Fysisk træning er godt for krop og sjæl, og det kan hjælpe den sygdomsramte hurtigere tilbage til hverdagen og jobbet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysisk træning er godt for krop og sjæl, og det kan hjælpe den sygdomsramte hurtigere tilbage til hverdagen og jobbet."

Transkript

1 Tendens er et nyhedsbrev, som Beskæftigelsesregion Midtjylland udsender hver anden måned. Tendens fokuserer på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesituationen i det midtjyske område. Nyhedsbrevet rummer en bred vifte af artikler om tendenser på arbejdsmarkedet, nye tiltag, jobcentrenes praksis, virkeligheden på virksomhederne og uddannelsesstederne, og hvordan beskæftigelsessystemet fungerer. Tendens tager udgangspunkt i de mennesker, det handler om på arbejdsmarkedet. Tendens udkommer på Beskæftigelsesregion Midtjyllands regionale hjemmeside Tilmeld dig nyhedsbrevet og få nyheder, reportager og brugbare oplysninger om arbejdsmarkedet direkte i mailboksen hver anden måned. Design: Beth Grafik/Wildside. Journalistik: Martin Blom Hansen. Stigende sygefravær kræver handling Mens der aldrig har været så mange i job som nu, har der heller aldrig været så mange sygemeldinger. Sygefraværet på sygedagpenge har store konsekvenser. Læs artiklen side 2-4 Ny energi på kondicyklen Fysisk træning er godt for krop og sjæl, og det kan hjælpe den sygdomsramte hurtigere tilbage til hverdagen og jobbet. Læs artiklen side 5-6 Find dine ressourcer Viborg Kommune går nu i gang med et projekt, hvor sygedagpengemodtagere kommer igennem et tre uger langt forløb med blandt andet samtaler, motion, kost og indretning af arbejdsplads på programmet. Læs artiklen side 7-8 Systematik frem for mirakelkur Ingen kommuner vil formodentlig hævde, at de ved et trylleslag kan få kurven med sygedagpengemodtagere til at rasle ned. I Skive går man pragmatisk til værks og sigter først og fremmest mod de indre linjer. Læs artiklen side 9-10 Kort nyt side 13 Kommuner til kamp mod sygefraværet Flaskehalsmidler fordelt Ledigheden lavest i Midtjylland Behov for brugbare forsøgsmodeller På sygedagpengeområdet er der brug for at søsætte forsøg, der bliver evalueret og vurderet videnskabeligt for at få vished om, hvad der virker, siger ekspert Kjeld Møller Pedersen. Læs artiklen side 11-12

2 Stigende sygefravær kræver handling Mens der aldrig har været så mange i job som nu, har der heller aldrig været så mange sygemeldinger. Sygefraværet på sygedagpenge har store konsekvenser for den enkelte, for virksomhederne, for den kommunale økonomi og for samfundet som helhed. Alarmklokkerne ringer nu højlydt i forhold til sygefraværet på de danske arbejdspladser. Antallet af sygemeldte, der er syge mellem tre og seks måneder, er siden 2005 steget med 25 procent. Samlet set er flere syge, og flere er syge i længere tid. I dag er der flere på sygedagpenge, end der er ledige. Det er nogle af resultaterne af en analyse, som Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet. Tallene kalder på handling, og beskæftigelsesministeren har sat som klart mål at få nedbragt sygefraværet. Flere på sygedagpenge Der er flere, der modtager sygedagpenge end tidligere. Samtidig er modtagerne af sygedagpenge væk fra arbejdsmarkedet i længere perioder. Især er det længerevarende sygefravær steget. Analysen fokuserer på det sygefravær, hvor folk er på sygedagpenge. Det vil sige personer, der er meldt syge, og som er berettigede til at modtage sygedagpenge. Siden 2004 er antallet af sygedagpengemodtagere steget med 20 procent. Omregnet til såkaldte helårspersoner er antallet cirka Tallet dækker over forløb med sygedagpenge. 30 procent af de mest og langvarigt syge forklarer knap 75 procent af sygedagpengeomfanget. Ser man på de beskæftigede, et det især kvinder, personer mellem 30 og 59 år samt indvandrere fra ikke-vestlige lande, der fylder mest i statistikken over sygefravær på sygedagpenge. Samtidig er flere ledige sygemeldte end tidligere. Sygefraværet er størst i den kommunale sektor. Her er der ifølge analysen fra Beskæftigelsesministeriet 12,5 tabte arbejdsdage pr. kommunalt ansat. I den private sektor er tallet 8,1 og i den statslige sektor 8,3. Det samlede sygefravær koster samfundet 37 mia. kroner om året. Tallet er et skøn, da der ikke findes en fuldstændig opgørelse over det samlede sygefravær i landet. Stigningen i sygedagpengeforløb over 26 uger, som også har fundet sted i vores region, er bekymrende. Men der er meget store forskelle kommunerne imellem. Derfor satser vi hårdt på at være med til at vende udviklingen. Vi vil blandt andet fortsat arbejde på at videreformidle de gode metoder og medvirke i og understøtte udviklingsprojekter, så forudsætningerne for at skabe gode resultater er til stede. Sygedagpengeområdet har topprioritet hos os, siger Palle Christiansen, direktør for Beskæftigelsesregion Midtjylland. 2

3 Årsager til stigende fravær ifølge analysen fra Beskæftigelsesministeriet: Forhold på arbejdspladsen, det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, forholdet til kolleger og ledelse. Holdninger til det at melde sig syg Den stigende beskæftigelse gør, at flere er berettigede til sygedagpenge. Flere med svagt helbred er kommet i beskæftigelse Regeringen vil i juni 2008 lancere en handlingsplan, der skal nedbringe sygefraværet. Regeringens målsætning er at få sygefraværet ned med 20 procent inden Et af beskæftigelsesministerens mål for 2009 er, at Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger bliver nedbragt. I Midtjylland er det Beskæftigelsesregionens/Beskæftigelsesrådets regionale målsætning at få nedbragt antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger til i december Til sammenligning var det på ca i december Hent analysen fra Beskæftigelsesministeriet her: Ny lovgivning har øget adgangen til sygedagpenge for fleksjobansatte Kommunalreformen har en midlertidig indflydelse på udgifterne til sygedagpenge, da flere kommuner har oplevet arbejdspukler med deraf længere sagsbehandlingstider. Forskelle kommunerne imellem i forhold til omfanget af sygefravær Hvad kan der gøres? Det handler om at undgå, at folk er sygemeldte i for lang tid. Jo længere tid på sygedagpenge, jo sværere er det at vende tilbage på arbejdsmarkedet. Analysen påviser flere forhold, der kan mindske sygefraværet og få folk tilbage i job: Løbende kontakt under sygefraværet. Det vil sige individuelle samtaler, informationsmøder, aktiviteter og oplysning. Fokus på arbejdsevne frem for begrænsning af arbejdskapacitet. Med andre ord: "Jeg kan da stadig noget" Tilknytning til arbejdspladsen og tilpasning af arbejdet. Altså: Det er bedre at arbejde lidt end at være lukket helt ude Forebyggelse, bedre arbejdsmiljø og tidlig indsats. FAKTA Sygemeldte tager selv kontakt til arbejdsgiveren En ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter For Velfærd (SFI, tidligere Socialforskningsinstituttet) viser, at det primært er de sygemeldte selv, der under sygeperioden kontakter deres arbejdsgiver for at drøfte helbred, behandling og muligheder for at vende tilbage til jobbet. Undersøgelsen viser også, at kommunerne siden ændringen af sygedagpengeloven i 2005 er blevet langt bedre til at gennemføre opfølgningssamtaler med de sygemeldte. Den dokumenterer desuden, at særligt personer med stress-relaterede sygdomme har gode chancer for at komme tilbage i job. Se mere om undersøgelsen fra SFI: 3

4 FAKTA Midtjylland ligger højere end landsgennemsnittet Nye tal viser, at stigningen i antallet af sygedagpengemodtagere ligger en anelse højere i den midtjyske region end landsgennemsnittet. I perioden 2004 til 2007 er antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge i hele landet steget med 20 procent. I Midtjylland er stigningen på 23 procent. Stigningen for det konkrete antal personer ligger på henholdsvis seks procent for hele landet og syv procent for Midtjylland. I 2007 var der i hele landet i alt personer, der modtog sygedagpenge i en kortere eller længere periode. Midtjylland står for de personer. Den gennemsnitlige varighed af sygemeldingsperioden har i alle de målte år ligget lidt højere i Midtjylland end for hele landet og er samtidig steget lidt mere end landsgennemsnittet. Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode. 4

5 Ny energi på kondicyklen Fysisk træning er godt for krop og sjæl, og det kan hjælpe den sygdomsramte hurtigere tilbage til hverdagen og jobbet. Jobcenter Ikast-Brande har siden juni 2007 sendt sygedagpengemodtagere i træningscentret for at gøre vejen tilbage til jobbet lettere. Der er lyst og venligt i lokalerne i træningscentret Motion & Trivsel i Ikast. Klokken er halv tolv, og der bliver knoklet på kondicykler og maskiner. En del af motionisterne er her, fordi de er på sygedagpenge og derfor er tilmeldt det program med fysisk træning, som Jobcenter Ikast-Brande har indgået med fysioterapeut-virksomheden Quick Care. "Nogle træner en halv time ad gangen, andre er her to timer. Det handler om at træne, men først og fremmest om motivation og afklaring," siger Claus Toksvig, fysioterapeut hos Quick Care. Op på den store klinge I det store lokale sidder Preben Andersen og sveder på kondicyklen. Han kommer lige fra arbejde, for han er nemlig begyndt at arbejde igen for en uge siden. Kun på deltid - fra syv til elleve hver dag. Mere kan han ikke holde til endnu, for han har været igennem en lang sygeperiode. For et halvt år siden fik han en meget alvorlig diskusprolaps, der gjorde ham lam i benene. En arbejdsskade, som pludselig var en realitet efter mange år som arbejdsmand i et entreprenørfirma. "Det er supergodt. Man får brugt energien og får koblet ny energi på," siger Preben Andersen, maskinfører i et entreprenørfirma, der som sygedagpengemodtager træner i Quick Care-programmet under Ikast-Brande Kommune. 5

6 "Jeg blev opereret, kom til genoptræning og til fysioterapeut, efter jeg blev udskrevet, og derefter kom jeg her," fortæller Preben Andersen, der har skiftet det hårde fysiske arbejde ud med et job som maskinfører. Han træner tre timer ad gangen her i træningscentret. Mere end de fleste andre sygedagpengemodtagere, men han har altid trænet meget, fortæller han. Ideen med at sende ham og andre sygemeldte på motionscenter er han helt med på. "Det er supergodt. Du får mere overskud til at overskue din situation. Det er psykisk hårdt at være sygedagpengemodtager, at gå og tænke over, hvordan du kommer igennem systemet, hvad der sker og så videre. Hvis man bare sætter sig ned derhjemme, forsvinder overskuddet lige så stille og roligt. Men hvis man laver noget, får man mere energi," siger Preben Andersen. Helle Holm, afdelingsleder, sygedagpengeområdet, Ikast- Brande Kommune, siger: "Vi har ikke sat os helt konkrete mål. Projektet er ikke videnskabeligt, og vi har ikke en kontrolgruppe. Men vi kan se, at vores sagsbehandlere bruger det." Motion, kost og livsstil er vigtige områder at sætte ind på, for det er ifølge Helle Holm stress, psykiske lidelser og depression, der er med til at øge antallet af sygemeldinger. "Men vi har også folk med fysiske skader. Vi befinder os i en part af landet, hvor mange borgere kommer fra ufaglærte job i tekstil- og træindustrien. Der kommer en del med nedslidningssymptomer," siger hun. Stress - men også nedslidning Det kan Jane Mogensen, sagsbehandler, Ikast-Brande Kommune, bekræfte. "Det betyder meget, at man kommer af sted hjemmefra. At træne her er en del af behandlingen, og man kommer her individuelt og træner som alle andre," siger hun. Projektet med den fysiske træning hos Quick Care blev sat i gang i juni I løbet af 2007 var der 99 deltagere igennem systemet. Det hele begynder med en individuel samtale hos fysioterapeut Claus Toksvig eller en af hans kolleger hos Quick Care. Derefter begynder træningen, og fysioterapeuten udarbejder et træningsforløb for den enkelte. Træningen foregår tre gange om ugen, og forløbet strækker sig maksimalt over tre måneder. Der er hele tiden løbende samtaler med deltagerne. I 2008 er også kommunens kontanthjælpsmodtagere kommet med i ordningen. I øjeblikket er der samlet omkring 50 deltagere. Jobcenter Ikast-Brande har udarbejdet en rapport om forløbet fra juni til november Hovedtallene siger, at ud af 99 deltagere var to kommet i job, to i uddannelse, 13 var raskmeldt og to visiteret til fleksjob. 73 havde endnu ikke afsluttet deres sygedagpengeforløb, men heraf var de 44 stadig aktive hos Quick Care, da rapporten blev udarbejdet. 6

7 Find dine ressourcer Viborg Kommune går nu i gang med et projekt, hvor sygedagpengemodtagere kommer igennem et tre uger langt forløb med blandt andet samtaler, motion, kost og indretning af arbejdsplads på programmet. Formålet er at give den sygemeldte gode værktøjer til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, så sygdomsperioden ikke bliver langvarig. "Målet er at nedbringe antallet af sygemeldingsuger og højne arbejdsværktøjerne, så borgerne kommer hurtigere tilbage i arbejde. Selvfølgelig er der også det politiske mål at få nedbragt udgifterne til sygedagpenge for kommunen," siger Maja B. Olesen, afdelingsleder i Ressourceenheden i Viborg Kommune. Navnet er Ressourcecenter Viborg. Stedet er Viborg Kommune, og projektet går i gang i løbet af juni måned og vil være helt oppe at køre efter sommerferien. Ti medarbejdere, leder samt gæstelærere bliver tilknyttet for at tage sig af de dagligt 90 sygedagpengemodtagere, der efter planen skal være deltagere i projektet. Deltagerne er nyligt sygemeldte, hvis arbejdsevne er uafklaret. De skal deltage i et tre uger langt forløb tre timer dagligt i Ressourcecenter Viborgs lokaler på Banegårdspladsen i Viborg. Her vil de blive tilbudt fællesundervisning i at udarbejde en såkaldt ressourceprofil. Den enkelte deltager er selv med til at formulere, hvad de kan og gerne vil arbejdsmæssigt. Formålet er at blive afklaret i forhold til arbejdsmarkedet. Desuden vil der i forløbet være fokus på motion, kost, indretning af arbejdsplads og andre relaterede emner, lige som der vil være mulighed for individuelle samtaler. Fokus på arbejdsevnen Projektet med Ressourcecenter Viborg handler om at finde ressourcer. Nemlig de ressourcer, som mennesker på sygedagpenge indeholder. For selv om man er sygemeldt, er man ikke automatisk fuldstændig ude af stand til at foretage sig noget som helst. 7

8 Baggrunden er velkendt. Lige som i alle andre danske kommuner oplever Viborg en stigning i antallet af personer, der melder sig syge, og som kommer på sygedagpenge. Nogle er selvsagt så sygdomsramte, at de helt åbenbart ikke er i stand til at arbejde helt eller delvist inden for en overskuelig horisont. Men for en stor gruppe sygedagpengemodtagere gælder det, at arbejdsevnen stadig er der i et eller andet omfang. De skal blot have hjælp til at finde ud af, hvor meget de kan arbejde, hvilken slags arbejde de kan påtage sig, og hvordan de kan finde den positive energi og ressourcerne frem. Undgå dødvande "Målet er at nedbringe antallet af sygemeldingsuger og højne arbejdsværktøjerne, så borgerne kommer hurtigere tilbage i arbejde. Selvfølgelig er der også det politiske mål at få nedbragt udgifterne til sygedagpenge for kommunen," siger Maja B. Olesen, afdelingsleder i Ressourceenheden i Viborg Kommune. Maja B. Olesen har baggrund som regionschef hos et stort konsulentfirma samt 23 års ansættelse i Viborg Kommune - heraf mange år som afdelingsleder for sygedagpengeområdet. Hun pointerer, at det er vigtigt både for den enkelte og for kommunen, at der bliver udarbejdet en troværdig ressourceprofil. Det giver et bedre grundlag at komme videre på både for borgeren og for de instanser, der skal træde til med hjælp. "Ellers kan konsekvenserne være, at sagen trækker voldsomt i langdrag. Måske så meget at folk bliver mere syge af det. Undersøgelser viser, mange når til et dødvande efter tre måneder. På det tidspunkt skal 66 procent have en eller anden form for hjælp for at komme videre. De bliver måske bange for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Så det handler om at lette arbejdsgangen - også for de sygemeldte," siger Maja B. Olesen. Motivation frem for tvang Medarbejderne i Ressourceenheden bliver en blandet skare med forskellige specialer. Sagsbehandler, ergoterapeut, idrætspsykolog og konsulent er indtil videre nogle af titlerne. Deres opgave bliver i høj grad at motivere deltagerne til at komme videre på trods af sygdom. Maja B. Olsen er godt klar over, at en del sygemeldte måske vil være modvillige eller bange for at skulle møde op tre timer dagligt på et kursus. Og nogle kan naturligvis være så dårlige, at de ikke er i stand til at være med i tre timer hver dag. "Vi skal først og fremmest gøre det interessant at være her. Vi skal vise, at det giver resultater, der kan bruges til noget, og at det er hjælp til selvhjælp." I forhold til arbejdspladserne og øvrige medspillere skal der også ske en indsats. For mange sygemeldte vil godt kunne klare et job på deltid og måske vende tilbage til deres arbejdsplads på nye betingelser. "Jeg er ikke i tvivl om, at vi skal køre oplysningskampagner over for virksomhederne, de faglige organisationer og de praktiserende læger. Det handler for eksempel om, at det kan være til virksomhedens fordel, at de tager en sygemeldt medarbejder tilbage på deltid," siger Maja B. Olesen. FAKTA Ressourcecenter Viborg Banegårdspladsen 4, Viborg Start 1. juni Ti medarbejdere, leder samt gæstelærere. Planlagt at have 90 daglige deltagere fordelt på seks hold tre timer dagligt i et tre uger langt forløb. Deltagerne er nyligt sygemeldte på sygedagpenge. Man har som sygedagpengemodtager pligt til at deltage i forløbet. 8

9 Systematik frem for mirakelkur Ingen kommuner vil formodentlig hævde, at de ved et trylleslag kan få kurven med sygedagpengemodtagere til at rasle ned. I Skive går man pragmatisk til værks og sigter først og fremmest mod de indre linjer. Hovedoverskriften hedder effektiv logistik og optimering af arbejdsgangene. Vi skal bryde mure ned Planen indeholder naturligvis en række krav og tilbud til sygedagpengemodtagerne, hvor aktivitet, motion og ikke mindst motivation er nøgleord. Det ligner initiativer, der finder sted i mange andre kommuner. Ifølge Lars Harder drejer projektet i Skive sig især om, at logistikken i administrationen skal være toptrimmet. "Logistikken i myndighedsdelen er vigtig. Det nytter ikke noget, at vi har fantastiske tilbud, hvis ikke der bliver visiteret folk til dem. Det nytter ikke noget at have 50 sager, hvis de 25 står og venter. Vi skal bryde de mure ned, som kan forhindre en sag i at gå fra A til B," siger Lars Harder. Det handler i høj grad om at skabe troværdige og brugbare manualer til medarbejderne. Det nybyggede og imponerende rådhus midt i centrum af Skive står som et vidnesbyrd i sten og glas om, at her går det godt. Samt måske som et løfte om, at alle kræfter i den nye kommune nu er samlet og effektivt vil tage fat på de problemer, der måtte være. Ligesom i alle andre danske kommuner kæmper Skive med et stigende antal sygedagpengemodtagere. Her ligger en kæmpeopgave og venter på at blive løst. Arbejdsmarkedschef Lars Harder ligner en mand, der er fast besluttet at samle tropperne og knække kurven. Ikke ved hjælp af en pludselig opfundet mirakelmedicin, der kan gøre alle skibonitter raske over night. Men ved at gøre arbejdsgangene i kommunen mere effektive og systematisk klarlægge, hvordan en sag skal vandre gennem systemet uden at lande i venteværelset. "Hovedårsagen, ud over at det er tragisk med så mange på sygedagpenge, er simpelthen at få reduceret udgifterne til sygedagpenge. Vi har store budgetoverskridelser i Skive Kommune, og det ser ikke ud til at bedre sig af sig selv. Vi er tvunget til at handle - lige som alle andre kommuner. Det er en minibombe under økonomien," siger Lars Harder. "Vi skal beskrive forretningsgang, flow og rammer. Vi skal klarlægge, hvad vi forventer af vores medarbejdere. Der skal være beskrivelser, så den enkelte medarbejder ved, hvad han eller hun skal, så der ikke er døde perioder. Det giver også forståelse mellem afdelingerne," siger Lars Harder. Her har Jobcenter Skive indgået et samarbejde med Marselisborg - Center for Beskæftigelse, Kompetence og Viden, som skal udarbejde beskrivelser og kigge arbejdsgangene efter i sømmene. Anden aktør på banen Jobcenter Skive er i gang med at vælge en anden aktør, der skal hjælpe med at få bugt med puklen af sager inden for sygedagpengeområdet. Meningen er, at anden aktør skal tage sig af 150 primært langvarige sager, så kommunens egne sagsbehandlere får frigjort tid til at hjælpe nye sygedagpengemodtagere hurtigere gennem deres forløb. "Vores koncept bygger på, at vi skal have antallet af sager ned, der skal ske en tidlig indsats, og der skal holdes gang i sagerne. En af metoderne er at vælge anden aktør," siger Lars Harder. 9

10 Ambitionen er et seriøst knæk på sygedagpengekurven. Og her peger Lars Harder på, at inden for sygedagpengeområdet er det de samme problemer og de samme stikord til at løse problemerne, man finder i alle kommuner. Hans pointe er, at der ikke er noget rigtigt og entydigt svar eller gyldne løsninger. Hans svar er systematik og fokus. Til eksempel nævner han, at tallet for antal sygedagpengesager steg lige efter kommunesammenlægningerne. "Det tyder på, at man i den periode har brugt krudtet på en masse andet. Nu har vi krudtet igen, og mon ikke det kan give et løft," siger arbejdsmarkedschef Lars Harder. Jobcenter Skive og Skive Kommune er ifølge arbejdsmarkedschef Lars Harder klar til at knække kurven og bringe antallet af sygedagpengesager ned ved at hente anden aktør ind samt gøre arbejdsgangene mere effektive. 10

11 Behov for brugbare forsøgsmodeller På sygedagpengeområdet er der brug for at søsætte forsøg, der bliver evalueret og vurderet videnskabeligt for at få vished om, hvad der virker, siger ekspert på sundhedsområdet om målet med at nedbringe antallet af sygemeldte på sygedagpenge. Kjeld Møller Pedersen, professor, Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet, peger på KIA-projektet i Vejle som et godt eksempel på nye veje i forsøget på at knække sygefraværskurven. Mange kommuner har på baggrund af det stigende sygefravær og stigende udgifter til sygedagpenge sat projekter i gang for at knække kurven. Formålet er at få de sygemeldte borgere hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet og at nedbringe udgifterne til sygedagpenge. Det helt centrale er, at der gives penge til forsøg, og at man får dem evalueret. Det er ikke så meget skrivebordssammenfatninger, der er behov for," siger Kjeld Møller Pedersen, professor, Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet. En af landets fremmeste eksperter i krydsfeltet mellem sundhedsområdet og den kommunale administration mener, at der først og fremmest er brug for forsøgsmodeller, som videnskabeligt kan måles og vejes. "Der er behov for at sætte forsøgsmodeller i gang, få dem prøvet af i praksis og få dem vurderet videnskabeligt, så vi ved, hvad der virker," siger han og henviser til KIA-projektet i Vejle for et par år siden. 11

12 Helhedstænkning KIA-projektet fandt sted i 2006 i kommunerne Vejle, Kolding, Give og Egtved. KIA står for Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse, og formålet med forsøget var at forkorte sygeperioden for en bestemt gruppe sygemeldte med lidelser i bevægeapparatet - det vil sige ryg, nakke, skuldre, arme med videre. Metoden var tværfaglig, og man arbejdede ud fra en helhedsvurdering, hvor både de fysisk/ biologiske, psykologiske og sociale forhold blev taget med. Flow i systemet I den nyligt offentliggjorte analyse fra Beskæftigelsesministeriet om sygefraværet og sygedagpengeområdet peger man på en række faktorer, der har medvirket til stigningen i antallet af sygedagpengemodtagere. Blandt andet at der ved kommunesammenlægningerne og oprettelsen af jobcentrene opstod pukler i sagsbehandlingerne, og at ledigheden er rekordlav i øjeblikket. Kjeld Møller Pedersen var med til efterfølgende at vurdere den afsluttende rapport, og han mener, at KIA-projektet er et godt eksempel på, hvordan man kan udvikle nye og bedre metoder til at bremse udviklingen af sygefraværet. Bliver resultaterne og rapporten fra KIA-projektet så brugt rundt om i kommunerne? "Ikke så meget, som jeg mener, den kunne blive brugt. Nogle kommuner har sagt: Behøver vi nu at gøre det hele? Med den måde, KIA-projektet blev kørt på, er svaret ja. Man kan ikke skære ud og sige, hvad betyder mest," siger Kjeld Møller Pedersen med henvisning til det, der i KIA-rapporten beskrives som en "bio-psyko-social-løsning". Kjeld Møller Pedersen er enig i vurderingen. "En del af stigningen hænger sammen med, at vi i øjeblikket inddrager den marginale del af arbejdsstyrken. Noget tyder på, at der her er nogle, der har en højere grad af sygelighed end den normale del af arbejdsstyrken," mener han. Oplysning om kost og livsstil og ikke mindst fysisk træning er vigtige skridt på vejen. Men det handler i høj grad også om, at systemet er effektivt, så den sygemeldte ikke bliver parkeret i venteposition. "Fysisk træning er en mindre del af løsningen. Man skal huske på, at for mange af de sygemeldte er problemet, at de bliver gelejdet igennem systemet. At de får attester, behandling og så videre. Man kan ikke bare sende dem alle sammen ud at løbetræne. Det afgørende er at holde folk i gang og undgå, at de bliver fastlåst," siger Kjeld Møller Pedersen. FAKTA Se mere om KIA-projektet på: under "Udgivelser" eller søg på "Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse- KIA". 12

13 KORT NYT Kommuner til kamp mod sygefraværet Det stigende sygefravær har stor betydning for kommunernes økonomi, fordi udgifterne til sygedagpenge dermed stiger. Men kommunerne er også selv store arbejdspladser, der kæmper internt med stigende sygefravær. Nu tager Randers og Horsens kommuner affære for at nedbringe sygefraværet på kommunernes egne arbejdspladser. I begge kommuner har man allieret sig med virksomheden Falck Healthcare, der har foretaget analyser af problemet i begge kommuner. I Horsens viser analysen, at sygefraværet ligger på 6,5 procent. Ifølge kommunaldirektør Niels Aalund viser kommunens egne opgørelser, at antallet af sygedage de seneste to år er vokset med tyve procent, og at det svarer til en merudgift til løn på skoler og institutioner på 20 mio. kroner. I Randers Kommune er sygefraværet på 5,7 procent. Her har man døbt projektet "Mindre sygefravær" og har afsat fem mio. kroner de næste tre år til forskellige metoder og værktøjer for at få bragt sygefraværet ned. I Horsens sigter man på at systematisere kommunens sygepolitik blandt andet ved at skæve til den såkaldte dialogbaserede sygemelding, som Jobcenter Horsens har iværksat som forsøg. Her spiller jobcenter, praktiserende læge, virksomheden samt tillidsrepræsentant/fagforbund sammen med den enkelte sygemeldte for at sikre en hurtigere tilbagevenden til jobbet. Flaskehalsmidler fordelt Mere end 37 mio. kroner fra den særlige statslige flaskehalsbevilling er nu fordelt mellem jobcentrene i Midtjylland. Pengene bliver bevilget til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft inden for flaskehalsområderne. Bevillingerne kan bruges til aktiviteter inden for de arbejdsområder, der er berørt af flaskehalsproblemer. Herunder også uddannelse og opkvalificering. Regionens største by, Århus, topper med et samlet tilskud på 10,3 mio. kroner. Herefter følger Randers med 3,2 mio. kroner og Silkeborg med 2,5 mio. kroner. Se mere: Ledigheden lavest i Midtjylland Fra marts 2007 til marts 2008 er ledigheden faldet med hele 42,7 procent i Midtjylland. Ledigheden i Midtjylland er nu nede på personer. Det svarer til en ledighed på 1,6 procent af arbejdsstyrken. Region Midtjylland har dermed den laveste ledighed i Danmark, da ledigheden på landsplan er 2,0 procent. Faldet i ledigheden i Midtjylland det seneste år er også større end i hele landet, hvor ledigheden er faldet med 41,2 procent. Den laveste ledighed i regionen er i Hedensted med blot 0,8 procent. Efter Hedensted kommer Holstebro med en ledighed på 1,1 procent og Favrskov, Herning, Ringkøbing-Skjern og Skanderborg med en ledighed på 1,2 procent. Samsø trækker i den modsatte retning og har med 3,9 procent den højeste ledighed i regionen. Herefter følger Syddjurs med 2,1, Århus med 2,0 og Norddjurs med 1,9 procent. Bag tallene gemmer sig også det faktum, at kvinderne samt de årige står for de største fald i ledigheden. I forhold til a-kasser er ledigheden lavest for Danske Sundhedsorganisationer, El-faget og Metalarbejderne. Den højeste ledighed er inden for Magistrenes a-kasse, a-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog og 3F. 13

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

13 bud på nedbringelse af sygefraværet

13 bud på nedbringelse af sygefraværet NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 4. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad siger

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Ventetid der gør ondt værre. - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet

Ventetid der gør ondt værre. - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet 3F s bud på de sundhedspolitiske udfordringer, september 2005 Ventetid der gør ondt værre - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet q 2 SUNDHEDSPOLITISKE

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Falck Jobservices erfaringer fra samarbejde på sygedagpengeområdet

Falck Jobservices erfaringer fra samarbejde på sygedagpengeområdet Falck Jobservices erfaringer fra samarbejde på sygedagpengeområdet Falck Healthcare - fra hjælp til selvhjælp - til også at hjælpe andre Psykologisk krisehjælp til kunder Samarbejde med fagbevægelsen og

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 28. december 2011 16. december 2011. Nr. 1350. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Dato: maj 2009 Jobcenter: Hedensted Kontaktperson (navn, mail, tlf.): Rita Kristensen, tlf. 7975 5403, rita.kristensen@hedensted.dk

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere Træder delvist i kraft den 1. juli 2014 NY SYGEDAGPENGEMODEL NYE REGLER Resterende ændringer træder i kraft den 5. januar CK FAST-TR A T ER IS R F S ID NYE T ARINGSJOBAFKL LØB FOR NÅR EN BORGER BLIVER

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Dagens program Præsentation Socialret Arbejdsmarkedsrettet intervention Socialret er en central del af vores velfærdssamfund og omfatter bl.a. forskellige former for rettigheder, såsom kontanthjælp,

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 15. november 2011 12 008. TTA

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK VIDEN OM SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK VIDEN OM SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK VIDEN OM SYGEFRAVÆR November 2008 Forord Beskæftigelsesregionerne i Danmark har bedt mploy a/s om at gennemgå og sammenskrive de vigtigste analyser af sygedagpengeområdet.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Beskæftigelse i Region Midtjylland I

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere