Bornholms Regionskommune Forslag til takster for 2015 Budget Takster og gebyrer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Regionskommune Forslag til takster for 2015 Budget 2015-2018. Takster og gebyrer"

Transkript

1 01 Dagpasning Kommunens pasningstilbud Takster og gebyrer Område Målgruppe Enhed /- i % Note Dagplejen, fuldtid 0-2 årige kr./mdr , 2. Vuggestue, fuldtid 0-2 årige kr./mdr Børnehave, fuldtid 3-5 årige kr./mdr Skovbørnehaven, max 40 t/uge 3-5 årige kr./mdr Der er beregnet en takst på 25 % af bruttodriftsudgifterne. 2. Der er indregnet 4 ugers ferierefusion. Søskenderabat og friplads ydes i henhold til gældende lovgivning. Privat pasning Område Målgruppe Enhed /- i % Note Frit-valg ordning 0-2 årige kr./mdr Tilskuddet udgør 85 % af den billigste nettodriftsudgift. Der ydes dog maks. 75 % af forældrenes udgifter. 02 Undervisning Skolefritidsordning Område Målgruppe Enhed /- i % Note Alm. Skolefritidsordning klasse kr./mdr SFO-klubtilbud klasse kr./mdr Skolebørnehave Vippebørn kr./mdr Skolebørnehave/vippebørn: Taksten svarer til børnehavetaksten 2. Indtil folkeskolereformen træder i kraft pr. 1. august 2014 er taksterne for SFO og SFO-klub på kr. samt 880 kr. Ungdomsskole Område Målgruppe Enhed /- i % Note Ungdomsskoleklubtilbud 7. klasse og opefter kr./sæson Taksten dækker sæsonen frem til 31. juli 2015 (sæson 2014/15) Taksterne for 2015 er anført i 2014-priser. De vil blive prisfremskrevet (eller evt. genberegnes) til 1. behandlingen. 18. juni 2014 Side 1

2 Ældre Plejehjem og -centre Takster og gebyrer i 2015 Område Målgruppe Enhed Note Beboere på Servicepakke plejehjem/- centre Middagsmad, almindelig kr./portion Biret, almindelig (ifm. middagsmad) kr./portion Middagsmad, tilpasningskost kr./portion Biret, tilpasningskost (ifm. middagsmad) kr./portion Morgenmad kr./portion Aftensmad kr./portion Drikkevarer / mellemmåltider kr./mdr Vask og leje af linned kr./mdr Vask af personligt tøj kr./mdr Rengøringsartikler kr./mdr Vask af linned kr./mdr Særligt vedr. beboerne på Plejecenter Lunden Vask af personligt tøj DVB beboere kr./mdr Vask af personligt tøj Bo42 beboere kr./mdr Taksterne bliver fremskrevet med satsreguleringsprocenten når denne kendes 2. Taksterne bliver fremskrevet med gældende PL når denne kendes Sundhed Område Målgruppe Enhed Note Aflastningsophold Borgere, der er visiteret til midlertidigt kr./døgn døgnophold Dagcenter Visiterede borgere Heldagsplads kr./gang Halvdagspladser kr./gang Taksterne bliver fremskrevet med satsreguleringsprocenten når denne kendes 2. Taksterne bliver fremskrevet med gældende PL når denne kendes 18. juni 2014 Side 2

3 Madlevering Område Målgruppe Enhed Note Madudbringning Hjemmeboende pensionister Hovedret, almindelig kr./portion Biret, almindelig (ifm. Hovedret) kr./portion Hovedret, tilpasningskost kr./portion Biret, tilpasningskost (ifm. Hovedret) kr./portion Morgenmad kr./portion Madpakke kr./portion Taksterne bliver fremskrevet med satsreguleringsprocenten når denne kendes Frit valg Område Målgruppe Enhed Note Frit valgs priser privat leverandør Hjemmeboende pensionister Praktisk hjælp Time 369,92 1 Personlig pleje, dag Time 390,53 1 Personlig pleje, øvrig tid Time 423,90 1 Personlig pleje, nat Time 1.004, de beregnede takster for 2015 vil foreligge til 1. behandlingen. 18. juni 2014 Side 3

4 Takster Beredskab Område Målgruppe Enhed /- i % Note Indsatsleder Kr./time ,4 1 Mandskab Kr./time ,4 1 Instruktør Kr./time ,4 1 Sikkerhedsvagt Kr./time ,4 1, 2 Patientløft Kr./time ,4 3 Autosprøjte, tankvogn Kr./time m lift/stige Kr./time ,4 1 HSE, ISL-vogn Kr./time ,4 1 Ladvogn, varevogn Kr./time ,4 1 ABA tilslutning Kr./tilslutning ,4 4 ABA, drift Kr./år , Taksterne anvendes i forsikringssager samt sager hvor materiel og mandskab rekvireres til opgaver, der ikke er underlagt Bornholms Regionskommunes forpligtelser efter Beredskabsloven. Taksterne er ekskl. moms. Taksterne er anført i hele kr. 2. Takst for sikkerhedsvagt ligestilles med mandskabstimetakst, idet uddannelseskrav m.v. til pågældende brandmand er de samme. 3. Takst for patientløft for Døgnplejen indeholder også kørsel (Max. 2 timer). 4. Takster vedrørende ABA svarer til en gennemsnitspris ift. øvrige kommuner i Danmark. 1, juni 2014 Side 4

5 Takster Skadedyr Område Målgruppe Enhed /- i % Note Rottebekæmpelse Ejendomme Ejd.værdi 0,10 0,13 33 % 1 1. Opkræves sammen med ejendomsskatten. Ejendomme med ejendomsværdi < kr. er undtaget. Området er selvfinansierende. Øget behov for skadedyrsbekæmpelse medfører øgede udgifter til mandskab, gift mv. 18. juni 2014 Side 5

6 Takster Veje Område Målgruppe Enhed /- i % Note Leje af parkeringsbåse, Rønne Håndv.mestre Kr./bås/dag Fortovsafgift, udeservering Restauranter i bymidten Kr./år/m² Køb af el, St. Torv Rønne Torvehandlende Kr./bod/dag Parkeringsafgift, Gudhjem Havn Kr./time Note 1) Pristalsreguleres 18. juni 2014 Side 6

7 Takster Havne Målgruppe Enhed Note Generelle priser: Både på vand med egen fortøjning minimum 8 m² Kr./m²/år Både på vand med kommunal fortøjning minimum 12 m² Kr./m²/år Både på land min 8 m² Kr./m²/år Rabat for egen Y-bom Kr./år Gæstesejlere: < 10 m Kr./døgn m Kr./døgn m Kr./døgn m Kr./døgn m Kr./døgn > 30 m Kr./døgn Gebyr for at stå på venteliste Kr./år Gebyr for kontantbetaling Kr./gang Slæbested for ikke hjemmehørende både Kr./isætning Årskort til slæbested Kr./år Spuling Kr./gang Bropenge fisk og skaldyr 3 % 3 % Skibsafgifter: Pr. anløb max 24 timer Kr./BT/anløb 5,27 5,27 2 Månedsafgift ved mere end 6 anløb eller 6 døgn Kr./BT/ kalendermåned 30,46 30,46 2 Passagerafgift (enkel) Kr./Pax 5,14 5,14 2 Lossehjælp Kr./time 290,77 290,77 2 Trossehjælp Kr./anløb 42,40 42, juni 2014 Side 7

8 Generel vareafgift Kr./ton 27,79 27,79 2 Administrationsrabat 10 % 10 % Sten/granit Kr./ton 7,06 7,06 2 El inkl. adm.bidrag Kr./KwH 2,83 2,83 2 Vand Kr./m³ 58,93 58,93 2 Vejning Kr./vejning Vejning, årlig opgørelse Kr./vejning 13,85 13,85 2 Areallejetakster: (minimumstakster) Takst 1: Ikke kajnært, men havnerelateret Kr./m²/år 16,65 16,65 2 Takst 2: Kajnært og havnerelateret Kr./m²/år 25,75 25,75 2 Takst 3: Ikke kajnært og ikke havnerelateret Kr./m²/år 66,64 66,64 2 Takst 4: Kajnært, men ikke havnerelateret Kr./m²/år 99,95 99,95 2 Stadepladsaftale udarbejdes efter gældende areallejetakster dog minimun 25 m². Såfremt stadepladsen sælger noget, der kan nydes på stedet, opkræves 10 af de 25 m² til udeserveringstakst. Udeservering Kr./m²/år 199,47 199,47 2 Udarbejdelse af lejeaftale / stadepladsaftale Kr./gang Bygningserhvervslejemål minimum Kr./m²/år 355,64 355,64 2 Bygningserhvervslejemål for bygninger til anvendelse til lager(uisoleret og uden vinduer) min. Kr./m²/år 177,83 177,83 2 Redskabsrum Kr./m²/år 218,06 218,06 2 Arealleje for redskabskasse. Max størrelse på kasse 1,5 x 1 x 1 ( l x b x h ) Kr./år Venteliste redskabsrum/-kasse Kr./år Mandskab: Alm. Mandskabstime Kr./time 474,38 474,38 2 Overtidstillæg Kr./time 324,26 324,26 2 Supplerende rotationspladser: Supplerende rotationsplads, joller Kr./år Supplerende rotationsplads, lystbåde op til 10 m Kr./år juni 2014 Side 8

9 Supplerende rotationsplads, lystbåde over 10 m Kr./år Noter 1) Stigning i takster til 2015, til udligning af manglende indtægter på erhvevsfartøjer 2) Prisfremskrives Stigning i takster som følge af nedprioriteringsforslag TMU04 om øgede havnetakster er ikke afspejlet i ovenstående. 18. juni 2014 Side 9

10 18. juni 2014 Side 10

11 18. juni 2014 Side 11

12 Takster BAT Område Målgruppe Enhed Kontantbilletter: 1 zone Voksne Kr./stk. 13,00 13, zoner Voksne Kr./stk. 26,00 26, zoner Voksne Kr./stk. 39,00 39, zoner Voksne Kr./stk. 52,00 52, eller flere zoner Voksne Kr./stk. 65,00 65,00 0 Rabatkort 10 klip: 1 zone Voksne Kr./stk. 106,25 106, zoner Voksne Kr./stk. 193,75 193, zoner Voksne Kr./stk. 275,00 275, zoner Voksne Kr./stk. 343,75 343, eller flere zoner Voksne Kr./stk. 393,75 393,75 0 Månedskort: 1 zone Voksne Kr./stk. 275,00 280,00 1,79 2 zoner Voksne Kr./stk. 520,00 530,00 1,89 3 zoner Voksne Kr./stk. 765,00 780,00 1,92 4 zoner Voksne Kr./stk. 1010, ,00 1,94 5 eller flere zoner Voksne Kr./stk. 1255, ,00 1,95 Skoleårskort: 1 zone Voksne Kr./stk. 2400, , zoner Voksne Kr./stk. 4800, , zoner Voksne Kr./stk. 7200, , zoner Voksne Kr./stk. 9600, , eller flere zoner Voksne Kr./stk , ,00 0 Kontantbilletter: 1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 6,50 6, zoner Børn m.fl. Kr./stk. 13,00 13, zoner Børn m.fl. Kr./stk. 19,50 19, zoner Børn m.fl. Kr./stk. 26,00 26, eller flere zoner Børn m.fl. Kr./stk. 32,50 32,50 0 Rabatkort 10 klip: 1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 62,50 62, zoner Børn m.fl. Kr./stk. 106,25 106, zoner Børn m.fl. Kr./stk. 193,75 193,75 0 Månedskort: 1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 145,00 145, zoner Børn m.fl. Kr./stk. 265,00 265, zoner Børn m.fl. Kr./stk. 380,00 390,00 2,56 4 zoner Børn m.fl. Kr./stk. 505,00 515,00 1,94 5 eller flere zoner Børn m.fl. Kr./stk. 625,00 640,00 2,34 +/- i % Note 18. juni 2014 Side 12

13 Område Målgruppe Enhed Skoleårskort: 1 zone Børn m.fl. Kr./stk. 1200, , zoner Børn m.fl. Kr./stk. 2400, , zoner Børn m.fl. Kr./stk. 3600, , zoner Børn m.fl. Kr./stk. 4800, , eller flere zoner Børn m.fl. Kr./stk. 6000, ,00 0 Ø kort alle zoner 12 måneder Private o. 18 år 7000, , måneder Pensionister 3500, ,00 0 Gruppebilletter min.15 pax: pr. zone Voksen Kr./stk. 8,00 8,00 0 pr. zone Børn Kr./stk. 4,00 4,00 0 Klassekort: (24 elever og 1 lærer) Helårskort skoledage skoler 1-10 kl. Kr./stk. 5500, ,00 Børnehavekort: (11 børn og 3 voksne) Helårskort Daginstitutioner Kr./stk. 3700, , pr. yderligere børn eller 260,00 Daginstitutioner Kr./stk. 260,00 voksne 0 ½-årskort Daginstitutioner Kr./stk. 2300, , pr. yderligere børn eller 160,00 Daginstitutioner Kr./stk. 160,00 voksne 0 Dagskort: (alle zoner) 1-dagskort (24 timer) Voksne Kr./stk. 150,00 150, dagskort (24 timer) Børn Kr./stk. 75,00 75, dageskort (168 timer) Voksne Kr./stk. 500,00 500, dageskort (168 timer) Børn Kr./stk. 250,00 250,00 0 Andet: Kontrolafgift Kr./stk. 600,00 600,00 0 Erstatningskort Kr./stk. 100,00 100,00 0 Cykel Kr./stk. 24,00 24, Pakker af vægt indtil 20 kg. Kr./stk. 24,00 24, Handybat: Abonnement Kr./år 300,00 300,00 0 Takst 1 Kr./km 2,60 2,60 0 Takst 2 Kr./km 5,20 5,20 0 Takst 3 Kr./km 7,80 7, Inkl. moms +/- i % Note 18. juni 2014 Side 13

14 Takster Administration Teknik & Miljø Område Målgruppe Enhed Note Byggeri og ejendomme: Byggesagsgebyrer Kr./time - 504,31 1 Udarbejdelse af deklarationer Kr./stk , ,00 Tinglysning af deklarationer Kr./stk , ,00 2 Ejendomsoplysningsskema Kr./stk. 400,00 400,00 3 BBR Øvrige takster: Kr./stk. Jordflytningsgebyr Ejendomme Kr./år 7,09 7,09 4 Skorstensfejning 5 Noter 1) Som følge af lovændring fastsættes byggesagsgebyrer fra 1. januar 2015 ud fra medgået tid. 2) Tinglysningsafgiften er en statsafgift som fastsættes af staten. Den vil derfor kunne ændres i løbet af året. 3) Gebyret for ejendomsoplysningsskema fastsættes jf. Bekendtgørelse nr. 234 af samt Lovbekendtgørelse nr. 724 af 26. juni ) Inkl. moms opkræves sammen med ejendomsskatten. Pristalsreguleres. 5) Taksterne for skorstensfejning følger de af Kommunernes Landsforening udmeldte vejledende takster 18. juni 2014 Side 14

Takster og gebyrer i 2015

Takster og gebyrer i 2015 11 Dagpasning Kommunens pasningstilbud Takster og gebyrer i 2015 Dagplejen, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.344 2.352 0,3 1, 2 Vuggestue, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.456 2.492 1,5 1 Børnehave, fuldtid 3-5

Læs mere

Takster og gebyrer i 2013

Takster og gebyrer i 2013 Takster og gebyrer i 2013 01 Dagpasning Kommunens pasningstilbud Dagplejen, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.284 2.306 +1,0 % 1., 2. Vuggestue, fuldtid 0-2 årige kr./mdr. 2.426 2.416-0,4 % 1. Børnehave, fuldtid

Læs mere

Takster og gebyrer i 2016

Takster og gebyrer i 2016 Takster og gebyrer i 2016 For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder for borgerne, fremlægges et takstbilag i budgetmaterialet og til 1. behandlingen i Økonomi-

Læs mere

Takster og gebyrer i 2017

Takster og gebyrer i 2017 Takster og gebyrer i 2017 For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder for borgerne, fremlægges et takstbilag i budgetmaterialet med henblik på budgetforhandlingerne.

Læs mere

Takster og gebyrer i 2016

Takster og gebyrer i 2016 Takster og gebyrer i 2016 For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder for borgerne, fremlægges et takstbilag i budgetmaterialet og til 1. behandlingen i Økonomi-

Læs mere

Takster og gebyrer i 2018

Takster og gebyrer i 2018 Takster og gebyrer i 2018 For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder for borgere og virksomheder, fremlægges et takstbilag i budgetmaterialet ved budgetforhandlingerne.

Læs mere

Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015

Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015 22. Takstoversigt Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 205,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus, beboesesejendom

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster 14 Takster 161 162 14.Takstoversigt 2014 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2013 2014 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus,

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 23/4-2013 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 23/4-2013 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2015-2018. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2014 og 2015. Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*). Takstbladet

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 1/1-2014

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 1/1-2014 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 1/1-2014 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2015 2016 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,97% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 14. Takstoversigt

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 14. Takstoversigt 14. Takstoversigt 157 158 14.1 Takstoversigt 2013 13.Takstoversigt 2013 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) RENOVATION Grundgebyr kr. pr. år 200,00 225,00 Genbrugsgebyr:

Læs mere

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold...

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold... 108 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv...

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 11/8-2015

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 11/8-2015 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 11/8-2015 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

Takstoversigt 2016 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms)

Takstoversigt 2016 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) RENOVATION Genbrugsgebyr for private husstande: ** parcelhuse, beboelsesejendomme m.v. kr. pr. år 735,00 760,00 ** lejligheder kr. pr. år 580,00 605,00 ** lejligheder med tilknytning til selvstændige miljøstationer

Læs mere

Struer Kommunes takster i 2015

Struer Kommunes takster i 2015 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv... -

Læs mere

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016

Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015. Budget 2016 Vedtaget af Byrådet den 5. oktober 2015 Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 SKATTER OG TAKSTER... 5 1.1 Skatter... 7 1.2 Tværgående... 7 1.3 Ledelse og personale... 8 1.4 Bygningsgebyrer... 9 1.5 Vej og

Læs mere

Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm

Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 8/2 2011 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Opdateringerne kan også ses

Læs mere

Takstfolder for Fanø Kommune 2017

Takstfolder for Fanø Kommune 2017 Takstfolder for Fanø Kommune 2017 Takstblad Affaldshåndtering 2017 fremskrevet med gns. p/l Dagrenovation vægtbaseret (husaffald) 2017 2016 Privat husstand med en boligenhed incl. moms Fast afgift 2)

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2014-2017. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2013 og 2014. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

3 Skatter og takster

3 Skatter og takster 3 Skatter og takster Procenter og promiller Retsgrundlag 2013 2014 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,98% 0,97% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms)

Brugerbetalinger (i kroner inkl. evt. moms) Takster på ældreområdet Serviceydelser Centralkøkkenet: Middagsmad på Vesterbo, pr. dag 48 47 Udbragt middagsmad (køle/vaccum) pr. dag - Hovedret stor 48 47 Udbragt middagsmad (køle/vaccum) pr. dag - Hovedret

Læs mere

6. Takstoversigt 2009 2010. Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00

6. Takstoversigt 2009 2010. Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 6. Takstoversigt 2010 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2011-2014. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2010 og 2011. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

RENOVATION 2015 2016. Teknisk forvaltning 2015 2016

RENOVATION 2015 2016. Teknisk forvaltning 2015 2016 RENOVATION 2015 2016 Private husstande Alle takster er incl. Moms Dagrenovation Tømning 140 liter beholder 700 658 Tømning 190 liter beholder 880 828 Tømning 240 liter beholder 980 920 Boligselskaber m.v.

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010-2013. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst

Læs mere

Kommunale takster 2007 2008

Kommunale takster 2007 2008 139 KOMMUNAL KLOAKFORSYNING Vandafledningsbidrag, pr. m3 *20,48 *23,60 Fast bidrag *250,00 *250,00 Tilslutningsbidrag *48.400,00 *50.118,75 Tømning af hustanke *863,75 *643,75 Gebyr for rottebekæmpelse:

Læs mere

Kommunale takster 2015 2016

Kommunale takster 2015 2016 121 FÆRGEFART Personbefordring: Voksen, enkelt 94,00 95,00 Voksen, dobbelt 188,00 190,00 Pensionist/barn, enkelt 47,00 48,00 Pensionist/barn, dobbelt 94,00 95,00 10-turskort, voksen, 15% rabat 800,00 807,00

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2010. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for den seneste og det kommende år. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2012-2015. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2011 og 2012.

TAKSTOVERSIGT BUDGET 2012-2015. Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2011 og 2012. Takstoversigt Denne oversigt viser de prisregulerede takster i Greve Kommune for 2011 og 2012. Stjernemarkeringerne viser, om Byrådet har kompetence til at fastsætte den pågældende takst (*) og/eller om

Læs mere

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 265,19 - Anmeldevirksomheder...

0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 265,19 - Anmeldevirksomheder... 118 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 265,19 - Anmeldevirksomheder... Taksten ikke udmeldt endnu.

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 DE KOMMUNALE TAKSTER I LANGELAND KOMMUNE. Side 1 af 11

TAKSTBLAD 2016 DE KOMMUNALE TAKSTER I LANGELAND KOMMUNE. Side 1 af 11 DE KOMMUNALE TAKSTER I LANGELAND KOMMUNE Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Takstbladet giver en oversigt over hovedparten af de takster, som opkræves af Langeland Kommune. Alle takster er opgivet inkl.

Læs mere

Takstoversigt budget 2015

Takstoversigt budget 2015 (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2014 Budget 2015 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container pr. tømning... Eksempel

Læs mere

3 Skatter og takster. Bilag 3

3 Skatter og takster. Bilag 3 3 Skatter og takster Bilag 3 Skatter Procenter og promiller Retsgrundlag 2016 2017 Kommuneskat Lov om kommunal 26,7% 26,7% indkomsstat 6 Kirkeskat Lov om folkekirkens 0,95% 0,95% økonomi 3 stk. 3 Grundskyldspromille

Læs mere

Takster / brugerbetaling

Takster / brugerbetaling Takster / brugerbetaling (Hvor der opkræves moms og statsafgifter er disse indeholdt i taksterne.) Renovationsafgift Budget 2013 Budget 2014 Renovationsafgift i alt pr år Pr. 100 l rumindhold i pose/container

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

Takster/gebyr RENOVATION

Takster/gebyr RENOVATION Takstblad Takster/gebyr RENOVATION 2012 Dagrenovation Renovation, grundtakst helårshuse 287,50 Renovation, grundtakst sommerhuse 210,00 Renovation, pr. kg ) se nedenfor 3,10 Afhentning af papir hver 4.

Læs mere

0.91 Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse: Pr kr. ejendomsværdi... 4,00 4,00 4,80

0.91 Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse: Pr kr. ejendomsværdi... 4,00 4,00 4,80 1 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 322,49 322,49 318,04 - Anmeldevirksomheder... 322,49

Læs mere

Side 3. Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019

Side 3. Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019 Takstoversigt 2016 Side 3 Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019 ØKONOMIUDVALGET YDELSE: ADMINISTRATION ENHED TAKST TAKST SERVICEOPKRÆVNINGER: * Taksterne er gældende, indtil nye takster for 2016 udmøntes

Læs mere

0.91 Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse: Pr kr. ejendomsværdi... 4,80 4,80 3,60

0.91 Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse: Pr kr. ejendomsværdi... 4,80 4,80 3,60 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... 318,04 318,04 311,80 - Anmeldevirksomheder... 318,04

Læs mere

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)...

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... Brugerbetaling 2015 Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli )... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... 803,00 614,00 Dagpleje pr. måned - betaling 12. Fuldtidsdagpleje...

Læs mere

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun i skolernes ferie) , ,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)...

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun i skolernes ferie) , ,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... Brugerbetaling 2017 Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun i skolernes ferie)... 1.031,00 1.001,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... 649,00 630,00 Dagpleje pr. måned - betaling 12 md.

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg

SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2015 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling. (Alle partier V, A, O, B, F og Frits Laursen)

Budgetforslag Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling. (Alle partier V, A, O, B, F og Frits Laursen) Budgetforslag 2017 Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling. (Alle partier V, A, O, B, F og Frits Laursen) Budgetforslag Bevillingsoversigt Takstoversigt 14.09.2016 1 2 3 4 5 6 7 8 Mio. kr. Skive

Læs mere

Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Social Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet

Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Social Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet Takster 2014 Indhold Økonomi, plan og udvikling... 2 Øvrige attester og gebyrer... 2 Oplysninger... 2 Diverse planer... 2 Opkrævning af ydelser... 2 Bødestraf efter CPR-loven... 2 Øvrige... 2 Social...

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2010 2011

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2010 2011 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2010 2011 RENOVATIONSAFGIFT FOR PRIVATE HUSSTANDE Renovationsafgiften er opdelt i en fast takst og en variabel Kr./år inkl. moms Enfamiliebiliger total (100

Læs mere

TAKSTOVERSIGT BUDGET Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*).

TAKSTOVERSIGT BUDGET Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*). Takstoversigt Denne oversigt viser takster i Greve Kommune for 2016 og 2017. Stjernemarkeringerne viser, om den pågældende takst er fastsat på baggrund af lovgivning (*). Takstbladet indeholder takster

Læs mere

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i %

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i % Indkomstskatter: Kommunal udskrivningsprocent % 25,5 25,5 Kirkelig udskrivningsprocent % 0,86 0,88 2,3 Ejendomsskatter & afgifter: Kommunal grundskyldspromille Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme

Læs mere

Politikområde 9: Teknik og Miljø

Politikområde 9: Teknik og Miljø Politikområde 9: Teknik og miljø Budget 2014-2017 Politikområde 9: Teknik og Miljø Politikområde 9 Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Politikområdet omfatter virksomheden Teknik & Miljø

Læs mere

Erhvervsservice Pr. time 300,00 300,00 0,00% Svendborg musikskole: Skoleår Skoleår 2012/2013 2013/2014

Erhvervsservice Pr. time 300,00 300,00 0,00% Svendborg musikskole: Skoleår Skoleår 2012/2013 2013/2014 Svendborg bibliotek: Børn (under 16 år): Overskridelse af lånetiden 5,00 5,00 0,00% 1. hjemkaldelse efter 1 uge 10,00 10,00 0,00% 2. hjemkaldelse efter 3 uger 20,00 20,00 0,00% 3. hjemkaldelse efter 31

Læs mere

6. Takstoversigt Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2.

6. Takstoversigt Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2. 6. Takstoversigt 2009 2010 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser Leje pr. år/m 2 16,75 16,75 Radiomasten, Grenaa Leje pr. år pr. antenneenhed 2.500,00 2.500,00 00.28.20 Fritidsområder,

Læs mere

Takster for det skattefinansierede område

Takster for det skattefinansierede område Takster Teknisk område Havnen (ekskl. moms) Leje af nedhus, pr. måned 180,00 176,00 Leje af bådplads, pr. år i Sillerslev 3.540,00 3.514,00 Leje af jolleplads pr. år i Sillerslev 1.775,00 1.757,00 Gæstebåde

Læs mere

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr. Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind

Læs mere

Takster i 2014 Bilag 4

Takster i 2014 Bilag 4 100 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder Pr. time Pr. time Pr. time - Listevirksomheder (kap. 5-virksomheder)... - Anmeldevirksomheder... - Autoværksteder mv...

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 10/1-2012

Bornholms Regionskommune. Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm. opdateret 10/1-2012 Bornholms Regionskommune Takstregulativ for de kommunale havne på Bornholm opdateret 10/1-2012 Fremtidige opdateringer vil fremgå af Bornholms Regionskommunes (BRK) hjemmeside. Indholdsfortegnelse Takstregulativets

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

TAKSTER FOR LÆSØ KOMMUNE BUDGET 2017

TAKSTER FOR LÆSØ KOMMUNE BUDGET 2017 TAKSTER FOR LÆSØ KOMMUNE BUDGET 2017 04.10.2016 1 Rykkergebyr vedr. Restancer, hvor kommunen har udlægsret, opkræves efter den kommunale gebyrlov 200,00 Gebyr for privatretslige krav, hvor der ikke er

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Taksthæfte 2010

Faaborg-Midtfyn Kommune Taksthæfte 2010 Taksthæfte SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 25,80 26,10 % Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 % Grundskyldspromille 22,30 21,85 0 / 00 Grundskyldspromille af produktionsjord *) 12,30 12,15 0 / 00 Dækningsafgift

Læs mere

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr. Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind

Læs mere

Takstkatalog budget 2016-19

Takstkatalog budget 2016-19 Takstkatalog budget 2016-19 ØU TAKSTER FOR BYGGESAGSBEHANDLING Gebyr pr. time for administrativ sagsstyring vedr. byggesagsbehandling af fritliggende enfamiliehuse, herunder dobbelthuse (afregnes pr. påbegyndt

Læs mere

(Administrativt redigeret pr )

(Administrativt redigeret pr ) TAKSTER FOR LÆSØ KOMMUNE BUDGET 2017 2. Behandling af budgettet. (Administrativt redigeret pr. 31.12.2016) Gebyr for privatretslige krav, hvor der ikke er udlægsret og ikke omfattet af den kommunale gebyrlov

Læs mere

Takstoversigt 12-1. Budget 2016. Budget 2015

Takstoversigt 12-1. Budget 2016. Budget 2015 SKATTER OG AFGIFTER Udskrivningsprocent 26,10 26,10 pct. Kirkeskatteprocent 1,05 1,05 pct. Grundskyldspromille 22,85 22,85 promille Grundskyldspromille af produktionsjord *) 7,20 7,20 promille Dækningsafgift

Læs mere

Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329

Gældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms)

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) 1 2 1. Skibsafgift Almindelige Bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice.

Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice. I kommunens årsregnskab angives, hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav

Læs mere

I budgettet for 2009 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.

I budgettet for 2009 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2. TAKSTOVERSIGT I budgettet for 2009 er der indregnet følgende takster for ydelser til borgerne: Dagtilbud Dagpleje: Dagpleje fuldtidsplads pr. måned 2.021,00 Børnehaver: Fuldtidsplads: Børnehave fuldtidsplads

Læs mere

Medlemskontingent: Ungdomsklub, (over 12 måneder) 125

Medlemskontingent: Ungdomsklub, (over 12 måneder) 125 14. 38 2011 (Kr.) Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje 3.226 Vuggestuer 2.903 Børnehaver 1.635 Fritidshjem 1.307 SFO 1.487 Fritidsklub, pr. måned 436 Madtakst vuggestue

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.046. Dagpleje, deltid 2.187 2.178. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.046 Dagpleje, deltid 2.187 2.178 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.046 Daginstitutioner,

Læs mere

Takstkatalog budget 2014-17. BrevID: 1751102

Takstkatalog budget 2014-17. BrevID: 1751102 Takstkatalog budget 2014-17 BrevID: 1751102 ØKONOMIUDVALGET 2013 2014 TAKSTER FOR BYGGESAGSBEHANDLING Kr./år inkl. moms 1. Simple konstruktioner Anmeldelse af: Garager, carporte, udhuse og lignende samt

Læs mere

TAKSTOVERSIGT 2012 2011

TAKSTOVERSIGT 2012 2011 TAKSTOVERSIGT BØRN OG UNGE Børnehave Fultidsbørnehave (50 timer) pr. mdr. i 11 mdr. 1.581,00 1.529,00 Deltidsbørnehave (37,5 timer) pr. mdr. i 11 mdr. 1.186,00 1.147,00 Deltidsbørnehave (25 timer) pr.

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7

Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7 Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 9,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7, 8,7 Herning 9,7 Holstebro Horsens 8,2 8,4 Randers 7,5 Silkeborg 8,9 Skive 7, Viborg

Læs mere

Takstkatalog budget 2012-15. 2. behandling

Takstkatalog budget 2012-15. 2. behandling Takstkatalog budget 2012-15 2. behandling TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMT ØKONOMIUDVALGET 2011 2012 RENOVATIONSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Renovationsgebyret er opdelt i en fast takst og en variabel Kr./år

Læs mere

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007

Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007 HEDENSTED KOMMUNE 1 Kommunale takster, priser, gebyrer m.v. for 2007 Spildevandsanlæg inklusiv moms: Tilslutningsbidrag pr. boligenhed for: Husspildevand, tag- og overfladevand 50.500,00 Husspildevand

Læs mere

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Oplagring af gods Pr. m2 pr. måned 81 kr. 83 kr.

Oplagring af gods Pr. m2 pr. måned 81 kr. 83 kr. Skibsafgift a. pr. BRT (bruttotonnage) for hvert anløb 4 kr. 4 kr. b. pr. BRT (bruttotonnage) som en månedsafgift 25 kr. 25 kr. c. bugserbåde, som bugserer indenfor havnens søområde pr. BRT 4 kr. 4 kr.

Læs mere

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660

Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660 Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser

Læs mere

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune

Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Lovgrundlag Optagelsesregler samt målgrupper i daginstitutioner/ dagpleje i Norddjurs Kommune Det fremgår af Servicelovens 12, at Kommunen træffer afgørelse om optagelse i et dagtilbud. Afgørelsen kan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ØKONOMIUDVALGET side 2. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET side 5. BØRNE- OG KULTURUDVAGLET side 8. SOCIALUDVALGET side 12

INDHOLDSFORTEGNELSE. ØKONOMIUDVALGET side 2. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET side 5. BØRNE- OG KULTURUDVAGLET side 8. SOCIALUDVALGET side 12 EGEBJERG KOMMUNE 1 BUDGET 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE ØKONOMIUDVALGET side 2 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET side 5 BØRNE- OG KULTURUDVAGLET side 8 SOCIALUDVALGET side 12 EGEBJERG KOMMUNE 2 BUDGET 2006 Økonomiudvalget

Læs mere

Takster Gebyr for tilsigelser 200,00 Sundhedskort 185,00 Ejendomsoplysningsskemaer 400,00 Folkeregisteroplysning 52,00

Takster Gebyr for tilsigelser 200,00 Sundhedskort 185,00 Ejendomsoplysningsskemaer 400,00 Folkeregisteroplysning 52,00 Gebyr for privatretslige krav, hvor der ikke er udlægsret og ikke omfattet af den kommunale gebyrlov Rykkergebyr vedr. restancer, hvor kommunen har udlægsret, opkræves efter den kommunale gebyrlov 100,00

Læs mere

Takstoversigt 2013 2014

Takstoversigt 2013 2014 Takstoversigt 2013 2014 HAVNE Gæstebåde u/10 m Gæstebåde 1012 m Gæstebåde pr. m o 12 m Internet pr. dag Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Joller på land i Langør Pælepladser i Langør Fastliggertakst

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning.

at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Pkt.nr: 13 Tilskud til privat børnepasning 230407 Indstilling: at Socialudvalget tager lovændring om privat børnepasning til efterretning. Formål med indstilling: At orientere om lovændring vedrørende

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

Bevilling 52 Teknik og Miljø

Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevillingen Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen administreres af Center for Teknik og Miljø og omfatter fysisk planlægning, bygningsmyndighed,

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt

Læs mere

Takstkatalog budget 2013-16

Takstkatalog budget 2013-16 Takstkatalog budget 2013-16 ØKONOMIUDVALGET 2012 2013 TAKSTER FOR BYGGESAGSBEHANDLING Kr./år inkl. moms 1. Simple konstruktioner Anmeldelse af: Garager, carporte, udhuse og lignende samt ombygning heraf,

Læs mere

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Målgruppe Målgruppen for afløsning eller aflastning er forældre, ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer børn eller voksne borgere i en af følgende målgrupper:

Læs mere

Kommunale takster 2014 2015

Kommunale takster 2014 2015 109 FÆRGEFART Personbefordring: Voksen, enkelt 92,00 94,00 Voksen, dobbelt 184,00 188,00 Pensionist/barn, enkelt 46,00 47,00 Pensionist/barn, dobbelt 92,00 94,00 10-turskort, voksen, 15% rabat 782,00 800,00

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Takstoversigt til brug for budget 2018

Takstoversigt til brug for budget 2018 Daginstitutioner Dagpleje 2.480 Vuggestuer 3.027 Børnehaver 1.693 SFO 1.060 Fritidsklub 501 Frokostordning, vuggestuer 988 Medlemskontingent: Ungdomsklub 0 Søbadeanstalten Voksne, enkelt billet 20 Voksne,

Læs mere

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer pr. 1. januar 2013 Pladsanvisningen Borgerservice Frisvadvej 35, 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk 1/10 Indhold: FORORD...3

Læs mere

Forslag til takster 2010

Forslag til takster 2010 Forslag til takster 2010 Spildevand Foreløbige Område Takster i 2009 takster i 2010* Tilslutningsbidrag: Kun spildevand 34.132,60 Tilslutningsbidrag: Både regn-og spildevand 56.887,66 Fast afgift 625,00

Læs mere

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN

TAKSTOVERSIGT I HENHOLD TIL 41 A I STYRELSESLOVEN Leje af lokaler og nyttehaver Selskabslokale Løkkekrogen 11 c: Leje Lejemål 1.395,00 1.425,00 Herudover rengøring og opvask Lejemål 1.175,00 1.200,00 Ekstra rengøring ved mangelfuld aflevering Time 395,00

Læs mere

Kommunale takster

Kommunale takster 127 FÆRGEFART Personbefordring: Voksen, enkelt 95,00 95,00 Voksen, dobbelt 190,00 190,00 Pensionist/barn, enkelt 48,00 48,00 Pensionist/barn, dobbelt 95,00 95,00 10-turskort, voksen, 15% rabat 807,00 808,00

Læs mere

Politikområde 9: Teknik og Miljø

Politikområde 9: Teknik og Miljø Politikområde 9: Teknik og Miljø Politikområde 9 Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Politikområdet omfatter virksomheden Teknik & Miljø med i alt 95 ansatte. Teknik & Miljø varetager

Læs mere