NRGi s rødder. Et tilbageblik på personer og episoder i NRGi s historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NRGi s rødder. Et tilbageblik på personer og episoder i NRGi s historie"

Transkript

1 NRGi s rødder Et tilbageblik på personer og episoder i NRGi s historie

2 Milepæle i historien Kronologisk oversigt

3 Årstal Elsektoren NRGi 1882 Første elektricitetsværk i New York 1891 Første danske offentlige elforsyning i Odense og Køge 1901 Århus kommunale Værker i drift 1906 Horsens Elektricitetsværk dannet 1907 Stærkstrømsloven 1915 Andelsselskabet ARKE oprettes den 26. februar. I drift 1917 Per Randers formand for arbejdsgruppen 1918 Bjerge Hatting Herreders Højspændingsanlæg ( BHHH) stiftes den 18. april Axel Henrik Castenschiold formand for BHHH 1919 Ebeltoft Kommunale Værker i drift. Niels Christian Schmidt direktør for BHHH 1920 BHHH s anlæg overdrages til andelshaverne 1921 Gudenåcentralen idriftsættes Niels Paulsen Bech formand for BHHH 1922 Grenå kommunale Værker i drift 1923 Per Randers direktør for ARKE Konrad Petersen formand for ARKE 1924 Vestbirk Vandkraftanlæg startet (2. dec.) af andelsselskabet Horsens Forenede Vandkraftanlæg (HOFV), som BHHH var medejer af. Steffen Nielsen formand for BHHH

4 Årstal Elsektoren NRGi 1935 S.W. Nielsen direktør for ARKE 1940 Martin Jørgensen formand for ARKE 1949 Poul Westphal direktør for ARKE 1950 Oprettelsen af Midtkraft I/S Søren Frederiksen formand for BHHH 1952 Kurt Bredal direktør for BHHH 1954 ARKE indleder samarbejde med skolerne om elektricitet på skoleskemaet 1956 I/S ELSAM det jysk fynske samarbejde af elværker ARKE gældfrit 1958 BHHH gældfrit (Undtagen for lån optaget til HOFV) 1960 BHHH indfrier også HOFV lånet 1962 BHHH flytter fra Levysgade til Bjerrevej til de nybyggede Friis & Moltke bygninger Jørgen Petersen Juul formand for BHHH P.S. Helbo formand for ARKE 1966 Tage Laursen formand for BHHH Aksel Dam formand for ARKE 1967 Der indføres 10% moms på el 1968 Strid mellem ARKE og Århus kommunale Værker om elforsyningsretten til Århus Nord. ARKE vandt rettighederne ARKE indgår aftale med Nørredjurs om drift og vedligeholdelse af gadelys.

5 Årstal Elsektoren NRGi Oliekrise (pga. krig i Mellemøsten Oktoberkrigen) 1976 Elforsyningsloven P.E. Hansen formand for BHHH 1977 Den første elafgift (2 øre) ARKE tilbyder 8. klasser elektriske skoledage G. Kirk Thøgersen formand for ARKE Første elproducerende vindmølle i ARKE s område Andelshaverne hos ARKE går fra ubegrænset hæftelse til begrænset hæftelse. Lige ret for alle forbrugere til at være andelshavere. Nye standardvedtægter Oliekrise (Uroligheder i Iran medfører kollaps af olieproduktionen) Energiministeriet oprettes 1980 Første vindmølle tilsluttes i BHHH s område 1982 Henning Hviid formand for ARKE 1984 Per Sørensen direktør for BHHH Finn Frandsen direktør for ARKE 1985 EF-Fællesakten vedtages. Det indre marked skal træde i kraft den 1. januar BHHH tilbyder energirådgivning til erhvervslivet 1987 Gert Braae direktør for ARKE ARKE tilbyder vejledning i, hvordan hårde hvidevarer anvendes korrekt Elselskabet ARKE omdannes til Energiselskab

6 Årstal Elsektoren NRGi 1990 Energihandleplan Energi Med udgangspunkt i Brudtlandrapporten sættes mål for Danmarks reduktion af CO Disam etableres (Fra 2001 Energi Danmark) som et samarbejde mellem ARKE, BHHH, EASV, EFFO og HEF 1995 Lov 402. Hvile i sig selv ikke længere gældende for elforsyningen. Sideordnede aktiviteter bliver mulige 1996 Energi 21. Fri adgang til elnettet for kunder med forbrug over 100 mio. kwh. EU fastlægger regler for det indre marked for elektricitet 1997 Kraftværker og ELSAM udskiller transmissionsaktiviteter fra kraftværkerne. I Vestdanmark dannes transmissionsselskabet I/S ELTRA. Hans Schiøtt bliver formand Elforsyningsselskabet EFFO sælges til NESA Midtjyske Net etableres 1999 Rammerne for det liberaliserede elmarked fastlægges Energi Horsens fusionerer med Horsens kommunale Elforsyning 2000 Lov om CO 2 kvoter for elproduktion NRGi dannes gennem en fusion mellem Elforsyningsdelen af Århus kommunale Værker, Grenaa Elforsyning og Ebeltoft Elforsyning. Adm. direktør er Gert Braae Hans Schiøtt formand for NRGi

7 Årstal Elsektoren NRGi 2001 Energi Danmark stiftes (med udgangspunkt i DISAM) NRGi køber elinstallationsforretningen DUE EL Første salg af hvidevarer 2002 For at gøre andelshaverne opmærksomme på deres ejerskab af selskabet, udsendes sammen med valgmaterialet andelshaverbeviser Samarbejde mellem installationsforretningen EL:CON og NRGi om køb af Havnens El-forretning i Grenaa (50/50) NRGi køber Lysmesteren i Aarhus og flytter aktiviteterne fra Energicentret i Frederiksgade Frit leverandørvalg for alle kunder 2004 Energipolitisk forlig om bl.a. elselskabernes egenkapital og den overordnede infrastrukturs ejerskab. Samarbejde med Energi Horsens, ESS og NRGi om økonomi og personalefunktion, teknisk drift og elafregning og kundeservice (T3 Samarbejdet) 60 kv Nettet overgår fra Midtjyske Net til NRGi i eget område 150 kv nettet overdrages til Staten (Energinet.dk) mod, at hele egenkapitalen bliver fri En planlagt fusion mellem Energi Horsens, ESS og NRGi falder til jorden, da der manglede en stemme hos ESS for en vedtagelse Ulrik Kragh formand for BHHH

8 Årstal Elsektoren NRGi 2005 Repræsentantskabet godkender, at NRGi kan engagere sig i fibernetudrulningen 2006 De første fibernet kunder tilsluttes i forsøgsprojektet på Trøjborg i Aarhus De første fibernetkunder tilsluttes hos BHHH 2008 Fusion mellem Energi Horsens og NRGi Ulrik Kragh formand for NRGi Søren Sørensen adm. direktør - fra 1. november L easy køber 50% af Wupti.com NRGi køber Lampas og Veksø Opsætningen af intelligente elmålere påbegyndes 2009 NRGi lukker sine butikker NRGi Handel lukkes (Sammen med Energi Randers videreføres de rentable aktiviteter i selskabet Greenii)

9 Årstal Elsektoren NRGi 2010 Waoo etableres. 15 energiselskaber samarbejder om indholdssiden til fibernettet på privatkundemarkedet. Kabellægningen på 10/15 og 0,4 kv tilendebragt Havvind Århus Bugt- HÅB, som NRGi er medejer af, undersøger mulighederne for at etablere en vindmøllepark i Århus Bugten. EL:CON køber installationsvirksomheden Agerkilde A/S Søren Egge Rasmussen formand for NRGi 2011 NRGi Rådgivning køber Kuben Management Solceller som forretningsområde 2012 Bred energiaftale af 22. marts. Engrosmodellen, vindmølleudbygning,krav om øgede energibesparelser og smart grid indgår bl.a. Kundebetjeningen hentes hjem fra det tidligere ESS Nu SE 150 kv nettet solgt til Energinet.dk Intelligente elmålere opsat i samtlige installationer i forsyningsområdet 2013 Elforsyningsopgaver sendes i udbud EMT Nordic sælges

10 Formænd for ARKE s og NRGi s bestyrelser

11 ARKE s anlægsbestyrelse

12 ARKE s stiftende generalforsamling den 26. februar 1915 Aarhus-Randers-Kaløvigegnens Elektricitetsforsyning

13 Per Randers Formand for ARKE s anlægsbestyrelse Formand og direktør (administrativ leder) Direktør

14 Konrad Pedersen Formand Bestyrelsen

15 Martin Jørgensen Formand Bestyrelsen

16 P. S. Helbo Formand Næstformand Bestyrelsen

17 Aksel Dam Formand Bestyrelsen

18 G. Kirk Thøgersen Formand Bestyrelsen

19 Henning Hviid Formand Bestyrelsen

20 Hans Schiøtt Formand Bestyrelsen Bestyrelsen

21 Jørgen Katholm Formand næstformand Bestyrelsen

22 Ulrik Kragh Formand Næstformand Bestyrelsen

23 Søren Egge Rasmussen Formand 2010 Næstformand næstformand 2007 Bestyrelsen

24 Direktører ARKE og NRGi

25 Per Randers Formand for ARKE s anlægsbestyrelse Formand og direktør (administrativ leder) Direktør

26 S. W. Nielsen Direktør ARKE

27 Poul Westphal Direktør ARKE

28 F. Frandsen Direktør ARKE

29 Gert Braae Direktør ARKE NRGi

30 Søren Sørensen Direktør 2008 NRGi

31 Bestyrelsesmedlemmer ARKE og NRGi

32 Fr. Baatrup Bestyrelsen ARKE

33 A. J. Schmidt Bestyrelsen ARKE

34 Anders Rasmussen Bestyrelsen Næstformand ARKE

35 Kristen Nielsen Bestyrelsen ARKE

36 Poul Pedersen Bestyrelsen ARKE

37 P. La Cour Bestyrelsen ARKE

38 Viggo Dam Sørensen Bestyrelsen Bestyrelsen ARKE

39 Torkild Foss Bestyrelsen ARKE

40 Peter Sørensen Bestyrelsen ARKE

41 Gunnar Helbo Bestyrelsen Næstformand ARKE

42 Per Udsen Bestyrelsen ARKE

43 Kurt Brejnholm Bestyrelsen Næstformand ARKE

44 Søren Greve Bestyrelsen ARKE NRGi

45 Jakob Jakobsen Bestyrelsen Næstformand ARKE NRGi

46 Jørn Bræmer Madsen Bestyrelsen ARKE NRGi

47 NRGi dannes år 2000 Fusionsparterne. Forreste række fra venstre: Jens Bach - Grenaa, Poul B. Skou - Århus, Jakob Jakobsen - ARKE, Henning Hviid - ARKE, Knud Thorgaard - Ebeltoft. Bagerste række fra venstre N.J. Ravn Sørensen - ÅKV, Gert Braae ARKE, Keld Overgaard Jensen Grenaa Fusionsaftalen blev underskrevet den 19. juni 2000.

48 Navn og logo blev ved Bamses hjælp offentliggjort den 25. august 2000

49 Domiciler Østbanetorvet 9 i Århus til 1961 Grenaavej 55 fra 1961 til 2007

50 Dusager 22 Fra 1. maj 2007

51 Logo historik

52 Logos

53 Logos ?

54 Fusionsbestyrelsen 2000 Fra Aarhus Hans Schiøtt K. E. Mortensen Birgit Mikkelsen Jørgen Skov Søren Egge Rasmussen Peter Thyssen Karen Margrethe Sørensen Fra ARKE Henning Hviid Jakob Jakobsen Søren Greve Tage Bojsen- Møller Jørn Bræmer- Madsen Fra Grenaa Fra Ebeltoft Jørgen Katholm Ole Bjerregaard Medarbejdere Direktion Mogens Belter Poul Rasmussen Adm. direktør Gert Braae Teknisk direktør Søren Sørensen

55 Bestyrelsen 2001 Hans Schiøtt fmd K. E. Mortensen Birgit Mikkelsen Jørgen Skov Søren Egge Rasmussen Peter Thyssen Karen Margrethe Sørensen Henning Hviid Jakob Jakobsen Søren Greve Tage Bojsen- Møller Jørn Bræmer- Madsen Jørgen Katholm Ole Bjerregaard Direktion Mogens Belter Steffen Monrad Adm. direktør Gert Braae Teknisk direktør Søren Sørensen

56 Bestyrelsen 2002 Hans Schiøtt Formand Jakob Jakobsen Næstformand Tage Bojsen- Møller Ole Bjerregaard Jørn Bræmer- Madsen Elisabeth Hartlev Jørgen Katholm Søren Egge Rasmussen Kaare Albrechtsen Christen Christoffersen Steffen Monrad Direktion Gert Braae Adm. direktør Søren Sørensen Teknisk direktør

57 Bestyrelsen 2003 Hans Schiøtt Formand Jakob Jakobsen Næstformand Tage Bojsen- Møller Ole Bjerregaard Jørn Bræmer- Madsen Elisabeth Hartlev Jørgen Katholm Søren Egge Rasmussen Kaare Albrechtsen Christen Christoffersen Steffen Monrad Direktion Gert Braae Adm. direktør Søren Sørensen Direktør

58 Bestyrelsen 2004 Hans Schiøtt Formand Jakob Jakobsen Næstformand Tage Bojsen- Møller Ole Bjerregaard Jørn Bræmer- Madsen Elisabeth Hartlev Jørgen Katholm Søren Egge Rasmussen Kaare Albrechtsen Christen Christoffersen Steffen Monrad Direktion Gert Braae Adm. direktør Søren Sørensen Direktør

59 Bestyrelsen 2005 Jørgen Katholm Formand Jakob Jakobsen Næstformand Tage Bojsen- Møller Ole Bjerregaard Jørn Bræmer- Madsen Elisabeth Hartlev John Hartwig Søren Egge Rasmussen Kaare Albrechtsen Christen Christoffersen Steffen Monrad Direktion Gert Braae Adm. direktør Søren Sørensen Direktør

60 Bestyrelsen 2006 Jørgen Katholm Formand Søren Egge Rasmussen Næstformand Tage Bojsen- Møller Susanne Vangsgård Jens Myrup Pedersen Elisabeth Hartlev Niels Korfits Møller Dirk Vandekerckhove Kaare Albrechtsen Carl-Vilhelm Rasmussen Steffen Monrad Direktion Gert Braae Adm. direktør Søren Sørensen Direktør

61 Bestyrelsen 2007 Jørgen Katholm Formand Søren Egge Rasmussen Næstformand Tage Bojsen- Møller Susanne Vangsgård Jens Myrup Pedersen Geert Hallberg Niels Korfits Møller Dirk Vandekerckhove Kaare Albrechtsen Carl-Vilhelm Rasmussen Steffen Monrad Direktion Gert Braae Adm. direktør Søren Sørensen Direktør

62 Fusionsaftalen mellem Energi Horsens og NRGi underskrives den 17/

63 Fusionsparterne i det nye NRGi Energi Horsens NRGi Formand: Ulrik Kragh Formand: Jørgen Katholm Direktør: Per Sørensen Direktør Gert Braae Ulrik Kragh Ca kunder fordelt over 500 km medarbejdere Ca kunder fordelt over km medarbejdere Jørgen Katholm Per Sørensen Energi Horsens blev til ved en fusion i 1997 mellem Horsens Kommunale Elforsyning og BHHH NRGi blev til ved en fusion i 2000 mellem elforsyningsdelen af Århus kommunale Værker, Grenaa kommunale Elforsyning, Ebeltoft kommunale Elforsyning og Energiselskabet ARKE Gert Braae

64 Fra Energi Horsens Fusionsbestyrelsen 2008 Ulrik Kragh Fmd. Jørn Blume Schmidt Lis Emborg Ole Kramer Peter Sven Sørensen Nicolai Værebro Carsten Schrøder Svend-Aage Madsen Morten Wind Andersen Fra NRGi Jørgen Katholm Søren Egge Rasmussen Kaare Albrechtsen Tage Bojsen- Møller Geert Hallberg Niels Korfits Møller Jens Myrup Pedersen Dirk Vandekerckhove Susanne Vangsgård Direktion Steffen Monrad Carl-Vilhelm Rasmussen Gert Braae Adm til 31/10 08 Søren Sørensen Adm fra 1/11 08 Flemming Grønskov

65 Bestyrelsen 2009 Ulrik Kragh Fmd. Jørgen Katholm 1. næstfmd Jørn Blume Schmidt 2. næstfmd Søren Egge Rasmussen 2. næstfmd Ole Kramer Nicolai Værebro Carsten Schrøder Lis Emborg Peter Sven Sørensen Kaare Albrechtsen Tage Bojsen- Møller Geert Hallberg Niels Korfits Møller Jens Myrup Pedersen Dirk Vandekerckhove Susanne Vangsgård Direktion Morten Wind Andersen Steffen Monrad Carl-Vilhelm Rasmussen Svend-Aage Madsen Søren Sørensen Adm Flemming Grønskov

66 Bestyrelsen 2010 Søren Egge Rasmussen Fmd. Ulrik Kragh Næstfmd. Geert Hallberg Jens Myrup Pedersen Hans Pedersen Jens Bak-Andersen Malene Vestergård Viggo Jonasen Dirk Vandekerckhove Direktion Morten Wind Andersen Svend-Aage Madsen Søren Sørensen Adm

67 Bestyrelsen 2011 Søren Egge Rasmussen Fmd. Jens Myrup Pedersen Næst fmd Aage Højbjerg Ulrik Kragh Hans Pedersen Jens Bak-Andersen Malene Vestergård Viggo Jonasen Dirk Vandekerckhove Direktion Morten Wind Andersen Ole Leth Frisenvad Søren Sørensen Adm

68 Bestyrelsen 2012 Søren Egge Rasmussen Fmd. Jens Myrup Pedersen Næst fmd Aage Højbjerg Ulrik Kragh Hans Pedersen Jens Bak-Andersen Christine Viemose Elsebeth Terkelsen Dirk Vandekerckhove Direktion Morten Wind Andersen Ole Leth Frisenvad Søren Sørensen Adm

69 Bestyrelsen 2013 Søren Egge Rasmussen Fmd. Jens Myrup Pedersen Næst fmd Aage Højbjerg Eva Ryberg Hans Pedersen Jens Bak-Andersen Christine Viemose Elsebeth Terkelsen Dirk Vandekerckhove Direktion Morten Wind Andersen Ole Leth Frisenvad Søren Sørensen Adm

70 Medarbejderrepræsentanter Mogens Belter Poul Rasmussen Steffen Monrad Christen Christoffersen Morten Wind Andersen Svend-Aage Madsen Carl-Vilhelm Rasmussen Ole Leth Frisenvad

Bestyrelsesmedlemmer gennem tiderne

Bestyrelsesmedlemmer gennem tiderne Bestyrelsesmedlemmer gennem tiderne (grøn angiver nuværende bestyrelse ) Selskab Fornavn Efternavn Tiltrådt Fratrådt Distrikt Funktion NRGi Søren Egge Rasmussen 2000 Q Fmd. 2010 nu Næstfmd. 2006-2007 2.

Læs mere

Kjøge Elektriske Lysstation i Brogade 8 var ejet af urmager Jens Hansen. En gasmotor og en dynamo i kælderen leverede strøm nogle få aftentimer.

Kjøge Elektriske Lysstation i Brogade 8 var ejet af urmager Jens Hansen. En gasmotor og en dynamo i kælderen leverede strøm nogle få aftentimer. Årstal Tekst Billede 1857 Overkrigskommissær Høegh-Guldberg fremviser den 27. august 1857 en enkelt kulbuelampe på Christiansborg Slots ridebane. Det hvide lys. Energien kom fra et våd-batteri. 1882 Den

Læs mere

Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 1

Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 1 Hovedtræk af NRGi s historie Per Svendsen 2015 Side 1 NRGi s historie Det NRGi, der kendes i dag, er et produkt af flere fusioner gennem tiderne. Det gennemgående selskab er andelsselskabet ARKE, og derfor

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Udarbejdet maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Årsberetningens og programmets indhold... 2 3 Generelt

Læs mere

Aktiviteter og samfundsansvar 2014

Aktiviteter og samfundsansvar 2014 Aktiviteter og samfundsansvar 2014 Aktiviteter og samfundsansvar Nærværende NRGi aktiviteter og samfundsansvar 2014 er den lovpligtige redegørelse for udviklingen i selskabet og koncernens aktiviteter,

Læs mere

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2013 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 din stemme GØR EN FORSKEL Valget 2013 og fremover NRGi s repræsentantskab

Læs mere

Regnskaber for datterselskaber 2012

Regnskaber for datterselskaber 2012 Regnskaber for datterselskaber 2012 Indhold Koncernoversigt... 2 Bestyrelse og direktion... 3 Repræsentantskabsmedlemmer... 5 Selskabsoplysninger... 7 Koncernens adresser... 8 Datterselskaber... 10 TREFOR

Læs mere

KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh.

KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. KWh. Beretning 2013 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ 44-7330 BRANDE Tlf.: 97 18 03 77 www.mes.dk - E-mail: mes@mes.dk CVR nr.: 58183415 Stiftet: 4. februar 1921 - Hjemsted:

Læs mere

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2014 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 NRGi Valg 2014 De 5 valgte kandidater i valgdistrikt A (Grenaa- Anholt) (Valgområde

Læs mere

Andelshavernyt. maj 2015. En million til sportsklubber. Rabat frem til juli 2016. AndelshaverNyt nr.11 2015

Andelshavernyt. maj 2015. En million til sportsklubber. Rabat frem til juli 2016. AndelshaverNyt nr.11 2015 Andelshavernyt maj 2015 En million til sportsklubber I anledningen af at NRGi har arbejdet 100 år i andelshavernes tjeneste, er der udloddet 100 x 10.000 kr. til sportsforeninger i selskabets forsyningsområde.

Læs mere

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2013 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 din stemme GØR EN FORSKEL Valget 2013 og fremover NRGi s repræsentantskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING

ÅRSRAPPORT 2012 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING ÅRSRAPPORT 2012 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING Vindmøllerne i Lejbølle ÅRSRAPPORT 2012 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING Spodsbjergvej 141 5900 Rudkøbing www.lef.dk e-mail: lef@lef.dk Forsidebillede: Statue

Læs mere

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 CVR 35861564 AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 Det er AURA Energis aspiration at være kendt som et førende og troværdigt energiselskab i Danmark. Vi opfylder kundernes individuelle behov gennem branchens

Læs mere

Driftsikker forsyning. - gennem 100 år

Driftsikker forsyning. - gennem 100 år Driftsikker forsyning - gennem 100 år Værdier: Udvikling Rummelighed Ejerskab Indhold 5 Tillykke med de 100 år 6 Det hele begyndte... 16 Overgang til fjernvarme 18 Fra Thorsgade til Europavej 26 Samarbejde

Læs mere

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a.

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. Beretning 2011 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ 44-7330 BRANDE Tlf.: 97 18 03 77 - Fax: 97 18 13 53 www.mes.dk - E-mail: mes@mes.dk CVR nr.: 58183415 Stiftet: 4. februar

Læs mere

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a.

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. Beretning 2014 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ 44-7330 BRANDE Tlf.: 97 18 03 77 www.mes.dk - E-mail: mes@mes.dk CVR nr.: 58183415 Stiftet: 4. februar 1921 Hjemsted: Brande

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING

ÅRSRAPPORT 2013 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING ÅRSRAPPORT 2013 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING Vejbelysning i Havnegade i Rudkøbing ÅRSRAPPORT 2013 FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING Spodsbjergvej 141 5900 Rudkøbing www.lef.dk e-mail: lef@lef.dk Forsidebillede:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Eltra har ansvaret for sikker og stabil elforsyning, effektiv elmarked, VE-udbygning og samarbejde med nabolandene

Eltra har ansvaret for sikker og stabil elforsyning, effektiv elmarked, VE-udbygning og samarbejde med nabolandene Februar 2004 Årgang 7 Nr. 2 magasinet Eltra har ansvaret for sikker og stabil elforsyning, effektiv elmarked, VE-udbygning og samarbejde med nabolandene Tre danske ønsker opfyldt i europæisk transitordning

Læs mere

energi til livet Årsrapport 2014

energi til livet Årsrapport 2014 energi til livet Årsrapport 2014 Indhold: Læs TREFORs miljøredegørelse 2014 Læs TREFORs rapportering om samfundsansvar 2014 Koncernoversigt Bestyrelse og direktion Repræsentantskab Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår

Årsrapport 2013. CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår Årsrapport 2013 CVR-nr. 64 59 63 14 74. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Årsrapport 2011. cvr nr 51 17 08 14. Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011-1

Årsrapport 2011. cvr nr 51 17 08 14. Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011-1 Årsrapport 2011 cvr nr 51 17 08 14 Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011-1 en del af din daglige energi...og en del af det lokale billede i Sydfyn 2 - Sydfyns Elforsyning årsrapport 2011 Sydfyns Elforsyning

Læs mere

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a.

MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. Beretning 2009 1 MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ 44-7330 BRANDE Tlf.: 97 18 03 77 - Fax: 97 18 13 53 www.mes.dk - E-mail: mes@mes.dk CVR nr.: 58183415 Stiftet: 4. februar

Læs mere

Indhold. Energinet.dk skaber elektrisk nærkontakt mellem Øst- og Vestdanmark

Indhold. Energinet.dk skaber elektrisk nærkontakt mellem Øst- og Vestdanmark Årsrapport 2009 Indhold Hvad er Energinet.dk 3 Koncernen 4 Bestyrelse og direktion 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 Påtegninger 7 Ledelsesberetning 13 Forord 13 El- og gasmarkedet 13 Samarbejde med

Læs mere

Fakta om Energi Horsens

Fakta om Energi Horsens Årsberetning 2009 Fakta om Energi Horsens Kort fortalt Energi Horsens investerer i iværksættere, virksomheder, projekter og uddannelse inden for innovation, energi og kommunikationsteknologi. Det gør vi

Læs mere

din stemme GØR EN FORSKEL

din stemme GØR EN FORSKEL Repræsentantskab 2013 din stemme GØR EN FORSKEL NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 NRGi Valg 2013 din stemme GØR EN FORSKEL Valget 2013 og fremover NRGi s repræsentantskab

Læs mere

energi til gode oplevelser www.oestkraft.dk

energi til gode oplevelser www.oestkraft.dk energi til gode oplevelser www.oestkraft.dk ØSTKRAFTS HISTORIE HANDLER OM MENNESKER, TEKNIK, MILJØ OG IKKE MINDST UDVIKLING Bornholmernes eget el-selskab i 40 år. Siden den 1. april 1971 har Østkraft leveret

Læs mere

DANMARKS ENERGIFORTIDER. - hovedbegivenheder på energiområdet

DANMARKS ENERGIFORTIDER. - hovedbegivenheder på energiområdet DANMARKS ENERGIFORTIDER - hovedbegivenheder på energiområdet FORORD Danmarks Energifortider - hovedbegivenheder på energiområdet indeholder en kronologisk oversigt over love, bekendtgørelser, større beslutninger

Læs mere

INDHOLD. OK koncernen 3. Koncernen i tal 4. OK koncernens resultat 5. Udvikling på moderselskabets hovedområder 6. Datterselskaber 8.

INDHOLD. OK koncernen 3. Koncernen i tal 4. OK koncernens resultat 5. Udvikling på moderselskabets hovedområder 6. Datterselskaber 8. ÅRSINFO 2012 INDHOLD OK koncernen 3 Koncernen i tal 4 OK koncernens resultat 5 Udvikling på moderselskabets hovedområder 6 Datterselskaber 8 Særlige risici 9 Vidensressourcer 9 Resultatopgørelse 10 Balance

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere