Tryghedsforsikring Ufrivillig Arbejdsløshed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryghedsforsikring Ufrivillig Arbejdsløshed"

Transkript

1 Tryghedsforsikring Ufrivillig Arbejdsløshed Vi beder Dem venligst være opmærksom på, at det er yderst vigtigt for vores behandling af Deres krav, at skadeanmeldelsen er fuldstændig udfyldt. Samtlige spørgsmål til henholdsvis Dem som forsikringstager, Deres tidligere arbejdsgiver samt arbejdsformidlingen/a-kassen/kommunen skal således være fuldstændig besvaret, inden De indsender anmeldelsen til os. Det er Deres ansvar at sørge for, at såvel Deres tidligere arbejdsgiver som arbejdsformidlingen/a-kassen/kommunen udfylder deres respektive dele af anmeldelsen. Det understreges, at indtil der foreligger en afgørelse på Deres skadeanmeldelse, er det nødvendigt, at De uden ophold sørger for, at låneydelsen bliver betalt som om skaden ikke var hændt. Såfremt skaden accepteres som værende dækningsberettiget, vil De efterfølgende få refunderet den af Dem udlagte låneydelse, der er erstatningsberettiget. Vi gør opmærksom på, at fremsendelse af denne skadeanmeldelse ikke er ensbetydende med accept at erstatningspligten. Såfremt De har spørgsmål i anledning af skaden eller i forbindelse med udfyldelse af anmeldelsen, er De naturligvis velkommen til at kontakte vores skadeafdeling. Med venlig hilsen AIG Europe S.A. AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge København V Tlf.: Fax.:

2 Skadeanmeldelse sendes til: AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge København V Tlf.: Fax.: SKADEANMELDELSE Tryghedsforsikring Ufrivillig Arbejdsløshed Udfyldes af AIG Skade nr. Forsikrede - Udfyldes af forsikrede Navn Postnr. og by / Mobil Forsikringens policenr.: Lånenr. Forsikringebegivenheden - Udfyldes af forsikrede Er De ufrivillig arbejdsløs? Hvornår fik De første gang kendskab til, at De ville blive opsagt? Hvornår modtog De opsigelsen? Hvornår var sidste arbejdsdag ifølge opsigelsen? Hvad var årsagen til opsigelsen? Tidligere arbejdsgivers navn Arbejsgivers adresse Postnr. og by Hvornår blev De ansat i firmaet? Hvor mange timer arbejdede De pr. uge/måned?

3 Har De indenfor de senste 12 måneder være uarbejdsdygtig i mere end 15 sammehængende uger? Var der tale om sæsonbetonet arbejde/ansættelse? Var der tale om varig ansættelse? Skyldes opsigelsen alene deltagelse i strejke eller lock out? Modtager De nogen form for offentlig pension? Hvis ja, hvilke(n)? Har De fået nyt arbejde? Hvis ja, dato for ansættelsen? Nuværende arbejdsgivers navn Arbejdsgivers adresse Postnr. og by Underskrift - Forsikredes Jeg er indforstået med, at alle beløb vedrørende denne skade udbetales direkte til långiver til udligning af eventuelle skyldige beløb. Jeg erklærer herved, at alle oplysninger er korrekte, og er indforstået med, at falske forklaringer givet af mig eller af andre medfører fortabelse af rettigheder i henhold til policens bestemmelser. Jeg er indforstået med, at min arbejdsgiver, tidligere arbejdsgiver, og evt. andre personer giver de nødvendige oplysninger til AIG Europe. Fotokopi af denne erklæring har samme gyldighed som originalen. Sted og dato Forsikredes underskrift Vigtigt: Som dokumentation for Deres krav bedes De vedlægge kopi af: Opsigelsen fra Deres tidligere arbejdsgiver og Deres ansættelseskontrakt.

4 Arbejdsgivererklæring - Udfyldes af arbejdsgiver Såfremt Deres tidligere arbejdsgiver ikke længere driver erhverv, skal dette afsnit udfyldes af likvidator/bestyrer tilknyttet Deres tidligere arbejdsgivers virksomhed. For at kunne imødekomme vores kundes krav om skadeudbetaling, skal vi bede Dem besvare nedenstående spørgsmål. Den ansattes navn Post nr. & by Stilling i firmaet Ansættelses- og fratrædelsesdato Hvor mange timer arbejdede den ansatte pr. uge/måned? Var der tale om sæsonbetonet arbejde? Var der tale om varig ansættelse? Hvis ansættelsesforholdet var fastlagt i en kontrakt, angiv venligst datoerne fastlagt i kontrakten Blev der ved ansættelsen aftalt, at ansættelsesforholdet skulle ophøre, når en bestemt opgave/et bestemt projekt var udført? Hvis ja, hvilken opgave/hvilket projekt? Hvornår orienterede De første gang den ansatte om opsigelsen? Hvornår fremsendte De opsigelsen? Hvornår var sidste arbejdsdag ifølge opsigelsen? Hvis den ansatte modtog penge i stedet for behørigt opsigelses-varsel, angiv venligst hvor mange ugers løn, der blev udbetalt: Var fratrædelsen frivillig fra den ansattes side? Hvis ja, forklar venligst nærmere. Hvad var grunden/årsagen til opsigelsen? Er arbejdsløshed karakteristisk for denne type beskæftigelse? Hvis ja, hvorfor? Har De tidligere haft den ansatte ansat? Hvis ja, har De ligeledes tidligere afskediget den ansatte? Angiv ansættelsesperiode for tidligere beskæftigelse: Fra: Til:

5 Underskrift - Arbejdsgivers Navn: blokbogstaver Stilling Underskrift Dato Arbejdsformidlingen - Udfyldes af Arbejdsformidlingen For at kunne imødekomme vores kundes krav om skadeudbetaling, skal vi bede Dem besvarede nedenstående spørgsmål Den arbejdslediges navn Post nr. & by Er den arbejdsledige aktivt jobsøgende? Periode for suspensionen: Fra: Til: Har den arbejdsledige tidligere være tilmeldt arbejdsformidlingen? Hvis ja, angiv venligst sidste periode: Fra: Til: ARBEJDSFORMIDLINGEN: STEMPEL Dato Navn, blokbogstaver Underskrift

6 A-kassen - Udfyldes af A-kassen For at kunne imødekomme vores kundes krav om skadeudbetaling, skal vi bede Dem besvare nedenstående spørgsmål. Den arbejdslediges navn Post nr. & by Hvornår blev den arbejdsledige registeret som arbejdsløs? Opfylder den arbejdsledige Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring gældende bekendtgørelse om rådighed og selvforskyldt ledighed? Hvad var grunden til den arbejdslediges opsigelse fra tidligere beskæftigelse? Var der tale om frivillig fratrædelse? Står den arbejdsledige til rådighed for arbejdsmarkedet? Modtager den arbejdsledige arbejdsløshedsunderstøttelse? Hvis arbejdsløshedsunderstøttelsen er blevet suspenderet, angiv venligst årsagen dertil: ARBEJDSFORMIDLINGEN: STEMPEL Dato Navn, blokbogstaver Underskrift

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed:

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed: Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse Trin 1: Kontrollér policen og betingelserne: Lifestyle Protection Kirkebierg Alle 86 b 2605 Brøndy Danmark Tel: +45 43 25 53 00 Fax: +45

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tilkaldelse

SKADEANMELDELSE Tilkaldelse Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Tilkaldelse Når De udfylder denne anmeldelse, beder vi Dem tænke

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Nr. 1000-073B Forsikringsbetingelser for Lånesikring Extra - for kredit -og låntagere i Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse

Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Van Ameyde Denmark ApS Lindevangs Alle 6 2000 Frederiksberg Ulykkesforsikring skadeanmeldelse Skadenr. (udfyldes af Van Ameyde): Policenr.: Personskade Tandskade Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for Santander Safe for kunder hos Santander Consumer Bank Nr. 30000-001 Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din Santander Safe tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring

SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring Når De udfylder denne anmeldelse, beder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde

SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde Skadeanmeldelse sendes til: Kalvebod Brygge 45 DK-1560 København V Tlf +45 33 73 24 00 Fax +45 33 73 24 70 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring

SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring Når De udfylder denne anmeldelse,

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring

Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring Policenr. 1700-001 Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for BetalingsSikring, som gælder i forbindelse med kort,

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank 6000-008 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring. Forsikringen er

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Anmeldelse af ansvarsskade

Anmeldelse af ansvarsskade Anmeldelse af ansvarsskade Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Tandskade. Deres tandlæge skal udfylde punkt 7.

Tandskade. Deres tandlæge skal udfylde punkt 7. Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt korrekt, vil vi hurtigere kunne tage stilling til sagen. Deres tandlæge skal udfylde punkt 7. Såfremt

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere