Verdensøkonomiens retning skaber forsigtig optimisme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Verdensøkonomiens retning skaber forsigtig optimisme"

Transkript

1 NORDEA PRIVATE BANKING private bankingnyt JANUAR 2013 Verdensøkonomiens retning skaber forsigtig optimisme Vækstindikatorerne peger opad, politikere i øst og vest har vist handlekraft, og centralbankerne kloden rundt har sat alle sejl til for at få verdensøkonomien på rette spor. dermed er det svært ikke at være optimistisk her i starten af desværre kan optimismen hurtigt forsvinde, hvis ikke politikerne holder næsen i sporet. Når det er trist og mørkt udenfor, er det godt at vide, at vi går mod lysere tider, og sådan er det også med den globale vækst. For vel er den nuværende vækst ikke noget at råbe hurra for, men når man ser lidt frem i året, ser det faktisk ganske fornuftigt ud især i USA og Emerging Markets. Japan og Europa er faldet tilbage i recession, og selvom der også er bedre tider på vej her, skal man ikke forvente en vækst meget over nulpunktet for disse to regioner det kommende år. Netop væksten bliver sammen med politik den mest afgørende faktor for finansmarkederne, og selvom man måske har en tendens til at blive en smule skeptisk, når en af de to vigtigste faktorer for finansmarkederne er politik, skal man huske på, at politikere godt kan overraske positivt og den politiske risiko er dermed tosidet. AMerikAnsk ØkonoMi er stadig skrøbelig trods finanspolitisk redning i 11. time De amerikanske politikere har efterhånden gjort det til deres varemærke at trække vigtige beslutninger ud til 11. time. Løsningen af fiscal cliff, eller den finanspolitiske afgrund, blev ingen undtagelse, og selvom der gik et lettelsens suk gennem finansmarkederne, da aftalen blev indgået, kan lettelsen vise sig at være ganske kortvarig. Godt nok blev skattestigninger primært pålagt husholdninger med en indkomst over $ , og to millioner arbejdsløse kan fortsat hæve offentlige ydelser, der ellers ville udløbe. Men de amerikanske politikere undgik behændigt at træffe afgørelse om vigtige besparelser på det offentlige budget. For det første blev de planlagte nedskæringer på tværs af den offentlige sektor, den såkaldte Sequester, blot udskudt i to måneder. For det andet blev der ikke truffet nogen beslutning om forhøjelse af gældsloftet. Og sidst, men ikke mindst, så blev de langsigtede udfordringer med en galoperende gæld ikke berørt. Dermed kan vi se frem til at skulle igennem møllen igen inden for de næste to måneder, og der er intet, der tyder på, at det kommer til at gå mere smertefrit denne gang. fortsættes side 2 Bjarne Lyngbak Thomsen Seniorstrateg LÆS i denne udgave af private banking nyt: Nyt indeks giver bedre billede af danske aktier Ændrede skatteregler får stor effekt på obligationer Udskilningsløb i gang blandt Emerging Markets Hvad skal man som investor forvente af 2013 Fem vinderaktier i 2013

2 strategi Vores forventninger til 2013 er overordnet positive, men det bliver i høj grad politikerne, der kommer til at sætte rammerne for den globale vækst. Tjekliste for den europæiske gældskrise Graf 1: Rente på forskellige obligationer fratrukket inflationen % 0% Virksomhedsobl. Højrentelande lokal valuta 10-årig statsobl. Virksomhedsobl. Højrente DE 10-ÅRIGE RENTER I EUROLANDENE STABILISERER SIG 10 årige statsobligationsrenter % Når så store og centrale punkter endnu ikke er forhandlet på plads, må det forventes, at både forbrugere og virksomheder fortsat vil være tilbageholdende med at træffe store beslutninger som fx at købe et nyt hus eller starte en ny fabrik. Denne adfærd er hæmmende for væksten, og selv med den seneste aftale ventes stramningerne af det offentlige budget at trække ca. 1,5 pct. vækst ud af økonomien i Det er dog ikke kun skidt på den anden side af Atlanten. For alt imens politikerne har brugt tiden på at strides, er flere kommet i job, og boligmarkedet viser stadig mere positive takter. Dermed forventer vi også en samlet positiv vækst USA i år, men hvis politikerne træder ved siden af, er der risiko for, at korthuset vælter. Status Spanien Irland Italien Portugal 1) Renterne skal nedbringes Næsten løst: Centralbanken har med en bred vifte af initiativer fået renterne til at falde og står klar med yderligere hjælp, hvis landene får brug for det 2) De offentlige budgetter skal balancere Delvist løst: Massive offentlige besparelser og reformer betyder de primære budgetter (ex. renter og afdrag) for flere af landene begynder at balancere 3) Væksten skal genskabes Ikke løst: Europa er stadig i recession, og med stigende arbejdsløshed, faldende boligpriser og offentlige opstramninger, er der udsigt til en yderst begrænset vækst fremskridt i Den europæiske GÆLDskrise Ved et kig på de europæiske statsobligationer er det tydeligt, at der er sket markante fremskridt i den europæiske statsgældskrise. Med 10-årige renter under 5 pct. for langt de fleste af eurolandene, kunne man måske fristes til at tro, at gældskrisen er overstået, men det er langt fra tilfældet. Godt nok er renterne faldet, hvilket er den første af de tre betingelser, der skal være opfyldt, før vi kan erklære sejr over gældskrisen. Men den anden betingelse, den om balancerede offentlige budgetter, halter stadig. Til trods for at der også her er sket fremskridt, vil de fleste lande stadig have underskud på budgetterne i 2013, selvom de finanspolitiske opstramninger har toppet og derfor vil være mindre væksthæmmende fremover. Og den tredje betingelse, den om positiv vækst, er stadig langt fra opfyldt. Med udsigt til stigende arbejdsløshed, faldende boligpriser, mangel på investeringer og en dyb tillidskrise hos forbrugere og virksomheder samt en finansiel sektor, der stadig kæmper med soliditeten, er det svært at få gang i væksten. emerging MArkets vil AcceLerere igen De mest opløftende nyheder kommer fra Emerging Markets og især Fjernøsten, der efter at have oplevet faldende vækst gennem det meste af 2012 nu ser ud til at være klar til at accelerere igen. Den lempelige finans- og pengepolitik sammen med stigende bankudlån har betydet, at forbrugerne igen har fået pungen op ad lommen og øget deres forbrug. Sammen med stigende infrastruktur- og boliginvesteringer betyder det, at væksten forventes at stige igen i Fjernøsten er vores foretrukne region på aktiesiden, hvor regionen ud over de bedste vækstudsigter også har fået en mere attraktiv prisfastsættelse. Samtidig ventes valutaerne at blive styrket over en bred kam, hvilket også vil bidrage positivt til afkastet BLiver De risikovillige investorers År Lav vækst og politisk usikkerhed kan med investorører lyde mindre tiltalende, og det kan derfor være svært at påtage sig risiko under sådanne betingelser. Men med udsigt til en økonomi, der langsomt bevæger sig i den rigtige retning, er det ikke desto mindre nødvendigt, hvis man vil opnå et attraktivt afkast efter inflation. Virksomhederne vil trods den svage vækst være i stand til at øge deres indtjening en smule det kommende år, og i takt med at udsigterne bliver lysere, vil risikovilligheden hos investorerne også tage til. Derfor anbefaler vi, at man overvægter aktier og undervægter obligationer. På obligationssiden anbefaler vi, at man undervægter de mest sikre stats- og realkreditobligationer, hvor renterne er ekstremt lave og risikoen for et negativt afkast de kommende 12 måneder er ganske betragtelig. I stedet anbefaler vi, at man placerer sine penge i obligationer udstedt af landene i Emerging Markets eller virksomhedsobligationer med en lav kreditvurdering. Her er renten stadig attraktiv men ventes at falde i takt med, at udsigterne for den globale økonomi forbedres. 2 nordea private banking nyt 2013

3 investering nyt Cap-indekS GiVer et mere retvisende billede af danske aktier når fondsbørsen i københavn 4. februar erstatter omxc20 med omxc20cap som toneangivende indeks, vil investorerne få et mere retvisende billede af det danske aktiemarked. de seneste tre år har C20-sværvægteren novo nordisks optur betydet, at C20-indekset er steget markant mere end de globale aktier, men uden medicinalgiganten er billedet omvendt Hvorfor rejse ud i verden, hvis guldet ligger i min egen baghave? Det spørgsmål har flere investorer sikkert stillet sig selv de seneste år, når C20-indekset igen og igen har leveret rekordafkast. Men mange glemmer, at de flotte afkast ikke er et udtryk for, at danske aktier generelt har givet bedre afkast end globale aktier. I takt med at medicinalgiganten Novo Nordisk har leveret imponerende resultater, er selskabets påvirkning af C20 også vokset, og det betyder, at medicinalgiganten ved udgangen af 2012 vægtede 45 procent i C20-indekset. Så når vi snakker om, at 2012 var et super år for danske aktier, er det i virkeligheden mere retvisende at sige, at 2012 var et super år for Novo Nordisk. Vi er derfor glade for, at fondsbørsen, Nasdaq OMX København, har besluttet sig for at skifte toneangivende indeks. I OMXC20Cap, som overtager efter OMXC20 den 4. februar i år, er der sat et loft over vægten af de enkelte aktier. De fleste professionelle investorer bruger allerede cappede indeks, og det nye indeks for danske aktier vil bidrage til at give investorerne et mere retvisende billede af, hvordan danske aktier klarer sig i forhold til globale aktier. UDen novo nordisk får De DAnske Aktier BAGHJUL C20 er de seneste tre år (fra til ) steget 46,7 procent, og danske aktier ser dermed umiddelbart ud til at være steget dobbelt så meget som globale aktier, der ifølge MSCI World i samme periode har givet et afkast på 23 procent. Men fjerner man Novo Nordisk fra det danske indeks, bliver billedet vendt på hovedet. Uden medicinalgiganten er de danske C-20-aktier i samme periode kun steget 6 procent hvilket svarer til cirka en fjerdedel af stigningen i de globale aktier. Det kan derfor være farligt, hvis man som investor skæver for meget til udviklingen i C20, når man placerer sine penge. spred Din risiko ved At GLoBALisere Din PortefØLJe Men uanset om man som investor tager udgangspunkt i et capped indeks eller ej, bør de danske aktier ikke fylde for meget i porteføljen, hvis man ønsker en fornuftig risikospredning. For selvom vi har mange interessante og veldrevne virksomheder herhjemme, er der en række sektorer, hvor det danske aktiemarked kommer til kort. Derfor bliver sektor- og risikospredningen i porteføljen skæv, hvis de danske selskaber fylder for meget. Der er for eksempel masser af danske lækkerbiskner inden for sektorer som medicinal og industri, mens udvalget er begrænset eller måske snarere ikke-eksisterende inden for sektorer som energi, it og fødevareproduktion. Her får man som investor både flere og bedre muligheder, hvis man kigger uden for Danmarks grænser. Faktisk fylder det danske aktiemarked kun 0,4 procent af verdensmarkedet. Det betyder med andre ord, at danske aktier kun skal udgøre 40 øre for hver 100 kroner, man investerer, hvis man ønsker en tilsvarende fordeling i porteføljen. Hos de fleste danske investorer udgør danske aktier i dag betydelig mere. NOVO NORDISK FÅR MINDRE VÆGT 5% 39% 25% 11% 7/ 7% C20 C20 Cap. 15% 15% 4 13% 11% Novo Nordisk A/S Danske Bank A/S Carlsberg A/S AP Moeller - Maersk A/S A+B Novozymes A/S Resterende C20 Novo Nordisk A/S Danske Bank A/S Carlsberg A/S AP Moeller - Maersk A/S A+B Novozymes A/S Resten af C20 Michael Borre Chefrådgiver nordea private banking nyt

4 investering SkattereFormen kan FÅ Stor effekt på obligationsmarkederne i År Skattereformen kan sende op mod 175 milliarder kroner fra danskernes pensionsopsparinger over i statskassen i det vil reducere statens finansieringsbehov betydeligt og kan dermed sende kursen på de danske statsobligationer yderligere i vejret, mens realkreditobligationerne kan komme under pres Ida Andreasen Seniorrådgiver Obligationsmarkederne vil blive påvirket fra en ny kant i Ændrede skatteregler på pensionsområdet, hvor milliarder af kroner flyttes fra danskernes pensionsopsparinger til statskassen, kan resultere i et udsalg af danske realkreditobligationer og statsobligationer. Det vil få afgørende betydning for obligationsmarkederne i år. Som en del af skattereformen har regeringen indført en overgangsordning, der tilbyder pensionsopsparerne en skatterabat på 2,7%, hvis de omlægger deres kapitalpension til en såkaldt aldersopsparing i år. Vælger pensionsopsparerne denne løsning, står de over for en skattebetaling på 37,3% af deres samlede kapitalpensionsformue i op MoD 175 MiLLiArDer kroner flyttes fra PensionsoPsPArinGer til statskassen Danskerne har investeret mia. kr. i kapitalpensionsordninger. Det betyder, at mia. kr. i år vil blive flyttet fra pensionsopsparingerne til statskassen, hvis alle med en kapitalpension vælger at omlægge til en aldersopsparing. Det er dog langt fra sikkert, at alle pensionsopsparere vil benytte sig af tilbuddet, så beløbet kan vise sig at blive lavere. Regeringen regner med et pro- venu på 5 mia. kr., men vi forventer, at beløbet vil lande på mia. kr. På grund af det lave renteniveau forventer vi, at pensionsopsparerne fortrinsvis vil reducere deres beholdning af obligationer, herunder danske realkreditobligationer og statsobligationer, for at finansiere skattebetalingen i Positiv effekt PÅ DAnske statsobligationer Til trods for at skattereformen kan resultere i et salgspres på danske statsobligationer, vurderer vi ikke, at det vil påvirke kursen negativt. Det ekstraordinært store engangsprovenu fra realiseringen af skatteprovenuet på kapitalpensioner betyder, at statens finansieringsbehov for 2013 og evt (afhængig af hvor stort provenuet bliver) reduceres markant, og vi forventer derfor, at udstedelsen af danske statsobligationer reduceres. Det vil bidrage til at opretholde prisniveauet på trods af frasalg fra kapitalpensionerne samt en generel forventning om stigende renter i I tilfælde af fornyet usikkerhed på finansmarkederne kan vi endda opleve stigende kurser på danske statsobligationer, såfremt Danmark igen vil blive betragtet som en sikker havn af de internationale investorer. STATENS FINANSIERINGSBEHOV ER MINDRE I ÅR Mia. kr Statens finansieringsbehov* Finansiering : Udstedelse af statsobligationer Udstedelse af skatkammerbeviser Oversalg fra året før Ekstra træk på statens konto i Nationalbanken Overskud *Uden medregning af forventet engangsskatteprovenue på mia. kr kilde : Finansministeriet, danmarks nationalbank AFKAST PÅ DANSKE STATSOBLIGATIONER OG KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER 10% 0% - - jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 Nordea Statsobligationsindeks (Konst. var. 7) Nordea Realkreditindeks (Konst. var. 7) Lange konverterbare realkreditobligationer har givet bedre afkast end tilsvarende danske statsobligationer i nordea private banking nyt 2013

5 investering realkreditobligationerne kan komme UnDer Pres Værre ser det ud for især de lange konverterbare realkreditobligationer, som i forvejen er ramt af faldende efterspørgsel på grund af nye europæiske solvensregler samt ændringen af diskonteringskurven for liv- og pensionssektoren, der trådte i kraft i juni Vi ser derfor en risiko for, at lange danske realkreditobligationer kan komme under pres i Udbuddet af lange danske realkreditobligationer har imidlertid været støt faldende gennem flere år, i takt med at flere og flere låntagere vælger rentetilpasningslån i stedet for fastforrentede konverterbare lån, og dette kan være med til at modvirke et kursfald på de konverterbare realkreditobligationer. En pæn merrente i forhold til statsobligationer er ligeledes med til at sikre investorinteressen. SKATTEREFORMENS EFFEKT PÅ DANSKE OBLIGATIONER Hvordan påvirker skattereformen obligationerne? Staten får et ekstra skatteprovenu og får dermed mindre behov for at udstede obligationer det mindsker udbuddet af danske statsobligationer og kan dermed sende kurserne i vejret Danskere med kapitalpensionsordninger skal sælge værdipapirer for at skaffe penge til at betale skatten det kan betyde et øget salgspres på både statsobligationer og realkreditobligationer, hvilket kan presse kursen. udskilningsløb blandt emerging markets i takt med at emerging markets-økonomiernes betydning for den globale økonomi er vokset, er forskellene mellem dem også blevet tydeligere. emerging markets er ikke længere bare en massebetegnelse, og det er som investor vigtigt at være opmærksom på forskellene for at få det optimale ud af sin investering Emerging Markets-økonomierne har de seneste år oplevet markant højere vækst end de vestlige lande, og mange investorer ser dem derfor som lidt af en lækkerbisken. Men hvis man som investor ikke er opmærksom på, at disse økonomier har udviklet sig og ikke mindst vil udvikle sig vidt forskelligt, risikerer man at skrue sin investering forkert sammen. Fælles for landene er, at de kom fra et meget lavt udgangspunkt. Dette har muliggjort de imponerende vækstrater, som landene har lagt for dagen. De fleste af landene har dog stadig et stykke vej tilbage, før de når op på samme velstandsniveau som i Vesten, og vi ser derfor gode muligheder for også fremover at opnå attraktive afkast ved at investere i aktier og obligationer fra de pågældende lande. Men i takt med at Emerging Markets-økonomierne er vokset, er forskellene mellem dem også blevet tydeligere både på regionalt og individuelt niveau. Nogle lande fremstår som mere attraktive investeringsmuligheder end andre, og det er langt fra givet, at de lande, der hidtil har været frontløbere, også vil være det fremadrettet. Der skal tænkes i nye BAner Hos De tidligere emerging MArkets-frontLØBere Udviklingen af infrastrukturen i Kina har igennem de seneste 15 år skabt en høj efterspørgsel på metaller og andre råvarer til brug i industrien, men efterhånden er Kina blevet en mere udviklet økonomi, og landets efterspørgsel efter råvarer stiger ikke så markant som tidligere. De lande, der har redet højt på stigende råvarepriser de seneste år og ensidigt satset på eksport af råvarer (eksempelvis Brasilien, Sydafrika og Rusland), skal derfor til at tænke i nye baner og finde andre forretningsområder at fokusere på, hvis de vil opretholde en høj økonomisk vækst. Det samme gælder for de Emerging Markets-lande (eksempelvis Kina), der har bygget deres økonomiske vækst op omkring eksport af billigt fremstillede varer til Vesten. I takt med, at den økonomiske velstand er vokset i disse lande, er lønpresset ligeledes steget, og landenes fremstillingsindustri er ikke længere så konkurrencedygtig som tidligere. Landene står derfor over for en udfordring i forhold til at øge det indenlandske forbrug og dermed mindske afhængigheden af eksporten. BreD sektorspredning og indenlandsk efterspørgsel skal i fokus Fremtidens Emerging Markets-vindere vil rent vækstmæssigt blive de lande, der formår at gøre økonomien mindre afhængig af enkelte sektorer samt at udvikle den indenlandske efterspørgsel. En god forudsætning for at nå dette mål er en stor arbejdsduelig befolkning, som kan understøtte den økonomiske vækst og sikre et voksende privatforbrug. Lande med en ung og voksende befolkning (eksempelvis Indien) har derfor som udgangspunkt højere vækstpotentiale end lande med en aldrende befolkning. På de næste sider gives et overblik over forskellige Emerging Markets lande, styrken af deres respektive økonomier samt deres vækstpotentiale. Investering i Emerging Markets lande kan eksempelvis ske igennem investeringsforeninger, Nordeas syntetiske obligationer samt gennem statsobligationer og såkaldte eurobonds. nordea private banking nyt

6 i nvestering Guide til VerdenS VÆkStmarkeder Vi har her håndplukket en vifte af investeringsmuligheder i emerging markets-økonomierne. Verdenskortet giver dig et overblik over de forskellige økonomier hvad trækker op, hvad trækker ned, og hvad betyder det for dig som investor I øjeblikket ser vi attraktive muligheder ved at investere i aktier fra Fjernøsten. Det sker nemmest via en investeringsforening som for eksempel Nordea Invest Fjernøsten. Blandt obligationer fra Emerging Markets-lande foretrækker vi i øjeblikket obligationer i russiske rubler, mexicanske pesos og indiske rupees. Alle tre lande er præget af gode vækstudsigter og solide offentlige finanser. De tilbyder samtidig en attraktiv rente og vi forventer en styrkelse af valutaen. 6 nordea private banking nyt 2013

7 i nvestering nordea private banking nyt

8 investering strategi det kan man Som investor ForVente SiG af 2013 både aktier og obligationer leverede flotte afkast i 2012, og det oplagte spørgsmål er derfor, om 2013 kan blive et lige så godt år? Svaret er dog ikke helt simpelt. på aktiesiden tror vi fortsat på, at investorerne kan hente pæne afkast, mens obligationerne får svært ved at holde kadencen Bjarne Lyngbak Thomsen Seniorstrateg 2012 var et år, hvor rigtigt mange brikker skulle falde på plads, inden man som investor kunne ånde lette op og konstatere, at året rent afkastmæssigt blev et af de bedre. Faktisk opnåede en gennemsnitsinvestor et afkast på omkring det dobbelte af, hvad man kan forvente på et år, men vejen mod de pæne afkast var ikke uden bump. Verdens tre største økonomier, USA, Kina og Japan, gennemførte valg, der i både Kina og Japan betød, at ledelsen blev skiftet ud, og 2012 blev også året, hvor flere europæiske ledere mere eller mindre nødtvunget blev skiftet ud. Centralbankerne trådte i karakter og især Den Europæiske Centralbank (ECB) gravede dybt i værktøjskassen for at få afhjulpet statsgældkrisen, og selvom krisen langt fra er overstået, er der taget markante skridt i den rigtige retning. De politiske faktorer var med andre ord dominerende for afkastet i 2012, og det må man også forvente, at de bliver i år. PoLitik vil spille en nøglerolle for Den GLoBALe ØkonoMi i 2013 Efterdønningerne fra finanskrisen tynger stadig den globale økonomi og dermed de finansielle markeder. Væksten er i en sådan forfatning, at centralbankerne er nødt til at give økonomien kunstigt åndedræt i form af lave renter og kvantitative lempelser i form af opkøb af især stats- og realkreditobligationer, hvis ikke vi skal falde tilbage i recession. Centralbankernes pengepolitik sikrer således staterne en lav finansieringsrente og giver dem dermed mulighed for en hurtigere afbetaling af gælden, og ydermere har politikernes regulering af de finansielle institutioners incitamentsstruktur betydet, at de mere eller mindre frivilligt vælger at opkøbe flere statsobligationer og dermed øge efterspørgslen efter offentlig gæld. Denne form for finansiel repression har været dominerende siden finanskrisen, og der er intet tegn på, at den ophører i den nærmeste fremtid vil derfor med stor sandsynlighed ligesom 2012 byde på historisk lave renter, hvilket vil presse investorerne over i mere risikable aktiver, hvis de vil opnå et positivt afkast efter inflationen. Når flere investorer søger mod f.eks. aktier, ejendomme eller råvarer stiger aktivpriserne, og det giver en positiv formueeffekt, der typisk betyder øget forbrugstilbøjelighed hos den enkelte og derigennem øget vækst. Politikernes og centralbankernes håb er, at denne proces kan medvirke til at skabe et selvbærende opsving. Men det tager tid, og på nuværende tidspunkt er opsvinget stadig så svagt, at der ikke er plads til fejltagelser fra politikernes side. HvorDAn kan MAn som investor sikre sig MoD finansiel repression? Den finansielle repression har hidtil især påvirket obligationsmarkedet, hvor særligt de sikre stats- og Graf realkreditobligationer 2: Prisfastsættelse på aktier relativt har til obligationer oplevet markante rentefald, der har resulteret i negative Aktier realrenter billige over det mest af rentekurven. De seneste års markante rentefald har også betydet, at de højst kreditvurderede virksomheder i dag kan udstede obligationer 0% - med en rente, der er negativ, når man fratrækker - inflationen. Obligationer billige Aktieudbytte fratrukket 10 årig realrente RENTE PÅ FORSKELLIGE OBLIGATIONER FRATRUKKET INFLATIONEN Graf 1: Rente på forskellige obligationer fratrukket inflationen % % Virksomhedsobl. Højrentelande lokal valuta 10-årig statsobl. Virksomhedsobl. Højrente Investorer med kort investeringshorisont og lav risikotolerance vil typisk have den største del af deres investering i netop disse typer obligationer, og de må derfor indstille sig på et yderst begrænset afkast i Selv i det mest positive scenarie for denne 10 årige statsobligationsrenter % nordea private banking nyt 2013 Spanien Irland Italien Portugal

9 investering type obligationer vil det være matematisk umuligt for flere af obligationerne at levere afkast på det niveau, de leverede i det forgangne år. Har man derimod lang investeringshorisont og/eller høj risikotolerance, kan man godt tillade sig at have relativt høje forventninger til afkastet i For hvor den finansielle repression har haft enorm betydning for det afkast, man kan forvente på de sikre obligationer, så er billedet et helt andet for de mere risikable obligationer og især for aktierne. Ser man historisk på det, har aktieafkastet i perioder med finansiel repression typisk været positivt, så længe inflationen har været under kontrol. Derimod har aktieafkastet i perioder med kraftigt stigende inflation været negativt. Vores hovedscenarie er, at økonomien bevæger sig fremad i slæbegear, og at arbejdsløsheden forbliver høj. Derfor ser vi ingen umiddelbar risiko for kraftigt stigende inflation på den korte bane. Geopolitisk uro, der resulterer i kraftigt stigende oliepriser, kan selvfølgelig hurtigt ændre den opfattelse, men det er ikke en del af vores hovedscenarie. Investorerne har historisk været villige til at betale mest for aktier, når inflationen har været mellem 1% og 3% og den 10-årige realrente har været mellem og. Prisfastsættelsen af aktier er på det nuværende niveau fair absolut set, og relativt til obligationer er aktier meget attraktivt prisfastsat. PRISFASTSÆTTELSE PÅ AKTIER RELATIVT TIL OBLIGATIONER Graf 2: Prisfastsættelse på aktier relativt til obligationer Aktier billige Vi forventer, at investorerne vil være villige til at betale en spids mere for aktierne det kommende år, hvilket kan blive forstærket, hvis renterne begynder at stige. Samtidig forventer vi, at virksomhederne vil være i stand til at øge deres indtjening, hvilket også vil være understøttende for aktieafkastet. Som det fremgår af artiklen på forsiden er vores anbefaling derfor også lige nu, at man minimerer andelen danske obligationer og i stedet ser mod mere risikable obligationer og aktier, hvor afkastpotentialet er bedre vil BÅDe BYDe PÅ MULiGHeDer og UDforDrinGer Selvom 2013 ikke bliver en gentagelse af 2012 med høje afkast på både gynger og karruseller, kan man sagtens tillade sige at have positive forventninger. Den største udfordring hviler klart på skuldrene af investorer med en kort investeringshorisont og lav risiko, da de for alvor vil komme til at mærke de negative effekter af den pengepolitik, der har vært ført de seneste år, og som ventes videreført i Afkastet for disse investorer kommer ikke til at leve op til de flotte afkast i 2012, mens investorer med længere horisont og højere risikotolerance godt kan forvente et 2013, hvor formuen stiger ganske pænt. På aktiesiden tror vi også i 2013 på, at investorerne kan hente pæne afkast, mens obligationerne får svært ved at holde kadencen, men politik og vækst bliver afgørende for, hvordan de finansielle markeder vil opføre sig i løbet af året. 0% - - Obligationer billige Aktieudbytte fratrukket 10 årig realrente Graf 1: Rente på forskellige obligationer fratrukket inflationen % 0% nordea private banking nyt

10 Aktier Fem Vinderaktier i 2013 Vi har set ud i verden og fundet en række meget forskellige virksomheder. det er producenter af alt fra dæk til strålekanoner, men fælles for dem er, at vi tror på en solid aktiegevinst i år Michael Borre Chefrådgiver UnDervUrDeret kemigigant er klar til fremgang Amerikanske Eastman Chemical producerer en bred vifte af kemikalier, fibre og plastik. Selskabets produkter anvendes bl.a. til bildæk og -ruder, lak, maling, kosmetik, madvarer, legetøj og emballage. Derfor skal AktiekUrsen op: Transformationen til højere vækst er godt undervejs Aktien er lavt prissat Markedet undervurderer potentialet De seneste fem år har Eastman Chemical undergået en forandring, hvor andelen af produkter med høje marginaler og vækstrater er øget. Geografisk fylder Fjernøsten desuden mere og mere. Vi vurderer, at markedet undervurderer vækstpotentialet efter denne transformation. risici: Risiciene er stigende gaspriser i USA, integrationsproblemer i forbindelse med opkøb og lavere økonomisk vækst. DÆkProDUcent overrasker skeptikere Franske Michelin er verdens næststørste dækproducent med en global markedsandel på 15 pct. Derfor skal AktiekUrsen op: Er godt på vej til at indfri strategiplan før tid Har øget produktivitet og fokus på Fjernøsten Løftede indtjeningsestimater peger på stemningsskifte Michelin er i gang med en større strategiplan frem mod 2015, hvor produktionen blandt andet flyttes til Fjernøsten for at komme tættere på vækstmarkederne. Samtidig skal omkostningerne reduceres. Markedet har været skeptisk over for planen, men den begynder allerede at bære frugt. I 2013 forventer vi derfor både stigende overskud, og at investorerne vil betale mere pr. tjente krone. risici: Risiciene er tab af markedsandele, en nedgang i den globale vækst, samt at strategiplanen ikke bliver opfyldt som planlagt. strålekanon-komet MeD fodfæste PÅ vækstmarkeder Svenske Elekta er verdens næststørste producent af maskiner til strålebehandling af kræft. Omsætningen er bredt fordelt over hele verden, og Elekta har de seneste 10 år i gennemsnit øget omsætningen med ca. 25 pct. årligt. Derfor skal AktiekUrsen op: Stor eksponering mod Emerging Markets Elekta er godt på vej til at overgå egne forventninger til 2012/2013 En potentiel storordre fra Brasilien kan løfte kursen Når Elekta afslutter selskabets regnskabsår i april, så kan det meget nemt have overgået forventningen om en indtjeningsfremgang på over 15 pct. Udover en mulig opjustering kan også en mulig stor ordre fra den brasilianske regering give brændstof til aktiekursen i første halvdel af Dertil kommer selvfølgelig, at markedet for kræftbehandling også på lang sigt er i vækst i både vesten og i Emerging Markets. risici: Nedskæringer på sundhedsområdet i USA, Europa og Emerging Markets samt faldende ordreindgang. 10 nordea private banking nyt 2013

11 Aktier teleselskab PÅ vej MoD nye kursrekorder Norske Telenor har over 200 mio. abonnenter og er blandt verdens største mobiloperatører. Selskabet tilbyder kommunikationstjenester i Norden, Central- og Østeuropa samt Asien. Derfor skal AktiekUrsen op: Høj indtjeningsvækst de næste år Stor eksponering mod Emerging Markets Udsigt til høje udbytter og aktietilbagekøb Telenor er et af telesektorens få vækstselskaber, og over halvdelen af omsætningen kommer fra Emerging Markets, hvor der er et stort indtjeningspotentiale. Alligevel er aktien ikke anstrengt prissat. Med stabile pengestrømme forventes Telenor desuden at være i stand til at betale godt en tredjedel af markedsværdien tilbage i udbytter og aktietilbagekøb inden for tre år. risici: Eksponeringen mod Emerging Markets betyder også stor økonomisk og politisk risiko, ikke mindst på det indiske marked. vinder PÅ AMerikAnsk BYGGecoMeBAck Amerikanske United Rentals er verdens største udlejer af udstyr til byggesektoren. Produkterne tæller lifte, gaffeltrucks, bulldozers og alt muligt andet udstyr, som bruges i den amerikanske og canadiske bygge- og entreprenørsektor. Derfor skal AktiekUrsen op: Den amerikanske byggesektor er på vej tilbage United Rentals lejer udstyr til byggesektoren Stort potentiale i nyligt opkøb Den store recession medførte en kraftig opbremsning i byggeriet i USA, som nu viser klare tegn på en ny optur. Som den største spiller på markedet står United Rentals i første række til at drage fordel af denne. Derudover købte United Rentals sidste år en stor konkurrent, og er allerede godt i gang med at hente betydelige omkostningsbesparelser. Siden 1997 har selskabet opkøbt over 200 konkurrenter. risici: Nedgang i amerikansk økonomi og en høj gæld. Den høje gæld betyder, at selv små ændringer i efterspørgslen påvirker overskuddet kraftigt. nordea private banking nyt

12 Aktier Årets bobler: FLSmidth en potentiel kursraket Danske FLSmidth laver cementfabrikker og udstyr til mineindustrien. På årets liste over vinderaktier er selskabet kommet med som en bobler, da aktien har et stort men noget usikkert potentiale. Derfor kan aktien overraske: Masser af ordrer trods svært marked Aktien halter efter konkurrenterne Ny ledelse for problemfyldt område FLSmidth er billigt prissat, og på trods af at mineselskaberne har droslet ned for investeringerne, har FLSmidth en stærk ordreindgang. Vi ser derfor aktien som en potentiel kursraket, hvis den globale vækst kommer tilbage som ventet. Kurspotentialet i koncernen afhænger dog i høj grad af, at man får løst udfordringerne inden for Material Handling. Området er ramt af flere tabsgivende projekter, og FLSmidth har taget konsekvensen og skiftet ud i direktionen. Hvis udviklingen vendes, vil det genoprette tilliden til aktien, så den kan indhente efterslæbet i forhold til konkurrenterne. Risici: Fortsatte tab på projekter i Material Handling og en svagere global vækst end ventet. Ansvarsfraskrivelse og vigtige oplysninger Dette materiale er udarbejdet af Nordea Bank Danmark A/S (Nordea) som en generel information til investorer, som Nordea har gjort materialet tilgængeligt for. Materialet skal ikke anses som egentlige investeringsanalyser eller personlig rådgivning om bestemte værdipapirer, finansielle instrumenter eller strategier. Materialet er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Kilderne anses for at være pålidelige, men Nordea garanterer ikke, at oplysningerne er nøjagtige eller komplette. Materialet er gennemgået omhyggeligt, og vurderingerne er foretaget efter vores bedste skøn. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden videre. Nordea påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Det anbefales, at den enkelte kunde rådfører sig med en rådgiver i Nordea før dispositioner foretages. Nordea Bank Danmark A/S Ansvarshavende: Jens Gammelmark Redaktør: Thomas Engelsmann I denne udgave medvirker: Ida Andreasen, Michael Borre og Bjarne Lyngbak Thomsen. Redaktionen afsluttet: 11. januar Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Kommentarer til Private Banking Nyt kan sendes til:

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

2012 nyt år, samme udfordringer. Henrik Drusebjerg Januar 2012

2012 nyt år, samme udfordringer. Henrik Drusebjerg Januar 2012 2012 nyt år, samme udfordringer Henrik Drusebjerg Januar 2012 10 years ago, we had Steve Jobs, Bob Hope & Johnny Cash; now we have no jobs, no hope and no cash! US blog on twitter 2 Opdateret 2. januar

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013

Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen. Kemi & Life Science Generalforsamling. Korsør 12. marts 2013 Stilhed før storm? Cheføkonom Helge J. Pedersen Kemi & Life Science Generalforsamling Korsør 12. marts 2013 Stilstand fordi vi er ramt af Tillidskrise Finanspolitisk stramning Høje oliepriser Ny regulering

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: RTL Rente 23.12.2015 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer, at Nationalbanken selvstændigt vil hæve renten snart og formentligt i løbet af 1. kvartal. Det vil få de korte renter som

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID /DIREKTØR DORRIT VANGLO FULDTIDSKONTO I LD 110.000 100.000 90.000 80.000000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 Fuldtidskonto i LD Vælger pr. 24. maj. 2011: 101.948

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Udfordringer for Danmarks økonomi nu og i fremtiden

Udfordringer for Danmarks økonomi nu og i fremtiden Udfordringer for Danmarks økonomi nu og i fremtiden Senioranalytiker Jan Størup Nielsen Køge Handelsgymnasium d. 30. januar 2013 2013 byder på højere økonomisk vækst men det er desværre langt fra Danmarks

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

RENTEPROGNOSE Jyske Markets

RENTEPROGNOSE Jyske Markets Dette er en investeringsanalyse Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8 16 DK 8600 Silkeborg Analytiker: Seniorstrateg Ib Fredslund Madsen +45 8989 71 73 Ibmadsen @jyskebank.dk Eurouro sender renterne i bund

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2017

Puljenyt 2. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter

Læs mere

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 2-2000 Puljeafkast 1. kvartal 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 1. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger Kommentarer til puljens grupper Puljeafkast for 1.

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

CHF - klar til en rutchetur?

CHF - klar til en rutchetur? CHF - klar til en rutchetur? Anbefaling tre imod en : KØB EUR, USD & GBP imod CHF December er et godt udgangspunkt for EURCHF Tendenser der vil understøtte en CHF-svækkelse Hvorfor er CHF steget den seneste

Læs mere