Hurt igt overblik En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med tysk som modersmål.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hurt igt overblik En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med tysk som modersmål."

Transkript

1 Bog (K)eine kleinigkeit 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Inge Marie Bærentsen, Stefanie Claudia Rasmussen, Helga Nielsen En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med tysk som modersmål DKK Inkl. moms Teksterne i bogen tematiserer en bred vifte af forskellige emner fra livets små og store begivenheder. Teksterne lægger op til diskussion og personlig stillingtagen. Bogen kan både bruges som rygrad og som supplerende materiale i et undervisningsforløb. Bogen henvender sig primært til tyskundervisningen på landets ungdomsuddannelser, men kan uden problemer også bruges til voksenundervisning og i grundskolens overbygning.

2 10 bud - på kultur, identitet og værdier i Danmark 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Mehdi Mozaffari, Tina Magaard Bogen giver 10 bud på kultur, identitet og værdier i Danmark fra 10 meget forskellige danskere DKK Inkl. moms Kriser, som den vi oplever lige nu, er farlige. Ikke bare fordi de ødelægger mange arbejdspladser, mange skoler og hospitaler og så meget håb, især blandt unge mennesker, men også fordi al erfaring viser, at hvis kriser ikke bliver løst i tide, risikerer de at ødelægge de sociale strukturer i demokratiske samfund. 10 bud på kultur, identitet og værdier i Danmark samler synspunkter fra 10 meget forskellige danskere. Har ytringsfriheden nogen grænser? Af Jacob Mchangama. Bindestregs-danskere eller etniske mindretal? Af Uffe Østergård. Vellykket integration - Fællesskab om sprog, kultur og normer. Af Karen Jespersen. Multikulturalisme - Introduktion til et problem. Af Frederik Stjernfelt. Islamofobi. Af Peter Nannestad. Koranskoler i Danmark. Af Tina Magaard. Integration over disken Bazar Vest i Gellerup. Af Jørgen Skov. Hizb ut-tahrir i Danmark. Af Muhammad Hee. Demokratisk assimilation. Af Naser Khader. Grænser for demokratisering? Af Mehdi Mozaffari. Mange af budbringerne er kendt af et stort publikum. De kommer med forskellige horisonter og forskellige politiske præferencer. Politikere, professorer, basarchef, debattører, jurister de har alle bidraget til værket. Deres bud på, hvordan vi skal håndtere udfordringerne med integration og demokratisk udvikling, er både engagerende og kvalificerede. Den højt besungne ytringsfrihed tager flere forfattere op til debat. Og de afdækker nye og anderledes perspektiver for frihedens fremtid. Den røde tråd i 10 bud på kultur, identitet og værdier i Danmark består i, at kapitlerne stiller skarpt på emner, som lægger op til diskussion af principielle, samfundsmæssige spørgsmål, der er relevante i et moderne demokrati. Bogens varierede emner har den fordel, at de tilbyder mange indfaldsvinkler til det danske samfund.

3 101 opvarmningsøvelser for kor 1. udgave, 2000 ISBN Forfatter(e) Anders Krintel, Anne Louise Krogh Et ideelt værktøj til korlederen, der har brug for inspiration til sit daglige arbejde DKK Inkl. moms Bogens opvarmningsøvelser er inddelt i seks grupper: Afspændingsøvelser Rytmiske øvelser Intonationsøvelser Ambitusøvelser Klangøvelser Støtteøvelser Øvelserne er typisk på 2-8 takter, og der medfølger en kort vejledning til korlederen. Nogle af øvelser er komponeret af forfatterne, mens resten tager udgangspunkt i kendte melodicitater. Bogen kan bruges til almindelig sang- og kortræning såvel som i musikundervisningen både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. A New Entrance 2. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Eva Rosenvold, Rene Bühlmann Antologi med kortere sagprosatekster samlet i fem temaer - Language, Consumerism, Abroad, Justice og Careers - samt noveller, drama, reportage og poesi DKK Inkl. moms A New Entrance er en antologi til de første semestre på ungdomsuddannelserne. Bogen sætter eleverne i gang med at tale og skrive engelsk, introducerer nye begreber og analysemetoder og indarbejder gode arbejdsvaner. Udgivelsen inspirerer til tekstanalyse og almindelig samtale om vedkommende emner. Bogen er forsynet med et omfattende og varieret spørgsmåls- og opgaveapparat og indeholder mange forslag til ITanvendelse, projektarbejde og nye skriftlige arbejdsformer. A New Entrance giver nye indgange til tilegnelsen af det engelske sprog og tilbyder såvel traditionelle som innovative tekster og opgavetyper. Bogen kan både bruges i grundskolens overbygning og i ungdomsuddannelsernes begynderundervisning. Til bogen findes et website med oplæsning af udvalgte tekster samt supplerende materiale.

4 A new start - Introduktion til engelsk grammatik 1. udgave, 2002 ISBN Forfatter(e) Poul Tornøe En grundlæggende grammatikbog med begrebsforklaringer, der ikke forudsætter et forudgående kendskab til grammatik DKK Inkl. moms Bogen indeholder: Øvelser på tre niveauer, fra begynder til let øvet Øvelser baseret på korte tekstuddrag fra moderne engelsksprogede tekster Systematisk oversigt over den grammatiske terminologi Stikordsregister der gør det let at bruge bogen som opslagsbog. A New Start er beregnet til undervisningen i engelsk grammatik for første år af ungdomsuddannelserne og i grundskolens overbygning. A que no? Et begyndersystem i spansk, del 2 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Birgit Tengberg Hansen, Eva Liébana En bog, der - gennem et venskab mellem to mennesker fra to nationaliteter - kommer ind på interkulturelle forskellige mellem Danmark og Spanien DKK Inkl. moms A que no? fortsætter, hvor A que sí? slap. Gennem venskabet mellem den danske fotograf Lisa og den spanske skuespiller Juan får læseren indblik i væsentlige interkulturelle forskelle mellem Danmark og Spanien. Bogen indeholder desuden spanske tekster, der omhandler forskellige former for realia og hverdagsliv. Der er yderligere indlagt et større antal kommunikative øvelser, glosetræningsøvelser samt en database, der kan bruges til elevernes selvstændige arbejde. Derudover findes et historieafsnit, der på dansk fortæller Spaniens historie fra 1800-tallet og frem til i dag. A que no? kan læses af elever, der har været igennem et andet spanskforløb, hvor de har opnået et basalt grammatik- og ordforråd. Bogen kan anvendes på både ungdomsuddannelser samt videregående uddannelser.

5 A que si? - Et begyndersystem i spansk, del 1 2. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Birgit Tengberg Hansen, Eva Liébana En bog, der gennem et venskab mellem to mennesker fra to nationaliteter, kommer ind på interkulturelle forskellige på Danmark og Spanien DKK Inkl. moms A que sí? er første del af et begyndersystem i spansk. Bogen præsenterer typiske situationer i unge spanieres liv. Bogen primære omdrejningspunkt er dog et dialogforløb der udspiller sig mellem en spansk skuespiller og en dansk fotograf. Gennem deres møde opstår situationer, der bl.a. afspejler vigtige kulturforskelle mellem Danmark og Spanien. Med fokus på elevens aktive brug af sproget og gennem opgaver, udtaleøvelser, grammatikafsnit og realiatekster lever A que sí? op til krav om spansk som et færdigheds-, videns- og kulturfag, samtidig med, at den giver eleven en solid kommunikaktiv kompetence. A que si? følges op af A que no?. På er der supplerende materiale, som der kan købes adgang til. A Short History of Literature in English 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Jørgen Døssing Jepsen, Gitte Vest Barkholt Periodeopdelt håndbog inden for britisk litteratur. Kun engelsk tekst DKK Inkl. moms A Short History of Literature in English er udformet som en håndbog. Inden for britisk litteratur gives en kortfattet introduktion til følgende væsentlige perioder: Renæssancen, Romantikken, Viktoriatiden, Modernismen og Post-modernismen. For at give en brugervenlig præsentation er hver periode dækket ud fra nedenstående opdeling: timeline introduction man and nature ideologies society school/education important historical events man and woman religion arts and music example text writers of the period.

6 Active Business Communication 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Michael Pierce En uundværlig håndbog for enhver, der ønsker at lære nutidig erhvervsengelsk DKK Inkl. moms Active Business Communication undersøger, hvordan de elektroniske medier har påvirket virksomhedskommunikation på engelsk og giver praktiske bud på en succesfuld anvendelse. Bogen begynder med en opdatering af konventioner inden for engelsk virksomhedskommunikation. Computerteknologien med dens mulighed for hurtig og geografisk fleksibel kommunikation kombineret med nutidens mere afslappede omgangsformer betyder ændringer i kommunikationsformer og anvendte medier inden for erhvervslivet. Active Business Communication undersøger flere elektroniske mediers anvendelse i den nutidige virksomhedskommunikationen som fx: SMS blogs instant messaging elektroniske nyhedsbreve Bogen ser på fordele og ulemper ved brug af disse medier og giver forslag til deres brug som effektive kommunikationssystemer både nationalt og internationalt. Hvert emne indeholder en præsentation efterfulgt af elevaktiverende opgaver, så teorien kan blive omsat til erfaring. Her på siden kan du også finde supplerende materiale til udgivelsen i form af bl.a. en video med forfatteren og en facitliste.

7 Afrikas historie efter med kilder om Kenya 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Hans Torben Gilkær Historisk rids over udviklingen siden slutningen af det 19. århundrede i en af verdens mest konfliktfyldte og fattige verdensdele, Afrika DKK Inkl. moms Afrikas historie efter 1890 forstås i denne bog som resultatet af spændingen mellem en stadig stigende internationalisering på den ene side og lokal afrikansk nationalisme og kultur på den anden. Danmarks inddragelse i Afrikas historie i tiden efter afkoloniseringen bliver eksemplificeret gennem en skitsering af Kenyas historie fra engelsk koloni til selvstændig stat og modtager af blandt andet dansk ulandsbistand. I bogen omtales flere begreber fra historiefagets kernestof - imperialismen, afkoloniseringen og globaliseringen. Ud over en historisk fremstilling af hele kontinentets historiske udvikling fra ca indeholder bogen også materiale om Kenyas historie i samme periode. Bogens materialesamling indeholder også stof, som vedrører Danmark og det danske engagement i Kenya i fortid og nutid. Der vil derfor være mulighed for både at læse Afrikas historie diakront og sammenholde stoffet med et forløb i Danmarks historie i samme periode. I tilknytning til teksterne er der også arbejdsopgaver i bogen, der lægger vægt på udviklingen af elevernes historiebevidsthed og aktive deltagelse i processen med at skrive historie. Bogen giver mulighed for tematisk samspil med en række andre fag - eksempelvis analyse af Karen Blixens forfatterskab i dansk, teori om Kenyas natur og klima i geografi, gennemgang af kolonihistorien og James Ngugis forfatterskab i engelsk, diskussion af globaliseringens konsekvenser i samfundsfag og endelig kan religion også inddrages som en tematisering af kultursammenstød, kristendom, myter og riter samt identitetsdannelse i traditionelle, moderne og senmoderne samfund. Afstemte identiteter gennem fælles opgaver 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Profession Bogen handler om pædagogisk ledelse af læreruddannelsens hovedopgave - herunder det professionsrettede samarbejde om de studerendes praktik DKK Inkl. moms Bogen Afstemte identiteter gennem fælles opgaver fokuserer på seminarielærerens rolle i samarbejdet med kolleger og studerende. I den projektorganiserede praktik arbejder den studerende med effektevaluering, og bogen belyser de individuelle og kollegiale erkendelsesprocesser, som evalueringsformen afdækker. Afstemte identiteter gennem fælles opgaver henvender sig til videregående uddannelser inden for professionsområdet.

8 Afsætning 1 - Metode, cases og opgaver 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Morten Haase, René Mortensen, Michael Bregendahl, Birte Ravn Østergaard Caseopgaver udarbejdet til alle kernestofområder i bogen Afsætning DKK Inkl. moms Materialet i dette opgavehæfte bygger på virkelighedsnære cases, der træner eleverne i at koble teori og praksis. Materialet bygger på SOLOtaksonomiens åbne spørgeformer, som også eksamensopgaverne i faget er baseret på. Fokus er derfor på det metodiske håndværk, eleverne skal tilegne sig for at leve op til læreplanens kompetencemål. Materialet rummer både tjek- og forståelsesopgaver samt eksamenslignende opgaver og cases. Afsætning 1 -grundbog til niveau B og A1. 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Morten Haase, René Mortensen, Michael Bregendahl, Jan Halberg Madsen Grundbog til afsætning på B- og A1-niveau, der dækker alle fagets kernestofområder DKK Inkl. moms Afsætning 1 indeholder en gennemgang af afsætningsfagets kernestofområder såsom makroforhold, interne forhold og strategi, internationalisering, efterspørgselsforhold, udbudsforhold og marketingmix. Strukturen følger læreplanen. Derudover fokuserer bogen på fagets metode, som eleverne skal tilegne sig for at leve op til læreplanens kompetencemål. Bogen indeholder fagets centrale modeller og definitioner på alle læreplanens begreber. Der er mange eksempler til undervisning i afsætning fra danske virksomheder, så eleverne kan relatere teori til praksis. Bogen er udarbejdet til undervisningen i afsætning på niveau B og A1.

9 Afsætning 2 - grundbog til niveau A2 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Morten Haase, René Mortensen, Michael Bregendahl Grundbog til afsætning, der dækker alle stofområder på A-niveau sammen med Afsætning 1-bogen DKK Inkl. moms Afsætning 2 indeholder alle fagets kernestofområder på højere niveau med mere komplekse teoretiske modeller. Bogen går i dybden med relevant teori inden for kernestofområderne makroforhold, strategisk planlægning, internationaliseringsteori, efterspørgselsforhold, udbudsforhold og marketingmix. Strukturen følger læreplanen. Derudover fokuserer bogen på det metodiske håndværk, eleverne skal tilegne sig for at leve op til læreplanens kompetencemål. Afsætning 2 indeholder centrale og relevante modeller inden for fagets kernestofområder, ligesom begreber fra læreplanen defineres. Der er mange eksempler fra danske og internationale virksomheder, så eleverne kan relatere teori til praksis. Bogen er udarbejdet til undervisningen i afsætning på niveau A2. Afsætning 2 - Metode, cases og opgaver 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Morten Haase, René Mortensen, Michael Bregendahl Beskrivelse er på vej DKK Inkl. moms Beskrivelse er på vej

10 Aktionslæringens DNA 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Kirsten Aagaard, Marianne Thrane, Jørgen Svanholt, Kjeld Sten Iversen, Søren Witzel Clausen, Finn Salbøg Birkelund, Benedicte Madsen Profession En praktisk anvendelig bog, som henvender sig til alle, der ønsker viden om aktionslæringens teori og metode DKK Inkl. moms Aktionslæringens DNA giver en række konkrete redskaber til læring i fællesskab, uanset om der arbejdes med individuelle eller kollektive projekter. Bogen danner på den måde metodisk modvægt til tidens mere individualistiske læringsteorier. DNA-metaforen bruges bogen igennem til at anskueliggøre aktionslæring som proces og metode. Aktion og læring udgør de to hovedstrenge i DNA, forbundet af fire principper: Forpligtende fællesskab Nysgerrigt spørgende forholdemåder Refleksionsprocesser Stram og rummelig rammesætning Aktionslæringens DNA er skrevet både til praktikere af aktionslæringsmetoden og til undervisere og konsulenter, som er beskæftiget med kompetenceudvikling, udvikler ledelsesteam, organisationer eller professionel praksis. Dele af bogen vil desuden have interesse for potentielle rekvirenter af ALforløb. Aktivitetsanalyse i ergoterapi 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Merete Klindt Dekkers Profession Dette er en teori- og praksisorienteret bog om noget af det mest grundlæggende inden for ergoterapien, nemlig aktivitetsanalyse DKK Inkl. moms Aktivitetsanalyse i ergoterapi er en teori- og praksisorienteret bog om noget af det mest grundlæggende inden for ergoterapi, nemlig analyse af en aktivitet i alle dens facetter. I denne bog gives der plads til og fokuseres på aktivitetsanalyse som et selvstændigt område i ergoterapi. Bogen præsenterer i koncentreret form tre typer aktivitetsanalyse med anvisninger til, hvad og hvordan der skal analyseres, ligesom den gør rede for forskellen på undersøgelse og aktivitetsanalyse. Aktivitetsanalyse i ergoterapi er først og fremmest skrevet til brug for ergoterapeutstuderende, men også til uddannede ergoterapeuter inden for alle grene af faget.

11 Aktivitetsgrupper med ældre 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Janna Sylvestersen, Pernille Quist Engstrøm Profession Set i sammenhæng med den demografiske udvikling, med et stigende antal ældre, mange med funktionsnedsættelse og aktivitetsbegrænsninger er der behov for mere konkret viden om, hvordan aktivitetsgrupper med ældre bedst kan organiseres DKK Inkl. moms Aktivitetsgrupper med ældre sætter fokus på, hvordan sundhedsprofessionelle på et styrket vidensgrundlag kan planlægge, udvikle og lede aktivitetsgrupper. Bogen bygger på opfattelsen af, at et godt liv omfatter aktivitet og deltagelse, hvilket netop kan imødekommes via aktivitetsgruppernes sociale og aktivitetsorienterede elementer. I bogen argumenteres for hvorfor aktivitetsgrupper er et værdifuldt tilbud, som har betydning for ældres livskvalitet. Aktivitetsgrupperne kan blandt andet give mulighed for at opretholde identitet, interesser og færdigheder. Bogen er primært rettet mod ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter, men kan også anvendes af andre faggrupper og kan inspirere i forhold til andre målgrupper end ældre. Hent skemaer til bogen i Pdf og Word her. Al Bukhari: Hadith-samling. Religionshistoriske hovedværker i uddrag 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Esben Andreasen Bogen viser hvorledes muslimer gennem historien har søgt at nå en fremstilling af profetens ord og handlinger som har haft stor autenticitet DKK Inkl. moms Al-Bukharis hadith-samling anses af flertallet af muslimer for den vigtigste bog næstefter Koranen. Udvalget, der foreligger her viser, hvorledes muslimer op mod 200 år efter Muhammad har søgt at nå frem til en fremstilling af profeten, hans ord og handlinger. Koranen blev samlet og redigeret få årtier efter Muhammads død, og naturligvis begyndte beretningerne om Muhammad også kort efter hans død, men nedskrivningen i autoritative samlinger skete først et par hundrede år senere. Al-Bukharis hadith-samling er ikke udgivet i større uddrag på dansk før, og da slet ikke i en konsekvent oversættelse direkte fra arabisk. Dette råder nærværende bog bod på, idet oversætteren, Ellen Wulff, efter sin meget roste oversættelse af Koranen, har stået for oversættelsen. Al-Bukharis hadith-samling er specielt målrettet hovedværkslæsningen i gymnasiets B-niveau i religion. Bogen er anden udgivelse i en serie af Religionshistoriske hovedværker.

12 Alkestis af Euripides 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Niels Jørgen Green-Pedersen En nutidig oversættelse af Euripides ældste bevarede drama DKK Inkl. moms Alkestis er det ældste bevarede drama af Euripides. Typisk for Euripides gør han den nærværende, ved så at sige at afmytologisere den, således at tilhørerne har oplevet det, som om det var mennesker fra deres egen samtid og omgivelser, der forekom i Euripides version. Oversættelsen er holdt i et nutidigt dansk, og indledningen behandler myten og spørgsmålet om dramaets genre. Bogen indeholder et afsnit, som omtaler en række eksempler på senere gendigtning i operaer, dramaer og digte. Bogen bringer en række illustrationer, som viser, hvordan også billedkunstnere, både fra antikken og senere, har været optaget af historien om Alkestis død og tilbagevenden til livet. American Issues 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Helle Birk Aktuel antologi om USA, det politiske system, præsidentembedet, kulturmøder og indvandrerproblematik, unges livsstil i New York, abort samt 9/ DKK Inkl. moms American Issues behandler emner, der både bliver debatteret i valgkampen, og som har præget den offentlige debat i en årrække. Bogen dækker temaerne gennem skønlitteratur og nonfiktion, og den er forsynet med before, during og after opgaver samt glosetrænings- og oversættelsesøvelser. Du kan finde supplerende materiale til bogen her. Der indgår tekster af bl.a. Candace Bushnell, Alice Walker, Paul Auster, Michael Moore, Don DeLillo og David Nye. Bogen kan oplagt indgå i tværfaglig dialog med især samfundsfag.

13 Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Barbara Kjær-Hansen, Kasper Asklund Analyse af kultur og sprog handler om kultur og sprog og om samspillet mellem de to størrelser DKK Inkl. moms Analyse af kultur og sprog handler om kultur og sprog og om samspillet mellem de to størrelser. Første del består af fem kapitler, der gennemgår teori om kultur og sprog og relevante analysemodeller til analysearbejdet. Kultur-delen introducerer grundlæggende kulturteoretiske begreber og konkrete kulturanalyse-modeller. Sprog-delen fokuserer på sproget i den sociale kontekst (sociolingvistisk vinkel) og analysemodellerne til analyse af sprog og kommunikation på, hvordan sproget bruges og anvendes i praksis. Udgivelsens anden del består af en række cases og tekster, som man kan øve sig på, når man vil analysere kultur og sprog. Formålet med bogen er at klæde eleverne på til at arbejde med kultur og sprog i optakten til kultur- og sprogprojekter i forbindelse med SO1 på første år af hhx.

14 Anbragte børn mellem kammerater og pædagoger 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Profession Afhandlingen bidrager særligt til forståelsen af, hvordan børns aktive deltagelse og det sociale samspil mellem børn og pædagoger i institutionelle rammer er med til at forme de resultater, man kan opnå med pædagogisk intervention DKK Inkl. moms Når børn anbringes på behandlende døgninstitutioner, sker der meget andet end pædagogisk behandling for børnene. Børnene bliver del af en hel ny social sammenhæng, hvor de skal finde deres plads blandt andre børn med sociale og emotionelle vanskeligheder samt blandt pædagoger, der ønsker at påvirke deres udvikling i en ny retning. Afhandlingen demonstrerer den fundamentale betydning, som det sociale liv i børnegruppen har - ikke blot for børnenes fællesskab - men i særdeleshed også for, hvordan børnene er motiverede for at tage imod de initiativer, som pædagogerne igangsætter. Analyserne i Anbragte børn mellem kammerater og pædagoger tegner et billede af børn, der på individuelt og kollektivt niveau forholder sig aktivt til de sociale rammer og dilemmaer, som hverdagen i en døgninstitution byder. Data til dette antropologiske studie stammer fra 8½ måneds feltarbejde på to behandlende døgninstitutioner, hvor deltagerobservation i hverdagslivet samt interviews med børn og professionelle er de primære kilder. Anbragte børn og "døgninstitutions-kultur" 1. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Profession Et antropologisk forskningsprojekt, der sætter fokus på børns oplevelser og opfattelser af hverdagen på en døgninstitution DKK Inkl. moms Bogen diskuterer tre teoretiske felter, der sætter rammen om projektet med anbragte børn. Disse felter dækker et dynamisk processuelt kulturbegreb, forståelsen af børn som aktive sociale aktører og endeligt den socialpædagogiske kontekst med begreber som afvigelse og normalitet. Antallet af anbringelser af børn og unge uden for eget hjem er stort og stigende. Gennem flere årtier har man udviklet alternative løsninger til anbringelse uden for eget hjem, men der er stadig et stort behov for yderligere forskning på området. Anbragte børn og "døgninstitutionskultur" henvender sig til videregående uddannelser inden for professionsområdet.

15 Anbringelse uden for eget hjem 1. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Profession Ph.d.-afhandlingen undersøger, om man kan afgøre, hvilken anbringelse af børn og unge, der er bedst. Afhandlingen analyserer og debatterer effekten af sociale indsatser DKK Inkl. moms Antallet af anbringelser af børn og unge uden for eget hjem er stort og stigende. Gennem flere årtier har pædagogiske eksperter udviklet alternative løsninger til anbringelse uden for eget hjem, men der er stadig et stort behov for yderligere forskning på området. Bogens forskningsprogram sætter børn og unges ophold på døgninstitution under lup, og inddrager dermed både forældrenes, børnenes, de unges og de professionelles vinkler på anbringelse. Anbringelse uden for eget hjem henvender sig til videregående uddannelser inden for professionsområdet. Anerkendelse af realkompetencer - en antologi 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Profession En antologi der henvender sig til professionelle, som beskæftiger sig med anerkendelse af realkompetencer i deres daglige arbejde og som ønsker en dybere forståelse af feltet DKK Inkl. moms Antologien bidrager til inspiration gennem udfoldelse af en række grundlæggende analyser og diskussioner af centrale temaer, problemstillinger og dilemmaer i den kompleksitet og kontekst, som anerkendelse af realkompetencer kan ses i forhold til. Bogen bidrager således til diskussion og præcisering af opmærksomhedsfelter, som kan indgå i analyser og kvalificering af arbejdet med realkompetencer i både teori og praksis.

16 Anerkendelse af realkompetencer - en grundbog 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Kirsten Aagaard Profession En anvendelsesorienteret bog, der henvender sig til professionelle, der beskæftiger sig med anerkendelse af realkompetencer i deres daglige arbejde DKK Inkl. moms I bogen beskrives baggrund og principper for arbejdet med realkompetencer i Danmark, processer og faser i det konkrete arbejde med realkompetencer, metodiske spørgsmål vedrørende vurdering og dokumentation, kvalitet og professionalisering af arbejdsfeltet. Desuden beskrives arbejdet med realkompetencer i arbejdslivet og i tredje sektor. Temaer, som alle bør medtænkes i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer. Bogen har især fokus på uddannelsesinstitutionernes opgaver. Den rejser samtidigt en række generelle temaer og giver således en grundlæggende viden om anerkendelse af realkompetencer, som kan anvendes af alle aktører i feltet. Af: Kirsten Aagaard (red.), Anne Marie Dahler (red.), Ellen Enggaard, Håkon Grunnet, Ulla Nistrup, Agnethe Nordentoft, Anette Nymann. Anerkendelse og krænkelse 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Profession Undersøgelsen bygger på en tese om to diskurser vedrørende sygeplejefaget i Danmark: en lægefaglig og en sygeplejefaglig diskurs DKK Inkl. moms Indledningsvis konstruerer bogen et øjebliksbillede ud fra en analyse af sygeplejerskers og lægers ytringer om sygepleje, sygeplejersker og sygeplejefag. De to diskurser fremstår som uargumenterede selvfølgeligheder, og det viser sig, at sygeplejerskernes ytringer og opfattelser ikke har den ønskede virkning i et samfundsmæssigt perspektiv, og at deres fagopfattelser frem mod årtusindskiftet er behæftet med stærke forhindringer for anerkendelse. Anerkendelse og krænkelse konkluderer, at sygeplejersker i forhold til en daglig husstyrelsespraksis og filantropisk praksis i vid udstrækning er selvbestemmende. Disse praksisser anses dog af læger for at være underordnet i forhold til lægevidenskaben på trods af sygeplejerskernes gentagne forsøg på at omdanne dem teoretisk. Udgivelsen er velegnet til professionsområdets videregående uddannelser.

17 Antikkens hjerne. Antikkens tanker om sundhed og sygdom 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Lene Ipsen Belyser videnskabens konkrete opbygning af viden om menneskets anatomi og fysiologi samt menneskets forståelse af sig selv og sin plads i verden i lyset heraf DKK Inkl. moms Den menneskelige hjerne er et stort og aktuelt forskningsområde. Nysgerrigheden og forundringen gælder ikke kun anatomien og det naturvidenskabelige, men også spørgsmål af mere filosofisk karakter om os selv og den verden, vi omgiver os med. Antikkens hjerne belyser denne dobbelthed: videnskabens konkrete opbygning af viden om menneskets anatomi og fysiologi samt menneskets forståelse af sig selv og sin plads i verden i lyset heraf. Denne bog behandler vores vestlige videnskabs spæde begyndelse i det antikke Grækenland og Rom og giver en antik vinkel på historiske og aktuelle diskussioner om sygdom og sundhed samt om tro og videnskab. Udgivelsen har til hensigt at påpege videnskabers og især sundhedsvidenskabernes behov for konstant at være åbne for en humanistisk vinkel i forståelsen af begreber som sygdom og sundhed. Antikkens hjernes antikke og efterantikke tekstudvalg har særligt fokus på antikkens forklaringer og overvejelser bag sundhed, sygdom og hjerne, men også på eftertidens systematiseringer af lægevidenskaben i forsøget på at forklare sygdom og sundhed. Antikrist. Forbandelse over kristendommen. Religionshistoriske hovedværker i uddrag 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Arne Jørgensen Et interessant indblik i en af den religionshistoriske og særligt den religionskritiske litteraturs mest fremtrædende skikkelser, Nietzsche DKK Inkl. moms Nietzsches Antikrist er det klassiske eksempel på kristendomskritikken, som har påvirket ateisme-debatten lige siden bogens udgivelse i Den gengiver i stærk komprimeret form Nietzsches hovedsynspunkter vedrørende religioner og moral. I denne bog præsenteres uddrag af Antikrist, som er oversat direkte fra originalsproget tysk til dansk af ph.d. Arne Jørgensen, der tidligere blandt andet har oversat værker af Hans-Georg Gadamer. Bogen er forsynet med indledning og grundige noter, og er tænkt som hovedværkslæsning gymnasiets B-niveau i religion. Desuden er den en oplagt mulighed for samarbejde med faget filosofi, og vil også kunne benyttes i AT-forløb med et fag som historie. Forbindelsen til dansk kulturliv gennem Georg Brandes' behandling af Nietzsche giver også mulighed for samarbejde med dansk-faget.

18 Anvendt psykologi 5. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Bokforlaget Natur Och Kultur Bogen lægger vægt på en bred orientering i psykologien og skaber dermed overblik over de forskellige psykologiske retninger og deres respektive menneskesyn DKK Inkl. moms Anvendt psykologi - grundbog lægger vægt på en bred orientering i psykologi, de forskellige psykologiske retninger, deres metoder og menneskesyn. Bogen er en oplagt grundbog til psykologi, da den både indeholder kernestof og forslag til supplerende stof. De mange opgaver giver god mulighed for refleksion og samarbejde - og de giver, sammen med omtale af forskellige psykologiske eksperimenter og forsøg, inspiration til elevernes eget arbejde indenfor psykologiområdet. Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt de videregående uddannelser. Anvendt psykologisk leksikon 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Hanne Hylsberg, Michael Rantzau-Meyer Et enestående psykologisk opslagsværk, der kaster lys over nogle af psykologiens væsentligste begreber og mest fremtrædende skikkelser DKK Inkl. moms Bogen indeholder vigtige og interessante opslag om mange af de væsentligste teoretikere inden for områderne psykologi, pædagogik, samfundsfag, sociologi og filosofi. Bogen indeholder også opslag, der tilbyder forklaringer på det væld af fremmedord, der indgår i de bøger, som i dag er på markedet inden for området psykologi. Bogen indeholder forslag til læsning af anden faglitteratur samt henvisninger til spillefilm og tidligere udsendte tv-programmer, der på glimrende vis belyser de mange psykologiske problemstillinger, der søges belyst i bogen. Anvendt Psykologisk Leksikon henvender sig til alle, der har et ønske om at få uddybet deres baggrundsviden om psykologiske begreber og som samtidig også besidder et ønske om at opnå en øget indsigt i emneområder, der relaterer sig hertil.

19 Arbejdet og teknikkens socialhistorie 1. udgave, 1991 ISBN Forfatter(e) Allan Madsen Arbejde er måske livsnødvendigt, alligevel ændres opfattelsen af det over tid. Især har udviklingen af teknik og teknologiske hjælpemidler stor betydning for, hvordan forskellige samfund tillægger arbejdet værdi eller opfatter det som straf. Udgivelsen spænder fra de mest primitive landbrugsredskaber til maskiner og masseproduktion i 1700-tallets Europa DKK Inkl. moms Genoptryk af kultursociologen Allan Madsens (KU) klassiker fra Den retter sig mod fag som: teknologihistorie, samfundsfag og historie. Bogen falder i tre dele, der alle handler om samspillet mellem det menneskelige arbejde og den tekniske udvikling: Første del handler om forestillingen om arbejdet, hvad begrebet indeholder, og hvordan det over tid ændres. Anden del har et mere direkte fokus på sammenhængene mellem teknisk/teknologisk formåen og et samfunds vurdering af arbejde. Her bevæger vi os fra natursamfundene, antikken, det middelalderlige Europa, Kina, den europæiske renæssance og den videnskabelige og industrielle revolution i og 1700-tallet. Tredje del retter blikket mod det arbejdende menneske: mod bonden, håndværkeren og de første lønarbejdere i industrien; mod arbejdet som en samfundsmæssig mulighed og en straf. 117 s/h illustrationer der viser års facinerende teknologihistorie. At bygge bro i vejledning 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Morten Haase, Anni West, Rita Buhl, Randi Boelskifte Skovhus Profession Med begrebet brobygning som gennemgående metafor, bidrager denne bogs kapitler med såvel teoretiske som praktiske perspektiver på relation, metode og samarbejdes betydning i vejledningssammenhænge DKK Inkl. moms God vejledning har relationer som sin forudsætning. Først når en betydningsfuld relation er opbygget, er der grundlag for at skabe den mentale og fysiske bevægelse, som må være vejlednings egentlige mål. Med begrebet brobygning som gennemgående metafor, bidrager bogens kapitler med såvel teoretiske som praktiske perspektiver på relation, metode og samarbejdes betydning i vejledningssammenhænge. At bygge bro i vejledning henvender sig bredt til vejledningsområdets interessenter: Vejledere, vejledningsstuderende og deres undervisere, undervisere og vejledere ved ungdomsuddannelserne og videregående uddannelser, praktikvejledere i virksomheder og institutioner, private vejledningsudbydere m.fl. Bogens kapitler kan læses i sammenhæng eller separat med udgangspunkt i specifik faglig interesse indenfor udvalgte dele af vejledningsfeltet.

20 At læse Karen Blixen 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Ivan Z. Sørensen, Johan Rosdahl Nytænkende Karen Blixen-antologi og introduktion til litterære metoder i én, spændende pakke DKK Inkl. moms Denne bog indeholder en række centrale og meget forskelligartede tekster af Karen Blixen. Bogen introducerer forskellige litterære teorier og metoder, og den viser konkret, hvordan forskellige læsestrategier giver forskellige analyse- og fortolkningsresultater. Et stort antal ukonventionelt udvalgte illustrationer ledsager tekster og introduktioner. Bogen kan bruges både i danskundervisningen og af litteraturinteresserede læsere. Den er skrevet med stor indsigt og stort overskud: Det skal være fornøjeligt at læse Karen Blixen. At læse tegneserier - At lave tegneserier - Ina Korneliussen læser Persepolis 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Ina Korneliussen Forlag: Cobolt At læse tegneserier - At lave tegneserier - Ina Korneliussen læser Persepolis er et opgavehæfte til elever i gymnasiet, HF og folkeskolens ældste klasser DKK Inkl. moms At læse tegneserier er en praksisorienteret indføring i tegneseriens virkemidler. Der arbejdes med layout, billeder og ord, sekvens m.m. Gennem en kombination af læsning, praktiske øvelser samt diskussioner af tekster og billeder opnår eleverne en bedre analyseevne. At læse tegneserier tager udgangspunkt i PERSEPOLIS, en graphic novel af Marjane Satrapi. Herudover viser Ina Korneliussen gennem sine egne illustrationer hvordan tegneserier fungerer. Der er øvelser til alle afsnit og eleverne får mulighed for at lave deres egne tegneserier. At læse tegneserier er skrevet af Ina Korneliussen, tegneserietegner og ophavskvinde til blandt andre Små dyr og Fortællingen om dengang jeg fik en bamse. Ina Korneliussen er herudover gymnasielærer i billedkunst og dansk, hvor tegneserier indgår som et centralt punkt i hendes undervisningsforløb.

21 At starte en udvikling 1. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Profession I bogen analyserer forfatteren implementeringen af programmet "Ny Start" DKK Inkl. moms Antallet af anbringelser af børn og unge uden for eget hjem er stort og stigende. Gennem flere årtier har man udviklet alternative løsninger til anbringelse uden for eget hjem, men der er stadig et stort behov for yderligere forskning på området. Anbringelse af børn og unge på institution er stadig almindeligt og udbredt, men alligevel har man kun en sparsom viden om, hvordan det går børn og unge på behandlingsinstitutionerne. På baggrund af interviews med deltagerne i programmet rejser forfatteren to væsentlige spørgsmål om, hvordan et importeret program bliver en del af en dansk kommune, og hvordan dette program skaber væsentlige forandringer hos deltagerne, som i dette tilfælde er unge med en begyndende kriminel løbebane. At starte en udvikling er anvendelig på professionsområdets videregående uddannelser. AT tale 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Annelise Buhl Staunstrup En værktøjskasse til mundtlige oplæg og projektfremlæggelser, der forklarer, hvordan man arbejder systematisk og konstruktivt med retorik og mundtlige fremstilling DKK Inkl. moms AT tale giver gode råd til mundtlige oplæg og den mundtlige eksamen. Bogen gennemgår det retoriske pentagram og de fem s'er til forberelse af en mundtlig præsentation; stof, struktur, sprog, stikord og scene. Der er også hjælp at hente til de krav og forventninger, der stilles inden for de tre faglige hovedområder; det humanistiske, det samfundsvidenskabelige og det naturvidenskabelige. AT tale vejleder desuden i, hvordan man kan forberede sig til de mundtlige eksamener i hele uddannelsesforløbet, og bogen kan derfor bruges fra starten af 1.g.

22 AT-håndbogen 3. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Ole Schultz Larsen, Marianne Dideriksen, Agnes Witzke, Niels Søren Hansen, Mimi Olsen, Mads Rangvid, Gitte Frølich, Johanne Winding Nordestgaard, Niels Hartling, Henrik Adrian, Henrik Madsen, Henrik Jagd, Asbjørn Petersen, Terese M. O. Nielsen, Christian Munch-Hansen Et opslagsværk til gymnasielever over de metoder, som fagene i AT bygger på DKK Inkl. moms AT-håndbogen er et opslagsværk til gymnasieelever. De kan slå op i bogen og få et overblik over fagenes metoder når de skal vælge fag i AT Bogen består af en kort indledning, der giver en introduktion til fagområdet for Almen studieforberedelse, efterfulgt af et kortere afsnit om fagenes placering i en videnskabsteoretisk sammenhæng. Herefter følger bogens dominerende del - nemlig metodeafsnittet med præsentation af hvert fags metoder. I metodeafsnittet præsenterer hvert fag de metoder, der kan komme i spil i forbindelse med AT-eksamen. Afsnittene er skrevet af faglærere med solid undervisningserfaring i et sprog, der henvender sig til de studerende. Endelig er der også en kort afslutning, der giver gode råd til eleverne om AT-eksamen. Bogen kan både anvendes, når de studerende skal vælge fag i AT, når de skal arbejde med synopsis, og når de skal til eksamen. I forhold til 2. udgave er der i denne 3. udgave tilføjet et afsnit om narrative metoder under faget idræt. Basissamf.dk 3. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Jørgen Winding En kort, klar og inspirerende basisbog i samfundsfag, som lægger op til debat og fordybelse i aktuelle emner DKK Inkl. moms Basissamf.dk er en kort, klar og inspirerende basisbog i samfundsfag, som også kan bruges til tværfagligt samarbejde. Bogen bruger ideologierne og det historiske perspektiv til at skabe sammenhæng mellem socialisering, ideologi og velfærd, økonomi og arbejdsløshed, politik og EU. Bogen er kort og lægger op til debat og fordybelse i aktuelle emner. Basissamf.dk ser samfundet i et udviklingsperspektiv og er derfor meget velegnet til tværfagligt samarbejde med historie og religion. Du kan her finde ideer til, hvordan man kan bruge bogen i den daglige undervisning. Bogen henvender sig til undervisning i samfundsfag på gymnasiet og hf, men er også velegnet i tværfaglige sammenhæng, fx kulturfag på hf og ATforløb i gymnasiet, samt i samarbejde med historie og religion. Derudover kan bogen også bruges i grundskolens overbygning.

23 Basissamf.dk 4. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Jørgen Winding En tidssvarende introduktion til samfundsfag DKK Inkl. moms Bogen bruger ideologierne og det historiske perspektiv til at skabe sammenhæng mellem socialisering, ideologi og velfærd, økonomi og arbejdsløshed, politik og EU. Materialet er kort og lægger op til debat og fordybelse i aktuelle emner. Basissamf.dk ser samfundet i et udviklingsperspektiv og er derfor meget velegnet til tværfagligt samarbejde med historie og religion. På basissamf.systime.dk kan du finde ideer til, hvordan man kan bruge materialet i den daglige undervisning. Materialet henvender sig til undervisning i samfundsfag på gymnasiet og hf, men er også velegnet i tværfaglige sammenhæng, fx kulturfag på hf og ATforløb i gymnasiet, samt i samarbejde med historie og religion. Basketball ABC - teknik og taktik 1. udgave, 2002 ISBN Forfatter(e) Ole Nedergaard, Rob Friedrich, Jesper Hauge En grundbog, der udvikler spillernes basketball-færdigheder og glæden ved at spille DKK Inkl. moms Basketball ABC gennemgår de fundamentale teknikker i basketball gennem detaljerede emnebeskrivelser. Desuden indeholder bogen et stort udvalg af øvelser og småspil til indlæring af gode tekniske færdigheder. Angrebs- og forsvarsspillet udvikler spillernes taktiske forståelse i spilsituationer fra»1 mod 1«til»5 mod 5«. Bogen fokuserer særligt på»3 mod 3«- spillet, som giver en perfekt blanding af indlæring og intensitet i spillet. Hvert af bogens afsnit opsamler nyttige tips til underviseren i tipsbokse. Basketball ABC gør ligeledes idrætsundervisningen lettere gennem afsnit om begynderregler og forslag til undervisningsforløb. Her på siden kan man finde supplerende materiale til bogen i form af forslag til forløb, vægttræningsprogram samt en række interessante links. Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt videregående uddannelser.

24 Bhagavadgita. Religionshistoriske hovedværker i uddrag 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Erik Reenberg Sand Hinduismens mest berømte religiøse og filosofiske værk DKK Inkl. moms Bhagavadgita er hinduismens meste berømt religiøse og filosofiske værk, som gennem to årtusinder har været en hellig bog for indere, og som også i Vesten har vundet talrige læsere. Hovedpersonens etiske dilemma er: Må man dræbe familie og venner i en højere sags tjeneste? De fyldige uddrag i denne bog lader Bhagavadgita fremstå som et værk, som søger at forene forskellige religiøse ideer og veje til udfrielse fra genfødslernes kredsløb. Nærværende uddrag af det religionshistoriske hovedværk er oversat af lektor Erik Reenberg Sand, Københavns Universitet. Udgivelsen er ment som en tiltrængt fornyelse af de ret få udgivelser af hovedværker fra hinduismen, der foreligger på dansk. Specielt kan den bruges som "hovedværkslæsning" til gymnasiets B-niveau i religion. I en større emnemæssig sammenhæng er skriftets historiske betydning for både kolonitiden og den moderne hinduisme en oplagt undervisningsmulighed. Billeder af ny velfærd - fra visioner til praksis 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Billeder af ny velfærd - fra visioner til praksis afspejler nye tendenser i offentlige institutioners arbejde med produktion og levering af velfærdsydelser 0.00 DKK Inkl. moms Et fænomen er på spil i den danske velfærdsdebat. Et fænomen med mange navne: samskabelse, medborgerskab, selvværd, partnerskaber, netværk, social innovation, kærlig kommune, kommunen 3.0. Navne, som alle dækker over en række tendenser, der i denne udgivelse samles i begrebet Ny velfærd. Ny velfærd afspejler nye forståelser og forventninger til, hvordan velfærd produceres og leveres. Bidragyderne fortæller her om eksperimenter med nye organisationsformer og roller i løsningen af traditionelle velfærdsopgaver, der udfordrer forståelsen af, hvad demokrati, styring og offentlige institutioner er, og hvordan ledere, medarbejdere og ikke mindst borgere agerer. Billedet af fænomenet er komplekst, og bogens ambition er ikke at give et samlet overblik. Der leveres en række snapshot fra den praksis, hvor 'Ny velfærd' skabes, og dilemmaerne udspiller sig. Fortællingerne understøttes af teoretiske vinklinger. Hensigten er at gøre læseren klogere på det nye fænomen og på egne handlemuligheder.

25 Billeder på integration 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Margit Anne Petersen, Stine Simonsen Puri Præsenterer nye og spændende metoder til studiet af integration - kulturelt, socialt, politisk og økonomisk DKK Inkl. moms Udgivelsen kombinerer fortællinger, billeder og statistikker for at give et nuanceret billede af, hvad integration er, og hvordan den foregår. Bogen indeholder: Cases, der gør integrationsdebatten konkret og nærværende. Arbejdsopgaver, der giver mulighed for at omsætte den gennemgåede teori i praksis, så elever og studerende er rustet til selv at tage på feltarbejde. En historisk gennemgang af immigrationen i Danmark. Hvert kapitel introducerer til en ny samfundsvidenskabelig metode (deltagerobservation, brug af kamera og video, interviews, spørgeskemaer og statistik) og giver grundige definitioner af faglige begreber. Bogen kan anvendes i alle faglige sammenhænge, hvor integration er på dagsordenen - for ungdomsuddannelsernes vedkommende specielt i samfundsfag, religion, kultursamfundsfaggruppen og AT. Vil desuden kunne anvendes på de videregående uddannelser, fx på pædagog- og socialrådgiveruddannelserne. Billedkunst - Metode, kronologi tema 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Ole Laursen, Henrik Scheel Andersen Et must i billedkunstundervisningen. Bogen giver anvendelige redskaber til forståelsen af billedkunstens verden og betydningen af det æstetiske i samfundet DKK Inkl. moms Bogen giver en bred introduktion til billedets virkemidler såsom komposition, form, farve, lys og skygge og anvender samtidige forskellige analytiske synsvinkler på udvalgte værker; formanalyse, socialanalyse og betydningsanalyse. Billeder, skulpturer og arkitektur belyses på tværs af tid i tematiske sammenstillinger, og derudover præsenterer bogen tre historiske perioder - perioden op til 1400, perioden fra og perioden efter Bogen beskæftiger sig også med udvalgte gengivelsesstrategier i en redegørelse for kunstnernes forskellige måder at forholde sig til virkeligheden på. Billedkunst - metode, kronolgi, tema henvender sig primært til billedkunstundervisningen i gymnasiet og på hf, men bogen har med stor succes også været brugt på seminarierne. Derudover er den også anvendelig i andre sammenhænge, hvor unge og voksne undervises i en teoretisk tilgang til billedkunsten og dens betydning for menneske- og samfundsliv.

26 Biologi C 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Troels Wolf, Henrik Falkenberg, Peder K. Gasbjerg, Henning Troelsen, Annette Balle Sørensen, Chris Østergaard Første del af grundbogssystemet Biologi C/C+B, der giver en grundlæggende indføring i den biologiske forståelse af cellelivet, menneskekroppen og naturen DKK Inkl. moms Denne bog giver sin læser en solid og bred indføring i det biologiske fagområde. På mikroniveau tematiserer bogen de grundlæggende kendetegn for enhver form for celleliv. Denne gennemgang føres videre i en forklaring af menneskekroppen i temaer såsom Kroppens organsystemer Kredsløbet og åndedrætssystemet Hjerte-kar-sygdomme Kondition Kost, fordøjelse, appetitregulering og glykæmisk indeks Kønsorganer, seksuelle reaktioner, kønshormoner, graviditet og prævention DNA Derudover sætter Biologi C også fokus på det biologiske kredsløb i naturen i en gennemgang af bl.a. Bioteknologi Husdyrproduktion Fotosyntese og respiration Biologisk nedbrydning Landbrug Vandmiljø Bogen er forsynet mellem et stikordregister, der gør det let at navigere i bogen, og er opbygget i moduler, hvilket giver et fleksibelt materiale, der nemt kan indgå i tværfaglige sammenhænge.

27 Biologi C+B 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Troels Wolf, Henrik Falkenberg, Peder K. Gasbjerg, Henning Troelsen, Annette Balle Sørensen, Torben Skou, Chris Østergaard, Bodil Junker Pedersen, Lis Ravnsted-Larsen Anden del af grundbogssystemet Biologi C/C+B, der giver en grundlæggende indføring i den biologiske forståelse af cellelivet, menneskekroppen og naturen DKK Inkl. moms Denne bog giver sin læser en solid og bred indføring i det biologiske fagområde. På mikroniveau tematiserer bogen de grundlæggende kendetegn for enhver form for celleliv, herunder eksempelvis mirkoorganismer, vira og osmose. Denne gennemgang føres videre i en forklaring af menneskekroppen i temaer såsom Kroppens organsystemer Kredsløbet og åndedrætssystemet Muskelsystemet Hjerte-kar-sygdomme Kondition Kost, fordøjelse, appetitregulering og glykæmisk indeks Hjernen og nervesystemet Kønsorganer, seksuelle reaktioner, kønshormoner, graviditet og prævention Immunsystemet HIV, AIDS og kræft DNA Genetik Derudover sætter Biologi C også fokus på det biologiske kredsløb i naturen i en gennemgang af bl.a. Bioteknologi Husdyrproduktion Fotosyntese og respiration Biologisk nedbrydning Landbrug Vandmiljø Spildevandsrensning Succesion Bogen er forsynet mellem et stikordregister, der gør det let at navigere i bogen, og er opbygget i moduler, hvilket giver et fleksibelt materiale, der nemt kan indgå i tværfaglige sammenhænge. Se forskellen mellem 1. og 2. oplag

28 Biologibogen 3. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Niels Søren Hansen, Grethe Hestbech, Hans Marker, Ingelise Kahl, Lisbet Marcussen Denne 3. udgave er revideret, udvidet og ajourført med de nyeste forskningsresultater DKK Inkl. moms Økologikapitlet er restruktureret og udvidet med endnu et økosystem: De ferske vande. Kapitlerne Økologi, Fysiologi, Sexologi, Mikroorganismer og immunologi, Cellebiologi og Genetik dækker læreplanernes beskrivelse af biologi på C- niveau og B-niveau. Bioteknologi - en basisbog 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Peder K. Gasbjerg En introduktion til bioteknologisk forskning, sygdomsbehandling og produktion i praksis DKK Inkl. moms Bioteknologi bruges i et hav af sammenhænge i det moderne samfund. Denne basisbog beskriver fundamentale områder inden for bioteknologien såsom celler, nukleisyrer, proteiner, og der gives grundig gennemgang af genernes opbygning og regulering samt enzymers struktur og funktion. Bioteknologi en basisbog kan med fordel anvendes sammen med Bioteknologi en temabog. Bioteknologi - en temabog 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Peder K. Gasbjerg, Annette Balle Sørensen En introduktion til bioteknologisk forskning, sygdomsbehandling og produktion i praksis DKK Inkl. moms Bioteknologi bruges i et hav af sammenhænge i det moderne samfund. Temabogen Bioteknologi introducerer et bredt udsnit af de mange områder inden for forskning, behandling af sygdomme, landbrug og industri, hvor bioteknologien finder anvendelse. Forfatterne til de enkelte kapitler er eksperter, der selv arbejder inden for området. Derfor giver bogen et indblik i den nyeste forskning, og i hvordan bioteknologi bruges i praksis. I alt indeholder bogen 12 kapitler, der spænder fra ølbrygning til kræftbehandling, enzymer til fremstilling af bioethanol og infektionsbekæmpelse. Bioteknologi en temabog kan med fordel anvendes sammen med Bioteknologi en basisbog, der indeholder en del af kernestoffet til faget Bioteknologi A, og som dermed understøtter temabogen. Blandt andet indeholder basisbogen et kapitel, der beskriver en række eksperimentelle, bioteknologiske arbejdsmetoder, hvoraf flere omtales eller anvendes i kapitlerne i temabogen.

29 Blod, slim & galde 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Simon Laursen, Anders Frøland Rummer seks nyoversatte tekster om antikkens syn på sygdom og helbredelse fra Hippokrates lægekunstens fader. Grundige introduktioner gør teksterne lette at forstå og indsætte i en bredere kulturel sammenhæng DKK Inkl. moms Blod, slim og galde indeholder tekster, som man ifølge traditionen har tilskrevet lægen. Hippokrates fra Grækenland i 400-tallet fvt. Bl.a. lægeeden, som på tværs af årtusinderne og en moderne lægevidenskab, stadig har indflydelse på, at gerningen udføres efter høje etiske principper. Teksterne handler om de første, antikke lægers forhold til patienten, til de naturlige og sociale omgivelser, til religion, til tidens sociale og politiske strømninger. Men først og fremmest handler de om, hvad det vil sige at være læge og hvordan man går videnskabeligt til værks vel at mærke inden man havde en tradition og forbilleder at læne sig op af. Bogen egner sig at tone undervisningen i oldtidskundskab i de naturvidenskabelig retning samt til AT-forløb som samtænker fag som oldtidskundskab, filosofi og biologi. Blues 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Bjarne Mørup Fortæller historien om blues fra dens spæde begyndelse i slaveriets Amerika frem til midten af det 20. århundrede DKK Inkl. moms Bogen indeholder dels en musikfaglig beskrivelse af blues, dels en skildring af bluesmusikkens miljø og samspillet med det omgivende samfund. Bogen er forsynet med talrige node- og teksteksempler, og fremstillingen får liv og perspektiv gennem inddragelse af en række vedkommende fotos og spændende kildetekster i form af citater fra musikere og andre, som deltog i og fulgte udviklingen på nærmeste hold. De numre, der er nærmere omtalt i bogen, kan købes på en dobbelt-cd.

30 Brand Elegance 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Dorrit Bøilerehauge Profession Beskrivelse på vej DKK Inkl. moms Brand Elegance fills a gap. Although the community of online enthusiasts is growing by the second, brands at large are still hesitating at the gates of online platforms. Online insecurity seems to die hard, and only a fraction of the possibilities are used. Brand Elegance takes its point of departure in the conditions of consumers as people. Using fashion as an example, it explains what creative brands and products mean to people, and how a sensory relationship can be established. It faithfully sticks to the sensory perspective and method throughout the comprehensive and illustrative case material of brands in the creative industries. With its operational approach to building a sensory brand on all platforms, Brand Elegance unfolds the numerous possibilities in online and offline branding with precise guidance and new perspectives. The book unites a multitude of often seemingly disconnected areas into a set of strategic tools for an involving brand experience. It unfolds both the why and the how. The panoramic categorization of fashion film and the inclusion of offline retail offer the reader a structured, yet, inspirational insight into areas calling for further integration and development vis-à-vis the traditional brand platform. Brand Elegance introduces an operational take on multi-platform strategy and sensory involvement, i.e. two vital areas in strategic branding. The concept Brand Elegance becomes a guideline to pursue and a goal to reach for experts, students and professionals alike. Brudstykker fra en landsbydegns gulvgrube citater fra danske stile 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Steen Svava Olsen Til dig, som holder af sproget, dets muligheder, begrænsninger, faldgruber, krinkelkroge, særheder og snarer DKK Inkl. moms "Hvis man som politiker vil beholde magten, er man af og til nødt til at true nogle kameler." "Bliver man ramt af kedsomhed, kan det få frygtelige konsekvenser, man kan fx blive alkoholiker, narkoman, begå selvmord eller begynde at gå til psykolog." "For de fleste mennesker er den højeste form for lykke den der opstår, når de første gang sætter et barn til livs." "Ingen mennesker i dagens Danmark har tillid til hverken Gud eller andre politikere." Her er knap 1000 guldkorn som disse samlet i en bog, der kalder smilet frem hos selv den værste pessimist.

31 Brug litteraturhistorien 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Mimi Sørensen, Mads Rangvid Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime En klar og didaktisk gennemtænkt fremstilling af litteraturhistorien fra middelalderen til nutiden DKK Inkl. moms Det didaktiske mål i udgivelsen er at gøre litteraturhistorien konkret og nærværende. Og ikke mindst brugbar! Deraf titlen. Anvendeligheden sikres på mange måder. Først og fremmest er udgivelsen opgavebaseret. Elever og kursister opfordres gennem de meget varierede opgavetyper til at reflektere og diskutere. De skal opbygge deres viden og forståelse ved at analysere tekster og billeder og ved at teste deres viden. Fagets skriftlige dimension er tænkt med, idet udgivelsen indeholder en række skriveøvelser. Endvidere er materialevalget uhyre varieret: billeder, fremstilling, tekster, citater, opgaver - og ofte overraskende sat sammen. På den måde bliver fremstillingen motiverende, og der appelleres til mange læringsstile. Udgivelsen er nem at orientere sig i, fordi strukturen er ensartet. Hvert kapitel indledes med en opgave, der skal vække nysgerrrighed og engagement og det afsluttes med perspektivering og en (selv)test. Brug litteraturhistorien er tematisk vinklet. Eksempelvis skaber temaer som selviscenesættelse og forfængelighed forbindelse mellem barokken og det univers eleven eller kursisten bevæger sig i. Målgruppen er først og fremmest elever og kursister på hf, stx, hhx og htx. Buddhisme - introduktion og tekster. udgave, ISBN Forfatter(e) Anders Nielsen En didaktisk og faglig gennemtænkt grundbog til buddhismen DKK Inkl. moms Bogen indeholder et væld af unikke billeder og mange nyoversatte tekster til brug i det faglige arbejde. Buddhisme er øvelsesbaseret og opfordrer eleverne til selvstændigt at gå på opdagelse i buddhismens univers. Indledningsvis introduceres læseren til buddhismens historiske udvikling, udbredelse og centrale forestillinger. Herefter lægges der op til fordybelse i buddhismens ritualside og etikken og ikke mindst billedernes betydning i den buddhistiske praksis. De forskellige kontekster, buddhismen indgår i, tydeliggøres via de tre selvstændige landekapitler: Buddhisme i Thailand Buddhisme i Japan Tibetansk buddhisme Kapitlet Buddhisme i Vesten sætter buddhismen ind i en dansk og vestlig kontekst. Kapitlet rummer afsnit om immigrantbuddhisme og konvertitbuddhisme.

32 Buddhismen i Kina 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Esben Andreasen Bogen er en introduktion til buddhismen, Kinas historie og buddhismen i Kina, og derudover 36 tekster, hvoraf de fleste ikke før har været publiceret på dansk DKK Inkl. moms Buddhismen i Kina er en introduktion til buddhismen, Kinas historie og buddhismen i Kina, og derudover 36 tekster, hvoraf de fleste ikke før har været publiceret på dansk. Bogens Sutra-tekster er oversat direkte fra pali og sanskrit. Udgivelsen trækker maoismen frem som buddhismens modspiller i stedet for at forholde sig primært til andre religiøse traditioner i Kina, som daoismen og kongfuzianismen. Det store spørgsmål, som bogen belyser, er buddhismens situation i Kina i dag, men dette kan kun besvares med viden om buddhismens historie i Kina. Tekstudvalget er opdelt i kapitler om: Buddhismens oprindelse, modtagelse og udvikling i Kina Buddhismen i 1900-tallets Kina Maoismen - Buddhismen efter Mao. Webmaterialet til bogen, består af en række videooptagelser om moderne religiøs praksis samt nyttige webadresser. Optagelserne består af morgenrecitationer i klostre, meditation i en munks egen celle og besøg på Wutaishan, et af Kinas hellige bjerge indenfor buddhismen. Buddhismen i Kina indgår i systimes religionsserie religion og kultur. Building English 2. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Michael Pierce Engelsksproget bog omkring det tekniske sprog og de processer, der indgår i bygningskonstruktion og planlægning DKK Inkl. moms Building English introducerer det tekniske sprog på en brugervenlig måde. Bogen indeholder et præcist og enkelt sprogbrug samt illustrative og detaljerede tegninger. Desuden opnår brugeren en god indsigt i bygningsverdenen gennem relevante opgaver. Bogen beskriver opførelsen af bygninger fra idé og planlægning til konstruktion og færdiggørelse. Endvidere præsenterer bogen de tekniske betegnelser for materialer, redskaber, bygningstyper, konstruktionens processer etc. på en simpel måde, der ikke forudsætter kendskab til emnet.

33 Bysociologi 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Malte Warburg Sørensen, Mads Strarup Samfundsfagligt kernestof bliver undersøgt på forskellige vis med byen og dens indbyggere som den overordnede ramme DKK Inkl. moms Bysociologi retter sig primært mod samfundsfag, hvor fagets kernestof bliver undersøgt med byen og dens indbyggere som den overordnede ramme. Hvordan foregår identitetsdannelsen i den senmoderne by? Hvordan kan magtformerne ses i det urbane landskab? Hvem bestemmer hvor byen skal hen, og hvem er de politiske aktører i byen? Hvordan kan velfærdsstatens lighedsidealer læses i forstadens arkitektur? Hvordan påvirker globaliseringen byernes udvikling? Udgivelsen introducerer cases og temaer som cyklisme, ghettoer og overvågning i byen, som relateres til samfundsfaglige grundbegreber som senmodernitet, velfærdsstaten, identitet, social mobilitet, international politik m.fl. Bysociologi tilbyder endvidere en række spændende muligheder for tværfagligt samarbejde med historie, dansk, idræt, naturgeografi og engelsk, men kan også indgå som fagligt forlæg for AT-forløb og indeholder bl.a. et kapitel fyldt med ideer til den faglige studietur.

34 Børns fysiske aktivitet i børnehaver 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Hanne Værum Sørensen Profession En analyse af 5-6-årige børns muligheder og betingelser for fysisk aktivitet i forskellige børnehaver og den fysiske aktivitets betydning for børns udvikling DKK Inkl. moms Børn er fysisk aktive, fordi det er sjovt og rart at lege, og fordi børn godt kan lide at være aktive sammen med andre. I legen udfordrer de sig selv og hinanden. Den fysiske aktivitet kan give børn tilfredsstillelse i nuet og kan motivere dem til fortsat at være aktive, når de vokser op. I denne ph.d.-afhandling peger Hanne Værum Sørensen på, at pædagoger, der selv kan lide at være fysisk aktive, fremmer børns lyst til at bevæge sig. Omvendt påvirker det børn i en negativ retning, hvis pædagogerne udstråler, at bevægelse er forbundet med pligt og noget, der skal overstås. Igennem sin forskning viser Hanne Værum Sørensen, at pædagogerne, ud over at have interesse for fysiske aktiviteter, også skal besidde en vis portion viden og praktiske færdigheder. De fysiske aktiviteter skal være forskellige og variere i sværhedsgrad, for at fastholde børnenes interesse og bevægelsesglæde. Og når pædagogerne ikke bekymrer sig for meget om børnene bliver snavsede eller kommer til skade, fremmer det børnenes lyst til at være aktive. Hanne Værum Sørensen har kombineret kvantitative og kvalitative metoder. Hun har evalueret de fysiske og sociale rammer i 43 børnehaver. Hun har gennemført videoobservationer af børns deltagelse i krop og bevægelsesaktiviteter, som pædagogerne organiserer og af børns egne fysisk aktivitetslege. Desuden har hun undersøgt pædagogernes holdning og værdier i forhold til sundhed, krop og bevægelse. C Erhvervsøkonomi 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Knud Erik Bang, Marianne Poulsen, Gitte Størup, Birgitte Schou, Henrik Højmark En introduktion til erhvervsøkonomi på C-niveau DKK Inkl. moms Lærebogen C Erhvervsøkonomi er en fortsættelse af lærebogen FED Erhvervsøkonomi til niveauerne F, E og D. Materialet henvender sig især til handelsskolernes grunduddannelse, men kan også anvendes på andre uddannelser, hvor der er behov for en indføring i erhvervsøkonomi. I lærebogen møder vi igen Rikke Bæk fra Fashion Shoe, der illustrerer de forskellige teoretiske emner og sikrer det praksisnære. Bogen er formuleret i et letlæseligt sprog og med grafiske elementer, der støtter eleverne og hurtigt giver et overblik over økonomiske grundbegreber og stofområder. I tilslutning til lærebogen er der udarbejdet en opgavesamling, der indeholder et bredt udvalg af opgaver, som dækker lærebogens emner, og som følger lærebogens struktur. ibogen c-eo.systime.dk samler både teoribog og opgavebog, men også videoklip, interaktive opgaver, præsentationer og quizzer.

35 C Erhvervsøkonomi - opgavesamling 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Knud Erik Bang, Marianne Poulsen, Gitte Størup, Birgitte Schou, Henrik Højmark En opgavesamling med mange forskellige opgavetyper til erhvervsøkonomi C DKK Inkl. moms Opgavesamlingen til niveau C er en fortsættelse af opgavesamlingen til niveauerne F, E og D. Opgaverne lægger sig op ad materialet i lærebogen C Erhvervsøkonomi. Materialet henvender sig især til handelsskolernes grunduddannelse og kan anvendes i tilknytning til lærebogen. Materialet kan også anvendes på andre uddannelser, hvor der er behov for en grundlæggende indføring i erhvervsøkonomi. I opgavesamlingen følges fire gennemgående virksomheder, som danner fælles referenceramme. Opgaverne er varierede og praksisnære og træner eleverne i begrebsforståelse, argumentation, informationssøgning, præsentationsteknik og brug af relevante it-værktøjer. Opgaverne er formuleret i et letforståeligt sprog og er opbygget med progression. ibogen c-eo.systime.dk samler både teoribog og opgavebog, men også videoklip, interaktive opgaver, præsentationer og quizzer. C-nøglen - musiklære for C-niveau 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Johannes Grønager En grundig og systematisk indføring i den basale musiklære; noder, skalaer, intervaller, akkorder, rytmer og musikinstrumenter DKK Inkl. moms Bogen er tilrettelagt således, at stoffet kan bruges i forbindelse med musikudøvelse, og bogen refererer derfor jævnligt til begrebernes praktiske anvendelighed. Bogen indeholder fire kapitler: Grundlæggende musiklærer, der indeholder nodelære, intervallære og akkordlære på et basalt niveau. Der er også praktiske anvisninger på, hvordan akkorder spilles på tangentinstrumenter. Rytmik og SDS (Sang - Dans - Spil), som er en praktisk tilrettelagt indføring i rytmelæren. Kapitlet indeholder en del SDS-øvelser, som styrker rytmesansen generelt og samtidig danner grundlag for rytmelæren. Guitar og bas, der er en praktisk indføring i elementær spil på bas og guitar. Musikkens instrumenter, der er en oversigtspræget gennemgang af de hyppigst anvendte instrumenter i den vestlige kulturs musik. Bogen er rig på nodeeksempler og anskuelige illustrationer, og til sidst i bogen er en række opgaver, der kan være en god hjælp i arbejdet med det teoretiske stof. Bogen henvender sig først og fremmest til musikundervisningen på ungdomsuddannelserne.

36 Capability Approach - en ny tilgang til pædagogik, uddannelse og omsorg 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Niels Rosendal Jensen, Christian Christrup Kjeldsen Profession Tilbyder et nyt syn på pædagogikken. Et opgør med pædagogisk formynderi og ligegyldighed DKK Inkl. moms Capability Approach giver en helt ny tilgang til pædagogikken i Danmark. Internationalt er tilgangen ofte anvendt, også i forhold til de pædagogiske, uddannelses- og sundhedsprofessioner. Nobelpristageren Amartya Sen er teoretikeren, der har skabt teorien med base i moral- og nyttefilosofiens spørgsmål om velfærd. Tilgangen rejser spørgsmålet: Lighed i forhold til hvad? I Danmark er denne bog blandt de første samlede introduktioner. Tilgangen har velfærd og det gode liv som overordnet mål. Uddannelse, penge og omsorg er alle midler i bestræbelsen herpå. Hvordan skaber og sikrer vi os muligheden for det gode liv for den enkelte? Det liv som er værdifuldt? Dette søger forfatterne at give et bud på. Et bud forankret i Capabilitytilgangen og den nutidige samfunds- og uddannelsessituation i Danmark. CASEstudier i profession og uddannelse 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Kirsten Højbjerg, Åge Rokkjær Profession Denne undervisningsbog retter sig mod professionsuddannelserne som en metode til kobling mellem teori/praksis-forholdet i pædagogisk sammenhæng DKK Inkl. moms Professionsuddannelserne befinder sig i feltet mellem akademisk og forskningsmæssig teoridannelse og de daglige udfordringer, som den professionsudøvende skal kunne håndtere. CASEstudier er skrevet med henblik på at skabe dynamik i teori/praksisforholdet og samtidig fastholde den professionsrettede læring. Bogen omhandler følgende cases: praksis-cases opgave-cases iagttagelses-cases Herudover giver bogen metodeindsigt til videreuddannelse. Bogen henvender sig hovedsageligt til det pædagogiske område.

37 Civilreligion i Amerika. Religionshistoriske hovedværker i uddrag 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Oversættelser af klassiker inden for religonssociologien om hvordan nationer dyrker sig selv gennem ritualer, trosforestillinger og symboler DKK Inkl. moms Civilreligion i Amerika er en klassiker inden for religonssociologien. Fokus i teksten er, hvordan nationer dyrker sig selv gennem ritualer, trosforestillinger og symboler. Bellahs tekst er for første gang oversat til dansk. Udgivelsen indeholder også nyoversættelser af korte uddrag af værker af oplysningsfilosoffen Jean- Jacques Rousseau og sociologen Emile Durkheim. Begge har haft afgørende indflydelse på Bellahs konstruktion af den specifikt amerikanske civilreligion. Udgivelsen er forsynet med en indledning, der gør Bellahs artikel anvendelig i studiet af nationer og nationalisme både i en global og en dansk kontekst. Creative writing 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Domenic Macaulay Bogen gennemgår analyse af forskellige tekstgenrer fiktion og non-fiktion DKK Inkl. moms Præsentationen af den engelskfaglige terminologi suppleres med kreative øvelser. Med inddragelse af tekstanalysen viser bogen gennem eksempler og øvelser, hvordan essayopgaven kan struktureres og skrives. Crime in fiction 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Jørgen Døssing Jepsen, Gitte Vest Barkholt En antologi med syv britiske og amerikanske noveller fra den populære krimigenre, alle af nyere dato DKK Inkl. moms Crime in Fiction er karakteriseret ved, at fortællerne ikke er helt gennemskuelige eller troværdige. Desuden er der arbejdsspørgsmål opdelt i følgende kategorier: Pre-reading tasks Questions Creativity Bogen er velegnet til temalæsning.

38 Danmark - besat og befriet 1. udgave, 2000 ISBN Forfatter(e) Peter Frederiksen Giver indblik i et af de mørkeste kapitler i nyere tids Danmarkshistorie, nemlig tiden før, under og efter 2. verdenskrig DKK Inkl. moms Den tyske besættelse af Danmark 1940 til 1945 er en af de mest veldokumenterede og kontroversielle emner i Danmarkshistorien. Til stadighed berøres vi af disse fem år, der ikke alene har præget den generation, der oplevede krigen, men også de efterfølgende generationer. Med mellemrum dukker spørgsmål fra besættelsen op bl.a. i kraft af nye historiske undersøgelser. Danmark - besat og befriet adresserer netop nogle af disse spørgsmål. Bogen belyser optakten til Danmarks besættelse i 1940 med hovedvægt på Danmarks sikkerhedspolitiske forhold til den store nabo i syd. Selve besættelsen beskrives med fokus på en række temaer, der afspejler de seneste års forskning - Tysklandsarbejderne, danskerne på Østfronten, tyskerpigerne, jødeflugten til Sverige og minerydningen på Vestkysten. I et afsluttende afsnit behandles befrielsen og den udvikling, der førte frem til Danmarks tilslutning til Nato. Bogen indeholder 32 skriftlige kilder, blandt andet dagbogsoptegnelser fra danskere på østfronten, interviews med tyskerpiger, breve fra modstandsfolk og dagbogsoptegnelser fra helt almindelige danskere, der oplevede krigen fra sidelinjen. Danmark - besat og befriet er specielt tilrettelagt for historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

39 Danmark i dag - samfundsfag C 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Michael Boas Pedersen, Hans Carl Madsen En introduktion til danske samfundsforhold og til de sociale, økonomiske, politiske og internationale forhold der påvirker udviklingen DKK Inkl. moms Danmark i dag forbinder grundlæggende sociale, økonomiske og politiske sammenhænge med den aktuelle samfundsmæssige udvikling. På den måde får eleverne redskaber til at orientere sig om samfundsforhold og forstå de rammer og handlemuligheder, der findes i samfundet i dag. Med Danmark i dag får eleverne viden om det moderne og globaliserede samfund. De får indsigt i de dynamikker som driver udviklingen i informationssamfundet og er med til at skabe det samfund vi kender som Danmark i dag. Sociologi - Levevilkårene for den danske befolkning Det danske demokrati - indflydelse på stat, kommuner og regioner International politik - globalisering, internationale organisationer og udvikling Økonomi - den danske blandingsøkonomi, mål og handlemuligheder i velfærdsstaten Introduktion til samfundsvidenskabelig metode Danmark i dag er en grundbog til samfundsfag C på ungdomsuddannelserne. Bogens indhold og omfang er tilpasset fagets timeantal og faglige mål. Danmark i en global verden. Samfundsfag E, D og C 2. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Rikke Willesen En grundbog med fokus på forståelighed i forhold til vanskelige problemstillinger i et internationalt perspektiv - et Danmark, hvor verden er rykket tættere på DKK Inkl. moms Danmark i En Global Verden søger med afdækning af Danmarks internationale forhold at bidrage til en større forståelse af økonomiske, politiske og erhvervsmæssige forhold i Danmark. Bogen vægter forståelighed og grundig forklaring af vanskelige problemstillinger i et sprog som eleverne forstår, ligesom de givne eksempler tager udgangspunkt i elevernes egen hverdag. Bogen har et supplerende website globalverden.systime.dk hvor bogens figurer, tabeller og illustationer kan downloades. På websitet er der yderligere adgang til en række opgaver, hvor eleverne kan teste deres viden om centrale begreber og sammenhænge i de enkelte kapitler. Bogen henvender sig til grundfaget Samfundsfag, niveau E, D og C på HG. Endvidere kan bogen med fordel anvendes i al undervisning, hvor det samfundsfaglige stof bliver behandlet. Bogen egner sig desuden til videregående uddannelser.

40 Danmark i en global verden. Samfundsfag E, D og C - Arbejdshæfte 2. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Rikke Willesen Arbejdshæfte til Danmark i en global verden, 2. udgave DKK Inkl. moms Hæftet indeholder korte testopgaver samt øvelser, heraf mange baseret på internettet. Herudover kan eleverne selv gå på bogens hjemmeside globalverden.systime.dk og teste vigtige størrelser og sammenhænge i de enkelte kapitler ved hjælp af multiple choice-spørgsmål. Undervisere kan gratis rekvirere vejledende løsninger til arbejdshæftets opgaver ved henvendelse til Systime. Danmark i krig. Fra nationale konflikter til international aktivisme 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Olaf Søndberg En fortælling om danske kongers og regeringers bestræbelser på gennem krige og forhandlinger at bevare Danmark som en selvstændig stat DKK Inkl. moms Siden 1999 har Danmark været i krig, først mod Serbien derefter i Irak, Afghanistan og Libyen. Det er en ny situation for den danske befolkning. Vi skal vænne os til døde og sårede danske soldater. Nogle vil opfatte dem som helte, der har kæmpet for menneskerettigheder og demokrati i fjerne lande. Andre vil se dem som ofre for en fejlagtig opfattelse af Danmarks rolle i den nye verden. Men alle kan være enige om, at det at sende unge mennesker i krig er en meget alvorlig beslutning. Bogen er delt op i fem kapitler: Fra stormagt til småstat Nationale konflikter I Tysklands skygge Kold krig og blokpolitik Aktiv internationalisme efter Efter hvert af de sidste fire kapitler er der en række kildetekster, der illustrerer forskellige opfattelser af dansk sikkerhedspolitik.

41 Danmarks historie 1. udgave, 1993 ISBN Forfatter(e) Olaf Søndberg En kortfattet oversigt over Danmarks historie med karakteristik af danmarkshistoriens centrale perioder DKK Inkl. moms Omdrejningspunktet i denne bog er dels den økonomiske og politiske udvikling, dels de sociale og kulturelle forhold, der er karakteristisk for Danmark fra oldtidens primitive samfund til efterkrigtidens velfærdssamfund, dog med hovedvægt på perioden fra 1830 til i dag. Bogen kan bruges af enhver, der er interesseret i en kortfattet oversigt over danmarkshistorien, men henvender sig først og fremmest til historieundervisningen på ungdomsuddannelserne. Danmarkshistorisk oversigt 3. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Henrik Bonne Larsen, Thorkil Smitt Beskrivelse er på vej DKK Inkl. moms Beskrivelse er på vej. Dansk film En indføring i filmgenrer, stil og virkemidler 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Hans Jensen En grundlæggende indføring i fortælleforhold og dramaturgiske modeller med hovedvægt på danske filmeksempler DKK Inkl. moms Dansk film 's hovedsigte er at give eleverne en fortrolighed med et begrebsapparat, der dækker filmens forælleforhold og dramaturgi, samt udvikle elevernes evne til at anvende forskellige analysemetoder. Bogens æstetiske afsnit giver en udførlig fremstilling af filmens stil, genrer og virkemidler. Det dramaturgiske afsnit forklarer modeller til handlingens organisering, herunder berettermodellen og plotpointtmodellen. Desuden er bogen forsynet med filmcitater og forslag til arbejdsopgaver i tilknytning til bogens stil og genreafsnit. Bogens sidste kapitel er supplerende forslag til filmforløb og arbejdsopgaver indenfor temaerne: Helte, heltinder og antihelte og en lykkelig familie. Bogen Dansk film henvender sig især til elever på mediefagets B- og C-niveau på ungdomsuddannelserne.

42 Dansk historie og litteratur - Fællesfagligt forløb om familie, ægteskab og seksualit 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Knud Ryg Olsen, Ole Ravn, Egon Nyrup Madsen En unik antologi med tematisk integrerede, historiske kildetekster og litterære tekster fra vikingetiden til i dag DKK Inkl. moms Dansk historie og litteratur giver et overblik over danmarkshistorien og dansk litteraturs historie med særligt fokus på familie, ægteskab og seksualitet. Introduktioner, kildetekster og litterære tekster er overskueligt ordnet i fem periodekapitler, der spænder fra vikingetiden og middelalderen til i dag. Bogen er udarbejdet til det obligatoriske samspilsforløb i fagene historie og dansk på stx, men den kan bruges i fagene på alle ungdomsuddannelser og af alle med interesse for historie og litteraturhistorie. Dansk litteratur - Fra runer til graffiti 4. udgave, 1996 ISBN Forfatter(e) Carl- Johan Bryld, Lars Thorup, Johnny Henning Sørensen, Laurits Gregersen, Jørn Ørum Hansen, Bent Windfeld Grundlæggende indføring i litteraturhistorien frem til slutningen af det 21. århundrede DKK Inkl. moms Bogen skildrer den danske litteraturs historie med vægt på to hovedprincipper: anskuelighed og overblik. Gennem et velfunderet eksempelmateriale med centrale tekstuddrag og et bredt billedudvalg, der anskueliggør og konkretiserer de vigtigste udviklingslinjer, placerer bogen litteraturens udvikling i forhold til kulturhistoriske hovedtendenser i Danmark fra ca. år 1000 og frem til 1997.

43 Dansk læsebog 4. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Lars Jensen, Steen Lassen I ét bind præsenteres nogle af de mest betydningsfulde forfatterskaber og tekster i dansk litteratur DKK Inkl. moms Denne 4. udgave af litteraturantologien Dansk Læsebog strækker sig fra middelalderens sagatekster ind det nye årtusinde med tekster frem til og med I denne perlerække af tekster er alle forfatterskaberne fra den obligatoriske liste i i Dansk Litteraturs Kanon repræsenteret med mindst én tekst, og antologien giver et bredt nedslag i de væsentligste litterære retninger og epoker. Teksterne bevæger sig fra middelalderen, oplysningstiden, romantikken, biedermeier, det moderne gennembrud, mellemkrigstiden og efterkrigstiden helt op til i dag. Bogens pædagogiske efterskrift omfatter derudover også forslag til periodeindkredsende forløb og til spændende tekstsammenstillinger organiseret efter forskellige temaer. Bogen henvender sig primært til danskundervisningen i grundskolens overbygning og på ungdomsuddannelserne, men den kan med fordel bruges af enhver, der interesserer sig for dansk litteratur. Desuden er bogen anvendelig på videregående uddannelser. Dansk Minimalgrammatik - med øvelser 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Birgit Lohse, Zsuzsanna Bjørn Andersen Kort og præcis oversigt over de væsentligste grammatiske regler for dansk sprogbrug DKK Inkl. moms Bogen koncentrerer sig om de basale elementer i det danske sprogs opbygning. Bogen gennemgår det basale stof, som man minimalt bør beherske på dansk for at kunne begå sig sprogligt korrekt. De korte, teoretiske afsnit med meget enkle, let forståelige forklaringer på det aktuelle, sproglige fænomen suppleres af progressive grammatiske øvelser af forskellig art. Ordforrådet er nutidigt og dagligdags, så især de fremmedsprogede elever hurtigt får opbygget et moderne, elementært sprog. Hos de dansksprogede elever vil de mange øvelser kunne understøtte den daglige indlæringen af grammatisk korrekthed. Bogen har et bredt publikum og kan bruges til elever i grundskolens overbygning til fremmedsprogede studerende, der skal lære dansk på både tale- og skriftsprogsniveau til danske studerende i det almene gymnasiums grundforløb i faget almen sprogforståelse og tilsvarende niveauer på de øvrige ungdomsuddannelser som håndsrækning til studerende på de videregående uddannelser

44 Dansk på ny 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Maria Katrine Lindequist, Anette Hauge Nielsen, Julie Baden Korch- Frandsen Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime En motiverende grundbog til arbejdet med dansk efter grundskolen DKK Inkl. moms Dansk på ny henvender sig til eleverne, der med overgangen fra grundskolen til gymnasiet eller en erhvervsuddannelse oplever nye udfordringer i dansk. Med Dansk på ny får eleven opbygget et danskfagligt fundament, der kan bygges videre på i løbet af den fortsatte danskundervisning. Desuden ønsker bogen at bidrage til, at danskfaget opleves som sjovt, interessant og varieret i kraft af en række forskellige opgavetyper og arbejdsformer. Bogen henvender sig mest direkte til stx (de skriftlige eksamensgenrer), men kan bruges på alle gymnasiale ungdomsuddannelser og på eud/eux. Dansk stx 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Henrik Poulsen En moderne grundbog til hele det treårige forløb i dansk på stx DKK Inkl. moms Teori om sprog, litteratur og medier. Indføringer i fagets generelle og stofområdespecifikke metoder og væsentligste begreber. Materialer til de obligatoriske forløb om mundtlighed og skriftlighed. Dansk stx pædagogiske indfaldsvinkel er, at eleverne med fordel vekselvis kan arbejde med stofområderne hver for sig og på tværs af dem. Danske forfatterskaber Fra barok til romantik 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Ole Ravn, Susan Mose, Peter Nyord Dansk litteraturantologi med tekster fra 1600-tallets barok til 1800-tallets romantik DKK Inkl. moms Denne bog præsenterer udvalgte værker af nogle Danmarks mest fremtrædende forfattere. I dette udvalg er Thomas Kingo, Ludvig Holberg, Hans Adolph Brorson, Johannes Ewald, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, B.S. Ingemann, Steen Steensen Blicher, Emil Aarestrup, H.C. Andersen og Søren Kierkegaard at finde. Bogen supplerer antologien med analytiske perspektiver, forfatterportrætter og litteraturhistorie. Danske forfatterskaber er første bog i et opslagsværk i fire bind, der lægger vægt på tværfagligt samarbejde, sproglige indfaldsvinkler, internationalt udblik, medier, litterære begreber, og tekstreception i fortid, nutid og fremtid.

45 Danske forfatterskaber Fra naturalisme til socialrealisme 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Ole Ravn, Susan Mose, Peter Nyord Dansk litteraturantologi med tekster fra naturalismen i slutningen af tallet til socialrealismen i midten af 1900-tallet DKK Inkl. moms Denne bog præsenterer udvalgte værker af nogle Danmarks mest fremtrædende forfattere. I dette udvalg er J.P.Jacobsen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Sophus Claussen, Johannes V. Jensen, Martin Andersen Nexø, Karen Blixen, Tom Kristensen, Jens August Schade, Hans Kirk, Martin A. Hansen, Hans Scherfig og Tove Ditlevsen at finde. Bogen supplerer antologien med analytiske perspektiver, forfatterportrætter og litteraturhistorie. Danske forfatterskaber er anden bog i et opslagsværk i fire bind, der lægger vægt på tværfagligt samarbejde, sproglige indfaldsvinkler, internationalt udblik, medier, litterære begreber, og tekstreception i fortid, nutid og fremtid Danske forfatterskaber Fra modernisme til postmodernisme 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Ole Ravn, Susan Mose, Peter Nyord Dansk litteraturantologi med tekster fra modernismen i midten af 1900-tallet til postmodernismen i samme århundredes sidste årtier DKK Inkl. moms Denne bog præsenterer udvalgte værker af nogle Danmarks mest fremtrædende forfattere. I dette udvalg er Villy Sørensen, Peter Seeberg, Klaus Rifbjerg, Leif Panduro, Benny Andersen, Per Højholt, Dan Turèll, Ib Michael, Svend Åge Madsen, Inger Christensen, Henrik Nordbrandt, Søren Ulrik Thomsen, Michael Strunge og Pia Tafdrup at finde. Bogen supplerer antologien med analytiske perspektiver, forfatterportrætter og litteraturhistorie. Danske forfatterskaber er tredje bog i et opslagsværk i fire bind, der lægger vægt på tværfagligt samarbejde, sproglige indfaldsvinkler, internationalt udblik, medier, litterære begreber, og tekstreception i fortid, nutid og fremtid.

46 Danske forfatterskaber Mellem tradition og ekspansion 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Ole Ravn, Susan Mose, Peter Nyord Dansk litteraturantologi med tekster fra slutningen af det 20. århundrede, der fokuserer på temaerne tradition og ekspansion DKK Inkl. moms Denne bog præsenterer udvalgte værker af nogle Danmarks mest fremtrædende forfattere. I dette udvalg er Peter Høeg, Camilla Christensen, Pia Juul, Christina Hesselholdt, Naja Marie Aidt, Pablo Henrik Llambias, Morten Søndergaard, Kirsten Hammann, Jan Sonnergaard, Merete Pryds Helle, Helle Helle, Katrine Marie Guldager, Mads Brenøe, Jens Blendstrup, Charlotte Weitze og Ursula Andkjær Olsen at finde. Bogen supplerer antologien med analytiske perspektiver, forfatterportrætter og litteraturhistorie. Danske forfatterskaber er sidste bog i et opslagsværk i 4 bind, der lægger vægt på tværfagligt samarbejde, sproglige indfaldsvinkler, internationalt udblik, medier, litterære begreber, og tekstreception i fortid, nutid og fremtid. De danske kvinders historie 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Dorthe Chakravarty, Hanne Mortensen Aktuel bog om dansk kvindehistorie fra slutningen af 1700-tallet og frem til i dag DKK Inkl. moms De Danske Kvinders Historie begynder med Oplysningstidens nye lighedstanker og slutter i nyeste tid med en kvindelig statsminister og de kønsneutrale dukker i børnehaverne. Der har ikke tidligere været en grundbog til ungdomsuddannelserne om kvindehistorie, så bogen udfylder det hul og beskriver kvindehistorien over tre århundrede med ord, billeder og kilder. De Danske Kvinders Historie har udblik til den engelske, franske og amerikanske kvindehistorie.

47 De franske verber 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Gør det lettere at finde vej gennem de franske verbers labyrint DKK Inkl. moms Verberne er utvivlsomt det sværeste kapitel af den franske grammatik, derfor netop denne bog. Bogen henvender sig til alle, der ønsker hurtigt at opøve eller genopøve læse- og skrivefærdigheden, og har desuden til formål at gøre det lettere at finde vej gennem de franske verbers labyrint. Foruden hjælpeverbernes bøjning og bøjningsmønstre for det regelmæssige verber kan man i denne bog finde alle former af de uregelmæssige verber og hovedformerne af deres vigtigste sammensætninger i alfabetisk rækkefølge. Bogen indeholder desuden en alfabetisk liste over pronominer.

48 De kristnes religion 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Jens Forman Indeholder tekster til en historisk, systematisk og aktuel undervisning i kristendommen efter i alt 6 forskellige synsvinkler DKK Inkl. moms De kristnes religion indeholder fremstilling og tekster til undervisning i kristendommen. I alt er der valgt 6 sysnvinkler: 1. Oprindelig kristendom - de kristne ideer, som de ses afspejlet i Det ny Testamente, og som urkirken skabte på baggrund af jødedom, Jesus, og hellenisme. 2. Kristendom i nutiden - den kristne uenighed - på tværs af de traditionelle kirkeretninger, ortodoks, katolsk og protestantisk kristendom - mellem fundamentalisters og modernisters opfattelsen af bl. a. Bibel, undere og frelse. 3. Samfundskristendom - kristendom i statskirkernes tid, før Oplysningstiden, dengang kristendom var et altomfattende system, der forklarede naturens gang og den enkeltes skæbne samt legitimerede samfundsorden og lovgivning. 4. Rituel kristendom - kristendom som middel til at styrke og hellige livet, bl. a. gennem de to grundlæggede religiøse handlinger, dåb og nadver. 5. Luthersk og katolsk kristendom - det store kristne opgør på reformationstiden om bl.a. pavens autoritet, bibelens status og vejen til evig frelse. 6. Missionsk og grundtvigiansk kristendom - det interne opgør i den danske Folkekirke om bl.a. opfattelse af Gud, Bibel, kristen moral og især den evige frelse. De kristnes religion er skrevet med en religionsvidenskabelig tilgang. Religion generelt og kristendom specielt ses i bogen som en menneskeskabt konstruktion, der altid kan forklares alene ud fra den historiske situation, samfundsforholdene og menneskelige behov. Bestemte tolkninger ses derfor aldrig som udtryk for "ægte" kristendom, mens andre skulle være "falske". Alle tolkninger er for en religionsforsker principielt lige meget eller lige lidt gyldige, men nogle er naturligvis mere interessante end andre, simpelthen på grund af deres udbredelse og gennemslagskraft. Til bogen hører også et supplerende website på dekristnesreligion.systime.dk. Materialet består af hjælp til arbejdet med lærebogsstoffet, dvs. forslag til spørgsmål og sammenfatninger, der også kan bruges som overheads. På websitet er der også en læsemodel og inspiration til nye temaer såsom darwinisme og creationisme, Grosbøll-sagen, religionskritik og ateisme, trosbekendelser, lidelsens problem, kristendom og islam, Bjergprædikenen og næstekærlighed. Endelig er der på websitet bragt en del supplerende lærebogsstof - fx Bibeloplysninger, helgentro, kristne splittelser, Indre Mission og Grundtvigianisme, Kristne ideer i det Nye Testamente.

49 De moderne gennembrud udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Jørn Jacobsen, Conni Paldam Et lettilgængeligt værk, der gennemgår udviklingen bag periodens litterære gennembrud DKK Inkl. moms Perioden rummede ikke blot ét, men derimod en lang række moderne gennembrud. De moderne gennembrud , gennemgår perioden og de epokegørende udtryk der blev udviklet: Det naturvidenskabelige og teknologiske gennembrud Det religionskritiske gennembrud Det politiske og sociale gennembrud Det urbane gennembrud Det kønspolitiske gennembrud. Alle disse gennembrud bliver beskrevet og sat i forbindelse med de litterære gennembrud, der kom til at kendetegne perioden i dansk og europæisk litteratur. Disse litterære gennembrud er det moderne gennembrud, det sjælelige gennembrud og det folkelige gennembrud. Tekstmaterialet består af både danske og udenlandske litterære tekster, historiske kildetekster og et omfattende billedmateriale fra såvel dansk som udenlandsk billedkunst. Tekster og billeder taler til hinanden og er alle eksempler på og illustrationer af det tema, der bliver behandlet i bogens enkelte dele. Bogen kan benyttes som periodelæsning i faget dansk inden for alle de gymnasiale uddannelser. De store kristne kirkesamfund - rum og ritual 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Lise Ludvigsen, Sebastian Olden- Jørgensen, Anders Nielsen Bogens udgangspunkt er det observerbare, konkrete og sanselige i rummet samt i de handlinger, der foregår i kultrummet i de tre store kristne kirkesamfund DKK Inkl. moms Bogen tager udgangspunkt i kultrummet og dets indretning, udsmykning og arkitektur i de tre store kristne kirkesamfund: De Ortodokse Kirker, Den Romersk-katolske Kirke og Den Protestantiske Kirke med dennes lutherskevangeliske tradition. Sidstnævnte er eksemplificeret ved den danske folkekirke på baggrund af læreplanernes krav om kristendommens fremtræden i en dansk sammenhæng. Idéen bag udgivelsen er, at eleverne gennem arbejdet med de konkrete udtryk, dvs. den praktiske, rituelle og den materielle dimension, får en forståelse af teologien og den dogmatiske dimension bag. Bogen indeholder et teoriafsnit med en fremstilling af sociologiske teorier samt tekster om kultrum og ritualer. Afsnittet er desuden forsynet med en analysemodel til brug ved feltarbejde. Bogens øvrige kapitler dækker hvert kirkesamfund med en introduktion, billeder og tekster, som belyser det særlige ved de enkelte kirkesamfund. Kapitlerne har en ensartet opbygning med fokus på forskellige temaer, der har relation til både kultrum og den rituelle praksis.

50 De store opdagelser 1. udgave, 2001 ISBN Forfatter(e) Thomas Ohrt Tager dig med på en spændende rejse gennem uudforsket land til nogle af historiens mest skelsættende opdagelsers vugge DKK Inkl. moms Omkring år 1500 blev opfattelsen af verdens udseende ændret radikalt og i en hæsblæsende fart. Vejen til Indien syd om Afrika blev fundet, og portugiserne etablerede et asiatisk handelsimperium. Columbus snublede over Amerika på vejen til Indien, spanierne udforskede det nye kontinent, og Magellan sluttede af med at sejle syd om Sydamerika til Indien. Disse stor opdagelser åbnede et nyt kapitel i vor historie: Vi bevægede os fra en regional til en global fase. Fra omkring år 1500 blev jordens befolkning bragt i stadig tættere kontakt med hinanden, uanset hvilket kontinent de levede på. Gradvist skabte denne voksende afhængighed en slags fælles skæbne og fremtid. Ved hjælp af oversigtsartikler og et bredte kildemateriale giver denne bog en skildring af denne væsentlige epoke i verdenshistorien. Opdagelserne sættes ind i deres retmæssige historiske kontekst; vi følger portugisernes udforskning af Afrika, deres søgen efter vejen til Indien og forbindelserne til Asien. Vi følger Columbus på hans færd til Amerika og derpå spaniernes og portugisernes første berøringer med det nye kontinent. I bogen møder vi Marco Polo, Columbus og Vespucci, men også Mandeville, Motecuzoma og Ku Yin Hsiang. Bogen er rigt illustreret og indeholder også en perspektivering af de forandringer, verden gennemgik som følge af opdagelserne. Bogen er beregnet til historieundervisningen i ungdomsuddannelserne, men kan bruges af enhver med interesse for historie. De(t) gyldne snit 3. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Jesper Frandsen Alle kender begrebet det gyldne snit, men de færreste kan sætte det ind i en større sammenhæng. Det råder denne bog bod på DKK Inkl. moms De(t) gyldne snit er en temabog, der omtaler de fleste af de områder, hvor begrebet optræder: æstetik, billedkunst, arkitektur, litteratur, musik, botanik, zoologi og ikke mindst matematik. Udover gennemgangen af det gyldne snit i kunsten, naturen og matematikken, behandler bogen en lang række temaer beslægtet med det gyldne snit, bl.a. pentagon og pentagram, det gyldne rektangel, proportionssystemer, Platon, geometriske problemer, den gyldne linje, den gyldne kasse, Cheopspyramiden, Wythoffs spil og ikke mindst Fibonnacital. Mens man hidtil næsten kun har konstateret, at det gyldne rektangel indtager en særstilling blandt rektangler, har prof. A. Bejan i en artikel prøvet at forklare, hvorfor det er sådan. I bogen gennemgås dele af artiklen i et helt nyt kapitel. Resten af 3. udgave er identisk med 2. udgave. Bogen kan bruges fra folkeskoler til universiteter i matematik, dansk, billedkunst, musik og i forbindelse med tværfagligt samarbejde, store opgaver og studierejser.

51 Début 1 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Vibeke Gade Franskbureauet Gør din debut i fransk lidt sjovere! Lær at tale og forstå fransk med denne første del af Début-seriens begyndersystem i tre dele DKK Inkl. moms Med et kreativt og aktuelt udvalg af tekst og billeder giver denne bogserie et godt indblik i det moderne Frankrig. Début 1 præsenterer kommunikative hverdagssituationer og opbygger et centralt ordforråd og en elementær samtalekompetence på fransk. Début 2 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Vibeke Gade Franskbureauet, Francoise Arndt Gør din debut i fransk lidt sjovere! Lær at tale og forstå fransk med denne anden del af Début-seriens begyndersystem i tre dele DKK Inkl. moms Med et kreativt og aktuelt udvalg af tekst og billeder giver denne bogserie et godt indblik i det moderne Frankrig. Début 2 udbygger ordforrådet og den sproglige kompetence fra Début 1. Mange af temaerne fra første del genoptages og udbygges. Derudover præsenterer bogens også nogle nye temaer herunder kunst, design, musik, poesi, højtider, frankofone områder og Europa. Début 3 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Vibeke Gade Franskbureauet Gør din debut i fransk lidt sjovere! Lær at tale og forstå fransk med denne sidste del af Début-seriens begyndersystem i tre dele DKK Inkl. moms Med et kreativt og aktuelt udvalg af tekst og billeder giver denne bogserie et godt indblik i det moderne Frankrig. Début 3 udbygger ordforrådet og den sproglige kompetence fra de to foregående bøger, og mange af temaerne genoptages og udbygges. Derudover præsenterer bogen også nogle nye temaer herunder kunst, design, musik, poesi, højtider, frankofone områder og Europa.

52 Début grammatik 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Vibeke Gade Franskbureauet Grammatik til Début-bøgerne DKK Inkl. moms Début-serien er et begyndersystem i tre trin, der gør din debut i fransk grammatik lidt sjovere. Bøgerne giver et godt indblik i det moderne Frankrig gennem et kreativt og aktuelt udvalg af tekst og billeder. Denne grammatikbog understøtter det daglige arbejde med Début-seriens tekstbøger, men kan også bruges selvstændigt. Deltagelse & forskellighed - en grundbog om inklusion og specialpædagogik i lærerpraksis 2. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Mette Molbæk, Lotte Hedegaard-Sørensen, Christian Quvang Beskrivelse er på vej DKK Inkl. moms Deltagelse og forskellighed tilbyder en indføring i det inklusions- og specialpædagogiske fagområde og kan læses som både en generel introduktion til inklusion for færdiguddannede lærere og som en grundbog for lærerstuderende til basismodulet Specialpædagogik. Udgivelsen præsenterer central viden og forskning inden for fagområderne inklusion og specialpædagogik og giver konkret inspiration til arbejdet med inkluderende specialpædagogik gennem temaer som elev- og handleplaner, observation og evaluering, kommunikation og samarbejde, forståelser af læringssituationer samt de grundlæggende love og rammer for inklusion og specialpædagogik i skolen.

53 Den 1. verdenskrig - Europas historie udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Michael Klos Et spændende indblik i et af verdenshistoriens mørkeste kapitler og mest skelsættende epoker DKK Inkl. moms Den engelske historiker Eric Hobsbawn skriver i en af sine bøger, at det 20. århundrede først for alvor blev skudt i gang 14 år efter århundredeskiftet med starten af 1. verdenskrig - nærmere bestemt den 28. juni 1914; den dag ærkehertug Franz Ferdinand af Østrig-Ungarn blev myrdet i Sarajevo. Få uger senere stod Europas stormagter overfor hinanden i den største militære konflikt verden indtil havde set. Mens det 19. århundrede var relativt fredeligt, blev det 20. århundrede et af menneskehedens mest blodige. Både den russiske socialisme, den italienske fascisme og den tyske nazisme har deres rødder i den 1. verdenskrig - det samme kan siges om den 2. verdenskrig, den kolde krig og de aktuelle problemer i Mellemøsten. Denne såkaldt store krig har haft lige så stor betydning for menneskeheden som den sorte død, Amerikas opdagelse og den franske revolution. Bogen er bygget op omkring fem kapitler, der hvert består af en historisk fremstilling og nogle kildetekster. Det første kapitel starter i 1870erne og ser nærmere på udviklingen, som førte op til krigens udbrud. De følgende tre kapitler beskæftiger sig med selve krigen, herunder krigens forløb, livet i skyttegravene og udviklingen på hjemmefronten. Det sidste kapitel ser på en række af krigens konsekvenser og tegner nogle hovedlinier frem til 1930'erne. Den amerikanske borgerkrig. Forud- sætningerne, krigen og genopbygningen. USA's historie udgave, 2001 ISBN Forfatter(e) Allan Ahle Den amerikanske borgerkrig. Forudsætningerne, krigen og genopbygningen skildrer to afgørende begivenheder i USA s historie, slaveriets afskaffelse og skabelsen af den amerikanske nation. Bogen dækker USA s historie i perioden kildetekster belyser borgerkrigen og dens betydning i eftertiden DKK Inkl. moms Bogen beskriver ikke blot Den amerikanske borgerkrigs forløb: krigens politiske og militære begivenheder. Den behandler tillige slaveriet og forudsætningerne for konflikten samt følgerne for USA s udvikling og de sorte amerikaneres forhold. De fleste af bogens 44 teksterne udgives for første gang på dansk og belyser helt nye sider af den amerikanske borgerkrig. Udgivelsen indeholder således dels en generel fremstilling af det historiske forløb, dels et omfattende tekst- og billedmateriale, der uddyber centrale temaer og problemstillinger. Bogen er beregnet til historieundervisningen i ungdomsuddannelserne og voksenundervisningen, men kan også bruges på andre uddannelser samt af den historieinteresserede læser.

54 Den danske revolution udgave, 1999 ISBN Forfatter(e) Olaf Søndberg Et historisk indblik i baggrunden for grundlovens stiftelse og demokratiets spæde start i DKK Inkl. moms Den 5. juni 1849 underskrev Frederik 7. Danmarks riges grundlov, og dermed blev næsten 200 års enevældigt styre afløst af vort nuværende folkestyre. Denne historiske omvæltning er omdrejningspunktet i denne bog. Derudover beskæftiger bogen sig også med et andet hovedtema, nemlig nationalismen, der groede frem i 1840 erne i Danmark samt hertugdømmerne, der førte til borgerkrigen og den dansk-tyske krig i Den dominante faktor 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Great River Books, Inc, Inge Lise Golsche Kahr Profession Denne bog behandler sammenhængen mellem de dele af kroppen, vi foretrækker at se, høre, røre og bevæge os med, og den måde vi lærer, arbejder, leger og indgår i relationer med andre på. Teknikker til udformning og fortolkning af individuelle dominansprofiler lægger op til en differentieret forståelse af de udfordringer børn, unge og voksne møder i deres dagligdag og læringsmiljø DKK Inkl. moms Carla Hannaford udforsker i Den dominante faktor forbindelsen mellem den side af kroppen, vi foretrækker at se, høre, røre og bevæge os med og den måde vi lærer, arbejder, leger og indgår i relationer med andre på. Bogen tager udgangspunkt i udformningen af individuelle dominansprofiler og lægger op til en differentieret forståelse af børn og unges udfordringer og adfærd i deres læringsmiljø. Den giver dig konkrete teknikker til, hvordan du finder frem til i alt 32 forskellige profiler, samt hvordan du fortolker den enkelte profils styrker og udfordringer. Profilerne er også et velegnet redskab til øget selvforståelse, fordi de beskriver dine lærings- og handlemønstre i både afslappet og stresset tilstand. Når kender du din profil, kan du udvikle dig på den mest hensigtsmæssige måde, og du kan yde dit bedste. Bogen rummer således en række anvisninger til, hvordan du kan udvikle dit eget potentiale på basis af din dominansprofil, for eksempel: Hvordan arbejder, lærer og kommunikerer jeg bedst? Bruger jeg helst min logikhemisfære eller min gestalthemisfære? Hvilket øje er mit bedste og det jeg bruger mest? Hvad med mit øre og min hånd? Hvordan reagerer jeg, når jeg er i en stresset situation?

55 Den etiske fordring. Religionshistoriske hovedværker i uddrag 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Uddrag af K.E. Løgstrups klassiker om etikkens grundlag og forholdet mellem liv og kristendom DKK Inkl. moms K.E. Løgstrup var en hovedskikkelse i det 20. århundredes danske teologi og filosofi. I 1956 udkom Den etiske fordring, som mange anser for hans hovedværk. Da bogen udkom blev den øjeblikkeligt en bestseller, fordi den gik ind i en diskussion af etikkens grundlag, der talte tidsånden midt imod. Bogen er først og fremmest en analyse af, hvad der etisk set er på spil i forholdet mellem mennesker. Dette udvalg er foretaget, så det gengiver den fundamentale argumentationskæde i Løgstrups undersøgelse. Den første filosofi 1. udgave, 1999 ISBN Forfatter(e) Astrid Holm En gennemgang af filosofiens opståen og udvikling i det antikke Grækenland fra ca f.kr DKK Inkl. moms I gennemgangen af filosofiens tidlige udvikling fra Thales til Aristoteles introducerer bogen en række begreber og erkendelsesfigurer, som i forskellige varianter genfindes i den efterfølgende tradition: permanens/forandring, rationalitet/empiri, deduktion/induktion, monisme/dualisme. Til hver af bogens tekster er der øvelser, der letter forståelsen af pointerne i teksterne og som lægger op til, at læseren tænker med på filosoffens tanker. Den første filosofi er tænkt som en grundlæggende begynderbog i faget filosofi. Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser.

56 Den gode dialog - Om mødet mellem den etniske minoritetsborger og dig som sundheds- og omsorgsmedarbejder 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Lisa Duus Profession En praktikerbog, der er bygget op om cases, eksempler, erfaringer og refleksioner fra mødet mellem etniske minoritetsborgere og sundhedsprofessionelle DKK Inkl. moms Den gode dialog om mødet mellem den etniske minoritetsborger og dig som sundheds- og omsorgsmedarbejder er en praktikerbog, der er bygget op om cases, eksempler, erfaringer og refleksioner fra mødet mellem etniske minoritetsborgere og sundhedsprofessionelle. Ønsket er, at bogen kan hjælpe den sundhedsprofesionelle til at reflektere over egne tilgange til borgeren, så mødet i praksis bliver et respektfuldt møde mellem den etniske minoritetsborger og den sundhedsprofessionelle, hvad enten det foregår i hjemmeplejen, på plejehjemmet, på hospitalet eller et andet sted. Bogen giver en række konkrete handlingsanvisende forslag til hvordan den gode dialog hjælpes på vej i mødet. Den kan læses sammenhængene men kapitlernes opbygning gør den også velegnet som opslagsværk indenfor de forskellige fokusområder. Den kolde krig 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Kai Otto v. Barner Bogen beskriver hovedkonflikterne under den kolde krig og tager udgangspunkt i den nyeste historiske forskning DKK Inkl. moms Denne bog beskriver hovedkonflikterne under den kolde krig ud fra helt nye vinkler. Arkiverne i den tidligere østblok er nemlig i stor stil blevet åbnet efter Murens fald. For første gang er det muligt at komme tæt på magthaverne i Østeuropa og Sovjetunionen og forstå baggrunden for deres beslutninger. Den Kolde Krig indeholder afsnit om: Tysklands deling Koreakrigen Berlinkriserne og Murens opførelse Cubakrisen Vietnamkrigen mm. Bogen beskæftiger sig også med de begivenheder, der førte til Murens fald, og den ser på de følger, som den kolde krig har haft for nutiden. Til hvert hovedafsnit er der knyttet kildetekster. Det er fortrinsvis materiale, der har været hemmeligstemplet under den kolde krig. I hvert kapitel beskriver et særligt afsnit, hvordan perioden påvirkede kultur i Danmark og i udlandet.

57 Den lille bog om metode. Sådan under- søger du børnekultur og børns perspektiv 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Eva Gulløv, Rikke Kamstrup Knudsen, Charlotte Palludan, Anne- Julie Boesen Pedersen, Martin Blok Johansen, Marie Christine Ludvigsen, Trine Krab Nyby, Bjørg Kjær, Anne Petersen, Stine Lindberg Profession En kompakt guide til metode til dig, der skal på feltarbejde i skolen eller i det pædagogiske felt DKK Inkl. moms Den lille bog om metode er en håndbog til studerende. Bogen er både en letlæst guide til metoder og en bog, du kan bruge seriøst, når du skal på et pædagogisk feltarbejde i skolen eller i det brede pædagogiske felt, hvor du skal benytte de undersøgelsesmetoder, man bruger som forsker. Bogen viser, hvordan du kan arbejde med børn som informanter, meddelere, eksperter, deltagere eller fortællere. Du kan også hente metodebevidsthed, når det gælder dit undersøgelsesdesign i opgaver på lærer- og pædagoguddannelsen, hvor det er et krav at arbejde med videnskabelig metode. Den lille bog om metode er skrevet af: Eva Gulløv Martin Blok Johansen Rikke Kamstrup Knudsen Bjørg Kjær Stine Lindberg Marie Ludvigsen Trine Krab Nyby Charlotte Palludan Anne- Julie Boesen Pedersen Anne Petersen Alle bidragydere har deltaget i forskningsprojekter i pædagogisk arbejde og med et børneperspektiv. Den lille grundgrammatik 1. udgave, 1993 ISBN Forfatter(e) Elsemarie Hauge En praktisk og pædagogisk introduktion til sprogsforståelse, der gennemgår de vigtigste grammatiske regler for såvel dansk som for de øvrige sprogfag DKK Inkl. moms Bogen indeholder en kort gennemgang af emnerne ordklasser, syntaks, tegnsætning og sprogrigtighedsproblemer. Hovedvægten ligger på gennemgangen af ordklasserne, idet sikkerheden netop på dette området har stor betydning for den videre sprogforståelse. Hovedformålet er at præsentere de studerende for et materiale, der på en enkel og overskuelig måde gør det muligt at indlære grammatiske færdigheder. Derfor kombinerer bogen korte lærebogsafsnit og enkle repetitionsøvelser.

58 Den naturvidenskabelige revolution udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Marie Sørensen, Nanna Dissing Bay Jørgensen Følger de fem videnskabsmænd Kopernikus, Brahe, Kepler, Galilei og Newton, deres livshistorier og deres opdagelser med universet som centrum DKK Inkl. moms Engang troede man, at der var låg på universet. Midt i universet stod Jorden bomstille, og rundt om den drejede Solen, planeterne og stjernerne på kugleskaller. På den anden side af stjernerne var der ingenting. Men i 1543 offentliggjorde astronomen Nikolaus Kopernikus en banebrydende teori, der slog det gamle verdensbillede itu. Han hævdede, at Solen - og ikke Jorden - var universets centrum. Det var en modig hypotese, som astronomerne Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei og Isaac Newton i løbet af de næste 200 år beviste og udbyggede. Det gjorde de ved hjælp af helt nye og revolutionerende metoder; systematiske observationer, eksperimenter og beregninger. Disse metoder skulle for altid ændre naturvidenskaben og menneskets syn på universet. Følg de fem videnskabsmænds livshistorier og opdagelser i denne bog. Den ny skriftlighed - skriv i alle fag 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Mette Jørgensen, Ole Schou Hansen Ny skriftlighed i alle fag på over 100 inspirerende måder. Øvelser i at komme i gang, i at komme videre og i at komme i mål med skrivning i alle genrer DKK Inkl. moms Bogens større og mindre skriveøvelser er udviklet til brug på de gymnasiale uddannelser - i timerne i enkelte fag, ved skrivekurser og dage, i fler- og tværfaglig skrivning m.v. Øvelsernes instruktioner er henvendt direkte til eleverne og er formuleret med udgangspunkt i, at det er både lærerigt og sjovt at skrive. Ikoner og deklarationer ved alle øvelserne gør det let for lærerne at identificere dem, der passer til anledningen, de ønskede arbejdsformer og f.eks. de tidsmæssige rammer. Bogen er en praktisk brugsbog, der opfordrer til at åbne for skrifltigheden som en del af læringsprocessen og til at skrive på mange forskellige måder og niveauer med henblik på at blive bedre til både at skrive i al almindelighed og til at skrive fagligt.

59 Den nye verden udgave, 2000 ISBN Forfatter(e) Carl- Johan Bryld, Harry Haue Et spændende indblik i den globale udvikling i det 20. århundredes sidste halvdel DKK Inkl. moms Bogen giver et grundigt overblik over den internationale politik under og efter den kolde krig, og den beskriver ligeledes de vigtigste udviklingslinjer i den vestlige, den kommunistiske og den tredje verden. Bogens perspektiv er præget af de dramatiske forandringer, som siden 1985 er i forholdet mellem Øst og Vest, og som påvirker det spørgsmål, der stilles til fortiden: Hvorfor fandt en blokdeling af verden sted? Hvorfor brød det kommunistiske samfundseksperiment sammen? Hvorfor vandt USA og den vestlige verden den kolde krig? Hvordan er forholdet mellem den industrialiserede og den tredje verden under og efter den kolde krig? Hvad har karakteriseret den kapitalistiske verdens økonomiske udvikling - og hvori består dens problemer? Bogen er opdelt i fire dele: Første del beskæftiger sig med de storpolitiske linjer, anden del med den vestlige verden, tredje del med den kommunistiske verden og endelig opholder fjerde del sig ved udviklingen i den tredje verden. Her på siden kan du også finde supplerende materiale til bogen i form af opdateringer af bogens tabeller. Den optimale behandling? Om medicinsk etik 3. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Poul Storgaard Mikkelsen Bogen tager fat i en række moderne etiske problemstillinger inden for bl.a. fosterdiagnostik, selektiv abort, kloning, organdonation og dødshjælp DKK Inkl. moms Den optimale behandling om medicinsk etik tager fat i en række moderne etiske problemstillinger inden for bl.a. fosterdiagnostik, selektiv abort, kloning, organdonation og dødshjælp. Tekstsamlingen retter sig mod etikundervisningen i religion i gymnasiet og søger at kvalificere eleverne til at tage del i værdidebatten ved at styrke deres evne til at problematisere, reflektere og stille spørgsmål. Denne udgave er forsynet med et tillæg om transhumanisme. Hermed kan bogens tekster perspektiveres til den nyeste reflektion over, hvad et menneske er.

60 Den Russiske Revolution og Sovjetunionene - Kommunismens sejr og sammenbrud 1. udgave, 2004 ISBN Forfatter(e) Carl- Johan Bryld Et historisk indblik i kommunismens liv fra vugge til grav og i den verden, som denne revolutionære ideologi efterlod i ruiner DKK Inkl. moms Bogen skildrer kort de ideologiske forudsætninger for den russiske revolution i 1917 og beskriver derefter forløbet af revolutionen. I den videre behandling af Sovjetunionens historie lægger bogen særligt vægt på omformningen af samfundet i 1930'erne og de menneskelige omkostninger forbundet hermed samt på Gorbatjovs reformpolitik, der førte til Sovjetunionens undergang. Bogen giver også en kort karakteristik af Rusland i 1990'erne. Den nye åbenhed efter Sovjetunionens sammenbrud har betydet, at en mængde førhen hemmeligt kildemateriale fra magtens centrum nu er tilgængeligt - også i denne bog. Bogens kapitler kan langt hen ad vejen læses uafhængigt af hinanden. Denne bog er skrevet med særligt henblik på historieundervisningen i de gymnasiale uddannelser, men kan med fordel anvendes af alle med interesse for kommunismens historie og den russiske revolution. Den svære kundesamtale 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Per Rasmussen, Jesper Mark Mathiassen Profession Der er mange forståelser af, hvad en svær kundesamtale kan være. Det kan være alt fra simple indvendinger, en personlig konflikt under udvikling, til et direkte psykisk overgreb på medarbejderen Fælles for disse situationer er, at de ofte er svære for den enkelte at håndtere i det daglige arbejde. Det er disse situationer, der tages under behandling i denne bog DKK Inkl. moms Kapitlerne udfoldes som samspil mellem teori, cases, opgaver og redskaber, og tager udgangspunkt i kundens oplevede situation. Hvordan kommunikerer du med kunden og hvordan får du struktureret samtalen, så kunden og du selv får en positiv oplevelse, den svære samtale til trods? Den svære kundesamtale henvender sig til ledere og medarbejdere, der dagligt sidder med direkte kontakt til kunder, brugere, klienter inden for ekspedition, rådgivning, hotline, salg o. lign., herunder både fysiske møder og telefonsamtaler.

61 Den trojanske kæphest 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Frode Boye Andersen Profession Afhandlingen tager empirisk afsæt i seks billeder fra et udviklingsprojekt (Skolen) og iagttager analytisk ledelse i bevægelse som en ledelse af anden orden DKK Inkl. moms På baggrund af undersøgelsen (Skolen) foreslår afhandlingen, hvordan ledelse af anden orden (ledelse af ledelse) må indløses organisationsdidaktisk og gennem en form for en anden ordens intervention. Afhandlingen bidrager til begrebsudvikling af en sådan ledende kommunikation; metaforisk som ledelseskommunikationens trojanske kæphest; empirisk og analytisk ud fra distinktion og iagttagelse med forslaget om "processerende kriterier". Design - proces & metode 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Mette Volf Laursen Bogen løfter sløret for designfagets kreative udviklingsprocesser - uden at fjerne magien DKK Inkl. moms Bogen går bag om designerens daglige arbejde og giver et indblik i den kreative skabelsesproces, som designeren er en del af. Design - proces & metode er enestående i sit fokus på afmystificering og operationalisering af designprocessens flygtige og komplekse karakter. Udover et bredt indblik i designerens arbejdsmetoder og designparametre giver Design - proces & metode en række eksempler fra anerkendte designvirksomheder, der gør det muligt at komme helt tæt på designerens virkelighed. Design - proces & metode er udarbejdet til C og B niveau, men kan bruges af alle, der interesserer sig for design og designerens udviklingsproces. Design Proces og Metode er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler samt Bergiafonden.

62 Después de la noche 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Bente Bisgaard En oprivende og tankevækkende beretning om en argentinsk kvinde og hendes søn, der forsvinder under militærdiktaturet i Argentina DKK Inkl. moms I et usentimentalt og gribende interview fortæller en argentinsk kvinde og politiker om sin søns "forsvinden" under militærdiktaturet i Argentina. Hun beskriver familien, huset, børnene, sammenholdet, festerne og vennerne indtil den tragiske begivenhed, der ændrer deres liv. En meget oprivende og tankevækkende beretning, der ikke kan undgå at gøre et stærkt indtryk, og som rækker langt ud over det konkrete tilfælde. Beretningen om den forsvundne søn belyses endvidere i syv korte digte fra den prisbelønnede argentinske digter, Juan Gelmans sidste digtsamling fra 2001, i sange og et brev. Teksterne henvender sig til unge og voksne og kan læses fra midten af 2.g og tilsvarende niveauer. Teksterne er tæt glosserede og indeholder arbejdsopgaver, billedmateriale og et forslag til skriftlig studentereksamen. Stoffets tematik skaber oplagte muligheder for tværfagligt samarbejde med fag som historie, samfundsfag, engelsk, dansk og psykologi. Her på siden kan du også finde supplerende materiale til bogen i form af relevante billeder og et powerpoint-show til undervisningsbrug. Después de tariq - aspectos del mundo i hispanoara 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Viveca Tallgren, Elisabeth Laursen En spændende mosaik af tekster på spansk og dansk om den arabiske/muslimske verden i Spanien før og nu DKK Inkl. moms En mosaik af tekster på spansk og dansk om den arabiske/muslimske verden i Spanien før og nu. Bogen introducerer områdets historie, kunst og arkitektur på dansk og supplerer med korte spanske tekster. Alle tekster er forsynet med ordforklaringer, gloser, spørgsmål, sproglige øvelser og illustrationer. Bogen er særdeles velegnet til tværfagligt samarbejde eller projekt arbejde i fagene historie, samfundsfag, dansk, religion og andre sprogfag. (Udgør 50,3 ns)

63 Det 20. århundredes verdenshistorie 5. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Bo Søderberg, Casper Syskind, Peter Schroeder Al ting har sin historie. Denne bog giver et indblik i historien om nogle af de 20. århundredes mest skelsættende udviklinger DKK Inkl. moms Denne bog ser verden i satellitperspektiv og behandler de generelle tendenser i den globale udvikling i vores århundrede og de to vigtigste forudsætninger - industrialiseringen og imperialismen. Bogen fremhæver de lange linjer i perioden ud fra to temaer, der har været centrale: Uligheden i og især mellem landene, dvs. konflikten mellem nord og syd. Modsætningen mellem supermagterne, dvs. konflikten mellem øst og vest. Dertil kommer et hovedafsnit om den nye verdensorden. De vigtigste økonomiske og politiske teorier behandles som integreret led i den generelle historiske udvikling. Denne 5. udgave af Det 20. århundredes verdenshistorie rækker frem til år 2003, hvorfor det skelsættende angreb på World Trade Center d. 11. september 2001 også er blevet tildelt plads i bogen. Derudover omhandler bogen også EU's udvidelse med de central- og østeuropæiske lande samt krigen mod Irak i foråret 2003.

64 Det arabiske forår - folkelige protester og politisk opbrud i Den Arabiske Verden 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Lars Rosenmeier, Anders Schultz Forstå Det Arabiske Forår! Hvorfor gik demonstranterne på gaden, og hvad blev konsekvenserne af deres oprør? DKK Inkl. moms Denne bog handler om Det Arabiske Forår og de meget modige, overvejende unge demonstranters krav om forandring i de arabiske diktaturer. Den beskriver, hvordan demonstrantionerne forløb, og hvordan de kunne formå at ryste den politiske grundvold i Egypten, Libyen, Syrien, Tunesien og Yemen. Gennem et snit ned i Den Arabiske Verdens historie og politik giver bogen et grundlag for at forstå Det Arabiske Forår - med fokus på den almindelige arabers bevæggrunde. Bogen gennemgår, i hvilken grad demonstranternes forhåbninger er blevet indfriet ved at beskrive forløbet efter foråret i de tre fokuslande Egypten, Syrien og Tunesien. Centrale temaer i bogen er: Motivationen og det store mod hos de overvejende unge demonstranter og et blik på andre faktorer, der gjorde, at Det Arabiske Forår skete netop i Livet i de arabiske diktaturstater, herunder hvordan det er at være borger i et land med enorm politisk og økonomisk korruptionpolitisk Islam og foråret, herunder en afdækning af islamismens teologi og ideologi og forskelle og ligheder mellem salafisme og islamisme Hvad islamisme og religiøse konflikter har betydet for udviklingen efter foråret, herunder konflikter mellem islamister og sekulære muslimeren kort gennemgang af Den Arabiske Verdens historie med et fokus på opbygningen af strukturerne i diktaturerne, som demonstranter ønskede at gøre op medforholdet mellem Danmark og de arabiske stater og befolkninger. Bogen er skrevet til brug i undervisning i stx, hf og hhx og indeholder kilder med inspiration til arbejdsspørgsmål og diskussioner, som spiller sammen med bogens kapitler og pointer. Det Britiske Imperium - fra Englands ekspansion til Commonwealth 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Helle Folkersen Et kronologisk overblik over Det Britiske Imperiums historie fra 1600-tallets begyndelse og frem til afkoloniseringen efter 2. Verdenskrig DKK Inkl. moms Det Britiske Imperium fra Englands ekspansion til Commonwealth giver et kronologisk overblik over Det Britiske Imperiums historie fra tallets begyndelse og frem til afkoloniseringen efter 2. Verdenskrig. Det Britiske imperium fra Englands ekspansion til Commonwealth lægger vægt på at beskrive, hvordan Storbritanniens interne historie har været præget af udviklingen i imperiet og afrundes med et kapitel om imperiets betydning for det britiske samfund i dag. De otte kapitler afsluttes med kildetekster med tilhørende opgaver. Hovedparten af kilderne er nye oversættelser af centrale tekster til britisk historie.

65 Det eksperimenterende fællesskab - medieleg i en pædagogisk kontekst 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Klaus Thestrup Profession Fremskriver en pædagogisk strategi for, hvordan digitale medier kan bruges sammen med børn i dagtilbud DKK Inkl. moms Denne afhandling fremskriver en pædagogisk strategi for, hvordan pædagoger kan bruge digitale medier sammen med børn i dagtilbud. Den indeholder eksempler på lege og situationer, der er hentet ud af de 3 praktiske delprojekter, der er afhandlingens omdrejningspunkt. Fælles for alle delprojekter er pædagoger og børns fælles leg og eksperimenter med kameraer, redigeringssoftware, teknologisk skrot og blue-screen teknologi. Den er et svar på, at den pædagogiske profession befinder sig i et samfund, hvor de digitale medier betyder mere og mere, men hvor en del pædagoger endnu ikke er sikre på, hvordan denne udfordring skal tages op. Samtidig er det netop den pædagogiske profession, som har meget at byde på i det globaliserede medie- og vidensamfund. I afhandlingen diskuteres og formuleres det eksperimenterende fællesskab som en væsentlig måde at gribe udfordringerne på og medieleg som en måde at lege og eksperimentere med både teknologier og fortællinger på. Begge dele fungerer enkelt ind i et dagtilbuds rytme og hverdagsliv. Den pædagogiske metode kan også bruges i forhold til tablets og til at dagtilbud kommunikerer med verden udenom igennem sociale medier, som giver mening for både børn og pædagoger. Forfatteren har igennem årene i adskillige praktiske projekter arbejdet med at kombinere digitale medier, dramapædagogik, legekultur, eksperimenterende pædagogik og praktiske forskningsprocesser. Siden 2005 har han arbejdet tæt sammen med daginstitutionen Mejsen omkring medieleg og i perioden arbejdet sammen med Katrinebjergskolen om leg med teknik. Forsker i EU-projektet MediaPLAYINGcommunities i og har desuden arbejdet i uformelle sammenhænge med børn og liverollespil. Fungerer pt. som projekt- og forskningsleder på Forskningsprojektet Verdensborgere, hvor børnehaver kommunikerer med hinanden igennem digitale medier.

66 Det er religion! - en historisk mosaik 1. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Jeppe Sinding Jensen Bogen giver en række forskellige bud på, hvad religion er, via tekster af kendte filosoffer og forskere, fra oplysningstiden og frem til idag DKK Inkl. moms Hvad religion i bund og grund er, har man aldrig rigtigt kunnet blive enige om. Religion handler nemlig ikke kun om tro, men også om etik, politik, psykologi, kunst, litteratur og alt muligt andet, som mennesker har beskæftiget sig med for at skabe en meningsfuld tilværelse. At der er mere end én forklaring kan derfor ikke undre, og Det er religion består af en række bud på svar, i form af små oversatte tekster af 20 kendte filosoffer og forskere fra oplysningstiden frem til i dag - fra David Hume til Claude Lévi-Strauss. Flere af teksterne har ikke tidligere været oversat til dansk. Bogen følger en historisk udviklingslinje og består af tre dele, der belyser religion ud fra forskellige synsvinkler: religionens forbindelse til tro, følelser og moral samt modsætningen til videnskab og fornuft; religion som et psykologisk fænomen; religion som et socialt fænomen. Alle tre dele indledes med en introduktion og omfatter desuden præsentationer af de enkelte filosoffer og forskere. Bogen kan læses på mange måder, men er tænkt som en mosaik af motiver, der lægger op til, at man kan følge tematiske ledetråde og selv sammensætte tekster ud fra bogens forskellige dele. Bogen er rettet mod religionsundervisningen i gymnasiet og på hf, men kan også bruges tværfagligt i forbindelse med fag som historie, filosofi, psykologi, samfundsfag og dansk. Bogen kan også læses uden for en undervisningssammenhæng af folk med interesse for den rolle, religion spiller i den menneskelige kulturs historie og nutid.

67 Det gode liv 1. udgave, 2002 ISBN Forfatter(e) Niels Skovgaard Bogen behandler forskellige temaer som det gode liv og betingelserne for et godt liv, der har været centrale emner lige siden filosofiens begyndelse DKK Inkl. moms Hvad er et godt liv? Hvad er betingelserne for at opnå et godt liv? Disse spørgsmål rummer alle religioner et svar på og de har været centrale i filosofien lige fra dens begyndelse. Det gode liv er et bind i serien "Filosofiske tekster". Med udgangspunkt i oprindelig religion belyser bogen nogle bud der i den vestlige verden er givet på denne spørgen fra antikken over middelalderen og frem til i dag. Eksempelvis knytter bogen an til asiatisk livsfilosofi som den kommer til udtryk i buddhismen, en filosofi som har sat et tydeligt præg på den vestlige tænkning. Således åbner bogen op for at man kan trække paralleller mellem de forskellige vinkler på det gode liv. Bogens forfatter, Niels Skovgaard har tidligere skrevet bøger indenfor samme område - fx Det åbne syn, Magten og Æren, Unge år og Kulturrelativisme. Til bogen hører supplerende materiale med spørgeark til bogens tekster samt forslag til paralleltekster - fx til brug ved eksamen i religion. Det gode liv henvender sig til alle ungdomsuddannelser. Det kan ikke ske i Danmark 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Herbert Pundik Denne bog bringer en række øjenvidners skildringer. Og hele beskrivelsen af flugten til Sverige i efteråret 1943 rammes ind af historien om Pundiks egen flugt med sin familie DKK Inkl. moms Det kan ikke ske i Danmark - og så skete det alligevel. Jøderne skulle fanges og sendes ud af landet i 1943, hvor tyskerne havde besat Danmark. Denne bog bringer en række øjenvidners skildringer. Og hele beskrivelsen af flugten til Sverige i efteråret 1943 rammes ind af historien om Pundiks egen flugt med sin familie. Denne bog har appel til både voksne og unge i dag. Det er en historie om eventyr og spænding, men også om pligtfølelse og offervilje. Bogen er udstyret med et "Pædagogisk efterord" af Carl- Johan Bryld, der bl.a. kommer med konkrete forslag til, hvordan de personlige beretninger bliver relevante i undervisningen, og hvordan nære oplevelser af de dramatiske begivenheder kan sættes ind i en større historisk sammenhæng.

68 Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer DKK Inkl. moms "At rejse er at leve" sagde H. C. Andersen for cirka 150 år siden, fordi han var betaget af mødet med fremmede kulturer. Siden hans tid er det blevet lettere at møde fremmede kulturer, enten på rejse i udlandet eller i ens eget land. Men mødet med det fremmede er ikke blevet mindre fascinerende siden H. C. Andersen levede. Det er stadig meget vigtigt at lære nye kulturer at kende, fordi den stigende globalisering medfører øget kulturel interaktion. Som konsekvens af denne udvikling er det vigtigt at erhverve sig interkulturel kompetence, både som privatperson og i erhvervsmæssige sammenhænge. Interkulturel kompetence opbygges gennem viden om andre kulturer, der gør det muligt at kommunikere hensigtsmæssigt med andre kulturer og danne sig en informeret holdning til disse. Denne bogs formål er derfor at øge læserens interkulturelle kompetence. Det kulturelle møde introducerer læserne til begrebet kulturforståelse og præsenterer forskellige teorier om kulturforståelse. Bogen indeholder en lang række forskellige øvelser, som læserne kan bruge til at praktisere teorierne. Det levendes kemi 1. udgave, 1999 ISBN Forfatter(e) Thorkild Johs. Nielsen Biokemi spiller en vigtig rolle i både den biologiske videnskab og vores almindelige hverdag. Denne bog tager udgangspunkt i den moderne biokemi DKK Inkl. moms I det moderne samfund spiller biokemien en stadigt større rolle, fx ved fremstilling af stoffer i industrien, ved vurdering af miljømæssige problemer, i politiets efterforskningsarbejde og ved forebyggelse og behandling af sygdomme. Det levendes kemi giver en biokemisk forståelse, som er vigtig for at tage stilling til det moderne samfunds problemer. Bogen rummer et stort antal farveillustrationer, som forklarer stoffernes rumlige struktur, funktion og kemiske omdannelser. Her på siden kan du også finde supplerende materiale til bogen i form af bl.a. øvelsesvejledninger, opgaver, noter, en oversigt over planters behov for næringssalte og en lille film om den tredimensionelle struktur af proteinet og DNA-strengen. Bogen omfatter de biokemiske emner og begreber, der er relevante i biologi på A-niveau. Flere af afsnittene kan dog også bruges på B-niveau. Bogen er også anvendelig på videregående uddannelser.

69 Det Moderne og Det Ny: Musikhistorier udgave, 2002 ISBN Forfatter(e) Jens Brincker En introduktion til den musikkultur, der tog sin begyndelse før 1. Verdenskrig og siden revolutionerede datidens musikforståelse DKK Inkl. moms Moderne og ny bruges normalt om det, der er oppe i tiden. Sådan bruges ordene ikke i denne bog, der handler om det, der var moderne og nyt i første halvdel af forrige århundrede, hvor den såkaldt moderne musik vakte furore før 1. verdenskrig og blev et slagord efter den. Bogen skildrer vigtige strømninger i europæisk og amerikansk musik i to historiske perioder til 1920 og 1920 til og eftersporer tidens tanker og tendenser analytisk i de store komponisters værker og kompositionsteknik. Mellem disse to historiske afsnit er kapitler om Arnold Schönberg og Igor Stravinsky, der begge på højst forskellige måder forener det moderne og det ny i deres livsværk og står som faderskikkelser og bannerførere for store dele af det 20. århundredes kompositionsmusik, anbragt. Bogen præsenterer aktuelle forskningsresultater til undervisningsbrug på højt niveau i gymnasiet, på konservatorier og seminarier og på universiteternes bachelorniveau. Bogen er forsynet med noteapparat og en fyldig litteraturliste, som gør den velegnet til selvstudium. Forhåbentlig vil den også være velkommen hos et bredt musikpublikum, der uden uddannelsesmæssige bagtanker søger oplysninger om den moderne eller ny musik, som nu er ved at blive historisk.

70 Det moderne USA. Forbillede eller skræmmebillede? 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Henrik Bonne Larsen, Andreas Bonne Sindberg Behandler grundigt en række væsentlige begivenheder og udviklingstendenser i amerikansk historie efter DKK Inkl. moms Bogen dækker USA s historie fra 1900 til i dag, og handler om USA s opstigen til supermagt, om amerikanernes forvaltning af denne politiske og militære styrke i sidste halvdel af det 20. århundrede samt om, hvorvidt USA s position er svækket efter 2001? Det moderne USA. Forbillede eller skræmmebillede? behandler grundigt en række væsentlige begivenheder og udviklingstendenser i amerikansk historie efter 1900: USA s politiske system Den progressive bevægelse Krakket i Wall Street ernes krise og New Deal USA s deltagelse i Den Anden Verdenskrig Den Kolde Krig Afroamerikanernes borgerretskamp Vietnamkrig og ungdomsoprør Reagan og den konservative bølge Den Kolde Krigs afslutning Angrebet på World Trade Center, 2001 Krigen Mod Terror Finanskrisen Er det amerikanske århundrede ved vejs ende? Bogen indeholder desuden 20 kildetekster, som uddyber og perspektiverer fremstillingen.

71 Det tredie Rige- fællesskab og forbrydelse 2. udgave, 2001 ISBN Forfatter(e) Peter Frederiksen Et spændende og nuanceret indblik i nazismens facinationskraft såvel som dens fortrædeligheder DKK Inkl. moms Bogen handler om, hvordan det lykkedes Hitler og de tyske nazister at erobre magten i Tyskland og udvikle den nazistiske førerstat og om 2. Verdenskrigs for- og efterspil. Bogen belyser temaer som nazistisk moral og æstetik, ensretningen, dagligdagen under nazismen, Hitlers krig, jødespørgsmålet og brugen af kunsten som propagandamiddel. Nazismens historie er skildringen af et styre, der på en gang var brutalt og undertrykkende og samtidig udøvede en fascination og tiltrækning på samtiden, der i dag kan være svær at forstå. Bogen forsøger at skildre denne dobbeltkarakter. Bogen indeholder også et rigt kildemateriale, der uddyber og perspektiverer den fyldige fremstilling. Det tredie Rige - fællesskab og forbrydelse er specielt anvendelig for historieundervisningen på ungdomsuddannelserne. Her på siden kan du også finde supplerende materiale i form af tidslinier og forslag til tværfaglige forløb. Det Virksomhedsøkonomiske område En temabog til grundforløbet på hhx - opgavesamling 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Marianne Poulsen, Gitte Størup, Niels Laasholdt, Steen Sloth Olsen Opgavesamling til Det virksomhedsøkonomiske område DKK Inkl. moms Opgavesamlingen indeholder opgaver til grundbogens 9 kapitler, og sidst i bogen er der derudover 3 caseopgaver.

72 Det Virksomhedsøkonomiske område. En temabog til grundforløbet på hhx 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Marianne Poulsen, Gitte Størup, Niels Laasholdt, Steen Sloth Olsen Grundlæggende indføring i virksomhedsøkonomi og afsætning DKK Inkl. moms Hvad er en virksomhed og hvad er et produkt? I Det virksomhedsøkonomiske område stifter eleverne bekendtskab med dele af virksomhedens interne verden, herunder virksomhedens organisationsforhold og parametermix. Bogen behandler virksomhedsbegrebet, forholdet til omverdenen, iværksætteri, idégrundlag og -udvikling, virksomhedens markedsforhold og marketingmix samt virksomhedens økonomisystem. Derudover beskriver bogen også virksomhedens organisation og ledelsesforhold.

73 Digital pædagogik 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Anne Petersen, Erika Zimmer Brandt, Klaus Thestrup, Hanne Kusk, Stine Liv Johansen, Helle Skovbjerg Karoff, Jette Aabo Frydendahl Profession Sigter mod at formidle den viden, pædagoger og pædagogstuderende har brug for, når de træder ind i den mediepædagogiske arena med de nye intuitive og mobile digitale enheder DKK Inkl. moms Digital pædagogik sigter mod at formidle den viden, pædagoger og pædagogstuderende har brug for, når de træder ind i den mediepædagogiske arena med de nye intuitive og mobile digitale enheder. Bogen indeholder relevant forskning om leg, mediekultur og hverdagsliv, og den skitserer pædagogiske handlemuligheder baseret på fire væsentlige pædagogiske fundamenter: en eksperimenterende pædagogik med fokus på kommunikation gennem sociale medier en æstetisk pædagogik med sigte på at give børns stemmer udtryksformer en dannelsesbaseret didaktik med sigte på digitale muligheder for at arbejde med børns multimodale udtryk og endelig en pædagogisk ramme for livet på legepladsen med udgangspunkt i begrebet psykologisk ilt Bogen indeholder arbejdsspørgsmål og øvelser til hvert enkelt af bogens kapitler. Bogens kapitler: Leg, legepraksis og nye medier af Stine Liv Johansen og Helle Karoff: ipads og god legestemning af Stine Liv Johansen og Helle Karoff: Digital hverdagskultur i familier med små børn af Anne Petersen Digital World Citizens - Hvordan kan børnehaver kommunikere med verden? af Klaus Thestrup Tablets, bøger og æstetik i børnehaven af Hanne Kusk Digital dannelse og multimodale læreprocesser af Jette Aabo Frydendahl Elektroniske hverdagsfortællinger og vitaliserende læringsmiljøer - om at bruge digitale medier til at udvikle pædagogikken af Erika Zimmer Brandt

74 Diskursanalyse i dansk - Sprog, magt og identitet 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Anne Bornerup Græsborg, Mette Møller Jørgensen Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime En klar og pædagogisk indføring i diskursanalysens begreber og metoder DKK Inkl. moms Diskursanalyse i dansk - sprog, magt og identitet er rettet mod undervisning i dansk på ungdomsuddannelserne. Det er den første bog af sin art, specifikt til danskfaget. Bogens første to kapitler er indledende teoriafsnit, der indfører eleverne i diskursanalysens begreber. Herefter følger kapitler om, hvornår man kan anvende diskursanalyse i faget dansk og om sprogets magt i en bredere etisk forstand. I de afsluttende temaafsnits tekstsamlinger kan eleverne efter en introduktion til temaet mere selvstændigt gå på opdagelse i samlinger af tekster udvalgt efter deres analyserbare brug af forskellige diskurser. Dit samfund - samfundsfag i udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Ole Hedegaard Jensen, Rasmus Ulsøe Kær, Peter Nyborg System til samfundsfag i grundskolen DKK Inkl. moms Dit samfund - samfundsfag i 8. er sammen med Dit samfund - samfundsfag i 9. et komplet undervisningssystem til samfundsfag med udgangspunkt i slutmålene for 9. klasse. Forfatterne lægger et højt fagligt niveau og præsenterer de faglige begreber, der hører til de områder, der arbejdes med. Samtidig er bogen er skrevet i et tilgængeligt sprog, og svære begreber forklares løbende i margen. Hvert kapitel slutter med opgaver, som er varierede både i form, indhold og sværhedsgrad. Opgaverne lægger op til både gruppearbejde, individuelt arbejde, klassediskussioner og øvelser, skriftlige afleveringer og rollespilsøvelser. Opgaverne består fx i at skrive forslag til skolebestyrelsen, skrive læserbreve, undersøge deres egne familiers vaner og bruge internettet og de sociale medier i deres arbejde. Til bøgerne er der udarbejdet mere end 500 PowerPoints med bl.a. aktuelle uddybninger og diskussionsoplæg. PowerPoints ligger på samf8.systime.dk.

75 Dit samfund - samfundsfag i udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Ole Hedegaard Jensen, Rasmus Ulsøe Kær, Peter Nyborg System til samfundsfag i grundskolen DKK Inkl. moms Dit samfund - samfundsfag i 9. bygger videre på Dit samfund - samfundsfag i 8. De to bøger udgår et komplet undervisningssystem til samfundsfag med udgangspunkt i slutmålene for 9. klasse. Forfatterne lægger et højt fagligt niveau og præsenterer de faglige begreber, der hører til de områder, der arbejdes med. Samtidig er bogen er skrevet i et tilgængeligt sprog, og svære begreber forklares løbende i margen. Hvert kapitel slutter med opgaver, som er varierede både i form, indhold og sværhedsgrad. Opgaverne lægger op både gruppearbejde, individuelt arbejde, klassediskussioner og øvelser, skriftlige afleveringer og rollespilsøvelser. Opgaverne består fx i at skrive forslag til skolebestyrelsen, skrive læserbreve, undersøge deres egne familiers vaner og holdninger samt bruge internettet og de sociale medier i deres arbejde. Til bøgerne er der udarbejdet mere end 500 PowerPoints med fx aktuelle uddybninger og diskussionsoplæg. PowerPoints ligger på samf8.systime.dk. Drama i dansk 1. udgave, 2004 ISBN Forfatter(e) Annette Koldkjær Højlund, Henrik Flygare Teaterhistorisk og -analytisk indføring i dramagenrens intertekstuelle og kulturelle position DKK Inkl. moms Bogen gør det lettere - og forhåbentligt også både sjovere og mere givtigt - at arbejde med dramatik i danskundervisningen. Bogen indeholder en introduktion til dramalæsning, hvor genren bliver defineret, og analysebegreber og -redskaber bliver præsenteret i en teoretisk værktøjskasse. Hoveddelen af bogen består af afsnit om udvalgte litteraturhistoriske perioder. Drama i dansk har et supplerende website, der bl.a. indeholder henvisninger til tekster og dramatikere. Bogen henvender sig primært til grundskolens overbygning, stx, HF og VUC, men kan også bruges på seminarier og andre videregående uddannelser.

76 Dramatik - en grundbog 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Karen Sørensen En grundlæggende indføring i centrale emner inden for teaterverdenen. Bogen præsenterer centrale faglige begreber og teorier DKK Inkl. moms Formålet med bogen er at give læseren forudsætninger for at anvende den faglige indsigt som baggrund for analyse og vurdering af forskellige former for iscenesættelser, og at give forudsætninger for at udvikle og udføre teaterpraksis. Centrale emner i forbindelse med teaterforestillingens elementer behandles i bogens forskellige afsnit. Bogen er opbygget, så den kan anvendes ikkekronologisk, og indeholder en oversigt over teaterhistoriske perioder. Der er forslag til bogens anvendelse i undervisningen. Bogens omfattende billedmateriale gør den velegnet som inspirationskilde til egne produktioner, og som udgangspunkt for analyser af teaterforestillingens mange elementer. Bogen henvender sig til elever med dramatik som fag på gymnasialt C- og B-niveau, samt til alle andre, som ønsker at få viden og indsigt i teaterteoretiske emner af såvel praktisk som historisk art.

77 Dramatik - en teaterhistorie 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Karen Sørensen Udgivelsen gennemgår otte teaterhistoriske perioder DKK Inkl. moms Bogen henvender sig til studerende og elever med dramatik som fag på gymnasieniveau, samt til alle andre som ønsker at få en grundlæggende viden og indsigt i teaterhistoriske emner. Bogen kan endvidere betragtes som et teaterhistorisk supplement til Dramatik en grundbog. Dramatik en teaterhistorie indeholder kapitler om hver af disse otte teaterhistoriske perioder: Antikken Commedia dell arte Det Elisabethanske teater Oplysningstiden Naturalismen Det episke teater Absurd teater Det moderne teater. Hver periode indledes med et kort kulturhistorisk signalement. Derefter følger en gennemgang af den enkelte periodes karakteristiske træk: Skuespilleren og spillestilen Teksten og dramaturgien Scenen og scenografiske forhold Kort oversigt. Bogens omfattende billedmateriale giver sammen med teksten en samlet fremstilling af det vesteuropæiske teaters udvikling fra antikken til i dag.

78 Døgnistitutioner - de organisatoriske samspil 1. udgave, 2004 ISBN Forfatter(e) Steen Juul Hansen Profession Bogen tager udgangspunkt i en organisatorisk vinkel: samspillet mellem organisatoriske rammer og pædagogisk praksis, der udspiller sig på døgninstitutioner DKK Inkl. moms Antallet af anbringelser af børn og unge uden for eget hjem er stort og stigende. Gennem flere årtier har man udviklet alternative løsninger til anbringelse uden for eget hjem, men der er stadig et stort behov for yderligere forskning på området. Døgninstitutioner - de organisatoriske samspil tager afsæt i den offentlige debat, der ofte fokuserer på børn og unges problemer: Fungerer forældrene, skolen, børnene selv og de offentlige institutionstilbud godt nok? Bogen henvender sig til videregående uddannelser inden for professionsfeltet. Early Childhood Education 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Brug konto (Jens-Ole Jensen), Erik Hygum, Peter Møller Pedersen, Lars Wahlun Pedersen, Jan Jaap Rothuizen, Niels Ejbye- Ernst, Anette Boye Koch, Anne Mette Buus, Klaus Thestrup, Dorte Stokholm, Peter Friese, Peter Østergaard Andersen Profession Beskrivelse på vej DKK Inkl. moms The aim of this book is to highlight the basic pedagogical knowledge and values in Danish educational daycare institutions (kindergartens). In the book we present a selection of current research and development projects covering central issues of the pedagogical work in Danish early childhood education. We present the knowledge, experience and values from the early childhood education tradition in Denmark to an international audience. The articles are written by researchers and educators from the Professional Bachelor Program of pedagogues at university colleges in Denmark and by researchers from Danish universities. Read about Child-centered pedagogy Professional bachelor degree of pedagogues Child-care in a welfare state Creativity in childcare Forms of knowledge in pedagogical work Inclusion as an objective Outdoor play and learning Health and pedagogical practice Social pedagogy Mediaplay Language development Danish pedagogy in international perspective

79 Egil Fischer og Femmøller strand 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Lars Morell Egil Fischer ( ) byplanlægger, arkitekt og maler var en af de første til at erkende Mols store landskabelige og naturmæssige ressourcer DKK Inkl. moms Den naturpark og de fællesarealer ved Femmøller strand, som netop er under renovering, er en gave fra Egil Fischer i For at demonstrere, hvor langt man kan nå med byplanlægning, udstykkede han dele af sin egen jord, tegnede en byplan og skabte dermed Danmarks første sommerhusby. Til sommerhusbyen tegnede han selv nogle enkelte, helt unikke sommerhuse. De fleste har aldrig været i handel, men er gået i arv. De viser, hvor meget sommerhuset og dets indretning var med til at skabe det særlige præg, som modernismen fik i Skandinavien. En tilsvarende sommerhuskultur findes ikke i andre lande. Denne spændende historie er beskrevet af idehistoriker Lars Morell i Egil Fischer og Femmøller strand. Morell skrev i 1998 den første bog om emnet Egil Fischers Mols, som var med til at sætte den nuværende udvikling i gang. Han har nu skrevet den definitive bog om denne omstridte pioner i dansk arkitektur og byplanlægning. En vivo - tekstbog 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Elisabeth Laursen, Birgit Tengberg Hansen, Jørn Wiese Tekstbogen til et begyndersystem, der indfører eleven i det spanske sprog og den spanske kultur på en levende måde DKK Inkl. moms En vivo er et begyndersystem på 36 lektioner, der sigter efter at indføre eleven i det spanske sprog og den spanske kultur på en levende måde. Systemet består af en tekstbog, en øvebog, en facitbog med løsninger og løsningsforslag til øvelserne samt en 3-dobbelt cd med teksterne fra tekstbogen og et website med interaktive opgaver. De fleste af teksterne tager udgangspunkt i virkelige personers liv og fokuserer primært på Spanien. Teksterne er opdelt i tre typer: A-tekst, B-tekst og autentisk tekst. I A- teksterne introduceres nye grammatiske emner, B-teksterne repeterer disse og/eller uddyber tekstens emner, mens de autentiske tekster fungerer som supplement indholdsmæssigt eller sprogligt. Den rigelige tekstmængde åbner mulighed for anvendelse af såvel intensiv som ekstensiv læsning. Der er udarbejdet spørgsmål til de fleste A- og B- tekster, der kan bruges som udgangspunkt for træning af den mundtlige sprogfærdighed. Glosseringen er kontekstuel, og bagerst i tekstbogen er der anbragt en spansk-dansk ordliste. Tekstbogens grammatiske afsnit omfatter en gennemgang af alle grammatiske emner, der præsenteres i tekstbogen. Der er mulighed for at købe en cd med alle teksterne fra tekstbogen, og i bogen Facit findes løsninger og løsningsforslag til bogens øvelser. En vivo vil således kunne bruges ved selvstudium. Til bogen findes et website med interaktive opgaver til træning af bogens emner:

80 En vivo - øvebog 1. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Elisabeth Laursen, Birgit Tengberg Hansen, Jørn Wiese En øvebog, der er tilknyttet spansk begyndersystemet En Vivo DKK Inkl. moms Øvebogen indeholder en bred vifte af øvelsestyper, der giver underviseren rig mulighed for variation. Bagest i øvebogen findes en dansk-spansk ordliste. En vivo er et begyndersystem på 36 lektioner, der sigter på at indføre eleven i det spanske sprog og den spanske kultur på en levende måde. Systemet består af en tekstbog, en øvebog, en facitbog med løsninger og løsningsforslag til øvelserne samt en 3-dobbelt cd med teksterne fra tekstbogen og et website med interaktive opgaver. De fleste af teksterne tager udgangspunkt i virkelige personers liv og fokuserer primært på Spanien. Teksterne er opdelt i tre typer: A-tekst, B- tekst og autentisk tekst. Den rigelige tekstmængde åbner mulighed for anvendelse af såvel intensiv som ekstensiv læsning. Der er udarbejdet spørgsmål til de fleste A- og B-tekster. Glosseringen er kontekstuel, og bagerst i tekstbogen er der anbragt en spansk-dansk ordliste. Tekstbogens grammatiske afsnit omfatter en gennemgang af alle grammatiske emner, der præsenteres i tekstbogen. Der er mulighed for at købe en cd med alle tekster fra tekstbogen, og i bogen Facit findes løsninger og løsningsforslag til øvebogens øvelser. En vivo vil således kunne bruges ved selvstudium. Desuden findes også et website med interaktive opgaver til træning af bogens emner: Engelsk grundgrammatik. Questions and Answers 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Dorthe Chalotte Hagelskjær Giver en grundlæggende, grammatisk platform, der bygger bro mellem forudsætninger fra folkeskolen og de krav, der stilles på gymnasialt niveau DKK Inkl. moms Engelsk grundgrammatik Questions and Answers er opbygget som spørgsmål og svar, baseret på de konkrete spørgsmål, eleverne stiller i engelsk grammatik. Ved at formulere grammatikken som svar på spørgsmål, som eleverne typisk selv stiller i deres arbejde med grammatikken, forsøger Questions & Answers at imødekomme elevernes egen undren overfor engelsk grammatik i stedet for at opstille et regelsæt, der skal læres for sin egen skyld. Kapitlerne indeholder en række opgaver, og der er supplerende opgaver på det tilhørende website. Grundgrammatikken er første del af Questions and Answersserien, som bygger på en differentieret tilgang og bliver udbygget med en parallel udgivelse på højere niveau.

81 Engelsk MultiMedie Grammatik 2. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Frede Salling Pedersen, Ole Bønnerup, Knud Børge Bendtsen En engelsk opslagsgrammatik, der fungerer både som selvstændig grammatik og som basis for øvelser, der kan findes i ibogen DKK Inkl. moms Grammatikken giver et systematisk overblik over de grammatiske begreber og deres anvendelse i konkrete sætningseksempler. Bogen er inddelt med et kapitel til hver ordklasse, hvilket gør den velegnet som opslagsværk. Grammatikken tilbyder en grundig gennemgang af de emner, danskere erfaringsmæssigt har vanskeligst ved, når de læser engelske tekster. Engelsk Multimedie Grammatik er velegnet som opslags- og referencegrammatik i undervisningen. Bogen er udarbejdet til ungdomsuddannelserne men kan med fordel også anvendes på seminarierne. Engelsk startgrammatik 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Jørgen Døssing Jepsen, Helle Bergstein, Heidi Lykke Hesselbjerg Hansen Gennemgang af den grundlæggende engelske grammatik DKK Inkl. moms Til hvert afsnit er der varierede opgaver til træning af reglerne. Der er brugt latinske termer, så udgivelsen knytter an til terminologien i almen sprogforståelse. Samtidig er reglerne formuleret i et enkelt, klart og præcist sprog, som eleverne kan forstå. Udgivelsen henvender sig til første år på de gymnasiale uddannelser eller folkeskolens ældste klassetrin. English Grammer Guide - Grundbog i engelsk grammatik med opgaver 1. udgave, 1994 ISBN Forfatter(e) Engelsk grammatikbog, der udbygger og systematiserer elevernes grammatiske viden DKK Inkl. moms Tanken bag English Grammar Guide er at understøtte og videreudvikle den grammatiske viden, som eleverne allerede har fra folkeskolens engelskundervisning. Bogen gennemgår grammatik i en række overskuelige kapitler, som hver især består af et teoriafsnit samt et fyldigt opgaveafsnit. Bogen er opbygget på samme måde som lærebogssystemet Grundbog i Engelsk Grammatik. English Grammar Guide er velegnet til alle ungdomsuddannelser.

82 English in Danish - Sprogiagttagelse og sproglig bevidsthed i engelsk 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Marianne Larsen En grundbog i skriftlig kommunikation på engelsk, der gennemgår de vigtigste sproglige værktøjer i tekstanalyse og tekstproduktion DKK Inkl. moms Grundbogen English in Danish gennemgår Genrebegrebet Kommunikationsmodeller Sproghandlinger Kohærens og kohæsion Desuden præsenterer bogen forskellige stilistiske træk og niveauer, argumentation og udarbejdelse af et abstract. English in Danish indeholder også grammatiske opgaver samt en indføring i ordbogsbrug. Udgivelsen kombinerer gennemgang af teorien med øvelser til de enkelte afsnit og afsluttes med to kapitler med opgaver i tekstanalyse og grammatik. Enigma - et dilemma 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Jesper Frandsen, Mads Rangvid Bogen er et tværfagligt værk, der stiller matematiske koder og nyskabende teknikker overfor etiske dilemmaer, med henvisninger til konkrete historiske situationer DKK Inkl. moms Indledningsvis gennemgår bogen udvalgte dele af kryptologiens historie, der ender med en mere grundig gennemgang af den tyske kodemaskine Enigma, herunder hvorfor dens koder var så svære at bryde, og omtale af opdagelser der alligevel gjorde det muligt. Briterne vidste, at hvis de kunne bryde den, ville de komme i et dilemma, nemlig at de, for at skjule at den var brudt, måtte lade allierede dø. De brød den, men hvor mange var (og er) man klar til at ofre, for at bevare en sådan hemmelighed? Der omtales episoder fra 2. Verdenskrig, hvor dilemmaet var aktuelt, og eleverne skal derefter agere beslutningstagere og gøre rede for, hvordan de ville have valgt og begrunde valget. Når man skal træffe sådanne valg, er der imidlertid hjælp at hente i etikken. Derfor omtales filosofferne I. Kant og J. Bentham og deres filosofiske retninger hvorefter eleverne skal tage stilling til briternes dilemmaer. Bogen lægger op til AT-forløb med matematik og filosofi (evt. religion), men det vil være helt naturligt at inddrage andre fag, mest oplagt er historie og engelsk. Der kræves ingen specielle faglige forudsætninger for at læse bogen.

83 Erhvervscase 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Vibeke Rasmussen Grundlæggende introduktion til arbejdet med ehvervscases. Bogen er fuld af eksempler og går tæt på den virkelige verden DKK Inkl. moms Med dette erhvervscasemateriale i hånden, er eleverne ikke længere i tvivl om, hvordan de griber erhvervscases an. Og så bliver det sjovt! Bogen Erhvervscase er rigt illustreret og rummer udover modeller, planer og værktøjer til eleverne også råd og vejledning til lærerne. Erhvervscase er en fantastisk mulighed for at give eleverne en kvalificeret mesterlære, mens de er på skolen. Materialet uddyber og supplerer erhvervscasematerialet fra Undervisningsministeriet. Erhvervsret C - Juraens grundregler 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Ulla Rosenkjær, Anne Lind Gleerup Denne trykte udgivelse produceres efter bestilling. Leveringstid ca. 4-5 dage. Samme udgivelse findes som ibog - læs mere her DKK Inkl. moms Erhvervsret C - juraens grundregler giver en teoretisk gennemgang af fagplanens emner og rummer herudover interaktive opgaver, illustrative eksempler, oversigter, dokumenter, domme og paragraffer. Alle kapitler indledes med en problemstilling Hvad nu? og afrundes med en løsning Sådan! samt et resumé. Efter hvert kapitel er der en oversigt over vigtige begreber. I forhold til 2007-udgaven er materialet opdateret og omstruktureret samt udbygget med opgaver og cases. Erhvervsøkonomi HG Niv. E,D og C opgavesamling 2. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Knud Erik Bang, Jørgen Waarst, Marianne Poulsen, Gitte Størup Opgavesamling til Erhvervsøkonomi HG Niv. E, D og C DKK Inkl. moms Opgavesamling til Erhvervsøkonomi HG Niv. E, D og C.

84 Erhvervsøkonomi HG Niv. E,D,C - teoribog 2. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Knud Erik Bang, Jørgen Waarst, Marianne Poulsen, Gitte Størup En grundlæggende introduktion til de væsentligste omrejningspunkter for arbejdet med erhvervsøkonomi DKK Inkl. moms Bogen er opdelt i tre niveauer: Niveau E giver læseren en grundlæggende beskrivelse af virksomhedsbegrebet, herunder virksomhedstyper, ejerformer, interessegrupper, organisationsprincipper samt idé og mål. Bogen foretager en grundig gennemgang af registreringen af de økonomiske hændelser, der forekommer ved en virksomheds etablering og drift. Med dette som udgangspunkt viser bogen hvordan årsregnskabet udarbejdes i henholdsvis handels- og servicevirksomheder. Derudover giver bogen også et indblik i virksomhedens budgetlægning med hovedvægt på udarbejdelsen af et resultatbudget og et likviditetsbudget. Niveau D viderefører gennemgangen af virksomhedens registreringer samt opstilling af årsregnskabet i en beskrivelse af økonomimodulet i et itbaseret økonomisystem. Derudover gennemgår bogen også virksomhedens miljøforhold samt arbejdsdelingen mellem afdelinger og medarbejdere i en virksomhed. Niveau C behandler registreringer og opstilling af et årsregnskab i en produktionsvirksomhed og viser, hvordan man i et it-baseret økonomisystem kan integrere løsningen af forskellige økonomiopgaver. Virksomhedens indtægter og omkostninger bruges bl.a. som grundlag for en beskrivelse af virksomhedens indtjeningsevne. Efter en gennemgang af kalkulationsbegrebet viser bogen endvidere, hvordan der for det enkelte produkt kan udarbejdes beregninger, som kan anvendes som grundlag for virksomhedens valg af afsætningsalternativ. Derudover omtaler bogen også kort de forskellige lønformer og analysen af virksomhedens udnyttelse af dens personaleressourcer. Erkendelse og virkelighed 1. udgave, 1993 ISBN Forfatter(e) Peter Laurs Sørensen, Keld B. Jessen En tekstsamling om erkendelsesproblemet i den europæiske filosofitradition - fra Platon til H.C. Ørsted DKK Inkl. moms Bogen Erkendelse og virkelighed tager udgangspunkt i Platons filosofiske tankegang. Herefter behandler bogen modsætningerne rationalisme og empirisme, samt romantik og positivisme frem til markante nye strømninger i vort århundrede. Tekstsamlingen behandler emner som det filosofiske perspektiv i kvantefysikken over for den klassiske fysik. Bogen belyser ligeledes Poppers kritik af den måde, hvorpå man siden Platon har opstillet erkendelsesspørgsmålet. Erkendelse og virkelighed indeholder tekster af bl.a. Platon, David Hume, H.C. Ørsted og Werner Heisenberg.

85 Erlang S 8. udgave, 2002 ISBN Forfatter(e) Allan C. Malmberg Statistiske tabeller tilrettelagt med henblik på en indledende undervisning i sandsynlighedsregning og statistik DKK Inkl. moms Statistiske tabeller tilrettelagt med henblik på en indledende undervisning i sandsynlighedsregning og statistik. Indhold: Normalfordelingen n-fakultet Binomialkoefficienter Binomialfordelinger Binomialfordelinger for små p-værdier Binomialfordelinger for p = 0.5 Informationsindhold Poissonfordelinger Chikvadratfordelinger F-fordelinger t-fordelinger Fordelinger for korrelationskoefficienten Rangsumfordelinger Tilfældige tal Et professions- og generationsperspektiv på ny skolestart 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Erik Hygum Profession Denne ph.d.-afhandling undersøger baggrunden for "Ny skolestart", og analyserer pædagogers, læreres og børns oplevelse heraf DKK Inkl. moms Afhandlingen Et professions- og generationsperspektiv på ny skolestart bygger på analyser af kvalitative interviews med pædagoger, lærere og børn i to 2. klasser. På baggrund af Pierre Bourdieus teori om felt og position samt Basil Bernsteins teori om synlig og usynlig pædagogik konstruerer bogen et professions- og generationsperspektiv på "Ny skolestart". Professionsperspektivet afdækker, hvordan pædagoger og lærere i "Ny skolestart" befinder sig i et krydsfelt af nye uddannelsespolitiske diskurser, økonomiske rationaler samt etablerede professionsdiskurser og - praktikker. Generationsperspektivet belyser, hvordan børn dels er fælles om at opleve de voksne som magtfulde og dominerende, og dels indtager forskellige positioner til hinanden og de voksne i skolen.

86 Etik i praksis for socialrådgivere 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Christina Busk Profession Bogen giver en gennemgang af forskellige etiske teorier og principper, som munder ud i en etisk metode, der er anvendelig i social- og sundhedssektoren DKK Inkl. moms Etik i praksis for socialrådgivere giver en gennemgang af forskellige etiske teorier og principper, som munder ud i en etisk metode, der er anvendelig i social- og sundhedssektoren. Den etiske metode bruges bogen igennem som et redskab til at fastholde og udvikle den etiske refleksion over de dilemmaer, socialrådgivere møder i dagligdagen. Bogens formål er, at sætte de etiske overvejelser i spil i forhold til faglige og eksistentielle udfordringer, som er indsamlet fra praktiserende socialrådgivere. Bogen ville med fordel kunne anvendes på socialrådgiveruddannelsen, i forvaltningen og i efteruddannelsesregi. Hent Socialrådgiverforeningens vedtagne professionsetik 2010 som pdf her. Etik og tragedie. Sofokles Filoktet 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Lene Ipsen Bogen sætter fokus på mange af de etiske og menneskelige værdier, der er gået i arv fra antikkens tid, og som stadig er aktuelle i forståelsen af nutidens verdensbillede DKK Inkl. moms Denne bog rejser nogle af vor tidsalders mest fundamentale spørgsmål: Hvordan skal vi opføre os over for hinanden - som venner - som del af det samme samfund? Hvilke værdier og hvilken etisk forståelse skal vi gribe fat i i den evige foranderlige verden? Disse store spørgsmål er til debat i dag - og var til debat i det antikke athenske demokrati. Grækerne søgte svaret i filosofien, hvor Aristoteles stod bag det første kendte værk om emnet. Men svaret blev også søgt i teatret, hvor tragedierne gennemspillede de store dilemmaer, der satte spørgsmålene på spidsen. Sofokles' Filoktet spørger ind til, hvordan man vægter venner over for fjender - hvordan man træffer et valg, når valget er umuligt. Bogen er bygget op over tre hoveddele; om etik som filosofisk begreb, om den græske tragedie og dens rolle i samtidens debat - med en bearbejdet oversættelse af Sofokles' tragedie Filoktet. Etik og tragedie er et undervisningsmateriale til både den tværfaglige og den enkeltfaglige undervisning på ungdomsuddannelserne, men den er også henvendt til læsere af privat interesse, der vil vide mere om etik og værdier.

87 EU - økonomisk set 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Henrik Kureer Et lettilgængeligt værk, der giver indsigt i de seneste års rivende udvikling i EU DKK Inkl. moms EU - økonomisk set behandler de senere års udvikling i EU, og har især blikket rettet imod det økonomiske samarbejde i EU, særligt valutasamarbejdet. Bogen går detaljeret ind og beskriver: Lissabon-traktaten og de institutionelle ændringer den har medført. Konsekvens af nye medlemslande og nye eurolande. Reformationen af landbrugspolitikken og konsekvenser heraf. Servicedirektivet der er trådt i kraft for det indre marked EU - økonomisk set retter sig mod samfundsfag på de gymnasielle uddannelser og videregående uddannelser, hvor et basiskendskab til EU's økonomiske samarbejde er påkrævet. EUropa på vej 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Mads Christian Dagnis Jensen, Julie Hassing Nielsen Temabog til samfundsfag fra C til A niveau DKK Inkl. moms EUropa på vej retter sig mod samfundsfagsundervisning i EU på de gymnasiale uddannelser. Læring understøttes af begrebsafklaringer, historiske neddyk, supplerende cases. Bogen er tematisk opbygget, hvilket betyder, at den kan sammensættes på mange måder og dermed anvendes på både A, B og C niveau og inden for forskellige gymnasiale uddannelser.

88 Eventyr i dansk - fra folkeeventyr til fantasy 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Vibeke Blaksteen, Kirsten Møller En bog, der gør op med forestillingen om eventyret som noget støvet og forældet og giver genren fornyet energi i sin sammenstilling af gamle eventyr og moderne fantasytekster DKK Inkl. moms Formålet med denne bog er at gøre det spændende og lærerigt at arbejde med eventyrtekster, både folkeeventyr fra forskellige lande og moderne tekster med eventyrpræg. Bogens indledning definerer eventyrgenren og giver et historisk rids over udviklingen fra folkeeventyr til fantasy. Derudover introducerer bogen også teoretiske indfaldsvinkler til eventyranalyse - en strukturalistisk, en freudiansk, en jungiansk, en feministisk, en antroposofisk og en terapeutisk læsning. Bogens 16 folkeeventyr er fortrinsvis fra de nordiske lande, men også tyske, franske, russiske og arabiske eventyr er repræsenteret. Bogens 15 moderne tekster strækker sig fra H. C. Andersen over Villy Sørensen til Charlotte Weitze og Kim Blæsbjerg og dækker over så forskelligartede genrer som legende, kunsteventyr, fantastiske fortællinger, digte, fantasy og antieventyr. Eventyr i dansk indeholder en række arbejdsforslag til brug i danskundervisningen. Bogen henvender sig især til lærere og elever i de gymnasiale uddannelser, men kan også anvendes i folkeskolens ældste klassetrin og på seminarierne. Eventyranalyse.dk 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Jørn Ingemann Knudsen Lad dig forføre af eventyrernes forunderlige univers! Her er nøglen til analytisk indsigt i eventyrgenrens særlige evne til at vække hele det menneskelige følelsesregister DKK Inkl. moms Eventyr er fantasifulde løgnehistorier - det er sikkert og vist! Men bag den fantasifulde facade ligger mange sandheder gemt; sandheder om, hvad et menneske egentlig er for en størrelse. Om de konflikter mennesker til alle tider har taget, tager og altiv vil tage livtag med. Og om de drømme mennesker kunne tænke sig at føre ud i livet, hvis de havde magten dertil. Selvom gamle eventyr kan virke støvede og fremmedartede for nutidens moderne læser, kan en analytisk indsigt i denne slags fortællinger åbne op for en læseoplevelse, der både befrier det gode humør og maner til alvorlig eftertænksomhed. At blive en god eventyranalytiker forudsætter en grundlæggende håndværksmæssig kunnen. Eventyranalyse.dk er en præsentation af nogle af de redskaber, der ligger i en analytikers værktøjskasse. Ved køb af bogen medfølger også adgang til et supplerede website på Her er gratis adgang til relevant uddybende materiale om eventyrgenren. Eventyranalyse.dk henvender sig til danskundervisningen i grundskolens overbygning, på ungdomsuddannelserne og på seminarierne.

89 Fag og læsning (hf) 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime En øvelsesbaseret udgivelse, der lægger op til at arbejde bevidst, klart og tydeligt med den faglige læsning DKK Inkl. moms Udgivelsen karakteriseres bedst som en stor idébank til at arbejde med at optimere kursisternes forståelse af det faglige stof og dermed sikre dem et større udbytte af undervisningen. Kursisten får strategier til at aktivere sin forhåndsviden, få overblik over tekster og fastholde sin forståelse. Læreren får enkle og præcise redskaber til arbejdet med faglig læsning i alle fag. Fag og læsning er opgave- og praksisbaseret og kan bruges direkte i den daglige undervisning. Hvert kapitel falder i tre afsnit: Hvad kendetegner faget? Hvordan arbejder man? Hvilke faldgruber af sproglig og læsemæssig art er der i faget? Introduktion til kursistøvelser Elevøvelser: Her får eleven redskaber til at lære nye fagudtryk og systematisere det nye stof Udgivelsen giver redskaber til faglig læsning i dansk engelsk 2. fremmedsprog: fransk, spansk, tysk kultur- og samfundsfaggruppen den naturvidenskabelige faggruppe matematik fysik Fag og læsning er skrevet af læseforskere, erfarne gymnasielærere og læsevejledere. Der er taget udgangspunkt i den nyeste forskning både teoretisk og didaktisk inden for området. Udgivelsen er målrettet 1. årskursister, men kan med fordel anvendes i hele uddannelsesforløbet.

90 Fag og læsning (hhx) 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime En øvelsesbaseret udgivelse, der lægger op til at arbejde bevidst, klart og tydeligt med den faglige læsning DKK Inkl. moms Udgivelsen karakteriseres bedst som en stor idébank til at arbejde med at optimere elevernes forståelse af det faglige stof og dermed sikre dem et større udbytte af undervisningen. Eleven får strategier til at aktivere sin forhåndsviden, få overblik over tekster og fastholde sin forståelse. Læreren får enkle og præcise redskaber til arbejdet med faglig læsning i alle fag. Fag og læsning er opgave- og praksisbaseret og kan bruges direkte i den daglige undervisning. Hvert kapitel falder i tre afsnit: Hvad kendetegner faget? Hvordan arbejder man? Hvilke faldgruber af sproglig og læsemæssig art er der i faget? Introduktion til elevøvelser Elevøvelser: Her får eleven redskaber til at lære nye fagudtryk og systematisere det nye stof Udgivelsen giver redskaber til faglig læsning i dansk engelsk 2. fremmedsprog: fransk, spansk, tysk samtidshistorie samfundsfag matematik økonomifagene: afsætning, international økonomi, virksomhedsøkonomi Fag og læsning er skrevet af læseforskere, erfarne gymnasielærere og læsevejledere. Der er taget udgangspunkt i den nyeste forskning både teoretisk og didaktisk inden for området. Udgivelsen er målrettet 1. årselever, men kan med fordel anvendes i hele gymnasieforløbet.

91 Fag og læsning (htx) 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime En øvelsesbaseret udgivelse, der lægger op til at arbejde bevidst, klart og tydeligt med den faglige læsning DKK Inkl. moms Udgivelsen karakteriseres bedst som en stor idébank til at arbejde med at optimere elevernes forståelse af det faglige stof og dermed sikre dem et større udbytte af undervisningen. Eleven får strategier til at aktivere sin forhåndsviden, få overblik over tekster og fastholde sin forståelse. Læreren får enkle og præcise redskaber til arbejdet med faglig læsning i alle fag. Fag og læsning er opgave- og praksisbaseret og kan bruges direkte i den daglige undervisning. Hvert kapitel falder i tre afsnit: Hvad kendetegner faget? Hvordan arbejder man? Hvilke faldgruber af sproglig og læsemæssig art er der i faget? Introduktion til elevøvelser Elevøvelser: Her får eleven redskaber til at lære nye fagudtryk og systematisere det nye stof Udgivelsen giver redskaber til faglig læsning i dansk engelsk teknologi teknologihistorie kommunikation/it samfundsfag matematik fysik biologi kemi Fag og læsning er skrevet af læseforskere, erfarne gymnasielærere og læsevejledere. Der er taget udgangspunkt i den nyeste forskning både teoretisk og didaktisk inden for området. Udgivelsen er målrettet 1. årselever, men kan med fordel anvendes i hele gymnasieforløbet.

92 Fag og læsning (stx) 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime En øvelsesbaseret udgivelse, der lægger op til at arbejde bevidst, klart og tydeligt med den faglige læsning DKK Inkl. moms Udgivelsen karakteriseres bedst som en stor idébank til at arbejde med at optimere elevernes forståelse af det faglige stof og dermed sikre dem et større udbytte af undervisningen. Eleven får strategier til at aktivere sin forhåndsviden, få overblik over tekster og fastholde sin forståelse. Læreren får enkle og præcise redskaber til arbejdet med faglig læsning i alle fag. Fag og læsning er opgave- og praksisbaseret og kan bruges direkte i den daglige undervisning. Hvert kapitel falder i tre afsnit: Hvad kendetegner faget? Hvordan arbejder man? Hvilke faldgruber af sproglig og læsemæssig art er der i faget? Introduktion til elevøvelser Elevøvelser: Her får eleven redskaber til at lære nye fagudtryk og systematisere det nye stof Udgivelsen giver redskaber til faglig læsning i dansk engelsk 2. fremmedsprog: fransk, spansk, tysk historie samfundsfag matematik fysik biologi kemi Fag og læsning er skrevet af læseforskere, erfarne gymnasielærere og læsevejledere. Der er taget udgangspunkt i den nyeste forskning både teoretisk og didaktisk inden for området. Udgivelsen er målrettet 1. årselever, men kan med fordel anvendes i hele gymnasieforløbet.

93 Falkenstjerne bd udgave, 2000 ISBN Forfatter(e) Laurits Gregersen, Mogens Bjerring Hansen, Peter Boile Nielsen, Anders Bollerup En klassisk antologi, der giver nogle af de største forfattere og vigtigste genrer albuerum. Dette første bind omhandler litteratur fra oldtiden til Aarestrup DKK Inkl. moms Bogen præsenterer en række af de væsentligste bidrag i dansk litteratur gennem tiden - runeindskrifterne på Jelling-stenen, fortalen til Jyske lov, Saxos Danmarks Krønike for at nævne nogle få. I antologien er mange af grundpillerne i dansk litteratur og kultur repræsenterede - bl.a. Tycho Brahe, Thomas Kingo, Ludviw Holberg, Adan Ohlenschläger, N.F.S. Grundtvig og Steen Steensen Blicher - og også nogle af de klassiske folkeviser og -eventyr kommer til orde. Bogen indeholder noter med tekstoplysninger og ordforklaringer. Tekstsamlingen henvender sig til ungdomsuddannelser såvel som voksenuddannelser og videregående uddannelser, men også til den interesserede litteraturlæser i almindelighed. Falkenstjerne bd udgave, 2001 ISBN Forfatter(e) Laurits Gregersen, Mogens Bjerring Hansen, Peter Boile Nielsen, Anders Bollerup En klassisk antologi, der giver nogle af de største forfattere og vigtigste genrer albuerum. Dette første bind omhandler litteratur fra H.C. Andersen til Johannes V. Jensen DKK Inkl. moms Bogen præsenterer en række af de væsentligste bidrag i dansk litteratur gennem tiden - H.C. Andersens eventyr, Søren Kierkegaards filosofiske diskussioner, Henrik Pontoppidans samfundskritik for at nævne nogle få. I antologien er mange af grundpillerne i dansk litteratur og kultur repræsenterede - bl.a. Georg Brandes, J. P. Jacobsen, Holger Drachmann, Herman Bang, Martin Andersen Nexø og Jeppe Aakjær. Bogen indeholder noter med tekstoplysninger og ordforklaringer. Tekstsamlingen henvender sig til ungdomsuddannelser såvel som voksenuddannelser og videregående uddannelser, men også til den interesserede litteraturlæser i almindelighed.

94 Falkenstjerne bd udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Laurits Gregersen, Mogens Bjerring Hansen, Peter Boile Nielsen, Anders Bollerup En klassisk antologi, der giver nogle af de største forfattere og vigtigste genrer albuerum. Dette tredje bind omhandler litteratur fra Tom Kristensen til nutiden DKK Inkl. moms Bogen præsenterer en række af de væsentligste bidrag i kernestoffet i dansk litteratur og rummer desuden tekster, der kan indgå i et sproghistorisk forløb. I antologien er mange af grundpillerne i nyere dansk litteratur og kultur repræsenterede - Hans Kirk, Knud Sønderby, Hans Scherfig, Karen Blixen, Klaus Rifbjerg, Benny Andersen, Peter Høeg, Michael Strunge for at nævne nogle få. Bogen indeholder noter med tekstoplysninger og ordforklaringer. Tekstsamlingen henvender sig til ungdomsuddannelser såvel som voksenuddannelser og videregående uddannelser, men også til den interesserede litteraturlæser i almindelighed. Denne 5. udgave rummer mange nye billeder og en række nye tekster af bl.a. Kjell Askildsen, Tor Ulven, Kerstin Ekman, Per Petterson og Kim Leine. Falkenstjerne bd. 4 - Verdenslitteratur 1. udgave, 2001 ISBN Forfatter(e) Laurits Gregersen, Mogens Bjerring Hansen, Peter Boile Nielsen, Anders Bollerup En klassisk antologi, der giver nogle af verdens største forfattere og vigtigste genrer albuerum. Dette værk omhandler litteratur fra Første Mosebog til det 20. århundredes digtning DKK Inkl. moms I antologien er mange af grundpillerne i verdenslitteraturen repræsenterede - blandt andre Platon, Frans af Assisi, Martin Luther, William Shakespeare, Molière, Jean- Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Edgar Allan, Charles Dickens, Franz Kafka og Bertolt Brecht. Ordet verdenslitteratur blev første gang anvendt i 1827 af Goethe. Mange senere digtere som fx T.S. Eliot er på linje med Goethe i forestillingen om, at den store litteratur hen over tidsmæssige, kulturelle og nationale grænser taler stærkt og direkte - også til nutidens læsere, hvorved verdenslitteraturen bliver en del af vores egen levende nutid. Bogen indeholder noter med tekstoplysninger og ordforklaringer. Tekstsamlingen henvender sig til ungdomsuddannelser såvel som voksenuddannelser og videregående uddannelser, men også til den interesserede litteraturlæser i almindelighed.

95 Familieliv i Danmark udgave, 1997 ISBN Forfatter(e) Anette Faye Jacobsen, Anne Løkke Åbner døren til historien om alt det, der sker mellem hjemmets fire vægge DKK Inkl. moms Familien er under forandring i dag - og det har den altid været. Alligevel ser noget ud til at være fælles for alle tider. Hvordan udspillede livet sig mellem hjemmets fire vægge i det danske bondesamfund fra 1550 til 1850? Og hvordan ser udviklingen ud i vores moderne tid, hvor alle forhold ser ud til at være i opbrud? Disse og mange flere spørgsmål forsøger denne bog at besvare gennem erindringer, billeder, breve, tingbøger, opdragelsesskrifter og avisartikler. Bogen fortæller om alt det, der er fælles for alle mennesker - samlivet mellem mænd og kvinder og mellem børn og voksne. Men den viser også, at det fælles er forskellige i de forskellige samfundslag, og at alt har en historie - blandt andet seksualitetens historie, boligens historie, opdragelses historie, arbejdsdelingens historie. Familieliv i Danmark handler om dagligdagen, vi alle kender. Men også om, hvor forskelligartet den kan forme sig.

96 Fankultur og fanfiktion 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Anne Petersen Profession Fankultur og fanfiktion sætter fænomenet ind i en pædagogisk sammenhæng og diskuterer de pædagogiske muligheder og dilemmaer DKK Inkl. moms Før var fankultur det at lege med og digte videre på populærkulturelle fænomener, som fx. Twilight for nørder og fans af boy bands. Nu er det en mainstream kultur med mange udtryk. Fanfiktion er den hurtigst voksende litterære genre i dag. Fankulturen er et udtryk for engagement i kultur, den er mainstream og den er en kultur som bliver brugt i markedsføring. Omkring fankultur ser man en mangfoldighed af udtryksformer som fan art og fanfiktion. det sker ikke mindst på internettet. Bogen beskriver den sociale netværksbestseller, med hovedvægt på Twilight og The Hunger Games, og den behandler fanfiktionsgenrens betydning for unges identitetsdannelse og hverdagskultur, samt fanforskningens historie og begreber. Fankultur og fanfiktion er opdelt i fem dele, der behandler emnet fra forskellige vinkler: Fankultur og historie Identitet og hverdagsæstetik Vampyrer og kærlighed Den sociale netværks-bestseller Fanfiktion og pædagogik Bogen giver ideer til opgaver om blandt andet ungdomskultur, hverdagskultur og fankultur med metoder fra autoetnografien, dagligstueetnografien og meddeleretnografien og genrebegrebet. Fankultur og fanfiktion henvender sig til lærere, pædagoger og studerende, men også til alle som interesserer sig for unge, moderne kultur, litterære diskussioner og hverdagskultur. Den er skrevet i et mundret sprog, så den også kan anvendes på gymnasieniveau.

97 FED engelsk - Task-based Business English - HG Grundbog 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Catherine Brejnholt, Tilde Kongsgaard Valentin, Marianne Klostergaard Bogen der dækker niveauerne F, E og D til engelsk på hg DKK Inkl. moms Bogen vil indeholde lettere tekster på engelsk om emnerne: Business Ethics Sales The American Dream Storytelling Sidstnævnte bl.a. med tekstuddrag fra New Moon af Stephenie Meyer. I tilknytning til teksterne er der elevaktiverende opgaver og cases, som på en motiverende måde overfører problemstillingerne til elevens egen situation. FED Erhvervsøkonomi 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Knud Erik Bang, Marianne Poulsen, Gitte Størup, Birgitte Schou, Henrik Højmark En grundlæggende introduktion til erhvervsøkonomi på F, E og D niveau DKK Inkl. moms Lærebogen dækker niveauerne F, E og D og henvender sig især til handelsskolernes grunduddannelse, men kan også anvendes på andre uddannelser, hvor der er behov for en grundlæggende indføring i erhvervsøkonomi. I lærebogen møder vi Rikke Bæk fra Fashion Shoe, der illustrerer de forskellige teoretiske emner og sikrer det praksisnære. Bogen er formuleret i et letlæseligt sprog og med grafiske elementer, der støtter eleverne og hurtigt giver et overblik over økonomiske grundbegreber og stofområder. I tilslutning til lærebogen er der udarbejdet en opgavesamling, der indeholder et bredt udvalg af opgaver, som dækker lærebogens emner, og som følger lærebogens struktur. ibogen fed-eo.systime.dk samler såvel teoribog som opgavebog, men også videoklip, interaktive opgaver, præsentationer og quizzer.

98 FED Erhvervsøkonomi - opgavesamling 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Knud Erik Bang, Marianne Poulsen, Gitte Størup, Birgitte Schou, Henrik Højmark En opgavesamling med en række forskellige opgavetyper til erhvervsøkonomi F, E og D DKK Inkl. moms Opgavesamlingen til niveauerne F, E og D henvender sig især til handelsskolernes grunduddannelse og kan anvendes i tilknytning til lærebogen. Materialet kan også anvendes på andre uddannelser, hvor der er behov for en grundlæggende indføring i erhvervsøkonomi. I opgavesamlingen følges fire gennemgående virksomheder, som danner fælles referenceramme. Opgaverne er varierede og praksisnære og træner eleverne i begrebsforståelse, argumentation, informationssøgning, præsentationsteknik og brug af relevante it-værktøjer. Opgaverne er formuleret i et letforståeligt sprog og er opbygget med progression. ibogen fed-eo.systime.dk samler såvel teoribog som opgavebog, men også videoklip, interaktive opgaver, præsentationer og quizzer.

99 FED Samf 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Helle Hauge Bülow Et undervisningsmateriale til samfundsfag, som eleverne kan forstå DKK Inkl. moms Endelig et undervisningsmateriale til samfundsfag, som eleverne kan forstå. ibogen FED Samf har været genstand for en grundig sproglig bearbejdelse, blandt andet med bistand fra en læsevejleder og med inddragelse af undervisere fra hg. Teksten åbnes med spørgsmål som fx Hvorfor er det egentligt, vi skal have demokrati? Er det ikke meget lettere, hvis det bare er én person, der bestemmer og tager beslutningerne? ibogen har også ordforklaringer, der bliver vist, når man holder musen hen over ordet. Hvert afsnit af ibogen indledes med fokusspørgmål, der lægger op til diskussion og motiverer til reflektion. Undervejs er der mange aktuelle cases, og alle kapitler afsluttes med et par illustrative temaer. Hvert kapitel har en opsummering af vigtige begreber. Materialet er opbygget i F-, E- og D-niveau, og niveauet er tydeligt markeret i navigationen. ibogen følger fagbilaget nøje og rummer følgende kapitler: Forskelle i det danske samfund Det danske arbejdsmarked Det demokratiske Danmark Konkurrence på det internationale marked Partierne i folketinget Den danske økonomi Sociale og kulturelle mønstre Dansk politik Økonomisk politik Tema: Danmark og EU

100 Fem års litteratur udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Brian Andreasen, Peter Kennebo, Peter Jensen Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Antologi med de bedste tekster i den nyeste danske og nordiske litteratur. Teksterne præsenteres med en pædagogisk introduktion til markante tendenser og grundige arbejdsspørgsmål DKK Inkl. moms Fem års litteratur præsenterer den nyeste danske og nordiske litteratur. Antologien indeholder tekster i mange forskellige genrer og litterære udtryksformer af både debuterende og etablerede forfattere. I bogens introduktion præsenteres centrale tematikker og interessante stilistiske tendenser i den nyeste litteratur. Introduktionen giver mulighed for at læse antologiens tekster i mange forskellige sammenhænge. Til hver af antologiens tekster er der grundige arbejdsspørgsmål, som lærere og elever kan bruge som inspiration til at dykke ned i teksternes indhold og udtryksform og til at perspektivere til antologiens andre tekster. Antologien henvender sig til alle med interesse for tidens litterære tendenser og er særligt velegnet til undervisning i dansk på alle de gymnasiale ungdomsuddannelser. Figuration 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Søren Elgaard, Jørgen Eriksen En rigt illustreret bog med fokus på gengivelser af mennesket i kunsten inden for maleri, tegning, skulptur og fotografi DKK Inkl. moms Bogens omdrejningspunkter er portræt, krop, iscenesættelse, ikon, kønsroller og skønhedsidealer. Figuration giver både genrekendskab, metodebevidsthed og historisk overblik, og indeholder også et afsnit om metoder og analysemodeller selvfølgelig med afsæt i konkret billedmateriale. Bogen sætter menneskeskildringer helt tilbage fra antikken i forhold til figurationer i den aktuelle samtidskunst og perspektiverer løbende til relevante ismer og perioder.

101 Film i dansk 1. udgave, 2004 ISBN Forfatter(e) Hans Oluf Schou, Helga Mikkelsen Grundlæggende tematisering af koblingen mellem litteratur, billeder og film DKK Inkl. moms Bogen præsenterer centrale begreber i filmanalysen med et dertilhørende analyseskema, konkrete analyseeksempler med udgangspunkt i fem udvalgte film og arbejdsspørgsmål til undervisningen. Derudover indeholder bogen en antologi, der kan læses tematisk i forlængelse af arbejdet med de præsenterede film, og en introduktion til billedlæsning, der kan inspirere til det videre arbejde med film, litteratur og billeder i undervisningen. Filosofi og videnskab 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Peter Laurs Sørensen Bogen indeholder et tekstudvalg, der præsenterer nogle af de væsentligste synspunkter i diskussionen om, hvad videnskab er DKK Inkl. moms Filosofi og Videnskab tager udgangspunktet i den positive opfattelse af videnskaben, som var dominerende i det tyvende århundredes første halvdel. På trods af en samtidig kritik af den positivistiske tankegang, er det først med en historisk og samfundsmæssig orienteret kritik fra omkring midten af det tyvende århundrede, at et mere nuanceret syn på videnskaben vinder indpas. Bogens udvalgte tekster følger kronologisk denne historiske udvikling. Desuden har teksterne et fælles udgangspunkt i de traditionelle filosofiske diskussioner om, hvad viden og erkendelse er. Bogen er velegnet til undervisningen på alle ungdomsuddannelser.

102 Filosofi. Fra antikken til vor tid 1. udgave, 1999 ISBN Forfatter(e) Keld B. Jessen, Bent Rensch, Bjarne Troelsen, Anne Okkels Olsen, Arne Jørgensen, Astrid Holm, Dietrich Harbsmeier, Jens Frørup Madsen, Johannes Iversen En kronologisk gennemgang af filosofiens historie fra før-sokratikerne til i dag, med fokus på de vigtigste perioder, navne, retninger og problemstillinger DKK Inkl. moms Filosofi. Fra antikken til vor tid indeholder tekster, der veksler mellem historisk udsyn, præsentation af centrale emner og inddragelse af citater fra primærlitteratur, med henblik på at give læseren et godt overblik over filosofiens udvikling og historie. Bogen indeholder emner som bl.a. De første filosoffer, Aristoteles, Hellenismens filosofi, Renæssancen, Empirismen, Kant samt Romantisk idealisme. Her på siden kan du også finde supplerende materiale til bogen i form links, litteraturliste og et elektronisk filosofileksikon Filosofi. Fra antikken til vor tid henvender sig til filosofiundervisningen på gymnasie- og hf-niveau. Finansiering 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Knud Erik Bang, Henrik Frølich, David Engelbrecht Pedersen, Peter Bang-Sudergaard En grundbog i finansiering om finansielle institutioner, finansielle produkter og finansielle investeringer DKK Inkl. moms Finansiering er en grundbog til faget finansiering på hhx, men bogen kan også bruges ved andre uddannelsesretninger eller kurser, som beskæftiger sig med grundlæggende finansiering. Bogen dækker sammen med den selvstændige udgivelse Privatøkonomi stoffet til finansiering på hhx på C- og B-niveau. Finansiering rummer hele C-niveau og en stor del af B-niveaustoffet. I bogen er B-niveaustoffet fremhævet, så man som C-niveauelev let kan spring det over - og let kan finde frem til det nye stof, hvis man opgradererer til B-niveau. Finansiering navigerer både på et mikro- og et makroøkonomisk niveau. Bogen fokuserer på virksomhedens beslutninger omkring finansiering og finansiel investering under hensyntagen til den samfundsøkonomiske udvikling. Bogen består af tre dele: Finansielle institutioner og produkter Finansielle investeringer Virksomhedens finansiering Til bogen er også udarbejdet en opgavesamling.

103 Finansiering - opgavesamling 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Knud Erik Bang, Henrik Frølich, David Engelbrecht Pedersen, Peter Bang-Sudergaard Opgavesamling til finansiering på C- og B-niveau DKK Inkl. moms Dette materiale til finansiering retter sig mod faget finansiering på hhx, men kan også bruges ved andre uddannelsesretninger eller kurser, som beskæftiger sig med grundlæggende finansiering. Opgavesamlingen knytter sig til lærebogen Finansiering, der er beregnet til det gymnasiale valgfag finansiering på niveau B og C. Det samlede undervisningssystem kan også anvendes ved andre uddannelsesretninger eller kurser, som beskæftiger sig med finansiering. Opgavesamlingen følger nøje lærebogens opbygning og indeholder et bredt udvalg af opgaver, der dækker lærebogens emner. Opgaverne er udarbejdet med henblik på den afsluttende mundtlige eksamen og lægger derfor stor vægt på forståelse og argumentation. Anvendelse af it indgår som en naturlig og integreret del af faget. En del opgaver lægger derfor op til, at aktuelle informationer søges via internettet. Opgaverne er tydeligt markeret med niveau B eller niveau C. Fire menneskesyn 1. udgave, 1996 ISBN Forfatter(e) Astrid Holm Bogen præsenterer på en pædagogisk og lettilgængelig måde fire centrale menneskeopfattelser i den europæiske filosofitradition DKK Inkl. moms Fire Menneskesyn omhandler fire forskellige menneskeopfattelser i den europæiske tradition indenfor filosofi. De fire menneskeopfattelser er den dualistiske ved Platon og Descartes, den naturalistiske ved Darwin, Nietzsche og Freud, den ekstistentialistiske ved Kierkegaard, Sartre og Camus samt den kommunikative ved Løgstrup. Indledningsvis gennemgår bogen både filosofferne og deres menneskesyn. Derefter følger filosofiske kernetekster, hvoraf en del er perspektiveret med skønlitterære tekster af mere oplevelsespræget karakter. Til hver tekst er der øvelser, der letter forståelsen af pointerne i teksterne. Til bogen hører supplerende webmateriale omkring de fire menneskesyn. Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser.

104 Flipped Classroom 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Henning Romme Lund En praktisk, overskuelig håndbog om brugen af Flipped Classroom i undervisningen DKK Inkl. moms Flipped classroom kom godt i gang giver inspiration til, hvordan du kan vende din undervisning på hovedet med video for at skabe mere elevaktivitet. Bogen giver dig svar på hvad flipped classroom er, og så giver bogen dig praktiske anvisninger til, hvordan du rent faktisk kan flippe" din undervisning. Flipped classroom kom godt i gang er skrevet af en underviser til undervisere. Den er skrevet som en hurtig læst praktisk brugsbog, der trin for trin gør dig i stand til at flippe din undervisning enten med egne eller andres videoer. Du kan læse udgivelsen sammenhængende eller meningsfyldt nøjes med at lave nedslag i de afsnit, som har din interesse. Flipped Classroom kom godt i gang redegør for teori, viser hvordan du opbygger lektier og lektioner, forklarer hvordan du opbygger en video samt viser de tekniske muligheder, du har. Udgivelsen handler også om, hvordan du og dine elever kan anvende video i lektioner, projektperioder, under opgaveskrivning og som repetition til eksamen. Flipped Classroom kom godt i gang er krydret med praktiske eksempler, billeder, fotos, illustrationer og figurer, der giver overblik og lynhurtigt sammenfatter de vigtigste pointer. Flux British Literature 1. udgave, 2001 ISBN Forfatter(e) Kirsten Egebjerg, Mogens Frølund, Clara Ehrenreich En antologi med noveller og uddrag fra den nyeste britiske litteraturverden DKK Inkl. moms Flux British Literature er en antologi med tekster i bevægelse. Disse helt nye britiske noveller giver et billede af mennesker i opbrud, på vej ind og ud af psykologiske landskaber, mellem drøm og virkelighed, mellem forskellige tidsplaner. Med barsk humor og overraskende slutninger viser teksterne et univers, hvor faste rolle og kendte pejlepunkter er væk. Teksterne i antologien er suppleret og illustreret med farvesektioner af ny britisk kunst i farver. I antologien indgår kendte forfattere som eksempelvis A.S. Byatt, Ian McEwan, Rose Tremain, Martin Amis, Hanif Kureishi, Philip Hensher og Alisdair Gray. Udover arbejdsopgaver og tværgående spørgsmål i bogen er der et selvstændigt website med bl.a. sproglige opgaver og supplerende materiale. ' Antologien henvender sig især til B-og A-niveau.

105 Focus on culture, student book 1. udgave, 2001 ISBN Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kombineret lære- og aktivitetsbog i kulturforståelse for faget engelsk DKK Inkl. moms Bogen Focus on Culture indeholder en introduktion til forskellige teoretikeres ideer om kulturbegrebet samt en beskrivelse af forskellige kulturkarakteristika. Gennem bogens forskellige kulturteorier kan eleverne opbygge og udvidde deres egne interkulturelle kompetencer indenfor kulturområdet. Focus on Culture indeholder desuden forrskellige aktiviteter såsom kulturassimilatorer, rollespil, diskussioner, cases og meget andet, som lægger op til en beskrivelse af specifikke kulturer samt en sammenligning mellem forskellige kulturer under anvendelse af de introducerede kulturteorier. Focus on Culture henvender sig til de videregående uddannelsers A og B niveau. Fokus på kultur - En introduktion til kulturforståelse 1. udgave, 2001 ISBN Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen Bogen introducerer fem anerkendte forfatteres teorier om kultur og deres beskrivelse af forskellige kulturers karakteristika DKK Inkl. moms Fokus på kultur er et godt og nyttigt værktøj til de undervisere, hvis fag beskæftiger sig med kulturforståelse, og som ønsker viden om kulturteori som udgangspunkt for tilrettelæggelse af undervisningen. Bogen indeholder eksempler på, hvilke misforståelser der kan opstå, når repræsentanter fra forskellige kulturer mødes uden at kende hinandens kulturelle baggrund samt forklaringer på, hvorfor disse misforståelser sker. Ud over kulturteori indeholder bogen også en række opgaver og øvelser indenfor den brede kulturforståelse. Til bogen hører elevbogen Focus on Culture, der henvender sig til engelsk A og B niveau. Fokus på kultur kan også anvendes i andre fag, fx almen studieforberedelse, kultur- og samfundsfagsgruppen samt samtidshistorie.

106 For fire stemmer 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Per Drud Nielsen En lærebog om harmonisering og firstemmig korsats, der henter sine melodiforlæg i den danske og nordiske sangskat, i viser og i folkelige sange DKK Inkl. moms Bogens stilunivers er den firstemmige korsats, som den har udfoldet sig blandt Carl Nielsens arvtagere - fra Oluf Ring og Poul Schierbeck til Otto Mortensen og Bjørn Hjelmborg. Bogen adskiller sig fra de mange lærebøger i enkel koralsats. Koralsatsens tone-for-tone-harmonisering er fraveget til fordel for en satstype, hvor harmoniskiftene har deres eget rytmiske mønster, og hvor der på denne baggrund gives plads til harmonifremmede gennemgangs- og drejetoner. Bogens formål er at fremlægge et stilgrundlag og et forråd af melodier, der er mindre fremmed for os i dag, end den enkle koralstil og dens melodiforråd er det. Bogen er tænkt som en lærebog for satslæreundervisningen på universiteter og konservatorier, på kirkemusikskoler, på seminarier og på ungdomsuddannelserne. Fordelinger og fordoblinger 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Peter Møller Pedersen Profession Ph.d.-afhandlingen undersøger ud fra kvalitative interviews på pædagoguddannelsen, hvad køn betyder for den sociale læring DKK Inkl. moms Analyserne i afhandlingen viser, hvordan køn bliver en strukturerende mekanisme for den sociale læring under uddannelsen. Køn er på en kompleks måde med til at strukturere, hvordan studerende inkluderes eller ekskluderes i uddannelsesmiljøet og i den pædagogiske faggruppe. Fordelinger og fordoblinger kan være et supplement til, hvordan man med inspiration fra Pierre Bourdieu kan sætte kønnede processer på begreb - og hvordan man med denne teoretiske bestemmelse kan udvikle en ny pædagogisk sociologisk forskning om sammenhængen mellem køn, profession og uddannelse. Bogen henvender sig til videregående uddannelser på professionsområdet.

107 Forældreguiden - sådan lærer dit barn at træffe gode valg 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Rita Buhl, Randi Boelskifte Skovhus Profession Forældreguiden er skrevet dig, der som forælder gerne vil sikre et godt grundlag for dit barn i forhold til at træffe valg af uddannelse og erhverv DKK Inkl. moms Forældreguidens mål er ikke at anvise barnet eller den unge én livsbane frem for andre, men snarere at skabe forståelse af, hvad det i det hele taget vil sige for et barn og en ung at træffe kvalificerede valg. Bogens første del præsenterer viden om, hvad der kan spille ind på menneskers valg, og hvilke proces- ser som fører frem til, at barnet og den unge lærer sig at træffe reflekterede valg. Forfatterne er bl.a. optaget af, hvordan fællesskabet er vigtigt for børn og unges udvikling af kompetence til at træffe valg og være i valgsituationer. Anden del giver en række konkrete forslag til samtaler og aktiviteter i familien, som beskrives logisk og trin for trin. Her lægges vægt på en naturlig og tvang- fri tilgang, der gennem situationer og samtaler støtter den unge i at reflektere over sine egne forventninger og ønsker til fremtiden. Bogen kan benyttes som guide i familien. Desuden kan bogen understøtte grundskolens og Ungdommens Uddannelsesvej- lednings samarbejde med familien om vejledningsopgaven på folkeskolens mellem- og sluttrin. I den forbindelse præsente- res en række forslag til fælles forløb mellem skole, vejledere, forældre, børn og unge omkring valg af ungdomsuddannelse. Forældreperspektivet på det anbragte barn 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Kirsten Højbjerg Profession Denne undersøgelse omhandler syv forældres oplevelser af at få deres 3-10-årige børn fjernet fra hjemmet, samt deres opfattelse af at være forældre til et anbragt barn. Forældrene er interviewet i to runder med mindst et års mellemrum DKK Inkl. moms De sociale myndigheder har vurderet, at disse forældre har ydet en utilstrækkelig omsorg for deres børn, som derfor er blevet anbragt på døgninstitution. Omsorg er af samme grund forskningstemaets psykologiske omdrejningspunkt og danner teoribaggrund for de kvalitative interviews af forældrene. Det empiriske materiale viser i overensstemmelse med international forskning, at der er grund til at være opmærksom på, at forældre har betydning for det anbragte barn. Iværksættes støtte og vejledning forøges mulighederne for, at forældre kan ændre holdning fra modstand og frustration over barnets anbringelse til positiv deltagelse i omsorgen til gavn for barnets trivsel og udvikling.

108 Fra fyret til hyret 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Hans Jakob Walhovd Profession Bogen hjælper dig med at binde enderne sammen og få skabt såvel et overblik som nogle ideer til at komme videre DKK Inkl. moms At blive opsagt er en ubehagelig oplevelse, uanset hvem man er, og hvor godt man er i stand til at tackle sin nye situation. Fyringer og de menneskelige konsekvenser af dem er stadig tabubelagt for mange mennesker, og vi er ofte uforberedte på de reaktioner, der opstår som følge af en afskedigelse. Det er derfor vigtigt, at du hurtigt får skabt dig et overblik over situationen og arbejder med at udvikle ideer til at komme videre. Denne bog arbejder metodisk med at få hold på alle de løse ender, der skal samles efter en afskedigelse. Bogen hjælper dig til en konstruktiv refleksion over din nye situation og hjælper med at sætte dine personlige styrker i spil fremadrettet for hurtigt at komme tilbage i et godt job. Fra fyret til hyret retter sig primært mod dig, der har mistet dit job og gerne vil videre. Men bogen kan også læses af din familie og dine omgivelser, fordi det er vigtigt, at de også forstår din situation og kan forholde sig til de ændringer, som det giver i dagligdagen. Læs mere på bogens hjemmeside. Fra huguenotter til afghanere - Indvandringens historie i Danmark 1. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Kim Boye Holt, Peter Bejder Et indblik i de forskellige historiske forhold, der ligger til grund for, at indvandrer- og flygtningegrupper er kommet til Danmark i tidens løb DKK Inkl. moms Danmark var indtil 1960'erne et befolkningsmæssigt homogent samfund. Selvom indvandringen heller ikke dengang forløb problemfrit, gav de etniske mindretal af huguenotter, hernnhutere, hollændere, svenskere og tyskere gav kun sjældent anledning til store drabelige debatter, for deres måde at leve på var ikke så forskellig fra danskernes. Men i 1960'erne begyndte folk med anderledes kulturelle baggrunde at komme til landet. Og den tendens er fortsat siden da. Konsekvensen er, at vi i dag i øget omfang har etniske mindretal med andre religioner, andre sprog og andre traditioner end dem, vi kender som danske. Debatten om indvandringen er velkendt, og denne bog danner grundlag for diskussionen af de problematikker, der i dag findes på området - også i et historisk lys. I bogen uddyber og perspektiverer 52 kilder indvandringen til Danmark.

109 Fra ord til sætning 1. udgave, 2004 ISBN Forfatter(e) Lone Milling, Heine Norsk, Elisabeth Nedergaard En kortfattet introduktion til almen grammatik med udgangspunkt i danske eksempler DKK Inkl. moms Bogen er tænkt som en basisgrammatik, der giver eleverne på uddannelserne et fælles grundlag for det videre arbejde, både i dansk og i fremmedsprogene. Fra ord til sætning er inddelt i fire afsnit. De første to afsnit om ordklasser og sætningsled er opsamlingsmoduler, hvor den basale grundgrammatik gennemgås og øves gennem fælles øvelser. De to afsluttende afsnit om verber og om helsætningsanalyse bygger videre på denne basisviden, og indeholder trindelte raketøvelser, hvor eleverne går fra basal grundviden i trin 1 til mere avanceret grammatisk tænkning i trin 3. Fra ord til sætning er både tænkt som en opsamlingsgrammatik og som en optimering af elevernes grammatiske viden. Yderligere øvelser findes på bogens tilhørende website, Her er der også en side for underviseren med forslag og ideer til undervisningen samt en facitliste til øvelserne. Franskbogen 6. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Vibeke Gade Franskbureauet En grundlæggende introduktion til den franske sprog og den franske kultur. Bogen indeholder 2 cd-audioer DKK Inkl. moms En nyredigeret udgave af Franskbogen. Det er ikke et helt nyt system, men en gennemgribende og samtidig nænsom ajourføring af den tidligere udgave. Sprog og indhold i teksterne er tilpasset til samfundet i Der er mere fokus på det kommunikative aspekt, som er understøttet af kommunikative og task-baserede opgaver umiddelbart efter de tekstnære spørgsmål til hvert tekststykke. Grundbogen indeholder et bredt udvalg af autentiske franske tekster med dagligdagen som omdrejningspunkt såsom digte, sange, drama, tegneserier m.m. De mange illustrationer indgår som en del af undervisningsmaterialet, idet de er forsynet med gloser og opgaver.

110 Franskbogen - løsningsforslag til øvelserne 2. udgave, 1995 ISBN Forfatter(e) Vibeke Gade Franskbureauet Løsningsforslag til 3. og 4. udgave af Franskbogen - Øvelser DKK Inkl. moms Løsningsforslag til Franskbogen - Øvelser. Leveres som kopiark. Franskbogen - øvehæfte 5. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Vibeke Gade Franskbureauet Dette øvehæfte knytter sig til Franskbogen 6. udgave og indeholder øvelser til de enkelte kapitler DKK Inkl. moms Øvelserne dækker følgende områder: udtale og intonation oversættelser grammatik klokken ordstilling ordforrådsindlæring tekstforståelse. Øvehæftet indeholder desuden et kapitel med en kortfattet fransk grammatik, en liste over de grammatiske betegnelser på dansk, latin og fransk og en dansk-fransk ordliste. Franskbogen 4. udgave - øvelser 4. udgave, 2001 ISBN Forfatter(e) Vibeke Gade Franskbureauet Øvelseshæfte til Franskbogen 5. udgave. OBS. passer ikke til 6. udgave DKK Inkl. moms I denne øvebog er der øvelser, der nøje følger strukturen i tekstbogen, og derudover her bogen også et grammatikafsnit på godt 30 sider med en pædagogisk og overskuelig indføring i de væsentligste grammatiske regler samt en gloseliste. Denne 4. udgave af øvelseshæftet kan både bruges til 3., 4. og 5. udgave af Franskbogen.

111 Frihed og ansvar 1. udgave, 1990 ISBN Forfatter(e) Niels Arne Nielsen En filosofisk teoribog, der tager stilling til livets store spørgsmål, og som diskuterer disse i henhold til den videnskabelige, politiske og kulturelle udvikling DKK Inkl. moms Teksterne i Frihed og ansvar er alle hentet fra den nyere filosofi, dvs. filosofien efter år Tekstsamlingen er baseret på mere nutidige tekster for at kunne sætte sig ind i en række nyere standpunkter i den filosofiske diskussion om bl.a. menneskets frihed og ansvar. Samlingen af tekster er sammensat ud fra systematiske synspunkter, således at bogen rummer tekster, der udtrykker vigtige standpunkter i den filosofiske diskussion. Frihed og ansvar indeholder tekster af bl.a. R.E. Hobart, Georg Wilhelm Friedrich Hegel og Friedrich Engels. Bogen henvender sig til filosofiundervisngen på gymnasie- og hf-niveau. From the New World to a Nation Divided ( ) 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Leif Stubbe Teglbjærg, Fran Hopenwasser Hæfte om den amerikanske litteraturhistorie, der dækker de tre grundsten i amerikansk litteratur og samfund: Indianere, puritanere og afroamerikanere DKK Inkl. moms Den amerikanske drøms tidligste udtryk ses i tekster af bl.a. Tecumseh, Mary Rowlandson, Ann Bradstreet og Cotton Mather. Racismens rødder findes i slavetiden med bl.a. tekster af P. Wheatley, F. Douglass, Benjamin Franklin, W. W. Brown og Harriet B. Stowe. From the New World to a Nation Divided trækker linjer til borgerkrigen og fremkomsten af en "American voice" med tekster af Poe, J. F. Cooper, Emerson, Thoreau, Hawthorne, Melville og Walt Whitman. De korte tekster eller tekstuddrag er suppleret med gloser, opgaver og forslag til tematisk læsning og AT-projekter.

112 From Where You Are - Engelsk grundbog 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Tony Søndergaard Andersen, Morten Petersen En engelsk antologi med perspektiverende tekster DKK Inkl. moms Antologien rummer fem overordnede emner, som alle forholder sig til, hvor de unge er i livet og i deres selvforståelse: Food Football Gaming Drinking Branding Der er pre-reading opgaver, tekstforståelse og post-reading opgaver, der sætter teksterne i perspektiv. Bogens tekster og opgaver giver forskellige vinkler på enmerne. De tværfaglige opgaver er med til at sætte emnerne i perspektiv i forhold til samfundsfag. Du bliver også introduceret til analysebegreber og metoder i kortfattede oversigter. Teksterne, som varierer i sværhedsgrad, kan læses fra 1.g. Frygt og bæven. Religionshistoriske hovedværker i uddrag 1. udgave, 2012 Forfatter(e) Generel indføring i Kierkegaards tænkning og religiøse grundopfattelse DKK Inkl. moms For den verdenskendte danske teolog og filosof Søren Kierkegaard ( ) var det et livslangt projekt at få rede på, hvad et menneskeliv går ud på. Over mange tusinde sider undersøger han med sin særlige metode hver eneste afkrog af den menneskelige tilværelse. Hans undersøgelse afslører, at dét at forholde sig til sit liv er det, der adskiller mennesket fra andre levende væsner. Men hvordan skal man forholde sig? Hvad er meningen med livet? Det svar, Kierkegaard når frem til, er, at livets mening er en religiøs mening. Frygt og bæven var måske det værk, Kierkegaard selv holdt mest af. Som undersøgelse af det religiøses inderste væsen er det gået over i historien som et religionshistorisk hovedværk. Frygt og bæven indgår i serien "Religionshistoriske hovedværker".

113 Fugt i bygninger 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Steffen Vissing Andersen Profession Bogen er skrevet som en teoribog til et fugtkursus på bygningskonstruktøruddannelserne, men kan finde anvendelse for alle, der ønsker en introduktion til fugt og fugtberegning ved diffusion DKK Inkl. moms Første del af bogen er en generel fugtlære, der omhandler luftens fugtindhold, fugttransportmekanismer og en sammenligning af rumklasser og fugtighedsklasser defineret i DS/EN ISO 13788, med henblik på at opnå beregningsmæssige værdier for den indre relative fugtighed i de forskellige klasser. Andel del af bogen tager udgangspunkt i en konstruktion bestående af en dobbeltmur af tegl. Via denne konstruktion beskrives, dels grafisk og dels ved beregninger, temperaturforløb, damptryk, eventuelle dugpunkter, nødvendig dampdiffusionsmodstand, fugtophobninger og udtørringer. I denne del medtages diffusion som eneste transportmekanisme. Til bogen hører et beregningsprogram/regneark udviklet af forfatteren i overenstemmelse med DS/EN ISO Beregningsprogrammet kan benyttes til beregning og illustrationer af damptryksforløb, eventuelle dugpunkter, overfladekondens og fugtophobning. Programmet kan frit downloades. Bogen indeholder en række bilag, bl.a. et yderligere gennemregnet og illustreret eksempel samt bilag med øvelser i fugtteori i relation til bygninger og opgaver i fugtberegning ved diffusion. Hent rettelsesblad til 1. udgave her.

114 Fuld forvandling Fiktionslæsning i overbygningen 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Dorte Vang Eggersen Profession En ny antologi til skolens ældste elever. Bogen er bygget op omkring ældre og nyere fiktionstekster i samspil med andre udtryksformer og nye medier og rummer arbejdsspørgsmål og reflektioner til eleverne DKK Inkl. moms Fuld forvandling. Fiktionslæsning i overbygningen er en ny antologi til skolens ældste elever. Antologien består af ældre og nyere fiktionstekster, der spænder over alt fra folke- eventyr og HC Andersen, til nyere udtryksformer, som for eksempel wikipediaopslag og læserbreve. Teksterne er ledsaget af korte oplæg, blandt andet om intertekstualitet, billedsprog og fantastik. Bogen har 5 dele: Nyttige begreber Gennem byen og henover heden Tid og sprog Fantasi og fantastik Liv og værk Til bogen hører en lærervejledning med grundige analyser af antologiens tekster og forslag til, hvordan du kan arbejde med dem i din klasse ved hjælp af for eksempel skriveøvelser, meddigtning eller litteraturchat. Lærervejledningen har desuden læsemodeller for udvalgte analysetilgange. På bogens facebookside finder du en masse ekstramateriale til at printe ud samt en masse links til video og andre steder på nettet, der spiller sammen med bogens tekster.

115 Fuld forvandling. Lærervejledning 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Dorte Vang Eggersen Profession Lærervejledning til bogen Fuld forvandling. Fiktionslæsning i overbygningen. Lærervejledningen indeholder grundige analyser af antologiens tekster og varierede forslag til, hvordan man kan arbejde med dem i sin klasse DKK Inkl. moms Fuld forvandling. Fiktionslæsning i overbygningen handler om analytisk læsning af fiktion i skolens ældste klasser. Materialet består af lærervejledning en antologi med ældre og nyere læsetekster, facebookside, hvor lærere og elever kan finde supplerende materiale i form af links, skemaer, øvelser og litteraturlister med forslag til yderligere læsning. Lærervejledningen indeholder grundige analyser af antologiens tekster og varierede forslag til, hvordan man kan arbejde med dem i sin klasse. Hvis man vil fokusere på bestemte læsemåder og analysetilgange, kan man arbejde med bogens kapitler et ad gangen, eller man kan læse på tværs af kapitlerne, hvis man vil rette fokus mod analytiske grundbegreber. Det gennemgående pædagogiske sigte er en fortolkningens diversitet: At få eleverne til at opdage, at gode fiktionstekster kan læses på mange måder. Og at et bevidst valg af tilgang kan være nøgle til forståelse og fortolkning. På bogens tilhørende Facebook-side findes supplerende materiale til bogen. Fundamentalisme i kristendom og islam 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Hanne Følner, Bente Lund Bogen fokuserer på fundamentalistiske bevægelser inden for verdens største religioner, kristendommen og islam gennem belysning af forskellige hovedemner DKK Inkl. moms Denne bog handler om fundamentalisme som et moderne tværreligiøst fænomen. Fundamentalister opfatter sig som Guds frontkæmpere i kampen mod den sekulære gudløse verden, og deres mål er at gengive religionen og dens betydning både for den enkelte og i samfundet. Bogen fokuserer i fremstilling, tekster og billeder på fundamentalistiske bevægelser inden for verdens største religioner, kristendommen og islam, og belyser følgende hovedemner: - Sekularisering og modernitet som forudsætninger for fænomenet fundamentalisme - Definition af fundamentalismen som religionsfagligt begreb - Fundamentalistisk kristendom i USA - Fundamentalistisk islam i den sunni-muslimske verden - Fundamentalisme i Danmark i kristen og muslimsk kontekst - Perspektiverende synsvinkler på fænomenet fundamentalisme

116 FysikABbogen - tillæg. Elektriske og magnetiske felter 2. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Torben Benoni I denne 2. udgave er tilføjet et lille afsnit om induceret spændingsforskel i et stykke leder DKK Inkl. moms FysikABbogen Elektriske og magnetiske felter giver en grundig indføring i elektriske og magnetiske felter, elektrisk og magnetisk kraft, ladede partiklers bevægelse i homogene felter samt magnetisk flux og induktion. Desuden er som supplerende stof medtaget en behandling af elektrisk potentiel energi i feltet fra en punktladning og en behandling af anvendelsen af elektriske og magnetiske felter i hastighedsfilteret, massespektroskopi og partikelacceleratorer. Maxwells ligninger og elektromagnetiske bølger, superledning, Jordens magnetfelt, polarlys og solvind behandles kort. Bogen er skrevet i den velkendte stil fra lærebogssystemet FysikABbogen 1 og 2, og dækker sammen med disse både det nye kernestof og det supplerende stof til både B- og A-niveau FysikABbogen 1 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Torben Benoni Komplet fysiksystem der gennemgår kernestof og supplerende stof i kort og overskuelig form. Bøgernes tilhørende website indeholder bl.a. mange interaktive øvelser samt fysikleksikon DKK Inkl. moms FysikABbogen 1 dækker sammen med FysikABbogen 2 kernestof og supplerende stof til både A- og B-niveau. Bøgerne er opbygget med korte og klare introduktioner til hvert emne, og indeholder beregningsopgaver, "tænke"-opgaver og forslag til både traditionelle og induktive eksperimenter. Bøgernes supplerende website indeholder bl.a. en stor mængde perspektiverende stof, mange interaktive opgaver og et fysikleksikon. I valget af supplerende stof er der lagt vægt på aktuel forskning og anvendelse af fysik. Bogen vil naturligt kunne anvendes i temaforløb både i det naturvidenskabelige grundforløb og i forbindelse med almen studieforberedelse. Desuden er bogen anvendlig på de videregående uddannelser.

117 FysikABbogen 2 3. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Torben Benoni 2. del af fysiksystem til A- og B-niveau i fysik på stx DKK Inkl. moms FysikABbogen 2 dækker sammen med FysikABbogen 1 kernestof og supplerende stof til både A- og B-niveau. Bøgerne er opbygget med korte og klare introduktioner til hvert emne, og indeholder beregningsopgaver, "tænke"-opgaver og forslag til både traditionelle og induktive eksperimenter. FysikCbogen 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Torben Benoni Dækker både kernestof og supplerende stof i fysik på gymnasialt niveau. FysikCbogen er opbygget med korte og klare introduktioner og der er lagt stor vægt på engagerende og perspektiverende emner DKK Inkl. moms Bogens materiale dækker både kernestoffet og det supplerende stof. FysikCbogen er opbygget med korte og klare introduktioner til hvert emne, og indeholder både beregningsopgaver, "tænke-opgaver" og forslag til både traditionelle og induktive eksperimenter. I valget af supplerende stof er der lagt vægt på aktuel forskning og anvendelse af fysik. Fagets formelle og matematiske sider er nedtonet, og formler o. lign. er isoleret i specielle bokse. Mange af emnerne i bogen lægger op til flerfaglige forløb og vil derfor naturligt kunne anvendes i temaforløb både i det naturvidenskabelige grundforløb og i forbindelse med almen studieforberedelse på ungdomsuddannelserne. Bogen vil dog også kunne anvendes i grundskolens overbygning som optakt til ungdomsuddannelsernes videre forløb. Desuden er bogen anvendelig på de videregående uddannelser.

118 Fysiologi - fra molekyle til individ 2. udgave, 2000 ISBN Forfatter(e) Henrik Falkenberg, Lars H. Nielsen, Peder K. Gasbjerg En introduktion til læren om alle levendes organismers funktion med fokus på menneskets organsystemer DKK Inkl. moms Bogen gennemgår temaer som bl.a. hormoner, nerver, muskler, fordøjelse og kredsløb. Her på siden kan du også finde supplerende materiale i form af alle bogens figurer og en krydsordsopgave til hvert kapitel. Desuden kan brugere af første udgave hente kapitlet om forplantning, som er skrevet til i anden udgave. Bogen henvender sig til biologi i gymnasiet på B- og A-niveau, hf-tilvalg samt tilsvarende niveauer. Desuden kan den også bruges på videregående uddannelser. Bogen er gennemillustreret i farver. Gads religionshistoriske tekster 1. udgave, 2002 ISBN Forfatter(e) Henrik Hjort Sørensen, Birgitte Sonne, Jørgen Podemann Sørensen, Lene Andersen, Finn Ove Hvidberg Hansen, Klara Preben Hansen, Peter Andersen, Una Canger, Morten Warmind, Vagn Duekilde, Olof Lindin, Christian Lindtner, Svend Søndergaard, Lise Manniche, Erik Grinstead Et alsidigt udvalg af religionshistoriske tekster fra hele verden, forsynet med indledninger der placerer dem i deres kulturhistoriske sammenhæng DKK Inkl. moms Dette udvalg af religionshistoriske tekster fra hele verden henvender sig til religionsundervisningen på ethvert plan, og til enhver, der interesserer sig for, hvorledes andre mennesker har opfattet verden de sidste 4000 år. Læseren vil her finde en mangfoldighed i udtrykket, der veksler fra næsten brutale til det sublime, fra håndfaste riter til filosofisk abstraktion, fra kultmyter til frelsesreligion. Det går som en rød tråd gennem denne mangfoldighed, at religiøse forestillinger har spillet en afgørende rolle for alle folkeslags levevilkår, og ingen kan benægte de store verdensreligioners indflydelse på verden i dag.

119 Genetik - grundbog 1. udgave, 2002 ISBN Forfatter(e) Gunnar Jensen, Henrik Falkenberg, Peder K. Gasbjerg, Annette Balle Sørensen En grundlæggende indføring i moderne genetik. Bogen spænder vidt og behandler både klassisk genetik og ny forskning inden for genteknologien DKK Inkl. moms Bogen omhandler basale genetiske og molekylærbiologiske begreber, men tager også fat i nutidige problemstillinger og deres etiske aspekter. Bogens emner er bl.a. celledifferentiering, genregulering, genstruktur, kloning, kræft, HUGO og populationsgenetik. De fleste af bogens kapitler kan læses uafhængigt af hinanden. På bogens supplerende website kan du finde krydsordsopgaver til mange af kapitlerne i bogen. Genetiske fodspor 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Aksel Bertelsen Bogen beskriver nogle af de matematiske metoder der bruges til at få et billede af menneskets udvikling ved hjælp af data fra DNA DKK Inkl. moms Teorien om, at det moderne menneske har sin oprindelse i Afrika og derfra begyndte at sprede sig til resten af verden for år siden, bygger især på studier af DNA fra nulevende mennesker. Denne bog beskriver nogle af de matematiske metoder der, ved hjælp af data fra DNA, bruges til at få et billede af menneskets udvikling. For eksempel hvor og hvornår det moderne menneske er opstået, og hvilke ruter det har fulgt under udbredelsen til hele kloden. Den nødvendige genetik gennemgåes undervejs i bogen, så den kan læses stort set uden biologisk forhåndsviden. I alle metoderne anvendes noget matematik, i nogle en meget enkel og i andre en mere avanceret matematik. Her på siden kan du også finde supplerende materiale i form af vejledninger i brug af genetiske databaser og programmer til analyse af genetiske data. Læseren vil dermed selv kunne gå på opdagelse i den store mængde genetiske data, der er tilgængelig. Bogen kan anvendes i forbindelse med tværfaglige projekter hvor både matematik og biologi indgår.

120 Geografihåndbogen 4. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Annegrete Larsen, Poul Brøndum, Gunvor Johnsen, Torben Andersen, Karl Martin List, Karl-Erik Christensen, Egon Jensen, Ole Schou Pedersen, Henrik Lund, Henning Sten Hansen, Hanne Brande- Lavridsen, Bernd Møller, Kirsten Habicht, Peter Momme, Peter Norskov Kristensen, A En naturgeografisk håndbog, der arbejder nuanceret med fagspecifikt kernestof, men som også formår at åbne op for det nødvendige brede perspektiv DKK Inkl. moms Geografihåndbogen indeholder et varieret og mangfoldigt udvalg af naturgeografiske emner, der gør det muligt selektivt at vælge de emner til undervisningen, der kan være relevante for aktuelle problemstillinger. Hvert emne har et reflekterende og problematiserende indledningsafsnit, samt et fyldigt udvalg af eksempler, der kan fungere som inspiration for underviseren til emnevalg i undervisningen. Bogen er desuden udstyret med et bredt udvalg af billeder, kort, og statistisk materiale m.m., der gør bogen egnet som fundament for øvelser og aktiv involvering af eleverne. Denne håndbog henvender sig til undervisning i naturgeografi på STX og geografi på HF.

121 Global opvarmning Isis 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Hans Birger Jensen En temabog, der dækker hele det naturvidenskabelig grundforløb. Indeholder 34 afgrænsede emner og 4 delforløb samt opgaver af forskellig sværhedsgrad DKK Inkl. moms En temabog, der er opbygget på samme måde som de øvrige bøger i Isissystemet. Bogen indeholder 34 opslag, der hver omhandler et afgrænset emne, og fremstår med et flot layout og masser af farveillustrationer. Bogen er tværfaglig og indeholder emner fra alle de naturvidenskabelige fag og kan anvendes i det naturvidenskabelige grundforløb eller i andre flerfaglige forløb. Hvis Global opvarmning vælges som overordnet emne, vil bogen sammen med det supplerende materiale kunne dække hele det naturvidenskabelige grundforløb. Bogen indeholder materiale til 4 delforløb: Indikatorer (9 opslag) Drivhuseffekten (12 opslag) Transport (6 opslag) Energiforbrug (7 opslag). Efter hvert af de 4 delforløb finder læseren en række opgaver af forskellig sværhedsgrad. Til bogen tilhører der et betalings-website med supplerende materiale. Det drejer sig bl.a. om arbejdsark og øvelsesvejledninger til laboratorieforsøg udarbejdet efter de samme principper, som er anvendt til de øvrige bøger i Isis-systemet. Der er forslag til laboratorieforsøg inden for alle de naturvidenskabelige fag. Arbejdsark og øvelsesvejledninger kan fås i en særskilt mappe. Global opvarmning Isis - Arbejdsmappe 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Hans Birger Jensen Arbejdsmappe med arbejdsark og laboratorieforsøg til bogen Global opvarmning - Isis DKK Inkl. moms Mappen indeholder 27 arbejdsark og 31 forslag til laboratorieforsøg, som knytter sig til udgivelsen Global opvarmning Isis. Igennem arbejdsarkene og øvelserne kan eleven lære og tilegne sig viden om forskellige emner indenfor det naturvidenskabelige grundforløb - bl.a. indikatorer, drivhuseffekter, transport og energiforbrug. Arbejdsmappen henvender sig til alle ungdomsuddannelser.

122 Globalisering - samfundsvidenskabelige perspektiver 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Martin Marcussen, Georg Sørensen, Lasse Ørum Wikman, Thomas Malthe Christensen Bogen behandler globaliseringsfænomenet historisk og ud fra de fire samfundsvidenskabelige perspektiver økonomi, politik, sociologi og international politik DKK Inkl. moms Globalisering - samfundsfaglige perspektiver går på tværs af de økonomiske, politiske og sociologiske fagområder, og inddrager den betydning globaliseringen har haft historisk og indenfor studierne af international politik. Globalisering - samfundsfaglige perspektiver tilbyder en ny og mere tilgængelig tilgang til de forskellige paradigmer indenfor samfundsvidenskaberne. Den dækker alle kernestoffets områder og har desuden et omfattende supplerende tekstmateriale. Målgrupperne er ungdomsuddannelserne med hovedvægt på historie og/eller samfundsfag samt undervisere og universitetsstuderende, der ønsker en kort og præcis status på globaliseringsforskningen. Globalisering da verden blev mindre 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Martin A. Husted En unik temabog med fokus på bevidst metodisk brug af komparationer i historiefaget DKK Inkl. moms Globalisering da verden blev mindre giver en kernefaglig fremstilling af tiden og fremhæver, hvordan periodens globale politiske, økonomiske og magtpolitiske udvikling lagde grunden til det 20. århundredes verden. Udgivelsen består af 5 hovedkapitler, som er opbygget så periodens globale udviklingslinjer kan sammenlignes i undervisningen: 1. Storbritannien: Verdens centrum? 2. Japan: Med ekspresfart mod modernisering? 3. Tyskland: Den ivrige efternøler? 4. USA: En verden for sig? 5. Rusland: En kolos på lerfødder? Udover kapitlerne og et væld af centrale kilder er der også idéer til undervisningen og metodekapitler. Materialet lægger op til, at eleverne i opgaveløsningerne får forståelse for periodens hovedtræk samt bruger komparativ metode aktivt. Det er en temaudgivelse, som enten kan læses fortløbende i hele sin længde eller i uddrag i behandlingen af perioden Dertil er udgivelsen en indføring i en bevidst metodisk brug af komparationer i historiefaget.

123 Gramatica basica 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Lucas Ruiz Gramática Básica er en nyskrevet minigrammatik, der præsenterer den basale standard-grammatik fra spanien DKK Inkl. moms Gramática Básica er didaktisk opbygget og tilbyder eleverne mange enkle og klare forklaringer, eksempler, opsamlende skemaer og huskeregler. Udgangspunktet for udgivelsens udformning er de basale problemer danskere erfaringsvist har, når de lærer spansk. Groovy - Arrangement af pop og rock 2. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Johannes Grønager Klare og præcise retningslinier for, hvordan man kan skrue et arrangement sammen, så det fungerer i praksis DKK Inkl. moms Udover de praktiske retningslinjer for kompositionen af pop og rock giver bogen en teoretisk bevidsthed om de to musikgenrers musikalske virkemidler. Bogen arbejder både med rytmegruppens rolle og med vokalarrangementer. Bogens kapitler arbejder med forskellige aspekter ved et arrangement, f.eks. medstemmer, modstemmer, rytmiserede flydestemmer, bas, trommer og ikke mindst det rytmiske sammenspil mellem instrumenterne - groove. Bogens metoder og anvisninger er blevet til på baggrund af indgående studier af store mængder pop- og rockmusik, og alt er dokumenteret med talrige eksempler fra det virkelige liv. Alle teknikker, der omtales i bogen, er eksemplificeret med Bobby Darins sang Dream Lover. Bogen indeholder også en række øvelsesopgaver, der kan bruges til træning af bogens metoder, og nogle praktiske øvelser, som kan styrke både rytmefornemmelsen og opfindsomheden. Bogen er skrevet til musikundervisningen på højt niveau i gymnasiet og kræver et vist kendskab til elementær musikteori. Den henvender sig i øvrigt til enhver, der synger eller spiller f.eks. i et band, og som gerne vil vide mere om, hvordan man kan få sammenspillet til at fungere godt. Her på siden kan du endvidere finde supplerende materiale i form af nodeeksempler.

124 Grundbog i dansk og international politik 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Ole Hedegaard Jensen En introduktion til politik til ungdomsuddannelserne DKK Inkl. moms Grundbog i dansk og international politik er en introduktion til politik til ungdomsuddannelserne. Grundbogen samler kernestoffet i politik og international politik på både B- og A-niveau på stx i én udgivelse. Bogens struktur gør det lettere at koble danske og internationale fænomener fx når Danmarks deltagelse i en række krige ses i lyset af både danske og internationale politiske beslutningsprocesser. Bogen er letlæst og inddrager aktuelle eksempler fra dansk såvel som international politik. Fremstillingen tager udgangspunkt i relevante teorier og alle kapitler afrundes af en oversigt over kernebegreber. Bogen opfylder kravene til faglig dybde og præcision, men bør kombineres med aktuelle artikler og andet supplerende materiale. Grundbog i dansk og international politik udkommer også som ibog. Grundbog i datalogi 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Martin Damhus En grundlæggende introduktion til den teknik, der udgør grundpillen i vor tids informations- og teknologisamfund, computeren DKK Inkl. moms Bogen er teknologineutral, dækker teoretisk bredt og er rig på figurer og analogier. Hovedtemaerne i bogen er: Den fysiske opbygning af computer og netværk Processor og maskinsprog Operativsystem og kerne Netværk, herunder internettet og lagdelt kommunikation Programmering Databaser Digitale multimedier IT-sikkerhed Projektarbejde i datalogi. Bogen omfatter tre detaljerede forslag til faglige temaforløb: Modeller og IT Kommunikation og internettet IT-sikkerhed Hvert temaforløb er fuldt dækkende i forhold til læreplanen og kan vælges med eleverne i årets første timer.

125 Grundbog i kunst og arkitektur - Kunstens rum 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Jørgen Eriksen, Sophie Holm Strøm, Henrik Oxvig En ny grundbog til billedkunst DKK Inkl. moms Grundbog i kunst og arkitektur - Kunstens rum ibog behandler en bred vifte af traditionelle, kunstneriske udtryksformer indenfor maleri, skulptur og arkitektur samtidig med, at grænsefladerne i samtidskunsten berøres. Hvert kapitel følges af en række forslag til kreative, praktiske øvelses- og analyseopgaver med fokus på anvendelsen af det teoretiske stof. Præsentationen af visuelle virkemidler og metoder er i grundbogen koblet til en anvendelsesorienteret tilgang i forhold til et tema f.eks. Visuelle virkemidler fra naturen ind i byen. Grundbog i socialpædagogik 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Niels Rosendal Jensen Profession En bred anlagt indføring i socialpædagogik og i grundlæggende socialpædagogiske problemstillinger DKK Inkl. moms Bogen er skrevet med baggrund i danske forhold og med ungdom og arbejdsmarked som omdrejningspunkt, men bogen trækker især i den teoretiske diskussion af begrebet socialpædagogik på den tyske diskussion. Bogens første del behandler socialpædagogikkens historiske udvikling i samfundet. Desuden drøfter første del socialpædagogikkens opgaver i velfærdssamfundet og runder af med en diskussion om godhed og ondskab i det pædagogiske arbejde. Bogens anden del diskuterer, hvad socialpædagogisk teori er. Her diskuteres forholdet mellem videnskab og faglighed, forholdet mellem forskning og praksis samt uddannelsen af socialpædagoger. Grundbog i socialpædagogik er skrevet som lærebog i forhold til pædagoguddannelsen, men den henvender sig også til lærere og pædagoger, der ønsker almen indsigt i, hvordan socialpædagogik kan forstås.

126 Grundbog til Danmarkshistorien 2. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Knud Ryg Olsen, Olaf Søndberg, Peter Frederiksen En grundlæggende indføring i nogle af danmarkshistoriens væsentligste udviklingstræk fra oldtiden til slutningen af det 20. århundrede DKK Inkl. moms Bogen indeholder både en fremstilling af danmarkshistorien i hovedtræk og en samling af tekster og billeder, der giver mulighed for dyberegående arbejde med udvalgte områder. Efter hvert kapitel er der et overblik over verdenshistorien, hvilket gør det muligt at se danmarkshistorien i forlængelse af den internationale udvikling. Bogen indeholder også en sammenfattende beskrivelse af den kronologiske sammenhæng i Danmarks historie samt værktøjsafsnit om metode, billedanalyse, projektarbejde og om nutidsnytten af historiestudier. Grundbogsstoffet og kildematerialet er udvalgt, så det både kan anvendes i forbindelse med det kronologiske forløb i samarbejde mellem dansk og historie på første år og i forbindelse med den kronologiske sammenfatning i slutning af tredje år. I forhold til 1. udgaven, er kap. 10 ajourført og udvidet med flere sider. Der er udarbejdet arbejdsspørgsmål til kapitlerne - foruden dem der findes til kilderne. 1. og 2. udgaverne kan dog nemt bruges sammen. Disse nye arbejdsspørgsmål kan gratis hentes her, som en pdf, så de kan bruges af købere af 1. udgaven. Grundbog til filosofi - Mennesket i verden 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Kasper Larsen, Christoffer Boserup Skov Grundbog i filosofi spækket med aktuelle problemstillinger og perspektiveringer, hvor klassiske filosofiske tanker og argumenter får nyt liv DKK Inkl. moms Mennesket i verden gennemgår centrale filosofiske emner som etik, videnskabsteori, filosofi om mennesket og politisk filosofi på en letlæselig og letforståelig facon. Den spænder vidt fra klassiske filosoffer som Platon, Descartes og Kant til mere moderne tænkere som Nietzsche, Kuhn og Singer. Derudover er der også fundet plads til de danske filosoffer David Favrholdt og Peter Kemp. Der er tekstuddrag fra 16 filosoffer, arbejdsspørgsmål, spørgsmål til fordybelse og efter hvert kapitel en lille oversigt over de væsentligste begreber.

127 Grundbog til historie - Fra de store revolutioner til 2. verdenskrig 3. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Knud Ryg Olsen, Olaf Søndberg, Peter Frederiksen En grundlæggende introduktion til nogle af de historiske begivenheder i nyere tid, der har været med til at forme den verden, vi kender i dag DKK Inkl. moms Denne bog indeholder både en fremstilling af verdenshistorien i hovedtræk og en samling af tekster og billeder, der giver mulighed for dyberegående arbejde med udvalgte områder. Bogen beskriver nogle af historiens største revolutioner - den industrielle revolution, den amerikanske uafhængighedskrig og den franske revolution. Derudover indeholder bogen en omfattende behandling af imperialismen, 1. Verdenskrig, kommunismen, børskrakket, fascismens og nazismens fremtog samt 2. Verdenskrig. Grundbog til Historie - Fra kold krig til globalisering 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Knud Ryg Olsen, Olaf Søndberg En grundlæggende introduktion til nogle af de historiske begivenheder i nyeste tid, der har haft størst betydning for nutidens verdensbillede DKK Inkl. moms I denne grundbog er danmarkshistorien skrevet ind i den generelle fremstilling, og værktøjsafsnittene tager højde for historiefagets funktioner i fællesfaglige sammenhænge. Bogen indeholder en fremstilling af periodens historie i hovedtræk og i tilknytning hertil kildeafsnit, der giver mulighed for dyberegående arbejde med udvalgte emner. Disse kildeafsnit dækker dels kernestoffet, dels en række andre centrale emner og problemstillinger. Da der netop er tale om en grundbog, der skal kunne bruges uden at man i væsentlig grad får behov for at inddrage supplerende materiale, indeholder kildeafsnittene både centralt kendt materiale og stof der ikke tidligere har været trykt i undervisningssammenhænge. Bogen ligger i forlængelse af Grundbog til historie Fra oldtiden til enevældens samfund og Grundbog til historie Fra de store revolutioner til 2. verdenskrig.

128 Grundbog til historie - Fra oldtiden til enevældens samfund 2. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Knud Ryg Olsen, Olaf Søndberg, Peter Frederiksen En grundlæggende indføring i nogle af verdenshistoriens mest skelsættende perioder fra oldtiden til midten af 1700-tallet DKK Inkl. moms Bogen strækker sig fra jægersamfundet og oldtidens Ægypten over antikkens Grækenland, Romerriget, middelalderen og renæssancen til enevælden i Danmark og Frankrig. Bogen fokuserer på Europas historie, men inddrager fremmede verdensdele i samspil med den europæiske udvikling. Bogen indeholder kilder med arbejdsspørgsmål og derudover værktøjsafsnit til både historieopgaverne, materialekritik og billedanalyse. Bogen henvender sig primært til historieundervisningen på ungdomsuddannelserne, men kan læses af enhver med interesse for emnet. Grundbog til historie - verden uden for Europa 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Peter Frederiksen Historisk fremstilling af de ikke europæiske kultures verdenshistorie DKK Inkl. moms Den nye grundbog til historie fortæller i tekster og billeder om verdenshistorien uden for Europa. Bogen rummer brede nedslag i Mellemøsten, Asien, Afrika og Latinamerikas historie, og er bygget op så stoffet kan behandles både kronologisk og tematisk. Bogen er udstyret med arbejdsspørgsmål til temaer og tekster samt kapitler om fagets metode og skriftlighed. Den kan med fordel læses sammen med de øvrige bøger i grundbogsserien.

129 Grundbogen 1. Sprog. Litteratur. Medier 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Henrik Poulsen Introduktion til danskfagets genstandsområde og arbejdsmetoder med vægt på den sproglige forståelse af tekster, litteratur og kommuniktion i al almindelighed DKK Inkl. moms Bogens første del beskæftiger sig med sprogets to grundfunktioner. Sproget skaber betydning og er dermed forudsætningen for, at vi kan reflektere, og sproget gør os samtidigt i stand til at meddele os til hinanden og er dermed med til at opbygge sociale relationer. Anden del beskæftiger sig med de fire kulturelle kompetencer - at lytte, at tale, at læse og at skrive. Her er ikke kun tale om væsentlige arbejdsredskaber i faget men også om kompetencer, der er tæt forbundne med mulighederne for at være aktiv borger i samfundet. Tredje del introducerer fagets litterære områder. Det drejer sig først og fremmest om genreforståelse og litteraturhistorie. Genrerne opfattes i en kommunikativ sammenhæng som tekstformationer, der fremmer og udfordrer en forståelse mellem forfatter og læser. Litteraturhistorien giver et hurtigt overblik over tiden fra middelalder til millenium. Grundbogen 1 er den første i rækken af tre grundbøger, der henvender sig til hver sit klassetrin på ungdomsuddannelserne. Intentionen er at anspore læseren til at reflektere over sproget, sproget i litteraturen, litteraturens væsen, mediernes sprog, hverdagens tekster - vort sproglige fællesskab. Bøgerne udfolder det faglige stof i en helhedsorienteret bevægelse fra de enkle og fundamentale sproglige udtryk i bind 1 til det komplekse medieværk i bind 3. Denne form for spirallæsning bygger udviklingszoner op hos læseren, så læreprocessen bliver progressiv. Den tager udgangspunkt i det kendte og griber ind i det ukendte. Grundbogen 2. Sprog. Litteratur. Medier 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Henrik Poulsen Introduktion til danskfagets genstandsområde og arbejdsmetoder med særligt fokus på sprog og litteratur DKK Inkl. moms Bogens første del beskæftiger sig med sprog, retorik og genre. Disse udgør tilsammen elementerne i enhver saglig eller litterær kommunikation. Anden del fortsætter den litteraturhistoriske konstruktion, som blev påbegyndt i første bind. Tredje og sidste del beskriver det danske sprogs historie og kultur. Grundbogen 2 er den anden i rækken af tre grundbøger, der henvender sig til hver sit klassetrin på ungdomsuddannelserne. Intentionen er at anspore læseren til at reflektere over sproget, sproget i litteraturen, litteraturens væsen, mediernes sprog, hverdagens tekster - vort sproglige fællesskab. Bøgerne udfolder det faglige stof i en helhedsorienteret bevægelse fra de enkle og fundamentale sproglige udtryk i bind 1 til det komplekse medieværk i bind 3. Denne form for spirallæsning bygger udviklingszoner op hos læseren, så læreprocessen bliver progressiv. Den tager udgangspunkt i det kendte og griber ind i det ukendte.

130 Grundbogen 3. Sprog. Litteratur. Medier 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Henrik Poulsen Introduktion til danskfagets genstandsområde og arbejdsmetoder med vægt på analyse af sprog og litteratur fra en mediemæssig indfaldsvinkel DKK Inkl. moms Bogens første afsnit etablerer en betragtningsmåde, der kan gribe om den kompleksitet, der er knyttet til samspillet mellem sprog, litteratur og medier. Andet afsnit beskæftiger med mediernes litteraturhistorie i et forsøg på at genskrive litteraturhistorien ud fra den betragtning, at det er mediernes historie, der disponerer stoffet. Normalt er det genrebegreber, idéer og forfatterskaber, der trækker de lange linjer, men her er det altså medierne som kulturelle størrelser, der skaber sammenhæng. I tredje afsnit er fokus på mediernes sprog og udtryksformer. Det drejer sig først og fremmest om forståelse og medierne og redskaber til at arbejde med dem indefra - hvordan bygges meningsuniverset op i de enkelte medier? Bogens fjerde afsnit beskæftiger sig med litteraturhistorie og nordisk og europæisk lys og er beregnet som overblikslæsning. I femte afsnit er dannelse og kulturel kompetence de tematiske omdrejningspunkter. I sjette og sidste afsnit er fokus rettet mod litteraturens litteraturhistorie. Grundbogen 3 er den sidste i rækken af tre grundbøger, der henvender sig til hver sit klassetrin på ungdomsuddannelserne. Intentionen er at anspore læseren til at reflektere over sproget, sproget i litteraturen, litteraturens væsen, mediernes sprog, hverdagens tekster - vort sproglige fællesskab. Bøgerne udfolder det faglige stof i en helhedsorienteret bevægelse fra de enkle og fundamentale sproglige udtryk i bind 1 til det komplekse medieværk i bind 3. Denne form for spirallæsning bygger udviklingszoner op hos læseren, så læreprocessen bliver progressiv. Den tager udgangspunkt i det kendte og griber ind i det ukendte.

131 Grundbogen til Religion C 2. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Anders Nielsen, Bodil Junker Pedersen, Lene Madsen, Sofie Reimick, Dorte Thelander Motzfeldt, Trine Ryhave En kort og klar fremstilling af verdensreligionerne samt sekularisering og ateisme DKK Inkl. moms Grundbogen til Religion C matcher gymnasiereformerne og rummer nye vinkler på faget og undervisningen både fagligt og pædagogisk. Bogens grundidé er at aktivere eleverne mest muligt med øvelser, som styrker deres religionsfaglige kunnen og viden. Et indledende brillekursus præsenterer faget og herefter følger kapitler om verdensreligionerne, ateisme og fagets teorier. Bogen afrundes med en værktøjskasse til elevens arbejde med fagets materiale. Grundbogen til Religion C behandler: Kristendom, islam, jødedom, hinduisme og buddhisme Religioner i Kina og Japan Ateisme og sekularisering Religionsvidenskabelig teori og metode Religionsfaglige begreber Ligheder og forskelle mellem religionerne. I 2. udgaven er der foretaget enkelte rettelser i omtalen af den katolske kirke. Det drejer sig om siderne 61 og og 2. udgaven kan bruges parallelt, idet sidetallene ikke skrider.

132 Grundlæggende finansiering 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Knud Erik Bang, Henrik Frølich, David Engelbrecht Pedersen Grundlæggende beskrivelse af finansieringsproblematikken i et mikroøkonomisk perspektiv DKK Inkl. moms Bogens første del indeholder en beskrivelse af Nationalbankens, pengeinstitutternes og realkreditinstitutternes formål og virke samt de finansielle produkter, de udbyder. Bogen behandler derudover de finansielle markeder som f.eks. aktie- og obligationsmarkedet med fokus på prisdannelsen på de finansielle produkter, der knytter sig hertil. Bogens anden del indeholder en beskrivelse af de informationer, der står til en investors rådighed ved valg af investering i finansielle produkter. I tilknytning hertil beskriver afsnittet de forskellige analyseværktøjer, der kan tages i anvendelse i forbindelse med en virksomhedsanalyse. Endvidere beskriver bogen de beslutningsparametre, som en investor bør inddrage i forbindelse med det endelige investeringsvalg. Bogens tredje del indeholder en beskrivelse af, hvordan man kan gennemføre en vurdering af balancestrukturen i en virksomhed ud fra både soliditetsmæssige, likviditetsmæssige og forrentningsmæssige hensyn. Endvidere gennemgår bogen de muligheder for kapitalanskaffelse i form af såvel egenkapital som fremmedkapital, som står til en virksomheds rådighed. I tilknytning hertil omtaler bogen de forskellige forhold, der bør inddrages ved en virksomheds finansieringsvalg med særlig fokus på de kapitalomkostninger, der knytter sig til de enkelte finansieringsmuligheder. Bogens figurer kan downloades her. Grundlæggende finansiering er primært beregnet til brug for undervisningen i det gymnasiale valgfag Finansiering C. Bogen vil desuden kunne finde anvendelse ved andre uddannelsesretninger eller kurser, som beskæftiger sig med grundlæggende finansieringsvalg. Grundlæggende finansiering - opgavesamling 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Knud Erik Bang, Henrik Frølich, David Engelbrecht Pedersen Opgavesamling til bogen Grundlæggende finansiering DKK Inkl. moms Opgavesamlingen indeholder et bredt udvalg af opgaver, som nøje følger lærebogens opbygning. Forfatterne har valgt at udarbejde opgaver i et antal, som man ikke kan nå at løse i løbet af skoleåret for at gøre det muligt for den enkelte faglærer at vælge netop de opgaveområder og de opgaver, som er relevante for det enkelte hold. Her fra siden har du også adgang til bogens tilhørende website, der indeholder supplerende materiale og inspiration til det videre arbejde med finansiering.

133 Grundlæggende organisationsteori 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Niels Gram Bentsen, Kai Hansen En solid og gennemgående introduktion til det organisationsteoretiske felt med øje for organisationens mirko- såvel som markoniveau DKK Inkl. moms Med udgangspunkt i de organisationsteoretiske skoler giver bogen en grundig indføring i organisationsfagets forskellige aspekter. På mikroniveau behandler bogen begreber som individ, team og ledelse med særlig fokus på psykologiske drivkræfter samt kompetence og kompetenceudvikling. På makroniveau giver den en grundig indføring i design af organisationer med hensyn til struktur, processer og kultur. Bogen Grundlæggende organisationsteori kan anvendes som teoretisk baggrund på gymnasialt niveau og dækker kravene til valgfaget Organisation på C-niveau. Bogen er ligeledes anvendlig ved kurser og uddannelser inden for arbejdspsykologi, ledelse, personlig eller organisatorisk udvikling. Desuden kan bogen med fordel anvendes af enhver, der ønsker inspiration til og overblik over organisationsfaget i et nutidigt perspektiv. På bogens tilhørende website ligger bogens figurer samt vejledende løsninger til undervisere. Grundlæggende organisationsteori - opgavesamling 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Niels Gram Bentsen, Kai Hansen Opgavesamling til Grundlæggende organisationsteori, der giver eleven indblik i organisationspraktiske øvelser DKK Inkl. moms Opgavesamling til Grundlæggende organisationsteori. I denne opgavesamling finder eleven forskellige øvelser og opgaver indenfor organisationsteorien. Herved opnår eleven en dybere forståelse for mange af bogens teoretiske vinkler. På bogens tilhørende website, ligger bogens figurer samt vejledende løsninger til undervisere. Opgavesamlingen er anvendlig i organisationsteoretiske fag på alle ungdomsuddannelser samt på videregående uddannelser.

134 Grundtvig. Introduktion og tekster 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Anders Holm En grundig introduktion til Grundtvigs tænkning og aktuelle betydning DKK Inkl. moms Udgivelsen lægger både en historisk og nutidig vinkel på Grundtvig og hans politiske, kulturelle og samfundsmæssige betydning. Der er fokus på otte sider af Grundtvigs offentlige fremtræden: romantikeren historikeren politikeren folkeoplyseren mytologen præsten salmedigteren danskeren Materialet indeholder grundige introduktioner til de otte temaer og en lang række genremæssigt meget forskellige tekster. Hertil kommer en række illustrationer, der supplerer fremstillingen. Bogen kan bl.a. anvendes i fagene dansk, historie og religion, både i enkeltfaglige og tværfaglige forløb.

135 Græsk kunst 1. udgave, 2001 ISBN Forfatter(e) Tobias Fischer-Hansen, Mette Moltesen, Henrik Fich, Karin Waaben, Jens Dybkjær Larsen En bog, der med udgangspunkt i et stort billedemateriale, giver læseren mulighed for at få indblik i græsk kunst som en integreret del af græsk kultur. RETTELSESBLAD til siderne DKK Inkl. moms Græsk Kunst er først og fremmest en billedbog, der med sine ca. 350 illustrationer viser et stort udvalg af skulptur, arkitektur, vaser, kunsthåndværk, mønter m.v. fra den græske kunst. Kunsten opfattes her som en integreret del af den græske kultur, derfor inddrager bogen ligeledes en tekstdel om begivenheds- og kulturhistorie for at forklare og uddybe udviklingen i kunsten. Bogen indeholder ligeledes et perspektiverende afsnit om kunstens efterliv. Et afsnit der fremhæver en række karakteristiske værker fra de forskellige perioder, et afsnit om teknik samt et afsnit om den klassiske arkæologis historie. Endelig gennemgår bogen et afsnit med forslag til fremgangsmåde ved analyse af værkerne, en oversigt over de olympiske guder, en række grundplaner og bykort samt et leksikon. Bogen vægter den arkaiske og den klassiske periode, men også den minoisk-mykenske og den geometriske periode er grundigt belyst. Den hellenistiske periode får den betydelige vægt, som den kunst- og kulturhistorisk fortjener. Græsk Kunst henvender sig til undervisning i oldtidskundskab i gymnasiet og på HF, men kan også anvendes i andre fag så som historie, dansk og billedkunst, samt evt. indgå i tværfaglige forløb. Bogen kan desuden anvendes af almindeligt interesserede læsere på grund af bogens udstyr og opbygning. Bogen er udgivet med støtte fra Undervisningsministeriet. GULD - Skatte fra den danske guldalder 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) I samarbejde med kunstmuseet ARoS er vi stolte af at kunne præsentere et omfangsrigt og fantastisk flot illustreret katalog, som vi udgiver i forbindelse med ARoS store guldalderudstilling: GULD - skatte fra den danske guldalder DKK Inkl. moms Kataloget sætter guldalderens kunst ind i en bredere forskningsmæssig sammenhæng og er et must for alle, der interesserer sig for 1800-tallets litteratur, historie, politik, videnskab, samfund og billedunivers. På mere end 300 billedrige sider er værkerne særdeles smukt gengivet og ledsaget af otte store artikler, der er skrevet til lejligheden af de fremmeste forskere på feltet. Teksterne præsenterer den nyeste viden om guldalderen set fra forskellige fagvinkler. Alle steder er formidlingen og fortælleglæden i højsædet. Her venter store læse- og kiggeoplevelser uanset om man er underviser i dansk, historie eller billedkunst.

136 Håndbog til dansk - litteratur, sprog, medier 2. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Ole Schultz Larsen En klar og velstruktureret indføring i danskfagets genrer, metoder og begreber DKK Inkl. moms Håndbog til dansk litteratur, sprog, medier giver elever og kursister en klar og velstruktureret indføring i fagets genrer, metoder og begreber. Håndbog til dansk udgør en platform for undervisningen, som lærere og elever sammen kan tage afsæt i og kombinere med yderligere stof. Bogen består af fem kapitler og to oversigter: De to første kapitler introducerer til fagets grundbegreber De tre centrale kapitler gennemgår fagets tre stofområder, litteratur, sprog og medier Herefter følger en lang række analysevejledninger samt oversigter til henholdsvis film- og billedforståelse Alle grundbegreber defineres grundigt vha. eksempler, modeller og oversigter. Desuden indeholder Håndbog til dansk - litteratur, sprog, medier en mængde aktiverende opgaver til både individuelt arbejde og gruppearbejde. Materialet er velafprøvet på de forskellige gymnasiale uddannelser og niveauer. I 2. udgaven af Håndbog til dansk er der primært foretaget sproglige rettelser og præciseringer og sket en udskiftning af enkelte eksempler og citater. Desuden er der valgt en ny definition af begrebet sætningskløvning. 2. udgaven kan imidlertid uden problemer anvendes sammen med 1. udgaven.

137 Håndbog til samfundsfag C 2. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Annemarie Lerche Sloth, Birgitte Prytz Clausen En introduktion til politik, økonomi og sociologi samt samfundsfaglig metode DKK Inkl. moms Håndbog til samfundsfag C er din grønspættebog til samfundsfag på C- niveau. Bogen giver en grundig introduktion til relevante fagområder og metoder. Bogen behandler blandt andet spørgsmålene: Hvem har magten i Danmark? Hvordan bliver politiske beslutninger truffet? Hvad betyder EU for Danmark? Hvad er demokrati? Hvad handler økonomi om? Hvilke faktorer er med til at skabe vores identitet? Bogen har også en metodisk værktøjskasse, som hjælper dig med at finde data, både på nettet og gennem dine egne undersøgelser. Her finder du også nyttige redskaber til at formidle din viden videre til andre. Harmonilære og koralharmonisering 1. udgave, 2002 ISBN Forfatter(e) Rune Bech Lauesen En grundlæggende introduktion til det, der i musikkens verden betegnes som harmonikken - den logiske sammenhæng mellem forskellige akkorder DKK Inkl. moms Udgangspunktet for denne bog er den vestlige verdens musik, som den høres i den klassiske musik fra ca. år 1650, i meget populærmusik og i jazz. Bogen handler om den dur-mol-tonale musiks harmoniske og satstekniske grundprincipper og lægger op til et nært samarbejde mellem teori og praksis. Alle bogens kapitler består af to dele - først behandles et emne fra harmonilæren analytisk, og derefter anvendes det i praksis til satslæredisciplinen koralharmonisering, således at man opnår såvel teoretisk bevidsthed om de harmoniske virkemidler som praktisk erfaring i at udnytte dem. Harmonilæreafsnittene kan også læses uafhængigt af resten af bogen. Harmonilæren tager udgangspunkt i samspillet mellem becifringssystem, trinanalyse og funktionsanalyse, fra de grundlæggende treklange til formindskede og altererede firklange. Koralharmoniseringen er behandlet udogmatisk og med et minimum af forbud. Hvert kapitel indeholder et antal øvelser til såvel harmonilære som koralharmonisering, der kan støtte indlæringen af stoffet. Bogen henvender sig primært til musikundervisningen på højt niveau i gymnasiet, og kræver et vist forkundskab til noder, tonearter, intervaller og skalaer. Den vil dog også være nyttig i andre sammenhænge, hvor man ønsker at beskæftige sig med emnet.

138 Harmonisering - enkelt dur/mol-koral 2. udgave, 1986 ISBN Forfatter(e) Inge Svendsen Giver en elementær indføring i koralharmoniseringens principper DKK Inkl. moms Bogen falder i to store dele. Den første del giver en indføring i de helt fundamentale færdigheder og principper, herunder dissonansbehandling. Den anden del bygger videre på principperne for dissonansbehandling, som blev gennemgået i første del af bogen, og akkordvalget udvides med flere dissonerende akkorder og med parallelakkorderne. Bogen indeholder også pædagogiske overvejelser, som kan fungerer som støtte i undervisningsforløbet og inddrages efter behov. Bogens omfang og progression gør, at den kan anvendes på alle begynderniveauer. Bogen indeholder øvelser og eksempler, der er hentet fra rigtige koralmelodier og binder teori og praksis sammen. Helt ude i skoven 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Jens Peter Larsen, Trine Holck Grundahl Profession En praktisk og metodisk bog, der giver et indblik i mulige dagtilbud for socialt udsatte børn, med særlig fokus på naturen som et integreret element DKK Inkl. moms Denne bog tager udgangspunkt i det treårige KIDprojekt Helt ude i Skoven i Lemvig kommune. Her blev udviklingen af en tidlig indsats for udsatte børn i almindelige dagtilbud integreret med en målrettet brug af naturen i det pædagogiske arbejde. Samtidig blev en omfattende uddannelsesindsats af personalet kombineret med lokal udvikling i de enkelte dagtilbud. Helt ude i skoven er en brugsbog for praktikere. Bogens indhold formidles i form af idéer og eksempler, den gode metode og den gode historie. Bogen kan derfor bredt anvendes blandt bl.a. personale i dagtilbud for børn i førskolealderen, foruden ledere, administratorer, konsulenter, evaluatorer og udviklingsmedarbejdere. Helt ude i Skoven kan tillige anvendes på grunduddannelsen, hvor den tilbyder et praktisk perspektiv på begreber som inklusion og pædagogisk udviklingsarbejde.

139 Hen over bjerget. Arbejdshæfte 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Annette L. Christiansen Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Fokus ligger på den del af læsningen, der omhandler forståelsen af skønlitterære tekster. 28 sider med spændende opgaver til tekstbogen DKK Inkl. moms Eleverne i indskolingen skal gøres bevidste om, hvad de selv kan gøre for at blive bedre til at forstå det, de læser. Omdrejningspunktet er aktive elever, der går i dialog med teksterne. Arbejdshæftet findes udelukkende i en trykt udgave. Hen over bjerget. Tekstbog 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Annette L. Christiansen Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime De syv tekster i denne bog er alle originaltekster, der lader eleven smage på litteraturen allerede fra skolestart DKK Inkl. moms Eleverne i indskolingen skal gøres bevidste om, hvad de selv kan gøre for at blive bedre til at forstå det, de læser. Omdrejningspunktet er aktive elever, der går i dialog med teksterne.

140 hf & vuc - målgrupper, pædagogik og udvikling 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Lene Trolle Schütter, Sophie Holm Strøm, Gunna Funder Hansen Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Pædagogik og didaktik i praksis på hf- og vuc-området DKK Inkl. moms Udgivelsen giver avu- og hf- læreren redskaber til at håndtere de mange og nye pædagogiske udfordringer på hf- og vuc-området. HF & VUC - målgrupper, pædagogik og udvikling opfordrer og udfordrer læreren til didaktisk refleksion over egen undervisningspraksis uanset om man arbejder med kursister på fvu, obu, avu, hfe eller 2-årigt hf. Udgivelsen sætter fokus på praksis og giver konkrete eksempler på, hvordan man arbejder med fx Faglig læsning Skriftlighed Undervisningsdifferentiering Innovation Klasseledelse Ordblindeundervisning Inklusion. Bogen er et must for både den erfarne og den nyuddannede lærer, fordi hfog vuc-området er under konstant forandring. Udgivelsen kan indgå som led i pædagogisk udvikling både for den enkelte lærer og for hf- og vuc-centret som helhed. Pædagogikumkandidater vil kunne bruge udgivelsen som øjenåbner for de særlige udfordringer hf-læreren står overfor og midt i. Bidragene til HF & VUC - målgrupper, pædagogik og udvikling er skrevet af forskere og erfarne praktikere såsom lærere, læse- og skrivevejledere og ordblindeundervisere.

141 hhx-håndbogen - til studieområdet 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Karsten Sielemann, Henrik Wiwe Mortensen, Jytte Melin, Jeanette Hassing, Lisbeth Pedersen Med denne håndbog får hhx-eleverne mulighed for at se deres fags metoder udfoldet i et overordnet perspektiv DKK Inkl. moms Når nyudklækkede studenter begynder på de videregående uddannelser, er det vigtigt, at elever fra hhx er klædt på, så de kan klare studierne på lige fod med andre studerende. hhx-håndbogen til studieområdet, er lavet netop indenfor disse rammer, for at eleverne skal udvikle sig til at blive studerende. Følgende fag præsenteres i håndbogen: Afsætning Dansk Engelsk International økonomi Matematik Samfundsfag Samtidshistorie Virksomhedsøkonomi 2. fremmedsprog Highlights of Literature in English 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Jørgen Døssing Jepsen, Gitte Vest Barkholt En tekstantologi, der er udformet i forhold til håndbogen i litteraturhistorie: A Short History of Literature in English DKK Inkl. moms Der er 4-5 repræsentative tekster til hver af perioderne: The Renaissance, Romanticism, The Victorian Age, Modernism og Post-Modernism. Teksterne dækker genrerne: novelle, poesi, sagprosa/essay og drama. Hver tekst er forsynet med gloser og arbejdsspørgsmål, som relaterer sig til den enkelte tekst og som peger over i litteraturhistoriebogen.

142 Hinduismen 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Allan Poulsen En grundig introduktion til hinduisme med tilhørende tekstsamling DKK Inkl. moms Introduktionen indledes med et oversigtskapitel, hvor elever og kursister får basisviden om hinduisme: historie, guder, helligskrifter, frelsesvejene osv. Herefter følger uddybende kapitler om fx kastesystem og yoga. Fremstillingen afrundes med et kapitel om hinduismen i Danmark. Bogen indeholder også et udvalg af klassiske og nutidige tekster. Mange af de nutidige tekster har ikke før været offentliggjort på dansk. Hjerne og psykiatri i professionel praksis 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Svend Aage Andersen, Michael Adam Cho Guul, Gina Lydersen, Lone Bretlau, Lotte Sønderby, Maja Lundemark Andersen, Claus Tindbæk, Bettina Myggen Jensen, Willy Aastrup, Kim Berg Johannessen, Camilla Victoria Marcinkowski, Britta Danø, Lars Bjerggaard Pedersen, Bettina Profession En grundbog til forståelsen af sammenhængen mellem den foranderlige hjerne og psykiske lidelser i forståelsen af det sociale, sundhedsfaglige og pædagogiske område DKK Inkl. moms Denne grundbog søger at sammenkoble moderne hjerneforskning og psykiatri, for derigennem at formidle sammenhænge mellem neuropsykologi/neurobiologi og en række udvalgte og velkendte perspektiver og metoder, i behandlingen af psykiske lidelser og tilgrænsende ikke patologiske tilstande. Bogens første del Den neuroskabte virkelighed retter primært fokus mod sammenhængen mellem moderne hjerneforskning og betydningen af og sammenhængen mellem denne og socialfaglige-, pædagogiske-, sundhedsfaglige- og psykologiske teorier og metoder. I bogens anden del Diagnoser og psykiatri er fokus rettet mod egentlige klinisk psykologisk/psykiatrisk tilstande, uden at der er tale om en klassisk psykiatribog. Denne del fremstår derfor som en atypisk tværfaglig grundbog i antologiform. Bogens to dele giver tilsammen en tværfaglig vinkel på problemstillinger som; diagnose, placebo, social intelligens, personlighed, spejlneuroner, helhedssyn, hjernens plasticitet, ADHD, personlighedsforstyrrelser m.fl. Hjerne og psykiatri i professionel praksis henvender sig til studerende og praktikere inden for en række fagprofessioner; socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, lærere, socialpædagoger, samt andre faggrupper der arbejder inden for det psykiatriske felt. Bogens forfattere repræsenterer samtidig selv en række forskellige professioner herunder; psykologer, sociologer, antropologer, filosoffer, socialrådgivere, sygeplejersker og pædagoger.

143 Hjernen - fra celle til samfund 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Uffe Schjødt Paldam, Leif Østergaard, Carsten Reidies Bjarkam, Morten L. Kringelbach, Morten Overgaard, Brian Hansen, Mikkel Wallentin, Peter Vuust, Michael Bang Petersen, Kim Ryun Drasbek, Jonas Kristoffer Lindeløv En bog, der lægger op til tværfagligt arbejde - SRP-opgaver eller AT DKK Inkl. moms Hjernen er en bog, der lægger op til tværfagligt arbejde - SRP-opgaver eller AT. I en række kapitler belyses hjernen og den tilknyttede forskning inden for en lang række fag: psykologi, biologi, musik, sprog, religion, samfundsfag, fysik. Bogen fortæller om hjernen, om de metoder vi bruger til at forstå dens opbygning og om hvordan vi lærer om hjernens funktion gennem samarbejde på tværs af traditionelle faggrænser. Hjernen er skrevet af forskere med tilknytning til Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN) og MINDLab ved Aarhus Universitet. I efteråret 2015 tilbyder Folkeuniversitetet i Aarhus kurset Hjernes gåder, hvor undervisningen tager afsæt i bogen. Læs mere her Humor i dansk 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Michael Balle Jensen Et underholdende studie af humorens morsomme såvel som alvorlige sider, der præsenterer en række konkrete redskaber, som kvalificerer diskussionen af humor DKK Inkl. moms Bogen introducerer en række filosofiske og sproglige teorier om humor. Med sine forskellige kapitler viser bogen indgangsvinkler til arbejdet med sjove tekster, film og billeder. Indgangsvinklerne spænder fra klassisk stilistik over sproghandlingsteori til kognitiv semantik - redskaber, der kan bruges til at undersøge, hvordan det sjove bliver sjovt. Bogen giver også en række bud på, hvad vi mennesker ser i humor. En væsentlig del af bogen er de mange litterære tekster fra de senere års litteratur. Hver af teksterne giver et afsæt for at beskæftige sig med det sjove på en seriøs måde. Og forhåbentligt vil der også være plads til et godt grin undervejs. Bogens målgruppe er først og fremmest ungdomsuddannelserne, men den kan også bruges på de videregående uddannelser og af andre, der har let til latter.

144 Hvad bliver der af ledelsen? Ledelse og selvledelse under en ny arbejdstidsaftal 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Profession Denne bog belyser temaer, der erfaringsmæssigt har vist sig særligt vedkommende for relationen mellem ledelse og medarbejdere i de organisationer, hvor selvledelse er blevet den nye fordring DKK Inkl. moms Lærerne i landets folkeskoler har fået nye arbejdstidsaftaler. På mange skoler betyder det et skifte fra detaljeret tidstælling og arbejdsplanlægning til åbne, selvforvaltende rammer. I dette skifte får ledelse og medarbejdere vendt en række vante positioner på hovedet og må nu håndtere udfordringer som for mange moderne organisationer er almene vilkår. Bogen henvender sig til ledere og medarbejdere i skoler og tilsvarende organisationer, med ambitioner om at forstå de nye relationer i et teoretisk og generelt perspektiv for at kunne handle skarpere under disse nye vilkår. Hvad hånden former 1. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Ole Laursen, Henrik Scheel Andersen En introduktion til forståelsen af skulpturkunstens betydning for den sanselige erfaring af det fysiske rum DKK Inkl. moms Bogen giver en grundig indføring i relevante skulpturmaterialer, redskaber til analyse af skulpturen som kunstform og en kort redegørelse for skulpturens historie. Udover en omfattende behandling af skulpturens placering i den billedpædagogiske praksis indeholder bogen også en række konkrete opgavestillinger, der nøje redegør for den metodiske og fagdidaktiske dimension. Udover bogens udførlige introduktion til skulpturarbejdets facetter har Hvad hånden former også et supplerende website med omfattende billedmateriale. Bogen er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler.

145 I guders og heltes spor - perspektiv- tekster fra antikken til vor tid 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Eva Lene Kristensen, Helle Vang Larsen En antologi med fokus på antik reception og specielt den litterære reception i Europa siden renæssancen DKK Inkl. moms Valget af tekster er receptionstekster, der har et tidstypisk særpræg og/eller indgår i samspil med andre tekster i antologien. Bogen er opdelt i fire kapitler. De to første omhandler Homer med et kapitel om Iliaden og et om Odysseen. Herefter kommer kapitler om to mytologiske skikkelser: Orfeus og Dionysos. Bogen indeholder: Indledning Iliadens litterære efterliv Odysseens litterære efterliv Orfeus-myternes litterære efterliv Dionysos myternes efterliv I guders og heltes spor giver rig mulighed for at tone undervisningen efter klassens studieretning og det er oplagt med sammenspil med musik, engelsk, dansk og tysk. Ideologiernes kamp 2. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Peter Frederiksen En grundbog om det 20. århundredes ideologiske kampe DKK Inkl. moms Ideologiernes kamp kampen om det gode samfund er målrettet ungdomsuddannelserne og dækker kernestoffet for tidsperioden Bogen er bygget op i en række temakapitler med indlagte kildesekvenser, der kan bruges isolerede eller læses fortløbende. Der er indarbejdet projektforløb, hvor eleven kan arbejde med nogle af de arbejdsmetoder, der er nævnt under overskriften Projektorienteret historieundervisning, som du kan finde frit tilgængeligt på ideologi.systime.dk. Derudover indeholder bogen også Historie som videnskab, Historisk metode og Synopsis og materialebrug.

146 Idræt - teori og træning 3. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Troels Wolf, Lars H. Nielsen En bog med grundig indføring i idrætsfysiologi og træningslære samt en illustrativ gennemgang af bevægeapparatets anatomi DKK Inkl. moms Idræt - teori og træning indeholder en gennemgang af fysiologi og lære indenfor idrættens verden. Eleverne kan opnå god viden og indsigt ved bogens mange illustationer - bl.a. illustrationen af det anatomiske bevægelsesapparat. Desuden indeholder bogen et kapitel om fysisk aktivitet og genaktivering. Her fra siden er der også adgang til bogens tilhørende website, der indeholder supplerende materiale i forlængelse af bogens temaer. Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser. Desuden er den særlig relevant indenfor studieretninger med biologi og idræt. Udgivelsen er også anvendelig på videregående uddannelser. Idræt B - idrætsteori 2. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Per Jørgensen, Niels Vogensen, Bo Isaksen, Jesper Franch Idrætsteori på b-niveau DKK Inkl. moms Bogen præsenterer fire afsnit med de hovedområder, eleverne skal arbejde med i idrætsteori: Den moderne idræts historie går tilbage til sportens fremkomst i Danmark og videre til dens udvikling i det 21. århundrede Idræt for alle eller for dig selv? sætter fokus på unges idrætsvaner, på den enkeltes forhold til idrætten og på idrætten som kulturelt fænomen Sundhed det gode liv på krykker? fortæller om unges sundhedsadfærd og om, hvad sundhed er Fysiologi, anatomi og træningslære gennemgår den grundlæggende teori om, hvordan kroppen fungerer, når vi er fysisk aktive, hvordan den kan påvirkes gennem træning, og hvordan man kan evaluere sin fysiske form ved hjælp af tests De teoretiske afsnit følges op af arbejdsopgaver, der både uddyber teorien og inspirerer til at stille nye spørgsmål til teorien. Bogen er forsynet med en omfattende litteraturliste, som er både inspirerende og praktisk anvendelig, når eleverne skal arbejde med idræt i AT-undervisningen eller skal skrive studieretningsopgave, større skriftlige opgaver og eksamensprojekt med idræt som ét af fagene.

147 Idræt C - teori i praksis 3. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Jan Kahr Sørensen, Jette Engelbreth Holm, Claus Estrup, Ellen Sig En grundbog, der gør rede for, hvordan faget idræt adskiller sig fra fritidslivets idræt bl.a. gennem inddragelse af teoriforståelse og træning DKK Inkl. moms Idræt C - teori i praksis gennemgår områder indenfor idrættens verden - bl.a. boldspil, bevægelse til musik og lyd samt tekniske færdigheder i klassiske og nye idrætter. Desuden indeholder bogen teoristof, der er knyttet til hovedområdet træning - herunder emner som motionsvaner, sundhed og livsstil, træning, testning og idrætsskader. Grundbogen er et værktøj, som underviseren kan anvende i forbindelse med undervisningen. Endvidere lægger bogen - med de mange illustrationer og relevante arbejdsspørgsmål - op til en praktisk del af undervisningen. Her på siden kan du også finde supplerende materiale til bogen i form af bl.a. skemaer til udarbejdning af idrætsprofil og til træningsdagbog. Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser. Idræt i perspektiv - Tekster om idrættens kultur 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Birger Peitersen, Jan Kahr Sørensen, Niels Kayser Nielsen, Cathrine Illeborg Gad, Sine Agergaard, Erik Juul, Thomas Ilkjær, Martin Hansen, Jim Toft, Mette Lindstrøm, Ask Vest Christiansen, Jens- Ole Jensen Bogen dækker et bredt udsnit af de problemstillinger, der er aktuelle for idrætten i dag - bl.a. fitness, fodbold og friluftsliv DKK Inkl. moms Idræt i perspektiv - Tekster om idrættens kultur er en grundbog, der med sine 11 artikler dækker et bredt perspektiv indenfor idrættens verden. Bogen indeholder artikler som bl.a. Fitness: Fit er fedt, Fodbold - Danmarks nationalsport, Friluftsliv, Hvad kroppen fortæller samt Sundhed og fysisk aktivitet for unge. Idræt i perspektiv - Tekster om idrættens kultur henvender sig til ungdomsuddannelserne, men artiklerne egner sig også til videregående uddannelser, der beskæftiger sig med idræt.

148 Ind i Sproget - almen sprogforståelse 2. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Grete Ravn Nielsen, Birgitte Bjerre Lassen, Rikke Forsberg Ind i sproget skaber forståelse for sproglige sammenhænge og gør det sjovt og interessant for eleverne at arbejde med sprog DKK Inkl. moms Ind i sproget skaber forståelse for sproglige sammenhænge og gør det sjovt og interessant for eleverne at arbejde med sprog. Udgivelsen henvender sig til brug i AP-forløbet i 1.g. Elever, der begynder i gymnasiet, har en vis sproglig viden og kunnen med sig. Hensigten med Ind i sproget er at aktivere og bygge oven på denne viden. Eleverne opnår den sproglige forståelse både gennem teori og et stort udvalg af øvelser. Ind i sproget er desuden tænkt som en oversigt, som eleverne kan vende tilbage til efterhånden, som de i forskellige fag møder krav om grammatisk, stilistisk og pragmatisk analyse. Afsnittet om sproghistorie egner sig også til at indgå i historisk læsning i danskfaget, ligesom afsnittet om skriftsprog og talesprog kan være nyttigt i arbejdet med retorik. I Ind i sproget 2. udgave er kapitlet om talehandlinger redigeret, og der er tilføjet et nyt kapitel, som er: Værktøjskasse til analyse med fokus på sproglige og stilistiske virkemidler.

149 Indiens historie efter fra britisk koloni til verdens største demokrati 2. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Niels Brimnes Et historisk indblik i Indiens konflyktfyldte fortid, turbulente udvikling og aktuelle suverænitet. 2. udgave er suppleret med opdateringer omkring den politiske situation siden 2004, samt et nyt kildesæt om Niels Holck-sagen DKK Inkl. moms Indiens historie gennem de seneste godt 250 år er en dramatisk og fascinerende fortælling, der på mange måder afspejler væsentlige omvæltninger i den store, globale historie. Ved indgangen til 1700-tallet var Indien blandt de mest udviklede og velstående områder i verden. Ved indgangen til 1800-tallet var Indien situation ændret dramatisk og i al væsentlighed under britisk kontrol. Indien blev imperiets juvel, verdens største koloni og på mange måder symbolet på imperialismens verdensorden. Ved indgangen til 1900-tallet indtog Indien en fremtrædende plads i afkoloniseringen. Uafhængighedskampen blev en af de første og mest spektakulære med Gandhi som den helt centrale skikkelse. Som en af de første kolonier fik Indien selvstændighed i 1947 og trådte ind i kredsen af suveræne stater som verdens største demokrati. I modsætning til de fleste andre nationer i de tidligere koloniområder har det indiske demokrati vist sig levedygtigt. Samtidig har Indien gennem hele 1900-tallet været et af verdens fattigste lande, og endnu i dag er der flere fattige mennesker i Indien end noget andet sted på jorden. Ved indgangen til dette århundrede og i lyset af globaliseringen har landet imidlertid oplevet en betydelig økonomisk vækst. Væksten kommer langt fra alle til gode men giver dog håb om, at også Indiens mange fattige på et tidspunkt går en bedre fremtid i møde. Indiens historie efter 1739 rummer centrale dele af det kernestof, som forudsættes dækket i faget historie på gymnasiet: kolonisering, imperialisme, afkolonisering og globalisering. Desuden vil store dele af bogen kunne bruges i faget samtidshistorie på HHX. Anden udgaven rummer mindre opdateringer om Indien og den nye globale verdensorden, en udvidet beskrivelse af den aktuelle politiske situation og samfundsudvikling omkring valgene i 2004 og 2009 samt et nyt kildesæt om Niels Holck sagen. Bogens øvrige kapitler er blot gennemgået for at rette op på mindre fejl og mangler, så 2. udgave med rimelighed kan bruges side om side med første udgaven.

150 Indsigt og udsyn. Grundbog til almen studieforberedelse 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Keld B. Jessen, Bjarne Troelsen, Anne Okkels Olsen, Arne Jørgensen, Dietrich Harbsmeier, Jens Frørup Madsen, Johannes Iversen, Poul René Bertelsen Grundbog til Almen studieforberedelse, der bl.a. tematiserer videnskaben som disciplin og tegner et billede af den historiske udvikling fra oldtiden til i dag DKK Inkl. moms Blandt temaerne i Indsigt og udsyn er: Hvad er fælles for al videnskab? Hvad er specielt, når det gælder humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab? Hvilke bærende ideer karakteriserer udviklingen fra antikken til vor tid? Indsigt og udsyn er et uundværligt værktøj til at skabe enhed og sammenhæng i elevernes forestillingsverden og i almen studieforberedelse. Bogen har også et tilhørende website, der inderholder supplerende materiale til undervisningen. Informationsteknologi B/A1 - hhx 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Peter Zangenberg, Jens P. Jensen, Finn Dyrbye Mogensen Bogen beskriver primært databehandlingsteknologier og systemer til behandling af data og formidling af information DKK Inkl. moms Bogen behandler blandt andre emnerne IT-udvikling, implementering og anvendelse af IT, datasikkerhed og udvikling af hjemmesider. Bogen kan både anvendes til den teoretiske undervisning i IT-fagets kernestof og som opslagsværk i forbindelse med temaforløb. Bogen henvender sig først og fremmest til IT-undervisningen på hhx, men den kan også anvendes i forbindelse med andre ungdomsuddannelsers undervisning i informationsteknologi. Her fra siden er der også adgang til bogens tilhørende website, der indeholder supplerende materiale til undervisningen i informationsteknologi.

151 Inklusion - ideal og virkelighed 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Kaj Struve Profession Bogen er bygget op omkring emnet inklusion et moderne svar på udfordringen omkring udgrænsning af børn og unge i institutioner og skoler DKK Inkl. moms Inklusion ideal og virkelighed introducerer bredt til arbejdet med inklusion i skoler, daginstitutioner, fritidsområdet og arbejdslivet. Bogen giver nyttig viden for både lærere og pædagoger om pædagogikkens vilkår og muligheder. Med udgangspunkt i konkrete eksempler, behandler bogen en række kritiske spørgsmål: Hvad er det lovmæssige grundlag for tanken om inklusion? Hvilke omstruktureringer er konsekvensen af inklusion? Hvad betyder inklusion for forståelsen af almen-, social- og specialpædagogikken? Hvilke nye krav stiller inklusion til pædagogen og læreren? Hvilke ændringer betyder inklusion for det tværfaglige samarbejde, herunder psykologer og socialrådgivere? Hvad er forholdet mellem ideal og virkelighed, når inklusion skal realiseres på alle niveauer i samfundet? Bogen henvender sig til studerende ved pædagog- og lærerseminarier, diplom- og masteruddannelser samt til praktikere. Inklusion og eksklusion af kræftpatienters pårørende i en onkologisk klinik 1. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Profession Denne ph.d.-afhandling undersøger vilkårene for kræftpatienters pårørende i den onkologiske klinik. Ofte udelukkes de pårørende fra at deltage til trods for forsøg på at inkludere dem DKK Inkl. moms Det centrale i afhandlingen Inklusion og eksklusion af kræftpatienters pårørende i en ontologisk klinik er at belyse vilkårene i en onkologisk klinik. Bogen arbejder bl.a. med Pierre Bourdieus tese om, at et menneskes måde at opdele virkeligheden og orientere sig i den på også virker orienterende for menneskets opførelse i andre sammenhænge. Inklusion og eksklusion af kræftpatienters pårørende i en onkologisk klinik henvender sig til videregående uddannelser inden for professionsområdet.

152 Innovation 3. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Klaus Marthinus Christensen, Nina Knudsbo Lærebog om innovative processer i virksomheder og samfundet. Bogen indeholder bl.a. en systematisk præsentation af fagets modeller, samt flere cases og eksempler DKK Inkl. moms Innovation C er en lærebog om innovative processer i virksomheder og i samfundet. Bogen indeholder metoder til udvikling af nye idéer til produkter og processer, samt en systematisk præsentation af fagets modeller. Fagtemaerne bliver illustreret med flere cases og eksempler. 3. udgaven er ændret på flere afgørende punkter: Bogens kapitler er blevet mere koncentrerede og samtidig tilføjet nye opdaterede afsnit som fx om innovative kompetencer og nye metoder til ideudvikling. Bogen indeholder afsnit om, hvordan de gode idéer kan transformeres til produkter og senere blive til forretningsplaner og nye virksomheder, samt om anvendelse af produktudviklingsmetoder, om produkters faktiske værdier, om innovation i krydsfeltet mellem markedet og ny teknologi, om patentering og samarbejder med de rigtige leverandører og rådgivere. Andre nøgleområder er beskyttelse af rettigheder til viden om produktet, kundens rolle i produktudviklinger, innovation som strategi, ledelse af innovationsprojekter samt mange andre emner, der udfordrer dig, der har lyst til innovation. Bogen kan anvendes som grundbog i faget Innovation C på de gymnasiale uddannelser stx, hhx og htx. Desuden er bogen anvendelig på videregående uddannelser. Innovationsantologi 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Peter Lustrup, Dorthe Junge En antologi der samler aktuel viden om innovation fra forfattere i erhvervslivet og danske forskningsmiljøer DKK Inkl. moms Innovationsantologi samler i 12 kapitler bidrag fra tidens mest innovative erhvervsfolk og forskere skrevet direkte ud fra den nye læreplan til Innovation på B-niveau. Udgivelsens emner er udvalgt således, at behovet for casemateriale til det nye fag Innovation B tilgodeses direkte. De cases bogen indeholder, dækker det nye kernestof i innovationsfaget, og er så repræsentative, at de kan bruges direkte i undervisningen. Innovationsantologien udgives i samarbejde med InnovationLab.

153 Integration og demokrati 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Nils Sjøberg, Jørgen Christensen Bogen bidrager til debatten om integration og demokrati DKK Inkl. moms Udgivelsen fokuserer på samspillet og modspillet mellem demokrati, sekularisering, religion og integration i Danmark, og den klæder læseren på til at diskutere på et samfunds- og religionsfagligt grundlag. Et hovedspørgsmål i bogen er: hvad er demokrati? Svaret er bl.a., at der findes tre mulige rammer for demokrati i et moderne samfund: Det nationale demokrati Samfundsengagementet Det multikulturelle demokrati Bogen kommer ind på en række danske værdier, og giver læseren mulighed for at reflektere over følgende: Hvad kendetegner det danske samfund og den danske kultur? Hvordan bliver man en del af det danske fællesskab? Hvad kendetegner parallelsamfund, og er de er en trussel mod de grundlæggende politiske og kulturelle værdier? De overordnede problemstillinger bliver konkret nærværende med eksempler og cases om fx hilseformer, fejring af højtider i boligforeninger, kvinders ret til at bære tørklæder og burkaer og hvilken mad, der skal serveres i daginstitutioner. Ligeledes bidrager de mange aktuelle eksempler og citater til, at læseren både ser problemstillingerne fra en analytisk og en række tidsaktuelle personers synsvinkler. Bogen kan anvendes i KLM på læreruddannelsen, på pædagoguddannelsen og på de gymnasiale uddannelser fx i religion, samfundsfag, kulturforståelse, kultur- og samfundsfaggruppen og i AT-forløb.

154 International PolitikNU - magtbalance, værdier og samarbejde 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Knud Erik Jørgensen, Clemens Stubbe Østergaard, Jørgen Dige Pedersen, Georg Sørensen, Mette Skak, Derek Beach, Rasmus Brun Pedersen, Tina Magaard, Morten Valbjørn Grundbog til international politik på A-niveau på de gymnasiale uddannelser DKK Inkl. moms International PolitikNU er en grundbog til undervisningen i samfundsfag. Bogens tolv kapitler er leveret af ti af tidens bedste forskere og formidlere inden for studiet af international politik. Forfatterne har alle tilknytning til Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Til sammen udgør International PolitikNU en velredigeret indføring i international politik, som den tager sig ud efter Det Arabiske Forår, de økonomiske kriser og BRIK-landenes fornyede status. Bogen indeholder kernetekster, der giver den grundlæggende indføring i, hvordan man kan forstå de forskellige dele af international politik. International PolitikNU er en del af SamfNU-serien til A-niveau. International PolitikNU - magtbalance, værdier og samarbejde 2. udgave, ISBN Forfatter(e) Beskrivelse er på vej DKK Inkl. moms Beskrivelse er på vej. International økonomi A - arbejdshæfte 2015-udgave 3. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Henrik Kureer Arbejdshæfte til faget international økonomi A DKK Inkl. moms Hæftet er en del af et bogsystem, der består af to grundbøger omhandlende national og global økonomi. Arbejdshæftet indeholder såvel korte testopgaver som længere øvelsesopgaver baseret på aktuelle økonomiske problemstillinger. Som underviser får du automatisk adgang til vejledende løsninger når du er verificeret i ajourplus. Læs mere om ajourplus

155 International økonomi A-niveau - Arbejdshæfte udgave 2. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Henrik Kureer Arbejdshæfte til faget international økonomi. Hæftet er en del af et bogsystem, der består af to grundbøger omhandlende den globale økonomi DKK Inkl. moms Arbejdshæftet indeholder såvel korte testopgaver som længere øvelsesopgaver baseret på aktuelle økonomiske problemstillinger. Undervisere kan gratis rekvirere vejledende løsninger til arbejdshæftets opgaver ved henvendelse til Systime. Her fra siden er der også adgang til grundbøgernes tilhørende website, der indeholder supplerende materiale til undervisningen i international økonomi. International økonomi A-niveau - Del udgave 3. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Henrik Kureer Den første af to grundbøger i lærebogssystemet til international økonomi på A-niveau. Dette første bind handler om national økonomi DKK Inkl. moms Lærebogssystemet International økonomi A består af to grundbøger Bind 1. National økonomi og Bind 2. Global økonomi samt et arbejdshæfte. National økonomi tager udgangspunkt i det økonomiske kredsløb med fokus på produktion, indkomst og forbrug, arbejdsmarkedet, velfærdsstaten, den finansielle sektor, den offentlige sektor og ikke mindst de nationaløkonomiske politikker. Desuden er finanskrisens konsekvenser et gennemgående tema i bogens kapitler Bogen introducerer centrale begreber som betalingsbalance, inflation og valuta og tegner derudover et billede af de væsentligste økonomiske skoler; den klassiske økonomiske liberalisme med Adam Smith, den keynesianske skole med John Keynes samt monetarismen og den nyliberale skole. Samtidig belyses aktuelle samfundsøkonomiske problemstillinger. Det gælder eksempelvis den øgede betydning af social kapital og social tillid for konkurrenceevnen. Bøgerne henvender sig til ungdomsuddannelserne men kan også anvendes som supplerende litteratur på en lang række videregående uddannelser. Til A-niveau bøgerne kan der tilkøbes et arbejdshæfte.

156 International økonomi A-niveau - Del udgave 3. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Henrik Kureer Den sidste af to grundbøger i lærebogssystemet til international økonomi. Dette andet bind handler om global økonomi DKK Inkl. moms Lærebogssystemet International økonomi A består af to grundbøger Bind 1. National økonomi og Bind 2. Global økonomi samt et arbejdshæfte. Global økonomi sætter fokus på den globale økonomi: den globale handel, Danmarks handel, konkurrenceevne, globalisering, udviklingslande samt de internationale økonomiske organisationer med hovedfokus på EU og WTO. Konkurrenceevnen tildeles stor opmærksomhed, bl.a. ved en grundig gennemgang af Porters diamant samt den øgede betydning af social kapital og social tillid for konkurrenceevnen. Desuden er handelsteorier, udviklingsteorier og bistandspolitik behandlet indgående. Endelig er der en grundig gennemgang af de udviklingskendetegn, som typisk anvendes, når man beskriver et lands udviklingsniveau. Bøgerne henvender sig til ungdomsuddannelserne men kan også anvendes som supplerende litteratur på en lang række videregående uddannelser. Til A-niveau bøgerne kan der tilkøbes et arbejdshæfte.

157 International økonomi A-niveau, Bind 1. National økonomi udgave 2. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Henrik Kureer OBS: SE NY UDGAVE 2015 Den første af to grundbøger i lærebogssystemet til international økonomi på A-niveau. Dette første bind handler om nationaløkonomi DKK Inkl. moms Lærebogssystemet International økonomi A består af to grundbøger Bind 1. National økonomi og Bind 2. Global økonomi samt et arbejdshæfte. Dette første bind tager udgangspunkt i det økonomiske kredsløb med fokus på produktion, indkomst og forbrug, arbejdsmarkedet, velfærdsstaten, den finansielle sektor, den offentlige sektor og ikke mindst de nationaløkonomiske politikker. Desuden er finanskrisens konsekvenser et gennemgående tema i bogens kapitler Bogen introducerer centrale begreber som betalingsbalance, inflation og valuta og tegner derudover et billede af de væsentligste økonomiske skoler; den klassiske økonomiske liberalisme med Adam Smith, den keynesianske skole med John Keynes samt monetarismen og den nyliberale skole. Samtidig belyses aktuelle samfundsøkonomiske problemstillinger. Det gælder eksempelvis den øgede betydning af social kapital og social tillid for konkurrenceevnen. Læreplanens krav om mere vægt på klimapolitik dækkes i kapitlet om miljøpolitik i lyset af den stigende globale interesse for emnet og COP15-topmødet i København. Her fra siden er der også adgang til bogens tilhørende website, der indeholder supplerende materiale til undervisningen i international økonomi. Bøgerne henvender sig til ungdomsuddannelserne men kan også anvendes som supplerende litteratur på en lang række videregående uddannelser.

158 International økonomi A-niveau, Bind 2. Global økonomi udgave 2. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Henrik Kureer OBS: SE NY UDGAVE 2015 Den sidste af to grundbøger i lærebogssystemet til international økonomi. Dette andet bind handler om global økonomi DKK Inkl. moms Lærebogssystemet International økonomi A består af to grundbøger Bind 1. National økonomi og Bind 2. Global økonomi samt et arbejdshæfte. Dette andet bind sætter fokus på den globale økonomi: den globale handel, Danmarks handel, konkurrenceevne, globalisering, udviklingslande samt de internationale økonomiske organisationer med hovedfokus på EU og WTO. Konkurrenceevnen tildeles stor opmærksomhed, bl.a. ved en grundig gennemgang af Porters diamant samt den øgede betydning af social kapital og social tillid for konkurrenceevnen. Desuden er handelsteorier, udviklingsteorier og bistandspolitik behandlet indgående. Endelig er der en grundig gennemgang af de udviklingskendetegn, som typisk anvendes, når man beskriver et lands udviklingsniveau. Her fra siden er der også adgang til bogens supplerende materiale til undervisningen i international økonomi. Bøgerne henvender sig til ungdomsuddannelserne men kan også anvendes som supplerende litteratur på en lang række videregående uddannelser. International økonomi B - arbejdshæfte 2015-udgave 3. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Henrik Kureer Arbejdshæfte til faget international økonomi B DKK Inkl. moms Hæftet indeholder såvel korte testopgaver som længere øvelsesopgaver. Arbejdshæfte til International økonomi B-niveau indeholder opgaver baseret på aktuelle økonomiske problemstillinger. Som underviser får du automatisk adgang til vejledende løsninger, når du er verificeret i ajourplus. Læs mere om ajourplus

159 International økonomi B 2015-udgave 3. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Henrik Kureer En grundbog, der med udgangspunkt i national økonomi beskriver såvel den danske som den globale økonomi DKK Inkl. moms Denne bog gennemgår det traditionelle nationaløkonomiske begrebsapparat - herunder produktion og indkomstdannelse, prismekanismen, betalingsbalance og valutaforhold, arbejdsmarkedet, den finansielle sektor, økonomisk politik, konkurrenceevne mv. International økonomi B belyser også vigtige elementer i den globale økonomi, fx den internationale handel, globaliseringen samt de internationale økonomiske organisationer med hovedvægten lagt på EU og WTO. I den forbindelse er der en grundig gennemgang af handelsteorier. Den globale finanskrise er et gennemgående tema i flere af bogens kapitler, ligesom aktuelle samfundsøkonomiske problemstillinger belyses. Bagest i bogen er placeret et nationaløkonomisk minileksikon samt en engelsk-dansk økonomisk miniordbog. Bogen henvender sig til ungdomsuddannelserne, men kan også anvendes som supplerende litteratur på en lang række videregående uddannelser. Til bogen kan der tilkøbes et arbejdshæfte. International økonomi B-niveau udgave 2. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Henrik Kureer OBS: SE NY UDGAVE 2015 En grundbog, der med udgangspunkt i nationaløkonomien beskriver såvel den danske som den globale økonomi DKK Inkl. moms Denne bog gennemgår det traditionelle nationaløkonomiske begrebsapparat - herunder produktion og indkomstdannelse, prismekanismen, betalingsbalance og valutaforhold, arbejdsmarkedet, den finansielle sektor, økonomisk politik, konkurrenceevne mv. Bogen belyser også vigtige elementer i den globale økonomi, fx den internationale handel, globaliseringen samt de internationale økonomiske organisationer med hovedvægten lagt på EU og WTO. I den forbindelse er der en grundig gennemgang af handelsteorier. Den globale finanskrise er et gennemgående tema i flere af bogens kapitler, ligesom aktuelle samfundsøkonomiske problemstillinger belyses. I lyset af den stigende globale interesse for miljø sætter bogen også fokus på klimapolitik og COP15-topmødet i København. Bagest i bogen er placeret et nationaløkonomisk minileksikon samt en engelsk-dansk økonomisk miniordbog. Her fra siden er der også adgang til bogens supplerende materiale til undervisningen i international økonomi. Bøgerne henvender sig til ungdomsuddannelserne men kan også anvendes som supplerende litteratur på en lang række videregående uddannelser.

160 International økonomi B-niveau - Arbejdshæfte udgave 2. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Henrik Kureer OBS: SE NY UDGAVE 2015 Arbejdshæfte til faget international økonomi. Hæftet indeholder såvel korte testopgaver som længere øvelsesopgaver DKK Inkl. moms Arbejdshæfte til International økonomi B-niveau indeholder opgaver baseret på aktuelle økonomiske problemstillinger. Undervisere kan gratis rekvirere vejledende løsninger til arbejdshæftets opgaver ved henvendelse til Systime. Her fra siden er der også adgang til bogens tilhørende website, der indeholder supplerende materiale til undervisningen i international økonomi. Introduktion til historie 2. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Henrik Bonne Larsen, Thorkil Smitt En kort indføring i historiefagets nødvendighed og nogle af dets centrale metoder og værktøjer. Alle kapitler er opdateret og udvidet og bogen tilføjet et nyt kapitel om tværfaglighed DKK Inkl. moms Bogen giver et kortfattet overblik over nogle af historiefagets væsentligste discipliner; kildekritik og periodisering. Derudover beskriver bogen også fagets betydning og det daglige arbejde med faget i undervisningen på ungdomsuddannelserne. Introduktion til historie styrker elevernes evner til at: formulere historiske problemstillinger og relatere dem til deres egen tid forklare samfundsmæssige forandringer diskutere periodiseringsprincipper indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden bearbejde forskelligartet historisk materiale forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til eksempler på brug af fortiden reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende Bogen henvender sig primært til de første års historieundervisning på ungdomsuddannelserne, men i forbindelse med faget almen studieforberedelse på gymnasiet kan bogen også bruges til at skærpe elevernes opmærksomhed omkring histories fakultære profil som både humanistisk og samfundsfagligt fag. Bogen kan med fordel også bruges allerede i grundskolens overbygning. Anden udgaven er udvidet med et nyt kapitel Historie i samspil, der omhandler historiefagets tværfaglige betydning i gymnasiet. Alle øvrige kapitler er opdaterede og især er kapitlerne om hhv. kilder og kildekritik og skriftlighed i historiefaget udvidet med nyt materiale.

161 Introduktion til pædagogisk teori og praksis 2. udgave, 1999 ISBN Forfatter(e) Erik Hygum, Søren Gytz Olesen Profession Bogen tegner et billede af børn og unge og fokuserer på kompetencer, relationer samt forståelse af det pædagogiske felt DKK Inkl. moms Introduktion til pædagogisk teori og praksis diskuterer bl.a. spørgsmålene: - Hvordan fortolkes den pædagogiske praksis i et foranderligt samfund? - og hvorledes er det muligt at udvikle pædagogiske kompetencer? Bogen henvender sig til studerende på pædagoguddannelsens første år samt til studerende på andre uddannelser inden for det pædagogiske arbejdsområde. Iran - historie, samfund, religion (områdestudium) 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Kaj Pinholt Jespersen Med Iran - historie, samfund, religion får du mulighed for at arbejde tværfagligt og dybtgående med et land af storpolitisk betydning DKK Inkl. moms Udgivelsen indledes med tre særfaglige introduktioner: Først gennemgås hovedfaserne i Irans historie fra præ-islamisk tid til præsidentvalget i Der er fokus på shah-styret og den iranske revolution, der blev til en islamisk revolution. Efterfølgende anlægges der er samfundsfaglig vinkel på landet. Her fokuseres der på økonomi, samfundsformer og ideologier. Et særligt fokus har præsidentvalget i Den tredje særfaglige vinkel kommer fra religion, hvor der i særlig grad lægges vægt på shia-islam og islams politiske betydning i landet. Den sidste tredjedel af udgivelsen er tematisk orienteret. Forfatteren har valgt fire centrale hovedtemaer ud: Religion som magtfaktor i IranTruslen fra IranKvinderne i IranIranere i Danmark. Temaerne appellerer til faglig fordybelse og til at arbejde med fagene på nye og spændende måder. Udgivelsen demonstrerer med overbevisende tydelighed, at Iran på alle måder er et globalt brændpunkt uanset om vi taler om atomprogram, olieproduktion, forholdet mellem religion og politik eller den kønspolitiske dagsorden. Materialevalget er meget varieret (billeder, tekster, tabeller, interviews) og der lægges op til varierede arbejdsformer og elevaktivitet. Velegnet til områdestudium på hf, til AT-forløb på stx og til særfaglige forløb i historie og samfundsfag på A-niveau.

162 Isis Kemi A 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Hans Birger Jensen En solid gennemgang af kemiens principper, væsen og bestanddele på A- niveau DKK Inkl. moms Isis er navnet på en egyptisk gudinde. Myten om Isis fortæller, at liget af hendes elskede blev skåret i stykker og spredt ud over hele Egypten. Isis samlede imidlertid alle delene og gemte ham. Myten kan opfattes som et billede på kemiens væsen; helheder, der deles og samles. Hovedteksten i denne bog er organiseret i 72 opslag. I mange tilfælde vil et opslag svare til den stofmængde, der gennemgås på en normal lektion, men det er naturligvis også muligt at opdele teksten frit. Opslagene er samlet i 5 emnemæssigt afgrænsede dele: Termodynamik Spektroskopi Elektricitet og kemi Reaktionskinetik Biologisk aktive molekyler Efter hver del findes en række opgaver af forskellig sværhedsgrad. Endelig er der opslag med formler og tabeller. Bogen henvender sig primært til ungdomsuddannelsernes undervisning i kemi på A-niveau. Bogen kan dog også anvendes på de videregående uddannelser. Du kan også købe adgang til bogens tilhørende website - - med interaktive opgaver, supplerende tekster, facitliste, videooptagelser af kemiforsøg, øvelsesvejledninger, arbejdsark, en række hjælpeprogrammer, links til relevante internet-sider m.v. Bogen er produceret med støtte af Undervisningsministeriet. Isis Kemi A - Arbejdsmappe 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Hans Birger Jensen Arbejdsmappe med øvelsesvejledninger og arbejdsark til Isis Kemi A DKK Inkl. moms Som en ekstra service tilbyder grundbogen Isis Kemi A nu øvelsesvejledninger og arbejdsark samlet i én mappe. Mappen indeholder 38 forsøgsvejledninger og 17 arbejdsark.

163 Isis kemi B 2. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Hans Birger Jensen, Kim Bruun En solid gennemgang af kemiens principper, væsen og bestanddele på B- niveau DKK Inkl. moms Isis er navnet på en egyptisk gudinde. Myten om Isis fortæller, at liget af hendes elskede blev skåret i stykker og spredt ud over hele Egypten. Isis samlede imidlertid alle delene og gemte ham. Myten kan opfattes som et billede på kemiens væsen; helheder, der deles og samles. Hovedteksten i denne bog er organiseret i 97 opslag. I mange tilfælde vil et opslag svare til den stofmængde, der gennemgås på en normal lektion, men det er naturligvis også muligt at opdele teksten frit. Opslagene er samlet i 9 emnemæssigt afgrænsede dele: Alkohol og det der ligner Kemiens ligevægt Organiske syrer og baser Syrer og baser Den lille forskel Industriel kemi Lys og stof Metaller Stofkredsløb Efter hver del findes en række opgaver af forskellig sværhedsgrad. Endelig er der opslag med formler og tabeller. Bogen henvender sig primært til ungdomsuddannelsernes undervisning i kemi på B-niveau. Desuden er bogen anvendelig på videregående uddannelser. Du kan også købe adgang til bogens tilhørende website - - med arbejdsopgaver, supplerende tekster, videooptagelser af kemiforsøg, links til relevante internet-sider m.v. Isis Kemi B - Arbejdsmappe 2. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Hans Birger Jensen, Kim Bruun Arbejdsmappe med øvelsesvejledninger og arbejdsark til Isis Kemi B DKK Inkl. moms Som en ekstra service tilbyder grundbogssystemet Isis Kemi B nu øvelsesvejledninger og arbejdsark samlet i én mappe.

164 Isis Kemi C 4. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Hans Birger Jensen, Kim Bruun, Søren Munthe, Karsten Ulrik Jensen En solid gennemgang af kemiens principper, væsen og bestanddele på C- niveau DKK Inkl. moms Isis er navnet på en egyptisk gudinde. Myten om Isis fortæller, at liget af hendes elskede blev skåret i stykker og spredt ud over hele Egypten. Isis samlede imidlertid alle delene og gemte ham. Myten kan opfattes som et billede på kemiens væsen; helheder, der deles og samles. Hovedteksten i denne bog er organiseret i 70 opslag. I mange tilfælde vil et opslag svare til den stofmængde, der gennemgås på en normal lektion, men det er naturligvis også muligt at opdele teksten frit. Opslagene er samlet i 8 emnemæssigt afgrænsede dele: Grundstoffer og molekyler Carbonholdige forbindelser Mængdeberegning Ioner Syrer og baser Redoxreaktioner Teknisk kemi Fede forbindelser Efter hver del findes en række opgaver af forskellig sværhedsgrad. Endelig er der opslag med formler og tabeller og et periodesystem, bl.a. med oplysninger om elektronstruktur og elektronegativitet. Bogen henvender sig primært til ungdomsuddannelsernes undervisning i kemi på C-niveau, men bogen er også anvendelig på de videregående uddannelser. Du kan også købe adgang til bogens tilhørende website - - med arbejdsopgaver, supplerende tekster, videooptagelser af kemiforsøg, links til relevante internet-sider m.v. Den vigtigste ændring i denne 4. udgave er sket på opslag 30, hvor de nye regler for kemikaliemærkning er omtalt. 4. udgave kan ellers uden problemer anvendes sammen med 3. udgave. Øvrige ændringer er småjusteringer og ajourføring. Øvelsesvejledninger og arbejdsark kan fås i en særskilt arbejdsmappe, som indeholder 53 øvelsesvejledninger og 32 arbejdsark. Isis Kemi C - Arbejdsmappe 2. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Arbejdsmappe med øvelsesvejledninger og arbejdsark til Isis Kemi C DKK Inkl. moms Som en ekstra service tilbyder grundbogssystemet Isis Kemi C øvelsesvejledninger og arbejdsark samlet i én mappe.

165 Islam - fra beduinkult til verdensreligion 2. udgave, 2004 ISBN Forfatter(e) Jens M. Steffensen Bogen giver et historisk rids fra islams oprindelse i en arabisk beduinkultur over korstogene til nutiden, hvor islam fremtræder som en verdensreligion med over en milliard troende DKK Inkl. moms Islam - fra beduinkult til verdensreligion giver et historisk rids fra islams oprindelse i en arabisk beduinkultur over korstogene til nutiden, hvor islam fremtræder som en verdensreligion med over en milliard troende og med et solidt fodfæste også i Danmark. Bogens grundtekst, illustrationer og kildetekster rummer et bredt spektrum af såvel klassiske som nyere tekster, og både muslimer og vestlige iagttagere kommer til orde med både nuancerede og ofte originale synsvinkler. Bogen indøver en klart defineret religionsfaglig terminologi, men kan indgå som et værdifuldt hjælpemiddel ved tværfaglige projekter. Her på siden kan du finde supplerende materiale til bogen i form af links, der perspektiverer bogens temaer. Islam og Muslimerne 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Jens Forman Indeholder en grundbog og temaer om de 4 hovedområder i islam: tro, søjler, livsmønster og sharia DKK Inkl. moms I grundbogen bruges der overalt religionsfaglige begreber, og de religiøse forestillinger forstås altid på en (religions)historisk baggrund. Ganske vist kan religionshistorikeren (islam set udefra) og den lærde muslim (islam set indefra) være enige om indholdet af megen konkret forkyndelse i Koranen, Men enigheden gælder naturligvis ikke ideernes oprindelse og status: Er de åbenbaret af Gud? Eller er de skabt af Muhammed, påvirket af arabisk kultur, personlige erfaringer samt jødedom og kristendom?. I bogen kan man se, hvordan der blandt mainstream-muslimer er en bredt accepteret islam-norm vedrørende tro, søjler og livsmønster. Anderledes er det imidlertid med sharia, Guds vej gennem livet. Her har der altid været stor uenighed om fortolkningen, aktuelt f.eks.: Hvad er korrekt tørklædebrug? Hvordan er, kvindens status, og hvad er relevansen af islamisk strafferet?.

166 Islamdebat. Om terrorisme, blasfemi og ytringsfrihed 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Allan Poulsen Bogen behandler den offentlige islamdebat gennem tekster fra den aktuelle debat samt den teoretiske litteratur DKK Inkl. moms Er det islams skyld at der er terrorisme, og at ytringsfriheden er under pres? Er der sammenhæng mellem islam og terrorisme? Den type spørgsmål stilles igen og igen i den offentlige debat - enten direkte eller indirekte. Denne bog tager derfor disse spørgsmål op. Den fortæller først historien om tre begivenheder som ændrede islamdebatten: Terrorangrebet den 11. september Mordet på filminstruktøren Theo van Gogh Krisen efter Jyllands-Postens muhammedtegninger Bogens hoveddel består af 40 tekster hentet fra den aktuelle debat og den teoretiske litteratur: fra Samuel Huntington til Bruce Lincoln, fra Ayaan Hirsi Ali til Omar Shah, fra Flemming Rose til Erik Meier Carlsen. Bogen er skrevet ud fra en religionsfaglig synsvinkel, men går også ind i samfundsfaglige problemstillinger. Den indledende fremstilling er let tilgængelig, teksterne spænder fra lette debattekster til mere krævende teoretiske tekster. I religion kan bogen bruges til korte delforløb på C-niveau eller til mere dybtgående arbejde på B-niveau. Flerfagligt er den velegnet i kultur- og samfundsfagsgruppen og i almen studieforberedelse. Den giver god hjælp som igangsætter til elevopgaver. Israel - en stat i Mellemøsten 2. udgave, ISBN Forfatter(e) Beskrivelse er på vej DKK Inkl. moms Beskrivelse er på vej.

167 Israel - En stat i Mellemøsten 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Henrik Wiwe Mortensen Bogen belyser baggrunden for konflikten mellem jøder og palæstinensere og giver et godt grundlag for at forstå den aktuelle konflikt i Mellemøsten i dag DKK Inkl. moms Bogens hovedvægt ligger på udviklingen i konflikten efter Israels oprettelse i 1948 og tager afsæt i den stigende jødiske indvandring til Palæstina i begyndelsen af 1900-tallet, der er grundlaget for den nuværende konflikt. Efter Israels oprettelse i 1948 er den væsentligste enkeltstående begivenhed Junikrigen i 1967 den såkaldte Seksdageskrig, der fortsat er et af kerneproblemerne i fredsbestræbelserne i området. Udviklingen generelt i Mellemøsten er inddraget i det omfang, den har betydning for palæstinaproblemet. Bogen forklarer bl.a. hvordan de arabiske stater på den ene side ofte står sammen med palæstinenserne i kampen om en selvstændig palæstinensisk stat, men på den anden side gentagne gange har svigtet det palæstinensiske folk og i stedet plejet egne interesser. Et fokus i bogen er også stormagternes interesser og indflydelse i Mellemøsten, da deres indblanding i høj grad har forstærket konfliktens omfang. Vægten er lagt på amerikanske interesser i regionen, men udviklingen i Mellemøsten ses også i lyset af Englands rolle i mellemkrigstiden og Sovjetunionens indflydelse under den kolde krig.

168 Israel-Palæstina - historie, samfund religion (områdestudium) 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Henrik Wiwe Mortensen, Brian Linke, Hans Henrik Fafner Udgivelsen giver dig mulighed for at arbejde tværfagligt med et af verdens brændpunkter DKK Inkl. moms Israel - Palæstina. Historie, samfund, religion giver dig mulighed for at arbejde tværfagligt med et af verdens brændpunkter. Udgivelsen indeholder nedslag i områdets historie med fokus på de sidste 150 år. Hvert kapitel giver en historisk, samfundsmæssig og religionsfaglig synsvinkel på det valgte tema. Det giver mulighed for fordybelse i undervisningen. Fremstillingen er problemorienteret, og hvert kapitel sætter klare læringsmål for elever og kursister. Udgivelsen tager bl.a. fat på disse emner: Hvilke historiske og religiøse vinkler kan der anlægges på kampen om landet og byen? Hvad kendetegner terrorisme og radikalisme? Hvad kendetegner de forskellige palæstinensiske og jødiske grupperinger? Hvordan er det gået med fredsbestræbelserne i området? Hvilken betydning har Det Arabiske Forår for Israel-Palæstinakonflikten? Materialevalget er varieret (kildetekster, tabeller, modeller, opgaver og illustrationer). Størsteparten af billederne er taget specielt til udgivelsen her, og motiverne er valgt, så de giver en personlig vinkel på stoffet. Formålet med billederne er at give indtryk af dagligdagen i et land, hvor indbyggerne tilhører to folk. Desuden er flere af teksterne oversat af Hans Henrik Fafner til netop denne udgivelse. Udgivelsen er velegnet til områdestudium i Kultur-samfundsfaggruppen på hf, i AT-forløb på stx og til særfaglig undervisning i historie. Italienske grammatikbilleder 1. udgave, 1985 ISBN Forfatter(e) Flemming Forsberg Grundlæggende introduktiion til italiensk grammatik DKK Inkl. moms Bogen kombinerer en pædagogisk begyndergrammatik med en række praktiske øvelser. Italienske grammatikbilleder omfatter det grammatiske stof, der svarer til HF og gymnasialt niveau.

169 Jakob Ejersbos univers - Introduktion til et forfatterskab 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Vibeke Blaksteen, Kirsten Møller En omfattende antologi med tekster fra det nyklassiske forfatterskab med romanuddrag fra Nordkraft, Afrikatrilogien og hele noveller DKK Inkl. moms Jakob Ejersbos univers giver grundige introduktioner til forfatterskabet, dets kontekst, tid, udvikling og modtagelse og med dertilhørende opgaver og arbejdsspørgsmål. Udgivelsen perspektiverer forfatterskabet til kulturteorier, og den giver forslag til projektarbejder om bl.a. kvindeliv i Tanzania. Jan Jensen - en maler til tiden 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Rolf Dorset Et kunstnerportræt af maleren og skulptøren Jan Hartvig Jensen, der er kendt for sit moderne udtryk og energiske penselstrøg DKK Inkl. moms Denne bog tegner et portræt af kunstneren Jan Jensen, der voksede op i et hjem med tradition for landskabsmalerier, men allerede i sin ungdom vendte sig mod den ekspressionistiske Cobra-stil. Gennem sit liv har Jan Jensen også været under indflydelse af stilretninger såsom fotorealismen, kubismen, og pointilismen. Inspirationen til hans motiver hentes skiftesvis fra den samfundspolitiske scene i både Danmark og udland og fra det nære familieliv. Et gennemgående tema i især de yngre år i Jan Jensens liv og værker er provokationen af og opgøret med systemet og dets begrænsninger af kreativiteten. Med alderen skiftede hans fokus dog fra provokationen til menneskets fortælling, og i de senere år antog mange af hans værker et poetisk udtryk. Bogen viser også nogle af de skulpturer, Jan Jensen har lagt navn til gennem tiden.

170 Japan - mellem øst og vest 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Annette Skovsted Hansen, Lene Ipsen Fængende skildring af de seneste 200 års japanske historie. Tekst, kort, kilder, tabeller og billedmateriale beretter om en nation med stolte traditioner, hvis kunst, teknologi og populærkultur har vundet indpas over hele verden DKK Inkl. moms Japan - mellem øst og vest er en undervisningsbog i det moderne Japans historie fra midten af 1800-tallet til i dag. Bogen kredser både om japanernes særlige forhold til traditionen og evne til modernisering om landets evne til at finde balancen mellem sin nationale, regionale og internationale identitet. Udgangspunktet er den japanske selvforståelse og ambivalente holdning til, hvordan Japan som nation har placeret sig mellem øst og vest. Det er et indblik i en kultur, der på en gang virker både fjern og nær. En kultur, der aldrig har været mere relevant for forståelsen af vores egen og verdens historie, hvor japansk teknologi, kunst og populærkultur har vundet indpas i langt de fleste hjem. Bogen indeholder desuden et kapitel om historiebrug med et kildesæt omkring Nanjingmassakren et meget traumatisk emne, der bruges udenrigs- og indenrigspolitisk i både Kina og i Japan. Dette kapitel lægger op til kildebaserede diskussioner om, hvordan en historiker kan bruge sine kilder til et bestemt formål, for eksempel til at modbevise, hvad andre historikere har skrevet, og om hvordan formidling af tolkninger af historien kan bruges og misbruges. Kapitlet kan med fordel bruges sammen med emner fra andre dele af verden såsom Holocaust, Mellemøsten og Den Kolde Krig. Bogen er rigt udstyret med kildemateriale, kort, tabeller og flotte illustrationer.

171 Jazz - mellem tradition og fornyelse 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Ulrik Hofman Bøegh Tilbyder læseren at dykke ned i forskellige aspekter af jazzmusik en musikalsk genre, der bygger på traditionen, men også hele tiden har blikket rettet mod det samspil, der finder sted I nuet mellem de udøvende musikere DKK Inkl. moms Jazz mellem tradition og fornyelse er skrevet til brug i undervisningen i gymnasiet og hf og er progressionsmæssigt opbygget så de første kapitler henvender sig til alle niveauer, mens de senere kapitler i højere grad kræver, at den elementære musikteori er på plads og derfor egner sig til B- og A-niveau-undervisning. På B- og A-niveau kan den fungere som grundbog i et større forløb om jazzmusik, idet bogen præsenterer forskellige analytiske vinkler på et udvalg af nyere danske jazzudgivelser, der er gennemgående i flere kapitler. Alt, der rækker ud over den elementære teori, introduceres i selve bogen, der derfor kan anvendes til at lære melodisk analyse og til at tage hul på harmonisk analyse. Kapitlerne er desuden opdelt i mindre delelementer, så det enkelte hold kan vælge, hvor langt ind i teorien, man vil bevæge sig. Derudover sættes de forskellige typer melodier, jazzmusikerne spiller, ind i en bredere kontekst. Bogen indeholder: Indledning: Stemmen i samtale Tema, musikkens ramme: Korform, Standards (The Great American Songbook, nye standards, jazzkomponister, den danske standard) At fortolke et tema: Temaets opbygning (formled, fraser, motiver), Fortolkning Jazzharmonik: Becifringen, Akkord/skala, Trin, Funktionsharmoniske byggeklodser i dur og mol, Variationer af byggeklodserne, Kromatisk og bebopskalaer, Blues, Modalharmonik Musikalske roller: Rytmegruppe (klaver/guitar, kontrabas, trommer), Arrangement og backing (sound, medstemme og modstemme, groove, form, harmonik), Solist og improvisation Angel Eyes et eksempel på en samlet analyse Undervejs bringes desuden en række citater med de involverede musikere.

172 Jazz-arrangement 1. udgave, 1995 ISBN Forfatter(e) Niels Brynjolf Systematisk og pædagogisk indføring i forskellige vokale satsteknikker DKK Inkl. moms Med afsæt i en gennemgang af diverse fir- og femklange præsenterer bogen en række værktøjer, der gør det muligt at komponere et smukt og varieret jazz-arrangement. Stilistisk tager bogen sit udgangspunkt i jazzens repertoire af standards og evergreens, men de gennemgående satsteknikker vil uden videre kunne anvendes i andre stilarter. Ud over afsnittene om vokale arrangementsprincipper behandler bogen 'walking bass' og 'two beat bass' samt de grundlæggende principper for trommespillet i jazzgenren. Bogen henvender sig især til gymnasiets højniveau i musik, men vil kunne bruges af enhver, der arbejder med og interesserer sig for jazz. Jazzbogen 1. udgave, 1994 ISBN Forfatter(e) Bjarne Mørup En karakteristik af nogle af jazzhistoriens væsentligste hovedstrømninger DKK Inkl. moms Bogen beskriver nogle hovedstationer i jazzens udvikling fra begyndelsen til i dag, både gennem en musikfaglig beskrivelse af musikken og gennem en beskrivelse af jazzens miljø, vilkår og samspil med det omgivende samfund. Den musikfaglige beskrivelse tager udgangspunkt i analyser, der støtter sig til talrige og fyldige nodeeksempler og formoversigter. Desuden introducerer bogen de vigtigste begreber i den terminologi, der knytter sig til jazzen. Bogen levendegøres og perspektiveres gennem en række vedkommende fotos og spændende kildetekster i form af citater fra musikere, kritikere og andre, der deltog i og fulgte udviklingen på nærmeste hold.

173 Jødisk eksistens-indfaldsvinkler til moderne jødedom 1. udgave, 1999 ISBN Forfatter(e) Peter Boile Nielsen Bogen er tilrettelagt, så man får indblik i jødisk liv og tænkning samt viden om, hvordan det jødiske folks historie i hovedtræk er forløbet DKK Inkl. moms Bogen indledes med en kort historisk introduktion til jødedommen, ligesom hvert kapitel og hver tekst er forsynet med indledninger, der giver eleverne den fornødne viden. Jødisk eksistens - indfaldsvinkler til moderne jødedom indeholder kapitler om bl.a. historiesynet, toraen, hasidismen, antisemitismen, holocausterfaringen, det moderne Israel, jødedom og kristendom. De fleste af bogens tekster er skrevet af fremtrædende, moderne jødiske fortolkere af jødedommen. Kierkegaard - lidenskabens tænker 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) John Rydahl, Pia Søltoft, Mette Berndsen En aktualiserende indføring i Kierkegaards tænkning DKK Inkl. moms Bogen fokuserer på fem centrale fænomener, som et menneske kun kan nærme sig og forstå gennem lidenskaben, nemlig angsten, friheden, skylden, kærligheden og troen. For at aktualisere Kierkegaards tænkning har fem kendte billedkunstnere givet hver deres kunstneriske fortolkning af et af de centrale temaer hos Kierkegaard: Peter Brandes (angsten) Erik A. Frandsen (friheden) Christian Lemmerz (skyld) Cathrine Raben Davidsen (kærligheden) Maja Lisa Engelhardt (troen). Bogen er opgavebaseret og indeholder en lettilgængelig introduktion til Kierkegaards tænkning, et alsidigt tekstuddrag fra hans værker og en række perspektiverende tekster og billeder. Udgivelsen lægger op til refleksion og selvstændig bearbejdning af Kierkegaards tanker og filosofi i en nutidig kontekst. Bogen kan anvendes i fagene dansk, filosofi, religion og billedkunst. Desuden vil den være velegnet til AT-forløb.

174 Kilder til Den nye verden 1. udgave, 1997 ISBN Forfatter(e) Carl- Johan Bryld, Harry Haue En materialesamling, der gør det muligt at arbejde dokumentarisk med de centrale problemfelter i perioden DKK Inkl. moms Materialesamlingen fokuserer på at skabe grundlag for at forstå de udviklingslinier, der førte til afslutningen af den kolde krig og de ændrede magtrelationer og levevilkår, der blev resultatet. I udvælgelsen af materialet tekster, tal og illustrationer er der lagt vægt på koloniernes forbindelse til u-landene på den ene side og i-landene på den anden. Udvælgelsen af kilderne i bogen er foretaget ud fra den opfattelse, at der fra vores danske og europæsiek synsvinkel er tre problemkredse, der skal belyses: Forholdet mellem øst og vest, dvs. den kolde krigs opståen og afvikling - en proces, der har sat sig dybe spor. Udviklingen nord-syd og ulighedens årsager og konsekvenser. Det europæiske samarbejdes udvikling i efterkrigstiden Kildesamlingen er udarbejdet som et supplement til Den nye verden, men den kan også med fordel anvendes i forbindelse med andre fremstillinger af den nyeste tids verdenshistorie. Her på siden kan du også finde supplerende materiale i form af links, der lægger sig i forlængelse af bogens temaer.

175 Kina - en grundbog i politik og økonomi 1. udgave, ISBN Forfatter(e) Peter Nedergaard En introduktion til kinesisk historie, politik og økonomi DKK Inkl. moms Kina - en grundbog i politik og økonomi kan anvendes i samfundsfag, historie og almen studieforberedelse. Bogen kobler politiske, historiske og økonomiske betragtninger og er derfor oplagt til tværfaglige projekter. Hvordan har Kina udviklet sig økonomisk over århundrederne? Hvilken rolle spiller kinesisk historie for landets nuværende økonomi og politik? Er der paralleller mellem kejserdømmet og etpartistaten? Hvordan er Kina opbygget politisk? Hvad er Kommunistpartiets rolle i den forbindelse? Hvad skyldes den dramatiske økonomiske vækst i Kina i de seneste tiår? Hvordan styres kinesisk økonomi? Hvordan fungerer de stadig flere store privatejede virksomheder i en (i hvert fald af navn) socialistisk stat? Det er nogle af de spørgsmål, som denne bog forsøger at besvare. Spørgsmålene i bogen besvares med udgangspunkt i relevante politiske og økonomiske teorier om konfucianisme, nationalisme, planøkonomi, markedsøkonomi, hierarkiske organisationer osv., som præsenteres i bokse løbende i bogen på det sted, hvor bogens øvrige stof tilsiger det. Til sidst i bogen findes en tidslinje over kinesisk historie fra 300 f. Kr. til i dag samt et minileksikon med begreber, navne og forkortelser.

176 Kina - politik, økonomi og samfund 2. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Peter Nedergaard En temabog om politik, økonomi og samfund i Kina DKK Inkl. moms Kina politik, økonomi og samfund er en ny og gennemrevideret udgave af bogen Kina en grundbog i politik og økonomi. Udgivelsen beskriver Kinas historie og samfund og tager udgangspunkt i relevante politiske og økonomiske teorier om konfucianisme, nationalisme, planøkonomi, markedsøkonomi, hierarkiske organisationer osv. Udgivelsen kobler politiske, historiske og økonomiske betragtninger og er derfor oplagt til tværfaglige projekter, som fx kunne tage udgangspunkt i et eller flere af følgende spørgsmål: Hvilken rolle spiller kinesisk historie for landets nuværende økonomi og politik? Er der paralleller mellem kejserdømmet og etpartistaten? Hvordan er Kina opbygget politisk? Hvordan er Kinas relationer til omverdenen? Hvordan styres kinesisk økonomi? Hvordan fungerer de stadig flere store privatejede virksomheder i en (i hvert fald af navn) socialistisk stat? Det er nogle af de spørgsmål, som denne bog forsøger at besvare. Hvert kapitel afsluttes med hovedpunkter og opgaver til kapitlet. Til bogen er der tilføjet et appendiks med en tidslinje over kinesisk historie fra 300 f.kr. frem til i dag med vægten lagt på nutidige begivenheder. Herudover er der bagest i bogen et minileksikon med begreber, navne og forkortelser. Kina politik, økonomi og samfund kan anvendes på ungdomsuddannelserne i samfundsfag, historie og almen studieforberedelse.

177 Kina efter Riget i midten i fokus på ny 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Henrik Bonne Larsen, Thorkil Smitt Bogen giver gennemgang og forståelse af Kinas nyere historie. Den beskriver og forklarer Kinas rolle i international politik og økonomi DKK Inkl. moms Med den voldsomme udvikling Folkerepublikken Kina har gennemløbet, og den stadig større rolle den kinesiske økonomi spiller på globalt plan, bliver Kinas nyere historie et oplagt og fristende valg, når man skal tilrettelægge undervisningen. Bogen indeholder en grundbogsdel med seks kapitler, hvor vi formidler det historiske forløb fra 1840 til 2009, og derefter følger en tekstsamling med fokus på væsentlige tendenser og begivenheder i perioden med arbejdsspørgsmål til hver tekst. Kina efter 1840 formidler et overblik over det historiske forløb fra europæernes indtrængen i Kina, til den imperialistiske udbytning af Kina i midten af 1800-tallet og frem til Folkerepublikkens internationale økonomiske ekspansion i det 21. århundrede. Dernæst giver bogen en forståelse af brud og kontinuitet i Kinas historie. På en lang række områder har de kinesiske magthavere gennem de sidste små 200 år meget bevidst forsøgt at bryde med de samfundsmønstre og tankeformer, der har præget Kinas udvikling. De seks kapitler i grundbogs-afsnittet har følgende overskrifter: Riget i Midten Kejserrige i krise Fra Opiumskrig til Bokseropstand Den skrøbelige republik Fra kaos til kommunisme Kina under Mao Zedong Fra Korea-krig til Kulturrevolution Kina under Deng Xiaopeng Fra økonomiske reformer til politisk opstand Den nye supermagt? Fra politisk isolation til økonomisk dynamo.

178 Kinesisk 1 - Kinesisk sprog for begyndere 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Lene Sønderby Bech, Christian Nielsen Kinesisk 1 - Kinesisk sprog for begyndere er et nyudviklet, dansk baseret undervisningsmateriale, der henvender sig til alle, der vil lære kinesisk DKK Inkl. moms Lærebogen er baseret på indlæring af transskriptionssystemet hanyu pinyin, men indeholder tillige kinesiske skrifttegn til alle tekster og øvelser. Tekstbogens mange illustrationer og fotos underbygger de enkelte tekststykkers indhold og vil kunne fungere som udgangspunkt for konversationsøvelser. Bogen tilsigter at give dig såvel et grundlag for at kunne føre en elementær mundtlig samtale på kinesisk som en basal viden om kinesisk kultur og levevis. Hvert kapitel indeholder tekststykker udformet som dialog, sproglige øvelser, gloser og grammatik. Kapitlerne er rigt forsynet med kulturelle informationer om såvel klassisk som moderne kinesisk levevis og kultur. Teksterne introducerer dig for basale og relevante kommunikative situationer og omhandler temaer og situationer, som man som rejsende i Kina typisk vil komme ud for. På CD erne, som skal indkøbes separat, er der oplæsninger af bogens tekster ved indfødte kinesere. På det selvstændige website, som ligeledes skal indkøbes separat, findes interaktive opgaver til træning af gloseindlæring og sprogfærdighed samt oplæsninger. Materialet er velegnet til både klasseundervisning og til selvstudium og henvender sig til både grundskolens overbygning, ungdomsuddannelserne og alle andre, der ønsker at lære kinesisk fra bunden. Desuden kan udgivelsen også bruges på videregående uddannelser. Kinesisk 1 - Kinesisk sprog for begyndere er udgivet med støtte fra Thomas B. Thriges Fond, Laurits Andersens Fond, S.C. Van Fonden og Undervisningsministeriet. Nomineret til undervisningsmiddelprisen Kinesisk 1 - tekstbog, øvebog og cd (sampak) 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Lene Sønderby Bech, Christian Nielsen Hele pakken til Kinesisk DKK Inkl. moms Denne pakke består af: Kinesisk 1 Kinesisk 1 - øvebog Kinesisk 1 - cd

179 Kinesisk 1 - øvebog 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Lene Sønderby Bech, Christian Nielsen Kinesisk 1 - Øvebog er et supplement til lærebogen Kinesisk 1 - Kinesisk Sprog for Begyndere og følger lærebogen lektion for lektion DKK Inkl. moms Kinesisk 1 - øvebog lægger vægt på at stimulere brugernes talefærdighed lige fra begyndelsen og er derfor særligt centreret omkring kommunikative øvelser. Kinesisk 1 - øvebog indeholder et bredt spektrum af både mundtlige og skriftlige øvelser, som varierer i udformning og sværhedsgrad. Til hver lektion findes udtaleøvelser, toneøvelser, gloseøvelser, kommunikationsøvelser og andre mere frie øvelsestyper. Øvelserne træner evnen til at tale, skrive, læse og forstå moderne standardkinesisk (mandarin). For at øge brugervenligheden er der fra og med andet oplag af øvebogen nummerering af samtlige øvelser i bogen, ligesom der er gjort ekstra plads til at løse de mange opgaver. Kinesisk 2 - Kinesisk sprog for begyndere 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Lene Sønderby Bech, Christian Nielsen En grundlæggende introduktion til det kinesiske sprog, som henvender sig til alle, der besidder et basalt ordforråd og en basal grammatikforståelse på kinesisk DKK Inkl. moms Kinesisk 2 - Kinesisk for begyndere giver dig en indføring i moderne standardkinesisk (mandarin) med hovedvægten lagt på praktisk sprogbeherskelse. Bogen er baseret på indlæring ved hjælp af transskriptionssystemet Hanyu pinyin, men indeholder tillige kinesiske skrifttegn til alle tekster og gloser. Kinesisk 2 indfører dig i det kinesiske sprog og den kinesiske kultur på en levende måde. Bogen introducerer temaer som sport og fritid, det kinesiske køkken, uddannelse, kommunikation og underholdning. Hver lektion består af dialoger, gloser, grammatik, danske oversættelser af alle tekststykker og mange pædagogisk tilrettelagte øvelser samt opgaver til styrkelse af den kommunikative kompetence. Desuden indeholder Kinesisk 2 uddrag af kinesiske tekststykker. Kinesisk 2 har et stort billedmateriale og indeholder en righoldig introduktion af det moderne Kinas kultur og samfund. Bogen er en selvstændig del af et nyudviklet begyndersystem i kinesisk sprog. Bogen indeholder en udvidet gloseliste, der også medtager gloserne fra Kinesisk 1. Kinesisk 2 - Kinesisk for begyndere er skrevet af ph.d. Lene Sønderby Bech og cand.mag. Christian Nielsen, som begge underviser og forsker i kinesisk sprog og kultur. Begge forfattere har rejst og boet i Kina i længere perioder. CD er og adgang til til Kinesisk 2 website skal indkøbes separat. Kinesisk 2 er udgivet med støtte fra Laurits Andersens Fond, S.C. Van Fonden og Undervisningsministeriet.

180 Kinesisk 2 - øvebog 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Lene Sønderby Bech, Christian Nielsen Kinesisk 2 - Øvebog er et supplement til lærebogen Kinesisk 2 - Kinesisk Sprog for Begyndere og følger lærebogen lektion for lektion DKK Inkl. moms Kinesisk 2 - Øvebog lægger vægt på at stimulere brugernes talefærdighed og er derfor særligt centreret omkring kommunikative øvelser. Kinesisk 2 - Øvebog indeholder et bredt spektrum af både mundtlige og skriftlige øvelser, som varierer i udformning og sværhedsgrad. Til hver lektion findes toneøvelser, gloseøvelser, kommunikationsøvelser, interviews, rollespil, oversættelsesøvelser, korte ekstemporaltekster, samt andre mere frie øvelsestyper. Øvelserne træner evnen til at tale, skrive, læse og forstå moderne standardkinesisk. Kinesisk 2 - Øvebog anvender transskriptionssystemet Hanyu Pinyin, men indeholder tillige skrifttegn til samtlige gloseøvelser, ligesom alle nye gloser angives både med skrifttegn og med Hanyu Pinyin. Kinesisk 3 - Kinesisk sprog for begyndere 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Lene Sønderby Bech, Christian Nielsen Lær at kommunikere på moderne kinesisk med fokus på indlæring af kinesiske originaltekster DKK Inkl. moms Denne afsluttende lærebog i Systimes system i kinesisk for begyndere forudsætter et basalt kinesisk ordforråd. Kinesisk 3 henvender sig til alle, der besidder et basalt ordforråd på kinesisk. Med denne afsluttende lærebog i Systimes system i kinesisk for begyndere, vil du lære at læse og forstå lettere kinesiske originaltekster og derudfra øge evnen til at kunne kommunikere på kinesisk. Kinesisk 3 giver dig en indføring i moderne standardkinesisk (mandarin) med hovedvægten lagt på praktisk sprogbeherskelse og læsefærdighed. Bogen er baseret på indlæring ved hjælp af kinesiske skrifttegn, men indeholder tillige transskriptionssystemet Hanyu pinyin til alle tekster og gloser. Kinesisk 3 er opdelt i otte lektioner, hver bestående af en længere kinesisk originaltekst og to relevante dialoger. Originalteksterne er skrevet af kinesiske studerende fra Beijing og teksterne introducerer temaer som miljø, kunst og kultur, filosofi og religion, kinesiske mærkedage og forandringerne i det moderne Kina. Tilknyttet hver lektion er relevant kulturstof, som belyser og perspektiverer teksternes tematik, samt gloser, grammatik, sproglige og skriftlige øvelser mv. Kinesisk 3 er en selvstændig del af Systimes prisvindende begyndersystem i kinesisk sprog. Kinesisk 3 er skrevet af ph.d. Lene Sønderby Bech og cand.mag. Christian Nielsen, som begge i en lang årrække har forsket og undervist i kinesisk sprog og kultur. Kinesisk 3 udgives med støtte fra Laurits Andersens Fond og S.C. Van Fonden.

181 Kinesiske skrifttegn for begyndere - øvebog 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Lene Sønderby Bech, Christian Nielsen Kinesiske skrifttegn for begyndere - øvebog træner evnen til at læse og skrive de kinesiske skrifttegn DKK Inkl. moms Kinesiske skrifttegn for begyndere - øvebog indeholder et bredt spektrum af øvelser, som varierer i udformning og sværhedsgrad. Øvelserne træner skrifttegnsgenkendelse gennem skrivning, læsning og oversættelse. En række øvelser fokuserer på skrifttegnenes opbygning, med særlig vægt på de streger og komponenter, der udgør tegnene. Der er også øvelser, der træner forståelsen af skrifttegnenes form, udtale og betydning, og øvelser, der fokuserer på skrifttegnenes betydning i ord og sætninger. Kinesiske skrifttegn for begyndere - øvebog er et supplement til lærebogen Kinesiske skrifttegn for begyndere og følger lærebogen lektion for lektion.

182 Kinesiske skrifttegn for begyndere lær at læse og skrive 300 basale kinesiske skrifttegn 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Lene Sønderby Bech, Christian Nielsen Systematisk og pædagogisk introduktion til de kinesiske skrifttegn. Lær at læse og skrive 300 basale kinesiske skrifttegn DKK Inkl. moms Kinesiske skrifttegn for begyndere er en analytisk og systematisk introduktion til de kinesiske skrifttegn. Bogens bærende idé er at den mest holdbare og effektive måde at lære at skrive og læse tegnene er at forstå dem. Der er tusindvis af skrifttegn, men de er ikke tilfældigt skabt. Der ligger et logisk system bag deres design og at forstå dette system gør det betydeligt nemmere at lære tegnene og aktivt at kunne anvende dem. Kinesiske skrifttegn for begyndere er opdelt i to hovedafsnit. Første afsnit: Følger opbygningen af det kinesiske skriftsprog fra de basale streger til hele sætninger Præsenterer udviklingen fra de første primitive billedtegn til de skrifttegn, som anvendes i dag Introducerer de byggeklodser, som tegnene er sammensat af, reglerne for at skrive tegn og streger, den historiske udvikling af skrifttegn og skrifttyper, kinesisk kalligrafi og endelig kinesisk orddannelse Andet afsnit: Præsenterer 300 basale skrifttegn, fordelt på 15 lektioner med hver 20 nye skrifttegn og gloser, som indeholder de nye eller allerede indlærte skrifttegn Viser hvordan tegnene skrives streg for streg og angiver deres udtale og betydning Informerer om tegnets etymologiske oprindelse, dets traditionelle form, et diagram der illustrerer dets opbygning, antal streger der indgår i tegnet, hvilke komponenter der indgår i tegnet, og hvilken komponent (radikal) der skal anvendes til ordbogsopslag Giver eksempler på, hvordan tegnet indgår i ord og sætninger i det kinesiske sprog

183 Klassisk og Moderne Islam 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Deniz Kitir Med Klassisk og Moderne Islam er der nu mulighed for at stifte bekendtskab med nutidige såvel som klassiske perspektiver på islam i en religionsfaglig sammenhæng DKK Inkl. moms Islam er i dag ikke længere begrænset til et fjernt eksotisk objekt under orientalske studier, men er en realitet i dagens Danmark. Klassisk og Moderne Islam viser islams historiske foranderlighed, lige fra dens tilblivelse til dens placering i en aktuel dansk virkelighed. Bogen er inddelt i tre overordnede dele, der hver især behandler en række aktuelle emner: 1. del omhandler islams klassiske historie og religiøse praksis. Her kan du stifte bekendtskab med islams formative historie, ritualer, forestillinger og trosprincipper. 2. del ser på islam i moderne og senmoderne kontekst. Her finder du først en historisk gennemgang af islams møde med det moderne, og hvilken betydning det fik for forståelse af religion, samfund og politik. Forfatteren tager udgangspunkt i moderniseringen i osmannerriget. Dernæst ses islam i en nutidig senmoderne virkelighed ud fra emner som eksempelvis kulturmøde, euroislam, demokrati, kønsroller og islamdebat. Som noget helt nyt introducerer bogen til debatten om kreationisme og intelligent design indenfor islam. 3. del ser på islam i Danmark. Her er der lagt særligt fokus på islams institutionalisering i Danmark, konvertering og religiøs identitet blandt muslimske unge. Kapitlet bygger på nyt statistisk materiale samt aktuel forskning og feltstudie af islam i Danmark. Endelig indeholder bogen en lang række nye tekster frem til Der er tale om både nutidige og klassiske tekster med flere nye oversættelser, heriblandt uddrag af Ellen Wulfs nyoversættelse af Koranen fra 2006.

184 Kommunaløkonomi - rammer, valgmuligheder og styring 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Anne Heeager, Søren Jermiin Olesen Profession Bogen fokuserer indledningsvist på karakteren af de kommunale opgaver og de nationale krav, der stilles til kommunerne og den kommunale økonomi. Herefter rettes opmærksomheden imod de valgmuligheder og frihedsgrader, der overlades til kommunerne. Kommunerne gives blandt andet mulighed for at operere med forskellige serviceniveauer, ligesom de kan vælge at tildele de lokale skoler, plejehjem og børnehaver forskelligt ledelsesrum DKK Inkl. moms I Danmark løfter vores 98 kommuner en betydelig del af den offentlige sektors opgaver og afholder udgifter for 450 mia. kr. årligt. Dette svarer til knap halvdelen af udgifterne i den samlede offentlige sektor. Denne bog fokuserer indledningsvist på karakteren af de kommunale opgaver og de nationale krav, der stilles til kommunerne og den kommunale økonomi. Herefter rettes opmærksomheden imod de valgmuligheder og frihedsgrader, der overlades til kommunerne. Kommunerne gives blandt andet mulighed for at operere med forskellige serviceniveauer, ligesom de kan vælge at tildele de lokale skoler, plejehjem og børnehaver forskelligt ledelsesrum. Valgene på kommunalt niveau har enorm betydning for lederrollen på de mange kommunale institutioner, hvor langt de fleste kommunalt ansatte har deres daglige arbejde, ligesom de har stor betydning for de kommunaløkonomiske prioriteringer og opgaveløsninger, borgerne møder. Målet med Kommunaløkonomi er at sætte læseren i stand at forstå den kommunale økonomi i sin helhed. Dette indebærer et fokus fra top til bund, hvor vi bevæger os fra de nationale krav og beslutninger vedrørende den kommunale økonomi til den enkelte decentrale institutions økonomiske beføjelser og muligheder. Kommunaløkonomi diskuterer blandt andet spørgsmålene: Hvilke krav og betingelser stilles der fra national side til den kommunale økonomi? Hvilke rammer er der for kommunernes udgifter og finansiering? Hvordan foregår den kommunale budgetlægningsproces og efterfølgende regnskabsaflæggelse? Hvilke frihedsgrader har kommunerne, når de skal prioritere og styre deres økonomi? Hvilke fordele og ulemper er der ved at decentralisere økonomi til institutionsniveauet? Hvad er vigtigt i den centrale og decentrale økonomistyring i en kommune? Kommunaløkonomi retter sig mod studerende på videregående uddannelser og studerende i efter- og videreuddannelsesforløb. Herudover er bogen velegnet til kommunalt ansatte og kommunalpolitikere, der ønsker en grundig indføring i den kommunale sektors økonomi.

185 Kommunikation/it C 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Peder Meyhoff Bogen gennemgår de forskellige emner til undervisningen i kommunikation/it DKK Inkl. moms Hvad er KISS og AIDA? Og det gyldne snit? Hvad signalerer de forskellige farver? Hvorfor skal man bruge skabeloner og typografier? Og skitser og storyboards? Hvordan kan man opdele befolkningen i segmenter? Hvordan kan man komme i kontakt med sin målgruppe? Og kan man undgå støj? Det er blot nogle af de spørgsmål denne bog besvarer. Bogen introducerer til emner som: Kommunikation og kommunikationsmodeller Æstetik og layout - med bl.a. KISS, AIDA og farver Skrifter og typografi - antikva og grotesk Skitser, flowchart, storyboard og skabeloner Skriftlig fremstilling, journalistisk sprog og lix-beregning Love og regler - bl.a. om ophavsret og brug af citater Hardware og software, internet og sikkerhed Desuden præsenterer bogen de programtyper, der benyttes i Kommunikation/IT-undervisningen, ud over de almindelige kontorprogrammer bl.a. billede-, tegne-, layout-, animations-, web- og multimedieprogrammer. Bogen er skrevet til undervisningen i kommunikation/it på htx-uddannelsens C-niveau, men store dele af teorien vil også kunne bruges på fagets A- niveau. Bogen er rigt illustreret og indeholder mange opgaver. Her fra siden er der også adgang til bogens tilhørende website, der indeholder supplerende materiale i form af råtekster og supplerende opgaver. Komplekse tal 3. udgave, 1993 ISBN Forfatter(e) Jens Carstensen Denne bog er skrevet med henblik på at inspirere til valgfrie forløb og opgaveskrivning DKK Inkl. moms Tredje udgave af bogen om komplekse tal. Bogen er skrevet med henblik på at inspirere til valgfrie forløb og opgaveskrivning.

186 Kontekst og personlighed 1. udgave, 2004 ISBN Forfatter(e) Profession Ph.d.-afhandlingen belyser, hvordan det daglige samvær mellem børn og voksne påvirker barnet på en døgninstitution DKK Inkl. moms Forfatteren til Kontekst og personlighed forsøger ud fra tre samtaler at finde frem til, hvordan barnet opfatter samværet med de voksne. Bogen afdækker med antropologisk metode mønstre i samspillet og betydningen for barnets reaktioner. Undersøgelsen giver læseren et bidrag til at forstå, hvordan man skaber udviklingspotentialer sammen med børn, når den sociale og følelsesmæssige udvikling er truet. Kontekst og personlighed henvender sig til videregående uddannelser inden for professionsområdet. Kontrol og Tillid 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Klaus Ernst Hansen Profession Denne bog beskriver, hvordan elementer af tillid og kontrol har betydning for pædagogisk arbejde i folkeskolen DKK Inkl. moms Bogen bygger på et forskningsprojekt, der retter blikket direkte mod praksis i folkeskolen via kvalitative interviews med skoleledere, pædagogiske ledere, viceinspektører og lærere. Ligeledes sætter Kontrol og tillid spot på relationen mellem skoleleder og lærer, og på den måde argumenterer bogen for, at pædagogisk ledelse og udvikling er noget, der skabes, ved at flere personer bidrager og udfører noget sammen. Det er ikke noget, enkeltpersoner skaber alene. Bogen er målrettet studerende på masteruddannelser, Diplom i Ledelse eller pædagogiske diplomuddannelser, samt lærer- og pædagogstuderende, der arbejder med ledelse, udvikling, kvalitetssikring og evaluering generelt.

187 Korstogene - Idé og virkelighed 1. udgave, 2004 ISBN Forfatter(e) Lars Peter Visti Hansen, Visti Hansen Beskæftiger sig med korstogstiden fra 1095 til omkring år 1500 som en integreret del af Europas og Mellemøstens historie DKK Inkl. moms Bogen forklarer baggrunden for og ideologien bag korstogene og følger deres udvikling op gennem tiden. Korsfarerstaternes historie og den muslimske verdens reaktion på korstogene er også genstand for indgående diskussion i bogen. Bogen behandler desuden korstog i Spanien og Østeuropa, kætterkorstog, politiske korstog, Danmarks tilknytning til korstogsbevægelsen samt en række senere og nutidige vurderinger af korstogene. Bogen indeholder fremstillingsafsnit om korstogene, et fyldigt billedmateriale og en lang række kildetekster, hvoraf mange for første gang er oversat til dansk. Her fra siden er der også adgang til bogens tilhørende website, der indeholder supplerende materiale til undervisningen i historie. Kortprosa udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Max Ipsen Præsenterer mere end 70 korte prosatekster af 30 forfattere, yngre såvel som ældre DKK Inkl. moms Foruden dansk kortprosa præsenterer bogen også, som en litteraturhistorisk optakt, eksempler på kortprosa fra verdenslitteraturen, fx Charles Baudelaire, Franz Kafka og Raymond Carver, samt nordiske forfatterskaber, såsom Kjell Askildsen og Tor Ulven. Bogen indeholder en fyldig introduktion til kortprosaen som genre, kortprosaen i en litteraturhistorisk kontekst og overvejelser om kortprosaen som tekstanalytisk disciplin. Bogen tegner også ridset til to stilretninger i den aktuelle kortprosa, nemlig minimal-realismen og den fantastiske kortprosa. Bogen henvender sig primært til danskundervisning på ungdomsuddannelserne, men kan også bruges på de videregående uddannelser og af enhver med interesse for kortprosa.

188 Krisetider 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Peter Madsen Bogen kaster lys over nogle af de store økonomiske kriser, verden har været konfronteret med siden DKK Inkl. moms Bogen er sammenstykket af afsnit fra Systimes store katalog af lærebøger i historie og økonomiske fag og kombineret med nyskrevne afsnit om den krise, der begyndte i Bogen indeholder også et afsnit om den aktuelle verdensomspændende økonomiske krise. Udgivelsen kan anvendes i såvel enkeltfaglige som flerfaglige sammenhænge, og er velegnet til AT (stx) eller Studieområdet (hhx). Kristendom og en moderne dansk virkelighed 1. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Poul Storgaard Mikkelsen Bogen giver indblik i moderne forståelser for den kristne religion set i lyset af ateisme, sekularisering, folkereligiøsitet, det multikulturelle og ikke mindst af normative bibeltekster DKK Inkl. moms Kan man være kristen og samtidig tro på genfødsel? Skal islam og hinduisme være ligestillede med den danske folkekirke? Hører demokrati og kristendom sammen? Spørgsmålene viser, at kristendommen ikke længere er det eneste filter at se verden igennem. Nogle taler ligefrem om, at vi lever i et multireligiøst og multikulturelt samfund. Bogens sigte er at give læseren lejlighed til at forholde sig reflekteret og argumenteret til den lutherske kristendom med vægt på den danske folkekirke, herunder mødet med andre måder at anskue verden på. Ligeledes belyser bogen folkekirken og dens ritualer fra forskellige synsvinkler. Her på siden kan du finde supplerende materiale til bogen i form af links, der lægger sig i forlængelse af bogens temaer. Kristendom og en moderne dansk virkelighed indgår i Systimes religionsserie Religion og kultur.

189 Kristendomskritik i medierne 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Preben Brock Jacobsen Arbejd fokuseret med kritik af kristendommen DKK Inkl. moms Kristendomskritik i medierne gennemgår 12 positioner i kritik og forsvar af kristendommen, fx Er kristendommen en virus, der angriber fornuften, eller forenkler scientismen virkeligheden? Er kristendommen undertrykkende eller indeholder den et frihedspotentiale? Er modernitetsteologien et fornuftigt svar på videnskabens udfordringer til kristendommen eller er den et uhæderligt forsøg på at tilpasse kristendommen til det moderne verdensbillede? Udgivelsen gennemgår positionerne set udefra og indefra, og indfører som noget helt nyt diskursanalysen og argumentationsanalysen i arbejdet med medier og kristendom. Udgivelsen introducerer desuden til to overordnede metodiske vinkler i faget, nemlig kvalitative og kvantitave metoder. De mange elevaktiverende opgaver er inspirerende og giver mulighed for at arbejde differentieret, idet opgaverne er kategoriseret efter sværhedsgrad. Kristendomskritik i medierne kan bruges på C-niveau og er også oplagt at anvende på B-niveau i religion, enten som selvstændigt emne eller som overbygning på et kristendomsforløb. Endvidere kan udgivelsen bruges i fagligt samspil med fx dansk (medie- og argumentationsanalyse), samfundsfag (tabellæsning og metode), som oplæg til projektarbejde i KS og som led i SRP og AT takket være dens metodefokus og dens videnskabsteoretiske vinkel. Kroppen i tykt og tyndt - emneforløb til almen studieforberedelse 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Evald Bundgård Iversen, Mette Hansen, Dorthe Junge Vinsten Madsen, Andreas Kimergård, Christina Spanggaard Med kroppen som omdrejningspunkt er her kogebogen til faget Almen studieforberedelse DKK Inkl. moms Kroppen i tykt og tyndt er et bud på et konkret forløb til Almen studieforberedelse, der forklarer hvad faget i det hele taget går ud på. Bogen følger kroppen fra forskellige videnskabelige vinkler; naturvidenskabelig, humanistisk og samfundsvidenskabelig og anskuer menneskekroppen som fænomen ud fra biologi, idræt, historie, samfundsfag og billedkunst. Bogen rummer desuden opgaver til forskellige niveauer og giver en vejledning i, hvordan man kan udfærdige en synopsis i tilknytning til emnet. Kroppen i tykt og tyndt kan bruges tidligt i AT-forløbet i 1.g, men andre kan også få glæde af bogen. Desuden kan bogen anvendes på videregående uddannelser.

190 Kroppen i tykt og tyndt - en flerfaglig tilgang til kroppen 2. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Evald Bundgård Iversen, Mette Hansen, Dorthe Junge Vinsten Madsen, Christina Spanggaard, Ulrik Büchert Kroppen i tykt og tyndt er oplagt at bruge i forbindelse med et forløb om kroppen i almen studieforberedelse DKK Inkl. moms Bogen følger kroppen fra forskellige videnskabelige vinkler: en naturvidenskabelig, en humanistisk og en samfundsvidenskabelig. Forfatterne anskuer menneskekroppen som fænomen i fagene biologi, idræt, historie, samfundsfag og billedkunst. I materialet er kroppen integreret som en rød tråd i en introduktion til de tre fakulteter og deres metoder. I fht første udgave er bogen udvidet med gennemgående sager om fx motionsdoping, og hvorfor der kan opstå utilfredshed med egen krop. Kapitlet om opgaveskrivning er også udvidet markant. Bogen rummer desuden opgaver til forskellige niveauer og giver en vejledning i, hvordan man kan udfærdige en synopsis i tilknytning til emnet. Kroppen i tykt og tyndt kan bruges tidligt i AT-forløbet i 1.g og i andre flerfaglige forløb og opgaver på stx, men også andre ungdomsuddannelser kan også have glæde af bogen. Desuden kan bogen anvendes på videregående uddannelser. Kryptering 2. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Peter Riber Bogen behandler emnet kryptering på gymnasieniveau. Binær aritmetik og primtalsteori, som udgør en væsentlig del af det matematiske grundlag, introduceres fra bunden DKK Inkl. moms Bogen behandler emnet kryptering på gymnasieniveau. Binær aritmetik og primtalsteori, som udgør en væsentlig del af det matematiske grundlag, introduceres fra bunden. Algoritmik spiller en fremtrædende rolle, og bogen indeholder flere eksempler på algoritmer til både aritmetik, primtalsbestemmelse samt de nødvendige algoritmer i metoden RSA, der er én blandt mange krypteringsteknikker. På bogens website kan du desuden finde et regneark, der demonstrerer Euklids modificerede algoritme (EMA). Websitet indeholder også links, som bogen henviser til, samt en wordfil med rettelser til førsteudgaven.

191 Kultur og etnicitet på arbejde -Professionelt arbejde i det flerkulturelle samfund 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Jette Steensen, Barbara Day Profession En teoretisk og praktisk introduktion til de professionelle kulturelle udfordringer, som globaliseringen giver anledning til DKK Inkl. moms Globalisering og internationalisering giver nye kulturelle udfordringer. Den danske befolkning består i stigende grad af mennesker med forskellige etniske baggrunde, og mange mennesker søger arbejde på tværs af landegrænser. Gennem temaerne etnicitet, etnisk udvikling, kultur, multikulturalitet og racisme behandler bogen emnet interkulturel kompetence fra såvel et teoretisk som et praktisk perspektiv. Teorierne giver dermed et indblik i en lang række praktiske felter såsom socialt arbejde, skole-hjemsamarbejde, demokratisk udvikling, integration og uddannelse. Initiativet til bogen kommer fra en række forskere ved Center for Globalisering og Regionalisering, VIA University College. Derudover er bogens bidragsydere tilknyttet universiteter i såvel Danmark som Norge, Sverige, Pakistan og USA. Den kulturelle problematik bliver dermed set gennem både nationale og internationale briller. Bogen er anvendelig i forbindelse med professionelt arbejde, men kan desuden læses af alle, der vil vide mere om kultur og identitet og de udfordringer, vi står overfor i det flerkulturelle samfund. Redigeret af Jette Steensen og Barbara Noel Day.

192 Kultur og samfund En grundbog til kultur- og samfundsfaggruppen på hf 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Pernille Bødker Frank, Christina Blach Hansen, Lene Madsen, Sofie Reimick En grundbog til det nye tværfaglige samarbejde mellem historie, religion og samfundsfag på HF DKK Inkl. moms Bogen inddrager både det tværfaglige og særfaglige potentiale og fungerer derved som det fælles fundament, der på én gang afgrænser faggruppen og fungerer som springbræt til det videre arbejde i fagene. I bogen får du central viden om hvad der karakteriserer samarbejdet mellem faggruppens tre fag - historie, religion og samfundsfag, hvilke metoder og begreber man anvender i de tre fag og hvilken indfaldsvinkel hvert af de tre fag har til et aktuelt emne såsom terrorisme. Bogen beskæftiger sig med seks gennemgående temaer: Identitetsdannelse i traditionelle, moderne og senmoderne samfund Værdier og livsformer Religiøse og politiske brud Det gode samfund - med USA som eksempel Globalisering Områdestudium - med Kina som eksempel Derudover beskæftiger bog sig også med, hvordan man rent metodisk udvikler de kompetencer, som er en forudsætning for det tværfaglige samarbejde i kultur- og samfundsfagsgruppen: Problemformulering og taksonomi Opbygning af en synopsis Kritisk brug af tekster, billeder og statistisk materiale Søgning på internettet Feltarbejde Bogen henvender sig først og fremmest til HF-faget Kultur og samfund, men den kan også anvendes i andre former for fagsamarbejde, hvori et eller flere af de tre fag indgår, fx i Almen studieforberedelse på stx.

193 Kultur og samfund. En grundbog til kultur- og samfundsfaggruppen på hf 2. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Pernille Bødker Frank, Christina Blach Hansen, Lene Madsen, Sofie Reimick Kultur og samfund indeholder det fælles fundament for arbejdet i kultur- og samfundsfaggruppen DKK Inkl. moms Udgivelsen giver viden om, hvad der karakteriserer samarbejdet mellem faggruppens tre fag - historie, religion og samfundsfag, hvilke metoder og begreber man anvender og hvilke indfaldsvinkler de tre fag hver for sig og sammen har til et emne som fx terrorisme. Udgivelsen går i dybden med fem temaer: Kulturmøder Religiøse og politiske brud Det gode samfund Globalisering Områdestudium - med Kina som eksempel Derudover beskæftiger udgivelsen sig med, hvordan man rent metodisk udvikler de kompetencer, som er en forudsætning for det tværfaglige samarbejde i kultur- og samfundsfagsgruppen. Der er fokus på følgende: Problemformulering og taksonomi Opbygning af en synopsis Kultur og samfund er opgavebaseret og appellerer til forskellige læringsstile. Den indeholder kursistaktiverende introduktioner, casestudier og opsamlende opgaver.

194 Kultur og samfund. MATERIALESAMLING til kultur- og samfundsfaggruppen på hf 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Pernille Bødker Frank, Christina Blach Hansen, Lene Madsen, Sofie Reimick Materialesamlingen tager udgangspunkt i 4 konkrete emner, der tilsammen dækker de fællesfaglige mål og store dele af de kernefaglige stofområder DKK Inkl. moms Vi indleder hvert emnes problemstillinger med en fællesfaglig introduktion med aktuelt materiale og forsøger altså at motivere tilvidere fordybelse i emnet i form af både fællesfaglige og særfaglige tekster. Et kriterium for udvælgelse af tekster m.v. har været, at de var centrale i forhold til at belyse emnet, og gerne to- eller trefaglige i deres synsvinkel. Selvom kravene til kernestof i vid udstrækning kan dækkes med Grundbogen og Materialesamlingen, skal der stadig suppleres med de dele af det kernefaglige stof som udgør fundamentet under eller rammen for de fællesfagligeemner. Materialesamlingen er øvelsesbaseret, sådan at vi hele tiden appellerer til kursisterne om at bruge teksterne til at besvare spørgsmål og belyse problemstillinger på kryds og tværs. Materialesamlingen matcher desuden grundbogens kapitler, sådan atbåde baggrundstof og de centrale begreber, som man kan forudsætte i tekstlæsningen, kan findes i grundbogen.

195 Kultur på arbejde - kulturforståelse og merkantil kultur 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Kasper Asklund Behandler krydsfeltet mellem kulturforståelse og forretningsverdenen. Et felt, som traditionelt har været en del af undervisningen i kulturforståelse på hhx, og som en del elever arbejder videre med i forbindelse med SRP DKK Inkl. moms Kultur på arbejde behandler krydsfeltet mellem kulturforståelse og forretningsverdenen. Det er et felt, som traditionelt har været en del af undervisningen i kulturforståelse på hhx, og som en del elever arbejder videre med i forbindelse med SRP. Kultur på arbejde præsenterer en bred og samtidig kritisk tilgang til kulturforståelse og merkantilkultur. På den ene side inddrages gængse teoretikere og deres analysemodeller, og samtidig bliver eleverne udfordret med et bredere spektrum af perspektiver og teorier omkring kultur, identitet og forretningsførelse. Bogen indeholder blandt andet: En introduktion til grundlæggende kulturteori og metodiske tilgange til at undersøge og analysere kultur. Grundige, brugerorienterede og kritiske gennemgange af populære og hyppigt anvendte modeller og begrebsapparater til analyse af interkulturel kommunikation og forretningsførelse. Gennemgang af en række andre merkantilkulturelle emneområder, med fokus på grundlæggende problematikker og begreber, samt på analysemodeller og metoder, og læseren kan foretage sine egne kulturundersøgelser Alle kapitler er udstyret med arbejdsspørgsmål og opgaver. Bogen rummer desuden en række cases baseret på interviews med forretningsfolk, som beskæftiger sig med merkantil kultur på forskellige måder i deres hverdag. Læseren får dermed mulighed for at relatere kapitlerne til konkrete problemstillinger fra den virkelige verden. Kulturel sensitivitet på døgn- institutioner - med særligt henblik på etniske minoriteter 1. udgave, 2004 ISBN Forfatter(e) Gordon Vincenti Profession Bogens forskningsprogram sætter børn og unges ophold på døgninstitution under lup DKK Inkl. moms Undersøgelser viser, at antallet af unge fra etniske minoriteter, der anbringes på døgninstitution, er stigende. Forfatteren af Kulturel sensitivitet på døgninstitutioner søger i lyset af undersøgelser på to døgninstitutioner at finde frem til, om det sociale arbejde på døgninstitutioner er kulturelt sensitivt over for disse unge. Desuden inddrager bogen såvel forældrenes, børnenes, de unges og de professionelles vinkler i forskningsprojektet. Kulturel sensitivitet på døgninstitutioner henvender sig til videregående uddannelser på professionsområdet.

196 KulturNU 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Gunvor Vestergaard En spændende, velillustreret og let udgivelse til undervisningen om kultur, kulturmøder identitetsdannelse og integration DKK Inkl. moms Formålet med KulturNU kulturmøder, ungdomskultur og integration er at give eleverne et indblik i kulturbegrebet, kulturanalyse, kulturteori, og hvordan kultur konkret kommer til udtryk. Det handler om at skabe en bevidsthed både om egen kultur og alle de andres samt en forståelse for, hvad kulturmødet kan føre til. KulturNU kulturmøder, ungdomskultur og integration tager udgangspunkt i en begrebsafklaring og en introduktion til relevante kulturteorier. De øvrige kapitler behandler forskellige områder/temaer, hvor kultur er et vigtigt aspekt. Denne ibog forsøger at kombinere konkrete emner med relevante teorier. Alle kapitler er suppleret med kernebegreber, læsefokusspørgsmål og en række forskellige opgaver. Kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden. Kulturrelativisme 1. udgave, 1998 ISBN Forfatter(e) Niels Skovgaard Bogen modstiller moderniteten og det postmoderne. Den rejser spørgsmålet, om menneskets store fortælling, om det sande og det gode DKK Inkl. moms Bogen Kulturrelativisme sætter spørgsmålstegn ved, om det stadig er muligt i forlængelse af moderniteten at tale om én stor fortælling, hvori mennesket gør fremskridt hen imod erkendelsen af sandhed, godhed og politisk legitimitet. I centrum af bogen står konflikten mellem den kulturrelative partikularisme og den oplysningsfilosofiske absolutisme og universalisme. Bogens tekster af Sløk, Rorty, Hempel, Popper og Bloom belyser de forskellige problemstillinger, der opstår med kulturrelativisme-begrebet. Kulturrelativisme henvender sig til alle ungdomsuddannelser.

197 Kunsten at danne mennesker - introduktion til Jean- Jacques Rousseaus pædagogik 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Lise Søelund Profession Den schweizisk-franske oplysningsfilosof Jean- Jacques Rousseaus ( ) tanker om børn og opdragelse bliver starten på den moderne pædagogik, vi kender i dag DKK Inkl. moms Med Rousseau behandles barndommen for første gang indgående systematisk og som selvstændigt fænomen. Barnet opstår, så at sige, som individ. Samtidig rykker Rousseau pædagogen ind som central aktør i opdragelsen af barnet. Selv om Jean- Jacques Rousseaus pædagogik udspringer af den franske oplysningstid, leverer hans antagelser om barnets natur stadig stærke referencer frem til vore dages pædagogiske teori og diskussion. Som sådan forbliver Rousseaus forståelse af barndom og barnets natur vedkommende og aktuel. I Kunsten at danne mennesker følger vi trin for trin filosoffens idéer om børneopdragelse, dannelse og uddannelse. Bogen kan læses som almindelig introduktion eller af studerende ved de pædagogiske uddannelser, som ønsker at beskæftige sige mere indgående med Rousseaus pædagogiske tankesæt. Kærlighedens filosofi 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Mads Rangvid En antologi med filosofiske tekster om kærlighed fra antikken til nutiden DKK Inkl. moms Kærlighedens filosofi handler i dobbelt forstand om det græske philosophia, idet bogen er en antologi med filosofiske tekster om kærlighed fra antikken til nutiden. Teksterne fra filosofiens allernyeste tid er organiseret tematisk fra kærlighedsopfattelser på biologisk grundlag over opfattelser med psykoanalytisk og eksistentialistisk grundlag til konstruktivistiske opfattelser. Bogen indeholder endvidere andet materiale med filosofisk indhold. Alle tekster er forsynet med en tekstnær indføring samt arbejdsspørgsmål, ordforklaringer og forklarende noter. Bogen indledes med en præsentation af en række af filosofiens grundlæggende begreber. Kærlighedens filosofi: giver mulighed for på en ny måde at tematisere en række af filosofiens traditionelle problemer og grundbegreber. lægger op til at filosofere tættere op ad den erfaringsnære hverdag. indbyder til tværfagligt samarbejde, fx med psykologi, biologi, historie, samfundsfag og idræt.

198 La vita - Italiensk for begyndere 1. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Sune Chrestian Hother Petersen Et nytænkende og aktiverende undervisningsystem i italiensk for begyndere DKK Inkl. moms Bogen indeholder: 30 kapitler med gloser, sproglige øvelser og grammatik. Teksterne fungerer enkeltvis og indgår samtidig i en sammenhængende historie om en dansk udvekslingsstuderende i Italien. Teksterne gengiver hverdagssituationer, som udlændinge i Italien typisk vil komme ud for. Sproglige lege, spil, konkurrencer, samtaleøvelser og rollespil Skriftlige opgaver, frie eller bundne samt traditionelle oversættelser Oplæg til selvstændig formulering af sproglige regler Kortfattet grammatik- og fonetikafsnit Derudover medfølger også to CD'er med oplæsning af bogens tekster. Ledelse - hele historien 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Jesper Poulsen, Kasper Wittrup, Vicki Juel Isaksen Om ledelse fra a til z et suverænt overblik over ledelsesteoriernes udvikling gennem de seneste 100 år DKK Inkl. moms Ledelse hele historien giver et suverænt overblik over ledelsesbegrebet for virksomhedslederen og for den studerende. Forfatterne leverer et sammenhængende billede af ledelseshistoriens og ledelsesteoriernes udvikling gennem de seneste 100 år. Fortid, samtid og fremtid føjes sammen i en kæde for at give respons på aktuelle ledelsesmæssige udfordringer og udviklinger. Hovedtesen er, at nutidens viden om ledelse udspringer af et væld af historiske teorier og erfaringer, som i dag manifesteres i ledelsens nyeste teori og praksis.

199 Ledelse af ledelse - anden ordens ledelse i organisationer 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Gorm Harste, Jørgen Gleerup, Per Schaarup, Annette Jellesen, Betina W. Rennison, Søren Willert, Signe Groth-Brodersen, Peter Aagaard, Holger Højlund, Morten Knudsen, Henry Larsen, Sverre Moe, VIA University College Profession Anden ordens ledelse giver paradoksalt pa e n og samme tid ba de mindre tyngde og mere tyngde til ledelse. Udfoldelse af dette paradoks vil være givtig for alle der studerer, formidler eller praktiserer ledelse i moderne organisationer DKK Inkl. moms Denne bog forfølger spørgsma let om anden ordens ledelse i organisatorisk sammenhæng. Med sa forskellige perspektiver som organisationer, netværk, koalitioner, krige og lokale relationer og med fokus pa eksempelvis koblinger, kompleksitet, refleksive lederskaber, samordningsproblemer og det pædagogiske paradoks i ledelse bidrager forfatterne til belysningen af anden ordens ledelse som produktivt begreb for ledelse i moderne organiseringer: Hvorfor bliver det aktuelt med en ledelse af anden orden, og hvordan træder den frem i forskellige kontekster? Hvilke grænser for ledelse sætter anden ordens ledelse som optik? Hvordan forpligter ledelse af anden orden sig over for dem der skal ledes? Hvordan leder ledelse sig selv? Ledelse i refleksive processer 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Frode Boye Andersen, Jørgen Gleerup, Birgit Ryberg, Per Schaarup Profession Bogen introducerer begreber og metoder, der støtter den professionelle i at undersøge og udvikle egen praksis DKK Inkl. moms Ledelse i refleksive processer tager afsæt i tre skolers erfaringer med at udvikle kommunikations- og ledelsesformer. Udviklingen skaber brud i vanetænkning og åbner dermed op for nye perspektiver og handlemuligheder i den daglige praksis. Udgivelsen har særligt fokus på udviklings- og forandringsprocesser og på at skabe en kommunikation, der understøtter refleksion og læring. Bogen henvender sig til videregående uddannelser inden for professionsområdet.

200 Ledelse og psykisk arbejdsmiljø 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Einar B. Baldursson, Klaus Stagis, Tage Søndergård Kristensen, Hans Henrik Knoop, Bendt Torpegård Pedersen, Peter Carlsen Profession Artiklerne i Ledelse og psykisk arbejdsmiljø forholder sig til helt centrale problemstillinger i professionernes psykiske arbejdsmiljø DKK Inkl. moms Artiklerne i Ledelse og psykisk arbejdsmiljø forholder sig til helt centrale problemstillinger i professionernes psykiske arbejdsmiljø. Arbejdet der stiller umættelige krav til medarbejderens selvrealisering i arbejdet. Dette medfører sårbarhed og risiko for stress og depression. Psykologiseringen er et gennemgående tema i bogens artikler, der repræsenterer forskellige teoretiske tilgange til det professionelle arbejde. Samlet kan bogens artikler udvide forståelsen af velfærdsprofessionernes arbejde og deres aktuelle vilkår for professionens arbejde. Ledelse og psykisk arbejdsmiljø vil kunne inspirere til udvikling af det professionelle arbejde samt ledelse og organiseringen af det. Indhold: Indledning Ny tid ny organisationspsykologi Identitet og livet i en moderne organisation Et psykodynamsik blik på det psykiske arbejdsmiljø Arbejdspladsens sociale kapital. En vej til både trivsel, kvalitet og større borgertilfredshed Om menneskevenlige lærings- og arbejdsmiljøer Depression og arbejde ud fra en evolutionær forståelse Ledelsesevaluering / Ledelsesudvikling 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Frode Boye Andersen, Birgit Ryberg Profession Ledelsesevaluering bliver aktuelt sat på dagsordenen i mange organisationer: Er det ledelsesbelejring eller en anledning til at reflektere ledelse i organisationen? DKK Inkl. moms Bogen giver en grundig introduktion til en dobbelt model for ledelsesevaluering og ledelsesudvikling. Gennem eksempler, illustrative cases og forslag til procedurer bliver det umiddelbart muligt for ledelse og konsulenter at anvende den dobbelte model i organisationerns komplekse praksis. Ledelsesevaluering/Ledelsesudvikling henvender sig til ledelser, organisationer og konsulenter, der ønsker at arbejde med ledelsesevaluering i et udviklingsperspektiv.

201 Leg og lær, lær og leg 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Karen Sørensen Profession Bogen tilbyder omfattende metoder og modeller til undersøgelse og planlægning af daginstitutioners potentialer for børns optimale leg og læring DKK Inkl. moms Der har til stadighed foregået et professionelt og intensivt udviklingsarbejde for at forbedre de pædagogiske planer i daginstitutioner og indskolinger. Forfatterne fremhæver på denne baggrund leg som barnets dominerende virksomhed og præsenterer og diskuterer legens og læringens fællesskab fra såvel et teoretisk som et praktisk udgangspunkt. Det praktiske udgangspunkt for bogens omfattende materiale er grundige undersøgelser og forsøg i flere af Lemvig Kommunens daginstitutioner og indskolinger. Leg og lær, lær og leg henvender sig til videregående uddannelser på professionsområdet. Leg og læreprocesser 1. udgave, 2001 ISBN Forfatter(e) Erik Hygum Profession Bogen beskriver, hvordan lærere og pædagoger på 2. klassetrin laver sammenhæng mellem børns leg og andre læreprocesser i løbet af skoledagen DKK Inkl. moms Leg og læreprocesser er en beretning om et pædagogisk udviklingsprojekt i Skive. Bogen indeholder indlæg fra forskellige klasseteams, feltstudier, læringsrum og nye undervisningsformer. Leg og læreprocesser henvender sig til alle lærer- og pædagoguddannelser inden for professionsområdet. Desuden kan bogen være til inspiration for skolepraktikere.

202 Legehåndbog 1. udgave, 2001 ISBN Forfatter(e) Profession Den festlige og farverige bog indeholder beskrivelser og illustrationer af 168 lege, som er praktisk opdelt efter kategorier - eksempelvis boldlege, gættelege og fangelege DKK Inkl. moms Bogen har en systematik, der angiver legenes aldersgruppe, antal deltagere, nødvendige rekvisitter m.v., og er således et godt redskab for alle, der gerne vil lege med børn eller inspirere til leg. Det gælder både professionelt i arbejdet som pædagog, dagplejer eller lærer i indskolingen og privat til børnefødselsdagen eller til jul. Ved opslag i bogen kan man hurtigt orientere sig om regler og organisation af de enkelte lege. Legehåndbog henvender sig til videregående uddannelser inden for professionsområdet. Lejos de casa - Lola lago detective 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Ditte Gadegaard, Lucas Ruiz En del af serien om den kvindelige privatdetektiv Lola Lago. Temaerne i denne bog er immigration og racisme i det moderne Spanien DKK Inkl. moms Lola Lago detective er en serie af spanske letlæsningsbøger, der har den kvindelige privatdetektiv Lola Lago som hovedperson. Gennem Lolas opklaringsarbejde stifter læseren bekendtskab med aktuelle spanske samfundsforhold og problemstillinger. Lola Lago detective historierne er opdelt efter sværhedsgrad, hvor 0 er det letteste og 5 det sværeste. Lejos de casa er på niveau 2 og kan læses umiddelbart efter begyndersystemet. Bøgerne gør brug af et relevant, alment ordforråd som er yderst velegnede til kommunikationstræning. Teksterne er gloserede og forsynet med varierede opgaver. Serien indeholder følgende titler: Vacaciones al sol, Una nota falsa, Lejos de casa. Til udgivelserne i serien er der mulighed for at købe en cd med alle tekster indtalt af spanske skuespillere. Her fra siden er der desuden adgang til bogens website med supplerende materiale på

203 Les SDF 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Mimi Sørensen, Mette Bering Bygger på uddrag fra romanen "No et moi" af Delphine de Vigan DKK Inkl. moms Bogen handler om unge gymnasieelever, forstadsmiljøer, familieforhold og de hjemløse - les sans domicile fixe. Romanens jeg-fortæller er en 13-årig pige, som trods emnets alvor i en opløftende og reflekteret tone fortæller om sit venskab med en ung hjemløs kvinde. I Les SDF finder du også billeder, baggrundsmateriale og andre aktuelle tekster, der sætter romanuddragene i perspektiv. Til teksterne er der mange arbejdsspørgsmål og gloser, alt tilasset til fransk fortætter fra starten af 2. g og frem. Levende billeder - grundbog i mediefag 2. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Hans Oluf Schou, Mimi Olsen, Anders Lysne, Henrik Rytter, Jan Oxholm, Erik Erstrup, Anders Dahl, Martin Houlind, Rie Gravesen Grundbog om billeder, film og tv, der giver læseren god indsigt - lige fra den første idé bag filmen til den digitale redigerinsproces DKK Inkl. moms Levende billeder - Grundbog i mediefag er en lærebog om film og tv. Bogen giver både overblik og indsigt. Man kan blandt andet læse om filmens historie fra de første stumme strimler til asiatisk films fremmarch, public service-tv, TV2 News og Al- Jazeera samt forskellige filmgenrer. Desuden indeholder bogen forskellige metoder til filmanalyse - fra auteuranalyse til feministisk filmkritik, hvordan man producerer en film, manuskriptskrivning og målgrupper, formidlingssituation og fortælleforhold. Levende billeder består af i alt 5 dele, der kan bruges i både det analytiske og praktiske arbejde med film og tv. I 2. udgaven er bogen blev tilpasset og aktualiseret, men bevarer samme grundindhold og sidetal. Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser.

204 Ligner vi hinanden - En komparativ dansk-norsk undersøgelse af samfundsfag og samfunnskunnskap i skolen 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Katrine Sørensen, Leif Brondbjerg, Carsten Linding Jakobsen Profession Denne bog sætter fokus på grundskolefagene samfundsfag i Danmark og samfunnskunnskap i Norge i et forsøg på at finde ligheder, forskelle og områder, hvor vi kan lære af hinanden ligner vi hinanden? De to landes fag sammenlignes ud fra bestemte tematikker, som vi finder væsentlige i en lærerfaglig, fagdidaktisk og pædagogisk optik DKK Inkl. moms Internationale undersøgelser som PISA o.l. har i de senere år primært fokuseret på læsning, matematik og de naturvidenskabelige fag, hvorfor den tilgængelige viden om samfundsfag/samfunnskunnskap er mere sparsom. Til trods for at samfundsfag/samfunnskunnskap er små fag i både Danmark og Norge, mener vi, at fagene har en vigtig dannelsesmæssig rolle i skolen og samfundet, og har derfor ønsket en nøjere undersøgelse af fagene til gensidig inspiration. Bogen er opbygget med en del 1, som har fokus på faghistorie og fagsyn, læreplaner, centrale lærebøger, samt fagenes placering i skolens fagrække og omfang. Der vil blive foretaget en sammenlignende analyse af disse forhold. Del 2 ser på bl.a. arbejdsformer, lærernes arbejde, elevernes holdninger, elevernes viden og færdigheder, samt opfattelsen af demokrati med afsæt i en spørgeskemaundersøgelsen, hvor både lærere og elever indgår. Er der forskelle mellem landene og i givet fald hvorfor? Kan eventuelle forskelle forklares ud fra landenes faghistorie, grad af lærebogsstyringer eller lignende? Bogen henvender sig til alle med interesse for samfundsfag/samfunnskunnskap og unges demokratiske dannelse, og i særlig grad til lærere i skolen, lærerstuderende og undervisere i læreruddannelsen, ligesom den kan indgå i mere almene pædagogiske diskussioner i lærerfaglige fora.

205 Linjefaget historie - mellem laghistorie og profession 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Andreas Rasch-Christensen Profession En ph.d.-afhandling, der følger forandringer i lærerstuderendes læreprocesser over tid og gennem et didaktisk eksperiment DKK Inkl. moms Læreruddannelsesforskningen har gennem de seneste 50 år peget på samme overordnede problemstilling: Uddannelsen sætter ikke tydelige spor i lærerstuderende og færdiguddannede læreres praksis. Derfor melder der sig en række andre spørgsmål: Hvis uddannelsen kun har begrænset betydning, hvad har så? Spiller opvækst, skolegang og andre af livets forhold en mere afgørende rolle for studerendes læring? Og kan uddannelsen udnytte de betydningsfulde forhold, så den kvalificerer studerendes læring? Denne ph.d.-afhandling er en undersøgelse af linjefaget historie ved læreruddannelsen. Den kaster nyt lys på læreruddannelsesforskningen ved at følge forandringer i lærerstuderendes læreprocesser over tid og gennem et didaktisk eksperiment baseret på centrale forskningsresultater. Afhandlingen peger på en række afgørende udviklingsperspektiver for læreruddannelsen og uddannelsen af historielærere. Litteraturens huse 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Gerd B Lütken, Johannes Fibiger, Sine Dalsgaard Kristensen En uundværlig etbindsantologi med tekster udvalgt blandt de ypperste værker i dansk og udenlandsk litteratur DKK Inkl. moms Bogen indeholder kommenterede litterære tekster fra alle perioderne i den danske litteraturskat - med indspark fra verdenslitteraturen - lige fra den norrøne digtning over bl.a. oplysningstiden, romantikken, mellemkrigstiden og modernismen frem til teksterne fra det nye årtusinde. Litteraturens huse præsenterer tekster af alle kanonforfattere, og bogen indeholder de fleste litterære genrer med nogle af de ypperste udøvere. Teksterne er i de enkelte periodekapitler delt op i fokustekster, dybdetekster og relieftekster. Fokusteksterner anslår periodens tankemæssige sokkel, dybdeteksterne udgør de bærende konstruktioner og reliefteksterne fungerer som vinduer til verden udenfor. Bogen henvender sig først og fremmest til danskundervisningen i grundskolens overbygning og på ungdomsuddannelserne, men er i øvrigt en enestående tekstsamling for enhver, der interesserer sig for litteratur. Bogen er også anvendelig på de videregående uddannelser.

206 Litteraturens stemmer 1. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Knud Bjarne Gjesing, Ivar Lærkesen, Ove Elmer Ancker, Peter Kaspersen, Katja Tang, Kamma Haugan, Bjarne Sandstrøm, Neal Ashley Conrad, Leif Erik Hansen, Anne-Marie Mai, Gerd B Lütken, Johannes Fibiger, Johannes Nørregaard Frandsen Unik samling af forfatterportrætter, der dækker den danske litteraturs historie fra renæssancen til idag DKK Inkl. moms Bogen indeholder 141 portrætter af de væsentligste danske forfattere - fra Naja Marie Aidt til Emil Aarestrup. Den er skrevet af erfarne litteraturformidlere og indeholder relevante biografiske data, introduktion af hovedværker og gennemgang af centrale problemstillinger i forfatterskaberne. Alle portrætterne er illustreret med billeder af forfatterne. Litteraturens stemmer er en del af en udgivelsesserie, der også omfatter et litteraturhistorisk opslagsværk i Litteraturens veje og tekstantologien Litteraturens huse, men kan også bruges som et selvstændigt værk. Bogen henvender sig først og fremmest til danskundervisningen på landets ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, men er i øvrigt en enestående portrætsamling for enhver, der interesserer sig for litteratur. Litteraturens veje 3. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Gerd B Lütken, Johannes Fibiger En smuk og gennemført litteraturhistorie med litteraturleksikon, analyseeksempler og flere hundrede kunstbilleder. Opslagsværk og samlet fremstilling i ét greb DKK Inkl. moms Litteraturens Veje er flere bøger i én: Først og fremmest er den en litteraturhistorisk fremstilling fra sagatiden til Desuden har den en række indledende afsnit om at læse og analysere tekster. Endelig har den et fyldigt leksikonafsnit, hvor centrale kulturhistoriske og litteraturteoretiske begreber bliver defineret og anskueliggjort. Bogen har desuden en ambition om at kæde litteraturhistorien sammen med andre skabende udtryk. Læseren får dermed et større rum at færdes i og en forestilling om sammenhængen i en epokes selvforståelse og kunstneriske udtryk. Derfor og fordi det skal være en sanselig oplevelse at læse - er værket udstyret med mere end 200 farveillustrationer af billedkunst, skulptur, arkitektur og installationer fra de sidste 1000 års især europæiske historie. Litteraturens Veje viser Danmark og dansk litteratur som en del af en større verden og lægger derfor vægt på også at formidle ide- og verdenshistorie som en central reference for det danske. Litteraturens Veje er del af en større udgivelsesserie, der omfatter tekstantologien Litteraturens Huse og et forfatterleksikon, Litteraturens Stemmer. Den er dog tænkt så den uden videre kan bruges selvstændigt. En bog til litteraturundervisning og for alle der interesserer sig for litteratur, kunst og kultur.

207 Litteraturhistorien - på langs og på tværs 2. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Tinne Serup Bertelsen, Barbara Kjær-Hansen En let tilgængelig og overskuelig litteraturhistorie i to dele: på langs i det historiske forløb og på tværs af genrer. Nu i opdateret og udvidet 2. udgave DKK Inkl. moms Litteraturhistorien - på langs og på tværs er en litteraturhistorie i to dele. Første del går på langs igennem litteraturhistoriens perioder fra middelalderen til det 21. århundrede, mens anden del gennemgår genrer på tværs af den af den traditionelle periodeinddeling. Længdesnittet lægger vægt på en præsentation af de væsentligste forfattere og temaer fra de enkelte perioder med særligt fokus på sproglige og stilistiske kendetegn. Bogen trækker tråde fra de litteraturhistoriske perioder op til nutiden, så stoffets relevans for eleverne bliver gjort tydelig. Litteraturhistorien - på langs og på tværs indeholder teksteksempler, illustrationer og arbejdsspørgsmål. Det litteraturhistoriske stof formidles i et enkelt og nutidigt sprog i korte afsnit. Kapitlerne kan læses i deres helhed, men de enkelte afsnit kan også læses i spredt orden, dikteret af hvordan der arbejdes i den enkelte klasse. Bogen henvender sig primært til elever i stx, hf, hhx og htx. Litterær artikel, kronik og essay De skriftlige prøvegenrer i dansk 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Annette Hauer, Birgitte Munk Anvendelig teoretisk og praktisk karakteristik af de tre prøvegenrer litterær artikel, kronik og essay i skriftlig dansk på gymnasiet DKK Inkl. moms Bogen præsenterer de tre prøvegenrers kendetegn og kvaliteter og giver sideløbende hermed eleverne mulighed for selv at prøve kræfter med de respektive genrer. Bogen kombinerer dermed teori med praksis. Bogen indeholder desuden en værktøjskasse, hvor man kan danne sig et overblik over de forskellige genres bestanddele og komposition og finde konkrete og anvendelige redskaber til at skrive en litterær artikle, en kronik eller et essay. Her fra siden er der også adgang til bogens tilhørende website på som indeholder de tekster, der bruges i bogens opgaver

208 Litterære ismer - fra romantik til postmodernisme 1. udgave, 1996 ISBN Forfatter(e) Niels Martinov En kort og overskuelig gennemgang af de vigtigste litterære ismer fra romantikken til postmodernismen og den magiske realisme DKK Inkl. moms Bogen er anvendelig som et opslagsværk, der giver en kort og præcis præsentation af centrale begreber i danskundervisningen. Den er tænkt som et supplement til de litteraturhistoriske værker, der ellers anvendes i undervisningen. Bogen er illustreret med billeder af blandt andre P.S. Krøyer, Wilhelm Freddie og Carl-Henning Pedersen og er desuden forsynet med stikordsregister og en kronologisk oversigt over de litterære hovedstrømninger. Litterære klassikere på film 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Kamma Haugan, Lisbet Borker, Lise Lense-Møller, Morten Henriksen Om den spændende kreative proces, hvor en roman omarbejdes til manuskript og film DKK Inkl. moms Udgivelsen rummer et generelt kapitel om de håndværksmæssige greb, som benyttes til at omforme en bog til film. Den fortæller også i tre kapitler, hvordan omformningen har fundet sted i tre film, nemlig i Morten Henriksens filmudgave af nedenstående litterære forlæg. Karen Blixens Sorg-Agre Tage Skou-Hansens De nøgne træer Per-Olov Enquists Magnetisørens femte vinter. Litterære klassikere på film henvender sig til undervisningen i dansk og mediefag og til alle litteratur- og filminteresserede.

209 Liv & magt - bioetik og videnskabsteori 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Ulrik B. Nissen, Mickey Gjerris En tværfaglig lærebog om bioetik og videnskabsteori DKK Inkl. moms Liv & Magt er en tværfaglig lærebog, der fra en bioetisk synsvinkel sætter videnskabens resultater til debat. Bogen berører en række fundamentale spørgsmål om mennesket og naturen, vores syn på magt og teknologi og vores frygt og håb for fremtiden. Bogen består af en introcase om medicinsk forbedring af mennesker, to indførende kapitler om bioetik og videnskabsteori og seks cases med tilhørende elevaktiverende opgaver og forslag til videre læsning og relevante websites. De seks cases er: Cyborgs Fosterdiagnostik Genmodificerede dyr Stamceller Nanoteknologi Genmodificerede planter Liv & Magt er skrevet af Ulrik Becker Nissen og Mickey Gjerris. Begge er lektorer i bioetik ved henholdsvis Aarhus og Københavns Universitetet og har mange års erfaring med undervisning, formidling og forskning i bioetiske problemstillinger. Bogen er velegnet til undervisning i almen studieforberedelse (AT) inden for fagene biologi, religion og filosofi. Livretter. Mad i kunst og litteratur 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Jørgen Eriksen, Casper Thrane En bog om maden som æstetisk og eksistentielt anliggende DKK Inkl. moms Livretter præsenterer en ny og anderledes sansende tilgang til maden som et gennemgående tema i kunst og litteratur. Alle kapitlerne rummer eksemplariske værkgennemgange, forskellige typer af analyseopgaver og skriveøvelser som træner specifikke faglige kompetencer samt værkforslag til videre arbejde. Livretter er et sjovt, anderledes og fagligt funderet lærebogsprojekt, som er med til at gøre det danskfaglige materiale nærværende for eleverne og vise dem, at kunstnerne også er konkret sansende mennesker, der forholder sig sanseligt til deres omverden præcis som eleverne selv. Livretter henvender sig først og fremmest til danskundervisning i de gymnasiale uddannelser.

210 Livshistorieforskning og kvalitative interviews 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Vibeke Lorentzen, Karin Anna Petersen Profession Bogen indskriver sig i et af tidens aktuelle temaer, nemlig betydningen af livshistoriske fortællinger i vores tilværelse DKK Inkl. moms Antologien Livshistorieforskning og kvalitative interview samler en række tekster skrevet af mennesker med tilknytning til Viborg-KUA-Uppsala ph.d.- netværket. Bogen omhandler bl.a. vores forståelse af identitet, relationer, uddannelse, arbejde og professioner. Der er tale om en samling af tekster, der perspektiverer og diskuterer såvel videnskab som viden-skabelse i kritiske og teoretiske sammenhænge. Livshistorieforskning og kvalitative interview henvender sig til videregående uddannelser på professionsområdet. Livsideer (Bog + ibog) 2. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Dorete Kallesøe, Henrik Bækgaard, Birgitte Holck Bækgaard Profession (Bog + ibog) Ved køb af denne bog leveres der også adgang til den tilhørende ibog DKK Inkl. moms Livsideer er et omfattende materiale udarbejdet til hovedområdet Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (KLM) under Lærernes grundfaglighed i den ny læreruddannelse, KLM er et alment lærerkvalificerende fag, der skal give studerende indsigter og kompetencer til at kunne varetage skolens dannelsesopgave. Indholdet er lagt an på, at der tænkes i sammenhænge mellem K, L og M, således at de tre perspektiver i faget belyser og beriger hinanden. Desuden medtænkes skolen og dens virke i den moderne verden løbende i bogen. På den måde holdes lærerprofessionen hele tiden i sigtekornet og der skabes et samspil mellem den studerendes uddannelse og kommende arbejdsplads i skolen. Materialet giver et samlet overblik over KLM-perspektiverne som omfatter religion, kultur, idéhistorie, etik, demokrati og medborgerskab. Herved sikrer Livsideer en mangefacetteret og sagligt orienteret fremstilling af religionsfaglige, idéhistoriske og medborgerskabsmæssige synsvinkler.

211 Livskraft og dannelse 1. udgave, 2004 ISBN Forfatter(e) Profession Bogen tager sit udgangspunkt i den æstetiske virkelighed og behandler emner som udvikling og dannelse DKK Inkl. moms Teksterne i bogen er skrevet således, at forskellige læsere vil kunne udvælge de dele, som interesserer dem specifikt. Undtagelsen fra denne regel er dog, at man formentlig vil være nødt til at læse kapitlerne om den pædagogiske dannelsespraksis for at forstå refleksionen over pædagoguddannelsens uddannelsespraksis. Livskraft og dannelse er ikke blot henvendt til praktiserende pædagoger. Den henvender sig også til pædagogstuderende, der interesserer sig for at opbygge et perspektiv på det fremtidige virke, og som kan se pointen i at opprioritere den æstetiske dimension. Logik og argumentationsteori - en introduktion 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Steffen M. Iversen En grundlæggende introduktion til elementær logik og argumentationsteori DKK Inkl. moms I logikken undersøger man de grundlæggende principper og regler for korrekte argumenter, og logikken er derfor et vigtigt redskab at mestre, når man skal navigere i alle former for beskrivelser, samtaler, diskussioner og debatter. Logik & argumentationsteori består af to dele og indeholder i alt seks kortfattede kapitler. Bogens første tre kapitler beskæftiger sig med argumenters natur, den specielle logiske gyldighed samt eksempler på fejlslutninger. Bogens anden del består af tre tematiske kapitler, der tager livtag med henholdsvis etikkens argumenter, klassisk logik samt moderne elementær logik. Efter hvert kapitel findes en række opgaver, der giver mulighed for at omsætte kapitlernes begreber og indsigter til praksis.

212 Logisk set 2. udgave, 1998 ISBN Forfatter(e) Peter Øhrstrøm Bogen omhandler logik-begrebet, der ikke kun er en formalistisk spidsfindighed, men et afgørende ideal i vores hverdag DKK Inkl. moms Logisk set er en bog, der sætter vores argumentation i hverdagen samt den videnskabelige tænkning i relief. Bogen introducerer logik som en filosofisk og teoretisk disciplin, men lægger hele vejen igennem op til de praktiske konsekvenser og anvendelser. I bogen diskuteres både moderne logik og træk af logikkens historie. Bogen indeholder bl.a. emner som Aristoteles' syllogismer, udsagnslogik, begrebslogik, semiotik samt en etisk diskussion og argumentation, der sætter filosofien i vores tidsalder i fokus. Logisk set henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt til intro-kurser i logik og argumentation på de videregående uddannelser. London - Migrant City 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Sten Pultz Moslund Beskrivelse er på vej DKK Inkl. moms Beskrivelse er på vej. London - Migrant City 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Sten Pultz Moslund DKK Inkl. moms London Migrant City er en antologi med tekster om og af immigranter. Det multikulturelle London er antologiens omdrejningspunkt, og de centrale temaer spænder fra det problemfyldte kulturel og national opløsning, kultursammenstød, rodløshed, illegal immigration til de optimistiske visioner i bevægelsen imod nye grænsebrydende, hybride identiteter og kultursammensmeltninger. Tekstsamlingen indeholder et bredt spektrum af genrer og inviterer til tværfagligt samspil med samfundsfag, historie og religion. Gennem arbejdet med teksterne vil eleverne styrke deres indsigt i den globalis-erede verden og få en øget forståelse af egen identitet og baggrund.

213 Looking for America 1. udgave, 2002 ISBN Forfatter(e) Bjørn Christensen En antologi indeholdende velkendte temaer som generationsproblematikken og det etniske Amerika DKK Inkl. moms Antologien Looking for America indeholder en lang række af kendte amerikanske tekster fra de seneste to årtier skrevet af bl.a. Carver, Dubus og Soto. Bogen dækker genrerne short-short story, short story, poetry, drama og nonfiction. Antologien gennemgår såvel alternative som velkendte former temalæsningen. F.eks. berører antologien sammenlignende analyser af generationsproblematikken og det etniske Amerika. I forlængelse af teksterne er der varierede arbejdsopgaver omhandlende fortælleteknik, personkarakteristika, billedsprog, perspektiverende spørgsmål m.m. Lægemiddelkemi 1. udgave, 1992 ISBN Forfatter(e) Inger Spangsbjerg Jensen, Bo Paulsen, Jørgen Mogensen, Hans Birger Jensen En grundlæggende introduktion til det kemiske område af medicinalindustrien DKK Inkl. moms Bogen beskriver lægemidlernes udvikling og virkningsmekanismer. Eksempelvis er psykofarmaka, antihistaminer, bedøvelsesmidler, smertemedicin, vitaminer og mineraler omtalt. Derudover beskæftiger bogen sig også med kontrollen af lægemidler og lægemiddelmarkedet. Bogen er først og fremmest beregnet på undervisningen i kemi og naturfag på gymnasiet og hf, men vil også kunne bruges i andre sammenhænge, fx biologi og fysik.

214 Lærebog i matematik - B1 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Morten Brydensholt, Grete Ridder Ebbesen Første bind i et tobinds værk til matematik på gymnasialt B-niveau. Bogen er beregnet til 1g og dækker til fulde kernestoffet DKK Inkl. moms Lærebog i matematik - B1 er beregnet til matematikundervisningen i gymnasiet på B-niveau. B1 omhandler tal, geometri, deskriptiv statistik og funktioner og dækker kernestoffet med relevante beviser og eksempler. Teksten er løbende suppleret med henvisning til øvelser, som befinder sig bagest i bogen. Som supplerende stof indeholder bogen blandt andet et helt kapitel om historiske andengradsligninger. I sin helhed dækker bogen til fulde det eksamensgrundlag, man kan forvente opnået i løbet af 1g. Bogen er omfattende, og det vil være naturligt af tidsmæssige årsager at overspringe visse afsnit, sætninger og beviser. Med sin deduktive opbygning og sit læsevenlige layout er lærebøgerne beregnet for de elever, der ønsker et kendskab til matematikkens inderste væsen, og for de elever der senere skal arbejde med matematik på højere niveauer. B1 dækker tal, geometri, deskriptiv statistik, historiske andengradsligninger og funktioner. B2 dækker funktioner og deres fortegn, differentialregning, integration og areal, sandsynligheder og chi-i-anden-test. B1 sammen med B2 er skrevet, så det er muligt at fortsætte på A-niveau uden yderligere supplering. Lærebog i matematik - B2 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Morten Brydensholt, Grete Ridder Ebbesen Andet bind i et tobinds værk til matematik på gymnasialt B-niveau. Bogen er beregnet til 2g og dækker til fulde kernestoffet DKK Inkl. moms Lærebog i matematik - B2 er beregnet til matematikundervisningen i gymnasiet på B-niveau. B2 omhandler funktioner og deres fortegn, differentialregning, integration og areal, sandsynligheder og chi-i-anden-test og dækker kernestoffet med relevante beviser og eksempler. Teksten er løbende suppleret med henvisning til øvelser, som befinder sig bagest i bogen. I sin helhed dækker bogen til fulde det eksamensgrundlag, man kan forvente opnået i løbet af 2g. Bogen er omfattende, og det vil være naturligt af tidsmæssige årsager at overspringe visse afsnit, sætninger og beviser. Med sin deduktive opbygning og sit læsevenlige layout er lærebøgerne beregnet for de elever, der ønsker et kendskab til matematikkens inderste væsen, og for de elever der senere skal arbejde med matematik på højere niveauer. B1 dækker tal, geometri, deskriptiv statistik, historiske andengradsligninger og funktioner. B2 dækker funktioner og deres fortegn, differentialregning, integration og areal, sandsynligheder og chi-i-anden-test. B1 sammen med B2 er skrevet, så det er muligt at fortsætte på A-niveau uden yderligere supplering.

215 Lærebog i matematik - Bind 1 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Morten Brydensholt, Grete Ridder Ebbesen Første bind i et firebinds værk til matematik på gymnasialt A-niveau. Bogen er beregnet til 1g og dækker til fulde kernestoffet DKK Inkl. moms Lærebog i matematik, Bind 1 er beregnet til matematikundervisningen i gymnasiet på A-niveau. Bind 1 omhandler tal, geometri, deskriptiv statistik og funktioner og dækker kernestoffet med relevante beviser og eksempler. Teksten er løbende suppleret med henvisning til øvelser, som befinder sig bagest i bogen. Som supplerende stof indeholder bogen blandt andet et helt afsnit om analytisk geometri. I sin helhed dækker bogen til fulde det eksamensgrundlag, man kan forvente opnået i løbet af 1g. Bogen er omfattende, og det vil være naturligt af tidsmæssige årsager at overspringe visse afsnit, sætninger og beviser. Med sin deduktive opbygning og sit læsevenlige layout er lærebøgerne beregnet for de elever, der ønsker et kendskab til matematikkens inderste væsen, og for de elever der senere skal arbejde med matematik på højere niveauer. Bind 1 dækker tal, geometri, deskriptiv statistik og funktioner. Bind 2 dækker differentialregning, vækst, trigonometriske funktioner, statistik og sandsynlighedsregning. Udkommer Bind 3 dækker integralregning, differentialligninger, vektorer i planen og rumgeometri. Udkommer Bind 4 dækker differentialligningsmodeller, tests, matrixregning og et historisk emne. Udkommer 2011.

216 Lærebog i matematik - Bind 2 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Morten Brydensholt, Grete Ridder Ebbesen Andet bind i et firebindsværk til matematik på gymnasialt A-niveau. Bogen er beregnet til 2g og dækker til fulde kernestoffet DKK Inkl. moms Lærebog i matematik, Bind 2 er beregnet til matematikundervisningen i gymnasiet på A-niveau. Bind 2 omhandler funktioner og deres fortegn, differentialregning, trigonometriske funktioner, mængder og kombinatorik og diskrete sandsynlighedsfelter og dækker kernestoffet med relevante beviser og eksempler. Teksten er løbende suppleret med henvisning til øvelser, som befinder sig bagest i bogen. Som supplerende stof indeholder bogen blandt andet et helt kapitel om sandsynlighedsregning. I sin helhed dækker bogen til fulde det eksamensgrundlag, man kan forvente opnået i løbet af 2g. Bogen er omfattende, og det vil være naturligt af tidsmæssige årsager at overspringe visse afsnit, sætninger og beviser. Med sin deduktive opbygning og sit læsevenlige layout er lærebøgerne beregnet for de elever, der ønsker et kendskab til matematikkens inderste væsen, og for de elever der senere skal arbejde med matematik på højere niveauer. Bind 1 dækker tal, geometri, deskriptiv statistik og funktioner. Bind 2 dækker funktioner og deres fortegn, differentialregning, trigonometriske funktioner, mængder og kombinatorik og diskrete sandsynlighedsfelter. Bind 3 dækker integralregning, differentialligninger, vektorer i planen og rumgeometri. Bind 4 dækker differentialligningsmodeller, tests, matrixregning og et historisk emne.

217 Lærebog i matematik - Bind 3 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Morten Brydensholt, Grete Ridder Ebbesen Tredje bind i et firebinds værk til matematik på gymnasialt A-niveau. Bogen er beregnet til 3g og dækker til fulde kernestoffet DKK Inkl. moms Bogen er beregnet til matematikundervisningen i gymnasiet på A-niveau. Bind 3 omhandler integralregning, differentialligninger, vektorer i planen og rumgeometri og dækker kernestoffet med relevante beviser og eksempler. Teksten er løbende suppleret med henvisning til øvelser, som befinder sig bagest i bogen. I sin helhed dækker bogen det eksamensgrundlag, man kan forvente opnået i løbet af 3g. Bogen er omfattende, og det vil være naturligt af tidsmæssige årsager at overspringe visse afsnit, sætninger og beviser. Med sin deduktive opbygning og sit læsevenlige layout er lærebøgerne beregnet for de elever, der ønsker et kendskab til matematikkens inderste væsen, og for de elever der senere skal arbejde med matematik på højere niveauer. Bind 1 dækker tal, geometri, deskriptiv statistik og funktioner. Bind 2 dækker differentialregning, trigonometriske funktioner og sandsynlighedsregning. Bind 3 dækker integralregning, differentialligninger, vektorer i planen og rumgeometri. Bind 4 dækker differentialligningsmodeller, tests, matrixregning og et historisk emne.

218 Lærebog i matematik - Bind 4 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Morten Brydensholt, Grete Ridder Ebbesen Fjerde bind i et firebinds værk til matematik på gymnasialt A-niveau. Fra kernestoffet indgår chi-i-anden test. Bogens øvrige emner er supplerende stof, der i udvalg tilgodeser læreplanens krav til sammenhængende forløb og faglige mål DKK Inkl. moms Lærebog i matematik - Bind 4 er beregnet til matematikundervisningen i gymnasiet på A-niveau. Bind 4 omhandler kontinuerte fordelinger og test, differentialligningsmodeller, matricer og matrixregning, makroøkonomi og et historisk emne om Descartes' geometri. Fra kernestoffet indgår chi-i-anden test. Bogens øvrige emner er supplerende stof, der i udvalg tilgodeser læreplanens krav til sammenhængende forløb og faglige mål. Med sin deduktive opbygning og sit læsevenlige layout er lærebøgerne beregnet for de elever, der ønsker et kendskab til matematikkens inderste væsen, og for de elever der senere skal arbejde med matematik på højere niveauer. Bind 1 dækker tal, geometri, deskriptiv statistik og funktioner. Bind 2 dækker funktioner og deres fortegn, differentialregning, trigonometriske funktioner, mængder og kombinatorik og diskrete sandsynlighedsfelter. Bind 3 dækker integralregning, differentialligninger, vektorer i planen og rumgeometri. Bind 4 dækker differentialligningsmodeller, tests, matrixregning, makroøkonomi og et historisk emne om Descartes' geometri.

219 Magt, viden og sygepleje 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Profession En magtanalyse af de sygeplejestuderendes subjektiveringsprocesser i to kliniske afdelinger - et studieafsnit og en sengeafdeling, der begge er at finde i ortopædkirurgiske afdelinger DKK Inkl. moms Med afsæt i Foucaults dispositivbegreb beskæftiger denne Ph.d.-afhandling sig med, hvordan de sygeplejestuderende i studieafsnittet udvikler faglig autoritet gennem vejledningssamtalen. Afhandlingen konstruerer den moderne kliniske læringsarena, hvor de sygeplejestuderende danner en professionel identitet inden for rammerne af den evidensbaserede ortopædkirurgi. Afhandlingen beskæftiger sig også med vejledningssamtalens betydning for eksaminationen af de sygeplejestuderende og vurderingen af deres teoretiske viden. Derudover viser afhandlingen, hvordan den elektroniske patientjournal fungerer som disciplinær logik, der normaliserer og disciplinerer de sygeplejestuderende. Det empiriske grundlag i afhandlingen er feltobservationer af og interview med de sygeplejestuderende. Manus Lovbog. Religionshistoriske hovedværker i uddrag 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Esben Andreasen Bogen giver et fyldigt indblik i klassisk hinduisme og Manus Lovbogs virkningshistorie DKK Inkl. moms Manus Lovbog har haft monumental betydning - både for indere gennem tiderne, som den mest autoritative kilde til samfundsindretningen, og for den øvrige verden, som kilde til forståelse af det klassiske, hinduistiske Indien. Uddragene af Manus Lovbog er oversat direkte fra originalsproget sanskrit af lektor Mikael Aktor, ph.d., Syddansk Universitet, som er specialist i hinduistiske lovbøger. Udgivelsen er det første omfattende og sammenhængende udvalg af Manus Lovbog på dansk, og det er forsynet med indledning og grundige kommentarer, som giver et fyldigt indblik i klassisk hinduisme. Efterskriftet drejer sig om Manus Lovbogs virkningshistorie, i høj grad forårsaget af englænderen William Jones' vigtige oversættelse fra Manus Lovbog er tredje udgivelse i en serie af "Religionshistoriske hovedværker i uddrag". Udgivelsen er en tiltrængt tilføjelse til de ret få udgivelser af hovedværker fra hinduismen, der er foretaget på dansk. Den er specielt anvendelig til gymnasiets B-niveau i religion.

220 Marginalisering, Metode, Videnproduktion - Billeder på velfærdsprofessionernes arbejde med børn i udsatte positioner 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Profession Denne antologi er en overskuelig og tilgængelig introduktion til forskellige metodiske tilgange med fokus på marginalisering DKK Inkl. moms Antologien har til formål at kvalificere studerendes undersøgelser og studier af marginaliseringsprocesser hos børn og unge, indenfor det pædagogiske, lærerfagligeog socialfaglige felt. I forbindelse med bogens artikler redegøres der for, hvordan den pågældende viden er produceret. Der gives råd til og anbefalinger om, hvordan man som studerende selv kan producere viden med brug af samme metoder, og hvilke faldgruber der kan være. Desuden gives relevant, praksisnær og professionsrelevant viden om marginaliseringsprocesser på børne- og ungeområdet, som er målrettet professionsuddannelserne og praksis. Markedskommunikation 2. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Morten Haase, Michael Bregendahl, Jan Halberg Madsen Introducerer virksomhedernes redskaber og strategier, når det gælder kommunikation DKK Inkl. moms Markedskommunikation giver eleverne redskaber til at analysere fx reklamer og udstikker rammerne for, hvordan de kan skrue deres egne kampagner sammen. Bogens forfattere er erfarne undervisere og forfattere til en lang række lærebøger inden for kreativ reklame, markedsføring og medier. Til bogen Markedskommunikation hører også en casesamling. Markedskommunikation, 2. udgave er revideret og opdateret med aktuelle eksempler og udvidet med nye kapitler om bl.a. sociale medier og oplevelsesøkonomi.

221 Markedskommunikation - opgaver og cases 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Morten Haase, Michael Bregendahl, Jan Halberg Madsen Casesamling til bogen Markedskommunikation 2. udgave DKK Inkl. moms Bogen rummer opgaver til de enkelte kapitler i lærebogen Markedskommunikation. Opgaverne er formuleret, så eleverne kommer tæt på virksomhedernes udfordringer i forhold til kommunikation og kampagner. I bogen findes desuden syv cases, der giver et kig bag kulisserne i både kommercielle og ikke-kommercielle kampagner. Sammen med lærebogen klæder Markedskommunikation - opgaver og cases eleverne på til at arbejde med markedskommunikation - og til at lave egne kampagner. MAT 2A - Opgaver 1. udgave, 1998 ISBN Forfatter(e) Jesper Frandsen, Jens Carstensen Opgaver til bogen Mat 2A. Indeholder løsninger på udvalgte opgaver DKK Inkl. moms Opgaver til bogen Mat 2A. Indeholder løsninger på udvalgte opgaver. MAT 3A - Opgaver 1. udgave, 1999 ISBN Forfatter(e) Jesper Frandsen, Jens Carstensen Opgavesamling til lærebogen Mat 3A. Opgavesamlingen indeholder træningsopgaver af enhver sværhedsgrad DKK Inkl. moms Opgavesamling til lærebogen Mat 3A. Opgavesamlingen indeholder træningsopgaver af enhver sværhedsgrad. Lærebogen er udgået.

222 MAT 3H 1. udgave, 1999 ISBN Forfatter(e) Jesper Frandsen, Jens Carstensen Matematikbog med et væld af figurer, gennemregnede eksempler og perspektiverende rammer. Er velegnet til eksamen med hjælpemidler DKK Inkl. moms Bogen indeholder dels et væld af figurer, gennemregnede eksempler og perspektiverende rammer, der illustrerer stoffet, dels afsnit til belysning af aspekterne. Der er ikke sparet på gennemregnede eksempler, så boger er velegnet til eksamen med hjælpemidler. Den tilhørende opgavebog indeholder træningsopgaver af enhver sværhedsgrad. Bøgerne er illustreret i farver. Bogen er beregnet på gymnasiets 1-årige forløb til A-niveau på den matematiske linie, og ligger i forlængelse af Mat 1 og Mat 2B. MAT 3H - opgaver 1. udgave, 1999 ISBN Forfatter(e) Jesper Frandsen, Jens Carstensen Opgavesamling til lærebogen Mat 3H. Opgavesamlingen indeholder træningsopgaver af enhver sværhedsgrad DKK Inkl. moms Opgavesamling til lærebogen Mat 3H. Opgavesamlingen indeholder træningsopgaver af enhver sværhedsgrad.

223 MAT A - hhx 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Peter Bregendal, Simon Nitschky Schmidt, Lars Vestergaard Tredje og sidste bog i Systimes lærebogssystem til matematik på hhx. Indeholder både kernestof og supplerende stof DKK Inkl. moms Indholdet er struktureret efter det kernestof, som læreplanen beskriver. De enkelte kapitler omfatter udover kernestoffet også supplerende stof, således at de faglige mål og kompetencer nås gennem arbejdet med såvel kernestof som supplerende stof. Det supplerende stof er dels integreret i de kapitler, der indeholder kernestof, dels i fem selvstændige kapitler: - Udvidet integralregning - Differentialligninger - Differensligninger - Funktioner i to variable - Anvendelser Den deduktive tilgang til de matematiske emner har i MAT A fået en mere fremtrædende plads, således at tilgangen til løsning af matematiske problemer gennemføres ved hjælp af logisk tænkning og bevisførelse gennem logiske ræsonnementer. I hvert kapitel er der øvelser, som træner de grundlæggende færdigheder samt forslag til emneopgaver, en opgavesamling, og en sammenfatning af kapitlets hovedemner. Opgaverne er sædvanligvis en anelse sværere end de øvelser, der findes i kapitlerne. MAT A - htx 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Michael Jensen, Klaus Marthinus Christensen, Bernt Hansen, Allan Bohnstedt Bogen udgør sammen med MAT B1 og MAT B2 et samlet lærebogssystem der dækker kravene for matematik på A-niveau DKK Inkl. moms Bogen udgør sammen med MAT B1 og MAT B2 et samlet lærebogssystem der dækker kravene for matematik på A-niveau. Bogens matematiske emner dækker både kernestof samt et udvalg af supplerende stof. Indeholder også et kapitel om CAS-værktøjet Maple, der anvendes på flere højere læreanstalter. I bogens eksempler og projekter er tekniske og naturvidenskabelige problemstillinger vægtet højt.

224 MAT A1 - stx 3. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Jesper Frandsen, Jens Carstensen, Jens Studsgaard Sørensen Beskrivelse er på vej DKK Inkl. moms Bogens første del behandler kernestoffet, mens sidste del omhandler emnet geometri, der kan benyttes som supplerende stof. Afsnittet bygger på programmet GeoMeter. Eleverne kan udforske matematiske emner ved hjælp af de såkaldte eksperimenter i slutningen af hvert kapitel, som også giver mulighed for at udarbejde mindre skriftlige rapporter eller miniprojekter. MAT a1 - stx 3. udgave er tilpasset erfaringer fra tiden efter gymnasiereformen. Bogens opbygning er den samme for 2. udgaven, sidetal kan dog variere. MAT A2 - stx 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Jesper Frandsen, Jens Carstensen, Jens Studsgaard Sørensen Opfølgeren til MAT A1 STX. Bogen opfylder kravene til gymnasiets A-niveau i matematik. Udgivelsen indeholder både obligatorisk stof og forslag til valgfrie forløb DKK Inkl. moms Denne bog følger efter MAT A1 og indeholder dels emner fra kernestoffet, dels en række forløb der kan anvendes som supplerende stof. Bogen efterfølges af MAT A3. Brugen af CAS er integreret gennem hele fremstillingen og anfører skærmbilleder fra TI-89. I de fleste kapitler findes Eksperimenter, hvor eleverne kan udforske matematiske emner og bevise sætninger fra det pågældnede kapitel. MAT A3 - stx 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Jesper Frandsen, Jens Carstensen, Jens Studsgaard Sørensen MAT A3 stx ligger i forlængelse af MAT A1 og A2 og følger samme koncept. Bogen afslutter lærebogssystemet til A-niveau i matematik DKK Inkl. moms MAT A3 stx ligger i forlængelse af MAT A1 og A2 og følger samme koncept. Bogen afslutter lærebogssystemet til A-niveau i matematik. Bogen indeholder udover kernestoffet en række valgfri forløb der kan anvendes som supplerende stof. Brugen af CAS er integreret i hele bogen ved brug af skærmbilleder fra TI- 89.

225 MAT A3 - stx - opgaver 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Jesper Frandsen, Jens Carstensen, Jens Studsgaard Sørensen Bogen indeholder opgaver til lærebogen MAT A3 - stx. Opgavesamlingen følger bogens kapitelinddeling. Bag i bogen findes løsninger på udvalgte opgaver DKK Inkl. moms Bogen indeholder opgaver til lærebogen MAT A3 - stx. Opgavesamlingen følger bogens kapitelinddeling. Bag i bogen findes løsninger på udvalgte opgaver. MAT AB1 - stx - opgaver 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Jesper Frandsen, Jens Carstensen, Jens Studsgaard Sørensen Opgaver til Mat A1 og Mat B1. En del af kapitlerne i disse to bøger er næsten ens og man kan derfor vælge mellem de samme opgaver DKK Inkl. moms Mat AB1 stx - opgaver indeholder opgaver til Mat A1 og Mat B1. En del af kapitlerne i disse to bøger er næsten ens og man kan derfor vælge mellem de samme opgaver. De øvrige kapitlers opgaver optræder med samme overskrifter som i teoribøgerne. Opgavebogen indeholder et meget stort antal opgaver, der skulle gøre det muligt at finde noget til enhver lejlighed. MAT AB2 - stx - opgaver 2. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Jesper Frandsen, Jens Carstensen, Jens Studsgaard Sørensen Indeholder et meget stort antal opgaver til teoribøgerne MAT A2 og MAT B DKK Inkl. moms Denne bog indeholder opgaver til MAT A2 og MAT B2. Nogle af kapitlerne i disse to bøger ligger tæt op ad hinanden, og derfor dækkes de af de samme opgaver. De øvrige kapitler optræder med samme overskrifter som i teoribøgerne. Bogen indeholder et meget stort antal opgaver af forskellige typer, så der skulle være noget at vælge imellem til enhver lejlighed.

226 Mat b - hf 2. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Jesper Frandsen, Jens Carstensen, Jens Studsgaard Sørensen Beskrivelse er på vej DKK Inkl. moms Beskrivelse er på vej. MAT B - hf - opgaver 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Jesper Frandsen, Jens Carstensen, Jens Studsgaard Sørensen MAT B hf - opgaver indeholder et stort antal opgaver til MAT B hf. Giver mulighed for at stille individuelle opgaver, samt tilpasse opgaven til undervisningssituationen DKK Inkl. moms Bogen indeholder et meget stort antal opgaver til MAT B - hf, der gør det muligt for underviseren at stille individuelle opgaver. Mange opgaver kan løses både med og uden brug af CAS - dette giver muligheder for at tilpasse opgaven til undervisningssituationen. Blandede opgaver indeholder opgaver af varierende sværhedsgrad. Også her bør underviseren vælge, om de skal løses med eller uden hjælpemidler.

227 MAT B - hhx 2. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Peter Bregendal, Simon Nitschky Schmidt, Lars Vestergaard Anden del af lærebogssystemet til matematikundervisningen på hhx. Bogen bygger videre på stoffet fra MAT C hhx og er skrevet med baggrund i seneste revision af læreplanerne. Anvendelse af forskellige CAS-værktøjer er integreret i eksemplerne DKK Inkl. moms MAT B - hhx er anden del af lærebogssystemet til matematikundervisningen på hhx. Bogen bygger videre på stoffet fra MAT C - hhx. Til MAT B - hhx hører et omfattende website, mat.systime.dk, som i kraft af animationer, ordforklaringer og en formelsamling, giver rig mulighed for at arbejde interaktivt med matematik. Vi har medtaget kapitler om lineær regressionsanalyse, geometri og trigonometriske funktioner, da det egner sig godt til supplerende stof. Udgivelsen indeholder: Differentialkvotient Regneregler for differentialkvotienter Funktionsundersøgelser Nulpunktsbestemmelse Sandsynlighedsregning Sandsynlighedsfordelinger Konfidensintervaller og test Lineær regressionsanalyse Klassisk geometri Retvinklede trekanter Vilkårlige trekanter Trigonometriske funktioner

228 MAT B til A - stx 2. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Jesper Frandsen, Jens Carstensen, Jens Studsgaard Sørensen MAT B til A stx er skræddersyet til elever på B-niveau, der ønsker at skifte til A-niveau, og som har gennemgået MAT B1 stx og B2 stx DKK Inkl. moms MAT B til A stx behandler de emner til A-niveau, der ikke er behandlet i MAT B1 og MAT B2, så de tre bøger tilsammen opfylder de krav, der er til A-niveau i matematik. Kernepensum behandles i første del af bogen, mens sidste del indeholder emner, der kan læses som supplerende stof. I denne 2. udgave er der ikke fjernet stof i forhold til 1. udgave, men efter opfordring fra visse ingeniøruddannelser har vi i denne udgave medtaget: Tillæg 1: Mere rumgeometri Tillæg 2 : Indledende integralregning. Af praktiske grunde optræder der i tillæggene gentagelser af allerede eksisterende stof. Den øvrige del af bogen er uændret, og 1. og 2. udgave kan anvendes sammen uden problemer. MAT B til A - stx - opgaver 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Jesper Frandsen, Jens Carstensen, Jens Studsgaard Sørensen Opgavebog til MAT B til A stx 2. udgave DKK Inkl. moms Bogen indeholder opgaver hørende til MAT B til A stx 2. udgave. Alle opgaver er taget fra de tre opgavesamlinger MAT AB1 opgaver stx, MAT AB2 opgaver stx og MAT A3 opgaver stx. Der er medtaget et stort antal opgaver, hvilket giver brugerne store valgmuligheder. Bagest i bogen findes løsninger til udvalgte opgaver.

229 MAT B1 - htx 2. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Michael Jensen, Klaus Marthinus Christensen MAT B1 htx er 1. del af Systimes lærebogssystem for matematik til anvendelse på htx DKK Inkl. moms Bogen omfatter følgende emner: Tal- og bogstavregning Ligninger og uligheder Geometri og trigonometri Rumlige figurer Analytisk plangeometri Vektorer Geometer Hvert kapitel ledsages af projektoplæg, der kan honorere kravene om projektarbejde og projektopgaver. Oplæggene indeholder udfordrende og reelle problemstillinger fra praktiske og tekniske situationer. Som noget nyt vil projekternes faglige temaer undervejs i kapitlet illustrere de enkelte matematiske afsnit med såkaldte projekteksempler. Bogen er desuden rigt illustreret med eksempler og tilhørende opgaver. Bogen igennem vil der gives konkrete anvisninger på anvendelse af IT både i relation til elevens arbejde og som en del af undervisningen. MAT B1 stx 3. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Jesper Frandsen, Jens Carstensen, Jens Studsgaard Sørensen MAT B1 - stx opfylder de krav, læreplanerne stiller til gymnasiets B-niveau i matematik DKK Inkl. moms Kernepensum behandles i første del af bogen, og sidste del indeholder emner, der kan benyttes som supplerende stof. Disse valgfri emner er dels historisk matematik, dels emner der inddrager IT i undervisningen. Desuden findes et kapitel om analytisk geometri, der kan bruges som et rent matematisk valgfrit forløb. I teksten omtales en del steder CAS. Dette dækker både matematikprogrammer, traditionelle grafregnere og symbolske grafregnere. 3. udgave er tilpasset erfaringerne i kølvandet på gymnasiereformen.

230 MAT B2 - htx 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Michael Jensen, Klaus Marthinus Christensen Denne bog opfylder sammen med MAT B1 htx de krav der stilles til Matematik B-niveau på htx DKK Inkl. moms Bogens materiale er belyst via eksempler med en særlig HTX-profil, hvor anvendt matematik og tekniske eksempler spiller en central rolle. Bogen igennem er der også rene matematiske eksempler, samt CAS-eksempler med fokus på Mathcad. MAT B2 HTX er rigt illustreret med både tekniske, praktiske og teoretiske eksempler. Alle kapitler ledsages af mange opgaver af både matematisk og teknisk karakter. MAT B2 stx 3. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Jesper Frandsen, Jens Carstensen, Jens Studsgaard Sørensen Denne bog fortsætter lærebogssystemet i matematik for gymnasialt B- niveau DKK Inkl. moms Bogens første del behandler kernestof, mens der i sidste del findes en række afsnit der kan vælges som supplerende læsning. Brugen af CAS er integreret gennem hele fremstillingen og anfører skærmbilleder fra TI-89. I hvert kapitel findes Eksperimenter hvor eleverne kan udforske matematiske emner og bevise sætninger fra det pågældende kapitel. 3. udgave er tilpasset erfaringerne i kølvandet på gymnasiereformen.

231 MAT C - hf 2. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Dorte Fristrup, Erik Storm Rasmussen, Steen Nørgaard Bogen indeholder både kernestof og supplerende stof til valgfrie emner DKK Inkl. moms Bogen opfylder kravene både med hensyn til kernestof og supplerende stof. I 2. udgave har vi tilføjet to appendikser: Mere om cosinus og sinus, hvor vi introducerer enhedscirklen, og sinusrelationerne bevises via arealformlerne. I appendikset Mere om boxplot definerer vi kvartilsæt og tegner boxplot for ugrupperede observationer med udgangspunkt i en opstilling af observationerne efter størrelse. Begge appendikser afsluttes med øvelser. Kernestoffet gennemgåes forholdsvis stramt, samtidig med at den eksperimenterende tilgang understøttes i overensstemmelse med læreplanens krav. Det eksperimenterende tilgodeses blandt andet via indledende øvelser i mange af afsnittene. Disse øvelser forudsætter kun den viden, kursisterne formodes at have tilegnet sig i de foregående afsnit eller tidligere i grundskolen. I sidste afsnit af hvert af bogens kapitler udfoldes et emne, som ikke hører ind under kernestoffet, men som kan bruges til at dække det supplerende stof. MAT C - hhx 3. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Peter Bregendal, Simon Nitschky Schmidt, Lars Vestergaard Indeholder både kernestof og supplerende stof med fokus på matematikkens anvendelse inden for især økonomi og samfundsvidenskab DKK Inkl. moms Indholdet af denne udgave af MAT C - hhx er styrket i forhold til tidligere udgaver, bl.a. med flere simple eksempler og øvelser, bedre figurer og flere historiske kommentarer. Bogen giver også gode muligheder for flerfaglige forløb. Til MAT-bøgerne hhx er knyttet et omfattende website, der giver helt nye muligheder for at arbejde interaktivt med matematik. Adgang til websitet sælges separat.

232 MAT C - stx 2. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Jesper Frandsen, Jens Carstensen, Jens Studsgaard Sørensen Bogen indeholder kernestof og supplerende stof til gymnasiets matematikundervisning på C-niveau DKK Inkl. moms Bogens første del indeholder kernestof og anden del behandler det supplerende stof i en række kapitler der giver muligheder for at inddrage forskelligartede områder af matematikken. Bøgerne indeholder desuden som tillæg flere valgfri forløb mht. historisk matematik, anvendelse af IT m.v. MAT C - stx indeholder en omfattende opgavesamling til træning af regnefærdigheder. På C-niveau er det kun nødvendigt med en lommeregner af TI-30 typen, ikke en grafregner. Den nye udgave af MAT C - stx adskiller sig fra den tidligere ved: Der er tilføjet et kapitel om skævvinklede trekanter, som nu er kernestof Det tidligere kapitel C6 om samme emne er udeladt CD-rommen CD-Mat leveres ikke længere sammen med bogen. MAT C til B - stx 2. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Jesper Frandsen, Jens Carstensen Beskrivelse er på vej DKK Inkl. moms Beskrivelse er på vej. MAT Eksperimenter 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Jens Carstensen En solid introduktion til praktisk matematik DKK Inkl. moms I gymnasiets matematikundervisning skal der gennemføres forløb, der tager udgangspunkt i den eksperimenterende tilgang til matematik. Denne bog indeholder en række gennemarbejdede forløb, der umiddelbart og uden nogen form for yderligere bearbejdelse kan anvendes af lærere og elever. Hvert forløb er bygget op med en række detaljerede delspørgsmål inden for et bestemt emne, så eleverne på grundlag af en selvstændig gennemgang af stoffet kan skrive en rapport eller mundtligt fremlægge emnet som resultat af et gruppearbejde.

233 Matematik A - hhx 5. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Hans Henrik Hansen, Johnny Weile, Niels Henrik Poulsen Tredje del af lærebogssystemet der tilsammen dækker matematikfagets kernestof. Bogen indeholder også supplerende stof der evt. kan anvendes til arbejdet med emneopgaver DKK Inkl. moms Matematik A er tredje del af et lærebogssystem. Bogen bygger videre på de to første bøger i serien - Matematik C og Matematik B, der tilsammen dækker kernestoffet. Enkelte dele i bogen ligger ud over bekendtgørelsen og kan eventuelt anvendes til arbejdet med emneopgaver og som inspiration til studieretningsopgaven i matematik. Teoriafsnittene i de enkelte kapitler er suppleret med eksempler på anvendelser. Hvert kapitel afsluttes med en række tjekspørgsmål, som kan være med til at give et overblik over kapitlet. Der er tilføjet et appendix med anvendelsen af PC-programmet Derive. Dette bygger videre på afsnittene fra Matematik C og Matematik B. Der er desuden tilføjet et afsnit, hvor hovedpunkterne i hvert kapitel opsummeres. Her fra siden er der også adgang til bogens tilhørende website, der indeholder interaktive øvelser indenfor kernestofområderne med teori, løsningsforslag, grafiske repræsentationer og facitliste til øvelser og opgaver.

234 Matematik B - hhx 3. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Robert Clausen, Søren Antonius, Hans Henrik Hansen, Johnny Weile, Niels Henrik Poulsen, Jytte Melin, Ken Elmqvist Nielsen Denne bog er anden del af lærebogssystemet Matematik hhx og indeholder al kernestoffet til B-niveau. Bogen henvender sig til eleverne, idet teorien præsenteres via fyldestgørende eksempler DKK Inkl. moms Bogen indeholder udover det matematiske indhold, der opfylder kravene i læreplanen fra 2010, også introduktion til matematik som videnskabsfag, fagets metoder, brug af CAS-program, ny skriftlighed m.m. Der hører et website til bogen, som bl.a. indeholder CAS-løsninger (Nspire og Maple), beviser, opgaver. Med denne bog klædes eleverne rigtig godt på. Bogen er en kraftig revidering af den tidligere Matematik B-udgaver og er bl.a. kendetegnet ved: Et indhold, der i høj grad henvender sig til eleverne Et introducerende afsnit om matematik generelt Mange øvelser og opgaver Mange eksempler der også løses med CAS på websitet Et kapitel om modellering samt opgaver i relation hertil En opbygning, der sikrer bogens levetid, idet justeringer kan implementeres via websitet En række CAS-opgaver Inddragelse af Matematik A-stof, hvor det er naturligt; men med en tydelig angivelse af kernestof og supplerende stof, hvilket fx er tilfældet med statistik og sandsynlighedsregning Forventes udgivet ca. 1/10. Allerede fra skolestart vil kapitel 1, 2 og 6 dog være tilgængelige i pdf-form på så undervisningen kan påbegyndes.

235 Matematik C - hhx 4. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Hans Henrik Hansen, Johnny Weile, Niels Henrik Poulsen, Jytte Melin Grundlæggende og pædagogisk introduktion til HHX's begynderundervisning i matematik med særligt fokus på emneopgaver og det matematiske kompetencebegreb DKK Inkl. moms Matematik C hhx er justeret, så den nu opfylder kravene i læreplanen for Matematik C fra august Bogen indeholder således bl.a. et kapitel om potensfunktioner, ligesom der er et nyt kapitel om vækstmodeller/udviklingsforløb. Bogen rummer en grundig introduktion til det matematiske kompetencebegreb, hvor det relateres til konkrete opgavebesvarelser, ligesom bogen indeholder en redegørelse for, hvori forskellen på matematik i folkeskolen og på hhx består. I bogen er der en grundig redegørelse for, hvordan emneopgaverne kan udarbejdes, idet der efter afslutningen af hvert stofområde er uddybende og diskuterende forslag til emneopgavernes indhold. Disse forslag lægger i høj grad op til elevrefleksion, idet emneopgaverne perspektiveres til en eventuel mundtlig prøve i matematik, hvor udgangspunktet er elevernes emneopgaver. Bogen indeholder nu også et kapitel med en tværfaglig case med modellering med vækstfunktioner, hvor fokus angår samfundsfaglige problemstillinger, og derfor er casen oplagt at anvende i et lille projekt med samfundsfag og/eller international økonomi. Der stilles ikke krav om anvendelse af CAS-værktøj på C-niveau, hvilket betyder, at bogen ikke rummer eksempler på brugen heraf. På bogens website vil der komme eksempler på brug af MAPLE og Nspire, idet forfatterne skønner, at netop de to CAS-programmer i løbet af de kommende år vil blive implementeret på hhx. Første del af bogen ligger meget tæt op af 3. udgave, så det er muligt at anvende de to udgaver sammen. Matematikfilosofi 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Ole Skovsmose, Ole Ravn Præsentere nogle af de vigtigste positioner inden for matematikkens filosofi DKK Inkl. moms Matematikfilosofi behandler spørgsmålene "Hvor er matematikken? Hvor sikker er matematikken? Hvor social er matematikken? og hvor god er matematikken". Spørgsmålene fører læseren gennem en lang række emner fra Platons idéverden til matematikkens betydning for samfundet og vores handlinger i det hele taget. Bogen søger at give matematikfilosofien nye dimensioner.

236 Matematikken i spil 1. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Jesper Frandsen Bogen lægger op til en selvstændig arbejdsform, hvor eleverne vha. eksperimentel matematik og spørgsmål skal opdage, formulere og bevise sammenhænge DKK Inkl. moms Bogen indeholder afprøvede forløb, hvor eleverne vha. eksperimenter, spil samt spørgsmål og svar skal få aha-oplevelser og delvist selv udforme teorien man kan altså tale om eksperimentel matematik. Der er lagt op til selvstændigt (gruppe)arbejde. Svar, vink osv. er anbragt bagest i bogen efter et sindrigt system. Her på siden kan du også finde supplerende materiale til bogen i form af uddybende tekster, gode råde, kopimateriale, fotos m.m. Matidræt 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Lars Bo Kristensen En flerfaglig, tematisk bog til gymnasieskolens idræts- og matematikundervisning DKK Inkl. moms Matidræt er den første flerfaglige, tematiske bog til gymnasieskolens idræts- og matematikundervisning. Forfatter Lars Bo Kristensen tager fat på emner, der kan danne baggrund for arbejde på tværs af de to fag. Med udgangspunkt i idrætsfaglige eksempler inddrages elementer fra kernestoffet i matematikfaget. Emnerne er: Beskrivende statistik og idrætsfaglige sammenhænge Statistiske og fysiologiske test Danskernes motions- og idrætsvaner Kroppen under arbejde og regressionsmodeller Differential- og integralregning 100 meter-løbets historier Matidræt indeholder ligeledes større og mindre øvelser for begge fag samt et metodekapitel, som præsenterer de to fags teoretiske metoder i anvendelse. Bogen kan anvendes på idræt B-niveau samt matematik B- og A-niveau. Her kan du hente supplerende materiale til bogen Matidræt nemlig pdf med bogens figurer samt links til videoklip med centrale 100 meter-løb gennem historien.

237 Matsamf 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Morten Damsgaard-Madsen, Thomas Schausen Bogen lægger op til samarbejde mellem matematik og samfundsfag på de gymnasiale uddannelser. Matsamf er velegnet til samarbejde om studieretningstoning, AT, flerfaglige projekter og større opgaver DKK Inkl. moms Matsamf behandler en række emner, som står centralt i læreplanerne for de to fag, og som egner sig specielt godt til samarbejdet mellem de to fag. Det centrale omdrejningspunkt i det faglige samarbejde er modelleringer, der har et ben i hvert fag, hvor samfundsfag verbaliserer og begrebsliggør udvalgte dele af virkeligheden, så det er muligt at bygge matematiske modeller. Modellerne er så enkle, at de kan forstås af gymnasieelever. Bogen inddrager følgende emner: Matematisk modellering, som ser på, hvordan matematisk modellering kan bidrage til øget forståelse af samfundet. Økonomisk ulighed, som beskrives ved hjælp af Lorenzkurven og Ginikoefficienten. Chi-i-anden test med inddragelse af metodiske begreber som hypotese, kausalitet, udregning af p-værdi samt opstilling og fortolkning af en Q-tabel. Nationalregnskabsligningen og multiplikatoren, som i tre kapitler gennemgår algebraisk udledning, simulering i regnearksmodel og udledning ved hjælp af kvotientrækker.

238 Mediefag.dk - en grundbog til mediefag c-niveau 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Ole Østergaard, Claus Nymann Christensen, Michael Boas Pedersen En bog om mediefagets tre vigtigste kernepunkter: mediefagets begreber og historiske aspekter, indføring i medieanalyse og endelig den praktiske medieproduktion DKK Inkl. moms Mediefag.dk - en grundbog til mediefag c-niveau er opbygget omkring 4 overordnede kapitler. Første kapitel gennemgår de vigtigste begreber og den historiske baggrund for tv-mediet i Danmark. Andet kapitel belyser den nyere danske og internationale filmhistorie. I bogens tredje kapitel er der en grundlæggende indføring i de vigtigste filmanalytiske begreber og tilgange. I sidste kapitel introducerer bogen faserne i arbejdet med medieproduktion. Bogen sætter eleverne i stand til på hensigtsmæssig vis at tilrettelægge og udføre arbejdet med audiovisuel produktion. Endeligt er det bogens målsætning at give eleverne mulighed for at forholde sig analytisk til selve produktionsprocessen og deres egen placering i den. Her fra siden er der også adgang til bogens tilhørende website på der indeholder supplerende materiale til bogen. Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser.

239 Medier i dansk - selviscenesættelse samfundsengagement 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Jens Haaning, Dorte Schmidt Granild Lægger op til et kreativt og kritisk arbejde med selvfremstilling og politisk engagement på tværs af tv, film, reklamer og internet DKK Inkl. moms En alt-i-en-bog til medieforløb i dansk. Medier i dansk - selviscenesættelse samfundsengagement er en undervisningsbog til arbejdet med medier i dansk. Den kan også anvendes til mediefag på C-niveau. Bogen muliggør tematiske vinkler på arbejdet med medier ved at tage fat i to åbenlyse tendenser i tiden: Det selvfremstillende eller selviscenesættende og det fornyede politiske engagement. Bogen lægger op til at inddrage nye medier (web 1.0 og 2.0), reality-tv, social changetv, fiktionsfilm, dokumentarer, valgvideoer, billeder, mediekonvergens mm. Der er både konkrete mønstereksempler på næranalyser og åbne forslag til arbejde med større opgaver. Idéen er, at den enkelte underviser plukker de afsnit, der er relevante, og samtidig har bogens appendiks inden for rækkevidde. Bogen introducerer i et elevvenligt sprog til de filmiske virkemidler, fakta- og fiktionskoder, samt analyse-, aktant-, kommunikations- og segmentmodeller. Lærere, der underviser på skoler, der har et abonnement til CFU Film og tv og har gældende aftaler med AVU-medier, kan fra august 2011 rekvirere dvd er med mange af de udsendelser, bogen omtaler. Tv-udsendelserne rekvireres hos det lokale Center for undervisningsmidler. Se Medier og digital kultur 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Rasmus Leth Vergmann Jørnø, Rene Boyer Christiansen, Astrid Margrethe Hestbech Profession Beskrivelse er på vej DKK Inkl. moms Beskrivelse er på vej.

240 MedierNU - massemedier og meningsdannelse 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Rune Valentin Gregersen En grundbog om medier og politisk meningsdannelse DKK Inkl. moms MedierNU er en aktuel og appetitlig introduktion til medier, magt og politisk meningsdannelse. Bogen er rettet mod samfundsfag på A-niveau, men er interessant for alle, der ønsker en introduktion til emnet. MedierNU består af kernetekster og tematekster, hvor temateksterne eksemplificerer den teori, der bliver gennemgået i kerneteksterne. Bogen gennemgår fx teorier om meningsdannelse og mediesociologi. Med afsæt heri behandles mediernes historiske udvikling og nyeste tendenser i det danske mediebillede, fx reality-tv. Bogen rummer desuden nedslag i medierne fx i forhold til krig, under valgkampe samt en diskussion af mediernes betydning for demokratiet. Mellem omsorg og metode - tværfaglige studier i institutionsliv 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Profession Antologien knytter an til centrale problemstillinger på omsorgsfeltet - herunder institutionernes pædagogiske metoder DKK Inkl. moms Hver dag træffer offentlige myndigheder beslutninger om udsatte børn og unge. Beslutningerne indebærer utallige overvejelser over de involverede børn og familier. Anbringelse uden for eget hjem er en beslutning, der uden tvivl repræsenterer et af de største offentlige indgreb i en families liv. Gennem flere årtier har man arbejdet på at finde nye løsningsmodeller, og behovet for forskningsbaseret viden er fortsat stort. Mellem omsorg og metode - tværfaglige studier i institutionsliv er resultatet af et tværfagligt forskningsprogram, som de sidste fem år har studeret forskellige sider af døgninstitutioner for børn og unge og det liv, der udspiller sig her. Bogen skitserer for første gang et billede af døgninstitutioner, der viser en overraskende variation i måden at gribe opgaven med anbragte børn an på. Udgivelsen henvender sig til professionsområdets videregående uddannelser.

241 Mellem teori og praksis - Om transfer i professionsuddannelser 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Profession Et konkrete bidrag til nytænkning og udvikling med hensyn til refleksioner over planlægning og gennemførelse af undervisning DKK Inkl. moms Mellem teori og praksis om transfer i professionsuddannelser dokumenterer, hvordan syv udviklingsprojekter fra seks forskellige grunduddannelser ved UC Syddanmark, Campus Esbjerg, har søgt at udvikle og afprøve forskellige måder at styrke samspillet mellem den teoretiske undervisning og læringskontekster knyttet til praktikken / klinikken. Formålet har været at kvalificere de studerendes syntesebestræbelser mellem teori og praksis. Resultaterne af dette arbejde præsenteres i bogens første del i form af en række kapitler, der samlet tegner et billede af, hvad udviklingsarbejderne førte til. Analyserne har i særlig grad været inspireret af den nyeste forskning i relation til begrebet om transfer. Der har været særligt fokus på at analysere: Samspillet mellem den teoretiske undervisning og praktikken/klinikken baseret på undersøgelse af projektaktiviteterne med tilhørende transfermedierende elementer. Udviklingen af didaktisk viden med relevans for både uddannelse og profession vurderet på baggrund af analyse af fremmende og hæmmende faktorer for transfer mellem teori og praksis i udviklingsarbejderne. Styrkelsen af de studerendes læringsudbytte baseret såvel på undersøgelse af de studerendes opfattelse af udviklingsprojekternes potentialer til at skabe betingelser for transfer som på de eksterne parters vurdering. Anden del rummer syv artikler, der er skrevet af de ansvarlige for udviklingsarbejderne. Her gør de nærmere rede for formålet, gennemførelsen og resultaterne af deres konkrete udviklingsprojekter. Bogen yder konkrete bidrag til nytænkning og udvikling med hensyn til refleksioner over planlægning og gennemførelse af undervisning, hvor netop kobling mellem teori og praksis er et afgørende element.

242 Mellemkrigstiden - litteratur, kunst, historie, økonomi 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Rasmus Vennekilde Andresen, Conni Paldam, Martin Paldam, Camilla Skovbjerg Paldam En dansk- og historiebog, der beskæftiger sig med de mange omvæltninger i perioden mellem de to verdenkrige med fokus på USA, Tyskland, Sovjetunionen og Danmark DKK Inkl. moms Bogen rummer en gennemgang af den historiske periode mellem 1. og 2. Verdenskrig samt tekster til analyse og forslag til opgaver. Det gør bogen oplagt som udgangspunkt for et tværfagligt undervisningsforløb. Mellemkrigstidens udgangspunkt er den internationale situation og udvikling i mellemkrigsårene i primært Tyskland, USA, Sovjetunionen og ikke mindst Danmark. Bogen behandler både perioden omkring 1. Verdenskrig, de splittede 1920'ere og 1930'ernes kriseår. Bogen henvender sig primært til dansk- og historieundervisningen på landets ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, men kan i øvrigt bruges af andre med interesse for mellemkrigstiden. MellemRUM 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Lisbeth Lund, Martin S. Klausen, Louise Kirkegaard Lomborg, Karen Hedegaard, Inger Maibom Profession Hvilke diskurser hersker i professionsuddannelserne i rummet mellem uddannelse og profession? Og er der rum for fordybelse og refleksion? DKK Inkl. moms Denne antologi tager sit udgangspunkt i de mange rum mellem uddannelse og profession. Netop samspillet mellem disse rum er professionsuddannelsernes hovedudfordring. Antologiens enkelte artikler indkredser begreber som viden, erfaring, refleksion, læring og rum og søger at belyse, hvilken betydning disse begreber får, når de sættes i spil med discipliner som dataindsamling, databearbejdning, feltarbejde og teaching lab.

243 Mellemøsten - konfliktzone, islamisme og vestllig dominans 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Poul Steiner Jensen, Torben Rugberg Rasmussen En aktuel bog om Mellemøsten i dag DKK Inkl. moms Bogen fokuserer på regionens nye konfliktzoner samtidig med, at den med afsæt i et solidt historisk kapitel skaber et helhedsbillede af Mellemøsten i dag. Bogen har afsnit om politisk kultur, radikal islamisme og forholdet mellem islam og staten, som også kan læses af religion eller samfundsfag. Mellemøsten er befolket af levende forskelligartede mennesker, som kommer til orde gennem repræsentative cases og tekster og bogen rummer afsnit om religiøs og politisk kultur med tydelig afsæt i dagens mellemøstlige virkelighed. Disse nedslag i virkeligheden kan udgøre velegnede mødesteder for historie, religion og samfundsfag. Til grundbogsteksten hører et udvalg af kilde- og diskussionstekster.

244 Mennesket - En introduktion til filosofisk antropologi 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Thomas Schwarz Wentzer, Kasper Lysemose, Sune Liisberg, Per Jepsen, Line Ryberg Ingerslev, Kirsten Hyldgaard, Karin Christiansen, Steen Brock, Maria Brincker Profession Denne antologi introducerer til den filosofiske antropologis grundlæggende spørgsmål og tænkere, samt en række tematiske felter DKK Inkl. moms Mennesket - En introduktion til filosofisk antropologi inviterer læseren til at reflektere over, hvad det er at være menneske. Det specielle ved mennesket er, at vi kan spørge til vores egen eksistens. Men når vi skal besvare det umiddelbart simple spørgsmål om, hvad der gør et menneske til netop menneske, finder vi ingen simple svar. Bogen giver udførlige introduktioner til væsentlige filosoffers bestræbelser på at give svar på spørgsmålet om mennesket, blandt andre Cassirer, Heidegger, Sartre og Wittgenstein. Temaer: Bogen forfølger fire tematiske felter, der præger menneskelivet. Psyken Kroppen Sundhed og sygdom Økonomien Bogen kan anvendes i filosofiundervisning som introduktion til filosofisk antropologi, samt som indgang til emnet for professionsuddannelserne, der beskæftiger sig med mennesker for eksempel pædagogik, sygepleje eller læreruddannelserne. For antropologien vil Mennesket - En introduktion til filosofisk antropologi være en anledning til refleksion over fagets filosofiske forudsætninger. Den vil også med fordel kunne anvendes på højskoler og andre almene studier i relation til menneskelivet. Bidragydere: Esther Oluffa Pedersen Line Ryberg Ingerslev Thomas Schwartz Wentzer Anne-Marie Søndergaard Christensen Kasper Lysemose Sune Liisberg Per Jepsen Kirsten Hyldgaard Maria Brincker Karin Christiansen Steen Brock

245 MetodeNU - introduktion til samfundsfaglige metoder 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Klaus Holleufer, Helle Hauge Bülow, Jens Langkjær En nytænkt, let og kortfattet bog til undervisningen i samfundsfaglig metode DKK Inkl. moms MetodeNU er opbygget, så eleverne har let ved at finde netop dén relevante instruktion. Materialet indeholder simple trin-for-trin vejledninger og øvelser med alle relevante data. Der er anvisninger til metoder som diskursanalyse, hypotese-formulering og operationalisering af egne data. I MetodeNU kan man bruge de fire temaer et efter et i et samlet forløb, men bogen giver også nogle nye muligheder for, at eleverne arbejder selvstændigt med metodeøvelserne. Metoder i dansk 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Jan Sørensen Et elevhenvendt, konkret og anskueligt overblik over danskfagets metoder DKK Inkl. moms Bogen introducerer på en tilgængelig facon til danskfagets identitet og til metoderne, i det konkrete tekstarbejde på alle tre stofområder. Bogen kan bruges som grundbog i danskundervisningen, men også når dansk indgår i samspilsforløb med andre fag og der sættes fokus på fagets særlige karakter i mødet med andre fag og som opslagsværk og igangsætter i forbindelse med f.eks. opgaveskrivning. Målgruppen er elever på ungdomsuddannelserne. Tilgængeligheden og anvendeligheden sikres bl.a. gennem mange konkrete eksempler, citater og opgaver, hvoraf en del lægger sig til de 6 inkluderede primærtekster. Udkommer også som ibog. Der er desværre en fejl i indholdsfortegnelsen i 1. oplag. Der kan hentes en opdateret her.

246 Middelalderen - historie, religion, litteratur og kunst 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Sanne Stemann Knudsen, Kim Beck Danielsen Omhandler den europæiske middelalder (ca ) og har fokus på områderne historie, religion, litteratur og kunst DKK Inkl. moms Korsriddere, munke og simple bønder; enorme katedraler, folkeviser og håndskrifter på latin. Middelalderen spænder vidt og denne bog samler hele perioden fra 500- tallet frem til 1500-tallet i ni overskuelige kapitler. Bogen rummer mange centraler kildetekster om alt fra periodens verdensbillede til dens hverdagsliv en del har aldrig før været oversat til dansk. Dertil kommer et omfattende og fascinerende illustrationsmateriale, der giver et nuanceret billede af middelalderen som må siges at være alt andet end sort. Middelalderen - historie, religion, litteratur og billedkunst retter sig mod undervisning i historie, men kan sagtens finde anvendelse i både dansk og i forløb, der strækker sig på tværs af fagene og favner fx religion og billedkunst, ord og sætninger. Middelalderens naturvidenskab 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Ole Keller Middelalderens naturvidenskab er en bog til historie og fysik DKK Inkl. moms Gennem den omskiftelige middelalder var kristendommen og den katolske kirke, på godt og ondt, rygraden i den europæiske kultur. Denne kendsgerning prægede også naturvidenskaben, som langsomt meget langsomt udvikledes i løbet af middelalderen. Naturvidenskaben stod endvidere på skuldrene af de antikke græske filosoffer og var samtidig i stor gæld til den arabiske/muslimske videnskab, som blomstrede, mens den europæiske videnskab slumrede. Naturvidenskaben var og er en væsentlig del af den europæiske kultur, og som sådan beskrives i denne bog de væsentligste dele af naturvidenskabens historiske udvikling gennem middelalderen. Hvert kapitel er forsynet med arbejdsspørgsmål, og sidst i bogen findes et antal forslag til opgaveformuleringer, som kan inspirere til videre arbejde med emnet. I kapitlerne findes desuden et antal oplæg til eksperimentelt arbejde eller anden fysikfaglig fordybelse på C-niveau eller højere niveauer. Afslutningsvis indeholder bogen en lang række kildetekster

247 Mikrobiologi - teori og praksis 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Torben Skou Mikrobiologi er læren om de organismer, der ikke kan ses med det blotte øje. Bogen fokuserer især på organismer som bakterier, vira og svampe DKK Inkl. moms Mikrobiologi - teori og praksis fokuserer især på bakterier, vira, encellede dyr, alger og visse svampe. Bogen gennemgår først mikrobiologiens historie og fortsætter i de efterfølgende kapitler med en beskrivelse af eukaryote og prokaryote organismer samt vira og prioner. Dernæst behandler bogen sygdomsbekæmpelse og anvendelsesmuligheder for mikroorganismer. Bogen afsluttes med nogle cases, der lægger op til videre studier. Mikrobiologi - teori og praksis egner sig til undervisningen i biologi på stx, hf og htx. Desuden er bogen anvendlig på videregående uddannelser. Miljøpolitik 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Rune Valentin Gregersen Bogen indeholder en teoretisk og en temaorienteret del, der kan tilpasses forskellige niveauer DKK Inkl. moms Miljøpolitik er et undervisningsmateriale til samfundsfag, der henvender sig til C-, B- og A-niveau på ungdomsuddannelserne. Miljøpolitik kan tilpasses det ønskede niveau og den relevante studieretning. Man kan arbejde med længere forløb i samfundsfag og AT, hvor miljø eller klima står centralt, eller man kan udvælge de dele man ønsker dækket tematisk i kernestoffet. Miljøpolitik er inddelt i en teoretisk og en temaorienteret del. Den teoretiske del introducerer til forskellige indgange til miljøpolitik, hvor dele af kernestoffet i politik og policyanalyse, sociologi, international politik, EU og økonomi dækkes. Den temaorienterede del anvender de teoretiske begreber på konkrete miljø- og klimapolitiske emner.

248 Mini-kanon - Korte tekster af de 14 kanonforfattere 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Hanne Thygesen, Mette Bentzen Tekstantologi med korte kanon-tekster, kunstbilleder og sproglige arbejdsspørgsmål DKK Inkl. moms Mini-kanon er beregnet til danskundervisningen og består af korte, repræsentative tekster af de 14 kanon-forfattere. Teksterne giver et kronologisk overblik over litteraturens udvikling i de forskellige litteraturhistoriske perioder. Til hver tekst hører sproglige arbejdsopgaver, der trinvist fører læseren igennem en analyse af teksten og frem til fortolkning og perspektivering og til en praktisk opgave, der ofte vil være formuleret som en skriveøvelse. Der er gloser til teksterne, og sidst i bogen findes et mini-leksikon med definitioner af de anvendte faglige begreber. Mini-kanon inviterer også til tematisk læsning med fokus på temaer som f.eks.: De fattige klassers forhold Oprør - eller mangel på samme Udefra kommende kræfters styring af mennesket Kvindernes forhold. MODERNITET - kristendom og etik 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Preben Brock Jacobsen En nuanceret og reflekteret indføring i hvordan moderniteten udfordrer tro og etik DKK Inkl. moms Udgivelsen indeholder 11 essays, der tager udgangspunkt i spørgsmål som: Hvordan udfordrer moderniteten forskellige tolkninger af kristendom? Kan man som moderne menneske med sin fornuft i behold tro på Gud? Hvordan præger modernitetens normer om selvbestemmelse og menneskets værdighed demokrati og menneskerettigheder? Hvordan kommer modernitetens etik under pres i vores tid? Hvert essay er bygget op med en indledningsvis præsentation af stoffet, herefter udskilles en kerne i problemstillingerne, så udfoldes emnet og til sidst rundes der af. Formålet med bogen er at afklare forskellige begreber og positioner. Dermed får læseren mulighed for selv at reflektere over og vurdere modernitetens problemstillinger. MODERNITET - kristendom og etik giver læseren mulighed for at fordybe sig i kristendom, etik, demokrati og kulturmøde. Kort sagt: der er fokus på, hvad man skal med kristendom i den moderne verden, og hvorfor kristendommen stadig spiller en rolle i samfundsdebatten.

249 Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Torben Knudstrup, Anne Knudstrup En spændende fortælling om en 12-årig drengs nervepirrende oplevelser i 1960'ernes parisiske slumkvarterer DKK Inkl. moms Hovedpersonen og fortælleren i historien, den 12-årige Moïse, svigtes af sine forældre men knytter derefter et tæt venskab med monsieur Ibrahim, en livsklog købmand i rue Bleue. Bogens handling foregår i Paris i 1960'erne i kvarteret omkring rue de Paradis, hvor Momo færdes hjemmevant blandt ludere og lommetyve. Men historien er fuld af overraskelser - Moïse bliver til Momo, monsieur Ibrahim er ikke bare muslim men sufist, og rue Bleue er måske slet ikke rue Bleue! Teksten er let læselig med kort fortalte hverdagsepisoder, krydret med filosofiske betragtninger, og absolut ikke blottet for humor. Fortællestilen gør, at bogen er velegnet til samtaletræning på fransk og lægger samtidig på grund af sit indhold op til tværfagligt samarbejde. Her fra siden er der også adgang til bogens tilhørende website, der indeholder supplerende materiale til brugen af denne bestseller i undervisningen. Eric-Emmanuel Schmitts bøger har længe figureret på bestsellerlisterne i udlandet - og nu er han også nået til Danmark! Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran blev i 2003 filmatiseret med Omar Sharif i titelrollen. Moralen og dens begrundelse 1. udgave, 1995 ISBN Forfatter(e) Bjarne Troelsen Bogen berører det metafysiske spørgsmål om vore værdiers grundlag og syn på mennesket DKK Inkl. moms Når vi i dag diskuterer konkrete moralske spørgsmål, vil vi bevidst eller ubevidst trække på problemformuleringer og argumenter fra den filosofiske tradition. Moralen og dens begrundelse præsenterer en række af de mest markante klassiske tekster inden for den europæiske moralfilosofiske tradition fra Platon til Havel. I bogens indledning er teksterne forsøgt sat ind i en bred idé- og filosofihistorisk sammenhæng. Hver enkelt afsnit er desuden forsynet med forklarende noter, og de enkelte forfattere præsenteres kort forud for teksterne i en indledning. Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser.

250 Moralfilosofi -bidrag til den moralfilosofiske diskussion i det 20. århundrede 1. udgave, 2000 ISBN Forfatter(e) Bent Rensch En bog, der diskuterer moralfilosofien på godt og ondt - hvad er rigtigt eller forkert? moralsk acceptabelt eller forkasteligt? DKK Inkl. moms Moralfilosofien har i det 20. århundrede i høj grad drejet sig om, hvorvidt det overhovedet er muligt at diskutere moralske spørgsmål, hvis man er uenig om de grundlæggende moralske værdier. Bogen Moralfilosofi - bidrag til den moralfilosofiske diskussion i det 20. århundrede præsenterer en række moralfilosofiske tekster, der viser nogle af de centrale positioner i den filosofiske debat. Bogen indeholder tekster af bl.a. G.E. Moore, A.J. Ayer, C.L. Stevenson, R.M. Hare, A. MacIntyre, Peter Singer, Max Scheler, J.P. Sartre, K.E. Løgstrup, Jürgen Habermas, Hans Jonas og Luc Ferry. Bogen indgår i serien: FILOSOFISKE TEKSTER. Moralfilosofi - bidrag til den moralfilosofiske diskussion i det 20. århundrede henvender sig til alle ungdomsuddannelser. Motiverende relationer. Lærer-elev-relationer i gymnasieundervisning 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Dorte Ågård Ph.d.-afhandling i let forkortet udgave DKK Inkl. moms Bogen undersøger sammenhængen mellem gymnasieelevers motivation og deres oplevelse af relationen til deres lærere. Den præsenterer ny pædagogisk teori og giver indsigt i, hvordan elever selv beskriver undervisningen og lærernes betydning for deres engagement. Bogen viser, hvordan stort set alt, hvad en lærer gør, tolkes relationelt af eleverne - oftest uden, at læreren er opmærksom på det. Relationsoptikken samler en lang række højaktuelle temaer i gymnasiedebatten, fx elevers "skoletræthed" og koncentrationsproblemer, klasseledelse, lærerstrategier i forhold til elevers computerbrug, indretning af undervisningsrum samt gymnasielærerrollens udvikling. Bogen henvender sig primært til lærere, studievejledere, uddannelsesledere, rektorer og pædagogikumkursister i gymnasiet, men også til undervisere og ledere fra andre skoleformer.

251 Motorik og bevægelse i børns liv 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Gudrun Gjesing, Lone Wiegaard Steenberg, Thomas Moser, Jens- Ole Jensen, Bo Vestergård Madsen, Helle Østergaard, Edith Grunnet, Hanne Eriksen, Lene Christiansen, Katrine Andersen, Balder Brøndsted, Anne-Mette Kjær Profession Et bidrag til en helhedsorienteret forståelse af motorik og bevægelse der bygger bro mellem videnskabelige traditioner, professioner og frivillige, der arbejder med børn samt mellem teori og praksis DKK Inkl. moms Denne antologi diskuterer, hvordan forskellige traditioner og definitioner kan bidrage til en helhedsorienteret forståelse af motorik og bevægelse med henblik på at fremme børns livskvalitet. Den bygger på pædagogiske, sociologiske, terapeutiske, psykologiske og kulturteoretiske teorier samt praktiske erfaringer fra daginstitutioner, skoler, idrætsforeninger og behandlingstilbud. Bogen henvender sig til alle, der arbejder fagligt med børns motorik og bevægelse og interesserer sig for, hvordan bevægelse kan bidrage til et rigere hverdagsliv for børn. Målet er at bygge bro mellem forskellige videnskabelige traditioner, forskellige professioner og frivillige der arbejder med børn, samt mellem teori og praksis. Multimedie Grammatik Deutsch - Hier geht's lang 1. udgave, 2004 ISBN Forfatter(e) Annemarie Meyer Larsen, Birgitte Bjerre Lassen En grundbog i tysk grammatik, der kombinerer teori og praksis og fremmer forståelsen for en sætnings grundlæggende opbygning DKK Inkl. moms Bogens tilgang er baseret på den antagelse, at det første, man stifter bekendtskab med, når man møder et nyt sprog, er sætninger - ikke enkelte ord, ikke tekster, men sætninger! For at gøre teorien relevant i praksis anvender bogen i stor udstrækning eksempler fra det almindelige hverdagssprog. Bogen indeholder: En grundig gennemgang af den tyske grammatik og af sætningsanalyse, kasus, kongruens og ordklasserne En overskuelig inddeling og indbydende opsætning Illustrative eksempler En oversigt over de stærke udsagnsord og de grammatiske betegnelser En rettenøgle Bogen kan bruges efter begynderundervisningen, dvs. efter folkeskolen ved såvel gruppe- og projektarbejde som individuelt arbejde. Udgivelsen er produceret med støtte fra Undervisningsministeriet.

252 Museumsgrundbogen - Kunsten at læse et museum 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Ane Hejlskov Larsen, Sally Thorhauge Et museumsbesøg behøver ikke at være støvet og kedeligt. Her er et solidt redskab til at forstå et museums kulturelle og samfundsmæssige betydning i mødet mellem historie og nutid DKK Inkl. moms Museumsgrundbogen giver et spændende indblik i forståelsen af et museum som et lærings- og oplevelsesmiljø, der forvalter og fortolker samfundets historiske og kulturelle arv. Bogen præsenterer en række redskaber til at forstå, beskrive og reflektere over museernes formidlingsmåde og historiske rolle. I syv kapitler gennemgår bogens forfattere centrale museumsbegreber med billeder og cases, og bogen nærmer sig derved svarene på spørgsmål såsom Hvem ejer kulturarven? Hvis historie formidles i museumsudstillinger? Hvordan ændrer en genstand betydning, når den kommer på museum? Forfatterne kombinerer teori og elevopgaver med anvisninger på praktiske øvelser under et besøg på et museum eller på et museums hjemmeside Musik - metoder til analyse 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Uffe Englund En spændende indføring i musikalsk analyse med udgangspunkt i musikkens fem parametre: lyd, rytme, melodi, samklang og form DKK Inkl. moms Bogens mål er, at læseren tilegner sig metoder til musikalsk analyse af vestlig kunst- og populærmusik gennem perspektivering til ikke-vestlig musik og folkemusik. Bogen er tilrettelagt, således at læseren får kendskab til de væsentligste musikalske fænomener indenfor hver af musikkens fem parametre og derigennem bliver i stand til at identificere, dokumentere og differentiere musikalske fænomener. Bogen er skrevet som grundbog til musikundervisningen i gymnasiet og på HF, og kan anvendes som indføring i musikalsk analyse, uanset om undervisningen sigter mod projekteksamen C-niveau eller videre studier på B- eller A-niveau. Bogen vil iøvrigt kunne læses med udbytte af enhver, der ønsker at sætte sig ind i de basale elementer i musik, og dermed få et godt teoretisk fundament for at lytte til og tale om musik. Bogen kan læses uden forudgående nodekendskab.

253 Musik& videnskabsteori 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Helle Kornum, Mads Krogh, Birgitte Næslund Madsen En tekstantologi der giver en præsentation af flere forskellige musikvidenskabelige retninger DKK Inkl. moms Denne bog er den første udgivelse i serien Musik&, som præsenterer tekster til brug i musikfaget. Tekstantologien Musik& videnskabsteori præsenterer en række forskellige musikvidenskabelige positioner. Bogen indeholder udvalg af både gamle og nye eksisterende tekster, men også helt nyskrevne artikler af primært danske, nulevende musikforskere, der præsenterer nyere retninger inden for musikforskning. Musik& videnskabsteori henvender sig primært til musiklærere og deres elever i gymnasiet og på hf. Musikken i 1700-tallet 1. udgave, 1996 ISBN Forfatter(e) Orla Vinther Et studie af 1700-tallets wienerklassik, der forstår musikken på baggrund af den historiske kontekst, den udsprang fra DKK Inkl. moms 1700-tallet - lysets århundrede, som franskmændene så smukt kalder det - er en brydningstid i Europas historie. På musikkens område bliver Wien centrum for en udvikling, der i det 18. århundredes sidste årtier kulminerer med den stil, som eftertiden har kaldt Wienerklassikken. Haydn, Mozart og Beethoven er denne stils nøglepersoner, og de spiller da også en hovedrolle i Musikken i 1700-tallet. Bogens første kapitler giver en bred indføring i wienerklasikkens musik-, kultur- og socialhistoriske forudsætninger i århundredets første halvdel. Gennem udstrakt brug af indholdsrige citater, illustrationer og nodeeksempler tilstræbes det at lade vidensformidling, perspektivering, oplevelse og analyse gå op i en højere enhed. Bogens primære målgruppe er gymnasiets musikundervisning på højniveau, men den kan også anvendes i en lang række andre sammenhænge, fx på seminarier, højskoler, konservatorier og universiteter.

254 Musikken i 1800-tallet - Romantik og impressionisme 1. udgave, 1995 ISBN Forfatter(e) Orla Vinther En perlerække af punktnedslag i 1800-tallets musikalske univers DKK Inkl. moms Bogens kapitler er otte nedslag på vigtige områder i 1800-tallets musikalske univers. Nedslagene behandles enkeltvis men tegner tilsammen også et sammensat og rigt facetteret portræt af musikken og musiklivet. Med udgangspunkt i værker og værkanalyser, der repræsenterer centrale genrer og formtyper, trækker bogen linjer til 1800-tallets musik-, kultur- og socialhistorie. Bogen er rigt illustreret, og der er i udstrakt grad gjort brug af citater og nodeeksempler. Musikken i middelalder og renæssance 1. udgave, 1996 ISBN Forfatter(e) Bent Olsen En levende introduktion til middelalderens og renæssancens musik, dens historiske kontekst og betydning for kultur og samfund DKK Inkl. moms Bogen slår ned på og går i dybden med nogle af den tids centrale og karakteristiske værker - eksempelvis Machauts Messe de Nostre Dame og Palestrinas Dies Sanctificatus. Bogen er disponeret sådan, at den i de første kapitler har karakter af en traditionel musikhistorie med en meget grundig behandling af det gregorianske stof, mens den senere lægger vægt på værkgennemgange. Bogen er righoldigt illustreret med farvebilleder og nodeeksempler og bringer en del citater fra samtidige kilder til belysning af musik- og kulturhistorien. Her på siden kan du også finde supplerende materiale til bogen i form af omtale af relevante musikstykker og forslag til videre læsning inden for emnet.

255 Muslimernes religion - Tro, praksis og sharia 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Jens Forman Bogen indeholder en omfattende introduktion til islam samt 54 tekster til belysning af 17 temaer DKK Inkl. moms Introduktion og kommentarer giver ud fra den internationale faglitteratur og med en religionshistorisk metode en konkret og nuanceret beskrivelse af islams oprindelse, de 6 trospunkter, de 5 søjler, livsmønstret og ikke mindst shariaen i de 4 klassiske lovskoler samt de 4 centrale shariatolkninger i nutiden, sekularisme, modernisme, islamisme og traditionalisme. Tekstmaterialet belyser inden for de tre hovedområder tro, søjler, sharia - en lang række temaer. Det gælder f. eks: Muhammed og Dommedag, bønnen og valfarten, euro-islam, straffeloven og kvinders manglende ligestilling. Tekstmaterialet består primært af tekster, der belyser et tema indefra, dels de klassiske, normative tekster (Koran og Hadith), dels typiske, muslimske tolkninger i nutiden, også fra Danmark. Hertil kommer en række kritiske kristne og videnskabelige - tekster, der sætter den muslimske selvforståelse i perspektiv ved at beskrive og vurdere islam udefra. Som i enhver religion defineres islam af sine tilhængere, muslimerne. Derfor findes der mange former for islam, også i Danmark. Dette er søgt illustreret i bogen. Alligevel er der blandt muslimerne stor enighed om trospunkterne (f. eks. profetens enestående status), søjlerne (f. eks. ramadanens ubetingede nødvendighed) og ikke mindst shariaen som grundprincip for et retfærdigt samfund (selv om der er stor uenighed om den praktiske udformning). Og det rejser foruroligende spørgsmål, som også stilles i bogen: Er det på grund af shariaen eller religionen, at den muslimske verden har det så vanskeligt med demokrati og menneskerettigheder? Og er det muligt for kvinder at opnå en reel ligestilling i et sharia-påvirket samfund? Mytemotiver i dansk litteratur 2. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Ove Benn, Jørn Jacobsen En bog, der trækker tråde fra det danske skænlitterære reservoire tilbage til de klassiske myter DKK Inkl. moms Antologien påviser, hvordan danske skønlitterære tekster til stadighed er præget af de motiver, der er indeholdt i en række af de klassiske myter; Syndefaldsmyten, Ikarosmyten, Pygmalionmyten, Narcissusmyten, Ødipusmyten, Elektramyten og Theseusmyten. Bogen præsenterer en række genkommende motiver, der knytter sig til den enkelte myte, og skitserer nogle mulige analytiske vinkler. Bagest i bogen er samlet forslag til arbejdsspørgsmål og bibliografiske oplysninger. Her på siden kan du også finde supplerende materiale til bogen i form af henvisninger til perspektiverende tekster om nogle af historiens klassiske myter.

256 Når børn trives i børnehaven 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Anette Boye Koch Profession Hvordan ved pædagoger, at børn er i trivsel. Og hvad siger børnene selv om, hvad der gør dem glade? DKK Inkl. moms I sin forskning har Anette Boye Koch sat fokus på trivselsbegrebet for børn i danske daginstitutioner. Hun studerer normale børn, der allerede ER i trivsel og stiller skarpt på positive elementer i det gode børneinstitutionsliv. Projektet kombinerer etnografiske observationer, interviews med pædagoger, foto-børneinterviews og en spørgeskemaundersøgelse, som diskuteres og sammenholdes med kvalitative data. Børns trivsel beskrives både fra et pædagog- og et barneperspektiv. Pædagog-perspektiver Trivsel er noget pædagoger ser ved anvendelse af forskellige se-teknikker og med fokus på det glade barn. De forholder sig forskelligt alt afhængigt af om barnet befinder sig udenfor eller indenfor i børnehaven. Det ideelle barn i trivsel er et afstemt barn, som er i stand til at tilpasse sig pædagogernes forventninger, og de fysiske omgivelser er med til at bestemme, hvad pædagogerne ser. Børne-perspektiver Trivsel og glæde er noget, der sker mellem børn. Børn i positiv trivsel balancerer mellem at være en del af børnefællesskabet, udfordre de voksnes regler og samtidig bibeholde en god relation til både børn og voksne. De voksne er statister i børnenes egne trivselsprojekter, hvis man spørger børnene selv. Når elever skriver engelsk 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Hans Jørgen Klarskov Mortensen Undersøger en lang række sproglige forhold, som er væsentlige for elevernes beskrivelse af og forståelsen for det engelske sprog DKK Inkl. moms Når elever skriver engelsk er en bog, der undersøger, hvordan elever lærer engelsk: Hvad er karakteristisk for danske gymnasieelevers engelsk? Hvordan adskiller elev-engelsk sig fra indfødt engelsk? Bogen sætter desuden fokus på, hvordan en analyse af elevernes engelsk kan bane vejen for en mere effektiv sprogpædagogik. Denne tilgang er baseret på udenlandsk forskning, der viser en række sproglige forhold, som er væsentlige i både forståelsen og læringen af engelsk. Produceret med støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler.

257 Når ledelse bliver til ledelse af ledelse 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Frode Boye Andersen, Lars Qvortrup Profession Når ledelse bliver til Ledelse af Ledelse åbner for et anderledes perspektiv på ledelse i moderne organisationer: der forekommer langt mere ledelse end den ledelse, der udøves af ledere DKK Inkl. moms Når den enkelte professionelle træffer sine valg i det daglige arbejde, er det valg, der leder i praksis. I opgaveløsningen, i det kollegiale samarbejde, ja, i alt det som medarbejderne gør i organisationen, fungerer de som ledende på organisationens vegne. Og enhver organisation er i stigende grad afhængig af, at denne ledelse fungerer dygtigt på alle niveauer. Men perspektivet peger dermed også på nye udfordringer for ledelse: hvordan kan man lede denne vigtige ledelse, der foregår overalt i organisationen? Bogen viser, hvordan ledelse af ledelse bliver til som en genfortolkning af den ledelse og de relationer, der allerede er i organisationen. Bogen har sit afsæt i en række ledelsesteams arbejde med at udvikle deres ledelsespraksis som ledelse af ledelse. Udviklingen skaber efterspørgsel på en ledelse, der på én og samme tid kan træde tydeligere ind i ledelsesrummet og give mere råderum til medarbejderne. Dette dobbelte krav får stor betydning for kommunikationen i organisationen og i relationen mellem ledelse og medarbejdere, og bogen beskriver, hvordan man som ledelse kan håndtere denne udfordring. Når ledelse bliver til ledelse af ledelse er aktuel læsning for ledere i skoler, institutioner, afdelinger mv., der ønsker inspiration til at løfte ledelsesopgaven med ledelse af ledelse. Når matematikken slår rødder 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Aksel Bertelsen En tematisering af mødet mellem matematikkens verden og den fysiske virkelighed, vi kan registrere med vores sanser DKK Inkl. moms I matematik arbejdes med rette linjer uden bredde, med uendeligt mange kast med en mønt og lignende forestillinger, som ikke kan realiseres eksakt i virkelighedens fysiske verden. Denne bog viser gennem en række episoder fra matematikkens historie, hvordan sådanne abstraktioner har udviklet sig og hvordan de på trods af deres abstrakte natur kan give indsigt i den fysiske verden, vi oplever med vores sanser. Bortset fra nogle få opgaver kan bogen principielt læses på alle niveauer i gymnasiet og vil på de fleste studieretninger kunne bidrage med supplerende stof og overblik over matematikken. Dele af bogen, der beskæftiger sig meget med matematikkens abstrakte natur, vil nok have størst interesse på studieretninger med matematik på A-niveau. Platons tanker havde en afgørende indflydelse på udviklingen af den abstrakte matematik, så det er oplagt at bruge bogen til et tværfagligt samarbejde mellem matematik og oldtidskundskab i almen studieforberedelse, men bogen er også velegnet til mange andre forløb med matematik i almen studieforberedelse. Endelig er det muligt at finde emner til studieretningsprojekter, hvor matematik indgår sammen med fysik og med historie.

258 Når pædagogikken bringer mennesker sammen 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Bent Olsen Profession Et praksisnært studie af børns, pædagogers og medhjælperes liv i danske børnehaver DKK Inkl. moms Bogen undersøger, hvordan børn forskelsbehandles i danske daginstitutioner: En del tyder på, at daginstitutionerne ikke er løsningen på den negative sociale arv, men tværtimod en del af problemet. Kan det da bero på deres placering i forskellige bydele? Eller på personalets egen sociale baggrund? Svarene på de to spørgsmål fortsætter videre i udkastet til en rationel pædagogik for daginstitutionen. Bogen henvender sig til læseren, der gennem arbejdsliv, uddannelse og forskning kommer i berøring med spørgsmål, som har med familier, børn og institutioner at gøre. Forskningsarbejdet er også rettet til studerende på universiteternes bachelor-, master- og kandidatuddannelser samt diplomog professionsuddannelserne. Når pædagogikken bringer mennesker sammen er en selvstændig videreførelse af Bent Olsens ph.d. afhandling Pædagogik, pædagogmedhjælpere og pædagoger - arbejdsdelinger og opdragelsespraksis i daginstitutionen, Viborg PUC Natur og udeliv 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Niels Ejbye-Ernst, Dorte Stokholm Profession En teoretisk og praksisnær behandling af natur og udeliv i et pædagogisk perspektiv DKK Inkl. moms Udgivelsen henvender sig primært til pædagogstuderende, pædagoger og andre formidlere med interesse for natur- og udelivspædagogik, dog med særligt fokus på kompetenceområdet 'Natur og udeliv' i pædagoguddannelsen. Forfatterne forholder sig teoretisk og praksisnært til pædagogisk arbejde i uderummet, og det er udgivelsens fokus, at inddragelse af naturen i den pædagogiske praksis fremmer muligheden for rige naturoplevelser og frugtbare læringsmiljøer. Udvikling af pædagogiske forløb med et naturvidenskabeligt udgangspunkt fordrer viden, færdigheder og kompetencer, og udgivelsen bidrager med eksempler på naturfaglige vidensområder, der er relevante i forskellige pædagogiske institutioner og kontekster. Derudover introduceres og diskuteres naturbegrebet og naturfaglig dannelse samt didaktiske overvejelser og relevante læringsteorier. Endelig præsenterer udgivelsen udvalgte forskningsprojekter omhandlende naturens betydning for det gode liv med eksempler fra blandt andet udeskole, naturbørnehaver og inklusion af socialt udsatte børn. Med Natur og udeliv Uderummet i pædagogisk praksis får du en teoretisk og praksisnær introduktion til pædagogisk arbejde i natur og uderum.

259 Naturfagenes vilkår i Midt- og Vestjylland 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Profession Bogen er resultatet af et udviklingsprojekt, der fulgte i kølvandet på PISAundersøgelsen fra år DKK Inkl. moms Naturfagenes vilkår i Midt- og Vestjylland omhandler PISA-projektet, hvor et af projektets erklærede mål var at dokumentere naturfagenes vilkår i folkeskolen. Folkeskolens naturfag er inddraget med henblik på optimerende tiltag i læreruddannelsens naturfagsundervisning og i lærernes efter- og videreuddannelse inden for det naturfaglige område. Bogen henvender sig til videregående uddannelser inden for professionsområdet. Naturfagetsdidaktik i anvendelse - fra forskning til praksis i 13 CAND-projekte 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) CAND, Att: Karsten Enggaard Profession Beretningen om 21 større og mindre udviklingsprojekter i Center for Anvendt Naturfagsdidaktik, CAND DKK Inkl. moms Projekterne udførtes af omkring 100 naturfagsundervisere ved professionshøjskolerne samt deres studerende, samarbejdspartnere i skoler, institutioner, ungdomsuddannelser og forskere ved universiteternes naturfagsdidaktiske miljøer. Projekterne formidler dialog mellem den naturfagsdidaktiske forskning og undervisere. Flere af projektrapporterne beskriver desuden, hvorledes deres projekt har givet anledning til nye forskningsspørgsmål og udviklingsbehov.

260 Naturstofkemi 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Bo Paulsen Generel introduktion til naturstofkemi og biokemiske reaktioner. Indeholder opgaver og supplerende øvelsesvejledninger DKK Inkl. moms Bogens første kapitler giver en bredere, mere generel introduktion til naturstofkemi og biokemiske reaktioner. I de følgende kapitler behandles farve, smag og duft og til slut omtales udvalgte grupper af naturstoffer mere indgående. Emnerne har varierende sværhedsgrad, men der er relevant materiale om naturstofkemi til alle gymnasiale niveauer og det er derfor tilstræbt, at kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden. Bogen indeholder opgaver til de enkelte kapitler, og der er mulighed for at downloade øvelsesvejledninger til eksperimenter med naturstoffer. Naturstofkemi er beregnet til supplerende undervisning i kemi på gymnasialt niveau. New American Frontiers 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Thomas Secher Lund En temabaseret grundbog der berører samtidige brudflader i det moderne USA DKK Inkl. moms New American Frontiers er en temabaseret grundbog, der arbejder med emner, der berører samtidige brudflader i det moderne USA, som enten betyder, eller kommer til at betyde, markante forandringer for individ og samfund i årene fremover, og som sætter 'The American Dream' i et nyt lys. Bogen er inddelt i tre kapitler, der belyser hhv. den amerikanske drøm, identitet og samfundsopbygning gennem forskellige problemstillinger. Kapitel 1 A Nation United, or a Nation Divided? belyser polarisering i det amerikanske samfund. Den amerikanske folkesjæl er ikke en entydig størrelse. kapitlet 2 Postindustrial USA The Demise of the American Dream? ser på overgangen fra industri- til videnssamfund, med dertilhørende udfordringer i forhold til ufaglærtes plads i samfundet. Kapitel 3 ser på grænseproblematikken. Til trods for landets økonomiske og sociale udfordringer har USA stadig en enorm tiltrækningskraft for mange af nationens sydlige naboer. Formålet med denne bog er at præsentere eleverne for samfundsrelevante problemstillinger belyst gennem såvel aktuel sagprosa som nyere skønlitterære tekster. Engelskfagets metoder vil blive eksemplificeret gennem relevante opgaver og gennem bevidstgørelse om, hvordan faget kan bidrage til at belyse en sag. Hvert kapitel afsluttes med forslag til tværfagligt samarbejde med elevaktiverende arbejdsformer Hver tekst indledes med en 'pre-reading' øvelse, der sigter mod en forståelsesmæssig åbning af teksten og emnet for eleverne. Til hver tekst er der endvidere knyttet interaktive opgaver, ofte med fokus på ordforrådstræning eller grammatik.

261 New York City - The Making of the Urban Individual 1. udgave, 1993 ISBN Forfatter(e) Rene Bühlmann Samling af tekster fra mere end et århundrede om storbyen New York byen, som aldrig sover DKK Inkl. moms New York the big apple er indbegrebet af storbyen. Uden at have været der, har de fleste mennesker dannet sig forestillinger om livet i gaderne og bydele som Broadway, Wall Street, Harlem og Chinatown. Denne antologi af digte, noveller og uddrag fra mere end et århundrede giver et indblik i menneskers reaktion på storbylivet og følger udviklingen af storbymentaliteten. Antologien New York City - The Making of the Urban Individual er arrangeret kronologisk, så det er muligt at forstå teksterne i en historisk og samfundsmæssig sammenhæng. Desuden indeholder bogen gloser, illustrationer, leksikon, arbejdsopgaver, tidstavle samt temaopdeling. Her på siden kan du også finde supplerende materiale til bogen i form af en linksamling, der kan bruges til det videre arbejde med bogen i undervisningen. New York City - The Making of the Urban Individual henvender sig til alle på ungdomsuddannelserne. Now & Zen - Post-Modern Stories from London 1. udgave, 1995 ISBN Forfatter(e) Rene Bühlmann En antologi med eksempler på den nye britiske litteratur, der tager udgangspunkt i Londons byliv DKK Inkl. moms Gennem seks noveller tegner udgivelsen et postmoderne billede af litteraturen og livet i det 20.århundredes sidste to årtier. Hovedscenen for dem alle er London - en by, der er ved at klæde sig på til et nyt årtusind. Bogen er illustreret med eksempler på den arkitektoniske omklædning. Antologiens noveller har vekslende sværhedsgrad og kan derfor anvendes på alle niveauer i den gymnasielle og den voksne undervisning. Her på siden kan du også finde supplerende materiale i form af rettelser til bogen.

262 Now You are talking 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Torben Lindy Christensen Lær at tale engelsk! Udgivelsen består af tekster, der henvender sig til den studerende, som har få forudsætninger for at kommunikere på engelsk DKK Inkl. moms Now You Are Talking en engelsksproget bog, der lærer eleverne at tale engelsk. Bogen er opdelt i 10 korte og simple kapitler, som handler om den engelske familie Wilson. Teksterne er forsynet med gloser og mange pædagogisk tilrettelagte øvelser - f.eks. krydsordsøvelser. Ny dansk litteratur. Systimes periodeserie udgave, 2004 ISBN Forfatter(e) John Mogensen, Knud Ryg Olsen, Ole Ravn En antologi med tekster fra 1970'ernes kriser og modsætninger, fra 1980'ernes optimisme og individualisme og fra globaliseringen og frisættelsen i slutningen af det 20. århundrede og starten af det DKK Inkl. moms Antologien omfatter perioden fra 1970 til 2004 og giver et fyldestgørende indblik i den nyeste tids litterære indslag og dermed også deres samtid og samfundsmæssige kontekst. Antologien er struktureret kronologisk i tre hovedafsnit - krise og modsætninger , optimisme og individualisme , globalisering og frisættelse men giver samtidigt et overblik over de tematiske sammenhænge mellem teksterne. Bogen kan både bruges som grundbog til undervisning i den allernyeste danske litteratur, og som udgangspunkt for et historisk undervisningsforløb.

263 Ny fransk grammatik 3. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Karen Husegård, Ida Staunskjær, Einar Ronsjö En kort grammatisk gennemgang af de væsentligste regler for fransk sprogbrug DKK Inkl. moms Bogens systematiske og overskuelige opbygning gør det let at orientere sig inden for de enkelte grammatiske emner. Bogen er et godt og hurtigt hjælpemiddel til det skriftlige arbejde. Sproget i bogens eksempler er almindeligt talesprog, der bygger på et centralt ordforråd. De grammatiske forklaringer er gjort så enkle og letforståelige som muligt. Bogen indeholder også et kort kapitel om udtale og orddannelse samt et udvidet register. Ny fransk grammatik er en del af et undervisningssystem, der også indeholder Franske øvelser. Bogen henvender sig primært til ungdomsuddannelserne, men kan også bruges de første år på seminariet. Ny fransk grammatik - øvelser 2. udgave, 2002 ISBN Forfatter(e) Karen Husegård, Ida Staunskjær, Einar Ronsjö Øvelser beregnet til systematisk træning af fransk grammatik DKK Inkl. moms Øvelserne i denne bog kan anvendes i forbindelse med bogen Ny fransk grammatik, andre grammatikker eller til selvstudium. Bogen indeholder følgende øvelsestyper: Indsætningsøvelser Analyseøvelser Oversættelsesøvelser Som hjælp ved oversættelse fra dansk til fransk er udvalgte franske gloser opgivet.

264 Ny musik efter udgave, 2001 ISBN Forfatter(e) Ursula Andkjær Olsen, Palle Andkjær Olsen Løfter sløret for et af de 20. århundredes oversete børn - nemlig fænomenet ny musik, der giver det musikalske udtryk mere kant end man længe har set DKK Inkl. moms Ny kompositionsmusik, ny partiturmusik, moderne klassisk musik, musikalsk modernisme, avantgardemusik, eksperimenterende musik - kært barn har mange navne. Men i denne bog forstås ny musik - i overensstemmelse med hvad der efterhånden har vundet hævd som en samlebetegnelse for det væld af højst forskelligartede veje og verdener, som komponister i det 20. århundrede har valgt som deres. Ny musik efter 1945 indeholder noder og partiturer til de værker og værkuddrag, bogen gennemgår og er derfor en lille musikantologi. Med gengivelsen af partiturer og med de grundige analyser af en række nymusikalske værker er bogen trods den ny musiks ry som vanskelig musik let at gå til. Bogen behandler et bredt udsnit af værker - fx Boulez, Ligeti, Stockhausen, Cage, Berio, Nørgård, Crumb, Reich, Schnittke, Pärt og Abrahamsen. Bogen giver dermed et indblik i et bredt felt af indfaldsvinkler til musik - vinkler, som også kan være frugtbare for arbejdet med såvel klassisk musik som populærkulturel og etnisk musik. Bogen henvender sig til musikundervisningen på ungdomsuddannelserne samt på videregående uddannelser, men kan bruges af alle, der interesserer sig for nyere tids musikalske udvikling. Ny skriftlighed - En brugsbog 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Marlene Ballebye, Sidse Selsing, Søren Drejer Fra fem minutters kreativ skrivning til store skriveprojekter. Øvelser der gør det sjovt at skrive DKK Inkl. moms Ny skriftlighed en brugsbog præsenterer en række større og mindre skriveøvelser lige til at tage frem og bruge i den daglige undervisning. Der er små kreative kom-i-gang-øvelser, skriv-om-øvelser og journalistiske småopgaver også med levende billeder og eleverne skal altid bruge deres faglighed for at løse opgaverne. Der er længere øvelser, der klæder eleverne på til de store skriftlige opgaver i gymnasiet og hf (SSO, SRP og AT-synopsis). Øvelserne er enkle og overskuelige og rigtig mange af dem er simpelthen sjove. Øvelserne er skrevet så de er henvendt direkte til eleverne. De fleste øvelser har en forankring i faget dansk, men bogen tilbyder også øvelser, der kan anvendes i andre fag. Ideen bag bogen er dels, at man lærer at skrive godt ved målrettede, trinvist opbyggede øvelser, dels at man lærer (bedre) af at skrive. Bogen tilgodeser på den måde det øgede fokus på udvikling af den generelle skrivekompetence også i fag uden skriftlig dimension den ny skriftlighed. Ny skriftlighed en brugsbog tilbyder et rum for skriftlig progression i dansk og på tværs af fag.

265 Nye tendenser i pædagogisk udviklingsarbejde 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Brita Foged, Peter Møller Pedersen, Marianne Hamann Johnsen, Rene Deleuran, Annli Falk, Brian Kjær Andreasen, Grethe Sandholm, Hanne Værum Sørensen, Jan Jaap Rothuizen, Johanne Hempel, Jørn Bjerre, Keld Ørskov, Line Togsverd, Morten Anker Hansen, Niels Ejbye-Ernst, Op Profession Efterfølgeren til bogen 'Tendenser i pædagogisk udviklingsarbejde' (2003) sætter i en række helt nye artikler fokus på den seneste viden inden for feltet pædagogisk udviklingsarbejde DKK Inkl. moms Denne bog favner bredt inden for pædagogisk udviklingsarbejde. De enkelte artikler tager udgangspunkt i erfaringer fra en række konkrete udviklingsarbejder inden for det pædagogiske felt. Bogen kan bruges af alle der arbejder med pædagogisk udviklingsarbejde både studerende, professionelle, undervisere og konsulenter. Artiklerne spænder fra refleksioner over konkrete pædagogiske udviklingsprojekter til at indkredse fænomenet generelt og politisk. De fleste forfattere er undervisere ved pædagoguddannelsen. De formidler deres individuelle erfaringer, dilemmaer, succes er og faldgruber fra forskellige pædagogiske udviklingsprojekter. Tilsammen formidles der pædagogiske udviklingsprojekter fra de fleste fagområder i pædagoguddannelsen. Nye vinkler på erhvervspædagogik - udvikling i teori og praksis 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Barbara Day, Henriette Duch, Ulla Nistrup Jørgensen, Jette Larsen Profession Nye vinkler på erhvervspædagogik giver basis for bredere diskussioner af erhvervspædagogik og udvikling af denne DKK Inkl. moms Nye vinkler på erhvervspædagogik giver basis for bredere diskussioner af erhvervspædagogik og udvikling af denne. Udgivelsen kobler teoretiske tilgange med konkrete elementer fra udviklingsprojekter. Tre artikler omhandler betydningen af Læringsmiljø og relationer, både i overgangen til og på selve erhvervsuddannelsen og giver eksempler på, hvordan der kan arbejdes med at forbedre det. Under temaet Fornyelse af erhvervspædagogikken diskuteres forskellige pædagogiskdidaktiske udviklingstiltag, der har været med til at ændre de involverede skolers praksis, og som peger frem mod bredere ændringer i pædagogikken. Bogens sidste artikler sætter direkte spot på erhvervsskolelæreren og det felt, han eller hun skal navigere i. Formålet er at bidrage til og kvalificere diskussionerne om, hvad det kræver at blive og være en professionel erhvervsskolelærer. Nye vinkler på erhvervspædagogik forsøger at give fremstillinger, der kan bruges i Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik fx som introduktion til et emne eller som oplæg til diskussion om deltagernes egen praksis.

266 Nøgle til musikken 2. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Johannes Grønager En grundig og systematisk indføring i basale musikteori, der fører læseren ind i teorien trin for trin DKK Inkl. moms Bogen består af tre kapitler: Elementær musikteori er en introduktion til noder, skalaer, intervaller og akkorder. Harmonisk analyse giver indblik i, hvordan akkorder kan sættes sammen på forskellige måder og med forskellige virkninger. Rytmik handler om timing, betoning, puls, takt, rytmenotation, synkoper m.v. Bogen indeholder mange øvelser, som er en god hjælp i arbejdet med det teoretiske stof, ligesom de talrige nodeeksempler gør teorien let at forstå. Her på siden kan du også finde supplerende materiale til bogen i form af bl.a. arbejdsopgaver, øvelser og forslag til undervisningsforløb. Bogen kan bruges af enhver, der ønsker et solidt musikteoretisk fundament - som basis for at arbejde med musikanalyse eller for at synge og spille musik. Offentlig administration - kobling mellem terori, profession og praksis 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Elof Nellemann Nielsen Profession (Bog + ibog). Ved køb af denne bog leveres der også adgang til den tilhørende ibog. Udgivelsen henvender sig til grundforløbet for studerende ved Administrationsbacheloruddannelsen DKK Inkl. moms Offentlig administration kobling mellem teori, profession og praksis er en bog, der først og fremmest henvender sig til administrationsbachelorstuderende. Bogen kan også med fordel anvendes af en række faggrupper og uddannelser, både på grunduddannelses- og på efter- og videreuddannelsesniveau, med relation til offentlig administration.

267 Om at forske i anbragte børn og unges hverdag - hvordan kommer vi videre? 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Profession Bogen beskriver og diskuterer ud fra et antropologisk og psykologisk synspunkt, hvordan faglige tilgange præger forskningsfeltet for anbragte børn DKK Inkl. moms Der har i de seneste år været fokus på anbringelsesområdet, et tiltrængt fokus vil mange mene. Effekter af anbringelse, institutioner, tilknytning, børn og barndom er emner, der optager alle, som er engageret i området. Desuden stiller bogen spørgsmålene: Virker anbringelse? Gør institutionerne mere skade end gavn? Hvordan oplever børn det at blive anbragt uden for eget hjem? Om at forske i anbragte børn og unges hverdag - hvordan kommer vi videre? henvender sig til videregående uddannelser inden for professionsområdet. Om et kristenmenneskes frihed. Religionshistoriske hovedværker i uddrag 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Kvalificeret genvej til Luthers tænkning og den protestantiske kirkes væsentligste kendetegn DKK Inkl. moms Beskrivelse er på vej

268 Om observation i institution og skole 1. udgave, 2001 ISBN Forfatter(e) Søren Gytz Olesen Profession Bogen diskuterer 6 forskellige observationsstudier og kommenterer disse teoretisk og metodisk DKK Inkl. moms Om oberservation i institution og skole er en introduktion til en række konkrete eksempler - herunder en diskussion af spørgsmål som "deltagende observation". Desuden gennemgår bogen fortolkning af observationsstudier, kategorisering, objektivering og skabelse af distance, objektivitet og forklaringskraft, de sociale betingelsers indflydelse på institutionsinterne relationer samt, hvordan man kan håndtere disse i analysen. Eksemplerne er overvejende hentet fra både daginstitutioner, skoler og klasserumsobservationer samt et enkelt studie om en sygeplejestuderendes læring i praktik. Bogen henvender sig til lærere og pædagoger med særlig interesse for observation og iagttagelse samt studerende og undervisere på lærer- og pædagogseminarier, pædagogiske diplomuddannelser samt sygeplejeskoler mv. Om pædagogik og pædagogisk arbejde 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Erik Hygum, Søren Gytz Olesen Profession Bogen er en omarbejdet udgave af tidligere Introduktion til pædagogisk teori og praksis med sigte mod den pædagogiske assistentuddannelse DKK Inkl. moms Ambitionen er fortsat at præsentere pædagogisk teori ud fra et individ-, institutions- og samfundsperspektiv, og at synliggøre og drøfte forskellige perspektiver på pædagogisk arbejde. Bogen introducerer væsentlige, pædagogiske tilgange samt psykologiske, sociologiske og antropologiske teorier om menneskers udvikling samt dannelse og læring. Endvidere berører bogen forholdet mellem menneske og samfund, samtidig med at den præsenterer metoder til at udforske og udvikle den pædagogisk praksis. Udgivelsen har til formål at vise, at (sam)arbejde med børn, unge og voksne i en professionel pædagogisk sammenhæng baserer sig på et solidt fundament af viden, færdigheder og kompetencer. Om pædagogik og pædagogisk arbejde henvender sig både til elever på den pædagogiske assistentuddannelse og til studerende på 1. år på pædagoguddannelsen eller interesserede, der har brug for et overblik over faget pædagogik eller sammenhængen mellem pædagogisk teori og pædagogisk praksis.

269 Om pædagogisk teori og praksis 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Søren Gytz Olesen, Lars Wahlun Pedersen Profession En introduktion til faget pædagogik, der giver grundig indføring i centrale problemstillinger inden for det pædagogiske felt DKK Inkl. moms Med afsæt i en gennemgang af børnehavens historie, tegner bogen et billede af pædagogikken både som fag og profession. Bogens formål er således at skabe en ramme omkring en forståelse af pædagogik som fag i en uddannelse, som et teoretisk fag, der kan studeres videnskabeligt, og endelig pædagogik som en praksis, nemlig det vi kalder opdragelse. Om pædagogisk teori og praksis henvender sig til studerende og lærere på især pædagoguddannelsen, men vil også være relevant for f.eks. læreruddannelsen, Den Pædagogiske Grunduddannelse samt professionelle i det pædagogiske erhverv. Once upon a Time 1. udgave, 2004 ISBN Forfatter(e) Jeremy Watts Bogen åbner eventyrets verden op på ny for læseren igennem forskellige engelsksprogede eventyr DKK Inkl. moms Once upon a Time er en bog, der bygger videre på læserens forkundskaber til eventyrets verden. Desuden har bogen til hensigt at præsentere læseren for mange forskellige og mindre kendte engelsksprogede eventyr. Bogen indeholder genrertyper som folkeeventyr, kunsteventyr, legender, fabler, moderne vandrehistorier og romanuddrag. Forfatterne omfatter bl. a. Oscar Wilde, Somerset Maugham, James Thurber, Angela Carter, Suniti Namjoshi og Salman Rushdie. Undervisere kan ud fra bogen gennemgå lettilgængelige analysemodeller, baggrundsviden og forskellige artikler i undervisningen.

270 Ondskab og etik 1. udgave, 2011 Forfatter(e) Marianne Olsen, Birgitte Berner Fokus i bogen er ondskabens mange udtryk - lige fra latterligørelse til mord DKK Inkl. moms Bogen tematiserer ondskab i meget bred forstand, dvs. alt fra hån, spot og latterliggørelse over jalousi, misundelse, intolerance, had og racisme til psykisk vold, fysisk lemlæstelse og mord. I bogens teoretiske del gør forfatterne rede for grundlæggende etiske idéer såsom lykke- og pligtetik. Desuden finder man her en gennemgang af ondskabens kulturhistorie fra mytisk tid til i dag. Bogens anden del indeholder en samling litterære og historiske kildetekster af William Shakespeare, Rudolf Broby- Johansen, Georges Bernanos, Morten Nielsen, Victor Klemperer, Thorkild Bjørnvig, Jan Guillou, Bret Easton Ellis, Peter Tudvad, Primo Levi, Naja Marie Aidt, Amos Oz, Clara Kramer og Trine Andersen. Endelig har bogen arbejdsopgaver, som forbinder det teoretiske lærestof med de skønlitterære og historiske tekster. Ud over at bogen er en lærebog til etik i religion på både C- og B-niveau er den også tænkt som en bog til AT-forløb, idet den har stof, som kan anvendes i oldtidskundskab, filosofi, historie, samfundsfag, billedkunst, dansk, fremmedsprog og drama. Online videoer - på sociale medie- platforme. Nr udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Thomas Mosebo Simonsen, Steen Christiansen, Iben Bredahl Jessen, Jørgen Riber Christensen Online videoer eller p2p-videoer på sociale medieplatforme handler om, hvordan videoer distribueres og deles på internettet DKK Inkl. moms Med de sociale medieplatformes venne-netværk skabes opmærksomhed omkring audiovisuelle formater som: Viraler, Haul Vlogs, Remix og Mash Ups. Det er en kommunikation i nye formater, der overskrider den traditionelle broadcasting og skaber brugernes muligheder for at kommunikere med levende billeder uden de store medieagenturer eller statens indblanding. Den nye og frie kommunikation synes helt uden kontrol, men undgår man den markedsindflydelse, som i mange år har været den kontrollerende faktor? Og skabes der nye former for kommunikation, eller er de blot afledte af traditionelle og kendte kommunikationsformer med levende billeder? Online videoer på sociale medieplatforme sætter gennem en række artikler fokus på brugen og betydningen såvel som den æstetiske udformning af den audiovisuelle kommunikation til og fra brugere på internettet. Bogen er den anden i serien MÆRKK Æstetik og Kommunikation.

271 Opgaver og projekter i matematik 1. udgave, 2002 ISBN Forfatter(e) Uwe Timm, Kim Iversen Bogen indeholder opgaver og projekter der udfordrer løserens nysgerrighed og træner kreativ tænkning DKK Inkl. moms Bogen henvender sig til alle med interesse for at arbejde med matematik - både abstrakt og anvendt. Indholdet er både for undervisere og studerende. Bogens første del indeholder opgaver der udfordrer løserens nysgerrighed og træner i at tænke kreativt inden for matematik. Bogens anden del indeholder en mængde små projekter der indeholder anvendelser med didaktiske overvejelser og løses i grupper. Projekterne har hver et omfang af cirka en lektions længde. Bogen indeholder udførlige løsninger til alle opgaver. Opgaverne er af meget varierende sværhedsgrad og kan derfor bruges på alle gymnasiets niveauer. OPHI-II. Et moho-undersøgelses- redskab 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Birgit Randløv Profession Et undersøgelsesredskab, der bygger på Model of Human Occupation DKK Inkl. moms Dette tredelte undersøgelsesredskab indeholder: Et semi-struktureret interview som udforsker en klients aktivitetslivshistorie Vurderingsskemaer som giver et mål for klientens aktivitetsidentitet, aktivitetskompetence og aktivitetsrammernes indflydelse på klientens aktivitetsudøvelse. En narrativ livshistorie, der er konstrueret til at indfange fremtrædende kvalitative træk i en aktivitetslivshistorie. For at kunne bruge OPHI 2.1 effektivt skal ergoterapeuter have en tilbundsgående forståelse af dets formål, udvikling, teoretiske baggrund, indhold og mulige anvendelse. Denne manual diskuterer, hvordan OPHI 2.1 blev udviklet, beskriver instrumentets teoretiske fundament og giver detaljerede instruktioner for dets anvendelse.

272 Oplevelsesstedet - tekstanalytiske tilgange til oplevelsesdesigns. Nr udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Rasmus Grøn, Peter Allingham, Julie Bouchet, Sanne Dollerup, Nicolai Jørgensgaard Graakjær, Falk Heinrich, Sarai Løkkegaard, Kristina Skovgaard Pedersen, Tove Arendt Rasmussen En bog om design af fysiske oplevelsessteder DKK Inkl. moms Oplevelsesstedet - tekstanalytiske tilgange til oplevelsesdesigns handler om design af fysiske oplevelsessteder. Det er en problemstilling, som bliver mere og mere påtrængende i takt med, at brugere af det offentlige rum det være sig borgere, turister eller forbrugere forventer, at private og offentlige instanser leverer andet og mere end funktionalitet og brugbarhed, når de optræder fysisk i bybilledet. Den kendsgerning, at handel i stigende grad flyttes fra det fysiske til det virtuelle rum, burde desuden gøre oplevelsesdesign til et strategisk ærinde for detailvirksomheder, hvis den fysiske butik fremover skal kunne klare sig i konkurrencen med nettet. Nogle servicevirksomheder behøver ikke frygte denne konkurrence, da de har et produkt, som skal forbruges på stedet, fx hoteller og restauranter. For disse erhverv gælder det imidlertid, at de må skille sig ud på andet end pris, hvis beliggenheden ikke af sig selv gør opholdet på stedet unikt. Servicedesign er en af måderne at gøre en forskel på. Dette design kan imidlertid kopieres og måske overgås af konkurrenten. Oplevelsesdesign er derfor et oplagt alternativ. Oplevelsesdesign er også et godt tilbud til kulturinstitutioner som biblioteker og museer, der skal leve op til krav om øgede besøgs- og/eller udlånstal. Disse institutioner skal endvidere forholde sig til deres kunders forventninger om, at samlingerne præsenteres på en tidssvarende, mere sansenær og mere brugerinvolverende måde. Det er meget vel tænkeligt, at andre offentlige institutioner som fx sygehuse, plejehjem og skoler snart stilles over for samme udfordringer. De skal til at tænke på sig selv som potentielle oplevelsessteder. Hvordan undgår man, at der om føje år kun findes frisørsaloner, kaffebarer og en sporadisk bank i bymidten? Design af oplevelsessteder handler ikke kun om omsætning og overlevelse under nye konkurrencevilkår. Det handler også om at sikre et afvekslende, mangfoldigt og spændende offentligt liv, der tilbyder mulighed for både udfoldelse, adspredelse og indsigt. Oplevelsesstedet handler ikke om, hvordan designprocessen foregår. Bogen behandler steder, der er blevet designet, så de er oplevelsesrige. Oplevelsesstedet gennemgår eksempler på bemærkelsesværdige oplevelsessteder inden for detailhandlen, hotel- og restaurationsbranchen, folkebiblioteket og kunst dvs. kunst, der enten er stedsspecifik eller rokker ved forholdet mellem krop og sted. Hensigten er at analysere, hvad der virker, og eventuelt hvad det så bevirker. Tanken er at udlede principper for godt oplevelsesdesign ved at studere eksempler, der har haft succes. Det skulle gerne inspirere til mere godt oplevelsesdesign. Metoden beskrives nærmere i første kapitel, der også introducerer bogens øvrige kapitler. Oplevelsesstedet er skrevet af medlemmer fra MÆRKK, en vidensgruppe på Institut for Kommunikation (Aalborg Universitet). Alle bidragsydere på nær en tilhører sektionen Oplevelsesdesign.

273 Oplevelsesøkonomi 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Jan Halberg Madsen En introduktion til fænomenet oplevelsesøkonomi suppleret med praktiske eksempler DKK Inkl. moms Der sker meget i verden, som kan være svært at inkludere i lærebøger, ikke mindst i de store fags grundbøger. Derfor har vi valgt at søsætte en række korte temabøger om aktuelle erhvervsemner. En af disse er Oplevelsesøkonomi af Jan Halberg Madsen. Bogen er en introduktion til oplevelsesøkonomi, og er suppleret med praktiske eksempler. I en progressiv opbygning, gennemgår bogen følgende: Introduktion til oplevelsesøkonomi Teorigrundlaget et overblik Forbrugeren i oplevelsesøkonomien Konceptudvikling og innovation i oplevelsesøkonomien Oplevelsesøkonomiens anvendelsesområder Oplevelsesøkonomi 2. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Jan Halberg Madsen Bogen giver i et letforståeligt sprog en indføring i oplevelsesøkonomien og inddrager både en erhvervsøkonomisk og en humanistisk tilgang DKK Inkl. moms Oplevelsesøkonomi forundring, forandring, forvandling behandler dominerende teorier og værktøjer i alle led af værdikæden og belyser oplevelsesøkonomiens potentialer og mangfoldighed med eksempler og cases fra forskellige brancher nationalt og internationalt. Teorierne behandles ud fra en praksisnær tilgang med cases og eksempler som bl.a. Fårup Sommerland, Disney, Autostadt, Læsø Salt, Astrid Lindgren Verden, Rainforest Café og Britain s got talent. Desuden behandler bogen oplevelsesøkonomiske aspekter ifm. herregårde, sport- og musikevents, gastronomi og lystfiskeri. 2. udgaven har selvstændige kapitler om autenticitet, oplevelsesrum og events samt et nyt afsnit om oplevelsens psykologiske struktur. Udgivelsen henvender sig til alle med interesse for oplevelsesøkonomi. Velegnet til studerende på korte videregående uddannelser (KVU) og kan anvendes på gymnasieniveau.

274 Oplysningstiden - da det moderne tog form 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Jørgen Olsen En tekstantologi om oplysningstiden, hvor epokens forfattere diskuterer, hvad det vil sige at være menneske DKK Inkl. moms Oplysningsforfatterne var optaget af, hvordan vi opfatter omverdenen, og hvad der er nødvendigt for et civiliseret samfund. De godtog kun svar, der var baseret på fornuft, iagttagelse og eksperiment. Oplysningsforfatterne forkastede dermed alt, hvad der hvilede på religiøse forestillinger eller spekulation. De hævdede også, at mennesket er et frit individ med medfødte (menneske)rettigheder, og at det overordnede mål for opdragelse og undervisning er det menneske, som tænker og handler selvstændigt. Politisk førte oplysningsforfatternes synspunkter til demokrati og humanisering af samfundene. Deres spørgsmål og svar er derfor stadig genstand for debat både intellektuelt og politisk. I denne antologi kan man møde deres tanker. Optimering ½ 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Jens Kjærgaard, Sven-Erik Halling- Jacobsen Bogen lægger op til samarbejde mellem matematik og økonomiske fag DKK Inkl. moms Samspillet mellem matematik og økonomi har i dagens gymnasium høj prioritet. Denne lærebog tager sit udgangspunkt i dette samspil. Lærebogens målgruppe er gymnasieelever med matematik på mellemeller højniveau, der ønsker at styrke deres matematisk-økonomiske kompetence. Lærebogen er specielt tilrettet bekendtgørelsen og læreplanen for Matematik A for handelsgymnasiet gældende pr. august Optimering har fokus på økonomisk matematik, hvor der indgår videregående matematik med partiel differentiation. Vi har udarbejdet nye formler omkring ellipser, der forener matematikken og økonomien. Disse elementer er en væsentlig del af det matematiske kompetencebegreb og bygger bro til de videregående uddannelser. Emnet understøttes på god vis ved brug af IT-værktøjer. Til lærebogen er der knyttet et website, optimering.systime.dk med supplerende stof og vedledning til brug af et IT-værktøj.

275 Orbit A - htx 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Ole Keller, Jan Møller, Tommy Kayser Gjøe, Jens Vaaben, Lis Jespersen, Morten Brydensholt, Per Holck, Jens Kraaer, Birgitte Merci Lund Dækker sammen med Orbit B htx kernestoffet i fysik på A-niveau. Indeholder udover kernestoffet også valgfrie emner, og på et tilhørende website findes der bl.a. interaktive øvelser, simulationer m.m DKK Inkl. moms Orbit A htx bygger videre på Orbit B htx, og er skrevet efter samme principper. Disse to titler dækker tilsammen kernestoffet i fysik på A- niveau. Bogens første 6 kapitler hører til kernestoffet og danner dermed baggrund for bl.a. det skriftlige pensum. Herudover indeholder bogen 5 valgemner: Kernefysik, Astronomi, Materialefysik, Halvledere og Relativitetsteori. Disse 5 emner kan hver især læses helt uafhængigt af den øvrige bog, og man kan også vælge at læse disse tidligere i forløbet. Bogens tilhørende website indeholder interaktive opgaver, simulationer, animationer og 500 redigerbare vejledninger, projektforslag og supplerende tekster. Orbit B - htx 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Ole Keller, Jan Møller, Tommy Kayser Gjøe, Jens Vaaben, Lis Jespersen, Morten Brydensholt, Per Holck, Jens Kraaer, Birgitte Merci Lund Grundbog der dækker den centrale del af stoffet i fysik på htx-uddannelsen DKK Inkl. moms Orbit B htx er skrevet med udgangspunkt i det eksisterende Orbit-system til stx, men er skrevet så den netop passer til htx-uddannelsen. Orbit B htx er tænkt som en grundbog, der kan suppleres med ekstra selvvalgt materiale, så undervisningen kan tilpasses fysik alene, eller indgå i et tværfagligt forløb. Bogen dækker den centrale del af stoffet på htx B-niveau og er opdelt i en introduktionsdel efterfulgt af tre hovedområder, men kan læses i den rækkefølge, man finder hensigtsmæssig. Desuden kan bogen anvendes på de videregående uddannelser.

276 Orbit BA - stx 2. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Ole Keller, Jan Møller, Claus Jessen, Tommy Kayser Gjøe, Jens Vaaben, Morten Brydensholt Orbit BA er skrevet til gymnasiets fysikundervisning på både B-niveau og A- niveau DKK Inkl. moms Orbit BA bygger videre på Orbit C og indeholder kernestof og supplerende stof til B- og A-niveau. I bogen møder du både kvalitative og matematiskfysiske forklaringsformer. Både kernestof og supplerende stof giver gode muligheder for samarbejde med andre fag. Afhængigt af valg af emner er der gode muligheder for samarbejde med andre naturvidenskabelige fag, matematik og humanistiske fag. Til kapitlerne hører en lang række eksempler, opgaver og eksperimenter. På websitet orbitbastx.systime.dk finder du en stor mængde interaktive opgaver, simulationer og animationer. Derudover også et stort antal forsøgsvejledninger, projektforslag og supplerende tekster, der kan give inspiration. Orbit C - stx 2. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Ole Keller, Jan Møller, Claus Jessen, Tommy Kayser Gjøe, Jens Vaaben, Johannes Grønager, Morten Brydensholt Bogen er udformet således, at man kan klare et helt C-niveauforløb uden tilkøb af temahæfter DKK Inkl. moms Bogen er opbygget med en klar adskillelse mellem kernestof og supplerende stof. Det supplerende stof kan læses uafhængigt af hinanden, og giver gode muligheder for tværfagligt samarbejde indenfor det naturvidenskabelige grundforløb og faget almen studieforberedelse. Bogen prioriterer fysisk argumentation højere end matematisk argumentation. Denne forekommer dog også i et vist omfang, idet eleverne bør opleve, at matematik er et velegnet sprog til at beskrive naturfænomener med. Bogen er rigt illustreret og i en udformning, som eleverne kan identificere sig med. Med et væld af eksempler, opgaver og studieaktiviteter støtter Orbit C underviseren i at tilrettelægge elevaktiverende undervisning.

277 Ordbøger - styrker og begrænsninger 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Marianne Larsen Giver et indblik i optimal anvendelse af ordbøger, og skærper brugerens evne til at afkode ordbøgernes informationer DKK Inkl. moms Ordbøger styrker og begrænsninger er bygget op i 3 kapitler. Første kapitel gør rede for optimal brug af ordbøger ved problematiske områder som fx. ordklasser, verbalmønstre, fraseverber og kollokationer. Disse emner behandler bogen med udgangspunkt i opslag i ordbøger, samt forskelle mellem amerikansk og britisk engelsk. Andet kapitel behandler ord og vendinger, som ikke nødvendigvis kan slås op i gængse ordbøger. Hovedvægten er på idiomatiske udtryk, som er grupperet tematisk. Tredje kapitel giver eksempler på neologismer (nye ord i det engelske sprog) fra de seneste år. Et mål er at bevidstgøre brugeren om de mange forskellige måder, hvorpå neologismer kan dannes, samt at gøre brugeren opmærksom på, at det engelske sprog er i konstant udvikling, hvorfor gængse ordbøger ikke er nogen hjælp. Kapitlerne er forsynet med mange øvelser, og der er en rettenøgle til øvelserne. På sporet af den rummelige skole 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Profession Bogen omhandler dannelsestænkningen i det moderne samfund, der betyder, at skolen i dag ændrer sig til den rummelige skole DKK Inkl. moms På sporet af den rummelige skole perspektiverer nogle af de pædagogiske og etiske udfordringer, som skolen står over for i den moderne forandringsproces, hvis den fortsat skal rumme alle elever uanset faglige og sociale forskelle. Det centrale i bogen er, at specialpædagogikken bliver set i samspil med skolens almenpædagogiske virksomhed. Det inviterer til at fokusere på pædagogikken og undervisningen, hvor dannelsestænkningen altid er til stede. Bogen henvender sig til lærerstuderende og lærere, der arbejder med samspillet mellem almen- og specialpædagogikken i skolen.

278 På tværs af samfundsvidenskab - synopsis, mundtlig eksamen og AT 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Bjarne Villads Larsen En bog, der tilbyder et uundværligt overblik over samfundsvidenskaben med perspektivering til humaniora og naturvidenskab DKK Inkl. moms På tværs af samfundsvidenskab giver et overblik over samfundsvidenskaben med perspektivering til humaniora og naturvidenskab. Bogen er kortfattet og letlæst og er en god introduktion til samfundsvidenskab, både i samfundsfag og i almen studieforberedelse. Den sigter på udarbejdelse af synopsis og på mundtlig eksamen med synopsis - både til enkeltfaglig og tværfaglig anvendelse. Bogen giver et svar på, hvad samfundsvidenskaben egentlig er, og afgrænser samtidig samfundsvidenskab i forhold til andre fag og fakulteter. Stoffet bliver nærværende og praktisk anvendeligt gennem prøv-selvopgaver og eksempler på elevbesvarelser. Bogen rummer desuden tjeklister, fodnoter og litteraturliste til dem, der vil endnu længere ind i samfundsvidenskaben. Bogen kan også anvendes i forbindelse med studieretningsprojektet. På tværs af samfundsvidenskab henvender sig således primært til undervisning i samfundsfag og AT på andet år på stx, men kan med fordel også bruges i samfundsfag på andre ungdomsuddannelser. På vej til professionerne 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Søren Gytz Olesen, Gitte Sommer Harrits Profession Hvilke unge rekrutteres til professionsuddannelserne? Hvor kommer de fra, hvilke ressourcer har de, og hvordan forholder de sig til den profession, de er i gang med at uddanne sig til? DKK Inkl. moms På vej til professionerne undersøger rekrutteringsmønstre og professionsidentitet i et kvantitativt, komparativtdesign, der omfatter både velfærdsprofessioner og andre (nye og gamle professioner. Bogen beskriver, hvordan de studerende på professionshøjskoler og universiteter adskiller sig fra hinanden på spørgsmål som social baggrund og kulturelle ressourcer.

279 Paideia - grundbog til oldtidskundskab 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Brian Andreasen, Jens Refslund Poulsen Paideia - grundbog til oldtidskunskab er den første bog på dansk skrevet specielt til faget. Bogen har modtaget støtte fra Ernst Andersen og Tove Dobel Andersens fond DKK Inkl. moms Den antikke kulturs påvirkning af europæisk kultur har været massiv, så for bedre at forstå os selv i dag, må vi studere antikken i Grækenland og Rom. Paideia - grundbog til oldtidskunskab giver en fremstilling af de væsentligste genrer inden for græsk litteratur og tænkning: epos historiografi drama filosofi retorik poesi Den belyser også, hvordan romerne og efterantikken har videreudviklet disse genrer. Derudover giver bogen en kort, fokuseret gennemgang af den antikke græske kunst og dens indflydelse på romernes og efterantikkens billedkunst. Paideia er den første grundbog skrevet specielt til faget oldtidskundskab på dansk.

280 Panorama - Landskaber i kunsten fra middelalderen 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Hans Jørgen Frederiksen, Søren Elgaard, Ingeborg Bugge, Jørgen Eriksen, Henrik Juhl Andersen, Karina Lykke Grand, Mogens Nykjær Et værktøj til analyse af landskabets rolle i kunsten gennem tiden DKK Inkl. moms Bogen tager læseren med på en inspirerende rejse gennem kunstens mange landskaber fra den tidlige middelalders religiøst forankrede mosaikkunst til vore dages moderne maleri. Bogen viser, at landskabsmaleriet kan opleves og forstås på mangfoldige måder, og den er derfor en øjenåbner med stor relevans i en visuel tidsalder som vores. Bogen indeholder en grundlæggende introduktion til analyse af landskabsmalerier, artikler om landskabets rolle i maleriet gennem kunsthistorien og praktiske øvelser tilrettelagt med henblik på undervisning i faget billedkunst på både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. På er der analyseøvelser og inspiration til det videre arbejde med landskaber i kunsten. Panorama kan med fordel anvendes på både ungdomsuddannelser og seminarier. Bogen er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Passaparola 1 1. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Giulia Bellesso Noes, Birgitte Pedersen, Susanne Gram Larsen Et begyndersystem i italiensk beregnet til både voksenundervisning, ungdomsuddannelserne og begynderniveau på de videregående uddannelser DKK Inkl. moms Denne første del af Passaparola-serien består af tekstbog incl. to CD'er med lytteøvelser og oplæsning af bogens tekster. Hver lektion består af en tekst, opgaver til lytteøvelserne, grammatik, grammatiske øvelser og samtaleøvelser. Teksterne tager udgangspunkt i dagligliv i Italien med temaer som familie, hverdagsliv, ferie og fritid. Øvelserne i bogen fokuserer især på samtale og lægger vægt på, at man skal kunne klare sig i Italien. Sidst i bogen finder man en grammatisk oversigt og en ordliste. Passaparola har et stort billedmateriale, der giver indblik i italienernes dagligdag og er velegnede til samtale på italiensk. Derudover er der mulighed for særskilt at købe et hæfte med skriftlige øvelser.

281 Passaparola 1 - skriftlige øvelser 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Susanne Gram Larsen Skriftlige øvelser til Passaparola DKK Inkl. moms Øvehæftet følger lektionerne i bogen. Til hver lektion er der en oversættelsesøvelse fra dansk til italiensk samt andre øvelser af forskellig art. Der er både traditionelle indsætnings- og bøjningsøvelser og andre lidt sjovere øvelser med fx billeder eller krydsogtværs. Øvelserne har fokus på den grammatik, der hører til de enkelte lektioner, men der er også repetitionsøvelser. Ordforrådet er primært taget fra bogen. Passaparola 2 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Birgitte Pedersen, Susanne Gram Larsen Et begyndersystem i italiensk beregnet til både voksenundervisning, ungdomsuddannelserne og begynderniveau på de videregående uddannelser DKK Inkl. moms Denne anden del af Passaparola-serien består af en tekstbog, der indeholder: Et varieret tekstmateriale inden for mange genrer og emner Samtaleøvelser Lytteøvelser og tilhørende opgaver Øvelser i udtale Grammatik, der forklares overskueligt med øvelser Oplysninger om italiensk levevis og kultur Lektionerne er forsynet med billeder, der illustrerer italiensk dagligliv, og som vil være velegnede som udgangspunkt for samtale på italiensk. Der er også mulighed for at købe en CD-er med lytte- og udtaleøvelser. Passaparola 2 er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tipsog lottomidler. Serien omfatter: Bog ebog CD er med oplæsning af bogens tekster CD med lytteøvelser Skriftlige øvelser med opgaver i tilknytning til bogens grammatik og oversættelser

282 Passaparola 2 (sampak) 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Birgitte Pedersen, Susanne Gram Larsen Hele pakken til Passaparola DKK Inkl. moms Denne pakke består af: Passaparola 2 Passaparola 2 - skriftlige øvelser Passaparola 2 - lytteøvelser Passaparola 2 - oplæsning Passaparola 2 - skriftlige øvelser 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Susanne Gram Larsen Øvehæftet til bogen af samme navn. Hæftet indeholder forskellige indsætnings- og bøjningsøvelser DKK Inkl. moms De skriftlige øvelser følger lektionerne i bogen Passaparola 2. Til hver lektion er der en oversættelsesøvelse fra dansk til italiensk samt andre øvelser. Udover traditionelle indsætnings- og bøjningsøvelser indeholder hæftet også øvelser med f.eks. ordforråd og krydsogtværs. Øvelserne har først og fremmest fokus på den grammatik, der hører til de enkelte lektioner men repeterer også bogens kapitler. Ordforrådet i øvelserne er primært taget fra bogen - desuden er flere, nye gloser oversat. Serien omfatter: Bog ebog CD er med oplæsning af bogens tekster CD med lytteøvelser Skriftlige øvelser med opgaver i tilknytning til bogens grammatik og oversættelser

283 Per Kirkeby Bind 1+2 (sampak) Dansk version 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Ane Hejlskov Larsen Sampak med Per Kirkeby. Malerier (Bind 1) og Per Kirkeby. Malerier (Bind 2). 1, DKK Inkl. moms Per Kirkeby. Malerier (Bind 1) Registrant over Per Kirkebys malerier fra den første spæde begyndelse i 1957 til det år, hvor hans udenlandske karriere begyndte. Bogen består af gengivelse af samtlige billeder i farver. Teksten i de tolv kapitler analyserer Per Kirkebys kunstneriske udvikling og temaerne i hans billedværker. Per Kirkeby. Malerier (Bind 2) Udgivelsen omhandler Per Kirkebys internationale gennembrud, som fandt sted i perioden fra 1978 til Samtidig indeholder den en værkfortegnelse over kunstnerens malerier, overmalinger og tavler fra perioden. Per Kirkeby. Malerier (Bind 1) 1. udgave, 2002 ISBN Forfatter(e) Ane Hejlskov Larsen Registrant over Per Kirkebys malerier fra den første spæde begyndelse i 1957 til DKK Inkl. moms Registrant over Per Kirkebys malerier fra den første spæde begyndelse i 1957 til det år, hvor hans udenlandske karriere begyndte. Bogen består af gengivelse af samtlige billeder i farver. Teksten i de tolv kapitler analyserer Per Kirkebys kunstneriske udvikling og temaerne i hans billedværker. Et pragtværk for enhver, der interesserer sig for Kirkeby.

284 Per Kirkeby. Malerier (Bind 2) 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Ane Hejlskov Larsen Udgivelsen omhandler Per Kirkebys internationale gennembrud, som fandt sted i perioden fra 1978 til Samtidig indeholder den en værkfortegnelse over kunstnerens malerier, overmalinger og tavler fra perioden DKK Inkl. moms Den danske maler Per Kirkeby (f. 1938) har med sin omfattende og originale produktion siden begyndelsen af 1960 erne opnået international anerkendelse. Denne bog omhandler det internationale gennembrud, som fandt sted i perioden fra 1978 til Samtidig indeholder den en værkfortegnelse over kunstnerens malerier, overmalinger og tavler fra perioden. Bogen er en fortsættelse af kunsthistoriker Ane Hejlskov Larsens første værkkritiske udgivelse på 500 sider, der udkom i en dansk udgave på Borgens Forlag i 2002 og i en engelsk udgave på Verlag der Buchhandlung Walther König i Bind I rummede en værkfortegnelse over Kirkebys malerier, overmalinger og tavler i årene fra 1957 til Bind II dækker Kirkebys internationale gennembrud, og i bogens fem kapitler giver Ane Hejlskov Larsen et overblik over Per Kirkebys maleriske produktion i 10-året. I disse år bliver Kirkeby bl.a. professor ved kunstakademiet i Karlsruhe, får op igennem årtiet separatudstillinger på anerkendte europæiske udstillingssteder samt deltager i toneangivende gruppeudstillinger. Kirkeby forlader de kvadratiske masonitmalerier fra 1960 erne og 1970 erne til fordel for store lærreder og slår over i dramatiske figurkompositioner, som snart afløses af en konceptuel kubisme. Med inspiration fra den europæiske kunsthistorie og fra egne erfaringer med skulptur udvikler han nye motiver og faser i sit maleri. Kirkeby bliver en del af det kunstmiljø, der samler sig om den tyske gallerist Michael Werner i Køln. Han udvikler et særligt forhold til byen Aars i Vesthimmerland, hvor han op igennem 1980 erne giver danskerne mulighed for at følge med i hans kunst via en årligt tilbagevendende efterårsudstilling. Bogens anden del består af en række oversigter, der bygger på et omfattende kildemateriale fra danske og tyske arkiver. Den rummer bl.a. en billedfortegnelse over 630 malerier, 80 tavler og 34 overmalinger fra perioden. Dertil kommer et appendiks til bind I med malerier, der er dukket op efter udgivelsen i Billeddelen bliver suppleret af værkfortegnelsens oplysninger om billedernes udstillingshistorie og proveniens. I oversigten over de udstillinger, som Kirkeby har deltaget i, kan man læse, hvad pressen skrev, og hvordan hans kunst blev fortolket i forhold til tidens kunst- og modestrømninger. Overfor disse kuratoriske fortolkningsgreb sætter Ane Hejlskov Larsen Kirkebys egne indlæg og opfattelser i spil. Kirkebys syn på sin egen kunst og kunstscenen kan følges i oversigten over hans bogudgivelser og gennem citaterne fra hans dagbøger en biografisk oversigt. De seks oversigter opdeles visuelt af opslag med inspirerende tegnings- og fotomateriale fra perioden bl.a. fra Per Kirkebys egne arkiver. Per Kirkeby. Paintings (Bind 2). udgave, ISBN Forfatter(e) Ane Hejlskov Larsen Beskrivelse er på vej DKK Inkl. moms Beskrivelse er på vej.

285 Per Kramers Hovedbog 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Jan Jensen, David Kramer Et bidrag til at bevare mindet om en af Danmarks betydelige kunstnere som mere eller mindre selvforskyldt blev overset af kunst-parnasset DKK Inkl. moms Denne bog er blevet til i et samarbejde mellem en række af Per Krames venner som efter hans død samlede hans efterladte arkiver fra det Jydske kulturministerium i hvilket han var selvbestaltet kulturminister. Per havde planlagt at skabe et selvbiografisk værk over sit livs arbejder i form af en bog, Hovedbog. Døden kom ham dog i forkøbet, som Per selv sagde Livet er en drøm døden vækker os af. Vi har valgt at lave bogen ud fra Pers materiale, teksterne er forfattet af den mangeårige kammerat og kunstnerkollega Jan Jensen, indsamlingen af billedmateriale af vennerne Keld Preuthun, Hans Krull og Pers søn David Kramer. Denne bog er vores bidrag til at bevare mindet om en af Danmarks betydelige kunstnere som mere eller mindre selvforskyldt blev overset af kunst-parnasset. Perleporten - introduktion til grammatik 2. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Jørgen Wildt Hansen, Anne Marie Heltoft, Helle Banke Thoregaard Perleporten giver eleverne en indføring i almen og tværsproglig grammatik. Den er derfor velegnet som basisbog ved kursus i almen sprogforståelse DKK Inkl. moms Denne bogen griber eleverne der, hvor de er; mange helt uden grammatiske forudsætninger, andre med et vist kendskab til traditionel x og o grammatik. Ambitionen er at løfte eleverne ud over mekanisk udenadslære til fornøjelig indsigt i sprogets sammenhænge. Bogen skelner mellem sproglig funktion og sprogligt materiale. Derfor tager bogen udgangspunkt i ledanalysen, mens gennemgangen af ordklasserne og kombinationen af ordklasserne anskues som det materiale, leddene konstrueres af. De grammatiske kategorier præsenteres i danske eksempler, men udfoldes også i øvelsessætninger på engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk. Dermed inviterer Perleporten til tværsprogligt samarbejde. Bogen fokuserer på overordnet grammatisk forståelse, og tværgående grammatiske emner som f.eks. valens og kongruens behandles i selvstændige appendikser. Bogens fremstillingen og den pædagogiske tilrettelæggelse henter inspiration i nyere grammatiske retninger - funktionel grammatik, valensgrammatik, kontrastiv lingvistik og transformationsgrammatik. Perleporten forbereder eleverne på tænkemåder, som de senere vil møde som studerende ved højere læreanstalter. Samtidig fungerer den godt sammen med det interaktive grammatiske træningsprogram VISL, som er gratis tilgængeligt via Syddansk Universitets hjemmeside. Her på siden kan du også finde supplerende materiale til bogen i form af tests, overheadsider og rettenøgle. Bogen er først og fremmest anvendelig på ungdomsuddannelserne, men også videregående uddannelserne kan have gavn af den.

286 Pictures, Prose & Poetry 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Ole Laursen, Mogens Kjær, Karen Lemming Engelsksproget antologi sammensat af en række forskellige temaer, der kan bruges i tværfagligt samarbejde mellem billedkunst og engelsk DKK Inkl. moms Engelsk- og billedkunstfagene indgår på lige fod i denne antologi, hvor de specifikt faglige synsvinkler og arbejdsmetoder supplerer hinanden. Hermed opnår læserne en bredere og dybere forståelse af det enkelte tema. Bogen indeholder fire emner, der dækker dels to litterære perioder - Romanticism og Modernism - og dels emnerne London og Relationships. Hvert tema i antologien indeholder en introduktion med en kulturhistorisk ramme, hvorigennem læseren stifter bekendtskab med de sidste par hundrede års kulturhistorie. Antologien er velegnet til tværfagsundervisning og projektarbejde på gymnasieniveau, men den egner sig også til selvstudium. Bogen kan også med fordel anvendes på seminarierne. Plejefamilie - gaver og opgaver 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Niels Peter Rygård, Marianne Folden, Mette Larsen Profession Bogen kan bruges af plejeforældre og fagpersoner som en opslagsbog, hvor man kan hente viden om de forskellige former for plejeforhold, og blive klogere på hverdagens arbejde DKK Inkl. moms Plejefamilier i Danmark udfører et fantastisk arbejde for en stor del af de udsatte børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet. De engagerer sig, og giver barnet dentryghed og støtte der skal til, for at det kan udvikle tryghed, selvværd, få en god skolegang og på sigt klare sig godt i livet. Samtidig kan det være en stor udfordring at blive plejefamilie: man fortsætter med at være en helt almindelig familie, og bliver pludselig også en offentlig familie, hvor lovgivning og samarbejde med forvaltning og forældre sætter rammerne. Bogen kan bruges af plejeforældre som en opslagsbog, hvor man kan hente viden om de forskellige former for plejeforhold, og blive klogere på hverdagens arbejde. Med de mange bidrag fra erfarne forskere, praktikere og plejefamilier kan bogen læses af professionelle, forskere og lovgivere, samt anbragte børn og unge og deres forældre. Sproget er klart og enkelt. Vi håber, at vi med denne bog har givet fl ere familier lyst til at blive plejefamilie, og at nuværende plejefamilier vil få glæde af de forskellige perspektiver på livet som plejefamilie. Både de mange gaver, man får som plejefamilie, når man tager et nyt barn ind i familien, og de mange opgaver, som følger med.

287 Poesi dér Danske Raptekster udgave, 2004 ISBN Forfatter(e) Lars Bukdahl Den første antologi af danske raptekster i verdenshistoiren. Alle de væsentligste stemmer i den danske raps 14 år unge historie er repæsenteret med nogle af deres bedste og mest klassiske tekster DKK Inkl. moms Bogen præsenterer et bredt udvalg af danske raptekster, som litteraturkritikeren Lars Bukdahl har stået for udvælgelsen af. Han afrunder selv bogen med en grundig indføring i rappen og alle dens formaliteter, koder, formater og rollespil. Den danske rap har alt for længe levet en litterær spøgelsestilværelse. Nu kan man i lænestole og klasseværelser landet over omsider få syn for sagn. Og tag ikke fejl - dette ærkepoetiske, vildt gammeldags og absolut moderne fænomen er kommet for at blive! Poesien er lige her, dér! Politics in a Global World 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Birgitte Prytz Clausen En grundig værktøjskasse beregnet til analyse af sagprosa og med øvelser i skriftlighed gør bogen nyttig til brug i skriftlige opgaver DKK Inkl. moms Denne bog rejser mange af de spørgsmål, der ligger til grund for den globale politiske dagsorden: Multikulturalisme eller civilisationernes sammenstød? Kan man skabe demokrati ved at føre krig i Irak? Hvordan bruger politikerne medierne? Hvem kan klare sig i konkurrencen om markeder og arbejdspladser i den globaliserede verden? Hvad skete der med englændernes 'stiff upper lip'? Hvad betyder cricket og pæne manerer for indbyggerne i England? Politics in a Global World er et udvalg af non-fiction tekster som beskæftiger sig med nogle af disse spørgsmål. Antologien indeholder også en omfangsrig og grundig værktøjskasse med anvisning af metoder og redskaber til analyse af sagprosa. Bogen er udarbejdet til ungdomsuddannelserne men kan med fordel også anvendes på seminarierne.

288 PolitikNU - holdninger, magt og politiske systemer 2. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Peter Munk Christiansen, Rune Valentin Gregersen, Jørgen Goul Andersen, Aage Frandsen Beskrivelse er på vej DKK Inkl. moms Beskrivelse er på vej. Politisk psykologi 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Jonatan Kolding Karnøe En udgivelse til feltet mellem samfundsfag og psykologi. Her ser man blandt andet på, hvad holdninger er, og hvordan man kan påvirke dem DKK Inkl. moms Politisk psykologi er feltet mellem samfundsfag og psykologi. Her ser man blandt andet på, hvad holdninger er, og hvordan man kan påvirke dem. Bogen består af tre dele. Første del handler om holdninger, og hvordan man forsker i dem. Den anden del fokuserer på overtalelsespsykologien, der giver indblik i, hvordan politikere eller medier kan påvirke vores holdninger. Sidste del omhandler det politiske spil om magten fra et leder-, parti- og forhandlingsperspektiv. Politisk psykologi inddrager løbende relevant forskning såvel som praktiske eksempler fra den politiske hverdag. Med bogens mange cases, faktabokse og opgaver er der mulighed for at tilpasse bogen til den enkelte.

289 Primus - Demokrati. Emneforløb til almen studieforberedelse 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Mogens Herman Hansen, Peter Føge, Bonnie Hegner Belyser demokratibegrebet ud fra en lang række synsvinkler - bl.a. filosofisk, historisk og politisk - i et udviklingsmæssigt og videnskabeligt perspektiv DKK Inkl. moms Primus - Demokrati giver forskellige synspunkter på demokrati. Ressourcerummet omhandler bl.a. det athenske demokrati som ideologi, dets principper og institutioner. Bogen rejser også spørgsmålet om, hvorvidt det moderne demokrati er demokratisk. Indholdet af emneforløbet er først og fremmest udarbejdet af docent ved Københavns Universitet, Mogens Herman Hansen. Bogen sigter bevidst på, at arbejdet med emneforløbet peger frem mod den afsluttende eksamen i AT og er disponeret omkring den synopsisopgave, som eleverne skal udarbejde som afslutning. Primus - Demokrati er tænkt i forlængelse af de to grundbøger til AT, Primus 1 og Primus 2, men kan også bruges til andre grundbøger i AT og i andre fag, der har demokratiet som genstandsfelt, fx samfundsfag. Derudover kan bogen også anvendes i samfundsfag i grundskolens overbygning. Primus - Grauballemanden - et mønster- eksempel på flerfaglig videnskab 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Peter Andreas Toft, Peter Føge, Bonnie Hegner Belyser fundet af Grauballemanden og betydningen af det velbevarede moselig fra den danske oldtid ud fra en lang række synsvinkler, bl.a. naturvidenskabelige, historiske og etiske DKK Inkl. moms Bogen fokuserer på omstændighederne omkring Grauballemandens død og lægger dermed vægt på både konkret viden og personlig stillingtagen til en række videnskabelige og etiske spørgsmål. Primus - Grauballemanden er udarbejdet til almen studieforberedelse. Den indgår i Primus-serien som et selvstændigt bud på et konkret forløb mellem flere fag og hovedområder. Bogen sigter bevidst på, at arbejdet med emneforløbet peger frem mod den afsluttende eksamen i AT og er disponeret omkring den synopsisopgave, som eleverne skal udarbejde som afslutning. Primus - Grauballemanden er tænkt i forlængelse af de to grundbøger til AT, Primus 1 og Primus 2, men kan også bruges til andre grundbøger i AT. Derudover kan bogen også anvendes i historie i grundskolens overbygning.

290 Primus - grundbog og håndbog til almen studieforberedelse 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Peter Føge, Bonnie Hegner En ny revideret og ajourført udgave af bestsellerbøgerne, hvor Primus 1 og Primus 2 er forenet til én bog DKK Inkl. moms Denne udgivelse, hvor de tidligere Primus 1 og 2 er forenet til én bog, tager afsæt i de ændrede bestemmelser for faget og har indarbejdet tilbagemeldinger fra lærere og elever. Primus fokuserer på det specifikke for almen studieforberedelse: det imellem fagene, metaaspekter, videnskabsteori og studiekompetence. Bogen kan bruges uafhængigt af de emner, der tages op på den enkelte skole. Primus 2. Almen studieforberedelse på studieretnin 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Peter Føge, Bonnie Hegner Udformet som en forlængelse af Primus 1 i grundforløbet. Tilsammen dækker de to bøger de samlede kompetencemål i faget DKK Inkl. moms Primus 2 er en værktøjskasse, der kan gøres brug af på mange forskellige måder. Den er skrevet, så man kan tage enkeltdele ud efter behov, alt efter hvordan man har valgt at udforme forløbet på studieretningen. Der er forslag til opgaver efter de enkelte kapitler. Bogen kan også indgå som en naturlig videreførelse og afrunding af undervisningen i almen studieforberedelse, hvor man i grundforløbet på anden vis har opbygget en viden, der svarer til bestemmelsernes krav. Primus 2 sigter direkte på faget Almen studieforberedelse og giver et basismateriale for undervisningen fra grundforløbets afslutning og frem til studentereksamen i fagområdet.

291 Privatøkonomi 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Henrik Frølich, Peter Bang-Sudergaard Grundbog i privatøkonomi med eksempler og opgaver DKK Inkl. moms Privatøkonomi er en letlæst introdution, som skal klæde læserne på til at overskue og styre deres private økonomi. Bogen sigter efter at give en helhedsforståelse for privatøkonomi og introducerer vigtige begreber som indkomst, skat og rådighedsbeløb. Bogen gennemgår følgende emner: Indkomst og skat Investering Forsikringer og A-kasse Variabelt forbrug og opsparing Budgetlægning og budgetkonto Livscyklus og pension Undervejs er der eksempler og opgaver. Privatøkonomi indgår som en del af faget finansiering på B-niveau. Problemer og teknologi 2. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Peter Larsen, Morten Hesselberg Grove En sammenhængende, letforståelig og pædagogisk opbygget bog, der på et grundlæggende niveau fortæller om teknologibegrebet, produktudvikling og om sammenhænge imellem teknologi og samfund DKK Inkl. moms De enkelte afsnit i bogen Problemer og teknologi er opbygget med fagligt indhold og tilhørende forslag til projekt, hvor eleverne, ud fra egne erfaringer, anvender faglige metoder til at løse problemer. Her på siden kan du også finde supplerende materiale til bogen i form af bl.a. designeksempler af en bordskåner, et papirbaseret DPU-værktøj, et skema til procesbeskrivelse, retningslinier for miljøvurdering af produkter og en skabelon til en teknologirapport. Bogen henvender sig til faget Teknologi, niveau B og A i det tekniske gymnasium (htx), samt Teknologi, niveau C i det almene gymnasium (stx).

292 Problemløsende inklusion 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Jenny Bohr Profession Problemløsende inklusion anlægger et teoretisk perspektiv på, hvordan børn og unge med særlige udfordringer bedst hjælpes, og giver samtidig en lang række praktiske råd til at bringe disse teorier ind i en pædagogisk/lærerfaglig hverdag DKK Inkl. moms Et af bogens centrale omdrejningspunkter er nødvendigheden af at anskue hele gruppen/klassen, og ikke blot den enkelte som målet for den pædagogiske indsats. Problemløsende inklusion er konkret og anvendelsesorienteret, og bogen er udstyret med en pædagogisk værktøjskasse i den afsluttende del. Som supplement til værktøjskassen findes en række illustrationer, der viser konkrete eksempler på, hvordan mange af bogens ideer kan omsættes visuelt i det daglige arbejde med børn og unge. Eksempler, værktøjer og illustrationer er designet til at omhandle hele skole- og institutionsområdet. Bogen er skrevet på baggrund af mange års foredrag og rådgivningsforløb for professionelle. Den henvender sig til lærere, pædagoger og institutioner, som vil målrette deres indsats i forhold til inklusion af børn og unge med ADHD og andre kognitive forstyrrelser. Problemløsende inklusion kan læses selvstændigt eller i naturlig forlængelse af forfatterens tidligere bog Samarbejdsbaseret problemløsning (ViaSystime 2011). Professioner under pres - status, viden og styring 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Søren Gytz Olesen, Martin Blok Johansen, Lars Thorup Larsen, Gitte Sommer Harrits, Jens Erik Kristensen Profession Undersøger spørgsmålet om professionernes status og mulige statustab DKK Inkl. moms Professioner under pres indeholder både refleksioner over og analyser af status som selvstændigt fænomen, men også analyser af samspillet mellem en intensiveret politisk og administrativ styring samt de professionelle statuspositioner. Det centrale spørgsmål i bogen er, hvad der grundlæggende konstituerer den status, en profession i praksis kan gøre krav på, samt hvorvidt og hvorledes denne status udfordres gennem nye former for styring af den professionelle praksis. For at besvare dette spørgsmål kræves der både teorier om professioner og samtidig empiriske analyser på tværs af forskellige Professioner og institutionelle kontekster. Derfor rummer bogen en variation af bidrag lige fra rene teoretiske artikler om professioner til detaljerede empiriske studier af konkrete problemstillinger i den professionelle praksis. Bogens bidrag falder overordnet i to dele. Første del stiller skarpt på professionernes status, såvel generelt og teoretisk som for specifikke professioner. Et afgørende spørgsmål er her, hvilken rolle professionelle vidensformer spiller i den proces, hvorved en profession adskiller sig fra andre tilgrænsende faggrupper. Den anden del tager mere direkte fat i spørgsmålet om styring af professioner, herunder hvorledes professionel praksis udvikler sig i lyset af og i visse tilfælde i kontrast til nye statslige styringsformer.

293 Professionernes sociologi og vidensgrundlag 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Søren Gytz Olesen, Kirsten Beedholm, Karin Anna Petersen, Jette Steensen, Martin Blok Johansen, Katrin Hjort, Hans Jørgen Staugård, Anders Buch, Anne Marie Pahuus, John Benedicto Krejsler, Jens-Christian Smeby, Lars Thorup Larsen, Katja Brøgger Jensen, Gitte Sommer Profession I takt med at den danske velfærdsmodel er under forandring, sættes også velfærdsstatens professionelle under et større pres. Denne antologi tematiserer den udvikling, professionerne gennemgår i forhold til velfærdsstatens udvikling DKK Inkl. moms I takt med ændringer i den danske velfærdsmodel, kommer også velfærdsstatens professionelle under større pres. Prestigen omkring professionerne er ikke længere given og vidensgrundlaget, som professionelle bygger deres autoritet og arbejde på, defineres ikke længere alene af de professionelle selv. Antologien tematiserer forandringer i professionernes rekruttering, status og identitet, herunder spørgsmål om professionernes muligheder for fortsat at spille en afgørende rolle i forhold til velfærdsstatens udvikling. Bogen henvender sig til forskere, undervisere og studerende ved universiteter og professionshøjskoler, politiske beslutningstagere og aktører i det professionelle felt. 355 sider hardcover Med bidrag af Martin Blok Johansen, Alexander von Oettingen, Anne Marie Pahuus & Cecilie Eriksen, Jens Christian Smeby & Lars Inge Terum, Tom Skauge, Harald Grimen & Anne Elizabeth Stie, Katrin Hjort, Lars Thorup Larsen, Hans Jørgen Staugård, Gitte Sommer Harrits, Søren Gytz Olesen, Jette Steensen, John Benedicto Krejsler, Kirsten Beedholm, Lene Storgaard Brok, Marie Østergaard Møller, Kaspar Villadsen, Anders Buch, John Gulløv og Andreas Rasch Christensen

294 Professionsdidaktik - et særligt anliggende for professionshøjskolerne? 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) VIA UC v/kirsten Beedholm Profession Professionsdidaktik et særligt anliggende for professionshøjskolerne? tilbyder en række forskelligartede bud på, hvad professionsdidaktiske problemstillinger og spørgsmål kan være, og hvordan man kan arbejde med at undersøge eller udvikle disse DKK Inkl. moms Bogens artikler tage alle afsæt i konkrete cases inden for en bred vifte af professionshøjskolernes grunduddannelser i VIA University College. Artiklerne baserer sig dels på projekter, der målrettet undersøger effekter af forskellige typer af interventioner i relation til uddannelsesplanlægning eller undervisning; dels på undersøgelser af en professionel eller uddannelsesmæssig praksis med efterfølgende refleksioner over resultaternes betydning for uddannelse og undervisning. Med bidrag af: Kirsten Beedholm, Anne-Marie Skovsgaard Frederiksen, Birte Glinsvad, Charlotte Greve, Karen Marie Hedegaard, Jonna Jensen, Anne-Sofie Landbo, Karin Larsen, Margrethe Skovgaard Larsen, Lene Lerbech, Karin Lodberg, Karen Møller, Birgitte Lund Nielsen, Carsten Nielsen, Hanne Grethe Nielsen, Bente Rindsig, Maria Viftrup Schneider, Britta Stenholt, Erik Stærfeldt, Ruth Thygesen og Karsten Tuft. Projektorganiseret praktik i læreruddannelsen 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Andreas Rasch-Christensen Profession En metodebog om projektorganiseret praktik, der viser, hvordan man integrerer linjefag med pædagogiske fag DKK Inkl. moms Bogen beskriver og diskuterer såvel rammer som indhold i arbejdet med treklangen i forhold til praktikperioderne, bacheloropgaven og læreruddannelsen i almindelighed. Projektorganiseret praktik i læreruddannelsen giver en række konkrete, didaktiske og praktiske anvisninger til arbejdet med praktik i læreruddannelsen. Bogen retter sig mod lærerstuderende og undervisere på læreruddannelsen samt praktikskoler, der gerne vil kvalificere praktikken som samarbejdsprojekt.

295 Prometheusmyten Græske myter fra antikken til det 21. århundrede 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Anne Mette Borcher Hansen, Chresteria Neutzsky-Wulff Bogen indeholder 29 antikke og perspektiverende tekster af bl.a. Hesiod, Aischylos, Lukian, Æsop, Ovid, Nietzsche, Kafka, Camus, Staffeldt, Aakjær, Bjørnvig, Rifbjerg, Llambías og Magtens Korridorer DKK Inkl. moms Bogens fokus på Prometheus, Epimetheus & Pandora og myten om verdensaldrene giver mulighed for at arbejde med tematikker som: Skabelsesmyter Paradis og syndefald Ilden Håbet Kønsroller Kulturoptimisme/kulturpessimisme Etik og grænser i forhold til videnskab og teknologisk udvikling Prometheus-myter - græske myter fra antikken til det 21. århundrede udkommer også som ibog, en elektronisk bog med supplerende tekster og uddybende materiale og præsentationer, forslag til undervisningsforløb og øvelser, links og et udvalg af billeder, der belyser forskellige tidsaldres opfattelse og fremstilling af myten om Prometheus, Epimetheus og Pandora. Psykologi i dansk 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Susan Mose, Steffen Mailand Bogens tekster er skrevet af mennesker - de handler i reglen om mennesker, og de læses af mennesker. Derfor bruger denne bog psykologiske begreber og modeller som tekstanalytiske redskaber DKK Inkl. moms Bogens ærinde er at kvalificere brugen af psykologi i arbejdet med litteratur ved at præsentere en terminologi og ved at markere en bredde inden for feltet, der anerkender arven fra Freud og Jung, men i lige så høj grad fokuserer på moderne psykologiske temaer, der med fordel kan forstås med brug af nyere forståelsesrammer - at ængstes, at savne mening, at mangle sammenhæng, at være selvoptaget, at være utilpasset. Bogens antologidel er struktureret efter disse fem temaer, der måske nok er tidløse, men især træder frem i moderne tekster. Derfor er der også en overvægt af tekster fra det 20. og 21. århundrede. Flere af teksterne får et par ord med på vejen fra danske litteraturforskere, der har udvalgt og kommenteret de tekster, de i særlig grad har et personligt eller fagligt forhold til. Psykologisk læsning af litteratur kobles her til tre forskellige læsestrategier -den forfatterorienterede (biografiske), den værkorienterede (nykritiske) og den læserorienterede (receptionsæstetiske).

296 Psykologi i praksis 1. udgave, 2002 ISBN Forfatter(e) Bente Egelund Jensen, Susan Mose Bogen formidler teser og teorier i forlængelse af praktiske vinkler på psykologiområdet DKK Inkl. moms Bogens ti kapitler baserer sig på interviews med praktiserende psykologer inden for vidt forskellige grene af psykologifaget - med hver deres teoretiske afsæt. Kapitlerne omhandler bl.a. krisepsykologi, retspsykologi, børne- og familiepsykologi samt interkulturel psykologi. Titlens "praksis" skal forstås som både hændelser i virkeligheden og på klinikken. Hensigten er hermed at illustrere og eksemplificere forskellige psykologiske praksisformer og koble disse til fagets teoretiske rødder. Til hvert kapitel hører en autentisk case, som i de fleste tilfælde belyser genkendelige personer eller episoder. Bogen henvender sig til psykologiundervisningen på de gymnasiale uddannelser. Psykologiens veje 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Ole Schultz Larsen Giver et enestående indblik i menneskets psyke og adfærd og undersøger, hvorfor mennesker oplever, føler, tænker og handler, som de gør DKK Inkl. moms Psykologiens veje præsenterer forskellige retninger inden for psykologien: Psykoanalyse Behaviorisme Evolutionær psykologi Eksistentiel og humanistisk psykologi Kognitiv psykologi Socialpsykologi Bogen beskæftiger sig også med flere af de vigtigste psykologiske discipliner samt en række temaer med stor relevans for nutidens samfund; udviklingspsykologi, familieliv, kønsroller, omsorgssvigt og opdragelse for at nævne nogle få. På denne baggrund formår bogen at kaste lys over en række specifikke psykologiske problemstillinger - herunder stress, intelligens, kriser, kønsroller og læring. Bogen er bygget op, så hvert kapitel udgør en afsluttet helhed, som man kan arbejde med uafhængigt af andre kapitler.

297 Psykologiske feltundersøgelser. Psykologi B 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Ole Schultz Larsen Håndbog til arbejdet med feltundersøgelser i psykologi på B-niveau DKK Inkl. moms I forbindelse med undervisningen i psykologi på B-niveau skal eleverne selv designe og gennemføre mindre former for feltundersøgelser og være i stand til at præsentere undersøgelsen med brug af et metodisk begrebsapparat. Bogen Psykologiske feltundersøgelser er netop lavet med henblik på at indløse dette faglige mål. Bogen er lavet som en lille brugsbog, eleverne kan have i hånden, når de designer deres undersøgelse, udfører den og efterfølgende behandler deres data og rapporterer om undersøgelsen. Psykologiske perspektiver 1. udgave, 1996 ISBN Forfatter(e) Ole Schultz Larsen En introduktion til psykologiske retninger som psykoanalysen, behaviorismen, den eksistentielle og humanistiske psykologi samt den kognitive psykologi DKK Inkl. moms Bogen Psykologiske perspektiver giver eleverne en grundig introduktion til psykologifagets elementære retninger. I forlængelse af bogens emner ligger der muligheder for gode klassediskussioner og for at skærpe bevidstheden for den enkelte retnings særlige kendetegn. Her på siden er der også adgang til bogens tilhørende website, der indeholder supplerende materiale i form af interaktive øvelser i forlængelse af bogens temaer. Psykologiske perspektiver henvender sig til psykologiundervisningen på alle ungdomsuddannelser.

298 Pygmalion - Indføring i Almen sprogforståelse 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Hanne Dittmer, Simon Laursen Beskriver sproglige fænomener via eksempler på dansk og latin, og giver større bevidsthed om sproglæring DKK Inkl. moms Pygmalion er ikke en grammatik til noget enkelt sprog, men beskriver sproglige fænomener så alment som muligt. Eksempler er for det meste på dansk, som alle elever kender til, og latin, som er obligatorisk i forløbet. Dansk og latin står som sprog meget langt fra hinanden, og forskellene udnyttes til at klargøre begreberne, mens moderne fremmedsprog inddrages løbende. Der tages udgangspunkt i iagttagelser, eleverne selv kan gøre sig, enten i enkle sætninger eller i litterære tekster, der inddrager sproglige problemstillinger (f.eks. uddrag af G. B. Shaws Pygmalion). Målet er, at eleverne udvikler bevidsthed om sproglæring og evne til at stille præcise spørgsmål om sprog. Pygmalion indeholder dels kapitler om ordklasser, om sætningsanalyse, om sproghandlinger, om betydningslære, om sociolingvistik og om sproghistorie, dels latinske tekster tilrettelagt til elevernes niveau. Udgivelsen afsluttes med et efterord om, hvordan bogen kan bruges, og med forslag til arbejdsopgaver. Pædagogen som professionsbachelor 1. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Profession Ideen med antologien er at belyse den kommende fremtid for pædagogen og pædagogprofessionen ud fra forskellige synsvinkler DKK Inkl. moms Bogen præsenterer de tanker, som pædagoger gør sig i forbindelse med studiet til professionsbachelorgraden. Nogle glæder sig over studiet og andre kan være bekymret for fremtiden. For nogle er denne udvikling en logisk følge af, at der stilles større og større krav til professionen, hvorfor de faglige krav også må skærpes. Bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for pædagoguddannelsen, og antologien vil med sin forfatterkreds komme til at stå som et markant tidsbillede af synspunkter på denne uddannelse.

299 Pædagogik - introduktion til pædagogens grundfaglighed 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e), Johannes Andersen, Erik Hygum, Søren Gytz Olesen, Niels Ejbye-Ernst, Benedicte Madsen, Anne Marie Villumsen, Jenny Bohr, Gert Vorre, David Thore Gravesen, Peter Østergaard Andersen, Charlotte Brønsted, Birthe Juhl Clausen, Jan Thorhauge Frederiksen, Ellen Ravn Habe Profession En grundig og mangfoldig introduktion til centrale pædagogiske tematikker DKK Inkl. moms Udgivelsen henvender sig særligt til studerende på første studieår af pædagoguddannelsen grundfagligheden, men den kan bruges under hele uddannelsen. Bogen kan desuden fungere som opslagsværk og er generelt interessant for alle med bred interesse for pædagogik. Bogens 29 kapitler giver en grundig og mangfoldig introduktion til centrale pædagogiske tematikker og giver pædagogstuderende mulighed for at gå på opdagelse i de mange vigtige forhold og spændende spørgsmål, som udgør det pædagogiske arbejdsområde. Pædagoguddannelsen er konstrueret omkringen række kompetencemål, der igen er fordelt imellem en stribe vidensmål og dertil relaterede færdighedsmål. Denne udgivelse er komponeret omkring samtlige de kompetencemål, der gælder for grundfagligheden, og i de fleste tilfælde opererer udgivelsen med, at ét vidensmål med det relaterede færdighedsmål udgør ét kapitel. I nogle tilfælde har redaktører og forfattere dog fundet det naturligt at splitte videns/færdighedsmålene op i flere kapitler. Du kan se den eksakte fordeling af kapitler sammenholdt med vidensmål og færdighedsmål i kapiteloversigten og på den måde danne dig et klart overblik over, hvilke kapitler der retter sig imod hvilke vidensmål og færdighedsmål. Med denne udgivelse ved hånden kan du trygt gå i gang med dine studier, velvidende at samtlige kompetencemål og tilhørende vidensmål og færdighedsmål på hele 1. studieår er behandlet af en eller flere forfattere. Det store hold af forfattere, der bidrager til denne udgivelse, har alle fingeren på den pædagogiske puls. Nogle har deres daglige gang på landets pædagoguddannelser, hvor de underviser, udvikler og forsker, nogle er forskere på landets universiteter, og en håndfuld er konsulenter i forskellige pædagogiske sammenhænge. Du kan se en udførlig præsentation af alle 31 bidragende forfattere. Med udgivelsen får du et inspirerende, kvalificerende og diskuterende afsæt for dine studier på pædagoguddannelsen. Pædagogik i dagtilbud 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Ulla Pedersen, Lars Wahlun Pedersen, Morten Anker Hansen, Niels Ejbye-Ernst, Bodil Klausen, Vibe Larsen, Martin Blok Johansen, Kirsten Elisa Petersen, Ayoe Quist Henkel, Anette Boye Koch, David Thore Gravesen, Dorte Stokholm, Hanne Hauer, Kirsten Krøigaard, Frants Ma Profession Beskrivelse er på vej DKK Inkl. moms Beskrivelse er på vej.

300 Pædagogik i skole og fritid 1. udgave, 2016 ISBN Forfatter(e) Profession Beskrivelse er på vej DKK Inkl. moms Beskrivelse er på vej. Pædagogik i sociologisk perspektiv 2. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Søren Gytz Olesen, Peter Møller Pedersen, Stefan Hermann, Torben Næsby, Britta Nørgaard, Leif Hermann Profession Antologien tager udgangspunkt i de klassiske pædagogiske teorier og inddrager den nyere pædagogiks sociale kontekst DKK Inkl. moms Denne antologi består af otte introducerende artikler om nogle af de sociologiske tænkere, det spiller en væsentlig rolle i den pædagogiske debat: Karl Marx og Friedrich Engles Émile Durkheim Michel Foucault Niklas Luhmann Pierre Bourdieu Jürgen Habermas Thomas Ziehe Anthony Giddens. Alle artikler er suppleret med litteraturlister med forslag til videre læsning. Pædagogik i sociologisk perspektiv henvender sig specielt til studerende på lærer- og pædagogseminarier.

301 Pædagogik, pædagogmedhjælpere og pædagoger 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Bent Olsen Profession Bogen afdækker voksnes og især pædagogmedhjælpernes opdragelsespraksis af børn i daginstitutioner DKK Inkl. moms Hovedstrømningen i dansk daginstitutionsforskning har haft sin opmærksomhed på barndomskulturer og på børns sociale liv med hinanden og med voksne. Det er imidlertid et fåtal af studier, der som dette undersøger pædagogernes og pædagogmedhjælpernes praktiske virksomhed. Studiets sociologiske arbejdsmåde og de centrale teoridannelser stammer fra et udvalg af den franske sociolog Pierre Bourdieus forskningsarbejde og teoridannelse. Projektets empiriske arbejde ligger i forlængelse heraf og er et observationsstudie med fokus på fire pædagogmedhjælpere. Hertil kommer analyser af registerdata, data om pædagoger og pædagogmedhjælperes sociale baggrund, samt informantinterviews og diskursanalyser af institutionernes egen tekstproduktion. Pædagogik, pædagogmedhjælpere og pædagoger henvender sig til videregående uddannelser på professionsområdet. Pædagogiske praktikker 1. udgave, 2000 ISBN Forfatter(e) Søren Gytz Olesen Profession Bogen forholder sig til pædagogik, læring, opdragelse og socialisation i forhold til sociale praktikker DKK Inkl. moms Pædagogiske praktikker afstår fra at tilbyde løsninger eller måder at gøre ting bedre på. Bogen bygger på teser ud fra den opfattelse, at det bedste træk mod normative praksisteorier og tomme paroler er en insisteren på at beskrive, hvad der sker i det pædagogiske felt og forsøge at forstå hvorfor. Pædagogiske praktikker henvender sig til pædagogiske uddannelser inden for professionsområdet.

302 Qvo Vadis 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Elisabeth Nedergaard, Anders Jensen Tematisk opbygget bog til latindelen af Almen Sprogforståelse DKK Inkl. moms Qvo Vadis er en ny udgivelse til latindelen af Almen Sprogforståelse. Bogens 12 kapitler introducerer de centrale aspekter af det latinske sprogs opbygning og betydning. Til de latinske læsestykker er der afprøvede elevøvelser, der kan bidrage til elevernes forståelse for opbygningen af sprog og sammenhængen mellem sprog og kultur. Bogens rammeperson er Marcus Vinicius, den hjemvendte helt, der forelsker sig i den kristne Lydia og kommer i konflikt med alt det, han hidtil har set som de vigtigste værdier i tilværelsen. Forløbets tidsmæssige ramme er det 1. årh. e.kr., hvor Romerriget er på sit højeste, og hvor den første konflikt med den nye religion, kristendommen, opstår. Der kan hentes supplerende dokumenter til Qvo Vadis her. Radikalisering og terrorisme 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Beskrivelse er på vej DKK Inkl. moms Beskrivelse er på vej. RAP. Historie og analyse 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Thomas Meesenburg, Søren Lund-Olsen Rapmusikken - i historisk perspektiv og med analysemodel DKK Inkl. moms Rap handler om musikken i hiphopkulturen, der fra den spæde start i New Yorks ghettoer i 1970 erne udvikler sig til at blive et verdensomspændende musikalsk og kulturelt fænomen. Rap er i dag en af de dominerende udtryksmåder for unge overalt i verden, og bogen indkredser de elementer, der udgør genren. Læseren bliver taget med gennem rapmusikkens historie og introduceres til dens vigtigste aktører og særlige musikalske kendetegn. Med udgangspunkt i en lang række rapnumre præsenterer bogen en analysemodel med fokus på musikkens forskellige lag og rapperens flow. Rap henvender sig især til musikfaget i gymnasieskolen og hf, hvor den kan bruges på alle niveauer, men alle med interesse i rap-musik inviteres til at læse med. Bogen er forsynet med talrige illustrationer og eksempler fra både danske og udenlandske rappere.

303 Readings - An English Anthology with Literary Analysis 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Rasmus Hastrup, Lotte Jacobsen Denne antologi af skønlitterære engelske tekster præsenterer på engelsk forskellige litteraturanalytiske metoder kombineret med opgaver, der viser metodernes anvendelse i praksis DKK Inkl. moms Denne antologi præsenterer på engelsk forskellige analytiske metoder: Marxistisk, feministisk og postkolonial analyse, reader response, nykritik, psykoanalyse og strukturalisme. Gennem arbejdsopgaver til udvalgte engelske skønlitterære tekster viser bogen, hvordan de forskellige analytiske tilgange kan bruges i praksis. I bogen giver forfatterne også deres bud på, hvordan opgaverne kan besvares. Ud over den litteraturanalytiske tilgang har antologien opgaver inden for grammatik, ordforråd, udtale, lydskrift og oversættelse. Realismer - Modernismer 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Erik Svendsen, Steffen Auring En grundig gennemgang af begreberne modernisme og realisme og brug af disse i praksis DKK Inkl. moms Kan modernisme være andet end et uforståeligt og underligt begreb, og findes der forskellige realismer? Ja, lyder svaret i denne bog, der også giver en forklaring på hvorfor. Første del af bogen er en grundig indføring i realisme og modernisme, deres historie og hvordan man i praksis kan bruge begreberne i undervisningen. Anden del er en antologi, der strækker sig fra Edgar Allan Poe til Mette Moestrup. Samlingen dækker centrale dele af det litterære stofområde. Der er kanoniske tekster og mere upåagtede; danske, skandinaviske som internationale. Bogen indeholder desuden en indføring i realisme og modernisme i billedkunst og fotografi, der knytter an til bogens illustrationer.

304 Rebel & Remix - Rockens historie 2. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Per Reinholdt Nielsen Fortæller den spændende historie fra rockens første rebeller til nutidens flimrende remix af stilarter DKK Inkl. moms Bogen rummer 60 års musikhistorie ernes rock n roll, 1960ernes soul, folkrock, syrerock og britisk rock, 1970ernes heavy metal, punk, reggae, disco og krautrock, 1980ernes globale superstjerner, hip hop, house, techno og alternative rockscene og 1990ernes remix og revival i form af grunge, britpop, gangstarap, R&B, rave, postrock, lo-fi og boybands. Endelig er der i denne 2. udgave nye kapitler, der omhandler 00erne med rockens rekonstruktion, retro og mash up. Bogen er først og fremmest historien om musikken, men rocken bliver også belyst gennem beskrivelser af samfundet, musikindustrien og den teknologiske udvikling fra single og radio til LP og flersporsoptagelser videre til CD, sampler og MTV og til sidst til internet og MP3-filer. Hovedlinjerne bliver trukket op i seks oversigtskapitler, mens de enkelte genrer, deres lyd, betydning og vigtigste navne behandles i selvstændige kapitler. Motoren i rockens fortløbende historie er dynamikken mellem kunst og kommercialisme, mellem gaden og den etablerede musikindustri, mellem ungdommens vildskab og samfundets konservative normer og mellem støj og stilstand. Denne dynamik er også omdrejningspunktet for Rebel & Remix både i bogens første halvdel om den elektriske musik og i sidste halvdel med fokus på den elektroniske musik. Redskabsgymnastik (Bog + ibog) 2. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Henrik Taarsted Jørgensen Profession En udgivelse til idrætslærere, studerende og andre, der arbejder med spring- og redskabsgymnastik og fx parkour. (Bog + ibog) Ved køb af denne bog leveres der også adgang til den tilhørende ibog DKK Inkl. moms Den teoretiske del i Redskabsgymnastik tager i stort omfang udgangspunkt i nyere forskning vedrørende undervisning og begreber som klasseledelse og motivation. Den giver indsigt i relevante teorier og bidrager med ideer til organisering, differentiering og progression, ligesom den relaterer til relevante trin- og slutmål. En lang række redskabsgymnastiske færdigheder (fx baglæns rulle, håndstand og forlæns salto) bliver beskrevet og vist i forhold til den tekniske udførelse. Det demonstreres, hvordan der kan udøves modtagning, og hvordan færdighederne kan udvikles og indgå i sammensætninger og koreografier. I 2.-udgaven er der foretaget justeringer og tilføjelser i en del afsnit. Særligt kapitlerne om Læring, Undervisning og Parkour er omstruktureret og ændret med tilføjelser af helt nye afsnit.

305 Reduktion - Respekt - Resultat 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Hans Jakob Walhovd Profession Bogen arbejder struktureret med at forberede og gennemføre en reduktion af medarbejderstaben og med at få resten af virksomheden bragt sikkert videre på den anden side DKK Inkl. moms De klassiske discipliner inden for HR handler om at tiltrække, rekruttere, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere i virksomheden. En af disse discipliner skiller sig ud. For hvor det er positivt at finde, ansætte, fastholde og udvikle medarbejdere, er det negativt at skulle afskedige medarbejdere. Ikke bare er det ubehageligt. Det er også den måske vigtigste disciplin, du som leder skal kunne beherske. Dels er det vigtigt, at afskedigelserne foretages med udgangspunkt i virksomhedens strategi og ikke bare fordi et regneark dikterer det. Dels er der faldgruber i fyringsprocessen, som helst skal undgås. Endelig handler det om at forstå de menneskelige aspekter på alle niveauer i relation til de medarbejdere, som mister deres job, dem, der bliver tilbage og i forhold til dig selv. Denne bog er skrevet til dig, der har et større eller mindre ledelsesansvar. Bogen arbejder struktureret med at forberede og gennemføre en reduktion af medarbejderstaben og med at få resten af virksomheden bragt sikkert videre på den anden side af den krise, som har gjort det nødvendigt at skære ned. Reduktion Respekt Resultat tager udgangspunkt i, at man selv i en situation, hvor man er nødt til at påtvinge andre mennesker noget ubehageligt godt kan bevare respekten mellem mennesker. Det leder i sidste ende til de bedste resultater for alle involverede parter.

306 Reklame - eller hvordan sætter man sving i bevidstheden? Nr udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Jørgen Riber Christensen, Iben Bredahl Jessen, Nicolai Jørgensgaard Graakjær, Ole Ertløv Hansen, Lars Pynt Andersen, Anders Bonde, Lennard Højbjerg I en række artikler ser forskere fra MÆRKK ved Aalborg Universitet ind på forskellige virkemidler i reklamernes univers DKK Inkl. moms Reklame - eller hvordan sætter man sving i bevidstheden? Hvorfor fanger nogle reklamer opmærksomheden, mens langt de fleste bliver ignoreret? I en række artikler ser forskere fra MÆRKK ved Aalborg Universitet ind på forskellige virkemidler i reklamernes univers. Alt det, der gør at reklamerne får fat i vores bevidsthed: Humor, metaforer og musik er nogle af de emner, der tages op. Antologien fokusere også på digitale medier - og hvordan de spiller sammen med mere traditionelle medier og deres udtryk. Reklame - eller hvordan sætter man sving i bevidstheden? indeholder et antal artikler, som med hver deres undgangspunkt er fælles om at sætte fokus på, hvad der skal til for at aktivere opmærksomhed, bevidsthed og adfærd i kraft af medieformidlede reklameproduktioners æstetik. Bogens kapitler omhandler: Sving i bevidstheden, sammenføjningens kunst og bogens artikler Reklame og rammer for dannelse af spillerum Reklamer med sjæl Udviklinger i morskaben i dansk tv-reklame Musik og levende billeder i reklameformatet. En empirisk undersøgelse af relationen Fra tv til net. Reklamer i et tværmedialt og æstetisk perspektiv Reklamefilmens digitale æstetik Virale reklamevideoer. Transgression, markedsføring og sociale medier. Jørgen Stigel er redaktør på Reklame - eller hvordan sætter man sving i bevidstheden? Reklame er første udgivelse i skriftserien MÆRKK - Æstetik og kommunikation

307 Reklamepsykologi - mellem biologi og kultur 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Morten Haase, Conni Paldam, Uffe Schjødt Paldam Udgivelsen giver et bud på, hvad der gør, at reklamer virker og ikke virker DKK Inkl. moms Mennesket agerer og kommunikerer i krydsfeltet mellem biologi og kultur og det gælder også reklamer. Når du ser chokoladereklamer, reagerer din krop helt konkret. Men mundvandet er blot en af mange biologiske mekanismer, som reklamebranchen udnytter. Kulturen er også med til at bestemme, hvad du opfatter som attraktivt og gerne vil efterligne som forbruger. I Reklamepsykologi giver tre eksperter i kultur, markedsføring og hjerneforskning et samlet bud på, hvad der gør, at reklamer virker og ikke virker. Rekuttering og reproduktion 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Søren Gytz Olesen Profession Ph.d.-afhandlingen belyser de vilkår og muligheder, som opstår i tilknytning til valg af uddannelse DKK Inkl. moms Ph.d.-afhandlingen vedrører rekruttering til uddannelse analyseret både ud fra aktørens og det reproduktive felts perspektiv: Dvs. den enkeltes oplevelse af et personligt valg såvel som den sociale slægts- og livshistorie, der former den enkelte aktør. Rekruttering og reproduktion beskriver pædagoguddannelsens reproduktive og dominerede funktion: Uddannelsen kan alene henvise til en feminin omsorgshabitus, og i uddannelsessammenhæng er den placeret mellem en håndværksmæssig og teoretisk disciplin. Pædagoguddannelsen er således adskilt fra sin profession, fra sit håndværk, fra et teoretisk vidensindhold og fra en grundlæggende refleksiv diskussion af sig selv.

308 Relationer og anerkendelse. Specialpædagogisk værktøjskasse for lærere og pædagoger 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Flemming Platz Profession En grundlæggende indføring i de pædagogiske udfordringer, som arbejdet med specialundervisning af børn med særlige behov er forbundet med DKK Inkl. moms Denne bog tager afsæt i de daglige udfordringer og problemer i en dansk specialklasse. Udgangspunktet for bogen er derfor børn, der er ukoncentrerede, motorisk urolige og verbalt og fysisk udadreagerende. Mange af børnene er også fagligt og socialt belastede og har haft mange nederlag. Relationer og anerkendelse etablerer en grundlæggende forståelse for disse børn, og gennem indsigt i børnenes situation præsenterer bogen pædagogiske redskaber til såvel faglig som personlig udvikling i arbejdet med børn med særlige behov, både i specialklasser og almindelige klasser. Bogen er baseret på en række kvalitative interviews med erfarne lærere og pædagoger. Den henvender sig til folkeskolelærere, pædagoger og til studerende på diplom- og masteruddannelser inden for det pædagogiske fagområde. Relations 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Lisbeth Jacobsen En tekst- og opgavebaseret udgivelse med forskellige teksttyper henvendt til unge og voksne på niveauerne F, E og D DKK Inkl. moms Relations er en tekst- og opgavebaseret udgivelse, som henvender sig til unge og voksne på niveauerne F, E og D - dvs. avu, hg og grundskolens overbygning. Relations indeholder mange forskellige tekstgenrer så som artikler, noveller, digte, eventyr mm. Teksterne ledsages af mange varierede og aktiverende opgaver. Teksterne er niveaumæssigt opdelt i tre niveauer. Teksterne omhandler emnerne: Manners and respect Children and parents Singles and couples Friends and bullies Det er et varieret og omfangsrigt materiale med mange anvendelsesmuligheder.

309 Religion & psykologi 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Birgit Andersen, Jesper Sørensen En grundig introduktion til de klassiske religionspsykologiske teorier og metoder (Freud, Jung, James, Allport) DKK Inkl. moms Udgivelsen fokuserer bl.a. på følgende emner: Opdragelsens betydning for individets forståelse af religion Fænomenet religiøs coping i gennemgangen af forholdet mellem sygdom, religion og helbredelse Den moderne kognitionsforskning Selvudvikling som religiøst fænomen I den forbindelse stilles spørgsmålet om psykologi er en moderne form for religionserstatning. Udgivelsen indeholder en mængde opgaver, der udfordrer elever og kursister til selv at arbejde og tilegne sig viden. Eleverne får et fagligt begrebsapparat til at kunne analysere tekster, der bygger på religionspsykologisk empiri. Udgivelsen kan anvendes til introduktionsforløb, til perspektivering og som selvstændigt, veldefineret religionsfagligt emne. Materialevalget er yderst varieret og udvalgt, så det matcher målgruppen. Kapitlet om kognitiv religionsvidenskab er skrevet af Jesper Sørensen. Kan anvendes på både C- og B-niveau samt i tværfagligt samarbejde. Religion efter reformerne 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) I bogen giver en række forfattere forskellige bud på religionsfagets situation efter de mange forandringer i de seneste års reformer DKK Inkl. moms De seneste års reformer har sat nye rammer for undervisning i fagene på de gymnasiale ungdomsuddannelser. Dette gælder også for faget religion, og denne bog giver en række bud på religionsfagets situation efter de mange forandringer. Fokus hviler særligt på fagets didaktik. Nogle af de temaer, skribenterne behandler, er fx fagets nye B-niveau, dets nye eksistens som studieretningsfag og den nye position som fag på C- niveau i 2.g. Der er også artikler om feltarbejde og brugen af billeder i religionsundervisningen. En længere artikel behandler desuden religionsfaget som del af kultur- og samfundsfaggruppen på hf. Bogen henvender sig til alle, der er optaget af religionsfagets situation i dagens ungdomsuddannelser, og indeholder mange idéer til en tidssvarende religionsundervisning. Bogen kan også inspirere og vække til debat i faggrupperne på de enkelte skoler.

310 Religion i det senmoderne samfund 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Poul Storgaard Mikkelsen, Lise Ludvigsen Introduktion til den senmoderne religionsforståelse ud fra psykologiske, sociologiske, teologiske og naturvidenskabelige synsvinkler DKK Inkl. moms Formålet med bogen er at beskrive, hvordan religionens form og funktion ændrer sig i takt med samfundsudviklingen. Bogen indledes med en introduktion, der gennemgår religionens rolle og synet på religion i henholdsvis traditionssamfundet, det moderne og det senmoderne samfund. Der er fokus på den mangfoldighed af religionsudtryk, der ses i det nutidige, senmoderne samfund og dermed også på de institutionaliserede religioners ændrede rolle. Introduktionen følges bl.a. op af tekster inddelt i fem forskellige temaer såsom hjerneforskning og religion, sundhed og sygdom og debatten om intelligent design. Bogen er anvendelig i religionsundervisningen på stx og hf, både på C- og B-niveau. Desuden er bogen brugbar til undervisning i almen studieforberedelse i samarbejde med f.eks. biologi, fysik, samfundsfag og psykologi. Religion og kultur - en grundbog 3. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Allan Poulsen, Armin W. Geertz, Jørgen Podemann Sørensen, Hanne Følner, Lise Debel Christensen, Jørgen Bæk Simonsen, Esben Andreasen Bogen, der indeholder alfabetisk opslagsdel med korte ordforklaringer, er en introduktion til verdens religioner og til deres praksis i de respektive kulturer DKK Inkl. moms Religion og kultur - en grundbog er en introduktion til verdens religioner og til deres praksis i de kulturer, hvor de findes. Bogen er skrevet af erfarne formidlere inden for religionsfagene. Bogens grundholdning er den, at der er en nøje sammenhæng mellem religion og kultur, og at gode religionsstudier kræver, at man anskuer religionerne både 'udefra' og 'indefra'. Verdens levende religioner introduceres i et oversigtskapitel og ni særskilte kapitler. Med udgangspunkt i sekulariseringen og 'Guds død' introduceres religionskritikken samt nutidens teorier om religion og etik. Metoder og faglige begreber forklares i kapitler om religionshistoriske grundbegreber og religionsfagets metoder. Den alfabetiske opslagsdel, som indeholder korte ordforklaringer, gør bogen til en nyttig håndbog for enhver, som beskæftiger sig med religionsstudier. Bogen er målrettet religion i gymnasiet og på hf.

311 Religion: Teori, Fænomenologi, metode. Grundbog til religion B 2. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Dorte Thelander Motzfeldt Præsenterer fagets klassiske og nye teoretikere på en let tilgængelig måde og belyser undervejs fænomener som mystik, ritualer og hellige steder DKK Inkl. moms Denne grundbog anviser metoder, der kan bruges direkte i undervisningen. Bogen tager højde for læreplanens krav om kobling af teori og metode, ikke mindst i kraft af opgaverne i bogen. Bogen indeholder: en generel præsentation af faget og dets teoretikere belysning af fænomenerne ritual, myte, magi, mystik og hellige steder en introduktion til hermeneutiske og sociologiske metoder en gennemgang af projektrapporten. I 2. udgave af bogen er modellerne gjort tydeligere og mere pædagogisk anvendelige. 2. udgaven kan bruges parallet med 1. udgaven, da sidetallene ikke rykker sig.

312 Religioner i Japan - traditionelt og omkring årtusindskiftet 1. udgave, 2004 ISBN Forfatter(e) Esben Andreasen Bogen indeholder, udover en introduktion, både grundlæggende og andre tekster, der indeholder religionernes selvopfattelse, samt beskrivende og perspektiverende tekster om religionernes nutid DKK Inkl. moms Religioner i Japan er kendt blandt religionshistorikere som et område, der stadig udvikler sig. Ofte kommer religionerne i medierne, og ikke altid for det gode. I det sidste tiår før årtuskiftet indtraf begivenheder, som har rystet den religiøse verden i Japan: giftgasangreb i Tokyo udført af en ny religion, traumatiske begivenheder omkring det store jordskælv i 1995, og afsløring af zenbuddhisters medskyld i krigsophidselse før og under Anden Verdenskrig. Samtidig er det religiøse billede i de traditionelle religioner under ændring. Shinto lægger større og større afstand til fortiden ved at præsentere sig som en moderne, økologisk orienteret religion, og shinbuddhismen synes ikke at ville acceptere en passiv "laden-stå-til" holdning, men har ladet sig påvirke af moderne socialengageret buddhisme, blandt andet fra udlandet. Retfærdigvis må også ainu-religionen medregnes som en religion i Japan, men her er der for alvor tale om et oprindeligt folks døende religion. Der findes i bogen både grundlæggende tekster, tekster der indeholder religionernes selvopfattelse, samt beskrivende og perspektiverende tekster om religionernes nutid. Ud over en introduktion indeholder bogen 50 tekster, hvoraf de fleste ikke før har været publiceret, nogle direkte oversat fra japansk. Med hver bog følger en cd-rom med videosekvenser fra en række ceremonier i religionerne. Bogen henvender sig primært til religionsundervisningen i gymnasiale uddannelser og ved højere uddannelser. Religioner i Japan - traditionelt og omkring årtusindskiftet indgår i Systimes religionsserie "Religion og kultur."

313 Religionskritik 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Dorthe Enger En grundig gennemgang af religionskritikkens historie. Der er fokus på, hvordan religionskritikken udfolder sig i de præmoderne, moderne og postmoderne samfundstyper DKK Inkl. moms Den klassiske og moderne religionskritik er repræsenteret med bl.a. Freud, Marx, Nietzsche, Dawkins og Harris. Forfatteren anlægger aktuelle synsvinkler på stoffet, og der er et særskilt kapitel om globalisering og religionskritik, hvor emner som blasfemi, religion i det offentlige rum og terror bliver sat på dagsordenen. Udgivelsen er opgavebaseret, og formålet er at udfordre eleverne til selvstændig tilegnelse af viden og reflekteret stillingtagen. Religionskritik skal forstås som et bredt begreb, der ikke blot hænger sammen med sekulariseringen. Derfor indeholder materialet som en absolut nyskabelse en gennemgang af religionernes interne kritik, fx jøders og kristnes gensidige kritik samt kristnes kritik af andre kristne. Endvidere inddrager forfatteren mystik og nye åndelige bevægelser som eksempler på kritik af de etablerede religioner, bl.a repræsenteret ved Jes Bertelsen og Eckhart Tolle. Renæssancen - da mennesket kom i centrum 2. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) En bog om renæssancen og dens historiske baggrund DKK Inkl. moms Renæssancen da mennesket kom i centrum gør rede for renæssancens historiske baggrund, som sociale forhold, byen og kunsten, litteraturen samt naturvidenskaben. Udgivelsen giver en introduktion til de tre store italienske forfattere; Dante, Petrarca og Boccaccio. Bogen er rigt illustreret og indeholder centrale fremstillinger og kilder, der kan bruges i både den tværfaglige og særfaglige undervisning i historie, dansk, billedkunst, italiensk, matematik, fysik, filosofi og AT.

314 Ret og magt - retsfilosofi mellem etik og politik 1. udgave, 1993 ISBN Forfatter(e) Bent Rensch Bogen behandler centrale problemer inden for retsfilosofien som f.eks. forholdet mellem lovlighed og retfærdighed DKK Inkl. moms Kan en lovlig handling være uretfærdig? Og kan en ulovlig handling være retfærdig? Retsfilosoffer har i årenes løb givet mange forskellige svar på spørgsmål, der drejer sig om de problemer, der er forbundet med at definere, begrunde og udøve retfærdighed. Ret og magt - retsfilosofi mellem etik og politik præsenterer en række retsfilosofiske tekster fra den græske oldtid og frem til i dag. Hovedvægten er lagt på spændingsfeltet mellem forskellige former for naturretsfilosofi og retspositivisme. Bogen indeholder tekster af bl.a. Antifon, Aristoteles, Thomas Aquinas, Alf Ross, MacIntyre og Peter Høilund. Ret og magt - retsfilosofi mellem etik og politik henvender sig til alle ungdomsuddannelser. Her på siden kan du også finde supplerende materiale, der omhandler retsfilosofiske problemstillinger.

315 Rockmusik i tid og rum 1. udgave, 2000 ISBN Forfatter(e) Johannes Grønager, Anders Aare, Poul Rønnenfelt Få rock helt ind under huden. Bogen handler om oplevelse og analyse af en af vor tids mest karakteristike musikgenre DKK Inkl. moms Forfatterne af denne bog fokuserer på den interne musikanalyse, og det er således sammenhængen mellem de musikalske virkemidler og strukturer samt oplevelsen af musikken, forfatterne beskæftiger sig med. Bogens kapitler præsenterer nogle analysemodeller, som angriber musikken fra forskellige vinkler: Tid og rum Hook, break og gimmick Form Musikkens hus Tonalitet og harmonik Groove Sound Melodik og motiver Udtryksfelt Begrebet rockmusik skal i denne bog forstås i sin bredeste betydning. Det er vanskeligt og faktisk også uvæsentligt for denne bogs pointer at afgrænse rocken genremæssigt, bl.a. fordi den er i stadig udvikling og fusionerer flittigt med andre musikformer. Som eksempler på bogens analysemodeller inddrages undervejs et bredt udvalg af rockmusikkens klassikere, men udgangspunktet for analysen vil altid være den klingende musik. Her fra siden er der også adgang til bogens tilhørende website, der indeholder supplerende materiale i form af links til søgeværkktøjer og til websites med oplysninger om rockbands, henvisning til relevant litteratur, et soundværksted, eksempler på korte grooves samt praktiske analyseskemaer, der kan bruges i undervisningen. Bogen henvender sig til musikundervisningen på højniveau i gymnasiet og på HF, men kan også anvendes på de videregående musikuddannelser.

316 Romerriget. Samfund, familie, slaver 1. udgave, 2001 ISBN Forfatter(e) Jesper Carlsen Et historisk indblik i det romerske samfunds dagligliv og kulturelle udvikling DKK Inkl. moms For ca år siden var der ingen grænser ved Middelhavet. 60 millioner mennesker boede i Romerriget, som på det tidspunkt strakte sig fra England i nord til Sahara i Syd og fra Portugal i vest til Syrien i øst. Nogle var frie, andre var slaver. Nogle var rige, andre var fattige. Enkelte boede i byerne, de fleste arbejdede på landet. Denne bog handler om det romerske samfunds struktur og historie. En fyldig fremstilling er baggrunden for de 48 kildetekster og mange illustrationer, som belyser hverdagen for såvel rig som fattig i Rom. Bogen er beregnet til historieundervisningen i gymnasiet og på HF, men kan bruges af enhver, der interesserer sig for et af verdenshistoriens mægtigste storriger. Romerrigets historie - fremstillinger og kilder 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Jesper Carlsen En fantastisk spændende historie om Romerrigets spæde start, storhed og fald DKK Inkl. moms Romerrigets historie fremstillinger og kilder dækker de fleste aspekter af romerrigets historie og det romerske samfund. I fem kapitler gennemgår udgivelsen politikken i det gamle Rom, konger, kejsere, livet for befolkningen, symboler osv. Det hele er krydret med tekster til forskellige perioder, billeder, kilder og forslag til supplerende læsning. Udgivelsen er kortfattet og pædagogisk formidlet.

317 Salg i serviceorganisationer 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Per Rasmussen, Jesper Mark Mathiassen, Peter Erkmann Profession Salg og service betragtes i mange virksomheder som to separate discipliner. Denne bog forsøger at kombinere service med en salgsindsats. Bogen giver en række praktiske anvisninger, øvelser og værktøjer til hvordan servicesamtalen kan føre til et mersalg DKK Inkl. moms Det kræver store investeringer i markedsføring, at få en kunde til at henvende sig og herefter kræver det en god salgsindsats, at få solgt sit produkt. Men mange kunder kontakter selv virksomheden i forbindelse med deres efterspørgsel af service helt uden at virksomhederne markedsfører sig. Servicemedarbejderen har dermed en central rolle i kontakten til kunden - og virksomheden en oplagt mulighed for salg uden omkostningstung markedsføring. Som servicemedarbejder betragter man sig sjældent som sælger. Man ekspederer, servicerer og giver råd. Men allerede i servicesamtalen, har man sat en række mekanismer i gang, der potentielt kan føre til et salg. Det er disse mekanismer, og hvordan de kan anvendes effektivt, der er denne bogs fokus. Salg i serviceorganisationer henvender sig til medarbejdere, ledere, instruktører og andre interessenter, der til dagligt befinder sig i den mentale zone mellem service og salg. Bogen er praksisorienteret opbygget i et samspil mellem teori, praksis, eksempler og opgaver, og indeholder desuden en hel række konkrete redskaber til at tackle udfordringerne ved salg i serviceorganisationer. Til bogen hører tre appendiks, som henvender sig specielt til leder og salgstræner. Download de tre appendiks. Salsa 1. udgave, 2001 ISBN Forfatter(e) Henrik Beck Slår de spanske rytmer an i en gennemgang af det, der gør salsa til noget helt specielt inden for musikkens verden DKK Inkl. moms Salsa betyder sovs på spansk, men salsa er også navnet på en rytmisk musikgenre, som i disse år oplever en stærkt stigende popularitet. Med ca. 30 år på bagen er salsa en relativ ny genrebetegnelse. Ikke desto mindre rummer genren også musik, der er komponeret for over 100 år siden. Første del af denne bog tager udgangspunkt i de afrikanske og spanske rødder og følger udviklingen frem til vore dages salsa, ind imellem afbrudt af mere tekniske kommentarer. Anden del er bygget op omkring to musiknumre, som er gengivet i partitur, og som analyseres og perspektiveres i forhold til gængse spilleregler. Med bogen følger en cd med disse to numre i deres fulde længde samt med uddrag af de stykker, bogen analyserer. Her på siden kan du også finde supplerende materiale til bogen i form af musikarrangementer til download og lydeksempler fra Latin Real Book.

318 Samarbejdsbaseret problemløsning 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Jenny Bohr Profession En metodisk tilgang i omgangen med mennesker, der har svært ved at håndtere deres frustrationer på en hensigtsmæssig måde DKK Inkl. moms Samarbejdsbaseret Problemløsning henvender sig til dig, der beskæftiger dig med unge og voksne, med eller uden diagnoser, der har svært ved at håndtere deres frustrationer på en hensigtsmæssig måde. Baseret på grundtanken, at mennesker gør det godt hvis de kan, giver bogen dig en sammenhængende forståelse for disse mennesker, og med denne forståelse, konkrete handlemuligheder i samarbejdet med dem. Bogen giver også gode råd i forhold til mange af de problemer, du kan støde på, både i undervisnings, fritids og arbejdssammenhæng. Samarbejdsorienteret problemløsning tager sit udspring i en dansk kontekst og forfatterens egne erfaringer i arbejdet med en bred vifte af børn, unge og voksne med adfærdsmæssige udfordringer. På grund af sin praksisnære tilgang vil også pårørende til disse mennesker have udbytte af at læse denne meget konkrete brugsbog På forfatterens hjemmeside kan du læse mere om tilgangen: Problemløsende Samarbejde - Mennesker gør det godt hvis de kan

319 SamfNU - en grundbog til samfundsfag hhx C-niveau 2. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Ole Hedegaard Jensen, Peter Mouritsen, Flemming Gräs, Rune Valentin Gregersen, Michael Øe, Gunvor Vestergaard, Jakob Nørgaard- Petersen, Mads Christian Dagnis Jensen, Bo Beier Thorup, Henrik Kureer, Signe Maibom Krøjgaard, Klaus Holleufer, Rikke Erhardi Giver et systematisk og letforståeligt indblik i alle samfundsfagets dimensioner DKK Inkl. moms SamfNU er et undervisningsmateriale til samfundsfag på ungdomsuddannelserne, som er tilpasset niveau og studieretning. SamfNU præsenterer de samfundsfaglige dimensioner: Identitetsdannelse og socialisation Kultur og kulturmøder Ideologier og politiske grundholdninger Politiske beslutningsprocesser i Danmark Massemedier og politisk meningsdannelse Økonomi mål og midler Økonomien i et internationalt perspektiv Velfærdssamfundet Den Europæiske Union Danmark i en globaliseret verden Bogen belyser de forskellige dimensioner med kernetekster, som danner grundlag for basal forståelse af samfundet, og tematekster, der giver en nuanceret indføring i afgrænsede emner. SamfNU kaster lys over en række aktuelle samfundsfaglige problemstillinger - herunder kriminalitet, miljøproblemer og menneskerettigheder. Bogen er bygget op, så hvert kapitel udgør en afsluttet helhed, som man kan arbejde med uafhængigt af andre kapitler. SamfNU findes også som ibog, hvor du udover kernetekster også finder læsefokusspørgsmål, videoer, opgaver, interaktive opgaver og meget mere.

320 SamfNU - en grundbog til samfundsfag hhx C-niveau 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Birgitte Prytz Clausen, Ole Hedegaard Jensen, Peter Mouritsen, Morten Bülow, Flemming Gräs, Rune Valentin Gregersen, Bent Greve, Kirsten Krehan, Henrik Friis Madsen, Janne Bisgaard Wikman, Michael Øe, Martin Ingemann Hansen, Gunvor Vestergaard, Jakob Nørgaard-Peter En grundbog, der både tilbyder samfundsfagets kerneteorier, men som også tilbyder indføring i tematisk afgrænsede emner og cases DKK Inkl. moms SamfNU er inddelt i kernetekster, tematekster og cases, som danner grundlag for henholdsvis basal forståelse af samfundet, men også for nuanceret indføring i afgrænsede emner.' Ligesom eleverne i SamfNU får mulighed for at arbejde aktivt med stoffet, bl.a. ved brug af læsefokusspørgsmål og arbejdsspørgsmål. SamfNU er et undervisningsmateriale til samfundsfag, der henvender sig til C og B-niveau på ungdomsuddannelserne. SamfNU kan tilpasses det ønskede niveau og den relevante studieretning. Der findes bl.a. tekster på engelsk og tysk samt øvelser, der lægger op til samarbejde med matematik.

321 SamfNU - en grundbog til samfundsfag htx B-niveau 2. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Birgitte Prytz Clausen, Ole Hedegaard Jensen, Peter Mouritsen, Peder Meyhoff, Morten Bülow, Flemming Gräs, Rune Valentin Gregersen, Bent Greve, Kirsten Krehan, Henrik Friis Madsen, Janne Bisgaard Wikman, Michael Øe, Martin Ingemann Hansen, Gunvor Vestergaard, Jakob Giver et systematisk og letforståeligt indblik i alle samfundsfagets dimensioner DKK Inkl. moms SamfNU er et undervisningsmateriale til samfundsfag på ungdomsuddannelserne, som er tilpasset niveau og studieretning. SamfNU præsenterer de samfundsfaglige dimensioner: Identitetsdannelse og socialisation Samfund og teknologi Kultur og kulturmøder Massemedier og politisk meningsdannelse Politik i teori og praksis Ideologier og politiske grundholdninger Demokrati og menneskerettigheder Politiske systemer og EU Magt og afmagt Økonomi og miljø Økonomien i internationalt perspektiv Velfærdssamfundet Hvordan skabes samfundsfaglig viden? Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Bogen belyser de forskellige dimensioner med kernetekster, som danner grundlag for basal forståelse af samfundet, og tematekster, der giver en nuanceret indføring i afgrænsede emner. SamfNU kaster lys over en række aktuelle samfundsfaglige problemstillinger - herunder kriminalitet, miljøproblemer og menneskerettigheder. Bogen er bygget op, så hvert kapitel udgør en afsluttet helhed, som man kan arbejde med uafhængigt af andre kapitler. SamfNU findes også som ibog, hvor du udover kernetekster også finder læsefokusspørgsmål, videoer, opgaver, interaktive opgaver og meget mere.

322 SamfNU - en grundbog til samfundsfag htx B-niveau 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Birgitte Prytz Clausen, Ole Hedegaard Jensen, Peter Mouritsen, Peder Meyhoff, Flemming Gräs, Rune Valentin Gregersen, Bent Greve, Kirsten Krehan, Henrik Friis Madsen, Janne Bisgaard Wikman, Michael Øe, Martin Ingemann Hansen, Gunvor Vestergaard, Jakob Nørgaard-Peter En grundbog, der både tilbyder samfundsfagets kerneteorier, men som også tilbyder indføring i tematisk afgrænsede emner og cases DKK Inkl. moms SamfNU er inddelt i kernetekster, tematekster og cases, som danner grundlag for henholdsvis basal forståelse af samfundet, men også for nuanceret indføring i afgrænsede emner. Ligesom eleverne i SamfNU får mulighed for at arbejde aktivt med stoffet, bl.a. ved brug af læsefokusspørgsmål og arbejdsspørgsmål. SamfNU er et undervisningsmateriale til samfundsfag, der henvender sig til C og B-niveau på ungdomsuddannelserne. SamfNU kan tilpasses det ønskede niveau og den relevante studieretning. Der findes bl.a. tekster på engelsk og tysk samt øvelser, der lægger op til samarbejde med matematik. SamfNU - en grundbog til samfundsfag htx C-niveau 2. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Ole Hedegaard Jensen, Peter Mouritsen, Peder Meyhoff, Flemming Gräs, Bent Greve, Janne Bisgaard Wikman, Michael Øe, Martin Ingemann Hansen, Gunvor Vestergaard, Jakob Nørgaard- Petersen, Henrik Kureer, Signe Maibom Krøjgaard, Klaus Holleufer, Rikke Erhardi Giver et systematisk og letforståeligt indblik i alle samfundsfagets dimensioner DKK Inkl. moms SamfNU er et undervisningsmateriale til samfundsfag på ungdomsuddannelserne, som er tilpasset niveau og studieretning. SamfNU præsenterer de samfundsfaglige dimensioner: Identitetsdannelse og socialisation Samfund og teknologi Ideologier og politiske grundholdninger Politik i teori og praksis Økonomi og miljø Velfærdssamfundet Hvordan skabes samfundsfaglig viden? Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Bogen belyser de forskellige dimensioner med kernetekster, som danner grundlag for basal forståelse af samfundet, og tematekster, der giver en nuanceret indføring i afgrænsede emner. SamfNU kaster lys over en række aktuelle samfundsfaglige problemstillinger - herunder kriminalitet, miljøproblemer og menneskerettigheder. Bogen er bygget op, så hvert kapitel udgør en afsluttet helhed, som man kan arbejde med uafhængigt af andre kapitler. SamfNU findes også som ibog, hvor du udover kernetekster også finder læsefokusspørgsmål, videoer, opgaver, interaktive opgaver og meget mere.

323 SamfNU - en grundbog til samfundsfag stx & hf, C-niveau 2. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Ole Hedegaard Jensen, Peter Mouritsen, Morten Bülow, Flemming Gräs, Bent Greve, Janne Bisgaard Wikman, Michael Øe, Martin Ingemann Hansen, Gunvor Vestergaard, Jakob Nørgaard-Petersen, Mads Christian Dagnis Jensen, Signe Maibom Krøjgaard, Klaus Holleufer, Rikke Erha Giver et systematisk og letforståeligt indblik i alle samfundsfagets dimensioner DKK Inkl. moms SamfNU er et undervisningsmateriale til samfundsfag på ungdomsuddannelserne, som er tilpasset niveau og studieretning. SamfNU præsenterer de samfundsfaglige dimensioner: Indholdsfortegnelse Identitetsdannelse og socialisation Kultur og kulturmøder Ideologier og politiske grundholdninger Politiske beslutningsprocesser i Danmark Demokrati og menneskerettigheder Velfærdssamfundet Økonomi, globalisering og miljø Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Bogen belyser de forskellige dimensioner med kernetekster, som danner grundlag for basal forståelse af samfundet, og tematekster, der giver en nuanceret indføring i afgrænsede emner. SamfNU kaster lys over en række aktuelle samfundsfaglige problemstillinger - herunder kriminalitet, miljøproblemer og menneskerettigheder. Bogen er bygget op, så hvert kapitel udgør en afsluttet helhed, som man kan arbejde med uafhængigt af andre kapitler. SamfNU findes også som ibog, hvor du udover kernetekster også finder læsefokusspørgsmål, videoer, opgaver, interaktive opgaver og meget mere.

324 SamfNU - Grundbog til samfundsfag STX & HF B-niveau 3. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) En tematisk opbygget grundbog til samfundsfag på B-niveau DKK Inkl. moms SamfNU er opbygget af kernetekster og tematekster. Alle kapitler afsluttes af en opsummering af de vigtige begreber, og SamfNU har et læsevenligt layout med mange figurer og faktabokse. Indholdet dækker alle dele af C- og B-niveauet: Identitetsdannelse og socialisation Kultur og kulturmøder Medier og politik Politik i teori og praksis Ideologier og politiske grundholdninger Demokrati og menneskerettigheder Politiske systemer og EU Magt og afmagt Velfærdssamfundet Økonomi, globalisering og miljø Samfundsfag B&C 2. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Ole Hedegaard Jensen Samfundsfag B&C er opbygget med B- og C-kapitler, således at den kan anvendes på forskellige typer af hold DKK Inkl. moms Samfundsfag B&C er en grundbog i samfundsfag til ungdomsuddannelserne. Materialet er især målrettet stx, hvor den dækker kernestoffet på B-niveau og C-niveau. Bogen er letlæselig og opfylder kravene til faglig dybde og præcision. Materialet indeholder forslag til arbejdsopgaver, læsefokusspørgsmål, litteraturhenvisninger og meget mere.

325 Samfundsfag B&C 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Ole Hedegaard Jensen En alsidig grundbog, der tjener som indføring i samfundsfagets kernestof med særligt henblik på brug på flere niveauer og forskellige typer hold DKK Inkl. moms Samfundsfag B&C er letlæseligt samtidig med, at det opfylder kravene om faglig dybde og præcision. Samfundsfag B&C er særlig rettet mod brug på flere niveauer og forskellige typer af hold. Denne bog dækker det samfundsfaglige kernestof på C- og B-niveau. Samfundsfag C 3. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Henrik Kureer, Claus Lasse Frederiksen En letforståelig introduktion til samfundsfag DKK Inkl. moms Samfundsfag C er en velskrevet og letforståelig introduktion til samfundsfag. I forhold til tidligere udgaver er alle kapitler revideret og opdateret af baggrund af kommentarer fra de undervisere, der har brugt 2. udgave. Bogen rummer blandt andet et nyt og mere omfattende kapitel om international politik og økonomisk samarbejde med fokus på: Teorier om international politik (idealisme og realisme) og andre konfliktflader i ny verdensorden Stater og andre aktører; deres mål, interesser og handlerum i det internationale system Menneskerettigheder og demokratiseringstendenser Udviklingen i Danmarks udenrigspolitik Sociologi-delen er udbygget med: Nyt afsnit om kulturel identitet herunder om ungdomskultur Nyt afsnit om de klassiske sociologer Økonomi-delen er udbygget med et kapitel om finanskrisen og eurokrisen Desuden er der tilføjet et helt nyt kapitel om samfundsfaglig metode. Samfundsfag C henvender sig især til samfundsfag på ungdomsuddannelserne, men kan læses af alle, der ønsker et bredt kendskab til det danske samfund.

326 Samfundsfag C 2. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Henrik Kureer, Sverri Hammer, Svend Erik Lundgren, Claus Lasse Frederiksen En grundbog, der i et elevvenligt sprog grundigt beskriver centrale områder i det danske samfund DKK Inkl. moms Samfundsfag C beskriver dybtgående centrale områder i det danske samfund. Det politiske system gennemgås, såvel de politiske ideologier som de politiske partier herunder vælgeradfærd, livsstilsanalyse og politisk deltagelse. Desuden beskrives Grundloven, Folketinget, domstolene mv. Mediernes og interesseorganisationernes rolle i samfundet belyses med aktuelle eksempler. Politiske styreformer gennemgås med særlig fokus på demokratiformer (deltagelsesdemokrati, konkurrencedemokrati mv.). Udviklingen af det danske samfund fra industrisamfund til informations-samfund behandles indgående. Begreber som socialgrupper og livsformer inddrages her. Dansk økonomi beskrives, bl.a. det økonomiske kredsløb og de økonomiske sektorer herunder arbejdsmarkedet, overenskomster mv. Den offentlige sektor, velfærdsmodeller og økonomisk politik gennemgås. Endelig behandles vigtige problemstillinger i den globale økonomi, såsom handel, globalisering, kulturforståelse, internationale organisationer samt miljøforhold. EU har her fået en central placering, idet EU s historie, institutionerne, traktatgrundlaget, EU s politikker, Det Indre Marked samt eurosystemet beskrives grundigt. I grundbogen Samfundsfag C er der lagt vægt på at præsentere emnerne i et elevvenligt sprog. Det har haft høj prioritet, at hvert emne gennemgås og forklares grundigt, så eleverne får en dybere indsigt i de enkelte områder. Bogen egner sig til projekt- og temaundervisning, hvor eleverne selv skal sætte sig ind i givne stofområder. Her fra siden er der også adgang til bogens tilhørende website på der indeholder supplerende materiale til den daglige undervisning i samfundsfag på c-niveau. Samfundsfag C er en lærebog, der retter sig mod faget samfundsfag C på ungdomsuddannelserne, men kan i øvrigt anvendes af alle, der ønsker indsigt i det danske samfund. Desuden er bogen også anvendelig på videregående uddannelser.

327 Samfundsfag C - Arbejdshæfte 2. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Henrik Kureer, Claus Lasse Frederiksen Arbejdshæfte til Samfundsfag C, 2. udgave DKK Inkl. moms Hæftet indeholder korte testopgaver samt øvelser, heraf mange baseret på internettet. Herudover kan eleverne selv gå ind på bogens website på og teste vigtige størrelser og sammenhænge i de enkelte kapitler ved hjælp af multiple choicespørgsmål. Undervisere kan gratis rekvirere vejledende løsninger til arbejdshæftets opgaver ved henvendelse til Systime. Samfundsfag C - arbejdshæfte 3. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Henrik Kureer, Claus Lasse Frederiksen Arbejdshæfte til teoribogen Samfundsfag C 3. udgave DKK Inkl. moms Arbejdshæfte til Samfundsfag C, 3. udgave er nu i butikken. Arbejdshæftet er udarbejdet i tilknytning til grundbogen Samfundsfag C, 3. udgave af Henrik Kureer og Claus L. Frederiksen. Opgaverne følger grundbogens kapitler og er inddelt i tre kategorier. TestopgaverØvelsesopgaverRepetitionsspørgsmål. i Forhold til 2. udgaven af arbejdshæftet er stort set alle øvelsesopgaver udskiftet med nye, helt aktuelle problemstillinger.

328 Samfundsfag i skolen. En undersøgelse af samfundsfag med fokus på demokratisk dannelse 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Katrine Sørensen, Thomas Rørholm Poulsen, Leif Brondbjerg, Carsten Linding Jakobsen, Jan Kromand Johansen Profession Forfatterne forsøger med denne bog at tegne et aktuelt billede af, hvad der sker i samfundsfag i skolen og hvad der har betydning for elevernes demokratiske dannelse DKK Inkl. moms Bogen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med 1566 elever og 127 lærere fra 94 skoler. Bogen ser bl.a. på elevernes kundskaber og færdigheder, holdninger, undervisning i og med demokrati, anvendte arbejdsformer og indhold. Endvidere belyses samfundsfagslærernes arbejde med, og forståelse af faget. Her viser det sig blandt andet, at elevernes kulturelle kapital, engagement, og et anerkendende demokratisk klassemiljø har stor betydning for deres faglige resultater og den demokratiske dannelse. Bogen søger tillige at afdække, hvilke udfordringer faget står overfor nu og i fremtiden. Download spørgeskemaundersøgelse her. Samfundsøkonomi 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Torben M. Andersen En bog, der gør komplicerede økonomiske og samfundsmæssige problemstillinger forståelige og nærværende DKK Inkl. moms Samfundsøkonomi forsøger at svare på, hvad økonomien betyder for samfundsudviklingen? Og hvordan samfundets udvikling påvirker de økonomiske forhold? Herigennem skabes en bred forståelse for en række forhold af betydning både i dagligdagen og for samfundsudviklingen. Forhåbentlig kan bogen også give lyst til at fordybe sig endnu mere i økonomiske spørgsmål. Samfundsøkonomi er en økonomisk lærebog, som tager udgangspunkt i eksempler tæt på elevernes hverdag. Den velskrevne og letforståelige tekst indbyder eleven til at gå ombord i stoffet, selvom det er svært. På den måde bliver komplicerede økonomiske problemstillinger pludselig meget nærværende. Med afsæt i kendte eksempler introduceres eleverne til økonomisk teori. Bogen indeholder en lang række illustrationer, tabeller og grafer samt opgaver og web-kilder.

329 Sammenspilsbogen - klassesæt á 16 stk. 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Mads Jakob Pagsberg, Sille Kathrine Buur Schultz Bogen til undervisere og elever som ønsker en sjov, fri og kommunikerende sammenspilsform. Sælges i portioner á 16 eller 32 stk 1, DKK Inkl. moms Sammenspil kan være en udfordrende disciplin for både lærere og elever. Med Sammenspilsbogen er der nu hjælp at hente, så alle forhåbentlig kan få en endnu bedre oplevelse ved at spille sammen. Kernen er 10 stærke pop- og rocknumre. Alle aktiveres fra start, og sammenspilsholdet kan sagtens være på op til 30 personer. Med rotation, boost, sammenspil med krop og stemme, flowindstudering og leadsheet-/rolleark-arrangementer får alle elever mulighed for at komme på banen i sammenspilstimerne. Ventetiden er reduceret til et minimum, og fokus ligger på det at spille sammen og kommunikere med hinanden. Sammenspilsbogen henvender sig til undervisere og elever i grundskolen, i musikskolen, i gymnasieskolen og på højere læreanstalter. Sammenspilsbogen - klassesæt á 32 stk. 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Mads Jakob Pagsberg, Sille Kathrine Buur Schultz Beskrivelse er på vej. 3, DKK Inkl. moms Beskrivelse er på vej. Saxo & Co. - dansk litteraturhistorie og tekstanal 1. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Søren Graversen, Steen Hvorslev Mogensen Bogen tager læseren med gennem den danske litteraturs historie fra runeindskrifter og eddadigtning over folkeviser og middelalderlatin til en mere almindelig udbredt boglitteratur DKK Inkl. moms Med periodebeskrivelser, forfatterbiografier og tekstgennemgange forfølges litteraturens hovedlinjer helt frem til den allernyeste litteratur. Med udvalgte teksteksempler skaber forfatterne sammenhæng mellem de analytiske begreber og de litterære perioder, teksterne er karakteristiske for. Bogen præsenterer en række metoder til litterær analyse, gennemgår de analytiske implikationer for litteraturens tre hovedgenrer samt sagprosa og billede og skitserer en skematisk oversigt over fem grundlæggende analysemodeller. Saxo & Co. er en grundbog for danskfaget, der primært henvender sig til de gymnasiale uddannelser, HF og VUC. Desuden er bogen anvendelig på videregående uddannelsesniveauer.

330 SDS - Sang, Dans og Spil 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Kirsten Juul Sørensen En god blandning af musisk og fysisk aktivitet, som kan få smilet frem hos de fleste DKK Inkl. moms Med denne bog er der lagt op til mange timers god undervisning. Bogen indeholder SDS-øvelser om puls, periodefornemmelse, polyrytmik, polymetrik, improvisationsteknik, imitation og komposition. Bogen indeholder SDS-arrangementer, der kan bruges af hold fra 3-40 personer, gerne flere. Nogle arrangementer fokuserer på kor, andre på stomp og andre igen på sammenspil. Bogen henvender sig til lærere i gymnasiet og folkeskolen, musikskolelærere, seminarielærere eller andre, der vil inspireres inden for SDS. Selektion - om udvælgelse af medietekster til analyse. MÆRKK udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Jørgen Riber Christensen, Anker Brink Lund, Thomas Mosebo Simonsen, Iben Bredahl Jessen, Nicolai Jørgensgaard Graakjær, Mark Blach-Ørsten, Rasmus Burkal, Jannie Møller Hartley, Kate Kartveit, Stinne Gunder Strøm Krogager, Karen Klitgaard Povlsen, Ida Willig SELEKTION om udvælgelse af medietekster til analyse undersøger og giver svar på, hvordan man kan begrunde og diskutere udvælgelsen af medietyper, der skal danne grundlag for analyse DKK Inkl. moms Antologiens første kapitler præciserer medietekstperspektivet samt anskueliggør nytteværdien og nødvendigheden af, hvordan man netop reflekterer over og besvarer spørgsmålet: Hvordan kan man begrunde og diskutere udvælgelsen af de medietekster, der skal danne grundlag for analyse? De følgende kapitler giver eksempler på konkrete besvarelser med henvisning til en bred vifte af medier og medietekster. SELEKTION om udvælgelse af medietekster til analyse. MÆRKK ÆSTETIK OG KOMMUNIKATION henvender sig til forskere og studerende på de universitære humanistiske og samfundsvidenskabelige fag- og studiemiljøer, hvor medietekstanalyse er på dagsordenen.

331 Seniorpsykologi - Introduktion til seniorpsykologiens teori og anvendelse 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Profession Levere et teoretisk og praktisk fundament for en bedre forståelse af den hurtigst voksende befolkningsgruppe, nemlig mænd og kvinder +60 år DKK Inkl. moms Seniorpsykologi henvender sig især til professionshøjskolernes faggrupper på grunduddannelsen og de videregående uddannelser. Dvs. især til pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, SOSU-assistenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter samt andre med professionel kontakt til ældre borgere. Det er formålet med bogen at levere et teoretisk og praktisk fundament for en bedre forståelse af den hurtigst voksende befolkningsgruppe, nemlig mænd og kvinder +60 år. Bogen indledes med en præcisering af denne demografiske gruppe og de benævnelser, som anvendes om disse borgere. Dernæst følger en grundlæggende almen indføring i hjernens anatomi og funktioner samt en perspektivering af "seniorhjernen" i forhold hertil. Bogen fortsætter med at anvise en række løsningsmuligheder, som fagpersoner kan anvende i forbindelse med arbejdet med seniorer: Hvordan er det bedst at kommunikere med seniorerne? Og der følges op med konkrete forslag til træning af kognitive funktioner samt en specifik coaching model til at hjælpe seniorerne med at få sammenhæng i opfattelsen af deres tilværelse ved hjælp af emotionel coaching. Coaching-modellen er illustreret med en komplet kommenteret udskrift af en individuel rekonstruktion af en seniormands livsbegivenheder.

332 Senmoderne religiøsitet i Danmark 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Birgit Andersen, Anna Christoffersen, Helle Bertelsen, Vinni Bøgelund, Rene Dybdal Senmoderne religiøsitet i Danmark giver en indføring i de vigtigste karakteristika og dynamikker ved det senmoderne samfund, og den beskriver hvilken indflydelse disse påvirkninger har på mennesket og dets religiøsitet DKK Inkl. moms Senmoderne religiøsitet i Danmark giver en indføring i de vigtigste karakteristika og dynamikker ved det senmoderne samfund, og beskriver hvilken indflydelse disse påvirkninger har på mennesket og dets religiøsitet. På denne baggrund giver bogen fem forskellige eksempler på senmoderne religiøsitet i Danmark. Det drejer sig om: Asetro i Harreskovens Blótgilde Scientology Jes Bertelsen & Vækstcenteret New Age Den danske Folkekirkes reaktion på den senmoderne udfordring Fire af disse er i forskellig grad institutionaliserede grupper med en forholdsvis fast organisation med en specifik tro og praksis. Heroverfor står det ikke-institutionaliserede new age med sin løse organisationsform, diversitet samt sin mangel på fælles tro, dogmer og ritualer. Bogen afsluttes med et metodekapitel (kapitel 6), som giver anvisninger til, hvordan et projektforløb med inddragelse af feltarbejde kan tilrettelægges. Senmoderne religiøsitet i Danmark er udstyret med beskrivelser, illustrationer, personlige cases, faktabokse og kildetekster. I bogen sammentænkes de teoretiske, empiriske og metodiske aspekter ved religionsfaget med det formål at opnå en mere nuanceret forståelse af og tilgang til arbejdet med senmoderne religiøsitet i Danmark. Bogen er skrevet så der indøves kendskab til klart definerede religionsfaglige terminologier. De enkelte kapitler kan anvendes separat som led i et tema om religiøsitet i det senmoderne samfund; samlet som projekt omkring religiøsitet i det senmoderne samfund eller de kan anvendes i forlængelse af undervisningen inden for verdensreligionerne. Sirat Rasul Allah. Religionshistoriske hovedværker i uddrag 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Uddrag af den første skriftlige skildring om profeten Muhammeds liv DKK Inkl. moms Profeten Muhammed døde i år 632 efter vor tidsregning. Denne overlevering er skrevet godt hundrede år senere, i år 767, af den store historieskriver Ibn Ishaq. Sirat Rasul Allah er ordnet kronologisk og beskriver dermed Muhammeds liv og udtalelser fra fødsel til død. Uddragene dækker hele Muhammeds liv og giver indblik i profeten som privatperson, som religiøst overhoved og religionsstifter samt som den statsmand og krigsfører, han også var.

333 Skole-hjem samarbejde i den flerkulturelle skole 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Laid Bouakaz Profession Det er af afgørende betydning at lærerne i den flerkulturelle skole erhverver sig større indsigt i forældrenes engagement, liv og kamp uden for skolen. Skole-hjem samarbejdet i den flerkulturelle skole giver et enestående indblik i de problemstillinger, synspunkter og spørgsmål, som forældre med minoritetsbaggrund kan have i relation til skolen DKK Inkl. moms Skole-hjem samarbejdet er helt centralt i skolen. Efterhånden som elevernes baggrund er blevet mere heterogen, bliver samarbejdet ofte vanskeliggjort, fordi parterne har for lidt kendskab til hinanden. Laid Bouakaz er selv indvandret fra Algeriet og med denne bog kvalificerer han diskussionen, idet han kombinerer et forskningsperspektiv med egne erfaringer fra flere kulturer. I bogen diskuterer Bouakaz blandt andet følgende spørgsmål: Har skolen en plan og strategi for skole-hjem samarbejdet? Er skolen reelt indstillet på at samarbejde og lytte til forældrene? Hvad ved forældrene egentlig om skolen og uddannelsessystemet? Hvad ved lærerne egentlig om forældrenes liv, engagement og arbejde uden for skolen? Arbejder skolen bevidst med lærernes fordomme i relation til børn og forældre? Hvordan kan forældre og lærere samarbejde om at få eleverne til at føle et fællesskab, som får alle til at samarbejde ud fra en fælles vision? Skole-hjem samarbejdet i den flerkulturelle skole giver et enestående indblik i de problemstillinger, synspunkter og spørgsmål, som forældre med minoritetsbaggrund kan have i relation til skolen. Hvis samarbejdet mellem skole og hjem skal lykkes, er det af afgørende betydning at lærerne erhverver sig større indsigt i forældrenes engagement, liv og kamp uden for skolen. Denne bog er et vigtigt bidrag til dette. Bogen bygger på resultater fra et aktionsforskningsprojekt med fokus på udvikling af skole-hjem samarbejde på en flerkulturel skole i Malmö. Bogen henvender sig til alle med interesse for integration og skolespørgsmål og kan varmt anbefales til brug i såvel lærer- som pædagoguddannelsen.

334 Skriftlig dansk i hf. Grundbog og øvelser 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Anders Østergaard Omsider den første bog til det nye skriftlig dansk i hf med grundbog, eksamenstips, og mere end 100 øvelser DKK Inkl. moms Gymnasiereformen ændrede skriftlig dansk på hf radikalt og stillede nye krav om formidlingsskrivning m.m. Fra dag 1 har lærere og kursister efterlyst en særlig grundbog til dette område. Skriftlig dansk i hf. Grundbog og øvelser er en lettilgængelig fremstilling. Den bygger på grundidéer i nyere skrivepædagogik om processkrivning, samarbejde om skrivning, genrestyret formidlingsskrivning m.m. Samtidig trækker den bl.a. på forfatterens erfaringer med at stille og rette eksamensopgaverne siden reformens begyndelse. Skriftlig dansk i hf. Grundbog og øvelser holder eksamensmålene klart for øje, men bygger op til dem i en progression af instruktioner og mere end 100 øvelser, bl.a. med mange autentiske eksamensstile. indfører i grundlæggende skrivefærdigheder skrivningens faser og arbejdets byggesten og virkemidler. fokuserer på hver af prøvegenrerne, nedbrudt til mere overskuelige dele der kan trænes særskilt. Kapitel 1 introducerer den nye prøveform. Det forklarer baggrunden og giver overblik over de nye opgavetyper (genrer) og bedømmelseskriterier. Kapitel 2 er en grundig gennemgang af skrivningens fælles grundlag. Kapitlet kan bruges i andre gymnasiale danskfag, men toningen er hf. Kapitlet gennemgår det danskfaglige grundlag for skrivningen og en hel vifte af skrivehandlinger og kompetencer. Vejen fra førskrivning til færdigrettet produkt gennemgås med fokus på konkrete tips til hvordan man opbygger sin tekst og formaterer den til kommunikationssituationen. Kapitlerne 3-5 behandler de tre opgavetyper: Genretræk, Sådan gør du, og det skal du undgå, detaljeret gennemgang og bedømmelse af eksamensbesvarelse. Alt sammen knyttet til øvelser i en progression fra det enkle til de ret komplekse eksamensgenrer. En fyldig værktøjskasse samler op på bogen, både dens almene råd om førskrivning, skrivning og revision og dens særlige guide til hver enkelt genre. For at øge funktionaliteten er bogen forsynet med grundige oversigter over øvelserne og bogens modeller m.m. samt et meget fyldigt stikordsregister. Udgivelsen er i indhold og stil tilpasset sagen og målgruppen af hf-kursister. Fokus ligger på overskuelighed, tilgængelighed og appel til Yes, we can!. Øvelserne er dels knyttet til de hidtil stillede 11 eksamenssæt (frem til og med august 2009), dels til alverdens andre tekster. De kommer hele kompasset rundt fra instant text, omskrivningsøvelser og mange slags formidlingsskrivning til direkte eksamenstræning. Bogen har sin egen hjemmeside: skriftlighf.systime.dk. På dette betalingswebsite ligger samtlige eksamenssæt, eksamensstile, andre tekster til bogens øvelser, forfatterportrætter, analysemodeller og andet supplerende lærebogsstof, ekstra øvelser og opgaver. Bogens forfatter, Anders Østergaard, er formand for opgavekommissionen for skriftlig dansk i hf og underviser ved Falkonergårdens Gymnasium, Københavns Universitet, de faglig-pædagogiske kurser i dansk m.m.

335 Skriftlig eksamen i samfundsfag - knæk koden 2. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Lasse Ørum Wikman Giver en god mulighed for at 'stilladsere' elevernes måde at skrive studentereksamen i samfundsfag DKK Inkl. moms Hæftet Skriftlig eksamen i samfundsfag knæk koden giver mulighed for at stilladsere elevernes arbejde med både små og store spørgeord på en mere systematisk og kvalificeret måde end tidligere. Den forventede fremgangsmåde i besvarelsen for de forskellige spørgeord forklares, dvs. hvad det vil sige at angive, dokumentere og diskutere - netop det, der skal til for at knække koden i samfundsfag. Hæftet kan bruges i den daglige undervisning og er direkte henvendt til eleverne. Sproget er let, og eleverne kan bruge hæftet direkte som et opslagsværk med konkrete forklaringer og eksempler på besvarelser. Skriveøvelser til hf-dansk. 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Lene Trolle Schütter, Anette Nielsen Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Udgivelsen indeholder skriveøvelser, der træner de grundlæggende delelementer i dansk stil på hf DKK Inkl. moms I bogens ti skriveøvelser får kursisterne mulighed for at træne grundlæggende elementer inden for skriftligt arbejde i dansk elementer, der bør mestres, før man kaster sig ud i større opgaver. Der er fokus på: Præsentation af en tekst resumé redegørelse brug af citater overskrift afsnitsinddeling overgange mellem afsnit indledning og afslutning. Udgivelsen består af tre hoveddele: Øvelser Teori Tekster I bogens teoriafsnit er der en enkel gennemgang af de grundlæggende elementer, der arbejdes med i øvelserne. Her kan kursisten læse om elementerne og se konkrete eksempler på, hvordan man gør i praksis. Øvelsernes længde er overkommelig, og derfor er det også hensigten, at kursisterne omskriver deres egne tekster indtil de enkelte elementer er på plads.

336 Skyerne af Aristofanes 1. udgave, 2002 ISBN Forfatter(e) Ole Thomsen En komedie om den europæiske humanismes hovedskikkelse skrevet af en genial digter, som var ung, velinformeret og ubegrænset kæk DKK Inkl. moms Bogen indeholder foruden Aristofanes værk et forord og efterskrift af oversætter Ole Thomsen. Skyerne kan læses sammen med Holbergs Erasmus Montanus, som er inspireret af bl.a. Molières Misantropen. Hovedpersonen i Skyerne er ganske vist ikke Sokrates, men en falleret bonde. Bonden henvender sig til Sokrates for at lære at bort-argumentere den kæmpegæld, der er ved at drive ham fra hus og hjem. Sokrates fremstilles som leder af en tænketank, hvor han sammen med en kreds af studenter udforsker to ting: verdens indretning og kunsten at overtale mennesker. Vi befinder os her i 400-tallet midt i den græske oplysningstid, og både kosmologien og retorikken var splinternye opfindelser; i komediens lys fremstår begge disse videnskaber som sortekunst og svindel: undergravende for såvel gudstro som menneskeligt samkvem. Skyerne er vor ældste kilde til viden om Sokrates og et provokerende korrektiv til den fremstilling af ham, som findes hos hans elever, med Platon i spidsen. Hvad skal det betyde at fremstille Sokrates som alt det, han ifølge Platon nægtede at være: betalt underviser, naturforsker og sofist! Søren Kierkegaard, som havde underkastet Skyerne et indgående studium, fandt imidlertid, at Aristofanes var den af alle de antikke forfattere, der var kommet sandheden om Sokrates nærmest. Hermed mente Kierkegaard, at komediedigteren havde afsløret den berømte sokratiske ironi som: mangel på virkeligt medmenneskeligt engagement. Skyerne rejser masser af problemer - men heldigvis er problemdramaet en latterorkan, ligesom de ti andre aristofaniske komedier. SO - studieområdet - htx 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller Grundbog til Studieområdet htx DKK Inkl. moms Den nye grundbog til studieområdet htx har beholdt denne samme systematik som 1. udgaven SO2, men er tilpasset de nye elementer i læreplanen. Der er foretaget en gennemgribende ændring af kapitlerne Videnskabelige metoder og Formidlingsteori samt justering af de andre kapitler, så de svarer til den nye læreplan. Der er nu dobbelt så mange eksempler på SO-forløb inkl. forløb på 1. semester.

337 SO2 - Studieområdet del 2 - htx 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller OBS: Denne udgave er fra Se titlen SO htx - studieområdet for nyeste udgave. Bog til den studerende, der både introducerer og beskriver de forskellige fag indenfor studieområdet på htx DKK Inkl. moms Bogen indeholder et indledende kapitel, hvor studieområdet bliver beskrevet. Derefter følger et kapitel inden for hvert af kernestofområderne, hvor de forskellige områder introduceres. Eleven får derved en viden om en del af den tilknyttede teori til området. Studieområde del 2 afsluttes med et kapitel inden for den naturvidenskabelige, den teknologiske og den kommunikative studieretning. Her stifter eleven bekendtskab med forløb inden for hver retning. Til bogens kapitler er der knyttet øvelser, opgaver og forslag til diskussionsemner. Social Innovation - et strategisk værktøj der skaber forandring i praksis 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Peter Lustrup, Dorthe Junge Profession Denne bog er et værktøj til frontmedarbejderne i velfærdssektoren. Pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, fysioterapeuter og de mange andre professionsgrupper, som tydeligst oplever behovet for at skabe forandring og forbedring DKK Inkl. moms Frontmedarbejderne velfærdssektoren udsættes for stadigt stigende krav. Sygeplejersker, pædagoger og lærere presses konstant i den professionelle opgaveløsning - både på tid og kvalitet. Det synes samtidig nyttesløst fortsat at prøve at løse problemerne med den samme tankegang og de værktøjer, der har skabt dem. Bogen her er et bud på en ny tankegang og nye værktøjer til håndtering af velfærdsopgaverne gennem social innovation både på et strategisk niveau og i en praktisk hverdag.

338 Sociale netværkssider - som tekst og kontekst 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Anne Petersen, Raffaele Brahe Orlandi, Erika Zimmer Brandt, Malene Charlotte Larsen, Jette Kofoed, Henny Stouby, Kirsten Lund Profession Antologien samler relevant forskning om børn og unges brug af sociale netværkssider og giver bud på en række analytiske tilgange for studerende, der selv ønsker at studere feltet DKK Inkl. moms Danske børn og unge er tidlige og flittige brugere af online sociale netværk som Facebook. De sampler og remixer tekster og billeder, deler indsigt i hinandens on- og offline liv, de konstruerer identitet, praktiserer venskab og deler viden. Disse nye rammer for identitetsdannelse, socialitet og vidensudveksling udfordrer skole og daginstitutioner. Antologien samler relevant forskning om børn og unges brug af sociale netværkssider, angiver mulige analytiske tilgange for studerende, der selv ønsker at undersøge fænomenet og skitserer pædagogiske handlemuligheder i forhold til feltet. Bogen egner sig til undervisningsmæssig brug fx på lærer-og pædagoguddannelserne, men vil være relevant for alle, som ønsker at optimere deres viden om børn og unges brug af sociale netværkssider. SociologiNU 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Lisbeth B. Knudsen, Søren Kristiansen, Michael Hviid Jacobsen, Anja Jørgensen, Rune Valentin Gregersen, Claus D. Hansen, Anders Petersen, Trond Beldo Klausen, Rasmus Antoft, Sune Qvotrup Jensen En grundbog til sociologi og behandling af sociologiske emner DKK Inkl. moms SociologiNU er en grundbog til sociologi. De første kapitler er en generel introduktion til faget og dets metoder, og resten af udgivelsen består af tematiske behandlinger af forskellige sociologiske emner, fx køn, sundhed, medier og kulturmøder. De sociologiske emner er behandlet med aktuelle teorier, og kapitlerne afsluttes med kernebegreber. SociologiNU er skrevet af danske sociologer i samarbejde med undervisere i gymnasieskolen og dækker de faglige krav til samfundsfag på B- og A-niveau.

339 Sociologisk SET - en grundbog i sociologi 2. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Evald Bundgård Iversen, Maria Bruun Bundgaard, Thomas Secher Lund Tema-baseret bog der tager udgangspunkt i elevernes hverdag og konkrete problemstillinger DKK Inkl. moms Sociologisk SET består af tema-baserede kapitler der tager udgangspunkt i elevernes hverdag og konkrete problemstillinger. Undervejs i kapitlerne stilles der opgaver og øvelser, der kræver at eleverne arbejder selvstændigt og undersøgende. Målet er at sætte eleverne i stand til at analysere sociologisk - på aktuelle og vedkommende emner under anvendelse af forskellige metodiske tilgange. Sociologisk SET udfordrer elevernes hverdagsbevidsthed og sætter spørgsmålstegn ved deres umiddelbare opfattelse af sociologiske problemstillinger. Samtidig inddrager bogen ny teori, forskellige typer af empiri og har fokus på elevaktivering og anvendelses orientering. Endvidere er der knyttet an til indragelse af relevante matematiske begreber som fx chi-i-anden. Bogen kan i dens helhed bruges til at dække bekendtgørelsens krav, men enkelte kapitler kan også udvælges i forbindelse med tema-baseret undervisning - fx i forbindelse med flerfaglige forløb eller større skriftlige opgaver. Sofokles "Kvinderne i Trachis" - Herakles' død 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Niels Jørgen Green-Pedersen Nyoversat klassisk tragedie med perspektivtekster DKK Inkl. moms "Kvinderne i Trachis" - Herakles' død" er en helt ny oversættelse af Sofokles tragedie, der ikke har været tilgængeligt på dansk siden midten af det 19. århundrede. Tragedien handler om Herakles og hans død ikke mindst skildret gennem hans kone Deianeira, der ud fra et ønske om at han ikke tager en anden til hustru, kommer til at dræbe ham. Udgivelsen er oplagt til undervisningen i oldtidskundskab, da tragedien er suppleret med perspektivtekster, der gør det muligt at honorere læreplanens krav om læsning af romersk litteratur samt efterantik perspektivering. Indledningen behandler myten bag stykket og stykkets reception, og et særligt afsnit skitserer det sammensatte billede man har haft af Herakles både i antikken og senere. Oversættelsen er illustreret med et udvalg af skulpturer og malerier af Herakles fra antikken og senere.

340 Soul. Sort musik i 1960erne 2. udgave, 2000 ISBN Forfatter(e) Jakob Jensen, Thomas Hammer Fokuserer på soulmusikkens forhold til sine rødder i USA's sorte kultur i 1960'erne DKK Inkl. moms Denne bog beskæftiger sig med såvel soulmusikken i sig selv som med de personer, der skabte den. Bogen opererer med to hovedpoler inden for soul, nemlig sydstatssoul som den usofistikerede, rå soul - f.eks. Aretha Franklin og James Brown - og Motown som den forfinede, producerede soul med crossover-ambitioner - f.eks. The Supremes. Udgivelsen er rigt illustreret og forsynet med omfattende nodeeksempler til underbygning af musikanalyserne. Her på siden kan du også finde supplerende materiale til bogen i form af forslag til undervisningsforløb i soul, eksempelanalyse af "Soul Man" og en beskrivelse af, hvordan man i undervisningen kan arbejde med James Browns grooves Bogen er velegnet til brug for musikundervisningen i gymnasiet og på hf. Spanien. Krise - Krig - Diktatur - Demokrati 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Stig Jørgensen Et spændende indblik i nogle af de væsentligste historiske begivenheder, der har været med til at præge Spanien fra den spansk-amerikanske krigs afslutning ved udgangen af 1800-tallet til i dag DKK Inkl. moms Bogen dækker hele det 20. århundredes spanske historie fra afslutningen på den spansk-amerikanske krig i 1898 til Zapateros genvalg i Spanien redegør for styreformer som monarki, diktatur og demokratisk republik. Den røde tråd i fremstillingen er magtkampen mellem centrum og periferi og kampen mellem det traditionelle og det moderne Spanien. Også problematikken omkring de spanske regioner, herunder Baskerlandet og Catalonien, bliver behandlet indgående. Bogen egner sig i særdeleshed til tværfagligt samarbejde mellem fag som spansk, samfundsfag og kulturforståelse.

341 Spansk virksomhedskommunikation 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Lene Kirk-Sørensen, Birthe Nielsen Giver en lang række eksempler på korte breve på både spansk og dansk, efterfulgt af de mest almindelige udtryk og vendinger og grammatiske øvelser DKK Inkl. moms Spansk virksomhedskommunikation giver en lang række eksempler på korte breve på både spansk og dansk, der er efterfulgt af de mest almindelige udtryk og vendinger og grammatiske øvelser. Bogen bringer desuden eksempler på en almindelig forretningsgang og på kommunikation via og interne meddelelser. Sidst i bogen er der en dansk-spansk/spansk-dansk ordliste med de ord og vendinger der er brugt i bogen. Spoken English: Communication Strategies 1. udgave, ISBN Forfatter(e) Susanne Jørgensen En engelskbog, som beskæftiger sig med det, der karakteriserer kommunikation, sprog og retorik DKK Inkl. moms Bogen giver anvisninger på, hvordan man forbereder og fremfører en tale under hensyntagen til dens forskellige målsætninger: at underholdeat informereat overtale med brug af appelformerne ethos, logos og pathos. Opgaverne til teksterne har fokus på talens retoriske og stilistiske virkemidler

342 Spontant spansk 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Paul Klitnæs En bog, der tilbyder en helt unik tilgang til sproget spansk: en tilgang, der bygger på at tale! DKK Inkl. moms Spontant spansk er en helt ny og unik tilgang til spansk. Det er bogen for dig, der vil lære at tale spansk ved at tale! Alle øvelser er mundtlige, og du kommer hurtigt til at tale et spansk, der hænger godt sammen. Det giver dig en oplevelse af succes og sproglig selvtillid. Du skal lære 25 verber udenad. Resten er en leg med ord som byggeklodser: Du bygger sætninger op omkring de 25 verber. Du taler om billeder og vedkommende emner fra din hverdag og verden omkring dig. Og du træner samtaler, så du f.eks. kan diskutere, lave aftaler og få løst et problem. Spontant spansk har det ordforråd, som du har brug for - og ikke mere. Bogen er enkel og logisk at gå i gang med, bare du har en grundlæggende viden om spansk. Spontant spansk er også en bog som støtter dig, hver eneste gang du skal bruge spansk. Bogen er et must til ungdomsuddannelser, på aftenskoler, for selvstuderende og i erhvervslivet. Den giver dig en direkte vej til at tale spansk, så du kan klare dig i en rigtig samtale. Ligeledes er den motiverende og sjov at arbejde med, og du kan udvikle dine sproglige kompetencer. Sprog i bevægelse - Almen sprogforståelse på tværs 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Hanne Leth Andersen Bliv klædt på til at kommunikere hensigtsmæssigt med andre mennesker. Gennem sprogiagttagelser viser denne bog vejen til større sprogbevidsthed DKK Inkl. moms Sprog er dynamisk og altid i udvikling. Alle sprog ændrer sig over tid og varierer fra sted til sted, fra kultur til kultur. Sprogene tilpasser sig forskellige mennesker og deres behov i forskellige situationer og i forskellige medier. Sprog er udtryk for personlighed og for tilhørsforhold, lokalt og nationalt. Hvis man kan forstå sprog, genkende ord og læse mellem linierne, hvis man kan gå bag om en tekst eller holde en tale, så er man godt klædt på til vidensamfundet, globaliseringen og til at forstå og kommunikere hensigtsmæssigt med andre mennesker. Denne bog tager udgangspunkt i sproget og sprogene omkring os. Nøgleord er kommunikation i skrift og tale, sprogsammenligning, dialekter, nye og gamle ord, samtaler, høflighed, retorik og sprogpolitik. Målet er at skabe grobund for sprogiagttagelser og at vise forskellige veje til større sprogbevidsthed, også for sprogbrugere der ikke nødvendigvis på forhånd er grammatik-freaks.

343 Sprog i brug - sproghandlinger og kommunikation 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Anna Maria Lassen En helt ny slags sprogbog til dansk DKK Inkl. moms Sprog i brug undersøger de sproglige samspils grundvilkår og belyser det levende, aktive sprog, som vi møder det i hverdagen. Eleverne får redskaber til at skelne imellem og at finde både åbenlyse og skjulte betydninger i ytringer fra forskellige kommunikationssituationer. Sprog i brug behandler de fleste af de sproglige dimensioner i læreplanerne for dansk i alle de gymnasiale uddannelser. Sprog og kultur 1. udgave, 2000 ISBN Forfatter(e) Laila Thim En grundlæggende introduktion til samspillet mellem to af grundpillerne i ethvert samfund, nemlig sprog og kultur DKK Inkl. moms Bogen gennemgår de grundlæggende elementer indenfor kulturbeskrivelse og fremmer elevernes forståelse for kulturforskellenes betydning for handel. Sproget er enkelt, og alle nye begreber er forklaret. Bogen indeholder opgaver i tilknytning til hvert kapitel samt tværgående opgaver, der tager udgangspunkt i virkeligheden. Du finder desuden et bredt udpluk af gode web-steder, som kan bruges i forbindelse med opgaveløsning eller projektarbejde. Sprog og kultur er en gennemillustreret lærebog på dansk til HGuddannelsens valgfrie fagområder af samme navn og lignende niveauer. Sprog og kultur Håndbog til studieområde 1 hhx 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Karsten Sielemann, Rikke Mosegaard Dyring Udgivelse til Studieområde 1 på hhx, kultur- og sprogområdet DKK Inkl. moms Materialet er case-baseret med kommunikation som omdrejningspunkt. Bogen giver en kortfattet præsentation af teorier og metoder i kommunikation suppleret med en række interaktive træningsopgaver. Desuden dækkes bl.a. kulturteori, analyse og design af hjemmesider, sociolingvistik, skrivegenrer og præsentationsteknik

344 Sprog og skriftlighed 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Peder Meyhoff, Kim Storgaard, Anette Nielsen, Kenneth Cilleborg Hansen, Janni Østergaard Lund, Niels Aarup En tværfaglig bog der kombinerer det sproglige med det skriftlige DKK Inkl. moms Sprog og skriftlighed er en tværfaglig bog der kombinerer det sproglige med det skriftlige og som har fokus på den praktiske skrivning i de forskellige fag. Bogen har 24 kapitler der er samlet i 6 blokke: Sprog og identitet Sproghistorie og sprogbrug Ord, sætninger og tegnsætning Det korrekte skriftsprog Opgaveskrivning generelt samt i humaniora, naturvidenskab, teknologi og samfundsfag Logik og argumentation Det meste af bogens indhold hører naturligt hjemme i danskfaget, men der er også stof til engelsk, til studieområdet, teknologi, samfundsfag og til de naturvidenskabelige fag. Bogen er skrevet med henblik på det tekniske gymnasium, men kan bruges også andre steder hvor man har arbejder med sprog og skriftlighed. Sproget er lettilgængeligt, og der er mange øvelser der gør bogen meget anvendelig til undervisningsbrug. Sprog og tale - mundtlighed i dansk 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Jimmy Zander Hagen Hvordan bliver man bedre til at formidle hensigtsmæssigt over for en forsamling - og til at turde gøre det? Denne bog ser det som sin opgave at besvare disse to spørgsmål DKK Inkl. moms Bogens fokus er lagt på den retoriske dimension i den mundtlige formidling med det hovedformål er at styrke eleverne som både afsendere og modtagere af det talte sprog. Derfor lægger bogen op til at give eleverne mulighed for at arbejde med deres mundtlige fremstilling i områder som talegenrer, disposition, sprogbrug, sproglige virkemidler, kropssprog, argumentation og talesituation. Elevernes afprøvninger af forskellige talesituationer vil samtidig styrke deres evne til at vurdere andres mundtlige formidling. Her fra siden er der også adgang til bogens tilhørende website, der indeholder supplerende materiale til den daglige undervisning i mundtlig sprogfærdighed. Bogen er primært henvendt til danskundervisningen på landets ungdomsuddannelser, men kan også anvendes i samarbejde med andre fag, hvor bedømmelsen af elevens mundtlige præstation og formidlingsevne er en del af eksamen, som det er gældende for eksempelvis Almen Studieforberedelse. Derudover kan bogen med fordel også anvendes i grundskolens overbygning og på videregående uddannelser.

345 Sprog på spil. At sætte viden om sprog i spil i profession og uddannelse 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Line Ryberg Ingerslev Profession I denne antologi sættes der fokus på pædagogiske sammenhænge, hvor der er sprog på spil: I spisesituationen i børnehaven, når der læses skønlitteratur i 7. klasse, i lektiecaféen, når der står læsebånd på skoleskemaet eller i læreruddannelsens danskfag DKK Inkl. moms Bogen formidler erfaringer og overvejelser fra en række forsknings -og udviklingsprojekter, der har sprog som omdrejningspunkt. Bogen henvender sig til alle med en professionel interesse i sprog, læsning og læring, herunder undervisere i sprog i professionsuddannelserne, lærerog pædagogstuderende, praktiserende lærere og pædagoger i forskellige funktioner og konsulenter og vejledere, der beskæftiger sig med sprog og læsning. Sproget arbejder 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen, Christian Kock Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Aktuelle og spændende sproglige temaer DKK Inkl. moms Sproget arbejder præsenterer fire aktuelle og spændende sproglige temaer som sættes ind i deres samfundsmæssige og historiske sammenhænge: 1. Politik og sport 2. Den nøgne sandhed 3. Fra brev til blog 4. Sproget på sort arbejde Udgangspunktet for det sproglige arbejde er vedkommende og nærværende sproglige temaer der analyseres vha. relevant sprogteori om eksempelvis kognitiv semantik og diskursanalyse. Hvert kapitel indledes med en forundring over en problemstilling, så følger introduktion til en sprogteoretisk indfaldsvinkel og et begrebsapparat som bruges til at behandle og besvare problemstillingen. Herefter følger en eller flere eksemplariske analyser så man kan se, hvad man skal gøre i praksis. Undervejs i kapitlet er der indlagt en række mindre øvelser som skal øve læseren i enkeltdelene af analysen. Sidst i hvert kapitel er der indlagt større øvelser. Det er hele tekster og tilhørende problemformuleringer som lægger op til udførlige analyser. Ud fra arbejdet med udgivelsens temaer bliver eleverne bl.a. i stand til at undersøge kønskonstruktioner i sproget og sammenligne tekster, sprogbrug og genrer i et historisk perspektiv.

346 Sprogets veje 1. udgave, 2004 ISBN Forfatter(e) Henrik Borg Jensen, Karen Thygesen, Anne Marie Halgren Eriksen, Finn Eriksen, Agnete Elmose En bog om sprogets grundlæggende mekanismer, dets former og dets funktion i vores tilværelse DKK Inkl. moms En bog, der giver indsigt i, hvad sprog er og kan, og belyser historien fra sprogenes tidligste stadier til brugen af det danske sprog i globaliseringens tidsalder. Sprogets veje anlægger semantiske, grammatiske, pragmatiske og stilistiske synsvinkler på sprog. Bogen giver læseren mulighed for at udvide sin viden, sine sproglige færdigheder og sin fornemmelse for sprogets rige muligheder for variation. Bogen belyser sammenhængen mellem sprog og genre - fra hverdagens mundtlige beskeder over til skriftens lovparagraffer og kærlighedsdigte. Sprogets veje henvender sig til studerende på de gymnasiale uddannelser og seminarer. Desuden er bogen også anvendelig på de videregående uddannelser. Stamceller 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Kirsten Fogd Bogen sætter spørgsmålstegn ved et af biologiens mange forunderlige emner. Hvad er stamceller? - Og hvilke perspektiver ligger der i anvendelsen af stamceller? DKK Inkl. moms I denne bog kan du læse om mulighederne for at behandle sygdomme med stamceller og få et indblik i de udfordringer forskerne står over for, før en behandling med stamceller kan blive rutinemæssig. Bogen giver en grundig indføring i stamcellens biologi og dens potentiale i behandlingsøjemed. Den egner sig især til undervisningen i biologi på stx, hf og htx.

347 Starters 1. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Rene Bühlmann, Dick Webb En bog, der stimulerer og øger elevens læreevne gennem opgaver, øvelser og oversættelser DKK Inkl. moms Starters er en bog, der fokuserer på den enkelte elevs læreevne gennem aktiverende opgaver, oplæg til selvstændig formulering af sprogregler, øvelser, oversættelser samt korte grammatiske regler, der kan være en ekstra hjælp for eleven. Starters skal bruges til at øge elevernes sprogbevidsthed ved at udnytte den sprogfærdighed og sprogfornemmelse eleverne allerede har ved indgangen til ungdomsuddannelserne. Bogen indeholder 50 opslag med faste elementer: en sproglig brugssituation, aktiverende opgaver, oplæg til selvstændig formulering af sprogregler, øvelser der fæstner de sproglige mønstre, oversættelser samt korte grammatiske regler som ekstra hjælp. Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser. Statistik C 1. udgave, 2008 ISBN Forfatter(e) Simon Nitschky Schmidt, Lars Vestergaard Bogen giver både en introduktion til sandsynlighedsregning og en gennemgang af statistikkens hovedbegreber DKK Inkl. moms Statistik C giver en grundlæggende introduktion til sandsynlighedsregning, kombinatorik og statististiske test. Den beskæftiger sig med såvel diskrete som kontinuerte stokastiske variable og deres karakteristika. Bogen giver en udførlig gennemgang af særlige diskrete fordelinger, nemlig binomialfordeling, poissonfordeling og geometrisk fordeling, samt særlige kontinuerte fordelinger, ligefordeling, eksponentialfordeling og normalfordeling. Derudover gennemgår Statistik C beregning af konfidensinterval for p i binomialfordeling og for my i normalfordeling og giver et indblik i signifikanssandsynlighed for statistisk hypotesetest, der illustreres ved test for p i binomialfordeling, for my i normalfordeling og for uafhængighed i antalstabel. Denne bog henviser til brugen af TI-84, men andre regnemaskiner kan også benyttes. Statistik C er lærebogen til valgfaget af samme navn og henvender sig til elever på de gymnasiale uddannelser. Her kan du hente en facitliste til Statistik C.

348 Statistik med matematik 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Aksel Bertelsen Giver en grundlæggende indføring i statistiske metoder og disses matematiske rygrad DKK Inkl. moms Bogen lægger vægt på de statistiske metoders anvendelse og det matematiske grundlag for disse metoder. Bogen viser dels, hvordan man kan beskrive hele populationer, dels hvad man ud fra stikprøver kan sige om de populationer, der udtages fra. Her på siden kan du også finde supplerende materiale i form af bl.a. rettelser til bogen, datasæt til bogens opgaver, vejledende opgavebesvarelser. Bogens anvendelse spreder sig over områder som biologi, samfundsbeskrivelse, sport, arkæologi, industriel produktion og medicin. Det er et gennemgående træk i bogen, at oprindelsen til de forskellige metoder placeres i en historisk sammenhæng.

349 Statistikhåndbogen Med vejledninger til TI-89 og Excel udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Xenia Brun Hansen Profession Denne værktøjsbog hjælper dig til bevare overblikket over statistikfagets grundbegreber, udtryk og modeller. Bogen giver hele vejen igennem trinfor-trin eksempler og vejledning til, hvordan du løser de opgaver, du bliver stillet DKK Inkl. moms Denne bog er skrevet til alle, der i frustration har revet sig i håret over faget Statistik. De bagvedliggende teoretiske og matematiske forklaringer er minimeret, og bogen er derfor en værktøjsbog, som hjælper dig til bevare overblikket over fagets begreber, udtryk og modeller. Hvert kapitel afsluttes med opgaver med tilhørende løsninger. Bogen giver hele vejen igennem trin-for-trin eksempler og vejledning til, hvordan du kan løse opgaverne ved hjælp af statistiske opslagsværker, TI- 89 lommeregneren og Excel Bogen dækker: Beskrivende statistik Sandsynlighedsteori Sandsynlighedsfordelinger Hypotesetestning Variansanalyse Regressionsanalyse Stikprøveudvælgelse Statistikhåndbogen henvender sig dig der er studerende på en videregående uddannelse, hvor statistik indgår i fagsammensætningen. Især studerende på markedsføringsøkonom, finansøkonom, HA, HD, statskundskab og økonomi vil have glæde af bogen.

350 Stilistisk analyse 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Jan Sørensen Sprog er mange ting: Det, der bliver sagt, og måden, det bliver sagt på. Denne bog giver en introduktion til arbejdet med det sidstnævnte tema DKK Inkl. moms Bogen Stilistisk analyse sætter fokus på det sproglige udtryk og den sproglige formning, og hensigten med bogen er at give praktiske redskaber til en fintmærkende sproglig beskrivelse af tekster. Bogen består af syv dele: Indledning om stilistisk analyse Gennemgang af grafik Gennemgang af rim og rytme Gennemgang af ord Gennemgang af syntaks Gennemgang af troper og figurer En del med autentiske tekster Bogen henvender sig til danskundervisningen på ungdomsuddannelserne. Stiltiende fortællinger 1. udgave, 2009 ISBN Forfatter(e) Profession Afhandlingen baserer sig på et etnografisk studie af livet med kronisk sygdom i Danmark. Den fokuserer på, hvem mennesker med en kronisk sygdom har mulighed for at være DKK Inkl. moms Afhandlingen argumenterer dels for, at kronisk sygdom ikke kun er udtryk for afvigelse, uorden og biografisk brud men også kan forstås som grundvilkår og rutine, der hører med til livet. Stiltiende fortællinger viser, at anerkendelse af kronisk sygdom ofte medfører mangel på anerkendelse af at være et almindeligt, værdigt menneske. Afhandlingen henvender sig hovedsageligt til det sundhedsfaglige område inden for professionsuddannelserne.

351 Stress - en konsekvens af senmoderniteten? 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Tobias Matthiesen, Victor Stegmann Bjørnstrup, Oliver Boserup Skov En introduktion til sociologisk teori og en temabog om stress DKK Inkl. moms Stress er både en introduktion til sociologisk teori og en temabog om stress. Udover at været et stort og muligvis voksende samfundsproblem er stress også et meget tidstypisk fænomen. Desuden er stress interessant i et samfundsmæssigt perspektiv - stress rammer på tværs af socialgrupper, uddannelsesniveau og familietyper. Stress ser ikke på stress i et psykologisk perspektiv, men udelukkende sociologisk. Fokus ligger på identitetsdannelse og socialisation - og hvordan disse størrelser bliver påvirket af den generelle samfundsudvikling. Bogen afsluttes af essays af stressforskere og politikere. Bogen henvender sig til samfundsfag på B og A-niveau. Stress kan anvendes som afrunding på et mere traditionelt sociologiforløb, men bogen er samtidig fuldt ud dækkende i fht den obligatoriske sociologiske teori på B og A-niveau.

352 Studieaktivitetsmodellen - erfaringer og refleksioner 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Profession Beskrivelse er på vej DKK Inkl. moms I denne bog formidles erfaringer og refleksioner med anvendelsen af studieaktivitetsmodellen i praksis. Forskellige udfordringer og muligheder belyses, og der gives gode råd til arbejdet med studieaktiviteter i studieaktivitetsmodellens fire kvadranter set i et helhedsperspektiv. Bogen baserer sig på et følgeforskningsprojekt med syv udviklingsprojekter i hhv. lærer-, pædagog-, socialrådgiver- og administrationsbacheloruddannelsen i VIA Pædagogik og Samfund. Projekterne er gennemført i , og der er løbende indsamlet data gennem observationsstudier samt interviews med studerende og undervisere. Erfaringerne fra projekterne er analyseret og perspektiveret med reference til relevant uddannelsesforskning og didaktisk teori. Bogen kan anvendes som led i refleksion, dialog og videreudvikling af undervisnings- og studieaktiviteter i professionsuddannelserne - med det væsentlige mål for øje at kvalificere studerendes udvikling af studie- og professionskompetencer. Den kan læses i sin helhed eller de enkelte kapitler kan læses separat. Inhold: Forord Studieaktivitetsmodellen baggrund og begrundelser Den empiriske uddannelsesvidenskab og kvalitet i studieaktivitet Den fælles analytiske ramme Viden, roller og selvopfattelser i forandring Rammesætning af studieaktiviteter på rejse mellem rammesætning og det dynamisk konstruerede arbejdsfællesskab Feedback evalueringskultur og motivation I-læringsplatform didaktiske muligheder og udfordringer Studiegruppens betydning læring i fællesskab Studenterinitering og samskabelse engagement og ejerskab der smitter Det pædagogiske paradoks didaktiske udfordringer og dilemmaer i implementeringen af studieaktivitetsmodellen

353 Studievaner på hf 2. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Lise Ludvigsen, Poul-Erik Møhring En håndbog der henvender sig til både kursister og undervisere DKK Inkl. moms Hf-kursisten får hjælp til at nå de faglige mål på uddannelsen, og hfunderviseren får redskaber til at arbejde med forskellige studieteknikker. Studievaner på hf er: Erfaringsbaseret Anvendelsesorienteret Opgavebaseret 1. og 2. udgave kan benyttes parallelt. Studievaner på hhx 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Lene Bak, Merete Nødgaard Opgavebaseret håndbog til arbejdet med studieteknikker på hhx DKK Inkl. moms Studievaner på hhx tager afsæt i overgangen fra grundskolen til gymnasiet. Udgivelsen er opgavebaseret og indeholder materiale til at arbejde med de studieteknikker, som eleven skal tilegne sig i løbet af tiden på hhx for at blive studiekompetent. Bogen er elevens studiehåndbog gennem hele gymnasieforløbet. Gennem arbejdet med Studievaner på hhx kan eleven nå de faglige mål på uddannelsen. Derfor er der bl.a. fokus på: Skriftlig og mundtlig formidling Læse- og skrivestrategier De store skriftlige opgaver Taksonomi Arbejdsformer Præsentationsværktøjer Brug af blogs og sociale medier Materialet er meget varieret: Teoretiske introduktioner Konkrete erfaringsbaserede opgaver Modeller Den metafaglige vinkel på studieteknikkerne gør udgivelsen anvendelig i alle fag og teamsamarbejder.

354 Studievaner på stx 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Lise Ludvigsen Elevens studiehåndbog til hele gymnasieforløbet DKK Inkl. moms Studievaner på stx tager afsæt i overgangen fra grundskolen til gymnasiet. Udgivelsen er opgavebaseret og indeholder materiale til at arbejde med de studieteknikker, som eleverne skal tilegne sig i løbet af gymnasietiden for at blive studiekompetente. Gennem arbejdet med Studievaner på stx kan eleven nå de faglige mål på uddannelsen. Derfor er der bl.a. fokus på: Skriftlig og mundtlig formidling Læse- og skrivestrategier De store skriftlige opgaver Taksonomi Arbejdsformer Læringsstile Brug af blogs og sociale medier Gennem det omfattende idékatalog til undervisningen får faglæreren, studievejlederen, klasseteamet og læsevejlederen redskaber til at lade eleverne arbejde metafagligt. Materialet er meget varieret: Teoretiske introduktioner Konkrete erfaringsbaserede opgaver Modeller Elevudsagn Den metafaglige vinkel på studieteknikkerne gør udgivelsen anvendelig i alle fag og fagsamarbejder.

355 Sundhedspleje og særlige indsatser for svagt stillede børn og ung 1. udgave, 2004 ISBN Forfatter(e) Profession Ph.d.-afhandlingen undersøger sundhedsplejerskers aktiviteter i forhold til svagt stillede børn og unge i Danmark. Rammen er Pierre Bourdieus teori om reproduktion, felt, habitus og kapital DKK Inkl. moms Sundhedspleje og "særlige indsatser" for svagt stillede børn og unge går bagom sundhedsplejerskers virksomhed i forhold til svagt stillede børn og unge i Danmark og er et bidrag til at belyse, hvad der konkret udspiller sig i aktiviteter. Det empiriske grundlag for afhandlingen er sundhedsplejerskers faginterne beskrivelser af deres virksomhed og de ændringer, der er i det lovgivningsmæssige materiale for virksomheden fra præcise og konkrete til diffuse og overordnede opgavebeskrivelser. Desuden indgår empiriske observationer af, hvad der foregår indenfor de særlige aktiviteter. Bogen undersøger, hvordan bestemmelser i praktikken bliver fulgt op af vilkår, der kan sikre, at alle børn og unge i Danmark har en sund opvækst og forudsætninger for en sund voksentilværelse. Udgivelsen henvender sig til videregående uddannelser på professionsområdet. Supervision 2. udgave, 2004 ISBN Forfatter(e) Profession En bog om supervision - herunder bl.a. kollegial supervision, supervisionssamtalen, etiske regler og coaching DKK Inkl. moms Bogen indeholder en beskrivelse af og begrundelse for kollegial supervision. Desuden omtaler bogen metoder og teknikker, der dog i udgangspunktet ikke har noget med supervision at gøre. Dette er valgt for at synliggøre supervisionen ved at markere forskellen. I den afsluttende del peger bogen på, hvad delteknikker fra supervisionsmodellen kan berige såvel pædagogen som den studerendes studium med. Supervision henvender sig til undervisningsoplæg, instruktioner og øvelser på videregående uddannelser inden for professionsområdet.

356 Sutta-Nipata. Religionshistoriske hovedværker i uddrag 1. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Ole Holten Pind Sutta-Nipata er et af den tidligst kendte buddhismes vigtigste skrifter, som her foreligger i uddrag direkte oversat fra originalsproget pali DKK Inkl. moms Udgivelsen viser buddhismen som en fuldt udfoldet religion med mytologisk stof, med profetier og undergerninger, med en praksis indeholdende tilbedelse af en guddommelig Buddha, og - først og fremmest - en religion med vægt på den rette moral. Denne bog er til forskel fra den traditionelle opfattelse af buddhismen lig et filosofisk-psykologisk system. Sutta-Nipata er en tiltrængt tilføjelse til rækken af buddhistiske skrifter på dansk, og er specielt målrettet "hovedværkslæsningen" i gymnasiets B- niveau religion. Sutta-Nipata er første udgivelse i en serie kaldet "Religionshistoriske hovedværker". Symboltanker og symbolhandlinger 1. udgave, 2004 ISBN Forfatter(e) Vibeke Lorentzen Profession Denne ph.d.-afhandling undersøger, hvordan mennesker kan benytte sig af symboltanker eller symbolhandlinger til at håndtere vanskelige situationer i forbindelse med alvorlig sygdom DKK Inkl. moms Praktisering af symboltanker og symbolhandlinger kan umiddelbart virke uforståeligt/påfaldende for omverdenen, herunder professionelle i det offentlige rum. Dog forsøger bogen at tackle svære menneskelige situationer ved at vejlede og støtte ud fra en medmenneskelig symbolsk diskurs. Denne ph.d.-afhandlings formål er at belyse: Eventuelle symboltanker eller symbolhandlinger hos mennesker berørt af alvorlig sygdom Hvem der benytter dem Samt opkomsten og betydningen af disse Symboltanker og symbolhandlinger er velegnet til professionsområdets videregående uddannelser.

357 Synergies pays Scandinaves. 1. udgave, 2006 ISBN Forfatter(e) Tekstbog med franske artikler om aktuelle emner i såvel Skandinavien som resten af verden DKK Inkl. moms Synergies Pays Scandinaves er en lokal udgave af et internationalt tidsskrift, der udkommer i forskellige verdensdele med navne som Synergies Brésil, Synergies Corée du Sud, Synergies Amérique du Nord. Sproget er fransk, og målene er: At formidle forskning om fremmedsprogsdidaktik At skabe debat om og inspiration til franskundervisningen At samle viden om undervisning i fransk sprog og kultur Synergies Pays Scandinaves bringer artikler af skandinaviske forskere og undervisere, samt udvalgte artikler fra Synergies-tidsskrifter verden over. Første nummer, "Ouvertures didactologiques", sætter fokus på det sprogog kulturdidaktiske område. Blandt emnerne er sproglæreruddannelse, franskfagets position i Island, chat og lyttestrategier. Sæt læsespor 1. Læsestrategier og fiktive tekster 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Mette Teglers Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Et indbydende elevmateriale med fokus på læsestrategier og fiktionstekster særligt målrettet udskolingen ( klasse) DKK Inkl. moms I Sæt læsespor 1 er der fokus på læsekompetence. Eleverne skal læse og nærlæse fiktionstekster og i den forbindelse afprøve forskellige læsestrategier og teknikker, der kan styrke deres forståelse af teksterne. I 6 kapitler gennemgås en række genrer inden for fiktion, og kapitlerne er tænkt som eksemplariske forløb, som viser hvordan eleverne kan arbejde med en fiktionstekst ved hjælp af læsestrategier og teknikker. Som afrunding på hvert kapitel skal eleverne evaluere deres oplevelse og brug af læsestrategier, og mellem hvert kapitel sættes der spot på typiske karakteristika for fiktionsgenren. Her skal eleverne med læreren som det gode eksempel arbejde i dybden og få styrket deres brug af læsestrategier.

358 Sæt læsespor 2. Læsestrategier og sagtekster 1. udgave, 2014 ISBN Forfatter(e) Mette Teglers Forlag: Dansklærerforeningens Forlag/Systime Et indbydende elevmateriale med fokus på læsestrategier og sagtekster særligt målrettet udskolingen ( klasse) DKK Inkl. moms Sæt læsespor 2 sætter fokus på læsestrategier og den del af faglig læsning, der omhandler sagtekster. Eleverne skal læse, genlæse og undersøge hensigt, genre, indhold og sprog i en række sagtekster. Bogen tager udgangspunkt i "den fortsatte læsning" og er tilrettet udskolingselever, der kan læse, men som mangler strategier til at få den fulde forståelse af en sagtekst. Et arbejde der kan understøtte eleverne frem til selv at kunne skrive sagtekster. Sæt læsespor 2 sætter spot på: Læsestrategier og teknikker Reportage Dramadokumentarisk beretning Kronik Essay Portrætartikel Typiske karakteristika for sagtekster Ved at synliggøre læseprocessen og inddrage læsestrategier i klassens arbejde med sagtekster, bliver eleverne bevidste om at læsestrategier kan give en dybere forståelse af sagtekster og som giver eleverne mulighed for at imitiere en sagtekst, når de selv skal i gang med at skrive. Materialet er tænkt til elever i klasse. Sæt læsespor: Sæt læsespor 1 Sæt læsespor 2 Sæt læsespor plakatsæt Digital lærervejledning til Sæt læsespor 2 kommer efter sommerferien 2014.

359 Tal og skriv! 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Annette Hauer, Birgitte Munk Alle elever skal lære at skrive, og denne bog er redskabet til det! Bogen er aktiverer eleverne og er skrevet på baggrund af to rutinerede gymnasielæreres erfaringer DKK Inkl. moms Denne bog handler om udvikling af skriftlig kompetence og henvender sig til elever og lærere på de gymnasiale uddannelser. Bogen lægger vægt på det inspirerende i samspillet mellem den mundtlige og den skriftlige fremstilling, og den opfordrer til mesterlære - man kan lære at skrive bedre ved at iagttage de gode skrivere og deres teknikker. Bogen ser de tre gymnasieårs skriveundervisning i dansk som en spændende mulighed for progression fra beskrivelse, argumentation og analyse til de mere komplekse genrer som essay og rapport. Bogen kan dog allerede bruges i grundskolens overbygning, og har også relevans for de videregående uddannelser, der har skriftlig og mundtlig formidling som sit felt. Talent og skole i sociologisk perspektiv 1. udgave, 2011 ISBN Forfatter(e) Annette Rasmussen Profession En grundig analyse og oplæg til diskussion af udviklingen indenfor pleje og opdyrkning af talenter i den danske skoleverden DKK Inkl. moms Talent og skole i sociologisk perspektiv sætter fokus på udviklingen indenfor pleje og opdyrkning af talenter i den danske skoleverden. Bogen belyser fra en uddannelsessociologisk vinkel, hvordan talentbegrebet udbredes og forstås. Hvordan forstås talent og hvordan kommer det til udtryk i skolen? Hvad kendetegner talenteleverne og hvilke konsekvenser har forskellige uddannelsespolitiske prioriteringer? Med sit forskningbaserede oplæg til refleksion og debat, henvender Talent og skole i sociologisk perspektiv sig såvel til lærerstuderende samt til dig, der har en interesse for talent i dansk skolesammenhæng. Talking Grammar 1. udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Lisbeth Jacobsen Beskrivelse er på vej DKK Inkl. moms Beskrivelse er på vej.

360 Talteori 1. udgave, 1993 ISBN Forfatter(e) Jens Carstensen En lettilgængelig indføring i talteorien, som tager sigte på læsning af valgfrit emne i gymnasiet DKK Inkl. moms En lettilgængelig indføring i talteorien. Bogen er velegnet til valgfrit emne i gymnasiet på højt niveau, samt som kilde opgaveskrivning på gymansiet og hf. Indhold: De hele tal Euklids algoritme Diofantiske ligninger Talteoretiske funktioner Fibonaccitallene Fareybrøker Kædebrøker Pythagoræiske talsæt Primtal Programmer og algoritmer Tabel over primtal Opgaver Te doy mis ojos 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Alicia Luna, Icia Bollain, Britt Lundgreen Bogen drejer omkring filmen af samme navn. Tematisk velegnet med tilhørende opgaver DKK Inkl. moms Med udgangspunkt i historien om Pilar og Antonios forhold, fortæller Te doy mis ojos om et af de mest omdiskuterede emner i det moderne Spanien: hustruvold. Pilar og Antonio elsker hinanden, men er fanget i et forhold, der er ødelæggende. I løbet af historien får vi svar på spørgsmålet om hvordan det kan komme så vidt og hvorfor Pilar ikke bare har forladt Antonio for længe siden? Udgivelsen består af drejebogen til Te doy mis ojos samt en række arbejdsopgaver. Drejebogen er tæt glosseret. Teksten er velegnet til temalæsning, fx kvinder i dagens Spanien og kønsroller. Drejebog og film er ikke identiske, men fungerer fint i forlængelse af hinanden.

361 Tegn er noget vi bestemmer - splinter af en lærende skole 1. udgave, 2000 ISBN Forfatter(e) Frode Boye Andersen Profession Bogen introducerer en grundlæggende tænkning i arbejdet med udvikling af kvalitet - en arbejdsmåde, der samtidig integrerer evalueringen i udviklingsprocessen DKK Inkl. moms Opgaven med at udvikle og evaluere kvalitet giver store udfordringer til de professionelle i en praksis som skolens. Det pædagogiske område har meget komplekse udviklingsfelter, der ikke må reduceres til forenklede forestillinger om mål-opfyldelse. Der er i stedet behov for metoder, som kan bruges til at håndtere det komplekse i den konkrete sammenhæng. Og der er behov for at kende tænkningen bag metoderne. Tegn er noget vi bestemmer... er en bog, der henvender sig til professionsområdet på de videregående uddanneler. Teknologi og filosofi 1 1. udgave, 2010 ISBN Forfatter(e) Mikkel Guldhammer Sparsø En grundbog til filosofifaget i de gymnasiale uddannelser DKK Inkl. moms Teknologi og filosofi 1 er en undervisningsbog til filosofifaget i de gymnasiale uddannelser. Bogen giver ud fra tekstlæsning, arbejdsspørgsmål og cases en introduktion til filosofihistorien og de filosoffer, som har haft størst indflydelse på den vestlige opfattelse af teknologi og videnskab siden oldtiden: Platon, Aristoteles, Thomas Aquinas, Francis Bacon, Spinoza, Auguste Comte, Marx og Hannah Arendt. Bogen indeholder tekstuddrag, der står centralt i den enkelte filosofs værk. Perspektivet er historisk: oldtiden, middelalderen, renæssancen, oplysningstiden og den nyere tid inddrages. I centrum står begreber som erkendelse, sandhed og videnskab, teknik, teknologi og nytteværdi. Teknologi og filosofi 1 er den første af to udgivelser.

362 Teknologi og filosofi 2 1. udgave, 2013 ISBN Forfatter(e) Mikkel Guldhammer Sparsø Spændende ny grundbog til filosofiundervisningen, der stiller skarpt på centrale spørgsmål om teknologiens betydning for menneskets tilværelse DKK Inkl. moms Teknologi og filosofi 2 er en spændende grundbog til filosofiundervisningen, der stiller skarpt på centrale spørgsmål om teknologiens betydning for menneskets tilværelse. Bogen introducerer eleverne til en række aktuelle teknologifilosofiske temaer gennem tekster, spørgsmål og cases. I fire tematiske afsnit arbejdes der med emnerne teknologietik miljøetik og dyrevelfærd transhumanisme bevidsthed og kunstig intelligens. Teknologi og filosofi 2 dækker den filosofiske tradition med tekster af bl.a. Immanuel Kant, Jeremy Bentham, Knud Ejler Løgstrup og René Descartes. Den inddrager samtidig mere moderne filosoffer som bl.a. Hans Jonas, Peter Kemp, Arne Næss, Mickey Gjerris, Peter Singer, Luc Ferry og Francis Fukuyama. Bogen har særligt fokus på begreber som teknologi og videnskab etik og ansvar erkendelse og bevidsthed logik og argumentation. Indfaldsvinklen er det praktisk-filosofiske, og Teknologi og filosofi 2 er således et supplement til forløberen Teknologi og filosofi 1, der har et mere teoretisk, idéhistorisk perspektiv. Teknologi og filosofi 1 og 2 er sammen tænkt som grundbøger til filosofifaget. Begge lægger vægt på teknologien og videnskaben som et grundlæggende vilkår for mennesket i det moderne, vestlige samfund.

363 Teknologi, mennesker, faglighed. Muligheder og udfordringer i løsning af velfærdsopgaver 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Åse Brandt, Gunver Majgaard, Steffen Bader, Jane Clemensen, Mette Syse Damkjær, Trine Nordborg-Damgaard, Tina Præstebro Nielsen, Hanne Styrbak, Mette Andersen, Elsebeth Udengaard, Steen Søndergaard, Frank Støvelbæk Profession Antologien giver en samlet introduktion til teknologier og deres anvendelsesmuligheder og samtidig præsentationer af, hvilken betydning teknologierne får for den måde professionelle opfatter egne arbejdsopgaver og fagidentitet på DKK Inkl. moms I Teknologi, mennesker og faglighed muligheder og udfordringer i løsning af velfærdsopgaver præsenterer 14 forfattere deres faglige perspektiver på, hvordan teknologier kan inddrages i opgaveløsningen inden for de pædagogiske og sundhedsfaglige områder. Samtidig er det erfaringen, at netop disse områder ofte kan berige hinanden fagligt i løsningen af professionelle opgaver. Antologien giver en samlet introduktion til teknologier og deres anvendelsesmuligheder og samtidig præsentationer af, hvilken betydning teknologierne får for den måde professionelle opfatter egne arbejdsopgaver og fagidentitet på. Forfatterne bidrager med bud på, hvordan de selv arbejder med teknologier, og hvilke udfordringer det stiller praksisfelter og professionelle overfor, men også med bud på, hvordan ny viden om anvendelse af teknologierne skabes. Hver artikel afspejler forfatterens egen position i det velfærdsteknologiske felt. Nogle arbejder med teknologierne i deres hverdag, andre skal tilrettelægge udviklingsforløb, hvor teknologier indgår og andre igen forsker i teknologier og deres anvendelse. Professionelle arbejder således på tre vidensgrundlag, nemlig praksisviden, udviklingsviden og forskningsbaseret viden. Alle vidensgrundlag præsenteres nærmere i antologien. Teknologier kan og bør bidrage til at øge menneskers mulighed for selvbestemmelse og aktive deltagelse i samfundet. Denne antologi skal bidrage til at holdningerne til teknologier nuanceres og åbne op for, at teknologierne kan ses som en ressource og et supplement til kerneydelserne i opgaveløsningerne. Bidragydere: Mette Andersen Steffen Bader Åse Brandt Jane Clemensen Hanne Kallesøe Gunver Majgaard Tina Præstbro Nielsen Trine Nordborg-Damgaard Anne Karin Petersen Hanne Styrbak Frank Støvelbæk Mette Damkjær Syse Steen Søndergaard Elsebeth Udengaard.

364 Teknologihistorie 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Peter Mouritsen, Peder Meyhoff Bogen behandler den teknologiske udvikling i et globalt perspektiv, men med hovedvægt på udviklingen i Europa og Danmark DKK Inkl. moms Hvorfor havde inkaindianerne ikke hjul, når danskerne i bronzealderen kørte deres guder rundt på vogne? Hvorfor kom russerne først ud i rummet? Fløj raketten virkelig på petroleum, og hvordan ser en dampkampvogn ud? Hvad er det for faktorer, der skaber den teknologiske udvikling - og hvad hæmmer den? Få svar på disse spørgsmål og meget mere i Teknologihistorie. I en spændende og medrivende fortælling får læseren indblik i konkrete udviklingsforløb samt i teknologiens indflydelse på samfundets udvikling. Bogen indeholder følgende: den teknologiske udvikling i et globalt perspektiv, men med hovedvægt på udviklingen i Europa og Danmark. en kronologisk gennemgang af teknologiens historie og et minileksikon med grundige præsentationer af konkrete opfindelser og teknologier. fyldestgørende illustrationer samt tilhørende website med bl.a. arbejdsspørgsmål. Teknologihistorie er skrevet til undervisning i htx-faget teknologihistorie. Desuden er bogen anvendelig på videregående uddannelser. Temaer i billedpædagogik 2. udgave, 2003 ISBN Forfatter(e) Ingelise Flensborg, Birgitte Holm Sørensen En introduktion til det pædagogiske temaarbejde med billeder i undervisningen DKK Inkl. moms På grund af nutidens medier indgår billeder i høj grad i børns og unges hverdag. Denne udgivelse fokuserer på tematisk inddragelse af billeder i undervisningen i flere fag. Bogen præsenterer forslag til forløb og introducerer begreber og analyseredskaber til arbejdet med billeder. Den kommer f.eks. ind på: Billedkulturel kompetence Billedsprog Visuel kommunikation Billeddialog Bogen henvender sig primært til lærere og studerende på landets seminarier.

365 Teori i socialfaglig praksis 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Gordon Vincenti, Svend Aage Andersen, Michael Adam Cho Guul, Gina Lydersen, Elof Nellemann Nielsen, Sabine Jørgensen, Mette Holmgaard, Dorthe Mørch Mikkelsen, Liv Stikling Hermansen, Maria Plougsgaard Haubjerg, Maria Bülow, Aase Mygind Madsen Profession Introduktion til centrale politologiske, filosofiske, sociologiske, økonomiske og psykologiske teorier anvendt inden for det sociale arbejdsområde DKK Inkl. moms Denne antologi introducerer til centrale politologiske, filosofiske, sociologiske, økonomiske og psykologiske tænkere og perspektiver, hvis teorier kan anvendes som analytiske redskaber og rammer inden for det sociale felt. Bogens tilgange omfatter teorier af Goffmann, Bourdieu, Giddens, Foucault, Marx, human udviklingsøkologisk systemteori, kritisk realisme og appreciative inquiry/socialkonstruktivisme. Bogen giver læseren redskaber til at reflektere over og skabe kobling mellem teori og praksis. Hvert kapitel har eksempler på praksisanvendelse af teorier på henholdsvis individ, gruppe og samfundsniveau. Teori i socialfaglig praksis henvender sig til studerende på socialrådgiveruddannelserne og til alle der er interesserede i at forstå og analysere sociale problemstillinger. Bidragydere: Gordon Vicenti Sabine Jørgensen Elof Nellemann Nielsen Maria Haubjerg Dorthe Mørch Mikkelsen Liv Stikling Hermansen Aase Mygind Madsen Maria Bülow Gina Lydersen Mette Holmgaard Michael Adam Cho Guul Svend Aage Andersen Maria Haubjerg

366 Text Tools 1. udgave, 2012 ISBN Forfatter(e) Birgitte Prytz Clausen Text Tools præsenterer redskaber til analyse af fiktions- og non-fiction tekster i engelsk DKK Inkl. moms Text Tools er redskaber, som gør eleven i stand til at arbejde selvstændigt med analyse af både fiktions- og non-fiction tekster i engelsk. Først beskrives skriveteknikker, der giver ideer til at få hul på tekster. Dernæst zoomes der ind på tekstuddrag. En lang række tekstværktøjer anvendes til at nærlæse, så man fx kan finde frem til teksters tema, budskab eller kommunikationssituation. Gennem hele Text Tools er der tips, eksempler og forslag til hypoteser der hjælper til at konkretisere, hvad man kan gøre med tekster, når man analyserer. Sidst i bogen samles tekstlæsningspuslespillet. Her får eleven råd om, hvordan man zoomer ud, strukturerer sin tekstanalyse og perspektiverer. Textanalyse.dk 2. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Jørn Ingemann Knudsen En vejledning i, hvordan man kan blive en habil tekstlæser, som magter kunsten af analysere en roman, en novelle, et digt eller en sagprosatekst DKK Inkl. moms Skal man forstå en tekst og få en ekstra stor læseoplevelse ud af den, har man brug for et grundlæggende kendskab til, hvilke værktøjer der egner sig til at åbne, opleve og forstå teksten med. Textanalyse.dk præsenterer de vigtigste redskaber i tekstanalytikerens værktøjskasse. Bogen indeholder bl.a. afsnit om genreforhold, afsenderportrættering, person- eller sagkarakteristik, tematik samt fortælletekniske og sproglige virkemidler. Bogen giver også gode råd om, hvordan analytikeren kan vurdere og perspektivere en tekst. Tekstanalyse.dk er først og fremmest tænkt til brug i danskundervisningen på ungdomsuddannelserne, men er også velegnet som håndbog i tekstanalyse for lærere i folkeskoler og studerende på videregående uddannelser, fx læreruddannelsen.

367 Texting - 1st year fiction 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Kirsten Egebjerg, Mogens Frølund, Clara Ehrenreich Begynderantologi med mange kortere tekster, igangsættende billedmateriale og målrettede sproglige og litterære arbejdsopgaver DKK Inkl. moms Texting - 1st year fiction introducerer en ny måde at arbejde med litterære tekster på. Der er fokus på det systematiske tekstarbejde og opgaver, der aktiverer. Bogen indeholder en kort indføring i de tekstanalytiske begreber, som skridt for skridt anvendes i arbejdet med novellerne. Den er målrettet de første semestre i engelsk på ungdomsuddannelserne Bogen rummer i alt 16 fiktionstekster og et billedmateriale, der provokerer og inspirerer. Her på siden kan du også finde supplerende materiale til bogen i form af glosetræningsøvelser, der ligger i naturlig forlængelse af bogens tekster. Bogen henvender sig primært til begynderundervisningen på ungdomsuddannelserne, men kan også med fordel bruges allerede i grundskolens overbygning. Thats the Way 1. udgave, 2005 ISBN Forfatter(e) Benedikte Herold Jensen Antologi med en række let tilgængelige engelsksprogede tekster, sagprosa og fiktion, som er velegnet til differentieret undervisning DKK Inkl. moms Teksterne i denne bog tager nogle af vor tids aktuelle temaer op til debat: Crime and violence Homelessness and poverty Fast food and obesity Child labour The environment Dress code and fashion Football Branding Franchising and entrepreneurship Love and relationships Bullying og prejudices Til teksterne er udarbejdet mange og forskelligartede opgaver, herunder cases. Bogen er desuden forsynet med en samlet gloseliste i både danskengelsk og engelsk-dansk. That's the Way er udarbejdet til undervisning på HG men kan med fordel benyttes af alle ungdomsuddannelserne og i grundskolens overbygning.

368 The Beatles 1. udgave, 1990 ISBN Forfatter(e) Ejvind Dengsø Giver et grundigt indblik i den sammenblanding af musik og samfundskommentarer, som The Beatles blev så kendt for DKK Inkl. moms Boggen sætter musikfænomenet The Beatles ind i en historisk, sociologisk og musikhistorisk sammenhæng, samtidig med at den giver et indblik i Lennon-McCartneys unikke musikalske virkemidler. Bogen går tæt på den historiske såvel som den musikalske udvikling hos bandet og fortæller om det daglige arbejde i musikstudiet. Bogen indeholder et væld af musikanalyser, autentiske nodesatser, sjældne fotos samt sangtekster, anekdoter og citater fra hovedpersonerne. The Big Picture 2. udgave, 2007 ISBN Forfatter(e) Lene Lundsgaard, Svend Madsen En antologi, der repræsenterer store dele af den engelsksprogede verden - Australien, England, Irland, Nordirland, Skotland, Sydafrika og USA DKK Inkl. moms Denne bog omfatter et bredt udvalg af genrer som fx short story, fairytale, fantasy, new journalism, letter og biography, som udover tematiske læsninger også gør bogens tekster meget relevante til indføring i de forskellige genrer og den tekstanalytiske disciplin. Materialet i denne bog, der har en naturlig progression fra lette til mere avancerede tekster, dækker store dele af den engelsksprogede verden - Australien, England, Irland, Nordirland, Skotland, Sydafrika og USA. Alle tekster ledsages af gloser såvel som arbejdsspørgsmål, der både kan bruge til diskussion og som grundlag for skriftlige opgaver. The Diversification of the American Voice Literary Visions of America, Vol udgave, 2015 ISBN Forfatter(e) Beskrivelse er på vej DKK Inkl. moms Beskrivelse er på vej.

Hurtigt overblik Strækker sig fra biokemi og cellelære til sundhed og økologi.

Hurtigt overblik Strækker sig fra biokemi og cellelære til sundhed og økologi. Bioteknologi BioAktivator 1. udgave, 2014 ISBN 13 9788761635846 Forfatter(e) Troels Wolf, Henrik Falkenberg, Peder K. Gasbjerg, Henning Troelsen, Annette Balle Sørensen, Chris Østergaard, Bodil Junker

Læs mere

(K)eine kleinigkeit 1. udgave, 2006

(K)eine kleinigkeit 1. udgave, 2006 HF (K)eine kleinigkeit 1. udgave, 2006 ISBN 13 9788761615671 Forfatter(e) Inge Marie Bærentsen, Stefanie Claudia Rasmussen, Helga Nielsen En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med

Læs mere

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 Studieområdet sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 ISBN 13 9788761683557 Forfatter(e) Barbara Kjær-Hansen, Kasper Asklund Analyse af kultur og sprog handler om kultur og sprog og om samspillet mellem

Læs mere

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015

Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 Studieområdet Analyse af kultur og sprog. En arbejdsbog til kultur- og sprogområdet i SO1 på hhx. 1. udgave, 2015 ISBN 13 9788761683557 Forfatter(e) Barbara Kjær-Hansen, Kasper Asklund Analyse af kultur

Læs mere

Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt de videregående uddannelser. Anvendt psykologisk leksikon 1. udgave, 2009

Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt de videregående uddannelser. Anvendt psykologisk leksikon 1. udgave, 2009 Psykologi Anvendt psykologi 5. udgave, 2007 ISBN 13 9788761619785 Forfatter(e) Bokforlaget Natur Och Kultur Bogen lægger vægt på en bred orientering i psykologien og skaber dermed overblik over de forskellige

Læs mere

Hurt igt overblik En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med tysk som modersmål.

Hurt igt overblik En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med tysk som modersmål. HHX (K)eine kleinigkeit 1. udgave, 2006 ISBN 13 9788761615671 Forfatter(e) Inge Marie Bærentsen, Stefanie Claudia Rasmussen, Helga Nielsen En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

Basketball ABC - teknik og taktik 1. udgave, 2002

Basketball ABC - teknik og taktik 1. udgave, 2002 Idræt Basketball ABC - teknik og taktik 1. udgave, 2002 ISBN 13 9788761602206 Forfatter(e) Ole Nedergaard, Rob Friedrich, Jesper Hauge En grundbog, der udvikler spillernes basketball-færdigheder og glæden

Læs mere

Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt de videregående uddannelser. Anvendt psykologisk leksikon 1. udgave, 2009

Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt de videregående uddannelser. Anvendt psykologisk leksikon 1. udgave, 2009 Psykologi Anvendt psykologi 5. udgave, 2007 ISBN 13 9788761619785 Forfatter(e) Bokforlaget Natur Och Kultur Bogen lægger vægt på en bred orientering i psykologien og skaber dermed overblik over de forskellige

Læs mere

Almen sprogforståelse

Almen sprogforståelse Almen sprogforståelse Dansk Minimalgrammatik - med øvelser 1. udgave, 2008 ISBN 13 9788761622303 Forfatter(e) Birgit Lohse, Zsuzsanna Bjørn Andersen Kort og præcis oversigt over de væsentligste grammatiske

Læs mere

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 2: Forord 3: Samfundsfag B Psykologi C 4: Matematik B Fysik C 5: Musik B Mediefag C 6: Billedkunst B Design C 7: Spansk

Læs mere

Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002

Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002 Biologi Bacchus - en temabog om vin 1. udgave, 2002 ISBN 13 9788761606167 Forfatter(e) Kim Bruun, Ole Frost Nielsen, Birgit Lund Henriksen Giver en introduktion til de økologiske aspekter ved vindyrkning

Læs mere

Entreprenørship i EUD regi 1. udgave, 2011. Hurt igt overblik 3 videoer 10 tabeller 14 opgaver 49 illustrationer 14 ordforklaringer 70 sider ebog

Entreprenørship i EUD regi 1. udgave, 2011. Hurt igt overblik 3 videoer 10 tabeller 14 opgaver 49 illustrationer 14 ordforklaringer 70 sider ebog Innovation Entreprenørship i EUD regi 1. udgave, 2011 ISBN 13 9788761637956 Forfatter(e) Hans-Christian Keller Rix 3 videoer 10 tabeller 14 opgaver 49 illustrationer 14 ordforklaringer 70 sider ebog Entreprenørship

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

International økonomi

International økonomi International økonomi Fag og læsning (hhx) 1. udgave, 2014 ISBN 13 9788761668615 Forfatter(e) Henrik Wiwe Mortensen, Jeanette Hassing, Erik Arendal, Ina Schmidt, Anna Holm Grønlund, Mikkel Stampe Hjorth,

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017

Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017 Bilag 14 Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Faggruppen består af fagene historie B, religion C og samfundsfag C. Faggruppen giver grundlæggende

Læs mere

Hurt igt overblik CD indeholder bl.a. indtalte dialoger og fortællinger, som supplerer bogen A que no?

Hurt igt overblik CD indeholder bl.a. indtalte dialoger og fortællinger, som supplerer bogen A que no? Cd A que no? - CD ISBN 13 9788761617682 Forfatter(e) Birgit Tengberg Hansen, Eva Liébana CD indeholder bl.a. indtalte dialoger og fortællinger, som supplerer bogen A que no? 200.00 DKK Inkl. moms CD'en

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Hurtigt overblik En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med tysk som modersmål.

Hurtigt overblik En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med tysk som modersmål. Bog (K)eine kleinigkeit 1. udgave, 2006 ISBN 13 9788761615671 Forfatter(e) Inge Marie Bærentsen, Stefanie Claudia Rasmussen, Helga Nielsen En samling letlæselige, tyske tekster skrevet af forfattere med

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B)

Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Studieretning NGG Studieretning 2006-2008 Studieretning 1.gz: Eng Mat - Samf: Engelsk (A) Matematik (B) Samfundsfag (B) Hvilke fag og niveauer tilbydes på studieretningen? Det overordnede skema for 1.

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

Den Merkantile erhvervsuddannelse

Den Merkantile erhvervsuddannelse erhvervsuddannelse Kontor, handel og forretningsservice Hans Henning Nielsen Folkeskole Odense HF fra Odense Katedralskole Lagerarbejder på Gasa Odense Rengøringsarbejde Jysk Rengøring Fabriksarbejder

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Lærervejledning til Samfundsfag

Lærervejledning til Samfundsfag Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling samt Undervisningsministeriets Udlodningsmidler Undervisningsmaterialet Grøn Energi til Bæredygtig Udvikling, GEBU er udarbejdet af Dansk AV Produktion, 2015.

Læs mere

Italiensk grundgrammatik - esercizi 1. udgave, Hurtigt overblik Udgivelsen er en komplet begyndergrammatikbog til italiensk.

Italiensk grundgrammatik - esercizi 1. udgave, Hurtigt overblik Udgivelsen er en komplet begyndergrammatikbog til italiensk. Italiensk Italiensk grundgrammatik - esercizi 1. udgave, 2011 ISBN 13 9788761616913 Forfatter(e) Flemming Forsberg, Alexander Forsberg Udgivelsen er en komplet begyndergrammatikbog til italiensk. 34 paragraffer

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

A New Entrance TILBUDSPRIS frem til 1/2-2016 2. udgave, 2007

A New Entrance TILBUDSPRIS frem til 1/2-2016 2. udgave, 2007 HTX A New Entrance TILBUDSPRIS frem til 1/2-2016 2. udgave, 2007 ISBN 13 9788761621368 Forfatter(e) Eva Rosenvold, Rene Bühlmann Antologi med kortere sagprosatekster samlet i fem temaer - Language, Consumerism,

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Vedrørende Kulturforståelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser

Vedrørende Kulturforståelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 190 Offentligt Foretræde den 26. april 2016 Iben Jensen og Michael Bang Sørensen. Vedrørende Kulturforståelse Vedrørende Kulturforståelse på de

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag. Fagets kerne er menneskers

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 Bilag 33 Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Latin er et sprog- og kulturfag. På grundlag af væsentlige latinske tekster og romerskarkæologisk materiale beskæftiger

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål FÆLLES mål Forløbet om sprog tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

Fleksibel planlægning

Fleksibel planlægning Disposition 1. Strukturen over tre semestre tre muligheder 2. Hvad tænker vi i Tønder (når vi tænker)? 3. Hvilke? 4. Projekter undervejs 5. Progression og projekter 6. Professionsorientering 7. Eksamensformen

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2014 juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Det tværfaglige kulturprojekt i praksis 02 Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Målgruppe: Faglige medarbejdere i kulturforvaltninger og -institutioner Kultur inviteres i en kommunal sammenhæng stadig

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

10 bud - på kultur, identitet og værdier i Danmark 1. udgave, 2012

10 bud - på kultur, identitet og værdier i Danmark 1. udgave, 2012 Samfundsfag 10 bud - på kultur, identitet og værdier i Danmark 1. udgave, 2012 ISBN 13 9788761645203 Forfatter(e) Mehdi Mozaffari Bogen giver 10 bud på kultur, identitet og værdier i Danmark fra 10 meget

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

Hurt igt overblik Introduktioner til elevøvelser 85 elevøvelser 11 videoklip 10 primærtekster 35 illustrationer ca. 200 sider

Hurt igt overblik Introduktioner til elevøvelser 85 elevøvelser 11 videoklip 10 primærtekster 35 illustrationer ca. 200 sider Teknologi Fag og læsning (htx) 1. udgave, 2014 ISBN 13 9788761668646 Forfatter(e), Signe Søndergaard Irminger, Thorleif Bundgaard, Erik Arendal, Ina Schmidt, Anna Holm Grønlund, Karin Kirkegaard Rasmussen,

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside. Det demokratiske Danmark (1848-1901) fortsat fra 2.

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside. Det demokratiske Danmark (1848-1901) fortsat fra 2. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie-B Jørgen Klærke STU-SamhistBhh1213-F16-MAR Oversigt

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden.

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden. Psykologi C 1. Fagets rolle Psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger

Læs mere

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Knæk studiekoden! Et kompetencekatalog med øvelser Af Hanne Heimbürger 1. e-udgave, 2009 ISBN 978-87-625-0310-6 2008 Gyldendalske Boghandel,

Læs mere

Den lærende pædagog. Pædagogiske kompetencer i praksis. Redaktion: Fl. Andersen og Klaus G. Henriksen. a r e n a e e r r

Den lærende pædagog. Pædagogiske kompetencer i praksis. Redaktion: Fl. Andersen og Klaus G. Henriksen. a r e n a e e r r Den lærende pædagog Pædagogiske kompetencer i praksis Redaktion: Fl. Andersen og Klaus G. Henriksen a r e n a e e r r Den lærende pædagog Pædagogiske kompetencer i praksis Redaktion: Flemming Andersen

Læs mere

øger bevidsthed om indlæringsprocessen

øger bevidsthed om indlæringsprocessen Ditte Gadegaard og Lucas Ruiz, forfattere IT øger bevidsthed om indlæringsprocessen Ægteparret Ditte Gadegaard og Lucas Ruiz er forfattere på de spanske Systime-udgivelser Espacios og La Lengua de las

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes Maj-juni 2010 Teknisk Gymnasium Grenaa HTX-student Biologi C Ejner Læsøe Madsen

Læs mere

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18.

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. 1 Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. september 2011 Generel information i forbindelse med besøg på KunstCentret

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE

STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE STUDIERETNINGER PÅ RIBE KATEDRALSKOLE På Ribe Katedralskole er grundforløbet tilrettelagt ens for alle elever, så eleverne uden problemer kan ændre deres foreløbige ønske om studieretning, når der til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin januar 2013 juni 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Historie

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere