Makroøkonomisk Ugefokus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Makroøkonomisk Ugefokus"

Transkript

1 Makroøkonomisk Ugefokus Uge 44 Rentemøder i ECB og FED Ugen der gik Vigtigt signal fra EU-politikerne: I denne uge var det altdominerende fokus på afrundingen af EU-topmødet onsdag aften. Her var det afgørende, at hovedlinjerne blev vedtaget på de tre vigtige områder: En forøgelse af redningsfondens EFSF s kapacitet til mia. EUR, forhøjelse af bankernes kapitalberedskab med 106 mia. EUR (så de kan nå en kernekapitalrate på 9%) og endelig en aftale med de største private investorer om at acceptere en 50% nedskrivning (haircut) på værdien af deres græske statsobligationer. De europæiske politikere nåede således frem til en form for enighed omkring de hovedelementer, som der også var forventning om i markedet. Vi mangler dog stadig at få detaljerne i de enkelte elementer på plads, og mange af forslagene vil ikke være forhandlet endeligt på plads i et godt stykke tid endnu. De europæiske politikere håber naturligvis, at der med dette omfattende indgreb vil blive trukket en streg i sandet over for den krise der har rystet hele verden og truet eksistensen af eurosamarbejdet. Finansmarkederne tog positivt imod aftalen, hvilket nok mest af alt skal ses som at forventningerne i markedet ikke var specielt høje på forhånd, og samtidigt er det specielt opmuntrende, at de 17 forskellige eurolande med hver sin agenda formåede at blive enige selvom det krævede flere møder end først forventet, hvilket afspejler en vis kampgejst og en fælles forståelse for problemerne. Om det her er enden på gældskrisen er naturligvis svært at spå om på nuværende tidspunkt. Vi må dog sige, at politikerne indtil videre i overskriftsform ser ud til at have gjort hvad de havde lovet, men der er dog stadig grund til at træde med en vis varsomhed, hvor erfaringerne har vist os, at hvad der ved første øjekast så ud til at være det der skulle til for at bremse krisen, ikke har været tilstrækkeligt. Det er dog vigtigt at forstå, at aftalen ikke på nogen måde adresserer roden til gældskrisen, men blot medvirker til at rejse de tidligere omtalte brandvægge der skal hindre krisen i at brede sig fra en nation til den næste. Finansmarkederne reagerede torsdag positivt på udfaldet af mødet med betydelige kursstigninger på aktiemarkederne og rentestigninger på obligationsmarkederne, men udviklingen bremsede op fredag. Aktiemarkedet i USA blev desuden understøttet af regnskabsrapportering, der ind til videre ikke ser så slem ud som mange havde frygtet. EUR blev styrket over for USD til et niveau der ikke er set siden begyndelsen af september. Det på trods af, at nøgletallene i løbet af ugen faldt svagt ud i euroområdet, med overraskende store fald i det ledende PMI-indeks, hvilket sendte recessionssignal for 4. kvartal. Samtidigt kom USA-tallene blandet ud med et større end ventet fald i forbrugertilliden i oktober, mens BNPvæksten grundlæggende viste sig rimelig robust i 3. kvartal understøttet af stigende indenlandsk efterspørgsel, hvilket yderligere blev antydet da kerneordreindgangen uventet strøg i vejret i september i et tempo der ikke er set i et halvt år. Gældsbekymringer trak ned og EUR op EUR/USD (omvendt akse) Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct 11 Italy, CDS, 5-årig EUR/USD CDS, basispunkter For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Ugen der kommer USA både med rentemøde og vigtige nøgletal: I USA vil ugens største fokus sandsynligvis være på rentemødet onsdag aften om end begivenheden får stor konkurrence om finansmarkedernes opmærksomhed fra ISM- samt arbejdsmarkedsrapporten. Rentemødet bliver især interessant, idet der er kommet flere indikationer af, at rentekomitéen overvejer at igangsætte yderligere stimulerende tiltag. Således blev det tydeligt i referatet af det seneste rentemøde, som var forlænget for at nå at diskutere de forskellig pengepolitiske instrumenter der er til rådighed, at flere medlemmer overvejer at ændre på renteudsigterne således, at de er betinget af udviklingen i realøkonomiske variable såsom arbejdsløshedsrate. Således har Charles Evans konkret peget på, at man kunne betinge den nuværende nulrente af, at raten kommer ned under 7%. Derudover var der flere der så et behov for yderligere kvantitative lempelser (QE3), men samtidigt ønskede at beholde dette mest virksomme instrument ind til en forværring i de økonomiske udsigter kaldte på det. Vi tror heller ikke, at det vil blive igangsat denne gang, bl.a. fordi Fed vil give indgrebene med operation twist samt reinvestering i obligationsrelaterede obligationer fra sidste rentemøde lidt mere tid at virke i. Ikke desto mindre synes tilbøjeligheden til QE3 øget siden sidst, idet et par Fed-medlemmer senest har udtalt sig i mere bekymrende vendinger om det kuldsejlede boligmarked. Således synes det oplagt, at QE3 i større grad vil være rettet mod at sænke realkreditrenterne frem for renterne på statsobligationer, da forskellen mellem disse stadig er meget stor. Derudover byder mødet på centralbankens nye opdaterede realøkonomiske forecast samt et efterfølgende pressemøde med Ben S. Bernanke. Grundlæggende skal man dog være opmærksom på, at de for Fed tilgængelige indgrebsmuligheder er beskedne, da renterne allerede er meget lave et stykke ud på rentekurven og transmissionsmekanismen stadig forstyrres af stramme kreditter. Blandt nøgletallene samler interessen sig i første omgang om ISM s indeks for fremstillingstilliden i oktober (tirsdag), hvor der forventes et lille løft til 53, og dermed holder indekset fast i den seneste tendens til stabilisering i industrien efter det kraftige fald i indekset i 1. halvår. Stabiliseringen er blevet indikeret af diverse regionale opgørelser, samt internationalt af det tilsvarende kinesiske indeks. Vi får et hint om udfaldet af ISMfremstilling mandag hvor Chicago PMI kommer med sin delopgørelse over industritilliden i oktober. Torsdag modtager vi pendanten fra servicesektoren, som forventes at stige en smule og dermed grundliggende fastholder den stabile udvikling siden april på omkring indeksværdi 54. Så altså ikke grund til øget recessionsfrygt fra denne kant. Arbejdsmarkedsrapporten for oktober (fredag) forventes som udgangspunkt at fastholde indtrykket fra den forrige rapport, der gennemgående overraskede positivt uden dog at være prangende. Således ser beskæftigelsen ud til at fastholde en moderat fremgang på personer om måneden mens arbejdsløshedsraten forventes at køres fortsat sidelæns på omkring 9,1%. En fremgang i beskæftigelsen på personer er - givet den demografiske udvikling - ikke nok til at betegne arbejdsmarkedet som i fremgang, men omvendt er det i disse økonomiske vanskelige tider med generelt svigtende tillid til fremtiden positivt at arbejdsmarkedet trods alt ser ud til stadig at holde skindet på næsen. Det er især servicesektoren der bidrager positivt til be- USA: Realkreditrenter stadig relativt høje %-point 2.3 Stat/real-spænd (10-årig stat, 30-årig Freddie Mac) September-rentemøde 1.1 w42 w48 w2 w8 w14 w20 w26 w32 w USA: Tillid til arbejdsmarkedet svækket Indeks CB's forbrugertillid, beskæftigelsesindeks Arbejdsløshedsrate % 28. oktober

3 skæftigelsesudviklingen, og derfor vil ISM-indekset herfra fortsat blive gransket mht. holdbarheden fremadrettet. Derudover kommer der ADP s bud på den private beskæftigelse onsdag. ECB Mario Draghi venter lidt med rentesænkning: Vi forventer, at ugens vigtigste økonomiske begivenhed i euroområdet for en gang skyld ikke er relateret til EU-politikernes handlekraft (og manglen på samme) i forhold til gældskrisen, men nok bliver på den Europæiske Centralbank (ECB). Som udgangspunkt har den nye italienske ECB-chef Mario Draghi fået grønt lys til at sænke renten på sit første møde i chefstolen. På sidste rentemøde genintroducerede Trichet ekstraordinære pengepolitiske tiltag i form af likviditetsprogrammer (12- månederes LTRO er ) samt opkøb af covered bonds, der især skulle adressere uroen i det finansielle system. Han fremlagde dog også et mere negativt økonomisk syn fra ECB, især da han så BNP-væksten blive meget moderat i 2. halvår samt så intensiverede økonomiske risici. Derudover havde han streget overvåge meget nøje samt pengepolitikken er pt. lempelig ud af sin tale i forhold til de seneste mange. Dermed fik vi altså et opskruet alarmberedskab over for den økonomiske situation, og situationen er ikke just blevet bedre siden sidste rentemøde, herunder understreget af de seneste skuffende fald i de ledende indikatorer (PMI-indeksene) for oktober. Handsken synes således givet videre til Draghi, der med en rentesænkning sagtens kan signalere kontinuitet fra den afgående Trichet. Det blev desuden indikeret af Trichet på sidste rentemøde, hvor han specifikt understregede, at rentesænkning var blevet overvejet. Der har dog været usædvanligt stille med hensyn til ECB-signaler om en mulig rentesænkning de seneste uger, og derudover har det trods alt positive udfald af EU-topmødet betydet at finansmarkederne har mindsket sit fokus på centralbanken som sidste redning. Det får os til at pege på en sandsynlig udskydelse af rentesænkningen til december, hvor Draghi sandsynligvis sender et tydeligt sænkningssignal på mødet i næste uge. Inden rentemødet kan der mandag være en smule opmærksomhed på det foreløbige estimat for forbrugerprisinflationen i oktober. Det er heller ikke umiddelbart rentesænkningsbehov der ventes afspejlet fra denne kant, efter at inflationen her overraskende steg til 3,0% i september. Vi forventer, at der var tale om en (lokal) top i september, og at tendensen vil pege nedad i de kommende måneder. Vi ser en inflation på 2,8% i oktober-målingen. Derudover byder ugen på arbejdsløshedstal for euroområdet (mandag) og Tyskland (onsdag) for henholdsvis september og oktober, og der ventes uændrede arbejdsløshedsrater (på henholdsvis 10% og 6,9%) begge steder. Ydermere kan der komme lidt fokus på PMIrevideringer henholdsvis onsdag og fredag af de foreløbige estimater for henholdsvis fremstillingsindustrien og servicesektoren. Endelig bliver det da også interessant at se i hvilken grad der kan blive tale om en positiv korrektion i detailsalget i Tyskland i september efter at salget højst uventet styrtdykkede med 2,7% m/m i august det største fald i mere end fire år. Således ser den faldende forbrugertillid ud til at blive omsat i faktisk tilbageholdenhed på, trods af at arbejdsløsheden stadig ser ud til at være faldende. Det skyldes sandsynligvis den seneste øgede gældsfrygt. ECB: PMI-service sender tydeligt lempelsessignal %-point Tysk detailsalg falder trods fald i ledighed % y/y, 3mdr gennemsnit Ændring i ECB's officielle rente (venstre akse) Neutral zone Euro composite PMI (højre akse) Feb Jun Oct Feb Jun Oct Feb Jun Oct Feb Jun Detailsalg Arbejdsløshed Indeks Mio. personer (omvendt akse) (millions) 28. oktober

4 Storbritanniens vækst accelererer i Q3: Vi modtager britisk nationalregnskab for 3. kvartal tirsdag. Her forventes BNPvæksten at accelerere en smule til 0,3% over kvartalet op fra 0,1% i 2. kvartal. Man skal dog være opmærksom på, at der ikke er tale om en fundamental vending til det bedre, da stigningen i høj grad afspejler en mindre bedring oven på et meget svagt 2. kvartal påvirket af katastrofen i Japan samt det kongelige bryllup i april. Det positive er dog, at væksten fortsat holder skindet på næsen og ikke er dykket ned i recessionært område. Risikoen for, at det sker, er dog absolut stadig til stede fremadrettet, hvilket også blev understreget af, at Bank of England lidt overraskende øgede sit kvantitative lempelsesprogram tidligere og med større beløb end ventet på det seneste rentemøde. Begrundelsen for det nye lempelsestiltag var, at den globale fremgang var bremset op specielt på Storbritanniens vigtigste eksportmarkeder. Derudover så banken en grundlæggende svagere indenlandsk vækst og endelig er sårbarheden øget i forbindelse med gældsætningen af visse euro-nationer og banker. Selv om pengepolitikken og værdien af det britiske pund som udgangspunkt er stimulerende for økonomien, så centralbanken at risiciene på nedsiden er taget til. Danmark - Den økonomiske vækst forsvandt i 3. kvartal: Vi ligger tirsdag for i Danmark med et af ugens mest interessante nøgletal i form af detailsalget for september. I august så vi en lidt overraskende stigning i detailsalget på 0,6% m/m, men det er bestemt ikke en udvikling, vi venter gentaget. Forbrugertilliden er faldet og usikkerhed om bolig- og arbejdsmarkedet, i kombination med en fortsat udhulning af købekraften fra lavere lønstigninger og høj inflation, er således ikke en god cocktail for udsigterne for privatforbruget. Hvis man dertil ligger den pessimisme som konjunkturbarometret for detailsektoren viser, er der bestemt grund til at frygte for et ret så stort fald i detailomsætningen i september. Vi venter derfor også at se et nyt fald i detailsalget på 2,0% m/m i september. Set over hele 3. kvartal i forhold til kvartalet før, betyder det at detailsalget vil være faldet med 2% k/k - det største fald over et kvartal siden 4. kvartal 2008 (hvis man ser bort fra et fald i 2. kvartal 2010, der var påvirket af påskens placering). I kombination med det vigende bilsalg, svagheder i forbrugertilliden samt fald i dankortomsætningen, er det således meget svært at tro på, at vi vil opleve positiv vækst i privatforbruget i 3. kvartal - og dermed også, at vi vil se en samlet negativ økonomisk vækst. Tirsdag får vi også et opdateret indblik i stillingerne på de offentlige finanser for 2010, som dog ikke ventes at ændre ved billedet af store offentlige underskud og en fortsat relativ lav offentlig gæld. Onsdag offentliggøres der tal for valutareserven, som vi venter fortsat vil vise et rekordhøjt kriseberedskab i Nationalbanken. Fredag får vi tal for virksomhedernes køb og salg, hvor vi får det første indtryk af hvor hårdt den aktuelle krise har ramt virksomhedernes omsætning. Grundet statistiske problemer indeholder statistikken dog for indeværende kun det indenlandske salg, og vi får altså ikke et indtryk af udviklingen i eksportsektoren. Til gengæld ventes udviklingen i det indenlandske salg fortsat at understrege svaghederne i den hjemlige efterspørgsel. Fredag får vi også et yderligere indblik i forbrugernes sindstilstand i forbindelse med offentliggørelsen af udviklingen i forbrugerkreditten uden for penge- og realkreditinstitutterne i 3. kvartal. Specielt de såkaldte blankolån, der steg kraftigt i perioden fra 2005 til 2008, ventes at være faldet yderligere tilbage, i en bekræftelse af en fortsat fokus på opsparing og UK: Væksten stadig svag i Q3 % kk BNP, realt Vægtede PMI-indeks DK: Forbruget er fortsat en hæmsko for økonomien Indeks 28. oktober

5 gældsnedbringelse i husholdningerne. Endelig får vi fredag også tal for udviklingen i antallet af konkurser og tvangsauktioner for oktober. Efter at være faldet tilbage fra rekordniveauerne i slutningen af 2010, har antallet af konkurser haft en svagt stigende tendens igennem de seneste måneder, og trods det lille fald i september må konkurserne stadig siges at ligge på et foruroligende højt niveau. Med udgangspunkt i de svagheder vi oplever i både den indenlandske og udenlandske økonomi, er vi da også bekymrede for, at vi vil se yderligere stigninger i antallet af konkurser i de kommende måneder. Især kan man frygte for at mange især små og mellemstore virksomheder vil blive berørt af dårligere lånebetingelser som følge af det pres vi ser på dele af den danske finansielle sektor. Med hensyn til udviklingen i antallet af tvangsauktioner har vi den seneste tid set en lidt mere foruroligende udvikling. Stigningen i antallet af tvangsauktioner i forrige måned var således 3. måned i træk med stigning, om end det fortsat ligger langt fra hvad vi så i perioden tilbage i slutningen af 1980'erne/begyndelsen af 1990'erne. Det bekymrende billede bliver dog mere tydeligt hvis man ser på antallet af enfamiliehuse, der blev bekendtgjort til tvangsauktion, som i september nåede højere op end på noget tidspunkt under den finans- og boligkrise vi har været igennem i de seneste år. Med de seneste signaler om, at ledigheden så småt er begyndt at kravle i vejret igen, samt at boligmarked der viser tydelige krisetegn, er vi da også bekymrede for, at vi vil se flere stigninger i antallet af tvangsauktioner. Den meget lave rente er naturligvis med til at holde hånden under boligejerne, men til gengæld er det svært at se at vi med 2/3 af alle boliglån, der allerede er variabelt forrentede, kan opleve at omlægning af lån kan virke som en buffer mod for eksempel arbejdsløshed. Emerging Markets PMI-stigning løfter forhåbningerne om blød landing i Kina. Forventningerne om en blød landing i Kina ventes at blive yderligere bekræftet i den kommende uge, hvor vi både modtager diverse PMI-indeks for fremstillingssektoren samt servicesektoren. Det statslige PMI-indeks for fremstillingssektoren ventes at stige til 51,8 fra 51,2 og dermed skabe lidt ekstra luft ned til grænsen mellem ekspansion og kontraktion på 50. Det statslige PMI-indeks for fremstillingssektoren har generelt holdt sig stærkere end det tilsvarende private PMI-indeks, hvilket hænger sammen med den større andel af store statsejede virksomheder i det officielle indeks. Disse virksomheder har generelt lettere adgang til kredit, hvilket har holdt hånden under deres aktivitet sammenlignet med de små og mellemstore virksomheder, der så småt oplever sværere adgang til kredit fra de store statsejede banker i Kina. Indeksene for servicesektoren ligger generelt noget stærkere end for fremstillingssektoren, hvilket skal ses i lyset af, at servicesektoren er langt mere reguleret og mindre afhængig af eksterne forhold i modsætning til den eksporttunge fremstillingssektor. Ugens nøgletal vil ikke ændre på vores forventninger om en fortsat vækstafmatning gående ind i 2012 og dermed heller ikke vores forventninger om et gradvist skift væk fra, at fokusere på inflation til at fokusere mere på at bremse det værste vækstfald. Den europæiske enighed om en redningspakke til at bremse gældskrisen er uden tvivl blevet modtaget positivt i Kina, og nu er det op til Kina og de andre G- 20-lande at bakke tilstrækkeligt op om den udvidede redningsfond til at gøre den slagkraftig nok til at modvirke eskaleringen og spredningen af krisen i Europa. DK: Bekymrende signaler fra tvangsauktioner Kina: PMI-fremgang bekræfter blød landing Kilde: Macrobond 28. oktober

6 Økonomisk kalender Dato Tid Land Indikator Periode Survey SH B Forrige F aktisk 31/10/11 00:15 Japan Markit/JMMA Manufacturing PMI OCT /10/11 01:01 UK Hometrack Housing Survey (MoM/YoY) OCT %/-3.5% 31/10/11 11:00 EMU Euro-Zone CPI Estimate (YoY) OCT 2.8% 2.8% 3.0% 31/10/11 11:00 EMU Euro-Zone Unemployment Rate SEP 10.0% % 31/10/11 14:45 USA Chicago Purchasing Manager OCT /10/11 15:00 USA NAPM-Milwauk ee OCT /10/11 15:30 USA Dallas Fed Manf. Activity OCT /10/11 11/02 Tyskland Retail Sales (MoM/YoY) SEP 1%/1.7% %/2.2% 01/11/11 02:00 Kina PMI Manufacturing OCT /11/11 03:30 Kina HSBC Manufacturing PMI OCT /11/11 08:00 UK Nat'wide House pric es sa (MoM/YoY) OCT 0%/0.5% %/-0.3% 01/11/11 09:00 Danm ark Retail Sales (MoM/YoY) SEP % 0.6%/0.2% 01/11/11 09:30 Schweiz PMI Manufacturing OCT /11/11 10:30 UK PMI Manufacturing OCT /11/11 10:30 UK GDP (QoQ/YoY) 3Q A 0.3%/0.3% %/0.6% 01/11/11 15:00 USA Construction Spending MoM SEP 0.3% % 01/11/11 15:00 USA ISM Manufacturing OCT /11/11 22:00 USA Dom estic Vehicle Sales OCT 10.30M M 02/11/11 09:55 Tyskland Unemployment Rate (s.a) OCT 6.9% % 02/11/11 10:00 Norge Unemployment rate(aku) AUG % 02/11/11 10:00 EMU PMI Manufacturing OCT F /11/11 10:30 UK PMI Construction OCT /11/11 12:00 USA MBA Mortgage Applications 28. Oct % 02/11/11 12:30 USA Challenger Job Cuts YoY OCT % 02/11/11 13:15 USA ADP Employment Change OCT 101K K 02/11/11 16:00 Danmark Foreign Currency Reserves OCT B 02/11/11 17:30 USA FOMC Rate Decision 0.25% 0.25% 0.25% 02/11/11 19:15 USA Bernanke Speaks at Fed Press Conference 03/11/11 02:00 Kina China Non-manufacturing PMI OCT /11/11 03:30 Kina China HSBC Services PMI OCT /11/11 10:30 UK PMI Services OCT /11/11 10:30 UK Official Reserves (Changes) OCT $2444M 03/11/11 13:30 USA Fed's Lockhart speaks 03/11/11 13:30 USA Nonfarm Productivity 3Q P 2.5% % 03/11/11 13:30 USA Init ial Jobles s Claims 28. Oc t K 03/11/11 13:45 EMU ECB Announces Interest R ates 03. Nov 1.50% 1.50% 1.50% 03/11/11 15:00 USA ISM Non-Manf. Composite OCT /11/11 15:00 USA Factory Orders SEP -0.1% % 04/11/11 09:00 Schweiz Foreign Currency Reserves OCT B 04/11/11 10:00 EMU PMI Composite OCT F /11/11 10:00 EMU PMI Services OCT F /11/11 11:00 EMU Euro-Zone PPI (MoM/YoY) SEP 0.3%/5.8% % /5.9% 04/11/11 12:00 Tyskland Fac tory Orders (MoM/YoY) SEP 0%/7.9% % /3.9% 04/11/11 13:30 USA Change in Nonfarm Payrolls OCT 100K K 04/11/11 13:30 USA Unemployment Rate OCT 9.1% % 04/11/11 18:00 USA Fed's Tarullo Speaks Udvalgte finansielle skøn fra Handelsbanken Capital Markets Officielle renter 10-årig statsrenter Valuta Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. USA EUR/USD Euroland Japan USD/JPY Storbritannien EUR/GB P Schweiz EUR/CHF Danmark EUR/DKK Sverige EUR/SEK Norge EUR/NOK Analytikere: Rasmus Gudum-Sessingø, , Jes Roerholt Asmussen, , Thomas Haugaard, , Ansvarsfraskrivelse: Kilderne anvendt i dette materiale anses for pålidelige, men Handelsbanken påtager sig ikke ansvar for, at oplysningerne er nøjagtige og fuldkomne. Analyserne i dette materiale skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, valutaer og/eller finansielle kontrakter. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden forudgående varsel. Handelsbanken påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Enhver form for offentliggørelse eller gengengivelse af Handelsbanken materiale må kun finde sted mod forudgående aftale.

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 7 Grækenlandsfarce, negativ euro-vækst og bedre USA-detailsalg Ugen der gik Markederne fortrøstningsfulde trods fortsat græsk farce: Den græske farce fortsatte i indeværende

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 37 Tillidsindeks i USA & Ecofin-møder i euroområdet Ugen der gik Markedsvolatilitet præget af usikkerhed om nye tiltag: Ugen startede voldsomt ud med en blodrød start på aktiemarkederne,

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan?

Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Investeringsanalyse 5. februar 23 Ugefokus Hvem bliver ny centralbankchef i Japan? Fokus i den kommende uge Det er boligmarkedet, der dominerer kalenderen i USA, i en uge, hvor vi får nyt om antallet af

Læs mere

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina

Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. august 2015 Ugefokus Den store overraskelse fra Kina Fokus i den kommende uge Det bliver spændende at se, hvordan Kinas centralbank vil agere i de kommende

Læs mere

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA

Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Investeringsanalyse generelle markedsforhold 31. juli 2015 Ugefokus Opmærksomheden rettet mod USA Fokus i den kommende uge Næste uges mest betydningsfulde begivenhed i USA bliver den amerikanske arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

Ugefokus Emerging markets er det svage led i den globale økonomi

Ugefokus Emerging markets er det svage led i den globale økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. september 205 Ugefokus Emerging markets er det svage led i den globale økonomi Fokus i den kommende uge Ugens vigtigste nøgletal er jobrapporten i USA.

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 35 Svage amerikanske nøgletal i fokus Ugen der gik Boligmarkedet i USA farver børserne røde: Problemerne på det amerikanske boligmarked har taget opmærksomheden i den forgangne

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 24. april 2015, uge 17 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 26. februar 2015 Danmark har én af verdens bedste pokerspillere Gus Hansen. Gus er kendt for at spille meget aggressivt og for

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13.

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 27. februar 2015, uge 9

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 27. februar 2015, uge 9 27. februar 2015, uge 9 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,6%

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015

Markedsupdate Redaktion afsluttet 12. august 2015 Markedsupdate Redaktion afsluttet 2. august 25 Overblik sidste 2 måneder OMX C2 Cap 4,5 +3,22% årig statsrente,883 -,5% point USD/DKK 6,695 +2,27% 5 95 9 85 8 75 7 65 6,6,4,2,8,6,4,2 5-8-24 5--24 5-2-25

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 30. januar 2014 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Årets start var præget af ro på de finansielle markeder, indtil stormen fra EM ramte de globale markeder i slutningen

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 28. august 2014 1200 1000 I den seneste Markets Update fremhævede BankNordik, at den store forskel på denne sommer og de foregående

Læs mere

Historisk pengeeksperiment er slut

Historisk pengeeksperiment er slut NOVEMBER 214 Olieprisen falder trods uro December byder ofte på positive aktieafkast Historisk pengeeksperiment er slut sydbank investering I august 213 AKTIER I OBLIGATIONER I EMERGING MARKETS I GLOBAL

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. marts 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. marts 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. marts 2012 Vigtigste begivenheder USA: Udsigt til ny lille fremgang i ISM Markederne: Aktiemarkederne ender med fald i både Europa, USA og Asien efter Fed-chef Bernanke

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Den økonomiske vækst har, selvom der på det seneste spores fremgang, generelt været skuffende i 3. kvartal 2012. Udviklingen på det vigtige amerikanske

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 30. april 2015 Endnu en måned er gået, og årets første tredjedel er passeret. Resultatet har været historisk flot for aktie markederne

Læs mere