Grundstoffer og det periodiske system

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundstoffer og det periodiske system"

Transkript

1 Grundstoffer og det periodiske system Gør rede for atomets opbygning. Definer; atom, grundstof, isotop, molekyle, ion. Beskriv hvorfor de enkelte grundstoffer er placeret som de er i Det Periodiske System. Forklar om systemets opbygning i hovedgrupper, perioder. Kom ind på nogle af hovedgruppernes tilstandsformer og generelle kemiske egenskaber. Definer oktetreglen. Gør rede for hvordan et stofs elektronegativtiet indvirker på om dets bindingstyper Enkelte grundstoffers opbygning og reaktionsmåde. Eksempler på kemisk reaktioner, Sublimation af iod Inddrag øvelse Molekylemodeller.

2 Kovalente bindinger. Gør rede for hvad en kovalent bindinger hvad der kendetegner de atomer der indgår i disse bindinger. Kom med eksempler på stoffer der karakteriseres af en hhv. polær og upolær kovalent binding. Gør rede for elektronegativitetsbegrebet. Hvordan er et molekyles polaritet afhængig af dets rumlige opbygning? Sammenhold smelte- og kogepunkter mellem ionforbindelser og molekyler. bindingsforholdende i NH 3, O 2, CO 2, N 2 CH 4. Forskel mellem kovalentbinding og ionbinding Inddrag øvelse Molekylemodeller og identifikation af organiske stoftyper.

3 Fotosyntese og forbrænding Opskriv reaktionsligningen for de 2 processer. Forklar om de enkelte reaktanter og produkter- deres tilstandsformer og opløselighed i vand. Opskriv og afstem en forbrændingsreaktion. Hvordan kan det være nogle mikroorganismer anvender svovl i stedet for ilt til respiration?. Hvordan ændres kulstofs oxidationstal sig under fuldstændig af methan? Fossilt brændstof Endoterme og exoterme reaktioner Ufuldstændig forbrænding. Inddrag øvelse Molekylemodeller og Identifikation af organiske stoftyper.

4 Polære kovalente bindinger Beskriv typiske eksempler på stoffer med polære kovalente bindinger. Forklar hvordan forskellige stoffers egenskaber og tilstandsformer hænger sammen med deres bindingstyper. Hvordan indvirkes et stofs polaritet af dets rumlige opbygning? Hvilke intermolekylære kræfter kender du og hvilken betydning har de for stoffets tilstandsformer? Blandbarhed og emulgatorer. Inddrag øvelse Molekylemodeller og Identifikation af organiske stoftyper.

5 Tilstandsformer Beskriv hvad der sker på hhv. mikroskopisk og makroskopisk niveau når tilstandsformerne ændres? Gør rede for hvordan ændringerne afhænger af temperaturen. Hav fokus på hvilke ændringer der er endoterme og hvilke der er exoterme. Forklar hvorfor temperaturen falder når der salt bandes med is-vand. Sammenhold kogepunkter og smeltepunkter for ionforbindelse, kovalente forbindelser og alkaner. Forklar hvorfor kemiske reaktioner oftest forgår i flydende vand. Inddrag forsøget med at tilsætte NaCl til is-vand.

6 Alhohol Hvordan er alkohol opbygget? Hvad kendetegner hhv. ethanol og butanol, sammenhold deres smelte- og kogepunkter. Sammenhold dem også med temperaturerne for vands faseovergange. Gør rede for elektronegativitetsbegrebet. Kom ind på isomeri. Fortæl om opløselighed hvorfor er vand et bedre opløsningsmiddel end ethanol? Hvorfor opløses DNA fx i varm ethanol men ikke i iskold ethanol. Afstem reaktionsskema for forbrænding af fx 100 gr. butanol. Forklar hvad koncentration er og hvordan den beregnes. Redegør for hvordan alkoholpromillen beregnes. Navngivning af organiske molekyler. Hvor mange gram alkohol er der i en genstand Inddrag øvelse Molekylemodeller og identifikation af organiske stoftyper.

7 Vand Hvordan er H 2 O opbygget? Hvorfor er H 2 O et excellent opløsningsmiddel? Gør rede for den atomare opbygning af H og af O og for dannelsen af dipolmomentet i H 2 O molekylet. Forklar om oktetreglen og tilstandsformer. Giv eksempler og beskriv forskellene på vitaminer der er opløselige i vand og vitaminer der ikke er. Vand kan ikke opløse fedt hvad skal der til for at fedtpartilker kan bevæge sig over i vandfasen? Vands ionprodukt Mulighed for liv der ikke er baseret på H 2 O Inddrag molekylemodeller og journalrapporten; Saltes opløselighed.

8 Mængdeberegning Gør rede for mol begrebet, for ækvivalente mængder og begrænsende faktor. Vis sammenhæng mellem stofmængde og masse. Afstem reaktionsskema. Forklar hvad koncentration er og hvordan den beregnes. Diskuter forskel på formel og aktuel konc. ud fra eksempler. Inddrag titrering som analyseform og vis hvilke beregninger der hører til her. Inddrag øvelse Natron. eksempler på beregning af opløsninger med kendt konc. Mængden af CO 2 der udledes ved forbrænding af 1 kg. benzin

9 Organisk kemi Gør rede for carbonhydriders opbygning og navngivning hvor du har fokus på alkaner og alkener. Beskriv deres rumlige opbygning og bindingsforhold, deres polaritet og fysiske egenskaber. Beskriv ex på carbonhydrider der har særlig samfundsmæssig betydning. Inddrag evt. alkoholer og organiske syrer. Giv ex på reaktionstyper; forbrænding, addition, substitution. Stoffers blandbarhed. Mængden af CO 2 der udledes ved forbrænding af 1 kg. benzin Øvelse: Identifikation af organiske stoftyper

10 Syrer og baser Definer og giv eksempler på syrer og baser. Forklar om deres styrke om og de korresponderende syre/base par. Forklar hvad en amfolyt er, fortæl om vands autoprotonolyse, ph-begrebet og giv ex på beregning af ph, du kan fx beregne ph for en 0,1MHCl og 2MNaOH.. Vands ionprodukt. Praktisk anvendelse af syre og baser Øvelse: Titrering af husholdningseddike

11 Redox, spændingsrækken, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H 2, Cu, Hg, Ag, Au Definer oxidation og reduktion. Forklar hvad spændingsrækken betyder og hvad der sker i følgende opløsninger: Fe(s) i CuSO 4 opløsning Au i CuSO 4 opløsning Cu i MgSNO 3 opløsning Pb i CuCl 2 opløsning Hvad kan rækken bruges til? Hvilken særlig plads har H 2 i spændingsrækken? Beskriv regler for tildeling af OT. Forklar om redox reaktionerne i en forbrændingsreaktion. korrosion. Afstemme en redox reaktionsligning. Inddrag øvelse her jernindhold i ståluld

12 Redox,, afstemning af redox reaktion Definer oxidation og reduktion. Beskriv regler for tildeling af OT. Afstem følgende reaktion og forklar hvordan du gør: PbO 2 (s) + Cl - Pb 2+ + Cl 2 (g) Forklar om forbrændingsreaktion udfra et redox perspektiv. Spændingsrækken K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H 2, Cu, Hg, Ag, Au Principperne i titreranalyse Inddrag øvelse her jernindhold i ståluld

Mundtlige eksamensopgaver

Mundtlige eksamensopgaver Mundtlige eksamensopgaver Kemi C 3ckecmh11308 Grundstoffer og det periodiske system Øvelse: Kobber + dibrom Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne er ordnet

Læs mere

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag.

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag. VUC Århus, 17. maj. 2011 Kære alle kursister på holdene ke02da1c (kemi C flex, helårsholdet) og ke05da1c (kemi C flex, halvårsholdet) På de næste mange sider vil I kunne se Jeres kommende eksamensopgaver

Læs mere

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom.

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. 1 Atomets opbygning Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. Kernepartikler og elektronstruktur Periodisk system - hovedgrupper

Læs mere

1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed.

1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed. Indhold 1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed.... 2 2. Fældningsreaktioner herunder eksperimentet Saltes opløselighed i vand.... 3 3. Stofmængdekoncentration

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2014- dec 2014 Institution VUC Hvidovre Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Flex-kemi C Kemi C Mohammed

Læs mere

Spørgsmål 1 Carbonhydrider

Spørgsmål 1 Carbonhydrider Nedenstående spørgsmål er med forbehold for censors godkendelse Spørgsmål 1 Carbonhydrider Der ønskes en gennemgang af udvalgte carbonhydriders opbygning og kemiske egenskaber. Du skal inddrage øvelsen:

Læs mere

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning.

Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Teori: Atomers opbygning. Spørgsmål 1. Øvelse: Kobber plus dibrom. Atomers opbygning. Atomets struktur. Det periodiske system. Betydning af hovedgrupperne. Ædelgassernes elektronstruktur i den yderste skal. Dannelse af ioner og

Læs mere

Eksperimenter: Forsøg med natron (journal) Propan-1-ol og propan-2-ol s kogepunkter (journal)

Eksperimenter: Forsøg med natron (journal) Propan-1-ol og propan-2-ol s kogepunkter (journal) Undervisningsbeskrivelse for 2g (Pia Lassen) Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12/13 Institution Thisted Gymnasium og FH Uddannelse stx Fag og niveau Kemi B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HF Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Susanne Brunsgaard Hansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Kemi B Anja Skaar Jacobsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 Maj 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommer 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg HFe Kemi C Maria Ji Sigby-Clausen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Kemi C Ruth Bluhm 2s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Grundstoffernes

Læs mere

Læringsmål i fysik - 9. Klasse

Læringsmål i fysik - 9. Klasse Læringsmål i fysik - 9. Klasse Salte, syrer og baser Jeg ved salt er et stof der er opbygget af ioner. Jeg ved at Ioner i salt sidder i et fast mønster, et iongitter Jeg kan vise og forklare at salt, der

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Kemi C Ole Plam 14kemc2 Oversigt

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) December 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni

Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni Eksamensspørgsmål til kecu eksamen tirsdag d. 19. juni og onsdag d. 20. juni Spørgsmål: 1. Ionforbindelser og fældningsreaktioner, herunder øvelsen Saltes opløselighed i vand 2. Det periodiske system ionforbindelser,

Læs mere

Kemi. Formål og perspektiv

Kemi. Formål og perspektiv Kemi Formål og perspektiv Formålet med undervisningen er, at eleverne skal få kendskab til forskellige stoffers kemiske egenskaber og til processer og lovmæssigheder. Vejen dertil går gennem aktiv iagttagelse

Læs mere

Naturfag - naturligvis. 2. Kemi

Naturfag - naturligvis. 2. Kemi Naturfag - naturligvis af Kenneth ansen 2. Kemi C C O C C O C C C C C O O Acetylsalicylsyre (bedre kendt som aspirin) 2. Kemi Indhold 1. Grundstoffer og kemiske forbindelser 2 2. Atomets opbygning 5 3.

Læs mere

NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE PÅ HF 2013-14

NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE PÅ HF 2013-14 NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE PÅ HF 2013-14 Nf-lærerne aftaler indbyrdes, hvem der introducerer klassen for det samlede forløb ved skoleårets start, og herunder hvem der fremlægger en samlet plan for eleverne

Læs mere

Intra- og intermolekylære bindinger.

Intra- og intermolekylære bindinger. Intra- og intermolekylære bindinger. Dipol-Dipol bindinger Londonbindinger ydrogen bindinger ydrofil ydrofob 1. Tilstandsformer... 1 2. Dipol-dipolbindinger... 2 3. Londonbindinger... 2 4. ydrogenbindinger....

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Forord. Undervisere kan bruge arket ved først at kontakte pierre@naae.dk og få et skriftligt tilsagn.

Forord. Undervisere kan bruge arket ved først at kontakte pierre@naae.dk og få et skriftligt tilsagn. Forord Dette hjælpeark til mol og molberegninger er lavet af til brug på Nørre Åby Efterskole. Man er som studerende/elev meget velkommen til at hente og bruge arket. Undervisere kan bruge arket ved først

Læs mere

Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007

Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007 Kemi A Htx Undervisningsvejledning September 2007 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere