Muligheder frem for begrænsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Muligheder frem for begrænsninger"

Transkript

1 Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden

2 Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere. En af prognoserne lyder, at ledigheden blandt dimittenderne risikerer at blive lige så høj som i 2003 eller først i 1990 erne, da rekordmange kandidater fra de videregående uddannelser stod uden job. I skrivende stund er dimittendledigheden ifølge tal fra Akademikerne har Djøf'erne den højeste dimittendledighed med 31,0 pct., mens dimittendledigheden for magistre og ingeniører er på henholdsvis 26,9 pct. og 25,4 pct. De studerende kan sideløbende følge med i medierne om faldende produktivitet, udflytning af job til udlandet og en halv befolkning på overførselsindkomster, som de kommer til at finansiere. Kompetencerne er også i bund, forstår man. Knap var DR færdige med at berette om en dansk niendeklasse, som haltede bagefter kineserne, før Børsen lancerede et stort opsat tema med titlen Hvad kan vi danskere?. Underforstået: Nok ikke alverden. Det er på den baggrund, Ase har valgt at tage pulsen på de universitetsstuderendes optimisme. Ser det hele virkelig så sort ud, som man forledes til at tro, når man følger medierne? Eller er glasset måske i virkeligheden snarere halvt fuldt? Som det fremgår af både titlen på og indholdet i nærværende analyse, bekræfter de studerende os ikke i de negative tendenser. Tværtimod er optimismen overvældende.

3 Fremtiden er lys Til trods for en meget stærk kriseretorik fra politisk side, ser studerende optimistisk på fremtiden. 37 procent erklærer sig således helt enige i udsagnet Jeg er optimistisk omkring min fremtid, mens 49 procent erklærer sig enige i udsagnet. Blot 3 procent erklærer sig uenige i at være optimistiske omkring deres fremtid, mens ingen har benyttet kategorien helt uenig. Tvivlen er ligeledes ikke tilstede: Ingen af respondenterne benytter svarkategorien ved ikke. Figur 2 bekræfter tendensen. Her angiver et overbevisende flertal på 65 procent, at de i løbet af de næste fem år forestiller sig en verden af muligheder frem for en verden af forhindringer. Knap hver tredje, eller 27 procent, ser lige dele muligheder og forhindringer. Samme billede viser sig i figur 2, hvor respondenterne er stillet et beslægtet spørgsmål og er blevet bedt forholde sig til, om de generelt er mest optimistiske og forventningsfulde eller pessimistiske og usikre. Igen viser et stort flertal, 87 procent, sig mest optimistiske. Der er ikke noget i tallene, der peger på faldende optimisme jo længere man er fremme i studierne. Den relativt høje ledighed blandt nyuddannede ser dermed ikke ud til at påvirke optimismen blandt de studerende. Figur 1 Jeg er optimistisk omkring min fremtid 37% 49% 11% 3% 0% 0% Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke Figur 1 viser, at hele 86 procent af de studerende, der er adspurgt i analysen erklærer sig enige eller helt enige i udsagnet jeg er optimistisk omkring min fremtid.

4 Figur 2 65% Hvad ser du mest af, hvis du forestiller dig de næste fem år af dit liv? 27% 6% Muligheder Forhindringer Lige mængde muligheder og forhindringer 2% Ved ikke Figur 2 viser, at 65 procent af de studerende forestiller sig de næste fem år af livet som bydende på flere muligheder end forhindringer. 27 procent ser lige dele muligheder og forhindringer, mens blot 6 procent ser flest forhindringer. Figur 3 Hvilken af følgende sætninger beskriver bedst din forestilling om de næste fem år af dit liv? 87% 13% Jeg føler mig optimistisk og er generelt fuld af positive forventninger Jeg føler mig pessimistisk og er generelt usikker Figur 3 viser, at kun et fåtal, 13 procent, føler, at pessimisme og usikkerhed bedst beskriver de næste fem år af tilværelsen. 87 procent føler sig optimistiske og generelt fulde af positive forventninger.

5 Ikke mere krisesnak, tak! Der er ikke meget opbakning at hente til en dansk presse, der hellere holder mikrofonen op foran nej-sigere end ja-sigere. De studerende foretrækker i overvældende grad, at medierne fokuserer mindre på problemer og i højere grad på muligheder. Hele 86 procent efterspørger således en mere mulighedsfokuseret presse. Hver femte forholder sig neutralt til spørgsmålet, mens blot 3 procent erklærer sig uenige. Figur 4 Jeg ville foretrække, at medierne fokuserede mindre på problemer og i højere grad på muligheder 45% 31% 20% 3% 0% 2% Helt enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig Helt uenig Ved ikke Figur 4 viser, at samlet 86 procent foretrækker, at medierne fokuserer mindre på problemer og i højere grad på muligheder. Blot 3 procent erklærer sig uenige og ønsker en mere problematiserende presse.

6 Jeg er mere flittig end de andre Spørger man de studerende til henholdsvis deres egen og danskernes generelle flittighed, løber man ind i et paradoks. 83 procent erklærer sig enige eller helt enige i at være flittige. Spørger man omvendt ind til, om de anser danskerne generelt er flittige, er billedet et noget andet. Blot 40 procent, eller under halvt så mange, mener, at danskerne som folkefærd er flittige. Figur 5 Danskerne er flittige Jeg er flittig 83% 40% 40% 14% 18% 3% Enig/helt enig Hverken enig eller uenig Uenig/helt uenig Figur 5 viser, at mens 83 procent af de studerende anser sig selv for værende flittige, anser kun 40 procent danskerne som værende et generelt flittigt folkefærd.

7 Fremtidens arbejdsmarked De studerende anser sig selv som værende flittige, og meget tyder ifølge dem selv på, at de får brug for fliden. Således peger seks ud af 10 på, at danskerne bliver nødt til at arbejde mere i fremtiden, hvis vi skal fastholde vores velfærdsniveau. 27 procent er hverken enige eller uenige i udsagnet, mens 11 procent erklærer sig uenige eller helt uenige. I figur 7 bekræftes den optimisme, som også fremgår af figur 1-3, nemlig at de studerende ser positivt på deres muligheder. Et overbevisende flertal på 58 procent mener således, at de har bedre muligheder end deres forældres generation for at forløse deres potentiale på arbejdspladsen. Figur 6 Danskerne bliver nødt til at arbejde mere i fremtiden, hvis vi skal fastholde vores velfærdsniveau 59% 27% 11% 4% Enig/helt enig Hverken enig eller uenig Uenig/helt uenig Ved ikke Figur 6 viser, at et flertal af de studerende, 59 procent, vurderer, at danskerne bliver nødt til at arbejde mere i fremtiden, hvis vi skal fastholde vores velfærdsniveau. 27 procent er hverken enige eller uenige, mens 11 procent er uenige.

8 Figur 7 Hvordan ser du på dine muligheder for at kunne forløse dit potentiale på arbejdsmarkedet, når du er færdig med studiet? 58% 16% 17% 9% Jeg har bedre muligheder end mine forældres generation Jeg har ringere muligheder end mine forældes generation Jeg har de samme muligheder som mine forældres generation Ved ikke Figur 7 viser, at 58 procent eller næsten seks ud af 10 mener, at de har bedre muligheder end deres forældres generation for at kunne forløse deres potentiale på arbejdsmarkedet efter endt studium. 16 procent mener, at de har ringere muligheder, mens 17 procent mener, at de er på linje med deres forældre i forhold til at kunne forløse deres potentiale på arbejdspladsen.

9 Om analysen Analysen baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt studerende på de danske universitetsinstitutioner. 969 studerende har fuldført spørgeskemaet. Data er indsamlet i uge via studerende i Move On Communications database.

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM

JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM NOTAT 1. juli 2015 JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Med Dansk Folkepartis vælgersucces og blå

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne.

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne. Hvor bliver de studerende af når de går ud? Universiteterne får i stadig højere grad øjnene op for de mange muligheder, der ligger i Danmarks Statistiks registre. Universiteterne er blandt andet meget

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Vurderingsark. til at vurdere en persons motivation til at forandre en adfærd. University of Rhode Island Change Assessment Scale (URICA)

Vurderingsark. til at vurdere en persons motivation til at forandre en adfærd. University of Rhode Island Change Assessment Scale (URICA) Vurderingsark til at vurdere en persons motivation til at forandre en adfærd University of Rhode Island Change Assessment Scale (URICA) De følgende udsagn beskriver, hvordan en person kan føle, når han/hun

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere