Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem"

Transkript

1 Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og foder til fedekalve og tyre. Afdækningen skal være måneder frem. Det er den seneste stigning i prisen på foderhvede, der udløser købssignalet. Læs mere om anbefalingen og priser på side 8. Du kan desuden bl.a. læse følgende i denne udgave af Midtugeopdateringen: Det er gået tilbage på finansmarkederne i flere asiatiske lande. Kapitalen er søgt tilbage mod de vestlige økonomier som følge af dårlige nøgletal i bl.a. Indien, Indonesien og Thailand. Kapitalflugten mod sikker havn er startet inden den højspændte situation i Syrien, men dette forhold har forstærket effekten. Læs mere i fundamentalanalysen på side 2. Der er ingen grund til inflationsfrygt. Vi ser nærmere på inflationen i USA og Europa og hvad inflationen er sammensat af. Konklusionen har indflydelse på vores renteforventninger, da lang rente og inflation følges ad. Læs mere i konjunkturanalysen på siderne 3-4. Af Hans Fink Reaktionen på obligationsmarkederne efter udmeldingen om en tilbagetrækning af QE3 er markant, mens aktiemarkederne har reageret langt mindre nervøst på denne melding. Men hvilket marked reagerer rigtigt? Læs mere i renteanalysen på side 4. Dollaren ligger stille i niveauet 5,58 kr. Gode nøgletal for den amerikanske økonomi sender ikke valutaen opad og gode nøgletal fra EU sender ikke CHF nedad. Faktisk er CHF steget lidt på grund af den tilspidsede situation i Syrien. Læs om valuta på side 5. Markedet for svinekød er ramt af optimisme og prisen har retning mod pristoppen fra sidste år. I Tyskland er prisen også steget, om end til et endnu højere niveau end herhjemme. Læs om svinekød på side 6. Rapsprisen er nu i optrend på mellemlang sigt, så vi er afventende med yderligere salg af raps. Læs om raps på side 10. Vigtige anbefalinger Trenden ML sigt Lang sigt Position Seneste anbefaling Kort rente (F1) % Uge : % variabel rente, ingen Lang rente (dvs. kursen på 3,5 % 2044) Råolie (Brent) Foderhvede - køber Foderhvede sælger Sojaskrå 0-20 % Køber til variabel pris med maks. rabat Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) kr høst (100 %) 135 kr. Solgte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) kr høst (100 %) kr. Købte positioner Aug feb. 2014: kr. Mar. jun. 2014: kr. lange renteswaps :Købssignal :Køb korn og færdigfoder til minimum høst Sælg yderligere 25 % af 2013 høsten således at der samlet set er solgt 100 % høst er solgt tidligere : Køb sojaskrå og tilskudsfoder til og med juni USD/DKK Ingen : Sælg i kurs 5,63, forventer fald : De solgte USD købes tilbage i kurs 5,63 CHF/DKK Ingen : Sælg i kurs 5,97, stop loss i kurs 6, : Stoppet ud, tab 2 %.

2 Uro i Asien og krigstrussel i Syrien skaber nervøsitet på de finansielle markeder Inflation ned i Euroland Uro i Asien og krigstrussel i Syrien Uroen er taget til i de seneste uger med kraftige fald i valutaerne og på aktiemarkederne i bl.a. Indonesien, Indien, Thailand og Tyrkiet. Kapitalflugten skyldes flere negative forhold, som har bekymret markederne før den højaktuelle bekymring for krig i Syrien. Fed skruer ned for obligationsopkøb. Investorerne trækker sig i stigende grad ud af lande med store betalingsbalanceunderskud og større afhængighed af ekstern finansiering og likviditet. Tyrkiet har f.eks. et betalingsbalanceunderskud på næsten 10 % af BNP, og såvel Indien som Indonesien har haft stigende ubalancer i de senere år. Landene har skuffet, når det gælder økonomisk vækst. Ved afslutningen af finanskrisen var det almindelige synspunkt, at selskaber og investorer skulle søge vækst på Emerging Markets, som dermed tiltrak kapital. Imidlertid har EM-landene givet dårlige afkast. Investorerne trækker sig derfor nu ud igen, og kapitaludstrømningen er taget til i de seneste måneder. Når finansiel uro truer, bliver tillid og god ledelse en afgørende faktor. Desværre har vi indtil videre oplevet dårlig ledelse, og det tærer på tilliden blandt investorerne og medfører yderligere kapitalflugt. Indien har f.eks. indført kapitalrestriktioner, som dog er for begrænsede til reelt at kunne standse kapitaludstrømningen. Restriktionerne er dog store nok til, at investorerne begynder at frygte, at der indføres yderligere restriktioner, og de forsøger derfor at komme ud, inden det sker. Den tyrkiske centralbank har meddelt, at man vil intervenere i valutamarkedet for at stabilisere liraen. En underliggende årsag til den skuffende vækst i EM-landene er den lave vækst i de vestlige økonomier i de seneste tre år. Nøgletal USA Salg af boliger i juli offentliggøres onsdag og er det første boligmarkedstal efter den kraftige stigning i realkreditrenten. Ifølge vores model vil det vise et lille fald. Desuden udsendes forbrugertillidstal fra University of Michigan fredag. De seneste ledighedstal tyder på fortsat støt fremgang i beskæftigelsen, og det bliver interessant at se, om forbrugertilliden peger i samme retning som forbrugertilliden opgjort af Conference Board, der i går viste en pæn fremgang. Inflationen ned i Euroland I euroområdet udsendes de foreløbige inflationstal i næste uge. Inflationen er faldet i det meste af 2013, og markedet forventer yderligere fald, da lønpresset er svagt, olieprisen vil falde, landbrugspriserne stiger i langsomt tempo, og effekten af forrige års skattestigninger falder ud. I august venter markedet et fald i inflationen til 1,3 % fra 1,6 % i juli. Desuden kommer der forbruger- og erhvervstillid fra Europa-Kommissionen samt ledighedstal for Tyskland og euroområdet. I Tyskland fortsætter valgkampen op til forbundsdagsvalget den 22. september, og både Merkel og Steinbruck vil deltage i en række arrangementer. Japanske nøgletal Generelt venter markedet at tallene bekræfter, at væksten i Japan fortsat er relativt stærk, men at den aftager en smule i forhold til det meget stærke 1. halvår De seneste to måneder tyder på, at industriproduktionen stadig stiger, men i et langsommere tempo end i de foregående måneder. Inflationen fortsatte også med at stige i juli, hvor vi venter, at inflationen eksklusive friske fødevarer (det mål, som den japanske centralbank anvender) er steget 0,6 % å/å efter at være steget 0,4 % å/å i juni. Detailsalget og ledigheden offentliggøres også i den kommende uge. Af Jan Terkelsen

3 Konjunkturanalyse Faldende inflation = lavere renter? Konklusionen er, at renten og inflationen er tvillinger, som skal gå hånd i hånd på lang sigt. Derfor er der grænser for, hvor meget mere den lange rente kan stige, samtidig med at inflationen falder. Det vil senere igen føre til faldende lange renter. Pengepolitik Ifølge det seneste referat fra den amerikanske centralbank, Fed, vil Fed neddrosle de månedlige obligationsopkøb på 85 mia. dollars i dette efterår under forudsætning af, at økonomien fortsat viser positive takter. Der forventes allerede start på tilbagetrækning af stimuli fra næste rentemøde i Fed d. 18. sept Obligationsmarkedet har reageret prompte på Fed s udmelding med stigende lange renter, for hvem skal ellers købe og stats- og realkreditobligationerne? Når centralbanken stopper opkøbene, skyldes det, at Fed aflæser økonomien som værende selvbærende. Men spørgsmålet er, om økonomien har det så godt, at den kan klare en højere inflation med dertilhørende højere lange renter? Vi har tidligere vist via vores Business Cycle modeller, at Kina fortsat styrer mod lavere vækstrater, vi har recessionsforecast på Europa, og økonomien i USA topper i øjeblikket. Det er ikke det rette økonomiske scenarium for rentestigninger. De stigende renter vil helt klart stoppe opturen/festen på aktiemarkedet, som senere kan få aktiemarkedet ind i en decideret nedtrend, hvorefter renterne senere vil søge ned. Inflation Det er svært at forestille sig, at inflationen kan falde samtidig med vedvarende stigende renter. Det bør være umuligt. Første graf viser inflationen for USA og Europa, som henholdsvis ligger på 1,96 % og 1,70 %. Nederst i grafen er vist de årlige ændringer på udvalgte råvarer, som alle viser fald. Råvaremarkedet lægger ikke et pres på inflationen i opadgående retning, tværtimod. I grafen ses det tydeligt, at større fald i råvarerne medfører et fald i inflationen.

4 Den næste graf viser inflationen i USA med 12 måneders snit og nederst den cykliske model med en ligevægtslinje. De sidste par måneders stigninger i inflationen har bragt inflationen over 12 måneders gennemsnit, men den cykliske model er endnu ikke kommet over ligevægt. Råvarernes fald, som fremgår af den tidligere graf, vil forplante sig til faldende inflation i efteråret i USA. Inflationen i Danmark er derimod meget lavere end i Europa og USA. Ifølge OECD ligger den danske inflation på bare 0,6 % for juli måned. Ifølge Danmarks Statistik ligger inflationen på 0,4 %. Inflationen er faldet markant for Danmarks vedkommende, og er det laveste set siden virkningerne fra krisen i 30 erne med decideret deflation. Måske er Danmark ét af de første vestlige lande, der møder en periode med deflation. Det er svært at forestille sig, at den lange rente fremadrettet fortsætter stigningerne samtidig med en faldende inflation. Èt af parametrene skal give sig. Med de økonomiske udsigter er det svært at få øje på, at råvarerne skal vende rundt og påbegynde større stigninger, som efterfølgende kan løfte inflationen. Derfor må det være den lange rente, der senere skal falde. Renteanalyse Yderligere korrektion op i renten Fart på korrektion op i den lange rente Rentemarkedet er i fuld gang med at inddiskontere den amerikanske centralbanks stop af QE3 her i efteråret. Men det er endnu ikke offentliggjort, om det sker til de kommende rentemøder. Det afhænger stadig af, hvordan den amerikanske økonomi udvikler sig. Aktiemarkedet reagerer forbløffende lidt på et eventuelt stop af de store obligationsopkøb i forhold til reaktionen på obligationsmarkedet. Bliver et stop af QE3 en realitet, må det formodes at aktiemarkedet står til en på lampen, ikke mindst fordi aktiemarkedet i høj grad lever på billig likviditet og er langt ude af ligevægt. Obligationsmarkedet vil på det tidspunkt have inddiskonteret alt, hvorfor renterne igen vil falde på aktiekursfald pga. kapitalflugt fra det usikre til det sikre. Renten teknisk, realkredit 3,50 % 2044 Kursen på 3,50 % 2044 har klart tager en rutsjetur. Obligationen er nu oversolgt, hvorfor der som minimum bør indfinde sig en korrektion op. Faldet har faktisk betydet, at 4,0 % 2044 uden afdrag er åben igen. Kursen på 3,5 % 2044 skal kæmpe sig over modstanden i kurs 98,05 for at stabilisere nedsiden. Af Jens Schjerning

5 USD USD står stille Flot forbrugertillid Der blæser fortsat positive vinde fra USA, hvor forbrugertilliden endnu engang stiger, nu til niveauet 81,5., hvilket er det højeste i næsten 5 år. Selvom vi har et forecast på recession i USA, så ligger den et godt stykke ude i fremtiden, og på den korte og mellemlange bane ser det fornuftigt ud, hvilket forbrugertilliden bekræfter. USD teknisk Dollaren står helt stille ved støtten i 5,58 kr. Overordnet set er der intet sket med dollarkursen det seneste års tid, hvor USD har svinget mellem 5,80 kr. og det nuværende niveau. Det er formentlig stilhed før stormen, og sandsynligvis vil blæsevejret sende USD opad. På den korte bane er det helt centralt, at USD ikke smutter under 5,58 kr. og dernæst 5,525 kr., for så er nedtrenden fuldt ud tilbage med direkte kurs mod et niveau lavere end bunden fra sidst. Det er altså vigtigt nu, at USD kommer over 50 og 200 dages glidende gennemsnit, så nedsiden lukkes af. CHF CHF - resistent overfor gode nøgletal Ifo-indeks Det tyske Ifo-indeks fortsatte opad og endte på værdien 107,5 hvor index 100 svarer til niveauet i Ifo offentliggør også et forventningsindeks for de næste 6 måneder og dette steg ligeledes. Det betyder, at Tyskland på kort sigt oplever positiv vækst, dvs. stor sandsynlighed for positiv vækst i 3. og 4. kvartal Teknisk set CHF reagerer en smule på at aktierne er faldet som følge af uroen i Syrien. CHF ligger i modstandsområdet 6,06-6,08 kr. Et brud over her vil sende CHF videre op til 6,10-6,12 kr. og nedsiden vil således være meget begrænset. Et reelt angreb på stregen i sandet i 6,20 kr. kræver en større opblusning af krisen i Europa. Af Jens Schjerning

6 Slagtesvin På vej over toppen fra sidste år? Danish Crown hæver noteringen fra 11,90 til 12,10 kr./kg. De tyske priser er på vej over toppen fra sidste år. Den tyske fællesnotering, VEZG, er på vej over toppen fra sidste år. I denne uge tillægges igen, som i sidste uge, 37 øre pr. kg, og noteringen er nu på 14,37 kr. pr. kg. Også herhjemme spores optimisme. Ifølge Danish Crown handles de fleste produkter til stabile eller stigende priser og efterspørgslen er god fra både EU og tredjelande. Markedet er kendetegnet ved en stabil efterspørgsel og udbuddet er begrænset for tiden. På det tyske futuremarked er septemberterminerne steget med 6 cent til 1,85 euro pr. kg svarende til ca. 13,80 kr. pr. kg. Priserne ses også i opadgående retning på de fjerne terminer i oktober og november. I USA ligger markedet stadig lidt stille efter den seneste korrektion på oktoberterminen. Af Troels Schmidt

7 Sojaskrå Mindre tilbagefald i prisen på soja Nyheder fra sojamarkedet Sojaprisen faldt i går svagt tilbage efter den kraftige stigning i forgårs. Sojabønnerne faldt med mellem 0,96 % og 1,55 %. Sojaskråen faldt med mellem 0,59 % og 1,44 %. Forklaringen på prisfaldene er, at de stigende priser har fristet flere farmere til at sælge deres afgrøder. Dette har, i kombination med at nogle investorer har taget profit af deres position, presset priserne ned. Vejrmæssigt er der ingen ændringer i USA, der er stadig meldinger om varmt og tørt vejr. Det minder meget om situationen i 2003 og Her var vi i samme vejrmæssige situation, og resultatet blev lavere udbytter. I 2003 var udbytterne kun 33,9 bushel pr. acre, i 2008 var udbytterne 39,7 bushel pr. acre. De officielle forventninger til udbytterne i år er 42,60 bushel pr. acre mod 39,6 bushel per acre i 2012/13 høsten. Det er klart den seneste vejrudsigt, som viser tørt vejr de næste 10 dage, som trækker prisen op. Det meget tørre vejr og den kraftige varme kombineret med den sene såning af afgrøderne i år giver stor risiko for tab af udbytte. Det er en vigtig periode på nuværende tidspunkt for sojaplanten, hvor sojabønnerne skal dannes og fyldes. Vi skal helt tilbage til midten af 1990'erne for at finde så varmt vejr, som vi har set i år. Teknisk set (ny høst) Teknisk bryder prisen videre op på de nærmeste terminer. Det betyder på decemberterminen, at prisen nu er brudt over den seneste top i 399 USD pr. shortton, og dermed har åbnet op for en ny række stigninger. De senere terminer, som ligger fra juli 2014 og frem, har kun reageret i mindre grad. Nærmeste mindre støtteniveauer ligger i 370 -og 356-niveauet, og evt. brud heraf i faldende retning vil sende prisen videre ned til 345-niveauet og evt. dybere. På juli-terminen ser vi modstand i niveauet 377,5 og igen ved 387,75. Et brud op gennem de næste modstandsniveauer efter brud af 50 dages glidende gennemsnit vil udløse et supplerende købssignal. Priserne på fysisk sojaskrå Ønsker man at købe sojaskrå til levering nu, er prisen kr. pr. 100 kilo. I september er prisen kr. og oktober kr. pr. 100 kilo. Ser man videre frem, ligger prisen for november og frem til januar 2014 i niveauet kr. pr. 100 kilo. Fra februar 2014 frem til april 2014 ligger prisen i området kr. pr. 100 kilo. Prisen fra maj til oktober 2014 er i niveauet kr. Priser vi hører i markedet : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo

8 Foderhvede KØBSSIGNAL foderkorn, færdigfoder svin, Lavproteinblandinger køer, roepiller, foder til fedekalve og tyre London hveden fortsætter op Seneste nyt fra England og Vesteuropa Markedet er kommet i gang i England igen efter der var helligdag i mandags. De stigninger vi har set på børsen betyder, at vi melder KØBSSIGNAL ud på korn, færdigfoder til svin, lavproteinblandinger til køer, roepiller samt foder til fedekalve og tyre. Med de priser vi ser i markedet på nuværende tidspunkt vil vi anbefale at man køber hele vejen frem til næste høst, således at nettoforbruget for hele det kommende foderår er afdækket. Vi ser også firmaer, som tilbyder at man kan købe hele 18 måneder frem til samme priser som de nuværende. Dette kan være fornuftigt, da vi ser et interessant prisniveau, men priserne bør ikke være højere for perioden efter 2014-høsten end de priser, vi ser på 2013-høsten. De priser vi ser på færdigfoder til svin er følgende: Priser på færdigfoder Diegivningsfoder: 1,68-1,75 kr./feso Drægtighedsfoder: 1,52-1,62 kr./feso Poltefoder 1,46-1,52 kr. per FEsv Smågrise 9-15 kg: 2,08-2,25 kr./fesv Smågrise kg: 1,95-2,05 kr./fesv Slagtesvinefoder: God 1,72-1,77 kr./fesv Slagtesvinefoder: OPTI 1,62-1,67 kr./fesv Ovenstående priser er i ren handel og uden korn i bytte. Priserne udtrykker niveauet i markedet, hvilket betyder, at der er handlet foder som er billigere - modsat har vi også set højere priser. Det er gode stabile blandinger, kun den billige slagtesvineblanding er godt optimeret. niveauet 135 kr./hkg og betaling løbende i forhold til hvornår varen bestilles. Det er forskelligt, om der er månedstillæg eller ej på denne pris. Seneste nyt fra USA og den øvrige verden Prisen på både majs og hvede blev svækket i går. Prisen på hvede faldt med mellem 0,45 og 0,61 % på terminerne frem til jul. For majsens vedkommende var prisfaldene noget større, for prisen faldt med mellem 2,85 og 3,10 % på terminerne frem til jul. Årsagen til at priserne faldt tilbage er, at de stigende priser har fristet en række farmere til at gå i markedet og sælge deres korn. Vejrmæssigt er der ikke de store ændringer. Der er kommet lidt byger i staterne Illinois og Ohio, men slet ikke nok til at dække behovet. Seneste nyt fra Østeuropa og Rusland Høsten af solsikke skrider frem i Ukraine og man forventer en samlet høst i niveauet 9 mio. tons. For majsens vedkommende ligger tallet på 25 mio. tons samlet set for Ukraine. Høsten har gået utroligt let i Ukraine og i store dele af Rusland og etableringen af vinterafgrøderne har også været let. Det betyder, at der har kunnet laves nogle gode såbede og dermed at vinterafgrøderne har fået en god start. Teknisk set Presset på prisen ligger fortsat i faldende retning. Det nærmeste støtteniveau i faldende retning ligger i 150,75, og kort herefter ligger næste støtte i 149,00 GBP pr. tons. Ved køb af rent korn ser vi firmaer, som tilbyder korn leveret i grav successivt i løbet af høståret i

9 Priserne på fysisk korn Som sælger: I Jylland ses følgende priser til afregning i høst: kr. frit på vogn for hvede kr. frit på vogn for byg kr. frit på vogn for rug kr. frit på vogn for triticale Priser vi hører i markedet Som køber: Priser høst Hvede leveret på kontrakt 135 plus 1 kr. per 1. oktober og frem Der er flere foderstoffer som tilbyder disse priser. Det er forskelligt om og hvad der kræves i månedsstigninger. På Sjælland ligger priserne lavere og følgende priser tilbydes: kr. frit på vogn for hvede kr. frit på vogn for byg kr. frit på vogn for rug kr. frit på vogn for triticale Alle priser er tilkørt foderstoffen i høst og afregnet på almindelige betingelser. Møllehvede Uændret priser i Paris, faldende priser i USA Seneste nyt fra Frankrig og Vesteuropa Prisen på Londonbørsen lukkede uændret i går, og i USA faldt prisen svagt tilbage. Markedet i Paris er ret stille og afdæmpet, og vi ser ikke de helt store udsving. Høsten er nærmest 100 % afsluttet i Frankrig. Det er kun marginale arealer, der mangler at blive høstet, og samlet set drejer det sig om nogle ganske få procent af arealerne. Den gode sol, vi har set gennem den seneste uge, har gjort sit til at høsten har kunnet gøres færdig. De officielle meldinger er, at udbytterne har overrasket positivt. Dette er også med til at lægge en dæmper på prisen, da udbytterne i Spanien og Tyskland ligeledes har overrasket positivt. Teknisk set Potentialet ligger i faldende retning på alle niveauer. Første støtteniveau ligger i 178,00, og et eventuelt brud heraf vil sende kursen videre ned til 168,75-niveauet. I stigende retning er der modstand i niveauet omkring 192, og et eventuelt brud op igennem vil sende kursen op til 200,75-niveauet.

10 Rapsfrø Prisen på rapsfrø endte i samme niveau Seneste nyt fra rapsbørsen i Paris Den noget sløve handel med soja og farmernes lyst til at sælge soja var med til at dæmpe stigningerne på rapsfrø. Prisen på novemberterminen steg i går med 0,06 %, og på januarterminen faldt prisen med 0,06 %. Prisen på råolie tog sig ellers et ordentlig spring op i går og burde give solid støtte til prisen på rapsfrø. Dette vil komme i de kommende dage, såfremt prisen på råolie forbliver høj. Det tørre vejr i USA ser ud til at fortsætte. Udover at vejret er tørt, ser vi også ekstremt høje temperaturer i forhold til årstiden. Man forventer, at der i den kommende weekend vil blive sat varmerekord, og frem til nu er august måned i år den varmeste siden midten af 1990'erne. Prisen på høst-2013 til afregning i november ligger i niveauet kr., og for varer til afregning i februar ligger prisen i niveauet kr. pr. 100 kilo. Teknisk set Potentialet på rapsfrø ligger i faldende retning på lang sigt og i stigende retning på mellemlang sigt, da prisen ligger mellem 50 og 200 dages glidende gennemsnit. Senest har vi set brud over modstandsniveauet i 385 euro pr. ton og næste mål er modstanden i niveauet 393,50 euro pr. ton. Priser vi hører i markedet Landmandspriser: - Nov kr. pr. 100 kg. - Feb kr. per 100 kg. - Maj kr. per 100 kg. - Nov kr. pr. 100 kg. Af John Jensen. Nedad er der støtte i 370 euro pr. ton. DISCLAIMER Investering på de finansielle markeder er forbundet med risici og kan medføre tab. AgroMarkets eller dens parter kan ikke gøres ansvarlige for eventuelt tab som følge af analyserne og kan ikke gøres ansvarlige for tab som følge af fejl i opdateringer, kommentarer og anbefalinger, eventuel manglende opdatering af kurser eller andre forhold. AgroMarkets påtager sig ikke ansvaret for dispositioner foretaget på baggrund af analysernes informationer eller vurderinger. AgroMarkets analyser er til personligt brug for tilmeldte kunder og må ikke kopieres uden tilladelse fra AgroMarkets..

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr.

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr. Vent med konvertering til fast rente Der er mange penge på spil, når det rigtige konverteringstidspunkt skal findes. Vi kommer med vores bud på, hvordan dette tidspunkt identificeres. Som følge af de stigende

Læs mere

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr. 2013 høst (0 %) intet køb

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr. 2013 høst (0 %) intet køb Positive udsigter for mælkeprisen Spotprisen på mælk i Europa er steget med 30 % det seneste år, og mejeriprisen er steget mere beskedent med ca. 12 %. Der er flere ting, der taler for, at mejeriprisen

Læs mere

MidtugeOpdatering Uge 41 2013. Foderkorn stiger på mellemlang sigt

MidtugeOpdatering Uge 41 2013. Foderkorn stiger på mellemlang sigt Foderkorn stiger på mellemlang sigt I går kom der signal om køb af foderkorn. Vi er ganske vist dækket af frem til høst næste år, men for de, som ikke har fået købt ind, er det nu, der skal ageres. Vejret

Læs mere

VELKOMMEN. til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde

VELKOMMEN. til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde VELKOMMEN til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012 Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde

Læs mere

VELKOMMEN. til Handels ERFA KHL marts 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning.

VELKOMMEN. til Handels ERFA KHL marts 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning. VELKOMMEN til Handels ERFA KHL marts 2012 Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråd, bestyrelsesarbejde

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011

Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011 Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011 Konjunktur, renter & råvare Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån

Læs mere

KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015

KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015 09-06-2015 KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015 John Jensen Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

AgroMarkets Refinansieringsmøde Østdansk Landboforening okt. 2014. v/jens Schjerning

AgroMarkets Refinansieringsmøde Østdansk Landboforening okt. 2014. v/jens Schjerning AgroMarkets Refinansieringsmøde Østdansk Landboforening okt. 2014 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning Chef Economist jens@agromarkets.dk 21 42 56 20 Risiko Håndsoprækning CHF på minimum 9 kr? Euro

Læs mere

Agro Trend 5. november 2013

Agro Trend 5. november 2013 5. november 213 5. november 213 Overblik Side Emne 2-5 Hvede 6-8 Soja 9-1 Svin 11 Majs 11 Raps 11 Mælk 12 Renter 13 Elpriser 13 Valuta Konklusion Vi anbefaler køb ud til februar 214. Toppen i priserne

Læs mere

Råvarer Fodermøde SI centret

Råvarer Fodermøde SI centret Råvarer Fodermøde SI centret Kontakt data Cheføkonom Klaus Moltesen Ravn Spidskompetencer - Handels Rådgivning - Gårdråd - Strategi vedrørende risikoafdækning - Skribent AgroMarkets - Foredragsholder -

Læs mere

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde.

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde. 06-02-2014 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014 John Jensen Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 20

Ugebrev fra agrocom.dk uge 20 Ugebrev fra agrocom.dk uge 20 Den store nyhed for dansk landbrug i denne uge er, at dollaren er gået afgørende i vejret med det resultat, at vi har fået et teknisk gennembrud, der taler for, at dollaren

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Agro Trend 9. oktober 2012

Agro Trend 9. oktober 2012 9. oktober 212 9. oktober 212 Overblik Side Emne 2-5 Hvede 6-8 Soja 9-1 Svin 11 Majs 11 Raps 11 Mælk 12 Renter 13 Elpriser 13 Valuta Konklusion Man bør ikke købe på lang sigt på nuværende tidspunkt. Anvend

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Aktuel Finansiering LandboThy 2014. v/jens Schjerning

Aktuel Finansiering LandboThy 2014. v/jens Schjerning Aktuel Finansiering LandboThy 2014 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning jes@agrocura.dk 21 42 56 20 Psykoterapi SUPERCYKLUS En supercyklus er en cyklisk tendens, der går igennem en længerevarende

Læs mere

Finans & Råvarer. Specialer:

Finans & Råvarer. Specialer: Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business Cycle Analysis (konjunkturmodeller) Specialist i

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

LØSDRIFTSFORENINGENS VINTERKURSUS MARKEDSUDSIGTER, SCENARIER, VÆRKTØJER

LØSDRIFTSFORENINGENS VINTERKURSUS MARKEDSUDSIGTER, SCENARIER, VÆRKTØJER LØSDRIFTSFORENINGENS VINTERKURSUS MARKEDSUDSIGTER, SCENARIER, VÆRKTØJER FEBRUAR 2015 1 KONTAKT Klaus Moltesen Ravn Cheføkonom Rådgiver & Skribent Finansiel risikoafdækning og konvertering Råvarespecialist

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

VELKOMMEN. Regnskabsmøde Økonomi KHL. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning.

VELKOMMEN. Regnskabsmøde Økonomi KHL. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning. VELKOMMEN Regnskabsmøde Økonomi KHL Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråd, bestyrelsesarbejde

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 Store udsving i de amerikanske renter i december, mens gode nøgletal og markedsnervøsitet kæmper om herredømmet. De europæiske renter

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i %

Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i % 19. oktober 212 19. oktober 212 Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i % USD/DKK 61 6 59 GBP/DKK 95 94 58 93 57 92 56 55 91 54 9 Growth cycle 89 Amplituden 15 1 95 88 87 1

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Agromarkets refinansiering Rønnede 17/10 2013. v/troels Schmidt

Agromarkets refinansiering Rønnede 17/10 2013. v/troels Schmidt Agromarkets refinansiering Rønnede 17/10 2013 v/troels Schmidt Kontakt: Troels Schmidt trs@agrocura.dk 24 94 72 48 Råvarer Har i disponeret? Korn 2013/14 - Hvordan gik det og hvordan går det? De store

Læs mere

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste Risikoafdækning Risikostyring er det seneste år kommet i fokus i landbruget grundet de store prisudsving, der har været på råvarer. Tema >> Jens Schjerning, LandboSyd, AgroMarkets >> John Jensen, LandboNord,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Guld: Prisnegativt andet halvår 2014

Guld: Prisnegativt andet halvår 2014 Guld: Prisnegativt andet halvår 2014 Vi vurderer, at guldet i øjeblikket er korrekt prissat omkring USD 1290/oz. Vi anbefaler nettokøbere at afdække i USD /oz og/eller forsikre mod eventuelle prisstigninger

Læs mere

Landmandens Fokus. Produktion Renteudviklingen Råvareprisudvikling

Landmandens Fokus. Produktion Renteudviklingen Råvareprisudvikling Landmandens Fokus Produktion Renteudviklingen Råvareprisudvikling Tilgang til de finansielle markeder 10% tjener penge - 90% leverer Er du bedre end gennemsnittet? Der er ingen nemme penge. (Kommerciel

Læs mere

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 v/ Driftsøkonom Jørgen Thorø KHL Temaer: Er Europa på vej i Japans vækstfælde? Overlever euroen? Renteniveauer pt. Stigende marginer og bidragssatser

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 Aktieindeks Udvikling i 1. kvartal 2007 Værdi Værdi 29.12. 30.03.07 Ændring i 1.kvt. Afkast i 1.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 423,43 443,92 20,49 4,84% 4,84% OMX C20*

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Indlæg DAF (Århus) Januar 2012

Indlæg DAF (Århus) Januar 2012 Indlæg DAF (Århus) Januar 2012 Konjunktur og renter Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån Valutastyring og afdækning Business

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

Finans & Råvarer HVORFOR RISIKOSTYRING I LANDBRUG AAGE MAAGENSEN 4/3 2014

Finans & Råvarer HVORFOR RISIKOSTYRING I LANDBRUG AAGE MAAGENSEN 4/3 2014 HVORFOR RISIKOSTYRING I LANDBRUG AAGE MAAGENSEN 4/3 2014 KONTAKT Troels Schmidt Økonom, Cand. Polit. Rådgiver og Skribent Råvareanalytiker Afdækning ved køb og salg Handels- og risikostrategier Finansiering

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

JB-prisforventninger: Udgiver: Jyske Markets - Råvarer Vestergade 8-16 DK - 8600 Silkeborg

JB-prisforventninger: Udgiver: Jyske Markets - Råvarer Vestergade 8-16 DK - 8600 Silkeborg Guld: Er tredje gang lykkens gang? Vi vurderer, at guldet i øjeblikket er korrekt prissat omkring USD 1208/oz. Vi forventer, at prisen falder yderligere og anbefaler derfor nettokøbere at forholde sig

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Vækstopbremsningen har i kvartalet været større end forventet i Emerging Markets, og specielt er udviklingen i Kina foruroligende. Hvis ikke landet

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Agrovi s Kvægkonference 4. marts 2015 Økonomisk temperaturmåling - herunder renter og valutakurser

Agrovi s Kvægkonference 4. marts 2015 Økonomisk temperaturmåling - herunder renter og valutakurser Agrovi s Kvægkonference 4. marts 2015 Økonomisk temperaturmåling - herunder renter og valutakurser Jyske Bank - Lars Fischer Rasmussen Side 1/63 Agenda Dialog omkring emnet men især hvad I tænker! Jyske

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen?

5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.1 Redegør for, hvad begrebet pengepolitik omfatter. 5.2 Forklar, hvilken rolle henholdsvis pengeinstitutterne og Nationalbanken spiller i pengeskabelsen? 5.3 Siden finanskrisen begyndelse i 2007 har

Læs mere

Refinansieringsmøde. 7. oktober 2014

Refinansieringsmøde. 7. oktober 2014 Refinansieringsmøde 7. oktober 2014 Velkommen Louise Helmer Administrerende direktør Program 19:00 Velkomst v/ Louise Helmer, administrerende direktør, Centrovice 19:05 Økonomisk vejrudsigt v/jens Schjerning,

Læs mere

Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober

Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober Jesper Pagh, DLG-husdyrernæring Spiseseddel 1. Hvad er risikostyring? 2. Hvorfor er risikostyring mere relevant end tidligere? 3. Hvordan kan

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere