Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung"

Transkript

1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung

2 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung Februar Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget policen: Hvis du fx får policen mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. i samme måned Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag Sådan fortryder du Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked fx pr. brev eller skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup eller Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, PR-/VR-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Topdanmark Borupvang Ballerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret dit PR-/SE-/VR-nummer.

3 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung Februar Indholdsfortegnelse Side Et par ord om Hjemforsikring Ung... 4 Sådan anmelder du skader... 4 Fælles vilkår 1. Hvem er forsikret? Hvor dækker forsikringen? Forsikringens betaling Gebyr Indeksregulering Selvrisiko Varighed, opsigelse og ændring Ret til besigtigelse Flytning og risikoændring Hvis skaden sker Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Krig, naturkatastrofer, oversvømmelse og atomenergi Ankenævn Lovgivning... 8 Indboforsikringen 15. Hvilke ting omfatter forsikringen og hvilke skader er dækket? Dækningsskema Hjemforsikring Ung Hvordan erstatter vi skaderne? Udgifter til redning, oprydning og flytning Underforsikring Bagageforsikringen 20. Bagageforsikringen* Ansvarsforsikringen 21. Hvornår er man ansvarlig? Hvilket ansvar er dækket? Hvilket ansvar er ikke dækket? Særlige regler Hvis skadelidte selv har en forsikring Forsikringssum Retshjælpsforsikringen 27. Retshjælpsforsikringen Tilvalg til Hjemforsikring Ung 28. ykeldækning Kortslutning, Udvidet elektronikdækning mm Glas- og sanitetsdækning Ordforklaring Forklarer de ord i vilkårene, der er markeret med en *

4 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung Februar Et par ord om Hjemforsikring Ung Hjemforsikring Ung er til dig, der er flyttet hjemmefra og endnu ikke er fyldt 28 år. Forsikringen er derfor tilpasset unge menneskers typiske behov. Det betyder, at prisen er holdt så lav som muligt, og at forsikringen derfor ikke dækker fx ting af særlig høj værdi eller hvis du har mange dyre ting. Er du allerede dækket af en indboforsikring? Bor du hjemme hos dine forældre, vil du typisk være omfattet af deres indboforsikring. Hvis du er flyttet hjemmefra og er under 21 år, kan du også være omfattet af dine forældres indboforsikring. Hvis det er tilfældet, har du ikke brug for din egen indboforsikring. Dækninger og tilvalg Hjemforsikring Ung består af en indboforsikring, en bagageforsikring, en ansvarsforsikring og en retshjælpsforsikring. Du kan herudover købe følgende tilvalg til Hjemforsikring Ung: ykeldækning Kortslutning, Udvidet elektronikdækning mm. Glas- og sanitetsdækning I din police kan du se, hvilke dækninger din Hjemforsikring Ung har. Kontakt os, hvis dine behov ændrer sig Hvis du får brug for en mere omfattende dækning, fx hvis du stifter familie eller køber hus, kan du i stedet købe en Hjemforsikring i Topdanmark. Kontakt os, så vi kan finde den forsikring, der passer bedst til dig og dine behov. Du kan finde os på Sådan anmelder du skader Anmeld skader døgnet rundt Du kan anmelde skader på eller ringe til vores Privat Skade 24 timer i døgnet på telefon

5 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung Februar Fælles vilkår 1. Hvem er forsikret? Forsikringstageren, der har købt forsikringen Forsikringstagerens ægtefælle, samlever eller samboende Forsikringen omfatter kun personer under 28 år Forsikringen kan højst omfatte 2 voksne personer Hjemmeboende børn af de forsikrede er også omfattet De forsikrede personer skal være tilmeldt folkeregistret på forsikringstagers adresse Logerende eller lejer hos forsikringstager er ikke omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen? A Indboforsikringen dækker i Danmark (dog ikke Færøerne og Grønland), når de forsikrede ting befinder sig 1. i og ved forsikredes helårsbolig (forsikringsstedet). Ved flytning dækker forsikringen i indtil 3 måneder fra den faktiske overtagelsesdag af den nye helårsbolig i både den gamle og den nye helårsbolig. 2. i kundeboks i pengeinstitut B Herudover dækker indboforsikringen 1. Uden for helårsboligen i indtil 12 måneder, dog højst i 3 måneder ved flytning. Opbevaring af almindeligt privat indbo er også dækket hos et professionelt flyttefirma eller i et opbevaringsmagasin. 2. Ting, der er medbragt fra helårsboligen til fritidshusboligen i perioden 1. april til 31. oktober, selv om fritidsboligen ikke er beboet. Uden for denne periode dækker indboforsikringen kun almindelig privat indbo, og kun hvis indboet befinder sig i selve fritidsboligen. 3. Ting, der er medbragt fra helårsboligen til campingvogn, beboelsesvogn, telt eller lystfartøj, så længe en forsikret opholder sig eller overnatter der. D E Bagageforsikringen* dækker under rejse, til/fra og i udlandet i indtil 3 måneder fra afrejsedato. Bagageforsikringen* dækker også under studie- eller praktikophold i indtil 3 måneder fra afrejsedato. Se de nærmere vilkår for dækningen i pkt. 20. Ansvars- og retshjælpsforsikringen dækker i Danmark. I resten af verden, herunder Færøerne og Grønland, dækker forsikringen i indtil 3 måneder fra afrejsedato. Er der købt tilvalgsdækning for glas og sanitet, gælder denne dækning kun i forsikringstagerens helårsbolig. 3. Forsikringens betaling A Pris og afgifter Prisen bliver fastsat efter Topdanmarks gældende tarif. Sammen med beløbet opkræver vi skadesforsikringsafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. B Udgifter ved opkrævningen Forsikringstageren betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen. Betalingsadresse Opkrævningen bliver sendt til den oplyste betalingsadresse. Hvis betalingsadressen bliver ændret, skal Topdanmark have besked hurtigst muligt. D Rettidig betalingsdag Beløbet bliver opkrævet med oplysning om sidste rettidige betalingsdag. E For sen betaling Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender Topdanmark et rykkerbrev. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mister forsikrede retten til erstatning. For hvert rykkerbrev, Topdanmark sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso.

6 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung Februar Gebyr Gebyr for serviceydelser Topdanmark har ret til at forhøje eksisterende gebyrer eller indføre nye gebyrer, fx for at få dækket øgede omkostninger til serviceydelser såsom opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med policeog skadebehandling. Vi forhøjer et eksisterende gebyr med en måneds varsel til den første i en måned. Vi indfører nye gebyrer med tre måneders varsel til den første i en måned. Vi varsler forhøjelser og nye gebyrer via vores hjemmeside. Gebyrerne fremgår af prislisten på Beløbene kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. 5. Indeksregulering A Hvilke beløb og hvornår? Forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er nævnt i police eller vilkår, bliver indeksreguleret en gang om året den 1. januar, hvis ikke der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke bliver indeksreguleret. B Regulering af prisen Prisen bliver indeksreguleret ved den første opkrævning i kalenderåret. Hvilket indeks? Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, kan Topdanmark bruge et andet indeks fra Danmarks Statistik. 6. Selvrisiko A Betaling af selvrisiko Har forsikringen en selvrisiko, fremgår beløbet af policen, opkrævningen eller under den enkelte dækning i vilkårene. Forsikringstageren betaler den første del af enhver skade med selvrisikobeløbet, efter at erstatningen er opgjort. Topdanmark lægger ikke selvrisikobeløb ud. B Mindre skader eller krav 1. Forsikringstageren behandler og betaler selv de krav, der ikke overstiger selvrisikobeløbet 2. Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter vedrørende krav, der ikke overstiger selvrisikobeløbet Hvis flere forsikringer bliver ramt af samme skade Har forsikringstageren flere forsikringer i Topdanmark, der bliver ramt af samme skade, gælder kun det højeste selvrisikobeløb blandt de skaderamte forsikringer. 7. Varighed, opsigelse og ændring A Hvor længe gælder forsikringen? 1. Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringstiden) 2. Forsikringen fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Topdanmark opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (årsdagen). Forsikringstageren har dog en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Topdanmark. B Opsigelse eller ændring ved skade 1. Fra den dag Topdanmark har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter at vi har betalt erstatning, afvist at dække skaden eller afsluttet skadesagen, kan både forsikringstageren og Topdanmark opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel 2. I stedet for at opsige forsikringen kan Topdanmark også med mindst 14 dages varsel ændre forsikringens vilkår fx ved at begrænse dækningen, forhøje prisen eller ved at indføre en selvrisiko, forhøje en eksisterende selvrisiko eller kræve bedre sikring. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Vi skal have skriftlig besked inden. Ændring af vilkår og pris 1. Topdanmark kan ændre vilkår og pris med virkning fra enhver forfaldsdag. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. 2. Ændrer Topdanmark vilkår eller pris, har forsikringstageren ret til at opsige forsikringen til forfaldsdagen 3. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering

7 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung Februar Ret til besigtigelse Topdanmark har ret til at besigtige forsikringsstedet for at vurdere risikoforholdene. 9. Flytning og risikoændring A Hvornår skal Topdanmark have besked? Af hensyn til prisen og de vilkår, der gælder for forsikringen, skal Topdanmark have besked, hvis 1. du afmelder forsikringen fra Betalingsservice 2. forsikringstageren flytter til en anden helårsbolig 3. værdien af det samlede indbo er større end forsikringssummen 4. forsikringstageren flytter i et bofællesskab bestående af mere end to voksne 5. helårsboligen bliver anvendt til andet end beboelse 6. indboet bliver opbevaret uden for helårsboligen ud over 12 måneder B Når Topdanmark har fået besked Når vi har fået besked om ændringen, tager vi stilling til om og på hvilke vilkår, forsikringen kan fortsætte. Hvis Topdanmark ikke får besked Hvis vi ikke får besked om ændringen, risikerer forsikrede at miste retten til erstatning helt eller delvist. 10. Hvis skaden sker A Du skal anmelde skaden hurtigst muligt til Topdanmark Sker der en skade, skal vi have besked hurtigst muligt. Du kan anmelde skaden på pr. telefon eller på en blanket, som du kan få hos Topdanmark. Når du anmelder en skade, gælder de almindelige bestemmelser om forældelse i lov om forsikringsaftaler. B Tyveri, røveri, overfald og hærværk skal du også anmelde til politiet Er der tale om tyveri, røveri eller overfald, forsøg på det eller hærværk, skal du straks anmelde det til politiet. Sker skaden i udlandet, skal du desuden sende en skriftlig bekræftelse til Topdanmark fra politiet på stedet. Hvis det på grund af særlige omstændigheder ikke er muligt at kontakte politiet på stedet, skal en anden repræsentation på stedet rejseleder eller hotel udarbejde en bekræftelse. Ved anmeldelse af tyveriskade skal du sandsynliggøre, at der er tale om tyveri, da forsikringen ikke dækker glemte, tabte eller forlagte ting. Du skal afværge eller begrænse en skade Du skal så vidt muligt afværge eller begrænse skaden. Topdanmark kan iværksætte handlinger med samme formål. D Udbedring af en skade kun efter aftale med Topdanmark Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af det beskadigede må kun ske efter aftale med Topdanmark. Foreløbig udbedring må dog ske, hvis den er nødvendig for at afværge alvorlige følger. Men du skal opbevare eventuelt udskiftede dele, indtil skadesagen er afsluttet. 11. Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Er der købt forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller bliver indskrænket, hvis forsikring også er købt i andet selskab, gælder de samme forbehold for denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab. 12. Krig, naturkatastrofer, oversvømmelse og atomenergi Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: A Krig mv. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når forsikrede er på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en betingelse, at forsikrede ikke 1. rejser til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer 2. selv deltager i handlingerne.

8 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung Februar B Naturkatastrofer Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark, Færøerne og Grønland. Oversvømmelse mv. Oversvømmelse fra hav, fjord, sø og vandløb i Danmark. D Atomenergi mv. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 13. Ankenævn A Klagemulighed Er der opstået uenighed mellem forsikrede og Topdanmark om forsikringsforholdet, og har en ny skriftlig henvendelse til os ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon Alle hverdage kl B Sådan kan forsikrede klage Du skal sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis du selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til betaling af gebyr kan du få hos: 1. Topdanmark 2. Ankenævnet for Forsikring Lovgivning Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. Indboforsikringen 15. Hvilke ting omfatter forsikringen og hvilke skader er dækket? A Dækningsskemaet I dækningsskemaet pkt. 16 står, hvilke ting der er omfattet af forsikringen, hvilke skader den dækker, samt de undtagelser og begrænsninger, der gælder for forsikringen. B Hvilke ting omfatter forsikringen? Til venstre lodret i skemaet står, hvilke ting der er omfattet af forsikringen, og hvilke ting der ikke er omfattet. Hvilke skader dækker forsikringen? I de vandrette felter øverst i skemaet står de skadetyper, forsikringen kan dække. Herunder er nævnt de undtagelser og begrænsninger, der gælder for de enkelte typer af skader.

9 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung Februar Dækningsskema Hjemforsikring Ung = dækket = ikke dækket A Forsikringen omfatter 1. Ting, der er nævnt i pkt. -J, hvis forsikrede ejer dem eller har risikoen for dem ved lån eller leje. 2. Hjælpemidler*, som forsikrede ejer eller låner af det offentlige, er dækket med indtil kr. (2013) pr. skade. 3. Ting under opmagasinering, dog ikke ting nævnt under pkt. E og F. 1. Brand* Brand samt lynnedslag direkte i bygningen, eksplosion*, pludselig opstået tilsodning* fra forskriftmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning, nedstyrtning af eller fra luftfartøj, brandslukningsskade og bortkomst under brand. Forsikringen dækker direkte skade som følge af 2. Indbrudstyveri Tyveri fra forsvarligt låst* bygning, lokale eller kundeboks i pengeinstitut. 3. Simpelt tyveri 1. Tyveri uden for bygning eller fra uaflåst lokale. 2. Tyveri fra bil, turistbus, beboelsesvogn, søeller luftfartøj samt beboet campingvogn og telt. B Forsikringen omfatter ikke 1. Ting, der fast hører til fritidshus, søfartøjer* og luftfartøjer, campingvogn eller motorkøretøj, der er indrettet til beboelse. 2. Motordrevne køretøjer*, campingvogne, søfartøjer* eller luftfartøjer samt dele og tilbehør til disse. Vi dækker heller ikke dele og tilbehør til et motordrevet køretøj, som forsikrede ikke har. 3. Ting, der bliver anvendt erhvervsmæssigt. 4. Ting, der har et erhvervsmæssigt tilsnit. Dog dækker vi hobbygenstande med et professionelt tilsnit, uanset art med indtil kr. (2013) pr. skade, hvis anvendelsen alene er hobbymæssig. 5. ykler og cykeldele, medmindre der er købt ykeldækning. Almindeligt privat indbo Dvs. alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, herunder hårde hvidevarer, hvis det ikke er særskilt nævnt i pkt. D-G. Haveog arbejdsredskaber med en motorydelse på højst 20 hk er dækket med indtil kr. (2013) pr. skade. D Særligt privat indbo Elektriske apparater til billede, foto, lyd, kommunikation, kopiering, navigation eller spil og tilbehør til disse herunder antenner. Private computere med tilbehør, kikkerter, musikinstrumenter, pelse, pelsværk, skind, antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, vin, spiritus og våben. Bånd, hukommelseskort, cd er, dvd er, film, kassetter og plader. E Penge m.m.* Er dækket med indtil kr. (2013) pr. skade F Særlige private værdigenstande Mønt- og frimærkesamlinger, lomme- og armbåndsure, smykker, ædelstene, perler samt ting af guld, platin eller sølv er dækket med indtil kr. (2013) pr. skade. G ykler og cykeldele Er kun dækket, hvis der er købt ykeldækning. Se pkt. 28 ykeldækning. H Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som forsikrede ejer, og som lønmodtager bruger i sit erhverv, er dækket med indtil kr. (2013) pr. skade. I Husdyr, der ikke bliver brugt erhvervsmæssigt, er dækket med indtil kr. (2013) pr. skade. J Bygningsdele* som forsikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for eller indvendige bygningsdele*, som lejer ejer*, hvis der ikke er en bygningsforsikring, der dækker. Bygningsdelene skal være fastmonterede i helårsboligen. Dækning indtil kr. (2013) pr. skade. 1. Skade ved svidning eller smeltning fx gløder fra tobaksrygning eller pejs. 2. Skade på ting, der med vilje udsættes for ild eller varme. 3. El-skade og skade som følge af tilfældig strømafbrydelse, medmindre der er købt dækningen Kortslutning, Udvidet elektronikdækning, m.m. Brand, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj i vaskemaskiner eller tørretumblere er dækket, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. Vask eller tørring ved for høje temperaturer er ikke dækket. Forsikringen dækker ikke 1. Hvis boligen har været ubeboet* i mere end 6 måneder. 2. Fra bygning eller lokale, hvor der ikke har været nogen hjemme, og hvor tyven har skaffet sig adgang gennem vinduer, der ikke har været lukkede og tilhaspede eller døre, der ikke har været lukkede og låste. 3. Fra hotelværelse, hotellejlighed, feriebolig, kahyt, togkupé eller kundeboks i pengeinstitut, hvis der ikke er konstateret voldeligt opbrud*. 4. Fra bil, turistbus, campingvogn, beboelsesvogn, telt, sø- eller luftfartøj, se dog kolonne 3. Simpelt tyveri. Højst kr. (2013) ved indbrud i 1. loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. udhuse og garager. Ikke dækning ved indbrud fra 1. loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. udhuse og garager. Ikke dækning ved indbrud fra 1. loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. udhuse og garager. 3. Hvis boligen har været ubeboet i mere end 2 måneder. Ikke dækning ved indbrud fra 1. loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. udhuse og garager. 3. Hvis boligen har været ubeboet i mere end 2 måneder. Ikke dækning ved indbrud fra 1. loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. udhuse og garager. 3. arbejdsskure og containere. 1. Glemte, tabte eller forlagte ting. 2. Tyveri begået af forsikrede, deres medhjælp eller logerende. 3. Tyveri fra boligen, når den er ubeboet*, udlånt eller udlejet. 4. Under opmagasinering. 5. Tyveri fra uaflåste telte, der er forladte. 6. Tyveri fra bil, turistbus, campingvogn, beboelsesvogn, sø- eller luftfartøj, hvis der ikke er tegn på voldeligt opbrud* af udvendig lås, dør eller vindue. 1. Højst kr. (2013) 2. Dog højst kr. (2013) a. Fra loft- og kælderrum i etagebyggeri. b. Fra udhuse og garager. c. For udvendig bagage på bilen. 1. Højst kr. (2013). 2. Dog højst kr. (2013) pr. skade ved tyveri fra bil, turistbus, beboelsesvogn, søeller luftfartøj, telt og beboet campingvogn, men kun hvis det stjålne ikke var synligt udefra. 3. Ikke a. Fra loft- og kælderrum i etagebyggeri. b. Fra udhuse og garager. c. For udvendig bagage på bilen.

10 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung Februar Dækningsskema Hjemforsikring Ung = dækket = ikke dækket A Forsikringen omfatter 1. Ting, der er nævnt i pkt. -J, hvis forsikrede ejer dem eller har risikoen for dem ved lån eller leje. 2. Hjælpemidler*, som forsikrede ejer eller låner af det offentlige, er dækket med indtil kr. (2013) pr. skade. 3. Ting under opmagasinering, dog ikke ting nævnt under pkt. E og F. B Forsikringen omfatter ikke 1. Ting, der fast hører til fritidshus, søfartøjer* og luftfartøjer, campingvogn eller motorkøretøj, der er indrettet til beboelse. 2. Motordrevne køretøjer*, campingvogne, søfartøjer* eller luftfartøjer samt dele og tilbehør til disse. Vi dækker heller ikke dele og tilbehør til et motordrevet køretøj, som forsikrede ikke har. 3. Ting, der bliver anvendt erhvervsmæssigt. 4. Ting, der har et erhvervsmæssigt tilsnit. Dog dækker vi hobbygenstande med et professionelt tilsnit, uanset art med indtil kr. (2013) pr. skade, hvis anvendelsen alene er hobbymæssig. 5. ykler og cykeldele, medmindre der er købt ykeldækning. Almindeligt privat indbo Dvs. alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, herunder hårde hvidevarer, hvis det ikke er særskilt nævnt i pkt. D-G. Have- og arbejdsredskaber med en motorydelse på højst 20 hk er dækket med indtil kr. (2013) pr. skade. D Særligt privat indbo Elektriske apparater til billede, foto, lyd, kommunikation, kopiering, navigation eller spil og tilbehør til disse herunder antenner. Private computere med tilbehør, kikkerter, musikinstrumenter, pelse, pelsværk, skind, antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, vin, spiritus og våben. Bånd, hukommelseskort, cd er, dvd er, film, kassetter og plader. Forsikringen dækker direkte skade som følge af 4. Røveri og overfald mv. 1. Tyveri, hvor tyven bruger vold eller truer med straks at bruge vold mod forsikrede. 2. Tyveri og andre skader på ting som følge af overfald på forsikrede personer. 3. Tyveri af ting i forsikredes umiddelbare nærhed, hvis tyveriet er bemærket af forsikrede eller af andre i det øjeblik, hvor tyven tog tingen, og der øjeblikkeligt bliver råbt om hjælp, eller andre kan bevidne tyveriet. 5. Hærværk 1. Skade forvoldt med vilje i og ved forsikredes helårsbolig eller fritidsbolig. Forsikringen dækker ikke 1. Hvis skaden er forvoldt af en forsikret, medhjælp, logerende eller andre personer, der med forsikredes samtykke eller i øvrigt lovligt befinder sig på forsikredes private område. 2. Hvis boligen har været ubeboet* i mere end 6 måneder. Højst kr. (2013). 1. Dog højst kr. (2013) fra a. loft- og kælderrum i etagebyggeri. b. udhuse og garager. Højst kr. (2013) Ikke 1. I loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. I udhuse og garager. E Penge m.m.* Er dækket med indtil kr. (2013) pr. skade F Særlige private værdi genstande Mønt- og frimærkesamlinger, lomme- og armbåndsure, smykker, ædelstene, perler samt ting af guld, platin eller sølv er dækket med indtil kr. (2013) pr. skade. G ykler og cykeldele Er kun dækket, hvis der er købt ykeldækning. Se pkt. 28 ykeldækning. H Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som forsikrede ejer, og som lønmodtager bruger i sit erhverv, er dækket med indtil kr. (2013) pr. skade. I Husdyr, der ikke bliver brugt erhvervsmæssigt, er dækket med indtil kr. (2013) pr. skade. J Bygningsdele* som forsikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for eller indvendige bygningsdele*, som lejer ejer*, hvis der ikke er en bygningsforsikring, der dækker. Bygningsdelene skal være fastmonterede i helårsboligen. Dækning indtil kr. (2013) pr. skade. Højst kr. (2013) pr. skade. Denne begrænsning gælder dog ikke ved røveri og overfald. Kun i forbindelse med indbrudstyveri, men ikke fra arbejdsskure og containere.

11 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung Februar Dækningsskema Hjemforsikring Ung = dækket = ikke dækket A Forsikringen omfatter 1. Ting, der er nævnt i pkt. -J, hvis forsikrede ejer dem eller har risikoen for dem ved lån eller leje. 2. Hjælpemidler*, som forsikrede ejer eller låner af det offentlige, er dækket med indtil kr. (2013) pr. skade. 3. Ting under opmagasinering, dog ikke ting nævnt under pkt. E og F. B Forsikringen omfatter ikke 1. Ting, der fast hører til fritidshus, søfartøjer* og luftfartøjer, campingvogn eller motorkøretøj, der er indrettet til beboelse. 2. Motordrevne køretøjer*, campingvogne, søfartøjer* eller luftfartøjer samt dele og tilbehør til disse. Vi dækker heller ikke dele og tilbehør til et motordrevet køretøj, som forsikrede ikke har. 3. Ting, der bliver anvendt erhvervsmæssigt. 4. Ting, der har et erhvervsmæssigt tilsnit. Dog dækker vi hobbygenstande med et professionelt tilsnit, uanset art med indtil kr. (2013) pr. skade, hvis anvendelsen alene er hobbymæssig. 5. ykler og cykeldele, medmindre der er købt ykeldækning. Almindeligt privat indbo Dvs. alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, herunder hårde hvidevarer, hvis det ikke er særskilt nævnt i pkt. D-G. Haveog arbejdsredskaber med en motorydelse på højst 20 hk er dækket med indtil kr. (2013) pr. skade. D Særligt privat indbo Elektriske apparater til billede, foto, lyd, kommunikation, kopiering, navigation eller spil og tilbehør til disse herunder antenner. Private computere med tilbehør, kikkerter, musikinstrumenter, pelse, pelsværk, skind, antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, vin, spiritus og våben. Bånd, hukommelseskort, cd er, dvd er, film, kassetter og plader. E Penge m.m.* Er dækket med indtil kr. (2013) pr. skade F Særlige private værdi genstande Mønt- og frimærkesamlinger, lomme- og armbåndsure, smykker, ædelstene, perler samt ting af guld, platin eller sølv er dækket med indtil kr. (2013) pr. skade. G ykler og cykeldele Er kun dækket, hvis der er købt ykeldækning. Se pkt. 28 ykeldækning. H Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som forsikrede ejer, og som lønmodtager bruger i sit erhverv, er dækket med indtil kr. (2013) pr. skade. 6. Færdselsuheld og havari 1. Skade på forsikrede ting som følge af færdselsuheld, hvor et trafikmiddel* er indblandet (påkørsel, sammenstød, væltning). 2. Havaritilfælde med et lystfartøj med overdækkede køjepladser, hvis forsikrede er med som passager. Fartøjet må ikke tilhøre en af de forsikrede. Forsikringen dækker med indtil kr. (2013) pr. skade og kun almindeligt og særligt privat indbo. 1. Flyttegods eller ting, der bliver transporteret mod betaling. 2. Skade på selve trafikmidlet*. 3. Skade på ting, der tabes og efterfølgende bliver kørt over. Forsikringen dækker direkte skade som følge af 7. Udstrømning og udsivning af væsker mv. 1. Udstrømning af vand, damp, olie, eller kølevæske, der sker pludseligt fra installationer, akvarier eller andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. 2. Hvis skaden stammer fra skjulte rørinstallationer*, dækker vi også ved udsivning. 3. Skade på lejers ting er også dækket, når vand siver ud fra røranlæg, der befinder sig uden for lejemålet. Forsikringen dækker ikke 1. Skade som følge af frostsprængning i bygning eller lokale, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen*. 2. Skade som følge af frostsprængning af udendørs installationer. 3. Skade som følge af opstigning af grund- eller kloakvand, se dog om sky-* og tøbrud* under kolonne Skade fra tagrender og nedløbsrør. 5. Skade som følge af bygge- og reparationsarbejder. 6. Tabet af selve den udflydende væske. Ikke 1. I loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. I udhuse og garager. Ikke 1. I loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. I udhuse og garager. Ikke 1. I loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. I udhuse og garager. Ikke 1. I loft- og kælderrum i etagebyggeri. 2. I udhuse og garager. 8. Storm*, sky*- og tøbrud* mv. 1. Stormskade, hvis skaden er en følge af samtidig skade på bygningen. 2. Oversvømmelse fra tag, terræn eller altan som følge af voldsomt sky*- eller tøbrud,* når vandet ikke kan få normalt afløb. 3. Skade som følge af smeltevand eller nedbør, hvis skaden er en umiddelbar følge af stormskade eller anden pludselig skade på bygningen eller afdækningsmateriale på denne, hvis afdækningsmaterialet har været korrekt anbragt og fastgjort. 4. Skade på lejers ting er også dækket, når nedbør eller smeltevand trænger gennem utætheder i bygningen. Skade på ting uden for bygning, medmindre skaden er en følge af stormskade på bygning. Ved enhver skade som følge af voldsomt sky-* eller tøbrud* dækker forsikringen med indtil kr. (2013) i kældre. Derudover gælder en obligatorisk selvrisiko på kr. (2013) pr. skade. Har indboforsikringen en højere selvrisiko, er det denne selvrisiko, der gælder. Ikke 1. I loftrum og kældre. 2. I udhuse og garager. Ikke 1. I loftrum og kældre. 2. I udhuse og garager. Ikke 1. I loftrum og kældre. 2. I udhuse og garager. Ikke 1. I loftrum og kældre. 2. I udhuse og garager. I Husdyr, der ikke bliver brugt erhvervsmæssigt, er dækket med indtil kr. (2013) pr. skade. J Bygningsdele* som forsikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for eller indvendige bygningsdele*, som lejer ejer*, hvis der ikke er en bygningsforsikring, der dækker. Bygningsdelene skal være fastmonterede i helårsboligen. Dækning indtil kr. (2013) pr. skade.

12 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung Februar Hvordan erstatter vi skaderne? Topdanmark kan vælge mellem følgende måder at erstatte tabet på efter en skade: A Reparation Vi betaler, hvad det koster at lade den beskadigede ting reparere ved at sætte tingen i væsentlig samme stand som før skaden. Ved væsentlig samme stand forstår vi, at tingen i sin ydelse, sin anvendelse og sit udseende i al væsentlighed har samme nytteværdi* for dig som før skaden. Hvis reparationsudgiften er mere end 50 % af nyværdien* på skadetidspunktet, opgør vi erstatningen efter de regler, der gælder ved totalskade jf. pkt. 17. B Værdiforringelse I stedet for eller i forbindelse med reparation kan vi også betale for værdiforringelse, hvis tingen efter reparation er blevet mindre værd. Værdiforringelsen bliver udregnet som forskellen mellem værdien af tingen uden skade og værdien efter reparation. Totalskade Hvis en ting er beskadiget så meget, at den ikke kan blive repareret efter de regler, der er nævnt under pkt. 17 A, eller hvis tingen er stjålet, erstatter vi skaden ved at betale for eller levere tilsvarende ting som de beskadigede eller stjålne. For de ting, hvor der gælder særlige erstatningsregler, vil erstatningen blive opgjort efter reglerne i pkt. 17 D. Hvis vi betaler erstatning som totalskade, tilhører de erstattede ting Topdanmark. 1. Erstatning til nyværdi* Ting, der er købt som nye inden for de sidste 2 år før skaden og i øvrigt ikke er beskadigede, erstatter vi med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye ting. For de ting, hvor der gælder særlige erstatningsregler, vil erstatningen blive opgjort efter reglerne i pkt. 17 D. I stedet for at betale kan vi vælge at levere nye ting svarende til det beskadigede eller stjålne. Kan vi ikke skaffe tilsvarende identiske ting, kan vi erstatte med et beløb, der svarer til, hvad det vil koste at levere nærmeste tilsvarende nye ting i samme standard som det beskadigede eller stjålne. 2. Erstatning til dagsværdi eller nytteværdi* a. Ting, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen er beskadigede, erstatter vi med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye ting med rimeligt fradrag for værdiforringelse* som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. For ting, hvor nytteværdien* ikke er væsentligt nedsat før skaden, kan vi kun gøre fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder, men ikke for alder og brug. For de ting, hvor der gælder særlige erstatningsregler, vil erstatningen blive opgjort efter reglerne i pkt. 17 D. i stedet for at betale kan vi vælge at levere ting svarende til det beskadigede eller stjålne. Kan vi ikke levere identiske ting, kan vi erstatte med et beløb, der svarer til, hvad det vil koste at levere nærmeste tilsvarende nye ting i samme standard som det beskadigede eller stjålne. b. Følgende ting, der er mere end 2 år gamle eller købt som brugte, kan vi erstatte med brugte identiske ting Guld- og sølvvarer Lomme- og armbåndsure, der er købt som brugte Smykker, der er købt som brugte Porcelæn og platter Lamper Glasvarer 3. Kontant erstatning i stedet for genlevering Ønsker forsikrede ikke at få de ting genleveret, som Topdanmark har tilbudt, afslutter vi skadesagen med en kontant erstatning, svarende til den pris vi skal betale for tilsvarende ting hos den eller de leverandør(er), vi har anvist. Vi kan herudover gøre fradrag som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder for ting, der bliver erstattet til dagsværdi jf. pkt. 17, 2a eller bruge de særlige afskrivningsregler i pkt. 17 D for de ting, vi har nævnt i punktet.

13 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung Februar D Særlige erstatningsregler ved totalskade Der er fastsat særlige afskrivningsregler for følgende ting, hvis disse ikke var beskadigede før skaden 1. Elektriske apparater til lyd eller billede herunder radio- og tv-apparater, videoudstyr, stereoanlæg, højttaleranlæg, fotoudstyr samt tilbehør til disse ting, antenner, walkietalkies, fastnettelefon og telefonsvarer, elektrisk hobbyværktøj, elektriske musikinstrumenter, hårde hvidevarer herunder el-radiatorer samt andre almindelige elektriske apparater til brug i hjemmet* erstatter vi efter denne tabel Alder % af nyværdien på genanskaffelsestidspunktet 0-2 år 100 % 2-3 år 85 % 3-4 år 75 % 4-5 år 65 % 5-6 år 50 % 6-7 år 40 % 7-8 år 30 % 8 år og derover 20 % 2. Private computere, spillekonsoller, telefax- og fotokopimaskiner, navigations- og satellitudstyr, mobiltelefoner samt tilbehør til disse ting erstatter vi efter denne tabel Alder % af nyværdien på genanskaffelsestidspunktet 0-1 år 100 % 1-2 år 90 % 2-3 år 70 % 3-4 år 50 % 4-5 år 30 % 5 år og derover 10 % 3. Briller og solbriller erstatter vi efter denne tabel Alder % af nyværdien på genanskaffelsestidspunktet 0-2 år 100 % 2-3 år 90 % 3-4 år 80 % 4-5 år 75 % 5-6 år 70 % 6-7 år 65 % 7-8 år 60 % 8-9 år 50 % 9-10 år 40 % år 30 % 11 år og derover 20 % 4. Ting, købt uden for Danmark Ting, der er købt i udlandet og indført i Danmark, erstatter vi højst med købsprisen i udlandet på skadetidspunktet tillagt eventuel toldafgift betalt til Skat. 5. Private optagelser og computerprogrammer mv. Hvis der sker skade på private film-, båndoptagelser, programmer eller elektroniske lagringsmedier fx disketter, kassetter, hukommelseskort, cd er og dvd er, betaler vi højst, hvad det koster at købe uindspillede bånd, disketter, cd er og hukommelseskort, nye råfilm eller til aftryk af eventuelt bevarede negativer. Vi erstatter ikke manuskripter og tekniske tegninger. 6. Egne fremstillede ting Hvis der sker skade på ting, forsikrede selv har fremstillet, fx malerier, kunstværker, smykker og tøj, betaler vi højst, hvad det koster at købe det tilsvarende råmateriale.

14 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung Februar E Dokumentation For at få erstatning skal du kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at du har haft de beskadigede eller stjålne ting. Du skal også kunne dokumentere, hvornår tingene er købt og til hvilken pris. Dokumentationen kan være kvitteringer, regninger eller købekontrakter. Er tingene købt privat, skal du sikre dig en dateret overdragelseserklæring, hvor det fremgår, hvad der er købt og til hvilken pris. Overdragelseserklæringen skal indeholde navn og adresse på både køber og sælger. Hvis du ikke kan dokumentere eller sandsynliggøre dit erstatningskrav, kan vi afvise kravet eller fastsætte erstatningen efter et skøn. I egen interesse bør du derfor gemme kvitteringer for køb af alle nye ting, og i mindst 5 år for mere langvarige forbrugsgoder. 18. Udgifter til redning, oprydning og flytning A Forsikringen dækker også, hvis der sker skade på de forsikrede ting i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af umiddelbar truende skade på personer eller på ting, der tilhører andre. B I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betaler vi ud over forsikringssummen rimelige, nødvendige og dokumenterede merudgifter til 1. Redning, bevaring og oprydning efter skaden 2. Ud- og indflytning 3. Genhusning og opmagasinering i indtil 1 år. Besparelser eller erstatning fra anden side vil blive modregnet. Hvis en lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver som følge af en skade, der ville være dækket af en sædvanlig bygningsforsikring, er ude af stand til at bebo sin helårsbolig, og udgifterne ikke kan forlanges afholdt af ejeren, betaler vi udgifterne som nævnt under pkt. B. 19. Underforsikring Erstatningen for skade på de forsikrede ting kan ikke overstige forsikringssummen på skadetidspunktet. De steder i dækningsskemaet eller vilkårene i øvrigt, hvor der er anført en procentsats eller et dækningsbeløb, vil skaden blive erstattet fuldt ud inden for procentsatsen eller dækningsbeløbet, selv om der er tale om underforsikring. Hvis værdien af alle dine ting overstiger forsikringssummen på skadetidspunktet, medfører det, at erstatningen bliver nedsat. Dette gælder også ved en partiel skade. Er værdien af hele indboet fx dobbelt så stor som forsikringssummen, medfører det, at en skade kun bliver erstattet med halvdelen af tabet.

15 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung Februar Bagageforsikringen 20. Bagageforsikringen* A Forsikringssum Bagageforsikringen* dækker med indtil kr. (2013). Indboet er dækket under rejser til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland i indtil 3 måneder fra afrejsedato. B Hvilke ting er omfattet? Forsikringen omfatter de samme ting, som indboforsikringen gør, når forsikrede medbringer eller sender disse som bagage. Ting, som forsikrede anskaffer sig på rejsen, er også omfattet. Almindeligt privat indbo og særligt privat indbo, der er lånt eller lejet på feriestedet, er også omfattet af forsikringen. Hvilke skader er dækket? 1. Forsikringen dækker de samme skader, som indboforsikringen dækker (se dækningsskemaet pkt. 16). Skader omfattet af Kortslutning, Udvidet elektronikdækning mm. eller ykeldækning er kun dækket, hvis disse tilvalgsdækninger er købt, og det fremgår af policen. 2. Bagage, bortset fra penge m.m.* og særlige private værdigenstande, som forsikrede sender med fly, bane eller fragtmand, er desuden dækket ved bortkomst eller beskadigelse, uanset om bestemmelsesstedet er i Danmark eller i udlandet. 3. Bagage, bortset fra penge m.m.* og særlige private værdigenstande, som forsikrede medbringer og anbringer i et særligt bagagerum i en bus, er dækket ved bortkomst under selve transportforløbet ved rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland. Det er en betingelse, at busrejsen er et led i selve rejsen, og at denne er købt hos en sædvanlig rejseudbyder. Ved bortkomst dækker forsikringen efter reglerne om simpelt tyveri i dækningsskemaet. D Forsikringen dækker ikke 1. skader, der skyldes dårlig emballage eller udflyden af medbragte væsker 2. skader, der består i almindelig ramponering af kufferter, tasker og anden bagage 3. tab eller udgifter ved forsinket fremkomst af bagagen 4. skader, der er omfattet af en anden forsikring, som dækker bagagen De undtagelser og begrænsninger, der gælder for indboforsikringen (se dækningsskemaet pkt. 16) gælder også for bagageforsikringen*. E F Hvordan erstatter vi skaderne? Skaderne bliver opgjort efter de samme regler, der gælder for indboforsikringen. Selvrisiko Den selvrisiko, der gælder for indboforsikringen, gælder også for bagageforsikringen*.

16 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung Februar Ansvarsforsikringen 21. Hvornår er man ansvarlig? 1. Efter gældende ret er man juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Med andre ord er man ansvarlig, når man kan gøre for det. Er man uden skyld i skaden, kan der være tale om et hændeligt uheld, eller at andre har skylden. I disse situationer er man ikke erstatningsansvarlig, og derfor må skadelidte selv bære tabet. 2. Sker der en skade, skal du altid overlade det til Topdanmark at tage stilling til, om du eller andre af de forsikrede er erstatningsansvarlig for den skete skade. Anerkender du eller andre af de forsikrede selv erstatningspligten eller kravet, risikerer I selv at måtte betale erstatningen og eventuelle omkostninger, da tilsagn af den art ikke er bindende for Topdanmark. 22. Hvilket ansvar er dækket? Forsikringen betaler erstatning for skade på personer, ting og dyr, de forsikrede som privatpersoner eller som hus- og grundejer efter gældende retspraksis er blevet erstatningsansvarlige for, mens forsikringen er i kraft. Selv om de forsikrede ikke er juridisk ansvarlige for skaden, dækker forsikringen alligevel 1. Personskade forvoldt af børn under 5 år, hvis det manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende udvikling og andre ikke er medansvarlige for skaden. Det kan fx være forældre eller andre, der passer barnet på skadetidspunktet, ikke har holdt tilstrækkeligt opsyn med barnet. 2. Skade på ting og dyr, der er forvoldt af børn under 5 år efter de samme regler som ved personskade. Der gælder dog en selvrisiko på kr. (2013) pr. skade. 3. Gæstebudsskade. Her forstår vi en skade på ting, som sker under almindeligt privat samvær. Privat samvær kan både være inden for i hjemmet eller andre steder uden for hjemmet. Der gælder en selv risiko på kr. (2013) pr. skade. Selvrisikoen, der er nævnt i pkt. 2 og 3, bliver trukket fra i erstatningen. Skadelidte kan ikke kræve beløbet betalt af forsikrede, da der efter gældende retspraksis ikke er ansvar på disse områder. 23. Hvilket ansvar er ikke dækket? A Aftale Ansvar, der udelukkende er støttet på ordlyden i en kontrakt, lejeaftale eller andet aftalegrundlag. B Egne ting Ansvar for skade, der sker på ting eller dyr, som de forsikrede ejer. Erhverv eller arbejde for andre Ansvar for skade, der sker i forbindelse med erhverv eller arbejde for andre med eller uden betaling. Ved arbejde for andre forstår vi også større vennetjenester som fx flyttearbejde, rengøring, servering, pasning af hus, have eller børn. Frivilligt arbejde i foreninger og klubber er også at forstå som arbejde for andre. D Have- og arbejdsredskaber med motor Ansvar for skade, der sker ved brug af have- og arbejdsredskaber med motor, hvis motorydelse overstiger 20 hk. Skade på selve have- eller arbejdsredskabet er heller ikke dækket. E F Hunde Ansvar for skade, der er forvoldt af hunde. Som hundeejer skal man købe en lovpligtig hundeansvarsforsikring. Jagt Ansvar for skade, der sker under jagt eller i umiddelbar forbindelse med jagt, når dette ansvar er dækket af en jagtforsikring eller ville være dækket af den lovpligtige jagtforsikring. G Luftfartøjer Ansvar for skade, der sker ved brug af luftfartøjer, herunder radiostyrede modelfly, som forsikrede selv kan købe en særskilt ansvarsforsikring for. Skade på selve luftfartøjet er heller ikke dækket.

17 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung Februar H Selvforskyldt beruselse, narkotika mv. Ansvar for skade, der sker som følge af selvforskyldt beruselse, selvforskyldt påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer eller selvforskyldt påvirkning af andre rusmidler. Dette gælder uanset skadevolders sindstilstand. I J Varetægt Ansvar for skade, der sker på ting, som de forsikrede bruger eller har brugt, opbevarer, transporterer, bearbejder, behandler, har sat sig i besiddelse af eller af andre grunde, end dem der her er oplyst, har i deres varetægt med eller uden ejerens tilladelse. Ved varetægt forstår vi, at forsikrede har en selvstændig råden over tingen. Også selvom det kun er for en kort periode. Virksomhed på forsikringsstedet Ansvar for skade, der sker i forbindelse med, at der bliver drevet erhvervsvirksomhed på forsikringsstedet. Det gælder uanset virksomhedens art og størrelse. 24. Særlige regler A Anlægs- og byggearbejde Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, der sker under anlægs- og byggearbejde ved: Udgravning Grundforstærkning Pilotering Nedbrydning Grundvandssænkning Brug af sprængstoffer Personskader er dog dækket. B Både og jetski Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, der sker med både og jetski. Forsikringen dækker dog 1. Tingskade, der sker ved sejlads med: Kanoer Kajakker Småbåde indtil 5,5 meters længde, hvis bådens motorydelse ikke overstiger 5 hk Windsurfere og sejlbrætter 2. Personskade forvoldt ved sejlads med: Både uden motor Både, hvis motorydelse ikke overstiger 25 hk Windsurfere og sejlbrætter Forsætlig skade Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, der er forvoldt med forsæt. Forsikringen dækker dog, hvis skaden er forvoldt af personer under 14 år, eller af personer som på grund af sindstilstand mangler evnen til at handle fornuftigt. Forsikrede, som på grund af sindstilstand mangler evnen til at handle fornuftigt, skal kunne dokumentere dette i form af en speciallægeerklæring. D Forurening Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, der sker ved forurening af eller igennem luft, vand eller jord. Forsikringen dækker dog, hvis skaden er opstået ved et enkeltstående uheld og forsikrede har overholdt de offentlige forskrifter. Et enkeltstående uheld er en skade, der sker øjeblikkeligt og uventet, dvs., at årsag og virkning skal være sammenfaldende. E F Heste Forsikringen dækker ansvar for de skader, heste til privat brug kan forvolde. Forsikringen dækker dog kun, hvis forsikrede person er juridisk ansvarlig for skaden. Legetøj, hobby og sportsudstyr med motor Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, der sker ved brug af legetøj, hobby og sportsudstyr, hvis motorydelse overstiger 5 hk eller legetøjet/udstyret kan køre mere end 15 km i timen. Forsikringen dækker dog ansvar for personskade, der sker ved brug af gocarts, hvis motorydelse ikke overstiger 25 hk.

18 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung Februar G Lånte og lejede ting Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, der sker på lånte eller lejede ting eller dyr. Forsikringen dækker dog enhver skade på lånte og lejede ting eller dyr, der er nævnt i dækningsskemaet for indboforsikringen pkt. 16, 16 D, 16 G og 16 I i de første 30 dage af låne- eller lejeperioden. Der gælder en selvrisiko på kr. (2013) pr. skade. H Motordrevet køretøj Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, der sker ved brug af et motordrevet køretøj, uanset motorens størrelse. Et motordrevet køretøj er et køretøj, der er forsynet med en motor som drivkraft fx en bil, motorcykel, knallert, traktor, motorredskab eller invalidekøretøj, der kan køre mere end 15 km i timen. Skade på selve køretøjet er heller ikke dækket. I Tjenester for andre Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, der sker, når forsikrede udfører en tjeneste for andre. Tjenester for andre kan fx være at hjælpe med at fælde et træ, vande blomster eller tømme postkasse. I de situationer vil domstolene ikke pålægge forsikrede et erstatningsansvar, fordi tjenesten bliver udført på skadelidtes egen risiko. Tjenesten kan både være udført på opfordring eller på eget initiativ. Skaden kan dog være dækket, hvis skadevolder har båret sig særlig ubetænksomt ad. 25. Hvis skadelidte selv har en forsikring Efter reglerne i erstatningsansvarsloven skal det forsikringsselskab, der har bil-, hus-, indbo- eller ulykkesforsikring for skadelidte, behandle den skete skade på skadelidtes forsikring. Det gælder også, selv om en af de forsikrede er erstatningsansvarlig for skaden. 26. Forsikringssum 1. Forsikringen dækker med indtil 10 millioner kr. ved personskade og med indtil 2 millioner kr. ved skade på dyr og ting. Summerne bliver ikke indeksreguleret. 2. Forsikringen betaler også omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, hvis det er efter aftale med Topdanmark, selv om forsikringssummerne skulle blive overskredet. Det samme gælder renter af erstatningsbeløb, som er dækket af forsikringen. 3. Forsikringen betaler også de sagsomkostninger, der kan blive tale om, hvis nogen uberettiget kræver erstatning af forsikrede

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for. Familieforsikring

Vilkår for. Familieforsikring Vilkår for Familieforsikring 05-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 Forsikringsbetingelser af januar 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-9 Side 6 Hvem og hvor dækkes Afsnit 10-11 Side 7 Indbodækningen Afsnit 12-15 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-1 Marts 2001 Indholdsfortegnelse Et par ord om Familiens Basisforsikring 3 Hvem og hvor dækkes 1 Hvem hører til gruppen af sikrede 4 2 Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten. FORSIKRINGSBETINGELSER INDBOFORSIKRING Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.firstmarine.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 30.09.2013 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

01.08.2014. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

01.08.2014. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 01.08.2014 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdt mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. HVEM OG HVOR DÆKKES

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring Forsikringsvilkår for Familie basisforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikrings betingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus indbo

Vilkår for. Fritidshus indbo Vilkår for Fritidshus indbo 06-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Familiens Basisforsikring

Familiens Basisforsikring Familiens Basisforsikring Indholdsfortegnelse Hvem og hvor dækkes? 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 2. Hvor dækker forsikringen? Indboforsikringen 3. Hvilke genstande er dækket? 4. Hvilke typer skader,

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2013-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forbunds Familieforsikring

Forbunds Familieforsikring Forbunds Familieforsikring Forsikrings betingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forsikringsbetingelserne er aftalt med de LO-forbund, som har indgået aftale med Alka om denne ordning. Alka og LO-forbundene

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5038 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. FamiliePlus

Forsikringsbetingelser. FamiliePlus FamiliePlus 0107 Indholdsfortegnelse PKT. SIDE 1.0 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 2 3.0 Anmeldelse af skade 3 4.0 Forsikrede genstande 4 Hvilke skader dækker forsikringen

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5037 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Betingelsesnummer: Indbo 1.1

Betingelsesnummer: Indbo 1.1 INDBOFORSIKRING Betingelsesnummer: Indbo 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark.

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Forsikringsbetingelser for AIG Indboforsikring Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Tilvalgsdækning for vand-, storm- og visse nedbørskader på bopælen,

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Vilkår for Bådforsikring

Vilkår for Bådforsikring Vilkår for Bådforsikring 5826-4 Maj 2011 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere