Afskedens time. Buddha inspirerer. Sig ordet: struktur. Byen har tårne på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afskedens time. Buddha inspirerer. Sig ordet: struktur. Byen har tårne på"

Transkript

1 2. september årgang Dansk Psykolog Forening 14 Afskedens time På hospitalet møder psykologen Anna og følger hende de sidste uger af hendes liv. De to fører vigtige samtaler. Side 4 Buddha inspirerer Vestlig psykologi er vild med buddhismen. Peter Elsass er rejst langt væk, til Tibet. SIDE 8 Byen har tårne på Der er gode jobmuligheder, hvis man kvitter storbyen. Men hvad nu når man elsker den. SIDE 14 Sig ordet: struktur Hvordan går det med Dansk Psykolog Forenings struktur? Det har bestyrelsen et svar på. SIDE 16

2 2. september årgang Dansk Psykolog Forening Vestlig psykologi er vild med buddhismen. Peter Elsass er rejst langt væk, til Tibet. SIDE 8 Der er gode jobmuligheder, hvis man kvitter storbyen. Men hvad nu når man elsker den. SIDE På hospitalet møder psykologen Anna og følger hende de sidste uger af hendes liv. De to fører vigtige samtaler. SIDE 4 Hvordan går det med Dansk Psykolog Forenings struktur? Det har bestyrelsen et svar på. SIDE 16 LEDER Underrubrik Dax, regular MR Dax, medium 70% sort Også psykologer skal have brød på bordet, og aftalen om specialpsykologer skal følges til dørs af lønaftaler, der afspejler det særlige niveau. Buddha inspirerer Afskedens time Byen har tårne på Sig ordet: struktur Medlemsblad for Dansk Psykolog Forening Papir på virkeligheden S eptember bliver en fantastisk spændende måned og så har jeg vist ikke sagt for meget. Uden at gå landspolitisk til værks vil jeg pege på, at vi inden månedens udgang forventer at kunne sætte punktum for det måske vigtigste foreningsprojekt, siden vi opnåede autorisationsordningen. Nemlig etableringen af specialpsykologordningen. Jamen, vil nogen måske indvende, er det ikke gamle nyheder. Hvortil er at svare, at the job s not over till the paperwork is done. Papirarbejdet er de forhandlinger, foreningen netop nu gennemfører med hver enkelt af landets fem regioner, og som frisk udtrykt omsætter landvindingen fra festtale til hverdagens virkelighed. Også psykologer skal have brød på bordet, og aftalen om specialpsykologer skal følges til dørs af lønaftaler, der afspejler det særlige niveau. Et gennembrud blev nået midt i august, hvor aftalen for nye specialpsykologer faldt på plads i Region Sjælland, og nu fortsætter forhandlingerne i de øvrige fire regioner. Resultaterne kan man nærlæse på hjemmesiden, og her vil jeg nøjes med at pege på, at den nyuddannede specialpsykolog er sikret minimum kr. om måneden plus pension. Beløbet får følgeskab af, hvad man kan forhandle sig individuelt, ligesom et eventuelt uddannelses- eller ledelsesansvar også vil blive tilgodeset lønmæssigt. Indholdet i den fireårige uddannelse til specialpsykolog er mere end specialist dobbelt op det skal kunne ses på lønsedlen. Parallelt med dette kroner og øre passerer vi en ny grænselinje, en håndfast markering af psykologernes centrale placering i det danske sundhedsvæsen. Det sker lige nu, ude i virkeligheden. Og ikke kun på papiret. Dansk Psykolog Forening Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Tlf Psykolog Nyt Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Tlf Fax/Psykolog Nyt: Redaktion: Arne Grønborg Johansen, ansv. redaktør Jørgen Carl, redaktør Heidi Strehmel, bladsekretær/annoncer DK ISSN: Design og produktion: Mediegruppen A/S Tryk: Jørn Thomsen/Elbo A/S Trykt med vegetabilske farver på miljøgodkendt papir Oplag: Kontrolleret oplag (FMK): ex. Trykoplag: ex. Medlem af Danske Specialmedier Indsendt stof: Indsendte artikler dæk ker ikke nødvendigvis redaktionens eller foreningens holdninger. Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise, forkorte eller redigere indsendte artikler. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for artikler, der indsendes uopfordret. Forside: Scanpix Jobannoncer 2011 Psykolog Nyt + Ved manus Ved reproklar Helsider: Kr ,- Kr ,- 176 x 237 mm: Halvsider: Kr ,- Kr ,- 86 x 237 mm eller 176 x 118 mm: Priserne gælder jobannoncer med 1 stilling. Prisliste: Farvetillæg (CMYK): Sort + 1, 2 eller 3 farver: Kr ,- Alle priser ekskl. moms. Abonnement/2011: kr. + moms. Deadline (kl. 12) Nr. Deadline Udgivelse 16 12/9 30/ /9 14/ /10 28/10 Roal Ulrichsen, formand for Dansk Psykolog Forening

3 I KORT FORM Psykolog: Skræmmekampagner virker Herhjemme giver politiske skræmmekampagner bagslag. Påstås det. Men holder synspunktet længere? Med årene er den danske politiske scene kommet til at ligne den amerikanske mere, og den store VK-annoncekampagne om skrækscenarierne for et Danmark i S/SF s hænder kan godt blive en test på, om vælgerne er rykket tættere på et amerikansk reaktionsmønster. I en analyse på Altinget.dk peger retoriker Peter Koch Palshøj i mangel på oplagte danske fortilfælde på netop de amerikanske erfaringer. Han henviser især til den amerikanske psykolog og hjerneforsker Drew Westen, som i bogen The political brain (2008) har leveret analyser af påvirkningen fra skræmmekampagner, baseret på forskning. En klassisk case er præsidentvalgkampen mellem Bush og Kerry i 2004, hvor Kerry førte klart. Mens Bush havde undgået at blive udsendt, var Kerry blevet dekoreret for sin heltemodige optræden under Vietnamkrigen. Det gav point i USA. En effektiv republikansk skræmmekampagne satte imidlertid spørgsmålstegn ved, om Kerry vitterlig havde udført de påståede heltegerninger, og efterhånden vendte vælgertilslutningen. Selv om Kerry blev fuldt rehabiliteret allerede inden valget, var skaden sket. Der var hos vælgerne skabt en underbevidst association mellem Kerry og manglende trovær dighed. Og Bush vandt som bekendt. Danmark er stadig ikke USA, men lighederne er der. Stemmer tvivlerne på de partier, hvis politik de tror på, eller stemmer de imod de partier, de mener er utroværdige? Det handler ikke kun om blå og rød blok. Også psykologisk set venter der Danmark et spændende folketingsvalg. jc Danmark venter Regionerne Danmark venter stadig på sin psykiatrireform. Sådan lyder titlen på en rapport, som netop er udgivet af Socialforskningsinstituttet, SFI. Rapporten giver et rids af udviklingen de seneste årtier og dets konklusioner hviler på det forhold, at indsatser til personer med psykiske lidelser i Danmark varetages af både regionale og kommunale instanser. De bærer præg af at være udviklet som ad hoc-løsninger og knopskydninger for midlertidige penge. Placeringen i grænselandet mellem sundhedsvæsen og socialvæsen har bidraget til opsplitningen Rapporten tegner et billede af en ressourcestærk hospitalspsykiatri og en mere ressourcesvag distriktspsykiatri, som er den primære behandlings- og kontaktinstans for patienterne. Ved siden af disse regionale instanser står den kom- munale socialpsykiatri med botilbud og beskyttet beskæftigelse. Instansernes opgaver overlapper hinanden, og der er uklarhed om ansvarsfordelingen. Der er brug for en langsigtet samlet plan for psykiatriområdet og en reform af den organisatoriske styring. Mange af de psykiatriske sygdomme er kroniske og behandles kontinuert. Blandt andet derfor er der behov for en samlet behandlingsmæssig organisering, siger seniorforsker Steen Bengtsson, som har forfattet rapporten. Rapporten kan hentes på og den er gratis. jc Ledige ydernumre har opslået i alt 52 ydernumre til besættelse blandt psykologerne den 1. januar Ydernumrene fordeler sig på alle landets fem regioner. Interesserede kan finde opslaget i Psykolog Nyt 13/2011. På > Løn & Arbejdsvilkår > Selvstændig > Praksisoverenskomst kan man finde den præcise fordeling af ydernumre både på regionalt og kommunalt plan. Ansøgningsfrist er 9. september bvp PSYKOLOG NYT NR SIDE 3

4 AFSKED foto: Colourbox Anna (jeg) Anna På et hospital ligger Anna og skal dø. Psykologen er tæt på i de sidste uger af Annas liv og fortæller her om forløbet, om samtalerne og den forståelse, sygehusets personale ikke altid mødte pa tienten med. SIDE 4 PSYKOLOG NYT NR

5 D et er ikke altid lige let at være forhandler i patientens møde med svær sorg og lidelse, og slet ikke når der ingen anden udvej er end en venten på, at patienten dør inden for vores hospitalets monumentale mure. Sværest er mødet med den døende, når denne er et ungt menneske med småbørn og en elsket anden. De er begge ramt af at blive forladt uden at ville eller overkomme det. I tilfældet Anna blev opfattelsen ikke længere genkendt som tilhørende hende selv, men oplevedes som om jeg er blevet sindssyg. Som om det ikke var nok, at jeg skal dø, så skal jeg også være en helt anden person. Afstandtagen og rigide løsningsmodeller giver ofte fornøden arbejdsro for personalet, hvis patientens afmagt anskues som mental uligevægt, men hos patienten er vægtskålen mellem den offentlige gesandt, skylden, og den ensomme langfart, skammen, ikke et valg for en patient, da det rammer ligeligt ind. I enkeltstående tilfælde kan jeg således opleve, at en patient reagerer med kraftig affekt, når behandlingen ophører og personalet går videre til næste patient. Anna beskrev i første samtale, at hendes udgangspunkt for at tale med mig var, at hun ønskede en forklaring på, at det er mig, der skal dø. Samtaleforløbet var fastlagt til to besøg om ugen i en periode over seks uger, men kunne udvides, hvis hun ønskede det. Jeg nærmede mig en kende tøvende under den fjerde intense samtale det gentagne spørgsmål om, hvorfor det var Anna, der skulle dø, hvad hun forventede jeg skulle svare. Det ændrede hendes svar derhen, at Gud blev inddraget som medspiller. Anna replicerede på mit spørgsmål ved at udbryde, at den gud, hun troede på, åbenbart ikke troede på hende, så derfor kunne hun vel lige så godt spørge en psykolog! Da jeg forhørte mig om, hvad døden stod for i hendes regi, svarede hun, at døden var en plebejer, som ville hende ondt, som alle her på afdelingen. Det var velsagtens en af grundene til, at hun i den periode spurgte til, hvorfor hun skulle dø. Bedøvet af smerten Under indlæggelsen havde Anna oplevet en pseudosomnambul tilstand. Den betød, at hun ikke sov igennem af angst for, hvor hun endte, selv om hun hver nat var vågnet op i sin hospitalsseng, men var usikker på, om det var der, hun reelt befandt sig. Da jeg spurgte hende, hvor det værste sted var, hun kunne tænke sig at havne, svarede hun i helvede men det er det jo også her. Dialogen blev derefter rettet mod, hvordan anæstesien umiddelbart efter en operation ofte udløser tyngende og dissociative opfattelser og tankediffusion hos en patient (egen iagttagelse gennem patientsamtaler, forf.), en oplysning, der fjernede Annas angst. PSYKOLOG NYT NR SIDE 5

6 Efterfølgende aftog hendes mareridt inden for få døgn og kom ikke igen. Det ændrede vores kontakt til at omfatte en væsentlig forbedring af Annas berøringsflade med personalet og gav rum til, at hun kunne koncentrere sin svækkede energi på at forberede sig på at krybe til bunden af korset, som hun udtrykte det. Det syntes derfor langt mere relevant at inddrage meningsløsheden, Anna oplevede i kontakten med personalet, i mine samtaler med hende, end selve den nærtforestående død. Døden måtte finde sin relevans som hovedaktøren, når Anna ikke længere behøvede at kæmpe mod vejrmøllerne. Lars Sørensen ( Smertegrænsen, 2006, p. 182) anfører, at Måske er det også tilfældet for svært traumatiserede mennesker, at de bedøvet af smerten styrer som møllet direkte ind i flammen, men umiddelbart er det i denne magtesløse sammenhæng let at definere patienten avet om og gelejde ham eller hende ind i grænselandet af normaliteten, som beskyttende buffer for personalet. Patienters rimelige og umiddelbare reaktion er at udvise vrede, når de præsenteres for en opfattelse af, at de reagerer emotionelt inadækvat på behandlingen, men vreden burde lige gerne anerkendes af personalet som et værn mod traumatisering og retraumatisering. En af de sidste dage, jeg talte med Anna, spurgte jeg varsomt, om jeg kunne forhindre hende i at dø, siden hun spurgte mig om det samme, hver gang vi mødtes. Hun svarede efter en længere tænkepause: Jeg ønsker bare, de ville lade mig dø i fred. Hvem de var, ville jeg vide. Hun svarede, at de var personalet selvfølgelig. De er ligeglade med, om jeg er død, synes jeg. Det er mig, der er plebejeren i deres øjne. Det er sgu ikke døden. Men de kan ikke se, de behandler mig, som om det er mig, der er døden. Det er ikke altid lige let at være forhandler i patientens møde med svær sorg og lidelse, og slet ikke når der ingen anden udvej er. Et godt tilbud Jeg formåede først efter to uger at finde ind til essensen af spørgsmålet om, hvorfor Anna skulle dø, mens det, jeg formåede umiddelbart, var at kæmpe sammen med Anna mod vejrmøllerne, en atypisk Tante Rosinante, gennem en daglig dialog med personalet. Det var en ekstraordinær tilstand, Anna befandt sig i, når hun fortsat skulle gennemgå daglige, smertefulde behandlingsforløb, og som hun ikke modsatte sig, da hun ikke siger nej til et godt tilbud. Personalet havde dog fortsat tendens til at se Annas arbitrære facon som en anomal forekomst hos en i nær fremtid døende patient. Sådan opfattede jeg det afgjort ikke, men derimod, at situationen var unormal, hvorfor en unormal reaktion måtte opfattes som det normale. Det var dog sund fornuft og en ganske godt udviklet mental styrke, som kendetegnede Anna, hvorfor udgangspunktet for min udredning og intervention var at anerkende Annas tilsyneladende vanvid som sundhed snarere end at anerkende personalets oplevelse af, at Anna var mentalt lunefuld. Det var hun langtfra, men at personalet opfattede Anna sådan, er forståeligt, eftersom forholdet mellem parterne havde lidt en del nederlag, når personalet gjorde forsøg på at kontakte hende. Manglende empatisk støtte kan i bedste fald medføre resignation, i værste fraskrivning af relevante og gode behandlingstiltag, hvorfor en mental parese, som Anna lagde for dagen, er en nyttig målestok for, hvordan patienten opfatter en krænkende situation. Dette kan ofte afhjælpes gennem at afstå fra at tildele et menneske, der er svag, en uvenlig diagnose og i stedet spejle sig i, hvad man eller jeg som plejeyder eller psykolog selv ville reagere med af affekt, hvis jeg var på tværs eller lå på langs i netop den seng. Mødet med Hr. Død Under et besøg i Annas hjem reflekterede vi en eftermiddag over, hvad der kommer bagefter. Tror du på et liv efter dette? spurgte hun mig. Som psykolog kunne jeg i det scenarie vælge at svare, hvad min overbevisning var, men jeg valgte i første hug at opfatte Annas spørgsmål til mig som et ønske om at kunne afvikle sit liv med et håb til, at der var en forædlet livsduelig kontinuitet, der gav hendes forestående død mening, og at jeg kunne bekræfte hende i spørgsmålets relevans eller i det mindste anerkende det som relevant for mig også. Derfor spurgte jeg hende, hvad hun tænkte sig der var i det næste liv altså imødekom ønsket om en anderledes livsform snarere end at tilbagevise en alternativ samme. Anna svarede, at Jeg håber sgu, det er bedre end det her. I vores sidste samtale, som fandt sted, kort tid før Anna døde, spurgte jeg, om der var noget, Anna ønskede af mig. Anna svarede ikke lige med ét, men lo spontant og spurgte, om jeg kunne tænke mig at gå med ind til Hr. Død. Han er ikke halvt så slem, som man går og siger, sagde hun. Jeg svarede umiddelbart ja som medspiller i en konstrueret medoverføring (tilnærmet empatisk præcision) og spurgte, om hun havde behov for, at jeg gik med ind og hilste pænt på væsenet. Anna mente ikke, at hun havde behov for en følgesvend, men Du skal jo selv møde ham en dag. Bare vent. Han er en flot fyr. Vi lo begge og tog afsked. Ord og latter afløser hinanden og flettes spontant ind i samtalen, når behovet er for det. Alligevel er det stadig en aldeles ensom ordløs rejse, den svært medtagne eller terminale patient skal igennem, uanset hvor mange der står på empatiens sidelinje, for når sjælen ligger og spræller af smerte, så lider alle tavst omkring én. Det er blot ikke muligt at afkorte sjælens lidelse, når døden står i døråbningen og kræver sin ret, vel?! Conny Danielsson, cand.psych. SIDE 6 PSYKOLOG NYT NR

7 NYE BØGER Atle Dyregrov: Børn og traumer. Beskriver, hvordan børn reagerer under og efter traumatiske hændelser og giver råd og retningslinjer for, hvordan man kan hjælpe og støtte på kort og på lang sigt. Bogen indeholder mange praktiske eksempler, som konkretiserer de tiltag, der foreslås. 2.-udgaven indeholder flere specifikke metoder end den oprindelige udgave (1997/98) og er baseret på nyeste viden på området. Hans Reitzels Forlag, 2011, 257 sider, 250 kr. Sidsel Maria Faurholt: Glasklokken. 30-årige Sidsel Maria Faurholt fra Aabybro i Nordjylland fik diagnosen asperger som 12-årig. I Glasklokken fortæller hun om sin årelange kamp for at finde forståelse for de helt specielle vanskeligheder, hun som asperger har på nogle områder og længslen efter at komme til at bo blandt ligesindede uden altid at skulle forklare sig. Siesta, 2011, 77 sider, 149 kr. Claus Elmholdt. Lene Tanggaard (red.) Følelser i ledelse. Ledelse er blevet en følelsesdisciplin, og evnen til at forstå og regulere følelser i sig selv og andre er blevet en eftertragtet ledelseskompetence. Bogen rummer bud på, hvordan man kan bruge følelser på arbejde og derved øge energien og engagementet. Samtidig leverer den kritiske perspektiver, der belyser, hvad der sker, når følelserne på arbejde tager overhånd, eller når medarbejdere og ledere kommer i klemme i kravet om det personlige engagement. Klim, 2011, 246 sider, 299 kr. Nina Ekman. Stine Reintoft: Mindfulness for dig selv som mor med det lille barn. Mindfulness er en livsindstilling, en måde at være på, som kan trænes. Hvordan kan man se i bogens mange øvelser og eksempler fra hverdagen med det lille barn. Der gives ingen opskrift på, hvordan en mor skal være, men der vises veje til, hvordan hun kan lære at give slip på forventningen om at være ekspert og perfekt som mor, så hun kan tillade sig at være nybegynder og lære og vokse i takt med sit barn. Forlaget Mindspace, 2011, 111 sider, 148 kr. Harriet Bjerrum Nielsen: Skoletid. En stor del af børns og unges liv foregår i skolen. Men hvad foregår der egentlig, og hvad er afgørende for, at det går godt for nogle og mindre godt for andre? Bogen giver et levende indblik i skolebørns personlige relationer og faglige strategier, og hvordan de udvikler og håndterer venskaber og konflikter. Akademisk Forlag, 2011, 374 sider, 399 kr. Peter F. Sørensen: Underbevidstheden Den symbolske bevidsthed. Hvad er det ubevidste for noget, og hvorfor drømmer vi? Når vi søger det ubevidste, viser det sig besynderligt nok, at vi finder bevidsthed. Men det, vi finder, er en anderledes bevidsthed, der bæres af symbolske billeder, som kommer til syne. Såvel som det ubevidste kan være bevidsthed, der er forsvundet, er det bevidsthed, der bliver til. Forfatteren er cand.psych. Books on Demand, 2011, 156 sider, 99 kr. NYE BØGER præsenterer løbende de nye bogudgivelser primært inden for det psykologiske område. Det redaktionelle princip er at søge inspiration til omtalen fx i forlagenes pressemeddelelser. En omtale er en omtale ikke redaktionens anbefaling af bogen. Prisangivelserne er vejledende. PSYKOLOG NYT NR SIDE 7

8 RETREAT Buddhas veje Vestlig psykologi har brug for inspiration fra buddhismen, mener Peter Elsass på baggrund af mange års rejser og studier i Tibet. Dog som spirituel udvikling og ikke kun som del af en behandlingsopgave. D et fortælles, at der i forrige århundrede har været britiske, russiske og japanske agenter, der gik ind i Tibet forklædt som munke, og hvor deres rosenkranse blev benyttet til at tælle afstande og deres bedemøller skjulte et kompas. I perioder har jeg haft det på samme måde. Til daglig er jeg professor i psykologi. Men igennem nogle år har jeg været forklædt som psykolog og filmmand og udspioneret buddhismen alt sammen for at se, hvordan buddhismen kan finde vej til mit fag. Hvad kan jeg bruge af den, og forandrer den sig, når den kommer til Vesten. Jeg har rejst frem og tilbage mellem Østen og Vesten og interviewet tibetanske torturoverlevere. De har alle fortalt, at deres overlevelse skyldtes to ting: Buddhismen og Hans Hellighed Dalai Lama. Men det har været vanskeligt at få dem til at redegøre nærmere herfor. Og selv om jeg gerne ville have en forståelse af, hvordan buddhismen har kunnet hjælpe dem, har jeg ikke kunnet få dem til at uddybe deres svar; det var, som om den viden lå i kroppen og ikke kunne iklædes ord. Efterfølgende har jeg rejst rundt og interviewet tibetanske lamaer om resultatet af disse undersøgelser. Jeg har haft en introduktionsskrivelse fra den tibetanske eksilregering og fra Dalai Lama, så at jeg har fået mulighed for at komme ind i klostersamfund på isolerede steder og interviewe spirituelle mestre. Buddhismen og den tredje bølge Mødet med tibetanerne har været en stor oplevelse; tibetanerne har noget særligt, en speciel udstråling, som har overbevist mig om, at klinisk psykologi har brug for den inspiration, der er i buddhisme. Mange psykologer er da også begyndt at bringe behandlingsmetoder ind i det terapeutiske rum, som er buddhistisk inspireret. SIDE 8 PSYKOLOG NYT NR

9 Fx har den såkaldte tredje bølge inden for kognitiv terapi importeret behandlingsmetoder, såsom mindfulness-baserede metoder, Acceptance Commitment Therapy og Compassionate Mind Training, som alle henviser til buddhismen. Men desværre er der ofte meget få konkrete referencer til buddhistiske tekster og deres praksis. Undertiden kan den skeptiske læser få det indtryk, at udtrykket buddhistisk inspireret bruges som en retfærdiggørelse for at markedsføre nye behandlingsformer. Jeg har derfor sat mig for at trænge om bag den forførende sætning at være buddhistisk inspireret og skrive en fagligt sober bog om buddhistisk psykologi, som skulle bygge på referencer og akademiske analyser. Det viste sig at være en næsten umulig opgave. Buddhismen har tusindvis af grundtekster, som det er meget vanskeligt at finde rundt i. Mange af dem har ikke karakter af tekster, som kan læses uden videre, men er oprindelig beregnet til at blive læst sammen med en kyndig lærer og under nogle komplicerede ritualer. Dertil kommer, at buddhisme har et utal af forskellige udformninger, alt afhængigt af det sted og den tid, den forekommer i. Selv i Tibet har den mange forskellige former og indhold. Det var derfor næsten umuligt at give et sobert overblik over buddhismen og sammenstille den med min kliniske psykologi, som har næsten lige så mange varianter. I stedet for at beskrive det buddhistiske grundlag for den tredje bølge satte jeg mig for at undersøge, hvordan klinisk psykologi i Vesten bliver provokeret af buddhismen i Østen. En af de største provokationer på mine rejser har været mødet med eremitterne: buddhistnonner eller -munke, som har valgt en tilværelse i afsondrethed og i dyb meditation. Ensomhed i Tibet Tibetanerne har en særlig holdning til at placere sig i en alenetilstand, såkaldt retreat. Fx udtrykker nogle tibetanske buddhister, at målet er: Ikke at være bange for at meditere alene i en hule. Ikke at være bange for at meditere alene i en hule med meget lidt mad og blive syg. Ikke at være bange for at meditere alene i en hule og dø i den. Ikke at være bange for at meditere alene i en hule og dø i den, uden at nogen kender dit navn. Den adskilthed virker skræmmende for os vesterlændinge, som svøber os i tilknytninger og relationer. Men hos tibetanerne er livet som eremit ikke en overgivelse til en ustruktureret tomhed, men snarere en travl væren. Fx forpligtiger man sig til at udføre mindst såkaldte glidefald. De udføres ved, at man fra stående position knæler ned og strækker sig ud på jorden, samtidig med at man siger nogle specielle bønner. Når man er færdig med de , udfører man ekstra for at tage højde for diverse fejl, og derefter yderligere som garanti; i alt glidefald. Proceduren tager to til tre måneder. Arbejdet udføres mel- fotos: Forfatteren PSYKOLOG NYT NR SIDE 9

10 Hos os mediterer vi for andre, vi koncentrerer os om at skabe omsorg og medfølelse for andre. Og det er et kæmpe arbejde, som kræver mange timers hårdt arbejde hver dag. lem kl. 1 og 7 om natten, kl om formiddagen og kl og kl om eftermiddagen. Man sover fra kl. 22 til 01. At gå i retreat er således en omfattende træning, som kræver både mental og fysisk fitness, for slet ikke at tale om engagement og motivation. Den europæiske buddhistnonne Jetsumma Tenzin Palmo isolerede sig i en hule i Nordindien i 12 år Da hun forlod sin retreat, udtalte hun: Jeg kedede mig aldrig. Ritualerne er en forudsætning for den spirituelle udvikling. Læremestrene og ritualerne repræsenterer den tilknytning, som skal skabe ikke-tilknytning. Formuleret i den vestlige psykologi baserer den spirituelle tilknytning sig på nødvendigheden af at skabe en sikker kontekst, hvor en sårbar person kan få mulighed for at udforske en rigere model for væren. Det paradoksale ved de buddhistiske eremitter er, at selv om de lever i isolation, har de haft stor betydning for det omgivende samfund. I de små landsbyer i Nordindien og Tibet taler man ofte om eremitterne og er taknemmelige for, at de hengiver sig til Buddhas lære. Når eremitterne forlader deres huler, er der mange eksempler på, at de danner religiøse grupper, som de bliver ledere for med stor social kompetence. Ensomhed i Vesten Dette forhold mellem indadvendthed og udadvendthed i den tibetanske buddhisme kan være svært at forstå for os vesterlændinge. Men faktisk har en indadvendt tilværelse som eremit altid haft udadvendt kulturel betydning i Vesten tallet var ensomhedssværmeriets store tid, og Oh solitude blev udtrykt i mange varianter. Oehlenschläger fortæller om ensomhed i sin barndoms have, Frederiksberg Have, Blicher skriver om smerte og sorg på heden, og Goethe havde sit havehus, hvor han søgte skjul, når ensomhedens problem skulle forstås og løses. Oehlenschlägers digte om ensomhed og eremittilværelse var opløftende og omtalte ensomhedens øjeblik som: Ensomheds gyselighellige Lyst gæster min Bakke, naar Sommeren forsvinder. Blicher var derimod den mere sorgfulde og ulykkelige, når han strejfede ensom rundt på heden og udtalte, at Den største Sorg i Verden her, er dog at miste den, Man har kjer. Havekunsten indeholdt sådanne ensomhedsområder. Troels Lund skriver: Ensomheden kunne tage flere Former, enten den Forestilling om Ensomhed, der blev til i den havevandrendes Sind, når han så Ensomhedens Tegn: Eremithytten. Eller den tog Form På rejse Forfatteren har i en årrække rejst rundt med en tibetansk lama i Nordindien og Tibet og interviewet spirituelle mestre om deres syn på vestlig psykologi. Det er der kommet en bog og film ud af: Buddhas veje, Dansk Psykologisk Forlag, SIDE 10 PSYKOLOG NYT NR

11 af Naturen, dvs. at den Vandrende gerne så sig omgivet af vilde Planter, fritvoksende Træer og rislende Bække. Overgangen mellem de to Former var ikke stor; den samme Bæk kunne udmærket danne en lille Kaskade, et lille Vandfald bag Eremithytten, og denne Hytte skulle helst ligge et afsides, et dystert Sted i Haven, hvor Træer og Buske naturligt blev lidt forsømt. Ensomheden tog forskellige former, som et asyl eller et eksil, et fristed eller en forvisning. Men som regel var den for borgerskabet et uforpligtende koketteri med det enkle landliv, vel at mærke, hvis man havde byens fornøjelige adspredelser tæt ved; for øvrigt ligesom mange i dag trækker sig afsides og tager på landet i deres sommerhuse. Den gode ensomhed har karakter af en fællesskabsorienteret isolation. Konkret giver det sig udtryk i, at mange tager ud i de store parker for at besøge eremitten og få hans gode råd. I 1700-tallet var ensomheden mild og uden excesser og askese. Men i andre tidsperioder formede ensomheden sig anderledes og blev til den religiøse ensomhed. Her forlod eneboeren samfundet for at være alene med Gud, og ensomheden havde snarere karakter af den spanske betydning af ensomhed; soledad som betyder udørk, fangenskab og længsel, og som ikke har lighed har med det engelske solitude. Ensomheden i Vesten er således mere end blot en indadvendthed, som styrker vores narcissisme. Behandling eller spiritualitet Både i Østen og i Vesten betragtes dele af den gode ensomhed som noget, der kan styrkes ved metoder som retreat og mindfulness. Men i Vesten har vi en større parathed til at betragte metoder som fx mindfulness som behandlingsformer i stedet for spirituelle metoder. De har fået en kolossal udbredelse hos os, og selv om systematiske undersøgelser kun viser beskedne behandlingsresultater over for angst, depression og stress, bliver metoderne brugt til næsten alt i vores jagt efter velvære og wellness. Flere af de tibetanere, jeg har mødt har spurgt mig om det er rigtigt, at vi i Vesten går i retreat og mediterer for at slappe af, for at opnå kontrol over vores tanker og for at slippe af med stress og depression. Hos os mediterer vi for andre, vi koncentrerer os om at skabe omsorg og medfølelse for andre. Og det er et kæmpe arbejde, som kræver mange timers hårdt arbejde hver dag. Det er faktisk enormt stressende at meditere, siger de. De antyder hermed, at vores interesse for retreat og mindfulness er blevet til et individuelt behandlingsprojekt, hvor deltagerne skal definere sig som stressede og deprimerede for at få gevinst af metoderne. På den måde fastholder wellness-bølgen os i en sygdomsposition, hvor vi skal bruge de buddhistisk inspirerede metoder til at få det bedre. Retreat og mindfulness er med andre ord med til at skabe de problemer, de præsenterer sig som løsningen på. Buddhistisk psykologi er et bekendtskab værd. Men de fleste af os er ikke syge og skal ikke behandles. Derfor hjælper dens metoder os sådan set ikke til at få det bedre men til at få det lidt anderledes. Peter Elsass, professor i klinisk psykologi ved Københavns Universitet PSYKOLOG NYT NR SIDE 11

12 LØNTILSKUD Når storbyen trækker Ikke alle jobsøgende psykologer kan bryde op for at finde beskæftigelse, hvor de ledige job er flest. Løntilskud blev løsningen for Signe Klifoth, der ikke magtede at sige storbyen farvel. O ver en periode har Psykolog Nyt bragt beretninger om, hvordan nyuddannede psykologer har brudt arbejdsløsheden ved at søge til det såkaldte udkantsdanmark. Men hvad gør psykologen med familien, som stortrives på Vesterbro, med kæresten og vennerne, der ikke vil savnes, eller blot med manglende mod til at rykke teltpælene op? Selv talte jeg for ikke så længe siden med i statistikken for arbejdsløse psykologer i københavnsområdet, der ifølge Dansk Psykolog Forening aktuelt udgør 6,2 %, hvor landsgennemsnittet er 4 %. Studiet havde ikke ligefrem øget min faglige selvtillid, og jeg følte mest af alt, at jeg kunne stille flere spørgsmål om psykologi, end jeg kunne svare på. Én ting var jeg dog ikke i tvivl om, nemlig at jeg ville arbejde i psykiatrien og allerhelst med spiseforstyrrelser. Områder, jeg havde beskæftiget mig en del med i løbet af studiet og i specialet det sidste havde jeg skrevet i samarbejde med et voksenpsykiatrisk afsnit, der behandler spiseforstyrrelser i Region Hovedstaden. Det kom derfor som en gave fra himlen, da jeg blev tilbudt ansættelse i offentligt løntilskud selvsamme sted. Fungerede som mesterlære Stedet har erfaring med at ansætte psykologer i løntilskud, og der var derfor en tydelig ramme for forløbet, som kom til at strække sig over et år. Min ansættelse blev indledt af en måneds introduktion, hvor jeg fulgte de andre behandlere til gruppeterapi, individuel terapi, pårørendesamtaler og forsamtaler. Desuden blev der afsat tid til feedback på journalskrivning. På den måde så jeg, hvordan der var en tydelig ramme for og helhed i behandlingen, og samtidig at alle behandlere havde deres helt personlige stil, som jeg kunne låne fra, da jeg fik mine egne opgaver. I det efterfølgende år var jeg bl.a. co-terapeut i en bulimigruppe med en meget erfaren psykolog, der samtidig var min supervisor. Dette fungerede som en slags mesterlære, hvor jeg, samtidig med at jeg selv var terapeut, kunne lære af ham og efterfølgende, når gruppeterapien var slut, havde lejlighed til at stille spørgsmål og få feedback på mine interventioner. Ud over at jeg lavede meget intervention og udredning, modtog jeg i min tid som psykolog i løntilskud al den supervision individuelt og i gruppe, som der er krav om til autorisation. Desuden deltog jeg sammen med mine kolleger i diverse spændende kurser, hvor der på arbejdspladsen ikke skelnes mellem løntilskudsansatte og andet personale. Et tveægget sværd Holdningen fra arbejdspladsen var, at jeg som løntilskudspsykolog skulle være forskånet for et stort arbejdspres. Men som månederne gik og jeg følte mig hjemme i arbejdsopgaverne og glædeligt delte ud af min erfaring til nyansatte på afdelingen, steg selvtilliden og ambitionsniveauet. Min leder sagde tit, at jeg var deres flødeskum. Men allerhelst ville jeg være en af bundene, da mange alligevel skraber flødeskummet af, når lagkagen skal spises! Jeg besluttede mig derfor for, at min mulighed for at få en stilling på sigt var at have det samme antal ydelser som mine ordinært ansatte kolleger på fuld tid og på den måde imponere både kolleger og leder med mit store engagement. Da applausen havde lagt sig, begyndte en følelse af uretfærdighed at rumstere i mig, og den officielle status som ledig, som jeg i begyndelsen udelukkende anskuede som en formalitet, syntes mere og mere nærværende og ydmygende. Da der så pludselig blev et vikariat ledigt på afdelingen og jeg ikke blev opfordret til at søge stillingen, eftersom de havde en mere erfaren kandidat, blev det for meget for mig. Jeg indså, at de uanede muligheder, jeg i udgangspunktet havde set i ordningen, var et tveægget sværd. Noget, der fra første dag på arbejdspladsen faktisk blev gjort helt eksplicit: Du skal ikke regne med, at du bliver ansat, men man kan selvfølgelig aldrig vide En håbefuld arbejdsløs psykolog lytter mest til det sidste. Oplevelsen gav anledning til selvransagelse, og det gik op for mig, at jeg skulle skrue ned for ambitionsniveauet for at passe på mig selv. Ved siden af arbejdet havde jeg jo også to ansøgninger, der skulle skrives om ugen, samt møder med a-kassen, da man som psykolog i løntilskud skal følge de samme regler som andre forsikrede ledige. O ver en periode har Psykolog Nyt bragt beretninger om, hvordan nyuddannede psykologer har brudt arbejdsløsheden ved at søge til det. SIDE 12 PSYKOLOG NYT NR

13 Løntilskud på to måder Offentligt: Den ledige modtager løn svarende til dagpengesats fra den offentlige institution, som modtager den lediges dagpenge fra a-kassen. Er det en arbejdsplads med overenskomst, får den ledige indbetalt til pension, svarende til hvis det var et normalt job. Arbejdsugen er 30 timer på dimittendsats og 37 timer på maksimal sats. Ordningen bevilges som regel for en periode på 6-12 måneder. Arbejdet tæller til autorisation, og der opspares fuld lønanciennitet. Privat: Den ledige forhandler selv løn med virksomheden, som modtager et tilskud på aktuelt 68,55 kr. fra a-kassen. Arbejdsugen er 30 timer på dimittendsats og 37 timer på maksimal sats. Ordningen bevilges som regel for en periode på 6-12 måneder. Arbejdet tæller til autorisation, og der opspares fuld lønanciennitet. (Kilde: PSYKOLOG NYT NR SIDE 13

14 Jeg begyndte også at italesætte min sårbarhed og dilemmaerne forbundet med ikke at få en økonomisk anerkendelse for mit arbejde over for min supervisor, nærmeste leder og centerledelsen. Dette var en positiv oplevelse, og jeg mødte faktisk kun forståelse fra arbejdspladsen og et ønske om at være mere opmærksom i fremtiden. En investering i fremtiden Ved vejs ende var der igen et ledigt vikariat, og denne gang blev jeg opfordret til at søge. I stedet sagde jeg dog ja til en fastansættelse på et privat dagbehandlingstilbud i København, da jeg havde brug for nye udfordringer og større økonomisk tryghed. I det efterfølgende halve år viste min erfaring fra løntilskudsansættelsen og den faglige selvtillid, jeg opbyggede i forløbet, sig at være guld værd. Som eneste psykolog på en arbejdsplads i opstartsfasen blev jeg kastet ud i mange typer udfordringer og havde et stort behandlingsansvar for stedets børn og unge med psykiatriske diagnoser. Udfordringer, jeg bestemt ikke havde kunnet håndtere, hvis det ikke havde været for det foregående år i rammer, som kunne underbygges i teori såvel som i praksis, og som jeg, uden at det før var mig bevidst, havde internaliseret. Dog kom jeg hurtigt til at savne arbejdet i psykiatrien og psykologfaglige kolleger, og jeg begyndte derfor igen at søge nye veje. I dag er jeg fastansat i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden i en stilling og i et team, som jeg kan se mig selv i de næste mange år frem. Mine kolleger er alle meget mere erfarne end jeg med autorisation og en del også med specialistuddannelse, men på grund af min psykiatrierfaring og især den, jeg har inden for spiseforstyrrelsesområdet, kom jeg alligevel gennem nåleøjet. Nogle råd på vejen For tiden kritiseres den offentlige løntilskudsordning i medierne på baggrund af en rapport fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, der peger på, at der blandt forsikrede ledige findes tegn på fastholdelse, og der er ikke tegn på, at det følges op af en forbedret beskæftigelsessituation efter afsluttet aktivering. (1) Min egen rejse med aktivering i dagpengeland tegner dog et andet billede af ordningen, og jeg konkluderer, her to år efter at jeg dimitterede som cand.psych., at det i min situation har været det hele værd. Til ledige psykologer, som overvejer og måske endda ikke har et valg om at starte i løntilskud, vil jeg give følgende råd med på vejen: Opsøg selv en arbejdsplads, som kan give dig erfaring med noget, du brænder for og ønsker at bruge fremover i din karriere som psykolog. Gå ud fra, at du ikke bliver ansat på arbejdspladsen i forløbet, men at stillingen kan åbne deres og andres dør på sigt. Tag ekstra arbejdsopgaver, fordi det giver erfaring og tæller til autorisation, og ikke i den tro, at du vil blive ansat. Tal med din supervisor og nærmeste leder om den sårbarhed og de dilemmaer, der kan opstå i forløbet på baggrund af den lønforskel, der er mellem dig og dine kolleger. Fortæl også, hvad de kan gøre for, at det bliver lettere at være dig. Ud over at det kommer dig selv til gode, vil løntilskudspsykologer på arbejdspladsen fremover profitere af det. En god leder kan håndtere det og ønsker at blive bedre til sit job. w Signe Elisabeth Klifoth, cand.psych. (1) Michael Rosholm & Michael Svarer. Effekter af virksomhedsrettet aktivering i den aktive arbejdsmarkedspolitik. Arbejdsmarkedsstyrelsen, SIDE 14 PSYKOLOG NYT NR

15 KLUMME Tvivlens etik V i lever i et samfund, hvor sikkerheden hyldes som aldrig før. Sikkerhed og vished er godt, usikkerhed og tvivl er dårligt. Vi udvikler alle mulige tiltag for at eliminere tvivlen og opnå sikkerheden. Det gælder alt fra politiske beslutninger, der i stigende omfang tages på baggrund af økonomiske kalkuler snarere end politiske ideer, over hverdagslivet, hvor borgerne forsikrer sig mod stadig flere forhold, og til udøvelsen af professioner, der skal være evidensbaseret. Der udvikles samtidig etiske regelsæt for det ene og andet for at mindske tvivlen og øge sikkerheden for, at man handler korrekt. Den tvivlende anses for at være tøvende, svag eller uvidende. Hvorfor er tvivlen og usikkerheden i så lav kurs? Måske fordi vi lever i det, sociologerne kalder et risikosamfund, der konstant producerer risici gennem sin teknologiske udvikling. Miljø-, klima- og finanskriser følger i kølvandet. Som konsekvens hyldes sikkerhedens etik, ifølge hvilken det gælder om at have et fast fundament af viden at stå på i den ustyrlige verden. Forskning og videnskab bliver brugt på alle mulige måder til at etablere det fundament, hvad enten vi taler om økonomi, sundhed, pædagogik eller psykologi. I risikosamfundet skal man være skråsikker for at blive hørt. Man skal bruge vendinger som Forskning viser, at serotoninmangel i hjernen er årsag til depression Vi ved, at børn lærer på fire forskellige måder! Vi har nu endelig et diagnosesystem, der fanger de psykisk syge op! Slår et slag for tvivlen Som kontrast hertil vil jeg gerne slå et slag for tvivlen! I bund og grund er visheden jo dogmatisk, mens tvivlen indeholder en væsentlig etisk værdi. Hvordan det? Jo, vishedens jeg ved fører let til blindhed, mens tvivlen kan føre til åbenhed over for andre handlemåder og forståelser af verden. Hvis jeg ved, behøver jeg ikke at lytte. Hvis jeg er i tvivl, betyder andres perspektiver pludselig noget. Hvis jeg ved, at sandheden er åbenbaret i Bibelen, DSM-IV eller American Psychologist, har jeg ikke brug for at tænke selv. Vi har brug for både forskere og praktikere, der fx siger Vi ved faktisk ikke, hvad psykisk sygdom er! Problemet er, at vi fra folkeskole til universitet kun lærer at vide. Efter min mening bør vi også lære at tvivle! Det gør man først og fremmest ved at kende til det, der er anderledes end én selv. Der er fx en mangfoldighed af folkepsykologier, sygdomsopfattelser, moralsystemer og metafysikker rundt omkring i verden. Hvem siger, at vores er de eneste brugbare? For det andet ved at stille de ubekvemme spørgsmål, også til vores eget fundament. Er psykologiens primitive kausalitetsbegreb fra 1600-tallet, som ligger bag størstedelen af videnskaben, virkelig tilstrækkeligt i dag? Vi har brug for en tvivlens etik. Hvor sikkerhedens etik søger at eliminere tvivl og usikkerhed og fejrer den aktive, udfarende og skråsikre, vil tvivlens etik hylde den tvivlende, den søgende, den tøvende, den besværlige og den forsigtige den, som insisterer på altid at stille flere spørgsmål. Det er vigtigt at slå fast, at tvivlens etik ikke er anti-videnskabelig. Ægte videnskab opfatter sig selv som fejlbarlig og parat til at revidere sig selv, når det er påkrævet. Ægte videnskab kender sin egen begrænsning og er konstant i tvivl om sig selv. Desværre er psykologien ofte uvidenskabelig, når den ud fra sikkerhedens vi ved excellerer i generaliseringer fra aber til mennesker, fra populationer til individer og fra amerikanske førsteårsstuderende til homo sapiens. Det giver avisoverskrifter, men ikke indsigt. Et hovedærinde for psykologer bør i dag være at sige: Vi er i tvivl! Svend Brinkmann, cand.psych. professor ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet KLUMMEN (lat. columna) Psykolog Nyts klummetekster skrives på skift af seks personer, som har fået frie hænder til at ytre sig om tendenser i det moderne liv og samfund. Skribenterne repræsenterer vidt forskellige fagområder og opgaven lyder ikke på at skrive om psykologi. PSYKOLOG NYT NR SIDE 15

16 STRUKTUR En vanskelig udfordring Arbejdet med en ny foreningsstruktur har skiftet kurs. Den svære opgave ses nu i et mere politisk lys, hvorfor bestyrelsen har valgt at stå for processen frem mod GF P å flere generalforsamlinger har Dansk Psykolog Forenings interne struktur været et tema. På den seneste generalforsamling blev det besluttet, at en strukturarbejdsgruppe skulle udarbejde logiske og enkle vedtægter og modeller for foreningens øverste myndighed. For har foreningen en tidssvarende og gennemskuelig struktur? Eller kan man etablere en organisa tion, der er smartere og bedre end den, vi har i dag med medlemsindflydelsen og demokratiet i centrum. At beskrive en ny intern struktur og organisation er en stor udfordring. Den nedsatte strukturarbejdsgruppe har arbejdet intenst med opgaven og de mange mulige organisationsformer, men at beskrive flere oplagte modeller for et repræsentantskab og en forbedret generalforsamlingsmodel har vist sig at være en overordentlig vanskelig opgave. Udfordringerne undervejs i arbejdet har været mange. Frem for alt fordi struktur- og organiseringsspørgsmål i høj grad handler om indhold om opgaver og arbejdsformer, som modellerne skal være rammen om i fremtiden. Og det centrale spørgsmål: Hvilke opgaver er det, Dansk Psykolog Forening skal løfte nu og i fremtiden, og hvordan vil vi gøre det?, ligger i sig selv uden for rammerne af strukturarbejdet og inde i feltet af politik, som skal behandles af bestyrelse og medlemmer. Strukturarbejdsgruppen og bestyrelsen har været opmærksomme på denne dobbelthed og udfordring for arbejdet. Men kompleksiteten og vanskelighederne i strukturopgaven er blevet mere tydelig, efterhånden som hvert nyt spadestik har vist nye lag af principielle spørgsmål og dilemmaer. Som processen skred frem, viste det sig mere klart, at afklaringen af kommende opgaver og arbejdsformer er en nødvendig forudsætning for udarbejdelsen af forslag til struktur. På denne baggrund, og i lyset af en væsentlig uoverensstemmelse i arbejdsgruppen om arbejdsformen, som det ikke har været muligt at løse, er strukturopgaven nu tilbage på bestyrelsens bord. Det betyder, at den oprindelige procesplan, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2010, justeres noget. Vejen videre frem Ud fra devisen om, at indhold kommer før struktur, har bestyrelsen nu taget fat på en række temadrøftelser om de udfordringer, Dansk Psykolog Forening vil stå over for i de kommende år, og som strukturen skal understøtte løsningen af. Lige nu er det usikkert, om der vil blive præsenteret forskellige færdige vedtægtsforslag på generalforsamlingen i 2012, sådan som det ellers blev besluttet i Det giver ganske enkelt ikke mening på nuværende tidspunkt at lade en advokat gå videre med dette arbejde, så længe rammerne og den politiske linje ikke er klarere defineret. Bestyrelsen vil altså se på foreningens opgaver, arbejdsformer og identitet i et fremtidsperspektiv. I den sammenhæng skal det gerne blive tydeligere, hvilke egenskaber der er nødvendige for at løfte de forskellige fremtidige opgaver. Næste skridt vil være at se på, hvordan de strukturelle forhold og foreningens organisation bedst muligt lever op til ønskerne til en stærk faglig organisation for psykologer i fremtiden. På de kommende bestyrelsesmøder skal der derfor kigges i krystalkuglen. Nogle af debatterne skal handle om, hvordan Danske Psykolog Forening skal se ud i Bestyrelsen vil tage fat på følgende emner: Optagelsesgrundlaget (kan det se anderledes ud). Serviceydelserne (Skal vi have flere/ nye?). De klassiske fagforeningsydelser (Hvordan og hvilke?). Medlemsfordele (Hvilke er interessante? Hvad kan glæde medlemmerne?). Psykologfagets udvikling (Alle brancher har brug for rigtige psykologer). Samarbejdspartnere (Kan vi med fordel indgå i nye partnerskaber eller samarbejder for at fremme vores sag?). Temadrøftelserne vil undervejs blive lagt på og foreningens medlemmer opfordres til at deltage i debatten her. Bestyrelsen SIDE 16 PSYKOLOG NYT NR

17 URAFSTEMNING VALG PÅ EN HELT NY MÅDE næste gang Dansk Psykolog Forening skal have formand og bestyrelse Samtlige medlemmer skal fremover være med til at vælge den politiske ledelse. Fra marts 2012 sker valg af formand og bestyrelse ved urafstemning og ikke på generalforsamlingen. Mere information S iden Dansk Psykolog Forenings fødsel i 1947 har generalforsamlingerne været præget af same procedure. Dagsordenen har sine faste punkter, og det hele slutter med personvalgene. Der har altid været stor interesse og engagement omkring personvalgene, men med valghandlingen placeret søndag eftermiddag, hvor trætheden har meldt sig, bliver valgene ikke det flotte punktum, både kandidater og generalforsamlingsdeltagere fortjener. Mens stemmerne tælles, tynder det ud i forsamlingen det må der findes udveje for. Og nu kommer der også helt nyt liv til de vigtige personvalg! Fra og med 2012 foregår alle personvalg valg af formand, bestyrelse, Etiknævn og kritiske revisorer nemlig ved urafstemning. Dermed afgøres disse valg altså ikke af de måske 200 eller 250 generalforsamlingsdeltagere, men af samtlige ca medlemmer. Medlemmerne vil blive holdt grundigt orienteret om de ny valgregler i bladet og ikke mindst på I oktober åbner hjemmesiden et særligt område, som vedrører kandidatpræsentation og personvalg De formelle regler er beskrevet i foreningens love, 7 (Personvalg). Se > Publikationer > Regelsæt. Hvordan foregår det? I praksis kommer det til at foregå på den måde, at der på generalforsamlingen vil være kandidatpræsentation som hidtil. Desuden vil der være afsat tid til en egentlig debat mellem formandskandidaterne. Både præsentationer og debat optages på en video, som efterfølgende lægges på foreningens hjemmeside. Denne regel indebærer en pligt til, at kandidater skal være til stede på generalforsamlingen. Medlemmerne får nu to uger til at afgive deres stemme elektronisk eller pr. brev. Umiddelbart efter udløbet af fristen offentliggøres valgresultaterne. Og efter blot yderligere en uge skal bestyrelsen have konstitueret sig, så det politiske arbejde kan komme i gang. Urafstemningsformen blev besluttet af generalforsamlingen i 2010, ligesom der blev lagt visse rammer for, hvordan forløbet skal være. I bestyrelsen og sekretariatet arbejdes der allerede på et praktisk plan med at sikre en god platform for den ændrede afstemningsprocedure. På vil man fra oktober og frem kunne læse nærmere om alt, der vedrører personvalgene i Det gælder både de muligheder, foreningen kan tilbyde kandidater til de forskellige poster for at blive ordentligt præsenteret, og altså procedurerne for afstemning efterfølgende. Opstilling til de forskellige poster følger de hidtil gældende regler. Kandidater skal derfor have meldt sig senest 6 uger inden generalforsamlingen. Jørgen Carl, redaktør PSYKOLOG NYT NR SIDE 17

18 DEBATOPLÆG Internetterapi skal, skal ikke Vi har vores begreber om terapiens grundvilkår: fælles rum, øjenkontakt, samtale. Men også på dette område udfordres vi af den udvikling, it-teknolo gien har rykket på. Skal psykologerne rykke med? D e fleste af os går nok med billeder i baghovedet af psykoterapi som en situation i et enkelt indrettet lokale, hvor en psykolog sidder over for en klient og en samtale foregår. Vi lægger vægt på, at der er et psykisk rum, hvor ikke blot fornuftig samtale og følelsesmæssige udtryk kan rummes, men hvor der også er plads til det usagte, det utænkte og måske endnu ikke følte. Selvfølgelig kan der være tilknyttet hjemmeopgaver, brevveksling og telefonsamtaler mellem seancerne. Men kan den indirekte kontakt erstatte den direkte kontakt i mødet mellem klient og psykolog? Det må vel være nødløsninger eller eventuelt supplementer til the real thing. Som psykologer har vi gennemgået en mindst femårig uddannelse, der behandler grundlæggende og forskellige sider af sjælelivet. I studiet har vi beskæftiget os med både normale og abnormale sider af menneskelivet, arbejdet selvstændigt med fordybelse i udvalgte områder, opnået en teoretisk sammenhæng og ved siden af det fået en introduktion til professionen i praktikken, fået bredere kendskab til menneskelivet gennem studenterjob og efter studiet gennemført efteruddannelse for at opnå autorisation og specialistgodkendelse i psykoterapi. Kan det anvendes i en middelbar kontakt med klienten, uden at en stor del af overblik og sensitivitet går tabt? Og så på den anden side: Vi har som psykologer med stort held evnet at formidle psykologisk viden og færdigheder ud i samfundet. Læger, sygeplejersker og fysioterapeuter har tilegnet sig kognitive tilgange, yogalærere og afspændingsterapeuter har tilegnet sig emotive tilgange, erhvervspædagoger handlemæssige tilgange, humanister og præster filosofiske tilgange etc. I løbet af blot den sidste generation er den almene mellemmenneskelige forståelse i befolkningen mærkbart hævet. Vi kan godt være stolte af, at både psykologisk forståelse og handlekompetence er blevet udbredt til hele samfundet både på normal- og specialområder. Et dilemma for psykologerne Så hvorfor vil internetterapi ikke blot være det næste skridt på vejen til at formidle både psykologiske forståelser og handlekompetence til bredere dele af befolkningen som special- og almenfunktion? Eller skal vi på den anden side beskytte og holde på vore kompetencer for os selv? Det er et dilemma for psykologerne og for vores forening! For hvis man rækker fanden en lillefinger, snupper han så ikke mere og mere af vore kompetencer? Hvis vi først åbner for, at psykologer kan lave professionel terapi foran skærmen, hvor tiltrækkende vil det ikke være for andre med interesse for psykoterapi eller økonomisk gevinst at etablere sig i et parapsykologisk foretagende? Og så er det vel ude af kontrol også Etiknævnet vil have svært ved at gribe ind. Og så igen på den anden side: Er det ikke bedre at være med fra begyndelsen, sætte sig ind i mulighederne, samle viden og andres erfaringer, forsøge at finde grænserne for det anstændige og markere dem ikke blot inden for egne rækker, men også over for omverdenen. Undersøgelse og kontrol kunne være en måde psykologforeningen skulle reagere på, før fænomenet udvikler sig på anden vis. I regi af Dansk Selskab for Psykoterapi for Psykologer, DPSP, er vi en gruppe psykologer, der ved nogle møder har diskuteret perspektiverne ved at udføre terapi over nettet, og vi blevet enige om at ville rejse problematikken over for vores kolleger. Svenskerne og især nordmændene har i et stykke tid diskuteret mulighederne for psykoterapi gennem elektroniske medier, SIDE 18 PSYKOLOG NYT NR

27. februar 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Alderens temaer

27. februar 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Alderens temaer 4 27. februar 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Alderens temaer Vi er tilbøjelige til at vige tilbage for de væsentlige temaer, når vi er sammen med gamle mennesker. Er det ikke at svigte dem, vi

Læs mere

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet 18 9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Job og identitet Jobbet har en afgørende betydning for os, og det er her, vi finder en stor del af vores identitet. Men hvad hvis vi mister jobbet?

Læs mere

Belastende. Drømmen om evidens. I moders liv. Psykologer som ledere

Belastende. Drømmen om evidens. I moders liv. Psykologer som ledere 13. juni 2014 68. årgang Dansk Psykolog Forening 11 Belastende Også psykologer bukker under for de belastninger, de møder i arbejdsliv og privat. Ikke alle vælger at spytte ud, når de sygemelder sig. Side

Læs mere

Ærede forsamling. De helt små. Det er reformtider. Når de voksne slås

Ærede forsamling. De helt små. Det er reformtider. Når de voksne slås 9. marts 2012 66. årgang Dansk Psykolog Forening 5 Ærede forsamling Om 14 dage holder Dansk Psykolog Forening generalforsamling. På de følgende sider præsenterer kandidaterne sig. Side 3 De helt små Vi

Læs mere

5. marts 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. GF-2010: Personvalg

5. marts 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. GF-2010: Personvalg 4 5. marts 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening GF-2010: Personvalg Om blot to uger holder Dansk Psykolog Forening generalforsamling. Personvalgene er altid spændende. På de næste sider kan du møde

Læs mere

Sjælen på tastaturet. Et fagligt løft. Mødet med krænkeren. Man deler da børn

Sjælen på tastaturet. Et fagligt løft. Mødet med krænkeren. Man deler da børn 11. november 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 19 Sjælen på tastaturet Terapi via internettet rykker. Et engelsk terapiprogram er lige nu under oversættelse og ikke mindst kulturel tilpasning til

Læs mere

Liv på grænsen. Tand for tunge. Uden for nummer. Trange tider

Liv på grænsen. Tand for tunge. Uden for nummer. Trange tider 13. maj 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 8 Liv på grænsen Rejsebrev fra dansk studerende, der arbejder et halvt år i psykologisk klinik på grænsen mellem Thailand og Burma. Side 4 Tand for tunge

Læs mere

23. december 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Job i ny retning

23. december 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Job i ny retning 23 23. december 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Job i ny retning Godt råd til de jobsøgende psykologer: Tænk alternativt! I de kommende år findes mulighederne ikke mindst i det private erhvervsliv.

Læs mere

4. december 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Ulven kommer

4. december 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Ulven kommer 22 4. december 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Ulven kommer Stress og sygefravær er fulgt i kølvandet på kommunalreformen. At fusionerne ville koste på medarbejdersiden, var der advaret om. Ulven

Læs mere

Job ad omveje. Freden brudt ud. Tag godt imod. Psykologi er kultur

Job ad omveje. Freden brudt ud. Tag godt imod. Psykologi er kultur 11. januar 2013 67. årgang Dansk Psykolog Forening 1 Job ad omveje Efter en tre måneder lang mellemlanding i Australien vendte Johanne Grant ved årsskiftet hjem til nyt job. Side 4 Tag godt imod Psykologi

Læs mere

HELT TOM. Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3

HELT TOM. Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3 12 27. juni 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening HELT TOM Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3 Leder Tanker

Læs mere

Mørke udsigter. Global gryderet. Kok på vægten. Så kom rapporten

Mørke udsigter. Global gryderet. Kok på vægten. Så kom rapporten 18. oktober 2013 67. årgang Dansk Psykolog Forening 17 Mørke udsigter Det er svært, men nødvendigt at tale med børnene om den kræftsygdom, der ender med mors eller fars død. Side 4 Global gryderet Chile,

Læs mere

Åbning mod livet. Alle de kendte. Vil du være TR. Forsker i tilknytning

Åbning mod livet. Alle de kendte. Vil du være TR. Forsker i tilknytning 15. maj 2014 68. årgang Dansk Psykolog Forening 9 Åbning mod livet Mørket omsluttede Anne, men lyset kommer langsomt. Der er dog stadig et arbejde at gøre, før hun er fri af sin depression. Side 4 Alle

Læs mere

Slå psykologen op! Dansk Psykolog Forening lancerer ny hjemmeside. Den skal vise vej til psykologen og levere viden om psykologi.

Slå psykologen op! Dansk Psykolog Forening lancerer ny hjemmeside. Den skal vise vej til psykologen og levere viden om psykologi. 9 16. maj 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening Slå psykologen op! Dansk Psykolog Forening lancerer ny hjemmeside. Den skal vise vej til psykologen og levere viden om psykologi. Side 3 Leder Psykologer

Læs mere

26. november 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Tilbage i rumlen

26. november 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Tilbage i rumlen 21 26. november 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Tilbage i rumlen Efter sygemeldingen kan det kun gå for langsomt med at komme tilbage på jobbet. Eller? To psykologer udfordrer en tvivlsom systemtænkning.

Læs mere

Sig frem! Tilbage til arbejde. Forsikring og netværk. Utilpasset

Sig frem! Tilbage til arbejde. Forsikring og netværk. Utilpasset 4. oktober 2013 67. årgang Dansk Psykolog Forening 16 Sig frem! Ytringsfrihed, etik og samfundshensyn tæller til gunst for whistlebloweren. Men åbenheden kan koste. Side 4 Tilbage til arbejde Drivkraften

Læs mere

Job & dialog. DIT uden DAT. Når sind mødes. Fagforeningens fremtid

Job & dialog. DIT uden DAT. Når sind mødes. Fagforeningens fremtid 22. februar 2013 67. årgang Dansk Psykolog Forening 4 Job & dialog Psykologkampagnen blev skudt i gang med en konference den 28. januar. Dialogen med erhvervslivet åbner muligheder og stiller krav. Side

Læs mere

En anden vej. Tilbage på stoffer. Debat om DP-reformen. Diagnoser, diagnoser

En anden vej. Tilbage på stoffer. Debat om DP-reformen. Diagnoser, diagnoser 14. juni 2013 67. årgang Dansk Psykolog Forening 11 En anden vej Sprog og stil er præget af konsulentverdenen. Men Rasmus Agesen er stadig psykolog og bevidst om det. Side 4 Tilbage på stoffer Ønsket om

Læs mere

Altid plads til en til. Personlig udvikling. Det må man ikke. Reallønnen sikret

Altid plads til en til. Personlig udvikling. Det må man ikke. Reallønnen sikret 20. marts 2015 69. årgang Dansk Psykolog Forening 6 Altid plads til en til Op til 500 børn skal Københavns Kommunes nye fritidsinstitutioner kunne rumme. Det kan godt fungere, men ikke for alle. Side 4

Læs mere

Se hvilket menneske. Modernisering til debat. Det var på Torvet i Rønne. Alene til Danmark

Se hvilket menneske. Modernisering til debat. Det var på Torvet i Rønne. Alene til Danmark 19. oktober 2012 66. årgang Dansk Psykolog Forening 17 Se hvilket menneske Hvor langt holder de naturvidenskabelige principper, når man forlanger evidens i psykoterapi? Side 4 Modernisering til debat Psykologer

Læs mere

Genet for ledelse. Fokus på tavshedspligt. Du er tilgivet. Den digitale generation

Genet for ledelse. Fokus på tavshedspligt. Du er tilgivet. Den digitale generation 18. februar 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 3 Genet for ledelse Hvis ikke man har leder-dna, har man det ikke. Men er der nu noget galt med at være follower? Side 4 Fokus på tavshedspligt Psykologers

Læs mere

I farlige omstændigheder

I farlige omstændigheder 6 27. marts 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening I farlige omstændigheder De lykkelige omstændigheder kan ændre karakter, hvis man bliver fyret under graviditet. Dansk Psykolog Forening har lige været

Læs mere

Nedbrud og vækst. Den tyrkiske musik. Ikke kun IT. Magien udebliver

Nedbrud og vækst. Den tyrkiske musik. Ikke kun IT. Magien udebliver 23. august 2013 67. årgang Dansk Psykolog Forening 13 Nedbrud og vækst Flere overlevende og pårørende efter den norske tragedie i 2011 oplever personlig vækst. Side 3 Magien udebliver Personalets faglighed

Læs mere

En dag på kontoret. Løfter på plakaten. Naturvandring. Projekt om recovery

En dag på kontoret. Løfter på plakaten. Naturvandring. Projekt om recovery 30. september 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 16 En dag på kontoret Psykologer i et kontorlandskab? Det lyder som en umulighed, men i Hillerød bruger man modellen med stor succes. Side 4 Løfter

Læs mere

Efter terroren. Om at være trimmet. Flere mulige svar. Fælles for psykologer

Efter terroren. Om at være trimmet. Flere mulige svar. Fælles for psykologer 6. marts 2015 69. årgang Dansk Psykolog Forening 5 Efter terroren Der var mange vidner til de skudsalver i København, der både dræbte og sårede. Der rettes kritik af det kriseberedskab, der skulle have

Læs mere

29. maj 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Alting klappede

29. maj 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Alting klappede 10 29. maj 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Alting klappede Reportage fra Årsmøde 2009 med omtale af et stærkt fagligt program, vigtige temaer og meget festlige rammer. Og så fik foreningen nyt

Læs mere

Den vej! Dansk Psykolog Forening har gjort status på generalforsamlingen forrige uge. Et nyt arbejdsprogram stikker kursen ud.

Den vej! Dansk Psykolog Forening har gjort status på generalforsamlingen forrige uge. Et nyt arbejdsprogram stikker kursen ud. 4. april 2014 68. årgang Dansk Psykolog Forening 7 Den vej! Dansk Psykolog Forening har gjort status på generalforsamlingen forrige uge. Et nyt arbejdsprogram stikker kursen ud. SIDE 4-11 Ærlighed koster

Læs mere

Gennem nåleøjet. Ingen jobgaranti. Besøg hos indianerne. Robotten på besøg

Gennem nåleøjet. Ingen jobgaranti. Besøg hos indianerne. Robotten på besøg 22. november 2013 67. årgang Dansk Psykolog Forening 19 Gennem nåleøjet Kun én ud af tyve, som anmelder en psykisk arbejdsskade, får den anerkendt. Men antallet af anmeldelser stiger voldsomt. SIDE 4 Robotten

Læs mere

Ventetid. De gamle bag rattet. Det usynlige folk. Kunstig befrugtning

Ventetid. De gamle bag rattet. Det usynlige folk. Kunstig befrugtning 4. februar 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 2 Ventetid 15.000 børn og unge står på ventelister i psykiatrien. Men op mod halvdelen hører slet ikke hjemme her. Side 3 De gamle bag rattet Skal vi

Læs mere

Alt for travlt. Angst via Skype. Internationalt papir. Bolette siger

Alt for travlt. Angst via Skype. Internationalt papir. Bolette siger 9. november 2012 66. årgang Dansk Psykolog Forening 18 Alt for travlt Tilstanden er stress, men ledelsen foretrækker at sige travlhed. Ny dansk forskning fra vores arbejdspladser. Side 4 Bolette siger

Læs mere