Bornholms Regionskommune Forslag til takster for 2015 Budget Takster og gebyrer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune Forslag til takster for 2015 Budget 2015-2018. Takster og gebyrer"

Transkript

1 01 Dagpasning Kommunens pasningstilbud Takster og gebyrer Område Målgruppe Enhed /- i % Note Dagplejen, fuldtid 0-2 årige kr./mdr , 2. Vuggestue, fuldtid 0-2 årige kr./mdr Børnehave, fuldtid 3-5 årige kr./mdr Skovbørnehaven, max 40 t/uge 3-5 årige kr./mdr Der er beregnet en takst på 25 % af bruttodriftsudgifterne. 2. Der er indregnet 4 ugers ferierefusion. Søskenderabat og friplads ydes i henhold til gældende lovgivning. Privat pasning Område Målgruppe Enhed /- i % Note Frit-valg ordning 0-2 årige kr./mdr Tilskuddet udgør 85 % af den billigste nettodriftsudgift. Der ydes dog maks. 75 % af forældrenes udgifter. 02 Undervisning Skolefritidsordning Område Målgruppe Enhed /- i % Note Alm. Skolefritidsordning klasse kr./mdr SFO-klubtilbud klasse kr./mdr Skolebørnehave Vippebørn kr./mdr Skolebørnehave/vippebørn: Taksten svarer til børnehavetaksten 2. Indtil folkeskolereformen træder i kraft pr. 1. august 2014 er taksterne for SFO og SFO-klub på kr. samt 880 kr. Ungdomsskole Område Målgruppe Enhed /- i % Note Ungdomsskoleklubtilbud 7. klasse og opefter kr./sæson Taksten dækker sæsonen frem til 31. juli 2015 (sæson 2014/15) Taksterne for 2015 er anført i 2014-priser. De vil blive prisfremskrevet (eller evt. genberegnes) til 1. behandlingen. 18. juni 2014 Side 1

2 Ældre Plejehjem og -centre Takster og gebyrer i 2015 Område Målgruppe Enhed Note Beboere på Servicepakke plejehjem/- centre Middagsmad, almindelig kr./portion Biret, almindelig (ifm. middagsmad) kr./portion Middagsmad, tilpasningskost kr./portion Biret, tilpasningskost (ifm. middagsmad) kr./portion Morgenmad kr./portion Aftensmad kr./portion Drikkevarer / mellemmåltider kr./mdr Vask og leje af linned kr./mdr Vask af personligt tøj kr./mdr Rengøringsartikler kr./mdr Vask af linned kr./mdr Særligt vedr. beboerne på Plejecenter Lunden Vask af personligt tøj DVB beboere kr./mdr Vask af personligt tøj Bo42 beboere kr./mdr Taksterne bliver fremskrevet med satsreguleringsprocenten når denne kendes 2. Taksterne bliver fremskrevet med gældende PL når denne kendes Sundhed Område Målgruppe Enhed Note Aflastningsophold Borgere, der er visiteret til midlertidigt kr./døgn døgnophold Dagcenter Visiterede borgere Heldagsplads kr./gang Halvdagspladser kr./gang Taksterne bliver fremskrevet med satsreguleringsprocenten når denne kendes 2. Taksterne bliver fremskrevet med gældende PL når denne kendes 18. juni 2014 Side 2

3 Madlevering Område Målgruppe Enhed Note Madudbringning Hjemmeboende pensionister Hovedret, almindelig kr./portion Biret, almindelig (ifm. Hovedret) kr./portion Hovedret, tilpasningskost kr./portion Biret, tilpasningskost (ifm. Hovedret) kr./portion Morgenmad kr./portion Madpakke kr./portion Taksterne bliver fremskrevet med satsreguleringsprocenten når denne kendes Frit valg Område Målgruppe Enhed Note Frit valgs priser privat leverandør Hjemmeboende pensionister Praktisk hjælp Time 369,92 1 Personlig pleje, dag Time 390,53 1 Personlig pleje, øvrig tid Time 423,90 1 Personlig pleje, nat Time 1.004, de beregnede takster for 2015 vil foreligge til 1. behandlingen. 18. juni 2014 Side 3

4 Takster Beredskab Område Målgruppe Enhed /- i % Note Indsatsleder Kr./time ,4 1 Mandskab Kr./time ,4 1 Instruktør Kr./time ,4 1 Sikkerhedsvagt Kr./time ,4 1, 2 Patientløft Kr./time ,4 3 Autosprøjte, tankvogn Kr./time m lift/stige Kr./time ,4 1 HSE, ISL-vogn Kr./time ,4 1 Ladvogn, varevogn Kr./time ,4 1 ABA tilslutning Kr./tilslutning ,4 4 ABA, drift Kr./år , Taksterne anvendes i forsikringssager samt sager hvor materiel og mandskab rekvireres til opgaver, der ikke er underlagt Bornholms Regionskommunes forpligtelser efter Beredskabsloven. Taksterne er ekskl. moms. Taksterne er anført i hele kr. 2. Takst for sikkerhedsvagt ligestilles med mandskabstimetakst, idet uddannelseskrav m.v. til pågældende brandmand er de samme. 3. Takst for patientløft for Døgnplejen indeholder også kørsel (Max. 2 timer). 4. Takster vedrørende ABA svarer til en gennemsnitspris ift. øvrige kommuner i Danmark. 1, juni 2014 Side 4

5 Takster Skadedyr Område Målgruppe Enhed /- i % Note Rottebekæmpelse Ejendomme Ejd.værdi 0,10 0,13 33 % 1 1. Opkræves sammen med ejendomsskatten. Ejendomme med ejendomsværdi < kr. er undtaget. Området er selvfinansierende. Øget behov for skadedyrsbekæmpelse medfører øgede udgifter til mandskab, gift mv. 18. juni 2014 Side 5

6 Takster Veje Område Målgruppe Enhed /- i % Note Leje af parkeringsbåse, Rønne Håndv.mestre Kr./bås/dag Fortovsafgift, udeservering Restauranter i bymidten Kr./år/m² Køb af el, St. Torv Rønne Torvehandlende Kr./bod/dag Parkeringsafgift, Gudhjem Havn Kr./time Note 1) Pristalsreguleres 18. juni 2014 Side 6

7 Takster Havne Målgruppe Enhed Note Generelle priser: Både på vand med egen fortøjning minimum 8 m² Kr./m²/år Både på vand med kommunal fortøjning minimum 12 m² Kr./m²/år Både på land min 8 m² Kr./m²/år Rabat for egen Y-bom Kr./år Gæstesejlere: < 10 m Kr./døgn m Kr./døgn m Kr./døgn m Kr./døgn m Kr./døgn > 30 m Kr./døgn Gebyr for at stå på venteliste Kr./år Gebyr for kontantbetaling Kr./gang Slæbested for ikke hjemmehørende både Kr./isætning Årskort til slæbested Kr./år Spuling Kr./gang Bropenge fisk og skaldyr 3 % 3 % Skibsafgifter: Pr. anløb max 24 timer Kr./BT/anløb 5,27 5,27 2 Månedsafgift ved mere end 6 anløb eller 6 døgn Kr./BT/ kalendermåned 30,46 30,46 2 Passagerafgift (enkel) Kr./Pax 5,14 5,14 2 Lossehjælp Kr./time 290,77 290,77 2 Trossehjælp Kr./anløb 42,40 42, juni 2014 Side 7

8 Generel vareafgift Kr./ton 27,79 27,79 2 Administrationsrabat 10 % 10 % Sten/granit Kr./ton 7,06 7,06 2 El inkl. adm.bidrag Kr./KwH 2,83 2,83 2 Vand Kr./m³ 58,93 58,93 2 Vejning Kr./vejning Vejning, årlig opgørelse Kr./vejning 13,85 13,85 2 Areallejetakster: (minimumstakster) Takst 1: Ikke kajnært, men havnerelateret Kr./m²/år 16,65 16,65 2 Takst 2: Kajnært og havnerelateret Kr./m²/år 25,75 25,75 2 Takst 3: Ikke kajnært og ikke havnerelateret Kr./m²/år 66,64 66,64 2 Takst 4: Kajnært, men ikke havnerelateret Kr./m²/år 99,95 99,95 2 Stadepladsaftale udarbejdes efter gældende areallejetakster dog minimun 25 m². Såfremt stadepladsen sælger noget, der kan nydes på stedet, opkræves 10 af de 25 m² til udeserveringstakst. Udeservering Kr./m²/år 199,47 199,47 2 Udarbejdelse af lejeaftale / stadepladsaftale Kr./gang Bygningserhvervslejemål minimum Kr./m²/år 355,64 355,64 2 Bygningserhvervslejemål for bygninger til anvendelse til lager(uisoleret og uden vinduer) min. Kr./m²/år 177,83 177,83 2 Redskabsrum Kr./m²/år 218,06 218,06 2 Arealleje for redskabskasse. Max størrelse på kasse 1,5 x 1 x 1 ( l x b x h ) Kr./år Venteliste redskabsrum/-kasse Kr./år Mandskab: Alm. Mandskabstime Kr./time 474,38 474,38 2 Overtidstillæg Kr./time 324,26 324,26 2 Supplerende rotationspladser: Supplerende rotationsplads, joller Kr./år Supplerende rotationsplads, lystbåde op til 10 m Kr./år juni 2014 Side 8

9 Supplerende rotationsplads, lystbåde over 10 m Kr./år Noter 1) Stigning i takster til 2015, til udligning af manglende indtægter på erhvevsfartøjer 2) Prisfremskrives Stigning i takster som følge af nedprioriteringsforslag TMU04 om øgede havnetakster er ikke afspejlet i ovenstående. 18. juni 2014 Side 9

10 18. juni 2014 Side 10

11 18. juni 2014 Side 11

12 Takster BAT Område Målgruppe Enhed Kontantbilletter: 1 zone Voksne Kr./stk. 13,00 13, zoner Voksne Kr./stk. 26,00 26, zoner Voksne Kr./stk. 39,00 39, zoner Voksne Kr./stk. 52,00 52, eller flere zoner Voksne Kr./stk. 65,00 65,00 0 Rabatkort 10 klip: 1 zone Voksne Kr./stk. 106,25 106, zoner Voksne Kr./stk. 193,75 193, zoner Voksne Kr./stk. 275,00 275, zoner Voksne Kr./stk. 343,75 343, eller flere zoner Voksne Kr./stk. 393,75 393,75 0 Månedskort: 1 zone Voksne Kr./stk. 275,00 280,00 1,79 2 zoner Voksne Kr./stk. 520,00 530,00 1,89 3 zoner Voksne Kr./stk. 765,00 780,00 1,92 4 zoner Voksne Kr./stk. 1010, ,00 1,94 5 eller flere zoner Voksne Kr./stk. 1255, ,00 1,95 Skoleårskort: 1 zone Voksne Kr./stk. 2400, , zoner Voksne Kr./stk. 4800, , zoner Voksne Kr./stk. 7200, , zoner Voksne Kr./stk. 9600, , eller flere zoner Voksne Kr./stk , ,00 0 Kontantbilletter: 1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 6,50 6, zoner Børn m.fl. Kr./stk. 13,00 13, zoner Børn m.fl. Kr./stk. 19,50 19, zoner Børn m.fl. Kr./stk. 26,00 26, eller flere zoner Børn m.fl. Kr./stk. 32,50 32,50 0 Rabatkort 10 klip: 1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 62,50 62, zoner Børn m.fl. Kr./stk. 106,25 106, zoner Børn m.fl. Kr./stk. 193,75 193,75 0 Månedskort: 1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 145,00 145, zoner Børn m.fl. Kr./stk. 265,00 265, zoner Børn m.fl. Kr./stk. 380,00 390,00 2,56 4 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 505,00 515,00 1,94 5 eller flere zoner Børn m.fl. Kr./stk. 625,00 640,00 2,34 +/- i % Note 18. juni 2014 Side 12

13 Område Målgruppe Enhed Skoleårskort: 1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 1200, , zoner Børn m.fl. Kr./stk. 2400, , zoner Børn m.fl. Kr./stk. 3600, , zoner Børn m.fl. Kr./stk. 4800, , eller flere zoner Børn m.fl. Kr./stk. 6000, ,00 0 Ø kort alle zoner 12 måneder Private o. 18 år 7000, , måneder Pensionister 3500, ,00 0 Gruppebilletter min.15 pax: pr. zone Voksen Kr./stk. 8,00 8,00 0 pr. zone Børn Kr./stk. 4,00 4,00 0 Klassekort: (24 elever og 1 lærer) Helårskort skoledage skoler 1-10 kl. Kr./stk. 5500, ,00 Børnehavekort: (11 børn og 3 voksne) Helårskort Daginstitutioner Kr./stk. 3700, , pr. yderligere børn eller 260,00 Daginstitutioner Kr./stk. 260,00 voksne 0 ½-årskort Daginstitutioner Kr./stk. 2300, , pr. yderligere børn eller 160,00 Daginstitutioner Kr./stk. 160,00 voksne 0 Dagskort: (alle zoner) 1-dagskort (24 timer) Voksne Kr./stk. 150,00 150, dagskort (24 timer) Børn Kr./stk. 75,00 75, dageskort (168 timer) Voksne Kr./stk. 500,00 500, dageskort (168 timer) Børn Kr./stk. 250,00 250,00 0 Andet: Kontrolafgift Kr./stk. 600,00 600,00 0 Erstatningskort Kr./stk. 100,00 100,00 0 Cykel Kr./stk. 24,00 24, Pakker af vægt indtil 20 kg. Kr./stk. 24,00 24, Handybat: Abonnement Kr./år 300,00 300,00 0 Takst 1 Kr./km 2,60 2,60 0 Takst 2 Kr./km 5,20 5,20 0 Takst 3 Kr./km 7,80 7, Inkl. moms +/- i % Note 18. juni 2014 Side 13

14 Takster Administration Teknik & Miljø Område Målgruppe Enhed Note Byggeri og ejendomme: Byggesagsgebyrer Kr./time - 504,31 1 Udarbejdelse af deklarationer Kr./stk , ,00 Tinglysning af deklarationer Kr./stk , ,00 2 Ejendomsoplysningsskema Kr./stk. 400,00 400,00 3 BBR Øvrige takster: Kr./stk. Jordflytningsgebyr Ejendomme Kr./år 7,09 7,09 4 Skorstensfejning 5 Noter 1) Som følge af lovændring fastsættes byggesagsgebyrer fra 1. januar 2015 ud fra medgået tid. 2) Tinglysningsafgiften er en statsafgift som fastsættes af staten. Den vil derfor kunne ændres i løbet af året. 3) Gebyret for ejendomsoplysningsskema fastsættes jf. Bekendtgørelse nr. 234 af samt Lovbekendtgørelse nr. 724 af 26. juni ) Inkl. moms opkræves sammen med ejendomsskatten. Pristalsreguleres. 5) Taksterne for skorstensfejning følger de af Kommunernes Landsforening udmeldte vejledende takster 18. juni 2014 Side 14

Takstoversigt 12-1. Budget 2016. Budget 2015

Takstoversigt 12-1. Budget 2016. Budget 2015 SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 26,10 26,10 pct. Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 pct. Grundskyldspromille 22,85 22,85 promille Grundskyldspromille af produktionsjord *) 7,20 7,20 promille Dækningsafgift

Læs mere

Revideret takstoversigt gældende fra 20/1-2010

Revideret takstoversigt gældende fra 20/1-2010 Revideret takstoversigt gældende fra 20/1- SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 25,80 26,10 % Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 % Grundskyldspromille 22,30 21,85 0 / 00 Grundskyldspromille af produktionsjord

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 23/4-2013 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 11/8-2015

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 11/8-2015 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 11/8-2015 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster 14 Takster 161 162 14.Takstoversigt 2014 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2013 2014 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus,

Læs mere

Politikområde 4: Sociale ydelser

Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2012-2015 Politikområde 4: Sociale ydelser Politikområde 4 Sociale ydelser hører under Socialudvalget. Politikområdet omfatter udbetaling af overførselsindkomster

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Takster TAKSTER FOR 2013. (side 278-303)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Takster TAKSTER FOR 2013. (side 278-303) TAKSTER FOR 2013 (side 278-303) 278 Generelt Generel vejledning til takstberegningerne ne beregnes med udgangspunkt i det vedtagne budget 2013. Hvis taksterne ikke er omfattet af speciel lovgivning er

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017. Takster TAKSTER FOR 2014. (side 264-289)

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017. Takster TAKSTER FOR 2014. (side 264-289) TAKSTER FOR 2014 (side 264-289) 264 Generelt Generel vejledning til takstberegningerne ne er beregnet med udgangspunkt i det administrative budgetoplæg for 2014. Hvis taksterne ikke er omfattet af speciel

Læs mere

1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018. Takstkatalog 2015

1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018. Takstkatalog 2015 1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Takstkatalog 2015 Generel vejledning til takstberegningerne Taksterne er beregnet med udgangspunkt i det administrative budgetoplæg for 2015. Hvis taksterne

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer:

Læs mere

Takstkatalog budget 2012-15. 2. behandling

Takstkatalog budget 2012-15. 2. behandling Takstkatalog budget 2012-15 2. behandling TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2011 2012 RENOVATIONSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Renovationsgebyret er opdelt i en fast takst og en variabel Kr./år

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Serviceområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. Serviceområde INDHOLDSFORTEGNELSE Serviceområde Side 01 Byggemodning 4 04 Grønne områder 5 07 Renovation 6-7 08 Driftsselskaber 8 09 Trafik 9 10 Dagtilbud for børn 10 11 Idræt og Fritid 11-12 12 Folke- og ungdomsskoler

Læs mere

TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120

TAKSTBLAD BUDGET 2008. edoc 361120 TAKSTBLAD BUDGET edoc 361120 UDVALG FOR ØKONOMI, PERSONALE OG OVERORDNET PLANLÆGNING s GEBYRER FOR BYGGESAGSBEHANDLING Enfamiliehuse/sommerhuse med dertil hørende garage, carport, udhus m.m. 5.000,00 Dobbelt-,

Læs mere

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2014 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 6 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet

Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet Takster 2014 Indhold Økonomi, plan og udvikling... 2 Øvrige attester og gebyrer... 2 Oplysninger... 2 Diverse planer... 2 Opkrævning af ydelser... 2 Bødestraf efter CPR-loven... 2 Øvrige... 2 Teknik...

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014.

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. December 2014 FORORD Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. Denne bog beskriver budgettet for 2015-2018. I bogen findes der materiale vedrørende det vedtagende

Læs mere

Struer Kommunes takster i 2015

Struer Kommunes takster i 2015 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.075 Dagpleje, deltid 2.187 2.183 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 Daginstitutioner,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ØKONOMIUDVALGET side 2. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET side 5. BØRNE- OG KULTURUDVAGLET side 8. SOCIALUDVALGET side 12

INDHOLDSFORTEGNELSE. ØKONOMIUDVALGET side 2. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET side 5. BØRNE- OG KULTURUDVAGLET side 8. SOCIALUDVALGET side 12 EGEBJERG KOMMUNE 1 BUDGET 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE ØKONOMIUDVALGET side 2 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET side 5 BØRNE- OG KULTURUDVAGLET side 8 SOCIALUDVALGET side 12 EGEBJERG KOMMUNE 2 BUDGET 2006 Økonomiudvalget

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

J.nr. 20120710043 Center for Økonomi og Personale BUDGET 2013. Revideret pr. 1. april 2013 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

J.nr. 20120710043 Center for Økonomi og Personale BUDGET 2013. Revideret pr. 1. april 2013 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE J.nr. 20120710043 Center for Økonomi og Personale BUDGET 2013 pr. 1. april 2013 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 246 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET AKTIVITETSOMRÅDE: BIBLIOTEK Bibliotekets

Læs mere

TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året

TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året TAKSTBLAD TIL BUDGET 2014 Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året TØMNINGSORDNINGER: Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S. SPILDEVAND:

Læs mere

Funktion Tekst Takst eller Budget Budget Ændring afgift pr. 2014 2015 Kr. Pct.

Funktion Tekst Takst eller Budget Budget Ændring afgift pr. 2014 2015 Kr. Pct. Takster - Økonomi- og Planudvalget Side 121 00.28.24 Nyttehaver, leje incl. kontingent... År 450,00 450,00 0,00 0,0 Nyttehaver, leje incl. kontingent - pensionister... År 250,00 250,00 0,00 0,0 06.45.51

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

Kommunale takster 2014 2015

Kommunale takster 2014 2015 109 FÆRGEFART Personbefordring: Voksen, enkelt 92,00 94,00 Voksen, dobbelt 184,00 188,00 Pensionist/barn, enkelt 46,00 47,00 Pensionist/barn, dobbelt 92,00 94,00 10-turskort, voksen, 15% rabat 782,00 800,00

Læs mere

BUDGET 2014 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

BUDGET 2014 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE J.nr. 20120710043 Center for Økonomi og Personale BUDGET 2014 TAKSTER, GEBYRER OG TILSKUD LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 214 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BIBLIOTEK Bibliotekets bøder ved for sen aflevering Børnematerialer:

Læs mere