Gymnastik Ubberud Skole Ubberud Hallen Fodbold Ubberud 3 baner Ravnebjerg - 1 bane. Volleyball Ubberud Hallen Korup Kultur og Idrætscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gymnastik Ubberud Skole Ubberud Hallen Fodbold Ubberud 3 baner Ravnebjerg - 1 bane. Volleyball Ubberud Hallen Korup Kultur og Idrætscenter"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling den Carsten Rasmussen blev valgt som dirigent. Hovedformandens beretning: Aktiviteter og medlemmer: Året er gået uden de helt store udsving, men det har været en del udfordrende opgaver i foreningen. Vores medlemstal er næsten uforandret, men med den sædvanlige afgang og tilgang i de forskellige afdelinger. I indefodbold og gymnastikafdelingen har vi haft opgaver med at skaffe medlemmer til bestyrelse og det er lykkedes at få en bestyrelse i indefodbold mens forretningsudvalget har sørget for driften af gymnastikafdelingen i 2 halvdel af året, godt bistået af instruktørerne i afdelingen. Vi håber at det i 2015 lykkedes at få en bestyrelse til gymnastikafdelingen, da det er en afdeling med rigtig mange medlemmer. Den største gruppe af medlemmer er børn fra lokalområdet, dernæst voksne hvor der er rigtig mange udenfor lokalområdet, men med tilknytning til foreningen. Endelig kan vi igen konstatere at de unge mennesker fra konfirmationsalderen til 25 år er svære at fastholde. Aktivitetssteder: Gymnastik Ubberud Skole Ubberud Hallen Fodbold Ubberud 3 baner Ravnebjerg - 1 bane Badminton Ubberud Hallen Volleyball Ubberud Hallen Korup Kultur og Idrætscenter Indefodbold Ubberud Hallen Petanque Ubberud grusbanen Ubberud Hallen Ubberud Hallen: Vi er langt den største fritidsbruger i hallen og vi kan glæde os over gode faciliteter, god daglig rengøring samt god vedligeholdelse af hallen både inde og ude. Samarbejdet med hallen personale og bestyrelse har som sædvanlig været godt og som der hermed takkes for. Igen i år har hallen været behjælpelig med rekvisitter i forbindelse med foreningens brug af hallen. 1

2 Efter at talt om udvidelse i rigtig mange år, blev 2014 året hvor tilbygning til Ubberud Hallen startede. De første tanker og skitseprojekter med priser blev udarbejdet i 1992 og undervejs er der løbende arbejdet med 3 forskellige projekter, placeret forskellige steder, men alle var for dyre i forholdt til daværende budget. I 2012 havde Odense Kommunes forstadspulje bevilget 2 mill. kr. til projektet. Efter flere møder med kommunen i løbet af 2013 og 2014l lykkedes det efter mildt pres, stort engagement og gode overtales evner få bevilget yderligere 2 mill. fra forstadspuljen. Dette bevirkede at Nykredit ville låne hallen ca. 3,5 mill. uden kommunegaranti. Det samlede budget blev på ca. 10 mill. kr. med hallens og idrætsforeningens bidrag. Initiativgruppen med repræsentanter fra skole, hal og UIF har afholdt rigtig mange møder. Gruppen har udarbejdet skitseforslag, indretning, valgt arkitekt og tænkt i den fremtidige drift, hvor der gerne skulle komme nye aktiviteter og brugere i det, som nu hedder Ubberud Kultur & Bevægelseshus. Det er nu et byggeri med kulturzone/aktivitetsrum, cafe, køkken, indgangsparti, toiletter og rum til fitness afdeling placeret på 1.sal. Det samlede areal andrager ca. 450 m 2. Korup Idrætsforening: Vi har stadig aftale med KIF om repræsentation i Korup Kultur & Idrætscenter samt Ubberud Kultur & Bevægelseshus så begge foreninger er med i begge bestyrelser Det øvrige samarbejde med KIF har været på det uformelle plan. Ubberud Skole: Her er foreningen repræsenteret i fritidsudvalget som varetager fordelingen af lokaleudlån og det er nemt når alle foreningers ønske om lån af lokaler kan imødekommes. Også i tilfælde hvor vi lige har haft brug for et klasselokale til et møde har vi mødt stor velvilje fra skolen side, så samarbejdet er gået godt. Skole, UKB, fritidsklub og UIF har i samarbejde fået skaffet midler til en multibane, som placeres på areal hvor der tidligere var Beach volley bane. Banen er 13 x 21 m og kan bruges til mange forskellige boldspil til glæde for skolen, fritidsbrugere og uorganiserede. 2

3 SIKO, DIF & DGI: Foreningen er repræsenteret ved SIKO s generalforsamling men de øvrige tilbud ikke benyttes Forretningsudvalgets samarbejde med DIF og DGI begrænser til at modtage diverse information. Odense Kommune: Her har der været den sædvanlige dialog i forbindelse med lån af lokaler og anlæg samt ansøgningsskemaer i forbindelse med aktivitetstilskud og tilskud til lokaler. Alt foregår nu digitalt og efter lidt start vanskeligheder tror vi at det kommer til at fungere. Efter UKB have fået midler fra forstadspuljen søgte idrætsforeningen om midler til en helhedsplan i forbindelse med byggeri ved hallen og multibanen. Ansøgning omhandlede udelukkende udendørs ting som fremkommelighed, aktivitetssteder, en eventtrappe og bedre parkeringsplads. Der er ansøgt om 628,000 kr. Forretningsudvalg hovedbestyrelse: Der har været afholdt 7 møder i hovedbestyrelsen. I forbindelse med vores møde i december har vi inviteret foreningens sølvnåle /og æresnål modtagere til lidt julehygge og vi glæder os over god deltagelse. Korup Kultur & Idræts Center: Ubberud Idrætsforening er repræsenteret med 1 medlem i bestyrelsen og her har der været afholdt mange møder i løbet af året. De registrere brugere har stemmeret på repræsentantskabsmøde. Volleyballspillerne fra Ubberud benytter hallen til træning, kamp og stævner og her er samarbejdet med personalet på stedet forløbet uden problemer. Endelig benyttes lejligheden til at takke ledere, trænere, sponsorer og masser af frivillige som har ydet en indsats eller støttet foreningen. Traditionen tro bedes forsamlingen udbringe et leve for Ubberud Idrætsforening. På forretningsudvalgets vegne: formand Ove Nellemann Larsen. 3

4 Badminton afdelingen. I år har vi haft en nedgang for ungdom. Vi træner som altid mandage fra kl Træner er Signe og Finn Lundahl. Vi har ikke ungdoms hold med i turneringen i år. Vi har stadig væk ingen senior afd. Vi har i år nogle få ledige baner motion, Søndag det må siges at være ok. Vi har 94 motion spillere så i alt har vi 112 medlemmer Vi har været til nogle ungdomsstævner med jævne resultater. Vi havde 3 med til LM som var udtaget af DGI Til sidst tak til Signe, bestyrelse medl., hoved bestyrelsen, til Poul fra hallen for godt samarbejde i den forgangne sæson. Vi glæder os til den nye sæson i Ubberud Kultur og Bevægelseshus. Finn Lundahl. Tennis afdelingen. Tennis afdelingen er nedlagt, da Odense kommune har bygget en tennis hal. Fodbold afdelingen Stor tak til alle som har været involveret i UIF fodboldafdeling og som har lagt deres kræfter og tid i foreningens arbejde - eller på andet måde støttet vores forening. - medlemmer - trænere - ledere - bestyrelsesmedlem - sommerfestudvalg - dommere - forældre - sponsorerer - Addie og Finn i Klubhuset. GENERELT I 2014 har vi haft igen haft en fremgang i medlemstallet. I ungdomsrækkerne har vi haft en tilgang af 9 spillere mens vi hos senior har haft tilgang på 19 spillere. Den totale fremgang er 10. Det svarer til en fremgang på ca. 4%. Total antal spillere udgør 257 i efteråret 2014 mod 247 i efteråret

5 UNGDOM Piger U8-U10: Finn har 17 spillere og to hjælpetrænere tilbage efter ferien, Anja M. stopper, men både Jeanette og Katja fortsætter. Både U8 og U10 har klaret sig rigtig godt og har vundet mange kampe. Finn har desuden afholdt en del ekstrastævner her i efteråret. U9 er nok et af de bedste på Fyn. Både U9 og U10 har vært i Jylland til stævner. U12: Mads/Emil/Aksel har nu efter en lidt sløj start 12 spillere, De har spillet 5 mands og det er gået fint, kun to nederlag i hele foråret. Vi har valgt at slå U11/U12 holdet sammen med Korup få at få nogle flere spillere, og vi har trænet i Korup hver onsdag den sidste måned i håb om at få flere til at spille fodbold. Det er dog ikke lykkedes, så vi må se hvad der sker hen over sommeren. Ny/Nye træner fra efteråret 14 var Julie Rossen (dame senior spiller) og Michael Moresco. U12 har spillet 8 mands i efteråret og endte med at blive suveræn vinder af U12C rækken. Drenge U5/U6/U7/U8: Kasper og Carsten: Rigtig mange spillere at holde styr på. Af til 5 hold til stævne/weekend, det er lige i overkanten. Fra efteråret deler de holdene op, så Frank tager U9 med Jakob Berg som hjælpetræner, Kasper tager resten. U9: Holdet trænes af Frank. Holdet har deltaget i mange stævner hen over efteråret. Frank trænede U6-U8 i foråret. U9 og U10 har trænet sammen om torsdagen. U10: Charlotte har en del bøvl med at holde styr på spillerne, hun har fået hjælp fra Leif Bruun i foråret, det er stadig usikkert om han fortsætter, ellers vil der blive arrangeret trænet sammen med nogle af de andre hold. U11: Morten havde 2 hold i foråret (U10). Ubberud IF U10 drenge, har været repræsenteret i DBU`s niveau B & C puljer, begge hold har klaret sig med tilfredsstillende resultat. Jon overtog holdet efter sommer. Holdet spiller stævner og Jon har ligeledes tilmeldt holdet 3 ekstra stævner. En blanding af niveauerne, har ligeledes været repræsenteret ved EnergiFyn Cup på Odense Stadion, ligeledes med tilfredsstillende resultat. I foråret har B-niveau spillerne, været repræsenteret i Kids Cup Fyn 5

6 turneringen, hvor de sluttede på en 3. plads i B-finalen. U12/13: Forår: Har haft to hold, B holdet vandt rækken. Det er gået rigtigt fint med at slå to årgange sammen. Dette fortsatte i efteråret under U13. Hold B endte på 6 plads mens hold C endte på 7 plads. Disse hold trænes af Emil Keldsen og Peter Warming. U15: Per og Michelle har haft et 11 mands A-hold i foråret med U13/U14 og U15 spillere, men det er gået godt. Også her har der været stor succes med at spillere med flere årgange. Per og Michelle valgte af tidsmæssige årsager at stoppe som trænere efter foråret. Hans og Aksel overtog holdet der er repræsenteret i U15A. Holdet sluttede på en 4 plads. Hinnerup Cup: Vi valgte igen at sende flere hold til Hinnerup Cup og med god succes. Meget positiv feedback på stævnet, dog er der bred opbakning til, at spillerne skal transporteres i bus den må vi have på budgettet næste år. 3 kant stævnet med Brædstrup og Billund er desværre blevet nedlagt. Der var ellers lagt op til at det var sidste år at dette stævne afholdtes. Desværre lykkedes det ikke for Brædstrup at skaffe et tredje hold da Billund meldte fra. Stævnet i 2013 blev desværre nok det sidste i denne form. FS Nord samarbejdet har betydet at vi i foråret 2014 sagde farvel til 2 spillere som er rykket til Næsby. Grundet Næsbys udtræden af øen hold er det fortsat uvist hvad vi somme Ubberud skal gøre. Vi er stadigvæk en del af øen hold og afventer øens hold udmelding. Lars B har sammen med undertegnede har besøg af DBU konsulent Bo Isaksen. Formålet var at kortlægge hvilken klub Ubberud IF er. Konklusionen var, at Ubberud var rigtigt godt selvkørende og nok ikke havde brug for hjælp andet det var af den økonomiske slags. SENIOR Dame senior I lighed med efteråret 2013 har vi i foråret 2014 haft et klubsamarbejde med OKS. Vi har på 1. holds niveau stillet op som Ubberud/OKS. Formålet med klubsamarbejdet er at kunne mønstre en så bred trup som muligt samt at give vores dame senior en mulighed for at træne i midtbyen. Efter nedrykningen fra Vest divisionen havde vi en trup på ca. 20 spillere som var klar til Fynsserien. Grundet en del skader endte holdet ved sommerpausen på en 7 plads. I efteråret har holdet klaret sig godt og undgik heldigvis oprykning med en flot 2 plads. Tidligere har vi ligeledes haft et dame senior B 7 mands. Dette besluttede vi at nedlægge inden sæsonstart i foråret da det primært var gengangere fra vores 6

7 1 dame senior hold som også spillede på dette hold. Addie Lundahl har i foråret og efteråret stået som cheftræner for 7 mands C hold. Dette hold består primært af tidligere spillere i klubben. Holdet har klaret sig rigtigt godt og sluttede på 2 pladsen i foråret og på 1 pladsen i efteråret. Herre senior Serie 1 begyndte på ny sæson her efter sommerferien. Holdet sluttede på en 8 plads i sæsonen 2013/14 uden på noget tidspunkt at kunne blande sig i toppen eller nedrykningskampen. Efter gensidig aftale stoppede Danni Jørgensen efter foråret. Danni har været træner for 1 holdet i 2 år. Vi ønsker naturligvis Danni alt tak for sin indsats og held og lykke fremover. Knud Lyder blev ansat som ny træner og er hentet fra Allesø hvor han har været hjælpetræner på deres serie 1 hold. Knud besidder den rette ånd og med sin mangeårige aktive karriere på højt niveau bliver han et aktiv for klubben. 1 holdet ligger på en 7 plads med kun 3 point til oprykning. 2 holdet rykkede i serie 2 efter at have vundet serie 3. 2 holdet trænes af Frank Andersen og Stefan Hansen og deres fantastiske arbejde har ført holdet i serie 2 for første gang i klubbens historie. Frank og Stefan er fortsat med holdet her i efteråret 2014 hvor det er lykkedes i sidste runde at overvintre på den rigtige side af nedrykningsstregen. 3. holdet har spillet i foråret/efteråret i serie 3 hvor de skal undgå nedrykning til serie 4. 3 holdet består af mange unge spillere og det bliver spændende at følge holdet. Endnu en oprykning oplevede vi i serie 5 hvor vores tidligere U19 hold spillede en god sæson og vandt i fin stil deres række. Holdleder Emil Andersen har fået samlet et godt hold som har vist det har potentiale. I efteråret gjorde placeringen i serie 4 at de i foråret 2015 spiller om oprykning til serie 3. Ligeledes skal nævnes at Sanne Brik blev kåret som årets UIF er Overblik efterår dame senior Fynsserien 2.dame senior Serie C 7:7 U13-piger C-rækken U10-piger A-rækken U8/U9-piger C-rækken 1.herre senior Serie 1 2.herre senior Serie 2 3.herre senior Serie 3 4.herre senior Serie 4 U15-drenge A-rækken 7

8 U13-drenge U11-drenge U10-drenge U8/U9-drenge B-rækken og C-rækken C-rækken C-rækken C-rækken Venteran og Super veteran VETERANER Vi har igen i foråret 2014 kunne mønstre 2 hold (holdledere Torben og Kurt). Begge hold har klaret sig tilfredsstillende. Vi vil dog opfordre folk til at støtte op omkring disse hold, da spillerne på disse hold er en del af klublivet i og omkring Ubberud. I efteråret var vi ligeledes 2 hold der fik placering som henholdsvis nr. 1 veteraner) og nr.6 (super veteraner). BANER/FACILITETER Vedligeholdelsen og driften af vores baner har taget en meget positiv drejning i forhold til tidligere. Der er kommet nye folk på opgave fra kommunens side hvilket har betydet at banerne hele sæsonen har stået flot. Vi har fået sat nye hegn op langs banerne. Omklædningsrummene i kælderen på skolen fik en større renovering inden sæsonstart. Nye brusere, knagerækker og bænke blev sat op mens alle rum blev malet. Stor tak til John Marker, Lars Breum, Stig Rasmussen, Ulla Vølund, Kenneth Greve, Søren Ingelsen for deres hjælp. Her i sensommeren har der været en stor belastning på banerene ikke mindst grundet flere hold. Turneringen har strukket sig til november og grundet fugtigt vejr kan det til tider være svært at spille. Halbyggeriet er gået i gang hvilket har betydet at boldrum er nedlagt. Dette er indtil marts 15 flyttet til containeren ved banerne. Det er lykkedes at få tilsagt om tilskud til en multibane som placeres ved kælder omklædningsrum. Det skal lyde en tak til Lars Breum for hans indsats i denne henseende. ØKONOMI Igen i 2013 kom vi ud med et underskud på ca Nedgang i sponsorindtægter samt øgede udgifter til vores faciliteter er hovedårsagen. Forventningerne til 2014 er et resultat på ca. 0. Resultatet er afhængigt af de sponsorindtægterne vi får ind her i november/december. Sommerfesten i 2014 gav et mindre overskud end budget samt tidligere år. Sommerfesten er en væsentlig del af klubbens økonomi og fra sommerfestudvalget er der en opfordring til at tænke nye veje hvis vi stadigvæk skal have en indkomstkilde som står mål med den frivillige arbejdsindsats som sommerfestudvalget lægger i arbejdet. Fodboldbestyrelsen, UIF 8

9 Indendørsafdelingen Bestyrelse har bestået af Finn Bang, Torben R. Rasmussen, John Marker og jeg selv Anders Brink. Men både Finn og Torben har taget over uden valg. Vi har afholdt et par møder, samt en del telefonmøder efter behov. Vi var igen heldige at så mange af vores trænere fra udendørs fodbold ønskede at forsætte indendørs. Vi har dog også fået hjælp fra helt nye ansigter gennem vinteren. Uden jer var det ej muligt at have en afdeling som indendørs. Stævner har der ikke været afholdt i år. Vi prøver i den nye sæson og se og det kan lykkes at få noget op at stå igen. Det giver en god indtægt til driften i afdelingen. Vi har i år givet et tilskud på kr. 300,- pr. kontingent betalende spiller. Nogle hold har været meget ude og spille, mens andre noget mindre. Vi mangler nu kun at afholde trænermøde og få afregnet honorar, så går vi på ferie. Der skal vælges ny bestyrelse senere og vi håber på at nogen vil give et nap med i den kommende sæson. Medlemsmæssigt ligger vi lige omkring de 110 ungdomsspillere. Dertil som noget nyt har vi spillet Futsal om tirsdagen som Frank Ramhøj har stået for. Der har været omkring de spillere, så det gør vi nok også næste år. Vores ung-seniorer fredag aften har vi lukket, idet der ikke var opbakning til dette længere. Igen prøver vi næste år hvis vi kan få tilsagn fra vores seniorer om spilletid. Også vores seniorer har prøvet Futsal om torsdagen. Vi har hørt de har klaret sig godt til stævner og vist nok er rykket op i? og skal spille kampe fra næste sæson. Vores tilbud om hyggebold lørdag og dame-senior bold, har ikke været det helt store tilløbsstykke. Til sidst en tak til vores 2 bandeteams. Jens Peder og Jørgen om fredagen og familien Illemanns om lørdagen. Også en stor tak til alle vores trænere, hjælpere og de mange forældre der har kørt til stævner. Anders Brink Gymnastik Den nuværende arbejdsgruppe som har bistået gymnastikafdelingen, kan ikke sige så meget omkring det 1. halvår, hvor holdene holdt afslutning og havde en gymnastikopvisning. Vi var hos Korup Gymnastik og hjælpe til med deres opvisning og fik lidt penge ud af anstrengelserne. Forretningsudvalget overtog arbejdet i gymnastikafdelingen, da den tidligere bestyrelse valgte at stoppe uden varsel i slutningen af august. Der var 14 dage til opstart. 9

10 Men det lykkedes os at få lavet et program, hvor vi tilbød 6 børnehold og 5 voksenhold. Vi fik snakket med alle instruktører, ville de fortsætte og hvilke dag ville de gerne træne. Som noget nyt startede vi Crossgym. Det blev meget hurtigt meget populært, så det var nødvendigt at dele holdet, så nu er det over 2 aftner. Det var desværre også nødvendigt at stoppe med mor/barn holdet, da vi ikke kunne finde instruktører til dette hold. På børneholdene har der på nogle hold, være lidt mindre medlemmer, end tidligere år, men nogle hold skulle også træne på en ny dag, så det kan godt have indflydelse. Vi kunne også tilbyde et danse hold, der kom ikke så mange i starten, men dem som mødte om havde det rigtig hyggeligt. Der er senere kommet et par piger mere. Voksen holdene har kørt rigtig godt, Callanetics kom lidt senere i gang, men også her var der opbakning fra alle medlemmer, at de ventede på at Anne Marie kunne starte. Det har i år været en fornøjelse at lave medlemslister, der har ikke været de store ændringer i sæsonen. Det er ligeledes en fornøjelse at se, at medlemmer i gymnastikafdelingen er rigtig gode til at betale kontingentet. Tak til Anette Berg for hjælpen med dette. Der har i år ikke været muligt, at sende nogle instruktører på kursus, da økonomien har været meget stram. Når man har fået en tid enten i gymnastiksalen eller hallen, så har vi givet Odense kommune, besked om at den tid bruger gymnastik, så hvis I ændre fra den ene dag til en anden, skal vi have besked om dette, John Pedel skal også have besked. På grund af den stramme økonomi, har vi desuden været nødsaget til at sætte alle instruktører ned i honorar. Så vi vil gerne takke alle instruktører, for deres positive indstilling, de har haft til den økonomiske situation. Forretningsudvalget Volleyball afdelingen Der er kun et hold ungdomsspillere med 9 spillere. De har i løbet af sæsonen deltaget i de stævner, der har været med jævne resultater. De træner 2 gange 10

11 ugentlig, således også i gymnastiksalen Ubberud skole. Skal snart deltage i Fynsmesterskab. De ældre spillere er stoppet pga. uddannelse og efterskoleophold. Damesenior ligger nr. 1 i Danmarksserien og dermed til oprykning til 3. division. Der er kommet en del tilgang af nye, yngre spillere. Herresenior havde en svær opstart og var ved at overveje et holdsamarbejde med Fortuna. Heldigvis har også de fået tilgang af en del yngre spillere. Det er en rigtig glædelig udvikling, at der igen er spillertilgang. Trim består af en fast stamme på ca. 10 spillere, som har deltaget i den sædvanlige turnering med en placering i midten. Der er afviklet 2 stævner og der afholdes det sædvanlige Fyns mesterskab i april måned. For første gang med Addie som vært. Der har hele sæsonen været et samarbejde med Allesø på den måde, at man har været inviteret til hverandres træning. Det har været en stor succes, og vi regner med at fortsætte samarbejdet. Inge Hansen Pétanque-afdelingen Med et tilbageblik på året 2014, har vi haft et glædeligt år, spillemæssigt og socialt, det er dejligt at mødes, så vi kan holde os i rimelig fysisk form, for selv om vi ikke er årsunge længere, så er petanque en sport, som alle kan klare, selv om vi måske har lidt fysiske problemer, den sociale hygge må vi ikke glemme, den er vi gode til at holde. Vi har holdt vores medlemstal, men der er stadig plads til nye medlemmer. Har været ude og spille en del turneringer, og havde den glæde at vi var med i toppen, i vores pulje. Vi var så heldige at vi fik en træner Brian Larsen, som trænede os i et stykke tid, han gjorde et stort stykke arbejde, både som træner, ikke mindst som spiller, tak for det. Havde en vellykket Sct. Hans aften, hvor vi spillede om at blive årets heks som blev Eva, og årets trold blev Finn, bagefter hyggede vi os med bål og grill. Ved vores eget afsluttende klubmesterskab- stævne, som blev vundet af 1. plads blev Per Kaa 2. plads blev Per Jensen 3. plads blev Margit Kristiansen 11

12 Et stort tillykke, med et velfortjent resultat! Herefter blev afmærkningerne fjernet, så fodboldspillerne kunne overtage banen. Så havde vi en dejlig julefrokost, sidst på året, og igen i Ulla og Finn`s fine garage, med dejlig mad, pakkespil, sang, dejlig social aften, endnu engang en tak til Ulla og Finn, for de igen lagde lokale til. Bestyrelsen siger tak for i år tak til medlemmerne for trofast fremmøde til træning og hjælp med de forskellige vedligeholds aktiviteter af baner og klubhus og for deltagelse - med hæder i diverse stævner og arrangementer. Tak også til UIF s hovedbestyrelse, forretningsudvalg. på bestyrelsens vegne Kurt Ove Nellemann ønskede ikke genvalg, der var ingen som meldte sig som hovedformand, så der afholdes ekstraordinær generalforsamling Carsten Rasmussen blev genvalgt som suppleant til forretningsudvalget. Som revisorer blev valgt Carsten Bahr og Carl Jørgensen. Tonni Jensen blev valgt som revisor suppleant. Ove sluttede generalforsamlingen med at takke alle, som gør et stort stykke arbejde, for klubben. Ligeledes en tak til Addie for forplejningen i klubhuset. Der blev taget pænt afsked med Ove Nellemann efter 23 års formandskab. Forretningsudvalget 12

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Hovedformandens beretning på generalforsamlingen i Vestbjerg Idrætsforening 26. maj 2015.

Hovedformandens beretning på generalforsamlingen i Vestbjerg Idrætsforening 26. maj 2015. Hovedformandens beretning på generalforsamlingen i Vestbjerg Idrætsforening 26. maj 2015. Denne beretning består af et kort resume af hvad der er sket omkring VIF i 2014, og en sammenfatning af hvad de

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

NR.1 JANUAR 2012 33. ÅRGANG

NR.1 JANUAR 2012 33. ÅRGANG NR.1 JANUAR 2012 33. ÅRGANG Forsidefotoet er denne gang U14 Fodbold pigerne der har fået nyt træningstøj i efteråret 2011, sponsoreret af Martin EGEHØJ. Læs mere om holdet på side 18 129 2 FORMANDEN HAR

Læs mere

Nr. 3 - December 2013 BOLDKLUBBEN 65 WWW.B65.DK BLENSTRUP ENSLEV GJERLEV HALD KÆRBY LINDE MEJLBY STANGERUM STOUBY

Nr. 3 - December 2013 BOLDKLUBBEN 65 WWW.B65.DK BLENSTRUP ENSLEV GJERLEV HALD KÆRBY LINDE MEJLBY STANGERUM STOUBY Nr. 3 - December 2013 BOLDKLUBBEN 65 WWW.B65.DK BLENSTRUP ENSLEV GJERLEV HALD KÆRBY LINDE MEJLBY STANGERUM STOUBY Hvad kan B65 tilbyde dig...2 Håndbold U10 Piger...4 Håndbold U14 Piger...6 Håndbold Serie

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

BADMINTONBESTYRELSEN. Medlem :Keld Mikkelsen. Medlem : Medlem

BADMINTONBESTYRELSEN. Medlem :Keld Mikkelsen. Medlem : Medlem Boldøjet Kontakt: Kristian van der Bijl VOLLEY Michael Christiansen BOLDØJET :Helle Kirkeby :Inge Vinther :Ingelise Kahr :Margrethe Børresen : 8683 6711 8683 7013 8683 6943 8683 7047 8683 7323 Kontakt

Læs mere

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger

2. Aflæggelse af formandens og udvalgsformændenes beretninger Generalforsamling onsdag d. 25/3 2014 kl. 19.30 i Voerladegård Skole 1. Valg af dirigent Lars L. er valgt som dirigent Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt jvf. vedtægterne 2. Aflæggelse af formandens

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

Referat fra HEI Fodbold generalforsamling torsdag den 27. marts kl. 19.30. Mødet afholdtes i Skæring hallen. Se dagsorden nedenfor.

Referat fra HEI Fodbold generalforsamling torsdag den 27. marts kl. 19.30. Mødet afholdtes i Skæring hallen. Se dagsorden nedenfor. Referat fra HEI Fodbold generalforsamling torsdag den 27. marts kl. 19.30. Mødet afholdtes i Skæring hallen. Se dagsorden nedenfor. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning til godkendelse

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys.

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys. KvartalsNyt DECEMBER 2013 Gymnastik Julestue på Ulvehøj Håndbold Hovedforening Herrefodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Cafeteriaet Motion Vi er Deres festpartner både hjemme, på Ulvehøj og på

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Årsberetning 2010 Fodbold

Årsberetning 2010 Fodbold Årsberetning Fodbold Fodbold er ikke spørgsmål om liv eller død det er meget vigtigere! Bill Shankly (1913-1989), Liverpool manager Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det sportslige... 3 Ungdom... 3 U07

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

HGI-Nyt. 36. årgang Maj 2012 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 36. årgang Maj 2012 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 36. årgang Maj 2012 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik - og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

Søften Gymnastikforening

Søften Gymnastikforening Søften Gymnastikforening NR. 115. JUNI 2014 Team Favrskov Badminton rykkede op i Danmarksserien Læs mere side 21-26 FODBOLDFITNESS FOR KVINDER Vi træner hver mandag mellem 19 og 20 på lysbanen. Vi nærmere

Læs mere

Formands- Gymnastik. Fodbold Side 15 Friluftsbadet Side 16-17 Adamsmindeløbet. Bridge Side 20-21. Cykling Side 22-23

Formands- Gymnastik. Fodbold Side 15 Friluftsbadet Side 16-17 Adamsmindeløbet. Bridge Side 20-21. Cykling Side 22-23 Stiftet 10. december 1958 46 årgang Nr. 3 Maj 2015 Gymnastik Side 12-13-14 Fodbold Side 15 Friluftsbadet Side 16-17 Adamsmindeløbet Side 18-19 Bridge Side 20-21 Formands- & M.I. nyt Cykling Side 22-23

Læs mere

HGI-Nyt. 37. år gang Oktober 2012 Nr. 2. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforenin g

HGI-Nyt. 37. år gang Oktober 2012 Nr. 2. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforenin g HGI-Nyt 37. år gang Oktober 2012 Nr. 2 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforenin g Havdrup Gy mnas tik - o g Idræts for ening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte.

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte. 1959-2009 Foreningens formål er at arbejde for en legemlig og åndelig sund ungdom - og dette søges nået gennem idrætsaktiviteter og andet opdragende ungdomsarbejde Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger

Læs mere

Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang.

Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang. NR.2 MAJ 2013 34. ÅRGANG Miki Hendriksen Forsidefotoet er denne gang Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang. 134 2 FORMANDS NYT Så blev det rigtig forår med dejlig solskin og solen håber jeg også

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere