SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG"

Transkript

1 SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på den bedst mulige måde. Derfor ønsker vi, at det skal være muligt at opholde sig i et røgfrit miljø. Ved børne- og ungdomsstævner og -kampe, mener vi det må være en selvfølgelighed, at der tages hensyn til unge, så de ikke udsættes for passiv rygning. Det betyder at rygeforbuddet respekteres i de haller, hvor der er rygeforbud det gælder selvfølgelig også i omklædningsrum og i taktikrum. Vi ønsker derfor at ved børne- og ungdomsstævner og -kampe: at du som leder aldrig - hverken inde eller ude - ryger, når du er sammen med dit børne- /ungdomshold at du som leder/forældre søger væk fra børn og unge, når du har behov for at ryge AL RYGNING I SKÆVINGE HALLEN ER FORBUDT I HENHOLD TIL HILLERØD KOMMUNES RYGEPOLITIK. Vi ønsker at have et velovervejet og sundt forhold til alkohol. Vi er bevidste om, at når mange voksne samles i sociale sammenhænge, er det en almindelig del af danskernes kultur at nyde en genstand i hyggeligt samvær med andre. Vi mener dog, at ved børne- og ungdomsstævner og -kampe er det en helt anden situation. Forældre skal trygt kunne sende deres børn/unge af sted til stævne/kampe uden frygt for, at de vil være fristet af alkohol i nogen sammenhænge. Ligeledes mener vi, at det er på sin plads, at de samme retningslinier gælder for ledere, dommere, forældre, som er sammen med børn til stævne/kamp. Husk derfor: at du som leder, træner, dommer og forældre altid optræder som rollemodel for børnene/de unge nyd aldrig alkohol ved et børne- eller ungdomsstævne eller -kamp, når du har en opgave med dit hold sørg for at medrejsende forældre får information om Skævinge Håndbolds retningslinier for alkohol ved børne- eller ungdomsstævner eller -kampe Vi håber, at kunne være med til at præge de unge i retning af at få et sundt og fornuftigt forhold til alkohol gennem bl.a. at give dem et positivt alternativ til steder, hvor alkohol er i centrum. Når Du har officielle opgaver for klubben, f.eks. passer dommerbord, er det ikke tilladt at indtage alkohol, mens Du udføre opgaven. Skævinge Håndbold forventer også, at Du er i stand til at udføre de opgaver for klubben, som Du har påtaget. Du må således ikke være påvirket af alkohol, når Du udføre officielle opgaver for klubben. Side 1 Version 1.

2 Unge, der endnu ikke lovligt kan købe alkohol selv d.v.s. er under 16 år, må ikke mens de hjælper med kiosk salg ved klubbens hjemmekampe sælge øl. Skævinge Håndbold forventer selvfølgelig at klubbens senior spillere er bekendt med og efterkommer klubbens alkoholpolitik. Brug og salg af dopingmidler i forbindelse med klubaktiviteter medfører øjeblikkelig ekskludering. Brug og salg af euforiserende stoffer i forbindelse med klubaktiviteter medfører øjeblikkelig ekskludering. Skævinge Håndbold forholder sig aktivt til pædofiliproblematikken. Skævinge Håndbold ansætter ikke pædofilidømte, efter de har udstået deres straf. Skævinge Håndbold suspenderer personer, der er sigtet eller tiltalt for pædofili, fra samtlige aktiviteter, indtil en dom foreligger. Skævinge Håndbold foretager en fuldstændig eksklusion af pædofilidømte fra samtlige aktiviteter i klubben. Skævinge Håndbold ønsker at sikre vores ungdomsspillere under 15 år mod pædofili. Det skal først og fremmest ske gennem en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, som alle opfordres til at bidrage hertil. Dernæst benytter Skævinge Håndbold sig af den lovpligtige børneattest, der skal indhentes på trænere og holdledere, der er i direkte kontakt med børn under 15 år. Både eksisterende trænere eller holdledere samt kommende trænere eller holdledere skal acceptere ved underskrift at børneattesten indhentes. En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser: Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år. Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år. Oplysningerne fås fra Det Centrale Kriminalregister (DCK). En konsekvent kontrol ud fra definerede og objektive kriterier bør medvirke til at skabe en fornemmelse af en vis tryghed i klubben. Kontrol af personer i DCK bør til gengæld ikke medvirke til at skabe en falsk tryghedsfornemmelse, idet registret alene omfatter personer, der formelt er anmeldt eller dømt for pædofiliforhold. Skævinge Håndbold følger Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) regler på området: Side 2 Version 1.

3 Ingen idrætsforeninger under DIF kan ansætte eller have en person ansat (lønnet eller ulønnet), som skal varetage børne- eller ungdomsarbejde, hvis personen tiltales eller dømmes eller tidligere er dømt efter straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser mod børn og unge. Foreningen er forpligtet til at underrette DIF, så snart der opnås kendskab til et sådant forhold. Det er Kassereren for Skævinge Håndbold der indhenter, og opbevarer, børneattesten i forbindelse med ansættelse. Hvert 3 år skal trænere og holdledere, der er i direkte kontakt med børn under 15 år acceptere, at børneattesten indhentes på ny. Skævinge Håndbold følger Kulturministeriets Vejledninger om håndtering af h.h.v. blanke (negative) eller positive børneattester. Skævinge Håndbold udarbejder et sæt retningslinjer for, hvordan vores trænere og ledere bør omgås foreningens børne- og ungdomsmedlemmer. Ture: På ture bør der være mindst en træner/leder ad samme køn som spillerne eller minimum to voksne trænere/ledere. Kan det ikke lade sig gøre indenfor træner/ledergruppens ressourcer, bør forældregruppen inddrages. Det er vigtigt at kunne følge spillerne overalt uden, at kønnet sætter en begrænsning. Bade- og omklædningssituationer: Trænere og ledere af modsatte køn, må ikke opholde sig i omklædningsrummet under omklædning og bad. Trænere og ledere kan eventuelt opholde sig i omklædningsrummet i forbindelse med taktikmøde, i halvlegen eller efter kampen. Dog skal trænere og ledere altid sikre sig, at spillerne er færdige med at klæde om og bade. Grænser for kropskontakt: Trænere og ledere skal være opmærksomme på kropskontakten med spillerne. Berøring af skridt og bryster er altid uacceptabelt! Håndboldsporten handler meget om følelser og oplevelser. Her skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen, eller en trøstende omfavnelse til dem, der føler nederlag eller har slået sig. Det er naturligt, at trænere i træningssituationer har kropskontakt med spillerne, idet idræt handler om at bruge kroppen, mærke og beherske. Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb må aldrig føre til, at træneren ikke tør røre sine spillere! Det enkelte barns/den enkelte unges grænse for kropskontakt skal respekteres! Omgangstonen: Trænere og ledere skal være bevidste om deres omgangstone med spillere og derved skabe et trygt og positivt miljø, hvor spillerne trives. Det er vigtigt, at trænere og ledere sikrer og selv praktiserer en omgangstone, som gør at ingen udsættes for verbale krænkelser. Trænere/lederes eventuelle samvær med børn og unge: Trænere og ledere bør ikke bringe sig i situationer, som kan give anledning til misforståelser. Især bør man være opmærksom på situationer, hvor træneren eller lederes er alene med et barn/ung i andre sammenhænge end i foreningsregi. Trænere og ledere må ikke misbruge deres position og erfaring i forhold til børnene/de unge. Trænere/ledere som rollemodeller: Side 3 Version 1.

4 Trænere og ledere skal være bevidste om deres rolle som formidler af håndboldens værdier. Det er vigtigt, at træneren/lederen er bevidst om, at han/hun er rolle model for spillerne. Mistanke om og afsløring af pædofili: 1. Når mistanken opstår: Hvis en træner eller leder observerer noget, der giver anledning til bekymring eller mistanke om overgreb på et barn, er det vigtigt, at man forholder sig til mistanken og reagerer. I Skævinge Håndbold skal man ved mistanke henvender sig til formanden eller et andet bestyrelsesmedlem, som i samråd med den øvrige bestyrelse vurderer, hvad der skal ske. Formanden lytter til iagttagelser og konfronterer eventuelt den mistænkte med rygterne, så denne har mulighed for at forklare sig. Hvis klubbens bestyrelse efter grundige overvejelser finder mistanken ubegrundet, skal bestyrelsen gøre alt for at forsøge at få stoppet eventuel sladder eller rygter. 2. Når der er en sag: Hvis bestyrelsen finder mistanken begrundet, eller der er den mindste tvivl, skal sagen videregives til de sociale myndigheder, og der skal indgives en politianmeldelse. I Skævinge Håndbold er det formanden, der foranlediger dette. Der er dog også vigtigt at huske på, at der bagved står et barn og dets forældre, som man selvfølgelig skal tænke på. Formanden eller en anden af denne udpegede skal kontakte forældrene til barnet og orientere om mistanken og den deraf følgende henvendelse til myndighederne. Dette skal ske umiddelbart efter anmeldelsen. Personen, formanden kan udpege, kan være en, barnet nærer særlig stor tillid til, eller en som er tilknyttet barnet, når det er i klubben. Det er Bestyrelsen, der beslutter, om resten af holdet og deres forældre skal orienteres. Formanden er til en hver tid kontaktperson til pressen. Kun han/hende må udtale sig til pressen! På nuværende tidspunkt er det Bestyrelsens beslutning, at man ikke udtaler sig om aktuelle sager. Ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitikken administreres af Skævinge Håndbolds bestyrelse. Skævinge Håndbold og håndbolddommere. Uden dommere ingen håndbold - få dommere mange døm-selv-kampe - mange dommere ingen døm-selv-kampe. Skævinge Håndbold ønsker derfor at være: - et sted hvor dommere kan lide at komme - et sted hvor spillere, trænere og forældre opfører sig anstændigt overfor dommere - et sted hvor man er med til at udklække nye dommere - et sted hvor man er i dialog med dommerne om de nyeste regelfortolkninger etc. Side 4 Version 1.

5 Vi vil i første om gang indskærpet overfor alle trænere, ledere og forældre, at vi mener ovennævnte alvorligt, og at alle spillere skal vide, at vi ikke accepterer en uetisk adfærd overfor dommere. Ti gode råd til forældrene Skævinge Håndbold ønsker en stor, aktiv og deltagende forældregruppe. For børnenes skyld er der dog nogle enkelte spilleregler, der bør overholdes 1. Husk på, at børn spiller håndbold for deres egen fornøjelses skyld ikke jeres. 2. Koncentrer dig om hodets præstationer frem for om kampene vindes eller tabes udvikling er vigtigere end sejre. 3. Opdrag dit barn til at spille fair og efter reglerne. 4. Irettesæt aldrig dit barn, hvis det laver en fejl eller holdet taber en kamp. 5. Opmuntrer dit barn til at yde sit bedste og samtidig have det sjovt. 6. Lær dit barn, at kammeratskab og samarbejde er vigtigt for holdet. 7. Medvirk til at mobning ikke finder sted. 8. Støt dit barns hold under kamp med opmuntrende tilråb og applaus. Undlad negative kommenterer om og til modstander holdet. 9. Kom ikke med gode råd til spillerne under kamp lad trænerne om dét. 10. Husk fair play overfor dommerne uden dommere er der ingen kampe! Husk, at også I repræsenterer Skævinge Håndbold udadtil. Kørselspolitik Vi har som klub og forældre et fælles ansvar for vores børns sikkerhed, ikke mindst i forbindelse med den kørsel, som vores børn tager del i, i forbindelse med udekampe som medlem af håndboldklubben. I den anledning har klubben fastsat følgende politik på dette område: Al kørsel til kamp og stævner skal foregå i ædru/upåvirket tilstand. Alle passagerer skal fastspændes i hver sin sikkerhedssele. Små årgange (personer under 130 cm) skal fastspændes i et særligt barnesæde. Disse regler skal overholdes Det er den på dagen udpegede holdansvarlige, der skal tilsikre, at dette overholdes. Det kan i den forbindelse være træner, holdleder og/eller en udpeget forælder. Ved sidstnævnte valg er det altid trænerens ansvar, at den udpegede forælder er bekendt med denne politik. Opstår der tvivl om, at ovenstående overholdes, skal der findes anden chauffør / bil. Ved ansættelse af trænere/ledere informeres de om foreningens kørselspolitik. Kopi af regelsæt udleveres. Trænere/ledere har bemyndigelsen til at stoppe de chauffører, som ej overholder denne politik. Bestyrelsen informeres. - Husk God Adfærd både på og udenfor banen Side 5 Version 1.

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG September 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Mulig inspiration til træning: Værktøjskasse... 3 JHF- Regler mv.... 3 Turneringskalender 2014-2015... 4 Supervision... 5 Praktiske forhold...

Læs mere

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Formål: I HGF lægger vi vægt på åbenhed og gensidig respekt overfor hinanden. Vore værdier bygger på tillid og troværdighed, så alle kan færdes trygt

Læs mere

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten Seksuelle krænkelser Seksuel krænkelse af børn og unge kan spænde fra ubevidste krænkelser grundet tankeløshed til bevidste

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973-Linjen FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973 SÆTTER SPILLERENS UDVIKLING I CENTRUM I B1973

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk

Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk Håndbog for Værløse Håndboldklub Foto fra arnason.dk September 2011 Indhold 1 Introduktion... 5 Om visionen... 5 Aldersfordeling... 5 Nyttige numre... 5 Nyttige adresser... 5 2 Organisationen... 5 Furesø

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Bestyrelsen Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896. Redaktion af nærværende eksemplar: Jørgen Holm Madsen. Side 1 af 13

Bestyrelsen Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896. Redaktion af nærværende eksemplar: Jørgen Holm Madsen. Side 1 af 13 Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som klubbens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer derfor

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Disciplinærudvalget. Revideret 1/8-09 Niels J. Nielsen 03-08-2009. Materiale til Trænere og holdledere i OIK omkring:

Disciplinærudvalget. Revideret 1/8-09 Niels J. Nielsen 03-08-2009. Materiale til Trænere og holdledere i OIK omkring: Materiale til Trænere og holdledere i OIK omkring: 1 Hvorfor dukker projekt Hockey og godt miljø op i OIK lige nu? Det gør det af flere årsager OIK er en god klub, og samtidig en af de største i Danmark,

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden. Vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub Politik- & strategi KBTK Københavns Bordtennisklub Forord Selvom der ikke er langt mellem ledere, hjælpere, trænere og medlemmer, er Københavns Bordtennisklub (KBTK) med omkring 150 medlemmer en stor bordtennisklub.

Læs mere

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening Foreningshåndbog for Hedehusene Gymnastik Forening Formålet med denne håndbog er at angive nogle retningslinier for HGF og samtidig sikre, at alle får de samme informationer. Retningslinierne er vedtaget

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

Sportspolitik og andre praktiske oplysninger

Sportspolitik og andre praktiske oplysninger Sportspolitik og andre praktiske oplysninger Indhold Indledning og formål... 3 Hvem er vi?... 3 FORMÅL FOR RY HÅNDBOLD... 4 FORENINGENS OPBYGNING... 4 Organisatorisk... 4 Inddeling i teams... 4 PRAKTISKE

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde Den hvide pil Sådan spiller vi fodbold i Varde IF En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde 1. Indledning Varde IF har siden 1975 stået for gode fodboldoplevelser

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Gughåndbogen. Det blå bånd og den røde tråd. 2. udgave

Gughåndbogen. Det blå bånd og den røde tråd. 2. udgave Gughåndbogen En arbejdshåndbog for børne- og ungdomsafdelingen i Gug Boldklub Det blå bånd og den røde tråd 2. udgave Adresse: Vissevej 26, 9210 Aalborg SØ Tlf.: 98145155 eller 98145265 Mail: kantinegb@gvdnet.dk

Læs mere

VFK Trænerhåndbog. I VFK er der plads til alle uanset alder, køn og fodboldmæssige færdigheder. Læs mere om dette i træningsvejledningen.

VFK Trænerhåndbog. I VFK er der plads til alle uanset alder, køn og fodboldmæssige færdigheder. Læs mere om dette i træningsvejledningen. Forord til Vonsild Fodbold Klubs Trænerhåndbog Velkommen til Vonsild Fodbold Klub Du har valgt at blive træner eller hjælpetræner i fodboldklubben, og vi byder dig derfor velkommen og håber at du vil få

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere