BUDGET Forslag til indsatsområder, budgetønsker og reduktionsforslag fra aftaleenheder m.v. i Børn og Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET 2009 2012. Forslag til indsatsområder, budgetønsker og reduktionsforslag fra aftaleenheder m.v. i Børn og Skole"

Transkript

1 BUDGET Forslag til indsatsområder, budgetønsker og reduktionsforslag fra aftaleenheder m.v. i Børn og Skole Børn og Skole april

2 INDHOLD Side BØRN Oversigt med institutionernes forslag Institutionernes forslag, ønsker mv BØRN OG FAMILIE Oversigt med institutionernes forslag Institutionernes forslag, ønsker mv SKOLE Oversigt med institutionernes forslag Institutionernes forslag, ønsker mv

3 Side Fra institution/afdeling 7 Alle daginstitutioner i Randers Kommune BØRN Emne Kvalitet i hverdagen Tid til omsorg og læring Drift/ anlæg 8 Bjerregrav Børnehave Indvendig vedligeholdelse D 9 Bjerregrav Børnehave Udendørs vedligeholdelse D 10 Bjerregrav Børnehave Brobygningssamarbejde med førskolebørnene fra Bjerregrav og Fussingø og børnehaveklassen på Bjerregrav skole 11 Børnehaven Bredstrupsgade Tilbygning og renovering A 13 Børnehaven Himmelblå 15 Børnehaven Randers Børneasyl 17 Børnehaven Rasmus Hougårdsvej 18 Børnehaven Skovly 19 Børnehaven Solstrålen Ansættelse af naturvejleder syd for Gudenåen med tilknytning til Børnehaven Himmelblås afdeling i Månedalen Projekt udvendig kældertrappe forbedring af flugtveje Udskiftning af tag og renovering af toiletter Renovering af eksisterende bygning og tilbygning Tilbygning i forbindelse med at lave Solstrålen til en fleksibel institution for børn i 0-6 års alderen 20 Børnehaven Ålykke Vuggestuegruppe D 21 Børnehuset Bækkestien Bedre hverdag... D 22 Børnehuset Jennumparken Efteruddannelse D 23 Børnehuset Jennumparken Normering D 24 Børnehuset Jennumparken Supervision D Børnehaverne: Kærnehuset Glentevej Dragonvej KFUM institutionerne Platangården Børnehuset Unoden Harridslev-Mejlby Ressourcepædagoger til daginstitutioner Bus D D D D A A A D D 3

4 28 Børnehuset Æblehaven Hæve grundnormering til personale D Vedligeholdelse af institutionens udearealer D 29 Børnehuset Æblehaven Reduktionsforslag ej muligt 30 Børnehuset Æblehaven Ombygning af toilet i Skovgruppen, Fladbro A 31 Daginstitutionen Kombi Ændring af bygning A 32 Daginstitutionen Svalebo Nyt køkken A 33 Dagplejen 34 Dagplejen 35 Dagplejen 37 Dagplejen Styrkelse af den generelle og tidlige indsats og det forebyggende arbejde i dagplejen med ansættelse af 2 dagplejepædagoger Styrkelse af kvaliteten i dagplejen, nedbringelse af sygefravær, forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. Forsat tilknytning til arbejdsmarkedet med ansættelse af en hjemmedagplejer Forbedring af arbejdsmiljø, fastholdelse og rekruttering. Senior ordning i Dagplejen. Styrkelse af den ledelsesmæssige og faglige kvalitet i dagplejen, med ansættelse af HK personale 38 Fussingø Naturbørnehave Brobygning mellem daginstitution/indskoling D 39 Fussingø Naturbørnehave Brobygning mellem dagpleje/børnehave D 40 Havndal Børnehave Udbygning / ombygning, 1 vuggestuegruppe + en ekstern gruppe 43 Helsted Børnehave Opprioritering af udeliv A 44 Børnehuset Himmeldalen Tilbagevenden til budgetniveau 2006 D 45 Hornbæk Børnegård Projekt Det sunde Barn D D D D D D/A Lovliggørelse af kælderafsnit og indretning til benyttelse A 46 Hørhaven Fiskergården Buskort D 47 KFUM s børnehave, Udvidelse af åbningstiden i KFUM s børnehave 48 Korshøj Børnehave Udeliv og Sundhed D D 4

5 49 Lions Børnehave Tilbygning af nyt indgangsparti og etablering af ny garderobe 51 Lions Vuggestue Renovering af legeplads A 52 Lions Vuggestue Lukkedage D 53 Lions Vuggestue Grundnormering i daginstitutioner D 54 Lions Vuggestue Opførelse af vindfang til vuggestuen A 55 Lions Vuggestue Midgaard Vuggestue og Børnehave Midgaard Vuggestue og Børnehave Midgaard Vuggestue og Børnehave Midgaard Vuggestue og Børnehave BMV TRASS Læreplaner + andre ekstra opgaver Forbedring af toiletforhold Udvidelse af cykelskur Renovering af legeplads Grundnormering i daginstitutioner 60 Romalt Børnehave Personalenormering D 61 Stevnstrup Børnehave Udvidelse af børnehaven til kombi-institution D/A 62 Stevnstrup Børnehave Mellemgang mellem de to huse i institutionen A 64 Stevnstrup Børnehave Redning af legepladsen som er en stor mudderpøl 6-8 mdr. af året 65 Stjernehuset Timer til TRAS og BMV D 66 Støtteområdet IT sikkerhedsløsning på støtteområdet A 68 Tjærbyvejens Børnehave Renovering af børnehaven A 69 Tjærbyvejens Børnehave Opnormering af personale D 70 Tjærbyvejens Børnehave Vedligeholdelse af legepladsen D 71 Tjærbyvejens Vuggestue Etablering af yderligere 1-2 vuggestuegruppe D/A 72 Ude-børnehaven i Langå Indhegning på udsatte områder D A D D A A D A 73 Vuggestuen Firkløveren Højne normering i institutionerne og forbedring af de fysiske rammer Indførelse af modulordning permanent i alle instittioner D/A D 5

6 74 Vuggestuen Nyvang Generel forbedring af fysiske og psykiske rammer 76 Vuggestuen Regnbuen Renovering af kælder og etablering af flugtvej A 78 Vuggestuen Viborgvej Renovering af legeplads A A 6

7 Alle daginstitutioner i Randers Kommune Kvalitet i hverdagen Tid til omsorg og læring I forbindelse med indkaldelse af budgetønsker til budget søger vi hermed på vegne af et stort antal daginstitutionsledere om en generel udvidelse af lønsummen. I de sidste år har vi på daginstitutionsområdet oplevet større og større krav til fagligheden og ikke mindst til dokumentation af vores arbejde. Samtidig har vi i institutionerne meget fokus på Ressource- og relationsorienteret pædagogik. Derfor er det vigtigt at vores grundnormering er tilstrækkelig stor, så de voksne har den fornødne tid til at etablere en god og positiv kontakt. Tid og omsorg til det enkelte barn er vigtigt for at udvikle barnets kompetencer, både på det sociale område og for barnets muligheder for at udrage læring af samvær og aktiviteter. De muligheder som en større lønsum giver for at få flere hænder / ressourcer i institutionen, skal bruges til at styrke indsatsen overfor det enkelte barn i alle hverdagens situationer. De skal bruges til at give medarbejderne større mulighed for at fordybe sig sammen med børnene, styrke læringen gennem dialog og for fællesoplevelser uden afbrydelser. Samtidig skal en forøgelse af ressourcerne give mulighed for at udvikle interviewformer, iagttagelser og andre pædagogiske redskaber, der er vigtige at mestre, både i forhold til at udarbejde en brugbar børnemiljøvurdering og til at sikre læreplanernes fortsatte integration i det pædagogiske arbejde. I det hele taget skal de ekstra ressourcer, der på denne måde tilføres området, bruges til at sikre at de mål der er sat både i dagtilbudsloven, i kommunens børne- og ungepolitik og i kommunens visioner for området frem til 2016 bliver realiseret. Vi har brug for politikernes forståelse og håber på at ansøgningen bliver velvillig modtaget. Vi søger om en udvidelse på 5 % af institutionernes lønsum På daginstitutionernes vegne Rie Andersen, Hornbæk Børnegård og Rita Thomsen, Børnehuset Skovdalen 7

8 Bjerregrav Børnehave Indvendig vedligeholdelse. Vi får ny gulvbelægning og malet i nogle rum i 2008 og vil derfor gerne have ordnet, de rum der kommer til at mangle. Vægge og træværk trænger rigtig meget. Hvis det er muligt at male vores lyddæmpende loft i alrummet trænger det også, da der har været vandskader. Udskiftning af punkterede ruder. Reparation af dørpumper på yderdøre. (Badeværelserne er renoveret i 2007.) Udvidelse af børnenes garderober.( tilbygning a la en udestue). Der er meget trangt og der opstår ofte konflikter mellem børnene. Det giver også et dårligt indeklima i de perioder, hvor der er meget vådt overtøj meget, selv om vi lufter ud. Vi vil også gerne undgå jordforurening indendørs. Udvidelse af personalets garderobe med separat indgang. Vi har brug for mere plads til vådt overtøj og især diverse fodtøj til skiftende vejr. I øjeblikket skal vi gå gennem køkkenet, hver gang vi skal på toilet og ud og ind. Det er ikke særlig hensigtsmæssigt eller hygiejnisk. De 2 nævnte udvidelser er blevet påpeget som punkter i vores APVpsykisk arbejdsmiljø og er derfor vigtige, at gøre noget ved. () Kender ikke pris på malerarbejde, men Frank Brunhøj er ved at tage nogle tilbud ind. Kender ikke pris på garderobeudvidelser. 8

9 Bjerregrav Børnehave Udendørs vedligeholdelse Reparation af asfaltkørebaner på legepladsen. De er ødelagt flere steder pga. trærødder der vokser. Omlægning af diverse fliseområder og trapper. Anlagt et nyt skraldecontainer / cykelparkeringsområde udenfor hegnet ved indgangen. Der ønsker vi nye cykelholdere, flisebelægning og overdækning. Evt. omlægning af indgangstrappe. Udvendig vedligeholdelse af huset. Er sidst malet i Overslagspris på asfalt og flisearbejde på legepladsen er ca kr. Flisebelægning udenfor hegnet er ca. 400 kr. pr m2 9

10 BjerregravBørnehave Brobygningssamarbejde med førskolebørnene fra Bjerregrav og Fussingø og børnehaveklassen på Bjerregrav skole. Der er etableret et samarbejde, som udmunder i et større fælles projekt hvert andet år Vi har tidligere arbejdet i Bjerregravprojektet, med et budget på kr. årligt. Vi ønsker, at der bevilges et beløb, til at fortsætte dette frugtbare samarbejde. Dette projekt blev startet for mange år siden i kraft af statens SUM midler. I øvrigt peger vi på, at der er et stort forældreønske om, at der etableres en vuggestue i tilknytning med børnehaven. Der er mangel på dagplejepladser i nærområdet!! Økonomisk tilskud på kr. Der er udarbejdet et overslag over udgifter til omlægning af eksisterende lokaler. ( Dorte Brøns).Men ikke på nyetablering. 10

11 Børnehaven Bredstrupsgade Tilbygning og renovering. Børnehaven har flere gange indsendt ønske om tilbygning og renovering. Ved sidste ansøgning i 2007, fik vi desværre endnu et afslag. Vi ansøger igen om accept til, optagelse af nyt priotetslån, til renovering og tilbygning af børnehaven Børnehaven har ingen priotetsgæld, hvilket indirekte betyder at kommunen i princippet ikke betaler husleje, udover faste ejendomsudgifter. Vores ønske går på en tilbygning indholdene personalestue kontor, garderobe og toilet. Samt renovering af badeværelser og garderober til børnene. Huset er gammelt. Det er et sundt og spændende hus med mange muligheder. MEN- Voksengarderobe, personale og kontor forhold er uacceptable. Børnenes garderobeforhold er usædvanligt små, og badeværelserne til vores børn er utidssvarende. Der eksisterer ikke en personale garderobe. Personalet har derfor inddraget kvadratmeter på stuerne til garderobe. Det er ikke godt nok! Der er dagligt på klager fra personale, vikarer/ støtte pædagoger og forældre over disse forhold. Min store bekymring går på Børnehavens fremtidige rekruttering af nyt pædagogisk personale. Personalegruppen i dag, består af 10 personer. 3 medarbejdere er over 61år. 3 medarbejdere over 55 år og endnu 2 er over 50 år. Børnehaven vil derfor i de kommende år, få en kraftig udskiftning af personale. For at være en institution i udvikling, må vi kunne tilbyde attraktive forhold til vores fremtidige pædagogiske personale. Hvilket betyder at vi må have dette ønske igennem. De nuværende uacceptable fysiske rammer, vil nye medarbejdere 11

12 ikke acceptere. Derfor haster ombygningen. Det er vores håb, at kommunen forstår vores situation. Så vi herved får støtte til at fremtidssikre institutionen. Forvaltningen beregnede sig i 2006 frem til et overslag på ca. 2,7 mill. Hvortil skal tillægges div. justeringer og prisstigninger. Vi ligger inde med materiale og tegninger, der kan sendes hvis det ønskes. Venlig hilsen. Charlotte Vognsen. 12

13 Børnehaven Himmelblå Ansættelse af naturvejleder syd for Gudenåen med tilknytning til Børnehaven Himmelblås afdeling i Månedalen. I forbindelse med budgetønsker til budget søger vi hermed om ansættelse af en naturvejleder med tilknytning til Månedalen. Med henvisning til byrådets ønske om at opgradere tilbudet til daginstitutions området omkring natur / udeliv, mener vi at med ansættelse af en naturvejleder i den sydlige del af kommunen, vil dette tilgodese en større del af kommunens institutioner. P.t. er der naturvejleder med tilknytning til naturskolen midtbyen, desuden arbejdes der med planer om etablering af et tilbud i nordbyen kaserneområdet, ved at udbygge med et tilbud syd for åen, vil flere blive tilgodeset. Månedalen med til liggende områder såsom Vorup enge, Anemoneskoven (Tebbestrupvej) samt den nedlagte grusgrav på Tebbestrupvej byder på mangeartede oplevelser. Oplevelser som sammen med en naturvejleder vil udvikle det enkelte barns kompetencer herunder fysiske samt skabe større og anderledes muligheder for læring. Vi forestiller os, at naturvejlederen er tilknyttet Månehuset min. en dag om ugen og derudover vil være et tilbud til byens andre institutioner. Det kan her nævnes, at der er to busforbindelser til Månedalen m.m. I forbindelse med en naturvejlederfunktion bør der etableres et naturværksted, en af følgende former ser vi som en mulighed. En pavillion i Vorup Enge eller et rullende værksted i form af en bus. En bus vil byde på flere tilbud, dels kan den være stationær i området, og dels kan den kører rundt til institutionerne og evt. tage børn og personale med. Som nævnt tidligere vil etablering af en naturvejleder funktion syd for åen være medvirkende til at opgradere byrådets ønske om focus på natur / udeliv. Det er også vores erfaring at et focus på natur / udeliv styrker det enkelte barns kompetencer både indenfor det sociale område og det fysiske og for at drage læring gennem de mangeartede aktiviteter. 13

14 Der søges om dækning af løn og løbende drift. Anslået ,- / år Etablering af naturværksted Anslået ,- Hannah Laulund 14

15 Børnehaven Randers Børneasyl Projekt udvendig kældertrappe forbedring af flugtveje. Baggrunden for denne ansøgning, er at vores dejlige sal i kælderen er blevet lukket. Grundet for dårlige flugtveje, har brandmyndighederne krævet vores kælder lukket. Og kravet vil være at vi får bygget en udvendig kældertrappe. I dag har vi to skakter fra salen i kælderen, som ender på legepladsen, hvilket ikke bedømmes at være optimalt i forbindelse med brand. Så vores baggrund for denne skrivelse er selvfølgelig først og fremmest, at vi mangler pladsen og syntes at det er ærgerligt at så mange gode m2 skal stå uberørte. Især fordi det begrænser os i vores pædagogiske arbejde, da vores børn ikke længere har mulighed for at udfolde sig fysisk og kreativt. Inden lukningen blev kælderen brugt dagligt til fysisk udfoldelse, idet stuerne brugte kælderen til sang, rytmik og gymnastik. Derforuden brugte vi kælderen meget til kreativ udfoldelse, idet vi i vinterhalvåret arbejder meget med teater-, cirkus- eller musicalprojekter. Her var kælderen oplagt at bruge, idet vi kunne lade kulisser og lign. blive stående. Nu foregår disse projekter på stuerne, hvor der ikke er plads nok eller i alrummet, hvor andre stuer så forstyrrer processen. To gange årligt, når vi har temauge og arbejder på tværs af huset i små grupper, har vi også svært ved at undvære salen i kælderen. Til sidst vil vi også lige påpege at vores dejlige træværksted i kælderen heller ikke må benyttes. Vi er en selvejende daginstitution, som sidder i egne bygninger, og for et par år siden ansøgte bestyrelsen Økonomiudvalget ang. låneomlægning, for derigennem at få nogle penge fri. Dette fik vi desværre afslag på. For nylig har vi ansøgt KID-midlerne og været så heldige at få kr til projektet. 15

16 Grundet vores betrængte økonomi, på grund af to langtidssygemeldinger og afskedigelsessager, ser vi os desværre ikke i stand til selv at finansiere projektet. Vi vedlægger vores senest indhentede tilbud, som lyder på , hvoraf vores egenbetaling på (KID-midlerne) kan fratrækkes. Institutionsleder Dorthe Svangren 16

17 Forslag til indsatsområder og budgetønsker til Børnehaven Rasmus Hougårdsvej Budgetønsker til Taget på institutionen er ved at trænge til en udskiftning, der er gennemslag på lofterne et par steder. Huset er jo ikke nyt længere. Vi har gamle toiletter, som vi gerne vil have udskiftet til nogle der er vandbesparende. Ligeledes ønskes håndvaskarmature og køkkenarmatur udskiftet. I hele huset. Der er indhentet tilbud hos Mellerup Tømrer-og entrep. Udskiftning af tag, tagrende, gavlplader, lægter, stern, m.m. beløber sig til kr ,20 Leveret og monteret inkl. Moms 25% Ang. Vvs arbejdet er der indhentet tilbud hos HS Vvs- Montage Udskiftning af diverse sanitet. Alt i alt kr incl. moms Fra er vor leder Lise Poulsgaard Konst. leder Anne Marie Lossin 17

18 Forslag til indsatsområder og budgetønsker til Børnehaven Skovly Renovering af eksisterende bygning og tilbygning. En generel tilbygning og renovering af 40 år gammel institution. - Vi mangler udgang til legeplads. Har kun udgang gennem de enkelte stuer, med snavs på gulvarealet til følge. Der mangler garderobeplads til støvler og regntøj. - Vi mangler ekstra rum til møder personale etc. - Bedre toilet,badevær faciliteter generelt. - Køkken fornyes i bedre og større rum, er ikke udskiftet efter 40 år og det er ikke muligt at eksempelvis tilberede mad til børn. - Overdækket område i forbindelse med legepladsen. - nej Ja. Afhængigt af bygge renoveringsudgift. Birthe Bolther 18

19 Børnehaven Solstrålen Tilbygning i forbindelse med at lave Solstrålen til en fleksibel institution for børn i 0-6 års alderen Da vores ønske til budget 2008, om en vuggestueafdeling ikke blev efterkommet, vil vi gerne genfremsætte dette. Selvfølgelig fordi det var et meget seriøst ønske og fordi behovet og efterspørgslen bestemt ikke er blevet mindre. Vi har et stort ønske om at Solstrålen kan blive en fleksibel institution for de 0-6 årige, hvor vi til enhver tid kan efterkomme de behov for kvalificeret pasning som der måtte være i Grønhøjskolens skoledistrikt for denne aldersgruppe. For vores forældre er det af stor betydning, at børnene så tidligt som muligt kommer i sociale sammenhænge, får venner og kammerater blandt de børn som de skal tilbringe skoletiden med. Som nævnt føler vi et stigende behov for vuggestuepladser, og vi har konkret flere børn fra vores område der har fået en vuggestueplads i Randers og derved optager plads for børnene i dette nærområde. Pt har vi også mangel på almindelige børnehavepladser, vi kører med overbelægning og i bedste fald kommer vi ned på vores normering omkring sommerferien, men alle de børn der så bliver 3 år fra sommerferien og frem til næste skoleår har vi ikke plads til. Det vil uvægerligt øge det store pres der allerede er på dagplejegruppen i vores distrikt. En udvidelse/tilbygning af Solstrålen vil også kunne imødegå nogle af de tiltag der snart kommer fra regeringens side m.h.t. madordning og kvadratmeterkrav. Vores lovpligtige kortlægning af børnemiljøet, synes også at vise nogle specifikke pladsproblemer eksempelvis toilet og garderobe mangel. Solstrålen er bygget til børn og pt. har vi 61, så det vil naturligvis føles trangt ind imellem. Bestyrelse, personale og ledelse håber meget at udvalget denne gang vil prioritere vores ønske, til gavn for børn og forældre i et af kommunes yderpunkter. Der er i forbindelse med budget 2008 allerede lavet nogle kalkulationer af Dorte Brøns de må stadig have relevans. -Og Soltrålen er erklæret velegnet til udbygning. Gurli Eriksen 19

20 Børnehaven Ålykke Vuggestuegruppe Børnehaven Ålykke har siden aug. 04 fungeret som støtteinstitution. Formålet med støtteinstitutionen er at arbejde med inklusion og rummelighed i forhold til børn med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder i alderen 3-6 år. Personalet har fået en uddannelse i anerkendende relationer og ressourceorienteret pædagogik (I.C.D.P). Børnehaven har fast tilknyttet en specialpædagog og det er den samlede personalegruppe der løser opgaven i forhold til de udsatte børn, frem for at tilføre det enkelte barn timer. Vores forslag er at udvide tilbuddet med en vuggestuegruppe. Selvfølgelig fordi vi ved der er mangel på vuggestuepladser, men helt klart også fordi vi mener det ville være udtryk for pædagogisk kvalitet at udvide støtteinstitutions-tanken til også at omhandle de 0-3 årige. Arbejdsformen er allerede godt integreret i huset og vil nemt kunne udvides til også at rumme en vuggestuegruppe. Samtidigt vil et sådan tilbud være med til at understøtte kommunens tankegang omkring helhed (O-6 års institutioner) og ikke mindst den tidlige indsats i forhold til udsatte børn.? Marianne Bundgård. 20

21 Børnehuset Bækkestien Bedre hverdag Vi har ikke noget konkret projekt at beskrive vil bare gerne kunne tilbyde vores børn mere voksenkontakt mere nærvær og omsorg. Vi har i 2007 haft 10 ekstra børn i huset uden at ansætte flere til at varetage opgaven. Vi har dog haft øgede vikarudgifter, fordi en stue med 17 børn er udsat, når der kun er tilknyttet én pædagog og en pædagogmedhjælper begge deltidsansatte hvilket er tilfældet på to af vores børnehavegrupper. Vi har forbrugt af vores opsparede midler i 2007 og de er gået til lønninger og vedligehold af huset. Mad, mælk, overnatning, ugentlig bustur og store udflugter er væk. Dette faktum kan resultere i at vi, når de sidste opsparede midler er forbrugt hvilket de sandsynligvis vil være i 2009, må overveje endnu flere børn i huset uden flere voksne, hvilket vi vil have svært ved at forsvare. Vi sysler pt. derfor ikke med ideer om ud- eller over-bygninger, ejheller i kvisteformat selvom disse kan være rigtigt spændende vores idébank er optaget af at udtænke nye muligheder, som kan bevare husets sunde fundament og det gør vi skam. Vi har på ingen måde resigneret. Vi mener, at det vil være et godt og værdigt projekt at skabe en bedre dagligdag for helt almindelige sunde og velfungerende børn her i Randers. Det er jo lidt svært at sætte beløb på, men det ville da være absolut fantastisk at få tilført de , som vores skrabede drift nu koster mere end vores indtægter. Her må lige indskydes at vi blev beskåret ca pr. 2007, så vi har faktisk fundet næsten 2/3 af en ca. 9 % besparelse Connie Schacht Jørgensen 21

22 Børnehuset Jennumparken Efteruddannelse Børnehuset Jennumparken, er en inst. der arbejder som en almindelig daginst., men udover dette yder hjælp til forældre og børn. Det betyder blandt andet, at personalet spænder over et stort arbejdsfelt. Vi har i den forbindelse brug for dage, hvor vi stopper op, og har tid til at reflektere over det dagligdagen sammen med de andre i afdelingen. Dette ønsker vi at bruge 1 dag pr. afdeling til pr. år, og en dag til ledelsen i alt 4 dage. Vi søger ,00 kr. til dette formål 22

23 Børnehuset Jennumparken Normering Vi ønsker en generel opnormering af daginstitutions området.? De besparelser der har fundet sted, har gjort at det er blevet meget svært, at tilgodese det enkelte barn, gruppens udvikling. Det samfund vi lever i i dag, kræver en meget af børn og unge, og der er brug for voksne til at lære børnene dette. Børn i dag, er mange timer i institution, og derfor har vi overtaget meget af det forældrene før hen havde tid til at gøre, dette kræver personale, for vi kan supplere forældrene, som har ansvaret for børnenes udvikling, men som vi skal og gerne vil supplere. Børn har brug for omsorg og nærvær, og voksne der ved hvordan deres udvikling støttes, specielt hvis det ikke forløber helt som forventet. Det syntes vi er blevet en opgave der er svær at varetage med de normeringer der er i dag, derfor søger vi om opnormering af Randers kommunes daginstitutioner. Hanna Højlund 23

24 Børnehuset Jennumparken Supervision Da vi arbejder i et område, med mange svære problematikker blandt børn og forældre, søger vi penge til supervision og efteruddannelse. At arbejde i et område som det vi gør, kræver ekstra opmærksomhed på, at personalet ofte står i svære dilemmaer / situationer, som de efterfølgende har brug for at få professionel vejledning i. Dette kan bla. gøres igennem supervision. Vi ønsker at alle kan få supervision ca. 10 gange pr. år. Vi har 3 afdelinger, der består af ca. 10 medarbejdere. Supervision varer 2 timer pr. afdeling. Vi søger ,00 kr. til dette formål 24

25 Børnehaven Kærnehuset Ved Byskellet 31 B 8900 Randers På vegne af: Børnehaven Glentevej Børnehaven Dragonvej KFUM institutionerne Platangårdens børnehave Og Børnehaven Kærnehuset Ressourcepædagoger til daginstitutioner. Børnehaven Kærnehuset, KFUM institutionerne, Glentevejens børnehave og Platangårdens børnehave har sammen siden 1. januar 2007 været del af et projekt delvist finansieret af familiestyrelsen. Siden 1. marts 2008 har børnehaven Dragonvej også været en del af projektet. Projektet udløber 31. december Vi ønsker samstemmende, at der findes midler til, at viderefører projektet efter 1. januar Projektet retter sig mod på en forbyggende indsats vedr. socialt udsatte børn samt 2-sprogede børn. Formålet med projektet er beskrevet i det vedlagte bilag Ansøgning om økonomisk tilskud til forbedret kvalitet i dagtilbud UDDRAG: Det enkelte barn skal styrkes med henblik på inklusion, hvilket ses som en vigtig faktor, når negativ social arv skal brydes. Ressourcepædagoger er målrettet mod udsatte børn med henblik på at styrke det enkelte barn i dets udvikling og læring. Ressourcepædagogen er ansat i daginstitutionen og arbejder periodevist med et eller flere udsatte børn. Ressourcepædagogens indsats skal tage afsæt i og udvikle daginstitutionernes eksisterende viden og erfaring. Daginstitutionerne har i dag en stor erfaring gennem mangeårigt arbejde med målgruppen, det være sig individuel indsats, samarbejde med familierne, tværfagligt samarbejde som sproglig indsats for 2- sprogede børn. De udvalgte daginstitutioner er beliggende i Randers Nordby, som er et 25

26 område hvis familier er omfattet af lav indkomst, høj arbejdsløshed og enlige forsørgere. Der er endvidere en stor andel af 2-sprogede familier. Ressourcepædagogen skal i samarbejde med daglig leder forestå udviklingen af en forbedret indsats, som omfatter - at arbejde pædagogisk ud fra en relations og ressourceorienteret tilgang - at sikre fokus på opgaven/indsatsen - at forbedre og udvikle tværfagligt samarbejde - at forbedre og udvikle samarbejdet med familierne - at udvikle en intern konsulent funktion med en koordinerende tilgang i forhold til det øvrige personale - at forestå forankring blandt det øvrige personale. Projektet tager afsæt i indsatsen for det enkelte barn, men flytter samtidig fokus over på relations- og ressourceorienteret pædagogik, som fælles afsæt for hele daginstitutionen. Den første del af projektperioden har været fokuseret på en metode dannelse, og opkvalificering af ressourcepædagogerne. Familiestyrelsen har betalt alle omkostninger vedr. uddannelsen ICDP niveau 1 og 2 til alle ressource pædagogerne og lederne af institutionerne i projektet. En videreførelse af projektet vil derfor kun koste den mistede lønudgift fra familiestyrelsen. (Se i øvrigt den vedlagte statusrapport som indeholder en midtvejsevaluering af projektet.) pr. pædagog x 5 institutioner. Samlet udgift er kr. pr. år. (Hver institution har i projekt perioden haft en med finansierings del svarende til 12 timer ugentligt pr. pædagog udover de som tidligere har været finansieret af tilskud fra familiestyrelsen.) Linda Hessellund 26

27 Børnehuset Unoden Harridslev-Mejlby Bus Unoden Harridslev og Unoden Mejlby arbejder meget tæt sammen. Men vi vil gerne gøre det noget mere. Vi har fællesledelse og arbejder både i forhold til børn og voksne på at blive ét hus. Flere gange om ugen besøger vi hinanden og har forskellige projekter på tværes af huse, alder, køn osv. Desværre må vi ofte aflyse, dels fordi vi ikke kan komme med bussen og fordi det er en stor udgift selv at skulle betale for transporten. Bl.a. på baggrund af ovenstående, har vi igen i år et MEGET stort ønske om at få tilknyttet en bus til vores to huse. Ligeledes ønsker vi også penge til, at ca. 3-4 medarbejdere får det store kørekort. Vi vil både i forhold til pædagogik, læreplaner, børn og voksne få et meget større udbytte af at have mulighed for at kunne tage til hinanden uden at skulle tage hensyn til om vi kan få en bus, økonomi osv. Håber meget, at vi i år kan få dette ønske opfyldt. Hilsen børn og voksne i Børnehuset Unoden 27

28 Jeanette Smidt BØRN OG SKOLE Børnehuset Æblehaven Budget ønsker. o Hæve lønsummen/grundnormeringen til personale. o Vedligeholdelse af institutionernes udearealer Vi ønsker at der sættes midler af til at øge lønsummen så vores grundnormering kan blive hævet. Vi finder de nye tiltag i dagtilbudsloven, som omhandler BMV, sprogvurdering, læreplaner mv., spændende og udviklende for vores institution. Det højner uden tvivl kvaliteten i vores pædagogiske arbejde med børnene. I den periode disse tiltag er blevet besluttet har institutionerne ikke fået tilført ekstra midler til at klare disse opgaver. Vi er derimod blevet beskåret kraftigt. Dette er gået ud over servicen til vores kerneydelse, (børnene). Vi er bevidste om, at vi er en institution der fra sidste års budget overfører Disse penge har vi overført for at være på forkant med at vi har en legeplads der skal forbedres samt generelt vedligehold i vores institution.. Vi har et par ansatte der er under opsigelse pga. sygdom, som skal have udbetalt mange feriepenge. Vi foreslår at budgettet til vedligeholdelse af institutionernes udearealer/ legepladser bliver hævet og at opgaven centraliseres ind til Randers Kommune. Dvs. at der bliver ansat et antal af medarbejdere til at varetage opgaver som f.eks. græsslåning, hækkeklipning, ordne bede og snerydning. Elin Andersen 28

29 Børnehuset Æblehaven Reduktionsforslag. Æblehavens bestyrelse kan ikke finde forslag til, hvor man på børneområdet yderligere kan reducerer, da vi de senere år har været igennem voldsomme besparelser. Dette vurderer vi vil være uansvarligt i forhold til børnene og de ansatte i vores institutioner. Elin Andersen 29

30 30

31 Forslag til indsatsområder og budgetønsker til Daginstitutionen Kombi Ændring af bygning I Daginstitutionen Kombi har vi valgt at have en storegruppe (for de børn, som har alderen til at komme i skole til sommer, dog er der også børn i gruppen, som har alderen til at komme i skole i 2009.) Denne gruppe, Skrubtudserne, ligger i vores gamle legetøjsskur et udmærket rum men gruppen har kun dette ene rum samt et lille legerum (vores gamle rygerum) og et andet lokale, som ikke ligger i forlængelse af stuen (Frøstuen), Frøstuen er udskilt fra vores alrum og ligger i den anden ende af vores institution altså et stykke væk fra Skrubtudserne man kan ikke se derover fra Skrubtudsestuen. Derudover har Skrubtudserne kun et toilet. Vi vil gerne at vores værksted, som ligger ved siden af storegruppen, bliver lavet om til et rum, der kunne blive en del af Skrubtudsestuen, så børnene kunne få 2 rum og desuden være tættere på hinanden og deres voksne, i stedet for som nu, at nogle af børnene er i den andel del af huset, pga. lokalernes pladsering. Vores værksted vil vi gerne have flyttet til Frøstuen. Vores storegruppe har kun et lille toilet, ca. 1½ m2, hvor døren går indad. Dette er et problem, hvis barnet skal have hjælp af en voksen pga. af manglen på plads, desuden står børnene ofte på nakken af hinanden for at komme til. Vi har for nogle år siden fået lavet tegninger på det rum vi ønsker ændret. 0? Vi har aldrig fået en pris på det. Pia Krogh Jespersen 31

32 Daginstitutionen Svalebo Nyt Køkken I 2006 søgte vi om nyt køkken, da vores køkken er fra Det er meget slidt, og det er ikke godkendt til lejlighedsvis madlavning. Det betyder, at vi ikke må bruge rå fisk, kød eller fjerkræ, vi kan kun bruge forbehandlet mad. Vi mener, at det er en god pædagogisk aktivitet, at børnene kan være med til at købe ind og tilberede mad til gruppen en gang imellem. Toilettet lægger lige op af køkkenet, så det vil også kræve en skydedør mellem køkken og den lille gang til voksentoilettet. Vi har i Svalebo tegninger liggende, og 2006 priserne var følgende. Køkken elementer og hårde hvidevarer opsat Murerarbejde Elektriker Maler 6000 VVS kr. eks moms i 2006 priser. Ingelise Overgaard Kjeldsen 32

33 Dagplejen Styrkelse af den generelle og tidlige indsats og det forebyggende arbejde i dagplejen, med ansættelse af 2 dagplejepædagoger I forbindelse med budgetforliget 2007, blev dagplejen pålagt en besparelse på det pædagogiske tilsyn hos dagplejerne på 4 fuldtidsstillinger. Dette har fået den konsekvens, at en enkelt fuldtidspædagog skal føre tilsyn med 30 dagplejere og op i nærheden af 120 børn i dagplejen i Randers. På landsgennemsnit fører en fuldtidsansat dagplejepædagog tilsyn med 81 børn (kilde FOA). Dette forhold betyder, at den enkelte dagplejer i Randers Kommune får væsentlig færre besøg og tilsyn af det pædagogiske personale. Der er blevet mindre tid til sparring, råd og vejledning af dagplejerne og i sagens natur, er der heller ikke så meget tid til, at dagplejepædagogen kan have fokus på det enkelte barn. Pædagogerne i dagplejen har i forbindelse med sammenlægningen ikke fået færre arbejdsopgaver, tværtimod, der er f.eks indført tilbud til alle børn fra 2 års alderen om sprogtest. Dagplejen søger derfor om at få tilført 2 fuldtids pædagog stillinger ,- Kristian Bro Jensen 33

34 Dagplejen Styrkelse af kvaliteten i dagplejen, nedbringelse af sygefravær, forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. Forsat tilknytning til arbejdsmarkedet, med ansættelse af en hjemmedagplejer Dagplejere opretholder en god og velfungerende hverdag, men de kan p.g.a. deres særlige arbejdsvilkår, uden en daglig tilknytning til kollegaer, være specielt udsatte. Især når der optræder forhold, der i en periode kræver en særlig indsats overfor et barn eller en gruppe af børn. Alenearbejde kan i perioder både psykisk som fysisk være belastende. I sådanne perioder vil en ekstra hjælp fra f.eks. en pensioneret tidligere kollega, der har forståelse for dagplejerens særlige arbejdsvilkår og problematikker, være en uvurderlig hjælp. Ligeledes kan ordningen være til hjælp, hvis en dagplejer i en periode føler sig nedslidt, stresset med en mulig sygemelding til følge. Med ansættelse af en hjemmedagplejer, der arbejder i en dagplejers eget hjem, er det heller ikke altid nødvendigt, at en dagplejer skal have fri en hel dag, hvis hun f.eks. skal til læge eller tandlægebesøg af kortere varighed. Dette gør at dagplejebørnene ikke så tit behøves at komme i gæstedagpleje. Ansættelse af en hjemmedagplejer har en stor psykologisk virkning, fordi den enkelte dagplejer ved, at der er mulighed for at trække på ekstra hjælp i særligt belastede perioder. Hjemmedagplejeren ansættes med en ugentlig arbejdstid på 20 timer, det skal typisk være en tidligere dagplejer, som f.eks er gået på efterløn. Den månedlige lønudgift er kr ,- plus pensionsordning, mv ,- Kristian Bro Jensen 34

35 Dagplejen Forbedring af arbejdsmiljø, fastholdelse og rekruttering. Senior ordning i Dagplejen. Dagplejen fremsender ønske om et tillæg til budgettet for fastholdelse af senior medarbejdere fra det år, de fylder 60. Dagplejerne har i kraft af deres særlige arbejdsforhold ikke samme mulighed, som andre personalegrupper for at ændre den daglige arbejdspraksis via - Nye arbejdsfunktioner evt. jobrotation - Fleksibel arbejdstilrettelæggelse, vagtskifter osv. - Nedsat arbejdstid - Ændret arbejdsansvar, ændret jobindhold Der er mulighed for at tilbyde ældre medarbejdere - Fridag - Ændring af børneantal i den daglige pasning Dagplejerne har derfor ikke mange muligheder, når det gælder den gode senior praksis, da ethvert tiltag vil belaste arbejdspladsens budget. Det er meget vigtigt, at der er mulighed for at kunne tage hensyn til ældre medarbejderes fysiske formåen, og mulighed for at fastholde gode erfarne, stabile og loyale medarbejdere. Der fremsættes derfor ønske om: Mulighed for at indgå aftale om fast pasning af tre børn med fuldtidsløn, svarende til 4 faste børn, samt i gæstesystemet ret til, at der ikke kan modtages flere end et gæstebarn, såfremt dagplejeren har ønske om det. 35

36 I dagplejen vil der de næste tre år komme 29 seniorer over 60 år, som måske vil benytte sig at tilbuddet, de er fordelt således: dagplejere fylder En årsløn for en dagplejer med løntrin løn trin pension 12,85% særlig ferieg. 1,5% Løn for 4 børn = barn udgør = Igennem gæstepleje systemet kan en del af lønudgifterne reduceres, da dagplejeren normalt får løn for det femte barn. Forslag skal ses som en forbedring i forhold til arbejdsmiljø, fastholdelse og rekruttering. Der søges om et beløb svarende til, at der i gennemsnit er 10 dagplejere pr. år, som omfattes af seniorordningen, med fuld løn for 3 faste børn Kristian Bro Jensen 36

37 Dagplejen Styrkelse af den ledelsesmæssige og faglige kvalitet i dagplejen, med ansættelse af HK personale Dagplejen er en af de største, hvis ikke den største organisation i Børneog skoleforvaltningen og tæller omkring 370 medarbejdere, hvoraf langt hovedparten er decentralt placeret. Tidligere i de gamle kommuner var der igennem et tæt samarbejde med pladsanvisningen og dagplejeformidlingerne sammenlagt tilknyttet minimum anslået 2 fuldtids administrative HK stillinger til dagplejen. Men i forbindelse med kommunesammenlægningen blev det administrativt besluttet, at pladsanvisningen og dagplejen blev skilt ad. Hvilket har haft den konsekvens, at der ikke længere er tilknyttet HK personale i dagplejen. Dette betyder, at rigtig mange rutinemæssige administrative opgaver udføres af pædagogisk personale, som dels ikke har de fornødne administrative forudsætninger, hvilket betyder en langsommere udførelse af opgaverne og dels, at de ikke har den nødvendige tid til at udføre det pædagogiske arbejde, der forventes i organisationen. Det forekommer særdeles uhensigtsmæssigt, at uddannede pædagoger skal bruge en meget stor del af deres arbejdstid, på rutinemæssige HK opgaver. Hvis man sammenligner dagplejen med en skole eller en anden større privat eller offentlig arbejdsplads med mellem medarbejdere og et budget på godt kr., vil det være noget nær utænkeligt, at der ikke var ansat administrativt personale. Dagplejen søger om at få tilført 2 fuldtids administrative stillinger Kristian Bro Jensen 37

38 Fussingø naturbørnehave Brobygning mellem daginst./ indskoling Vi har igennem flere år haft rigtig gode erfaringer med brobygningsprojekt i nærområdet d.v.s. Fussingø Naturbørnehave, Bjerregrav Børnehave og indskolingen på Bjerregrav skole. Projektet indeholder et tæt samarbejde mellem pædagoger/ børnehavekl. ledere/ SFO pædagoger, der fagligt sparrer hinanden, drøfter leg/læring/læringsmiljøer og samarbejder om fælles indsatsområder. Der holdes i løbet af året flere aftenmøder til dette arbejde.samt planlægning af det direkte arbejde med børnene. Samtidig gennemfører vi et fælles projekt, hvor vi arbejder med et konkret tema f.eks. opførelse af en stor fælles teaterforestilling, cirkusforestilling eller et udvalgt tema f.eks. udeliv.projektet forløber over 1 2 uger og munder ud i en afslutning, der har samlet op til 400 mennesker i Bjerregravhallen. Det at arbejde så tæt sammen om en fælles opgave/ fælles børn, betyder at vi virkelig oplever, at der bygges bro mellem daginst/ skoleverdenen. Et arbejde, der styrker børnenes muligheder for en positiv skolestart og give gode muligheder for at styrke vores videre samarbejde. Børnene lærer f.eks. skolemiljøet at kende - både de ydre rammer men også deres nye voksne og nye klassekammerater. Vi har fra tidligere Purhus kommune fået tildelt kulturmidler til disse projekter( kr årlig) hvilket har muliggjort køb af tovholdere/ inspiratorer til projekterne. Vi foreslår hermed at der ydes midler til fortsættelse af lignende brobygningsprojekter. Kr Bente Jensen, Fussingø Naturbørnehave 38

39 Inst. Navn Fussingø Naturbørnehave Brobygning mellem dagpleje/ børnehave For at styrke samarbejdet mellem de to daginst. ønsker vi at prioritere følgende aktiviteter: Dagplejerne besøger i mindre grupper deres børns kommende børnehave.( i vores lokalområde kører der ingen off. Bustransport, og det kræver derfor økonomi til transport, da Fussingø Naturbørnehave ikke ligger i gåafstand fra dagplejerne)på besøgsdagene deltager dagplejebørnene i en af børnegruppernes aktiviteter/ turdage i skoven. De voksne lærer hinanden at kende, vi får et indtryk af hinandens faglighed og der foregår en vigtig pædagogisk vidensudveksling). Børnene lærer deres kommende børnehave at kende, dels de fysiske rammer men også de andre børn og deres nye voksne. Vi har tidligere kunnet praktisere disse besøgsdage og oplever samtidig en stor GLÆDE når dagplejerne møder deres tidligere børn eller større og mindre søskende mødes. Brobygningen omfatter også besøg af barnets nye pædagog i dagplejehjemmet. Ved dette besøg mødes vi på barnets hjemmebane og kan sætte fokus på det barn, der snart skal starte i børnehave og hvor pædagogen kan iagttage barnets hverdag hos dagplejen og drage nytte af denne indsigt, når barnets skal starte hos os. I vores lokalområde har Bjerregravprojektet, hvor vi har mødtes Dagpleje/ børnehaver på Bjerregrav Skole til fælles kulturelle oplevelser ( teater/ musik) samt fælles aktiviteter i gymnastiksalen sideløbende udgjort en vigtig del af Brobygningen) Disse aktiviteter ønsker vi mulighed for at videreføre. Bustransport: 12 ture a`ca. kr. 500: kr Personaleressourcer til besøg i dagplejen ca. 10 nye børn pr. gruppe årligt d.v.s. 30 besøg af 2 timer: personaletimer. Beregningen er kun for Fussingø Naturbørnehave. Vi foreslår en samlet styrkelse af samarbejdet for alle i Randers Kommune med dertil forøgede resourcer. Bente Jensen 39

40 Havndal Børnehave Udbygning/ombygning, 1 vuggestuegruppe+en ektern gruppe Debatten om bevilling af penge til nye vuggestuegrupper er på det højeste, og vi henvender os hermed, da vi mener, vores behov for en vuggestuegruppe skal tages med i overvejelserne over, hvor de nye vuggestuegrupper skal placeres. Havndal området ligger i den nordligste del af Randers kommune, vi er dermed et absolut yderområde. Vi er bekymrede for udviklingen i landområder som vores. Vores lokalsamfund er afhængigt af, at der er pasningstilbud til vores børn. Vi frygter at vores lokale samfund, som vi holder af og ønsker at bevare uddør, hvis ikke politikerne inde i Randers er opmærksomme på vores behov. Vi har brug for pasningsmuligheder til vores børn, vi har behov for indkøbsmuligheder, og vi har behov for et aktivt erhvervsliv. Hvis ikke disse forefindes, vil vores lokalområde forfalde på alle områder, for tingene hænger sammen. Det kræver en indsats at holde liv i vores samfund, og det er vi, som bor og lever herude klar over. Vi håber også at I politikere er klar over det! Når vi læser om, at Randers Kommune prøver på at imødekomme den lange venteliste på vuggestuepladser i forholdsvis nærhed af Randers selv, så respekterer vi selvfølgelig fakta på dette problem. Men vi vil alligevel bede politikerne vurdere på bredere grundlag. Det er meget frustrerende at høre om ventelister. Men det er mere frustrerende ikke at have ventelisten som argument. Vi har jo ikke nogen vuggestue i Havndal. Derfor betyder det jo ikke, at borgerne ikke ville bruge en, i så fald den blev etableret. Vi kan i øjeblikket tiltrække kunder fra Mariager Fjord Kommune til vores børnehavepladser. Helt konkret kan vi informere om, at vi i Havndal Børnehave har mange flere børn, end vi er normeret til. Vi er normeret til 55 børn, men siden sidste sommer har vi haft omkring 68 børn, som 40

41 er det absolutte maksimum ( selv om flere står og banker på). Denne situation holder frem til april 09. Da udvalget har fremrykket denne sag på et ekstraordinært møde, så er der data vi ikke har kunnet skaffe til belysning af vores sag. Vi ville gerne have fremlagt data omkring børnemængden i vores ende af kommunen. Det er dog nævnt i et notat i sagen, at der er børn nok i vuggestuealderen. Også flere år frem. Vi ville også gerne have gjort Havndal til et nyt bosætningssted i Randers Kommune. Der er borgere, der flytter til Havndal for at bygge og bo på grund af naturen og prisniveauet i området. Forældre til de dagplejesøgende børn oplyser, at de har fået tilbudt dagplejepladser langt væk fra Havndal by, Fx Råby, og ved dagplejeres sygdom, tilbydes der i nogle tilfælde nærmeste gæstepleje i Råby eller Spentrup. Dette mener vi ikke er rimeligt. Børn skal have mulighed for at vokse op og danne netværk, som de føler sig trygge ved, og kan følges med gennem deres opvækst. Det er også vores erfaring, at forældre har forskellige ønsker for pasning af deres børn. Mange er glade for de små dagplejegrupper i private hjem, men der er også efterspørgsel efter en vuggestue, især fra forældre, der kommer fra storbyer. Forældre, der ønsker vuggestue, påpeger at det primært er fordi det er et mere stabilt pasningstilbud, det er altid de samme voksne, og man slipper for gæstepleje og opringninger om ændringer tidligt om morgenen. Havndal er et område med billige huspriser, og dette medfører, at området har en del socialt krævende familier, som er fraflyttet bla. Randers. Havndal Børnehave er da også udpeget til ICDPuddannelse af forvaltningen pga. de socio-økonomiske nøgletal. Konkret er det tanken, at vi ved en bedre indsats fra det pædagogiske personale ud fra et ressource orienteret og anerkendende perspektiv, vil kunne give svage familier et bedre afsæt til deres videre liv. Vi mener at helhedsindsatsen for børn fra disse familier styrkes ved at de opholder sig 5 år i samme institution, frem for to eller flere(der kan være dagplejeskift ved fx sygdom eller barsel). Hvis der bliver etableret en vuggestuegruppe i Havndal Børnehave, formoder vi, at der vil være en sidegevinst for nordlige pendlere i Randers kommune. Her tænkes specielt på de dage/uger, hvor børn omplaceres i ferieperioder. Havndal 41

42 Børnehave kunne være åbnested for det nordøstlige hjørne af kommunen. Som det er nu, kan nordlige pendlere udsættes for yderligere 60 km. transport dagligt. Vores umiddelbare løsningsforslag er, at etablere en udegruppe blandt de ældste børnehavebørn, og dermed frigive plads til en vuggestuegruppe i vores nuværende bygning. Vi forestiller os, at udegruppen skal havde base i en pavillon på en nærliggende grund, og fungere som en slags skovbørnehave, hvor natur og udeliv er en naturlig del af hverdagen. Dette er en billig måde at skabe rammerne for en børnehavegruppe, og samtidig kan vi tilbyde et alternativ til den almindelige børnehave. Vi er også bevidste om, at Randers Byråd gerne ser initiativer der fremmer børns udeliv. Forvaltningen har i den løbende sag beskrevet en mulighed omkring hallen. Vi vil dog også påpege endnu engang, at huspriserne er gunstige i Havndal. Vi kunne også overveje opkøb af en villa i umiddelbar nærhed til moderinstitutionen. Vi er dog ikke vidende om, hvilke konkrete regler der er på dette felt. Det har dog været en mulighed i andre byer på landet. Med baggrund i det seneste notat om pavilloner vil vi måske billigere kunne købe en eksisterende bygning og gøre den brugbar til børnehave børn. Der er d.d. en bolig til salg lige overfor den nuværende institution. Pris ca kr. Jeg henviser til den verserende sag om udbygning af vuggestuegrupper. Her er der lavet disse beregninger. Dog er der ikke regnet på et køb af eksisterende bygning. Michael Ross 42

43 Helsted Børnehave Opprioritering af udeliv. Helsted børnehave har fokus på bevægelse og udeliv. Som anerkendelse på at udeliv bliver vægtet, har Friluftsrådet præmieret Børnehaven med det grønne flag. Helsted børnehave har planer om at gøre sig fortjent til at bibeholde det grønne flag. Børnehaven står pt. midt i en større til og ombygning. Pr. 1. august står 2 vuggestuegrupper klar med plads til omkring 24 børn. Med de flere børn bliver den nuværende legeplads for trang, specielt når børnehavens fokus ligger på bevægelse og udeliv. Nord vest for Helsted børnehave ligger et skov / krat område på ca. 15 x 50 meter. Omkring halvdelen af dette areal tilhører børnehaven. Den anden halvdel er et kommunalt jordstykke. Det vil være oplagt at inddrage skov / krat området til naturlegeplads med forskellige læringsværksteder. Herved ville børnehaven (den kombinerede institution) for relativ få midler få en naturvenlig legeplads og samtidigt en legeplads, der er stor nok til også at kunne rumme vuggestuebørnene. I forbindelse med dette tiltag vil de to største økonomiske poster være: Etablering af 2 låger samt et hegn omkring jordstykket Etablering af forskellige værksteder, herunder en bålhytte. Driftsudgifterne kan afholdes inden for eget budget. Ca kr. Carsten Vesterager 43

44 Ønsker til budgettet 2008 og I Børnehuset Himmeldalen har vi det specielle ønske at vende tilbage til budget 2006 som minimum. Begrundelserne herfor er mange - de vigtigste er: 1) Børn skal have det godt i Randers anno De skal stimuleres til det videre liv, føle nærvær og tryghed samt have muligheder for oplevelser. 2) Personalets arbejdspres er blevet for stort. Det giver alt andet lige flere sygedage, hvilket tærer på vikarbudgettet og mange vil få underskud på den konto. Randers Kommune vil derefter være nødt til give ekstrabevillinger, og dermed er intet sparet. 3) Børnehuset Himmeldalen har tidligere været i stand til at få mindre overskud i regnskabet. Det må være en fordel for alle, idet man har mulighed for at klare uforudsete udgifter uden at skulle bruge tid til at søge midler diverse steder. Børnehuset Himmeldalen har nu en sådan alder, at de første ting skal udskiftes (faktisk startede det sidste år med noget af legepladsen og det større ude-legetøj). 4) Endelig er det et godt signal om at sende til børnefamilier, som overvejer at flytte til Randers Kommune, at man gør det godt for børnene inden for kommunens grænser. I Børnehuset Himmeldalen håber vi, at der vil blive tænkt meget over ovenstående. Vi står gerne til rådighed for uddybende kommentarer. Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne Thomas V. Hoffensetz Morsbøl, bestyrelsesformand. 44

Notat vedrørende konsekvenser af pasningsgaranti i dagtilbud og fortrinsret i skoledistrikter som følge af ny skolestruktur.

Notat vedrørende konsekvenser af pasningsgaranti i dagtilbud og fortrinsret i skoledistrikter som følge af ny skolestruktur. Vedrørende: Pasningsgaranti og fortrinsret på dagtilbudsområdet Sagsnavn: Pasningsgaranti i dagtilbudsdistrikter Sagsnummer: 28.06.00-A26-1-14 Skrevet af: Dorte Brøns E-mail: Dorte.Broens@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Efterspørgsel pr Dagpleje 0-2 år Områdeopdelt ventelise

Efterspørgsel pr Dagpleje 0-2 år Områdeopdelt ventelise Efterspørgsel pr. 01.03.2013 Dagpleje 0-2 år Områdeopdelt ventelise Ledige dpl. er Nørhald 8 4 Havndal 0 2 Purhus 5 4 Assentoft 2 0 Langå/Stevnstrup 7 15 Vorup 5 2 Kristrup/Romalt 3 8 Hornbæk 0 0 Helsted

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar vedr. udmøntning af kvalitetsmidler

Sammenfatning af høringssvar vedr. udmøntning af kvalitetsmidler Sammenfatning af høringssvar vedr. udmøntning af kvalitetsmidler Regeringen har afsat 500 mio. til bedre normeringer og et kvalitetsløft i daginstitutioner til udmøntning i 2013, og Randers kommune har

Læs mere

Forsøg med udvidede åbningstider. Fredag: Kl Tirsdag-torsdag: Fredag Tirsdag-torsdag: Kl

Forsøg med udvidede åbningstider. Fredag: Kl Tirsdag-torsdag: Fredag Tirsdag-torsdag: Kl Forsøg med udvidede åbningstider. Midt Jennumparken Nyvang Minimax Grønnegade Firkløveren Dragonvej Nordvest Tjørnesvinget Haldvej Bane Alle Kl. 6.20-16.30 Kl. Kl. 06.30-15.40 06.30-15.40 06.30-15.40 Kl.

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for kommunale dagtilbud 0-5 år Randers Kommune

Styrelsesvedtægt. for kommunale dagtilbud 0-5 år Randers Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 0-5 år Randers Kommune Indholdsfortegnelse Dagtilbudsloven 3 1. Formål 4 2. Byrådet 4 3. Dagtilbuddenes formål 4 4. Dagtilbudsbestyrelsen 5 5. Formål med dagtilbudsbestyrelsens

Læs mere

Forslag til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Randers

Forslag til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Randers Forslag til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Randers Dagtilbudsloven Det fremgår af dagtilbudsloven, at forældre med børn i en kommunal eller selvejende daginstitution eller i kommunal dagpleje

Læs mere

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Bredstrupsgades Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse 24. juni 2011 FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser FOAs medlemmer i dagtilbud har oplevet

Læs mere

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget budget Børne- og uddannelsesudvalget Totalramme: Klub Abildtræet Oprindeligt budget 2014 for totalrammen: 5.354 Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 4.628 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 611 Automatisk

Læs mere

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene.

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. Bilag Kohavehuset Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. 1) Er der tiltag eller aktiviteter, som kan styrke børnenes personlige udvikling, som

Læs mere

Randers Kommune. R. Hougårds Vej Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. R. Hougårds Vej Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne R. Hougårds Vej Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole Fælles børneliv i Thorsager Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole 1 Hvorfor dette projekt? Prognoserne for børnetallet i Thorsager viser en faldende tendens over de kommende år. Samtidig

Læs mere

Omlægning af dagplejen

Omlægning af dagplejen Omlægning af dagplejen Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 11.3. 2014 følgende i forbindelse med fremlæggelsen af udmøntningsplanen for omlægningen af dagplejen.: Dagplejen overgår

Læs mere

Dagtilbudskapacitet Hornsherred

Dagtilbudskapacitet Hornsherred NOTAT Dagtilbudskapacitet Hornsherred Syd ombygning af Skibby Rådhus 19. jan 2012 Områdelederen for Horns Herred Syd har i samarbejde med Afdelingen for Dagtilbud pr. 1. januar 2012 opgjort den forventede

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus Leder: Linda Garsdal Fredensborg

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus Leder: Linda Garsdal Fredensborg Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus 2013 Leder: Linda Garsdal Fredensborg Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Skovbrynet 2013. Leder: Lisbeth Dyrup Petersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Skovbrynet 2013. Leder: Lisbeth Dyrup Petersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Skovbrynet 213 Leder: Lisbeth Dyrup Petersen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Børnehuset Unoden AFTALE 2009 2010 12.09 2008

Børnehuset Unoden AFTALE 2009 2010 12.09 2008 Børnehuset Unoden AFTALE 2009 2010 12.09 2008 Harridslev: Kastanievej 20, Harridslev, 8930 Randers NØ. Mejlby: Randersvej 8, Mejlby, 8981 Spentrup 1 1. Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet,

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Aldersintegreret inst Markvænget Normeret børnetal

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Nærværende budgetoplæg genfremsættes på baggrund af budgetønske for 2015 og 2016 fra Dagtilbuddet Nordøsts Bestyrelse (dok 55 688-14 og 61 638-15),

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten 2013 Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn

Læs mere

27. KONGEÅENS BØRNEHAVE

27. KONGEÅENS BØRNEHAVE 27. KONGEÅENS BØRNEHAVE Østergade 80, 6580 Vamdrup Børnehaven er beliggende i Vamdrup by i forbindelse med Kongeåskolen. Institutionen er normeret til og rummer 60 heldags børnehavepladser, 13 heldags

Læs mere

Notat. Høringssvar Fremtidens Dagtilbud 2014-2020. Til: Fra: Notat til sagen: Høringsnotat Fremtidens Dagtilbud 2014-2020

Notat. Høringssvar Fremtidens Dagtilbud 2014-2020. Til: Fra: Notat til sagen: Høringsnotat Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Høringsnotat Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Høringssvar Fremtidens Dagtilbud 2014-2020 Den 3. februar

Læs mere

Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i. 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune

Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i. 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune 1 Vurdering af sagsfremstilling Det er vigtigt at understrege at vi i bestyrelsen ser dette forslag som et

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Oversigt over bevilligede midler til kompetenceudvikling af medarbejderne i Børn og Skole (udviklingspuljen)

Oversigt over bevilligede midler til kompetenceudvikling af medarbejderne i Børn og Skole (udviklingspuljen) Oversigt over bevilligede midler til kompetenceudvikling af medarbejderne i Børn og Skole (udviklingspuljen) i 2011 og 2012 Bevilligede midler til kompetenceudvikling i 2011: Institutionens navn Kort beskrivelse

Læs mere

Randers Kommune. Helsted Børnehus. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Helsted Børnehus. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Helsted Børnehus November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013 Gemsevejens Børnehus Virksomhedsplan 2013 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder

Læs mere

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen.

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. 1. Dagplejen hvorfor er den så speciel og så vigtig? Hvad tilbyder

Læs mere

Masterplan for Galaksen 2014-2015

Masterplan for Galaksen 2014-2015 Masterplan for Galaksen 2014-2015 Galaksen 2014 Helle Langaa Andersen 2014 2015. Indholdsfortegnelse: Indledning Masterplan: 03 Formål: 03 Mål og succeskriterier: 03 Beskrivelse af husene og legepladsen:

Læs mere

Børnehuset Petra Tilsynsrapport 2015

Børnehuset Petra Tilsynsrapport 2015 Børnehuset Petra Tilsynsrapport 2015 Antal børn: 17 vuggestue børn og 59 børnehavebørn i alt 76 Antal: 7 Pædagoger: 6 pædagoger på 37 timer 1 pædagog på35 timer Antal 4 pædagogmedhjælpere: 3 medhjælper

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Adresse Peter Bangs vej 10-12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

Anna Marie Wollesen Sent: 30 Dec :37: Birthe Laustrup Carstensen Høringssvar vedr strukturændringer på skole/dagtilbudsområdet.

Anna Marie Wollesen Sent: 30 Dec :37: Birthe Laustrup Carstensen Høringssvar vedr strukturændringer på skole/dagtilbudsområdet. From: Anna Marie Wollesen Sent: 30 Dec 2016 17:37:30 +0100 To: Birthe Laustrup Carstensen Subject: Høringssvar vedr strukturændringer på skole/dagtilbudsområdet. Høringssvar vedr. Ændringer på skole-dagtilbudsområdet.

Læs mere

Børnemiljøvurdering 2008-2012

Børnemiljøvurdering 2008-2012 Børnemiljøvurdering 2008-2012 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 1) Det fysiske børnemiljø s. 1 2) Det psykiske børnemiljø s. 3 3) Det æstetiske børnemiljø s. 4 Afslutning s. 5 Indledning Børnemiljøet

Læs mere

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administrationsgrundlag beskriver principper for tildeling af løn- og driftsmidler til daginstitutioner

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

Med håb om en meningsfuld sammenlægning. Pæd. Leder Casper Frandsen

Med håb om en meningsfuld sammenlægning. Pæd. Leder Casper Frandsen Sammenlægning D. 30/5 var forældrerådene fra begge institutioner samlet for at høre, hvad der er af tanker og idéer ang. sammenlægningen af Skattekisten og Vingesuset. Referatet er vedhæftet. Her er en

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Børneidræt på tværs.

Børneidræt på tværs. Børneidræt på tværs. Baggrund: Den 18. november 1998 besluttede Social - og Arbejdsmarkedsudvalget, at der skal oprettes et antal alternative pasningspladser. Baggrunden for oprettelse af alternative pasningspladser

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) 141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 11.699 Indtægter -1.701 Netto 9.998 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Notat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset.

Notat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset. BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. august 2016 Sagsid: 28.09.00-A00-3-16 Notat Status for Dagplejen i Ballerup Kommune - august 2016 1. FAKTA Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende,

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov 2013. Leder: Gerth Aastrup Hansen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov 2013. Leder: Gerth Aastrup Hansen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov 2013 Leder: Gerth Aastrup Hansen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Høringssvar budget Personale

Høringssvar budget Personale Høringssvar budget 2018-2021 Personale Høringssvar til omprioriteringsforslag 2018-2021 Det er med stor bekymring vi har læst at der er risiko for, at normeringen på dagtilbudsområdet bliver yderligere

Læs mere

Dagtilbudsbestyrelse & Forældreråd Dagtilbud Nordvest

Dagtilbudsbestyrelse & Forældreråd Dagtilbud Nordvest Dagtilbudsbestyrelse & Forældreråd Dagtilbud Nordvest Fussingø naturbørnehave; Maja Dalbæk Andersen Børnehuset Bjerregrav; Martin Uldal Børnehuset Gassum; Lotte Kondrup Børnehuset Hørhaven; Lotte Juul

Læs mere

Præsentation af fakta og nøgletal 2010

Præsentation af fakta og nøgletal 2010 Præsentation af fakta og nøgletal 2010 LIBU Side 1 02-03-2011 BYRÅDETS SERVICEMÅL (1999): DAGINSTITUTIONER OG DAGPLEJE (0-6 ÅRIGE) 4 POLITISKE MÅL FOR KOMMUNENS DAGTILBUD (1999) 5 TAKSTPOLITIK 6 LUKKEDAGE

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Dagtilbudsbestyrelse Dagtilbud Nordvest

Dagtilbudsbestyrelse Dagtilbud Nordvest Dagtilbudsbestyrelse Fussingø naturbørnehave; Marianne Jøhncke Børnehuset Bjerregrav; Martin Uldal Børnehuset Gassum; Lotte Kondrup Børnehuset Hørhaven; Henrik Dankvardt Stjernehuset; Kim Løgstrup Børnehuset

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Sammenfattende vurdering

Sammenfattende vurdering Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 37. PETERSBJERGGÅRD Petersbjerggård 30, 6000 Kolding Peterbjerggård er beliggende i den nordlige del af Kolding. Institutionen

Læs mere

Opsamling på høringssvar vedrørende de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet.

Opsamling på høringssvar vedrørende de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Opsamling på høringssvar vedrørende de langsigtede løsninger på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Langelandsvej Esbjerg Ø tlf Årsberetning 2015

Langelandsvej Esbjerg Ø tlf Årsberetning 2015 Langelandsvej 12 6705 Esbjerg Ø tlf. 76 16 26 10 boernenes-kontor@esbjergkommune.dk Årsberetning 2015 Esbjerg d. 4.1.2016 Denne årsberetning er lavet med udgangspunkt i institutionens mål og værdier og

Læs mere

Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler

Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Børnehuset Abildvænget Totalramme 606 384 Jeg ønsker midler til at ansætte en pædagog 37 timer om ugen til en gruppe børn, hvor af fire har støttepædagog. Når støttepædagogen går hjem til middag er det

Læs mere

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Børnehus: Gøngehuset Dato: 11. april 2014 kl.8-10.30 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Børneområdet skal hvert år gennemføre

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering

Dagtilbudspolitik. Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering Dagtilbudspolitik Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering Forord Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune vedtog den 26. marts 2008 Dagtilbudspolitikken for det samlede

Læs mere

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn

Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn Punkt 2. Drøftelse af tilskud til pasning af egne børn 2017-036884 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets drøftelse, forslag fra Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel Leder: Lone Andersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel Leder: Lone Andersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel 2013 Leder: Lone Andersen Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00.

Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00. Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00. Mødet afholdes i Æblehaven nr. 78, som er den gamle vuggestueafdeling i Mælkebøtten. Dagsorden: 1. Valg af referent Janni 2. Godkendelse af

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

14. BØRNEHAVEN REGNBUEN

14. BØRNEHAVEN REGNBUEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 14. BØRNEHAVEN REGNBUEN Borgmestervej 3, 6070 Christiansfeld Institutionen er beliggende i Christiansfeld, og er normeret til 102

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

9. Ny ledelsesstruktur i børnehuset 10. Bestyrelsesforsikring - status Morten A 11. Årshjul for bestyrelsen.

9. Ny ledelsesstruktur i børnehuset 10. Bestyrelsesforsikring - status Morten A 11. Årshjul for bestyrelsen. Dagsorden Bestyrelsesmøde Onsdag den 23. januar 2013 kl. 18.00 20.00 Ansvarlig 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde 4. Ændring af bestyrelsesmøder Hanne 5.

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Børnemiljøvurdering (BMV)

Børnemiljøvurdering (BMV) Børnemiljøvurdering (BMV) Lovgrundlaget: 30. maj 2006 vedtog folketinget Børnemiljøloven ikrafttrædelses dato 1. august 2009 Formål: BMV en skal sætte fokus på og bidrage til, at børnene har et godt fysisk,

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Baggrund... 3 Styrende elementer for kapacitetsfordeling mellem dagplejen

Læs mere

Kommentarer til budget

Kommentarer til budget Kommentarer til budget 2008-2011 1. Børnehaven Solstrålen 2. Gassum Børnehus 3. Randers Lærerforening 4. Firkløverskolen, MED-udvalget 5. Firkløverskolen, skolebestyrelsen 6. Assentoftskolens MED-udvalg

Læs mere

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Valhalla Baldersvej 6 9640 Farsø DBA Normeret

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2013. Børnehuset Ringen

Nyhedsbrev Juni 2013. Børnehuset Ringen Nyhedsbrev Juni 2013 Børnehuset Ringen Kære Forældre Så er vi ved at lande igen efter vores fyringsrunde og en omrokering. Men heldigvis er vi blevet tildelt de 2 tidligere omtalte ressourcepædagoger.

Læs mere

Adresse Borgmester Fischers Vej 12

Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Solmarken Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Leder Karin Meyer Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 20 indmeldte

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Sammenskrivning af halvdelen af udviklingsplanerne

Sammenskrivning af halvdelen af udviklingsplanerne Sammenskrivning af halvdelen af udviklingsplanerne 0 Indholdsfortegnelse: Generelt Formål med udviklingsplanen 2 Tilbagemelding udviklingsplanerne 2 Hvem har afleveret og hvem har været inddraget 2 Indsatsområder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere