Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Poul Søndergaard Esmat Guindy Henrik Knudsen 1. HK Lars Bech Hansen 2. HK Niels Steen Larsen 3. HK Poul Jacobsen 4. HK Svend Erik Kramer 5. HK Jean B. Mikkelsen 6. HK Aage Olsen 7. HK Jens Riis 8. HK Kasper Wilken Damm 9. HK Morten Fabrin Sekretær Esmat Guindy, Stadionvej 16, 8830 Tjele Tlf

2 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af HB-mødet 21. januar Forretningsudvalgets beretning Spilserver Medlemskampagne Publikationer Divisionsturneringen Junior hold DM Økonomi Valg Hæderstegn og initiativpræmier Tid og sted for næste møde Eventuelt... 9 Oversigt over bilag: Bilag til punkt 4 Medlemskampagne Bilag til punkt 6 Kalender for divisionsturneringen Henvendelse vedr. nedrykning fra 2. division Bilag til punkt 7 Juniorhold DM - udligningsordning Bilag til punkt 8 Unionens regnskab for 2006 Regnskab 2006 og budget specifikationer Bogføringsassistance Side 2 af 9

3 Erik Søbjerg bød velkommen til mødet og særligt til Svend Erik Kramer, der er nyt HB-medlem for 4. Hovedkreds. 1. Godkendelse af referat af HB-mødet 21. januar Fremover ønskes ændringer tilsendt HB, samtidig med at referatet udsendes. Herefter blev referatet godkendt. 2. Forretningsudvalgets beretning Beretningen blev vanen tro delt op i en kort opsummering af de væsentligste resultater og en organisatorisk del. Resultater: De seneste måneder har været præget af bl.a. holdskak. I Danmark løb Helsinge for 7. gang i træk med titlen som Danmarksmester efter et relativt tæt kapløb med Brønshøj Skakforening og Skolernes Skakklub der blev hhv. nr. 2 og 3. nedrykkerne blev de to jyske hold, SK1968 og Nørresundby. Op i skakligaen rykker to gamle kendinge i form af Sydøstfyn og Nordre Skakklub. Peter Heine Nielsen genvandt også den tyske Bundesliga med OSC Baden Baden, foran overraskelsen Hamburger SK med bl.a. Sune Berg Hansen på holdet, og SG Köln Porz med Curt Hansen i truppen! Kim Pilgaard er blevet delt nr. 2 i en GM-turnering i Budapest med 6 point af 10 mulige. Allan Stig Rasmussen blev delt nr. 4 i Lienz Open i Østrig med 7 af 9 mulige point. Magnus Carlsen vandt den fornemme Blindskakturnering Faaborg-Midtfyn foran Peter Heine Nielsen. Steffen Pedersen blev nr. 4 og sidst med gjorde trods det en god figur i det stærke felt. Danmark har fået en ny International Mester i Thorbjørn Bromann fra Brønshøj Skakforening. Normerne var klaret, og da ratinggrænsen på 2400 blev passeret godkendte FIDE omgående at gøre den ratingbetingede udnævnelse til en fuldgyldig IM-titel. Organisatorisk: Arbejdet i forretningsudvalget har langt overvejende stået i skakserverens tegn. Det punkt og de øvrige emner, som har været til diskussion og overvejelse siden HB-mødet i januar, står næsten alle senere på den fyldige dagsorden til dette påskemøde. Jeg skal derfor lade disse emner vente til senere på mødet. Unionens dygtige kasserer Henrik Knudsen har meddelt forretningsudvalget, at han ønsker at stoppe ved delegeretmødet i påsken 2008, efter hvad der til den tid bliver 8 år på posten. Det er med stor beklagelse, men også forståelse for Henriks beslutning og taknemmelighed for det fortsatte gode samarbejde, at FU har taget det til efterretning. Der venter en stor udfordring i det kommende år med at finde en ny kasserer, der kan løfte den store og meget væsentlige opgave i Unionen fremover. Side 3 af 9

4 Der er endnu ikke indkommet bud på arrangementet af DM 2008, og vi må derfor, som det snart er blevet en tradition, vente til efter delegeretmødet og påsken med at få fastlagt næste års arrangør. Det er en meget utilfredsstillende situation, og undertegnede vil kort efter påske tage fat på direkte kontakt til potentielle arrangører landet over. Det skal dog ikke afholde nogen fra at melde sig selv! Om der skal sendes et dansk hold i åben række til EM for hold 2007, har tidligere været diskuteret i HB, og snakken strandede på, at det eksakte udgiftsniveau for at deltage (hotelpriser mv.) ikke var kendt, og at eventuelle muligheder for at finde eksterne sponsorer skulle undersøges. Der er nu for ganske få dage siden kommet en officiel indbydelse med fuld information om arrangementet. Sideløbende har jeg over de sidste par måneder haft en meget konstruktiv dialog med landstræneren og enkelte af de danske topspillere om mulighederne for at finde de nødvendige midler på Unionens budget til at kunne sende et hold. Også om hvad topspillerne vil kunne bidrage med i forhold til lancering og promovering af skakserveren. Jeg håber vi på HB-mødet kan vurdere, om der er basis for, at jeg går videre med sonderingerne om at sende et dansk EM-hold til Grækenland i starten af november Der var generel opbakning fra HB til, at der skulle arbejdes på at sende et hold, især hvis det kunne bruges som løftestang på serverprojektet. Budgetmæssigt blev det foreslået at finde pengene dels på landstrænerens budget og dels at bruge den tiloversblevne del af DM-budgettet. Aage Olsen fandt, at man kunne sende et hold, eventuelt også med holdleder, men mente at man skulle holde fast i, at hvis de bedste ikke stillede op, skulle der ikke sendes hold. Erik Søbjerg fik mandat til at undersøge mulighederne og orientere HB om resultatet pr. mail. Henrik Knudsen oplyste om stemmetallet fra næste HB-møde, hvor 1. HK har to stemmer, 2. HK to stemmer og 6. HK to stemmer. Øvrige hovedkredse har én stemme. Erik Søbjerg bad HB bekræfte den tidligere beslutning om, at man søger delegeretmødets bemyndigelse til, at HB fastsætter netkontingentet fremfor delegeretmødet. Kasper Damm fandt dette logisk, da netmedlemmer ikke har stemmeret, hvorimod de andre kontingentgrupper på delegeretmødet selv fastsætter deres kontingent. Morten Rasmussen pointerede, at det gav os muligheder for at justere prisen undervejs, hvilket er vigtigt at kunne, da det er en konkurrenceparameter. Aage Olsen spurgte til bogudgivelser. Erik Søbjerg fortalte, at Steffen Pedersen er i gang med at lave layout til de gamle Larsen-bøger, der efterfølgende skal præsenteres for et trykkeri. Side 4 af 9

5 3. Spilserver Som leverandør deltog Tomas Hutters under dette punkt. Erik Søbjerg indledte med at takke Poul Søndergaard for den store indsats, han havde ydet i forbindelse med arbejdet omkring spilserveren og især kontrakten, der havde været meget mere omfattende end forventet. Poul Søndergaard gav en status på spilserveren. Han fortalte, at kontrakten nu foreligger til underskrivelse, og at man var ved at specificere. Ved alvorlig fejl i de første 3 måneder, har man en support, der reagerer særligt hurtigt, så problemet bliver løst i løbet af 3 timer. Inden serveren bliver lanceret skal der foretages to typer test. Én, der skal teste funktionalitet, og en der skal teste belastning. Vi får brug for en del spillere til belastningstesten, hvorefter systemet bliver overdraget til DSU. Jens Riis spurgte til, hvor vi står, når serviceaftalen udløber. Han fandt det vigtigt, at vi fik rigtig mange brugere fra starten af. Poul Søndergaard mente, at kampagnen skulle finde sted i måned to af serviceaftalen. Derefter er der en garantiperiode på et år, som er standardkontrakt, men reaktionstiden er større, medmindre man vælger at forlænge serviceaftalen. Vedrørende belastningstesten er vi nødt til at have aftaler med 50 navngivne personer, herudover er annoncering i Skakbladet en mulighed. Tomas Hutters fortalte, at systemet er designet til mindst 1000 samtidige brugere. I løbet af de næste ti dage, skal det besluttes, hvordan systemet skal se ud. Derefter er man klar til det egentlige programmørarbejde. Poul Søndergaard orienterede om, at systemet er færdigt i uge 45, hvilket er 2. uge i november. Selve kampagnen kan starte i begyndelsen af januar, og han forestillede sig ikke, at man kunne holde dampen oppe i mere end 2-3 uger. Tomas Hutters oplyste, at live-visninger ikke teknisk krævende og teknikken er der. Desuden vil der i analysefunktionen være mulighed for flere brætter samtidig. Aage Olsen ønskede at se en brugerflade. Tomas Hutters foreslog at give HB adgang ved funktionalitetstesten, han oplyste desuden, at der foreligger papirdesign af skærmbilleder. Erik Søbjerg informerede om, at der kommer noget ud kun til HB i løbet af et par uger. Herefter forlod Morten Rasmussen som planlagt mødet. 4. Medlemskampagne (Se bilag til punkt 4) Aage Olsen ønskede at vide, hvad vi får for pengene, og hvor meget man kan få for det dobbelte. Han fandt at medlemskampagnen også kan blive for billig til at kunne slå igennem. Desuden efterlyste han priser og et større detaljeniveau. Side 5 af 9

6 Erik Søbjerg fortalte, at en bannerreklame af passende størrelse på en meget besøgt hjemmeside kostede op til kr. pr. måned, men at der ikke er en decideret prisliste. Han understregede, at de kr. ikke er betaling til Claus Nordahl. Desuden videregav han Claus Nordahls mening om, at de kr. var tilstrækkeligt til at lave en fornuftig kampagne, uden dog at kunne fastholde målsætningen om at fordoble medlemstallet. Lars Bech Hansen ønskede, at man også fandt noget materiale, som man kunne bruge igen ved en eventuel relancering. Morten Fabrin mente, at man kan forvente en vis grad af proportionalitet af, hvor mange penge man bruger på kampagnen, og hvor mange medlemmer vi får. Poul Jacobsen ønskede, at de nye medlemmer skrev, hvor de havde hørt om siden. Man kan lave kampagnemateriale til ikke-dsu medlemmer ved blandt andet at vedlægge en folder til handlende gennem Skaksalget. Erik Søbjerg foreslog en kontaktgruppe, med Esmat Guindy og Erik Søbjerg fra FU, samt en kontaktperson fra hver hovedkreds, der skulle stå fra koordineringen i de enkelte hovedkredse. 5. Publikationer Punktet blev diskuteret i fortrolighed. 6. Divisionsturneringen 6.a: Kalender for divisionsturneringen (se bilag til punkt 6) Niels Steen Larsen fandt, at man bør ændre afsnittet om divisionsturneringen i Skakhåndbogen til at HB og divisionsturneringslederen fastsætter datoerne for divisionsturneringen på påskemødet. Dette tilsluttede en bred del af HB sig. Erik Søbjerg konkluderede, at man kan opfordre turneringslederen til at tage enkelte hensyn. Han kommer med et forslag til ændring af Skakhåndbogen om frafald af ugenumre på næste HB-møde. Der blev opstillet en række alternative forslag til divisionsturneringslederens oplæg (se bilag 6a), da nogle hovedkredse var kede af, at der lå divisionsrunder efter påske. Erik Søbjerg informerede om, at man vurderede det foreliggende forslag til at være det mindste onde, da alternativerne enten ville medføre kollision med Bundesligaen, en stor omvæltning i forhold til de udmeldte datoer, eller divisionsturnering flere weekender i træk. Herefter blev forslaget sendt til afstemning. For forslaget stemte: Poul Jacobsen, Lars Bech-Hansen (3), Niels Steen Larsen, Morten Fabrin, Jens Riis, Svend Erik Kramer, Erik Søbjerg, Henrik Knudsen, Poul Søndergaard og Esmat Guindy I alt 12 stemmer Imod stemte: Aage Olsen (2) og Jean B. Mikkelsen I alt 3 stemmer Side 6 af 9

7 Hverken for eller imod: Kasper Wilken Damm Forslaget blev vedtaget 6.b: Henvendelse vedr. nedrykning fra 2. division (Se bilag til punkt 6) Erik Søbjerg beklagede beslutningsprocessen omkring det, men mente ikke, at man kunne stille de øvrige hold dårligere. Svend Erik Kramer mente, at tidspunktet for indsigelse var kommet alt for sent. Den skulle være kommet i december. HB afviste forslagene fra Evans, men medgav, at kommunikationen havde været for dårlig. Lars Bech-Hansen fandt, at tildeling af advarsler var mangelfuld. Som det er i dag i divisionsturneringen får spilleren ikke nogen advarsel, hvis der sættes en reserve ind. Erik Søbjerg redegjorde for problematikken for de sjællandske klubber med at få flere sjællandske hold med i divisionsturneringen samlet set, hvilket skaber en skævridning. Han bad hovedkredsene om at gå hjem og tænke over, hvordan man kunne gøre strukturen mere retfærdig. Problemet ligger mellem 2. division og mesterrækkerne. Problematikken blev diskuteret, uden at HB nåede til enighed. Jens Riis ønskede 2. division fjernet og erstattet af tre 1.divisioner. 7. Junior hold DM Jens Riis fremlagde forslaget (se bilag til punkt 7) og understregede, at 7. hovedkreds ikke ønsker at deltage, hvis udligningsordningen ikke blev ophævet. Niels Steen Larsen fortalte, at man indførte udligningsordningen, da stævnet kom til at ligge fast på Tjele. Kasper Wilken Damm støttede arrangementet, uanset om der var en udligningsordning eller ej. Aage Olsen frygtede, at hovedkredsene faldt fra og mente i lighed med Svend Erik Kramer, at stævnet mister sin sportslige berettigelse, hvis flere faldt fra. Han fremhævede, at der ikke er udligningsordning ved eksempelvis HB-møder. Herefter blev der stemt om afskaffelse af udligningsordningen: For stemte: Jens Riis og Niels Steeen Larsen I alt 2 stemmer Imod stemte: Sven Erik Kramer og Kasper Wilken Damm I alt 2 stemmer Hverken for eller imod: Lars Bech-Hansen, Poul Jacobsen, Jean B. Mikkelsen, Aage Olsen, Morten Fabrin, Erik Søbjerg, Henrik Knudsen, Poul Søndergaard og Esmat Guindy Side 7 af 9

8 Forslaget faldt. 8. Økonomi 8.a Unionens regnskab for 2006 (Se bilag) Henrik Knudsen foreslog, at vækstaktiviteterne rettes til kr., så det svarer til de beslutninger vi har taget om spilserveren, i stedet for det budgetterede kr. Dermed bliver underskuddet kr. større. Kasper Wilken Damm fandt at bredde-junioraktiviteter er vigtigere end kr. Erik Søbjerg fortalte, at vi regner med, at vi via spilserveren kan komme langt med juniorbreddeaktiviter. Niels Steen Larsen mente ikke, at vi får nok for pengene i juniorinstruktørordningen. I 2. hovedkreds havde mange ledere meldt dem ind i DSS og ikke DSU. Han mente, at vi i DSU mangler et regulært tilbud til børn. Poul Jacobsen syntes, at man burde afskaffe ordningen og båndlægge midlerne til juniorbreddeaktiviteter. Lars Bech-Hansen fortalte, at man i første hovedkreds er glade for ordningen. Han ønskede, at større klubber kunne få mere og derved belønne dem, der lavede et godt arbejde for Unionen. Aage Olsen oplyste, at de steder midlerne blev givet i 6. HK var de vigtige for at aktiviteten var der, men han mente også at man måske skulle være strammere med at få dem meldt ind i DSU. Kasper Wilken Damm mente ligeledes, at pengene faldt på et tørt sted. HB indstillede herefter regnskabet til godkendelse. 8b. Bogføringsassistance (Se bilag til punkt 8) FU ønskede at bogføringsassistancen blev en permanent ordning. Det var der bred opbakning til i HB. 8c. Dansk Skaksalg Aps. Regnskab for 2006 Det endelige regnskab forelå ikke under mødet, men underskuddet forventedes at blive på ca kr. Regnskabet var blevet forbedret med kr. pga. afklaring med Chess House. 9. Valg a) Repræsentation i FIDE og ECU (Erik Søbjerg på valg) b) Repræsentation i Nordisk Skakforbund (Erik Søbjerg på valg) c) Repræsentation i Tankesportsforbundet (Ole Block og Erik Søbjerg på valg) d) Spilleudvalget Andreas Bang på valg. Ole Jakobsen og Michael Bjertrup på valg som suppleanter e) Ratingkomiteen Side 8 af 9

9 Steen Andersen på valg Lars Rasmussen på valg som suppleant f) Dansk Skaksalgs bestyrelse Erik Søbjerg, Henrik Knudsen og Lars Bech Hansen Alle blev genvalgt uden modkandidater. 10. Hæderstegn og initiativpræmier Begrundelserne blev rundsendt og initiativpræmierne blev underskrevet af de tilstedeværende HB-medlemmer. 11. Tid og sted for næste møde 2. september 2007 i Fynsområdet 12. Eventuelt Erik Søbjerg berettede, at der har været afholdt åbent møde om seniorskak. En stor del af unionens medlemmer bliver 60 eller derover. Det havde været en åben diskussion om breddetiltag eliteaktiviteter kommer til at køre af sig selv, men må langt hen ad vejen foregå på folks egen regning. Der er planer om tiltag i stil med KSU s eftermiddagsturneringer i både Odense, Aalborg, og i Århus vil der formentlig blive gjort et tiltag i Chess House. Der havde været et kraftigt ønske om harmonisering med seniorskak internationalt, således at grænsen bliver 60 år. Desuden havde der været et ønske om DM for seniorer udenfor påsken. Forbilledet for seniorskak er Sydtyskland, hvor man har rigtig mange seniorturneringer. Aage Olsen fandt at Internetdækning af divisionsturneringen havde været meget ustabil og havde opfattet det som om, at hjemmesiden ikke kunne klare det pres, der var umiddelbart efter resultaterne blev lagt på. Erik Søbjerg fortalte, at der ville ske forbedringer af hjemmesiden, noget er allerede omprogrammeret. Jean B. Mikkelsen savnede link til enkeltresultater i divisionsturneringen. Referent: Esmat Guindy Side 9 af 9

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 2. december 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 2. december 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 2. december 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen 2. HK Niels Steen Larsen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Poul Søndergaard Esmat Guindy Henrik Knudsen 1. HK Lars

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Henrik Knudsen Poul Søndergaard Esmat Guindy 1. HK

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Erik Mouridsen Poul Jacobsen Erik Søbjerg Morten

Læs mere

Delegeretmøde 2006. Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006.

Delegeretmøde 2006. Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006. Delegeretmøde 2006 Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006. Erik Søbjerg bød velkommen til delegeretmødet og indledte med at bede forsamlingen rejse

Læs mere

Dansk Skak Unions delegeretmøde på Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, søndag, den 12. april 2009 kl. 15.15.

Dansk Skak Unions delegeretmøde på Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, søndag, den 12. april 2009 kl. 15.15. Dansk Skak Unions delegeretmøde på Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, søndag, den 12. april 2009 kl. 15.15. DSUs formand Erik Søbjerg bød velkommen og bad forsamlingen rejse sig og

Læs mere

Referat af HB-Møde. 22. april 2011

Referat af HB-Møde. 22. april 2011 Referat af HB-Møde 22. april 2011 Referat af HB-Møde Fredag d. 22. april 2011 1. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar 2011... 2 3. s beretning...

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

kakbladet Allan Stig Rasmussen Danmarksmester 2010 DM i Hillerød Delegeretmødet Sejr i Bangkok Medlemsblad for Dansk Skak Union 2010 /5

kakbladet Allan Stig Rasmussen Danmarksmester 2010 DM i Hillerød Delegeretmødet Sejr i Bangkok Medlemsblad for Dansk Skak Union 2010 /5 2010 /5 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Mandag den 21. juni 2010 Allan Stig Rasmussen Danmarksmester 2010 DM i Hillerød Delegeretmødet Sejr i Bangkok kakbladet ISSN 0037-6043 106. årgang, nr.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes: Referat af generalforsamlingen i 9. Hovedkreds onsdag den 16. marts 2005 i Aktivitetscentret, Danmarksgade 13 A, Holstebro Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2009

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2009 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2009 03. april 2009 kl. 19:00 i Læseforeningens Lokaler, Bolbro Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning v/ Formand Poul Jacobsen 3. Regnskab v/

Læs mere

Referat af ekstraordinært delegeretmøde 21. december 2002

Referat af ekstraordinært delegeretmøde 21. december 2002 Referat af ekstraordinært delegeretmøde 21. december 2002 Mødet afholdtes i Vejle den 21. december 2002. 1. Valg af dirigent Formand Ole Block bød velkommen og takkede Preben Sørensen, Evans, for at stå

Læs mere

kakbladet Andreas Hagen International Mester Pokalfinalen Copenhagen Chess Challenge EM for senior-hold Ungdoms-DM Delegeretmødet

kakbladet Andreas Hagen International Mester Pokalfinalen Copenhagen Chess Challenge EM for senior-hold Ungdoms-DM Delegeretmødet 2011 /4 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Andreas Hagen International Mester Mandag den 1. august 2011 Pokalfinalen Copenhagen Chess Challenge EM for senior-hold Ungdoms-DM Delegeretmødet kakbladet

Læs mere

Referat af HB-Møde. 14. november 2010

Referat af HB-Møde. 14. november 2010 Referat af HB-Møde 14. november 2010 Referat af HB-Møde Søndag d. 14. november 2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Godkendelse af referat fra HB 29-08-2010.... 1 3. s beretning... 1 4. Forretningsorden...

Læs mere

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael.

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael. TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr. 2 juni 2007 Årg. 42 Eric Jens Niels Sådan! 2.holdet er klar til 1.division Michael Niels Peder Thomas Kasper TAKTIK Udgivet af Skakklubben K41 Mellemtoftevej

Læs mere

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. Kontaktpersoner. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels.

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. Kontaktpersoner. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Formand Bjarne Eiholt Wildersgade 23 A, 4. 1408 København K : 32 57 81 19 : formand@k41.dk Bestyr.medlem / Turneringer Kenneth Abildgaard Lysholdgårdsvej 97 2-2 2500 Valby : 25 37 15 33 : kendabild@hotmail.com

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Nummer 61- Februar 2012 SKAK. 4. hovedkreds

Nummer 61- Februar 2012 SKAK. 4. hovedkreds Nummer 61- Februar 2012 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 6 Side 8 Side 11 Side 13 Side 14 Side 15 Side 15 Side 16 Side 16 Side 17 Side 18 Side 20 Side 23 Side 24 Vigtige

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004 Dato: 14/02-2004 Klokken: 14.00-18.15 Sted: KVL, København Referent: Merete Hansen Dirigent: Allan Høiberg Bestyrelsen bestod før generalforsamlingen af: Niki Gade, formand André Stæhr, næstformand Dyveke

Læs mere

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet

Sidste Nyt nr. 4 [28.september 2002] Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Indholdsfortegnelse: Side 2: Ved sæsonens start. Formanden har ordet Side 5: Skakbladet i nyt design Nyt fra Dansk Skak Union Side 7: Henning Jakobsen sikker vinder af EMT-konkurrencen [artikel ej her]

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 29. januar 2012 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat af DTVs Generalforsamling 2015

Referat af DTVs Generalforsamling 2015 Referat af DTVs Generalforsamling 2015 Afholdt 9. marts 2015 i KB, Pile Allé DTVs præsident, Lars Kastberg (LK), bød velkommen. Derefter mindedes forsamlingen med et minuts stilhed de medlemmer, der er

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005 Referat af Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic, Kolding Søndag d. 8. maj 2005 0 Forbundsmøde den 8. maj 2005. Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere