Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere Region Sjælland"

Transkript

1 Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere Region Sjælland Referat af regionsmøde den 26. juni i 3F Midtsjællands lokaler i Stenlille. Deltagere: Torben Bekke, Greve Kommune, Jan Rasmussen, Køge el, varme og antenne, Erling Willumsen, Roskilde Amt, Steen V. Pedersen, Kalundborg Kommune, Hanne Würtz, Slagelse Kommune, Klaus Rokkedal, 3F Holbæk-Odsherred, Jørgen Merritskov, Dragsholm Kommune, Torben Søgård Jensen, Sorø Kommune, Bo H. Jonsson, Stenlille Kommune, John Rosenquist, 3F Midtsjælland, Poul Erik Olsen, Roskilde Kommune, Kenneth Hansen, Roskilde Kommune, Poul Erik D. Rasmussen, 3F Midtlolland, Inger Pedersen, 3F Kalundborg. Deltog ikke: Søren Haugaard, Stevns Kommune, Flemming Højberg, Park og Vej I/S Nakskov, Allan Jensen, Skælskør Kommune, Ib Sauer, Sakskøbing Kommune, Carsten Olesen, Møn Kommune, Monica Madsen, 3F Østsjælland Dagsorden 1. Velkomst, godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat. Ordstyrer Bo H. Jonsson Referat Inger Pedersen Torben Bekke bød velkommen Dagsorden og referat blev godkendt. 2. Orientering ved formanden Nyt fra Landsbrancheklubben (LBK) Der vil fremover blive sendt velkomstbrev ud til nye medlemmer i LBK På næste møde i LBK skal David bl.a. fortælle om selskabsdannelse, og afgørelse omkring virksomhedsoverdragelsesloven Der blev spurgt om LBK kan gøre noget i forhold til at det er gået helt galt ude i kommunerne med at får lavet procedureaftaler. Torben siger at der ikke er noget nyt - men at der er flere forskellige former for ny løn. Kan man ikke lokalt blive enige om en procedureaftale går man bare i gang med lønforhandling og bruger de gamle regler. Det er lønsummen for januar der ligger til grund for det økonomiske råderum.

2 Nyt fra Pension Danmark Torben gør opmærksom på at det er medlemmerne og de tillidsvalgte der skal holde branchebestyrelsen i ørerne og komme med forslag til nye produkter. Torben spørger om der er interesse for at den offentlige gruppe skal være med i en sundhedsordning. Priserne rasler ned for disse ordninger, nu er de fremme med priser på 480 kr. Amt folkene har en ordning hvor arbejdsgiveren betaler. Kalundborg kommune betaler. Dragsholm kommune betaler. I Slagelse kommune er massøren gratis, medarbejderne bruger afspadsering Ny Dianalund kommune har sundhedsordning. Der er ikke stor interesse for at man selv vil betale til en sundhedsordning, da der er mange der har arbejdsgiverbetalt ordning. Torben orienterede om, at man i Pension Danmark mener at dækningen på invalideydelsen pt kr. årligt er for høj, da mange vil have en højere indtægt ved førtidspension end ved arbejde, Pension Danmark er blevet bedt om at regne videre på dette, da branchebestyrelsen ikke mener det er korrekt. Pension Danmark bruger ikke interne læger og eksperter, de kører efter de offentlige tilkendelser. Cirkulærer: Cirkulære om kommunal service blev udleveret 3. Forslag om opdeling af regionen med hensyn til møder med TR og medlemmerne. Det vil være svært at lave aktiviteter for TV og medlemmer i vores region pga. det store geografiske dækningsområde. Regionen kan evt. deles op i en nord og en syd, Torben foreslår at vi i stedet for gør mere ud af det nabokommunale samarbejde. Målsætning er vi 1 gang årligt holder et TR/SR heldags konference, f.eks. i marts måned. Midtsjælland har, måtte aflyse et planlagt fyraftensmøde, men vil forsøge at indkalde igen Der er netværk omkring MT-HSU i ny Holbæk kommune, mødet starter kl og der gives fri med løn Der var opfordring til at huske amtsfolkene og sørge for at de også får del i ny løn kronerne. 4. Nyt fra arbejdspladserne herunder sundhedspolitik (bl.a. ryge- og alkoholpolitik). Torben Sorø: Har lavet alkoholpolitik som er 0 politik rygning bliver forbudt på alt kommunal jord den er dog ikke helt klar endnu.

3 De har lavet uenighedsreferat, da de mener der er kr. for lidt rådighed til lønforhandling. John kommenterede hertil, at flere kommuner bruger budgettallet til udregne hvor mange penge der er til lønforhandling. Poul Erik: Kommunen er ved af lave forslag til procedureaftale. Ved ikke noget om rygeog alkoholpolitik. For tiden arbejdes der på at finde ud af hvor mange stillepladser der bliver i de 2 nye kommuner, han regner med at der bliver 3-4 pr. kommune, de vil satse på at der bliver en TR på hver plads. Et korps på 3 amtsfolk skal stå for de gamle statsveje. Jørgen Odsherred: Opstramning af alkoholpolitik 0 politik. Stillepladsen i Højby nedlægges. Er lige gået i gang med APV. I Nykøbing-Rørvig har man handlet der er fremover ingen alkohol i stedet har de fået en pause. Vej og Park har gratis kaffe. Den nye Odsherred kommune er ved at se på sundhedspolitik. John Midtsjælland: Alkohol politikken blev taget på da dommen fra Albertslund faldt, det er ændret til 0 alkohol. Der er forhandlet løn i Stenlille kommune, medlemmerne fik mere end udmøntningsgarantien. Jan Køge: Der er ansat en forsyningsdirektør som skal se på rationalisering/effektivisering. Lønforhandlingen gav 1 løntrin til alle fra 1. januar Regner med at ny MED aftale bliver forhandlet færdig i løbet af efteråret så den kan træde i kraft 1. januar Alkoholpolitik der må drikkes 1 genstand formiddag og 1 eftermiddag, man skal dog holde øje med hinanden. Torben Greve: Pt. I gang med at finde en repræsentant til bestyrelsen i Vej og Park, der er ingen repræsenteret i dag. Der er sundhedsordning, der arbejdes på at gøre noget ved røg - støj og møg problemerne som er de tunge arbejdsmiljø problemer, der arbejdes efter et tema Det sunde liv, der er tilsluttet et konsulentfirma der skal måle på fedt procenter kolesteroltal mv., medarbejderne får lavet en sundhedsprofil, for at forsøge at nedbringe sygefraværet. Der er ikke lavet undersøgelser på hvorfor medarbejderne bliver fede drikker for meget m.v. I starten er det et tilbud man kan være nervøs for hvad det sætter i gang. Sygelig gør vi medarbejderne. Den helbredende samtale, folk skal på arbejde før de bliver raske. (Nærværd i sygdomssituationen) besøg efter en uge og igen efter 2 uger, man ser kun på hvordan man får folk tilbage på arbejde i stedet for at se på symptomerne. Husk at nedfælde en sygepolitik hvem gør hvad og hvornår. Steen Kalundborg: Der må ryges de sidste 10 min. af pauserne. Der må drikkes en genstand i middagspausen.

4 Ved lønforhandling blev der givet 1 løntrin til 4 medarbejder, 22 fik engangsbeløb på 3400 kr. 6 fik ikke noget. Der er oplyst at Ny Kalundborg kommune næste år vil satse på ny løn til rengøringsassistenterne og til hjemmeplejen. Erling Amtet: Rygepolitik hvor man må ryge de sidste 15 min. af pausen. Der tilbydes rygestop kursus. Alkoholpolitik, medarbejderne ved godt hvor det er sømmeligt at drikke- dog er det ikke alle der respekterer det, der bliver opfordret til at skifte tøj, så man ikke står og drikker i amtets arbejdstøj. Mange af amtets folk rejser da de får andet arbejde. Køge kommune har meldt ud at de selv klarer vintervedligeholdelsen næste vinter. Erling overgår til vejdirektoratet med stilleplads i Roskilde. Der skal forhandles tøj regulativ. Hanne Slagelse: De har en 0 alkoholpolitik. Der må ryges de sidste 10 min. af pausen, dog ikke dem der arbejder på skoler. Der blev givet ca. 40 løntrin ved lønforhandling, dette er 1 i gennemsnit pr. medarbejder. Der har været afholdt fyraftensmøde i afdelingen for at få samling på alle de aftaler der ligger i dag, og som er vigtig at få med over i den nye kommune. Medarbejderne har været på 2 dags førstehjælp kursus. Klaus Holbæk-Odsherred: Er næsten færdig med lønforhandlingerne. Arbejder på forskellige politikker i ny Odsherred kommune, som muligvis bliver en del af personalepolitikken. Der arbejdes med ny MED aftale i de 2 nye kommuner i området, arbejder på et enstrenget system, der bliver lavet nogle gode beskrivelser af arbejdsmiljøet. I ny Odsherred kommune skal der oprettes lokale MED udvalg, de synes det er en dårlig ide med personalemøder med MED status. Der opstod en diskussion om en eller to strenget system. Erling er mest tryg ved to strenget system. Torben B. kan godt se det positive i et enstrenget system for at få styrket arbejdsmiljøet. Materialegården Roskilde: Der er rygeforbud indendørs. Direktører og chefer er på plads i Ny Roskilde kommune, der er afsat 5 møder til ny MED forhandling. Den 3Fér der sad i MT-HSU er stoppet, FOA far fået pladsen, 3F har derfor kun en suppleant plads tilbage. Bo Stenlille: Fik kr. mere end det fremgik af udmøntningsgarantien. I Stenlille kommune har de en rygepolitik, hvor de må ryge på rådhuset resten af 2006.

5 Det er Niels Erik fra Slagelse der sidder i MED forhandlingsudvalget, Bo ved ikke hvordan det går. De har endnu ikke fået at vide hvor de skal møde fra 1. januar Ny leder vil gerne der bliver lavet aftale om at evt. fælles TR frikøbes i ca. 20 timer pr. uge og afdelingen skal medfinansiere. Der opstod en diskussion om reglerne i AKUT fonden, Torben tager det med til landsbrancheklub mødet. Flemming Nakskov: Ved lønforhandling fik de ca. 45 løntrin fordelt til ca. 35 medarbejdere. Der er lavet forsøg med kr. årligt til TR 5. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde og mødested. Næste møde afholdes den 16. november kl i Hvalsø. Landsregionsmøde i Århus den 5. september Landsmøde på LO skolen den 25. og 26. november Referent Inger Pedersen

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 4. 2010. Ambulancemøderne. Den 29 samt 31 marts blev der afholdt 2 møder der havde til hensigt at belyse årsagerne til en del af de mange udfordringer vi alle sammen slås med i dagligdagen

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Tilstede: Pia Nymann, Annette Nielsen, Roxana Vasiliu, John Stampe, Claus Søgaard Andersen, Henriette Eriksen, Simona Honoré, Siva,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009.

Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Referat fra Repræsentantskabsmøde d. 14. november 2009. Tilstedeværende: Område Nord/Midt: John Sørensen, Erling Pedersen Område Sydjylland/Fyn: Søren Boysen, HP Andersen, Arne Simonsen, Ole Sand (til

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus

Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Ad 1: Ad 2: Ad 3: Ad 4: Foreløbigt referat af TEU mødet 12-10-2013 i Århus Oplæsning af AA s formål og indledning v/ Ole P eller Jane P Ole bød velkommen til TEU mødet og læste herefter AA s formålserklæring

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 3. juli 2008. Årgang 21. Nyt fra forbundet.

MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 3. juli 2008. Årgang 21. Nyt fra forbundet. MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 3. juli 2008. Årgang 21 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 8 Side 8 Side 8 Side 8 Side 9 Side 9 Side 10 Formanden

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11.-12. marts 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.3.2015 kl. 13.00 til 18.30 Slut: 12.3.2015 kl. 9.00 til 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-Medudvalg den 1. april 2009

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-Medudvalg den 1. april 2009 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-Medudvalg den 1. april 2009 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Mikael Carlsen, John Kristensen, Lise Terkildsen, Merete L. Nielsen, Henrik E. Jørgensen, Anders W.

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

2015 LANDSMØDE 24. 25. APRIL

2015 LANDSMØDE 24. 25. APRIL 2015 LANDSMØDE 24. 25. APRIL PROGRAM SKRIFTLIG BERETNING REGNSKAB M.M. Den Kommunale Landsbrancheklub Fagligt Fælles Forbund Landsbrancheklubben for 3F s kommunale og regionale specialarbejdere LANDSMØDE

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. Dette nummer indeholder. Præsentation af bestyrelsen. Løn efter ansvar

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. Dette nummer indeholder. Præsentation af bestyrelsen. Løn efter ansvar Århus forening Nyhedsbrev nr. 1 september 2010 Kære medlem Dette er første nummer af Århus forenings nyhedsbrev. Den 1. april 2010 vedtog generalforsamlingen at sammenlægge foreningens lokale afdeling

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Deltagere: Harald, René, Ole Svendsen, Steen, Kurt, Leif, Frederik, Bettina, Pia, Helle, Ask, Susanne, June, Sofie 1. Sladder på Facebook og i den virkelige verden

Læs mere

Afbud: Steen Bo, Pia, Annette og Bente O. Tilstede: Johnny, Kirsten, Henriette, Gitte H, Simona, John, Shiva, Villy, Birthe og Jonas.

Afbud: Steen Bo, Pia, Annette og Bente O. Tilstede: Johnny, Kirsten, Henriette, Gitte H, Simona, John, Shiva, Villy, Birthe og Jonas. Fælles service Bestyrelses møde 5. november 2013 Afbud: Steen Bo, Pia, Annette og Bente O. Tilstede: Johnny, Kirsten, Henriette, Gitte H, Simona, John, Shiva, Villy, Birthe og Jonas. Præsentationsrunde.

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere