Børn, unge og alkohol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn, unge og alkohol 1997-2002"

Transkript

1 Børn, unge og alkohol

2 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande den seneste måned. 7 V. Alkopops alkoholsodavand 8 VI. Forældre og venners alkoholvaner og børn og unges (kun 22) 9 VII. Købt alkohol i butik 12 VIII. Konklusion 14 Sociolog Karl Marosi for Sundhedsstyrelsen 2

3 Indledning Siden 1997 har Sundhedsstyrelsen hvert år i november måned undersøgt børn og unges adfærd og holdninger til alkohol. Målgruppen er elever i. til 1. klasse. Hvad angår dataindsamlingen, blev der indtil sidste år sendt spørgeskemaer ud til et tilfældigt udsnit af skoler, hvor samtlige elever i. klasse og opad blev adspurgt. Sidste år blev proceduren for indsamling af data ændret. Halvdelen af udsnittet er i 22 trukket ud på samme måde som tidligere år, mens den anden halvdel er et tilfældigt udsnit af skoleklasser stratificeret på seks klassetrin. Med skoler som enhed risikerer man, at enkelte skoler, som af en eller anden grund er specielle i denne henseende, vil få en alt for stor indflydelse på resultaterne på landsbasis. Med skoleklasser som enhed bliver den statistiske usikkerhed markant mindre. En sammenligning af de to metoder viser, at der i undersøgelsen 22 ikke er markante forskelle i den gennemsnitlige værdi på de centrale variabler. Resultaterne med skoleklasser som enhed kan uden forbehold sammenlignes med resultaterne fra de tidligere undersøgelser. Spørgeskemaerne bliver udfyldt klassevis og i skoletiden. Analyserne bygger på svarene fra cirka 1 elever i 1997, cirka 2 hvert år i samt cirka 14 i 22. Undersøgelserne er repræsentative for folkeskoler i Danmark, i særdeleshed da bortfaldet er forholdsvis lille. 3

4 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) I 22 er der eksplicit spurgt til, hvor gammel barnet var, første gang det drak mindst én genstand; dvs. alkoholdebutalderen. En genstand kan være en almindelig øl, et glas vin, et glas spiritus eller en alkoholsodavand. Figur 1. Hvor mange har drukket mindst én genstand? Sammenholdt med alder og køn I alt Drenge Piger Mange danske børn stifter i en tidlig alder bekendtskab med alkohol. Allerede i 11-årsalderen har næsten hver femte dreng drukket mindst én genstand, mens dette kun er tilfældet for hver ellevte pige. I 11- og 12- årsalderen er der markant flere drenge end piger, der har drukket alkohol. I 14-årsalderen er forskellen mellem kønnene udlignet, idet tre af fire drenge og piger har debuteret med alkohol. Når de unge er år, har næsten 9% af drengene og pigerne ved en lejlighed drukket mindst en genstand. Den voldsomme stigning i årsalderen kan forklares med, at mange forældre accepterer og måske ligefrem serverer alkohol til børn. fx når barnet bliver konfirmeret og/eller holder Blå Mandag. 4

5 II. Har man nogensinde været fuld? Børn og unge kan opleve at have været fuld efter de har drukket alkohol. Af gode grunde er oplevelsen subjektiv, og det er også det afgørende her. Børnene har oplevet en forandring. At de har været fulde! Figur 2:1. Hvor mange DRENGE har været fulde? Sammenholdt med alder Figur 2:2. Hvor mange PIGER har været fulde? Sammenholdt med alder Markant flere drenge end piger i alderen fra 11 til 13 år har svaret, at de har været fulde. Uden at sætte spørgsmålstegn ved at drenge debuterer tidligere end piger, kan dog en del af forskellen skyldes yngre drenges behov for at overdrive effekten af alkohol. Blandt de ældre i undersøgelsen, de 14--årige, er der gennem årene ofte en lidt større andel piger end drenge, der har været fulde. Det ser ud til, at andelen 12- og 13-årige, der har været fulde, er faldende i hvert fald siden Hvis vi ser bort fra den seneste måling, er andelen 14- til -årige, der har været fulde, forholdsvis konstant i perioden. Dette gælder både for drenge og piger.

6 III. Drukket alkohol den seneste måned Når børn drikker alkohol, sker det som oftest ved særlige lejligheder, fx til fester. Med spørgsmålet om man har drukket alkohol mindst én gang i den seneste måned, får man et øjebliksbillede af forbrugsmønsteret. 3:1. Hvor mange DRENGE har drukket alkohol mindst én gang i løbet af den seneste måned? Sammenholdt med alder Figur 3:2. Hvor mange PIGER har drukket alkohol mindst én gang den seneste måned? Sammenholdt med alder Siden 2 ses et fald i andelen af årige drenge og piger, der har drukket alkohol i den seneste måned. Nedgangen er særlig stor i Blandt de ældre drenge og piger ses et mindre fald i andelen, der har drukket alkohol, siden Også her ses den største nedgang i andelen i

7 IV. Drukket fem eller flere genstande den seneste måned. Formålet med spørgsmålet er at beskrive omfanget af et storforbrug. Et forbrug på fem eller flere genstande i løbet af en dag tages som udtryk for et beruselsesorienteret forbrug. Figur 4:1. Hvor mange DRENGE har i løbet af den seneste måned mindst en gang drukket fem genstande eller flere på én dag? Sammenholdt med alder og undersøgelsesår Figur 4:2. Hvor mange PIGER har i løbet af den seneste måned mindst en gang drukket fem genstande eller flere på én dag? Sammenholdt med alder og undersøgelsesår. Base: Samtlige 11--årige I alle aldersgrupper er der en større andel drenge end piger, der har drukket mindst fem genstande i løbet af den seneste måned, men forskellen bliver mindre jo ældre man er. Ifølge svarene har hver sjette 11-årige dreng 1997 drukket mindst fem genstande ved mindst en lejlighed den sidste måned, hvilket også hver tolvte pige i den alder har gjort. Selv om svarene på dette spørgsmål sandsynligvis er farvet af en vis overvurdering af eget forbrug, er der ingen tvivl om, at alkohol figurerer meget tidligt i børnenes liv. 7

8 V. Alkopops alkoholsodavand Alkopops er alkohol, tilsmagt med limonade i forskellige farver, der sælges i små flasker. Alkopops kom frem i slutningen af 199erne, men fik aldrig rigtigt fodfæste på det danske marked. Alkoholsodavand, som f.eks. "Bacardi Breezer" og "Smirnoff Ice", blev lanceret i supermarkeder for cirka halvandet år siden. Producenterne hævder, at produktet henvender sig til et modent publikum (19-3-årige), og ikke til unge. Figur :1. Hvor mange DRENGE har drukket alkopops el. alkoholsodavand den seneste måned? Sammenholdt med alder Base: Samtlige 11--årige Figur :2. Hvor mange PIGER har drukket alkopops el. alkoholsodavand den seneste måned? Sammenholdt med alder Alkopops har fra starten kun haft en marginal betydning som alkoholdrik blandt børn og unge bortset fra 1997, hvor forholdsvis mange af de ældre drak det i løbet af den sidste måned. Alkoholsodavand, derimod, tordner frem på markedet. I betragtning af at produktet først kom frem for cirka halvandet år siden, er forbruget eksploderet. I efteråret 22 havde lidt over halvdelen af de 14-årige og to tredjedele af de -årige drukket alkoholsodavand den seneste måned. Forbruget er lidt højere blandt piger end blandt drenge. Man kan også hæfte sig ved, at de yngre tilsyneladende endnu ikke har opdaget produktet. 8

9 VI. Forældre og venners alkoholvaner og børn og unges (kun 22) Formålet med spørgsmålene er at undersøge, hvilken betydning henholdsvis forældrenes og venners alkoholforbrug og -adfærd har på børn og unges debutalder og forbrug. Figur 6:1. Hvor mange var 12 år eller yngre, da de for første gang drak (mindst) et glas øl/et glas vin/et glas spiritus/en flaske alkohol sodavand/første gang blev fuld? Sammenholdt med forældrenes alkoholvaner Forældrene drikker sjældent eller aldrig Forældrene drikker af og til Forældrene drikker regelmæssigt Mindst et glas øl Mindst et glas vin Mindst et glas spiritus Mindst en flaske alkohol sodavand Har været fuld Forældrenes alkoholvaner (ud fra alkoholforbrug hverdage og weekender) er med til at forklare børn og unges eventuelle debut og debutalder. For samtlige typer af alkohol og for fuldskab er der en signifikant sammenhæng med forældrenes alkoholvaner. Jo større forældrenes alkoholforbrug er, desto tidligere debuterer deres børn, og jo lavere forældrenes forbrug er, desto større andel af deres 11--årige børn har ikke debuteret endnu. Tilsvarende sammenhæng gælder ikke kun for børnenes debutalder men også for deres forbrug. De børn, der har set en eller begge forældre fulde i løbet af den seneste måned, drak næsten dobbelt så mange genstande sidste gang de drak alkohol som de, hvis forældre ikke har været (synligt) fulde. 9

10 Figur 6:2 Hvor mange genstande blev der drukket sidste gang man drak alkohol? Sammenholdt med forældrenes alkoholvaner , 4 Antal genstande 2 2,9 Har ikke set forælder fuld den seneste måned Har set forælder fuld den seneste måned Det er ikke kun forældrenes alkoholvaner, der forklarer, hvorfor nogle børn og unge har et højt alkoholforbrug og andre et lavt, eller hvorfor nogle har en tidlig alkoholdebut og andre en sen. Der er en meget stærk sammenhæng mellem egne og bedste vens eller venindes alkoholvaner. Figur 6:3. Hvor mange var 12 år eller yngre, da de for første gang drak (mindst) et glas øl/et glas vin/et glas spiritus/en flaske alkohol sodavand/første gang blev fuld? Sammenholdt med om bedste ven/veninde drikker alkohol eller ej. 22 Base: Samtlige 11--årige Mindst et glas øl 1 Mindst et glas vin Mindst et glas spiritus Bedste ven/veninde drikker ikke alkohol Bedste ven/veninde drikker alkohol Mindst en flaske alkohol sodavand 11 Har været fuld 1

11 Sandsynligheden for, at man har drukket sin første genstand, inden man er fyldt 13 år, er dobbelt så stor, hvis ens bedste ven eller veninde også drikker alkohol, end hvis han/hun ikke gør det. De børn og unge, der har en ven eller veninde der drikker alkohol, drikker markant mere end de, hvis ven/veninde ikke drikker alkohol. Figur 6:4. Hvor mange genstande blev der drukket sidste gang man drak alkohol? Sammenholdt med bedste ven eller venindes alkoholvaner ,9 Antal genstande 4 2,6 Bedste ven/veninde drikker ikke alkohol Bedste ven/veninde drikker alkohol 11

12 VII. Købt alkohol i butik Formålet med spørgsmålet, om man har købet alkohol i en butik (inden for den seneste måned), er at måle, om den lov, der blev indført i 1998, og som forbyder salg af alkohol til børn og unge under år, bliver efterlevet. Svarene er således lige så meget en indikator på børnenes adfærd som indirekte adfærden hos dem, der sælger alkohol. Figur 7: Hvor mange DRENGE har i løbet af den seneste måned købt drikkevarer med alkohol i en butik? Sammenholdt med alder og undersøgelsesår Base: Samtlige 11--årige Figur 7:2. Hvor mange PIGER har i løbet af den seneste måned købt drikkevarer med alkohol i en butik? Sammenholdt med alder og undersøgelsesår

13 Den nye lov har haft indflydelse på de unges muligheder for at købe alkohol. Både blandt drenge og piger er der et fald siden 1998 i andelen, der har købt alkohol, blandt 11-, 12- og 13-årige. At loven ikke har haft den samme effekt på de 14-åriges adfærd som på de yngres, bortset fra målingen i 22 (som kan være begyndelsen på en ny udvikling i den aldersgruppe), kan blandt andet skyldes det banale faktum, at de i højere grad ligner -årige end de årige. 13

14 VIII. Konklusion Måler vi børns alkoholforbrug som andelen der har været fulde, drukket alkohol seneste måned og drukket mere end fem genstande på en gang seneste måned, er forbruget navnlig blandt de årige faldet i perioden 1997 til 22, mens det stort set er uforandret blandt de 14--årige. For de yngste aldersgrupper gælder, at forbruget er det laveste, der nogensinde er målt i undersøgelsesperioden. Det er endnu for tidligt at sige, om dette er begyndelsen til en ny trend i børns alkoholadfærd. Siden 1997 ses et fortsat fald blandt de årige, der svarer bekræftende på, at de har været fulde. 22 ses et markant fald i andelen af drenge og piger, der har drukket alkohol den sidste måned. Dette gælder for alle aldersgrupper. Tilsvarende tendens gør sig gældende, når man ser på andelen der har drukket mere end fem genstande på en gang seneste måned. I 22 er der spurgt til, hvornår barnet første gang drak mindst en genstand. Undersøgelsen viser, at mens 14-21% af de årige har drukket mindst én genstand, gælder dette for 43% af de 13-årige og 74% af de 14-årige. Forbruget af alkoholsodavand har udviklet sig eksplosivt, sammenlignet med de tilsvarende alkopopsprodukter. De nye alkoholsodavand har i løbet af ingen tid fået et godt tag i de 14--årige. I særdeleshed synes pigerne at være begejstrede for den nye drik. Forældre har en stor indflydelse på deres børn, hvad angår alkohol i særdeleshed som rollemodeller, som forbillede. Resultaterne viser, at forældres drikkevaner har meget stor indflydelse på tidspunktet for børns alkoholdebut. Indflydelsen er særlig stor, hvis barnet har set en af sine forældre fulde. Endvidere drikker børn næsten dobbelt så meget alkohol, målt i antal genstande de drak den seneste måned, hvis de har set deres forældre berusede. Der er en meget stærk sammenhæng mellem egne og venners drikkevaner. Til forskel fra forældrene kan vennerne skiftes ud, og ved vi heller ikke hvem, der har påvirket hvem. Men andre undersøgelser viser, at mekanismen er både at man vælger venner, der har de samme holdninger som én selv også til alkohol og at man bliver påvirket af de venner man har. Det er meget positivt, at færre børn under 14 år har købt alkohol i en butik. Det kan skyldes, at børnene selv er blevet opmærksomme på, at der ikke må sælges alkohol til dem, men naturligvis også at butikkerne selv håndhæver forbudet bedre. 14

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER

UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER Svend Sabroe Kirsten Fonager UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER I OG UDVIKLINGEN SIDEN 995 Institut for Epidemiologi og Socialmedicin Aarhus Universitet Rapport nr. 5 FADL s Forlag Unges erfaringer med rusmidler

Læs mere

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

Rusmiddelforbruget. i folkeskolens afgangsklasse og udviklingen fra 1995-99. Danske resultater fra en undersøgelse af europæiske skolebørn

Rusmiddelforbruget. i folkeskolens afgangsklasse og udviklingen fra 1995-99. Danske resultater fra en undersøgelse af europæiske skolebørn Institut for Epidemiologi og Socialmedicin Aarhus Universitet UDGIVELSE NR. Rusmiddelforbruget i folkeskolens afgangsklasse og udviklingen fra 99-99 Danske resultater fra en undersøgelse af europæiske

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser Cast Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Winsløwparken 19,3 5000 Odense C tlf.: 6550 1000 Fax: 6591 8296 Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen Ungeprofilundersøgelse Folkeskoleundersøgelsen Juni 2013 Vers. 2.0 2 Ungeprofilundersøgelsen SSP SAMRÅDET SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS FOLKESKOLEUNDERSØGELSEN En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-Samarbejdet

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006 Unges livsstil og dagligdag 26 STOFFER KROP LIVSSTIL ALKOHOL VENNERRYGNING HELBRED MULD-RAPPORT NR 6 LIVSSTIL KROP HELBRED ALKOHOL RYGNING VENNER FRITID STOFFER Unges livsstil og dagligdag 26 Forfattere:

Læs mere

Ryge- og rusmiddelvaner

Ryge- og rusmiddelvaner Ryge- og rusmiddelvaner blandt unge Samlet rapport for 9. og 10. klassetrin Skoleåret 2011/2012 FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 RESUME 3 ANBEFALINGER 4 BAGGRUND

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Rygeforbud og rygemiljøer på efterskoler

Rygeforbud og rygemiljøer på efterskoler Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Rygeforbud og rygemiljøer på efterskoler - Effekt i forhold til elevers rygestart og rygereduktion Poul Dengsøe Jensen Ida Marie Castberg Anne Mette Tranberg Kejs

Læs mere

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune Sundhedsprofil for 9. klasse Gladsaxe Kommune Skoleåret -2015 2011/05332 001 Indholdsfortegnelse 1.0 Sammenfatning af undersøgelsens resultater 3 2.0 Indledning 5 3.0 Resultater 6 3.1 Skoletrivsel 6 3.2

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012 Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Unges dagligdag 2012 Thora Majlund Kjærulff og Trine Pagh Pedersen Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel Sundhed og trivsel

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2014

Ungeprofilundersøgelse 2014 Ungeprofilundersøgelse 2014 SSP & Forebyggelse Ungeprofil 2014 Kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

STATISTIK 2002: ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAK

STATISTIK 2002: ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAK STATISTIK 2002: ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAK STATISTIK 2002: ALKOHOL, NARKOTIKA OG TOBAK Denne publikation kan købes gennem Sundhedsstyrelsens Publikationer c/o Schultz Information Herstedvang 12 2620 Albertslund

Læs mere