FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET"

Transkript

1 FRITIDSCENTER STRUER RESULTATBUDGET

2 Indholdsfortegnelse Ledelsens erklæring... 2 Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor... 3 Budgetbemærkninger Resultatbudget... 6 Noter til budgettet

3 2 Ledelsens erklæring Driftsbudgettet for "Fritidscenter Struer" er udarbejdet på grundlag af planer, forudsætninger og forventninger til kommende byggeri og drift af "Fritidscenter Struer". De indregnede forventninger til budgettet er efter udvalgets opfattelse mulige at realisere, og budgettet giver således grundlag for en selvstændig bedømmelse af "Fritidscenter Struers" mulige resultat. Der vil imidlertid ofte opstå afvigelser mellem de budgetterede og de senere realiserede resultater, idet begivenheder og omstændigheder hyppigt ikke indtræffer som forventet, og sådanne afvigelser kan være væsentlige. Det bekræftes endeligt, at revisor til brug for sin erklæring har modtaget alle oplysninger af betydning for vurdering af budgettet. Struer den 20. marts 2012 Bo Mølsted Andersen Jesper Nybo Gregersen

4 3 Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor Til udvalget for "Fritidscenter Struer" Vi har opstillet forventet driftsbudget for "Fritidscenter Struer". Budgettet baseres udelukkende på oplysninger fra udvalget, som har ansvaret for budgettet. Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinjer for assistance ved opstilling af budgetter. Omfanget af dette arbejde er væsentligt mindre end ved en undersøgelse af budgettet og giver således mindre sikkerhed for, at eventuelle væsentlige fejl eller mangler i budgettet opdages, end tilfældet er ved en undersøgelse af budgettet. Vi har ikke udført undersøgelse af budgettet eller budgettets forudsætninger og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom. Struer den 20. marts 2012 REVISION LIMFJORD Registreret Revisionsaktieselskab Kjeld Graversgård Registreret revisor

5 4 Ledelsens budgettering Formål Budgettet er udarbejdet i forbindelse med drift af "Fritidscenter Struer". Anvendt regnskabspraksis Ved udarbejdelsen af budgettet er anvendt samme regnskabspraksis som anvendes af tilsvarende fritidscentre Budgetprocedure Budgettet er lavet som et budget for det første hele driftsår - i 2012 tal Der er ikke udarbejdet balancebudget. Væsentlige budgetforudsætninger De væsentligste budgetforudsætninger er omsætning og dækningsgraden. Beløbene tager udgangpunkt i Struer Kommunes notat til møde med Fritidscenter den 10 januar 2012 samt budget i FCS udviklingsstyrelse af 22. september Budgetteret resultat og økonomisk udvikling Resultatbudgettet for år 1 af fritidscenteret udviser et resultat på t. kr Ifølge Struer Kommunes materiale til FCS Udviklingsbestyrelse den 22. september 2011 fremgår det, at der ydes et ekstra tilskud på tkr Ifølge tidligere materiale er der afsat tkr. 300 til det første driftsår, dette beløb er medtaget ud over tkr Budgetforudsætninger Dækningsbidrag Hallen og svømmehallen Indtægterne er budgetteret ud fra forelagt notat af Struer Kommune til møde med Fritidscenter Struer den 10 januar 2012 samt budget i FCS udviklingsstyrelse af 22. september Driftsomkostningerne er ud fra de nuværende driftsomkostninger i Hallerne og forventninger. Der er ikke budgetteret med særskilt livredder, da det er en af medarbejderne, som er udgiftsført under lønninger. Det forventes, at der kan tegnes bandereklamer for tkr. 60 samt at Struer Frivillligcenter vil bruge svømmehallen for tkr. 200 til genoptræning - indtægten er en ny forventet indtægt ud fra tidligere materialer udarbejdet af Struer Kommune. Der er indregnet uændret indtægt for Squash banerne. Ifølge oplysning fra Struer Kommune skal tilskuddet til Squash banerne genforhandles med Squash klubben, som mundtligt har oplyst, at de er indstillet på uforandret leje, mod at de får flere baner. I hallen - nye sale -er der indregnet lejeindtægt på tkr. 472 fra Struer Gymnastikforening (tkr. 360), Struer Bokseklub (tkr. 80) og Struer Takwondo (tkr.32).

6 5 Dækningsbidrag Cafeteria Indtægterne er budgetteret ud fra forventet salg. Vareforbrug og driftsomkostningerne er ud fra de nuværende driftsomkostninger og forventninger. Dækningsbidrag Fitness Indtægterne er budgetteret ud fra forventet antal brugere. Af driftsomkostningerne udgør løn til fitnessinstruktøren 36%, øvrige omkostninger er ud fra forventninger. Bruttoleje Bruttolejen er budgetteret ud fra forelagt overslag for om- og tilbygning til de nuværende idrætshaller for tkr og uden scrapværdi. Det er forudsat at halleren købes til den nuværende restgæld i hallerne og er indeholdt i tkr samt at svømmehallen fortsat ejes og vedligeholdes af Struer Kommune. Personaleomkostninger Lønninger og antal medarbejdere fremgår af specifikationerne. Der er budgetteret med, at Struer Kommune fortsat betaler for livredder til skole- og handicapsvømning, samt at der fortsat er tilskud til en ansat i flexjob. Kapacitetsomkostninger kapacitetsomkostninger er estimeret ud fra forventninger. Afskrivninger Afskrivninger er foretaget ud fra forventet brugstid - jf. specifikationerne. Renteomkostninger Der er ikke budgetteret med renteomkostninger, da det forventes, at de løbende indtægter vil dække de løbende omkostninger. Budgettet er opstillet i hele tkr.

7 6 RESULTATBUDGET Note Total resultat T.kr. 1 Dækningsbidrag idrætshal Dækningsbidrag svømmehal Dækningsbidrag cafeteria Dækningsbidrag fitness 472 Omklædningsrum 387 Anden kommunal tilskud - note Bruttoleje - Ingen scrapværdi Lønninger DÆKNINGSBIDRAG I ALT Kapacitetsomkostninger RESULTAT FØR AFSKR. OG RENTER Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Finansieringsmkostninger ÅRETS RESULTAT Struer Kommunes ekstra tilskud ifølge FCS Udviklingsstyrelse den 22. september 2012 tkr er ikke indregnet i bugettet.

8 7 NOTER TIL BUDGETTET Note Komm. Foren. TOTAL T.kr. 1 Hallen Indtægter Hallen - skolen Hallen foreninger Squash - baner Stævner, udstillinger mv. 54 Lejeindtægt nye sale Bandereklamer Omkostninger: Varme Elektricitet Vand, vandafledning mv. Rengøringsartikler Vedligeholdelse DÆKNINGSBIDRAG Svømmehal Komm. Foren. Indtægter Hallen - skolen dækning af forbrugsafgifter mv Hallen - foreninger Klubber uden tilskud Hallen - handicap Hallen - genoptræning ny - ikke tidligere indtægt Hallen - entreindtægter Bandereklamer ny - ikke tidligere indtægt Omkostninger: Livredder - indeholdt i lønninger note 5 0 Elektricitet 400 Varme 450 Vand 150 Kemikalier, svampe mv. Badevandsanalyse Rengøringsartikler, renovation mv. Vedligeholdelse DÆKNINGSBIDRAG 1.620

9 3 Cafeteria Indtægter Salg Vareforbrug - 50% T.kr Omkostninger: Cafe leder 420 ATP, pension, arbejdsskadesforsikring mv. 20% 84 Annoncer og reklame 12 Elektricitet Dekoration, fjernsynslicens, koda mv. Rengøringsartikler, renovation mv. Vedligeholdelse DÆKNINGSBIDRAG Fitness Indtægter Antal Pris Salg - årskort Månedskort -650 personer i 3 mdr Omkostninger: Fitness instruktører mv. 360 Annoncer og reklame 10 Elektricitet 30 Vand, kloakbidrag mv. 30 Dekoration, fjernsynslicens mv. 10 Rengøringsartikler mv. Vedligeholdelse DÆKNINGSBIDRAG 472

10 9 5 T.kr. Lønninger Centerleder 552 Teknisk leder 420 Service medarbejdere - 2 personer 620 Unge medarbejdre og anden løs hjælp 400 Sundheds supervisor i 6 mdr. - frelance 180 Løntilskud flexjob -177 Refunderet Struer Kommune - skole- og handicapsvømning -320 ATP, pension, arbejdsskadesforsikring mv. 20% Kapacitetsomkostninger Repræsentation 10 Møder, rejser mv. 15 Varme fællesarealer 40 El fællesarealer 40 Annoncer og reklame Kontorartikler og porto Telefoner 50 Kontingenter Bogføringsassistance Regnskab og revision 0 40 EDB og lønregnskab Forsikringer excl. arbejdsskade Rengøringsartikler mv Tyverialarm Vedligeholdelse Afskrivninger Inventar hallen - 10% af Inventar cafeteria 20% af Inventar fitness 16,67% af Mindre nyanskaffelser Kommunal tilskud - i alt Hallen Svømmehal incl. betaling for energiafgifter og vedligeholdele Omklædningsrum 387 Ekstra kommunal tilskud i opstart Excl. løn til livredder tkr. 320, flexmedarbejder tkr. 177 og ekstra årligt tilskud på tkr

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden/Den selvejende Institution Opholdsstedet Bjerget Ornebjerglund 23 5492 Vissenbjerg CVR-nr. 15 62 75 06 Prisfastsættelsesbudget 2014 udarbejdet den 23. september 2013 Indholdsfortegnelse Beretning

Læs mere

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. DRIFTSBUDGET 1/4 2015-31/3 2016 VARMEVÆRKETS BUDGETBERETNING Budgettets formål Budgettet omfatter regnskabsåret 2015/16 og er udarbejdet som et led i den økonomiske styring

Læs mere

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TIt: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 OK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TARSVEJ 37B,

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018 pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018... 1 PricewaterhouseCoopers Statsautorise 'et Revisionsaktieselskab, CVR-nr.16 99 42 94 Rytterkasernen 21, 5100 Odense C T: 63144200, F: 63144201,

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa. Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Den Selvejende Institution Grenaa Idrætscenter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Som supplement til den fremsendte ansøgning kan der knyttes oplysninger. Skolen er i god gænge med et godt samarbejde med UU-vejledningen

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014

Den Selvejende Institution Venø Havn. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Den Selvejende Institution Venø Havn CVR-nummer: 10 03 68 01 Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vi er tættere på dig INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring...

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

TERNDRUP IDRÆTSCENTER. Årsrapport for 2014

TERNDRUP IDRÆTSCENTER. Årsrapport for 2014 Terndrup Halvej 5 9575 Terndrup CVR No. 34296219 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisorernes erklæringer 4 Virksomhedsoplysninger 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse

Læs mere

Svendsen Granit ApS Gartnervej 32 4632 Bjæverskov CVR-nummer: 27079814 SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN OG SELVANGIVELSE 1. januar 2010 til 31. december 2010 Svendsen Granit ApS INDHOLDSFORTEGNELSE Den

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA

Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 545 Otterup CVR nr. 1299 5717 Årsrapport for perioden 1. januar 212 til 31. december 212 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamlingen den 22. maj

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

VINDERUP REALSKOLE ÅRSREGNSKAB

VINDERUP REALSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 VINDERUP REALSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 683.007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.017

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus.

Årsrapport 2013. Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75. Specifikationer. Det Danske. www.detdanskemadhus. Årsrapport 2013 Det Danske Hverdagsmad hjem til dig Det Danske Madhus Varde A/S CVR-nr. 32 47 30 75 Specifikationer 2013 www.detdanskemadhus.dk Tlf: 7070 2646 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring

Læs mere

Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport for 2014/15

Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport for 2014/15 Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport for 2014/15 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning i Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning DEN SELVEJENDE INSTUTION GESTEN FRITIDSCENTER CVR nr. 68 96 07 11 Årsregnskab 2013 Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde Gesten, den / 2014 dirigent

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere