Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år"

Transkript

1 Brugsanvisning for TRAMPOLIN Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg Anbefalet alder: fra 6 år

2 INDLEDNING Før trampolinen tages i brug, skal De læse denne brugsanvisning grundigt igennem. Som ved enhver anden fysisk fritidsaktivitet kan man kan komme til skade ved at springe trampolin. Følg de relevante sikkerhedsregler og -tips for at nedsætte risikoen for personskade. Misbrug og forkert brug af trampolinen er farlig og kan medføre alvorlig personskade! Trampolinen er fjedrende og sender brugeren op i uvante højder, som medfører en række forskellige kropsbevægelser. Kontroller altid trampolinen før brug for at se, om dugen er slidt, og for manglende eller løse dele. Korrekt montering, vedligeholdelse, sikkerhedstips, advarsler og korrekt springteknik er beskrevet i denne brugsanvisning. Alle brugere og instruktører skal læse og sætte sig ind i vejledningen. Alle, som bruger trampolinen, skal kende deres egne begrænsninger, når det gælder udførelse af forskellige spring på trampolinen. Advarsel DER MÅ KUN VÆRE ÉN PERSON AD GANGEN PÅ TRAMPOLINEN! FLERE SPRINGERE ØGER RISIKOEN FOR F.EKS AT BRÆKKE NAKKEN, BENET ELLER RYGGEN MAN KAN BLIVE LAM ELLER DØ, HVIS MAN LANDER PÅ HOVEDET ELLER NAKKEN! UDFØR IKKE SALTOMORTALER, DA DET ØGER RISIKOEN FOR AT LANDE PÅ HOVEDET ELLER NAKKEN INFORMATION OM BRUG AF TRAMPOLINEN Lær først, hvordan trampolinen og dugens elasticitet føles. Koncentrér dig om kroppens grundstillinger og øv hvert spring (grundspringene), indtil du kan udføre og kontrollere det uden problemer. For at stoppe et spring skal du bøje godt i knæene, før du lander på trampolindugen. Teknikken skal læres under indøvelsen af de forskellige grundspring. Brug denne måde at stoppe på, hver gang du mister balancen eller kontrollen over et spring, eller hvis du først lige er begyndt at lære at springe trampolin. Ellers øger du risikoen for at komme til skade ved at lande på rammen, fjedrene eller ved siden af trampolinen. Et spring betragtes som kontrolleret, når man lander samme sted, som man satte af fra. Hvis du mister kontrollen under et spring, så bøj godt i knæene, når du lander for igen at opnå kontrol og stoppe springet. Saltomortale (kolbøtter): UDFØR IKKE SALTOMORTALER af nogen art (hverken baglæns eller forlæns) på denne trampolin. Hvis du laver fejl under forsøget på at lave en saltomortale, risikerer du at lande på hovedet eller nakken, hvilket øger risikoen for at brække nakken eller ryggen med død eller lammelse til følge

3 Mennesker/dyr/genstande: BRUG IKKE trampolinen, hvis der er kæledyr, mennesker eller genstande under trampolinen, for det øger risikoen for personskade. HOLD IKKE genstande i hånden og LÆG IKKE genstande på trampolinen, mens den er i brug. Kontrollér, hvad der befinder sig oven over trampolinen, før du springer på den. Grene, ledninger eller andre genstande oven over trampolinen øger risikoen for personskade. Manglende vedligeholdelse af trampolinen: En trampolin i dårlig stand øger risikoen for personskade. Kontrollér trampolinen for bøjede stålrør, iturevet dug, løse eller ødelagte fjedre og stabilitet, hver gang den skal bruges. Vejrforhold: Læg mærke til vejrforholdene, når trampolinen skal bruges. Hvis trampolindugen er våd, kan springeren glide og komme til skade. Hvis det blæser for meget, kan springeren miste kontrollen. Begrænsning af adgang: Når trampolinen ikke er i brug, skal adgangsstigen altid opbevares på et sikkert sted, så børn ikke kan lege på trampolinen uden opsyn. TIPS TIL AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR UHELD Uheld forbygges ved at sikre, at brugeren altid har kontrol over sine spring. UDFØR IKKE svære og indviklede spring, før du mestrer grundspringene. Øvelse er meget vigtig ikke mindst for sikkerheden. Læs, forstå og lær alle sikkerhedsforanstaltninger og advarsler at kende, før trampolinen tages i brug. Et kontrolleret spring er, når du sætter af og lander samme sted. Yderligere sikkerhedstips og -vejledning kan fås ved henvendelse til en uddannet trampolininstruktør. Instruktørens rolle til forebyggelse af uheld Instruktøren skal forstå og sørge for, at alle sikkerhedsregler og -retningslinjer følges. Instruktøren er ansvarlig for at rådgive og vejlede alle brugere af trampolinen. I tilfælde af manglende eller utilstrækkeligt opsyn skal trampolinen opbevares et sikkert sted i adskilt stand for at undgå uautoriseret brug, eller den skal overdækkes med en tung presenning, som kan fastgøres eller sikres med en lås eller kæder. Instruktøren er også ansvarlig for at sikre, at sikkerhedsmærkaten er anbragt på trampolinen, og at brugere informeres om advarslerne og vejledningen

4 TRAMPOLIN SIKKERHEDSVEJLEDNING SPRINGERE: Trampolinen må ikke bruges efter indtagelse af alkohol eller medicin Fjern alle de skarpe genstand, du har på dig, før du bruger trampolinen Kravl forsigtigt op på og ned fra trampolinen. Spring aldrig ind på eller af trampolinen og brug den aldrig som afsæt til at springe op på eller ind i en anden genstand Sørg altid for at lære og mestre grundspringene, før sværere spring udføres. Læs afsnittet om grundlæggende færdigheder for at lære grundspringene. Stop springet ved at bøje ned i knæene, når du lander på dugen med fødderne Sørg altid for at bevare kontrollen, når du springer trampolin. Et kontrolleret spring er, når du sætter af og lander samme sted. Hvis du på noget tidspunkt føler, at du ikke har kontrol over springet, så forsøg at stoppe det. Spring eller hop ikke i længere tid og udfør heller ikke flere spring i træk, der er for høje spring. Hold blikket rettet mod dugen for at bevare kontrollen. Ellers kan du miste kontrollen Der må aldrig være mere end én person på trampolinen ad gangen Sørg altid for at være under opsyn, når du bruger trampolinen. For bedre sikkerhed opfordrer vi til brug af sikkerhedsnet eller nedgravning af trampolinen. Makimal belastning for trampolinen er 150 kg. Overskrides denne belastning kan trampolindugen og/eller fjedrene gå i stykker og medfører skader på springeren. INSTRUKTØRER Lær grundspringene og sikkerhedsreglerne at kende. For at forhindre og reducere risikoen for skader skal alle sikkerhedsregler følges og nye brugere lære grundspringene, før de forsøger sig med sværere og mere avancerede spring Der skal holdes opsyn med alle springere, uanset alder og færdigheder Brug aldrig trampolinen, når den er våd, i stykker, snavset eller slidt. Trampolinen bør kontrolleres, før springerne begynder at bruge den Genstande, som kan genere springeren, skal holdes væk fra trampolinen. Se efter, hvad der befinder sig over, under og omkring trampolinen For at forhindre brug uden opsyn og uautoriseret brug bør trampolinen sikres, når den ikke anvendes - 3 -

5 PLACERING AF TRAMPOLIN Frihøjden over trampolinen skal være mindst 7,3 m. Sørg også for, at der ikke er farlige genstande i nærheden af trampolinen, f.eks grene, gynger, svømmebassiner, el ledninger, vægge, hegn osv. Se nedenstående for valg af et sikkert sted til trampolinen: Sørg for, at den står på et plant sted Placér ikke trampolinen i nærheden af et hårdt underlag. F.eks. beton, fliser og lignende. Området skal være godt oplyst Der må ikke være genstande under trampolinen, som forhindrer dig i at springe. Lær altid de nemmeste spring først, indtil du kan kontrollere dem, før du forsøger dig med sværere og mere avancerede spring. Et kontrolleret spring er et spring, hvor du sætter af og lander samme sted på dugen. Hvis du forsøger et spring uden først at mestre det forrige, øger du risikoen for at komme til skade. Spring ikke trampolin i længere tid ad gangen, da træthed kan øge risikoen for at komme til skade. Spring i kortere tid ad gangen og lad også andre få del i fornøjelsen! Der må aldrig være mere end én person på trampolinen ad gangen. Springere bør have T-shirt, shorts eller sportstøj på og være iført gymnastiksko, kraftige sokker eller være barfodede. Hvis du er nybegynder, kan det være en god idé at have en langærmet T-shirt og lange bukser på for at beskytte dig mod hudafskrabninger, indtil du har lært, hvordan du lander korrekt. Undgå brug af sko med hårde såler, f.eks. tennissko, da de slider for hårdt på trampolindugen. Stig altid korrekt op og ned fra trampolinen for at undgå at komme til skade. For at komme korrekt op på trampolinen skal du PLACERE hånden på rammen og enten træde eller rulle op på den, hen over fjedrene og ind på trampolindugen. Husk altid at placere hænderne på rammen, når du stiger op på eller ned fra trampolinen. Lad være med at træde direkte op på rammepuden eller at tage fat i den. For at stige korrekt ned fra trampolinen skal du bevæge dig ud til siden af den, placere hånden på rammen som støtte og træde ned på jorden fra dugen. Mindre børn bør have hjælp til at komme op på/ned fra trampolinen. Spring ikke vildt rundt på trampolinen, da det øger risikoen for at komme til skade. Nøglen til sikre og sjove oplevelser på trampolinen er kontrol og mestring af de forskellige spring. Lad være med at konkurrere om, hvem der kan springe højest! Brug aldrig trampolinen uden opsyn. TYPER AF UHELD Op- og nedstigning: Vær meget forsigtig, når du stiger op på og ned fra trampolinen. STIG ALDRIG op på trampolinen ved at tage fat i rammepuden, træde op på fjedrene eller ved at springe ind på trampolindugen fra en genstand (f.eks. en forhøjning, et tag eller en stige), da det øger risikoen for at komme til skade! SPRING ALDRIG ned på jorden fra trampolinen, uanset - 4 -

6 type af jordunderlag. Små børn kan have brug for hjælp til at komme op på og ned fra trampolinen. Alkohol og medicin: INDTAG ALDRIG alkohol eller medicin i forbindelse med brug af trampolinen! Det øger risikoen for at komme til skade, da dømmekraft, reaktionstid og den generelle fysiske koordinationsevne nedsættes. Flere springere: Hvis der på noget tidspunkt er flere springere (mere end én) på trampolinen ad gangen, øges risikoen for at komme til skade. Skader kan opstå, hvis man falder ned fra trampolinen, mister kontrollen, støder sammen med andre eller lander på fjedrene. Det er normalt den letteste person, som kommer til skade. Fjederrammen: Ved leg på trampolinen SKAL man blive inde på midten af dugen. Det reducerer risikoen for at lande på fjederrammen og dermed komme til skade. Sørg altid for, at rammepuden dækker trampolinrammen. SPRING ELLER TRÆD ALDRIG op på rammepuden, da det ikke er meningen, at den skal kunne bære vægten af en person. Tab af kontrol: Forsøg ALDRIG AT UDFØRE svære spring, før du har lært dem. Hvis disse retningslinjer ikke følges, øges risikoen for personskade. VARNING! ADVARSEL! - 5 -

7 LEKTIONSPLAN Det anbefales at gennemgå følgende lektioner for at lære de grundlæggende trin og spring, før brugeren går over til sværere og mere avancerede spring. Læs og forstå alle sikkerhedsinstruktioner, før trampolinen tages i brug. Instruktøren bør også sammen med springeren gennemgå og demonstrere kropsmekanik og retningslinjer for brug af trampolin. Lektion 1 A Op- og nedstigning demonstration af korrekte teknikker B Grundspring demonstration og øvelse C Stop (stop opspring) demonstration og øvelse. Lær at stoppe på kommando D Hænder og knæ demonstration og øvelse. Fokusér på fire-punkts landing og opstilling Lektion 2 A Gennemgang og øvelse af teknikker lært i lektion 1 B Fald til knæstilling demonstration og øvelse. Lær, hvordan du lander på knæene og kommer op igen, før du prøver at udføre en halv omdrejning til venstre og højre C Fald til siddestilling demonstration og øvelse. Lær, hvordan du lander i siddestilling, efterfulgt af landing på knæ og hænder og kommer tilbage til stående stilling igen gentag Lektion 3 A Gennemgang og øvelse af færdigheder og teknikker lært i tidligere lektioner B Frontfald for at undgå brandsår fra dugen og lære at falde på maven og komme op igen skal alle lægge sig på maven (med ansigtet nedad), mens instruktøren kontrollerer for forkerte stillinger, som kan medføre i skader C Start med at falde på hænder og knæ og derefter på maven; landing på dug og tilbage til stående stilling D Øv hånd- og knæfaldssrutiner, fald på mave, og tilbage til opretstående stilling, fald til siddestilling og tilbage til stående stilling Lektion 4 A Gennemgang og øvelse af færdigheder og teknikker lært i tidligere lektioner B Halv omdrejning Start med fald fra frontstilling. Når du kommer i kontakt med dugen, så skub op med armene mod højre eller venstre og drej hoved og skuldre i samme retning Under drejningen skal ryggen holdes parallel med dugen og hovedet opad Efter omdrejningen skal du lande i frontfaldsstilling Når springerne har afsluttet denne lektion, har de et grundlæggende kendskab til trampolinspring. Springere skal opmuntres til at forsøge at udvikle deres egne rutiner med fokus på kontrol og stilling BOUNCE er en nem og god øvelse for springerne, når de skal forsøge at udvikle rutiner. I denne øvelse kan et vilkårligt antal personer deltage. Deltager 1 udfører en øvelse, som deltager 2 gentager, hvorefter han selv tilføjer en. Deltager 3 udfører deltager 1 og 2 s øvelser og tilføjer selv en. Hele øvelsen fortsætter, indtil en deltager ikke kan gennemføre hele øvelsen, og en deltager siger BOUNCE. Vinderen er den sidste deltager, som gennemførte hele øvelsen! Selv under denne øvelse er det vigtigt at gennemføre rutinerne på en kontrolleret måde og ikke - 6 -

8 forsøge at udføre svære spring, som man endnu ikke mestrer. Kontakt en uddannet trampolininstruktør, hvis du ønsker at udvikle dine trampolinfærdigheder yderligere. GRUNDSPRING FALD TIL KNÆSTILLING 1. Start fra stående stilling med fødderne i en skulderbreddes afstand, hovedet opad og blikket rettet mod dugen 2. Sving armene frem og opad i en cirkelbevægelse 3. Saml fødderne, når du befinder dig i luften og stræk tæerne nedad 4. Hold fødderne adskilt i en skulderbreddes afstand, når du lander på dugen 1. Start med et lavt grundspring 2. Land på knæene med ryggen strakt og kroppen lige og brug armene til at holde balancen 3. Spring tilbage til grundstilling ved at svinge armene opad FALD TIL SIDDESTILLING 1. Land i helt siddende stilling 2. Placér hænderne på dugen ved siden af hofterne 3. Skub med hænderne for at vende tilbage til stående stilling FRONTFALD 1. Start i frontstilling 2. Land på maven (med ansigtet nedad) 3. Stræk arme og hænder fremad på dugen 4. Sæt af på dugen med armene for at vende tilbage til stående stilling 180 GRADERS SPRING 1. Start i frontstilling 2. Sæt af med venstre eller højre hånd eller arm (afhængig af, i hvilken retning du ønsker at dreje) 3. Hold hoved og skuldre i samme retning og ryggen parallel med dugen og hovedet opad 4. Land i mavestilling og vend tilbage til stående stilling ved at skubbe opad med hænder og arme - 7 -

9 SAMLEVEJLEDNING Det eneste, der skal bruges til at samle trampolinen med, er det fjederbelastede værktøj, som leveres sammen med den. Trampolinen er nem at skille ad og opbevare, når den ikke er i brug. Læs samlevejledningen, før du samler trampolinen. FØR SAMLING Se side med komponentbeskrivelser og varenumre. I de enkelte samletrin henvises for nemheds skyld til disse beskrivelser og varenumre. Kontrollér, at alle komponenter er nævnt. Hvis du mangler komponenter, så se siden, der beskriver, hvordan du får fat i dem. Brug handsker for ikke at få fingrene i klemme under samlingen. KOMPONENTLISTE Referencenr. Varenr. Beskrivelse 13 1 HJ800 Trampolindug med påsyede V- ringe 1 2 HJ801 Rammepude 1 3 HJ802 Topskinne med bentilslutninger 4 4 HJ803 Topskinne 4 5 HJ804 Ben 4 6 HJ805 Lodret benforlængelse 8 7 HJ806 Galvaniserede fjedre 84 8 HJ807 Sikkerhedsmærkat 1 9 HJ808 Fjeder værktøj 1 HUSK AT BRUGE HANDSKER UNDER MONTERINGEN FOR IKKE AT FÅ FINGRENE I KLEMME. DET ANBEFALES, AT TO PERSONER SAMLER TRAMPOLINEN

10 TRIN 1 Ramme Vælg det antal stålrørskomponenter, du skal bruge. Alle komponenter med samme varenummer kan udskiftes med hinanden og har ingen højre - eller venstre -drejning. Komponenterne samles ved at føre den lille rørende ind i den tilhørende større rørende. Disse samlinger kaldes tilslutningspunkter. Læg alle delene ud i en cirkel som vist på tegningen. TRIN 2 Samling af støtte Sæt alle lodrette benforlængelser (6) på benet (5), som vist - 9 -

11 TRIN 3 Samling af topskinne A. Her er det nødvendigt, at to personer samler trampolinen. Den ene skal løfte støttesamlingen fra trin 2 til opretstående (lodret) stilling og sætte en af topskinnens tilslutningsstykker (3) i støttesamlingens benforlængelsesdel. Den anden person skal holde fast i den anden ende og sætte den del i støttesamlingen, som vist. Der skal nu være to støttesamlinger, der holdes sammen af én topskinne med tilslutningsstykke. B. Den anden topskinne (4) skal nu monteres i åbningen mellem de lodrette benforlængelser (6) ved at føre dem ind i rillerne som vist

12 TRIN 4 Montering af trampolindug Fjedre skal fastgøres forsigtigt til trampolindugen. Der skal være to personer til at udføre denne del af samlingen. FORSIGTIG! Når fjedrene fastgøres, kan tilslutningspunkterne bevirke, at ting kan komme i klemme, da trampolinen strammes op. A. Anbring trampolindugen (1) inde i rammen B. Der er i alt 80 fjedre, 80 v-ringe og 80 huller på topskinnerammen. C. Vælg et punkt på topskinnerammen(kald det nul). Brug af fjederværktøjet TRIN I: Anbring fjederen på rammen og før den gennem trekanten på kanten af dugen, som vist. TRIN II: Udvid værktøjet og sæt fjederkrogen i øjet på værktøjet. Før håndtaget på værktøjet i den viste retning, indtil fjederkrogen er fastgjort i trekanten. Nul-punktet skal gemmes til senere brug

13 Vær opmærksom på, hvor du placerer dine hænder og andre kropsdele under monteringen af fjedrene, da de kan komme i klemme i tilslutningspunkterne! D. Vælg det antal fjedre, du skal bruge tag 20 ad gangen(svarer til ¼ omgang). Tæl fra nulpunktet 20 huller frem og monter en fjeder i dette hul. E. Tæl igen 20 huller frem og monter en ny fjeder i dette hul. Gentag dette en gang til. F. Nu skal der være monteret 4 fjedre i hul nr. 0, 20, 40 og 60, se nedenstående tegning: G. For at montere de resterende 76 fjedre skal samme princip anvendes igen. H. Monter nu en fjeder i hvert tiende hul, således at der herefter også er fjedre i hul nr. 10, 30, 50 og 70. I. Monter nu en fjeder i hvert femte hul, således at der herefter også er fjedre i hul nr. 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 og 75. J. Monter nu en fjeder i hvert tredje hul, således at der herefter også er fjedre i hul nr. 3, 8, 13,

14 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73, 78. K. Nu kan De montere de resterende fjedre. TRIN 5 - Montering af sikkerhedsmærkat Placer sikkerhedsmærkatet som vist på denne tegning: TRIN 6 Montering af rammepude. Vigtigt: brug aldrig trampolinen uden rammepuden. A. Læg rammepuden(2) henover trampolinen, således at fjedre og stålramme er tildækket, sørg for at alle metaldele er tildækket. Placer de elastiske monteringsstropper som vist på nedenstående tegning

15 B. Bind først stropperne om benene som vist her: C. De monteringsstropper som ikke er placeret ved et ben, skal strammes godt til on bindes fast på rammen. Se tegningen:

16 NU ER TRAMPOLINEN FÆRDIGSAMLET OG KLAR TIL BRUG

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Den store træningsbold

Den store træningsbold Den store træningsbold - træn hele kroppen Af Mette Mølgaard og Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP - en sund livsstil i udvikling Kært barn har mange navne Den store træningsbold er kommet for at blive,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. Vigtig information 2Vigtig information Husk

Læs mere

ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning

ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning ECO II AUTOMATISK Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning Indhold 2 6 1 B A 4 3 5 32 MA X L L 10 7 9 14 15 11 12 8 16 13 23 17 20 22 24 21 34

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK www.sunrisemedical.com Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på: www.sunrise Medical.co.uk For yderligere

Læs mere

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER VOLLEYBALL 1 KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER 2 VOLLEYBALL INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen på kursus 3 Underhåndsserv 8 Baggerslag 10 Fingerslag 12 Smash 14 Sådan vælger du de øvelser, som du vil bruge i træningen

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER HOFTEARTROSKOPI UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUT HENRIK HOUGS KJÆR I SAMARBEJDE MED ORTOPÆDKIRURG SØREN WINGE

GENOPTRÆNING EFTER HOFTEARTROSKOPI UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUT HENRIK HOUGS KJÆR I SAMARBEJDE MED ORTOPÆDKIRURG SØREN WINGE GENOPTRÆNING EFTER HOFTEARTROSKOPI UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUT HENRIK HOUGS KJÆR I SAMARBEJDE MED ORTOPÆDKIRURG SØREN WINGE Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

PARKOUR. inspirations. katalog. DGI gymnastik. DGI Nordsjælland

PARKOUR. inspirations. katalog. DGI gymnastik. DGI Nordsjælland PARKOUR inspirations katalog DGI gymnastik DGI Nordsjælland 1 Forfattere: Morten Lindkjær og Rasmus Fouirnaies Sinding-Jensen Med bidrag og inspiration fra: Team Jiyo, Mathias Ried-Larsen, Lasse Sønnichsen,

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Denne

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Brugsvejledning for Elastikspring

Brugsvejledning for Elastikspring - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Vigtigt! Bør opbevares til senere brug

Vigtigt! Bør opbevares til senere brug Vigtigt! Bør opbevares til senere brug I denne manual vises vejen til sikker kørsel på cyklen. Selv om man har kørt på cykel i mange år, er det vigtigt for ALLE, at læse Kapitel, før man begynder at køre

Læs mere

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub

Håndbog til sikringskurser i. Århus Klatreklub Håndbog til sikringskurser i Århus Klatreklub 1 Forord Århus Klatreklub blev dannet 1993 af medlemmer af Dansk Bjergklub. Interessen var primært for bjergbestigning og klippeklatring, men med etablering

Læs mere

Brugermanual til cykler. Det er vigtigt, at ALLE læser Kapitel 1, før der køres på den nye cykel selv de, der har kørt på cykel i årevis.

Brugermanual til cykler. Det er vigtigt, at ALLE læser Kapitel 1, før der køres på den nye cykel selv de, der har kørt på cykel i årevis. Brugermanual til cykler Det er vigtigt, at LLE læser Kapitel 1, før der køres på den nye cykel selv de, der har kørt på cykel i årevis. VIGTIGT: BEHOLD DETTE TIL FREMTIDIG REFERENCE Om denne brugermanual

Læs mere

Naturfitness. Titel. Naturfitness. Udgiver Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Telefon: 7254 3000 Mail: nst@nst.dk www.naturstyrelsen.

Naturfitness. Titel. Naturfitness. Udgiver Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Telefon: 7254 3000 Mail: nst@nst.dk www.naturstyrelsen. Naturfitness Titel Naturfitness Udgiver Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Telefon: 7254 3000 Mail: nst@nst.dk www.naturstyrelsen.dk Udgives i forbindelse med Sundhedsstyrelsens Get moving

Læs mere

Instruktionsmateriale

Instruktionsmateriale Instruktionsmateriale Side 2 Klubinstruktør I Indholdsfortegnelse Side 3-7 Side 8-14 Side 15-17 Side 18 Side 19-20 Side 21-24 Side 25-26 Side 27 Side 28 Side 29-30 Side 31-33 Materiel Billardet Ballerne

Læs mere

Styrketrænings. til dig som vil rigtigt igang W&F 51. Alt du behøver at vide om øvelser, teknik, en detaljeret oversigt over hvordan du skal gøre.

Styrketrænings. til dig som vil rigtigt igang W&F 51. Alt du behøver at vide om øvelser, teknik, en detaljeret oversigt over hvordan du skal gøre. Styrketrænings guide Alt du behøver at vide om øvelser, teknik, ernæring, programmer, hvile samt en detaljeret oversigt over hvordan du skal gøre. FOTO: Jan Johnsen At begynde på styrketræning kan virke

Læs mere

SlåsNu. Skab slåskultur med slås-lege. Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn.

SlåsNu. Skab slåskultur med slås-lege. Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn. 1 SlåsNu Skab slåskultur med slås-lege Få ro i klassen - få styr på de vilde drenge. Skab succes oplevelser til ikke idrætsvante børn. Kom mobning til livs. Gør jeres skole og institution mere drengevenlig.

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET FORORD Mennesker er skabt til at bevæge sig og til at skifte mellem arbejde og hvile. En passende mængde fysisk

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk.

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Rafter og tovværk Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Forsvarsspil Målvogteren Kampen

Forsvarsspil Målvogteren Kampen D H F s B Ø R N E T R Æ N E R U D D A N N E L S E Forsvarsspil Målvogteren Kampen U-10 8 Forsvarsspil Målvogteren Kampen 1 DHF s budskaber om børnetræning Børns motoriske og fysiske udvikling skal stimuleres

Læs mere

Skolernes Motionsdag 2011

Skolernes Motionsdag 2011 Inspiration Skolernes Motionsdag 2011 1 Indhold Introduktion... 2 1. Street Dance for seje drenge og tøser Introduktion... 3 Musik... 3 Opstillinger... 3 Øvelser... 4 Grundtrin til Street Dance...7 Koreografier

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere