Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212

2 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs- og beskæftigelsessammensætning samt pendling i 211 i Syddanmark samt for landsdelene Fyn og Sydjylland. Analysen indeholder en beskrivelse af beskæftigelsesudviklingen inden for brancherne og uddannelsesniveauerne i de seneste 1 år i Syddanmark samt landsdelene Fyn og Sydjylland. Endelig er der en 1 års fremskrivning ud fra specifikke forudsætninger for beskæftigelsesudviklingen inden for brancherne og uddannelsesniveauet i Syddanmark samt en fremskrivning på 1 år for befolkningsudviklingen i de Syddanske kommuner i den erhvervsaktive alder (16-66 år). I bilagsdelen er udviklingen i antallet af arbejdspladser de seneste 1 år opgjort på kommuneniveau, ligesom der er en opgørelse af ind- og udpendling af de Syddanske kommuner. Der er ligeledes en opgørelse af de største virksomheder inden for de 5 største brancher i hver kommune. Endelig er der i bilagene en fremskrivning af beskæftigelsen i brancherne frem til 221 for Syddanmark, under forudsætning af en given stigning i den samlede beskæftigelse. Publiceret af Beskæftigelsesregion Syddanmark, september 212 2

3 Beskæftigede fordelt på brancher Den offentlige sektor udgør den største branche i Syddanmark med omkring 1/3 af de beskæftigede, efterfulgt af handel og transport med ¼ af de beskæftigede. Figur 1 Beskæftigede med arbejdsplads i Syddanmark fordelt på brancher, 211 Offentlig adm., undervisning og sundhed Handel og transport mv. 25% 32% Industri, råstofudv. og forsyningsv. Erhvervsserivce Bygge og anlæg 6% 8% 16% Kultur, fritid o g a nden s e rvic e Landbrug, skovbrug og fiskeri 4% 4% Finansiering og forsikring 2% Information og kommunikation Ejendomshandel og udlejning Uoplyst aktivitet 2% 2% 1% Brancherne i Syddanmark svarer stort set til sammensætningen i hele landet, dog er der i Syddanmark markant flere arbejdspladser inden for industri, råstof og forsyningsvirksomhed på 4 procentpoint, mens der er færre inden for erhvervsservice i Syddanmark ift. hele landet. Figur 2 Beskæftigede med arbejdsplads i hele landet fordelt på brancher, 211 Offentlig adm., undervisning og sundhed Handel og transport mv. Industri, råstofudv. og forsyningsv. 12% 24% 33% Erhvervsserivce Bygge og anlæg 6% 1% Kultur, fritid o g a nden s e rvic e Information og kommunikation Finansiering og forsikring Landbrug, skovbrug og fiskeri Ejendomshandel og udlejning Uoplyst aktivitet 4% 4% 3% 3% 2% 1%

4 Sammenlignes antallet af arbejdspladser på Fyn med Sydjylland er den mest markante forskel på fordelingen, at der er væsentlig flere arbejdspladser indenfor offentlig administration, undervisning og sundhed på Fyn, mens der er flere arbejdspladser indenfor industri, råstof og forsyningsvirksomhed i Sydjylland. Figur 3 Beskæftigede med arbejdsplads på Fyn fordelt på brancher, 211 Offentlig administration, undervisning og sundhed Handel og tansport mv. Industri, råstofinvinding og forsyninsvirksomheder Erhvervsserivce Bygge og anlæg 8% 6% 12% 23% 36% Kultur, fritid og anden service Landbrug, skovbrug og fiskeri 4% 4% Information og kommunikation Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Uoplyst aktivitet 2% 2% 2% 1% Figur 4 Beskæftigede med arbejdsplads i Sydjylland fordelt på brancher, 211 Offentlig administration, undervisning og sundhed 3% Handel og tansport mv. 25% Industri, råstofinvinding og forsyninsvirksomheder 18% Erhvervsserivce 8% Bygge og anlæg 6% Landbrug, skovbrug og fiskeri Kultur, fritid og anden service 4% 4% Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning Information og kommunikation Uoplyst aktivitet 2% 2% 1% 1%

5 Beskæftigede inden for de enkelte brancher En mere detaljeret opdeling af erhvervene i Syddanmark viser, at handel er den absolut største branche med 9. beskæftigede svarende til 16 % af arbejdspladserne, mens sociale institutioner udgør 13 %. Figur 5 Beskæftigede med arbejdsplads i Syddanmark fordelt på brancher, Medicinalindustri Olieraffinaderier mv. Forskning og udvikling Elektronikindustri Tekstilindustri Telekommunikation Kemisk industri Råstofindvinding Vandforsyning Energiforsyning Transportmiddelindustri Forlag, tv og radio It- og informationstj. Uoplyst aktivitet Fremst. elektrisk Øvrige erhvervsservice Træ- og papirindustri Plast-og betonindustri Ejendomshandel Kultur og fritid Møbelindustri Finansiering Metalindustri Andre serviceydelser Rådgivning mv. Maskinindustri Fødevareindustri Hoteller og Landbrug og fiskeri Operational service Offentlig administration Transport Bygge og anlæg Sundhedsvæsen Undervisning Socialeinstitutioner Handel De 5 største brancher med flest beskæftigede i Syddanmark i 211 er: - handel 9. beskæftigede - sociale institutioner 7. beskæftigede - undervisning 46. beskæftigede - sundhedsvæsnet 36. beskæftigede - bygge- og anlæg 33. beskæftigede De 5 største brancher udgør 5 % af arbejdspladserne eller arbejdspladser ud af i alt arbejdspladser i Syddanmark. 5

6 Figur 6 Beskæftigede med arbejdsplads på Fyn fordelt på brancher, Olieraffinaderier mv. Medicinalindustri Råstofindvinding Tekstilindustri Forskning og udvikling Kemisk industri Energiforsyning Fremst. elektrisk udstyr Elektronikindustri Telekommunikation Træ- og papirindustri Vandforsyning Uoplyst aktivitet Plast-og betonindustri It- og informationstj. Forlag, tv og radio Øvrige erhvervsservice Transportmiddelindustri Møbelindustri Ejendomshandel Kultur og fritid Finansiering Metalindustri Fødevareindustri Maskinindustri Andre serviceydelser Rådgivning Hoteller og restauranter Landbrug og fiskeri Transport Offentlig adm. Operational service Bygge og anlæg Sundhedsvæsen Undervisning Socialeinstitutioner Handel De 5 største brancher med flest beskæftigede på Fyn i 211 er: - handel 34. beskæftigede - sociale institutioner 28. beskæftigede - undervisning 21. beskæftigede - sundhedsvæsnet 16.5 beskæftigede - bygge- og anlæg 12.5 beskæftigede De 5 brancher udgør tilsammen udgør 54 % af arbejdspladserne eller arbejdspladser ud af arbejdspladser på Fyn. De samme 5 brancher er også de største i Sydjylland, men her udgør de 48 % af arbejdspladserne. Forskellen på Fyn og Sydjylland er, at bl.a. transport og industri fylder mere i Sydjylland. Det fremgik også af afsnittet om hovedbrancher, at undervisning og offentlige brancher fylder beskæftigelsesmæssigt mere på Fyn. 6

7 Figur 7 Beskæftigede med arbejdsplads i Sydjylland fordelt på brancher, Medicinalindustri Olieraffinaderier mv. Forskning og udvikling Elektronikindustri Telekommunikation Tekstilindustri Vandforsyning Transportmiddelindustri Kemisk industri Forlag, tv og radio It- og informationstj. Råstofindvinding Uoplyst aktivitet Energiforsyning Øvrige erhvervsservice Fremst. elektrisk Træ- og papirindustri Plast-og betonindustri Ejendomshandel Kultur og fritid Møbelindustri Metalindustri Finansiering Andre serviceydelser Rådgivning Maskinindustri Hoteller og Fødevareindustri Landbrug og fiskeri Operational service Offentlig adm. Transport Sundhedsvæsen Bygge og anlæg Undervisning Socialeinstitutioner Handel De 5 største brancher med flest beskæftigede i landsdelen Sydjylland i 211 er: - handel 57. beskæftigede - sociale institutioner 42. beskæftigede - undervisning 25. beskæftigede - bygge- og anlæg 21. beskæftigede - sundhedsvæsnet 19.5 beskæftigede De 5 brancher udgør tilsammen udgør 48 % af arbejdspladserne eller arbejdspladser ud af arbejdspladser i Sydjylland. 7

8 Udviklingen i brancherne Fra 21 til 211 er antallet af beskæftigede i brancher i Syddanmark faldet med 41.. Det fremgår af figur 8 at det især er inden for landbruget og industrien der er færre beskæftigede. Inden for de brancher som har beskæftigelsestilbagegang er der 7. færre beskæftigede, mens der er 3. flere beskæftigede indenfor brancher med fremgang. De brancher som har beskæftigelsesfremgang dækker godt 6 % af de beskæftigede. De brancher som har beskæftigelsesfremgang er inden for den offentlige sektor samt undervisning, handel og service generelt. Figur 8 Udviklingen i brancherne fra 21 til 211 i Syddanmark Sundhedsvæsen Operationel service Undervisning Handel Ejendomshandel Kultur og fritid Sociale institutioner Rådgivning Uoplyst aktivitet Råstofindvinding Hoteller Forskning Finansiering It- og information Olieraffinaderier Medicinalindustri Energiforsyning Andre serviceydelser Telekommunikation Kemisk industri frems.elktronisk udstyr Forlag, tv og radio Øvrige erhvervsservice Offentlig administration Tekstilindustri Elektronikindustri Vandforsyning Transportmiddelindustri Træ- og papirindustri Metalindustri Maskinindustri Transport Plast-, glasindustri Møbelindustri Bygge og anlæg Fødevareindustri Landbrug, skovbrug Faldet i antallet af beskæftigede i brancher i Syddanmark er samlet på 7 % fra Fyn har i samme periode mistet 7,4 % (17.) af øens arbejdspladser, mens Sydjylland har mistet 6,6 % (24.) af deres arbejdspladser. Fyn har dermed mistet 1 procentpoint flere arbejdspladser end Sydjylland over 1 år. Generelt er det inden for de samme brancher der er fremgang og tilbagegang, med enkelte undtagelser og i forskellig grad. På Fyn har it- og informationsservice en markant fremgang på godt 25 % mens Sydjylland har en tilbagegang på 1 %. Undervisning er et af de større beskæftigelsesområder, her har Fyn også en større fremgang (12 %) end Sydjylland (4 %) I Sydjylland har råstofindvinding en markant fremgang på godt 9 %, mens den på Fyn har et fald på godt 3 %. Operationel service er et af de større beskæftigelsesområder, her har Sydjylland også en større fremgang (33 %) end på Fyn (22 %). 8

9 Figur 9 Udviklingen i brancherne fra 21 til 211 i Sydjylland 5 Sydjylland Operationel service Sundhedsvæsen Handel Ejendomshandel Sociale institutioner Kultur og fritid Råstofindvinding Rådgivning Uoplyst aktivitet Undervisning Finansiering Hoteller Øvrige erhvervsservice Energiforsyning Forskning Olieraffinaderier mv. Andre serviceydelser Medicinalindustri It- og information Telekommunikation Fremst. elektrisk Transportmiddelindustri Metalindustri Kemisk industri Forlag, tv og radio Offentlig administration Tekstilindustri Vandforsyning og Elektronikindustri Træ- og papirindustri Plast-, glasindustri Møbel og anden industri Maskinindustri Transport Bygge og anlæg Landbrug, skovbrug Fødevareindustri Fyn har mistet væsentlig flere arbejdspladser inden for landbrug og industri end Sydjylland. Der har ikke været den samme beskæftigelsesfremgang på Fyn inden for operationel service som i Sydjylland. Fyn har til gengæld en mere positiv udvikling inden for undervisning og sundhedsvæsnet end Sydjylland. Figur 1 Udviklingen i brancherne fra 21 til 211 på Fyn Fyn Sundhedsvæsen Undervisning Operationel service Handel Kultur og fritid Ejendomshandel Rådgivning Uoplyst aktivitet Hoteller It- og information Sociale institutioner Forskning og udvikling Kemisk industri Olieraffinaderier mv. Råstofindvinding Offentlig administration Medicinalindustri Forlag, tv og radio Telekommunikation Elektronikindustri Andre serviceydelser Energiforsyning Tekstilindustri Finansiering Transport Fremst.elektrisk Maskinindustri Vandforsyning og Træ- og papirindustri Plast-, glasindustri Reklame og øvrige Møbel og anden industri Transportmiddelindustri Føde-, drikke- og Bygge og anlæg Metalindustri Landbrug, skovbrug Bygge- og anlæg er et område som bølger op og ned afhængigt af konjunkturerne, og lige nu har branchen det laveste antal arbejdsplaser i 1 år på både Fyn og Sydjylland. 9

10 Inden for brancher med tilbagegang er der på Fyn et markant fald i beskæftigelsen inden for metalindustrien på godt 4 %, mens Sydjylland har et fald på godt 1 %. Udviklingen kan bl.a. tilskrives større varslinger af afskedigelser inden for metalindustrien, herunder nedlukning af skibsværftet på Lindø. Arbejdspladser og arbejdsstyrken I Syddanmark er der stort set lige mange i arbejdsstyrken som der er arbejdspladser, mens der i hele landet er lidt flere arbejdspladser end der er i arbejdsstyrken. Den væsentligste forskel i strukturen på Fyn og Sydjylland er, at Fyn har 8.5 færre arbejdspladser i forhold til arbejdsstyrken, mens Sydjylland har 13. flere arbejdspladser i forhold til arbejdsstyrken. Det betyder, at Sydjylland må hente arbejdskraft udenfor landsdelen for at fastholde arbejdspladserne, mens Fyn må eksportere arbejdskraft for at undgå ledighed. Over de seneste 1 år er antallet af arbejdspladser faldet mere på Fyn end Sydjylland samtidig med, at arbejdsstyrken på Fyn ikke er faldet så meget som i Sydjylland. Figur 11 Udviklingen i antallet af arbejdspladser og arbejdsstyrken på Fyn og Sydjylland Fyn Arbejdspladser Sydjylland Arbejdspladser Fyn Arbejdsstyrke Sydjylland Arbejdsstyrke

11 Uddannelsesniveauet for beskæftigede Mens der stort set er lige stor andel af ufaglærte i Syddanmark og hele landet, er der flere faglærte i Syddanmark og færre med en videregående uddannelse blandt de beskæftigede. Ses der på uddannelsesniveauet inden for brancherne, er der et klart billede i forholdet mellem hele landet og Syddanmark, idet hele landet har en større andel af beskæftigede med en lang videregående uddannelse inden for alle brancher. Brancher med over 8 procentpoints flere med en lang videregående uddannelse i hele landet end Syddanmark er Kemisk og medicinalindustrien, TV&radio, telekommunikation, IT og informationstjeneste, rådgivning og forskning samt offentlig administration. Figur 12 Udannelsesniveauet i Syddanmark og hele landet, 211 Andel af beskæftigede 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% Hele landet Syddanmark % Ufaglært Faglært Videregående uddannelse På Fyn er der lidt flere med en videregående uddannelse sammenlignet med Sydjylland, mens Sydjylland har flere faglærte end Fyn. 11

12 Figur 13 Udannelsesniveauet på Fyn og Sydjylland, 211 Andel af beskæftigede 45% 4% 35% 3% Fyn Sydjylland 25% 2% 15% 1% 5% % Ufaglært Faglært Videregående uddannelse Ses der på de enkelte brancher er der generelt flere med lang videregående uddannede på Fyn end i Sydjylland. Det er dog mere varierende, når vi ser på de enkelte brancher. I Sydjylland er der flere beskæftigede med en mellemlang og lang videregående uddannelse indenfor 2 større brancher, maskinindustri og møbelindustri og den lidt mindre branche råstofindvinding, end på Fyn. På Fyn er der for alle andre brancher flere med en lang videregående uddannelse end Sydjylland. Brancher som undervisning og sundhedsvæsnet og lidt mindre brancher som medicinal- og kemiske industri samt it har væsentlig flere med en lang videregående på Fyn end Sydjylland. Figur 14 Fordeling af beskæftigede med en mellemlang og lang uddannelse på udvalgte brancher på Fyn og Sydjylland, 211 Andel af beskæftigede Mellemlang videregående Lang videregående Råstofindvinding Råstofindvinding Maskinindustri Maskinindustri Møbel og anden industri Møbel og anden industri Kemisk industri Kemisk industri Medicinalindustri Medicinalindustri It- og informationstjenester It- og informationstjenester Undervisning Undervisning Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen Fyn Sydjylland Fyn Sydjylland Fyn Sydjylland Fyn Sydjylland Fyn Sydjylland Fyn Sydjylland Fyn Sydjylland Fyn Sydjylland 12

13 Udvikling i uddannelsesniveauet for beskæftigede Over de seneste 1 år har uddannelsesniveauet blandt de beskæftigede i Syddanmark været stigende. Beskæftigede med en videregående uddannelse er steget fra 6 procentpoint, mens andelen af de faglærte er steget 1 procentpoint. For de ufaglærte er der sket et fald blandt de beskæftigede på 8 procentpoint. Figur 15 Udviklingen i beskæftigedes udannelsesniveau (16-66 år) i Syddanmark fra 21 til 211 Andel af beskæftigede,45,4,35,3,25,2,15,1,5 Uf aglærte Faglærte Videregående Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Udviklingen på Fyn og Sydjylland over de seneste 1 år har den samme tendens med små variationer. De faglærte er steget med 1 procentpoint i Sydjylland, mens den er faldet med 1 procentpoint på Fyn. Videregående uddannede er steget med 1 procentpoint mere på Fyn end Sydjylland. Ufaglærte er faldet med 1 procentpoint mere på Fyn. 13

14 Figur 16 Udviklingen i beskæftigedes udannelsesniveau (16-66 år) fra 21 til 211 Fyn Andel af beskæftigelsen 45% 4% 35% Faglærte 3% Ufaglærte 25% Videregående 2% 15% 1% 5% % Kilde: jobindsats.dk og egne beregninger Det er dog værd at bemærke den markante udvikling for de videregående uddannelser og ufaglærte på Fyn. De videregående uddannede udgør nu en større andel end de ufaglærte blandt de beskæftigede. Beskæftigede med videregående uddannelser er fra 21 til 211 steget med omkring 14. mens ufaglærte er faldet med 2.. Samlet er der 1.5 flere beskæftigede år med en videregående uddannelse end ufaglærte på Fyn. Figur 17 Udviklingen i beskæftigedes udannelsesniveau (16-66 år) fra 21 til 211 Sydjylland Andel af beskæftigelsen 45% 4% 35% 3% 25% 2% Ufaglærte Videregående Faglærte 15% 1% 5% % Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 14

15 Specialisering inden for brancher Der er forskel på hvor stor en andel af beskæftigede der er ansat i brancherne I Syddanmark og i hele landet. Brancherne i tabel 1 & 2 har minimum ½ procentpoint større andel af beskæftigede i forholdet mellem Syddanmark og hele landet samt Fyn og Sydjylland. I tabel 1 er de brancher hvor der er størst forskel (specialisering) mellem Syddanmark og hele landet. Generelt er der en større specialisering indenfor industrien i Syddanmark sammenlignet med hele landet. Det er desværre også disse brancher som har tilbagegang i beskæftigelsen de seneste 1 år. I hele landet er der en større specialisering inden for mere serviceorienterede brancher, og det er også disse brancher, som er i vækst både i hele landet og Syddanmark. Tabel 1 Specialisering indenfor brancher med størst forskel mellem Syddanmark og hele landet, 211 Syddanmark Hele landet Specialisering inden for brancher Andel af Vækst i Andel af Vækst i arbejdssteder procent arbejdssteder procent Handel 16,4 2,9 15,6 -,3 Landbrug, skovbrug og fiskeri 3,9-3,6 2,6-28,7 Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 2,9-32,1 2,1-32,5 Maskinindustri 2,8-21,4 2, -13,9 Metalindustri 2,1-27, 1,4-27,8 Møbel og anden industri mv. 1,8-34,3 1,1-42, Offentlig administration, forsvar og politi 4,5-6,1 5,5-4,2 Rådgivning mv. 2,5 14, 3,5 16,2 Finansiering og forsikring 2, 1,7 3,1 4,2 It- og informationstjenester,7 4,6 1,8 21,7 Forlag, tv og radio,7-26,4 1,3-23,2 Medicinalindustri, -57,,7 52, Forskning og udvikling,1 41,3,6 52,9 *Farven grå betyder at der er en større andel beskæftiget i forholdet mellem Syddanmark og hele landet (rangeret efter største andel af beskæftigede) ** Farverne rød eller grøn henviser til stigende eller faldende vækst inden for specialiseringen Der er forskel på, hvor stor en andel af beskæftigede der er ansat i brancherne på Fyn og i Sydjylland. I tabel 2 er de brancher, hvor der er størst forskel (specialisering) mellem Fyn og Sydjylland. Generelt er der en større andel beskæftigede indenfor landbrug, transport og industri i Sydjylland end på Fyn, mens der på Fyn er en større andel beskæftigede inden for den offentlige sektor. Flere af brancher som Sydjylland er specialiseret indenfor er i tilbagegang, mens flere af de brancher Fyn er specialiseret indenfor er i beskæftigelsesfremgang 15

16 Tabel 2 Specialisering indenfor brancher med størst forskel mellem Fyn og Sydjylland, 211 Fyn Sydjylland Specialisering inden for brancher Andel af Vækst i Andel af Vækst i arbejdssteder procent arbejdssteder procent Sociale institutioner 13,4 1,1 12,2 3,7 Undervisning 1,2 11,8 7,3 3,8 Sundhedsvæsen 7,9 22,6 5,6 19,4 Transportmiddelindustri 1,1-49,,4-43,2 Forlag, tv og radio 1,1-7,3,5-41,7 Transport 3,7-7,5 5,4-17,7 Landbrug, skovbrug og fiskeri 3,6-42, 4,1-22,4 Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 2, -35,6 3,5-3,7 Maskinindustri 2,3-16,8 3,2-23,2 Møbel og anden industri mv. 1,4-39,4 2, -31,9 Plast-, glas- og betonindustri,8-49,7 1,3-41,7 Træ- og papirindustri, trykkerier,7-48,5 1,2-37,4 Fremst. af elektrisk udstyr,3-52,8 1,1-13,7 Råstofindvinding, -32,,7 92,6 *Farven grå betyder at der er en større andel beskæftiget i forholdet mellem Fyn og Sydjylland (brancherne er rangeret efter største andel af beskæftigede) ** Farverne rød eller grøn henviser til stigende eller faldende vækst inden for specialiseringen Pendling Der er en større ud- end indpendling til Syddanmark på knap 7. personer. Sydjylland har en større ind- end udpendling og det modsatte gør sig gældende for Fyn, som har en markant større ud- end indpendling. Figur 18 Ind- og udpendling af Syddanmark, Fyn og Sydjylland i Indpendling Udpendling Syddanmark Fyn Sydjylland 16

17 På Fyn er det kun Odense som har en netto indpendling. Netto ind- eller udpendling i figur 19 er beregnet som en procentandel af de beskæftigede i kommunen. Odense er i figuren afbilledet til -1,8 %. Et negativ fortegn for ind- og udpendling betyder en netto indpendling, mens et positiv tal betyder en netto udpendling. De øvrige kommuner på Fyn har en netto udpendling og er dermed arbejdskraftoplande, mens Odense med en netto indpendling er et arbejdskraftcenter. Særligt kommunerne som ligger tæt på Odense har en høj netto udpendling. Figur 19 Netto ind- eller udpendling af kommunerne i Syddanmark ,9 3,3 12,4-13,1 28, ,3 1,3-1,7-1,8 6,1 7,5 21,7 18,6 18,8 9,3 4,4,7 -,5 11,7 11,9 I Sydjylland er der flere kommuner som har en netto indpendling, herunder Esbjerg, Kolding, Fredericia, Sønderborg og Billund (arbejdskraftcentre), mens de øvrige kommuner i Sydjylland har en netto udpendling (arbejdskraftoplande) 17

18 Forventninger til udviklingen i uddannelsesbehovet, beskæftigelsen og befolkningen Uddannelse Historisk set har uddannelsesniveauet været stigende. En fremskrivning af behovet for uddannet arbejdskraft frem til 22 viser, at efterspørgslen efter uddannet arbejdskraft forventes at overstige udbuddet af uddannet arbejdskraft for de videregående uddannelser, mens udbud og efterspørgslen efter faglærte er tæt på balance. Med forventninger om øget efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft, vil der være et markant overudbud af ufaglært arbejdskraft. Figur 2 Udbud og efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft i 22 i Syddanmark 1 Udbud Efterspørgsel Ufaglært Faglært Videregående uddannelser Kilde: Copenhagen Economics og egne beregninger Beskæftigelsen I tabel 3 er vist, hvordan en stigning i beskæftigelsen på 14.5 personer fra 211 til 221 vil fordele sig på sektorer i Syddanmark. Den samlede stigning i beskæftigelsen på 14.5 personer er beregnet ved en nedskalering til Syddanmark ud fra forventningerne i Regeringens plan Flere i arbejde. Tabel 3 Nedskalering af beskæftigelsen frem til 221 på sektorer i Syddanmark Sektorer Udvikling udvikling i pct Landbrug mm ,% Industri og råstof mm ,9% Bygge og anlæg ,3% Privat service ,9% Offentlig sektor ,7% Kilde: Finansministeriet og egne beregninger Fremskrivningen følger den historiske trend, hvor landbruget og industrien som helhed har en beskæftigelsestilbagegang, mens privat service og offentlig sektor har en beskæftigelses- 1 Beregninger bag fremskrivningen er fra Copenhagen Economics analyse Udvikling i erhverv og brancher i Region Syddanmark

19 fremgang. Bygge- og anlæg har ligeledes en beskæftigelsesfremgang, idet udgangspunkt for fremskrivningen er en historisk lav beskæftigelse for byggesektoren. Udviklingen inden for de enkelte brancher fremgår af bilag. Befolkningen Befolkningsfremskrivningen for år i Syddanmark viser en tilbagegang på over 27. personer fra 212 til 221. Det er kun Odense kommune som forventes at have en fremgang for personer i den erhvervsaktive alder, mens Vejle, Fredericia og Kolding vil have en stort set uændret befolkning i den erhvervsaktive alder. Det er særligt øerne som Langeland, Ærø og Fanø som forventes at have en markant tilbagegang for16 66-årige, ligesom de sønderjyske kommuner Tønder og Aabenraa har stor tilbagegang sammen med flere fynske kommuner. Figur 21 Udviklingen for befolkningen i alderen år i de Syddanske kommuner, ,8-13,2-3,2-2,5 -,2-5,8-1,1-4,5-8,7-5,8 2-7,9-6,3-5,4-7,7-9,4-6,7-5,7-13,8-13,7 19

20 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Dannebrogsgade 3, 2. sal 5 Odense C Telefon: NÆRMERE OPLYSNINGER OM ANALYSEN: Fuldmægtig Egon Vestergaard, tlf TILMELD DIG OGSÅ BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARKS NYHEDSBREV PÅ HJEMMESIDEN OG FÅ TILSENDT INFORMATION OM OFFENTLIGGØRELSER AF BL.A. DE KOMMENDE ARBEJDSMARKEDSBALANCER, NYE LEDIGHEDSTAL OG ANDRE ANALYSER M.M. 2

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Morsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Læsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet Industriens udvikling 2000-2012 Temapublikation oktober 2013 Claus Andersen Industrien i Danmark Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012 Af de ca. 300.000 beskæftigede 63 pct. af omsætningen skete

Læs mere

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst 15. juni Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 15. juni 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016

Læs mere

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse REGIONALT Baggrund og analyse Befolkningsudvikling Flytninger Pendlingsoplande Arbejdsstyrke Ledighed Erhverv DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER INTRO INDLEDNING BAGGRUND OG ANALYSE De danske regioner

Læs mere

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 1. december Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 1. december 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden December 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal

Læs mere

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune

NOTAT. Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune Allerød Kommune NOTAT Erhverv og beskæftigelse i Allerød Kommune 2008-2013 Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen er en afbalanceret udvikling, som sikrer, at der er balance mellem boligudbygning og udbygning

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Hedensted kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Norddjurs kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. 22. november 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden 22. november 2017 November 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 2. kvartal 2017

Læs mere

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning

Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning september 2016 Olie- og gassektorens samfundsøkonomiske betydning DAMVAD Analytics har for Olie Gas Danmark analyseret olie- og gassektorens samfundsøkonomiske

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skive kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Horsens kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Aarhus kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STRUKTUREL BESKRIVELSE. arbejdsmarkedet i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STRUKTUREL BESKRIVELSE. arbejdsmarkedet i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STRUKTUREL BESKRIVELSE arbejdsmarkedet i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer September 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 4 2. UDVIKLINGEN

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark UDVIKLINGEN I ERHVERV OG BRANCHER I REGION SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark UDVIKLINGEN I ERHVERV OG BRANCHER I REGION SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark UDVIKLINGEN I ERHVERV OG BRANCHER I REGION SYDDANMARK 19. OKTOBER 2011 KOLOFON Forfatter: Svend T. Jespersen, Christian B. Møller og Mads E. Vestergård Kunde: Beskæftigelsesregion

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Virksomhedskonference

Virksomhedskonference Virksomhedskonference Beskæftigelsesmuligheder og uddannelseskrav i offshore sektoren olie/gas og vind, d. 18. juni 2013 Økonomisk Redegørelse siger forsigtig optimisme for dansk økonomi Det kan siges

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Sådan går det i. fanø. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark

Sådan går det i. fanø. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark Sådan går det i fanø Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Fanø Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Fanø Kommune. Den handler blandt

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Randers kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skanderborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skanderborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Skanderborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark DECEMBER 2011 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark www.brsyddanmark.dk (Redaktionens

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Højproduktive virksomheder

Højproduktive virksomheder Højproduktive virksomheder August 2012 2 Højproduktive virksomheder Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse for virksomheders, branchers og nationers produktivitet.

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Sådan går det i. tønder. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. tønder. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i tønder Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Tønder Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Tønder Kommune. Den handler

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur

GLADSAXE KOMMUNE. Overblik over erhvervsstruktur GLADSAXE KOMMUNE Overblik over erhvervsstruktur 1 FORORD Hvor står erhvervslivet i Gladsaxe stærkt? Hvilke brancher er særligt fremtrædende? Hvor har Gladsaxe konkurrencefordele, der kan skabe vækst i

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 15-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Lemvig kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Lemvig kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Lemvig kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 211 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Hver anden lærling pendler efter læreplads

Hver anden lærling pendler efter læreplads Hver anden lærling pendler efter læreplads AE har undersøgt, hvor mange lærlinge der flytter sig efter lærepladsen. Mere end hver anden lærling flytter over kommunegrænsen efter en læreplads, og det er

Læs mere

DM Partner. B2B Profilanalyse. Fiktivt Firma X tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder

DM Partner. B2B Profilanalyse. Fiktivt Firma X tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder DM Partner B2B Profilanalyse Fiktivt Firma X 48.357 tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder DMP B2B Profilanalyse Match og berigelse med data fra eksterne kilder Kundedata Eksterne kilder DMP B2B Profilanalyse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 1. januar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE LIDT OM ARBEJDSMARKEDSBALANCEN 1 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Syddjurs kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Syddjurs kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Syddjurs kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 06-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering 449 Bilag 1. Brancherne opdelt i fire grupper Anvendes ved offentliggørelser 127-grupperingen er den mest detaljerede Sammenhængen med DB07 Standardgrupperinger

Læs mere

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i Assens Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Assens Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Assens Kommune. Den handler

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 14-11-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i nordfyns Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Nordfyns Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Nordfyns Kommune. Den

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 18-01-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Sådan går det i. middelfart. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. middelfart. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i middelfart Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Middelfart Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Middelfart Kommune.

Læs mere

konklusioner erhvervsliv

konklusioner erhvervsliv Dette afsnit beskriver erhvervslivet og dets udvikling i kommunen. Erhververne påvirker i høj grad bosætningen og beskæftigelsen i kommunen, da 55% af borgerne bor i samme kommune, som de arbejder i. Erhvervsbrancherne

Læs mere

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i faaborg-midtfyn Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Sådan går det i. kerteminde. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark

Sådan går det i. kerteminde. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark Sådan går det i kerteminde Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Kerteminde Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Kerteminde Kommune.

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere