Mere disciplin, tak Tidligere overvismand ønsker styr på statens udgifter. > side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere disciplin, tak Tidligere overvismand ønsker styr på statens udgifter. > side 4"

Transkript

1 Tema: Det kræver sit at være dansk leder i Kina > side 6 7 Affaldslov i uføre Kommuner underbyder private affaldsselskaber og skader effektiviseringen af området. > side 3 Mere disciplin, tak Tidligere overvismand ønsker styr på statens udgifter. > side 4 Barske banker Læg alle virksomhedens bankforretninger hos os, hvis du vil låne penge, siger banken. > side 8 Udenlandske nøglemedarbejdere forlader Danmark efter kun tre år. Selv om regeringen indførte en femårig skatteordning for to år siden bruger kun 50 specialister ordningen. //Colourbox Specialister dropper Danmark Nummer marts 2010 DI Business online: di.dk/dibusiness DI Business DI 1787 København V Telefon Den nuværende forskerskatteordning får højtkvalificerede udlændinge til at forlade Danmark allerede efter tre år. Kun 50 ud af udenlandske specialister vælger den femårige ordning. Per Geckler Møller og René Madsen og Kun 50 ud af de cirka personer på den såkaldte forskerskatteordning valgte i 2009 at benytte den femårige model. Ordningen blev indført i 2008 for at få udenlandske specialister til at blive længere, men størstedelen af de højtkvalificerede udlændinge vælger fortsat den treårige ordning, som med de nuværende regler bedst kan betale sig for langt de fleste. Konsekvensen er, at vi risikerer at miste de højtkvalificerede udlændinge, når de rammer den høje skattemur allerede efter tre år i Danmark. > > Fortsættes side 3 Få succes med investering i aktier 1 INVITATION TIL PRIVATE INVESTORER Kunsten at anvende sund fornuft De kommende måneder holder vi inspirationsmøder i: Århus / Vejle / Lyngby / Helsingør / København Tilmeld dig på eller

2 DI Business 22. marts Mere moderne og enkle grønne regnskaber Omkring 300 mindre miljøbelastende virksomheder fritages nu for at skulle lave grønne regnskaber. Og som noget nyt skal alle data indberettes digitalt på virk.dk. Dermed har DI s arbejde for en forenkling af de grønne regnskaber båret frugt. Der sker ifølge en bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger (grønne regnskaber) fra Miljøministeriet, som trådte i kraft 15. marts Med lovændringen og de dermed opnåede forenklinger sparer erhvervslivet årligt cirka 29 mio.kr. Fond fremmer grøn og bæredygtig vækst Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har udnævnt adm. direktør i Grundfos, Carsten Bjerg, til formand for Fornyelsesfonden, der skal støtte projekter for 760 mio. kr. over de næste tre år. Fonden skal fremme virksomhedsrettet fornyelse og omstilling til et grønt og bæredygtigt Danmark, hvor vækst, velfærd og klima går hånd i hånd. Den nye bestyrelse samles hurtigst muligt og melder umiddelbart herefter ud, hvordan fondens midler prioriteres, hvor hurtigt midlerne kan ansøges mv. Statslig forsikring har reddet job I efteråret 2008 fik danske eksporterende virksomheder et akut problem: Forsikringer blev opsagt på stribe af forsikringsselskaber, der i lyset af finanskrisen ikke længere turde tro på ellers solide udenlandske kunders kreditværdighed. Det forsøgte politikerne gennem Kreditpakken i januar 2009 at råde bod på med en statslig forsikringsordning. Den har ifølge DI været en succes og reddet mellem og danske arbejdspladser samt sikret eksport for cirka otte mia.kr. Selv om ordningen i Kreditpakken kun var sat til at løbe frem til udgangen af i år, skønner DI, at det bliver nødvendigt at forlænge ordningen. Leder Fælles indsats mod højt sygefravær Den nye videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) efterlyste mere fantasi i telekommunikationsindustrien på Tele2010. Telesektoren skal have gang i fantasien. Sådan lød det tirsdag, da den nye videnskabsminister Charlotte Sahl- Madsen talte på Tele2010, der blev holdt under overskriften Er fantasien stor nok i telekommunikationsindustrien? Nej, svarede den nye videnskabsminister. Jeg har et egoistisk ønske om at pirre jeres fantasi, men det er også et stort ønske fra samfundet, at I bliver mere fantasifulde. For gør I det, bliver det let at lave de løsninger, som kan skabe fremtidens vækst, sagde Charlotte Sahl-Madsen. Netop teleindustrien har en central rolle i løsningen af fremtidens problemer med at skaffe arbejdskraft og forbedre produktiviteten, under- di Organisation for erhvervslivet DI 1787 København V Tlf.: di.dk Viceadm. direktør Kim Graugaard Sygefravær er dyrt. Hver dag er i omegnen af lønmodtagere sygemeldte fra deres job. Det koster samfundet ca. 37 mia. kr. hvert år alene til løn og sygedagpenge. Dertil kommer værdien af tabt produktion, udgifter til vikardækning, dårligere kundebetjening. Meget sygefravær kan være et tegn på og bidrage til dårlig trivsel i virksomheden med en forringet produktivitet til følge. Sygefravær påvirker således bundlinjen også derfor er der god grund til at få det nedbragt. Blot få ugers sygemelding og fravær fra arbejdspladsen betyder, at det bliver sværere for den sygemeldte at vende tilbage til arbejdspladsen. I mange tilfælde gør det ofte kun ondt værre at trække stikket ud til virksomheden og vente på, at man får det bedre. Selv en lille kontakt til arbejdspladsen er bedre end ingen kontakt. En effektiv forebyggelse og håndtering af sygefravær kræver en indsats på alle niveauer i virksomheden. Men der er ikke én universel måde at forebygge og nedbringe sygefravær på. Tiltagene må nødvendigvis tilpasses den enkelte virksomheds kultur, organisering af arbejdet, produktionsvilkår og medarbejdersammensætning. Det er derfor vigtigt, at alle på arbejdspladsen kender deres rolle og ansvar i relation til minimering af sygefraværet. Fælles for alle virksomheder er, at ledelse og godt samarbejde er et godt fundament for et lavt sygefravær. En ny analyse fra DI viser, at virksomheder, der har sat fokus på sygefravær i deres ledelsesudvikling, har haft et fald i sygefraværet. Virksomheder, der har sat fokus på sygefravær i deres ledelsesudvikling, har haft et fald i sygefraværet. Arbejdsmarkedets parter og beskæftigelsesministeren har indgået en aftale om nedbringe sygefraværet. Dialogen mellem sygemeldte og arbejdsgivere skal forbedres. Derfor gennemfører Beskæftigelsesministeriet sammen organisationerne nu kampagnen Syg med job. Pointen i kampagnen er, at sygdom og arbejde ikke behøver at udelukke hinanden. Derfor håber vi, at endnu flere medlemmer vil være med til at løfte opgaven og påtage sig et medansvar for at nedbryde tabuet om, at al sygefravær betyder fuldt fravær fra arbejdspladsen. Videnskabsministeren pirrede fantasien Der skal gang i idéudviklingen på teleområdet, lyder det fra videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen. //Hans Søndergård DI Business Poul Scheuer, ansvarshavende Rolf Ejlertsen, redaktør. I redaktionen: Finn Georg Bald, Jens Fuglsang Edelholt, Søren Falck, Kenneth Jørgensen, Gordon Trier Holm, René Madsen, Per Geckler Møller. Layout: Belle Djerberg Træholt. stregede ministeren, som for første gang mødte branchen. Vi har en stor fælles opgave i at overbevise virksomheder og borgere om telekommunikationspotentiale for at skabe vækst, opfordrede Charlotte Sahl-Madsen på konferencen. /rema 42 numre årligt, bestilles hos DI, Michelle Puck Nielsen, tlf.: DI-medlemmer gratis. Andre 600 kr. (ekskl. moms) Redaktionen slut 19. marts Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Annoncer: DG Media A/S, tlf.: Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Tilmeldt FMK, Fagpressens Medie Kontrol ISSN

3 22. marts 2010 DI Business 3 Kommuner bryder lov om attraktivt affald Privatisering Kommuner ser stort på den nye lov om håndtering af erhvervsaffald, underbyder private affaldsselskaber på ulige vilkår og reducerer derved effektiviseringen af området. Kenneth Jørgensen Effektiviseringen af affaldshåndtering undermineres af kommuner, trods ny lov. //Colourbox Loven er til for at blive fulgt. Men det har flere kommuner svært ved, når det gælder regeringens nye lov om behandlingen af genanvendeligt erhvervsaffald. Loven blev indført 1. januar i år og betyder, at kommuner og fælleskommunale selskaber ikke længere må stå for indsamling og genanvendelse af den genanvendelige del af erhvervslivets affald. Hidtil har fem fælleskommunale selskaber, hvilket dækker over ti kommuner, haft problemer med at overholde de nye regler. Ifølge adm. direktør Christian Møller, Marius Pedersen A/S, bliver de private affaldsselskaber stadig udkonkurreret af de kommunale, hvis resultat hverken skal gå i plus eller minus. Det virker paradoksalt, at nogle offentlige affaldsselskaber kan tilbyde bedre priser, end hvad nogle private selskaber kan tilbyde, siger Christian Møller og fortsætter: Hvis kommunerne ikke retter ind, ender det med igen at blive en kommunal opgave, og lovgivningen skulle netop medvirke til, at affaldshåndtering blev effektiviseret ved at overlade konkurrencen til private affaldsselskaber. Kommunerne skal helt ud Indførelsen af de nye regler er delt op i to faser. Det betyder, at regeringen på nuværende tidspunkt kun har privatiseret et enkelt område af hele affaldshåndteringen, og at kommunerne stadig er en del af driften ved bl.a. deponering og forbrænding af affald. Chefkonsulent Svend-Erik Jepsen, DI, forventer, at politikerne i udformningen af fase to, der senest skal være klar til december i år, udreder de skævheder, som fase et har forårsaget, og får markedsgjort hele affaldssektoren. De problemer, som vi ser lige nu, understreger, at den eneste administrativt fornuftige løsning i fase to er at indrette den danske regulering, som man har gjort det i resten af Europa. Her overlades al håndtering af erhvervslivets affald til private aktører, så kommunerne kommer helt ud af driften, siger han. Svend-Erik Jepsen opfordrer virksomheder til at henvende sig til DI, hvis de oplever, at kommuner eller fælleskommunale selskaber fortsat indsamler genanvendeligt erhvervsaffald. > > Fortsat fra side 1 Ideen bag forskerskatteordningen er god nok. Den er blot ikke vidtrækkende nok, som den ser ud i dag, vurderer FLSmidths adm. koncerndirektør Jørgen Huno Rasmussen. FLSmidth har tydeligt oplevet de negative konsekvenser af de danske marginalskatter for muligheden for at tiltrække og fastholde udenlandske specialister. I flere tilfælde har højtspecialiserede udlændinge i virksomhedens forsknings- og udviklingsafdelinger forladt Danmark på grund af skatteforholdene. DI: Fem år på 25 pct. Det samme oplever mange andre danske virksomheder. Derfor efterlyser DI nu et eftersyn af ordningen. Med skattereformen sidste år fik vi givet et markant løft i danskernes incitament til at yde en ekstra indsats. Men selv efter reformen har vi en af de højeste marginalskatter i verden. Så en velfungerende forskerskatteordning er helt afgørende for, at danske virksomheder kan være med i den globale konkurrence om at tiltrække de dygtigste medarbejdere, siger direktør Tine Roed, DI. Den nuværende forskerskatteordning omfatter forskere og nøglemedarbejdere, der ikke har været skattepligtige i Danmark de seneste tre år, og som ansættes til en månedsløn på mindst kr. Medarbejderen kan vælge enten at blive beskattet med 25 pct. af indkomsten i tre år eller med 33 pct. af indkomsten i fem år. Men den femårige ordning lokker ikke. Og med skattereformen er der udsigt til, at ordningen forringes fra 2011, hvor alle udlændinge skal betale arbejdsmarkedsbidrag i Danmark. Uanset om de allerede betaler et tilsvarende bidrag i hjemlandet. Derfor foreslår DI, at, at den treårige ordning udvides, så udenlandske forskere får adgang til at være fem år i Danmark til en skat på 25 pct. plus arbejdsmarkedsbidrag. Samtidig med, at lønkravet sænkes til kr. pr. måned, da det er på dette indkomstniveau, at topskatten for alvor gør Danmark uattraktiv for de dygtigste udlændinge Vi nyder alle sammen godt af, at virksomhederne kan tiltrække og fastholde højtkvalificerede, udenlandske nøglemedarbejdere. Så det er i alles interesse at gøre ordningen så gennemskuelig og attraktiv som muligt, siger Tine Roed. V: Vi har ikke råd Det forslag tiltaler FLSmidth. En ordning med 25 pct. beskatning i fem år ville uden tvivl forbedre mulighederne for at tiltrække højtkvalificerede udlændinge og dermed betyde en klar styrkelse af vores konkurrencekraft. Vi så også gerne, at man fra politisk side så på muligheden for en overgangsordning, så overgangen til fuld skattebetaling bliver mere glidende, siger Jørgen Huno Rasmussen. Men hos Venstre på Christiansborg møder forslaget ikke opbakning. Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack, er villig til at se på, om ordningen kan forbedres, men det må ikke koste noget. Jeg tror ikke, at vi kan forbedre ordningen uden, at vi kommer til En ordning med 25 pct. beskatning i fem år ville uden tvivl forbedre mulighederne for at tiltrække højtkvalificerede udlændinge. Jørgen Huno Rasmussen at tale provenu, og det er ikke sådan, at statskassen vælter sig i penge, så vi har ikke råd til udgiftskrævende forslag. Men jeg er villig til at se på, om vi kan gøre det mere smidigt, men jeg har ikke en check, så det skal være en provenuneutral omlægning, siger Torsten Schack.

4 DI Business 22. marts Man kan stille spørgsmålstegn ved, om man kan levere varen. Topøkonom: Mere disciplin i statens økonomi Udgiftsstyring Drop procentmålene og stil kravene til de offentlige budgetter op i kroner og ører. Det vil gavne statens finanser, mener professor og tidligere overvismand Torben M. Andersen, der henviser til gode erfaringer fra Sverige. Jens Fuglsang Edelholt I starten af 1990 erne blev Sverige kastet ud i en økonomisk krise, hvor vores naboer for alvor havde brug for at få styr på nogle meget store underskud på de offentlige finanser. Svenskerne erkendte, at hvis det nogensinde skulle lykkedes at få underskuddene ned, så var der behov for mere disciplin. Derfor stiller man i dag i Sverige de offentlige budgetter op i kroner og ører så man siger, at man kun må bruge så og så mange mia. kr. inden for de næste tre år. Det har skabt overskuelighed og gennemsigtighed i de offentlige budgetter. Og det betyder, at svenskerne i dag overholder de økonomiske mål, de sætter sig. Sådan er det langt fra i Danmark, der kunne lære af den svenske disciplin, mener professor og tidligere overvismand Torben M. Andersen. I dag står vi lidt i den samme situation i Danmark. Vi skal spare, og man kan sige, at vi har haft glæde af medvind i en række år, og det har fået noget af disciplinen til at skride, siger Torben M. Andersen. Økonomiske planer holder ikke Som medlem af det regeringsudpegede finanspolitiske råd i Sverige har han fulgt den svenske udvikling tæt. Ifølge Torben M. Andersen er der en række åbenlyse fordele ved løbende at lave treårige budgetlofter. For det første vil det formentlig løse en meget stor del af problemet i den danske økonomi: At der i en årrække ikke har været sammenhæng mellem den faktiske udgiftsvækst og de planer, som politikerne har lagt. Netop af den grund er Torben M. Andersen skeptisk over for den forestående milliard-spareøvelse på de offentlige budgetter. Man kan stille spørgsmålstegn ved, om man kan levere varen. For det har man jo ikke kunnet, når vi kigger tilbage på 2010-planen og 2015-planen. De lider blandt andet af det problem, at de er defineret på en måde, som de færreste kan forholde sig til, mener han. Planerne drukner i procentsatser og teknik, som ganske få reelt kan gennemskue, og så er de svære at tage med ind i et forhandlingsrum. Hvis alle i stedet var enige om, at man måtte bruge x-antal mia. i det offentlige de næste tre år, så skulle man finde besparelser ét sted, hver gang man ville øge forbruget et andet sted. Det vil skabe en langt større klarhed. Og bagefter vil det være langt lettere at holde politikere ansvarlige, når de har gjort noget andet, end det, de har sagt. Med de planer, vi har i dag, bliver det alt for uoverskueligt. Når man ikke når, det man lovede, så lover man, at man når det senere. Lidt som med skoleopgaver: Man skal nok få det lavet bare ikke lige i dag, siger han. ««Der er meget at lære af Sverige, når det gælder den måde, de offentlige budgetter bliver styret på, mener professor og tidligere overvismand Torben M. Andersen. //Scanpix Små virksomheder sparer 450 mio. kr. Færre byrder Revisionspligten for små virksomheder bliver fremover lempet. Jens Fuglsang Edelholt Flere end mindre, danske virksomheder slipper fremover for byrder og omkostninger, fordi de ikke længere skal have årsregnskabet kigget igennem af en revisor. Det er resultatet af en aftale, som økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har lavet i samarbejde med Dansk Folkeparti. Aftalen sikrer, at revisionspligten fremover gælder for virksomheder med en årlig omsætning på under otte mio. kr. I dag er grænsen tre mio. kr. De mindre virksomheder udgør rygraden i dansk økonomi. Og virksomhederne skal bruge tid og penge på det, de er bedst til nemlig at drive virksomhed, siger Brian Mikkelsen i en kommentar til aftalen. Der er dog også stramninger i forslaget, der strammer reglerne for de virksomheder, der ikke overholder reglerne. De vil med forslaget kunne få udskudt muligheden for at fravælge revision i en længere årrække. Retvisende regnskaber er vigtige for tilliden til virksomhederne. Derfor har det også været meget vigtigt at finde den rette balance mellem virksomhedernes omkostninger og hensynet til regnskabsbrugerne. Det er lykkedes rigtig godt, synes jeg, siger økonomi- erhvervsministeren. Ambitioner om mere Aftalen er et godt skridt på vejen og vil betyde væsentlige lettelser for de berørte virksomheder, vurderer chefkonsulent Kristian Koktvedgaard, DI. Vi er glade for, at grænsen nu bliver hævet yderligere. Det er absolut noget, der har betydning i dagligdagen. For mange mindre virksomheder er revision en byrde og en omkostning, siger Kristian Koktvedgaard. Han påpeger samtidig, at det er vigtigt, at de virksomheder, der nu fritages for revisionspligten, ikke bliver fanget af en revisionspligt, fordi ejeren har etableret et holdingselskab af hensyn til eksempelvis et generationsskifte. I dag er alle holdingselskaber nemlig revisionspligtige uanset aktivitet, og det kan reducere antallet af virksomheder, der reelt fritages. Med ændringen ligger Danmark dog stadig i den ende internationalt, der har en lav grænse for revisionspligten. Derfor er der også plads til yderligere forbedringer, mener Kristian Koktvedgaard, da man fra EU s side kan undtage virksomheder med en omsætning helt op til 72 mio. kr. Økonomi- og erhvervsministeren har jo også sagt, at han har ambitioner om, at grænsen skal hæves yderligere. Og det er en ambition, vi støtter, siger han.

5 22. marts 2010 DI Business 5 Danmarks bedste tilbud Sakseløfter HB 1056 M Kapacitet: kg Bred./læng.: 560/1190 mm Højde: 800 mm Styrehjul: Nylon eller vulkollan Gaffelhjul: Nylon eller vulkollan enkel Manuel sakseløfter Kr ,- Sakseløfter HB 1056 E Kapacitet: kg Bred./læng.: 560/1190 mm Højde: 800 mm Styrehjul: Nylon eller vulkollan Gaffelhjul: Nylon eller vulkollan enkel Elektrisk sakseløfter Kr ,- Alle STILLs håndløftevogne er forsynet med quickløft pånær vægtvognen. Quickløftet er særdeles behageligt og hurtigt at arbejde med. Med kun to pumpeslag er pallen løftet helt fri af gulvet. Quickløftet koster normalt kr. 200,- i merpris, men leveres inklusiv hos STILL. Håndløftevognene har en kapacitet på 2,5 ton og er stærke i konstruktionen med et ergonomisk styrehåndtag. Nu mere end solgte enheder i Danmark. Samtlige modeller kan bestilles i vor online shop på 6/10_Alle priser er ekskl. moms. Levering ab lager Kolding eller Solrød. (02/10 ) Type HPS 25 N el. V HPS 25 G HPS 25 kort HP 20 vægt HPQ Kapacitet kg kg kg kg 200 kg Bred./læng. 520/1150 mm 520/1150 mm 520/800 mm 555/1150 mm 500/900 mm Styrehjul Nylon el. vulkollan Gummi Nylon el. vulkollan Gummi Vulkollan Gaffelhjul Nylon/vulkollan enkel el. tandem Vulkollan enkel el. tandem Nylon el. vulkollan enkel Vulkollan tandem Vulkollan enkel Kr ,-/1.699,- (tandem) 1.699,-/1.749,- (tandem) 1.599, ,- /10.499,- (printer) 1.099,- STILL DANMARK A/S Essen 1 DK-6000 Kolding Tlf.: Fax: HB 1056_233x310_ indd :43:26

6 DI Business 22. marts Tema: Dansk leder i Kina Kineserne er hurtige og arbejdsomme. Men lederne skal bruge meget tid på opfølgning og uddannelse af arbejdskraften. // Scanpix På hovedet i kinesisk ledelse Danske ledere i Kina kommer på overarbejde, når et ja fra medarbejderen ikke er et ja, og et nej ikke er et nej. Lederne skal først og fremmest gøre deres kinesiske ansatte trygge, mener Kina-professor. Finn Georg Bald Arbejdskraften er fleksibel, hurtig og arbejdsom, men uden selvstændigt initiativ, og den kræver nøje instruktion og tæt opfølgning. Sådan beskriver General Manager Tue Tyge Møller, VKR i Shanghai, den kinesiske arbejdskraft. Og det er en stor ledelsesmæssig udfordring. Alt skal følges op og kontrolleres, og så er et ja ikke nødvendigvis et ja, og et nej er ikke et nej, fortsætter Tue Tyge Møller, der desuden fortæller, at kinesiske organisationer er meget hierarkiske. Alle venter på direktørens beslutning og træffer ingen selvstændige beslutninger. Den enkelte medarbejder føler, at det er vigtigst at gøre chefen tilfreds og er ligeglad med kolleger og underordnede. Det er utroligt svært at etablere samarbejde på tværs i en kinesisk organisation og meget svært at få medarbejdere til at arbejde som et team, påpeger han. Lederen af DI s kontor i Shanghai Anders Kjøller nikker genkendende til billedet og tilføjer, at dette jo giver meget lidt dialog og sparring om en problemstilling. Han peger desuden på, at mens danskerne bruger meget tid på planlægning, så trives kineserne med kaos. Måden, vi håndterer problemer på, er også væsensforskellig. Hvor danskere sætter sig ned og drøfter en problemstilling for at finde en løsning, er kineserne bare ivrige efter at komme direkte i gang med at løse problemet. Kinesere usikre overfor vesterlændinge Verner Worm er professor i Chinese Business and Development på CBS, og han mener, at skal man have succes som dansk leder i Kina, så er opgaven at skabe tryghed for sine medarbejdere. Kineserne er stadig meget usikre over for vesterlændinge, og der er voldsom utryghed blandt kinesere i udenlandske firmaer, siger han og fortsætter: Man vil jo gerne have, at de kommer med forslag, for det er sådan, man optimerer en produktion. Det er meget svært at få det i Kina, men jo mere man kan gøre for at få dem til at åbne op jo bedre. Og det gør man så bl.a. ved at give dem en ekstra sikkerhed for, at de ikke kan komme til at lave noget, hvor de føler, at de taber ansigt. Det handler derfor om at bygge en tryghed op, foreslår han. Frygten for at miste ansigt betyder bl.a., at du altid får et ja. Som danskere viser vi normalt vores følelser i overensstemmelse mellem ansigtsudtrykket og det, vi siger og tænker. Men fra en kineser kan du godt få et ja og et tilfreds ansigtsudtryk, selv om vedkommende er utilfreds, supplerer Anders Kjøller. Danske virksomheder har dog ifølge Verner Worm en konkurrencefordel overfor andre udenlandske virksomheder i Kina. Mange kinesere har fortalt mig, at de godt kan godt lide at komme til et dansk firma, fordi de føler, at der i danske firmaer er en bedre stemning en knap så elitær og konkurrencepræget holdning som i amerikanske firmaer. Og det er jo en konkurrencefordel, når man skal tiltrække den kinesiske arbejdskraft, vurderer han.

7 22. marts 2010 DI Business 7 Netværk på kinesisk kræver tålmodighed Kinesere handler helst med folk, de kender og har respekt for. Og her hjælper alkohol og en aften i byen. Jens Fuglsang Edelholt En våd aften på karaokebar kan åbne mange kinesiske døre. Det er lidt af en kliche, der passer ind i den vestlige forestilling om Kina, men den rummer en del sandhed. Det fortæller Lotte Nørgreen, der arbejder i Kina for virksomheden Dantherm Air Handling og har boet i landet i 12 år. Alligevel er der en meget dybere årsag til vigtigheden af at forstå, hvordan kinesere netværker. For det er meget mere end mørke barer og tilbud om damer. Ifølge Lotte Nørgreen har kinesere en helt anden opfattelse af tillid, end vi er vant til. Man laver simpelthen ikke forretninger med folk, man ikke kender. Og kinesere holder i langt højere grad end eksempelvis danskere kontakt til gamle skolekammerater og tidligere kolleger med det for øje, at man på et tidspunkt kan få noget ud af det. Det er min erfaring, at kineserne først stoler på familien, så vennerne og til sidst netværket. Men gennem deres netværk løser de mange problemstillinger, tolker ting og træffer beslutnin- Benyt dig af eksisterende viden Det er vigtigt, at danske firmaer, der ikke kender Kina eller ikke har stor erfaring i Kina, tager fat i nogle af de danske firmaer, der allerede har stor erfaring. Hvis de ikke tager fat i lederne i Kina, så lærer de aldrig af deres succeser og fejl og deres kendskab til networking, som mange af os allerede har erfaret i løbet af årene. ger. Og det tager tid at arbejde sig ind i netværket, siger Lotte Nørgreen. Netop netværket bliver dyrket på restauranter og barer mange aftener om ugen. Men lige så vigtigt er det, at man sætter sig i respekt. Kan man referere til en udmelding fra den kinesiske ledelse i medierne, så viser det, at man følger med og tager Kina alvorligt. Eller hvis man viser, at man interesserer sig for den kinesiske historie, så er det også noget, der imponerer, fortæller Lotte Nørgreen. Mange kinesere kender den lidt nedladende opfattelse, vi i vesten kan have af dem. Derfor er respekt for deres kultur, interesse for deres land, viden og et smil noget af det, der kan åbne døren blandt kinesere, siger hun. Golf og business dinners Det handler dog i høj grad også om, hvilken type netværk man ønsker at opbygge. Der er nemlig forskel på niveau og type af virksomhed, og om man har brug for at lobbye eller skabe forretningskontakter, mener professor i Respektér dine ledere i Kina (Både kinesiske og ikkekinesiske.) Lyt uden at sige/tænke det kan vist ikke passe. Respektér det, der er anderledes Det bedste man kan gøre, er at gå i gang med en vis portion tålmodighed, kritisk og logisk sans, men samtidig ikke med nogen form for naivitet. Kina-studier Jørgen Delman, Københavns Universitet. Der er dog et begreb, der hedder gaunxi, som går meget igen i den kinesiske kultur. Det betyder netværk og er en skønsom blanding af gaver og personlige tjenester og kontakter. Det styrker båndene og opbygger tillid, siger Jørgen Delman, der peger på, at man dog skal være klar over, at det altid handler om at have sig selv i centrum. I praksis handler det om at forstå, hvad kineserne er interesserede i. Det kan være business dinners og golfture. Og det nytter ikke, at man tænker, at det behøver jeg ikke stille op til. Man skal have et lidt bredere perspektiv på, hvordan man dyrker sit netværk. Man starter i det små, og så bliver netværket og forholdet mere og mere dybtgående, siger Jørgen Delman. Ledelse på kinesisk Kom i tæt dialog med danske og kinesiske virksomheder og få en forståelse for forretning og ledelse i Kina. Oplev på egen krop, hvordan man håndterer ledelse i verdens tredjestørste økonomi. DI s Global Leadership Program sætter i 2010 fokus på Kina. > > Kontakt Andrea Straub-Bauer på eller for mere information. Tilmelding på di.dk/shop/kurser Vær åben og nysgerrig Åbenhed og nysgerrighed er fundamentet for at kunne sætte sig ind i en ny kutur. Når man kender kulturen, så kan man bedre manøvrere rundt og dermed få gode relationer. Seks bud på gode relationer i Kina fra Lotte Nørgreen Vær dygtig og energisk og sæt dig konstant ind i ny viden Skal man gøre god forretning i Kina og skabe bæredygtige relationer, så sender man sine dygtigste og mest vellidte personer i firmaet. I Kina, hvor alt er mere hierarkisk end i den vestlige verden, får man stor respekt for at være dygtig, kunne sit kram, og vise, at man konstant sætter sig ind i ny lærdom. Long term commitment Long term commitment er vigtigt i Kina. Det tager tid for en leder at kende Kina, kinesisk kultur og opbygge relationer. Hurtigt udskiftende direktører i Kina kan være en hæmsko, da relationer er personbundet.

8 DI Business 22. marts Man kan sige, at når vi låner penge ud til virksomheder, så er det også vigtigt for os at have del i de øvrige bankforretninger. Anne Eberhard Banker skærper krav til virksomheder Udlån Virksomheder bliver oftere og oftere mødt med krav om, at virksomheden også skal lægge sine øvrige bankforretninger i banken, hvis de vil låne penge. René Madsen Vil du låne penge af os, vil vi også have lov til at udbetale lønnen til dine medarbejdere. Sådan lyder det oftere og oftere, når virksomheder vil låne penge i banken. Og i fremtiden bliver denne fremgangsmåde endnu mere almindelig, mener Danske Bank. Generelt kan man sige, at når virksomhederne låner penge i bankerne, så bliver de i stigende grad opmærksomme på at placere en tilsvarende andel af de andre bankforretninger i de samme banker, siger Anne Eberhard, chef for Corporate & Institutional Banking, Danske Bank. Ingen penge i udlån Ifølge hende er det fornuftigt nok som virksomhed at have flere banker. Tidligere har det været almindeligt at kunne låne penge i banken uden, at banken fik andel i virksomhedens Virksomheder vil i fremtiden blive mødt med krav om, at de skal samle deres bankforretninger i den bank, hvor de låner penge, mener Danske Bank. //Polfoto andre bankforretninger. Men i de seneste par år er det blevet almindeligt, at bankerne også får andel i virksomhedens andre bankforretninger, når virksomheden vil låne penge. Alt afhængig af, hvor hård reguleringen af bankerne bliver efter finanskrisen, vil den udvikling blive forstærket, mener Anne Eberhard. Ser man på markedsprisen for udlån til større virksomheder og bankernes fundingpriser på den ene side og på den anden side, hvor meget vi kan udlåne ifølge lovgivningen, så kan vi ikke leve af alene at låne penge ud til virksomhederne. Det betyder, at hvis vi låner penge ud til en virksomhed, så er vi også nødt til at have del i nogle af virksomhedens andre bankforretninger, som bidrager til vores risikojusterede lønsomhed, siger Anne Eberhard. Dialogen er vigtig Hun understreger, at det ikke er en særlig politik i Danske Bank, men, at det er noget, som generelt indgår i forhandlingerne, når virksomhederne vil låne penge i bankerne. I DI opfordrer erhvervsøkonomisk chef Kent Damsgaard virksomhederne til at afsøge markedet, hvis de bliver mødt med hårde krav fra banken om at samle bankforretningen. Men i første omgang er det vigtigt, at virksomhederne tænker sig om, før de skriver under på låneaftalen. Hver virksomhed skal gøre op med sig selv, hvorvidt kravene fra bankens side er nogle den fint kan leve med, eller om der også er krav, der kan komme til at give den vanskeligheder eksempelvis i forhold til at deponere for stor en del af sin handlefrihed. Hvis det sidste er tilfældet, er det vigtigt at tage dialogen med banken om, hvordan aftalen kan strikkes anderledes sammen, så den giver den nødvendige tryghed for begge parter, siger Kent Damsgaard. Programme and Registration: di.dk/chinascentury > Director of Advisory Services China Xu Sitao, Economist Intelligence Unit > Senior Research Fellow Jørgen Ørstrøm Møller, ISEAS China s Century How China Will Reshape Itself and Shape the World Tuesday 13 April 2010 at to DI, Industriens Hus, Copenhagen > Professor Peter Nolan, Cambridge University > Founder and owner Peter Rasmussen, Asia Base Research > Ph.D. Fellow and advisor on Chinese Affairs Nis Høyrup Christensen, DI

9 22. marts 2010 DI Business 9 Den nye BMW 5-serie jan-nygaard.dk Ren køreglæde LYKKEN ER, NÅR DESIGNET TALER FOR SIG SELV. Når det gælder den nye BMW 5-serie, kan det være svært at finde ord. Dynamisk, elegant, sofistikeret og karismatisk trænger sig på. Men endnu en gang har BMW drevet både design og teknologi så langt, at det virker umuligt at finde ord for en bil, der både er overdådigt udstyret, udviser imponerende overskud og samtidig er mere miljøvenlig end langt mindre biler. Hvis De selv vil begejstres og samtidig miste mælet, vil vi anbefale Dem at opleve BMW's legendariske køregenskaber på nærmeste hold hos Jan Nygaard AS. DEN NYE BMW 5-SERIE. TÆT PÅ PERFEKT. Jan Nygaard AS Firskovvej I 2800 Kgs. Lyngby I Telefon BMW 523i Sedan fra kr. Motorer fra hk, Nm, forbrug fra 9,6-12,8 km/l, CO 2 -emission fra g/km. Leveringsomkostninger kr. BMW ErhvervsLeasing fra kr./md. (ekskl. moms) med førstegangsbetaling på 0 kr. Beskatningsgrundlag fra kr., 36 mdr., km, inkl. BMW Service Inclusive Ultimate, leveringsomkostninger og metallak. Ekskl. dæk, brændstof, grøn ejerafgift og forsikring. Etableringsomkostninger kr. (ekskl. moms). Bilen er vist med ekstraudstyr.

10 DI Business 22. marts !! Markedsbesøg, kurser, netværk, nyt om navne m.m. Problematisk opsyn med det psykiske arbejdsmiljø Arbejdstilsynet er ikke bemyndiget til at efterse alt, der handler om psykisk arbejdsmiljø. Kompetence- og ansvarsfordelingen fra 1995 mellem Arbejdstilsynet og ledelses- og samarbejdsområdet fortæller, at Arbejdstilsynet kun må føre kontrol på områder, som direkte eller indirekte knytter sig til den enkeltes arbejdssituation. Det kan eksempelvis være tidspres, ringe indflydelse på arbejdet, alene- og skifteholdsarbejde samt støj og temperaturer. Siden 2001 har mobning og seksuel chikane også været omfattet af Arbejdstilsynets NYE VIRKSOMHEDER I DI Denform Lux A/S Århus V Eson Pac Danmark ApS Skovlunde Falck Hjemmepleje A/S Farum FoodSafe A/S Fredericia Gilleleje Køle- & Energiteknik ApS Gilleleje Henrik Ohlsen ApS Højbjerg Junker Emballage A/S Varde Kalundborg Køleservice A/S Kalundborg KL Beslagsmedie v/kenneth Ludvigsen Høng Kranteknik A/S Farsø LKF Vejmarkering A/S Rudkøbing Neumanns Beslagsmedie v/tina Bratajka Sorø kontrol. Men spørgsmål om mobning og seksuel chikane kan løses i parternes eget konfliktløsningssystem, hvis man laver en aftale om det. En sådan aftale er f.eks. indgået af DI og CO-industri. Arbejdstilsynet har som sådan ikke mulighed for at gribe ind over for problemer, som følger af f.eks. ledelsens overordnede beslutninger om virksomheden, samspillet mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejderne indbyrdes. Eksempler på forhold, der skal håndteres som et ledelses- og samarbejdsanliggende er eksempelvis inden for løn- P.N.K. Service v/zivan Krstic Rødovre Randstad A/S København K Rent a Tent A/S Herlev *Sydjysk Eltekniq ApS Gråsten *T4 Production ApS Odense SØ *Target Headhunting ApS Odense S * Associeret og pension samt uddannelsesområdet. Arbejdstilsynet afgiver cirka reaktioner herunder afgørelser årligt om psykisk arbejdsmiljø. Desværre oplever vi, at reaktionerne ikke altid respekterer kompetence- og ansvarsfordelingen mellem Arbejdstilsynet og ledelses- og samarbejdsområdet, siger konsulent Jan Lorentzen, DI. Han opfordrer medlemmerne til at tage kontakt til DI, hvis man er i tvivl om, hvilke forhold Arbejdstilsynet må gå ind i. /fgb > > Kontakt: Konsulent Jan Lorentzen, eller tlf.: Tilsynets instruks om psykisk arbejdsmiljø på at.dk/regler TekSams aftale om trivsel og psykisk arbejdsmiljø på teksam.dk di.dk/personale/arbejdsmiljoe Jacob Holm tildelt orden Adm. direktør Jacob Holm, Fritz Hansen A/S, er af H.M. Dronningen tildelt ordenen: Ridderkorset af Dannebrogordenen. Jacob Holm har siden september 2009 siddet i DI s hovedbestyrelse. Han har siden september 2008 været formand for DI s Internationale Markedsudvalg og fra november 2008 desuden medlem af DI s Specialudvalg for Design. Jacob Holm er tillige formand for bestyrelsen for Dansk Design Center. Medarbejdere skal vælge til Fritvalgs Lønkontoen Senest 1. april skal medarbejdere vælge, om de vil have ekstra penge ind på deres Fritvalgs Lønkonto ved at fravælge feriefridage. Samtidig skal de afgøre, om noget af opsparingen skal ind på deres pensionsordning. Medarbejdere under Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst kan således fravælge en eller flere af deres feriefridage. For hver feriefridag de fravælger, får de løbende indbetalt 0,5 pct. ekstra af deres ferieberettigede løn på deres Fritvalgs Lønkonto. Hvis medarbejderne vil benytte muligheden for at indbetale en del af deres Fritvalgs Lønkonto til deres pensionsordning, skal de også oplyse dette til virksomheden senest 1. april. Virksomheden kan med fordel minde medarbejderne om valgmulighederne og fristen 1. april. di/dk/personale/personalejura Deltag i Danish Foodtech 2010 i Moskva Deltag sammen med et stærkt hold af danske virksomheder på fødevareområdet, når udstillingen Agroprodmash Mål den menneskelige faktor på bundlinjen Værdien af Organisatoriske nøgletal et ledelsesværktøj med bundlinjeeffekt en bog om hvordan virksomhedens menneskelige værdier kan måles og vurderes i forhold til bundlinje og konkurrencekraft.» 199 sider, 190 kr. for medlemmer af DI» Køb den på di.dk/shop/publikationer

11 22. marts 2010 DI Business finder sted i Moskva fra oktober. Man kan møde russiske partnere, blive klogere på markedet for fødevarer gennem seminarer og få eksponeret sin virksomhed i det danske markedsføringsmateriale. > > Flere oplysninger hos chef for DI s kontor i Moskva Anders Bruhn, eller tlf.: di.dk/shop/arrangementer Transport og logistik DI IBN og DI Transport holder seminar om eksportteknik 8. april 2010 i København. Seminaret retter sig mod medarbejdere, der beskæftiger sig med salg, forsendelser, eksport, transport og logistik. Her får man helt styr på begreber som oprindelsescertifikat, ATR og ATA-Carnet. Salgschef Peter Fog-Petersen, DSV, vil desuden fortælle om de elementer, som har betydning for en succesfuld transport fra booking til faktura. > > Flere oplysninger hos eksportkonsulent Anette Suhr Rasmussen, tlf.: transport.di.dk Miljøforbedringer ved produktudvikling Virksomheder opnår gode forretningsmuligheder, hvis miljøpåvirkninger fra produkterne tænkes ind allerede i designfasen. DI s guide om miljøforbedringer gennem produktudvikling leder læseren gennem et løsningsorienteret forløb i syv trin, der fører til miljøforbedringer. Guiden tilbyder desuden undervisningsmateriale, som kan lette arbejdet. Guiden findes på dansk og engelsk, men undervisningsmaterialet findes dog kun på engelsk. DI har også en netværksgruppe for interesserede virksomheder. > > Flere oplysninger hos miljøkonsulent Tina Sternest, eller tlf.: di.dk/virksomhed/miljoe di.dk/shop/publikationer Design med et kærligt touch i Italien Virksomheder inviteres til at blive en del af Showhow Sustainable design with a loving touch, der viser bæredygtigt dansk design på Fuori Salone, Zona Tortona, Milano april Milano vil under udstillingen udvikle sig til et inferno af innovative designs, produkter og trends samt mere end besøgende: Internationale trendsættere, indkøbere, kunder, journalister og designere. Dansk Design Center er således i Milano for at promovere dansk design, kultur, kreativitet og innovation. Udstillingen fokuserer på bæredyg- tighed i mode, madkultur og mobiliet og erhvervslivets bud på bæredygtige løsninger. > > Flere oplysninger hos konsulent Karl Kristian Granov, eller tlf.: DI s kursusprogram med over 40 kurser DI s kursusprogram 2010 rummer mere end 40 kurser om ledelse, produktivitet, HR, innovation og personalejura eksempelvis DI s Lean Leadership, DI s Executive Program, DI s innovationsuddannelse, HR-uddannelsen og DI s lederuddannelse. Indholdet i DI s kurser er bl.a. tilrettelagt efter en tæt dialog med ledere i medlemsvirksomheder og afspejler derfor de behov, som lederne i dag står overfor. di.dk/shop/publikationer Klummen Jessica er klar til at springe på højhastighedstoget, parat til at satse alt... Anders Lund Kjøller, Leder af DI s kontor i Shanghai Læs klummen hver uge i nyhedsbrevet Opinion. W di.dk/opinion/klummen Stor interesse for ny selskabslov Ændrede krav til størrelsen af selskabskapitalen ved stiftelse af anpartsselskaber. Det er blot en af konsekvenserne ved den nye selskabslov, der trådte i kraft 1. marts 2010, og som betyder en række lempelser for mindre og mellemstore virksomheder. Interessen for ændringeri selskabsloven gjorde, at DI Hovedstaden i sidste uge kunne samle flere end 100 medlemmer i hovedstadsområdet til et informationsmøde om loven og dens konsekvenser. /jefe Der vil blive holdt en serie møder om den nye selskabslov i marts og april. Se hvornår på di.dk/di/ regionalt Kalender 13. april Nåleøjet til amerikansk forsvar FAD, inviterer virksomheder til Danish Defense Industry Day. Sted: Støvring Kontakt: Ena Bjerregaard fad.di.dk 13. april DI s Kina-konference DI sætter fokus på Kina s betydning for den globale verdenshandel. Sted: Industriens Hus, Kbh. Kontakt: Karl Kristian Granov di.dk/shop/arrangementer 19. april En god eksportstrategi Kom strategisk godt ud i verden. Sted: Sundkrogskaj 20, Kbh. Kontakt: Marit Hvithamar di.dk/shop/arrangementer 28. april Indbrud og anden kriminalitet Sikkerhedsseminar om at værne sig mod indbrud m.m. Sted: Crowne Plaza, Ørestads Boulevard, Kbh. Kontakt: Kasper Lindøe Pedersen service.di.dk 4. maj DI Fyn holder erhvervstræf Generalforsamling og erhvervstræf Sted: Kold College, Odense Kontakt: Niels Conradsen di.dk/di/regionalt 5. maj Salg af sundhedsteknologi Skab et bedre salg af sundhedsteknologiske løsninger. Sted: Herlev Hospital Kontakt: Mette Bjørn-Andersen itek.di.dk //Hans Søndergård

12 DI 1787 København V di.dk ID nr Returneres ved varig adresseændring Ændring vedr. abonnement Ring venligst Bliv Vision Partner og nedbring både driftsomkostninger og CO 2 udledning Efter flere tilløb er elbiler nu en realitet. Fra i år introduceres en række modeller på det danske marked. Samtidig er Better Place i fuld gang med at bygge det netværk og skabe de services, som gør det let at anskaffe, økonomisk attraktivt og fantastisk at eje en elbil. Vi vil gerne invitere danske virksomheder til at blive Vision Partner. Et partnerskab hvor vi åbent kan drøfte jeres behov og bane vejen for en gradvis udfasning af forbrændingsmotorer til fordel for elbiler. Kontakt os på for at høre mere.

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund

» Invitation. vækst og velfærd. I et højhastigheds samfund » Invitation vækst og velfærd I et højhastigheds samfund » Mød Foto: Stig Stasig Tid Mandag den 26. april 2010 kl. 13 17.30 Hans Skov Christensen DI Jens Klarskov Dansk Erhverv Claus Hjort Frederiksen

Læs mere

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge Mar. 11 Jun. 11 Sep. 11 Dec. 11 Mar. 12 Jun. 12 Sep. 12 Dec. 12 Mar. 13 Jun. 13 Sep. 13 Dec. 13 Mar. 14 Jun. 14 Sep. 14 Dec. 14 Mar. 15 Jun. 15 Sep. 15 Dec. 15 Mar. 16 Jun. 16 Sep. 16 Dec. 16 Mar. 17 Thorbjørn

Læs mere

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V)

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning som eksporterhverv udfordringer og muligheder Konference 31. oktober 2013 klokken 10.00 16.00 på Christiansborg Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser Nr. 15 torsdag 30. september 2010 126. årgang www.gartnertidende.dk gartner tidende Nr. 15 2010 læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser 1 INDHolD 4 Flormart

Læs mere

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk spring ud i det Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk Virksomhedsudvikling med kundens drøm og bundlinje i fokus! Bianca Hegedüs - ejer. Baggrund: En international designer baggrund med mere end

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads!

Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! INVITATION TIL Motivation vejen til en attraktiv arbejdsplads! Konference den 31. oktober 2006 Scandic Copenhagen Invitation Motiverede og tilfredse medarbejdere er en væsentlig forudsætning for, at staten

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

SYGEFRAVÆRET ER PÅ VEJ NED I PRIVATE VIRKSOMHEDER

SYGEFRAVÆRET ER PÅ VEJ NED I PRIVATE VIRKSOMHEDER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 SYGEFRAVÆRET ER PÅ VEJ NED I PRIVATE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Ved at sætte målrettet ind mod sygefravær er det lykkes

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT UDVIKLE

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

God morgen og velkommen

God morgen og velkommen HVILKE CENTRALE UDFORDRINGER OG HANDLEMULIGHEDER HAR VIRKSOMHEDEN I ARBEJDET MED AT SÆTTE FOKUS PÅ SYGEFRAVÆR? AM 2009 God morgen og velkommen Stil jer i en rundkreds Kryds nu rundkredsen så hurtigt som

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20. Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015.

REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20. Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015. REVISORDØGNET D. 14. SEPTEMBER KL. 9.00-9.20 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme og åbne Revisordøgnet 2015. Erhvervsområdet har de seneste år været vant til at se

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget:

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget: Høringsnotat om de indkomne høringssvar vedrørende lovforslag nr. L 168 om ændring af udlændingeloven (Beløbsordningen) UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGUDVALGET Christiansborg DK-1240 København K Tel.

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9.

HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9. HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9. juni 2015, 05:00 Del: Vi kan sagtens konkurrere med kineserne, polakkerne og tyskerne,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet.

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. Formandens tale til topmødet 2014 -- Det talte ord gælder -- I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. I Danmark

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker.

I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker. DIMISSIONSTALE 2013 Kære studenter og hf-ere. I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker. Vi der er samlet her

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015

EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015 EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015 [DET TALTE ORD GÆLDER] Kære frivillige og konsulenter. Tak for invitationen til arrangementet i dag og muligheden for at give Jer nogle ord med på vejen

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere