Makroøkonomisk Ugefokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Makroøkonomisk Ugefokus"

Transkript

1 Makroøkonomisk Ugefokus Uge 5 Møder i EU og ECB samt jobrapport fra USA Ugen der gik Lidt uro om Japan og Storbritannien: Ugen var generelt præget af pæne nøgletal fra både USA og euroområdet, samtidigt med at gældskrisen ser ud til at fortsætte på et lidt lavere blus. Derudover modtog vi en bekræftelse fra Federal Reserve, om at det kvantitative lempelsesprogram vil blive gennemført, samtidigt med at Præsident Obama kunne give endnu en inspirerende tale, hvor erhvervslivet især var i fokus. Det gav grobund for fortsat optimisme på finansmarkederne, hvilket blev yderligere stimuleret af, at regnskabssæsonen i USA i ugens løb rettede lidt op med flere positive overraskelser end hidtil. Alt i alt banede det vejen for yderligere stigninger på aktiemarkederne samt forsigtige rentestigninger og en forlængelse af den seneste styrkelsestendens i EUR. Ikke desto mindre var der lidt bekymrende nyt uden for de vanlige hovedfokusområder. I den forbindelse var det især overraskende at britisk økonomi slog bak i 4. kvartal Selv hvis man korrigerede for det hårde vintervejr, var der tale om en skuffende flad vækst. Det øger frygten for, at britisk økonomi glider tilbage i recession allerede inden de negative effekter af den finanspolitiske opstramning for alvor får fat. Samtidigt øgede det bekymringen for, at vi kan se lignende vækstskuffelser i andre lande, og det globale opsving ikke er så stærkt som først antaget. Derudover påkaldte Japan sig negativ opmærksomhed, da kreditvurderingsbureauet Standard & Poors nedjusterede landets kreditkvalitet et hak til AA- med henvisning til at der er gjort for lidt med hensyn til at nedbringe gælden på omkring 200% af BNP. Udsigten for landets kreditvurdering blev dog herefter opskrevet til stabil, og landet har i perioden haft en tilsvarende vurdering, som trods alt er den 4. højeste man kan opnå. Risikoen er dog, at Japan tiltrækker sig negativt fokus, og finansmarkederne ikke tolererer regeringens laden stå til og sender renterne i vejret, hvilket kan gøre det sværere at finansiere den uhyggeligt store gæld. Økonomien er også klart i farezonen med hensyn til at blive fanget i en ny recessionsperiode, især hvis den nødvendige budgetkonsolidering snart bliver påbegyndt. USA - Enstemmig Federal Reserve / pæne nøgletal: Den amerikanske centralbank (Fed) fastholdt som ventet den pengepolitiske linje. Der var således ikke signaler om ændringer i det kvantitative lempelsesprogram QE2 trods stigende forventninger til, at gennemførelsen af det fulde program ikke er nødvendigt givet den seneste tids positive økonomiske signaler, samt mere optimistiske meldinger i den seneste Beige Book -rapport. Således gjorde Fed i sin pressemeddelelse det klart, at hele QE2 gennemføres inden udgangen af 2. kvartal i år med et tempo svarende til omkring 75 mia. USD pr. måned. Det står dermed klart, at Fed fortsat primært bekymrer sig om den høje arbejdsløshed og lave kerneinflation. Fed fremhævede dog bedringen i husholdningernes forbrug, hvor udmeldingen på forrige møde var en smule mere forsigtig. For første gang i lang tid var der endvidere enstemmighed bag Fed s udmelding, idet den tidligere Skuffende britisk vækstfald % k/k Realt BNP, kvartalsvækst Realt BNP, volumen Mia. GBP

2 høg Thomas Hoenig ikke længere har stemmeret i FOMC. Således bakkede de to nye FOMC-medlemmer, Plosser og Fisher, op om QE2, hvilket de ikke gav udtryk for ved introduktionen af programmet tilbage i november. Vi forventer, at et eventuelt holdningsskift tidligst kan komme på tale på næste rentemøde den 15. marts. Derudover gav Præsident Obama den årlige tale til nationen som især adresserede de langsigtede udfordringer for erhvervslivet, herunder vigtigheden af at få forbedret konkurrenceevnen inden for nye industrier og teknologier bl.a. ved hjælp af uddannelse og forskning, hvilket i anden omgang skal øge jobskabelsen. Han ville dog også gerne hjælpe til via sænkning af selskabsskat og bedrede handelsaftaler samt infrastruktur. Nok så vigtigt opfordrede han til, at man fastfryser de diskretionære offentlige udgifter i 5 år. Disse er dog relativt små (12% af budgettet), og mange kritiserede det som værende utilstrækkeligt til at bringe en væsentlig bedring i de offentlige finanser. Nøgletallene for økonomien kom generelt ud i den pæne ende, herunder især med hensyn til omsætningen på boligmarkedet i december, som steg markant, om end fortsat fra meget svage niveauer. Dog kunne en del forklares af tvangsauktioner samt udløbet af en regional skatterabat i Californien ved årsskiftet. Et nyt fald i realkreditansøgningerne i forbindelse med huskøb pegede da også på, at der nok ikke er tale om en ny stærk tendens. Samtidigt så vi fortsat faldende tendens i huspriserne, som indikerer, at vi stadig er inde i et minidobbeltdyk på boligmarkedet. Ikke desto mindre var det opløftende at forbrugertilliden fra Conference Board i januar kunne løfte sig lidt ud af det seneste dødvande med en stigning til det højeste niveau siden maj, især løftet af en mindre pessimistisk beskæftigelsesvurdering. På den anden side fik vi ikke just bedre nyheder om situationen på arbejdsmarkedet, da de nytilmeldte ledige sprang i vejret igen i sidste uge denne gang til personer. De store udsving de seneste uger kan dog formentlig tilskrives vintervejret, som momentvis har dæmpet muligheden for at registrere nye ledige. Ikke desto mindre har niveauet løftet sig i gennemsnit til omkring i januar, hvilket tyder på at den positive tendens til fald siden august er stoppet op. Ordreindgangen på varige goder faldt uventet kraftigt i december, men en stor del af faldet kunne tilskrives de volatile flyordrer. Ser man i stedet på kerneordreindgangen (ikke-militære kapitalgoder ekskl. fly) var der derimod tale om en lidt større end ventet stigning på 1,4%, og dermed tegn på at investeringsaktiviteten fastholdt en pæn fremgang henover årsskiftet. USA: Nye ledige viser ikke tegn på bedring på arbejdsmarkedet 1000 personer Grå områder lig recession Ændring i beskæftigelse (Arbejdsministeriet) Antallet af nye ledige 1000 personer (omvendt akse) EMU - OK PMI-indeks og stigende tysk inflation: De foreløbige PMI-indeks fra euroområdet for januar indikerede, at opsvinget indtil videre ser ud til at være intakt, når man ser på økonomien i sin helhed. Den sammensatte PMI-indikator for euroområdet steg således fra 55,5 til 56,3 i januar - det stærkeste niveau i 6 måneder. Fremstillingssektoren oplevede dog et svagt fald fra 57,1 til 56,9 mens servicesektoren viste fornyet acceleration med en stigning 54,2 til 55,2. Værdier over 50 indikerer økonomisk fremgang. Især Tyskland fortsætter med at agere vækstlokomotiv, hvor både fremstillingssektoren og servicesektoren med værdier over 60 i januar understreger Tysklands aktuelt meget stærke position. Også Frankrig kunne melde om acceleration i service-sektoren med en stigning fra 54,9 til 57,1 i januar, mens fremstillingssekto-

3 ren dog skuffede her med et fald fra 57,2 til 54,3. Det mest opløftende tegn er dog, at servicesektoren viser tegn på acceleration. Det er et signal om, at det initiale kraftige opsving i den eksporttunge fremstillingssektor ser ud til at blive mere bredt baseret, hvilket vil være en væsentlig forudsætning for at økonomien kan fortsætte den positive udvikling igennem tendensen fik vi desuden bekræftet af bedre end ventede tal for tysk forbrugertillid og fransk privatforbrug. Ellers var tiltagende inflationsbekymringer fortsat et tema, som blev understreget af, at tysk inflation steg til 1,9% i januar fra forrige 1,7%. Det var godt nok en tand lavere end ventet, men medvirkende til at holde liv i inflationstemaet var også udtalelser fra et par ECB-medlemmer (Bini-Smaghi og Gonzales- Paramo), som understregede, at man skal holde et vågent øje med den importerede inflation. Gældsbekymringerne i Europa ulmer fortsat, og overordnet tiltog de en smule målt på stigende obligationsrenter i periferilandene. På den ene side gik stabilitetsfonden EFSF s første salg af 5 mia. EUR i obligationer rigtig godt (9xovertegnet), og det med solid international opbakning, hvor Japan blev fremhævet som den helt store køber af over 20% af udstedelserne. På den anden side er markederne fortsat bekymrede over EU-politikernes mulige inaktivitet, samtidigt med at Spaniens finansminister Salgado påkaldte sig lidt uheldigt spotlys, da hun fremlagde resultatet af en bankundersøgelse, som viste at bankernes kapitalbehov kun var på 20 mia. EUR. Det blev igen vurderet som utroværdigt, og hun fik således ikke megen kredit for samtidigt at kunne løfte sløret for et 2010-budgetunderskud der var lavere end målet. Kina med nye stramninger på ejendomsmarkedet: Kina annoncerede endnu en runde af stramninger med henblik på at køle ejendomsmarkedet ned. Tidligere runder af stramninger har kun haft begrænset held med at punktere prisstigningerne og denne runde strammer derfor yderligere op. Blandt tiltagene er en forhøjelse af minimums-udbetalingen ved køb af 2. bolig til 60% fra tidligere 50% samt en udvidelse af boligkøbsbestemmelserne til at gælde flere byer end tidligere. Faktisk skal reglerne ved køb af bolig nu gælde i 40 byer i stedet for tidligere 20. De lokale myndigheder er endvidere blevet pålagt at stramme op omkring implementeringen af skatten på 5,5% på gevinst ved ejendomssalg, hvor ejendommen har været ejet mindre end 5 år. Stramningstiltaget bekræfter, at myndighederne fortsat er pressede, og vi ser det som værende meget sandsynligt, at yderligere stramningstiltag bliver præsenteret i den nærmeste fremtid herunder også deciderede renteforhøjelser. Rentemødet i Indien bød som ventet på en fortsættelse af rentestramningerne med en forhøjelse på 0,25%-point til 6,5%. Økonomien vokser særdeles stærkt og økonomien viser tydelige tegn på overophedning. Således ligger inflationen ubehageligt højt om end pilen har været nedadgående i store dele af Ligeledes fik vi i Ungarn endnu en renteforhøjelse på rentemødet og som ventet beløb den sig til 0,25%-point, hvilket trak renten op i 6,0%. Inflationspresset er stigende og centralbanken har også politiske grunde til at sende et signal om uafhængighed. Centralbankchef Andras Simor signalerede efterfølgende, at vi langt fra kan være sikre på yderligere stramninger, idet banken også overvejede en uændret rente og sågar en rentenedsættelse på 0,25%. Således er rente- EMU: Lovende udsigter for servicesektoren Indeks Tyskland PMI, fremstillingsindustri Frankrig PMI, fremstillingsindustri Tyskland, Servicesektor Frankrig, Servicesektor Kina: Boligpriserne stiger stadig

4 komiteens medlemmer meget åbne i forhold til næste måneds rentemøde. Brasilien: Referatet fra det seneste rentemøde i Brasilien, hvor centralbanken genoptog sin rentestramningskampagne, lagde stor vægt på betydningen af finanspolitikken for den fremtidige rentesti. Således ser vi i endnu højere grad frem til at Rousseff-administrationen præsenterer sine finanspolitiske planer, så den politiske usikkerhed kan blive reduceret. Som ventet bemærkede centralbanken også, at inflationsudsigterne er blevet forværret siden forrige møde, hvilket også kunne observeres i bankens ugentlige undersøgelse af markedsdeltagernes forventninger til økonomien. Ifølge denne undersøgelse steg inflationsforventningerne for 2011 igen og samtidig løftede forventningerne til 2012 sig for første gang indikerende, at markedsdeltagerne i stigende grad forventer, at det tager længere tid for centralbanken at få inflationen tilbage på målsætningen på 4,5%. Dette hænger givetvis sammen med, at markederne ikke har den store tiltro til administrationens signaler om finanspolitiske stramninger. Det indebærer, at centralbanken kan være kommet lidt for sent i gang og derfor får en smule sværere ved at dæmpe inflationen, når først de finanspolitiske planer er blevet offentliggjort. Det fremgik også af referatet, at centralbanken fortsat vil lægge vægt på alternative stramninger, og netop derfor fremstod referatet ikke specielt høgeagtigt. Vi fastholder derfor vores forventninger om en renteforhøjelse på mødet i starten af marts på 0,5%-point trods stigende markedsforventninger om en acceleration til 0,75%-point. Ugen der kommer USA med de vigtige ISM- og NFP-rapporter: I næste uge byder USA ind med de to vigtige månedlige rapporter fra ISM (Institute for Supply Management) og arbejdsmarkedet der ofte henvises til som NFP (Non-Farm Payrolls) - begge vedrørende januar. ISM offentliggør tirsdag sit aktivitetsindeks for fremstillingsindustrien og torsdag for servicesektoren. Der ventes en lille stigning i industriindekset, mens serviceindekset forventes fladt, men som alligevel fastholder indtrykket af, at den største fremgang nu foregår i den beskæftigelsesintensive servicesektor. De seneste regionale erhvervstillidsindeks (fra New York og Philadelphia) har ellers antydet en pæn vækstfremgang i januar, når man læste ned i detaljen i rapporterne, men til gengæld kom disse indeks fra lavere niveauer. Arbejdsmarkedsrapporten fredag bliver endnu en gang spændende læsning oven på at de seneste to rapporter fra november og december har skuffet. Vi sætter endnu en gang næsen op efter at se en mere solid fremgang ansporet af den private beskæftigelse. Dette er blandt andet blevet indikeret af de regionale aktivitetsindeks (se figuren), og derudover var der spekulationer om, at december-beskæftigelsen blev holdt nede af det hårde vintervejr. På den anden side er antallet af nytilmeldte ledige kørt lidt op siden decemberrapporten, ligesom det dårlige vejr også fortsat kan have haft en dæmpende (men midlertidig) effekt. Indikationer på udfaldet af NFP vil sandsynligvis blive taget fra begge ISMrapporterne samt ADP-rapporten som alle kommer inden fredag. Vi vil gerne (igen) advare imod at benytte ADPrapporten alt for håndfast, da den bestemt ikke har en perfekt forklaringsgrad af NFP-beskæftigelsen, hvilket man må sige vi fik et eksempel på i den sidste rapport, hvor ADP drev for- Indien: RBI hævede som ventet renten USA: Regionale indeks peger på øget beskæftigelsesfremgang 1000 personer NFP's beskæftigelsesændring New York og Philadelphia Fed's vægtede beskæftigelsesindeks Indeks

5 ventningerne til NFP temmelig højt op, hvorefter den i det lys kom endnu mere skuffende ud. Der ventes omkring nye personer i beskæftigelse i januar, og det ser dermed fortsat ud til at arbejdsmarkedet udgør en akilleshæl i den amerikanske økonomi. Hvis ikke der begynder at blive skabt flere jobs, er det svært at se privatforbruget kunne holde dampen oppe. Set over de seneste tre måneder er beskæftigelsen steget med personer pr. måned i gennemsnit, hvilket stadig ikke er nok til at leve op til kravet om en beskæftigelsesvækst på omkring personer, som der skal til for at modsvare den demografiske tilgang til arbejdsstyrken, og dermed have en holdbar dæmpende effekt på arbejdsløshedsraten. Der ventes en lille stigning i arbejdsløshedsraten til 9,5%, men bevægelserne i denne blive for tiden forstyrret af store sving i arbejdsstyrken. Derudover bør man være opmærksom på, at Arbejdsministeriet foretager den årlige januar-justering af beskæftigelsesstatistikken, hvilket potentielt kan flytte på niveauet. EMU - ECB-rentemøde og EU-topmøde: I næste uge er det allerede tid til endnu et rentemøde i ECB, men da det kun er tre uger siden vi havde et møde sidst, er det ikke sandsynligt at der er meget nyt fra den front. På sidste møde foretog ECB-chef Trichet en blød opskrivning af inflationsudsigterne, hvilket fik pæn effekt på finansmarkederne (se figur). Efterfølgende kom der dog kommentarer fra et par andre medlemmer af ECB s Styrelsesråd om, at markederne havde tolket Trichet for høgeagtigt. Siden sidste rentemøde er lidt af presset på de gældsplagede periferilande imidlertid taget lidt af, og vi har fortsat modtaget robuste indikatorer for Tyskland og Frankrig. Samtidigt har et par ECB-medlemmer i denne uge understreget, at der skal holdes øje med den importerede inflation, og tysk januar-inflation antydede at inflationen som ventet fortsat steg ind i Sidst på ugen byder kalenderen på topmøde i EU (fredag), hvor nye kriseforanstaltninger ventes diskuteret, herunder angående en ændring af den eksisterende krisefond. Der vil sandsynligvis blive varmet op til mødet i løbet af ugen, herunder fremlægger den tyske regering onsdag sine mål for mødet. Det er vigtigt at politikerne viser handlekraft nu, hvor de har ryggen fri af det værste markedspres. Fejler politikerne med at vise enighed og handlekraft til at finde frem til en troværdig løsning, kan det udløse en negativ markedsreaktion. Danmark Mulig vejrskuffelse i detailsalget: Mens de to første dage af ugen ikke byder på danske nøgletal af interesse, er der tale om lidt mere gang i kalenderen i sidste del af ugen. Vi ligger således for onsdag med tal for udviklingen i detailsalget i december. Efter en periode, der må siges at have budt på skuffende tal for danskernes køb i butikkerne, har de anekdotiske beretninger omkring udviklingen i julehandlen for de flestes vedkommende har været på den positive front. Dankortomsætningen steg da også pænt med ca. 2,5% m/m i december, når der tages højde for sæsonudsving, og på den baggrund er der basis for, at detailomsætningen kan have trukket mere i vejret end hvad tilfældet har været det i de foregående måneder. Vi mener dog, at der er en risiko for skuffelse, hvor der meget vel kan have sneget sig en vejr-effekt ind i tallene, som vi for eksempel også så det i de svenske detailsalgstal for december, der skuffede med et fald. En stor del af stigningen i dankortomsætningen i Markant finansiel effekt efter sidste ECB-møde EUR/USD Jan Mar May Jul Sep Nov Jan EUR/USD Tysk 2-årige rente på statsobligation DK: Danskerne køber mindre på kredit Mia. DKK Dankortomsætning inkl. forbrugerkredit (ex benzin) Detailsalg, løbende priser, højre akse % Index

6 december kan således meget vel være i forbindelse med køb på internettet, og vi er således forsigtige med hensyn til at vente en synderlig stor stigning i detailsalget. Vi venter dog en stigning på ca. 0,7% m/m, hvilket ville være den største månedlige fremgang siden maj, men ser dog visse risici på nedsiden. Torsdag får vi yderligere indblik i forbrugsbilledet, hvor udviklingen i danskernes blankolån (altså lån uden sikkerhed) for 4. kvartal offentliggøres. Udviklingen i køb på kredit har haft en klar nedadgående tendens de seneste 2 år, og det billede venter vi vil være er intakt. En af årsagerne til, at der har været en vis misvisning mellem udviklingen i dankortomsætningen og detailomsætningen kan således også skyldes, at den stigende brug af dankort modsvares af et faldende brug af køb på kredit, jf. figur. Fredag får vi tal for antallet af tvangsauktioner og konkurser i januar. Det bliver specielt interessant at se, om det fald vi så i antallet af konkurser i december var en enlig svale, eller om vi er ved at se påbegyndelsen af en mere positiv trend i antallet af virksomheder, der må dreje nøglen om. Vi hælder til, at 2011 vil byde på færre konkurser end rekordåret 2010, men minder dog også om, at konkurserne formentlig fortsat vil ligger på et højt niveau set i et historisk perspektiv. Antallet af tvangsauktioner ventes at holde sig nogenlunde stabilt, fortsat hjulpet af den lave rente og en tilsyneladende stabilisering i ledigheden samt i boligpriserne. Fredag får vi også tal for firmaernes køb og salg i december, som giver en yderligere brik i forbrugsbilledet, idet vi herfra kan få indikationer på husholdningernes forbrug af tjenester. Endvidere er det også månedens første indikation på udviklingen i eksporten. Der kommer derudover opgørelse over januar-valutastillingen onsdag. Pt. ser det ud som der har været en pæn udstrømning, men billede kan ændre sig i de sidste dage af måneden. Fortsætter den pæne bløde landing i Kina? Dette får vi en indikation på i ugens opgørelse over PMI-indeks for henholdsvis fremstillings- og servicesektoren. For fremstillingssektoren ventes et nogenlunde uændret PMI-indeks udtrykt ved et marginalt fald til 53,5 fra 53,9 i den statslige opgørelse. Vi får også det såkaldte private opgjorte PMI-indeks fra HSBC. Sammenlignet med det statsligt opgjorte indeks, har HSBC ikke så stor vægt af store og statsejede virksomheder. Generelt peger PMI-indeksene fortsat på pæn fremgang i økonomien og bekræfter dermed, at den fornuftige vækstlanding er intakt. Brasilien: Mest interessant i næste uge er opgørelsen over det offentlige budget og gæld for december. Myndighederne har igennem 2010 foretaget en række manipuleringer med det offentlige budgetmål ved blandt andet at udelukke det statsejede Electrobras fra statsbudgettet, hvorfor målet for det primære overskud effektivt set er nede på 3,1% mod oprindelige 3,3%. Ydermere har regeringen inkluderet nogle indtægter fra transaktioner mellem staten, statens udviklingsbank og Petrobras i forbindelse med sidstnævntes store aktieemission. Dette er blevet kritiseret kraftigt, idet staten groft sagt har taget penge op af den ene lomme og lagt dem ned i den anden lomme og samtidig bogført øgede indtægter på statsbudgettet. For at nå sit budgetmål skal overskuddet i december således være 13 mia. BRL. Der spekuleres også i, at myndighederne kan finde på at trække yderligere udgifter til investering under regeringens vækstprogram fra for at nå sit mål. Der er ekstra stor opmærksomhed på fi- Kina: PMI-indeks

7 nanspolitikken netop nu, da markederne venter på Rousseffadministrationens spareplaner. Disse planer er afgørende for de pengepolitiske udsigter og dermed også Rousseff s ambitioner om, at realrenten i løbet af hendes regeringsperiode skal nedbringes fra over 5% til 2%. Centralbanken forventer et primært budgetoverskud i 2011 på 3% ifølge det seneste pengepolitiske referat. I emerging Europa er der rentemøde i Rusland, hvor markedsforventningerne igen peger på en uændret pengepolitisk rente (refinansieringsrente) på 7,75%. Centralbanken forsøger dog, at balancere mellem at fastholde en lempelig pengepolitik, der understøtter den indenlandske efterspørgsel og bankernes udlånsaktivitet uden at falde bag kurven og skabe inflation. Derfor er der stigende spekulationer om en mulig renteforhøjelse, idet mødet i december bød på en forhøjelse af overnight indlånsrenten på 0,25%- point. Forhøjelsen ses som respons på stigende inflation, der har trækket realrenten ned i negativt område. Vi får endvidere opgjort BNP for 4. kvartal. Økonomien voksede stærkt i 1. halvår efter et katastrofalt I 3. kvartal faldt økonomien imidlertid tilbage igen, hvilket fastholdt centralbankens ønske om fortsat at virke understøttende for den indenlandske efterspørgsel. Vi forventer en 2010-vækst der ender på 4.2%. Sidst men ikke mindst er der rentemøde i Tjekkiet, hvor markedsforventningerne peger på endnu en uændret rente på 0,75% - den laveste nominelle rente i Europa. Indtil videre har en styrkelse af CZK bidraget til at holde inflationen nede, hvilket har muliggjort en fastholdelse af den ekstraordinært lempelige pengepolitik. Størstedelen af markedsanalytikerne forventer en renteforhøjelse inden midten af i år. Brasilien: Kæmper med at nå budgetmål Rusland: Centralbanken i balancegang

8 Økonomisk kalender Dato Tid Land Indikator Periode Survey SHB Forrige 31/01/11 00:50 Japan Industrial Production (M om /YoY) DEC P 2.6%/4.2% - - 1%/5.8% 31/01/11 11:00 EM U Euro-Zone CPI Estimate (YoY) JAN 2.3% % 31/01/11 14:30 USA PCE Core (M om /YoY) DEC 0.1%/0.8% %/0.8% 31/01/11 14:30 USA Personal Spending (M om ) DEC 0.5% % 31/01/11 14:30 USA Personal Income (M om ) DEC 0.4% % 31/01/11 15:45 USA Chicago Purchasing M anager JAN /01/11 16:30 USA Dallas Fed M anf. Activity JAN /01/11 18:00 USA Fed's Lockhart Speaks /02/11 02:00 Kina PM I M anufacturing JAN /02/11 03:30 Kina HSBC M anufacturing PM I JAN /02/11 08:00 UK Nat'wide House prices (M om /YoY) JAN -0.5%/-1.0% %/0.4% 01/02/11 09:30 Danmark Retail Sales (M om ) DEC %/ -0.2%/2.1% 01/02/11 09:30 Schweiz SVM E-Purchasing M anagers Index JAN /02/11 09:55 Tyskland Unemployment Rate (s.a) JAN % 01/02/11 10:00 EM U PM I M anufacturing JAN F /02/11 10:30 UK PM I M anufacturing JAN /02/11 11:00 EM U Euro-Zone Unemployment Rate DEC % 01/02/11 16:00 EM U ECB's Trichet Speaks in M ilan, Italy 01/02/11 16:00 USA Construction Spending M om DEC 0.1% % 01/02/11 16:00 USA ISM M anufacturing JAN /02/11 16:00 USA ISM P rices P aid JA N /02/11 23:00 USA ABC Consumer Confidence /02/11 23:00 USA Domestic Vehicle Sales JAN 9.55M M 02/02/11 10:00 Norge Unemployment rate(aku) NOV 3.6% % 02/02/11 10:30 UK P M I Co nstructio n JA N /02/11 12:30 Tyskland Tysk regeringsbriefing op til EU-topmøde 23. Apr /02/11 13:00 USA M BA M ortgage Applications 28. Jan % 02/02/11 13:30 USA Challenger Job Cuts YoY JAN /02/11 14:15 USA ADP Employment Change JAN 150K K 02/02/11 16:00 Danmark Foreign Currency Reserves JAN /02/11 23:30 USA Fed's Duke Speaks 03/02/11 10:00 EM U P M I Co mpo site JA N F /02/11 10:00 EM U PM I Services JA N F /02/11 10:30 UK P M I Services JA N /02/11 11:00 EM U Euro-Zone Retail Sales (M om /YoY) DEC 0.5%/0.2% %/0.10% 03/02/11 13:45 EM U ECB Announces Interest Rates 03. Feb 1.0% 1.0% 1.0% 03/02/11 14:30 USA Unit Labor Costs 4Q P 0.5% % 03/02/11 14:30 USA Initial Jobless Claims K 03/02/11 14:30 USA Continuing Claims 22. Jan K 03/02/11 16:00 USA ISM No n-m anf. Co mpo site JA N /02/11 16:00 USA Factory Orders (M om ) DEC 1.3% % 03/02/11 19:00 USA Fed's Bernanke, Kocherlakota Speaks 04/02/11 /2011 Tyskland M erkel Attends EU Summit in Brussels /02/11 14:30 USA Change in Nonfarm Payrolls JAN 135K K 04/02/11 14:30 USA Unemployment Rate JAN 9.5% % Udvalgte finansielle skøn fra Handelsbanken Capital Markets Officielle renter 10-årig statsrenter Valuta A ktuelt +3 mdr. +6 mdr. A ktuelt +3 mdr. +6 mdr. A ktuelt +3 mdr. +6 mdr. USA EUR/USD Euroland Japan USD/JP Y Storbritannien EUR/GB P Schweiz EUR/CHF Danmark EUR/DKK Sverige EUR/SEK Norge EUR/NOK Analytikere: Rasmus Gudum-Sessingø, , Jes Roerholt Asmussen, , Thomas Haugaard, , Ansvarsfraskrivelse: Kilderne anvendt i dette materiale anses for pålidelige, men Handelsbanken påtager sig ikke ansvar for, at oplysningerne er nøjagtige og fuldkomne. Analyserne i dette materiale skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, valutaer og/eller finansielle kontrakter. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden forudgående varsel. Handelsbanken påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Enhver form for offentliggørelse eller gengengivelse af Handelsbanken materiale må kun finde sted mod forudgående aftale.

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 14 ECB næppe mindre dueagtig igen Makroøkonomisk Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. Påsken Ugen der gik Blandet uge præget af en dueagtig Bernanke: I denne uge er det svært

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 44 Rentemøder i ECB og FED Ugen der gik Vigtigt signal fra EU-politikerne: I denne uge var det altdominerende fokus på afrundingen af EU-topmødet onsdag aften. Her var det afgørende,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 36 Syrien, ECB og USA-tal løber med opmærksomheden Ugen der gik Geopolitisk uro i højsædet denne uge: Der har været tale om en uge med voksende uro på finansmarkederne, hvor

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 23 ECB vil ikke gribe ind (endnu) Ugen der gik Den sidste bastion vakler: Overordnet har det været en uge præget af panikagtig stemning, hvor bekymringerne omkring gældskrisen

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 3 Travl nøgletalsuge i USA og Kina-BNP Ugen der gik ECB sendte renter og EUR i vejret: I indeværende uge fortsatte den positive stemning på finansmarkederne, hvilket især trak

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016 Status på udvalgte nøgletal oktober 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2016

Status på udvalgte nøgletal november 2016 Status på udvalgte nøgletal november 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i august mens ledigheden faldt i september efter et

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2017

Status på udvalgte nøgletal januar 2017 Status på udvalgte nøgletal januar 217 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De seneste nøgletal giver en positiv afslutning på året og peger også på en pæn

Læs mere

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens højdepunkt bliver naturligvis jobrapporten, hvor vi venter en jobvækst på 230 T. I modsætning til konsensus venter vi også et nyt fald i ledigheden.

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 33 Hårde data fra USA samt minusvækst i euroområdet Ugen der gik Vækstmoderation og stimulansforventninger: Selvom der har været tale om en vis stilhed på makrofronten over

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 4 PMI fra euroområde og Bank of Japan Ugen der gik Finansmarkederne fastholdt optimisme: Det har været en uge med lidt blandede temaer, hvor man grundlæggende kunne konstatere,

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 2 Stille uge med en smule fokus på ECB-møde Ugen der gik Markant positiv start på året: Der er nok ingen tvivl om at ugens højdepunkt var budgetforhandlingerne i USA, der stort

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 11. december 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 51 Første Fed-renteforhøjelse i ni år Ugen der gik Råvareprisfaldene fortsatte i den forgangne uge Den forgangne uge har været præget af markante

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2016

Status på udvalgte nøgletal august 2016 Status på udvalgte nøgletal august 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsesfremgangen fortsatte i maj, mens ledigheden faldt igen i juni. Flaskehalse

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makro-program vil fokusere på konjunkturindikatoren, Ifo, fra Tyskland. Ellers ser vi frem mod en ret pakket nøgletalskalender. Tirsdag tager

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 17. april 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 17 Situationen i Grækenland spidser til Ugen der gik De amerikanske aktiemarkeder har handlet sidelæns gennem ugen i takt med skuffende amerikanske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 16. oktober 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 43 ECB vil afholde sig fra nye tiltag Ugen der gik Efter fald først på ugen har de fleste aktiemarkeder rettet sig igen og ligger nogenlunde

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 13 Kina-banker, et par USA-tal og Ecofin-møde i København Ugen der gik Euroområdets økonomi med fortsatte udfordringer: Finansmarkederne vendte i denne uge rundt oven på de

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: F I N A N S U G E N 7. februar 2014, uge 6 Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,9% 1.794

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 37 Tillidsindeks i USA & Ecofin-møder i euroområdet Ugen der gik Markedsvolatilitet præget af usikkerhed om nye tiltag: Ugen startede voldsomt ud med en blodrød start på aktiemarkederne,

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Næste uges vigtigste begivenheder Uge 39

Næste uges vigtigste begivenheder Uge 39 Næste uges vigtigste begivenheder Uge 39 Lukkedage: Ratingnyheder: USA Core-PCE (fredag) Den såkaldte core-pce-deflator (kerneinflation) er det inflationsmål, som den amerikanske forbundsbank (Fed) holder

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Der er udsigt til bedre humør hos de amerikanske forbrugere. Men vi venter, at BNP fra 3. kvt. bliver nedrevideret. Strømmen af ECB-taler fortsatte

Læs mere

Velkommen hjem fra ferie: Tool-kit

Velkommen hjem fra ferie: Tool-kit Velkommen hjem fra ferie: Tool-kit Vi har samlet de vigtigste nøgletal fra de tre seneste uger i et hurtigt overblik til de af vores kunder, der er vendt tilbage fra en forhåbentlig god ferie. Situationen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2017

Status på udvalgte nøgletal august 2017 Status på udvalgte nøgletal august 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod det første år siden 26 med vækst på over 2%. De økonomiske

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2016

Status på udvalgte nøgletal december 2016 Status på udvalgte nøgletal december 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsen steg igen i september mens ledigheden er stort set uændret. Fortsætter

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2017

Status på udvalgte nøgletal november 2017 Status på udvalgte nøgletal november 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Nye tal har vist, at vi allerede sidste år fik en vækst på 2 pct. et mål, som vi ellers

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2017

Status på udvalgte nøgletal september 2017 Status på udvalgte nøgletal september 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Vi venter en vækst i år på 2,25-2,5%. Det vil være den højeste vækst siden 26. Den højere

Læs mere

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vi giver her en kort oversigt over den seneste måneds udvikling i de vigtigste nøgletal for dansk økonomi. De danske nøgletal giver fortsat et indtryk af, at

Læs mere

CHF - klar til en rutchetur?

CHF - klar til en rutchetur? CHF - klar til en rutchetur? Anbefaling tre imod en : KØB EUR, USD & GBP imod CHF December er et godt udgangspunkt for EURCHF Tendenser der vil understøtte en CHF-svækkelse Hvorfor er CHF steget den seneste

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 5. september 2014 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 37 Mere stille uge levner plads til geopolitisk fokus Ugen der gik ECB satte dagsordenen med rentesænkning og opkøb I Europa var ugens vigtigste

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juni 2016

Status på udvalgte nøgletal juni 2016 Status på udvalgte nøgletal juni 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsesfremgangen fortsatte i marts, men ledigheden bød i april på første

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 48 Euro-fokus på inflation og ledighed Ugen der gik En rimelig stabil uge: Ser man på udviklingen på finansmarkederne over ugen var der tale om en rimelig stabil uge uden de

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal september 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal september 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Det danske bruttonationalprodukt (BNP) steg med,5 procent i 2. kvartal 213. Sammenligner

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

USA: Jobrapport for februar

USA: Jobrapport for februar USA: Jobrapport for februar Den sidste inden Feds vigtige marts-møde Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 3/5/2015 Side 1/12 Sidste jobrapport

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Tredje kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Har inflationen bundet? Signalerne fra amerikansk økonomi har rettet

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr?

Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr? Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr? Uroen i Ukraine har fornyet turbulensen i Emerging Markets ligesom det hårde vintervejr i USA gør det svært at vurdere styrken i amerikansk økonomi.

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

USA: Påskens nøgletal og begivenheder

USA: Påskens nøgletal og begivenheder USA: Påskens nøgletal og begivenheder Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Kort oversigt Detailsalget og industriproduktionen leverede ganske stærk vækst i både

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Væksten forventes at blive lavere i og end hidtil ventet hvilket bl.a.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 35 Bernanke med vigtig Jackson Hole -tale Ugen der gik Finansmarkederne kunne ikke opretholde optimismen: Den seneste optimisme på finansmarkederne har især været båret frem

Læs mere

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Russisk økonomi viser tegn på stagnation med de seneste nøgletal, der peger på fortsat svag vækst og en relativ høj inflation. Med den svage udgang på 01 og indledning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Der vil i dag være fokus på antallet af jobåbninger i USA, som er en af Yellens favorit-indikatorer for arbejdsmarkedet. Men ellers byder dagen ikke

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 21. november 2014 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 48 Lav inflation og faldende barometre i euroområdet Ugen der gik Den forgangne uge har budt på en lidt blandet udvikling på finansmarkederne

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

2014 Outlook: Renterne kravler opad

2014 Outlook: Renterne kravler opad 2014 Outlook: Renterne kravler opad I 2014 vil de bedre vækstudsigter give en tendens til højere renter, men der vil være store geografiske forskelle, og de korte renter vil flytte sig mindst USA og UK

Læs mere