Makroøkonomisk Ugefokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Makroøkonomisk Ugefokus"

Transkript

1 Makroøkonomisk Ugefokus Uge 44 Rentemøder i ECB og FED Ugen der gik Vigtigt signal fra EU-politikerne: I denne uge var det altdominerende fokus på afrundingen af EU-topmødet onsdag aften. Her var det afgørende, at hovedlinjerne blev vedtaget på de tre vigtige områder: En forøgelse af redningsfondens EFSF s kapacitet til mia. EUR, forhøjelse af bankernes kapitalberedskab med 106 mia. EUR (så de kan nå en kernekapitalrate på 9%) og endelig en aftale med de største private investorer om at acceptere en 50% nedskrivning (haircut) på værdien af deres græske statsobligationer. De europæiske politikere nåede således frem til en form for enighed omkring de hovedelementer, som der også var forventning om i markedet. Vi mangler dog stadig at få detaljerne i de enkelte elementer på plads, og mange af forslagene vil ikke være forhandlet endeligt på plads i et godt stykke tid endnu. De europæiske politikere håber naturligvis, at der med dette omfattende indgreb vil blive trukket en streg i sandet over for den krise der har rystet hele verden og truet eksistensen af eurosamarbejdet. Finansmarkederne tog positivt imod aftalen, hvilket nok mest af alt skal ses som at forventningerne i markedet ikke var specielt høje på forhånd, og samtidigt er det specielt opmuntrende, at de 17 forskellige eurolande med hver sin agenda formåede at blive enige selvom det krævede flere møder end først forventet, hvilket afspejler en vis kampgejst og en fælles forståelse for problemerne. Om det her er enden på gældskrisen er naturligvis svært at spå om på nuværende tidspunkt. Vi må dog sige, at politikerne indtil videre i overskriftsform ser ud til at have gjort hvad de havde lovet, men der er dog stadig grund til at træde med en vis varsomhed, hvor erfaringerne har vist os, at hvad der ved første øjekast så ud til at være det der skulle til for at bremse krisen, ikke har været tilstrækkeligt. Det er dog vigtigt at forstå, at aftalen ikke på nogen måde adresserer roden til gældskrisen, men blot medvirker til at rejse de tidligere omtalte brandvægge der skal hindre krisen i at brede sig fra en nation til den næste. Finansmarkederne reagerede torsdag positivt på udfaldet af mødet med betydelige kursstigninger på aktiemarkederne og rentestigninger på obligationsmarkederne, men udviklingen bremsede op fredag. Aktiemarkedet i USA blev desuden understøttet af regnskabsrapportering, der ind til videre ikke ser så slem ud som mange havde frygtet. EUR blev styrket over for USD til et niveau der ikke er set siden begyndelsen af september. Det på trods af, at nøgletallene i løbet af ugen faldt svagt ud i euroområdet, med overraskende store fald i det ledende PMI-indeks, hvilket sendte recessionssignal for 4. kvartal. Samtidigt kom USA-tallene blandet ud med et større end ventet fald i forbrugertilliden i oktober, mens BNPvæksten grundlæggende viste sig rimelig robust i 3. kvartal understøttet af stigende indenlandsk efterspørgsel, hvilket yderligere blev antydet da kerneordreindgangen uventet strøg i vejret i september i et tempo der ikke er set i et halvt år. Gældsbekymringer trak ned og EUR op EUR/USD (omvendt akse) Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct 11 Italy, CDS, 5-årig EUR/USD CDS, basispunkter For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Ugen der kommer USA både med rentemøde og vigtige nøgletal: I USA vil ugens største fokus sandsynligvis være på rentemødet onsdag aften om end begivenheden får stor konkurrence om finansmarkedernes opmærksomhed fra ISM- samt arbejdsmarkedsrapporten. Rentemødet bliver især interessant, idet der er kommet flere indikationer af, at rentekomitéen overvejer at igangsætte yderligere stimulerende tiltag. Således blev det tydeligt i referatet af det seneste rentemøde, som var forlænget for at nå at diskutere de forskellig pengepolitiske instrumenter der er til rådighed, at flere medlemmer overvejer at ændre på renteudsigterne således, at de er betinget af udviklingen i realøkonomiske variable såsom arbejdsløshedsrate. Således har Charles Evans konkret peget på, at man kunne betinge den nuværende nulrente af, at raten kommer ned under 7%. Derudover var der flere der så et behov for yderligere kvantitative lempelser (QE3), men samtidigt ønskede at beholde dette mest virksomme instrument ind til en forværring i de økonomiske udsigter kaldte på det. Vi tror heller ikke, at det vil blive igangsat denne gang, bl.a. fordi Fed vil give indgrebene med operation twist samt reinvestering i obligationsrelaterede obligationer fra sidste rentemøde lidt mere tid at virke i. Ikke desto mindre synes tilbøjeligheden til QE3 øget siden sidst, idet et par Fed-medlemmer senest har udtalt sig i mere bekymrende vendinger om det kuldsejlede boligmarked. Således synes det oplagt, at QE3 i større grad vil være rettet mod at sænke realkreditrenterne frem for renterne på statsobligationer, da forskellen mellem disse stadig er meget stor. Derudover byder mødet på centralbankens nye opdaterede realøkonomiske forecast samt et efterfølgende pressemøde med Ben S. Bernanke. Grundlæggende skal man dog være opmærksom på, at de for Fed tilgængelige indgrebsmuligheder er beskedne, da renterne allerede er meget lave et stykke ud på rentekurven og transmissionsmekanismen stadig forstyrres af stramme kreditter. Blandt nøgletallene samler interessen sig i første omgang om ISM s indeks for fremstillingstilliden i oktober (tirsdag), hvor der forventes et lille løft til 53, og dermed holder indekset fast i den seneste tendens til stabilisering i industrien efter det kraftige fald i indekset i 1. halvår. Stabiliseringen er blevet indikeret af diverse regionale opgørelser, samt internationalt af det tilsvarende kinesiske indeks. Vi får et hint om udfaldet af ISMfremstilling mandag hvor Chicago PMI kommer med sin delopgørelse over industritilliden i oktober. Torsdag modtager vi pendanten fra servicesektoren, som forventes at stige en smule og dermed grundliggende fastholder den stabile udvikling siden april på omkring indeksværdi 54. Så altså ikke grund til øget recessionsfrygt fra denne kant. Arbejdsmarkedsrapporten for oktober (fredag) forventes som udgangspunkt at fastholde indtrykket fra den forrige rapport, der gennemgående overraskede positivt uden dog at være prangende. Således ser beskæftigelsen ud til at fastholde en moderat fremgang på personer om måneden mens arbejdsløshedsraten forventes at køres fortsat sidelæns på omkring 9,1%. En fremgang i beskæftigelsen på personer er - givet den demografiske udvikling - ikke nok til at betegne arbejdsmarkedet som i fremgang, men omvendt er det i disse økonomiske vanskelige tider med generelt svigtende tillid til fremtiden positivt at arbejdsmarkedet trods alt ser ud til stadig at holde skindet på næsen. Det er især servicesektoren der bidrager positivt til be- USA: Realkreditrenter stadig relativt høje %-point 2.3 Stat/real-spænd (10-årig stat, 30-årig Freddie Mac) September-rentemøde 1.1 w42 w48 w2 w8 w14 w20 w26 w32 w USA: Tillid til arbejdsmarkedet svækket Indeks CB's forbrugertillid, beskæftigelsesindeks Arbejdsløshedsrate % 28. oktober

3 skæftigelsesudviklingen, og derfor vil ISM-indekset herfra fortsat blive gransket mht. holdbarheden fremadrettet. Derudover kommer der ADP s bud på den private beskæftigelse onsdag. ECB Mario Draghi venter lidt med rentesænkning: Vi forventer, at ugens vigtigste økonomiske begivenhed i euroområdet for en gang skyld ikke er relateret til EU-politikernes handlekraft (og manglen på samme) i forhold til gældskrisen, men nok bliver på den Europæiske Centralbank (ECB). Som udgangspunkt har den nye italienske ECB-chef Mario Draghi fået grønt lys til at sænke renten på sit første møde i chefstolen. På sidste rentemøde genintroducerede Trichet ekstraordinære pengepolitiske tiltag i form af likviditetsprogrammer (12- månederes LTRO er ) samt opkøb af covered bonds, der især skulle adressere uroen i det finansielle system. Han fremlagde dog også et mere negativt økonomisk syn fra ECB, især da han så BNP-væksten blive meget moderat i 2. halvår samt så intensiverede økonomiske risici. Derudover havde han streget overvåge meget nøje samt pengepolitikken er pt. lempelig ud af sin tale i forhold til de seneste mange. Dermed fik vi altså et opskruet alarmberedskab over for den økonomiske situation, og situationen er ikke just blevet bedre siden sidste rentemøde, herunder understreget af de seneste skuffende fald i de ledende indikatorer (PMI-indeksene) for oktober. Handsken synes således givet videre til Draghi, der med en rentesænkning sagtens kan signalere kontinuitet fra den afgående Trichet. Det blev desuden indikeret af Trichet på sidste rentemøde, hvor han specifikt understregede, at rentesænkning var blevet overvejet. Der har dog været usædvanligt stille med hensyn til ECB-signaler om en mulig rentesænkning de seneste uger, og derudover har det trods alt positive udfald af EU-topmødet betydet at finansmarkederne har mindsket sit fokus på centralbanken som sidste redning. Det får os til at pege på en sandsynlig udskydelse af rentesænkningen til december, hvor Draghi sandsynligvis sender et tydeligt sænkningssignal på mødet i næste uge. Inden rentemødet kan der mandag være en smule opmærksomhed på det foreløbige estimat for forbrugerprisinflationen i oktober. Det er heller ikke umiddelbart rentesænkningsbehov der ventes afspejlet fra denne kant, efter at inflationen her overraskende steg til 3,0% i september. Vi forventer, at der var tale om en (lokal) top i september, og at tendensen vil pege nedad i de kommende måneder. Vi ser en inflation på 2,8% i oktober-målingen. Derudover byder ugen på arbejdsløshedstal for euroområdet (mandag) og Tyskland (onsdag) for henholdsvis september og oktober, og der ventes uændrede arbejdsløshedsrater (på henholdsvis 10% og 6,9%) begge steder. Ydermere kan der komme lidt fokus på PMIrevideringer henholdsvis onsdag og fredag af de foreløbige estimater for henholdsvis fremstillingsindustrien og servicesektoren. Endelig bliver det da også interessant at se i hvilken grad der kan blive tale om en positiv korrektion i detailsalget i Tyskland i september efter at salget højst uventet styrtdykkede med 2,7% m/m i august det største fald i mere end fire år. Således ser den faldende forbrugertillid ud til at blive omsat i faktisk tilbageholdenhed på, trods af at arbejdsløsheden stadig ser ud til at være faldende. Det skyldes sandsynligvis den seneste øgede gældsfrygt. ECB: PMI-service sender tydeligt lempelsessignal %-point Tysk detailsalg falder trods fald i ledighed % y/y, 3mdr gennemsnit Ændring i ECB's officielle rente (venstre akse) Neutral zone Euro composite PMI (højre akse) Feb Jun Oct Feb Jun Oct Feb Jun Oct Feb Jun Detailsalg Arbejdsløshed Indeks Mio. personer (omvendt akse) (millions) 28. oktober

4 Storbritanniens vækst accelererer i Q3: Vi modtager britisk nationalregnskab for 3. kvartal tirsdag. Her forventes BNPvæksten at accelerere en smule til 0,3% over kvartalet op fra 0,1% i 2. kvartal. Man skal dog være opmærksom på, at der ikke er tale om en fundamental vending til det bedre, da stigningen i høj grad afspejler en mindre bedring oven på et meget svagt 2. kvartal påvirket af katastrofen i Japan samt det kongelige bryllup i april. Det positive er dog, at væksten fortsat holder skindet på næsen og ikke er dykket ned i recessionært område. Risikoen for, at det sker, er dog absolut stadig til stede fremadrettet, hvilket også blev understreget af, at Bank of England lidt overraskende øgede sit kvantitative lempelsesprogram tidligere og med større beløb end ventet på det seneste rentemøde. Begrundelsen for det nye lempelsestiltag var, at den globale fremgang var bremset op specielt på Storbritanniens vigtigste eksportmarkeder. Derudover så banken en grundlæggende svagere indenlandsk vækst og endelig er sårbarheden øget i forbindelse med gældsætningen af visse euro-nationer og banker. Selv om pengepolitikken og værdien af det britiske pund som udgangspunkt er stimulerende for økonomien, så centralbanken at risiciene på nedsiden er taget til. Danmark - Den økonomiske vækst forsvandt i 3. kvartal: Vi ligger tirsdag for i Danmark med et af ugens mest interessante nøgletal i form af detailsalget for september. I august så vi en lidt overraskende stigning i detailsalget på 0,6% m/m, men det er bestemt ikke en udvikling, vi venter gentaget. Forbrugertilliden er faldet og usikkerhed om bolig- og arbejdsmarkedet, i kombination med en fortsat udhulning af købekraften fra lavere lønstigninger og høj inflation, er således ikke en god cocktail for udsigterne for privatforbruget. Hvis man dertil ligger den pessimisme som konjunkturbarometret for detailsektoren viser, er der bestemt grund til at frygte for et ret så stort fald i detailomsætningen i september. Vi venter derfor også at se et nyt fald i detailsalget på 2,0% m/m i september. Set over hele 3. kvartal i forhold til kvartalet før, betyder det at detailsalget vil være faldet med 2% k/k - det største fald over et kvartal siden 4. kvartal 2008 (hvis man ser bort fra et fald i 2. kvartal 2010, der var påvirket af påskens placering). I kombination med det vigende bilsalg, svagheder i forbrugertilliden samt fald i dankortomsætningen, er det således meget svært at tro på, at vi vil opleve positiv vækst i privatforbruget i 3. kvartal - og dermed også, at vi vil se en samlet negativ økonomisk vækst. Tirsdag får vi også et opdateret indblik i stillingerne på de offentlige finanser for 2010, som dog ikke ventes at ændre ved billedet af store offentlige underskud og en fortsat relativ lav offentlig gæld. Onsdag offentliggøres der tal for valutareserven, som vi venter fortsat vil vise et rekordhøjt kriseberedskab i Nationalbanken. Fredag får vi tal for virksomhedernes køb og salg, hvor vi får det første indtryk af hvor hårdt den aktuelle krise har ramt virksomhedernes omsætning. Grundet statistiske problemer indeholder statistikken dog for indeværende kun det indenlandske salg, og vi får altså ikke et indtryk af udviklingen i eksportsektoren. Til gengæld ventes udviklingen i det indenlandske salg fortsat at understrege svaghederne i den hjemlige efterspørgsel. Fredag får vi også et yderligere indblik i forbrugernes sindstilstand i forbindelse med offentliggørelsen af udviklingen i forbrugerkreditten uden for penge- og realkreditinstitutterne i 3. kvartal. Specielt de såkaldte blankolån, der steg kraftigt i perioden fra 2005 til 2008, ventes at være faldet yderligere tilbage, i en bekræftelse af en fortsat fokus på opsparing og UK: Væksten stadig svag i Q3 % kk BNP, realt Vægtede PMI-indeks DK: Forbruget er fortsat en hæmsko for økonomien Indeks 28. oktober

5 gældsnedbringelse i husholdningerne. Endelig får vi fredag også tal for udviklingen i antallet af konkurser og tvangsauktioner for oktober. Efter at være faldet tilbage fra rekordniveauerne i slutningen af 2010, har antallet af konkurser haft en svagt stigende tendens igennem de seneste måneder, og trods det lille fald i september må konkurserne stadig siges at ligge på et foruroligende højt niveau. Med udgangspunkt i de svagheder vi oplever i både den indenlandske og udenlandske økonomi, er vi da også bekymrede for, at vi vil se yderligere stigninger i antallet af konkurser i de kommende måneder. Især kan man frygte for at mange især små og mellemstore virksomheder vil blive berørt af dårligere lånebetingelser som følge af det pres vi ser på dele af den danske finansielle sektor. Med hensyn til udviklingen i antallet af tvangsauktioner har vi den seneste tid set en lidt mere foruroligende udvikling. Stigningen i antallet af tvangsauktioner i forrige måned var således 3. måned i træk med stigning, om end det fortsat ligger langt fra hvad vi så i perioden tilbage i slutningen af 1980'erne/begyndelsen af 1990'erne. Det bekymrende billede bliver dog mere tydeligt hvis man ser på antallet af enfamiliehuse, der blev bekendtgjort til tvangsauktion, som i september nåede højere op end på noget tidspunkt under den finans- og boligkrise vi har været igennem i de seneste år. Med de seneste signaler om, at ledigheden så småt er begyndt at kravle i vejret igen, samt at boligmarked der viser tydelige krisetegn, er vi da også bekymrede for, at vi vil se flere stigninger i antallet af tvangsauktioner. Den meget lave rente er naturligvis med til at holde hånden under boligejerne, men til gengæld er det svært at se at vi med 2/3 af alle boliglån, der allerede er variabelt forrentede, kan opleve at omlægning af lån kan virke som en buffer mod for eksempel arbejdsløshed. Emerging Markets PMI-stigning løfter forhåbningerne om blød landing i Kina. Forventningerne om en blød landing i Kina ventes at blive yderligere bekræftet i den kommende uge, hvor vi både modtager diverse PMI-indeks for fremstillingssektoren samt servicesektoren. Det statslige PMI-indeks for fremstillingssektoren ventes at stige til 51,8 fra 51,2 og dermed skabe lidt ekstra luft ned til grænsen mellem ekspansion og kontraktion på 50. Det statslige PMI-indeks for fremstillingssektoren har generelt holdt sig stærkere end det tilsvarende private PMI-indeks, hvilket hænger sammen med den større andel af store statsejede virksomheder i det officielle indeks. Disse virksomheder har generelt lettere adgang til kredit, hvilket har holdt hånden under deres aktivitet sammenlignet med de små og mellemstore virksomheder, der så småt oplever sværere adgang til kredit fra de store statsejede banker i Kina. Indeksene for servicesektoren ligger generelt noget stærkere end for fremstillingssektoren, hvilket skal ses i lyset af, at servicesektoren er langt mere reguleret og mindre afhængig af eksterne forhold i modsætning til den eksporttunge fremstillingssektor. Ugens nøgletal vil ikke ændre på vores forventninger om en fortsat vækstafmatning gående ind i 2012 og dermed heller ikke vores forventninger om et gradvist skift væk fra, at fokusere på inflation til at fokusere mere på at bremse det værste vækstfald. Den europæiske enighed om en redningspakke til at bremse gældskrisen er uden tvivl blevet modtaget positivt i Kina, og nu er det op til Kina og de andre G- 20-lande at bakke tilstrækkeligt op om den udvidede redningsfond til at gøre den slagkraftig nok til at modvirke eskaleringen og spredningen af krisen i Europa. DK: Bekymrende signaler fra tvangsauktioner Kina: PMI-fremgang bekræfter blød landing Kilde: Macrobond 28. oktober

6 Økonomisk kalender Dato Tid Land Indikator Periode Survey SH B Forrige F aktisk 31/10/11 00:15 Japan Markit/JMMA Manufacturing PMI OCT /10/11 01:01 UK Hometrack Housing Survey (MoM/YoY) OCT %/-3.5% 31/10/11 11:00 EMU Euro-Zone CPI Estimate (YoY) OCT 2.8% 2.8% 3.0% 31/10/11 11:00 EMU Euro-Zone Unemployment Rate SEP 10.0% % 31/10/11 14:45 USA Chicago Purchasing Manager OCT /10/11 15:00 USA NAPM-Milwauk ee OCT /10/11 15:30 USA Dallas Fed Manf. Activity OCT /10/11 11/02 Tyskland Retail Sales (MoM/YoY) SEP 1%/1.7% %/2.2% 01/11/11 02:00 Kina PMI Manufacturing OCT /11/11 03:30 Kina HSBC Manufacturing PMI OCT /11/11 08:00 UK Nat'wide House pric es sa (MoM/YoY) OCT 0%/0.5% %/-0.3% 01/11/11 09:00 Danm ark Retail Sales (MoM/YoY) SEP % 0.6%/0.2% 01/11/11 09:30 Schweiz PMI Manufacturing OCT /11/11 10:30 UK PMI Manufacturing OCT /11/11 10:30 UK GDP (QoQ/YoY) 3Q A 0.3%/0.3% %/0.6% 01/11/11 15:00 USA Construction Spending MoM SEP 0.3% % 01/11/11 15:00 USA ISM Manufacturing OCT /11/11 22:00 USA Dom estic Vehicle Sales OCT 10.30M M 02/11/11 09:55 Tyskland Unemployment Rate (s.a) OCT 6.9% % 02/11/11 10:00 Norge Unemployment rate(aku) AUG % 02/11/11 10:00 EMU PMI Manufacturing OCT F /11/11 10:30 UK PMI Construction OCT /11/11 12:00 USA MBA Mortgage Applications 28. Oct % 02/11/11 12:30 USA Challenger Job Cuts YoY OCT % 02/11/11 13:15 USA ADP Employment Change OCT 101K K 02/11/11 16:00 Danmark Foreign Currency Reserves OCT B 02/11/11 17:30 USA FOMC Rate Decision 0.25% 0.25% 0.25% 02/11/11 19:15 USA Bernanke Speaks at Fed Press Conference 03/11/11 02:00 Kina China Non-manufacturing PMI OCT /11/11 03:30 Kina China HSBC Services PMI OCT /11/11 10:30 UK PMI Services OCT /11/11 10:30 UK Official Reserves (Changes) OCT $2444M 03/11/11 13:30 USA Fed's Lockhart speaks 03/11/11 13:30 USA Nonfarm Productivity 3Q P 2.5% % 03/11/11 13:30 USA Init ial Jobles s Claims 28. Oc t K 03/11/11 13:45 EMU ECB Announces Interest R ates 03. Nov 1.50% 1.50% 1.50% 03/11/11 15:00 USA ISM Non-Manf. Composite OCT /11/11 15:00 USA Factory Orders SEP -0.1% % 04/11/11 09:00 Schweiz Foreign Currency Reserves OCT B 04/11/11 10:00 EMU PMI Composite OCT F /11/11 10:00 EMU PMI Services OCT F /11/11 11:00 EMU Euro-Zone PPI (MoM/YoY) SEP 0.3%/5.8% % /5.9% 04/11/11 12:00 Tyskland Fac tory Orders (MoM/YoY) SEP 0%/7.9% % /3.9% 04/11/11 13:30 USA Change in Nonfarm Payrolls OCT 100K K 04/11/11 13:30 USA Unemployment Rate OCT 9.1% % 04/11/11 18:00 USA Fed's Tarullo Speaks Udvalgte finansielle skøn fra Handelsbanken Capital Markets Officielle renter 10-årig statsrenter Valuta Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. USA EUR/USD Euroland Japan USD/JPY Storbritannien EUR/GB P Schweiz EUR/CHF Danmark EUR/DKK Sverige EUR/SEK Norge EUR/NOK Analytikere: Rasmus Gudum-Sessingø, , Jes Roerholt Asmussen, , Thomas Haugaard, , Ansvarsfraskrivelse: Kilderne anvendt i dette materiale anses for pålidelige, men Handelsbanken påtager sig ikke ansvar for, at oplysningerne er nøjagtige og fuldkomne. Analyserne i dette materiale skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, valutaer og/eller finansielle kontrakter. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden forudgående varsel. Handelsbanken påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Enhver form for offentliggørelse eller gengengivelse af Handelsbanken materiale må kun finde sted mod forudgående aftale.

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 33 Hårde data fra USA samt minusvækst i euroområdet Ugen der gik Vækstmoderation og stimulansforventninger: Selvom der har været tale om en vis stilhed på makrofronten over

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 23 ECB vil ikke gribe ind (endnu) Ugen der gik Den sidste bastion vakler: Overordnet har det været en uge præget af panikagtig stemning, hvor bekymringerne omkring gældskrisen

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens højdepunkt bliver naturligvis jobrapporten, hvor vi venter en jobvækst på 230 T. I modsætning til konsensus venter vi også et nyt fald i ledigheden.

Læs mere

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makro-program vil fokusere på konjunkturindikatoren, Ifo, fra Tyskland. Ellers ser vi frem mod en ret pakket nøgletalskalender. Tirsdag tager

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 36 Syrien, ECB og USA-tal løber med opmærksomheden Ugen der gik Geopolitisk uro i højsædet denne uge: Der har været tale om en uge med voksende uro på finansmarkederne, hvor

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 14 ECB næppe mindre dueagtig igen Makroøkonomisk Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. Påsken Ugen der gik Blandet uge præget af en dueagtig Bernanke: I denne uge er det svært

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 11. december 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 51 Første Fed-renteforhøjelse i ni år Ugen der gik Råvareprisfaldene fortsatte i den forgangne uge Den forgangne uge har været præget af markante

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 3 Travl nøgletalsuge i USA og Kina-BNP Ugen der gik ECB sendte renter og EUR i vejret: I indeværende uge fortsatte den positive stemning på finansmarkederne, hvilket især trak

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 17. april 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 17 Situationen i Grækenland spidser til Ugen der gik De amerikanske aktiemarkeder har handlet sidelæns gennem ugen i takt med skuffende amerikanske

Læs mere

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Der er udsigt til bedre humør hos de amerikanske forbrugere. Men vi venter, at BNP fra 3. kvt. bliver nedrevideret. Strømmen af ECB-taler fortsatte

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 16. oktober 2015 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 43 ECB vil afholde sig fra nye tiltag Ugen der gik Efter fald først på ugen har de fleste aktiemarkeder rettet sig igen og ligger nogenlunde

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 48 Euro-fokus på inflation og ledighed Ugen der gik En rimelig stabil uge: Ser man på udviklingen på finansmarkederne over ugen var der tale om en rimelig stabil uge uden de

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

CHF - klar til en rutchetur?

CHF - klar til en rutchetur? CHF - klar til en rutchetur? Anbefaling tre imod en : KØB EUR, USD & GBP imod CHF December er et godt udgangspunkt for EURCHF Tendenser der vil understøtte en CHF-svækkelse Hvorfor er CHF steget den seneste

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016 Status på udvalgte nøgletal oktober 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det

Læs mere

InvesteringsNyt Den 29. marts 2010

InvesteringsNyt Den 29. marts 2010 InvesteringsNyt Den 29. marts 2010 Ugekommentar USA I denne uge kommer der flere væsentlige nøgletal. Mest opmærksomhed vil samle sig om den amerikanske arbejdsmarkedsrapport for marts, der kommer fredag.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

Vigtige begivenheder i uge 52 og 1:

Vigtige begivenheder i uge 52 og 1: A Vigtige begivenheder i uge 52 og 1: USA: Forbrugertillid, referat fra Fed møde, Jobrapport og ISM er Kina: PMI er Euroland: M3 og udlån, forbrugerpriser og PMI er Research, Jyske Markets Vestergade 8-16

Læs mere

Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro

Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro Dagens makronyt Lidt mere høgeagtig Fed trods uro Vi venter, at Fed trods den finansielle uro vil være lidt mere høgeagtig og fjerne løfte om at fastholde renten i en betydelig periode Inflationen i både

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 5. september 2014 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 37 Mere stille uge levner plads til geopolitisk fokus Ugen der gik ECB satte dagsordenen med rentesænkning og opkøb I Europa var ugens vigtigste

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2017

Status på udvalgte nøgletal august 2017 Status på udvalgte nøgletal august 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod det første år siden 26 med vækst på over 2%. De økonomiske

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 13 Kina-banker, et par USA-tal og Ecofin-møde i København Ugen der gik Euroområdets økonomi med fortsatte udfordringer: Finansmarkederne vendte i denne uge rundt oven på de

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar oktober: Usikkerhed om USA's præsidentvalg!

Markedskommentar oktober: Usikkerhed om USA's præsidentvalg! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2016 Markedskommentar oktober: Usikkerhed om USA's præsidentvalg! Oktober måned blev præget af stigende renter og en styrket dollar pga. en øget sandsynlighed for en rentestigning

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: F I N A N S U G E N 7. februar 2014, uge 6 Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,9% 1.794

Læs mere

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet

Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Dagens makronyt Yellens favorit for arbejdsmarkedet Der vil i dag være fokus på antallet af jobåbninger i USA, som er en af Yellens favorit-indikatorer for arbejdsmarkedet. Men ellers byder dagen ikke

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 4 PMI fra euroområde og Bank of Japan Ugen der gik Finansmarkederne fastholdt optimisme: Det har været en uge med lidt blandede temaer, hvor man grundlæggende kunne konstatere,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår

Læs mere

Vigtige begivenheder i uge 44:

Vigtige begivenheder i uge 44: A Vigtige begivenheder i uge 44: USA: Rentemøde i Fed, Jobrapport, ISM Industri og Forbrugertillid Kina: PMI industri (Caixin) Euroland: BNP og Forbrugerpriser Storbritannien: Rentemøde i BoE Research,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2016

Status på udvalgte nøgletal august 2016 Status på udvalgte nøgletal august 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsesfremgangen fortsatte i maj, mens ledigheden faldt igen i juni. Flaskehalse

Læs mere

Næste uges vigtigste begivenheder Uge 39

Næste uges vigtigste begivenheder Uge 39 Næste uges vigtigste begivenheder Uge 39 Lukkedage: Ratingnyheder: USA Core-PCE (fredag) Den såkaldte core-pce-deflator (kerneinflation) er det inflationsmål, som den amerikanske forbundsbank (Fed) holder

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 2 Stille uge med en smule fokus på ECB-møde Ugen der gik Markant positiv start på året: Der er nok ingen tvivl om at ugens højdepunkt var budgetforhandlingerne i USA, der stort

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Fra nul-rente politik til negativ-rente politik

Fra nul-rente politik til negativ-rente politik Fra nulrente politik til negativrente politik Rentefaldet er fortsat i Europa i januar, mens de amerikanske renter løftede sig i starten af februar efter stærke job og løntal. ECB annoncerede deres obligationsopkøbsprogram

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2017

Status på udvalgte nøgletal november 2017 Status på udvalgte nøgletal november 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Nye tal har vist, at vi allerede sidste år fik en vækst på 2 pct. et mål, som vi ellers

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2017

Status på udvalgte nøgletal september 2017 Status på udvalgte nøgletal september 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Vi venter en vækst i år på 2,25-2,5%. Det vil være den højeste vækst siden 26. Den højere

Læs mere

Støvsugning af obligationsmarkedet

Støvsugning af obligationsmarkedet Støvsugning af obligationsmarkedet Er ECB s opkøbsprogram og inflationsudviklingen indpriset i rentemarkedet? I hvert fald har renterne stabiliseret sig i den seneste måned. Stabiliseringen i olieprisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus 21. november 2014 Macro Research Makroøkonomisk Ugefokus Uge 48 Lav inflation og faldende barometre i euroområdet Ugen der gik Den forgangne uge har budt på en lidt blandet udvikling på finansmarkederne

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 24. april 2015, uge 17 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2017

Status på udvalgte nøgletal januar 2017 Status på udvalgte nøgletal januar 217 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De seneste nøgletal giver en positiv afslutning på året og peger også på en pæn

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr?

Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr? Forår i renterne efter Ukraine og amerikansk vintervejr? Uroen i Ukraine har fornyet turbulensen i Emerging Markets ligesom det hårde vintervejr i USA gør det svært at vurdere styrken i amerikansk økonomi.

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere