Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem"

Transkript

1 Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og foder til fedekalve og tyre. Afdækningen skal være måneder frem. Det er den seneste stigning i prisen på foderhvede, der udløser købssignalet. Læs mere om anbefalingen og priser på side 8. Du kan desuden bl.a. læse følgende i denne udgave af Midtugeopdateringen: Det er gået tilbage på finansmarkederne i flere asiatiske lande. Kapitalen er søgt tilbage mod de vestlige økonomier som følge af dårlige nøgletal i bl.a. Indien, Indonesien og Thailand. Kapitalflugten mod sikker havn er startet inden den højspændte situation i Syrien, men dette forhold har forstærket effekten. Læs mere i fundamentalanalysen på side 2. Der er ingen grund til inflationsfrygt. Vi ser nærmere på inflationen i USA og Europa og hvad inflationen er sammensat af. Konklusionen har indflydelse på vores renteforventninger, da lang rente og inflation følges ad. Læs mere i konjunkturanalysen på siderne 3-4. Af Hans Fink Reaktionen på obligationsmarkederne efter udmeldingen om en tilbagetrækning af QE3 er markant, mens aktiemarkederne har reageret langt mindre nervøst på denne melding. Men hvilket marked reagerer rigtigt? Læs mere i renteanalysen på side 4. Dollaren ligger stille i niveauet 5,58 kr. Gode nøgletal for den amerikanske økonomi sender ikke valutaen opad og gode nøgletal fra EU sender ikke CHF nedad. Faktisk er CHF steget lidt på grund af den tilspidsede situation i Syrien. Læs om valuta på side 5. Markedet for svinekød er ramt af optimisme og prisen har retning mod pristoppen fra sidste år. I Tyskland er prisen også steget, om end til et endnu højere niveau end herhjemme. Læs om svinekød på side 6. Rapsprisen er nu i optrend på mellemlang sigt, så vi er afventende med yderligere salg af raps. Læs om raps på side 10. Vigtige anbefalinger Trenden ML sigt Lang sigt Position Seneste anbefaling Kort rente (F1) % Uge : % variabel rente, ingen Lang rente (dvs. kursen på 3,5 % 2044) Råolie (Brent) Foderhvede - køber Foderhvede sælger Sojaskrå 0-20 % Køber til variabel pris med maks. rabat Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) kr høst (100 %) 135 kr. Solgte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) kr høst (100 %) kr. Købte positioner Aug feb. 2014: kr. Mar. jun. 2014: kr. lange renteswaps :Købssignal :Køb korn og færdigfoder til minimum høst Sælg yderligere 25 % af 2013 høsten således at der samlet set er solgt 100 % høst er solgt tidligere : Køb sojaskrå og tilskudsfoder til og med juni USD/DKK Ingen : Sælg i kurs 5,63, forventer fald : De solgte USD købes tilbage i kurs 5,63 CHF/DKK Ingen : Sælg i kurs 5,97, stop loss i kurs 6, : Stoppet ud, tab 2 %.

2 Uro i Asien og krigstrussel i Syrien skaber nervøsitet på de finansielle markeder Inflation ned i Euroland Uro i Asien og krigstrussel i Syrien Uroen er taget til i de seneste uger med kraftige fald i valutaerne og på aktiemarkederne i bl.a. Indonesien, Indien, Thailand og Tyrkiet. Kapitalflugten skyldes flere negative forhold, som har bekymret markederne før den højaktuelle bekymring for krig i Syrien. Fed skruer ned for obligationsopkøb. Investorerne trækker sig i stigende grad ud af lande med store betalingsbalanceunderskud og større afhængighed af ekstern finansiering og likviditet. Tyrkiet har f.eks. et betalingsbalanceunderskud på næsten 10 % af BNP, og såvel Indien som Indonesien har haft stigende ubalancer i de senere år. Landene har skuffet, når det gælder økonomisk vækst. Ved afslutningen af finanskrisen var det almindelige synspunkt, at selskaber og investorer skulle søge vækst på Emerging Markets, som dermed tiltrak kapital. Imidlertid har EM-landene givet dårlige afkast. Investorerne trækker sig derfor nu ud igen, og kapitaludstrømningen er taget til i de seneste måneder. Når finansiel uro truer, bliver tillid og god ledelse en afgørende faktor. Desværre har vi indtil videre oplevet dårlig ledelse, og det tærer på tilliden blandt investorerne og medfører yderligere kapitalflugt. Indien har f.eks. indført kapitalrestriktioner, som dog er for begrænsede til reelt at kunne standse kapitaludstrømningen. Restriktionerne er dog store nok til, at investorerne begynder at frygte, at der indføres yderligere restriktioner, og de forsøger derfor at komme ud, inden det sker. Den tyrkiske centralbank har meddelt, at man vil intervenere i valutamarkedet for at stabilisere liraen. En underliggende årsag til den skuffende vækst i EM-landene er den lave vækst i de vestlige økonomier i de seneste tre år. Nøgletal USA Salg af boliger i juli offentliggøres onsdag og er det første boligmarkedstal efter den kraftige stigning i realkreditrenten. Ifølge vores model vil det vise et lille fald. Desuden udsendes forbrugertillidstal fra University of Michigan fredag. De seneste ledighedstal tyder på fortsat støt fremgang i beskæftigelsen, og det bliver interessant at se, om forbrugertilliden peger i samme retning som forbrugertilliden opgjort af Conference Board, der i går viste en pæn fremgang. Inflationen ned i Euroland I euroområdet udsendes de foreløbige inflationstal i næste uge. Inflationen er faldet i det meste af 2013, og markedet forventer yderligere fald, da lønpresset er svagt, olieprisen vil falde, landbrugspriserne stiger i langsomt tempo, og effekten af forrige års skattestigninger falder ud. I august venter markedet et fald i inflationen til 1,3 % fra 1,6 % i juli. Desuden kommer der forbruger- og erhvervstillid fra Europa-Kommissionen samt ledighedstal for Tyskland og euroområdet. I Tyskland fortsætter valgkampen op til forbundsdagsvalget den 22. september, og både Merkel og Steinbruck vil deltage i en række arrangementer. Japanske nøgletal Generelt venter markedet at tallene bekræfter, at væksten i Japan fortsat er relativt stærk, men at den aftager en smule i forhold til det meget stærke 1. halvår De seneste to måneder tyder på, at industriproduktionen stadig stiger, men i et langsommere tempo end i de foregående måneder. Inflationen fortsatte også med at stige i juli, hvor vi venter, at inflationen eksklusive friske fødevarer (det mål, som den japanske centralbank anvender) er steget 0,6 % å/å efter at være steget 0,4 % å/å i juni. Detailsalget og ledigheden offentliggøres også i den kommende uge. Af Jan Terkelsen

3 Konjunkturanalyse Faldende inflation = lavere renter? Konklusionen er, at renten og inflationen er tvillinger, som skal gå hånd i hånd på lang sigt. Derfor er der grænser for, hvor meget mere den lange rente kan stige, samtidig med at inflationen falder. Det vil senere igen føre til faldende lange renter. Pengepolitik Ifølge det seneste referat fra den amerikanske centralbank, Fed, vil Fed neddrosle de månedlige obligationsopkøb på 85 mia. dollars i dette efterår under forudsætning af, at økonomien fortsat viser positive takter. Der forventes allerede start på tilbagetrækning af stimuli fra næste rentemøde i Fed d. 18. sept Obligationsmarkedet har reageret prompte på Fed s udmelding med stigende lange renter, for hvem skal ellers købe og stats- og realkreditobligationerne? Når centralbanken stopper opkøbene, skyldes det, at Fed aflæser økonomien som værende selvbærende. Men spørgsmålet er, om økonomien har det så godt, at den kan klare en højere inflation med dertilhørende højere lange renter? Vi har tidligere vist via vores Business Cycle modeller, at Kina fortsat styrer mod lavere vækstrater, vi har recessionsforecast på Europa, og økonomien i USA topper i øjeblikket. Det er ikke det rette økonomiske scenarium for rentestigninger. De stigende renter vil helt klart stoppe opturen/festen på aktiemarkedet, som senere kan få aktiemarkedet ind i en decideret nedtrend, hvorefter renterne senere vil søge ned. Inflation Det er svært at forestille sig, at inflationen kan falde samtidig med vedvarende stigende renter. Det bør være umuligt. Første graf viser inflationen for USA og Europa, som henholdsvis ligger på 1,96 % og 1,70 %. Nederst i grafen er vist de årlige ændringer på udvalgte råvarer, som alle viser fald. Råvaremarkedet lægger ikke et pres på inflationen i opadgående retning, tværtimod. I grafen ses det tydeligt, at større fald i råvarerne medfører et fald i inflationen.

4 Den næste graf viser inflationen i USA med 12 måneders snit og nederst den cykliske model med en ligevægtslinje. De sidste par måneders stigninger i inflationen har bragt inflationen over 12 måneders gennemsnit, men den cykliske model er endnu ikke kommet over ligevægt. Råvarernes fald, som fremgår af den tidligere graf, vil forplante sig til faldende inflation i efteråret i USA. Inflationen i Danmark er derimod meget lavere end i Europa og USA. Ifølge OECD ligger den danske inflation på bare 0,6 % for juli måned. Ifølge Danmarks Statistik ligger inflationen på 0,4 %. Inflationen er faldet markant for Danmarks vedkommende, og er det laveste set siden virkningerne fra krisen i 30 erne med decideret deflation. Måske er Danmark ét af de første vestlige lande, der møder en periode med deflation. Det er svært at forestille sig, at den lange rente fremadrettet fortsætter stigningerne samtidig med en faldende inflation. Èt af parametrene skal give sig. Med de økonomiske udsigter er det svært at få øje på, at råvarerne skal vende rundt og påbegynde større stigninger, som efterfølgende kan løfte inflationen. Derfor må det være den lange rente, der senere skal falde. Renteanalyse Yderligere korrektion op i renten Fart på korrektion op i den lange rente Rentemarkedet er i fuld gang med at inddiskontere den amerikanske centralbanks stop af QE3 her i efteråret. Men det er endnu ikke offentliggjort, om det sker til de kommende rentemøder. Det afhænger stadig af, hvordan den amerikanske økonomi udvikler sig. Aktiemarkedet reagerer forbløffende lidt på et eventuelt stop af de store obligationsopkøb i forhold til reaktionen på obligationsmarkedet. Bliver et stop af QE3 en realitet, må det formodes at aktiemarkedet står til en på lampen, ikke mindst fordi aktiemarkedet i høj grad lever på billig likviditet og er langt ude af ligevægt. Obligationsmarkedet vil på det tidspunkt have inddiskonteret alt, hvorfor renterne igen vil falde på aktiekursfald pga. kapitalflugt fra det usikre til det sikre. Renten teknisk, realkredit 3,50 % 2044 Kursen på 3,50 % 2044 har klart tager en rutsjetur. Obligationen er nu oversolgt, hvorfor der som minimum bør indfinde sig en korrektion op. Faldet har faktisk betydet, at 4,0 % 2044 uden afdrag er åben igen. Kursen på 3,5 % 2044 skal kæmpe sig over modstanden i kurs 98,05 for at stabilisere nedsiden. Af Jens Schjerning

5 USD USD står stille Flot forbrugertillid Der blæser fortsat positive vinde fra USA, hvor forbrugertilliden endnu engang stiger, nu til niveauet 81,5., hvilket er det højeste i næsten 5 år. Selvom vi har et forecast på recession i USA, så ligger den et godt stykke ude i fremtiden, og på den korte og mellemlange bane ser det fornuftigt ud, hvilket forbrugertilliden bekræfter. USD teknisk Dollaren står helt stille ved støtten i 5,58 kr. Overordnet set er der intet sket med dollarkursen det seneste års tid, hvor USD har svinget mellem 5,80 kr. og det nuværende niveau. Det er formentlig stilhed før stormen, og sandsynligvis vil blæsevejret sende USD opad. På den korte bane er det helt centralt, at USD ikke smutter under 5,58 kr. og dernæst 5,525 kr., for så er nedtrenden fuldt ud tilbage med direkte kurs mod et niveau lavere end bunden fra sidst. Det er altså vigtigt nu, at USD kommer over 50 og 200 dages glidende gennemsnit, så nedsiden lukkes af. CHF CHF - resistent overfor gode nøgletal Ifo-indeks Det tyske Ifo-indeks fortsatte opad og endte på værdien 107,5 hvor index 100 svarer til niveauet i Ifo offentliggør også et forventningsindeks for de næste 6 måneder og dette steg ligeledes. Det betyder, at Tyskland på kort sigt oplever positiv vækst, dvs. stor sandsynlighed for positiv vækst i 3. og 4. kvartal Teknisk set CHF reagerer en smule på at aktierne er faldet som følge af uroen i Syrien. CHF ligger i modstandsområdet 6,06-6,08 kr. Et brud over her vil sende CHF videre op til 6,10-6,12 kr. og nedsiden vil således være meget begrænset. Et reelt angreb på stregen i sandet i 6,20 kr. kræver en større opblusning af krisen i Europa. Af Jens Schjerning

6 Slagtesvin På vej over toppen fra sidste år? Danish Crown hæver noteringen fra 11,90 til 12,10 kr./kg. De tyske priser er på vej over toppen fra sidste år. Den tyske fællesnotering, VEZG, er på vej over toppen fra sidste år. I denne uge tillægges igen, som i sidste uge, 37 øre pr. kg, og noteringen er nu på 14,37 kr. pr. kg. Også herhjemme spores optimisme. Ifølge Danish Crown handles de fleste produkter til stabile eller stigende priser og efterspørgslen er god fra både EU og tredjelande. Markedet er kendetegnet ved en stabil efterspørgsel og udbuddet er begrænset for tiden. På det tyske futuremarked er septemberterminerne steget med 6 cent til 1,85 euro pr. kg svarende til ca. 13,80 kr. pr. kg. Priserne ses også i opadgående retning på de fjerne terminer i oktober og november. I USA ligger markedet stadig lidt stille efter den seneste korrektion på oktoberterminen. Af Troels Schmidt

7 Sojaskrå Mindre tilbagefald i prisen på soja Nyheder fra sojamarkedet Sojaprisen faldt i går svagt tilbage efter den kraftige stigning i forgårs. Sojabønnerne faldt med mellem 0,96 % og 1,55 %. Sojaskråen faldt med mellem 0,59 % og 1,44 %. Forklaringen på prisfaldene er, at de stigende priser har fristet flere farmere til at sælge deres afgrøder. Dette har, i kombination med at nogle investorer har taget profit af deres position, presset priserne ned. Vejrmæssigt er der ingen ændringer i USA, der er stadig meldinger om varmt og tørt vejr. Det minder meget om situationen i 2003 og Her var vi i samme vejrmæssige situation, og resultatet blev lavere udbytter. I 2003 var udbytterne kun 33,9 bushel pr. acre, i 2008 var udbytterne 39,7 bushel pr. acre. De officielle forventninger til udbytterne i år er 42,60 bushel pr. acre mod 39,6 bushel per acre i 2012/13 høsten. Det er klart den seneste vejrudsigt, som viser tørt vejr de næste 10 dage, som trækker prisen op. Det meget tørre vejr og den kraftige varme kombineret med den sene såning af afgrøderne i år giver stor risiko for tab af udbytte. Det er en vigtig periode på nuværende tidspunkt for sojaplanten, hvor sojabønnerne skal dannes og fyldes. Vi skal helt tilbage til midten af 1990'erne for at finde så varmt vejr, som vi har set i år. Teknisk set (ny høst) Teknisk bryder prisen videre op på de nærmeste terminer. Det betyder på decemberterminen, at prisen nu er brudt over den seneste top i 399 USD pr. shortton, og dermed har åbnet op for en ny række stigninger. De senere terminer, som ligger fra juli 2014 og frem, har kun reageret i mindre grad. Nærmeste mindre støtteniveauer ligger i 370 -og 356-niveauet, og evt. brud heraf i faldende retning vil sende prisen videre ned til 345-niveauet og evt. dybere. På juli-terminen ser vi modstand i niveauet 377,5 og igen ved 387,75. Et brud op gennem de næste modstandsniveauer efter brud af 50 dages glidende gennemsnit vil udløse et supplerende købssignal. Priserne på fysisk sojaskrå Ønsker man at købe sojaskrå til levering nu, er prisen kr. pr. 100 kilo. I september er prisen kr. og oktober kr. pr. 100 kilo. Ser man videre frem, ligger prisen for november og frem til januar 2014 i niveauet kr. pr. 100 kilo. Fra februar 2014 frem til april 2014 ligger prisen i området kr. pr. 100 kilo. Prisen fra maj til oktober 2014 er i niveauet kr. Priser vi hører i markedet : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo : kr. per 100 kilo

8 Foderhvede KØBSSIGNAL foderkorn, færdigfoder svin, Lavproteinblandinger køer, roepiller, foder til fedekalve og tyre London hveden fortsætter op Seneste nyt fra England og Vesteuropa Markedet er kommet i gang i England igen efter der var helligdag i mandags. De stigninger vi har set på børsen betyder, at vi melder KØBSSIGNAL ud på korn, færdigfoder til svin, lavproteinblandinger til køer, roepiller samt foder til fedekalve og tyre. Med de priser vi ser i markedet på nuværende tidspunkt vil vi anbefale at man køber hele vejen frem til næste høst, således at nettoforbruget for hele det kommende foderår er afdækket. Vi ser også firmaer, som tilbyder at man kan købe hele 18 måneder frem til samme priser som de nuværende. Dette kan være fornuftigt, da vi ser et interessant prisniveau, men priserne bør ikke være højere for perioden efter 2014-høsten end de priser, vi ser på 2013-høsten. De priser vi ser på færdigfoder til svin er følgende: Priser på færdigfoder Diegivningsfoder: 1,68-1,75 kr./feso Drægtighedsfoder: 1,52-1,62 kr./feso Poltefoder 1,46-1,52 kr. per FEsv Smågrise 9-15 kg: 2,08-2,25 kr./fesv Smågrise kg: 1,95-2,05 kr./fesv Slagtesvinefoder: God 1,72-1,77 kr./fesv Slagtesvinefoder: OPTI 1,62-1,67 kr./fesv Ovenstående priser er i ren handel og uden korn i bytte. Priserne udtrykker niveauet i markedet, hvilket betyder, at der er handlet foder som er billigere - modsat har vi også set højere priser. Det er gode stabile blandinger, kun den billige slagtesvineblanding er godt optimeret. niveauet 135 kr./hkg og betaling løbende i forhold til hvornår varen bestilles. Det er forskelligt, om der er månedstillæg eller ej på denne pris. Seneste nyt fra USA og den øvrige verden Prisen på både majs og hvede blev svækket i går. Prisen på hvede faldt med mellem 0,45 og 0,61 % på terminerne frem til jul. For majsens vedkommende var prisfaldene noget større, for prisen faldt med mellem 2,85 og 3,10 % på terminerne frem til jul. Årsagen til at priserne faldt tilbage er, at de stigende priser har fristet en række farmere til at gå i markedet og sælge deres korn. Vejrmæssigt er der ikke de store ændringer. Der er kommet lidt byger i staterne Illinois og Ohio, men slet ikke nok til at dække behovet. Seneste nyt fra Østeuropa og Rusland Høsten af solsikke skrider frem i Ukraine og man forventer en samlet høst i niveauet 9 mio. tons. For majsens vedkommende ligger tallet på 25 mio. tons samlet set for Ukraine. Høsten har gået utroligt let i Ukraine og i store dele af Rusland og etableringen af vinterafgrøderne har også været let. Det betyder, at der har kunnet laves nogle gode såbede og dermed at vinterafgrøderne har fået en god start. Teknisk set Presset på prisen ligger fortsat i faldende retning. Det nærmeste støtteniveau i faldende retning ligger i 150,75, og kort herefter ligger næste støtte i 149,00 GBP pr. tons. Ved køb af rent korn ser vi firmaer, som tilbyder korn leveret i grav successivt i løbet af høståret i

9 Priserne på fysisk korn Som sælger: I Jylland ses følgende priser til afregning i høst: kr. frit på vogn for hvede kr. frit på vogn for byg kr. frit på vogn for rug kr. frit på vogn for triticale Priser vi hører i markedet Som køber: Priser høst Hvede leveret på kontrakt 135 plus 1 kr. per 1. oktober og frem Der er flere foderstoffer som tilbyder disse priser. Det er forskelligt om og hvad der kræves i månedsstigninger. På Sjælland ligger priserne lavere og følgende priser tilbydes: kr. frit på vogn for hvede kr. frit på vogn for byg kr. frit på vogn for rug kr. frit på vogn for triticale Alle priser er tilkørt foderstoffen i høst og afregnet på almindelige betingelser. Møllehvede Uændret priser i Paris, faldende priser i USA Seneste nyt fra Frankrig og Vesteuropa Prisen på Londonbørsen lukkede uændret i går, og i USA faldt prisen svagt tilbage. Markedet i Paris er ret stille og afdæmpet, og vi ser ikke de helt store udsving. Høsten er nærmest 100 % afsluttet i Frankrig. Det er kun marginale arealer, der mangler at blive høstet, og samlet set drejer det sig om nogle ganske få procent af arealerne. Den gode sol, vi har set gennem den seneste uge, har gjort sit til at høsten har kunnet gøres færdig. De officielle meldinger er, at udbytterne har overrasket positivt. Dette er også med til at lægge en dæmper på prisen, da udbytterne i Spanien og Tyskland ligeledes har overrasket positivt. Teknisk set Potentialet ligger i faldende retning på alle niveauer. Første støtteniveau ligger i 178,00, og et eventuelt brud heraf vil sende kursen videre ned til 168,75-niveauet. I stigende retning er der modstand i niveauet omkring 192, og et eventuelt brud op igennem vil sende kursen op til 200,75-niveauet.

10 Rapsfrø Prisen på rapsfrø endte i samme niveau Seneste nyt fra rapsbørsen i Paris Den noget sløve handel med soja og farmernes lyst til at sælge soja var med til at dæmpe stigningerne på rapsfrø. Prisen på novemberterminen steg i går med 0,06 %, og på januarterminen faldt prisen med 0,06 %. Prisen på råolie tog sig ellers et ordentlig spring op i går og burde give solid støtte til prisen på rapsfrø. Dette vil komme i de kommende dage, såfremt prisen på råolie forbliver høj. Det tørre vejr i USA ser ud til at fortsætte. Udover at vejret er tørt, ser vi også ekstremt høje temperaturer i forhold til årstiden. Man forventer, at der i den kommende weekend vil blive sat varmerekord, og frem til nu er august måned i år den varmeste siden midten af 1990'erne. Prisen på høst-2013 til afregning i november ligger i niveauet kr., og for varer til afregning i februar ligger prisen i niveauet kr. pr. 100 kilo. Teknisk set Potentialet på rapsfrø ligger i faldende retning på lang sigt og i stigende retning på mellemlang sigt, da prisen ligger mellem 50 og 200 dages glidende gennemsnit. Senest har vi set brud over modstandsniveauet i 385 euro pr. ton og næste mål er modstanden i niveauet 393,50 euro pr. ton. Priser vi hører i markedet Landmandspriser: - Nov kr. pr. 100 kg. - Feb kr. per 100 kg. - Maj kr. per 100 kg. - Nov kr. pr. 100 kg. Af John Jensen. Nedad er der støtte i 370 euro pr. ton. DISCLAIMER Investering på de finansielle markeder er forbundet med risici og kan medføre tab. AgroMarkets eller dens parter kan ikke gøres ansvarlige for eventuelt tab som følge af analyserne og kan ikke gøres ansvarlige for tab som følge af fejl i opdateringer, kommentarer og anbefalinger, eventuel manglende opdatering af kurser eller andre forhold. AgroMarkets påtager sig ikke ansvaret for dispositioner foretaget på baggrund af analysernes informationer eller vurderinger. AgroMarkets analyser er til personligt brug for tilmeldte kunder og må ikke kopieres uden tilladelse fra AgroMarkets..

Korn NUMMER 7 28. AUGUST 2014. Markeds- og økonomiorientering. Købssignal på foderhvede

Korn NUMMER 7 28. AUGUST 2014. Markeds- og økonomiorientering. Købssignal på foderhvede NUMMER 7 28. AUGUST 2014 Markeds- og økonomiorientering Korn Købssignal på foderhvede Agromarkets udsendte tirsdag d. 26/8-14 købssignal på færdigfoder til svin, slagtekalve og lavproteinblandinger til

Læs mere

MidtugeOpdatering Uge 44 2013

MidtugeOpdatering Uge 44 2013 Medvind på finansmarkederne Af Hans Fink Der er hjælp fra finansmarkederne til både forgældede og formuende. Vi ser nærmere på, hvad den nyvundne appetit på risiko kommer af, og hvordan den påvirker dig.

Læs mere

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr. 2013 høst (0 %) intet køb

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr. 2013 høst (0 %) intet køb Positive udsigter for mælkeprisen Spotprisen på mælk i Europa er steget med 30 % det seneste år, og mejeriprisen er steget mere beskedent med ca. 12 %. Der er flere ting, der taler for, at mejeriprisen

Læs mere

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr.

Køber til variabel pris med maks. 16-8-2012:Købssignal. Købte positioner, gennemsnitspris 2012 høst (100 %) 176-186 kr. Vent med konvertering til fast rente Der er mange penge på spil, når det rigtige konverteringstidspunkt skal findes. Vi kommer med vores bud på, hvordan dette tidspunkt identificeres. Som følge af de stigende

Læs mere

AgroMarkets Midtuge Opdatering Uge 19 2011

AgroMarkets Midtuge Opdatering Uge 19 2011 Stærkt amerikansk beskæftigelse Opsvinget i USA vandt i styrke, da beskæftigelsen i april steg overraskende kraftigt og fortsatte den stigende tendens. Den stigende beskæftigelse bider sig fast Beskæftigelsen

Læs mere

VELKOMMEN. til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde

VELKOMMEN. til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde VELKOMMEN til Handels ERFA Sønderjysk Landboforening September 2012 Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde

Læs mere

VELKOMMEN. til Handels ERFA KHL marts 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning.

VELKOMMEN. til Handels ERFA KHL marts 2012. Kontakt data. Spidskompetencer. Handels Rådgiver John Jensen. Bestyrelsesarbejde. Rådgivning. VELKOMMEN til Handels ERFA KHL marts 2012 Kontakt data Handels Rådgiver John Jensen Telefon 0045 9624 1889 Mobil 0045-4073-0189 Mail: joj@landbonord.dk Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråd, bestyrelsesarbejde

Læs mere

MidtugeOpdatering Uge 41 2013. Foderkorn stiger på mellemlang sigt

MidtugeOpdatering Uge 41 2013. Foderkorn stiger på mellemlang sigt Foderkorn stiger på mellemlang sigt I går kom der signal om køb af foderkorn. Vi er ganske vist dækket af frem til høst næste år, men for de, som ikke har fået købt ind, er det nu, der skal ageres. Vejret

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Orientering fra råvaremarkederne og forventning til udviklingen. Juni 2016

Orientering fra råvaremarkederne og forventning til udviklingen. Juni 2016 Orientering fra råvaremarkederne og forventning til udviklingen Juni 2016 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 6. september 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 5. september 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar

Markedskommentar Torsdag den 6. september 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 5. september 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 6. september 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 5. september 2012 Sojaskrå Efterår 2012 Minus US $ 8,40 pr. Short ton Vinter 2012/13 Minus US $ 7,30

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 45

Ugebrev fra agrocom.dk uge 45 Ugebrev fra agrocom.dk uge 45 Amerikanerne genvalgte deres præsident og på de finansielle markeder modtog man genvalget med markante kursfald på aktier samt med et prisdrop på råolie på hele fem procent.

Læs mere

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde.

06-02-2014. Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014. Afgrøder Kornmarkedet. Spidskompetencer. John Jensen. Bestyrelsesarbejde. 06-02-2014 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels ERFA Forår 2014 KHL 06/02 2014 John Jensen Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 16. august 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 15. august 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar

Markedskommentar Torsdag den 16. august 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 15. august 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 16. august 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 15. august 2012 Sojaskrå Efterår 2012 Plus US $ 13,40 pr. Short ton Vinter 2012/13 Plus US $ 12,50 pr.

Læs mere

Tummelsbjerg, gråsten. Baggrund for handelsstrategi. Årligt overblik: Instrumenter

Tummelsbjerg, gråsten. Baggrund for handelsstrategi. Årligt overblik: Instrumenter Sådan arbejder jeg med indkøbsstrategi med foder (Sådan har jeg indledt arbejdet) Hans Wildenschild SI-centeret Tummelsbjerg, gråsten Dorthe og Hans Wildenschild Etableret 1987 1000 søer salg af 9 kg grise

Læs mere

AgroMarkets LandboThy Okt. 2015. v/jens Schjerning

AgroMarkets LandboThy Okt. 2015. v/jens Schjerning AgroMarkets LandboThy Okt. 2015 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning Chef Economist jens@agromarkets.dk 21 42 56 20 Landbrugets udfordring Økonomi svineproduktion Akkumuleret underskud 10 år minus

Læs mere

LMO Fagland. 23. november Hans Fink Cheføkonom, LMO

LMO Fagland. 23. november Hans Fink Cheføkonom, LMO LMO Fagland 23. november 2016 Hans Fink Cheføkonom, LMO Dagsorden Vegetabilske og animalske råvarer VaR beregninger - overrasker alle Strategi så lykkes det Dagens anbefaling Superhøje lager tal Hvede,

Læs mere

Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011

Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011 Østdansk LandbrugsRådgivning Årsmøde økonomi marts 2011 Konjunktur, renter & råvare Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 21 juni CHICAGO-BØRSEN sluttede den NYHEDER Sojakomplekset FONDENES AKTIVITET

Markedskommentar Torsdag den 21 juni CHICAGO-BØRSEN sluttede den NYHEDER Sojakomplekset FONDENES AKTIVITET Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 21 juni 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 20-06-2012 Sojaskrå Sommer 2012 Plus US $ 0,70 pr. Short ton Efterår 2012 Plus US $ 2,00 pr. Short ton

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 15

Ugebrev fra agrocom.dk uge 15 Ugebrev fra agrocom.dk uge 15 På de finansielle markeder har der atter været fokus på den globale vækst. Ugen blev indledt med nøgletal, der taler for, at væksten kører i et meget lavt gear, men i løbet

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 22. november 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 21. november 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar

Markedskommentar Torsdag den 22. november 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 21. november 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 22. november 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 21. november 2012 Sojaskrå Vinter 2012/13 Forår 2013 Minus US $ 1,50 pr. Short ton Minus US $ 2,20

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 3. januar 2013. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 11,90 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 3. januar 2013. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 11,90 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Natmarked Minus US $ 13,40 pr. short ton Minus US $ 11,90 pr. short ton MINUS US $ 3,10 pr. short

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

Råvarer Fodermøde SI centret

Råvarer Fodermøde SI centret Råvarer Fodermøde SI centret Kontakt data Cheføkonom Klaus Moltesen Ravn Spidskompetencer - Handels Rådgivning - Gårdråd - Strategi vedrørende risikoafdækning - Skribent AgroMarkets - Foredragsholder -

Læs mere

KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015

KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015 09-06-2015 KHL SvineRådgivning Fodermøde 08-06-2015 John Jensen Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 14. marts CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Minus US $ 7,60 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 14. marts CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Minus US $ 7,60 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 14. marts 2013 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Minus US $ 7,30 pr. short ton Minus US $ 7,60 pr. short

Læs mere

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. Oversigt 11. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Obligationsmarkedet i Danmark, Tyskland og USA har fået et pænt løft de seneste handelsdage. Det sker i kølvandet på en skuffende arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. 13. april 212 13. april 212 Oversigt 13. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Cemtralbankchef Ben Bernankes højre hånd Janet Yellen har signalerer, at nulrentepolitikken i USA kan være ved til slutningen

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 7.juni CHICAGO-BØRSEN sluttede den NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar

Markedskommentar Torsdag den 7.juni CHICAGO-BØRSEN sluttede den NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 7.juni 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 06-06-2012 Sojaskrå Sommer 2012 Plus US $ 12,40 pr. Short ton Efterår 2012 Plus US $ 7,10 pr. Short ton

Læs mere

LMO SvineRådgivning Fodermøde Viborg John Jensen

LMO SvineRådgivning Fodermøde Viborg John Jensen LMO SvineRådgivning Fodermøde Viborg 25-06-2015 John Jensen Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings produkter

Læs mere

Agro Trend 5. november 2013

Agro Trend 5. november 2013 5. november 213 5. november 213 Overblik Side Emne 2-5 Hvede 6-8 Soja 9-1 Svin 11 Majs 11 Raps 11 Mælk 12 Renter 13 Elpriser 13 Valuta Konklusion Vi anbefaler køb ud til februar 214. Toppen i priserne

Læs mere

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink

Handels ERFA LMO Forår 2015. John Jensen og Hans Fink Handels ERFA LMO Forår 2015 John Jensen og Hans Fink Dagsorden Hjælpepakke fra ECB og presset på den danske krone Opdatering på råvaremarkedet og gødning Korn, soja og rapsfrø El Ninõ Gødning Mælk og Svinemarkedet

Læs mere

AgroMarkets Refinansieringsmøde Østdansk Landboforening okt. 2014. v/jens Schjerning

AgroMarkets Refinansieringsmøde Østdansk Landboforening okt. 2014. v/jens Schjerning AgroMarkets Refinansieringsmøde Østdansk Landboforening okt. 2014 v/jens Schjerning Kontakt: Jens Schjerning Chef Economist jens@agromarkets.dk 21 42 56 20 Risiko Håndsoprækning CHF på minimum 9 kr? Euro

Læs mere

MidtugeOpdatering Uge 34 2015

MidtugeOpdatering Uge 34 2015 Afgrødepriser under pres Af Hans Fink Prisen på både korn, raps og sojaskrå falder, og det skyldes i høj grad, at El Niño ikke har ramt afgrøderne på den nordlige halvkugle så hårdt som ventet. Med gode

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 20

Ugebrev fra agrocom.dk uge 20 Ugebrev fra agrocom.dk uge 20 Den store nyhed for dansk landbrug i denne uge er, at dollaren er gået afgørende i vejret med det resultat, at vi har fået et teknisk gennembrud, der taler for, at dollaren

Læs mere

Uge Resumé fra agrocom.dk

Uge Resumé fra agrocom.dk Uge 08 2014 agrocom.dk's forventninger (2 til 4 mdr.) Forventet siden I pris Pris i dag Gevinst Hvede (marts 14) Uge 06 2014 192,00 198,75 4% Sojaskrå (maj 14) Uge 39 2013 $410,00 $435,00-6% Renten (30

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makro-program vil fokusere på konjunkturindikatoren, Ifo, fra Tyskland. Ellers ser vi frem mod en ret pakket nøgletalskalender. Tirsdag tager

Læs mere

Råvare NYT Markedskommentar. Markedskommentar Torsdag den 07. november 2013

Råvare NYT Markedskommentar. Markedskommentar Torsdag den 07. november 2013 Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 07. november 2013 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 06. november 2013 Sojaskrå Natmarked pt. plus US $ Vinter 2013 Plus US $ 3,50 pr. short tons 1,40

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 10. januar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 9. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 1,10 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 10. januar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 9. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 1,10 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 9. januar 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Natmarked Minus US $ 0,90 pr. short ton Minus US $ 1,10 pr. short ton MINUS US $ 1,00 pr. short ton

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2012 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Vi forventer en bedring i den globale økonomi i 2012. I lyset af den udbredte pessimisme i øjeblikket

Læs mere

Handels ERFA LMO Søften Forår 2015. John Jensen

Handels ERFA LMO Søften Forår 2015. John Jensen Handels ERFA LMO Søften Forår 2015 John Jensen Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings produkter John Jensen

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 17

Ugebrev fra agrocom.dk uge 17 Ugebrev fra agrocom.dk uge 17 På afgrødebørserne har vi set stigende oliefrøpriser, men på især hvedemarkedet er priserne blevet sendt ned i den første del af ugen i sympati med det gode forårsvejr i Vesteuropa.

Læs mere

Økonomisk analyse. drejer sig om mennesker. og menneskers adfærd!

Økonomisk analyse. drejer sig om mennesker. og menneskers adfærd! Økonomisk analyse drejer sig om mennesker og menneskers adfærd! citat: økonom Karsten Laursen Kritik af den økonomiske fornuft Dagens emner: Råvaremarkedet Business Cyclen Rentemarkedet Forventninger til

Læs mere

Handels ERFA LMO. Søften Efterår 2015

Handels ERFA LMO. Søften Efterår 2015 Handels ERFA LMO Søften Efterår 2015 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Handels Rådgiver Certificeret Rådgiver røde investerings produkter John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Vigtige nyheder siden sidst

Vigtige nyheder siden sidst Oversigt 3. oktober af John Yde, yde@demetra.dk Den amerikanske centralbank, Federal Reserve System, starter sit dages pengepolitiske møde i dag, der ender med en udmelding i morgen kl..5 dansk tid. De

Læs mere

Råvare NYT Markedskommentar. Markedskommentar Torsdag den 5. december CHICAGO-BØRSEN sluttede den 4. december 2013

Råvare NYT Markedskommentar. Markedskommentar Torsdag den 5. december CHICAGO-BØRSEN sluttede den 4. december 2013 Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 5. december 2013 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 4. december 2013 Sojaskrå Vinter 2013 Plus US $ 1,50 pr. short tons Natmarked pt. Uændret Sommer 2014

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Agro Trend 22. oktober 2013

Agro Trend 22. oktober 2013 22. oktober 213 22. oktober 213 Overblik Side Emne 2-5 Hvede 6-8 Soja 9-1 Svin 11 Majs 11 Raps 11 Mælk 12 Renter 13 Elpriser 13 Valuta Konklusion Vi anbefaler køb ud til februar 214. Toppen i priserne

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 16

Ugebrev fra agrocom.dk uge 16 Ugebrev fra agrocom.dk uge 16 På de finansielle markeder har vækstdata fra Kina sendt aktiebørserne i rødt og råvarerne med metallerne i spidsen er gået samme vej. Et fald der har fået yderligere nærring

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Copyright, Agrocura og associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. OKTOBER 2016

Copyright, Agrocura og associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. OKTOBER 2016 OKTOBER 2016 KONTAKT Jens Schjerning Cheføkonom, HD (F) Mobil: 21 42 56 20 Mail: jes@agrocura.dk KOPIMASKINEN CENTRALBANKERNES BALANCE, SNB CENTRALBANKERNES BALANCE, BOJ CENTRALBANKERNES BALANCE, BOE CENTRALBANKERNES

Læs mere

Agro Trend 9. oktober 2012

Agro Trend 9. oktober 2012 9. oktober 212 9. oktober 212 Overblik Side Emne 2-5 Hvede 6-8 Soja 9-1 Svin 11 Majs 11 Raps 11 Mælk 12 Renter 13 Elpriser 13 Valuta Konklusion Man bør ikke købe på lang sigt på nuværende tidspunkt. Anvend

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 1. august CHICAGO-BØRSEN sluttede den 31. juli 2013 Sojaskrå Plus US $ 1,30 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 1. august CHICAGO-BØRSEN sluttede den 31. juli 2013 Sojaskrå Plus US $ 1,30 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 1. august 2013 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 31. juli 2013 Sojaskrå Sommer 2013 Vinter 2013 Plus US $ 5,90 pr. short ton Plus US $ 1,30 pr. short

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 8. februar 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

KvægKongres 2011 Sådan blæser de. økonomiske vinde

KvægKongres 2011 Sådan blæser de. økonomiske vinde KvægKongres 2011 Sådan blæser de økonomiske vinde Konjunktur og renter Jens Schjerning Specialer: Rådgiver & Skribent AgroMarkets Strategi vedr. risikoafdækning Finansiering Afdækning og konvertering lån

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Agro Trend. 31. oktober 2011

Agro Trend. 31. oktober 2011 3. oktober 3. oktober INDHOLDSFORTEGNELSE 3-5 Hvede 6-7 Soja 8-9 Svin Raps, Majs, Mælk Renter Valuta 3 Elpriser 4 Brug af cykliske modeller 5 Forklaring og disclaimer 4. november AGRO TREND udkommer hver

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Divergens driver dagsordenen

Divergens driver dagsordenen Divergens driver dagsordenen Renterne har rejst sig lidt fra de rekordlave niveauer i sensommeren. Mest i USA og til dels i England, hvor bedre nøgletal har bekræftet, at der vil finde en normalisering

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 11

Ugebrev fra agrocom.dk uge 11 Ugebrev fra agrocom.dk uge 11 På afgrødebørserne driver en stram forsyningssituation de amerikanske majspriser i vejret og US hveden følger med. Støtten til majsen er ikke blevet mindre af, at kineserne

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

KvægKongres Kontrakt på foderet, når priserne svinger. Hans Fink

KvægKongres Kontrakt på foderet, når priserne svinger. Hans Fink KvægKongres 2017 Kontrakt på foderet, når priserne svinger Hans Fink Kompetencer Analytiker og Chefredaktør agromarkets.dk Foredragsholder Finansstrategi Råvarestrategi Strategi for landbrug Driftsøkonomi

Læs mere

Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014. Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets

Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014. Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets Rentemøde Kolding Herreds Landbrugsforening 22/10 2014 Hans Fink, Chefredaktør AgroMarkets Dagsorden Verdensøkonomien Vækstprocenter og inflation Japan et skræmmende forbillede BRIKS mulighed eller trussel?

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler

Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Rusland: Fortsat svage vækstsignaler Russisk økonomi viser tegn på stagnation med de seneste nøgletal, der peger på fortsat svag vækst og en relativ høj inflation. Med den svage udgang på 01 og indledning

Læs mere

Sådan arbejder jeg med indkøbsstrategi med foder (Sådan har jeg indledt arbejdet) Hans Wildenschild SI-centeret

Sådan arbejder jeg med indkøbsstrategi med foder (Sådan har jeg indledt arbejdet) Hans Wildenschild SI-centeret Sådan arbejder jeg med indkøbsstrategi med foder (Sådan har jeg indledt arbejdet) Hans Wildenschild SI-centeret Tummelsbjerg, gråsten Dorthe og Hans Wildenschild Etableret 1987 1000 søer salg af 9 kg grise

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

MARKEDSUDSIGTER FOR FODER

MARKEDSUDSIGTER FOR FODER MARKEDSUDSIGTER FOR FODER Danske Svineproducenters bankseminar, 23. august 2017 Jesper Pagh, Vicekoncerndirektør DLG AGENDA 1. Høst 2017: Forventninger og udsigter 2. Foderøkonomi 3. Risikoafdækning 4.

Læs mere