Hvad er et kommunikationscenter?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er et kommunikationscenter?"

Transkript

1

2 Hvad er et kommunikationscenter? Et kommunikationscenter hjælper personer med nedsat tale-, høre- eller synsevne. Hjælper personer med tale- og kommunikationsvanskeligheder fx på grund af erhvervet hjerneskade, stammen, problemer med stemmen (hæshed) m.v. Hjælper personer med hørevanskeligheder fx underviser i brugen af høreapparat, mundaflæsning, teksttelefon, rådgiver tinnitusramte m.v. Folkeskoleloven (specialpædagogisk bistand) Sundhedsloven (konsulent for sygehusene) Aktiveringsreglerne (konsulent for Jobcentrene). Der findes 26 kommunikationscentre i Danmark. Hjælper personer med nedsat synsevne fx med undervisning og afprøvning af hjælpemidler, så personerne kan klare sig i det daglige liv, at færdes sikkert, mv. Hjælper med diverse computerstyrede hjælpemidler til forskellige former for handicaps. Centrene beskæftiger mange faggrupper, som arbejder i henhold til forskellige love: Specialundervisning for voksne (kompensation for handicap) Serviceloven (hjælpemidler) 2 3

3 Kommunikationscentrene efter strukturreformen I efteråret 2008 bad DTHS professor og konsulent Peter Bogason fra Bogason Consulting om at lave en analyse af 22 af landets kommunikationscentre efter strukturreformen 1. januar Strukturreformen åbnede op for to muligheder for organisering af kommunikationscentrene: Overgang til regionerne eller overtagelse af de kommuner, centrene ligger i. 1. januar 2009 er 15 af centrene kommunalt drevne, mens de resterende 7 centre hører under regionerne. Selve myndigheden til at beslutte, hvorvidt borgerne kan tildeles ydelser på landets tale-, høre- og synscentre, er efter strukturreformen flyttet fra amterne til kommunerne. Strukturreformen lagde vægt på kvalitet og faglig bæredygtighed i opgaveløsningen. Med andre ord bliver der lagt op til en variant af Bestiller-Udfører-Modtager-modellen (BUM), hvor det er bestilleren (altså kommunen), der bestemmer ydelsens kvalitet, mens udføreren (centrene) gennemfører beslutningen baseret på sin faglige kompetence. Afregningen af dette forhold sker gennem de årlige rammeaftaler mellem kommuner og regioner. De fem regioners afregningsformer Region Sjælland og Syddanmark har en abonnementsmodel med andel i institutionernes årlige budget. Det er baseret på objektive faktorer såsom befolkningssammensætningen. Centrene leverer de ydelser, som borgerne efterspørger ved henvisning eller ved, at de selv henvender sig. Det faglige grundlag er institutionernes udredning af den enkelte borger. Region Midtjylland har abonnementsmodeller, der bygger på et antal ydelser af forskellig art, som kommunerne aftaler, at de vil aftage i budgetåret. Ydelserne er til en aftalt pris med option for at aftage flere, hvis behovet skulle opstå. Centrene leverer de ydelser, som borgerne efterspørger enten ved henvisning eller ved selv at henvende sig, indtil den enkelte kommunes ramme er nået, hvorefter optionen udnyttes i samarbejde med kommunen. Det faglige grundlag er institutionernes udredning af den enkelte borger. Region Nordjylland har en fælles abonnementsordning for en række meget specialiserede og derfor dyre ydelser kombineret med fri henvendelsesret for borgerne for ydelser på seks timer og derunder. Andre ydelser skal visiteres ud fra udredning af den enkelte borger fra institutionen

4 Konsekvenser for fagligheden og omkostningerne Betaling for de frie ydelser og større ydelser sker efterfølgende efter regning. Region Hovedstaden har en ren takstmodel, hvor kommunerne køber ydelser efter et ydelseskatalog. Centrene leverer ydelser efter, at kommunen har bevilget den i hvert enkelt tilfælde. Det sker på basis af en udredning af den enkelte borger fra institutionen. Udredning foretages uden kommunal godkendelse, når borgeren henvender sig. Betaling sker efterfølgende efter regning. 6 Der er flere problemstillinger: Faglighed. Kommunernes personale er overvejende uddannet inden for Servicelovens rammer og forståelse for ydelsers sammensætning og kvalitet. Mange af centrenes ydelser bygger traditionelt på Lov om Specialundervisning og dens kompenserende undervisningsbegreb. De kommunale sagsbehandlere ønsker at omdefinere ydelserne til Serviceloven, hvor det er muligt. Og det er centrene ikke nødvendigvis enige i. Omkostninger. Kommunerne synes, at mange af centrenes ydelser er dyre i forhold til det, kommunerne er vant til inden for Servicelovens rammer. Man stiller spørgsmålstegn ved omfang og varighed af visse ydelser inden for den kompenserende undervisning. Transaktionsomkostninger. Centrene har oplevet et meget stort arbejde med at omstille sig til at skulle levere udredninger i en form, som den kommunale forvaltning kan forstå. Der bruges megen tid i forhold til det at levere ydelserne på at administrere den enkelte sag herunder udskrivning af regninger og opfølgninger. Centrene vurderer at ekstraomkostningerne ligger på ca. 10 pct. af centrenes budget. Kommunerne har desuden ekstraomkostninger bl.a. fordi, de komplicerede sager skal behandles af flere afdelinger i forvaltningen. 7

5 Bekymring for Region Hovedstaden-model Centrenes ansættelsesformer. Da centrene i stor udstrækning har været defineret som undervisningsinstitutioner iht. lov for specialundervisning for voksne har det meste af personalet været ansat som lærere inden for Danmarks Lærerforenings overenskomst. Det har haft betydning for definitionen af arbejdstimer stort set alle ydelser leveres som timer med forberedelser. En række aktiviteter såsom udredning behøver dog ingen forberedelse. Fortolkningen har altså gjort ydelserne dyrere, og en række centre har derfor over de seneste år ændret overenskomsterne til konsulentansættelse, som godt nok giver en højere løn, men omvendt udnytter personalets arbejdsuge mere effektivt og dermed nedsætter udgifterne til bl.a. udredning. Det er særligt modellen for Region Hovedstaden, der giver anledning til bekymring hos centrene. Ved indgangen til 2009 er det konstateret, at de centre, som opererer under Region Hovedstadens BUM-model, har måttet reducere personale og budget, og at de søger at tilpasse deres omkostningsniveau ved at ændre ansættelsesformerne. De har imidlertid store transaktionsomkostninger ved modellen, hvilket fordyrer ydelserne, da indtægterne kun er baseret på konkrete ydelser. Kommunerne har ofte vanskeligt ved at etablere den rette faglighed til beslutningerne, og på grund af områdets meget forskelligartede arbejdsfelter kan de ikke forvente at kunne få en bæredygtig forvaltning af området. Centrenes åbenhed. Nogle centre har arbejdet meget på egne præmisser og har forventet, at borgerne selv henvendte sig. Et mere aktivt samarbejde med f.eks. sygehuse og jobcentre har nogle steder i landet givet centrene større budgetsikkerhed og en bredere arbejdsflade

6 Analysens løsningsforslag Faglighed og bæredygtighed må være væsentlige parametre. Bortset fra Region Hovedstaden har kommunerne løst problemet ved at bruge centrene aktivt som rådgivere og beslutte på grundlag af deres indstilling uden selv at behandle den fagligt. Hvis det fortsat skal være kommunerne, der skal løfte opgaverne, peger analysen på en modificereret BUMmodel, der er en kombination af disse to modeller: Reduceret BUM-model med de facto abonnementsordning baseret f.eks. på befolkningstal for de mindre ydelser. Betaling pr. ydelse for større ydelser. Reducerer transaktionsomkostningerne for alle parter, men kommunerne har stadig problemet med faglighed og bæredygtighed med mindre, man aktivt bruger centrene som rådgivere. Giver budgetsikkerhed i et vist omfang. Abonnementsordning baseret på aftaler mellem hver kommune og centrene med specifikation af rammer for de forskellige ydelser. Kommunerne behøver ikke at indrette faglig og bæredygtig forvaltning, men centrene skal opgradere deres administrative systemer. Giver stor budgetsikkerhed. De små centre bør desuden overveje at lægge sig sammen til større centre. Det kan både give fordele i forhold til udviklingsopgaver og til professionel administration. Centrene bør herudover aktivt søge samarbejde med f.eks. de kommunale jobcentre og med sygehusene, hvor centrene kan stå som leverandører til de for dem tilsvarende ydelser, der gives under sundhedsloven på sygehusene. Der bør desuden skabes bedre muligheder for udviklingsopgaver i et nationalt perspektiv, således at man ikke ender i regionale lukkede kasser. Det kunne f.eks. overvejes i samarbejde med de relevante højere læreanstalter. Analysen i fuld længde kan rekvireres hos DTHS s formand Torben West, CHK, tlf

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere

Bilag til DAS. 10. juni 2015

Bilag til DAS. 10. juni 2015 Bilag til DAS 10. juni 2015 Punkt 3: Første udkast til styringsaftale 2016 Bilag 1: Udkast styringsaftalen 2016. NB: ny tekst er markeret med rød skrift Bilag 2: Udkast til styringsaftalen 2016 bilag 1

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7

Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7 B 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2007. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2007. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2007 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold 1 Indledning... 1 1.1 De regionale udviklingsråd...1 1.1.1 De tidligere udviklingsråd...1

Læs mere

Kortlægning af de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud

Kortlægning af de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud Kortlægning af de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud 2007 2012 Af konsulent Finn Christensen For Ministeriet for Børn og Undervisning August 2012 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K København, 08-04-2013 Att: komoko@oim.dk Cc: khs@oim.dk Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Dansk

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Finansiering. Klart ansvar for de svageste. Finansieringsmodel for det højt specialiserede socialog special-undervisningsområde

Finansiering. Klart ansvar for de svageste. Finansieringsmodel for det højt specialiserede socialog special-undervisningsområde Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Finansiering Finansieringsmodel for det højt specialiserede socialog special-undervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar NORDJYLLAND

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar NORDJYLLAND KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2016 Udviklingsstrategien er den ene del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen omfatter

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014)

BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) Til punkt 5 (godkendelse af udviklingsstrategi 2014) på møde den 18. marts i Den Administrative Styregruppe vedlægges følgende bilag: Udkast til udviklingsstrategi

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2014 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2014 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 1 af 26

Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 1 af 26 Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 1 af 26 Punkt nr. 1 - Meddelelser - Regeringens evaluering af kommunalreformen Bilag 1 - Side 2 af 26 Bedre kvalitet

Læs mere

Myndighed og leverandør

Myndighed og leverandør Helle Nørrelykke, Birgitte ZeeBerg og FraNk ebsen Myndighed og leverandør SaMSpil og aftaler i Socialt arbejde Med udsatte børn og unge Myndighed og Leverandør Samspil og aftaler i socialt arbejde med

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

:KOMMUNAL BESTYRELSEN. Fælles frikommuneansøgning fra Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune

:KOMMUNAL BESTYRELSEN. Fælles frikommuneansøgning fra Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune GENTOFTE KOMMUNE :KOMMUNAL BESTYRELSEN GLADSAXE KOMMUNE BYRÅDET Fælles frikommuneansøgning fra Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune Juni 2011 Side 2 Indhold Indledning... 3 Resume af de indsendte ansøgninger...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere