Makroøkonomisk Ugefokus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Makroøkonomisk Ugefokus"

Transkript

1 Makroøkonomisk Ugefokus Uge 5 Møder i EU og ECB samt jobrapport fra USA Ugen der gik Lidt uro om Japan og Storbritannien: Ugen var generelt præget af pæne nøgletal fra både USA og euroområdet, samtidigt med at gældskrisen ser ud til at fortsætte på et lidt lavere blus. Derudover modtog vi en bekræftelse fra Federal Reserve, om at det kvantitative lempelsesprogram vil blive gennemført, samtidigt med at Præsident Obama kunne give endnu en inspirerende tale, hvor erhvervslivet især var i fokus. Det gav grobund for fortsat optimisme på finansmarkederne, hvilket blev yderligere stimuleret af, at regnskabssæsonen i USA i ugens løb rettede lidt op med flere positive overraskelser end hidtil. Alt i alt banede det vejen for yderligere stigninger på aktiemarkederne samt forsigtige rentestigninger og en forlængelse af den seneste styrkelsestendens i EUR. Ikke desto mindre var der lidt bekymrende nyt uden for de vanlige hovedfokusområder. I den forbindelse var det især overraskende at britisk økonomi slog bak i 4. kvartal Selv hvis man korrigerede for det hårde vintervejr, var der tale om en skuffende flad vækst. Det øger frygten for, at britisk økonomi glider tilbage i recession allerede inden de negative effekter af den finanspolitiske opstramning for alvor får fat. Samtidigt øgede det bekymringen for, at vi kan se lignende vækstskuffelser i andre lande, og det globale opsving ikke er så stærkt som først antaget. Derudover påkaldte Japan sig negativ opmærksomhed, da kreditvurderingsbureauet Standard & Poors nedjusterede landets kreditkvalitet et hak til AA- med henvisning til at der er gjort for lidt med hensyn til at nedbringe gælden på omkring 200% af BNP. Udsigten for landets kreditvurdering blev dog herefter opskrevet til stabil, og landet har i perioden haft en tilsvarende vurdering, som trods alt er den 4. højeste man kan opnå. Risikoen er dog, at Japan tiltrækker sig negativt fokus, og finansmarkederne ikke tolererer regeringens laden stå til og sender renterne i vejret, hvilket kan gøre det sværere at finansiere den uhyggeligt store gæld. Økonomien er også klart i farezonen med hensyn til at blive fanget i en ny recessionsperiode, især hvis den nødvendige budgetkonsolidering snart bliver påbegyndt. USA - Enstemmig Federal Reserve / pæne nøgletal: Den amerikanske centralbank (Fed) fastholdt som ventet den pengepolitiske linje. Der var således ikke signaler om ændringer i det kvantitative lempelsesprogram QE2 trods stigende forventninger til, at gennemførelsen af det fulde program ikke er nødvendigt givet den seneste tids positive økonomiske signaler, samt mere optimistiske meldinger i den seneste Beige Book -rapport. Således gjorde Fed i sin pressemeddelelse det klart, at hele QE2 gennemføres inden udgangen af 2. kvartal i år med et tempo svarende til omkring 75 mia. USD pr. måned. Det står dermed klart, at Fed fortsat primært bekymrer sig om den høje arbejdsløshed og lave kerneinflation. Fed fremhævede dog bedringen i husholdningernes forbrug, hvor udmeldingen på forrige møde var en smule mere forsigtig. For første gang i lang tid var der endvidere enstemmighed bag Fed s udmelding, idet den tidligere Skuffende britisk vækstfald % k/k Realt BNP, kvartalsvækst Realt BNP, volumen Mia. GBP

2 høg Thomas Hoenig ikke længere har stemmeret i FOMC. Således bakkede de to nye FOMC-medlemmer, Plosser og Fisher, op om QE2, hvilket de ikke gav udtryk for ved introduktionen af programmet tilbage i november. Vi forventer, at et eventuelt holdningsskift tidligst kan komme på tale på næste rentemøde den 15. marts. Derudover gav Præsident Obama den årlige tale til nationen som især adresserede de langsigtede udfordringer for erhvervslivet, herunder vigtigheden af at få forbedret konkurrenceevnen inden for nye industrier og teknologier bl.a. ved hjælp af uddannelse og forskning, hvilket i anden omgang skal øge jobskabelsen. Han ville dog også gerne hjælpe til via sænkning af selskabsskat og bedrede handelsaftaler samt infrastruktur. Nok så vigtigt opfordrede han til, at man fastfryser de diskretionære offentlige udgifter i 5 år. Disse er dog relativt små (12% af budgettet), og mange kritiserede det som værende utilstrækkeligt til at bringe en væsentlig bedring i de offentlige finanser. Nøgletallene for økonomien kom generelt ud i den pæne ende, herunder især med hensyn til omsætningen på boligmarkedet i december, som steg markant, om end fortsat fra meget svage niveauer. Dog kunne en del forklares af tvangsauktioner samt udløbet af en regional skatterabat i Californien ved årsskiftet. Et nyt fald i realkreditansøgningerne i forbindelse med huskøb pegede da også på, at der nok ikke er tale om en ny stærk tendens. Samtidigt så vi fortsat faldende tendens i huspriserne, som indikerer, at vi stadig er inde i et minidobbeltdyk på boligmarkedet. Ikke desto mindre var det opløftende at forbrugertilliden fra Conference Board i januar kunne løfte sig lidt ud af det seneste dødvande med en stigning til det højeste niveau siden maj, især løftet af en mindre pessimistisk beskæftigelsesvurdering. På den anden side fik vi ikke just bedre nyheder om situationen på arbejdsmarkedet, da de nytilmeldte ledige sprang i vejret igen i sidste uge denne gang til personer. De store udsving de seneste uger kan dog formentlig tilskrives vintervejret, som momentvis har dæmpet muligheden for at registrere nye ledige. Ikke desto mindre har niveauet løftet sig i gennemsnit til omkring i januar, hvilket tyder på at den positive tendens til fald siden august er stoppet op. Ordreindgangen på varige goder faldt uventet kraftigt i december, men en stor del af faldet kunne tilskrives de volatile flyordrer. Ser man i stedet på kerneordreindgangen (ikke-militære kapitalgoder ekskl. fly) var der derimod tale om en lidt større end ventet stigning på 1,4%, og dermed tegn på at investeringsaktiviteten fastholdt en pæn fremgang henover årsskiftet. USA: Nye ledige viser ikke tegn på bedring på arbejdsmarkedet 1000 personer Grå områder lig recession Ændring i beskæftigelse (Arbejdsministeriet) Antallet af nye ledige 1000 personer (omvendt akse) EMU - OK PMI-indeks og stigende tysk inflation: De foreløbige PMI-indeks fra euroområdet for januar indikerede, at opsvinget indtil videre ser ud til at være intakt, når man ser på økonomien i sin helhed. Den sammensatte PMI-indikator for euroområdet steg således fra 55,5 til 56,3 i januar - det stærkeste niveau i 6 måneder. Fremstillingssektoren oplevede dog et svagt fald fra 57,1 til 56,9 mens servicesektoren viste fornyet acceleration med en stigning 54,2 til 55,2. Værdier over 50 indikerer økonomisk fremgang. Især Tyskland fortsætter med at agere vækstlokomotiv, hvor både fremstillingssektoren og servicesektoren med værdier over 60 i januar understreger Tysklands aktuelt meget stærke position. Også Frankrig kunne melde om acceleration i service-sektoren med en stigning fra 54,9 til 57,1 i januar, mens fremstillingssekto-

3 ren dog skuffede her med et fald fra 57,2 til 54,3. Det mest opløftende tegn er dog, at servicesektoren viser tegn på acceleration. Det er et signal om, at det initiale kraftige opsving i den eksporttunge fremstillingssektor ser ud til at blive mere bredt baseret, hvilket vil være en væsentlig forudsætning for at økonomien kan fortsætte den positive udvikling igennem tendensen fik vi desuden bekræftet af bedre end ventede tal for tysk forbrugertillid og fransk privatforbrug. Ellers var tiltagende inflationsbekymringer fortsat et tema, som blev understreget af, at tysk inflation steg til 1,9% i januar fra forrige 1,7%. Det var godt nok en tand lavere end ventet, men medvirkende til at holde liv i inflationstemaet var også udtalelser fra et par ECB-medlemmer (Bini-Smaghi og Gonzales- Paramo), som understregede, at man skal holde et vågent øje med den importerede inflation. Gældsbekymringerne i Europa ulmer fortsat, og overordnet tiltog de en smule målt på stigende obligationsrenter i periferilandene. På den ene side gik stabilitetsfonden EFSF s første salg af 5 mia. EUR i obligationer rigtig godt (9xovertegnet), og det med solid international opbakning, hvor Japan blev fremhævet som den helt store køber af over 20% af udstedelserne. På den anden side er markederne fortsat bekymrede over EU-politikernes mulige inaktivitet, samtidigt med at Spaniens finansminister Salgado påkaldte sig lidt uheldigt spotlys, da hun fremlagde resultatet af en bankundersøgelse, som viste at bankernes kapitalbehov kun var på 20 mia. EUR. Det blev igen vurderet som utroværdigt, og hun fik således ikke megen kredit for samtidigt at kunne løfte sløret for et 2010-budgetunderskud der var lavere end målet. Kina med nye stramninger på ejendomsmarkedet: Kina annoncerede endnu en runde af stramninger med henblik på at køle ejendomsmarkedet ned. Tidligere runder af stramninger har kun haft begrænset held med at punktere prisstigningerne og denne runde strammer derfor yderligere op. Blandt tiltagene er en forhøjelse af minimums-udbetalingen ved køb af 2. bolig til 60% fra tidligere 50% samt en udvidelse af boligkøbsbestemmelserne til at gælde flere byer end tidligere. Faktisk skal reglerne ved køb af bolig nu gælde i 40 byer i stedet for tidligere 20. De lokale myndigheder er endvidere blevet pålagt at stramme op omkring implementeringen af skatten på 5,5% på gevinst ved ejendomssalg, hvor ejendommen har været ejet mindre end 5 år. Stramningstiltaget bekræfter, at myndighederne fortsat er pressede, og vi ser det som værende meget sandsynligt, at yderligere stramningstiltag bliver præsenteret i den nærmeste fremtid herunder også deciderede renteforhøjelser. Rentemødet i Indien bød som ventet på en fortsættelse af rentestramningerne med en forhøjelse på 0,25%-point til 6,5%. Økonomien vokser særdeles stærkt og økonomien viser tydelige tegn på overophedning. Således ligger inflationen ubehageligt højt om end pilen har været nedadgående i store dele af Ligeledes fik vi i Ungarn endnu en renteforhøjelse på rentemødet og som ventet beløb den sig til 0,25%-point, hvilket trak renten op i 6,0%. Inflationspresset er stigende og centralbanken har også politiske grunde til at sende et signal om uafhængighed. Centralbankchef Andras Simor signalerede efterfølgende, at vi langt fra kan være sikre på yderligere stramninger, idet banken også overvejede en uændret rente og sågar en rentenedsættelse på 0,25%. Således er rente- EMU: Lovende udsigter for servicesektoren Indeks Tyskland PMI, fremstillingsindustri Frankrig PMI, fremstillingsindustri Tyskland, Servicesektor Frankrig, Servicesektor Kina: Boligpriserne stiger stadig

4 komiteens medlemmer meget åbne i forhold til næste måneds rentemøde. Brasilien: Referatet fra det seneste rentemøde i Brasilien, hvor centralbanken genoptog sin rentestramningskampagne, lagde stor vægt på betydningen af finanspolitikken for den fremtidige rentesti. Således ser vi i endnu højere grad frem til at Rousseff-administrationen præsenterer sine finanspolitiske planer, så den politiske usikkerhed kan blive reduceret. Som ventet bemærkede centralbanken også, at inflationsudsigterne er blevet forværret siden forrige møde, hvilket også kunne observeres i bankens ugentlige undersøgelse af markedsdeltagernes forventninger til økonomien. Ifølge denne undersøgelse steg inflationsforventningerne for 2011 igen og samtidig løftede forventningerne til 2012 sig for første gang indikerende, at markedsdeltagerne i stigende grad forventer, at det tager længere tid for centralbanken at få inflationen tilbage på målsætningen på 4,5%. Dette hænger givetvis sammen med, at markederne ikke har den store tiltro til administrationens signaler om finanspolitiske stramninger. Det indebærer, at centralbanken kan være kommet lidt for sent i gang og derfor får en smule sværere ved at dæmpe inflationen, når først de finanspolitiske planer er blevet offentliggjort. Det fremgik også af referatet, at centralbanken fortsat vil lægge vægt på alternative stramninger, og netop derfor fremstod referatet ikke specielt høgeagtigt. Vi fastholder derfor vores forventninger om en renteforhøjelse på mødet i starten af marts på 0,5%-point trods stigende markedsforventninger om en acceleration til 0,75%-point. Ugen der kommer USA med de vigtige ISM- og NFP-rapporter: I næste uge byder USA ind med de to vigtige månedlige rapporter fra ISM (Institute for Supply Management) og arbejdsmarkedet der ofte henvises til som NFP (Non-Farm Payrolls) - begge vedrørende januar. ISM offentliggør tirsdag sit aktivitetsindeks for fremstillingsindustrien og torsdag for servicesektoren. Der ventes en lille stigning i industriindekset, mens serviceindekset forventes fladt, men som alligevel fastholder indtrykket af, at den største fremgang nu foregår i den beskæftigelsesintensive servicesektor. De seneste regionale erhvervstillidsindeks (fra New York og Philadelphia) har ellers antydet en pæn vækstfremgang i januar, når man læste ned i detaljen i rapporterne, men til gengæld kom disse indeks fra lavere niveauer. Arbejdsmarkedsrapporten fredag bliver endnu en gang spændende læsning oven på at de seneste to rapporter fra november og december har skuffet. Vi sætter endnu en gang næsen op efter at se en mere solid fremgang ansporet af den private beskæftigelse. Dette er blandt andet blevet indikeret af de regionale aktivitetsindeks (se figuren), og derudover var der spekulationer om, at december-beskæftigelsen blev holdt nede af det hårde vintervejr. På den anden side er antallet af nytilmeldte ledige kørt lidt op siden decemberrapporten, ligesom det dårlige vejr også fortsat kan have haft en dæmpende (men midlertidig) effekt. Indikationer på udfaldet af NFP vil sandsynligvis blive taget fra begge ISMrapporterne samt ADP-rapporten som alle kommer inden fredag. Vi vil gerne (igen) advare imod at benytte ADPrapporten alt for håndfast, da den bestemt ikke har en perfekt forklaringsgrad af NFP-beskæftigelsen, hvilket man må sige vi fik et eksempel på i den sidste rapport, hvor ADP drev for- Indien: RBI hævede som ventet renten USA: Regionale indeks peger på øget beskæftigelsesfremgang 1000 personer NFP's beskæftigelsesændring New York og Philadelphia Fed's vægtede beskæftigelsesindeks Indeks

5 ventningerne til NFP temmelig højt op, hvorefter den i det lys kom endnu mere skuffende ud. Der ventes omkring nye personer i beskæftigelse i januar, og det ser dermed fortsat ud til at arbejdsmarkedet udgør en akilleshæl i den amerikanske økonomi. Hvis ikke der begynder at blive skabt flere jobs, er det svært at se privatforbruget kunne holde dampen oppe. Set over de seneste tre måneder er beskæftigelsen steget med personer pr. måned i gennemsnit, hvilket stadig ikke er nok til at leve op til kravet om en beskæftigelsesvækst på omkring personer, som der skal til for at modsvare den demografiske tilgang til arbejdsstyrken, og dermed have en holdbar dæmpende effekt på arbejdsløshedsraten. Der ventes en lille stigning i arbejdsløshedsraten til 9,5%, men bevægelserne i denne blive for tiden forstyrret af store sving i arbejdsstyrken. Derudover bør man være opmærksom på, at Arbejdsministeriet foretager den årlige januar-justering af beskæftigelsesstatistikken, hvilket potentielt kan flytte på niveauet. EMU - ECB-rentemøde og EU-topmøde: I næste uge er det allerede tid til endnu et rentemøde i ECB, men da det kun er tre uger siden vi havde et møde sidst, er det ikke sandsynligt at der er meget nyt fra den front. På sidste møde foretog ECB-chef Trichet en blød opskrivning af inflationsudsigterne, hvilket fik pæn effekt på finansmarkederne (se figur). Efterfølgende kom der dog kommentarer fra et par andre medlemmer af ECB s Styrelsesråd om, at markederne havde tolket Trichet for høgeagtigt. Siden sidste rentemøde er lidt af presset på de gældsplagede periferilande imidlertid taget lidt af, og vi har fortsat modtaget robuste indikatorer for Tyskland og Frankrig. Samtidigt har et par ECB-medlemmer i denne uge understreget, at der skal holdes øje med den importerede inflation, og tysk januar-inflation antydede at inflationen som ventet fortsat steg ind i Sidst på ugen byder kalenderen på topmøde i EU (fredag), hvor nye kriseforanstaltninger ventes diskuteret, herunder angående en ændring af den eksisterende krisefond. Der vil sandsynligvis blive varmet op til mødet i løbet af ugen, herunder fremlægger den tyske regering onsdag sine mål for mødet. Det er vigtigt at politikerne viser handlekraft nu, hvor de har ryggen fri af det værste markedspres. Fejler politikerne med at vise enighed og handlekraft til at finde frem til en troværdig løsning, kan det udløse en negativ markedsreaktion. Danmark Mulig vejrskuffelse i detailsalget: Mens de to første dage af ugen ikke byder på danske nøgletal af interesse, er der tale om lidt mere gang i kalenderen i sidste del af ugen. Vi ligger således for onsdag med tal for udviklingen i detailsalget i december. Efter en periode, der må siges at have budt på skuffende tal for danskernes køb i butikkerne, har de anekdotiske beretninger omkring udviklingen i julehandlen for de flestes vedkommende har været på den positive front. Dankortomsætningen steg da også pænt med ca. 2,5% m/m i december, når der tages højde for sæsonudsving, og på den baggrund er der basis for, at detailomsætningen kan have trukket mere i vejret end hvad tilfældet har været det i de foregående måneder. Vi mener dog, at der er en risiko for skuffelse, hvor der meget vel kan have sneget sig en vejr-effekt ind i tallene, som vi for eksempel også så det i de svenske detailsalgstal for december, der skuffede med et fald. En stor del af stigningen i dankortomsætningen i Markant finansiel effekt efter sidste ECB-møde EUR/USD Jan Mar May Jul Sep Nov Jan EUR/USD Tysk 2-årige rente på statsobligation DK: Danskerne køber mindre på kredit Mia. DKK Dankortomsætning inkl. forbrugerkredit (ex benzin) Detailsalg, løbende priser, højre akse % Index

6 december kan således meget vel være i forbindelse med køb på internettet, og vi er således forsigtige med hensyn til at vente en synderlig stor stigning i detailsalget. Vi venter dog en stigning på ca. 0,7% m/m, hvilket ville være den største månedlige fremgang siden maj, men ser dog visse risici på nedsiden. Torsdag får vi yderligere indblik i forbrugsbilledet, hvor udviklingen i danskernes blankolån (altså lån uden sikkerhed) for 4. kvartal offentliggøres. Udviklingen i køb på kredit har haft en klar nedadgående tendens de seneste 2 år, og det billede venter vi vil være er intakt. En af årsagerne til, at der har været en vis misvisning mellem udviklingen i dankortomsætningen og detailomsætningen kan således også skyldes, at den stigende brug af dankort modsvares af et faldende brug af køb på kredit, jf. figur. Fredag får vi tal for antallet af tvangsauktioner og konkurser i januar. Det bliver specielt interessant at se, om det fald vi så i antallet af konkurser i december var en enlig svale, eller om vi er ved at se påbegyndelsen af en mere positiv trend i antallet af virksomheder, der må dreje nøglen om. Vi hælder til, at 2011 vil byde på færre konkurser end rekordåret 2010, men minder dog også om, at konkurserne formentlig fortsat vil ligger på et højt niveau set i et historisk perspektiv. Antallet af tvangsauktioner ventes at holde sig nogenlunde stabilt, fortsat hjulpet af den lave rente og en tilsyneladende stabilisering i ledigheden samt i boligpriserne. Fredag får vi også tal for firmaernes køb og salg i december, som giver en yderligere brik i forbrugsbilledet, idet vi herfra kan få indikationer på husholdningernes forbrug af tjenester. Endvidere er det også månedens første indikation på udviklingen i eksporten. Der kommer derudover opgørelse over januar-valutastillingen onsdag. Pt. ser det ud som der har været en pæn udstrømning, men billede kan ændre sig i de sidste dage af måneden. Fortsætter den pæne bløde landing i Kina? Dette får vi en indikation på i ugens opgørelse over PMI-indeks for henholdsvis fremstillings- og servicesektoren. For fremstillingssektoren ventes et nogenlunde uændret PMI-indeks udtrykt ved et marginalt fald til 53,5 fra 53,9 i den statslige opgørelse. Vi får også det såkaldte private opgjorte PMI-indeks fra HSBC. Sammenlignet med det statsligt opgjorte indeks, har HSBC ikke så stor vægt af store og statsejede virksomheder. Generelt peger PMI-indeksene fortsat på pæn fremgang i økonomien og bekræfter dermed, at den fornuftige vækstlanding er intakt. Brasilien: Mest interessant i næste uge er opgørelsen over det offentlige budget og gæld for december. Myndighederne har igennem 2010 foretaget en række manipuleringer med det offentlige budgetmål ved blandt andet at udelukke det statsejede Electrobras fra statsbudgettet, hvorfor målet for det primære overskud effektivt set er nede på 3,1% mod oprindelige 3,3%. Ydermere har regeringen inkluderet nogle indtægter fra transaktioner mellem staten, statens udviklingsbank og Petrobras i forbindelse med sidstnævntes store aktieemission. Dette er blevet kritiseret kraftigt, idet staten groft sagt har taget penge op af den ene lomme og lagt dem ned i den anden lomme og samtidig bogført øgede indtægter på statsbudgettet. For at nå sit budgetmål skal overskuddet i december således være 13 mia. BRL. Der spekuleres også i, at myndighederne kan finde på at trække yderligere udgifter til investering under regeringens vækstprogram fra for at nå sit mål. Der er ekstra stor opmærksomhed på fi- Kina: PMI-indeks

7 nanspolitikken netop nu, da markederne venter på Rousseffadministrationens spareplaner. Disse planer er afgørende for de pengepolitiske udsigter og dermed også Rousseff s ambitioner om, at realrenten i løbet af hendes regeringsperiode skal nedbringes fra over 5% til 2%. Centralbanken forventer et primært budgetoverskud i 2011 på 3% ifølge det seneste pengepolitiske referat. I emerging Europa er der rentemøde i Rusland, hvor markedsforventningerne igen peger på en uændret pengepolitisk rente (refinansieringsrente) på 7,75%. Centralbanken forsøger dog, at balancere mellem at fastholde en lempelig pengepolitik, der understøtter den indenlandske efterspørgsel og bankernes udlånsaktivitet uden at falde bag kurven og skabe inflation. Derfor er der stigende spekulationer om en mulig renteforhøjelse, idet mødet i december bød på en forhøjelse af overnight indlånsrenten på 0,25%- point. Forhøjelsen ses som respons på stigende inflation, der har trækket realrenten ned i negativt område. Vi får endvidere opgjort BNP for 4. kvartal. Økonomien voksede stærkt i 1. halvår efter et katastrofalt I 3. kvartal faldt økonomien imidlertid tilbage igen, hvilket fastholdt centralbankens ønske om fortsat at virke understøttende for den indenlandske efterspørgsel. Vi forventer en 2010-vækst der ender på 4.2%. Sidst men ikke mindst er der rentemøde i Tjekkiet, hvor markedsforventningerne peger på endnu en uændret rente på 0,75% - den laveste nominelle rente i Europa. Indtil videre har en styrkelse af CZK bidraget til at holde inflationen nede, hvilket har muliggjort en fastholdelse af den ekstraordinært lempelige pengepolitik. Størstedelen af markedsanalytikerne forventer en renteforhøjelse inden midten af i år. Brasilien: Kæmper med at nå budgetmål Rusland: Centralbanken i balancegang

8 Økonomisk kalender Dato Tid Land Indikator Periode Survey SHB Forrige 31/01/11 00:50 Japan Industrial Production (M om /YoY) DEC P 2.6%/4.2% - - 1%/5.8% 31/01/11 11:00 EM U Euro-Zone CPI Estimate (YoY) JAN 2.3% % 31/01/11 14:30 USA PCE Core (M om /YoY) DEC 0.1%/0.8% %/0.8% 31/01/11 14:30 USA Personal Spending (M om ) DEC 0.5% % 31/01/11 14:30 USA Personal Income (M om ) DEC 0.4% % 31/01/11 15:45 USA Chicago Purchasing M anager JAN /01/11 16:30 USA Dallas Fed M anf. Activity JAN /01/11 18:00 USA Fed's Lockhart Speaks /02/11 02:00 Kina PM I M anufacturing JAN /02/11 03:30 Kina HSBC M anufacturing PM I JAN /02/11 08:00 UK Nat'wide House prices (M om /YoY) JAN -0.5%/-1.0% %/0.4% 01/02/11 09:30 Danmark Retail Sales (M om ) DEC %/ -0.2%/2.1% 01/02/11 09:30 Schweiz SVM E-Purchasing M anagers Index JAN /02/11 09:55 Tyskland Unemployment Rate (s.a) JAN % 01/02/11 10:00 EM U PM I M anufacturing JAN F /02/11 10:30 UK PM I M anufacturing JAN /02/11 11:00 EM U Euro-Zone Unemployment Rate DEC % 01/02/11 16:00 EM U ECB's Trichet Speaks in M ilan, Italy 01/02/11 16:00 USA Construction Spending M om DEC 0.1% % 01/02/11 16:00 USA ISM M anufacturing JAN /02/11 16:00 USA ISM P rices P aid JA N /02/11 23:00 USA ABC Consumer Confidence /02/11 23:00 USA Domestic Vehicle Sales JAN 9.55M M 02/02/11 10:00 Norge Unemployment rate(aku) NOV 3.6% % 02/02/11 10:30 UK P M I Co nstructio n JA N /02/11 12:30 Tyskland Tysk regeringsbriefing op til EU-topmøde 23. Apr /02/11 13:00 USA M BA M ortgage Applications 28. Jan % 02/02/11 13:30 USA Challenger Job Cuts YoY JAN /02/11 14:15 USA ADP Employment Change JAN 150K K 02/02/11 16:00 Danmark Foreign Currency Reserves JAN /02/11 23:30 USA Fed's Duke Speaks 03/02/11 10:00 EM U P M I Co mpo site JA N F /02/11 10:00 EM U PM I Services JA N F /02/11 10:30 UK P M I Services JA N /02/11 11:00 EM U Euro-Zone Retail Sales (M om /YoY) DEC 0.5%/0.2% %/0.10% 03/02/11 13:45 EM U ECB Announces Interest Rates 03. Feb 1.0% 1.0% 1.0% 03/02/11 14:30 USA Unit Labor Costs 4Q P 0.5% % 03/02/11 14:30 USA Initial Jobless Claims K 03/02/11 14:30 USA Continuing Claims 22. Jan K 03/02/11 16:00 USA ISM No n-m anf. Co mpo site JA N /02/11 16:00 USA Factory Orders (M om ) DEC 1.3% % 03/02/11 19:00 USA Fed's Bernanke, Kocherlakota Speaks 04/02/11 /2011 Tyskland M erkel Attends EU Summit in Brussels /02/11 14:30 USA Change in Nonfarm Payrolls JAN 135K K 04/02/11 14:30 USA Unemployment Rate JAN 9.5% % Udvalgte finansielle skøn fra Handelsbanken Capital Markets Officielle renter 10-årig statsrenter Valuta A ktuelt +3 mdr. +6 mdr. A ktuelt +3 mdr. +6 mdr. A ktuelt +3 mdr. +6 mdr. USA EUR/USD Euroland Japan USD/JP Y Storbritannien EUR/GB P Schweiz EUR/CHF Danmark EUR/DKK Sverige EUR/SEK Norge EUR/NOK Analytikere: Rasmus Gudum-Sessingø, , Jes Roerholt Asmussen, , Thomas Haugaard, , Ansvarsfraskrivelse: Kilderne anvendt i dette materiale anses for pålidelige, men Handelsbanken påtager sig ikke ansvar for, at oplysningerne er nøjagtige og fuldkomne. Analyserne i dette materiale skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, valutaer og/eller finansielle kontrakter. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden forudgående varsel. Handelsbanken påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Enhver form for offentliggørelse eller gengengivelse af Handelsbanken materiale må kun finde sted mod forudgående aftale.

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 37 Tillidsindeks i USA & Ecofin-møder i euroområdet Ugen der gik Markedsvolatilitet præget af usikkerhed om nye tiltag: Ugen startede voldsomt ud med en blodrød start på aktiemarkederne,

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 7 Grækenlandsfarce, negativ euro-vækst og bedre USA-detailsalg Ugen der gik Markederne fortrøstningsfulde trods fortsat græsk farce: Den græske farce fortsatte i indeværende

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan?

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Investeringsanalyse 5. februar 23 Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Fokus i den kommende uge Det er boligmarkedet, der dominerer kalenderen i USA, i en uge, hvor vi får nyt om antallet af

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Ugefokus Emerging markets er det svage led i den globale økonomi

Ugefokus Emerging markets er det svage led i den globale økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. september 205 Ugefokus Emerging markets er det svage led i den globale økonomi Fokus i den kommende uge Ugens vigtigste nøgletal er jobrapporten i USA.

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Investeringsanalyse generelle markedsforhold 31. juli 2015 Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Fokus i den kommende uge Næste uges mest betydningsfulde begivenhed i USA bliver den amerikanske arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 35 Svage amerikanske nøgletal i fokus Ugen der gik Boligmarkedet i USA farver børserne røde: Problemerne på det amerikanske boligmarked har taget opmærksomheden i den forgangne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 46 ØMU-gældskrise i fokus igen Ugen der gik Fokus skifter fra QE II til ØMU-gældkrise: Begejstringen over udsigterne til yderligere kvantitative lempelser i USA og selve implementeringen

Læs mere

Tjek din risikoprofil. Ukraine-krisen kaster fortsat lange skygger. Lyse udsigter skaber basis for aktiestigninger

Tjek din risikoprofil. Ukraine-krisen kaster fortsat lange skygger. Lyse udsigter skaber basis for aktiestigninger maj 214 Ukraine-krisen kaster fortsat lange skygger Lyse udsigter skaber basis for aktiestigninger Tjek din risikoprofil det kan være afgørende for dit afkast sydbank investering I august 213 aktier I

Læs mere

Strategisk Fokus Konjunkturtendenser

Strategisk Fokus Konjunkturtendenser Strategisk Fokus Konjunkturtendenser 19. juni 2013 INDHOLD Markedstemaer 3 Renteprognose 6 Valutaprognose 8 USA 10 Euroområdet 13 Danmark 16 Sverige 19 Finland 22 Norge 25 Emerging markets 28 Oversigtstabeller

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Krybende opsving fortsat lang vej til fuld normalisering Aktivitetsniveauet faldt voldsomt i både Danmark og resten af verden under krisen, og selvom produktionen

Læs mere

Men vejen frem er belagt med store sten

Men vejen frem er belagt med store sten MAJ 29 den værste del af nedturen ligger bag os Men vejen frem er belagt med store sten AKTieR I OBLigATiOneR I FinAnSMARKedeR I RenTeR I VALUTA I emerging MARKeTS I SeLSKABeR leder OG INdHOld HVAd kan

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har, selvom der på det seneste spores fremgang, generelt været skuffende i 3. kvartal 2012. Udviklingen på det vigtige amerikanske

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 30. januar 2014 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Årets start var præget af ro på de finansielle markeder, indtil stormen fra EM ramte de globale markeder i slutningen

Læs mere

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Aktiemarkederne i svær balancegang

Aktiemarkederne i svær balancegang Sydbank Markets informerer september 27 Aktiemarkederne i svær balancegang Udsigt til højere aktiekurser, men billedet kan hurtigt ændre sig. Tilliden skal tilbage Bankerne skal igen turde låne hinanden

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere