-NYT. Kommunevalget En klar og markant fremgang for Socialdemokraterne,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-NYT. Kommunevalget 2009. En klar og markant fremgang for Socialdemokraterne,"

Transkript

1 -NYT Varde Kredsforening Orienterer - december 2009 Kommunevalget 2009 Af Kjeld Anker Espersen, gruppeformand for socialdemokraterne En klar og markant fremgang for Socialdemokraterne, 3,5% flere stemmer og en plads mere i byrådet er det synlige resultat af byrådsvalget i Varde Kommune. Denne fremgang skyldes mindst to ting. Den ene, vi har/havde nogle dygtige kandidater der virkelig lagde sjæl og krop i valgkampen. Et organisatorisk bagland der støttede op, arrangerede og fik tingene til at gå op i en højere enhed. Det er kendsgerninger som skal fungere for at få tingene til at lykkes. Herfra skal der lyde en stor og inderlig tak til alle. Den anden kendsgerning, sådan som undertegnede ser det, er den politik der konsekvent er blevet ført i byrådet i de sidste 4 år, har båret frugt. Vi har gang på gang fastslået, der er kerneområder for os Socialdemokrater, som vi ikke vil gå på kompromis med. Børn, unge, institutioner, skoler, børnehaver og ældreområdet, vil vi sikre de bedst mulige betingelser. Og vi har ikke stukket noget under stolen, men sagt det vil koste, hvis man vælger vores model, en skattestigning var een af konsekvenserne. Undersøgelser blandt andet i Jydske Vestkysten afslørede jo også at de fleste var enige med os i dette. Fortsættes på næste side

2 Side 2 Varde Kredsforening Orienterer - december 2009 Tid til forandring Fortsat fra forrige side Netop undersøgelser i JV fortalte jo også tidligere at vi ville vinde mindst et mandat og SF ville få fremgang. Det skete, begge dele. SF får to medlemmer, og herfra et tillykke med det.vi havde et formidabelt godt samarbejde med SF i valgkampen, men også Enhedslisten kæmpede og trak på samme hammel. Og ikke mindst at Radikale der havde valgt valgforbund med os, gjorde at vi fik det resultat som vi fik. Så det nye hold fra Socialdemokratiet i Varde Byråd ser ud som følger, nyvalg af Marianne Bruun Kristiansen og Søren Laulund der begge med flotte personlige stemmetal placerede sig langt oppe på listen over valgte medlemmer til det nye byråd. Desuden var der genvalg til Alf Vinter og Ingvard Ladefoged, og undertegnede, der igen gav sikre valg. Så langt så godt, men det efterfølgende spørgsmål er, hvad kan vi så bruge denne fremgang til? Det mest markante resultat er, vi sammen med SF er repræsenteret i alle stående udvalg med to repræsentanter, hvor vi i den sidste periode sad alene og i et udvalg var der slet ikke en repræsentation. Der står vi nu meget styrket. At Venstre igen har det absolutte flertal skal der ikke herske tvivl om at vi også fra vores side anerkender dette resultat. Men med til denne sandhed hører dog også, at de personlige stemmetal, blandt andet borgmesterens, afslørede en markant utilfredshed. En tilbagegang på 2/3 i personlige stemmer taler, alt andet lige, sit tydelige sprog. Samtidig fik andre ledende ventremedlemmer svære og store ridser i lakken. Men de har flertallet - ingen tvivl om det. Selve konstitureingen må kaldes noget af en farce. Sejre er de borgerlig ikke gode til at håndtere. Og at det er i sejrens stund man skal vise formatet, var der ingen tegn på. Set i forhold til sidste gang, hvor vi dog trods alt var indkaldt til et møde, måtte vi denne gang læse i avisen, at nu havde man konstitueret sig med Dansk Folkeparti og Lokallisten. Fred være med det, kan man sige, men dog en nogen besynderlig fremgangsmåde Venstre havde valgt. Fortsættes på næste side

3 Varde Kredsforening Orienterer - december 2009 Side 3 Der blev sat X ved A Fortsat fra forrige side Arrogance, ja vist, men det mærkelige er, at betragte Lokallistens krampetrækninger, her før "lukketid" for dem. Om nogen, havde de i valgkampen sagt, nu gjaldt om at få brudt Venstres flertalssituation! At de så efterfølgende vælger Bondam-løsningen som jeg kalder det, er manglende situationsfornemmelse. En udvalgsformandspost i det udvalg der har skolerne, vil alt andet give store vanskeligheder for Lokallisten, der skal administrere et Venstre flertals afgørelse. At vi Socialdemokrater ikke fik tilbudt noget som helst er selvfølgelig ikke så overraskende, og så dog. Samme dag som konstitueringen blev afgjort modtog jeg en mail kl ca fra borgmesteren med nogen lunde følgende ordlyd, at til vores orientering havde man lavet denne konstutering med Lokallisten og DF og at dette ville blive offentliggjort på et pressemøde kl. 13, samme dag, og at man ville tilbyde Socialdemokratier 2. viceborgmesterposten. Det er klart jeg ikke ser denne mail før om aftenen idet jeg var på arbejde som alle andre. Og da var det ligesom lidt for sent at reagere. Men det fortæller lidt om hvor meget, eller rettere, hvor lidt Venstre ønsker vores samarbejde. Men det må vi så tage vores bestik ud fra. Med til historien høre også at jeg i samråd med blandt vores formand besluttede at sige pænt nej tak til posten og den udviste tillid, men i øvrigt var åben overfor samarbejde fremadrettet, hvis man ønskede dette. Men vores udganspunkt i det nye byråd er klart. Vi er placeret i de forskellige udvalg og vores profil er pudset af og skal blive præsenteret lige så skarpt som i sidste periode. Vi har ikke valgt denne samarbejdsform eller mangel på samme, men at situationen så omvendt er klar for os, og vi bestemt ikke skylder nogen, noget som helst, specielt ikke Venstre, medfører også, at vi står frit, har ingen aftaler, undtagen den med vore vælgere, nemlig at forsætte med at føre Socialdemokratisk politik. Det vil vi blive ved med. Til slut endnu engang tak for opbakningen til alle der har været med til at også dette valg lykkedes i Varde Kommune. mvh Kjeld A. E.

4 Varde Kredsforening Orienterer - december 2009 Side 4 Folketingskandidaten har ordet! Af Niels Ole Bech Et stort tillykke med valget til socialdemokraterne i Varde og vore 5 nyvalgte byrådsmedlemmer. Det har været dejligt at se hvor aktive alle kandidater har været. Men desværre har Venstre igen vist, hvor meget de lægger i ordene, et bredt samarbejde. På landsplan, viser Venstre også at det kun er tomme ord! Danmark står over for nogle store udfordringer, en af dem er ungdoms arbejdsløsheden som stiger og stiger. Det vil være en katastrofe, hvis vi mister en hel ungdomsårgang. Vi har som samfund et ansvar over for de unge mennesker, sådan at de får mulighed til at uddanne sig. Vi som socialdemokrater har det mål at 95% af en årgang får en uddannelse. Der er et kæmpe fra fald på de erhvervsrettede skoler. Vi ved at om føje år vil der ske en stor afgang fra arbejdsmarkedet da der er store årgange der går på pension. Det er vigtig vi ser ind i krystalkuglen, og stiller os spørgsmålet, hvor vil der komme til at mangle arbejdskraft. Et sted vil være inden for den offentlige sektor, på det administrative område og alle de steder hvor job knytter sig til velfærdens ydelser. Derfor er vi nødt til at motivere og gøre det interessant at arbejde inden for disse områder. Det andet er at vi må geare erhvervs skolerne til at de kan fastholde de unge i uddannelsesforløbet. Det kan blandt andet gøres ved at til rette lægge og understøtte de unge sådan de føler de får noget ud af dette. Det andet man kan gøre er at erhvervslivet bliver animeret til at oprette lære- og uddannelses pladser. En af de muligheder man har, er at det indarbejdes i de krav der skal være opfyldt når man skal udføre arbejde for det offentlige. En anden ting man kan gøre er at de bogligt svage elever får stillet hjælpemidler til rådighed fra dag 1. I dag kan de nå langt ind i uddannelsesforløbet før hjælpemidlerne er der. De fleste vil jo være kendt fra folkeskolen. Hvorfor skal man som svag boglig elev, bevise igen at man er svag før der bliver sat hjælpeforanstaltninger til rådighed og endnu et nederlag. Uddannelse til alle, uddannelse er lig med viden og dannelse, dette er den eneste resurse der ikke forsvinder, hvis vi ikke ønsker dette.

5 På falderebet Af Jørgen Borum Christiansen Varde Kredsforening Orienterer - december 2009 Side 5 Efter afslutningen af Kommunalvalget 2009, stod det klart at Socialdemokraterne efter vælgernes mening skulle belønnes for det arbejde vi som parti og gruppe havde udført i de sidste 4 år i Varde Byråd. Det var naturligvis en opløftende melding og da vore venner i SF samtidigt stormede ind med 2 mandater, var der al mulig grund til at glæde sig. Da Venstre fastholdt deres flertal, og helt bevidst igen fravalgte muligheden for et bredt samarbejde, må vi konstatere at de næste 4 år meget vil komme til at ligne de sidste. Dog med den åbning at der på en række områder vil kunne skabes en slagkraftig opposition. De næste 4 år vil meget komme til at handle om skoleområdet, miljøområdet, økonomi og kommunens infrastruktur. Områder hvor de partier der ikke er med i konstitueringen et stykke af vejen har sammenfaldende interesser. Dét arbejde vil jeg ønske vor nye Byrådsgruppe al mulig held og lykke med. Især de 2 nyvalgte (Marianne og Søren) får brug for støtte og opbakning fra de 3 øvrige og hele vores bagland. Til sidst vil jeg gerne takke alle der de sidste 8 år har bakket op, og støttet mit kandidatur, hvad enten det har været på lokalt eller på landsplan. Det har været en stor oplevelse at være en del af de beslutningsprocesser der gælder i et demokrati, og jeg er både stolt og beæret over at have været en del af jeres valg, og forsøgt at stå fast på og argumenterer for de holdninger der bærer og kendetegner vores parti. Mange hilsner Jørgen B.

6 Varde Kredsforening Orienterer - december 2009 Side 6 Valgkampen og valget for regionskandidaten Af Per Bonde, Regionskandidat for Socialdemokraterne i Varde I A-nyt og på hjemmesiden a-varde.dk vil jeg bruge lejligheden til at skrive lidt om den valgkamp jeg lavede forud for valget den 17. november som kandidat til regionsrådet i region Syddanmark. Jeg fik 110 plakater og 5000 foldere af regionsbestyrelsen, ligesom partiforeningen fik et økonomisk tilskud fra samme kasse. Der blev hver søndag kl holdt inspirationsmøder i Kolding. Jeg deltog i næsten alle møder. Alle plakater blev hængt op over hele kredsen. Jeg var selv med til at hænge op en aften i Varde og Alslev, medens partiforeningen sørgede for resten. Alle min foldere blev næsten uddelt. Der blev husstandsomdelt i store dele af Varde by og i Sig, hvor jeg har boet en årrække. Niels Ole Beck gav en uvurderlig støtte med husstandsomdeling i den vestlige del af Varde syd. Endvidere blev der omdelt en del i Ovtrup og Nr. Nebel, ligesom jeg selv omdelte i store dele af Ansager. Den egentlige valgkamp foregik på gaden med uddeling af roser, hvor vi kom i kontakt med mange mennesker, og mine budskaber var udkantsområdet, som vi er en stor del af vi skal passe på ikke at blive udsultet blot fordi vi bor i et tyndt befolket område jeg fortalte lidt om lægehuse som regionen nu får mulighed for at opføre og leje ud jeg brugte en del Vestbanen som er lukningstruet af venstre med Thyge Nielsen og nu også Preben Friis Hauge. Angående Vestbanen blev jeg interviewet af JydskeVestkysten, hvor jeg gjorde klart, at vi som socialdemokrater ikke kunne går ind for nedlæggelse af jernbaner tværtimod så vi meget gerne, at endnu flere brugte Vestbanen. Man kunne jo lave flere afgange og eventuelt nedsætte billetpriserne. Vestkystens artikel blev vist på deres website og set af 102 og ratet til 5,0, hvilket er det højeste. Ved valget den 17. november fik jeg ca personlige stemmer, hvilket ikke var nok til valg. Jeg fik stemmer fra alle kommuner i regionen. Jeg vil benytte lejligheden til at takke brugerne af vor hjemmeside og medlemmerne for opbakningen til valget. Stemmerne er på ingen måde spildte. Statistisk gik vi på regionsplan tilbage med 3,7 % I Varde kommune blev skansen næsten holdt, da vi kun gik tilbage med 0,4 % eller 514 stemmer. Med venlig hilsen Per Bonde Nielsen

7 Så er 2009 ved at rinde ud. Et spændende politisk år. Tid til at gøre status over de resultater vi har opnået. Der er to ting jeg synes har været særlig spændende. Den ene er Europaparlamentsvalget hvor vi havde et rigtig godt valg og fik genvalgt vores kandidat. Den anden ting er kommunalvalget hvor vi havde fremgang og fik et ekstra medlem i byrådet. Et stort tillykke til alle der blev valgt. Jeg vil sige en stor tak til alle der har deltaget i det arbejde der har ført til de fine resultater. Tak til vore medlemmer der har stemt på en af vore kandidater. Jeg vil gerne ønske jer og jeres familie en rigtig glædelig jul og et rigtig godt nytår. Med venlig julehilsen. John Knigge Kredsformand Varde Kredsforening Orienterer - december 2009 Side 7 En Jule og Nytårshilsen Af John Knigge, Kredsformand Modtager du A-NYT med posten???? Hvis du er en af dem, der modtager A-NYT med posten, vil vi bede dig overveje om du har mulighed for at skifte over til elektronisk post. Det vil spare vore frivillige for arbejdet med at trykke og pakke A-NYT og det vil spare os for udgiften til porto mv. for slet ikke at tale om de miljømæssige hensyn! Når du modtager A-NYT pr. har du også muligheden for at videresende til personer, som du mener gerne vil vide lidt mere om hvad vi står for. På sigt kunne det være et mål at have et nyhedsbrev, der udelukkende er baseret på papirløs kommunikation! På den måde kunne vi opnå en langt mere aktuel kommunikation til medlemmerne! Skift til e-post: skriv til medlemsadministrationen på Redaktionen

8 Socialdemokraterne Varde Kredsforening Formand: John Knigge, Nymindegabvej Outrup, Tlf Næstformand: Poul Verner Christensen, Vænget 2, 6818 Årre Telefon: , Mobil: Kasserer: Søren Ejstrup, Sønderskovvej Varde, Tlf Medlemsregistrering: Frede S. Pedersen, Dalgaardsvej Oksbøl, Tlf: Mail: Øvrige medlemmer af bestyrelsen: John Graugaard, Ølgod Birger Filskov, Nr.Nebel K. Ejstrup, Varde Jakob Mikkelsen, Oksbøl Carsten Schultz - Nielsen, Varde Folketingskandidat: Niels Ole Beck, Revlingevej Varde, tlf , Mobil: Byrådsgruppen: Kjeld Anker Espersen, Lupinvænget 1, 6800 Varde, Tlf: , Mail: A-NYT er nemt at videresende pr. ! Er du en af de mange der modtager A-NYT pr. er du meget velkommen til at videresende det til andre, som du tror vil have interesse i at læse det. Hjælp os med at spare tid og penge: Tilmeld og få A-NYT pr. Aktivitetskalender: Varde Kredsforening afholder ordinær generalforsamling onsdag den 24. marts kl. 19 i 3Fs lokaler, Ndr. Boulevard 97. Dagsorden iflg. Lovene. Byrådsmøder afholdes kl i Fritidscentret, Lerpøtvej i Varde: 8. december (konstituerende møde) 21. december Ingvard Ladefoged, Villavej 21, Næsbjerg, 6800 Varde, Tlf: Mail: Jørgen Borum Christiansen, Kong Kristoffersvej 3, 6800 Varde, Tlf: Mail: Alf Vinther, Søndervang 7, 6840 Oksbøl, Tlf: Mail: DSU: Marianne Bruun Kristiansen Hedestien Varde, Åbent formøde i den socialdemokratiske gruppe, afholdes hos metal Varde kl Alle medlemmer er velkomne: Mandag ugen før! - Mød op og vær med!!! Du kan finde yderligere information om byrådsmøderne på torsdagen før! Billedtekst, som beskriver billede eller grafik.

-NYT. Af Kjeld Anker Espersen, Byrådsmedlem for Socialdemokraterne

-NYT. Af Kjeld Anker Espersen, Byrådsmedlem for Socialdemokraterne -NYT Varde Kredsforening Orienterer - april 2009 Aktuelt fra Byrådsgruppen Af Kjeld Anker Espersen, Byrådsmedlem for Socialdemokraterne Ny statsminister, nye ministre, men stadig ingen minister der alene

Læs mere

-NYT. Det handler om værdier. Hvad ønsker vi af et velfærdssamfund? Varde Kredsforening Orienterer - januar 2010

-NYT. Det handler om værdier. Hvad ønsker vi af et velfærdssamfund? Varde Kredsforening Orienterer - januar 2010 -NYT Varde Kredsforening Orienterer - januar 2010 Det handler om værdier. Hvad ønsker vi af et velfærdssamfund? Af Vardekredsens folketingskandidat, Niels Ole Beck Det er det som er forskel på blå og rød

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. En underlig undersøgelse! Kredsformand Finn Ladegaard. Februar 2013. En undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen om virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. December 2013 Kredsformand, John Knigge Snart er det jul og nytår og vi kan se tilbage på et meget travlt år. Den helt store udfordring har været kommunalvalget og valg

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Kredsformand Finn Ladegaard. Nov/Dec.2012 Julen og nytåret venter lige om hjørnet! Inden vi ser os om er det jul og Nytår, men inden da kan vi i Kredsforeningen se tilbage

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Februar 2014 Byrådsmedlem og Gruppeformand, Kjeld A. Espersen "Vi er i en tid hvor det er interessen for en bog, der sætter den landspolitiske dagsorden. Jeg tænker

Læs mere

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt.

Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Varde kredsens nyhedsbrev & A-nyt. Kredsformand, Finn Ladegaard. Overenskomstforhandlinger / Folkeskolereform For tiden sker der en sammenblanding af 2 ting, nemlig overenskomstforhandlingerne for lærerne

Læs mere

NYHEDSBREV. Orientering... ...nyt fra formanden. Oktober 2014. Nyhedsbrev - Oktober 2014 - Dansk Folkeparti i Brøndby.

NYHEDSBREV. Orientering... ...nyt fra formanden. Oktober 2014. Nyhedsbrev - Oktober 2014 - Dansk Folkeparti i Brøndby. NYHEDSBREV Oktober 2014...nyt fra formanden Orientering... Efter en længere pause så er det igen blevet tid til et Nyhedsbrev. Vi har - på begge sider af sommerferien - benyttet os af orienterende indlæg

Læs mere

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK»ALT FÅR EN ENDE, OG FOR MIT VEDKOMMENDE HAR JEG TRUFFET DEN BESLUTNING, AT POLITIK IKKE MERE SKAL VÆRE EN DEL AF MIT LIV. MED UDGANGEN AF AUGUST FORLADER

Læs mere

Partiforeningen i Sønderborg

Partiforeningen i Sønderborg INDHOLD Partiforeningen i Sønderborg Nyt fra Formanden Nyt fra DSU Nyt fra byrådet Nyt om Landspolitik Dine Byrådsmedlemmer Nyt fra Kredsen Nyt fra Regionen Ny borgmester - og hvad så? Info vedr. fane/plakater

Læs mere

Odense Konservative Avis. Jan Boye. Valgt til borgmesterkandidat. Marts 2005 12. årgang nummer 2

Odense Konservative Avis. Jan Boye. Valgt til borgmesterkandidat. Marts 2005 12. årgang nummer 2 Odense Konservative Avis Jan Boye Valgt til borgmesterkandidat Marts 2005 12. årgang nummer 2 Odense Konservative Vælgerforening Filosofhaven 42, 2. sal, 5000 Odense C Tlf. 66 11 09 09 Åbningstider: Tirsdag:

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4

Kalender... 1. Fra bestyrelsen... 2. Dagsorden til Generalforsamling 23. marts 2014... 3. Beretning fra bestyrelsen... 4 Marts 2014 Nyhedsbrev for SF Albertslund Nyhedsbrevet sendes via mail til SF ere i Albertslund og kan ses på hjemmesiden www.sf.dk/albertslund. Hvis det er afgørende for dig at få nyhedsbrevet med almindelig

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24 NYHEDSBREV August 2015...nyt fra formanden Det seneste Nyhedsbrev blev udsendt i februar måned, så her er orientering om, hvad der er sket siden. Vi vidste jo, at der ville blive folketingsvalg i løbet

Læs mere

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Nr. 1 april 2014 9. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne

Læs mere

Socialdemokraten. 2 I vadestedet 13

Socialdemokraten. 2 I vadestedet 13 Nr. 2 september 2006 1. årgang Socialdemokraten Læs bl.a. om: 2 I vadestedet 13 Kommunesammenlægning set fra en ansats synsvinkel 3 Et år er snart gået 14 Jakob går fra borde! 4 Nu prøver jeg at blande

Læs mere

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens Fynskalenderen ONSDAG DEN 29. SEPTEMBER Ryslinge: Offentligt debatmøde om Vandmiljøplan III. Vi sætter fokus på problemerne i vandmiljøet og regeringens uambitiøse plan for forbedringer, herunder specielt

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Generalforsamlingen den 30.januar 2014 Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Formandens beretning

Læs mere

Indhold. 2 Leder. C-Nyt. 3 Ikke Fair. Ansvarshavende redaktør. 4 Nye arbejdspladser via energieffektivisering. Redaktør

Indhold. 2 Leder. C-Nyt. 3 Ikke Fair. Ansvarshavende redaktør. 4 Nye arbejdspladser via energieffektivisering. Redaktør Indhold C-Nyt Nr. 4 29. årgang 2010 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktør Søren Kjærås Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib

Læs mere