Sprogguide for DM. Indhold. 1. udgave april 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprogguide for DM. Indhold. 1. udgave april 2010"

Transkript

1 Sprogguide for DM 1. udgave april 2010 Indhold Hvorfor sprogguide... 3 Retskrivning... 3 Generelt... 3 Ord, mange er i tvivl om... 3 Forkortelser... 3 Mængder og tegn... 3 Tal... 4 Begreber skrives med småt... 4 Engelske ord og vendinger... 4 Datoer... 4 Et eller to ord... 4 Akademiske titler... 4 Virksomhedsprofil... 5 retningslinjer omkring DM s navn og organisation... 5 Navn... 5 Adresse... 5 Når du beskriver medlemmerne... 6 DM s profiltekst... 6 Områder og enheder i DM s sekretariat... 6 DM s publikationer og elektroniske nyhedsbreve... 6 Medlemsnetværk... 7 Politiske netværk... 7 Sektorer og sektioner i DM... 7 Sektorer... 7 Sektioner... 7 Klubber... 8 DM Forskning & Videregående Uddannelse... 8 DM Forskning & Formidling:... 8 DM Privat... 8 DM Offentlig:

2 DM Deltid & Ledig... 8 Samarbejdspartnere... 9 Organisationer... 9 AC's udvalg... 9 Internationale organisationer

3 Hvorfor sprogguide DM skal fremstå som en professionel organisation. Derfor skal medlemmer, samarbejdspartnere og andre opleve, at vi skriver ensartet, korrekt og imødekommende, uanset om det handler om en tekst på dm.dk, en annonce, en masseudsendelse eller et personligt brev. I sprogguiden har vi samlet de sprogregler og udtryksformer, der gælder for DM, samt oftest forekommende tvivlsspørgsmål. DM følger altid Dansk Sprognævns anbefalinger, så du kan også tjekke som er Dansk Sprognævns ordbog eller som er et samarbejde mellem Kulturministeriets institutioner for sprog og litteratur, Dansk Sprognævn (DSN) og Det Danske Sprog og Litteraturselskab (DSL). Retskrivning Generelt DM følger Dansk Sprognævns anbefalinger. Brug eller Ord, mange er i tvivl om Job. Det hedder et job og flere job. Ikke flere jobs. Workshop. Det hedder en workshop og flere workshopper. Ikke flere workshops. Test. Det hedder en test og flere tester. Ikke flere tests. Forkortelser NB! Af layoutmæssige pladshensyn kan reglerne om forkortelser fraviges, så du fx skriver tlf. og kr. Afgørelsen træffes i layoutfasen. It, cd, cv, tv og a kasse skrives med små bogstaver bortset fra, når de er første ord i en sætning. Telefon forkortes ikke. Skriv telefon ikke tlf. Af almene forkortelser bruger DM kun fx og osv. Af hensyn til læsbarheden skrives alle andre ord fuldt ud. For mange osv. i en tekst kan hæmme læsbarheden. Overvej derfor, om det er nødvendigt eller omskriv sætningen, så du ikke behøver skrive osv. Undgå interne forkortelser så som HB og TR, når du skriver til folk, som ikke kan forventes at kende betydningen, eller når det har indflydelse på læsbarheden. Skriv hovedbestyrelse og tillidsrepræsentant med lille begyndelsesbogstav. Mængder og tegn Skriv kroner, millioner, procent og paragraf. Ikke kr., mio., % og. 3

4 Tal Tal under 10 skrives med bogstaver. Tal fra 10 og opefter med tal. Hvis der både er tal under og over 10 i samme sætning, skrives alle som tal. Tal i kalendere og tabeller skrives også med tal. Telefonnumre skrives som fire cifre, fx Ikke Klokkeslæt skrives sådan: 9 16 og Det vil sige hele timer skrives uden punktum efter tallene. Delte timer skrives med punktum og ikke med kolon mellem hele og delte timer. Der er ikke luft mellem bindestregen og tallene. Begreber skrives med småt Hovedbestyrelsen, forretningsudvalget og formanden er begreber og skrives derfor med lille. Det samme gælder love, cirkulærer og bekendtgørelser, så som funktionærloven og ligestillingsloven. Navneord skrives med lille hvis nogen skulle være i tvivl. Engelske ord og vendinger Brug gode danske ord og vendinger, hvis de findes. Datoer Skriv 20. januar Ikke den 20. januar Et eller to ord Som udgangspunkt skal sammensatte navneord skrives i ét ord, fx netværksarrangement og firedagesmøde (ikke netværks arrangement og fire dages møde ). Stol ikke på Words stavekontrol når det gælder sammensatte ord. Søg efter ordene på hvis du er i tvivl. En tommelfingerregel: Hvis ordet kan siges som et sammensat ord i flertal, uden at det første ord ændrer sig, skal det være i ét ord. Fx en tommelfingerregel flere tommelfingerregler. Ikke en tommelfinger regel flere tommelfingre regler. Eller: jeg skal bede om en rødspætte eller fire rødspætter. Ikke: jeg skal bede om en rød spætte eller fire røde spætter ;) Akademiske titler Cand.mag. med videre Skrives med små bogstaver, uden mellemrum og med punktummer. Fx cand.mag., cand.scient., dr.phil., og cand.comm. I bestemt form hedder det cand.mag.en, cand.scient.en osv. I flertal hedder det cand.mag.er, cand.scient.er osv. Studieretning efter titlen skrives med lille, fx cand.mag. i dansk. I sammensatte ord sættes bindestreg mellem titlen og ordet, fx cand.mag. studieordning. 4

5 Bachelor Skriv en bachelor eller en BA. I bestemt form hedder det bacheloren eller BA en I flertal hedder det bachelorer eller BA er Studieretning efter titlen skrives med lille, fx BA i kommunikation. I sammensatte ord sættes bindestreg mellem titlen og ordet, fx BA studieretning. Master Det hedder Master of Arts eller MA og Master of Science eller MSc. Ph.d. Skriv ph.d. ErhvervsPhD skrives dog uden mellemrum og punktum, da det er navnet på en speciel ordning. I bestemt form hedder det ph.d.en. I flertal hedder det ph.d.er. I sammensatte ord sættes bindestreg mellem titlen og ordet, fx ph.d. studerende. Virksomhedsprofil retningslinjer omkring DM s navn og organisation Navn DM (Dansk Magisterforening). Parentesen bruges i alt skriftligt materiale. Punktummet eller prikken mellem DM og Dansk Magisterforening bruges kun i grafisk materiale. Når du skriver DM første gang i en tekst, skal du skrive DM (Dansk Magisterforening). Herefter kan du nøjes med at skrive DM. Når du hæfter endelser på, skal det være med apostrof: DM s, DM er og DM erne. På engelsk: DM the Danish Association of Masters and PhDs Tyske og franske oversættelser findes ikke pt. Adresse DM (Dansk Magisterforening) Nimbusparken Frederiksberg Telefon Fax Hvis du henvender dig til personer i udlandet: DK foran postnummer +45 foran telefonnummer 5

6 Når du beskriver medlemmerne Du kan vælge at skrive DM er, DM medlem eller magister. Og DM ernes arbejdsmarked, magisterarbejdsmarkedet eller akademikernes arbejdsmarked. Når du omtaler medlemmerne som gruppe, kan du skrive DM ere, akademikere, højtuddannede eller magistre. Du kan også bruge deres uddannelsestitel, fx cand.mag.er eller cand.scienter.er, eller du kan vælge at kalde dem humanister eller naturvidenskabsfolk, når det er relevant. DM s profiltekst DM er fagforening for kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab. Medlemmerne arbejder både i det private og offentlige med blandt andet uddannelse, forskning, kommunikation, administration, it og miljø. DM sætter samfundsengagement og tryghed gennem resultater i centrum. DM arbejder for et godt og udviklende arbejdsliv i balance, gode løn og ansættelsesforhold og nye jobmuligheder for medlemmerne. Områder og enheder i DM s sekretariat Centerområdet Kantine og Rengøring Kontaktenheden Økonomi Direktionsområdet Direktionsstaben Forhandlingsområdet Privatenheden Offentligenheden Videnenheden Leder Politiske indsatsområder og Socialrådgivning Magisterbladet Udviklingsområdet HR Karriere Profil DM s publikationer og elektroniske nyhedsbreve Magisterbladet herunder sektorbladene: DM Privat DM Offentlig faktor4 Forskning & Formidling Seminariebladet DMstud. Nyt fra DM DM Fagligt Nyt 6

7 DM Offentlig Nyhedsbrev Medlemsnetværk DM Administrationsnetværk DM Biotek DM Fædrenetværk DM IT netværk DM Kommunikationsnetværk DM Kulturnetværk DM Medicinalnetværk DM Natur og Miljø DM Personalekonsulent DM Projektledernetværk DM Salgs og markedsføringsnetværk DM Små arbejdspladser netværk DM Sprognetværk DM Uddannelses og undervisningsnetværk Fleksnetværk NOVA netværk for nyuddannede Fagceller. Se eksisterende fagceller på DM s regionale netværk. Se eksisterende regionale netværk på Politiske netværk Ligestillingsnetværket TR netværket Sektorer og sektioner i DM Sektorer DM Forskning og Formidling DM Forskning og Videregående uddannelse DM HTDA (honorar og timelønnede, deltidsansatte og arbejdssøgende) DM Offentlig DM Privat DM Studerende Sektioner DM Freelancere og Selvstændige DM Leder DM Pensionist DM Udlandsansatte 7

8 Klubber i DM DM Forskning & Videregående Uddannelse Universitetslærerlandsklubben den er opdelt i mindre lokalklubber: Lokalklub 1 Københavns Universitet: Det humanistiske Fakultet, Handelshøjskolen i København og Handelshøjskolecentret. Lokalklub 2 Københavns Universitet: Naturvidenskab og IT universitetet Lokalklub 3 Københavns Universitet: Sundhedsvidenskab og FARMA: Det Farmaceutiske Fakultet (tidligere Danmarks Farmaceutiske Højskole) Lokalklub 4 Københavns Universitet: Det Samfundsvidenskabelige, Juridiske og Teologiske Fakultet Lokalklub 7 Den lokaldækkende klub for deltidsansatte universitetslærere Lokalklub 8 Aarhus Universitet: Humaniora, Samfundsvidenskab og Teologi, Handelshøjskolen i Aarhus, Handels og Ingeniørhøjskolen i Midtjylland samt Ilimatusarfik i Nuuk Lokalklub 9 Aarhus Universitet: Naturvidenskab og Sundhedsvidenskab Lokalklub 11 Syddansk Universitet Lokalklub 12 Aalborg Universitet: Humaniora, Naturvidenskab og Samfundsvidenskab Lokalklub 14 Roskilde Universitet (RUC) Lokalklub 15 Danmarks Tekniske Universitet Lokalklub 16 LIFE Det Biovidenskabelige Fakultet (tidligere Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole) Lokalklub 17 Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet Lokalklub 19 Humaniora, Samfundsvidenskab og Naturvidenskab på kulturministerielle institutioner under Kulturministeriet Landsklubben af sektioner for forskning og videregående uddannelse Sektion 33 CVU, Ingeniørhøjskoler og Byggeteknisk Højskole Sektion 34 Øvrige undervisningsinstitutioner Sektion 41 Folkehøjskolerne Sektion 43 Konservatorielærerne Sektion 45 Lærere i dansk som andetsprog for voksne Sektion 49 Navigationslærerne DM Forskning & Formidling: Landsklubben for Arkiver samt øvrige humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsinstitutioner Landsklubben for Biblioteker Landsklubben for Museerne Landsklubben for Teknisk naturvidenskabelige Forskningsinstitutioner Landsklubben for Sundhedsvidenskabelige Institutioner DM Privat Magistergruppen i DR DM Offentlig: Ingen klubber DM Deltid & Ledig Sektion Øst medlemmer øst for Storebælt Sektion Vest medlemmer vest for Storebælt 8

9 Samarbejdspartnere Organisationer MA Magistrenes Arbejdsløshedskasse MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer AC Akademikernes Centralorganisation DJØF Danmarks Jurist og Økonomforbund IDA Ingeniørforeningen i Danmark GL Gymnasieskolernes Lærerforening For komplet liste over akademiske organisationer se AC's udvalg BE AC s bestyrelse UBVA Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde FHO Forhandlingsudvalget for den offentlige sektor FHP Forhandlingsudvalget for den private sektor PSU Privatsektorudvalget FUU Forsknings og Uddannelsesudvalget FUF Forhandlingsforberedende udvalg på Universitets og Forskningsområdet ESU Erhvervsskoleudvalget Internationale organisationer EI Education International HERSC (Higher Education and Research Standing Committee udvalg under EI Europe) TUAC Trade Union Advisory Committee to the OECD (DM s arbejde i TUAC sker via EI) ITUC International Trade Union Confederation ETUC European Trade Union Confederation EUROCADRES (europæisk organisation for højere funktionærer og ledere under ETUC) ETUCE European Trade Union Confederation for Education (europæisk organisation under ETUC). DM er medlem af EI og ETUCE. De øvrige har DM kontakt til via AC s internationale engagement. 9

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede er din genvej til fagligt fællesskab, inspiration og nye muligheder. Du kan bruge netværkene til at inspirere dig

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

. Indledning. .1. Særlige indsatser. .1.1. DM Faglighed. .1.2. DM s fokusemner. .1.3. Samarbejde med andre organisationer

. Indledning. .1. Særlige indsatser. .1.1. DM Faglighed. .1.2. DM s fokusemner. .1.3. Samarbejde med andre organisationer Arbejdsprogram 2012 Indholdsfortegnelse:. Indledning. DM s vision. DM's tværgående arbejde.1. Særlige indsatser.1.1. DM Faglighed.1.2. DM s fokusemner.1.3. Samarbejde med andre organisationer.1.4. Det

Læs mere

DM KORT FORTALT. Årsrapport 2010

DM KORT FORTALT. Årsrapport 2010 DM KORT FORTALT Årsrapport 2010 2 DM S MEDLEMMER DM s medlemmer DM HAVDE CIRKA 38.400 MEDLEMMER I 2010, OG DET ER OMKRING 2.000 FLERE END ÅRET FØR. LIDT FLERE END 7.000 ARBEJDER MED FORSKNING OG UNDERVISNING,

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning vedrørende

Læs mere

STUDIESTART SNART BACHELOR SNART KANDIDAT PH.D. STUDIESTART. A-kassen for højtuddannede 2012. ma-kasse.dk ma-kasse.dk/email

STUDIESTART SNART BACHELOR SNART KANDIDAT PH.D. STUDIESTART. A-kassen for højtuddannede 2012. ma-kasse.dk ma-kasse.dk/email MA - København MA - Aarhus STUDIESTART Mimersgade 47 Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 2200 København N 8000 Aarhus C 70 20 39 71 70 20 39 71 ma-kasse.dk Færdiguddannet 4 / 8 Færdiguddannet 5 / 8 MA - Odense

Læs mere

Snart bachelor Snart kandidat

Snart bachelor Snart kandidat MA - København MA - Aarhus Studiestart Mimersgade 47 Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 2200 København N 8000 Aarhus C 70 20 39 71 70 20 39 71 Færdiguddannet 4 / 8 Færdiguddannet 5 / 8 MA - Odense Slotsgade 21B,

Læs mere

t i t e l p å a f s n i t

t i t e l p å a f s n i t t i t e l p å a f s n i t 1 Bliv medlem af DM Fordele i dit arbejdsliv dm.dk 2 0 1 0 2 a r b e j d s l i v Kan du se dig selv? DM hører til de mest erfarne og bredeste fagforeninger i Danmark. Det betyder,

Læs mere

magisterbladet Seniorsex det sidste tabu dm natur & kultur Ny formand for Sex & Samfund: Jelved i samråd om ordnet.dk Bachelorarbejdsmarkedet

magisterbladet Seniorsex det sidste tabu dm natur & kultur Ny formand for Sex & Samfund: Jelved i samråd om ordnet.dk Bachelorarbejdsmarkedet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 13 18. OKTOBER 2013 Ny formand for Sex & Samfund: Seniorsex det sidste tabu side 28-30 Jelved i samråd om ordnet.dk Tema om jobløn Bachelorarbejdsmarkedet

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2011 Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning

Læs mere

magisterbladet Valg til DM s hovedbestyrelse 20.000 stadig i tvivl om Ny Pensionsordning side 6-7 Højtuddannede arbejder mest side 10

magisterbladet Valg til DM s hovedbestyrelse 20.000 stadig i tvivl om Ny Pensionsordning side 6-7 Højtuddannede arbejder mest side 10 nr. nr. 16 1 10. 19. oktober jannuar 2008 2007 magisterbladet 20.000 stadig i tvivl om Ny Pensionsordning side 6-7 Højtuddannede arbejder mest side 10 Arbejdsmarkedskommissionen vil halvere dagpengeperioden

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2015 TILLYKKE! Dette hæfte er udgivet af SDU Erhverv på Syddansk Universitet. SDU Erhverv tilbyder karrierevejledning og er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet.

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Jobsøgning Arbejdsmarked

Jobsøgning Arbejdsmarked Jobsøgning Arbejdsmarked Vi kender dig og dit arbejdsmarked Som nyuddannet - og endnu måske uden job - skal du forholde dig til arbejdslivets lovgivning, til jobsøgning, til karrieremuligheder og meget

Læs mere

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 dm natur & kultur Museumsdirektør fritstillet

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 dm natur & kultur Museumsdirektør fritstillet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 Museumsdirektør fritstillet En velspækket kasse Klar til optagelse dm natur & kultur af Ingrid Stage, formand,

Læs mere

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

magisterbladet Akademikere: Sammen står vi stærkest DM-medlemmer ønsker ny bestyrelse i MA side 8-9 Krav om lovgivning mod dårligt engelsk side 14-15

magisterbladet Akademikere: Sammen står vi stærkest DM-medlemmer ønsker ny bestyrelse i MA side 8-9 Krav om lovgivning mod dårligt engelsk side 14-15 nr. nr. 17 1 31. 19. oktober jannuar 2008 2007 magisterbladet DM-medlemmer ønsker ny bestyrelse i MA side 8-9 Krav om lovgivning mod dårligt engelsk side 14-15 Astronom og historiker tildelt DM s forskningspriser

Læs mere

magisterbladet DM s forskningspriser DM Offentlig side 39-47 side 11-15 Mange nye medlemmer i DM side 5 Akademikere indtager finansverdenen side 20-24

magisterbladet DM s forskningspriser DM Offentlig side 39-47 side 11-15 Mange nye medlemmer i DM side 5 Akademikere indtager finansverdenen side 20-24 nr. 19 nr. 130. 19. november jannuar 2007 magisterbladet Mange nye medlemmer i DM side 5 Den digitale boheme side 18-19 Akademikere indtager finansverdenen side 20-24 I en lykkelig duft af malt og mæsk

Læs mere

magisterbladet Tema om humanister portræt af et nyt arbejdsmarked De usædvanligt sædvanlige humanister Charlotte Sahl- Madsen: Useriøst og unuanceret

magisterbladet Tema om humanister portræt af et nyt arbejdsmarked De usædvanligt sædvanlige humanister Charlotte Sahl- Madsen: Useriøst og unuanceret magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 12 19. AUGUST 2011 Tema om humanister portræt af et nyt arbejdsmarked De usædvanligt sædvanlige humanister 7 skarpe til DI om humanister Charlotte Sahl- Madsen:

Læs mere

Engelsk på KU Sprogvejledning

Engelsk på KU Sprogvejledning KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET NØRREGADE 10 POSTBOKS 2177 1017 KØBENHAVN K Engelsk på KU Sprogvejledning 1. udgave April 2007 Forord Jorden er flad. Sådan beskriver vi efterhånden den globaliserede

Læs mere

magisterbladet Farvel til Eckersbergs natpotte xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx DM Offentlig MP Pension vil stramme etisk regelsæt side 16-18

magisterbladet Farvel til Eckersbergs natpotte xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx DM Offentlig MP Pension vil stramme etisk regelsæt side 16-18 nr. 1 nr. 19. 9 23. jannuar maj 2008 2007 magisterbladet Dansk or english side 8-11 MP Pension vil stramme etisk regelsæt side 16-18 DM Offentlig Ingeniører alene i verden side 14-15 Kommission med skyklapper

Læs mere

Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5. DM s sektorer og sektioner... 10. Overenskomster og forhandlinger... 19. DM på arbejdspladsen...

Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5. DM s sektorer og sektioner... 10. Overenskomster og forhandlinger... 19. DM på arbejdspladsen... DM s årsberetning 2014 Indledning... 4 DM s vision... 4 Politik... 5 Faglighed og medindflydelse... 5 Dannelse i uddannelse... 5 Tidsbegrænsede ansættelser og forringelser i ansættelsestryghed... 6 Styrket

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2011 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede

Læs mere

magisterbladet Klimaekspert: Arter vil uddø Forskning & Formidling side 33-39 side 26-27 Hjerneflugten fra staten eskalerer side 6-7

magisterbladet Klimaekspert: Arter vil uddø Forskning & Formidling side 33-39 side 26-27 Hjerneflugten fra staten eskalerer side 6-7 nr. 20 nr. 114. 19. december jannuar 2007 magisterbladet Hjerneflugten fra staten eskalerer side 6-7 Danske forskere uden frihed side 8-9 Bidske, begavede og begejstrede side 20-21 Fantasien tilbage til

Læs mere