Borgermøde på Hals Skole den 2. juni 2015 om ny byudviklingsplan for Hals

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgermøde på Hals Skole den 2. juni 2015 om ny byudviklingsplan for Hals"

Transkript

1 Borgermøde på Hals Skole den 2. juni 2015 om ny byudviklingsplan for Hals Dette er en opsamling på workshoppen på mødet. På denne side er de vigtigste ønsker/forslag fra deltagerne opsummeret. Post-its fra alle arbejdsgrupper er gengivet på de følgende sider. Vigtigste ønsker/forslag Mødesteder og forbindelser Midlertidige pladser og opholdssteder, der indbyder til hygge/aktiviteter for såvel den ældre generation som børn - Aktiviteter/faciliteter: læsteder, grillfaciliteter, borde/bænke, leg Kulturhus/borgerhus - Aktiviteter/faciliteter: cafe, samvær, musik, film, teater, borgergrupper, fællesspisning, udlejning til fester Samlet overblik over rekreative stier og seværdigheder - Tiltag/aktiviteter: info-tavle på havnen, foldere, bedre vejvisning Bedre skiltning Flere aktiviteter på havnen Nye indbyggere og boliger Tiltræk børnefamilier Tilpas servicetilbud, så de passer til børnefamilier Parcelhusgrunde er det vigtigste for at tiltrække indbyggere Familieboliger der er billige. Unge familier kan ikke låne til hus + 2 biler herude Udstyk Søhesten asfaltere grusvej til området. Grus skræmmer nye tilflyttere væk Udstykning af Søhesten lav normale grunde Kystturisme Hals identitet skal synliggøres bedre Turister skal føle sig velkomne Udnytte pladser bedre + forskønne bybilledet Forbedre oplevelsen på haven, flere aktiviteter og hvor søsporten, og andre havneaktiviteter bliver en del af det. Udvikle søsporten og med bedre opbevaringsmuligheder Forbedre og synliggøre Nordsøstien. Den kan starte ved det nye søsportscenter, blive oplyst og bedre vedligeholdt

2 Byvandring med ruteplan og forskellige fortællinger om Hals og Hals Udvikle cykel/gå stiforbindelse langs fjorden til Aalborg Byliv og naturkvaliteter Autentisk fiskermiljø bibeholdes på havneområdet - byens identitet. Synlighed over hvad der allerede er i dag (historie, motion, kultur, børn m.v. F.eks. skiltede ruter gennem byen - en kanon i fortovet for historisk rute eller blot en blå rute, en gul rute og en grøn rute osv.) Står ved havnen og ser mod øst - mangler noget af gå efter - et knudepunkt. Byen skal fremstå pænt - f.eks. midlertidighed på "ubebygget arealer" ved havnen Noget for "de store børn" Tænke i sammenhænge by og land Formidling af steder/aktiviteter på stedet Bedre orientering rundt i byen 2/17

3 Mødesteder og forbindelser - Gruppe 1 Aktivitetspladser Autocamperplads Centralt oplevelsescentrum Pocket park Midlertidige byrum/opholdssteder Pladser der indbyder til ophold Mere børnevenlig havn Havnebad Midlertidige pladser/byrum At bevare det intime, men skabe et samfund til gavn for den ældre generation, som bør være i centrum i Hals Børnelegeplads ved søsportscenter Udvikling af plads ved Havkat Foreninger kan åbne for aktiviteter gennem turistsæsonen fodbold, golf, vandaktiviteter (fiskeri, mm.) samarbejde Fælles foreningstilbud ved havnen for ro/kajak/sejlads/søspejdere/vinterbadere og havnebad om sommeren gerne ifm. kulturcenter Gøre Skansen til et levende museum/levende del af byen Uderum, der indbyder til hygge/ophold (læ, grillfaciliteter, borde/bænke) Kultur + forsamlingshus Forsamlingshus Aktiv by også om vinteren Samlingssted (uafhængig af sport og kirke) med cafe, kultur, samvær Centralt kulturhus gerne ved havnen, Torvet, Skansen musik, film, teater, cafe, spisested, møder, borgergrupper + udlejning til fester Værn mod ensomhed Med så mange ældre skal det være en by uden ensomme ældre Synlig grøn by og stier Knudepunkter for naturstier Flere guidede ture med lokale guider i turistsæsonen Samlet overblik over løbe- og vandreruter Sandormen i Skagen -> Hals Multibanen skal være synlig Lergravsvej, Kongensgade og Sdr. Skovvej skal markeres som seværdige Oplevelsesture /ruter rundt i byen/naturen Grønne områder i byen skal bevares Stier og skiltning hvilket vil åbne byen Nymarksvej Centralt opstillet bykort med alle aktiviteter i by, ved vand og i skov 3/17

4 Overraskende møder på de etablerede stisystemer (kunst, natur, legeredskaber, der indbyder til leg og bevægelse) Flere stisystemer ind i bykernen gerne uden biltrafik Udbygge stisystemet mod vest langs fjorden Bedre skiltning af eksisterende stier eks. Nordsøstien Rigt fugleliv øst for rensningsanlæg Kikkerter og skilte med fuglearter Diverse Byen trænger til et løft = forskønnelse og renovering Byen ser slidt ud fortorve, lys, torveområde Indsats mod en snusket by (har ofte været lidt flov over at gå her med gæster) Byen hænger ej sammen de steder, hvor der sker noget, ligger forskudt. Mødesteder og forbindelser - Gruppe 2 Mødested Mødested: Borgerhus, cafe med åben efter Musikcafe/biograf a la Støvring/Nibe Mødesteder: Cafe, grønt område havnen, legeplads/bækne/borde, Skansen Mødested for unge med f.eks. internet. Mødested borgerhus, cafe, musik sejlerbørn Fælles mødested apoteket. Bord + bænke + shelters - mødested Torvet samlingssted Grønt område legeplads Brug det grønne område ved Skansen bedre. Mødested ved sportsplads. Forbindelse til sport. Fakta = kulturhus? Biler i sommerperioden? Skansen! Cafeteriet ved sportshallen åbnes frivilligt. Torvet er et samlingssted. Mødested havn: legeplads til børn, skiltning motionshus, sport Skiltning mv. Skiltning: Skiltningspolitik på havnen -> fælles front lige nu pinlig dårlig stil. Skiltning: -> 0,5 km centrum -> toilet -> stier Skilt + shelters Skiltnings generelt Politik da skidt på havnen Skiltning om gåruter/mountainbike Stier, skiltning, borde+bænke- mødested offentlig, sport+grønt, legeplads, vej ved sportsplads Skansen 4/17

5 Aktiviteter (på havnen) Sejlerbørn? Aktiviteter. Sti/skilt til Børnenes jord. Beachvolley/aktiviteter ved jollehav/natursti Aktiviteter ved havnen Jollehavn -> bruges bedre da opmarch et andet sted. Aktiviteter -> lukkede loger. Beachvolleybaner aktiviteter P-areal privat (legeplads, borde/bænke ved Havkatten) Toilet på havnen! Forbindelse by=nordsøæstien Badestrand med palmer Veje og stier Søhesten grusvej! Asfalt + vejlukning Vej ved sportspladsen Kommune?! Følg op Lille Fjordgade Sti 7 ser ud som om, den er blind. Det er den ikke. Nye fortove og modernisering af fortove og veje. Forskønnelse på vejen til Hals. Ridestier? Hvor henne? Gratis færge vil tiltrække folk, som arbejder syd for fjorden. Kondisti/sundhedssti vedligeholdelse Sti langs vandet. Stier lukkes. Veje lukkes. Dårlige forbindelser. Private arealer ekspropriation Tankstation fjernes god ide - bedre velkomst til byen. Rådne borde/bænkesæt. 5/17

6 Nye indbyggere og boliger Gruppe 1 Boligformer og arealer til byudvikling Boligformer med et fællesskab til ældre for den etniske gruppe ældre og voksen Udvikle byen langs fjorden mod vest. Skrinlægge det nordlige udviklingsområde. Stisystem fra boligområde til fjordens stisystem. Billigere boliger lejeboliger andelsboliger En børnefamilie kan ikke bo i Hals uden 2 biler. Boliger til unge studerende. Udnyttelse af tomme ejendomme på østhavnen Der skal tænkes i baner, hvor der bliver flere muligheder for unge mennesker at bosætte sig i Hals. Det være sig både lejeboliger og ejerboliger. Flexible boliger. Forretningsudvikling. En god og stærk skole Aalborgs bedste. Nordmandshage 35 ca m2: Seniorboliger, parcelhuse, boligforening, bofællesskab for ældre, mulighed for 36 byggegrunde Vi er privat blevet kontaktet af mange personer fra Aalborg, som ønsker bofællesskab og seniorboliger. Højere bygninger i midten med unge boliger og børnefamilier. Almene boliger på Idrætsalle. Private udlejningsboliger rundt i byen. Parcelhusgrunde nordøst for rundkørslen + vest for Jacob Severins Vej. Ændre vilkår på Søhesten. Kommunale grunde Ændring af vilkårene for Søhesten Sokkelgrunde laves om til almindelige byggegrunde. Derefter kan de igen sættes til salg til yderst attraktive priser. Så er vi i gang med tilflyttere. Almene boliger Idrætsalle. Udstykke etageboliger på kommunens grund på Strandvejen. Udstykning vest for Jacob Severins Vej. Aktiviteter og steder Flere legepladser og steder, hvor børn og deres forældre kan være/få en god oplevelse Flere fritidsaktiviteter for børnefamilier Forbind Nordsøstien fra Hou-Hals og lav badestrand foran lægården. Det vil få turister til fods til Hals/Hou Forbindelse langs fjorden Bevarelse af skydebanen Nedlægge skydebanen støj ødelægger fugleliv Forbinde Nordsøstien <-> øst for jollehavnen opfylde med strandsand Bevaring og udvikling af vores svømmehal Ungdomstilbud for at tiltrække børnefamilier. Det kunne være en halinspektør så klubhuset var åbent, når børnene har fri. Værested? Steder hvor man kan holde til som ung og ældre Åben hus arrangement for nytilflyttere ung 6/17

7 Politik Det vigtigste for udviklingen i Hals er, at byrådet og Aalborg bys administration virkelig mener, at udkantsaalborg skal indgå som en del af kommunen. Kommunen har udstukket nogle rammer. Det er vigtigt, at vi der bor her kan få mulighed for at få ønsker opfyldt. Ønsker vi flere turister? Vuggestuepladser med tilskud fra kommunen, så pladserne bliver billigere. Frihed til større fleksibilitet for vores dagplejermødre Det kan være svært for børnefamilier at bo i Hals og arbejde i Aalborg. Man kan ikke nå at aflevere barn, køre på arbejde og hente igen. Kommunen skal glemme alt om, at Hals skal være en +55 by, sådan som strategien har været Vi vil være en by for familier! En by man kan blive gammel i. Kommunen skal lade lokale lave reparationer og vedligehold. Nyt stort sygehus kan give løft til Hals, hvis vi allerede nu arbejder på at få ansatte til at kigge mod Hals. Transport Understøtte med bustransport til unge under uddannelse f.eks. direkte bus i forbindelse med studier i Nørresundby og Aalborg Mulighed for køb af årskort til færge billigt Gratis færge Færgen skal være en landevej Mange fortove og stier trænger til eftersyn og vedligeholdelse. Afstand til by = billige færgebilletter = indbyggere Erhverv Erhverv til Hals = arbejdspladser. Nye små erhvervsområder billigere byggegrunde. Nye indbyggere og boliger Gruppe 2 Havnen Nordsøsti til jollehavnen Legeplads på jollehavnen Rekreativt område med borde og bænke på det grønne område nord for jollehavnen Toiletbygning på jollehavnen Tom byggegrund købes tilbage og laves til rekreativt områder Støtte til fritidsaktiviteter på jollehavnen koncert, biograf og ølfester Restaurering af Skanseanlægget Autocamperplads på havnen Luk havnen for trafik om sommeren Når der bliver solgt en grund i byen skal kommunen forlange, at den bliver passet og holdt i pæn stand Havnefront ryd op på tom grund ved Havkatten. Lav park/legeplads Havnegrund ved siden af havkatten bør ryddes. Byg legeplads til lystbådehavn, havneturister m.m. 7/17

8 Midtby Byens grimme pletter huse/grunde i midtby bør forskønnes Lempelse af restriktioner for fredede huse, så de kan renoveres Få hovedgaderne gjort pænere Få flere butikker ikke kun for turister Lav lokal biograf med opbakning fra frivillige lokale Gør det tilgængeligt at komme til butikker fjern skilte, dårlige fliser, bord og bænke m.m. Så man kan komme ind til dem Attraktivt torv i midtbyen Offentlige skraldespande og hundeposer Station centralt med bycykler til brug for turister men også for gæster. Restaurering af Hvalgabet Fjern benzintank ved kirken området laves grøn Flyt fødevaremarkedet til Skansen! Det gemmes bag sportsshoppen nu det behøves ikke Fritid Lav Børnenes jord/legeplads m.m. Lav stisystem fra havn m.m. Samarbejde i foreningerne Turister tilbydes kajak/mountainbike/søsport/fiskeri Erhvervsfiskeri tilbage Gl. genbrugsplads på Ulstedvej skal foræres til byen som kulturhus/biograf/forsamlingshus/skansespillet Etablering af samlingspunkt: Udvikles ved det nye søsportscenter ved jollehavnen f.eks. med legeplads Mere udvikling af selve søsportscentret vi mangler opbevaringsmulighed af centrets materiel Hals Søsportscenter: Nyt projekt der indvies den Vi mangler hallerne. Vi har ingen steder til opbevaring af optimistjoller, kajakker og både Hals motionscenter er snart under opførelse. Næste projekt er istandsættelse af eksisterende faciliteter. Forventet pris for istandsættelse for istandsættelser er 1,5 mio.kr. Lokaler hvor revyen/skansespillet kan opbevare sine materialer Lav legeplads Flere og bedre rekreative områder Foreningsliv: Bak op om HFS børnefamilier tiltrækkes af velfungerende sportsklub Boliger Boliger hvor folk vil bo ikke på lodseplads ved Ulstedvej men langs fjorden Sokkelgrunde laves om til parcelhusgrunde Flere lejeboliger i Hals som kan bruges af alle (familier, unge og ældre) Eksperimenter med mere spændende boliger i samarbejde med AU vi har det kedelige Brug eksisterende byggegrunde frem for at ta kampen, man taber, om boliger langs kysten Attraktive byggegrunde marken ved siden af Jacob Severinsvej disponibel Lav ungdomsboliger, familiebyggeri og almene boliger Udstyk Søhesten asfaltere grusvej til området. Grus skræmmer nye tilflyttere vær 8/17

9 Familieboliger der er billige. Unge familier kan ikke låne til hus + 2 biler herude Udstykning af Søhesten lav normale grunde Hvorfor ikke lave Hals til et senior-paradis! Lav brochure til unge tilflyttere om fortræffelighederne i Hals Kommunen køber en ejendom på Nordmandshage, som er til salg. Der kan vil udstykkes 7-8 grunde. De eneste byggegrunde har indkørsel på en hullet grusvej (Søhesten) Hals har høje huspriser, idet det grå guld fra hele kommunen er købedygtige og er flyttet til byen Udbygge byen mod nord hold fast i det frem for en håbløs kamp mod kyst/miljø-direktorat Sokkelgrunde ved Søhesten bør nedlægges og udstykkes til parcel. Sokkelgrunde er for dyre! Parcelhuse er bedre for kvarteret! Nye udstykninger! Brug de gamle først. Erhverv Byen mangler erhverv/arbejdspladser Opfordring: Handel lokalt Handel lokalt støt det lokale erhvervsliv Turisme er det vi skal leve af. Vi skal gøre byen attraktiv for gæster og ikke mindst for os selv. Erhverv på havnen på østpieren Skole og institutioner Skal sikre at skolen har det bedste ry og er attraktiv. Folk skal fortælle gode historier. Middelalderby/historisk landsby i tilknytning til skolen Transport, veje og stier De kollektive trafikforbindelser er ikke gode nok man kan ikke møde i Hals kl. 8, hvis man kommer fra Aalborg-siden busserne kører tomme til Aalborg ved køreplans ophør Direkte transport til eksempelvis universitet både ud og hjem Transport FRA færgelejet så man kan tage bus på den anden side hurtigere end at sidde i kø i tunnellen Bedre transport til Dronninglund i forhold til de unge der gerne vil gå der For uhensigtsmæssig offentlig transport. Bl.a. med henblik på transport til universitetet og det nye sygehus. Eventuelt direkte udenom Gandrup og Vester Hassing med stop i Nørresundby og Aalborg Trafik: Ingen jobs, så oplagt pendler by. Ønsker Ekspresbus og motortrafikvej Ulsted: Der bør være pump på vejen ud af Hals der køres for stærkt Vægt på vedligehold af gode veje - hovedparten ag tilflyttere vil skulle pendle i bil eller bus. Omfartsvej må ikke blive til noget ødelægger byen Direkte bus Hals-Aalborg uden stop 30 min. busdrift direkte til Aalborg via færge Gratis færge den ene vej i lighed med Egholm Grusvej til Søhesten asfalteres grus skræmmer nye tilflyttere væk Samkørsel delebiler bycykler Brug de offentlige medier til at koordinere og planlægge kørsel Mangler busforbindelse i weekend Mangler offentlig transport 9/17

10 Man har behov for 2 biler hvis man bor i Hals og arbejder i Aalborg. DYRT! Ekstra sti/vej mellem sommerhusområde og parcelhuskvarter Sti til mosen skal have bedre belægning 10/17

11 Kystturisme Gruppe 1 Identitet synliggøres Det findes med er gemt godt væk Fokus på den gode historie omkring Hals Fokus på at udnytte muligheder/dele viden omkring fjord/hav, f.eks. guidede fisketure, naturvejledere, livet i vandet Åben byen mod havnen Turister skal føle sig velkomne Borgerne skal stå sammen - > turisterne kan gøre noget godt for os, og vi kan gøre noget godt for dem By badestrand (vest for færgelejet/øst for jollehavnen) Øgede muligheder for at komme PÅ vandet Flyt overfladevandudløb ud til sejlrenden Etablere LIDO i hjørnet ved jollehavnen Kloak til turistbusser og autocampere P-skilte god vejledning Infoskilte i byen interaktive, hjemmeside, turistforening, via stregkode historie om byen Skabe et fyrtårn, ex. Hals Barre Fyr Skabe sammenspil mellem det vi har (havnen, Skansen, byen) app, Geotreck Mere synlighed på de ting, vi allerede har overfor turisterne Fastholde turister udenfor sæsonen promovere os anderledes Åbningstider Nogle er åbne, andre er ikke i påske, jul og helligdage Mere attraktivt at have virksomhed i byen Åbningstider skal passe til turisternes besøg Skabe et mødested i byen for turister Cykelsti, gangsti, motionssti Hals-Hou bør have lys Varetegn = vedligeholdes Beplantning = cykelstien byen Åbn kirken adgang til kirketårnet Udnytte pladser + forskønne bybilledet Få gjort mere ved fælles arealer Hals varetegn renoveres tidligere købstadsretighed Plads ved Havkatten Grønt område a la havnefront i Aalborg Grønt område med legemuligheder på den tomme grund ved Havkatten for besøgende og turister på havnen Få den tomme grund købt tilbage og udnyttet kreativt det er trods alt kommunens tørste turistområde Centralt placeret legeplads/grønt område ved havnen eller Skansen Udfylde tomme pladser i byen Havnen kan gøres mere attraktiv 11/17

12 Oplevelser på havnen Hus på havnen fisk læring omkring fisk All weather-samlingssted på havnen Anvende færger til andet end jazz og overfart Stier til skov heste og cykler adskilt Natursti mellem Hals og Hou langs kysten Ny skiltning Cykelsti med belysning Stå velkomstskilte som indgang til byen Fokus på at gøre sommerhusområderne mere børnevenlige Aktiviteter i sommerhusområdet Naturen stier, naturlejeplads, bålplads Gøre det attraktivt for erhverv på havn og i byen Fokus på det eksisterende Forbedre den by, der er frem for at udvide Ikke flere boliger på havneområdet Kystturisme Gruppe 2 Generel Gøre byen så attraktiv, at både turister og børnefamilier har lyst til at være i byen Turen til Hals kunne være mere positiv, imødekommende og naturskøn (alléer) Frivillig arbejde til vedligeholdelse af områder Opholdsrum og oaser og bedre adgang til fjord og hav Tilbyde turister oplevelser ved fjord og hav. Aktiviteter. Bedre muligheder for at Hals historierne kommer frem fx skiltning. Aktiv ferie på vandet Udvikle søsporten opholdssteder, opbevaring, udvikling af opholdssteder Havnen Tilbyde aktiviteter på havnen kajak, kitesurfing, optimist joller, mm. Søsportscenter får plads til opbevaring Bedre adgang til fjorden også for børn (krabbefiskeri, krabbevæddeløb) Legeplads på havnen. Borde, bålplads, saunahytte på hjørnet af fjord og hav Bedre udnyttelse af den store p-plads ved jollehavnen (grønt) Havnebad, eks. som i Fåborg Aktiviteter for børn ved havnen Aktiviteter på fjord og hav. Turister søger en aktiv ferie. Vinterbadning, å-tur i kajak, kajak-polo. Ny bro til krappefiskeri 12/17

13 Havneområdet bør serviceres og vedligeholdes. Der skal skabes flere rekreative steder på havnen. Vi kan ikke komme i vandet med kajakker ved nyt klubhus. Aktivitetsmuligheder på havnen/legeplads. Hyggelige oaser på havnen Stier og ruter Byvandring, som kan ses fysisk i byen, fx i fortorvet følg den rundt Byvandring med Hals historie stiforbindelse med måske hvalgabet som logo Cykelsti langs fjorden til Gandrup (ender på Aalborgvej) Oplyste og markerede stier Flytning af Nordsøstien til at starte ved det nye søsportscenter Udvikling og bedre forbindelse til Nordsøstien. Måske med lamper og bedre skiltning Oplevelsesruter Stiforbindelse fra Aalborg langs fjorden Turistmål Vedligehold af bunkere markering af bunkere Vedligehold af Skansen adgangsforhold området omkring Udvikling af opholdsrum på skanseområdet vedligehold af borde/bænke samt grønne områder Bystrand Havnebad Store kikkerter ude ved havet (hvor skydebanen ligger). Der er mulighed for at se rigt fugleliv, samt skibe der sejler ind i fjorden. Lille bro over til det lille rev Mallorca, hvor der er en fantastisk strand 13/17

14 Byliv og naturkvaliteter Gruppe 1 Politiske tiltag Slogan sund og motion Svømmehallen bibeholdes Større samarbejde mellem vores gamle Hals byer - > hele området attraktivt Attraktiv for børnefamilier Politiet skal gøre deres arbejde med at fjerne hash og stoffer fra byen Bedre sammenhæng mellem halv og by Mangler noget for de årige Det er dem der skal bo i Hals om 10 år! Ungdom en by hvor de unge har steder Netværk af frivillige stort! Mangler hjælp fra Aalborg Faldefærdige huse ved fredninger Dyrt at købe - udfordring Kultur Aalborg Kommune som helhed/økonomisk -> kulturelle tiltag bruge hele kommunen Geotracking størst ved Hals Udendørs fitness Autentisk fiskermiljø bibeholdes røde skure/blå, fiskeruser, bænke, joller Havnen autentiske fiskehuse skal bevares Tydeliggør historien i Hals fx hvalgabet Kender halsboer deres egen bys historie? Gøre byen attraktiv for tilflyttere/turister Bustur kulturhistorie Sundhedsstien hvor ligger den (ved boldbanen) Tydeliggøre hvad vi har! Udbygge og forbedre de aktiviteter/faciliteter, der er populære og fungerer, fx fodboldbanen Fodbold er godt hallen er åben om aftenen, multibaner, lys på stadion Motionsbaner ved stadion Retablering af skoleskoven Udvidelse af motionsstien med tilhørende legeplads mod nord (sundhedsstien) Styrke byens identitet: fiskeri, lystbåde, strand, renæssance-skanse = vis det fysisk Færge Jazz om sommeren Klubberne er lukkede i Hals - ungdom Muligheder Øst for jollehavnen Lave hygge/strand område turister øst på Står ved havnen og ser mod øst mangler noget at gå efter knudepunkt Havneliv som tiltrækning Jomfru Ane Gade spiritusbevilling Bedre udlejningsmulighed for cykler/kanoer Bycykler Regnvejr svømmehals, mail på bibliotek, bowling mangler noget for turister i regnvejr 14/17

15 Overdækkede rum med vand, bålsteder Udnyttelse af minehuller historisk input til turister Færgeruter Fra Hals -> Aalborg til turister Fiskeruserne ligger og tørrer dufter om søndagen Losseplads nord for jollehavnen: legeplads, autocampere Byg huse jollehavn Liggende trappe på øst-siden ved det nye spejderhus trappe som forbinder strand og vand Blandet børn/voksen legepladser Aktiviteter nær havnen bænke, overdækning, legeplads, kort over rute rundt i byen, skilt på havnen Turistruten blå, rød, gul Vi kan blive ved med at finde nye ruter små stier, når vi går med barnevognen Skab sammenhæng mellem havn og multibane gennem en sti. Måske endda sammenhængende med stien ved Nordmandshage. Giv mulighed for at gå langs vandet til havnen og slutte ved multibanen. På den måde ses måde mark, vand, havn og aktivitet. Gå gennem den gamle del af Hals. Ældre sumba, golf, vandgymnastik, bridge. Masser af tilbud. Lokal lavpraktiske ønsker En velholdt by Skraldespande på Nordsøstien Lys på stadion/fodboldbanen om aftenen til de unge Velholdt by huse, blomster, lige fortove, affaldsspande Snerydning Gadebelysning alt slukket om vinteren Lys på Børnenes jord flere bænke Bump på Lergravsvej Børnenes jord Infrastruktur Busforbindelse Hou-Hals Parkeringsplads på havnen hvad skal der ske med den Mellem havn + Skansen stor hæk + tomt område -> stor afstand Oplysningsskilte Hvalgab, Harald Bedre skiltning til stier øst Bedre skiltning af stier Natur info og skilte, ruter i byen med legepladser for alle aldre, en grøn/råd tråd gennem byen Skilte ved alle seværdigheder historiske Bedre skiltning fra havn til centrum, stier, hundeskoven Skab øget sammenhæng mellem sommerhuse og by. Skiltning omkring onsdags-torvedage, skansefester mm. Bycykler eller lign. som transport 15/17

16 Byliv og naturkvaliteter Gruppe 2 Udnyt landskabet / stier i landskabet / orientering på stedet Fra kyststi til havet? Mellem sommerhusstier skiltning, lukkede stier langs kysten Sønderskovvej langs med fjorden smuk Bedre skiltning evt. i anden farve Rigtig mange skilte Forbedring og udbygning af stier Gør landskabet omkring de gamle tyske bunkers attraktive udflugtssteder Der er rigt på fugleliv og gode udsigtsmuligheder Gør gamle bunkers rene og gør dem til kulturoplevelsessteder Gør kyststien Nordsøstien mere venlig til cyklister i de bakkede områder, så den er mere udfordrende. Flytning af skydebane Ønsker/forslag til bylivsfunktioner Flere gule huse ved havn Vil kommune ikke høre mere om det? Vedligehold evt. i samarbejde med borgere Volleybane på havnen ved Søsportscentret Seværdighederne er svær at finde Gøre Midtergade mere attraktiv Toilet nede på jollehavnen evt. ved søsportscenter (hvis man vil udvide området). Der er for langt til redningshuset. Forskønnelse af havneområdet med aktiviteter integreret Lege og ophold både på havn og i byen. Flere bænke, legepladser, grillsteder på havn Man møder aldrig et menneske Tænk hvis de mennesker, der er her i aften kunne mødes i byen. Parkering på Skansen Ødelægger det rekreative område inde i byen Evt. bruge tomme byggegrunde? Problemet er at anvise nok parkering til events Lave det mere aktivt inde i Skansen Udnyttelse af arealet ved jollehavnen til strandpark Badebro langs til Bisknap for f.eks. sejlere Hvalgabet (Lilletorv) Port på torvet måske et varemærke Den skal holdes ved lige Information Fokus på børn Aktiviteter for børnefamilier Bedre udnyttelse af Torvet for børnefamilier legeplads Udnyt Torvet bedre i løbet af sommeren Der mangler steder, der er rare at være Beplantning eller anden belægning i Havnegade Nye aktiviteter i bybilledet og samle del mod havnen. Og udnytte pladsen i starten af Midtergade til boliger/anden aktivitet Cafe mulighed også om vinteren Meget afhængig af vejret En solskinsby. Det afspejler bylivet. Kulturhus/mødested Brug den tomme grund/strækning til noget nyt Skabe mere liv på hele havneområdet Ruter / skiltning / orientering / formidling i byen Åbning mellem by og natur Gå/cykelstier i byen med skilte 16/17

17 Skilte til de små forretninger ved havnen og rundkørsel Bedre skiltning skiltning til Nordsøstien kan gøre mere attraktiv Oplysningsskilte over oplevelsesmuligheder i bynær natur Vejviserskilt godt evt. med QR koder Skilte inde i byen, som henviser til naturområder udenfor byen Rydde op efter sig (Sct. Hans bål osv.) Samle byen Folk/turister kommer kun til torvet, sejlere især Et skilt på torvet En vejviser til brugs, frisør, bager osv. Turistbureauet er ikke så synligt og ej god til at sælge /formidle området Så tager folk til Aalborg i stedet. Byggeri Grundpriser er for dyre? Ulsted boomer og det er grundpriser. Image som turistby frem for boligby er et problem. Kan vi vende det? Krav om man skal bygge på byggegrunde eller skal de frigives til andre Nogle sidder på jordkapacitet og venter -> Kommunen bør tilbagekøbe På kommunegrunde få havnen inddraget 17/17

FASE 2 U L F B O R G - BYEN I BEVÆGELSE EN HELHEDSPLAN FOR ULFBORG

FASE 2 U L F B O R G - BYEN I BEVÆGELSE EN HELHEDSPLAN FOR ULFBORG U L F B O R G FASE 2 - BYEN I BEVÆGELSE EN HELHEDSPLAN FOR ULFBORG Hvad vil vi? 2 Byen i bevægelse - En helhedsplan for Ulfborg - Fase 2 - Workshop og vision FASE WORKSHOP 2 OG VISION Workshop - byens

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Hvidbog. Idéindkaldelse i forbindelse med Planstrategi 2015 & fremtidens Hørsholm

Hvidbog. Idéindkaldelse i forbindelse med Planstrategi 2015 & fremtidens Hørsholm Hvidbog Idéindkaldelse i forbindelse med Planstrategi 2015 & fremtidens Hørsholm Inddragelsesinitiativer 1. Idéindkaldelse til alle Hørsholm borgere via Del din idé på horsholm.dk. 2. Spørgeskema til Hørsholm

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog

Ferslev. - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Ferslev - en by i udvikling! Borgernes egen Visions- og idékatalog Efteråret 2008 Ferslev visions- og idékatalog Indledning & baggrund Ferslev by har efter en årrække med højt aktivitetsniveau og vækst

Læs mere

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Forord Fra borgermøde til lokalråd Vi vil skabe sammenhænge Side 4-5 Vision og forudsætninger Det er godt at bo i Langå

Læs mere

8320 i 2020. Visioner for fremtiden. Katalog over emner og idéer fra seminaret

8320 i 2020. Visioner for fremtiden. Katalog over emner og idéer fra seminaret 8320 i 2020 Visioner for fremtiden Katalog over emner og idéer fra seminaret Forord Ud fra idéerne fra gruppearbejdet på Visionsdagen, har Visionsudvalget udvalgt en fem emner, som vi har fundet at være

Læs mere

Udviklingsprogram. ZebraBy Viby. VIBY Sjælland

Udviklingsprogram. ZebraBy Viby. VIBY Sjælland Udviklingsprogram ZebraBy Viby VIBY Sjælland Side Forord 2 Kort om ZebraBy i Viby 3 Kvaliteter vi bygger videre på... 4 De fem udvalgte indsatsområder 5 Ny dynamik og optimisme 7 Samlekraft og spændende

Læs mere

Ny byudviklingsplan for. HALS Debatoplæg

Ny byudviklingsplan for. HALS Debatoplæg Ny byudviklingsplan for HALS Debatoplæg 2015 Bag om byudviklingen i Hals Proces og tidsplan Baggrund Byerne - et godt sted at bo hele livet Nibe Vadum Frejlev Godthåb Fysisk Vision 2025 Vestbjerg Vodskov

Læs mere

Planstrategi 2015. - og Den Grønne Dagsorden

Planstrategi 2015. - og Den Grønne Dagsorden Solrød Kommune planstrategi 2015 Planstrategi 2015 - og Den Grønne Dagsorden Solrød Kommune Planstrategi 2015 Forord Vi skal være en dynamisk kommune det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet.

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

Borgermøde Aabybro Skole

Borgermøde Aabybro Skole Borgermøde Aabybro Skole 16. november 2011 i Mediecenteret Borgmesteren indledte og præsenterede baggrunden for borgermødet. Masterplanen skal være med til at skabe bedre sammenhæng i byudvikling, og sætte

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR RØRVIG HAVN. for interessentundersøgelse parkeringsregistrering og brugerundersøgelse

HELHEDSPLAN FOR RØRVIG HAVN. for interessentundersøgelse parkeringsregistrering og brugerundersøgelse HELHEDSPLAN FOR RØRVIG HAVN H V I D B O G for interessentundersøgelse parkeringsregistrering og brugerundersøgelse Odsherred Kommune, Vinter 2013 INDHOLD Interessentundersøgelse 3 HELHEDSPLAN FOR RØRVIG

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

STEMMER FRA KOKKEDAL. Interview med beboere, foreningsrepræsentanter og arbejdende i Kokkedal

STEMMER FRA KOKKEDAL. Interview med beboere, foreningsrepræsentanter og arbejdende i Kokkedal STEMMER FRA KOKKEDAL Interview med beboere, foreningsrepræsentanter og arbejdende i Kokkedal Indhold s. 2 Indledning s. 2 Metode s. 3 Hovedkonklusioner s. 4 Interview Indledning Dette bilag sammenfatter

Læs mere

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding INDHOLD Indledning 3 BYEN i dag o karakteristiske træk 4 o byens liv 5 o planlægning 5 o Nationalpark Skjern Å 5 o Kort over byen

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ ØSTBIRK OG VESTBIRK Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder.

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 VORES VISION FOR GL. VALBY Gl. Valby skal være en bæredygtig ramme om det gode liv. Gode fysiske og sociale forbindelser på tværs af områder, generationer

Læs mere

Fremtidsværksted Suldrup

Fremtidsværksted Suldrup Idemappe fra Fremtidsværksted i Suldrup den 2. februar 2011 Fremtidsværksted Suldrup Fremtidsværkstedet d. 2. februar 2011 blev arrangeret af Borgerforeningen, og ledet af konsulent Pia Bonde. KRITIK,

Læs mere

Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan 2011-20

Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan 2011-20 Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan 2011-20 Oksenvad og omegns landdistrikt Udviklingsplan 2011-20 Oksenvad og omegns landdistrikt er en del af Haderslev kommune. Indhold udarbejdet af lokale

Læs mere

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder 3 Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

GENANVENDELSE AF TOMME GRUNDE EFTER NEDRIVNING

GENANVENDELSE AF TOMME GRUNDE EFTER NEDRIVNING BYFORNYELSE GENANVENDELSE AF TOMME GRUNDE EFTER NEDRIVNING ERFARINGSOPSAMLING OG INSPIRATION FRA FIRE LANDSBYER MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER KOLOFON Udgivet oktober 2011 Udgivet af: Ministeriet

Læs mere

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP Landsbyplan 2007-2020 Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk en er udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne Henvendelse angående Landsbyplanen Lokalrådsformand

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

KVARTERPLAN SUNDHOLMSVEJ OMRÅDELØFT2009-2014

KVARTERPLAN SUNDHOLMSVEJ OMRÅDELØFT2009-2014 KVARTERPLAN SUNDHOLMSVEJ OMRÅDELØFT2009-2014 KVA R T E R P LAN 20 0 8-20 1 4 SUNDHOLMSVEJKVA R T E R E TS O M R Å D E LØ F T Udgivet af Sundholmsvej Områdeløft 2009 Tryk: Layout: Strategi: Fotos: Frederiksberg

Læs mere