BOG 5. Indholdsfortegnelse. Forord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOG 5. Indholdsfortegnelse. Forord"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 4 Forord Præsentation af hjælpemidler Brug af tekstvejledningerne Oversigt over vejledningerne Juniorlederens abc På sporet af livet (5): 1. Bekymringer at bekymre sig eller ikke Glæde glæde sig over hvad? Vrede at være vred på den gode måde Angst hvad gør vi, når vi er bange? Tro/tillid/tvivl i mit forhold til Gud Værdi hvad er jeg værd? Misundelse og mobning De fremmede i mit land Tilgivelse lettere sagt end gjort! Tro, håb og kærlighed Bøn - en samtale med Gud Når Gud taler Hvad er jeg god eller dårlig til? At bruge og bruges Alkohol hvordan takle det? Penge glæder og farer Det gode og det onde Onde ånder Afstand fra den onde - hvordan? Død og hvad så? 97 Kopiark 102 Bilagsark 109 Bønnebrik: kreative bedeformer 119 Oversigt - lederbog Søndagsskolernes 3-årige juniortekstplan 124 Søndagsskolernes 3-årige tekstplan (temaer). 130 Forord Nr. 5 ud af 8 Dette er den femte lederbog af otte. Her bringes vejledninger til Søndagsskolernes 3-årige tekstrække for juniorarbejdet, der hedder:»på sporet af.«. De følgende lederbøger er udkommet eller udkommer næste år. Med denne serie ledervejledninger ønsker Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler at være en støtte og hjælp til det lokale juniorarbejde. Igennem inspiration ønsker vi at opmuntre lederne til at bringe Bibelens vigtige budskab til juniorer i det kristne børnearbejde Oversigt over de 8 bøger På sporet af 1. katekismen 2. kirkeårets højtider Gud Jesus livet naturen kirken Bibelen. På sporet af livet Bogen tager udgangspunkt i forskellige sider af menneskelivet, som er kendt af juniorerne. Hvem kender ikke følelserne af bekymringer, angst, vrede og glæde? Kender problematikken ved mobning, misundelse, alkohol, penge og det onde i verden? Troen på Gud eller mangel på samme? Sådan kan emnerne blive ved. Vi ønsker i denne bog at gøre juniorerne opmærksomme på, at Gud har skabt os som mennesker med alt, hvad det medfører af følelser og tanker. Da synden kom ind i verden, blev det ikke nemmere at være menneske, men Gud lod os ikke alene. Han gav mennesker sit ord og lovede at være med dem. Derfor har Bibelen også et bud på, hvordan vi skal tackle livet, og Gud ønsker at hjælpe os med at leve vores liv så godt som muligt. Bibelen i juniorhøjde Vi ønsker at gøre Bibelen aktuel for juniorerne. At vise dem, at den gamle bog handler om ting, som de går og tumler med. Tanker om livet mellem mennesker og livet mellem Gud og det enkelte menneske. Bibelen har fx et bud på, hvordan vi skal tackle misundelse, tilgivelse, tro og tvivl. Hvordan vi skal være over for de fremmede i vores land, og hvilken værdi Gud giver den enkelte junior. Hvordan dialogen med en usynlig Gud er, og hvad der sker, når vi dør. Vi kunne blive ved. Bibelen er aktuel til alle tider fordi det er Guds levende ord til konkret hjælp for det enkelte menneske. Vi håber, at Bibelen må blive juniorernes bedste bog, og at dette materiale kan være med til, at de får et forhold til den, og at de herigennem må møde Gud og opleve, at han viser dem vej i deres liv. At de må finde ud af, at Bibelen er skrevet til dem, og man kan få hjælp til livet igennem denne bog.

2 Livet har mange farver Vær konkret i de eksempler, du bruger, og skab en åben dialog med juniorerne om andre følelser og tanker, som de sidder inde med, og som denne bog nødvendigvis ikke tager op. Det er vigtigt at vise juniorerne, at Gud interesserer sig for den enkelte og den enkeltes liv. Han ønsker at være»underfuld rådgiver«(es 9,5) helt ned i de små detaljer. Derfor har han givet os sit ord en guide til livet, en manual, vi kan vejledes efter, og derfor er denne bog vigtig at åbne og bruge tid på. Ledervejledning - udgivet i flere bøger Bøgerne er udarbejdet ud fra Søndagsskolernes 3-årige juniortekstplan. Dvs. at man kan vælge at arbejde med lidt fra den ene bog og lidt fra den anden bog ud fra tekstrækken. Der gennemgås fx 3 bud fra bog 1, hvorefter de 4 næste gange omhandler spor af, hvem Jesus er, fra bog 4 osv. Men denne udgivelsesform i forskellige bøger kan også lægge op til, at man arbejder med et emne i en længere periode. Bogen indeholder en 3-årig juniortekstplan med fordeling af vejledninger fra de 8 forskellige bøger samt et forslag til en temaoversigt, hvis man vælger at arbejde ud fra denne temamodel. Tekstplanen Den 3-årige tekstplan for juniorarbejdet er udarbejdet af Søndagsskolernes tekstudvalg, og igennem den ønsker vi at nå rundt om vigtige tekster fra både GT og NT. Tekstplanen er tilpasset højtiderne, som vi ønsker at belyse fra forskellige vinkler over de 3 år. Der lægges vægt på bibelfortællingerne, hvori vi møder mennesker, som vi stadig kan lære noget af. Vi gennemgår vigtige teologiske emner som bøn, tro, tvivl, frelse samt temaer fra naturen og menneskelivet i al almindelighed. En hovedlinje er dog, at juniorerne må blive kendt med frelseshistorien, leve sammen med Jesus og tjene ham.»bibelen under lup«og andagter i tekstbogen Vi ved, at kun få juniorklubber har bibeltimer hver gang. Derfor er vejledningerne i bogen opbygget således, at der kun er lavet bibeltimer til ca. hver anden gang. Disse kaldes:»bibelen under lup«og er markeret med et (B), og vejledninger, der kun er andagter, er markeret med et (A). Vejledningerne til bibeltimerne indeholder en grundig tekstvejledning samt et bibelark med spørgsmål og opgaver. En mindre tekstvejledning findes til andagterne, dog med mulighed for udbygning. Valget mellem bibeltime- og andagtstekster er gjort ud fra bibeltekstens indhold og er derfor ikke systematisk. Bibelark er til fri kopiering og findes bag i tekstbogen. Bevidst valg af forskellige hjælpemidler Bøgerne er udarbejdet med henvisning til forskellige hjælpemidler, fx konkrete genstande, et lærred, kroppen, drama, overhead osv. Vi ønsker herigennem alsidighed og at tilgodese de forskellige evner, som hver lederflok besidder. Vi vil støtte dem i deres kreativitet, så undervisning og samværet kan blive så alsidig og spændende som muligt. Vi vil gerne vise juniorerne, at Guds ord ikke er kedeligt og forudsigeligt, men nærværende og spændende i alle dets måder, det kan blive serveret på, hvor de også er en aktiv del. Derfor er der mulighed for at arbejde med det ene eller det andet hjælpemiddel i forskellige perioder. Materialet er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Tekst- og materialeudvalget. Denne arbejdsgruppe har bestået af: Pædagog Karen Nebel Møller, Bøgballe Lærer Birgitte Schelde Torp, Kragelund Landmand og altmuligmand Rasmus Schelde Torp, Kragelund Pædagog Bente Meyer Olesen, Løsning Kursus og materialekonsulent Lissen Margård Pedersen, København. God såtid Behovet for bibelundervisning øges i disse år, og vi har et utroligt ansvar for at bringe Ordet videre til næste generation. Hertil er der hjælp i dette materiale. Juniorer har brug for voksne, der kan fortælle dem om Bibelen og dens budskab, samtale og besvare spørgsmål om Gud, tro, tvivl, hvad Gud konkret betyder i en hverdag i juniorhøjde osv. Gå ikke glip af juniorledernes egen velsignelse: at arbejde med Guds ord under Åndens vejledning og få lov at fortælle det videre til de lokale juniorer. Dertil ønsker vi Guds velsignelse. f/tekst- og materialeudvalget Lissen Margård Pedersen Kursus- og materialekonsulent. 5

3 Præsentation af hjælpemiddel 1 Medier Mediemarkedet Mediemarkedet kendetegner det danske samfund. Vi bombarderes af medierne hver dag. Igennem aviser, radio, tv, reklamer, blade, sange, musik, mobiltelefon, sms er, nettet, gps er, computerspil osv. Der er mulighed for at være»på«døgnet rundt, mulighed for kommunikation og mulighed for at blive påvirket, uden vi selv ved af det. Sådan er tiden, og sådan er livet i industrilandene verden over. Men Gud ønsker også kommunikation med os. Han har et vigtigt budskab at formidle, og det medie, Gud oftest bruger, er kristne mennesker, der vil stille sig til rådighed og være synlige i deres hverdag. Nogle der vil formidle Bibelens ord igennem talte ord og praktisk handling over for deres næste. Gud har givet os Bibelen som mediet at formidle ud fra. Medier og Guds ord Hvordan er vi kreative i brug af de medier, som juniorerne har et stort kendskab til? Hvordan kan vi via medier være med til at fremme Bibelens budskab, så vi»leger«budskabet ind i juniorerne? Der er lavet undersøgelser, der viser, at mennesket husker: 20 % af, hvad det hører 30 % af, hvad det ser 50 % af, hvad det ser og hører 70 % af, hvad det giver udtryk for og 90 % af, hvad det udfører. Selvom det er anderledes med Guds ord, kan dette være med til at påpege vigtigheden af at bruge så mange sanser som muligt, for at juniorerne kan modtage Guds ord. Juniorerne er forskellige så lad os også være forskellige og mangfoldige i vores brug af hjælpemidler, så vi kan rumme forskelligheden både blandt juniorer, ledere og kreativiteten i det hele taget. Mulighedernes marked At bruge»medier«som hjælpemiddel lægger op til, at der tænktes bredt. Måske får du helt andre ideer end dem, vi har foreslået, så brug dem. Når vi på forskellig vis kan være med til at gøre juniorerne aktive, vil de bedre huske det, vi gerne vil formidle til dem. Medier er mulighedernes marked. Hvorfor ikke lade juniorerne lave en udsendelse til det lokale radioprogram eller skrive en sang til søndagens familiegudstjeneste? Sætte en artikel sammen til den lokale»ugepost«, skrive et stykke til kirkebladet eller lave en powerpoint-serie, der kan vises på biblioteket om klubben, og hvad man laver der? Jo flere sanser der er i brug, jo bedre husker de, det gælder vist også lederne. God fornøjelse med mulighederne på mediemarkedet. God fornøjelse udi kreativiteten... 6

4 Præsentation af hjælpemiddel 2 Konkret genstand + - bibelark En genstand en hjælp til at huske Når vi møder juniorer med Bibelens ord, er det vigtigt, at vi kan fange deres opmærksomhed. Hertil er noget visuelt et brugbart redskab. Derfor giver denne bog mulighed for på forskellig vis at gøre forskellige konkrete genstande, som alle vil være i besiddelse af, til et brugbart redskab. Vi håber, at den udvalgte genstand i de forskellige»afsnit«kan være med til at bygge en bro fra Bibelens budskab til nutidens juniorer. At genstanden samtidig må være en»huskebrik«, der gør, at juniorerne bedre husker dagens budskab. Måske kan genstanden sætte lederens kreativitet i gang så man selv udtænker konkrete genstande til brug som dagens huskebrik. + - bibelark Ved afsnittene:»bibelen under lup«er der udarbejdet et»bibelark«, der er placeret bag i bogen. (Se under kopiark s. 102). Arkets fornemmeste opgave er at danne grundlag for en dybere samtale om dagens bibeltekst/ tema i smågrupper. Igennem forskellige kreative opgaver og samtalerubrikker ønsker vi at grave dybere i Bibelen at sætte»bibelen under lup«. Ved andagterne er der ikke udarbejdet bibelark, og derfor er der noteret:» bibelark«.»gratis«og hurtige hjælpemidler Genstandene og bibelarkene er lette at fremskaffe for alle juniorledere, som af og til har brug for hurtige løsninger. En inspiration til selv at tænke videre... God fornøjelse med kreativiteten. 7

5 Brug af tekstvejledningerne Guds ord - en lygte, der viser vej I mødet med juniorerne har vi en utrolig stor mulighed for at videregive, hvad Gud har sagt i sit ord, og hvordan det ord har vist mennesker vej i deres liv i flere hundrede generationer. Det foregår gennem en åben bibel, hvor juniorerne kan finde sig selv i det, der bliver fortalt og samtalet om. Igennem de bibelske beretninger, eksempler, aktiviteter, sange, selve samværet - og ikke mindst i værdien af at samtale, hvor alle spørgsmål bliver budt velkomne, har vi en kæmpe mulighed. Juniorerne må igennem det kristne børne og juniorarbejde få kendskab til Bibelens ord, så Bibelen bliver deres bog med brugbare og aktuelle ord, der kaster lys over deres vej, så de kan sige med salmisten: Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti (Sl 119,105). Dertil er vi ledere sat til at hjælpe dem. Vi er indsat som deres vejledere. Derfor må vi vide, hvad der rører sig i juniorerne, og hvad der særligt kendetegner dem. (Se juniorlederens abc s. 10). Inspiration og ikke aflæsning Som ledere har vi brug for inspiration. Først må Ordet blive levende for os, som skal forkynde det, hvis det også skal blive levende for juniorerne. Det må bevæge og flytte noget hos os som ledere. Dertil er Til lederens egen forberedelse en god hjælp. Forbered dig i god tid og under bøn. Lad vejledningerne inspirere dig, så du får sorteret og udvalgt stof, der er målrettet dine tilhørere. Vejledningen indeholder flere pointer, end du nødvendigvis må rundt om hver gang. At bygge en bro Vi skulle gerne være med til at bygge en bro fra juniorernes hverdag til Bibelens budskab og omvendt. Dvs. at vi skal forkynde sådan, at juniorerne kan se, at Guds ord har noget med deres hverdag at gøre. Derfor er det oplagt at tage udgangspunkt i en af de foreslåede indfaldsvinkler, der er i vejledningerne. Ligeledes er det oplagt at samtale undervejs, så vi hele tiden får talt sammen om, hvad denne bibeltekst, de mennesker der optræder, Guds handlen osv., kan lære os i dag. Brug bl.a. baggrund, leksikon og inspiration til formidling af bibelteksten til denne gennemgang. Brug pointerne for kirkefremmede og kirkevante for bedre at målrette stoffet til dine tilhørere. Brug bibelbrikken til at være bevidst og målrettet i forkyndelsen. I hver vejledning gives der forslag til 2 forskellige hjælpemidler:»medier«eller En konkret genstand + - bibelark. (Se præsentation af hjælpemidler s. 6). Vi vil varmt anbefale, at disse hjælpemidler benyttes, for det gør det lettere for juniorerne at forstå og huske budskabet. Juniorerne som en aktiv del Vejledningerne indeholder en samtalerubrik. Disse spørgsmål er tænkt som spørgsmål, juniorerne kunne udtænke. Spørgsmålene kradser lidt og er nødvendigvis ikke så enkle at svare på, men kan skabe bund for en god samtale med juniorerne, hvor de også giver deres bud på lige fod med ledernes bud på svar. Ligeledes er der en sansebrik, så juniorerne ved hjælp af forskellige ideer oplever og mærker emnet eller pointerne på egen krop. Øvrige ideer, der gør juniorerne aktive, er gemt i ideboks. De kan være tjenlige både som motivering, som hjælp til at bearbejde et emne, til at skabe socialt fællesskab, give oplevelser og skabe afveksling og variation i samværet. Aktiviteterne kan give os tilbagemelding om, hvad juniorerne har fået med. Gennem aktiviteterne vil vi engagere juniorerne og opfordre dem 8

6 Oversigt over vejledningerne På sporet af Livet (5) (20 timer: 13 (A) og 7 (B)) På sporet af livet 1. (A) Bekymringer at bekymre sig eller ikke Matt 6, (B) Glæde glæde sig over hvad? Luk 15, Fil 4, (A) Vrede at være vred på den gode måde Jon 4. Ef 4, (A) Angst hvad gør vi, når vi er bange? Matt 26, (B) Tro/tillid/tvivl i mit forhold til Gud Hebr 11,1. 1 Kong 18, (A) Værdi hvad er jeg værd? Es 43,1-4a. Sl (A) Misundelse og mobning 1 Mos 4, (A) De fremmede i mit land 3 Mos 19,33-34; 5 Mos 10, (B) Tilgivelse lettere sagt end gjort! Matt 18, (A) Tro, håb og kærlighed 1 Pet 1,3-5. Joh 15,9-17. Luk 6, (A) Bøn - en samtale med Gud 1 Sam 1, (B) Når Gud taler 1 Sam 3, (A) Hvad er jeg god eller dårlig til? Dom 16, (B) At bruge og bruges Matt 25, (A) Alkohol hvordan takle det? Ef 5, Luk 21, (B) Penge glæder og farer Matt 6, (A) Det gode og det onde Job 2; 10; 19,23-27; (A) Onde ånder Luk 8, Matt 7, (A) Afstand fra den Onde - hvordan? Ef 6, (B) Død og hvad så? Åb 7,13-17; 21, (A) = Andagt (B) = Bibelen under lup (Bibeltime) til at være aktive. Aktiviteterne kan være drama, leg, kreativitet, konkurrencer, sang og musik - ja til og med lytning og eftertanke. Aktiviteterne tilgodeser såvel drenge som piger i vores juniorarbejde. Personligt forhold til Gud Vi ønsker med vejledningerne at lægge op til, at juniorerne får et personligt forhold til Bibelens Gud. Gud ønsker dialog med enhver junior - og enhver junior har brug for dialog med Gud. Derfor har vi i vejledningerne en bønnebrik, der skal inspirere lederne til på forskellig vis at vise juniorerne, hvor mangfoldig dialogen med Gud kan være og udtrykkes. Vi ønsker en høj prioritering af at fremelske bønnens store gave blandt juniorerne. Skal vi ikke synge??? Vi henviser ikke til nogle bestemte sange eller sangbøger i materialet, men det betyder ikke, at vi ikke opfordrer til at synge, endda synge rigtig meget. Årsagen er, at Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler har en ny sangbog i støbeskeen. (Klik ind på vores hjemmeside og find, hvilke sangbøger Lohse p.t. forhandler). Det største til de mindste Det er det, vi vil i Søndagsskolerne, og det er forhåbentlig også det, du vil. Dertil vil vi ønske dig god arbejdslyst og Guds velsignelse over din forberedelse og brugen af denne lederbog. f/tekst- og materialeudvalget Lissen Margård Pedersen, Kbh. Kursus- og materialekonsulent 9

Hv ordan få ørenlyd i klubben?

Hv ordan få ørenlyd i klubben? Hv ordan få ørenlyd i klubben? Lissen Margård Bendix Jensen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 2 Ørenlyd i en larmende verden Vi lever i en tid, hvor vi omgives af larm. Larm fra mobilen,

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Gode møder kan blive endnu bedre

Gode møder kan blive endnu bedre Gode møder kan blive endnu bedre En ressourcebog om møder i IMU & IM - en ressourcebog om møder i IMU & IM Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen Gode møder kan blive endnu bedre - en ressourcebog om møder

Læs mere

Gruppesnak: en»åbner«

Gruppesnak: en»åbner« Gruppesnak: en»åbner«inspiration til samtale med børn og juniorer Udgangspunkter for samtalen og bibelgruppen er nysgerrighed. Lederen stiller ikke spørgsmålene for at åbne en dialog eller samtale, men

Læs mere

Global mission i øjenhøjde

Global mission i øjenhøjde Global mission i øjenhøjde Foto: Martin Kristensen - børn mødes på tværs af grænser Ideerne er samlet af: Afrika-InTouch: www.afrika-intouch.dk & Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler: www.soendagsskoler.dk

Læs mere

SPAGETTI- GUDS- TJENESTE

SPAGETTI- GUDS- TJENESTE SPAGETTI- GUDS- TJENESTE et møde med kirken og Gud i børnehøjde 1 SPAGETTIGUDSTJENESTE et møde med kirken og Gud i børnehøjde Forord (DFS) ønsker at inspirere til, at Danmarks børn møder Bibelens Gud og

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Teenbibeltimer 2015 Jesus one on one Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Jesus one on one Dette materiale er lavet til dig, der skal holde bibeltime for teenagere i en eller anden sammenhæng.

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst.

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst. Bibelcamping Time 1 Kom - vi spiller fodbold en del af et hold er to ting, de skal gøre: De skal vende om til Gud og tage imod hans frelse (omvendelsen) og de skal blive døbt. Peters prædiken bevirker,

Læs mere

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 1 Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 2 HVAD GØR VI MED ORDET? 1 Bibelen er ikke givet os for at øge vores kundskab, men for at forandre vores liv, hedder det sat lidt på spidsen.

Læs mere

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen

Kære Bibeltimeholder. Opbygning. Bibeltimerne er alle opbygget efter følgende princip: - Overskrift/ tema for dagen Kære Bibeltimeholder Du sidder nu med ledermaterialet Saint and sinners mennesker, der mødte Jesus. Du skal som leder i gang med en meget vigtig opgave. Du skal nemlig til at forberede en eller flere bibeltimer.

Læs mere

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag De røde sider: Idéer til Exciting Days i din børneklub Materialer De grønne sider: Stor åbenhed for evangeliet på Færøerne Ethvert grønlandsk barn har brug for Gud De blå sider: At undervise børn om mission

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Børn og Gud. Et manifest

Børn og Gud. Et manifest Børn og Gud Et manifest Børn og Gud - et manifest Børn og Gud - et manifest Udsendt april 2013 af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ELM Kids LM Kids Dansk Bibel-Institut Kristent Pædagogisk Institut

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005 Bibelen - Guds ord Joh.20.30-31. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn,

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

BIBELSTUDIEKATALOG. det gamle testamente det nye testamente temaer

BIBELSTUDIEKATALOG. det gamle testamente det nye testamente temaer KATALOG det gamle testamente det nye testamente temaer DET GAMLE TESTAMENTE OLE DUPONT KOFOD VÆR MODIG OG STÆRK Otte studier om Josva. Josva voksede op under israelitternes ørkenvandring. Han blev af Gud

Læs mere