Livsstilsundersøgelse klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008"

Transkript

1 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008

2 Indholdsfortegnelse: side Forord Undersøgelsens metode Målgruppen Aldersfordeling Kønsfordeling Nationalitet Boligforhold Skolen Pjækker Mobning Fritid Foreninger Motion Fester Rusmidler Rygning Alkohol Euforiserende stoffer Kriminalitet Omfanget Aldersfordeling Kriminalitetsformer Skema vedrørende alkohol og rygning Spørgeskema Spørgsmål og svarmuligheder

3 Livsstilsundersøgelse 2008 Forord Denne undersøgelse er udarbejdet af Frederikshavn Kommunes SSP Udvalg. Formålet med undersøgelsen har været at få et indblik i, hvor det forebyggende arbejde lykkes, samt et arbejdsredskab for, hvor arbejdskræfterne især skal ligge i det forebyggende arbejde en status på ungelivet i vores kommune. Målgruppen for undersøgelsen er unge i kommunens og 10. klasser samt ungdomsuddannelserne. Denne undersøgelse er udarbejdet, som en opfølgning på tidligere undersøgelser foretaget i Frederikshavn Kommune henholdsvis i 2001 og Det er således muligt, at sammenligne tendenser i forhold til tidligere. Det er dog nødvendigt at påpege, at denne undersøgelse er foretaget efter kommunesammenlægningerne, hvilket de andre to ikke er. Til denne undersøgelse er der udarbejdet et elektronisk spørgeskema, hvilket blev tilgængeligt for målgruppen via et login. Der er modtaget 1261 brugbare spørgeskemaer fra målgruppen. Dataindsamlingen er foretaget fra ultimo april til primo juni I denne periode har specielt de unge på uddannelsesinstitutionerne haft travlt med års opgaver og projektarbejder og derfor er der færre besvarelser fra disse steder, men vi mener alligevel at de mange besvarelser vi har fået tegnet et retvisende billede af de unge i kommunen. For at imødegå en mulig sammenligning med undersøgelserne fra henholdsvis 2001 og 2004, er flere spørgsmål identiske med de forhenværende. Vi gør dog opmærksom på, at der i denne undersøgelse tillige er stillet nye spørgsmål, som vi selvsagt ikke kan sammenligne med tidligere data. Vi vil endvidere benytte denne lejlighed til, at rette en stor tak til skoler og uddannelsesinstitutioner, for at have været imødekommende og stillet tid til rådighed. Dertil vil vi også rette en tak til alle de unge, der har ofret tid på, at besvare spørgeskemaet. Tilblivelsen af denne undersøgelse er kun mulig på baggrund af et sådant samarbejde. SSP-Udvalget Frederikshavn Kommune 3

4 Undersøgelsens metode Vi har anvendt et elektronisk spørgeskema til, at indsamle den empiri, der danner baggrund for nærværende rapport. Spørgeskemaer tilhører den kvantitative metode, hvilket karakteriseres ved, at der med udgangspunkt i empirien, kan udledes noget generelt omkring en målgruppe. Denne metode er dermed yderst velvagt, da målet med denne undersøgelse er, at give et samlet billede af de unge i Frederikshavn kommune. Det elektroniske spørgeskema er udformet som et almindeligt afkrydsningsskema. Der er tale om almindelige ja/nej spørgsmål samt spørgsmål med flere valgmuligheder og der bliver hele tiden gjort opmærksom på at der kun må sættes et kryds. Nogle spørgsmål er dog udformet som multivalgsspørgsmål hvor der er mulighed for at angive flere svarmuligheder. Ved disse spørgsmål bliver der gjort opmærksom på at der må sættes flere krydser. Ved et enkelt spørgsmål er der mulighed for at tilføje en tekst til afkrydsningen. Spørgeskemaet er bygget op med filtre så svarpersonerne automatisk springer videre til næste relevante spørgsmål, og dermed kommer til at besvare så få spørgsmål som muligt. Ex.: Hvis svarpersonen sætter kryds ved Aldrig på spørgsmålet: Drikker du alkohol så springer svarpersonen de næste fem spørgsmål over, da disse handler om hvor meget man drikker og hvornår man drikker. På denne måde vil alle spørgsmål være relevante i forhold til den enkelte svarperson. Selve bearbejdningen af alle dataerne er foretaget via enten krydstabulering eller filtrering. Krydstabuleringen viser fordelingen af svar mellem hovedspørgsmål og et fordelingsspørgsmål. Filtrering giver mulighed for at få en sammentælling af alle spørgsmål, men filtreret efter et bestemt svar i et givent spørgsmål. Undersøgelsen gennemføres så den enkelte svarperson er anonym. 1. Målgruppen I nærværende undersøgelse, er målgruppen defineret som følger: alle unge fra klasse samt unge fra uddannelsesinstitutionerne i Frederikshavn Kommune. Vi har modtaget svar fra i alt 1261 unge, og disse er aldersmæssigt fordelt, som vist i Tabel: 1.1 4

5 Tabel: 1.1 Aldersfordeling af målgruppen: Total Hvor gammel er du? Procent Antal 13 år 15% år 29% år 27% år 14% år 7% 90 Ældre 8% 99 Total 100% 1261 Kilde: Spørgsmål 3 Tabel: 1.2 Kønsfordeling i forhold til målgruppen: Total Er du pige eller dreng? Procent Antal Dreng 50% 634 Pige 50% 627 Total 100% 1261 Kilde: Spørgsmål 2 Figur: 1.3 Antal adspurgte fordelt på alder og køn: Kilde: Spørgsmål 2 og 3 5

6 Diagram: 1.4 Målgruppens nationalitet. Kilde: Spørgsmål 4 Figur: 1.5 Nationalitet i forhold til alder: Kilde: Spørgsmål 3 og 4 6

7 2. Boligforhold Figur: 2.1 Hvem bor de unge hos i henholdsvis 2001, 2004 og 2008? Kilde: Spørgsmål 5 samt undersøgelsen fra 2004 side 17 Det er kun i 2008, at der ses nogle, der kun bor hos deres FAR, hvilket skyldes, at denne svarmulighed ikke forelå i de to foregående undersøgelser. Faldet i unge som bor sammen med begge forældre er fortsat faldende, proportionelt hermed er andelen af unge der bor skiftevis hos mor og far stigende hvilket viser en uændret andel af unge med kontakt til begge forældre. Økonomi/Fritidsjob Figur: 2.2 Aldersfordeling i forhold til de unges regelmæssige fritidsarbejde i 2008: Kilde: Spørgsmål 3 og 7 samt undersøgelsen fra 2004 side 18 7

8 Det markante fald i antallet af unge på 16 og 17 år der har fritidsjob, kan skyldes øget fokus på skolegang og kompetence udvikling i forhold til arbejdsmarkeds krav, og ikke at unge er dovne, eller at de ikke har brug for ekstra lommepenge. Skolen Figur: 2.3 Hvilket forhold har eleverne til lærerne i forhold til, hvor ofte eleverne pjækker. Kilde: Spørgsmål 9 og 10 Af denne graf fremgår det, at elever der har et meget dårligt forhold til deres lærere også har tendens til, at pjække oftere. Tillige ses den omvendte effekt, at har eleverne en god relation til læreren, så pjækker eleven næsten aldrig. Mobning Figur: 2.4 Hvor ofte føler den enkelte sig mobbet i henholdsvis 2001, 2004 samt 2008? Kilde: Spørgsmål 11 samt oplysninger fra undersøgelsen fra 2004 side 23 8

9 Fritid Tabel: 2.5 Er du medlem af en junior/ungdomsklub År Medlem 23% 18% 25% Kilde: spørgsmål 15 Tabel: 2.6 Er du tilmeldt Frh. Kommunale ungdomsskole År Medlem 21% 30% 25% Kilde: spørgsmål 16 Tabel: 2.7 Er du tilmeldt en idrætsforening År Medlem 53% 64% 52% Kilde: spørgsmål 17 Tabel: 2.8 Er du tilmeldt en anden forening År Medlem 33% 33% 26% Kilde: spørgsmål 18 9

10 Figur: 2.9 Hvor meget motion dyrker de unge i deres fritid? (om ugen) Kilde: Spørgsmål 19 Figur: 2.10 Går du til privatfest fordelt ud fra alder: Kilde: Spørgsmål 30 og 3 10

11 3. Rusmidler Rygning Figur: 3.1 Hvor ofte ryger målgruppen i henholdsvis 2001, 2004 og 2008? Kilde: Spørgsmål 31 samt undersøgelsen fra 2004 side 26. Alkohol Figur: 3.2 Hvornår drikker målgruppen alkohol i henholdsvis 2001, 2004 og 2008? Kilde: Spørgsmål 22 samt side 26 i undersøgelsen fra

12 Umiddelbart ser det ud som om andelen af unge der aldrig drikker i 2008 er faldende i forhold til undersøgelsen i 2004, men hvis der korigeres i forhold til at der % vis var flere 13 årige og færre 17 årige samt ældre med i 2004 undersøgelse, så er der en stigning på 0,2% af unge der aldrig drikker. Tabel: 3.3 Denne figur viser, hvor mange procent der aldrig har drukket alkohol fra de forskellige årgange: Kilde: Spørgsmål 22 og 3 Denne figur illustrerer klart, at der i 2008 er flere end hidtil, der aldrig drikker alkohol i aldersgrupperne årige. Det ser samtidig ud til at der er sket et fald i aldersgruppen af 13. årige der aldrig drikker. Det kan muligvis tilskrivet en lav besvarelses procent af de 13. årige. Sundhedsstyrelsens tal for 2006 viser at 54% af de 13 årige 29% af de 14 årige og 15% af de 15 årige aldrig har drukket alkohol. Tabel: 3.4 Hvor mange genstande pr. uge drikker de som har svaret, at de drikker alkohol opdelt efter alder: 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år Ældre 0-2 genstande 3-5 genstande 79% 77% 53% 37% 33% 39% 8% 11% 18% 19% 20% 17% 12

13 6-8 genstande 9-12 genstande genstande 3% 6% 14% 21% 9% 16% 0% 4% 7% 10% 18% 10% 3% 1% 5% 8% 9% 10% Mere end 20 9% 1% 3% 6% 11% 9% genstande Kilde: Spørgsmål 24 og 3 Figur: 3.5 a. Denne figur illustrerer alle de 13 årige, der har deltaget i undersøgelsen: Kilde: Spørgsmål 22 og 3 b. Denne figur illustrerer ligeledes de 13 årige, men fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: Kilde: Spørgsmål 24 og 3 13

14 Figur: 3.6 a. Denne figur illustrerer alle de 14 årige, der har deltaget i undersøgelsen: Kilde: Spørgsmål 22 og 3 b. Denne figur illustrerer ligeledes de 14 årige, men fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: Kilde: Spørgsmål 24 og 3 14

15 Figur: 3.7 a. Denne figur illustrerer alle de 15 årige, der har deltaget i undersøgelsen: Kilde: Spørgsmål 22 og 3 b. Denne figur illustrerer ligeledes de 15 årige, men fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: Kilde: Spørgsmål 24 og 3 15

16 Figur: 3.8 a. Denne figur illustrerer alle de 16 årige, der har deltaget i undersøgelsen: Kilde: Spørgsmål 22 og 3 b. Denne figur illustrerer ligeledes de 16 årige, men fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: Kilde: Spørgsmål 24 og 3 16

17 Figur: 3.9 a. Denne figur illustrerer alle de 17 årige, der har deltaget i undersøgelsen: Kilde: Spørgsmål 22 og 3 b. Denne figur illustrerer ligeledes de 17 årige, men fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: Kilde: Spørgsmål 24 og 3 17

18 Figur: 3.10 a. Denne figur illustrerer alle de, der er ældre end 17, som har deltaget i undersøgelsen: Kilde: Spørgsmål 22 og 3 b. Denne figur illustrerer ligeledes de, der er ældre end 17, men fokuserer på, hvor meget de, der benytter sig af alkohol - egentlig drikker om ugen: Kilde: Spørgsmål 24 og 3 18

19 Figur: 3.11 Kønsfordeling, fordelt efter antal genstande pr. uge. Kilde: Spørgsmål 2 og 24 Euforiserende stoffer Figur: 3.12 Dem der er blevet tilbudt stoffer indenfor det sidste år. Kilde: Spørgsmål 44 (undersøgelsen fra 2004 side 29) Her ses en kraftigt faldende tendens på bare 4 år, hvilket i den grad må siges at være positivt. Det kan eventuelt skyldes natteravnenes synlighed i nattebilledet samt politiets ekstra indsats. 19

20 Figur: 3.13 Har taget/røget stoffer i 2001, 2004 og Kilde: Spørgsmål 39 samt undersøgelsen 2004 side 28. Grunden til, at der mangler nogle procent i 2001 og 2004 er, at nogle ikke besvarede dette spørgsmål. Figur: 3.14 Dem af målgruppen, der har prøvet at tage stoffer: Kilde: Spørgsmål 39 Det fremgår af diagrammet, at 10 % af målgruppen har prøvet at tage stoffer. Denne tendens er den samme som i 2001, hvor 10 % havde prøvet at tage stoffer og 2004, hvor 9% havde. 20

21 Figur: 3.15 Hvor mange gange har du taget stoffer inden for den sidste måned? (af dem der har svaret, at de har taget stoffer) Kilde: Spørgsmål 41 Diagrammet viser, at ud af de 126 unge, der har prøvet at tage stoffer, er det kun 45% af disse, der har gjort det indenfor den sidste måned, altså 57 unge har taget stoffer indenfor den sidste måned. Det vil sige, at 55 % af de unge, der har prøvet at tage stoffer, ikke har gjort det indenfor den sidste måned, hvilket vidner om, at disse kun har prøvet, at indtage stoffer og ikke forbliver i et forbrug. Tillige er det værd at understrege, at 18 ud af de unge, der har anvendt stoffer, har gjort det mere end 8 gange indenfor den sidste måned dette ligner mere et misbrug. Det skal dog pointeres, at tager vi udgangspunkt i hele målgruppen, udgør de, der indenfor den sidste måned har taget stoffer mere end 8 gange kun1,5 %, hvilket vi herunder illustrerer: Figur:

22 Figur: 3.17 De, der har taget stoffer, har anvendt nedenstående indenfor den sidste måned paranteserne angiver i faktiske tal: Kilde: Spørgsmål 42 Det er stadig hash, der er det mest anvendte stof, hvilket også ses i undersøgelserne fra 2001 og 2004, hvor tendensen var den samme. Grunden til, at tallene ikke til sammen giver 100% er, at de der har taget stofferne, har prøvet flere forskellige slags indenfor den sidste måned. Tabel: 3.18 Hvor ofte inden for den seneste måned, har de 10 %, der har svaret, at de har taget stoffer, så taget disse fordelt på stofkategori. Hash Rygeheroin Speed Ecstasy Kokain Andet 1-2 gange gange gange > Antal Kilde: Spørgsmål 42 og 41 Grunden til at ovenstående giver mere end de 126, er ikke, at der er flere der har taget stoffer, det betyder dog, at de af målgruppen, der har taget stoffer indenfor den seneste måned, har prøvet forskellige stoffer. 22

23 Diagram: 3.19 Hvem har prøvet at tage stoffer, fordelt på køn: Kilde: Spørgsmål 2 og Kriminalitet Figur: 4.1 Har du begået kriminalitet? Kilde: Spørgsmål 31 Ovenstående diagram illustrerer, hvem der af målgruppen har svaret, at de ikke/har begået kriminalitet. Umiddelbart virker procentdelen der har begået kriminalitet stor, i forhold til 2001, hvor den lå på 25% og 2004, hvor den var helt nede på 18%. Svaret hertil finder vi i diagrammet herunder, dersom vi senere har ladet os fortælle, at de unge i ovenstående har svaret JA, hvis de har 23

24 downloaded musik og film. Dette skinner igennem i Figur: 4.3 under Andet, hvilket udgør over halvdelen af dem, der har svaret, at de har begået kriminalitet. Figur: 4.2 Har du nogensinde begået kriminalitet, fordelt på alder: Kilde: Spørgsmål 31 og 3 Figur: 4.3 De der har svaret ja til, at de har begået kriminalitet fordelt på, hvilken kriminalitet disse har begået. Kilde: spørgsmål 31 (samt undersøgelsen fra 2004 side 39) Det er vigtigt at påpege, at diagrammet har til hensigt, at illustrere, hvilke former for kriminalitet de unge har begået. Grunden til, at procenttallene tilsammen ikke giver 100% er, at flere af de unge har begået flere af de forskellige kriminaliteter. 24

25 Figur: 4.4 Antal gange de unge, der har begået kriminalitet indenfor det sidste år, fordelt efter kriminalitetstype. Tallene herunder er de absolutte tal: Kilde: Spørgsmål 35 og 33 Figur: 4.5 I hvilken tilstand var de, der indenfor det sidste år begik kriminalitet, fordelt efter kriminalitetsformerne i Kilde: Spørgsmål 36 og 35 25

26 Da enkelte unge har begået samme type kriminalitet flere gange kan ex. besvarelsen indbrud basvares både som ædru og fuld. Alkohol: - de tal der fremgår er ud af den samlede målgruppe Gennemsnitsforbruget af alkohol er 9 genstande pr. uge 19% har aldrig prøvet at drikke alkohol 74% drikker kun til fester o. lign. 28% af de unge går aldrig til privatfester m.fl. 26% går til privatfester 3-4 gange om måneden 53% af de, der drikker alkohol er drenge 47% af de, der drikker alkohol er piger Gennemsnitsforbruget af alkohol er 6 genstande pr. uge 34% har aldrig prøvet at drikke alkohol 63% drikker kun til fester o. lign. 31% af de unge går aldrig til privatfester m.fl. 15% går til privatfester 3-4 gange om måneden 48% af de, der drikker alkohol er drenge 52% af de, der drikker alkohol er piger Gennemsnitsforbruget af alkohol er 2 genstande pr. uge 31% har aldrig prøvet at drikke alkohol 58% drikker kun til fester o. lign. 34% af de unge går aldrig til privatfester m.fl. 13% går til privatfester 3-4 gange om måneden 50% af de, der drikker alkohol er drenge 50% af de, der drikker alkohol er piger Rygning: - de tal der fremgår er ud af den samlede målgruppe % af de unge ryger hver dag 8% af de unge ryger hver dag 8% af de unge ryger hver dag 15% ryger kun til fester o. lign. 12% ryger kun til fester o. lign. 13% ryger kun til fester o. lign. 26

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen Ungeprofilundersøgelse Folkeskoleundersøgelsen Juni 2013 Vers. 2.0 2 Ungeprofilundersøgelsen SSP SAMRÅDET SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS FOLKESKOLEUNDERSØGELSEN En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-Samarbejdet

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2014

Ungeprofilundersøgelse 2014 Ungeprofilundersøgelse 2014 SSP & Forebyggelse Ungeprofil 2014 Kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006 Unges livsstil og dagligdag 26 STOFFER KROP LIVSSTIL ALKOHOL VENNERRYGNING HELBRED MULD-RAPPORT NR 6 LIVSSTIL KROP HELBRED ALKOHOL RYGNING VENNER FRITID STOFFER Unges livsstil og dagligdag 26 Forfattere:

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Unges tryghed og trivsel i Frederiksberg Kommune. Nina Bach Ludvigsen og Jens Christian Nielsen

Unges tryghed og trivsel i Frederiksberg Kommune. Nina Bach Ludvigsen og Jens Christian Nielsen Unges tryghed og trivsel i Frederiksberg Kommune Nina Bach Ludvigsen og Jens Christian Nielsen Unges tryghed og trivsel i Frederiksberg Kommune Forord Hermed har vi fornøjelsen at præsentere rapporten

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE Kendskab og holdning En undersøgelse foretaget af Frivilligrådet på Frivillig Fredag 2012 Copyright Frivilligrådet Udarbejdet af Sofie Billekop, udviklingskonsulent

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser Cast Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Winsløwparken 19,3 5000 Odense C tlf.: 6550 1000 Fax: 6591 8296 Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014

SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014 SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014 1 Indledning... 2 2 Om Sundhedsprofil for børn og unge... 3 3 Metode... 3 3.1 Datagrundlag... 3 3.2 Analyse og statistik... 4 3.3 Læsevejledning...

Læs mere

UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012

UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012 UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012 - EN SUMMARISK GENNEMGANG AF RESULTATER FREMKOMMET I EN INTERNET- BASERET SURVEY I 8. OG 9. KLASSERNE I FREDERIKSSUND KOMMUNE EFTERÅRET 2012 Januar 2013

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark KRIMINALITETSUNDERSØGELSE Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark Den ungdom! Om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 2 Indhold: FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 UNDERSØGELSESPROCEDURE... 3 Spørgeskema... 3 Svarprocent... 4 Anonymitet...

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere