Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster"

Transkript

1 Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

2 Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast)

3 Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag ØKONOMIUDVALGET T1 U T1 I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, T2 U BRUGERFINANSIERET T2 I Forsyning T3 U T3 I Forsyningsvirksomheder m.v. F1 U Forsyningsvirksomheder F2 U Varmeforsyning F3 U Drift D1 U Drift V1 U V1 I Forsyningsvirksomheder m.v. F1 U F1 I Forsyningsvirksomheder F2 U F2 I Varmeforsyning F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Affaldshåndtering F2 U F2 I Fælles formål F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Ordninger for dagrenovation - F3 U restaffald 1 Drift D1 U Ordninger for storskrald og F3 U haveaffald F3 I Drift D1 U D1 I Ordninger for glas, papir og pap F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Genbrugsstationer F3 U F3 I Drift D1 U D1 I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET, T2 U SKATTEFINANSIERET T2 I Park og vej T3 U T3 I Byudvikling, bolig- og F1 U miljøforanstaltninger F1 I Fritidsområder F2 U F2 I Grønne områder og naturpladser F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Transport og infrastruktur F1 U Fælles funktioner F2 U Drift D1 U Drift V1 U V1 I Byudvikling, bolig- og F1 U miljøforanstaltninger F1 I Fritidsområder F2 U F2 I Grønne områder og naturpladser F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Kirkegårde F2 U F2 I Kirkegårde F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Transport og infrastruktur F1 U F1 I Fælles funktioner F2 U F2 I Drift D1 U D1 I

4 28 Kommunale veje F2 U F2 I Vejvedligeholdelse m.v. F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Belægninger m.v. F3 U Drift D1 U Vintertjeneste F3 U Drift D1 U Kollektiv trafik F2 U Busdrift F3 U Drift D1 U Havne F2 U F2 I Lystbådehavne m.v. F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Hellerup lystbådehavn S2 U S2 I Skovshoved havn S2 U S2 I Afværgeprojekt ved S2 U kystvejens tankstation Renovering iflg. vedtægter S2 U Klima, Natur og Miljø T3 U T3 I Drift V1 U V1 I Byudvikling, bolig- og F1 U miljøforanstaltninger F1 I Faste ejendomme F2 U Fælles formål F3 U Drift D1 U Miljøbeskyttelse m.v. F2 U F2 I Miljøtilsyn - virksomheder F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Øvrig planlægning, undersøgelser, F3 U tilsyn m.v. 1 Drift D1 U Diverse udgifter og indtægter F2 U F2 I Skadedyrsbekæmpelse F3 U F3 I Drift D1 U D1 I BEREDSKABSKOMMISSIONEN T2 U T2 I Brand T3 U T3 I Drift V1 U V1 I Byudvikling, bolig- og F1 U miljøforanstaltninger F1 I Redningsberedskab F2 U F2 I Redningsberedskab F3 U F3 I Drift D1 U D1 I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET T2 U T2 I Idræt og fritid T3 U T3 I Drift V1 U V1 I Byudvikling, bolig- og F1 U miljøforanstaltninger F1 I Fritidsfaciliteter F2 U F2 I Stadion og idrætsanlæg F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Centrale udgifter og S2 U

5 indtægter S2 I Gentofte Stadion S2 U S2 I Kildeskovshallen S2 U S2 I Andre kommunale idrætsanlæg S2 U S2 I Maglegårdshallen S2 U Klubrumspulje, afledt drift S2 U Gentofte Sportspark, afledt S2 U drift Klubfaciliteter på S2 U Skovshoved Havn, afledt drift 03 Undervisning og kultur F1 U F1 I Folkeoplysning og fritidsaktiviteter F2 U m.v. F2 I Fælles formål F3 U Drift D1 U Centrale udgifter og S2 U indtægter Nymosehave S2 U Folkeoplysende voksenundervisning F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Tilskud til undervisning S2 U 6 73 Frivilligt folkeoplysende F3 U foreningsarbejde F3 I Drift D1 U D1 I Lokaletilskud F3 U Drift D1 U Kultur og biblioteket T3 U T3 I Drift V1 U V1 I Undervisning og kultur F1 U F1 I Folkebiblioteker F2 U F2 I Folkebiblioteker F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Gentofte bibliotek S2 U S2 I Centralbiblioteksfunktioner S2 U S2 I Gentofte Hovedbibliotek S2 U Ordrup Multihal S2 U S2 I Jægersborg bibliotek S2 U Dyssegård bibliotek S2 U Gentofte Gade's bibliotek S2 U Vangede bibliotek S2 U Kulturel virksomhed F2 U F2 I Museer F3 U Drift D1 U Biografer F3 U Drift D1 U Teatre F3 U Drift D1 U Musikarrangementer F3 U Drift D1 U Andre kulturelle opgaver F3 U F3 I Drift D1 U

6 D1 I Kulturelle projekter i S2 U Gentofte Kommune S2 I Aktivitetshus Gentoftegade S2 U Folkeoplysning og fritidsaktiviteter F2 U m.v. F2 I Fritidsaktiviteter uden for F3 U folkeoplysningsloven F3 I Drift D1 U D1 I Kulturskolerne S2 U S2 I Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U Dagtilbud til børn og unge F2 U Fælles formål F3 U Drift D1 U Centrale udgifter og S2 U indtægter 2 Statsrefusion V1 I Undervisning og kultur F1 I Kulturel virksomhed F2 I Teatre F3 I Statsrefusion D1 I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET T2 U T2 I Skole og fritid T3 U T3 I Drift V1 U V1 I Undervisning og kultur F1 U F1 I Folkeskolen m.m. F2 U F2 I Folkeskoler F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Centrale udgifter og S2 U indtægter Bakkegårdsskolen S2 U S2 I Dyssegårdsskolen S2 U Gentofte skole S2 U Maglegårdsskolen S2 U S2 I Munkegårdsskolen S2 U S2 I Ordrup skole S2 U S2 I Skovgårdsskolen S2 U Skovshoved skole S2 U Tjørnegårdsskolen S2 U Tranegårdsskolen S2 U Hellerup skole S2 U S2 I Fællesudgifter for kommunens F3 U samlede skolevæsen F3 I Drift D1 U D1 I Syge- og hjemmeundervisning F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Skolefritidsordninger F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Befordring af elever i grundskolen F3 U Drift D1 U Specialundervisning i regionale F3 U tilbud

7 1 Drift D1 U Kommunale specialskoler, jf. F3 U folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. F3 I Drift D1 U D1 I Bidrag til statslige og private F3 U skoler 1 Drift D1 U Efterskoler og ungdomskostskoler F3 U Drift D1 U Ungdommens Uddannelsesvejledning F3 U Drift D1 U Ungdomsuddannelser F2 U Produktionsskoler F3 U Drift D1 U Erhvervsgrunduddannelser F3 U Drift D1 U Folkeoplysning og fritidsaktiviteter F2 U m.v. F2 I Ungdomsskolevirksomhed F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U F1 I Dagtilbud til børn og unge F2 U F2 I Fælles formål F3 U Drift D1 U Centrale udgifter og S2 U indtægter 16 Klubber og andre socialpædagogiske F3 U fritidstilbud F3 I Drift D1 U D1 I Særlige dagtilbud og særlige F3 U klubber 1 Drift D1 U Statsrefusion V1 I Undervisning og kultur F1 I Folkeskolen m.m. F2 I Fællesudgifter for kommunens F3 I samlede skolevæsen 2 Statsrefusion D1 I Mælketilskud fra EU G1 I Dagtilbud for småbørn T3 U T3 I Drift V1 U V1 I Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U F1 I Dagtilbud til børn og unge F2 U F2 I Fælles formål F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Centrale udgifter og S2 U indtægter S2 I Skovvej 19 S2 U Stolpegårdsvej 12 S2 U Egegården 2. sal S2 U Gruts Alle S2 U Ændringer på S2 U daginstitutionsområdet 11 Dagpleje F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Vuggestuer F3 U F3 I Drift D1 U D1 I

8 13 Børnehaver F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Integrerede daginstitutioner F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Særlige dagtilbud og særlige F3 U klubber 1 Drift D1 U Tilskud til puljeordninger, private F3 U klubber og privatinstitutioner 1 Drift D1 U Statsrefusion V1 I Sociale opgaver og beskæftigelse F1 I Dagtilbud til børn og unge F2 I Særlige dagtilbud og særlige F3 I -258 klubber 2 Statsrefusion D1 I Forebyggelse og sundhedsfremme for børn T3 U og unge T3 I Undervisning og kultur F1 U Folkeskolen m.m. F2 U Fællesudgifter for kommunens F3 U samlede skolevæsen 1 Drift D1 U Drift V1 U V1 I Undervisning og kultur F1 U Folkeskolen m.m. F2 U Fællesudgifter for kommunens F3 U samlede skolevæsen 1 Drift D1 U Pædagogisk psykologisk rådgivning F3 U m.v. 1 Drift D1 U Specialundervisning i regionale F3 U tilbud 1 Drift D1 U Sprogstimulering for tosprogede F3 U børn i førskolealderen 1 Drift D1 U Sundhedsområdet F1 U F1 I Sundhedsudgifter m.v. F2 U F2 I Kommunal genoptræning og F3 U vedligeholdelsestræning 1 Drift D1 U Kommunal tandpleje F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Kommunal sundhedstjeneste F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U F1 I Dagtilbud til børn og unge F2 U F2 I Særlige dagtilbud og særlige F3 U klubber F3 I Drift D1 U D1 I Tilbud til børn og unge med særlige F2 U behov F2 I Plejefamilier og opholdssteder mv. F3 U for børn og unge F3 I Drift D1 U D1 I Forebyggende foranstaltninger for F3 U børn og unge F3 I Drift D1 U D1 I Døgninstitutioner for børn og unge F3 U F3 I

9 1 Drift D1 U D1 I Sikrede døgninstitutioner m.v. for F3 U børn og unge 1 Drift D1 U Rådgivning F2 U Rådgivning og F3 U rådgivningsinstitutioner 1 Drift D1 U Tilbud til voksne med særlige behov F2 U Botilbud for personer med særlige F3 U sociale problemer ( ) 1 Drift D1 U Botilbud til midlertidigt ophold ( F3 U ) 1 Drift D1 U Kontaktperson- og ledsageordninger F3 U 64 ( 45,97-99) 1 Drift D1 U Kontante ydelser F2 U Sociale formål F3 U Drift D1 U Statsrefusion V1 I Sociale opgaver og beskæftigelse F1 I Tilbud til børn og unge med særlige F2 I behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. F3 I for børn og unge 2 Statsrefusion D1 I Forebyggende foranstaltninger for F3 I børn og unge 2 Statsrefusion D1 I Døgninstitutioner for børn og unge F3 I Statsrefusion D1 I Rådgivning F2 I Rådgivning og F3 I -90 rådgivningsinstitutioner 2 Statsrefusion D1 I Kontante ydelser F2 I Sociale formål F3 I Statsrefusion D1 I Sociale institutioner for børn og unge T3 U T3 I Drift V1 U V1 I Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U F1 I Dagtilbud til børn og unge F2 U F2 I Særlige dagtilbud og særlige F3 U klubber F3 I Drift D1 U D1 I Tilbud til børn og unge med særlige F2 U behov F2 I Plejefamilier og opholdssteder mv. F3 U for børn og unge F3 I Drift D1 U D1 I Forebyggende foranstaltninger for F3 U børn og unge F3 I Drift D1 U D1 I Døgninstitutioner for børn og unge F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Tilbud til voksne med særlige behov F2 U F2 I Botilbud for personer med særlige F3 U sociale problemer ( ) F3 I Drift D1 U D1 I SOCIALE UDVALG T2 U T2 I Arbejdsmarked og overførselsindkomster T3 U T3 I Drift V1 U V1 I Byudvikling, bolig- og F1 U

10 miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme F2 U Driftsikring af boligbyggeri F3 U Drift D1 U Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U F1 I Tilbud til udlændinge F2 U F2 I Integrationsprogram og F3 U introduktionsforløb m.v. F3 I Drift D1 U D1 I Introduktionsydelse F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Repatriering F3 U Drift D1 U Førtidspensioner og personlige F2 U tillæg (48) F2 I Personlige tillæg m.v. F3 U Drift D1 U Førtidspension med 50 pct. refusion F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Førtidspension med 35 pct. refusion F3 U tilkendt efter regler gældende før F3 I januar Drift D1 U D1 I Førtidspension med 35 pct. refusion F3 U tilkendt efter regler gældende fra F3 I januar Drift D1 U D1 I Kontante ydelser F2 U F2 I Sygedagpenge F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Sociale formål F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Kontanthjælp F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Kontanthjælp vedrørende visse F3 U grupper af flygtninge 1 Drift D1 U Aktiverede kontanthjælpsmodtagere F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Boligydelse til pensionister F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Boligsikring F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Dagpenge til forsikrede ledige F3 U Drift D1 U Revalidering F2 U F2 I Revalidering F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Løntilskud m.v. til personer i F3 U fleksjob og personer i F3 I løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse

11 1 Drift D1 U D1 I Arbejdsmarkedsforanstaltninger F2 U F2 I Driftsudgifter til den kommunale F3 U beskæftigelsesindsats 1 Drift D1 U Beskæftigelsesindsats for F3 U forsikrede ledige F3 I Drift D1 U D1 I Jobcentrenes aktive F3 U beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1 Drift D1 U Løn til forsikrede ledige ansat i F3 U kommuner samt til alternativt tilbud F3 I Drift D1 U D1 I Servicejob F3 U Drift D1 U Beskæftigelsesordninger F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Støtte til frivilligt socialt F2 U arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål F3 U Drift D1 U Fællesudgifter og administration m.v. F1 U Administrativ organisation F2 U Administration vedrørende jobcentre F3 U 248 og pilotjobcentre 1 Drift D1 U Statsrefusion V1 I Sociale opgaver og beskæftigelse F1 I Tilbud til udlændinge F2 I Integrationsprogram og F3 I introduktionsforløb m.v. 2 Statsrefusion D1 I Introduktionsydelse F3 I Statsrefusion D1 I Repatriering F3 I Statsrefusion D1 I Førtidspensioner og personlige F2 I tillæg (48) 67 Personlige tillæg m.v. F3 I Statsrefusion D1 I Førtidspension med 50 pct. refusion F3 I Statsrefusion D1 I Førtidspension med 35 pct. refusion F3 I tilkendt efter regler gældende før 1. januar Statsrefusion D1 I Førtidspension med 35 pct. refusion F3 I tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Statsrefusion D1 I Kontante ydelser F2 I Sygedagpenge F3 I Statsrefusion D1 I Sociale formål F3 I Statsrefusion D1 I Kontanthjælp F3 I Statsrefusion D1 I Kontanthjælp vedrørende visse F3 I grupper af flygtninge 2 Statsrefusion D1 I Aktiverede kontanthjælpsmodtagere F3 I Statsrefusion D1 I Boligydelse til pensionister F3 I Statsrefusion D1 I Boligsikring F3 I Statsrefusion D1 I Revalidering F2 I

12 80 Revalidering F3 I Statsrefusion D1 I Løntilskud m.v. til personer i F3 I fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 2 Statsrefusion D1 I Arbejdsmarkedsforanstaltninger F2 I Driftsudgifter til den kommunale F3 I beskæftigelsesindsats 2 Statsrefusion D1 I Beskæftigelsesindsats for F3 I forsikrede ledige 2 Statsrefusion D1 I Jobcentrenes aktive F3 I beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 2 Statsrefusion D1 I Løn til forsikrede ledige ansat i F3 I kommuner samt til alternativt tilbud 2 Statsrefusion D1 I Servicejob F3 I Statsrefusion D1 I Beskæftigelsesordninger F3 I Statsrefusion D1 I Borgere med handicap, sindslidende og T3 U socialt udsatte T3 I Drift V1 U V1 I Undervisning og kultur F1 U Folkeskolen m.m. F2 U Specialpædagogisk bistand til F3 U voksne 1 Drift D1 U Ungdomsuddannelser F2 U Ungdomsuddannelse for unge med F3 U særlige behov 1 Drift D1 U Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U F1 I Tilbud til ældre og handicappede F2 U F2 I Pleje og omsorg m.v. af ældre og F3 U handicappede F3 I Drift D1 U D1 I Forebyggende indsats for ældre og F3 U handicappede F3 I Drift D1 U D1 I Tilbud til voksne med særlige behov F2 U F2 I Botilbud for personer med særlige F3 U sociale problemer ( ) F3 I Drift D1 U D1 I Alkoholbehandling og F3 U behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 1 Drift D1 U Behandling af stofmisbrugere (efter F3 U servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 1 Drift D1 U Botilbud til længerevarende ophold F3 U ( 108) F3 I Drift D1 U D1 I Botilbud til midlertidigt ophold ( F3 U ) F3 I Drift D1 U D1 I Kontaktperson- og ledsageordninger F3 U ( 45,97-99) F3 I Drift D1 U D1 I

13 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Aktivitets- og samværstilbud ( F3 U ) F3 I Drift D1 U D1 I Støtte til frivilligt socialt F2 U arbejde og øvrige sociale formål F2 I Øvrige sociale formål F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Statsrefusion V1 I Sociale opgaver og beskæftigelse F1 I Tilbud til voksne med særlige behov F2 I Botilbud for personer med særlige F3 I sociale problemer ( ) 2 Statsrefusion D1 I Botilbud til længerevarende ophold F3 I ( 108) 2 Statsrefusion D1 I Pleje og omsorg T3 U T3 I Drift V1 U V1 I Byudvikling, bolig- og F1 U 75 miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme F2 U Driftsikring af boligbyggeri F3 U 75 1 Drift D1 U Sundhedsområdet F1 U Sundhedsudgifter m.v. F2 U Andre sundhedsudgifter F3 U 93 1 Drift D1 U Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U F1 I Tilbud til ældre og handicappede F2 U F2 I Ældreboliger F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Pleje og omsorg m.v. af ældre og F3 U handicappede F3 I Drift D1 U D1 I Forebyggende indsats for ældre og F3 U handicappede F3 I Drift D1 U D1 I Plejehjem og beskyttede boliger F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Centrale udgifter og S2 U indtægter S2 I Egne E1 U E1 I Selvejende/private E1 U E1 I Plejevederlag og hjælp til F3 U sygeartikler o.lign. ved pasning af F3 I -16 døende i eget hjem 1 Drift D1 U D1 I Støtte til frivilligt socialt F2 U arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål F3 U Drift D1 U Statsrefusion V1 I Sociale opgaver og beskæftigelse F1 I Tilbud til ældre og handicappede F2 I Pleje og omsorg m.v. af ældre og F3 I handicappede 2 Statsrefusion D1 I

14 54 Sundhedsfremme, forebyggelse og T3 U rehabilitering T3 I Drift V1 U V1 I Sundhedsområdet F1 U F1 I Sundhedsudgifter m.v. F2 U F2 I Aktivitetsbestemt medfinansiering F3 U af sundshedsvæsenet 1 Drift D1 U Kommunal genoptræning og F3 U vedligeholdelsestræning F3 I Drift D1 U D1 I Vederlagsfri behandling hos en F3 U fysioterapeut 1 Drift D1 U Sundhedsfremme og forebyggelse F3 U Drift D1 U Andre sundhedsudgifter F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U F1 I Tilbud til ældre og handicappede F2 U F2 I Pleje og omsorg m.v. af ældre og F3 U 51 handicappede 1 Drift D1 U Forebyggende indsats for ældre og F3 U handicappede F3 I Drift D1 U D1 I Plejehjem og beskyttede boliger F3 U Drift D1 U Egne E1 U Hjælpemidler, forbrugsgoder, F3 U boligindretning og befordring F3 I Drift D1 U D1 I Rådgivning F2 U Rådgivning og F3 U rådgivningsinstitutioner 1 Drift D1 U ØKONOMIUDVALGET T2 U T2 I Politisk ledelse, administration og T3 U udlejningsejendomme T3 I Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U Støtte til frivilligt socialt F2 U arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål F3 U Drift D1 U Fællesudgifter og administration m.v. F1 U Administrativ organisation F2 U Sekretariat og forvaltninger F3 U Drift D1 U Kommuneservice og S2 U Tværgående funktioner m. fl. 1 Drift V1 U V1 I Byudvikling, bolig- og F1 U miljøforanstaltninger F1 I Faste ejendomme F2 U F2 I Fælles formål F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Beboelse F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Erhvervsejendomme F3 U F3 I Drift D1 U

15 D1 I Byfornyelse F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Driftsikring af boligbyggeri F3 U Drift D1 U Fritidsfaciliteter F2 U Stadion og idrætsanlæg F3 U Drift D1 U Centrale udgifter og S2 U indtægter 02 Transport og infrastruktur F1 U Fælles funktioner F2 U Drift D1 U Undervisning og kultur F1 U Folkebiblioteker F2 U Folkebiblioteker F3 U Drift D1 U Gentofte bibliotek S2 U Sundhedsområdet F1 U Sundhedsudgifter m.v. F2 U Andre sundhedsudgifter F3 U Drift D1 U Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U Dagtilbud til børn og unge F2 U Fælles formål F3 U Drift D1 U Centrale udgifter og S2 U indtægter 28 Tilbud til børn og unge med særlige F2 U behov 21 Forebyggende foranstaltninger for F3 U børn og unge 1 Drift D1 U Tilbud til ældre og handicappede F2 U Pleje og omsorg m.v. af ældre og F3 U handicappede 1 Drift D1 U Forebyggende indsats for ældre og F3 U handicappede 1 Drift D1 U Rådgivning F2 U Rådgivning og F3 U rådgivningsinstitutioner 1 Drift D1 U Fællesudgifter og administration m.v. F1 U F1 I Politisk organisation F2 U F2 I Fælles formål F3 U Drift D1 U Ikke autoriseret gruppering G1 U Aktivitetsudgifter G2 U Tilskud til politiske G3 U partier 105 Forskellige udgifter efter G3 U økonomiudvalgets vedtagelse 110 Venskabsbysamarbejde G3 U Kommunalbestyrelsesmedlemmer F3 U Drift D1 U Kommissioner, råd og nævn F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Valg m.v. F3 U Drift D1 U Administrativ organisation F2 U F2 I Administrationsbygninger F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Sekretariat og forvaltninger F3 U F3 I

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2011 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 250 stk Forsidefoto: Dan Turèlls Plads I tabeller

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Gentofte-Plan 2011 Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2011 Økonomioversigter Gentofte-Plan 2011 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2011, Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 250 stk Forsidefoto: Kystvejen fra Charlottenlund

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Ballerup Kommune budget 2015

Ballerup Kommune budget 2015 Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

BUDGET Bog 2 - oversigter

BUDGET Bog 2 - oversigter 2 BUDGET 2017-2020 Bog 2 - oversigter December 2016 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...15

Læs mere

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 460.521.328 010 Social service 114.190.369 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 569.808 25 Faste ejendomme 569.808 11 Beboelse 569.808 011080

Læs mere

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen. Specifikke Bemærkninger til Budget 2017 Punkterne navngives jfr. Autoriseret kontoplan. Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Læs mere

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt BUDGET Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2010 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...59 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice Dagsorden Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Mødedato: 25. maj 2011 Mødetid: 15.30 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS 2012 2 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes?

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes? Hvilke kommunale kan konkurrenceudsættes? 1 FORMÅL I DI s årlige faktaark om kommunernes konkurrenceudsættelse foretages der en kortlægning af kommunernes konkurrenceudsættelse i det senest afsluttede

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 216 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 216 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27

Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt 13-15 Budgetsammendrag 17-27 Bevillingsoversigt HK 0-6 29-56 Bevillingsoversigt HK 7 57-58 Bevillingsoversigt HK 8 59 Tværgående

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

ECO-nøgletal. Budget 2016 Stevns Kommune. Indhold. Økonomi, HR & IT

ECO-nøgletal. Budget 2016 Stevns Kommune. Indhold. Økonomi, HR & IT ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 BU Børneudvalget

Læs mere

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013 Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere