Referat fra beboermøde afd. 52 Fyrkildevej, torsdag d. 16. september 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra beboermøde afd. 52 Fyrkildevej, torsdag d. 16. september 2010"

Transkript

1 Referat fra beboermøde afd. 52 Fyrkildevej, torsdag d. 16. september Valg af dirigent (der var 63 stemmeberettigede) Der var udsendt skriftlig beretning den Børge Juul blev valgt. Leo overtager dirigenthvervet under Børges eget forslag. 2. Bestyrelsens beretning Mundtlig Beretning Stamvejen. Det var meningen, at vi ville vente med at lægge ny belægning på stamvejen. Da vi skal til at bygge det nye Sundhedshus til næste år Men vinteren har været så hård ved asfalten, at det ikke længere kunne holde med en lappeløsning. Derfor var vi nød til at lægge en ny slidbane på. Samtidigt har vi skiftet pullerterne ved bumpene ud, så vi håber, at alle kan se dem og således ikke påkører dem. Vaskeriet. På grund af massiv og vedvarende hærværk og indbrud på vaskeriet har det været nødvendigt at lave Video overvågning i og omkring vaskeriet, således vi kan se hvem det er, der går og splitter det hele af. (Der har ikke været hærværk siden kameraerne er blevet opsat.) Men der er nogle folk er stadig ikke flinke til at tømme maskinerne når de vasker, det er skide træls for andre beboere, der så først skal tømme maskinerne for, at de selv kan komme til at vaske. (hærværk på Fyrkildevej 2010 har kostet ca kr.) Containerpladser. Vi har nu, som i kan se fået lavet vores containerpladser om, således det brandbare ikke står op af garagerne mere. Vi mangler pt. pladsen her ved fælleshuset men det er sat i gang. Små legepladser. Det har vist sig, at det er krops umuligt, at holde hækkene omkring legepladserne, som var tænk som en afgrænsning, således de små børn ikke løber direkte ud mellem bilerne. Hegnet som skal beskytte hækken trædes ned, og man træder i hækkene som knækker og kan derfor ikke gro, som det var meningen, i stedet ser det ikke ret godt ud, især på torv B som er den værste. Vi har diskuteret i bestyrelsen om det ikke var en god ide at flytte legepladserne ind på et grønt område, hvor der ikke kører biler. Det er også billigere for afdeling at samle tingene, da man ikke skal købe 3. ting af hver ting, som det er nu. 1

2 Garageporte. De bliver skiftet, men sikkert ikke før i Vi leder efter en port der fylder mindre i siden end dem vi har i dag, hvor der ikke er for meget plads til bilen. Samtidigt er der en del mursten der har store revner i søjlerne mellem portene, som skal repareres samtidigt med udskiftningerne. Hærværk/Indbrud Mht. indbrud i Aalborg Øst siger politiets rapporter, at der i år er en stigning på 10 % i forhold til For Fyrkildevejs vedkommende er der en stensikker tendens i den rigtige retning. Hvis vi kun kigger på politiets og vores egne rapporter om indbrud på Fyrkildevej i Så er der ikke mange, vi har kun haft 6 indbrud mod 31 i De tal viser, at indbrudskriminaliteten er lige nu flyttet andre steder hen end på Fyrkildevej. Selv om hærværk/indbrud er aftagende er det dog ikke stoppet. (vi har i 2010 brugt kr. på hærværk, heraf vaskeriet på ca kr.) Så det arbejder vi på alle fronter for at løse. Det ville dog være dejligt, hvis vi fik nogle flere iagttagelser fra beboerne. Tendensen i resten af Kildeparken er uændret i forhold til sidste halvår af 2009 dvs. et stabilt men højere niveau. Haver. Sidste gang der var haveeftersyn var der over 100 beboere der fik et brev, fordi haverne ikke var vedligeholdt, som de skulle ifølge vedtægterne. I den forbindelse, må man huske på! Som beboer i en bolig med tilhørende have - har man påtaget sig en kontraktlig forpligtigelse til løbende at ren og vedligeholde de haver og gangarealer, som tilhører lejemålet. En afdelings ansigt udadtil har meget stor betydning for tiltrækning af nye ansøgere, kommende beboere. Erfaringen viser samtidigt, at hvis der i en afdeling er flere haver, som fremstår mere eller mindre mis vedligeholdte, er der ligeledes en tendens til, at denne udvikling breder sig - også i forbindelse med nyindflytninger. Nye ventelister regler. Vi vil gerne minde jer om de nye ventelisteregler. Forstået på den måde, at skulle der være enkelt beboere, som har glemt at tilmelde sig ventelisten, så en opfordring til - hurtigst muligt - at rette henvendelse til administrationen. Vi ved godt, at tilmeldingsfristen var den , men har valgt (ikke helt regel rettet), at være en smule large, indtil opkrævningerne udsendes omkring december Når opkrævninger er klar til udsendelse, er det for sent at tilmelde sig og man vil således være slettet af ventelisten med det nummer, man havde og må begynde for fra, med sin anciennitet. Så det haster! Hvis man vil med på vognen Afd. 52 Fraflytningstyper 2009 Vi har totalt haft 128 fra flytninger, der er ca. det samme som året før. Det er et kæmpe problem, som vi i afdelingen må forholde os til. Intern i afd. 11. flytninger. Intern i foreningen 14. flytninger. Andre boligforeninger i Aalborg 17. flytninger. 2

3 Fraflyttet Aalborg Kommune 16. flytninger. Plejehjem/ældrebolig 5. flytninger. Afgået ved døden 5. stk. "Stukket af" - uden opsigelse 8. stk. Sat ud - huslejerestance. 6.stk. Sat ud husordens overtrædelse. 4. stk. Ukendt adr. på opsigelse tidspunktet 42. stk. Kælderrum. Vi er blevet opmærksomt på at sikringsrum og pose rummene i blokkene flere steder er inddraget til diverse aktiviteter og lagrer. Nogle rum ved vi er udlånt (legalt) til beboere, men vi ved ikke til hvem. Vi har derfor igangsat en gennemgang af rummene. Flere af rummene har vi ikke adgang til og er ikke bekendt med, hvad de indeholder. Efter gennemgangen vil vi rundsende en meddelelse til samtlige beboere i afdelingerne om, at dem som benytter rummene skal meddeler dette hos varmemesterkontoret. De rum, som vi ikke har adgang til og som vi ikke får henvendelser om, vil blive åbnet og indholdet bortskaffes. Vi forventer at gennemgangen af kælderrummene afsluttes i løbet af september og meddelelser til beboerne kan ske i starten af oktober. Hensigten med kælderrummene er, at benytte nogle af dem til opbevaring af afdelingens egne materialer. De beboere som legalt har lånt et kælderrum, har vi ikke til hensigt at smide ud men vi vil have dem registreret, så vi ved hvem der har hvad og hvorfor. Tagene. Vi har i år haft 5-års efterkontrol på alle vores tage. Der er bl.a. foretaget fugtmålinger på lofterne under tagene, kontrol af tag rums ventilation, tag isoleringen gangbro og krydsfinerplader, der er på svejset tagpap Konklusion: Nærværende tag rums konstruktioner er sunde og uden fugtskader. Satellitkontoret lukker. Det er med dyb beklagelse, at høre Aalborg Kommune har besluttet sig for lukke satellit kontoret, som har til huse på Fyrkildevej 55 (det lukker jan 2011.) Jeg ved, at de har haft kontakt til og hjulpet en masse mennesker, der har det meget svært i dagligdagen. De bliver så igen overladt til sig selv, med hvad deraf følger. (måske var det bedre, man slet ikke havde startet der op) Betonworkshop 2010 i Kildeparken som løber af stablen 26 27, oktober Hvad er en Betonworkshop så for noget? På workshoppen samarbejder op mod 300 studerende tværfagligt om at forstå betonens muligheder ved hjælp af en praktisk opgave, der involverer design og udførelse af konkrete objekter i beton under et på forhånd defineret tema. De 300 studerende deles i ca. 30. hold, der hvert producerer et objekt. Betonworkshoppen gennemføres i et samarbejde mellem AMU. Teknisk skole og Aalborg Universitet, der igen har et samarbejde med private virksomheder/sponsorer bl.a. Aalborg Portland. I 2010 fik Kildeparken mulig for at være vært for arrangementet. Værtskabet indebærer ikke tilskud eller lignende til projektet. (det vil altså sige, at det er gratis.) 3

4 Det eneste vi skal bidrage med er opstillingen af projekterne (figurerne) samt placeringerne. Temaet for workshop2010 tænkes, at være Sundhed - Leg og bevægelse. Knallertværksted. Der arbejdes i øjeblikket i øst projektet på at oprette et knallertværksted under ordnet forhold i Kildeparken. (tilknyttet pædagog) Den mest oplagte placering er mellem Astrup stien og Byggeren. Denne placering er optimal på flere områder. 1. Ligger ud til Astrup stien. 2. Ligger tilbagetrukket i forhold til øvrige aktiviteter i området. 3. Arealet kan for små midler udnyttes. 4. Nem adgang til el og vand. Arealet tilhører Aalborg Kommune og der arbejdes i øjeblikket på at undersøge om arealet kan benyttes. Pt. vides det ikke om det lykkes. Vi vil gerne i afdelingen være fri for, at man makker knallerter i haverne og garagerne. Måske kunne man endda lære dem at tage hensyn til andre mennesker, når de kører på deres knallerter, hvem ved? Sundheds- og Kvartershuset Efter tidsplanen skal huset være klar til indflytning den 1. juni Det forudsætter, at alle tilladelser, lejekontrakter m.v. er på plads senest den 1. oktober 2010, hvor udbudsmaterialet udsendes til de 6 entreprenørhold med teknikere, som er prækvalificeret til at byde på opgaven. En stor del af lejerne i huset er på plads, men først når kontrakterne er på plads, kan der orienteres fuldt ud i offentligheden, hvem der bliver lejere i huset. På et fyraftensmøde i Borgerforum den 6. september 2010 kl i Trekanten blev de overordnede rammer for projektet præsenteret for alle interesserede borgere i Aalborg Øst. Det har dog allerede fremgået i offentligheden, at bl.a. huset vil rumme en lægeklinik med op til 6 praktiserende læger, hvor regionen står bag som garant overfor Himmerland. Ligeledes har Region Nordjylland besluttet at 2 udviklingsafdelinger samt kursuscenter placeres i huset. Det forventes endvidere, at Aalborg Kommune vil placere funktioner i huset. Ligeledes er det fremgået i offentligheden, at det er indgået en aftale mellem Aab og Himmerland, således Aabs administration bliver lejere i huset. Forhandlinger med bl.a. speciallæger er i gang. Fonden Realdania har besluttet at støtte huset boligsociale funktioner med 6,9 mio. kr. De boligsociale funktioner, som Himmerland står bag, omfatter bla. en sundhedscafé samt faciliteter til bevægelse, fitness og fritidsaktiviteter for beboerne. Med hensyn til genhusning er 12 ud af de 44 lejemål på nuværende tidspunkt fraflyttet. Snarest vil det blive udmeldt hvornår i foråret de resterende lejemål skal være fraflyttet, for at bygningsarbejderne kan komme i gang. Efter beretningen var der få opklarende spørgsmål og debat. Daniel 68: Satellitkontoret bliver måske erstattes af noget andet. Susanne 90: Himmerland skal være mere håndfast omkring havers vedligehold. Børge. Samlet legeplads er en dårlig ide. Torv C virker godt. Andre mente at torv C ikke fungerede så godt Bente 96 God ide med samlet legeplads. Vil også give ekstra P-plads. Pernille 7 er enig i samling af legepladser er en god ide 4

5 Daniel det er mit forslag, da vi ikke kan se legepladsen på torv C, hvor vi bor og samtidigt mener jeg hækkene skal klippes. Herefter blev beretningen en stemmet godkendt. 3. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2011 Jimmy Rasmussen fra administrationen gennemgår budgettet meget grundigt og forklarer, at en stigning på 2,49 % ligger i midten af Himmerland. Molokker er billigere at få tømt, end den gamle affaldscontainer. Varmen er steget meget fra kommunen. Arbejdskapital er ny post, som er til konsolidering. Renholdelse er steget meget pga. nye lønninger til rengøring. (som er sparet under rengøring) og der var afsat for lidt sidste år. Hensættelser er sat op. Fælleskonto er til reparation af slid og ælde, som er steget meget. Bygningsskader er faldet kraftigt da nogle gamle lån er udløbet. Efter en grundig gennemgang var der kun få opklarende spørgsmål bl.a. Verner i nr. 7. Er Sundhedshuset trukket ud af vores budget. Jimmy. Det er ikke endnu, men vil blive det. Herefter blev budgettet en stemmet godkendt. 4. indkomne forslag 2.stk 1. Til rettelser af husorden. (bestyrelsen) 2. Afskaffelse af husdyrhold (Børge Juul) 1a. Efter en grundig gennemgang af husorden med kommentar fra beboerne, blev det vedtaget, at bestyrelsen efterfølgende skulle tilrette husorden og udsende den til samtlige beboere, når de var færdige. 2a. Husdyr (Leo dirigent) Børge begrundede sit forslag. Det er med stor beklagelse og megen betænkelighed, at jeg stiller ovennævnte forslag. Jeg ved, at et husdyr er til glæde og fornøjelse for rigtig mange af afdelingens beboere. Og jeg ved ligeledes, at rigtig mange husdyr ejere er omhyggelige med, at deres husdyr ikke er til gene for andre beboere. Jeg har boet i afdelingen i 18 år, og gennem de sidste 2-3 år er mængden af husdyr tiltaget voldsomt. Desværre er en lille del af husdyr ejerne fuldstændig ligeglade med øvrige beboere. I vinter talte jeg 23 hundelorte på de 20 meter sti og plæne, der er for enden af blokken. Når sneen var for høj, så sked hundene på selve gangstien. Efter at sneen var smeltet, lå der ikke under 35 hundelorte på dette lille stykke sti og plæne. Hvordan mon der så ud andre steder i afdelingen? Nu har det lige været regnvejr, og igen er der enkelte totalt uansvarlige husdyr ejere, der lufter hund på dette stykke. Jeg har ligeledes oplevet, at beboere fra torv A lufter hund på torv C. Når der slås græs, så bliver plæneklipperne smurt ind i hundelort. Hvem skal rengøre disse maskiner? To fuglereder i min hæk er blevet ryddet af katte. Jeg trak selv den ene kat ud af hækken, desværre var skaden sket, og 3 fugleunger lå på jorden. Tre gange har jeg set katte sidde og skide i sandet ved gyngestativet på legepladsen. Kort og godt: Husdyrholdet er blevet en pestilens, derfor skal det gradvis afskaffes. 5

6 Efterfølgende en livlig debat. Susanne nr.32. Kan der laves et hjørne til efterladenskaber ved snerydning. svar nej. Jensen nr. 94. skraldespande mangler. Ønsker hundehjørne. Grete nr. 2. hvor skal hjørner til efterladenskaber være. Hanne 29: Hvad med herreløse katte. Andre mente, at vi skulle indfange løse katte, da problemet med løse katte er større end med løse hunde. Løse katte løber i folks haver og skider samtidigt med, at de tager småfugle. Sørensen 50 A, ønsker liste over de forbudte hunderacer. Svar. Der kommer billeder ud meget snart. Leo og varmemester vil prøve at finde et velegnet sted til hundeefterladenskaber med langt græs. Leo uddybede problematikken omkring husdyrhold og forklarede, at bestyrelsen kun reagerede på skriftlige klager fra beboerne og bad om hjælp til en fælles løsning fra alle dem, der godt kan finde ud af at holde husdyr, uden at generer andre der ikke har husdyr. Konklusionen blev efter en livlig debat følgende, med Børge Juuls billigelse. At alle tilstedeværende, hvoraf de fleste havde husdyr, skulle hjælpe bestyrelsen og hinanden med at vejlede dem, som ikke kan finde ud af reglerne omkring husdyrhold på Fyrkildevej. Hvis vejledning ikke hjælper, klages der skriftligt til bestyrelsen v/ formanden, som så sammen med administrationen løser problemet. (Børge Juul gav aftalen en chance og trak sit forslag tilbage med ret til at fremsende det til næste beboermøde, hvis der ikke var sket en ændret adfærdsholdning til husdyrhold samt en forbedring af svineriet fra husdyrene i vores afdeling.) 5. Valg til bestyrelsen. Følgende var opstillet. 1. Daniel N. Andersen Fyrkildevej 68 (64.stemmer) 2. Bente Nørgaard Fyrkildevej 71.1.tv. (61.stemmer) 3. George Slyterman Fyrkildevej 116.A 1. (48.stemmer) 4. Brian Petersen Fyrkildevej th. (34.stemmer) 5. Pernille B Fyrkildevej 77 (31.stemmer) 6. Kjeld Olsen Fyrkildevej 31 (22.stemmer) Afstemningen gav følgende resultat. Daniel Bente George blev valgt for 2. år. Brian Petersen blev valgt for 1. år 6. Valg af suppleanter. Følgende var opstillet. Amir Babak Fyrkildevej 79 A Pernille B Fyrkildevej 77. Kaj Thomsen Fyrkildevej Stemmer 29. stemmer 47 stemmer Afstemningen gav følgende resultat. 6

7 Amir Babak Fyrkildevej 79 A 1. suppleant Kaj Thomsen Fyrkildevej 51 st. tv 2. suppleant 7. Eventuelt. Lene 25. Nogle vildkatte fodres og man giver dem halsbånd på, så man tror det er en huskat. Der bør gøres noget. Bente 96. Vi skal tage kontakt til kattens værn vi må stå fælles om det. Har kun set en vildkat. Jensen 94. Dem uden navneskilt skal fanges. 9A. Tamkatte skider under min udvendige trappe Pernille. Vil kun have katte indendørs. Der skal være stramme regler for udendørs katte. hun henstiller, at bestyrelsen kigger på det. Andre mener man skal sætte mærke på kattenes halsbånd. Bente. Skriv hvad i ved i en skriftlig klage til bestyrelsen v/ formanden Leo. Vi kan ikke i bestyrelsen indfange løsgående katte, men der bør selvfølgeligt ikke være vildkatte i vores beboelse. Det ville heller ikke være tilfældet, hvis ikke der var nogle mennesker, der af misforstået godhed fodrer disse. Vi er magtes løs i bestyrelsen, hvis vi ikke får en skriftlig klage fra beboerne, som for de flestes vedkommende, åbenbart kender op til flere, af de løse katte, der render rund i vores område. Lene 25. Vi skal opsætte knallertskilte. Leo. Skilte er dyre og vil helt sikkert ikke hjælpe på knallertbøllernes adfærd. Der skal i stedet indgives en skriftlig klage. Dem der fræser på knallerter mellem blokkene, bor for de fleste vedkommende i vores afdeling og er således kendt af op til flere på Fyrkildevej, derfor indvi bestyrelsen i jeres viden, således vi kan tage affære. Brian 120. Politiet skal køre i anonyme biler. En har set knallerter fræse over alt på legepladserne grønne områder og mellem blokken. Leo. Ring til politiet og anmelde det, eller gå ind på politiets hjemmeside. Politiet har kørt meget på Fyrkildevej i sommer. Derfor har vi sammen med andre tiltag ikke haft den ballade, som vi havde sidste sommer. Jeg har hørt at Politiet har anskaffet nogle crosser, der kan køre hvor knallerter også kan køre, det lyder helt fint. Hvem står for lyset i kælder, opgangene, med mere. Der kan gå måneder inden sprængte pærer bliver skiftet. Svar. ring til kontoret eller Johannes. 7

8 Gert 98. Hegn om haver. Gert er utilfreds med sit stakit, har bedt om en hæk i stedet for stakit Der sker ikke noget, men nu er stakittet smadret. Er det tilladt at have havelåge. Johannes og Leo svarede. Det er svært at få kontakt med kontoret. Svar vi ved det: Derfor er der lavet en fast telefon tid hvor man kun kan ringe. Fyr. 19. Rengøring af trappeopgange og kælderhalse. Det kan være svært at se resultatet af rengøring nogle steder. Johannes kigger på det. Beboermødet sluttede kl. 23:04. 8

BYMIDTEN. Afdelingsmødet 2013

BYMIDTEN. Afdelingsmødet 2013 Afdelingsmødet 2013 1 Kort Præsentation Lars Juhl - ejendomsmester med ansvar for Bymidten; Claus Olsson Formand hele Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund; Kurt Jørgensen Kundechef i Domea; Finn Korgård

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 september 2011

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 september 2011 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2011 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande.

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Side 1/11 Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Fra afdelingsbestyrelsen: Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

ODDEPOSTEN. september 2012 A FDELING 24 - O DDESUNDVEJ

ODDEPOSTEN. september 2012 A FDELING 24 - O DDESUNDVEJ ODDEPOSTEN september 2012 A FDELING 24 - O DDESUNDVEJ 1 Indholdsfortegnelse Redaktionen... 3 Bestyrelsen... 3 Nyttige oplysninger... 3 Formanden har ordet... 4 Margits klumme... 6 Referat af beboermøde...

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013

FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013 Til Frederikshavn Boligforening Dokumenttype Bilag til rapport Dato Marts-April 2013 FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING BEBOERUNDERSØGELSE 2013 BILAG Revision Mia Lærke Christensen (MILC) Dato 6. april 2013 Udarbejdet

Læs mere

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 30. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 28 beboere

Læs mere

Redaktion. Vi på redaktion vil bestræbe os på, at Oddeposten bliver anderledes og forhåbentligt mere spændende.

Redaktion. Vi på redaktion vil bestræbe os på, at Oddeposten bliver anderledes og forhåbentligt mere spændende. 2008 ODDEPOSTEN December 2008 Nyttige oplysninger Varmemesteren Tlf.: 98 15 58 34 Kontortider: Man Man-Fre - 07.00-07.30 Man Man-Fre - 12.30-13.00 Boligkontoret Tlf.: 96 31 52 00 25 års Jubilæum Se den

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

SAB-Nyt. Afdelingerne i SAB har holdt deres. årsmøder. Pavillioner til Trollemosen. Frisk 100 årig er stadig på trapperne. Fødselsdagsfest i Skovbyhus

SAB-Nyt. Afdelingerne i SAB har holdt deres. årsmøder. Pavillioner til Trollemosen. Frisk 100 årig er stadig på trapperne. Fødselsdagsfest i Skovbyhus SAB-Nyt Afdelingerne i SAB har holdt deres årsmøder Læs mere på side 12-27 Fødselsdagsfest i Skovbyhus Med 130 tilmeldte blev festen en stor succes. Læs mere på side 6 6 7 23 29 Pavillioner til Trollemosen

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere