Til Fest hos Statsministeren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Fest hos Statsministeren"

Transkript

1 Til Fest hos Statsministeren Et skuespil af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015

2 Udgivet i Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet, som kilde. Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet. Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 2 Udgivet i 2015

3 Indhold Til Fest hos Statsministeren 4 1. Akt: I Akt: II

4 Til Fest hos Statsministeren Til Fest hos Statsministeren Kilde Indskrivning af Kaj Munks håndskrevne manuskript, som findes i et kvadreret og udateret kladdehæfte Quaderno di Computisteria. KMF-nr Indledning Den historiske baggrund for dette udaterede og ufuldstændige skuespiludkast er 30 ernes Danmark, og som i Selvtægt ligner hovedfiguren Thorvald Stauning. Disse brudstykker er næsten identiske med fortællingen Far og Søn, der står i Med Sol og megen Glæde blandt tekster, der ifølge Munks datering blev skrevet i år Situationen i fortællingens afsluttende del statsministerens søn hjælper nødlidende mennesker i et af byens fattigkvarterer mangler dog fuldstændig i nærværende dokument. Dette udkasts slutning er helt i tråd med en bemærkning, som forfatteren gjorde i et brev af :... foreløbig er jeg lammet af Hitlers Jødeforfølgelse (ham saa jeg op til) og Mussolinis Abessiniensvineri (ham elskede jeg) og Staunings Sætten sig til Rette i Bourgeoisiet (også ham har jeg haft lidt til overs for efter danske Forhold at være, naturligvis)... Det er den samme skuffelse, der kommer til udtryk i de sidste replikker. Hyldesten bliver afbrudt af et optog af arbejdsløse, der truer med mytteri og skælder statsministeren ud: Pamper! Storborger! Forræder! giv os Arbejde! giv os Retfærdigheden! I den første scene fejrer Rigets fatter, en statsminister af socialdemokratisk tilsnit, sin 60-årsdag. Han står samtidig på vej ud af døren, fordi han skal til en fredskonference i Folkeforbundet. Den anden scene består af en dialog mellem hustruen Terese og en noget snagende biskop. Statsministerfruens navn, Terese, hentyder i øvrigt til et andet paralleldrama, nemlig Fru Koltchak (1934), hvis titelfigur er socialdemokratisk statsminister. Yderligere er der en række sammenlignelige elementer i Fru Henriette, som omhandler en biskop, der er kirkeministeremne. Genremæssigt hører dette skuespiludkast til de politiske stykker, en genre som Munk allerede tidligt i sit dramatiske forfatterskab anvendte og arbejdede med. Andre eksempler på denne genre er Willi Kuhn i Donland/Operationen (1919) og Fugl Fønix (1926). Fru Koltchak, Selvtægt og Til Fest hos Stats- Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 4 Udgivet i 2015

5 Til Fest hos Statsministeren ministeren vidner om Munks store interesse for og bekymring over den aktuelle politiske situation i Danmark. Udkastet udgives her for første gang. Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 5 Udgivet i 2015

6 1. Akt: I Til Fest hos Statsministeren Til Fest hos Statsministeren 1. Akt: I (1) STATSMINISTERENS STEMME: Hør, Therese, Therese, vi vil sgu have Champagnen ned i Haven og saa, Kammerater (Stemmen drukner i Stemmer) (2) EN TJENER: (ind med Drikkevarer) Den er vel nok høj i Aften? (3) ANDEN TJENER: Hvad Satan! det er vel heller ikke hver Dag i Aaret, at Rigets Fatter fylder (4) FØRSTE TJENER: Ved du, at jeg har staaet i Værksted sammen med ham. (5) ANDEN: Fornylig? (6) FØRSTE: For en lille 40 Aar siden, det har han selvfølgelig glemt. Men jeg husker det (7) ANDEN: Hvordan var han dengang, du? (8) FØRSTE: Han var et meget almindeligt Menneske saadan lidt mut nærmest. Men siden fik han jo ganske anderledes Kæften paa Gled og slog sig paa Fagforeningsramasjangen 2 og alt det der. Den Vej skulde en anden en selvfølgelig ogsaa have gaaet. (9) ANDEN: Visstsaa, Petersen 3. Det maa sgu i Aften være ret saa hjertens harmeligt for dig at tænke paa, at det lige saa godt kunde have været dig. (10) STATSMINISTEREN I ET NOGET HØJRØSTET SELSKAB: Nej hør, Kammerater, Opbrudd 4 allerede, det bliver der altsaa bestemt ikke noget af. Her er det Fatter, der regerer. (11) REDAKTØREN: Jamen du skal jo med Toget i Aften til Fredskonferencen i Bern 5. 1 Rigets Fatter fylder 60.: Højest sandsynligt en reference til den socialdemokratiske statsminister Thorvald Stauning ( ), som var statsminister og igen fra Han vandt valget i 1935 under det berømte slogan Stauning eller Kaos og satte ny rekord med 46,1% af stemmerne. Hvis man tager 60-årsdagen for gode varer, kan skuespillet dateres til 1933, hvilket harmonerer udmærket med to andre politiske skuespil fra 1930 erne: Fru Kolchak (1934), som i øvrigt hedder Terese ligesom Statsministerens hustru i nærværende skuespil, og Selvtægt (1937). Men i den allerede omtalte fortælling Far og Søn fejres dog hans 60-årsdag samtidig med hans 10 års-jubilæum som chef for landets regering, og Munk præciserer, at teksten blev skrevet i Endvidere kan det bemærkes, at Stauning en overgang stod i smedelære, inden han begyndte som tobakssorterer, hvilket skuespillets følgende replikker henviser til. [DSD] 2 Fagforeningsramasjangen: Ordet ramasjang kommer sandsynligvis af det tyrkiske ramadan (ramazan), som betegner fastemåneden med støj og fest i muslimsk kultursammenhæng. Mulig tilknytning til ramaskrig. På dansk betegner ordet ramasjang i almindelighed en overgiven, løssluppen, støjende lystighed: sjov, halløj, ballade. Det har således en nedsættende betydning. [ODS] 3 Petersen: Uden at tillægge denne detalje for stor betydning kan man trods alt bemærke, at Kaj Munks fødenavn var Petersen, og at Munk andre steder i dramatikken bruger navnet Petersen i sine skuespil bl.a. i Shakespeares Hamlet (1935). [KMF] 4 Opbrudd: Den usædvanlige stavemåde med to s er skal sandsynligvis markere ordets udtale med kort vokal. 5 Fredskonferencen i Bern: I det andet udkast til skuespillet hedder det, at statsministeren skal pakke Kuffert til Geneve, hvilket peger på Folkeforbundet (en organisation for internationalt samarbejde ), som havde hovedsæde i Geneve. Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 6 Udgivet i 2015

7 2. Akt: II Til Fest hos Statsministeren (12) STATSMINISTER: Hvad siger han, gamle Bladneger 6? Den Fredskonference den kan sgu sagtens faa lavet Krig i Europa, ogsaa om jeg ikke er med. Hør, Therese, Therese, vil du ikke se at faa samlet de mere nøgterne af Selskabet omkring Kanonerne 7 og saa sigter vi lige paa den neutrale By Maanen og fyrer giv los. (13) BISKOPPEN: Hør maa jeg jeg vil gerne til at trække mig tilbage (14) STATSMINISTEREN: Hr. Biskop, allerede! (15) BISKOPPEN: Ja, allerede, Hr. Statsminister. Dels gaar Deres Tog om 1 ½ Time, og (16) STATSMINISTEREN: Bliv De bare, Hr. Biskop. Det gaar saamænd nok alligevel. (17) BISKOPPEN: Og dels er det Søndag i Morgen og jeg skal forrette ved Højmessen i Domkirken. (18) STATSMINISTEREN: Jasaa. Bevares. (19) BISKOPPEN: Men inden jeg gaar, vil jeg gerne have Lov til da jeg var forhindret i at være til Stede ved Middagen at bringe Dem, Hr. Statsminister, og Deres udmærkede Frue en Hyldest og en Tak. Kristendommens dybeste Ide, den enkelte Sjæls Betydning, Individets Ret til ja, til at leve, til selvudfoldelse denne Ide har ført og baaret Dem fra Barndomshjemmets fattige Arbejderkaar til Sædet ved Tronens højre. Jeg hylder vor store Statsminister for Deres Livs Indsats for denne Kirkens store Ide. (20) DIGTEREN FLORENS: Naar Kirken hylder Dem, Hr. Statsminister, saa vil Kunsten saa sandelig ogsaa have Lov til det. Hvor var vi Digtere, inden du organiserede os. Fattige Djævle, i Tagkammerets forløjede, Poesi. Du sikrede os Kontrakter, saa vi nu faar indtil det dobbelte af hver Roman, der slaar an, du har lært os at Kunsten skal tjene Masserne, styrke den i Klassebevidstheden, du 2. Akt: II Statsministerens Have (21) STATSMINISTERENS STEMME FRA HUSET: Nej, hør, vi vil sgu have Champagnen ned i Haven. Maanen skal ikke skinne for ingenting. Therese, hallo, Therese Munk lader en karakter i skuespillet Sejren (1935) betegne Folkeforbundet som en diskussionsklub og lod herved skinne igennem, at han bebrejdede Folkeforbundet dets manglende handlingskraft i begyndelsen af 1930 erne, hvilket han også skrev om i flere avisartikler bl.a. To Diktaturstaters to Overgreb i Jyllands-Posten d. 1. september Folkeforbundet flytter i 1924 hovedkontor fra Bern til Geneve. [DSD & WIKI-DA ] 6 Bladneger: Nedsættende betegnelse for en journalist. [ODS] 7 Kanonerne: Her skulle være komma. Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 7 Udgivet i 2015

8 2. Akt: II Til Fest hos Statsministeren (22) THERESE ROSSE: (sidder paa en Bænk; det giver som et lille Sæt i hende; men saa bliver hun siddende ) (23) STATSM: Og det vil jeg sige Jer Kammerater, i denne festlige Stund (Stemmen drukner i Stemmerne) (24) BISKOPPEN: Men, Frue, sidder De her? (25) THERESE: Naa, nej, det gør jeg egentlig ikke. (26) BISKOPPEN: Bare ude at svale de hede Kinder lidt. (27) THERESE: Et Øjeblik kun. Den muntre Stemning (28) BISKOPPEN: Er velsignet, ja. Men man er jo ikke helt ung længer. Jeg trængte ogsaa til lidt lidt Aftensvale. (29) THERESE: Men jeg maa nok op. (30) BISKOPPEN: Jeg følger Dem. (31) THERESE: Mange Tak, Hr. Biskop. (32) BISKOPPEN: En stor Dag, Fru Therese, hvad? en stor Dag for os alle, for Land og Folk (33) THERESE: Naa-e da, at en Minister fylder (34) BISKOPPEN: Ja, naturligvis størst for Dem og ham. Og dog dog synes jeg tillad mig at sige det som Sjælesørger, som Medmenneske, dog synes jeg at have sporet et ganske lille Drag af Skuffelse om Fru Ministerens Mund. (35) THERESE: Om min Mund? ikke Spor! hvorfor skulde jeg? (36) BISKOPPEN: Er der noget, Frue, De trænger til at lette Deres Hjerte for, hos mig er De altid sikker paa Forstaaelse. (37) THERESE: Men kære Hr. Biskop, det har været en enestaaende Dag: Telegrammer, Buketter, Gaver, Deputationer. (38) BISKOPPEN: Jeg tænkte bare jeg savner Deres Søn her i Aften, Frue. Men det er maaske bare (39) THERESE: Naa, Poul, jo, jo, det er bare (40) BISKOPPEN: Bare? (41) THERESE: Ingenting. (42) BISKOPPEN: Ingenting! 8 en Minister fylder 60: Højest sandsynligt en reference til den socialdemokratiske statsminister Thorvald Stauning ( ), som var statsminister og igen fra Han vandt valget i 1935 under det berømte slogan Stauning eller Kaos og satte ny rekord med 46,1% af stemmerne. Hvis man tager 60-årsdagen for gode varer, kan skuespillet dateres til 1933, hvilket harmonerer udmærket med to andre politiske skuespil fra 1930 erne: Fru Kolchak (1934), som i øvrigt hedder Terese ligesom Statsministerens hustru i nærværende skuespil, og Selvtægt (1937). Men i den allerede omtalte fortælling Far og Søn fejres dog hans 60-årsdag samtidig med hans 10 års-jubilæum som chef for landets regering, og Munk præciserer, at teksten blev skrevet i Endvidere kan det bemærkes, at Stauning en overgang stod i smedelære, inden han begyndte som tobakssorterer, hvilket skuespillets følgende replikker henviser til. [DSD] Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 8 Udgivet i 2015

9 2. Akt: II Til Fest hos Statsministeren (43) THERESE: Han har sendt den skønneste græske Vase til sin Far, fuld af Orkideer. Har De ikke set den, Hr. Biskop? (44) BISKOPPEN: Næ, det har jeg ikke. (45) THERESE: Saa maa jeg vise Dem den. Og naar han ikke selv er kommen skyldes det kun et lille Ildebefindende. (46) BISKOPPEN: Et Ildebefindende? saa? gør mig da virkelig (47) THERESE: Aah pyt! en Smule Forgiftning, tror jeg. Poul er jo ikke saa stærk (Ind i Huset med Biskoppen.) (48) FØRSTE TJENER: (ind med Champagnen) Den er vel nok høj derinde, hvad. Og ham har jeg staaet paa Værksted med engang. (49) ANDEN: For nylig? (50) FØRSTE: Naa-e; det er vel en smaa fyrretyve Aar siden. Og jeg var meget flinkere paa Stikkerne end han. Men saa slog han sig jo paa Fagforeningsvæsenet og alt det Ramasjang 9. Det skulde en anden en bare ogsaa have gjort. (51) ANDEN: Ja, Gud, hvor det maa være ærgeligt for dig i Aften, Hansen, at det lige saa godt kunne have været dig. (ud) (52) STATSM.: (ind med Gæster) Ikke tale om Opbrudd 10 endnu! forstaar I det. Det er Fatter her, der regerer. (53) REDAKTØREN: Men Toget til Fredskonferencen 11 gaar jo om 1 ½ Time, Rosse. (54) STATSM: Hvad siger han, gamle Bladneger. Den Fredskonference kan sgu sagtens faa brygget Krig i Europa uden min Bistand. Men her er Pistolerne, Venner. Nu sigter vi paa den neutrale Stat Maanen, og saa giv Agt: fyr! (55) BISKOPPEN: Inden jeg trækker mig tilbage (56) STATSMIN.: Hr. Biskop, allerede? (57) BISKOPPEN: Jeg skal forrette i Morgen ved Højmessen i Dômen 12, Hr. Statsminister. (58) STATSMIN: Ja saa! (59) BISKOPPEN: Men jeg vil gerne have Lov til at bringe Dem og Deres udmærkede Frue en Hyldest og Tak. Kristendommens herlige Ide om det enkelte Menneskes betydning, Individets Ret til ja, til Livet, til at leve, til at udfolde sig har fyldt Dem, 9 Ramasjang: Ordet ramasjang kommer sandsynligvis af det tyrkiske ramadan (ramazan), som betegner fastemåneden med støj og fest. Mulig tilknytning til ramaskrig. På dansk betegner ordet ramasjang i almindelighed en overgiven, løssluppen, støjende lystighed: sjov, halløj, ballade. Det har således en nedsættende betydning. [ODS] 10 Opbrudd: Den usædvanlige stavemåde med to s er skal sandsynligvis markere ordets udtale med kort vokal. 11 Fredskonferencen: Reference til Folkeforbundet (en organisation for internationalt samarbejde ), som havde hovedsæde i Geneve. Munk lader en karakter i skuespillet Sejren (1935) betegne Folkeforbundet som en diskussionsklub og lod herved skinne igennem, at han bebrejdede Folkeforbundet dets manglende handlingskraft i begyndelsen af 1930 erne, hvilket han også skrev om i flere avisartikler bl.a. To Diktaturstaters to Overgreb i Jyllands-Posten d. 1. september [DSD & WIKI-DA ] 12 Dômen: Jf. det franske dôme af latin ( domus - hus). Ordet betegner her en domkirke. [ODS] Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 9 Udgivet i 2015

10 2. Akt: II Til Fest hos Statsministeren ført Dem, baaret Dem fra Arbejderbarnets Baggard til Sædet ved Tronens højre. Jeg siger ikke, at De er Kristen derom ved jeg intet men jeg siger, at denne Ide er ogsaa Kirkens Ide, jeg hylder Dem for den Sejr, der har vundet i Deres person og ved Deres Liv. (60) DIGTEREN: Hylder Kirken Dem, Hr. Statsminister, kan Kunsten endnu mindre tie. Hvor var vi Digtere, indtil Deres Love pegede for os paa Organisationens hellige Ret! Fattige Djævle, af et raaddent Borgerskab henvist til Tagkammerets forløjede og forhyklede Poesi. Deres Lov gjorde os til Mennesker en Roman giver nu sin Forfatter det dobbelte af før, naar den slaar an og viste os vor Plads i Folkets Liv, i Kampen Klassebevidsthedens Styrkelse De gjorde os fra en Blomst til os Nytteurt, og De sparede ikke paa Gødningen. (61) STATSMIN.: Kære Venner, vi bliver tørstige af at høre paa alle de søde Ord. Jeg udtrykker min Tak for alle gode Tanker i det stolte Ord: Skaal! (62) REDAKTØREN: Ah! Og saa maa vi virkelig nu der kun 5 Kvarter, og et Par Manchetskjorter og Flipper skal De vel have pakket i Kufferten med til Geneve. (63) FRU THERESE: Kære Hr. Redaktør, for den Sags Skyld kan De rolig give Dem Tid. (64) STATSMINISTER: Ja, dertil burde du kende Therese godt nok, Bladneger 13. Jeg vil sige dig (65) THERESE: Der er holdt mange Taler for dig i Dag, Bernhard; men der er en, der ikke er holdt. (66) STATSMINISTER: Men da, Therese (67) THERESE: Ja, den vil jeg holde. For den kan kun jeg holde. Og det skal være en Tak fra den, der fik ja, der fik den store Lykke at være din Kammerat gennem alle Kampenes og nu i de sidste Sejrenes Aar. Der er meget, jeg har at takke dig for, der kun kan siges paa Tomandshaand, og meget, der slet ikke kan siges ja, som jeg maa gemme i mit Hjerte. Men dette skal siges saa hele Folket hører det: fra den Dag du stod i min Fars Slot og bad mig (68) STATSMINISTER: Næ, nu bliver du for højtravende, Therese. Dette her synes jeg ikke om. (69) THERESE: Afbryd mig ikke. For dette skal siges. Fra den Dag, du greb om mine Hænder og hviskede: Godsejerpip, Adelstøs, du skal hjælpe mig, Arbejderen, med at løfte hele Folket til Frihed og Lykke fra den Dag og til nu, har der ikke været en Time, hvor jeg ikke har følt min Stolthed over at du kaarede mig til dit Livs Kammerat. Størst har du syntes mig i disse sidste Aar, da Kommunisme og Fascisme og Nazisme har spruttet som Hexe omkring os og du har staaet ligevægtig og urokkelig paa Demokratiets hellige Ide. Mine Damer og Herrer, jeg, Bernhard Rosses første Kammerat beder alle hans Kammerater raabe et Leve for Menneskerettighedens 13 Bladneger: Nedsættende betegnelse for en journalist. [ODS] Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 10 Udgivet i 2015

11 2. Akt: II Til Fest hos Statsministeren Forkæmper og Værner! (70) STATSMINISTER: Det er flinkt af dig, Rese. (71) THERESE: Du har fortjent det, Bern. (72) STATSM: Vi maa skilles. Venner, Kammerater, Medkæmpere, ja, jeg er en lykkelig Mand: hvorfor? fordi jeg bor i et Slot og alle bukker for mig og Kongen skriver under paa, hvad jeg beder ham om? Nej. Hvorfor da? Fordi jeg ser ud over Riget, og der hvor der før var Sod og Armod og Sot 14 og lammende Slid, der ser jeg nu Renlighed, jævne Kaar, Sundhed, rimeligt Arbejde og rimelig Frihed. Jeg har ikke naaet, hvad jeg vilde. Men jeg har naaet mere af, hvad jeg vilde, end det undes de fleste, der sætter sig Maal saa høje som jeg. De smælder mig i Højreavisen i Dag, jeg ler af dem, jeg har løftet mine egne, og nu spiser jeg mig mæt og lægger mig til at sove i en adelig Seng med en god Samvittighed. (73) REDAKTØREN: Det kan du ogsaa. (74) EN POLITIKER: Ja ja, du har været vor Fører. (75) EN TREDIE: Vor store Fører. (76) EN FJERDE: Vi hilser og hylder dig. (77) FLER: Løft ham i Guldstol. (78) ANDRE: Ud paa Gaden med ham. (79) MANGE: Vi bærer ham i Guldstol til Kongens Slot. (80) STEMME: Brød! Arbejde! Retfærdighed! (81) STATSM: Hvad er der? (82) SEKRETÆR: Hr. Minister! Der er et Optog af Arbejdsløse. De truer med Mytteri. (83) POLITIPRÆFEKTEN: Jeg lader Betjentene trække blank. (84) BISKOPPEN: Men Herren bevare os! (85) STATSM.: Sludder og Vrøvl. Lad dem raabe lidt. Saa gaar Tiden for dem med det. (86) SEKRÆTÆREN: De trænger paa. De vil ind i Haven. (87) POLITIPRÆFEKTEN: Skal jeg alligevel ikke Hvis de gaar angrebsvis til Værk (88) STATSM: I Guds Navn, saa holder jeg dem en Tale. Lad os tømme Flaskerne her, og saa (89) BISPEN: Jeg siger Tusinde Tak for i Aften. (ud) (90) POLITIPRÆFEKTEN: De vælter Stakittet. Nu er det for sent. (91) STATSMINISTER: Kammerater! hvad vil I? (92) EN ARBEJDSLØS: Champagne, Hr, Minister, Champagne til Stegen! (93) STEMME: Pamper! Storborger! Forræder! giv os Arbejde! giv os retfærdigheden! 14 Sot: Betyder sygdom, navnlig en farlig, smitsom eller dødelig sygdom. [ODS] Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 11 Udgivet i 2015

Fra Tidehvervet. Et skuespil af. Kaj Munk

Fra Tidehvervet. Et skuespil af. Kaj Munk Fra Tidehvervet Et skuespil af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret,

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Niels Ebbesen. Skuespil i 5 Akter. Et skuespil af. Kaj Munk

Niels Ebbesen. Skuespil i 5 Akter. Et skuespil af. Kaj Munk Niels Ebbesen Skuespil i 5 Akter Et skuespil af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk

Læs mere

Smaabyens Sjæl. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Smaabyens Sjæl. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

SKAMMENS TID. Kammerspil i to akter. Kaj Himmelstrup. Personerne: CHRESTEN, 75 år, professor og tidligere kulturminister. VIVI, hans yngre søster

SKAMMENS TID. Kammerspil i to akter. Kaj Himmelstrup. Personerne: CHRESTEN, 75 år, professor og tidligere kulturminister. VIVI, hans yngre søster SKAMMENS TID Kammerspil i to akter Kaj Himmelstrup Personerne: CHRESTEN, 75 år, professor og tidligere kulturminister VIVI, hans yngre søster En kvindelig statist uden replikker 1. AKT Stue i en større

Læs mere

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg.

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Ved JENS ROLIGHED, Klim. Minder om Johan Skjoldborg og Barndomshjemmet i Han Herred. NOGLE AF DE GAMLE, der har kendt Johan Skjoldborg og hans Barndomshjem

Læs mere

Forhindringsløbene i Vestjylland. En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde

Forhindringsløbene i Vestjylland. En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde Forhindringsløbene i Vestjylland. En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005 Bibelen - Guds ord Joh.20.30-31. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn,

Læs mere

Oh Paris! Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Oh Paris! Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

SAMY BEY. [Sami Bey Frashëri] ÆRESORDET ALBANESISK DRAMA OVERSAT FRA DEN TYRKISKE ORIGINAL AF J. ØSTRUP KØBENHAVN OG KRISTIANIA

SAMY BEY. [Sami Bey Frashëri] ÆRESORDET ALBANESISK DRAMA OVERSAT FRA DEN TYRKISKE ORIGINAL AF J. ØSTRUP KØBENHAVN OG KRISTIANIA 1 / 131 SAMY BEY [Sami Bey Frashëri] ÆRESORDET ALBANESISK DRAMA OVERSAT FRA DEN TYRKISKE ORIGINAL AF J. ØSTRUP KØBENHAVN OG KRISTIANIA GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG 1912 - - - Digitaliseret i 2005

Læs mere

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Teenbibeltimer 2015 Jesus one on one Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Jesus one on one Dette materiale er lavet til dig, der skal holde bibeltime for teenagere i en eller anden sammenhæng.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt den stenografisk protokollerede afskrift af talen, som Bruno Gröning den 9. september 1949 holdt på Traberhof i Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

POLITISK MENUET SKUESPIL I TO AKTER. Kaj Himmelstrup. Har du kommentarer modtages de gerne på kaj.himmelstrup@mail.tele.dk PERSONERNE.

POLITISK MENUET SKUESPIL I TO AKTER. Kaj Himmelstrup. Har du kommentarer modtages de gerne på kaj.himmelstrup@mail.tele.dk PERSONERNE. POLITISK MENUET SKUESPIL I TO AKTER Kaj Himmelstrup Har du kommentarer modtages de gerne på kaj.himmelstrup@mail.tele.dk PERSONERNE Herskeren Den håndgangne Kassemesteren Elle, en klog kone Kvinden Danne

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

uden for døren, for det er faktisk ikke spor rart at være sat udenfor lock outet fra fællesskabet sendt ud i kulden, hvor der hverken er løn eller

uden for døren, for det er faktisk ikke spor rart at være sat udenfor lock outet fra fællesskabet sendt ud i kulden, hvor der hverken er løn eller Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 28. april 2013 kl. 9.30 4. søndag efter påske - Konfirmation Johannes 8,1-11 Salmer: 749-29 478-192 v1+2+3+5+7+9-752 v.4+5 Men Jesus gik ud til Oliebjerget.

Læs mere

ER GUD NØDVENDIG? NUMMER 13 1. JULI 1930 79. AARGANG

ER GUD NØDVENDIG? NUMMER 13 1. JULI 1930 79. AARGANG SØGER LÆRDOM VED LÆSNING OG VED TRO NUMMER 13 1. JULI 1930 79. AARGANG ER GUD NØDVENDIG? Verden kan betvivle Guds Eksistens, men den kan ikke betvivle Nødvendigheden af en Gud. Den tror muligvis ikke paa»mormonisme«,

Læs mere

FØLG MIG!" Den næste Dag vilde Han (Jesus) drage derfra til Galilæa; og Han finder Filip. Og Jesus siger til ham: Følg mig!"" (Joh. 1,44).

FØLG MIG! Den næste Dag vilde Han (Jesus) drage derfra til Galilæa; og Han finder Filip. Og Jesus siger til ham: Følg mig! (Joh. 1,44). FORORD Som ny omvendt fik jeg engang Lejlighed til at læse en Prædiken, i hvilken nogle korte, enkle Sætninger kastede et særligt Lys over Mesterens Vej. Jeg saa, at Frelsen indebærer Efterfølgelse, og

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere