Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen årgang Juli 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 54. årgang Juli 2009"

Transkript

1 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen årgang Juli 2009

2 INDHOLDSFORTEGNELSE... Side Formanden tager ordet... 3 Referat fra generalforsamling i YF den Standerhejsning - Mere materiel til YF s helt unge sejlere Hus og havnedag søndag den 24. maj Projekt med støtte fra Dansk Sejlunion Juniorsejlads - Forår DFDS SEAWAYS CUP Aktivitetskalender Kom godt i gang lejr Sail Extreme Danske Bank Furesø Cup YF s Nye skolechef- og instruktør team Seniorsejlads tirsdage kl En aftentur til Hven Forårsstævne for kølbåde Opslagstavlen Kontingenter Bestyrelse og andre kontakter OBS! SE OM GLEMMEKURVEN EVENTUELT INDEHOLDER TING, DER TILHØRER DIG. Se også dit blad i farver på Næste nummer af Furesø Nyt udkommer medio oktober Deadline for bidrag: medio september 2

3 FORMANDEN TAGER ORDET En attraktiv sejlklub Vores sejlklub har en meget unik placering i naturskønne omgivelser. Det er en placering, som forpligter, og vi synes ikke helt, at klubben lever op til denne forpligtelse. Derfor vil vi gerne appellere til alle medlemmer, om at hjælpe til med til at forskønne vores område, så det fremstår mere ordentligt og attraktivt. Generelt bør vi alle være med til at holde orden, hvor vi færdes på klubbens område. Tage ansvar og handle, hvor det er nødvendigt. Bådejere bør straks efter søsætningen hjemtage stativer og trailere eller stille dem i stativgården. Pladsmangel gør, at klubben for tiden ikke kan tilbyde plads til alle, så hjemtagning er en stor hjælp. Meget store stativer, som ikke kan placeres i stativgården og vanskeligt kan hjemtages, kan i dag blive på pladsen mod betaling af sommerleje. Men helt ærligt: Der findes ikke ret mange kønne stativer, så prøv at tænke kreativt. Klubben tilbyder særdeles billig søsætning hvert år i slutningen af april, men ellers er der jo kranen og normalt også en hjælpende hånd, hvis de kniber. Forsømte både på land er ikke noget kønt syn. Bestyrelsen vil derfor tage kontakt til ejerne for at få problemet løst. Oprydning havde første prioritet på hus- og havnedagen og de fremmødte fik ved ihærdig indsats fyldt en container med affald og ryddet op i havnegaden. Det så fantastisk ud da vi var færdige. Bestyrelsen vil sørge for at en anlægsgartner tager sig af ukrudtsbekæmpelsen m.m., så vi kan få et attraktivt areal hele sommeren. Vi glæder os til en god sejladssæson i kønne omgivelser og med god plads på havne-området. Sejlerhilsen Både hører til i vandet om sommeren (Bortset fra joller og lignende, som tages op efter hver sejlads). Så sørg for at få båden i vandet. 3

4 Referat fra generalforsamling i YF den Valg af dirigent Jørn Berril blev valgt som dirigent og konstaterede, at reglerne for indkaldelse var overholdt. 2. Formandens beretning Formanden henviste til den trykte beretning i FuresøNyt og supplerede med følgende: Der har været afholdt 2 hus og havnedage. Tak til dem, som bidrog. Vil gerne se nogle flere medlemmer næste gang. Der har været afholdt et vellykket åbent-hus arrangement for juniorer. Klubben har været værter for 29 er DM. Torsdagsmatch sammen med de andre klubber på søen. Så gerne at flere fra YF deltager. Stor vintertræningsaktivitet sammen med andre klubber. Anskaffelse af både med god sponsorstøtte. Forbedringer i hus og på havn. Bestyrelsen arbejder med en plan for klubbens udvikling frem mod år Hans Saustrup Kristensen orienterede om arbejdet i havnerenoveringsudvalget og fortalte kort om tanker og idéer. Indtil nu er det interne overvejelser i klubben. Der skal nu indhentes tilladelser fra kommunen med flere ligesom finansieringen skal afklares. Sune afsluttede sin beretning med at takke alle medlemmer og forældre, der har gjort et stort arbejde for klubben i det forløbne år. Der var stor spørgelyst, og beretningen blev herefter godkendt. 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse Regnskabet for 2008 var udsendt i Furesø Nyt. Kassereren, Finn Andreasen, gennemgik regnskabet og kommenterede afvigelserne fra budgettet. Flere indtægter end budgetteret bl.a. på grund af omlægning af tilskudsperiode fra bagud til forud. Omkostningerne er realiseret lavere end budgetteret selvom aktivitetsniveauet har været stigende. Årets resultat er væsentlig bedre end budgetteret. Enkelte poster blev ud- 4

5 dybet efter anmodning fra medlemmerne. Regnskabet blev herefter godkendt. 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og pladsleje, rykkergebyr mm Budgettet for 2008 var udsendt i FuresøNyt sammen med regnskabet. Bestyrelsen har valgt en forsigtig vurdering ved budgettering af indtægterne. Omkostningsbudgettet indeholder en aktivitetsudvidelse i ungdomsarbejdet og en forøget administrationsomkostning til ekstern bogføringsassistance. Budgettet og den foreslåede kontingentforhøjelse blev vedtaget. 5. Behandling af evt. indkomne forslag. Der var fra bestyrelsen indkommet et forslag om at nedlægge reservefond og bådfond og overføre dem til den almindelige egenkapital. Formålet med denne regnskabstekniske ændring var at modernisere og forenkle klubbens bogholderi og regnskab. Forslaget om nedlægge reservefonden blev vedtaget, mens forslaget om at nedlægge bådfonden blev forkastet. Bestyrelsen blev opfordret til at se nærmere på, hvordan bådfonden skal fungere fremover, herunder især at den årlige henlæggelse anses for utidssvarende. 6. Valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes 12. Sune Elvig blev genvalgt som formand og Alfred Ørsted blev genvalgt som sekretær. Som øvrige bestyrelsesmedlemmer valgtes Henrik Brendstrup (genvalg), Finn Sørensen (genvalg), Niels Hansen (nyvalg for 2 år) samt Sven Kofoed-Hansen (nyvalg for 1 år). 7. Valg af juniorudvalg, jfr. vedtægternes 13. Generalforsamlingen overlod i lighed med sidste år Lærke Nørgaard opgaven med at sammensætte et juniorudvalg. 8. Valg af en eller to revisorer, jfr. vedtægternes 15. Revisorerne Lisbeth Brendstrup og Niels Axholm blev genvalgt. 9. Eventuelt. Dirigent: Jørn Berril Referent: Alfred Ørsted 5

6 6

7 Mere nyt materiel til YF s helt unge sejlere... I forbindelse med YF s standerhejsning lørdag den 25. april afholdt vi også båddåb denne gang for 4 nye Optimistjoller. Vores Ungdomsafdeling vokser markant i disse år, og vi har i dag ca. 125 ungdomssejlere. Da vi også fortsat har flere udtjente Optimistjoller fra omkring 1980, er der rigelig brug for de nye joller, så vi kan tilbyde godt materiel til de nye unge sejlere. Gudmødrene til de nye Optimistjoller YF - Et attraktivt samlingssted i smuk natur To af Optimistjollerne var anskaffet med støtte fra finansieringskilder med lokal forankring. Nordea Fonden var repræsenteret af filialdirektør Leif Sonne-Mortensen fra Nordea Holte, som havde taget souschef Kate Simonsen med som gudmor for Nordea IV. Tømmerhandler Johannes Fogs Fond havde finansieret en ny Optimistjolle, som Lykke Bønnelykke Lauritsen fra YF s Koordineringsudvalg fik lov at døbe Fog VI. Derudover havde Yachtklubben takket være Rudersdal Kommune og andre sponsorer fået mulighed for at anskaffe 2 Optimistjoller yderligere, hvor Edderfuglen blev døbt af Ida Mathiasen og Pibeanden af Ida Eriksen. Vi satser med det nye materiel på fortsat at være det absolutte smørhul for de unge sejlere i alderen fra 9 til 18 år. Det kan vi understøtte, bl.a. gennem den store opbakning fra sponsorer, som sikrer, at børn i Det Grønne Område fortsat kan sejle hos os uden at skulle stille med egen Optimistjolle. PR- og Sponsorudvalget /Gert Eriksen 7

8 Nyd det nu så længe det varer! Hus og havnedagen søndag den 24. maj 2009 Ikke i mands minde har havnepladsen set så pæn ud. På Husog Havnedagen, søndag d. 24. maj arbejdede klubmedlemmer med bestyrelsen i spidsen med at få orden på pladsen. Der blev fjernet nedfaldne blade og ukrudt, som blev kørt over i skoven. Der blev fjernet umærkede klodser, dæk, træ, dåser og andet affald, som blev fyldt i en stor lejet affaldscontainer. Gode klodser blev dog sorteret fra til klodsskuret. Det var utrolige mængder, som bådejerne havde efterladt på vinterpladserne og på skrænten, og containeren slog ikke til. Stativer og sidestøtter blev kørt til stativgården, hvor man forinden havde sat de allerede indsatte stativer længere ind og tættere sammen. Der kan ikke tages hensyn til, at alle helst vil have deres stativ lige indenfor i gården. Både på land blev flyttet, så de nu står i grupper, hvor de dels generer mindst og dels skæmmer havnen mindst. Tilbageværende stativer og trailere blev flyttet sammen. Det var et kæmpearbejde. Vejret var nogenlunde med svag vind, lidt regn af og til og en rimelig temperatur. Alle var mødt op med godt humør og nogle havde taget eget værktøj, herunder endda en trillebør, med hjemmefra. Undertegnede måtte igen konstatere, at der ikke skal gå ret mange minutter over kl. 11, før det manglende slag på klokken bliver påtalt! Ved frokosten kl.13, der på grund af regnvejr blev indtaget i skolestuen, blev der talt 25 fremmødte, og her gik snakken lystigt. Der blev udført meget af det planlagte arbejde, og resultaterne var fremragende. En varm tak til alle de fremmødte for jeres indsats. 8

9 Til 64 bådejere med båden i havnen!! I skal ikke tro jer sikrede imod forfølgelse fra Havneudvalgets side! Som medlemmer er I forpligtede til at kende og efterleve Havnereglementet, sidste udgave 2005, og nu må der specielt peges på 2e, som utroligt mange forsynder sig imod. Reglementet er skrevet på basis af mange års erfaringer, og der er gode argumenter bag hver enkelt bestemmelse. En kritisk gennemgang af havnen afslørede, at 64 bådpladser ikke havde fortøjningerne i reglementeret stand. Der blev skrevet en liste, hvor alle bådpladser blev set efter for fortøjningernes dimensioner og stand, om liner og forfortøjninger er bundet i fortøjningsringene, om agterfortøjningerne sidder rigtigt på pælene uden at hænge i knagen, og om der er mindst 2 fendere af rimelig størrelse på hver side af båden, og at disse er sat på båden i den rigtige højde. Det er urimeligt og hensynsløst overfor naboerne, at bådejerne ikke af sig selv holder deres både fortøjet efter reglerne. Jeg vil anbefale, at I 64 bådejere i egen interesse får jeres fortøjninger bragt i orden, og at I ligeledes i egen interesse ser naboernes fortøjninger efter. Det vil lette Havneudvalget i et urimeligt arbejde, hvis I tager en venskabelig snak om dette med ejerne af jeres nabobåde. På forhånd tak! Hans Saustrup Kristensen Formand for Havneudvalget Bundmaling I henhold til miljøministeriets seneste bekendtgørelse vedr. miljø kan følgende 2 typer maling fra Hempel anvendes til ferskvand: A/NEXUS serien, der kan bestå af primer + topcoat B/Mille Light Se mere i Den lille søstærke 9

10 I YF Ungdom har vi lavet et projekt med støtte fra Dansk Sejlunion. Projektet hedder: Ynglingen, en kølbåd for juniorer.. Formålet med projektet er at skabe muligheder for at lære at sejle, selvom man er for gammel til optimist. Vi har taget udgangspunkt i de henvendelser, vi får fra børn og unge, der er over 12 år. Vi har opsat nogle delmål og beskrevet et forløb for en ny ynglingesejler. Delmålene handler om at skabe rammer for fx. undervisning i sejlads samt et socialt liv omkring sejlerne (de har brug for et fristed uden voksne). Et af delmålene er at skabe fysiske rammer omkring sejlerne, således de lærer at håndtere bådene ved afrigning og tilrigning (her bruges frivillige hjælpere fra klubben samt sejlernes forældre). Et andet delmål er altid at kunne tilbyde gode, engagerede, inspirerende og dygtige trænere, der kan tage godt vare på sejlerne. Forløbet for en ny sejler kunne være 5 gange intro til sejlads. De nye bliver blandet med de sejlere, der i forvejen er i gruppen og lærer dermed af de andre i båden. Hvis der er mange nye, trækkes frivillige hjælpere ind som intro undervisere i vores Solinge. Når de nye har sejlet soling med opbakning fra erfarne sejlere, er det nemmere for dem at hoppe over i gruppen af ynglingesejlere og være med der. Hvorfor laver vi sådanne projekter? Vi elsker at sejle og vil gerne videregive vores glæde ved at være sejlere. Klubbens formålsparagraf er blandt andet at fremme sejlads på søen og dette er en af måderne. Hvad skulle det gerne ende med? Vi vil gerne have sejlere pr. år, hvoraf bliver sejlere for livet med alt hvad det indebærer af weekendlejre, sommerture, kapsejlads, tursejlads samt interesse for at deltage i klublivet som frivillig hjælper/træner. Sejler er noget man er det er ikke noget man går til! Ilene Eriksen /for YF Ungdom 10

11 JUNIORSEJLADS - FORÅR 2009 Året startede med ca. 135 juniorer, og alle disse friske sejlere har været særdeles aktive i første halvår. Første træningslejr foregik allerede 2. januar på Oure, og så har der være sejlere i træningslejre i Egå, Skive, Espergærde, YF og SKS. Den første udensøs sejlads - hvor der var aktivitet fra klubbens juniorer - var i uge 5, hvor Dansk sejlunion havde træningslejr for talentsejlerne. En stor oplevelse for de 5 sejlere som deltog. Derefter kom det slag i slag med sejladser på Gardasøen, Cavaliere Middelhavet, Vedbæk, Åbenrå, Assens, Bønnerup, Workum Holland, Kerteminde og Kaløvig. Inden sommerferien skal der deltagere til Kieler-ugen og til Istanbul. Træningen i forårssæsonen har været meget intens med 2-4 trænere på vandet på ugens første 4 dage. Al den gode træning i klubben har givet gode resultater, og lige nu er Zoom8 klassen domineret af YF sejlere, som sidder meget tungt på ranglistens top 10. Desuden har YF udfyldt pladserne i top 3 - både i pige- og drengerækken. For 29erne er bedste drenge- og mix besætning også hjemmehørende i YF. Optilandsholdet har i år 3 sejlere med, så også her kan juniorafdelingen følge med. Sommeren vil bringe deltagelse i Zoom 8 NM og VM, Opti NM, 29er EM og Ynglinge DM for en stor del af de meget aktive sejlere. For at alle disse aktiviteter har kunnet rulle planmæssigt har et stor antal forældre været særdeles aktive, og der er i det forgangne halvår kommet 4 nye optier til optiafdelingen. Peter Salskov-Iversen 11

12 Stranden i Workum, åbne Hollandske mesterskaber maj 2009 DFDS SEAWAYS CUP Vi stod tidligt op, for vi skulle til DFDS opti cup. Der var mange mennesker på Rungsted havn, men der var også tilmeldt 131 sejlere. Det hele var nyt og spændende. I løbet af dagen fik vi sejlet fire sejladser. Mens vi var ude og sejle foregik der en masse spændende ting inde på havnen, der var bl.a. hoppeborg og popcorn, og så var jack thepirate også nede for at sige hej. Da vi kom ind, fik vi fiske frikadeller og som en lille dessert, paradis is. Derefter var der præmie overrækkelse, der var en masse fra YF der fik fine placeringer. Der var en masse stolte og trætte børn, der tog hjem den dag. Beretning af Anne Louise, DEN

13 Min prik (i den ene sejlads) DFDS Seaways Opti Cup 2009 Igen i år var der DFDS cup og jeg skulle selvfølgelig med. Men jeg vil bare lige skrive om 4. sejlads. Nå 4. sejlads: jeg fik lavet en rigtig god start, ude ved bagbord, hvor jeg så startede på styrbord, og kørte den i et stykke tid, hvor jeg så vendte, og kørte den helt op til mærket. Jeg lå simpelthen nummer 2 ved topmærket, Og halede mere og mere ind på nummer 1 ( som var over linjen et minut for tidligt på grund af at der havde været tilbagekaldelse ), som jeg så overhalede nede ved bundmærket, ( sejt ikk ) og gik så i mål som nummer 1 fedt!!!. Det var så min anden pind, og i Kerteminde fik jeg min sidste, så nu er jeg B- sejler. Skrevet af B-sejleren Ida Eriksen 13

14 AKTIVITETSKALENDER SE: 14

15 AKTIVITETSKALENDER SE: 15

16 Kom-godt-i-gang-lejr (af Lærke og Karen) Fra fredag den 3. til søndag den 5. april 2009 afholdt YF en sejlerlejr for alle unge sejlere, der havde lyst til at få en god start på sejlsæsonen og prøve at sejle større både. Vi var i alt 18 sejlere fra Farum, KØS, Snekkersten og YF. Fredag eftermiddag ankom sejlerne. Alle var spændte på at se, hvad denne weekend ville bringe De søde trænere startede ud med at ryste sejlerne sammen med en navneleg - klemmelegen. Senere blev sejlerne delt op i tre hold, der hver stod for en ret til aftenens lækre 3-retters menu. Vi tog alle bussen til Holte for at købe ind, og kom hjem med masser af mad til alle. Vi fik nachos, burgere og en kæmpe stak Rasmus Klump Pandekager. Lørdag formiddag var der ingen vind, så vi legede Rock&Rul på vandet indtil der kom vind. Sejlerne tog ud på vandet uden sejl og styrede båden fremefter ved hjælp af bådens egen fremdrift når den bliver rokket og rullet (vippet) fra side til side. Vi holdt på denne måde en lille kapsejlads med tre sejladser. Så sig ikke, at man ikke kan sejle, når der ikke er vind! Herefter satte vi sejl, og dem der havde lyst trænede spilersejlads. Efter en velfortjent frokost med pandekagerester til dessert, sejlede vi Furesøen rundt. Det var en super hyggelig tur, hvor sejlerne hyggede om bord, nød det gode vejr på dækket og lå og slappede 16 af i bådene. På hjemturen fik vi en god tur med spiler med mere koncentreret sejlads. I havn igen var det tid til leg på land. Vi gik op til fodboldbanen ved Parcelvej og spillede kofodbold. Vi havde alle kopper på øjnene og så fjollede ud. Det var sjovt, for det var svært at bedømme, hvor bolden var, så den var svær at ramme og vi væltede rundt på plænen. Herefter fik de aktive og utrættelige sejlere overtalt trænerne til en løbetur, selvom det ikke var en del af programmet. Efter aftensmaden puttede sejlerne sig ned i deres soveposer og var klar til at se dagens billeder efterfulgt af Indiana Jones på storskærm.

17 Søndag morgen var alle godt trætte og havde mest af alt lyst til at blive i soveposerne og få serveret brunch på sovesalen. Men nu var der god vind, så det måtte vi jo ud og nyde! Sejlerne delte derfor sig selv op i to hold, et hyggeog et kapsejladshold, hvor alle fik lov til at udfolde deres evner i blæsevejr. Vi rundede af med en kapsejlads, hvor alle var med, selv en af trænerne. Til slut blev bådene rigget flot af, der blev ryddet op i huset og gjort rent, og så var det desværre allerede tid til at sige tak for denne gang og farvel. Vi sluttede af i skolestuen, hvor der blev holdt auktion med de sidste ting der lå og flød. Inden vi tog hjem, fik vi hver et gruppebillede, som den lokale fotohandler i Holte, Image Holte Aps., i Holte Midtpunkt 8-9, var så venlig at sponsere os med til alle sejlerne, så vi kan huske lejren, hinanden og skrive hilsner til hinanden i minde om denne fantastisk lejr. Tak for en god lejr! Og tak for hjælpen, alle som hjalp til! 17

18 Zoom8-sejlerne fra YF løb med alle podiepladserne ved Sail Extreme! Ved Sail Extreme 2009, som fandt sted i Kerteminde i pinsen lykkedes det for vores dygtige Zoom8- sejlere at besætte de tre første pladser i konkurrencen for Zoom8 -sejlere. August Bomholt kom ind på en suveræn førsteplads foran Mathias Schnack, som blev Danmarksmester i 2008, men som med til at sikre de gode resultater! August Bomholts og Mathias Schnacks joller er købt for penge derfra. Yachtklubben Furesøens sejlere i Optimistjolle og 29er viste også god form ved Sail Extreme. I det store felt af A-Optimister var Christopher Falholt og Clara Dahlberg- Garde godt med. I B-feltet kom Sebastian Olsen på en 11. plads. I C-feltet kom Ida Eriksen ind på en her kun formåede at blive nr. 2. På tredjepladsen kom Andreas Bekker Jeppesen, også fra Mønsterklubben ved Furesøen. Som I ved har vi gennem det sidste par år satset mange ressourcer på at opbygge et stort felt af dygtige Zoom8-sejlere. Det er denne indsats, som nu har båret frugt, da hele 5 af de 10 bedst placerede Zoom8-sejlere ved Sail Extreme kom fra YF og feltet var altså på 56 sejlere... Bl.a. Nordea og Nykredit har været 5.plads, og hun kunne dermed avancere til B-feltet. Sejt var det også med 29erne, her kom de to brødre Mads Emil Smil og Christian Peter CP Stephensen Lübeck ind på en meget flot fjerdeplads i feltet med i alt 24 besætninger. Vejret i Kerteminde viste sig fra den pæne side med masser af sol både lørdag og søndag og en god vind, som også var til at håndtere for de lettere sejlere. PR-udvalget/Gert Eriksen 18

19 Danske Bank Furesø Cup med masser af sejlere og masser af vind Danske Bank Furesø Cup fandt sted lørdag den 20. juni, 138 sejlere deltog langt flere end forventet. Tak til Danske Bank i Holte for et godt samarbejde! Der blev sejlet til den store guldmedalje i frisk til hård vind, og vores sejlere måtte kæmpe hårdt for placeringerne mod sejlere fra store dele af Østdanmark. Som optakt til præmieoverrækkelsen døbte souschef i Danske Bank i Holte Mette Friis den nye Optimistjolle, som Danske Bank i Lyngbys Fond donerede til klubben tidligere på året. Allerede fra starten tegnede lørdagen til at blive en dag med masser af vind og en god portion sol. Det blev især til en udfordring for de yngste sejlere i Opti- C-feltet, hvor mange sejlere fik godt med vand i deres joller og måtte have hjælp fra vores allestedsnærværende følgebåde. Trods disse udfordringer lykkedes det for alle bådklasser at gennemføre 4-6 sejladser. De 138 tilmeldte sejlere fordelte sig pænt på Optimist-A, Optimist- B, Optimist-C og Zoom8. At vi nåede op på så mange tilmeldinger skyldes, at vi fra stævneledelsen allerede fra det tidlige forår har gjort en stor indsats med at gøre opmærksom på arrangementet. Vinder i Opti-A-feltet blev Frederik Rask fra Kerteminde Sejlklub, ivrigt forfulgt af Jens Peter Hansen fra Skovshoved Sejlklub og Ulrich Svarrer fra Yachtklubben Furesøen, som efter en hård dyst, løb med præmien som tredjebedste sejler i A-feltet. I Opti-B-feltet var det 3 sejlere fra Skovshoved Sejlklub, der løb med de bedste placeringer: Emil Backhausen som Etter forfulgt af Phillip Skov Stolborg og Phillip Lyngbek. Vores bedste sejler var Ida Eriksen på en 10. plads, nyoprykket som B-sejler. Fortsættes på næste side 19

20 I Opti-C-feltet var det ubetinget Pernille Husby-Nielsen fra Helsingør Amatør Sejlklub, som var bedst til at håndtere den særdeles friske vind. Efter hende kom Daniel Nyborg og Jens-Philip Dehn- Toftehøj ind på 2. og 3.pladsen, begge KDY. Jonas Smith Müller fra YF kom ind på en flot 4.plads. Når det gælder Zoom8-jollesejlads, viste vores sejlere endnu en gang, at de er i en klasse for sig: 6 af sejlerne i top-10 kom fra Yachtklubben Furesøen. Bedste Zoom8-sejler var Mathias Schnack skarpt forfulgt af August Bomholt (nr. 1 på Zoom8-sejlernes rangliste). På 3. pladsen klemte Lau Zachariassen fra Juniorsejlcenter Frederikssund sig ind foran 3 af vores sejlere på 4., 5. og 6. pladserne. Bank i Holte til at døbe den Optimistjolle, som Danske Bank i Lyngbys Fond tidligere på året havde doneret til klubben, jollen fik navnet Pondus II. Efter båddåben var det tid til uddeling af de mange flotte præmier, som Danske Bank i Holte havde udsat til de mange dygtige sejlere. Denne opgave stod Mette Friis også for godt hjulpet af Steven Svarrer, som kunne berette at stævnet har været en kæmpesucces. Det er første gang i flere år, at Yachtklubben Furesøen og Danske Bank i Holte arrangerer et rigtigt Danske Bank Furesø Cup. Danske Bank sponserer hvert år omkring 200 store og små stævner under navnet Danske Bank Cup med mere end børn og unge som deltagere. Formålet med Danske Bank Cup erne er at støtte bredden og ungdommen i dansk idræt. Fra YF s side vil vi garanteret lægge billet ind på at gentage succes en til næste år. Efter kapsejladsernes afslutning, mens resultaterne blev gjort op, benyttede vi lejligheden til at få souschef Mette Friis fra Danske PR-udvalget / Gert Eriksen 20

21 YF s nye skolechef- og instruktør-team Carsten Kjær Instruktør Jørn Berril Instruktør Søren Christensen Instruktør Rene Ohms Instruktør Peter Carlslund har efter eget ønske valgt at stoppe som sejlerskolechef ved indgangen til denne sæson. Peter koncentrerer sig nu udelukkende om sejlerskolens nye tiltag fra duelighedsbevis til kapsejler, et pilotprojekt i samarbejde med Dansk Sejlunion. Kurset strækker sig over 10 gange og består både af lidt teori og en del praktiske øvelser. Det foregår mandage fra kl og omfatter 12 elever i 4 Ynglinge. Ideen med kurset er at have et spændende tilbud med aktiviteter til sejlere der lige har erhvervet duelighedsbeviset eller andre der har tilsvarende ønsker om aktiv sejlads. Når kurset er overstået vil klubben evaluere resultatet i samarbejde med DS og derefter tage stilling til, om det fremover skal være et permanent tilbud til klubbens medlemmer. Seniorsejlerskolen har alle tre skolebåde i vandet, og der er skolehold både mandage og tirsdage kl Skolen har tolv elever fordelt på fire 2.års elever og otte 1.års elever. Mandag er der p.t. et skolehold i gang, og der undervises af Jørn Berril. Hvis der kommer efterspørgsel vedr. yderligere pladser overvejer Sejlerskolen at oprette endnu et mandagshold. Tirsdag fuldt besat - der er tre hold i gang. Der undervises af Karsten Kjær, Rene Ohms og Søren Christensen. Skolens mål er i første omgang at komme op på seks skolehold, 3 mandage og 3 tirsdage fordelt med lige antal 1. års- og 2. års elever. Hvis der blandt dine bekendte er personer, der har ønsker om at lære at sejle, så sæt dem i forbindelse med Sejlerskolen, enten pr. til eller pr. telefon til Niels Hansen på Skolen vil gerne udbygge lærerstaben. Har du overvejet, om det evt. er noget for dig, så kontakt skolen. Vi kan sammen drøfte de muligheder, vi har for at uddanne dig til instruktør. Med sejlerhilsen Skolechef Niels Hansen 21

22 Seniorsejlads tirsdage kl Hver tirsdag mødes en del af klubbens medlemmer for at deltage i en afslappet og fornøjelig sejltur på søen. Tilbuddet gælder for alle, der har lyst til at være med. Vi sejler primært i klubbens både, op til 7 Ynglinge og 2 Solinge. Da hver båd er beregnet til 3 personer,har vi plads til mindst 27 personer. Der er ikke faste hold - vi ser hvor mange, der er mødt frem og fylder bådene op. Vi sejler fra og frem til solnedgang. Derefter er der fælles kaffebord, for dem der har lyst. Vi skiftes til at tage brød med. Kom og vær med - også selv om du ikke har tid hver tirsdag. Hvis du vil deltage i din egen båd, er det selvfølgelig en mulighed. Niels Hansen En aftentur til Hven Eller vil du blot prøve at sejle på sundet? YF arbejder på at lægge en Soling ud i Vedbæk Havn i en periode i august. Formålet er at give klubbens medlemmer mulighed for at prøve at sejle i Øresund. Da vi satser på at båden kan sejle mest muligt i perioden, vil vi gerne have en tilbagemelding fra de medlemmer, som er interesseret i at gøre brug af muligheden. Send en mail til: hvis du er interesseret. Gerne med angivelse af, hvor det passer dig bedst, så vil Skolen koordinere ønskerne. Tilbuddet gælder alle klubbens medlemmer og der sejles efter de normale regler for sejlads i klubbens både. Klubben sørger for, at båden har det nødvendige sikkerhedsudstyr. Niels Hansen 22

23 Hvor bliver alle de andre mon af? Traditionen tro afholdt Bådejerlauget stævne for alle kølbåde i YF. Til info gælder det både YF`s - samt alle privatejede kølbåde. Per Balle må have meget gode forbindelser til vejrguderne for efter en uge med blæst og regn, var det perfekt sejlvejr på dagen. Høj sol og en del vind. Per mente nok, at det blæste omk. 3-8 m/s. Vi er nu en del, der mente, at det nærmere var mellem 8-12 m/s fra vest. På skippermødet var der - på trods af et ikke alt for stort fremmøde (6 både) - disket op med frisk morgenbrød, ost, marmelade, kaffe og ikke at forglemme, Gammel Dansk. Da de deltagende både var af forskellige klasser, måtte Per i gang med lommeregneren for at finde de rigtige intervaller mellem starterne. Han bruger noget fint, som han kalder lystal. Idéen er, at alle både i princippet skal nå i mål samtidigt, det endte op med at blive til 3 starter. Banen var lagt med start fra YF, med kryds mod en bøje, Per havde gemt godt, ud for Papslottet Bundmærket var placerer lidt syd for Holte kirke (det var også svært at se). Som den lykkelige ejer af en Lynæs 14, var jeg med i første start og har derfor ikke den store føling med, hvad der skete bag os. Vi havde rigeligt at gøre med at holde bådene i pustene. Jeg rundede topmærket med båden ½ fuld af vand. Samtidigt sejlede vi meget tæt, hvilket resulterede i en del styrbord/bagbord situationer. Den ene endte med et mindre stævn(e) møde, dog uden skader. 23 Fortsættes på næste side

24 Banen skulle gennemsejles to gange, så på det sidste lænseben blev vi overhalet af nogen af de store drenge. Efter en vel gennemført sejlads, samledes vi til fælles frokost, nogen mere våde end andre. Igen en dejlig dag på søen i selskab med hyggelige og glade sejlere. Men hvor er det dog trist at der ikke møder flere op til disse sejladser. Det kræver ikke andet end at man kan sejle sin båd og kender forskel på styrbord og bagbord. Næste chance for er den 9. august kl , hvor vi sejler Sjælland Rundt Indenom. Kom og vær med, vi har det både hyggeligt og sjovt, og det koster kun 30,00 kr. at deltage. Stor tak til Per og hans medommer Hans The Nut 2 - Peter. 24

25 OPSLAGS TAVLEN Husk hus- og havnedag søndag den 27. september kl Der er bådoptagning med mobilkran mandag den 26. oktober fra kl Mandag d. 10 august 2009 fylder Eugen 90 år Eugen har haft sin gang i YF siden 1984, og med sit vindende væsen og sin uvurderlige indsats for klubben blev han hurtigt meget vellidt iblandt klubbens medlemmer. I 2006 blev Eugen udnævnt til æresmedlem Han er stadig aktiv i klubben, og hver mandag og onsdag kan man finde ham i gang med at løse såvel store som små opgaver. Glem ikke standernedhalingen lørdag den 24. oktober. Mon der blandt klubbens medlemmer er nogle, der tager initiativ til et festudvalg? Har I hørt, at Henrik og Merri er blevet gift!!!! Eugen holder reception i klubhuset på dagen fra kl til 1400 YF ønsker tillykke 25

26 KONTINGENTER Meddelelser fra kassereren Kontingent m. v. gældende pr 1/ Kontingent Juniorkontingent pr.år 1040,00 pr. halvår 520,00 Seniorkontingent pr.år 1370,00 pr. halvår 685,00 Ægtefællekontingent pr.år 420,00 pr. halvår 210,00 Passivkontingent pr.år 290,00 pr. halvår 145,00 Indmeldelsesgebyr 1. familiemedlem 380,00 Indmeldelsesgebyr flg. familiemedlemmer 190,00 Sommerskolekontingent pr. sommer 710,00 Leje af bådplads,skab og stativ/trailerplads Helårsplads pr kvm. pr år 172,00 pr. halvår 86,00 Halvårsplads pr kvm. pr år 114,00 pr. halvår 57,00 Optistativplads pr år 270,00 pr. halvår 135,00 Brætplads pr år 270,00 pr. halvår 135,00 Skab pr år 330,00 pr. halvår 165,00 Stativ/trailerplads (kun sommer) pr.sommer 660,00 Leje af hal Bærbare joller i 1. og 2. uge pr. uge 80,00 Bærbare joller i 3. og 4. uge pr. uge 160,00 Andre både i 1. og 2. uge pr. uge 160,00 Andre både i 3. og 4. uge pr. uge 320,00 Leje af trailer,beddingvogn og kran Trailer/beddingvogn 1.dag pr. dag 160,00 Trailer/beddingvogn flg.dage pr. dag 80,00 Kran (kun ikke-medlemmer) pr. gang 160,00 Diverse Depositum for nøgle 200,00 Klubstander 130,00 Slipsenål 80,00 Label til bil/båd 15,00 Ekstrakontingent for rykker 75,00 Junior-,senior-,ægtefælle-og passivkontingent, helårs-, halvårs-, optistativog brætpladsleje samt skabsleje opkræves to gange om året med det halve af det årlige beløb.alle andre beløb betales på en gang. For ægtefællekontingent og rabat på indmeldelsesgebyr kræves bopæl på samme adresse. Betalingsfrister Raten for 1. halvår skal være betalt senest 31. januar. Raten for 2. halvår skal være betalt senest 31.juli. Træf en aftale med kassereren, hvis du ikke kan overholde disse frister. Har du ikke en aftale, udsender vi rykkeropkrævning, der tillægges et gebyr på 75 kr. Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt iflg. klubbens love og har virkning fra det følgende halvår. Venlig hilsen Finn Andreasen, kasserer 26

27 BESTYRELSE: ANDRE KONTAKTER Formand Sune Elvig yachtklubben.dk Kasserer Finn Andresen yachtklubben.dk Bådejerlaug Per Balle Jensen yachtklubben.dk Koordineringsudvalg: Ilene Eriksen Lykke Lauritsen Lars Mathiesen Søren Bentzen Steven Svarrer Peter Salskov-Iversen Jacob Buus Sven Koefoed-Hansen Susanne Gormsen Christian Iversen Lærke Nørgaard Ebbe Sørensen Torsdagsmatch-koordinering: Finn Beldring Juniorudvalg v/lærke Ilsøe Nørgaard Havnen Hans Saustrup Kristensen yachtklubben.dk Skolechef Niels Hansen Yachtklubben.dk Koordinering Sven kofoed- Hansen Yachtklubben.dk Sejlerskole: Niels hansen Opti, Zoom8, 405, 29er og Yngling - YF UNGDOM - Koordineringsudvalg Seniorsejlads: Sune Elvig Ungdomsleder Henrik Brendstrup yachtklubben.dk Husudvalg Finn Sørensen yachtklubben.dk Yachtklubben Furesøen Dronninggårds Allé 124 B Holte Tlf. kontor: Tlf. forhal: Sekretær Alfred Ørsted yachtklubben.dk - Træning: Ilene Eriksen Frederikke Mikkelsen Lærke Nørgaard Niels Joachim Gormsen Christian Iversen Karen Mandrup Cathrine Hall Thomas Christensen Christian Peter Lübeck Kristoffer Koefoed-Hansen Ulrik Bang Pedersen Stine Carlslund Nielsen PR- og sponsor ansvar: Gert Eriksen, Furesø Nyt Josefine 27

28 YF Dronninggaards Allé 124B,2840 Holte YF medlemsnøgle (F-nøgle) kan afhentes Mandag, onsdag og lørdag i tidsrummet Depositum for nøglen er kr. 200,- Beløbet betales kontant ved afhentning. Husk, at medbringe dit medlemsnummer 28

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter vågner nu op igen og jollerne er pakket ud igen på Jollepladsen ved Frederikssund Lystbådehavn før påsken. Nu

Læs mere

Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 53. årgang Juni 2008

Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 53. årgang Juni 2008 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 53. årgang Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE... Side Formanden tager ordet... 3 Referat af generalforsamling i YF den 3. april, 2008... 4-6 Referat af Ekstraordinær

Læs mere

Sommerlejr og klubmesterskab 2013

Sommerlejr og klubmesterskab 2013 Sommerlejr og klubmesterskab 2013 Lørdag d. 14. september mødtes 15 ungdomssejlere samt trænere i sejlklubben med tunge tasker og store madpakker, klar til den årlige sommerlejr der i år var kombineret

Læs mere

Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juli 2010 55. årgang. Danske Bank Furesø Cup 2010 - nu også med 29ere

Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juli 2010 55. årgang. Danske Bank Furesø Cup 2010 - nu også med 29ere Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 2 Juli 2010 55. årgang Danske Bank Furesø Cup 2010 - nu også med 29ere Indhold Formanden tager ordet 3 Referat fra generalforsamlingen 4 Notitser 8

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Deltagere: Bestyrelsen og 8 medlemmer 1) Per Zeuten blev valgt som dirigent. 2) Beretning ved formanden, optileder, seniorleder og sponsorudvalg (vedhæftet)

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 55. årgang Marts 2010 nr.1

Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 55. årgang Marts 2010 nr.1 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 55. årgang Marts 2010 nr.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... Side Formanden tager ordet... 3 Ordinær generalforsamling i Yachtklubben Furesøen d. 24.3.2010... 9

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Furesø Nyt. Optimister. - i en særlig vægtklasse

Furesø Nyt. Optimister. - i en særlig vægtklasse Furesø Nyt MEDLEMSBLAD FOR YACHTKLUBBEN FURESØEN 52. ÅRGANG. MARTS 2007 NR.1 Optimister - i en særlig vægtklasse -har i vinter renoveret Solingen, som Klubben fik forærende for nogle år tilbage. Med Birger

Læs mere

Furesø Nyt. Lås bommen ALTID! (både efter indkørsel og udkørsel) Sådan undgår vi ubudne gæster:

Furesø Nyt. Lås bommen ALTID! (både efter indkørsel og udkørsel) Sådan undgår vi ubudne gæster: Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen Nr. 3 Oktober 2011 56. årgang Sådan undgår vi ubudne gæster: Lås bommen ALTID! (både efter indkørsel og udkørsel) Indhold Formanden tager ordet 3 Re ferat

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 53. årgang September 2008

Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 53. årgang September 2008 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 53. årgang September 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE... Side Formanden tager ordet... 3 Hus og havnedag 28.09.08... 4 Invitation til juniorfest den 4.10.08...

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne.

Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne. Knarr sommerstævne 2011, Rørvig Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne. Mandag aften var RØS vært ved velkomst middagen i deres dejlige nye klubhus. I høj

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 54. årgang Marts 2009

Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 54. årgang Marts 2009 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 54. årgang Marts 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE... Side Formanden tager ordet... 3 Ordinær generalforsamling i YF torsdag den 26. marts 2009... 4 Beretning

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d.15.5.2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 12.maj Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere: Anne Skjerning, Carl-Erik Carlsen, Svend Smedegaard, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013 Formand Torben Lapp bød velkommen, og foreslog Per Zeuthen som dirigent. 1. Valg af dirigent. Per Zeuthen blev valgt med akklamation. 2. Beretninger Formandens beretning (Torben Lapp) Bådene Vi har modtaget

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Vedtægter for Yachtklubben Furesøen, maj 2015

Vedtægter for Yachtklubben Furesøen, maj 2015 , Dronninggårds Allé 124 B, 2840 Holte Mail: info@yachtklubben.dk Web: www.yachtklubben.dk Tlf. 4542 0973 Vedtægter for, maj 2015 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er - stiftet den 12. juni 1927. Klubbens

Læs mere

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen.

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Klubmesterskab og fest for Optimist og Feva Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Dagen startede ved middagstid for trænere og medhjælpende

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Matchrace sejlads i match bådene, tages under punkt 4, og bliver dermed 4a. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

Matchrace sejlads i match bådene, tages under punkt 4, og bliver dermed 4a. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 11.3.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 6.3.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 I Klubhuset Deltagere: Svend Smedegaard, Jens Troense, Knud Erik Feldt, Henrik Frederiksen, Ole Søndermølle, Ole

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Indbydelse til: Det 5. Sail extre-mas Fredag den 12. til søndag den 14. december 2008 Deltagere: A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Ideen bag Sail extre-mas Sail extre-mas er ment som en

Læs mere

Referat af generalforsamling AK Viking, den

Referat af generalforsamling AK Viking, den Referat af generalforsamling AK Viking, den 19.5. 2016. 12 Fremmødte. 1. 2.. 3 Valg af dirigent Her blev Kaj Helmer Madsen valgt. Formandens beretning. Beretningen indsat som bilag 1, efter referatet.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014

Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Referat fra Generalforsamlingen i OCD afholdt i Horsens den 24.5.2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Claus Ladefoged blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Dirigenten startede

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 D A G S O R D E N og referat 1. Valg af dirigent/lars Illemann valgt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Det reviderede regnskab v/kassereren 4. Behandling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen kl. 19 i klubhuset. Godkendt 30. april 2013

Referat fra generalforsamlingen kl. 19 i klubhuset. Godkendt 30. april 2013 1 Referat fra generalforsamlingen 2013-03-19 kl. 19 i klubhuset. Godkendt 30. april 2013 Til stede var 71 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 12 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret.

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 8. februar2011

Ordinær generalforsamling SBK 8. februar2011 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 8. februar2011 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Det ekstra punkt den lille overraskelse: Udnævnelse af æresmedlem Kaj Fink.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Dagsorden Tilstede Rolf, Sune, Sten, Helle, Jens Holmboe, Karen, Ivan, Bjørn, Maria Lemming, Christian, Louise, Boff, Klaus

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage.

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage. Kofucamp 2010 Teams: Team 1: Sempai Laurits Team 2: Sempai Mads Team 3: Sempai Monica Team 4: Sempai Sebastian Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev

Læs mere