Borgermøde på Hals Skole den 2. juni 2015 om ny byudviklingsplan for Hals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgermøde på Hals Skole den 2. juni 2015 om ny byudviklingsplan for Hals"

Transkript

1 Borgermøde på Hals Skole den 2. juni 2015 om ny byudviklingsplan for Hals Dette er en opsamling på workshoppen på mødet. På denne side er de vigtigste ønsker/forslag fra deltagerne opsummeret. Post-its fra alle arbejdsgrupper er gengivet på de følgende sider. Vigtigste ønsker/forslag Mødesteder og forbindelser Midlertidige pladser og opholdssteder, der indbyder til hygge/aktiviteter for såvel den ældre generation som børn - Aktiviteter/faciliteter: læsteder, grillfaciliteter, borde/bænke, leg Kulturhus/borgerhus - Aktiviteter/faciliteter: cafe, samvær, musik, film, teater, borgergrupper, fællesspisning, udlejning til fester Samlet overblik over rekreative stier og seværdigheder - Tiltag/aktiviteter: info-tavle på havnen, foldere, bedre vejvisning Bedre skiltning Flere aktiviteter på havnen Nye indbyggere og boliger Tiltræk børnefamilier Tilpas servicetilbud, så de passer til børnefamilier Parcelhusgrunde er det vigtigste for at tiltrække indbyggere Familieboliger der er billige. Unge familier kan ikke låne til hus + 2 biler herude Udstyk Søhesten asfaltere grusvej til området. Grus skræmmer nye tilflyttere væk Udstykning af Søhesten lav normale grunde Kystturisme Hals identitet skal synliggøres bedre Turister skal føle sig velkomne Udnytte pladser bedre + forskønne bybilledet Forbedre oplevelsen på haven, flere aktiviteter og hvor søsporten, og andre havneaktiviteter bliver en del af det. Udvikle søsporten og med bedre opbevaringsmuligheder Forbedre og synliggøre Nordsøstien. Den kan starte ved det nye søsportscenter, blive oplyst og bedre vedligeholdt

2 Byvandring med ruteplan og forskellige fortællinger om Hals og Hals Udvikle cykel/gå stiforbindelse langs fjorden til Aalborg Byliv og naturkvaliteter Autentisk fiskermiljø bibeholdes på havneområdet - byens identitet. Synlighed over hvad der allerede er i dag (historie, motion, kultur, børn m.v. F.eks. skiltede ruter gennem byen - en kanon i fortovet for historisk rute eller blot en blå rute, en gul rute og en grøn rute osv.) Står ved havnen og ser mod øst - mangler noget af gå efter - et knudepunkt. Byen skal fremstå pænt - f.eks. midlertidighed på "ubebygget arealer" ved havnen Noget for "de store børn" Tænke i sammenhænge by og land Formidling af steder/aktiviteter på stedet Bedre orientering rundt i byen 2/17

3 Mødesteder og forbindelser - Gruppe 1 Aktivitetspladser Autocamperplads Centralt oplevelsescentrum Pocket park Midlertidige byrum/opholdssteder Pladser der indbyder til ophold Mere børnevenlig havn Havnebad Midlertidige pladser/byrum At bevare det intime, men skabe et samfund til gavn for den ældre generation, som bør være i centrum i Hals Børnelegeplads ved søsportscenter Udvikling af plads ved Havkat Foreninger kan åbne for aktiviteter gennem turistsæsonen fodbold, golf, vandaktiviteter (fiskeri, mm.) samarbejde Fælles foreningstilbud ved havnen for ro/kajak/sejlads/søspejdere/vinterbadere og havnebad om sommeren gerne ifm. kulturcenter Gøre Skansen til et levende museum/levende del af byen Uderum, der indbyder til hygge/ophold (læ, grillfaciliteter, borde/bænke) Kultur + forsamlingshus Forsamlingshus Aktiv by også om vinteren Samlingssted (uafhængig af sport og kirke) med cafe, kultur, samvær Centralt kulturhus gerne ved havnen, Torvet, Skansen musik, film, teater, cafe, spisested, møder, borgergrupper + udlejning til fester Værn mod ensomhed Med så mange ældre skal det være en by uden ensomme ældre Synlig grøn by og stier Knudepunkter for naturstier Flere guidede ture med lokale guider i turistsæsonen Samlet overblik over løbe- og vandreruter Sandormen i Skagen -> Hals Multibanen skal være synlig Lergravsvej, Kongensgade og Sdr. Skovvej skal markeres som seværdige Oplevelsesture /ruter rundt i byen/naturen Grønne områder i byen skal bevares Stier og skiltning hvilket vil åbne byen Nymarksvej Centralt opstillet bykort med alle aktiviteter i by, ved vand og i skov 3/17

4 Overraskende møder på de etablerede stisystemer (kunst, natur, legeredskaber, der indbyder til leg og bevægelse) Flere stisystemer ind i bykernen gerne uden biltrafik Udbygge stisystemet mod vest langs fjorden Bedre skiltning af eksisterende stier eks. Nordsøstien Rigt fugleliv øst for rensningsanlæg Kikkerter og skilte med fuglearter Diverse Byen trænger til et løft = forskønnelse og renovering Byen ser slidt ud fortorve, lys, torveområde Indsats mod en snusket by (har ofte været lidt flov over at gå her med gæster) Byen hænger ej sammen de steder, hvor der sker noget, ligger forskudt. Mødesteder og forbindelser - Gruppe 2 Mødested Mødested: Borgerhus, cafe med åben efter Musikcafe/biograf a la Støvring/Nibe Mødesteder: Cafe, grønt område havnen, legeplads/bækne/borde, Skansen Mødested for unge med f.eks. internet. Mødested borgerhus, cafe, musik sejlerbørn Fælles mødested apoteket. Bord + bænke + shelters - mødested Torvet samlingssted Grønt område legeplads Brug det grønne område ved Skansen bedre. Mødested ved sportsplads. Forbindelse til sport. Fakta = kulturhus? Biler i sommerperioden? Skansen! Cafeteriet ved sportshallen åbnes frivilligt. Torvet er et samlingssted. Mødested havn: legeplads til børn, skiltning motionshus, sport Skiltning mv. Skiltning: Skiltningspolitik på havnen -> fælles front lige nu pinlig dårlig stil. Skiltning: -> 0,5 km centrum -> toilet -> stier Skilt + shelters Skiltnings generelt Politik da skidt på havnen Skiltning om gåruter/mountainbike Stier, skiltning, borde+bænke- mødested offentlig, sport+grønt, legeplads, vej ved sportsplads Skansen 4/17

5 Aktiviteter (på havnen) Sejlerbørn? Aktiviteter. Sti/skilt til Børnenes jord. Beachvolley/aktiviteter ved jollehav/natursti Aktiviteter ved havnen Jollehavn -> bruges bedre da opmarch et andet sted. Aktiviteter -> lukkede loger. Beachvolleybaner aktiviteter P-areal privat (legeplads, borde/bænke ved Havkatten) Toilet på havnen! Forbindelse by=nordsøæstien Badestrand med palmer Veje og stier Søhesten grusvej! Asfalt + vejlukning Vej ved sportspladsen Kommune?! Følg op Lille Fjordgade Sti 7 ser ud som om, den er blind. Det er den ikke. Nye fortove og modernisering af fortove og veje. Forskønnelse på vejen til Hals. Ridestier? Hvor henne? Gratis færge vil tiltrække folk, som arbejder syd for fjorden. Kondisti/sundhedssti vedligeholdelse Sti langs vandet. Stier lukkes. Veje lukkes. Dårlige forbindelser. Private arealer ekspropriation Tankstation fjernes god ide - bedre velkomst til byen. Rådne borde/bænkesæt. 5/17

6 Nye indbyggere og boliger Gruppe 1 Boligformer og arealer til byudvikling Boligformer med et fællesskab til ældre for den etniske gruppe ældre og voksen Udvikle byen langs fjorden mod vest. Skrinlægge det nordlige udviklingsområde. Stisystem fra boligområde til fjordens stisystem. Billigere boliger lejeboliger andelsboliger En børnefamilie kan ikke bo i Hals uden 2 biler. Boliger til unge studerende. Udnyttelse af tomme ejendomme på østhavnen Der skal tænkes i baner, hvor der bliver flere muligheder for unge mennesker at bosætte sig i Hals. Det være sig både lejeboliger og ejerboliger. Flexible boliger. Forretningsudvikling. En god og stærk skole Aalborgs bedste. Nordmandshage 35 ca m2: Seniorboliger, parcelhuse, boligforening, bofællesskab for ældre, mulighed for 36 byggegrunde Vi er privat blevet kontaktet af mange personer fra Aalborg, som ønsker bofællesskab og seniorboliger. Højere bygninger i midten med unge boliger og børnefamilier. Almene boliger på Idrætsalle. Private udlejningsboliger rundt i byen. Parcelhusgrunde nordøst for rundkørslen + vest for Jacob Severins Vej. Ændre vilkår på Søhesten. Kommunale grunde Ændring af vilkårene for Søhesten Sokkelgrunde laves om til almindelige byggegrunde. Derefter kan de igen sættes til salg til yderst attraktive priser. Så er vi i gang med tilflyttere. Almene boliger Idrætsalle. Udstykke etageboliger på kommunens grund på Strandvejen. Udstykning vest for Jacob Severins Vej. Aktiviteter og steder Flere legepladser og steder, hvor børn og deres forældre kan være/få en god oplevelse Flere fritidsaktiviteter for børnefamilier Forbind Nordsøstien fra Hou-Hals og lav badestrand foran lægården. Det vil få turister til fods til Hals/Hou Forbindelse langs fjorden Bevarelse af skydebanen Nedlægge skydebanen støj ødelægger fugleliv Forbinde Nordsøstien <-> øst for jollehavnen opfylde med strandsand Bevaring og udvikling af vores svømmehal Ungdomstilbud for at tiltrække børnefamilier. Det kunne være en halinspektør så klubhuset var åbent, når børnene har fri. Værested? Steder hvor man kan holde til som ung og ældre Åben hus arrangement for nytilflyttere ung 6/17

7 Politik Det vigtigste for udviklingen i Hals er, at byrådet og Aalborg bys administration virkelig mener, at udkantsaalborg skal indgå som en del af kommunen. Kommunen har udstukket nogle rammer. Det er vigtigt, at vi der bor her kan få mulighed for at få ønsker opfyldt. Ønsker vi flere turister? Vuggestuepladser med tilskud fra kommunen, så pladserne bliver billigere. Frihed til større fleksibilitet for vores dagplejermødre Det kan være svært for børnefamilier at bo i Hals og arbejde i Aalborg. Man kan ikke nå at aflevere barn, køre på arbejde og hente igen. Kommunen skal glemme alt om, at Hals skal være en +55 by, sådan som strategien har været Vi vil være en by for familier! En by man kan blive gammel i. Kommunen skal lade lokale lave reparationer og vedligehold. Nyt stort sygehus kan give løft til Hals, hvis vi allerede nu arbejder på at få ansatte til at kigge mod Hals. Transport Understøtte med bustransport til unge under uddannelse f.eks. direkte bus i forbindelse med studier i Nørresundby og Aalborg Mulighed for køb af årskort til færge billigt Gratis færge Færgen skal være en landevej Mange fortove og stier trænger til eftersyn og vedligeholdelse. Afstand til by = billige færgebilletter = indbyggere Erhverv Erhverv til Hals = arbejdspladser. Nye små erhvervsområder billigere byggegrunde. Nye indbyggere og boliger Gruppe 2 Havnen Nordsøsti til jollehavnen Legeplads på jollehavnen Rekreativt område med borde og bænke på det grønne område nord for jollehavnen Toiletbygning på jollehavnen Tom byggegrund købes tilbage og laves til rekreativt områder Støtte til fritidsaktiviteter på jollehavnen koncert, biograf og ølfester Restaurering af Skanseanlægget Autocamperplads på havnen Luk havnen for trafik om sommeren Når der bliver solgt en grund i byen skal kommunen forlange, at den bliver passet og holdt i pæn stand Havnefront ryd op på tom grund ved Havkatten. Lav park/legeplads Havnegrund ved siden af havkatten bør ryddes. Byg legeplads til lystbådehavn, havneturister m.m. 7/17

8 Midtby Byens grimme pletter huse/grunde i midtby bør forskønnes Lempelse af restriktioner for fredede huse, så de kan renoveres Få hovedgaderne gjort pænere Få flere butikker ikke kun for turister Lav lokal biograf med opbakning fra frivillige lokale Gør det tilgængeligt at komme til butikker fjern skilte, dårlige fliser, bord og bænke m.m. Så man kan komme ind til dem Attraktivt torv i midtbyen Offentlige skraldespande og hundeposer Station centralt med bycykler til brug for turister men også for gæster. Restaurering af Hvalgabet Fjern benzintank ved kirken området laves grøn Flyt fødevaremarkedet til Skansen! Det gemmes bag sportsshoppen nu det behøves ikke Fritid Lav Børnenes jord/legeplads m.m. Lav stisystem fra havn m.m. Samarbejde i foreningerne Turister tilbydes kajak/mountainbike/søsport/fiskeri Erhvervsfiskeri tilbage Gl. genbrugsplads på Ulstedvej skal foræres til byen som kulturhus/biograf/forsamlingshus/skansespillet Etablering af samlingspunkt: Udvikles ved det nye søsportscenter ved jollehavnen f.eks. med legeplads Mere udvikling af selve søsportscentret vi mangler opbevaringsmulighed af centrets materiel Hals Søsportscenter: Nyt projekt der indvies den Vi mangler hallerne. Vi har ingen steder til opbevaring af optimistjoller, kajakker og både Hals motionscenter er snart under opførelse. Næste projekt er istandsættelse af eksisterende faciliteter. Forventet pris for istandsættelse for istandsættelser er 1,5 mio.kr. Lokaler hvor revyen/skansespillet kan opbevare sine materialer Lav legeplads Flere og bedre rekreative områder Foreningsliv: Bak op om HFS børnefamilier tiltrækkes af velfungerende sportsklub Boliger Boliger hvor folk vil bo ikke på lodseplads ved Ulstedvej men langs fjorden Sokkelgrunde laves om til parcelhusgrunde Flere lejeboliger i Hals som kan bruges af alle (familier, unge og ældre) Eksperimenter med mere spændende boliger i samarbejde med AU vi har det kedelige Brug eksisterende byggegrunde frem for at ta kampen, man taber, om boliger langs kysten Attraktive byggegrunde marken ved siden af Jacob Severinsvej disponibel Lav ungdomsboliger, familiebyggeri og almene boliger Udstyk Søhesten asfaltere grusvej til området. Grus skræmmer nye tilflyttere vær 8/17

9 Familieboliger der er billige. Unge familier kan ikke låne til hus + 2 biler herude Udstykning af Søhesten lav normale grunde Hvorfor ikke lave Hals til et senior-paradis! Lav brochure til unge tilflyttere om fortræffelighederne i Hals Kommunen køber en ejendom på Nordmandshage, som er til salg. Der kan vil udstykkes 7-8 grunde. De eneste byggegrunde har indkørsel på en hullet grusvej (Søhesten) Hals har høje huspriser, idet det grå guld fra hele kommunen er købedygtige og er flyttet til byen Udbygge byen mod nord hold fast i det frem for en håbløs kamp mod kyst/miljø-direktorat Sokkelgrunde ved Søhesten bør nedlægges og udstykkes til parcel. Sokkelgrunde er for dyre! Parcelhuse er bedre for kvarteret! Nye udstykninger! Brug de gamle først. Erhverv Byen mangler erhverv/arbejdspladser Opfordring: Handel lokalt Handel lokalt støt det lokale erhvervsliv Turisme er det vi skal leve af. Vi skal gøre byen attraktiv for gæster og ikke mindst for os selv. Erhverv på havnen på østpieren Skole og institutioner Skal sikre at skolen har det bedste ry og er attraktiv. Folk skal fortælle gode historier. Middelalderby/historisk landsby i tilknytning til skolen Transport, veje og stier De kollektive trafikforbindelser er ikke gode nok man kan ikke møde i Hals kl. 8, hvis man kommer fra Aalborg-siden busserne kører tomme til Aalborg ved køreplans ophør Direkte transport til eksempelvis universitet både ud og hjem Transport FRA færgelejet så man kan tage bus på den anden side hurtigere end at sidde i kø i tunnellen Bedre transport til Dronninglund i forhold til de unge der gerne vil gå der For uhensigtsmæssig offentlig transport. Bl.a. med henblik på transport til universitetet og det nye sygehus. Eventuelt direkte udenom Gandrup og Vester Hassing med stop i Nørresundby og Aalborg Trafik: Ingen jobs, så oplagt pendler by. Ønsker Ekspresbus og motortrafikvej Ulsted: Der bør være pump på vejen ud af Hals der køres for stærkt Vægt på vedligehold af gode veje - hovedparten ag tilflyttere vil skulle pendle i bil eller bus. Omfartsvej må ikke blive til noget ødelægger byen Direkte bus Hals-Aalborg uden stop 30 min. busdrift direkte til Aalborg via færge Gratis færge den ene vej i lighed med Egholm Grusvej til Søhesten asfalteres grus skræmmer nye tilflyttere væk Samkørsel delebiler bycykler Brug de offentlige medier til at koordinere og planlægge kørsel Mangler busforbindelse i weekend Mangler offentlig transport 9/17

10 Man har behov for 2 biler hvis man bor i Hals og arbejder i Aalborg. DYRT! Ekstra sti/vej mellem sommerhusområde og parcelhuskvarter Sti til mosen skal have bedre belægning 10/17

11 Kystturisme Gruppe 1 Identitet synliggøres Det findes med er gemt godt væk Fokus på den gode historie omkring Hals Fokus på at udnytte muligheder/dele viden omkring fjord/hav, f.eks. guidede fisketure, naturvejledere, livet i vandet Åben byen mod havnen Turister skal føle sig velkomne Borgerne skal stå sammen - > turisterne kan gøre noget godt for os, og vi kan gøre noget godt for dem By badestrand (vest for færgelejet/øst for jollehavnen) Øgede muligheder for at komme PÅ vandet Flyt overfladevandudløb ud til sejlrenden Etablere LIDO i hjørnet ved jollehavnen Kloak til turistbusser og autocampere P-skilte god vejledning Infoskilte i byen interaktive, hjemmeside, turistforening, via stregkode historie om byen Skabe et fyrtårn, ex. Hals Barre Fyr Skabe sammenspil mellem det vi har (havnen, Skansen, byen) app, Geotreck Mere synlighed på de ting, vi allerede har overfor turisterne Fastholde turister udenfor sæsonen promovere os anderledes Åbningstider Nogle er åbne, andre er ikke i påske, jul og helligdage Mere attraktivt at have virksomhed i byen Åbningstider skal passe til turisternes besøg Skabe et mødested i byen for turister Cykelsti, gangsti, motionssti Hals-Hou bør have lys Varetegn = vedligeholdes Beplantning = cykelstien byen Åbn kirken adgang til kirketårnet Udnytte pladser + forskønne bybilledet Få gjort mere ved fælles arealer Hals varetegn renoveres tidligere købstadsretighed Plads ved Havkatten Grønt område a la havnefront i Aalborg Grønt område med legemuligheder på den tomme grund ved Havkatten for besøgende og turister på havnen Få den tomme grund købt tilbage og udnyttet kreativt det er trods alt kommunens tørste turistområde Centralt placeret legeplads/grønt område ved havnen eller Skansen Udfylde tomme pladser i byen Havnen kan gøres mere attraktiv 11/17

12 Oplevelser på havnen Hus på havnen fisk læring omkring fisk All weather-samlingssted på havnen Anvende færger til andet end jazz og overfart Stier til skov heste og cykler adskilt Natursti mellem Hals og Hou langs kysten Ny skiltning Cykelsti med belysning Stå velkomstskilte som indgang til byen Fokus på at gøre sommerhusområderne mere børnevenlige Aktiviteter i sommerhusområdet Naturen stier, naturlejeplads, bålplads Gøre det attraktivt for erhverv på havn og i byen Fokus på det eksisterende Forbedre den by, der er frem for at udvide Ikke flere boliger på havneområdet Kystturisme Gruppe 2 Generel Gøre byen så attraktiv, at både turister og børnefamilier har lyst til at være i byen Turen til Hals kunne være mere positiv, imødekommende og naturskøn (alléer) Frivillig arbejde til vedligeholdelse af områder Opholdsrum og oaser og bedre adgang til fjord og hav Tilbyde turister oplevelser ved fjord og hav. Aktiviteter. Bedre muligheder for at Hals historierne kommer frem fx skiltning. Aktiv ferie på vandet Udvikle søsporten opholdssteder, opbevaring, udvikling af opholdssteder Havnen Tilbyde aktiviteter på havnen kajak, kitesurfing, optimist joller, mm. Søsportscenter får plads til opbevaring Bedre adgang til fjorden også for børn (krabbefiskeri, krabbevæddeløb) Legeplads på havnen. Borde, bålplads, saunahytte på hjørnet af fjord og hav Bedre udnyttelse af den store p-plads ved jollehavnen (grønt) Havnebad, eks. som i Fåborg Aktiviteter for børn ved havnen Aktiviteter på fjord og hav. Turister søger en aktiv ferie. Vinterbadning, å-tur i kajak, kajak-polo. Ny bro til krappefiskeri 12/17

13 Havneområdet bør serviceres og vedligeholdes. Der skal skabes flere rekreative steder på havnen. Vi kan ikke komme i vandet med kajakker ved nyt klubhus. Aktivitetsmuligheder på havnen/legeplads. Hyggelige oaser på havnen Stier og ruter Byvandring, som kan ses fysisk i byen, fx i fortorvet følg den rundt Byvandring med Hals historie stiforbindelse med måske hvalgabet som logo Cykelsti langs fjorden til Gandrup (ender på Aalborgvej) Oplyste og markerede stier Flytning af Nordsøstien til at starte ved det nye søsportscenter Udvikling og bedre forbindelse til Nordsøstien. Måske med lamper og bedre skiltning Oplevelsesruter Stiforbindelse fra Aalborg langs fjorden Turistmål Vedligehold af bunkere markering af bunkere Vedligehold af Skansen adgangsforhold området omkring Udvikling af opholdsrum på skanseområdet vedligehold af borde/bænke samt grønne områder Bystrand Havnebad Store kikkerter ude ved havet (hvor skydebanen ligger). Der er mulighed for at se rigt fugleliv, samt skibe der sejler ind i fjorden. Lille bro over til det lille rev Mallorca, hvor der er en fantastisk strand 13/17

14 Byliv og naturkvaliteter Gruppe 1 Politiske tiltag Slogan sund og motion Svømmehallen bibeholdes Større samarbejde mellem vores gamle Hals byer - > hele området attraktivt Attraktiv for børnefamilier Politiet skal gøre deres arbejde med at fjerne hash og stoffer fra byen Bedre sammenhæng mellem halv og by Mangler noget for de årige Det er dem der skal bo i Hals om 10 år! Ungdom en by hvor de unge har steder Netværk af frivillige stort! Mangler hjælp fra Aalborg Faldefærdige huse ved fredninger Dyrt at købe - udfordring Kultur Aalborg Kommune som helhed/økonomisk -> kulturelle tiltag bruge hele kommunen Geotracking størst ved Hals Udendørs fitness Autentisk fiskermiljø bibeholdes røde skure/blå, fiskeruser, bænke, joller Havnen autentiske fiskehuse skal bevares Tydeliggør historien i Hals fx hvalgabet Kender halsboer deres egen bys historie? Gøre byen attraktiv for tilflyttere/turister Bustur kulturhistorie Sundhedsstien hvor ligger den (ved boldbanen) Tydeliggøre hvad vi har! Udbygge og forbedre de aktiviteter/faciliteter, der er populære og fungerer, fx fodboldbanen Fodbold er godt hallen er åben om aftenen, multibaner, lys på stadion Motionsbaner ved stadion Retablering af skoleskoven Udvidelse af motionsstien med tilhørende legeplads mod nord (sundhedsstien) Styrke byens identitet: fiskeri, lystbåde, strand, renæssance-skanse = vis det fysisk Færge Jazz om sommeren Klubberne er lukkede i Hals - ungdom Muligheder Øst for jollehavnen Lave hygge/strand område turister øst på Står ved havnen og ser mod øst mangler noget at gå efter knudepunkt Havneliv som tiltrækning Jomfru Ane Gade spiritusbevilling Bedre udlejningsmulighed for cykler/kanoer Bycykler Regnvejr svømmehals, mail på bibliotek, bowling mangler noget for turister i regnvejr 14/17

15 Overdækkede rum med vand, bålsteder Udnyttelse af minehuller historisk input til turister Færgeruter Fra Hals -> Aalborg til turister Fiskeruserne ligger og tørrer dufter om søndagen Losseplads nord for jollehavnen: legeplads, autocampere Byg huse jollehavn Liggende trappe på øst-siden ved det nye spejderhus trappe som forbinder strand og vand Blandet børn/voksen legepladser Aktiviteter nær havnen bænke, overdækning, legeplads, kort over rute rundt i byen, skilt på havnen Turistruten blå, rød, gul Vi kan blive ved med at finde nye ruter små stier, når vi går med barnevognen Skab sammenhæng mellem havn og multibane gennem en sti. Måske endda sammenhængende med stien ved Nordmandshage. Giv mulighed for at gå langs vandet til havnen og slutte ved multibanen. På den måde ses måde mark, vand, havn og aktivitet. Gå gennem den gamle del af Hals. Ældre sumba, golf, vandgymnastik, bridge. Masser af tilbud. Lokal lavpraktiske ønsker En velholdt by Skraldespande på Nordsøstien Lys på stadion/fodboldbanen om aftenen til de unge Velholdt by huse, blomster, lige fortove, affaldsspande Snerydning Gadebelysning alt slukket om vinteren Lys på Børnenes jord flere bænke Bump på Lergravsvej Børnenes jord Infrastruktur Busforbindelse Hou-Hals Parkeringsplads på havnen hvad skal der ske med den Mellem havn + Skansen stor hæk + tomt område -> stor afstand Oplysningsskilte Hvalgab, Harald Bedre skiltning til stier øst Bedre skiltning af stier Natur info og skilte, ruter i byen med legepladser for alle aldre, en grøn/råd tråd gennem byen Skilte ved alle seværdigheder historiske Bedre skiltning fra havn til centrum, stier, hundeskoven Skab øget sammenhæng mellem sommerhuse og by. Skiltning omkring onsdags-torvedage, skansefester mm. Bycykler eller lign. som transport 15/17

16 Byliv og naturkvaliteter Gruppe 2 Udnyt landskabet / stier i landskabet / orientering på stedet Fra kyststi til havet? Mellem sommerhusstier skiltning, lukkede stier langs kysten Sønderskovvej langs med fjorden smuk Bedre skiltning evt. i anden farve Rigtig mange skilte Forbedring og udbygning af stier Gør landskabet omkring de gamle tyske bunkers attraktive udflugtssteder Der er rigt på fugleliv og gode udsigtsmuligheder Gør gamle bunkers rene og gør dem til kulturoplevelsessteder Gør kyststien Nordsøstien mere venlig til cyklister i de bakkede områder, så den er mere udfordrende. Flytning af skydebane Ønsker/forslag til bylivsfunktioner Flere gule huse ved havn Vil kommune ikke høre mere om det? Vedligehold evt. i samarbejde med borgere Volleybane på havnen ved Søsportscentret Seværdighederne er svær at finde Gøre Midtergade mere attraktiv Toilet nede på jollehavnen evt. ved søsportscenter (hvis man vil udvide området). Der er for langt til redningshuset. Forskønnelse af havneområdet med aktiviteter integreret Lege og ophold både på havn og i byen. Flere bænke, legepladser, grillsteder på havn Man møder aldrig et menneske Tænk hvis de mennesker, der er her i aften kunne mødes i byen. Parkering på Skansen Ødelægger det rekreative område inde i byen Evt. bruge tomme byggegrunde? Problemet er at anvise nok parkering til events Lave det mere aktivt inde i Skansen Udnyttelse af arealet ved jollehavnen til strandpark Badebro langs til Bisknap for f.eks. sejlere Hvalgabet (Lilletorv) Port på torvet måske et varemærke Den skal holdes ved lige Information Fokus på børn Aktiviteter for børnefamilier Bedre udnyttelse af Torvet for børnefamilier legeplads Udnyt Torvet bedre i løbet af sommeren Der mangler steder, der er rare at være Beplantning eller anden belægning i Havnegade Nye aktiviteter i bybilledet og samle del mod havnen. Og udnytte pladsen i starten af Midtergade til boliger/anden aktivitet Cafe mulighed også om vinteren Meget afhængig af vejret En solskinsby. Det afspejler bylivet. Kulturhus/mødested Brug den tomme grund/strækning til noget nyt Skabe mere liv på hele havneområdet Ruter / skiltning / orientering / formidling i byen Åbning mellem by og natur Gå/cykelstier i byen med skilte 16/17

17 Skilte til de små forretninger ved havnen og rundkørsel Bedre skiltning skiltning til Nordsøstien kan gøre mere attraktiv Oplysningsskilte over oplevelsesmuligheder i bynær natur Vejviserskilt godt evt. med QR koder Skilte inde i byen, som henviser til naturområder udenfor byen Rydde op efter sig (Sct. Hans bål osv.) Samle byen Folk/turister kommer kun til torvet, sejlere især Et skilt på torvet En vejviser til brugs, frisør, bager osv. Turistbureauet er ikke så synligt og ej god til at sælge /formidle området Så tager folk til Aalborg i stedet. Byggeri Grundpriser er for dyre? Ulsted boomer og det er grundpriser. Image som turistby frem for boligby er et problem. Kan vi vende det? Krav om man skal bygge på byggegrunde eller skal de frigives til andre Nogle sidder på jordkapacitet og venter -> Kommunen bør tilbagekøbe På kommunegrunde få havnen inddraget 17/17

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten?

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten? Styrker Hvad er godt ved bymidten? Svagheder Hvad er dårligt ved bymidten Hedensted by har en god placering på landkortet. Der er et stort opland. Det er blevet større og dermed er grundlaget for flere

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013 Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 4.0.03 På mødet var der mulighed for at skrive sine kommentarer på postkort. I alt 35 kort blev udfyldt og afleveret. Nedenfor ses resultatet af meningsindsamlingen

Læs mere

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015

Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bordreferater Dialogmøde i Faxe den 1. oktober 2015 Bord 1 Tema 1: Udvikling og liv i byen Der mangler synlighed vedr. turisme. Hvor kan man for eksempel finde materiale om turisme? Byen er blevet mere

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

Bordreferater Dialogmøde i Terslev den 24. september 2015

Bordreferater Dialogmøde i Terslev den 24. september 2015 Bordreferater Dialogmøde i Terslev den 24. september 2015 Bord 1 Kan der etableres aktivitetscenter for de ældre på plejecentret, nu hvor det er solgt? Hvad med kroen kunne den blive opkøbt, for eksempel

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag projektet indeholder. Beskrivelsen er opdelt efter emner,

Læs mere

#1 Fritidsområde. #4 Roklub Silo. #7 Byporte. Forbindelse mellem by og havn. Grusplads. Fritidshavn. Sti langs vandet. Vestergade

#1 Fritidsområde. #4 Roklub Silo. #7 Byporte. Forbindelse mellem by og havn. Grusplads. Fritidshavn. Sti langs vandet. Vestergade F O R S L A G T I L I N D S AT S O M R Å D E R #2 Forbindelse mellem by og havn #3 Grusplads #1 Fritidsområde Strand #4 Byporte Havnega de Museum #8 Fritidshavn #5 Sti langs vandet Kirke Vestergade Skole

Læs mere

Kultur og oplevelser. Status

Kultur og oplevelser. Status Kultur og oplevelser Mål Bymidten skal have et mangfoldigt og varieret kulturliv, med stærke kulturinstitutioner og tilbud og mulighed for rekreation, der tilgodeser både borgere og turister i alle aldersgrupper.

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Dronningborg Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Byens bedste beliggenhed Kongelig udsigt Dronningborg Bydelen Dronningborg er beliggende i den nordøstlige del af Randers By og er et af de mest attraktive

Læs mere

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015.

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015. Skive Kommune Teknisk Forvaltning, Plan og Support Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller tek@skivekommune.dk Civilingeniør Fejl! Hyperlinkreferencen er ugyldig. Teknisk Forvaltning - Plan & Support - Plan

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011 13 februar 2011

UDVIKLINGSPLAN 2011 13 februar 2011 UDVIKLINGSPLAN 2011 13 februar 2011 INDHOLD Stevning historie... 3 Hvad er Stevning kendt for idag... 4 Vision... 6 Elementer til virkeliggørelse af visionen... 7 Strategi... 9 Landsbylauget... 9 Kultur...

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015

Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015 Oversigt over ideer og forslag fra workshop på Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015 - inddelt e Rækkeetiketter Dragsholm Brug af Dragsholms bygninger / stalde Ellinge Lyng Fugletårn i

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller

Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Oplæg til til lokal udvikling Byudvikling Samarbejde mellem vore tre lokale byer Rekreative fællesområder Bosætning Bofællesskaber Storparceller Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg I samarbejde

Læs mere

Opsamling fra workshop 2 i område 2 - vest

Opsamling fra workshop 2 i område 2 - vest Opsamling fra workshop 2 i område 2 - vest Program til møde Den 11. maj 2015 kl. 18.30-21.30 Skibby Sognegård 18.30 Velkomst 18.35 Oplæg: - opsamling fra 1. workshop og præsentation af visioner 18.45 Fællesdebat

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

ER DU VILD MED GIVSKUD?

ER DU VILD MED GIVSKUD? ER DU VILD MED? Givskud er på det mentale Danmarkskort, lokalt, regional måske enda globalt, på lige fod med Legoland i Billund og gravhøjene i Jelling. Får Givskud nok ud af denne favorable situation?

Læs mere

Udviklingsplan for Sinding Ørre

Udviklingsplan for Sinding Ørre Notat Udviklingsplan for Sinding Ørre 8. oktober 2010 Råopsamling fra borgermøde 5.10.2010 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af RØDE POST ITS Oprydning Sankt Hans bålplads Støj meget vejstøj For få

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Harrevig omfatter de to sogne Harre og Hjerk med de to LANDZONEBYER af samme navn.

Harrevig omfatter de to sogne Harre og Hjerk med de to LANDZONEBYER af samme navn. HARREVIG-EGNEN UNDER 1 TIMES AFSTAND TIL FLERE KØBSTÆDER RIGT FORENINGSLIV DREVET AF AKTIVE BORGERE BEBOERFORENI NG ARRARANGERER SOMMERAKTIVI TETER VED HARREVIG BOGMEKKA OG FORSAMLINGSH US ATTRAKTIV OG

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

Planlægningshjælp til Parkeringspladser, Bondegårdscampering og Autocamperpladser 31-08-2011 1

Planlægningshjælp til Parkeringspladser, Bondegårdscampering og Autocamperpladser 31-08-2011 1 Planlægningshjælp til Parkeringspladser, Bondegårdscampering og Autocamperpladser 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam

Læs mere

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer.

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer. Opsamling på byrådets temamødedrøftelse af midtbyplanen for Horsens by Mandag den 23. februar 2009 Temamødet om midtbyplanen tog udgangspunkt i Gehl-arkitekternes byrumsrapport, som bl.a. indeholder seks

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

Udvikling i din by GUDUM

Udvikling i din by GUDUM Udvikling i din by GUDUM Udvikling i din by byens udvikling! Udvikling i din by er et tilbud til landsbyer i Aalborg Kommune. En mulighed for byens borgere til i fællesskab at udforme små og store, jordnære

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark.

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark. Ideer og ønsker til naturstien fra borgerne ved offentlig møde 6. oktober Lokalitet Friluftsliv og motion (herunder faciliteter, som understøtter benyttelsen, samt adgangsforhold) Koordinering med Masterplan

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

LUNDERSKOV BORGERPLAN

LUNDERSKOV BORGERPLAN LUNDERSKOV BORGERPLAN Sidst vi mødtes var opgaven at få ideer på bordet. I dag handler det om at prioritere. Ideerne fra sidst er samlet under otte emner. Start med at udfylde stemmesedlen for de emner,

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

ØSTER LINDET XXX - 11

ØSTER LINDET XXX - 11 XXX - 9 10 - XXX ØSTER LINDET XXX - 11 ØSTER LINDET Øster Lindet er beliggende i den sydligste del af Vejen Kommune, ved Kolding-Tønder-landevej. Landskabet er karakteriseret ved at være et storbølget

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Rapport/konklusion fra gruppemøder, sommeren 2012. Førstehåndsindtryk Fra Siversbjerg : Flot udsigt! En fin og fartdæmpende chikane af den lange, lige, landevej. Derefter

Læs mere

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten Morud Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten August 2004 Morud Side 2 af 10 Indledning Vi er en gruppe borgere i Morud, som gennem et par år har arbejdet på, at få gjort midtbyen kønnere

Læs mere

Fra færgeleje til havneleg

Fra færgeleje til havneleg VELKOMMEN TIL HALSSKOV bylivsprojektet Et projekt, der omfatter idéer til at få skabt liv i det ingenmandsland, der ligger mellem den gamle station og bibliotekstorvet / Halsskovvej. Fra færgeleje til

Læs mere

Projekt: Lokalplan 36-009 for boliger ved Rytterholt og et område til sommerhuse ved Holten Sejs/Svejbæk og Kommuneplantillæg 32.

Projekt: Lokalplan 36-009 for boliger ved Rytterholt og et område til sommerhuse ved Holten Sejs/Svejbæk og Kommuneplantillæg 32. Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017.

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. MED PÅ EN LYTTER En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. Formål Undersøgelsen har til formål at styrke KulturCosmos både internt og eksternt. Det er ønsket at invitere foreningens medlemmer og kulturhusets

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Cykelstikort. Aalborg Kommune

Cykelstikort. Aalborg Kommune Cykelstikort Aalborg Kommune Aalborg Kommune forbedrer løbende forholdene for cyklister. Derfor udkommer dette cykelstikort nu med de nyeste ændringer. Tag kortet med på råd, når du overvejer at bruge

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

Cykelring Høje Taastrup kommune

Cykelring Høje Taastrup kommune Cykelring Høje Taastrup kommune Høje Taastrup kommune Cykel- og motionsring Dato: 18.07.09 Redaktion: Høje Taastrup kommune Via Trafik 00 Baggrund og vision 01 Baggrund/Koncept 02 Den Grønne Ring - Natur

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune 24. september 2015 Ved Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Jens Erik Larsen er civilingeniør og

Læs mere

Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015

Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015 Oversigt over ideer og forslag fra workshop på Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015 alfabetisk med navn og kontaktoplysninger Ideer / forslag Kontaktperson m.m. Adgangsveje / stier, Rørvig

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I Østre Strandvej Lyngvej Duevej Staunings Ø Idéoplæg til bedre sammenhæng mellem by og strand i Solrød Kommune. Solrød Kommunes største attraktion

Læs mere

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Forestil jer, at året er 2025 og vi ser tilbage på udviklingen i Mariagerfjord

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Infrastruktur, forslag til forandringer:

Infrastruktur, forslag til forandringer: Infrastruktur, forslag til forandringer: 1. Vejnettet skal planlægges, så byerne bindes tættere sammen. I den forbindelse skal bl.a. en mulig vejforbindelse fra Veng til Galten vurderes. Skal ses som et

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt

Grib chancen. Flyt til Vorbasse. Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Grib chancen Flyt til Vorbasse Få mere tid Giv familien flere muligheder Bo billigt Hvis du får chancen for at flytte til Vorbasse, skal du gribe den. «Billund er BØRNENES HOVEDSTAD og Vorbasse er derfor

Læs mere

Kortudsnit 37. Kysten 1:20.000. Titel: Vision for Grønne Kiler og Blå Veje Tekst/illustrationer/skitser m.v.

Kortudsnit 37. Kysten 1:20.000. Titel: Vision for Grønne Kiler og Blå Veje Tekst/illustrationer/skitser m.v. DIT SKlVE DÉ DI N I Kortudsnit 37 Kysten 1:20.000 med fokus på det rekreative, f.eks. attraktiv badestrand, bålpladser, bevægelse og motion Titel: Vision for Grønne Kiler og Blå Veje Sted: Det Gamle Rådhus,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Nonnebuen / Munkebuen

Nonnebuen / Munkebuen Nonnebuen / Munkebuen 1 Matr. nr: Adresse: Antal grunde Overtagelse Nonnebuen Nonnebuen/Munkebuen 28 Ultimo 2014 Infrastruktur Grundene ligger i et roligt område ikke langt fra Hillerødmotorvejen, som

Læs mere