BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler"

Transkript

1 BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

2 Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen beskriver, hvad I som forældre kan forvente hjælp til fra Børneteamet. Tegningerne i pjecen er lavet af børn med handicap 2 AARHUS KOMMUNE

3 Hvad er Børneteamet? Børneteamet består af 5 ergoterapeuter ansat i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. Hvem kan få hjælp fra Børneteamet? Børn fra 0 til 18 år, som bor i Aarhus Kommune og har nedsat fysisk og/ eller psykisk funktionsevne. Hvordan får du hjælp? Hvis dit barn har behov for hjælp til nogle af de områder, der er nævnt i denne pjece, skal du henvende dig til Børneteamet. (Se adresse og telefonnummer på bagsiden.) Når Børneteamet skal vurdere, om dit barn kan få hjælp, kan det foregå pr telefon eller ved et besøg hos jer, på Børneteamets kontor, i barnets daginstitution eller behandlende institution. Ved denne samtale er du velkommen til at invitere en bisidder med (kan være en pårørende eller en bekendt). Ved vurderingen af, hvilken hjælp dit barn kan få, tager Børneteamet udgangspunkt i jeres behov, i lovgivningen og i det serviceniveau Aarhus Byråd har vedtaget. Hjælpen tildeles altid på baggrund af en konkret, individuel vurdering af dit barns behov. AARHUS KOMMUNE 3

4 Hvilke muligheder for hjælp er der? Hjælpemidler Dit barn kan få forskellige former for hjælpemidler. Betingelserne for at få hjælpemidler er: at barnet har et varigt handicap, dvs. at barnets funktionsevne er varigt nedsat, at hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe barnets handicap, at hjælpemidlet er en væsentlig lettelse i dagligdagen. Hvis dit barn opfylder betingelserne, vil vi sørge for: at barnet får det bedst egnede og billigste hjælpemiddel, at I får tilbudt rådgivning om hjælpemidlet, at I får tilbudt instruktion i brugen af hjælpemidlet. I kan som hovedregel ikke få hjælp til hjælpemidler, der er anskaffet før ansøgning og bevilling. 4 AARHUS KOMMUNE

5 Personlige hjælpemidler Kaldes også kropsbårne hjælpemidler og kan f.eks. være ortopædisk fodtøj, inkontinens- og stomi-hjælpemidler, diabetes-hjælpemidler og skinner. Det er normalt gratis at få personlige hjælpemidler, men når det gælder fodtøj, er der en egenbetaling. Sagsbehandling af personlige hjælpemidler foregår i Administrativ Service, se kontaktoplysninger på bagsiden. Hjælpemidler til udlån Er hjælpemidler, som I låner af kommunen. Det kan f.eks. være kørestol, rollator, seng eller hjælpemidler til bad. Når dit barn ikke har brug for hjælpemidlet mere, skal det leveres tilbage. I skal henvende jer til Børneteamet, når hjælpemidlet skal repareres eller udskiftes. Dit barn kan i nogle situationer få tilbudt et erstatningshjælpemiddel imens. Det er normalt gratis at låne hjælpemidler. Driftsudgifterne til hjælpemidlet skal I selv dække. Dog kan I få hjælp til: udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning, batterier til kørestole, som ikke kan købes i almindelig handel, eller som I ikke selv kan eller bør udskifte. Det er gratis at få repareret hjælpemidlet, hvis reparationen er bestilt af eller aftalt med Børneteamet. Børneteamet kan træffes kl på hverdage. Uden for denne tid er der ikke service på reparationer af hjælpemidler, bortset fra personløftere og senge (tlf.nr. til dette står på hjælpemidlet). Der er frit valg på hjælpemiddelområdet. Det betyder, at man selv kan vælge leverandør af hjælpemidlet og, at man mod betaling af prisforskellen kan vælge et dyrere produkt. Tidsfrister for visitation og levering af hjælpemidler fremgår af skemaet sidst i denne pjece. AARHUS KOMMUNE 5

6 Forbrugsgoder Omfatter produkter, som er fremstillet og forhandles bredt, med henblik på sædvanligt forbrug. Det kan f. eks. være specialbelysning og el-cykler. Det er en betingelse for at få hjælp til et forbrugsgode: at dit barn har en varigt nedsat funktionsevne, at forbrugsgodet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, at forbrugsgodet er en væsentlig lettelse i dagligdagen. I kan ikke få hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. I kan få støtte til køb af et forbrugsgode, når det koster over 500 kr. Som hovedregel skal I selv betale halvdelen af udgifterne til forbrugsgodet, og I skal selv købe det, efter at det er bevilget. I kan som hovedregel ikke få hjælp til forbrugsgoder, der er anskaffet før ansøgning og bevilling. I kan ansøge om forbrugsgoder ved at henvende jer til Børneteamet. Tidsfrister for visitation til forbrugsgoder fremgår af skemaet sidst i denne pjece. 6 AARHUS KOMMUNE

7 Boligindretning I kan få hjælp til indretning af jeres bolig, når det er nødvendigt med ændringer for at gøre boligen bedre egnet for barnet. Hjælpen ydes, hvis barnets fysiske og/eller psykiske funktionsevne vurderes at være varigt nedsat. Boligindretning kan være småændringer, såsom at fjerne dørtrin og opsætte støttegreb. Det kan være lidt større ændringer som ramper, trappelift og ændring af dørbredder. Og det kan være omfattende ændringer, f.eks. til- og ombygninger af badeværelse eller barnets værelse. I skal henvende jer til Børneteamet om boligændringer. I kan ikke få støtte til en boligændring, blot fordi den nuværende indretning er uhensigtsmæssig. Hvis boligændringen har karakter af istandsættelse eller modernisering, kan I ikke få kommunal støtte. Ved bevilling af boligindretning er der frit valg mod betaling af en evt. prisforskel. Det betyder, at man selv kan vælge håndværker og materialer og kan få udført boligændringer, som ligger uden for bevillingen. Tidsfrister for visitation til og levering af boligindretninger fremgår af skemaet sidst i denne pjece AARHUS KOMMUNE 7

8 Transport Handicapbiler Der er mulighed for at få støtte til køb af en handicapegnet bil, hvis dit barn har nedsat funktionsevne, der i væsentlig grad vanskeliggør barnets evne til at færdes dit barn har et kørselsbehov, der bedst løses ved at I har egen bil. Se mere på Aarhus Kommunes hjemmeside: - søg på Handicapbiler Andre områder Af og til opstår der situationer, hvor det ikke er helt klart, hvilken forvaltning der bedst kan hjælpe barnet. I disse tilfælde arbejder vi tæt sammen med de øvrige afdelinger, der tager sig af barnets problemer. Det kan være specialinstitutioner, Socialforvaltningen eller PPR og Specialpædagogik (skoleområdet). Når den unge bliver 18 år, overgår sagsbehandlingen vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, boligændringer og biler til en visitator, der betjener voksenområdet. 8 AARHUS KOMMUNE

9 AARHUS KOMMUNE 9

10 Her finder du Børneteamet: Børneteamet Sundhed og Omsorgslinjen Søren Frichsvej 36 G 8230 Åbyhøj Mail: Tlf : Tlf tid mandag til fredag kl Du kan læse mere om Børneteamet på Aarhus Kommunes hjemmeside: Gå ind under: Borger > Sundhed & Sygdom > Hjælpemidler og Boligindretning > Hjælpemidler > Hjælpemidler til børn Vedrørende ansøgning om personlige hjælpemidler bedes du kontakte: Administrativ Service Mail: Tlf AARHUS KOMMUNE

11 Tidsfrister for visitation og levering af ydelser NB. Ved akut behov visiteres og leveres hjælpen/ydelsen omgående Ydelse Specifikation Tidsfrister for visitation (afgørelse) Tidsfrister for levering efter visitationen Boligindretning Småændringer Senest 10 hverdage Afhænger af eksterne samarbejdspartnere Lidt større ændringer Senest 5 måneder Afhænger af eksterne samarbejdspartnere Omfattende ændringer Senest 7 måneder Afhænger af eksterne samarbejdspartnere Personlige hjælpemidler Stomi- og diabeteshjælpemidler Inkontinensbleer og kateter-produkter Øvrige personlige hjælpemidler Senest 5 hverdage Senest 20 hverdage Senest 20 hverdage Senest 3 hverdage Senest 3 hverdage Varierer fra 2 hverdage til 3 måneder Genbrugshjælpemidler Type 1: Hjælpemidler til pleje (eks. plejesenge, slides, toilet/badestol, personløfter, plexiglasplade) Type 2: Hjælpemidler til manglende eller nedsat funktionsevne (f. eks. kørestole, rollatorer og badebænke) Type 3: Særlige hjælpemidler, der kræver yderligere oplysninger og/eller ekstern bistand (f. eks. specielle kørestole, elkørestole, individuelt tilrettede hjælpemidler) Senest 1 hverdag Leveringstid: Senest 1 hverdag Instruktion: Senest 1. hverdag efter leveringen, hvis behov herfor. Senest 25 hverdage Leveringstid: Senest 2 hverdage Senest 70 hverdage Instruktion: Senest 2 dage efter leveringen, hvis behov herfor. Leveringstid: Ingen tidsfrist, levering oftest direkte fra producenten. Instruktion: Senest 2 dage efter leveringen, hvis behov herfor. Forbrugsgoder Senest 50 hverdage Ingen tidsfrist, bruger køber det oftest selv. Handicapbiler Senest 5 måneder Afhænger af eksterne samarbejdspartnere. AARHUS KOMMUNE 11

12 Børneteamet Sundhed og Omsorgslinjen Søren Frichs Vej 36 G 8230 Åbyhøj Telefon: Telefontider: Mandag til fredag kl

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ Du har lånt en kørestol eller et el-køretøj fra Aarhus Kommune. På de næste sider kan du læse om, hvordan du kommer godt på vej med dit nye køretøj. Du

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Sundhed- og omsorgsområdet

Sundhed- og omsorgsområdet Sundhed- og omsorgsområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp. 2012 3. udgave Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2012 3. udgave Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)... s. 8 Praktisk

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandarder 2015 Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indhold 1 Forord... 1 2. Værdigrundlag og målsætning... 2 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 3. Generel information...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 3. udgave Børn og unge med udviklingshæmning Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 2. udgave Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 6. udgave Kvalitetsstandarder 2015 Indhold Forord... s. 3 Indledning... s. 4 Revurdering - klagegang... s. 7 Personlig hjælp og pleje (Servicelov)...

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER

STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER Landsforeningen Autisme April 2010 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere