BOG 5. Indholdsfortegnelse. Forord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOG 5. Indholdsfortegnelse. Forord"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 4 Forord Præsentation af hjælpemidler Brug af tekstvejledningerne Oversigt over vejledningerne Juniorlederens abc På sporet af livet (5): 1. Bekymringer at bekymre sig eller ikke Glæde glæde sig over hvad? Vrede at være vred på den gode måde Angst hvad gør vi, når vi er bange? Tro/tillid/tvivl i mit forhold til Gud Værdi hvad er jeg værd? Misundelse og mobning De fremmede i mit land Tilgivelse lettere sagt end gjort! Tro, håb og kærlighed Bøn - en samtale med Gud Når Gud taler Hvad er jeg god eller dårlig til? At bruge og bruges Alkohol hvordan takle det? Penge glæder og farer Det gode og det onde Onde ånder Afstand fra den onde - hvordan? Død og hvad så? 97 Kopiark 102 Bilagsark 109 Bønnebrik: kreative bedeformer 119 Oversigt - lederbog Søndagsskolernes 3-årige juniortekstplan 124 Søndagsskolernes 3-årige tekstplan (temaer). 130 Forord Nr. 5 ud af 8 Dette er den femte lederbog af otte. Her bringes vejledninger til Søndagsskolernes 3-årige tekstrække for juniorarbejdet, der hedder:»på sporet af.«. De følgende lederbøger er udkommet eller udkommer næste år. Med denne serie ledervejledninger ønsker Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler at være en støtte og hjælp til det lokale juniorarbejde. Igennem inspiration ønsker vi at opmuntre lederne til at bringe Bibelens vigtige budskab til juniorer i det kristne børnearbejde Oversigt over de 8 bøger På sporet af 1. katekismen 2. kirkeårets højtider Gud Jesus livet naturen kirken Bibelen. På sporet af livet Bogen tager udgangspunkt i forskellige sider af menneskelivet, som er kendt af juniorerne. Hvem kender ikke følelserne af bekymringer, angst, vrede og glæde? Kender problematikken ved mobning, misundelse, alkohol, penge og det onde i verden? Troen på Gud eller mangel på samme? Sådan kan emnerne blive ved. Vi ønsker i denne bog at gøre juniorerne opmærksomme på, at Gud har skabt os som mennesker med alt, hvad det medfører af følelser og tanker. Da synden kom ind i verden, blev det ikke nemmere at være menneske, men Gud lod os ikke alene. Han gav mennesker sit ord og lovede at være med dem. Derfor har Bibelen også et bud på, hvordan vi skal tackle livet, og Gud ønsker at hjælpe os med at leve vores liv så godt som muligt. Bibelen i juniorhøjde Vi ønsker at gøre Bibelen aktuel for juniorerne. At vise dem, at den gamle bog handler om ting, som de går og tumler med. Tanker om livet mellem mennesker og livet mellem Gud og det enkelte menneske. Bibelen har fx et bud på, hvordan vi skal tackle misundelse, tilgivelse, tro og tvivl. Hvordan vi skal være over for de fremmede i vores land, og hvilken værdi Gud giver den enkelte junior. Hvordan dialogen med en usynlig Gud er, og hvad der sker, når vi dør. Vi kunne blive ved. Bibelen er aktuel til alle tider fordi det er Guds levende ord til konkret hjælp for det enkelte menneske. Vi håber, at Bibelen må blive juniorernes bedste bog, og at dette materiale kan være med til, at de får et forhold til den, og at de herigennem må møde Gud og opleve, at han viser dem vej i deres liv. At de må finde ud af, at Bibelen er skrevet til dem, og man kan få hjælp til livet igennem denne bog.

2 Livet har mange farver Vær konkret i de eksempler, du bruger, og skab en åben dialog med juniorerne om andre følelser og tanker, som de sidder inde med, og som denne bog nødvendigvis ikke tager op. Det er vigtigt at vise juniorerne, at Gud interesserer sig for den enkelte og den enkeltes liv. Han ønsker at være»underfuld rådgiver«(es 9,5) helt ned i de små detaljer. Derfor har han givet os sit ord en guide til livet, en manual, vi kan vejledes efter, og derfor er denne bog vigtig at åbne og bruge tid på. Ledervejledning - udgivet i flere bøger Bøgerne er udarbejdet ud fra Søndagsskolernes 3-årige juniortekstplan. Dvs. at man kan vælge at arbejde med lidt fra den ene bog og lidt fra den anden bog ud fra tekstrækken. Der gennemgås fx 3 bud fra bog 1, hvorefter de 4 næste gange omhandler spor af, hvem Jesus er, fra bog 4 osv. Men denne udgivelsesform i forskellige bøger kan også lægge op til, at man arbejder med et emne i en længere periode. Bogen indeholder en 3-årig juniortekstplan med fordeling af vejledninger fra de 8 forskellige bøger samt et forslag til en temaoversigt, hvis man vælger at arbejde ud fra denne temamodel. Tekstplanen Den 3-årige tekstplan for juniorarbejdet er udarbejdet af Søndagsskolernes tekstudvalg, og igennem den ønsker vi at nå rundt om vigtige tekster fra både GT og NT. Tekstplanen er tilpasset højtiderne, som vi ønsker at belyse fra forskellige vinkler over de 3 år. Der lægges vægt på bibelfortællingerne, hvori vi møder mennesker, som vi stadig kan lære noget af. Vi gennemgår vigtige teologiske emner som bøn, tro, tvivl, frelse samt temaer fra naturen og menneskelivet i al almindelighed. En hovedlinje er dog, at juniorerne må blive kendt med frelseshistorien, leve sammen med Jesus og tjene ham.»bibelen under lup«og andagter i tekstbogen Vi ved, at kun få juniorklubber har bibeltimer hver gang. Derfor er vejledningerne i bogen opbygget således, at der kun er lavet bibeltimer til ca. hver anden gang. Disse kaldes:»bibelen under lup«og er markeret med et (B), og vejledninger, der kun er andagter, er markeret med et (A). Vejledningerne til bibeltimerne indeholder en grundig tekstvejledning samt et bibelark med spørgsmål og opgaver. En mindre tekstvejledning findes til andagterne, dog med mulighed for udbygning. Valget mellem bibeltime- og andagtstekster er gjort ud fra bibeltekstens indhold og er derfor ikke systematisk. Bibelark er til fri kopiering og findes bag i tekstbogen. Bevidst valg af forskellige hjælpemidler Bøgerne er udarbejdet med henvisning til forskellige hjælpemidler, fx konkrete genstande, et lærred, kroppen, drama, overhead osv. Vi ønsker herigennem alsidighed og at tilgodese de forskellige evner, som hver lederflok besidder. Vi vil støtte dem i deres kreativitet, så undervisning og samværet kan blive så alsidig og spændende som muligt. Vi vil gerne vise juniorerne, at Guds ord ikke er kedeligt og forudsigeligt, men nærværende og spændende i alle dets måder, det kan blive serveret på, hvor de også er en aktiv del. Derfor er der mulighed for at arbejde med det ene eller det andet hjælpemiddel i forskellige perioder. Materialet er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Tekst- og materialeudvalget. Denne arbejdsgruppe har bestået af: Pædagog Karen Nebel Møller, Bøgballe Lærer Birgitte Schelde Torp, Kragelund Landmand og altmuligmand Rasmus Schelde Torp, Kragelund Pædagog Bente Meyer Olesen, Løsning Kursus og materialekonsulent Lissen Margård Pedersen, København. God såtid Behovet for bibelundervisning øges i disse år, og vi har et utroligt ansvar for at bringe Ordet videre til næste generation. Hertil er der hjælp i dette materiale. Juniorer har brug for voksne, der kan fortælle dem om Bibelen og dens budskab, samtale og besvare spørgsmål om Gud, tro, tvivl, hvad Gud konkret betyder i en hverdag i juniorhøjde osv. Gå ikke glip af juniorledernes egen velsignelse: at arbejde med Guds ord under Åndens vejledning og få lov at fortælle det videre til de lokale juniorer. Dertil ønsker vi Guds velsignelse. f/tekst- og materialeudvalget Lissen Margård Pedersen Kursus- og materialekonsulent. 5

3 Præsentation af hjælpemiddel 1 Medier Mediemarkedet Mediemarkedet kendetegner det danske samfund. Vi bombarderes af medierne hver dag. Igennem aviser, radio, tv, reklamer, blade, sange, musik, mobiltelefon, sms er, nettet, gps er, computerspil osv. Der er mulighed for at være»på«døgnet rundt, mulighed for kommunikation og mulighed for at blive påvirket, uden vi selv ved af det. Sådan er tiden, og sådan er livet i industrilandene verden over. Men Gud ønsker også kommunikation med os. Han har et vigtigt budskab at formidle, og det medie, Gud oftest bruger, er kristne mennesker, der vil stille sig til rådighed og være synlige i deres hverdag. Nogle der vil formidle Bibelens ord igennem talte ord og praktisk handling over for deres næste. Gud har givet os Bibelen som mediet at formidle ud fra. Medier og Guds ord Hvordan er vi kreative i brug af de medier, som juniorerne har et stort kendskab til? Hvordan kan vi via medier være med til at fremme Bibelens budskab, så vi»leger«budskabet ind i juniorerne? Der er lavet undersøgelser, der viser, at mennesket husker: 20 % af, hvad det hører 30 % af, hvad det ser 50 % af, hvad det ser og hører 70 % af, hvad det giver udtryk for og 90 % af, hvad det udfører. Selvom det er anderledes med Guds ord, kan dette være med til at påpege vigtigheden af at bruge så mange sanser som muligt, for at juniorerne kan modtage Guds ord. Juniorerne er forskellige så lad os også være forskellige og mangfoldige i vores brug af hjælpemidler, så vi kan rumme forskelligheden både blandt juniorer, ledere og kreativiteten i det hele taget. Mulighedernes marked At bruge»medier«som hjælpemiddel lægger op til, at der tænktes bredt. Måske får du helt andre ideer end dem, vi har foreslået, så brug dem. Når vi på forskellig vis kan være med til at gøre juniorerne aktive, vil de bedre huske det, vi gerne vil formidle til dem. Medier er mulighedernes marked. Hvorfor ikke lade juniorerne lave en udsendelse til det lokale radioprogram eller skrive en sang til søndagens familiegudstjeneste? Sætte en artikel sammen til den lokale»ugepost«, skrive et stykke til kirkebladet eller lave en powerpoint-serie, der kan vises på biblioteket om klubben, og hvad man laver der? Jo flere sanser der er i brug, jo bedre husker de, det gælder vist også lederne. God fornøjelse med mulighederne på mediemarkedet. God fornøjelse udi kreativiteten... 6

4 Præsentation af hjælpemiddel 2 Konkret genstand + - bibelark En genstand en hjælp til at huske Når vi møder juniorer med Bibelens ord, er det vigtigt, at vi kan fange deres opmærksomhed. Hertil er noget visuelt et brugbart redskab. Derfor giver denne bog mulighed for på forskellig vis at gøre forskellige konkrete genstande, som alle vil være i besiddelse af, til et brugbart redskab. Vi håber, at den udvalgte genstand i de forskellige»afsnit«kan være med til at bygge en bro fra Bibelens budskab til nutidens juniorer. At genstanden samtidig må være en»huskebrik«, der gør, at juniorerne bedre husker dagens budskab. Måske kan genstanden sætte lederens kreativitet i gang så man selv udtænker konkrete genstande til brug som dagens huskebrik. + - bibelark Ved afsnittene:»bibelen under lup«er der udarbejdet et»bibelark«, der er placeret bag i bogen. (Se under kopiark s. 102). Arkets fornemmeste opgave er at danne grundlag for en dybere samtale om dagens bibeltekst/ tema i smågrupper. Igennem forskellige kreative opgaver og samtalerubrikker ønsker vi at grave dybere i Bibelen at sætte»bibelen under lup«. Ved andagterne er der ikke udarbejdet bibelark, og derfor er der noteret:» bibelark«.»gratis«og hurtige hjælpemidler Genstandene og bibelarkene er lette at fremskaffe for alle juniorledere, som af og til har brug for hurtige løsninger. En inspiration til selv at tænke videre... God fornøjelse med kreativiteten. 7

5 Brug af tekstvejledningerne Guds ord - en lygte, der viser vej I mødet med juniorerne har vi en utrolig stor mulighed for at videregive, hvad Gud har sagt i sit ord, og hvordan det ord har vist mennesker vej i deres liv i flere hundrede generationer. Det foregår gennem en åben bibel, hvor juniorerne kan finde sig selv i det, der bliver fortalt og samtalet om. Igennem de bibelske beretninger, eksempler, aktiviteter, sange, selve samværet - og ikke mindst i værdien af at samtale, hvor alle spørgsmål bliver budt velkomne, har vi en kæmpe mulighed. Juniorerne må igennem det kristne børne og juniorarbejde få kendskab til Bibelens ord, så Bibelen bliver deres bog med brugbare og aktuelle ord, der kaster lys over deres vej, så de kan sige med salmisten: Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti (Sl 119,105). Dertil er vi ledere sat til at hjælpe dem. Vi er indsat som deres vejledere. Derfor må vi vide, hvad der rører sig i juniorerne, og hvad der særligt kendetegner dem. (Se juniorlederens abc s. 10). Inspiration og ikke aflæsning Som ledere har vi brug for inspiration. Først må Ordet blive levende for os, som skal forkynde det, hvis det også skal blive levende for juniorerne. Det må bevæge og flytte noget hos os som ledere. Dertil er Til lederens egen forberedelse en god hjælp. Forbered dig i god tid og under bøn. Lad vejledningerne inspirere dig, så du får sorteret og udvalgt stof, der er målrettet dine tilhørere. Vejledningen indeholder flere pointer, end du nødvendigvis må rundt om hver gang. At bygge en bro Vi skulle gerne være med til at bygge en bro fra juniorernes hverdag til Bibelens budskab og omvendt. Dvs. at vi skal forkynde sådan, at juniorerne kan se, at Guds ord har noget med deres hverdag at gøre. Derfor er det oplagt at tage udgangspunkt i en af de foreslåede indfaldsvinkler, der er i vejledningerne. Ligeledes er det oplagt at samtale undervejs, så vi hele tiden får talt sammen om, hvad denne bibeltekst, de mennesker der optræder, Guds handlen osv., kan lære os i dag. Brug bl.a. baggrund, leksikon og inspiration til formidling af bibelteksten til denne gennemgang. Brug pointerne for kirkefremmede og kirkevante for bedre at målrette stoffet til dine tilhørere. Brug bibelbrikken til at være bevidst og målrettet i forkyndelsen. I hver vejledning gives der forslag til 2 forskellige hjælpemidler:»medier«eller En konkret genstand + - bibelark. (Se præsentation af hjælpemidler s. 6). Vi vil varmt anbefale, at disse hjælpemidler benyttes, for det gør det lettere for juniorerne at forstå og huske budskabet. Juniorerne som en aktiv del Vejledningerne indeholder en samtalerubrik. Disse spørgsmål er tænkt som spørgsmål, juniorerne kunne udtænke. Spørgsmålene kradser lidt og er nødvendigvis ikke så enkle at svare på, men kan skabe bund for en god samtale med juniorerne, hvor de også giver deres bud på lige fod med ledernes bud på svar. Ligeledes er der en sansebrik, så juniorerne ved hjælp af forskellige ideer oplever og mærker emnet eller pointerne på egen krop. Øvrige ideer, der gør juniorerne aktive, er gemt i ideboks. De kan være tjenlige både som motivering, som hjælp til at bearbejde et emne, til at skabe socialt fællesskab, give oplevelser og skabe afveksling og variation i samværet. Aktiviteterne kan give os tilbagemelding om, hvad juniorerne har fået med. Gennem aktiviteterne vil vi engagere juniorerne og opfordre dem 8

6 Oversigt over vejledningerne På sporet af Livet (5) (20 timer: 13 (A) og 7 (B)) På sporet af livet 1. (A) Bekymringer at bekymre sig eller ikke Matt 6, (B) Glæde glæde sig over hvad? Luk 15, Fil 4, (A) Vrede at være vred på den gode måde Jon 4. Ef 4, (A) Angst hvad gør vi, når vi er bange? Matt 26, (B) Tro/tillid/tvivl i mit forhold til Gud Hebr 11,1. 1 Kong 18, (A) Værdi hvad er jeg værd? Es 43,1-4a. Sl (A) Misundelse og mobning 1 Mos 4, (A) De fremmede i mit land 3 Mos 19,33-34; 5 Mos 10, (B) Tilgivelse lettere sagt end gjort! Matt 18, (A) Tro, håb og kærlighed 1 Pet 1,3-5. Joh 15,9-17. Luk 6, (A) Bøn - en samtale med Gud 1 Sam 1, (B) Når Gud taler 1 Sam 3, (A) Hvad er jeg god eller dårlig til? Dom 16, (B) At bruge og bruges Matt 25, (A) Alkohol hvordan takle det? Ef 5, Luk 21, (B) Penge glæder og farer Matt 6, (A) Det gode og det onde Job 2; 10; 19,23-27; (A) Onde ånder Luk 8, Matt 7, (A) Afstand fra den Onde - hvordan? Ef 6, (B) Død og hvad så? Åb 7,13-17; 21, (A) = Andagt (B) = Bibelen under lup (Bibeltime) til at være aktive. Aktiviteterne kan være drama, leg, kreativitet, konkurrencer, sang og musik - ja til og med lytning og eftertanke. Aktiviteterne tilgodeser såvel drenge som piger i vores juniorarbejde. Personligt forhold til Gud Vi ønsker med vejledningerne at lægge op til, at juniorerne får et personligt forhold til Bibelens Gud. Gud ønsker dialog med enhver junior - og enhver junior har brug for dialog med Gud. Derfor har vi i vejledningerne en bønnebrik, der skal inspirere lederne til på forskellig vis at vise juniorerne, hvor mangfoldig dialogen med Gud kan være og udtrykkes. Vi ønsker en høj prioritering af at fremelske bønnens store gave blandt juniorerne. Skal vi ikke synge??? Vi henviser ikke til nogle bestemte sange eller sangbøger i materialet, men det betyder ikke, at vi ikke opfordrer til at synge, endda synge rigtig meget. Årsagen er, at Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler har en ny sangbog i støbeskeen. (Klik ind på vores hjemmeside og find, hvilke sangbøger Lohse p.t. forhandler). Det største til de mindste Det er det, vi vil i Søndagsskolerne, og det er forhåbentlig også det, du vil. Dertil vil vi ønske dig god arbejdslyst og Guds velsignelse over din forberedelse og brugen af denne lederbog. f/tekst- og materialeudvalget Lissen Margård Pedersen, Kbh. Kursus- og materialekonsulent 9

Oversigt over de 8 bøger

Oversigt over de 8 bøger Indholdsfortegnelse Forord 4 Præsentation af hjælpemidler 6 Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne: 9 Juniorlederens abc 10 På sporet af Gud: igennem skabelsen (1) 12 igennem patriarkerne

Læs mere

BOG 4. Indholdsfortegnelse. Nr. 4 ud af 10. Oversigt over de 10 bøger: Hvem er Jesus? Forord

BOG 4. Indholdsfortegnelse. Nr. 4 ud af 10. Oversigt over de 10 bøger: Hvem er Jesus? Forord Indholdsfortegnelse Forord 5 Præsentation af hjælpemidler 6 Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne 9 - Drengen Jesus begynder sit virke 10 - Jesu undere 13 - Jesu disciple 23 - Jesu

Læs mere

Oversigt over de 8 bøger. På sporet af 1. katekismen 2. kirkeårets højtider 3... Gud 4... Jesus 5... livet 6... naturen 7... kirken 8... Bibelen.

Oversigt over de 8 bøger. På sporet af 1. katekismen 2. kirkeårets højtider 3... Gud 4... Jesus 5... livet 6... naturen 7... kirken 8... Bibelen. Indholdsfortegnelse Forord Præsentation af hjælpemidler 6 Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne 9 Juniorlederens abc 10 Kirkeårets højtider og farver 12 På sporet af kirkeårets højtider:

Læs mere

Oversigt over de 8 bøger

Oversigt over de 8 bøger Indholdsfortegnelse Forord 4 Præsentation af hjælpemidler 6 Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne 9 Juniorlederens abc 10 På sporet af Jesus: - Igennem barn- og ungdom (1) 12 - Igennem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne: 9 børnearbejdet. De følgende lederbøger er udkommet i en 3-årig pe-

Indholdsfortegnelse. Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne: 9 børnearbejdet. De følgende lederbøger er udkommet i en 3-årig pe- Indholdsfortegnelse Forord Side Nr. 6 ud af 10 Forord 4 Dette er sjette lederbog af ti. Her Præsentation af hjælpemidler 6 bringes vejledninger til Søndagsskolernes 3-årige tekstrække for Brug af tekstvejledningerne

Læs mere

Oversigt over de 8 bøger. På sporet af 1. katekismen 2. kirkeårets højtider 3... Gud 4... Jesus 5... livet 6... naturen 7... kirken 8... Bibelen.

Oversigt over de 8 bøger. På sporet af 1. katekismen 2. kirkeårets højtider 3... Gud 4... Jesus 5... livet 6... naturen 7... kirken 8... Bibelen. 4 Indholdsfortegnelse Forord 4 Præsentation af hjælpemidler 6 Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne 9 Juniorlederens abc 10 På sporet af naturen (6) 1. Skabelse eller udvikling? 12

Læs mere

BOG 1. Indholdsfortegnelse. Nr. 1 ud af 8. Oversigt over de 8 bøger. På sporet af katekismen. Forord

BOG 1. Indholdsfortegnelse. Nr. 1 ud af 8. Oversigt over de 8 bøger. På sporet af katekismen. Forord Indholdsfortegnelse Forord 4 Præsentation af hjælpemidler 6 Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne 9 Juniorlederens abc 10 På sporet af katekismen 12 Fadervor (7) Trosbekendelsen (6)

Læs mere

Oversigt over de 8 bøger. På sporet af 1. katekismen 2. kirkeårets højtider 3... Gud 4... Jesus 5... livet 6... naturen 7... kirken 8... Bibelen.

Oversigt over de 8 bøger. På sporet af 1. katekismen 2. kirkeårets højtider 3... Gud 4... Jesus 5... livet 6... naturen 7... kirken 8... Bibelen. ndholdsfortegnelse Forord 4 Præsentation af hjælpemidler 6 Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne 9 Juniorlederens abc 10 På sporet af Bibelen (8) Bibelens opbygning 12 Støvet, dog

Læs mere

BOG 7. Indholdsfortegnelse. Nr. 7 ud af 10. Oversigt over de 10 bøger: Forord

BOG 7. Indholdsfortegnelse. Nr. 7 ud af 10. Oversigt over de 10 bøger: Forord Indholdsfortegnelse Forord 5 Præsentation af hjælpemidler 6 Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne: 9 - At leve med Gud i dag (4 timer) 10 - Mission før og nu (3 timer) 22 - Diakoni

Læs mere

BOG 2. Indholdsfortegnelse. Nr. 2 ud af 10. Oversigt over de 10 bøger: Kirkeårets højtider. Forord

BOG 2. Indholdsfortegnelse. Nr. 2 ud af 10. Oversigt over de 10 bøger: Kirkeårets højtider. Forord Indholdsfortegnelse Forord 4 Præsentation af hjælpemidler 6 Brug af tekstvejledningerne 10 Oversigt over vejledningerne 11 Jul (4 timer) 12 Fastelavn (2 timer) 25 Påske (6 timer) 32 St. bededag (2 timer)

Læs mere

Bent Molbech Pedersen Landsleder. Lisbeth Margård Bendix Jensen Konsulent i DFS, Materialer

Bent Molbech Pedersen Landsleder. Lisbeth Margård Bendix Jensen Konsulent i DFS, Materialer Forord Vi vil inspirere dig til at skabe relationer Vi er stolte over at kunne præsentere Juniorfrø 1, som er den første bog i en serie af tre grundbøger fra Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS).

Læs mere

BIBELCAMPING Bibeltimer 2014

BIBELCAMPING Bibeltimer 2014 LEDERHÆFTE BIBELCAMPING Bibeltimer 2014 TEMA MAN SKULLE TRO, DET VAR LØGN Utroligt, hvad du kan Elisa eller er det ikke dig, der gør det? - et link til NT Dette hæfte tilhører: Bibelcampingmateriale for

Læs mere

BOG 3. Indholdsfortegnelse. Nr. 3 ud af 10. Oversigt over de 10 bøger. Hvem er Gud? Side. Forord

BOG 3. Indholdsfortegnelse. Nr. 3 ud af 10. Oversigt over de 10 bøger. Hvem er Gud? Side. Forord Indholdsfortegnelse Side Forord 4 Præsentation af hjælpemidler 6 Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne: 9 Hvem er Gud fra begyndelsen? 10 igennem patriarkerne? 13 igennem profeterne?

Læs mere

BOG 9. Indholdsfortegnelse. Forord. Nr. 9 ud af 10. Oversigt over de 10 bøger: Gud, mig og de andre

BOG 9. Indholdsfortegnelse. Forord. Nr. 9 ud af 10. Oversigt over de 10 bøger: Gud, mig og de andre Indholdsfortegnelse Forord Forord 4 Præsentation af hjælpemidler 6 Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne: 9 1. Bibelen mere end støv og gamle ord 10 2. Gud mere end en luftsky 14 3.

Læs mere

børn og juniorer 2011

børn og juniorer 2011 Bibelcampingmateriale for børn og juniorer 2011 Forord Dette års bibelcampingmateriale indeholder 12 timer fordelt på to emner: Kære Gud hør lige her og I Daniels fodspor. Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

Læs mere

BIBELCAMPING Bibeltimer 2015

BIBELCAMPING Bibeltimer 2015 LEDERHÆFTE BIBELCAMPING Bibeltimer 2015 TEMA DE HOLDT FAST VED... DE 5 B ER Dette hæfte tilhører: Bibelcampingmateriale for børn og juniorer 2015 de holdt fast ved de 5 b er Forord De 5 B er I den første

Læs mere

BOG 10. Indholdsfortegnelse. Nr. 10 ud af 10. Oversigt over de 10 bøger: Gud i min sangbog

BOG 10. Indholdsfortegnelse. Nr. 10 ud af 10. Oversigt over de 10 bøger: Gud i min sangbog Indholdsfortegnelse Forord Præsentation af hjælpemidler 6 Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne: 9 Gud i min sangbog 1. Lovsangssalme 10 2. Morgensalme 12 3. Aftensalme 15 4. Årstidssalme

Læs mere

Nutidig forkyndelse. Vi vil:

Nutidig forkyndelse. Vi vil: Nutidig forkyndelse Evighedsorienteret Forkynde, at Jesus er både nødvendig og tilstrækkelig til evigt fællesskab med Gud Forkynde muligheden for frelse og fortabelse Målet er ikke bare en bestemt kristelig

Læs mere

Inspiration til kirkeårets tekster for børn KIRKEÅRETS TEKSTRÆKKER FOR BØRN 4-9 ÅR BESTIL PÅ KIRKEFRØ.DK. i to bind med masser af online hjælpemidler

Inspiration til kirkeårets tekster for børn KIRKEÅRETS TEKSTRÆKKER FOR BØRN 4-9 ÅR BESTIL PÅ KIRKEFRØ.DK. i to bind med masser af online hjælpemidler 1 & 2 Inspiration til kirkeårets tekster for børn KIRKEÅRETS TEKSTRÆKKER FOR BØRN 4-9 ÅR i to bind med masser af online hjælpemidler BESTIL PÅ KIRKEFRØ.DK Arbejder du med kirke for børn? Så er Kirkefrø

Læs mere

KIRKEÅRETS TEKSTRÆKKER. Inspiration til kirkeårets tekster for børn. i to bind med masser af online hjælpemidler

KIRKEÅRETS TEKSTRÆKKER. Inspiration til kirkeårets tekster for børn. i to bind med masser af online hjælpemidler 1 & 2 Inspiration til kirkeårets tekster for børn KIRKEÅRETS TEKSTRÆKKER i to bind med masser af online hjælpemidler BESTIL PÅ KIRKEFROE. SOENDAGSSKOLER.DK I DAG! Arbejder du med kirke for børn? Så er

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Det lover jeg dig -3

Det lover jeg dig -3 Det lover jeg dig -3 Søg det, som Gud lover. Mål: Børnene forstår, at Gud belønner dem, der søger ham. Gud har lovet, at de, der søger og bliver ved med at søge, også vil finde. Opmuntr børnene til at

Læs mere

Med Jesus i båden - påske

Med Jesus i båden - påske Med Jesus i båden - påske Jesus tilgiver Mål: Forklar børnene, at Jesus altid elsker os og ønsker at tilgive os alle vore fejl. Tekst: Joh. 21, 1-19 (Peter bliver tilgivet). Visualisering: Pynt rummet

Læs mere

Vær ikke bange. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Vær ikke bange. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Vær ikke bange Tillæg til serien Det lover jeg dig ; om forfølgelse Mål: Børn hører, hvordan andre børn i verden lider pga. deres tro på Jesus. De opmuntres til ikke at være bange og ikke at give op, selvom

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -1 Mål: At give børnene et bibelsk syn på engle. Læs bilaget Info igennem, så du kan besvare børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias ser en engel). Visualisering: Pynt rummet med

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Lektion 1 BIBELEN ER GUDS ORD

Lektion 1 BIBELEN ER GUDS ORD Lektion 1 MÅL Børnene skal lære, at Bibelen er Guds ord og indeholder Guds budskab til os. En af måderne Gud taler til os på er gennem sit ord. TIL LEDEREN I denne sæson sætter vi fokus på Bibelen og brug

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Jeg vil se Jesus -1. Johannes Døberen ser Jesus.

Jeg vil se Jesus -1. Johannes Døberen ser Jesus. Jeg vil se Jesus -1 Johannes Døberen ser Jesus. Mål: Vi vil skabe forventning i børnene. Forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Gennem undervisningen vil

Læs mere

Inspiration til forkyndelse VERSION 2.0

Inspiration til forkyndelse VERSION 2.0 Inspiration til forkyndelse VERSION 2.0 detmedgud.dk Forkyndelse Viden Inspiration Kære Leder! detmedgud.dk er ikke længere bare detmedgud.dk du tror, du kender... detmedgud.dk VERSION 2,0 er i luften!

Læs mere

bøn Fælles bilag id: M447 besøg Side 97 soendagsskoler.dk

bøn Fælles bilag id: M447 besøg Side 97 soendagsskoler.dk Side 97 Side 98 Side 99 Side 100 løb Løb med de 5 B er Ide: Løbet består af 6 poster. Hvilket hold får først samlet illustrationerne på de 5 B er+ en illustration på troen? Holdet gør sig fortjent til

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom Ledervejledning TeenTools Katekismus er et ledermateriale som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder eller dig som har andet arbejde med teenagere kan bruge og finde inspiration i. Vi siger forkyndelse

Læs mere

ibelong Er vi fælles om at være alene?

ibelong Er vi fælles om at være alene? ibelong Er vi fælles om at være alene? Formål: Teenagerne skal se, at de ikke står alene midt i deres liv med både op- og nedture. De er en del af et kristent fællesskab på flere måder. Forslag til programforløb:

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

BØrneark. Bibeltimer 2016 TEMA MED LINK TIL NT. Dette tilhører: danmarks folkekirkelige. soendagsskoler BIBELCAMPING 2016 BØRNEARK

BØrneark. Bibeltimer 2016 TEMA MED LINK TIL NT. Dette tilhører: danmarks folkekirkelige. soendagsskoler BIBELCAMPING 2016 BØRNEARK BØrneark G N I P M A C L BIBE Bibeltimer 2016 TEMA KONG DAVID Dette tilhører: danmarks folkekirkelige soendagsskoler Bibeltime 1 Fra fårehyrde til løftet om en kongestol David salves Tekst: 1 Sam 16,4-13+19-21

Læs mere

Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen

Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

ingen er så tryg i fare

ingen er så tryg i fare Syng med Nr 63 - tekstvejledning ingen er så tryg i fare Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Ingen er så tryg i fare ( Syng med, Lohse nr. 42 el. DDS nr. 49). Tekst Se Udvalgt salme Matt 10,29-31

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Jeg er en vinder -6. Guds fulde rustning åndens sværd

Jeg er en vinder -6. Guds fulde rustning åndens sværd Jeg er en vinder -6 Guds fulde rustning åndens sværd Mål: Vi fortæller børnene, hvor vigtigt det er, at kende og bruge Guds Ord. Grib Åndens sværd, som er Guds ord. Bibelen er ikke bare en bog med bogstaver,

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom Ledervejledning TeenTools Katekismus er et ledermateriale som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder eller dig som har andet arbejde med teenagere kan bruge og finde inspiration i. Vi siger forkyndelse

Læs mere

Prædiken til 22. søndag efter trinitatis, Matt 18, tekstrække

Prædiken til 22. søndag efter trinitatis, Matt 18, tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 16. november 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 22. søndag efter trinitatis, Matt 18,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 751: Gud ske tak og lov DDS 62: Jesus, det eneste

Læs mere

I Jesus fodspor -2. Jesus betaler en pris

I Jesus fodspor -2. Jesus betaler en pris I Jesus fodspor -2 Jesus betaler en pris Mål: At børnene ønsker at følge Jesus, også når det betyder, at det koster noget. Tekst: Mat. 8, 18-22. (Jesus underviser dem, der vil følge ham). Visualisering:

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud Et godt valg -4 Daniel vælger at søge Gud Mål: Børnene opmuntres til at søge Gud. Når vi søger ham, vil Gud vise sige for os, og vi vil få lov til at kende ham. Når vi kender ham, vil vi også stå fast

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

Oversigt over lederbøger 1-10 BOG 1

Oversigt over lederbøger 1-10 BOG 1 Oversigt over lederbøger 1-10 BOG 1 Katekismus for børn (18 timer) Fadervor: 1. Indledning til Fadervor, Helliget blive dit navn 2. Komme dit rige 3. Ske din vilje... 4. Giv os i dag 5. Forlad os vor skyld...

Læs mere

Guds engle -2. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -2. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -2 Mål: At give børnene et bibelsk syn på engle. Læs bilaget Info igennem, så du kan besvare børnenes spørgsmål. Tekst: Luk. 1, 26-38 (Maria ser en engel). Visualisering: Pynt rummet med engle.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Guds engle -2. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -2. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -2 Mål: Vi vil give børnene bibelske sandheder omkring engle. Læs derfor også vedlagte fil Guds Engle info igennem, så du er rustet på til at svare på børnenes spørgsmål. Tekst: Luk. 1, 26-38

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Gud er min far -6 For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Mål: Vi forklarer børn, at vi beder til Gud, fordi han er den største, der findes i hele verden. Ham tilhører alt for altid! Vi fortæller

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Denedueforatmindeosom, atheligåndenskraftogvejledning erheltafgørendemidtialvorgode ognødvendigeplanlægning!

Denedueforatmindeosom, atheligåndenskraftogvejledning erheltafgørendemidtialvorgode ognødvendigeplanlægning! På Indre Missions Lederkonference 23. - 25. marts 2012 var en del af undervisningen udformet som et "LK12-køkken" med Helene Svinth Mathiassen, Brian Madsen og Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen som de

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til seksagesima søndag 2015.docx. 08-02-2015 side 1. Prædiken til seksagesima søndag 2015. Tekst: Mark. 4,1-20.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til seksagesima søndag 2015.docx. 08-02-2015 side 1. Prædiken til seksagesima søndag 2015. Tekst: Mark. 4,1-20. 08-02-2015 side 1 Prædiken til seksagesima søndag 2015. Tekst: Mark. 4,1-20. En lignelse om ord. Kan man sammenligne et ord og et frø? En lignelse fra det vigtigste i landmandens liv. Det vigtigste for

Læs mere

INDHOLD GUD ER KONGE 4

INDHOLD GUD ER KONGE 4 INDHOLD INDHOLD 4 INDLEDNING SIDE 3 BIBELEN Lektion 1 BIBELEN ER GUDS ORD SIDE 11 Lektion 2 BIBELEN, HISTORIEN BAG SIDE 23 Lektion 3 BIBELEN, STRUKTUREN SIDE 36 Lektion 4 BIBELEN ER MAD FOR OS SIDE 49

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Forord af Steven Croft

Forord af Steven Croft Forord af Steven Croft Der er ved at ske noget nyt over hele England. Kristne er i færd med at give kirken nye udtryksmåder over for dem, som står helt uden for eller befinder sig i periferien af kirken

Læs mere

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op Gudstjeneste i Skævinge & Gørløse Kirke den 31. juli 2016 Kirkedag: 10.s.e.Trin/B Tekst: Ez 33,23+30-33; Hebr 3,12-14;Matt 11,16-24 Salmer: SK: 749 * 447 * 449 * 143 * 6,2 * 11 Gørløse: 1 * 347 * 592 *

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

Jeg er en vinder -4. Guds fulde rustning troens skjold

Jeg er en vinder -4. Guds fulde rustning troens skjold Jeg er en vinder -4 Guds fulde rustning troens skjold Mål: Målet med undervisningen er, at børnene ser hvordan djævelen prøver at modarbejde Herrens planer. Gud ønsker, at alle kommer til at tro på ham,

Læs mere

Teen-tro Alting har tid Jeg har altid tid Tid til tro Tid til Gud grunde til åbne Bibelen:

Teen-tro Alting har tid Jeg har altid tid Tid til tro Tid til Gud grunde til åbne Bibelen: Teen-tro Alting har en tid siger Bibelen Der skal være tid til venner. Tid til familie. Tid til Gud. Og tid til sport. Tid til skole. Og tid til dig selv. Måske har du god tid. Eller slet ikk tid. Måske

Læs mere

Gud har en plan -2. Plan nr. 2: Jeg giver dig en fantastisk fremtid!

Gud har en plan -2. Plan nr. 2: Jeg giver dig en fantastisk fremtid! Gud har en plan -2 Plan nr. 2: Jeg giver dig en fantastisk fremtid! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 2: At give mennesker en fantastisk fremtid. Alt det, som Gud har beredt for os, går ud over vores fatteevne

Læs mere

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING

STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING KURSER FOR ANSATTE I DAGINSTITUTIONER, DAGPLEJER, BØRNEHAVEKLASSER SAMT PÆDAGOGSTUDERENDE HANNE HTCompany HTTROLLE I/S OM KURSET STYRK BØRNS SPROGLIGE UDVIKLING ET KURSUS

Læs mere

1. Hvilke fordele og ulemper er der ved at gennemføre en undersøgelse som denne?

1. Hvilke fordele og ulemper er der ved at gennemføre en undersøgelse som denne? Studieoplæg for forkyndere (1) Læs kapitel 2-4 (side 9-26) i rapporten 1. Hvilke fordele og ulemper er der ved at gennemføre en undersøgelse som denne? 2. Drøft i hvor høj grad, I deler de forudsætninger

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44 1 20. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 21. oktober 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/290,v.5-6/347//589/439/421/332 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 Åbningshilsen Vi er gået i kirke denne efterårssøndag.

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2012

IBELCAMPING Bibeltimer 2012 JUNIORHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2012 TEma jesus er ved Genesaret sø Dette hæfte tilhører: Jesus fra Kapernaum...hvem er du? 1 Spørgekasse: - Hvor bosatte Jesus sig? - Hvordan kan vi se, at Jesus var

Læs mere

Jeg er en vinder -5. Guds fulde rustning frelsens hjelm

Jeg er en vinder -5. Guds fulde rustning frelsens hjelm Jeg er en vinder -5 Guds fulde rustning frelsens hjelm Mål: Vi viser børnene, at vi altid skal holde fast ved, at Jesus kommer for at frelse os: 1. gang fra synden, derefter fra fjendens angreb og til

Læs mere

Relation til Fælles Mål

Relation til Fælles Mål Fagårsplan 10/11 Fag: Kristendom Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Det gamle testamente 33-40 Vi går dybere ned i der ligner? Det gamle testamente 43-48 Vi går dybere ned i der ligner? Lave rollespil

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Halleluja, mere af dig -1

Halleluja, mere af dig -1 Halleluja, mere af dig -1 Mere af Guds ånd! Mål: At give børn en forståelse for, at vi selv kan lukke af eller åbne op for mere af Guds ånd. Opmuntr dem til at åbne op for mere af Gud/give mere plads til

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Luk op for Jesus -4. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Luk op for Jesus -4. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Luk op for Jesus -4 Jesus ønsker dit hjerte. Mål: Lær børnene, at det er Jesus største ønske, at vi giver vort hjerte til ham. Så vil hele vort liv, alt det vi er, og alt det vi har, tilhøre ham. På den

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas (Luk. 1, 46-55)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas (Luk. 1, 46-55) Maria BB II 13. marts 2016 Sundkirken 10 Salmer: 12 Min sjæl, du Herren 108 Lovet være du 71 Nu kom der bud 73 Vi synger med Maria 217 Skriv dig Jesus 80 Tak og ære være Gud Bøn: Vor Gud og far Du har

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2013

IBELCAMPING Bibeltimer 2013 BØRNEHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2013 tema Her er Dit liv, Paulus Jesus til alle Dette hæfte tilhører: Tema: Jesus kalder os til at følge ham Som lyn fra en klar himmel (Paulus kaldelse) Bibelord Jesus

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013

Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 Ressource-katalog til klynger i ÅVM forår 2013 I denne folder tilbyder folk fra Aarhus Valgmenighed at undervise en aften i jeres klynge om emner, de brænder for, og som er helt centrale for den måde,

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere