Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK"

Transkript

1 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK

2 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet på side 35. Du får adgang til indstilling af indetemperaturen ved at når du står i udgangspositionen i hovedmenuen trykke to gange på OK-knappen. Læs mere om, hvordan indstillingen udføres på side 37. For midlertidigt at øge mængden af varmt vand drejer du først på håndhjulet for at markere menu 2 (vanddråben) og trykker derefter to gange på OK-knappen. Læs mere om, hvordan indstillingen udføres på side 42. Ved komfortforstyrrelse Hvis du kommer ud for en eller anden form for komfortforstyrrelse, findes der nogle tiltag, du selv kan udføre, inden du er nødt til at kontakte din installatør. Se side 57 for instruktioner.

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter 6 Afmontering af dæksler 7 3 Indendørsmodulets konstruktion 8 4 Rørtilslutninger 10 Generelt om rørtilslutninger 10 Dimensioner og rørtilslutninger 12 Installationsalternativer 14 5 El-tilslutninger 19 Generelt 19 Tilslutninger 22 Indstillinger 24 Tilslutningsmuligheder 26 Tilslutning af tilbehør 28 6 Igangsætning og justering 29 Forberedelser 29 Påfyldning og udluftning 29 Tilslutning af cirkulationspumper 30 Opstart og kontrol 30 7 Styring - Introduktion 33 Displayenhed 33 Menusystem 34 8 Styring - Menuer 37 Menu 1 - INDEKLIMA 37 Menu 2 - VARMT VAND 42 Menu 3 - INFO 44 Menu 4 - MIT ANLÆG 45 Menu 5 - SERVICE 49 9 Service 54 Servicetiltag Afvigelse af ønsket temperatur 57 Info-menu 57 Håndtering af alarm 57 Fejlsøgning Tilbehør Tekniske oplysninger 60 Dimensioner og opsætningskoordinater 60 Varmtvandskapacitet 61 Tekniske specifikationer 62 El-diagram, 3 x 400 V 64 Stikordsregister 69 Indholdsfortegnelse 1

4 1 Vigtig information Sikkerhedsinformation Denne håndbog beskriver også installations- og servicearbejde, der skal udføres af en professionel. Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske og psykiske funktionsevner samt med manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har fået vejledning vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden overvågning. Med forbehold for konstruktionsændringer. NIBE Symboler Serienummer Serienummeret findes nederst til højre på frontdækslet og i info-menuen (menu 3.1). HUSK! Opgiv altid produktets serienummer (14 cifre), når du anmelder en fejl. Landespecifik information Installatørhåndbog Denne installatørhåndbog skal efterlades hos kunden. BEMÆRK Dette symbol betyder fare for maskine eller mennesker. HUSK! Dette symbol markerer vigtig information om, hvad du skal tænke på, når du vedligeholder dit anlæg. TIP! Dette symbol markerer tip, der letter betjeningen af produktet. Mærkning VVM 310 er CE-mærket og opfylder IP21. CE-mærkningen betyder, at NIBE viser en forsikring om, at produktet opfylder alle de bestemmelser, der stilles til produktet iht. relevante EU-direktiver. CE-mærket er obligatorisk for de fleste produkter, der sælges i EU, uanset hvor de er fremstillet. IP21 betyder, at produktet er sikret mod, at genstande med en diameter på 12,5 mm eller derover, ikke kan trænge ind og forårsage skader, samt at produktet er beskyttet mod lodret faldende vanddråber. 2 Kapitel 1 Vigtig information

5 Installationskontrol I henhold til gældende regler skal varmeanlægget underkastes en installationskontrol, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Udfyld siden med oplysninger om anlægsdata i brugerhåndbogen. Beskrivelse OBS! Underskrift Dato Varmebærer (side 15) System gennemskyllet System udluftet Ekspansionsbeholder Snavsfilter Sikkerhedsventil Spærreventiler Kedeltryk Tilsluttet i henhold til principskitsen Indstilling af indstillingsventil, antal omdrejninger fra lukket position Varmtvand (side 15) Spærreventiler Blandingsventil Sikkerhedsventil El (side 19) Andet Tilsluttet kommunikation Gruppesikringer Sikringer indemodul Sikringer til ejendom Udeføler Rumføler Strømføler Sikkerhedsafbryder Jordfejlsrelæ Indstilling af nøddriftstermostat Koblet til Kapitel 1 Vigtig information 3

6 Kontaktinformation AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: FR AIT France, 10 rue des Moines, Haguenau Tel : Fax : GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Kontakt NIBE Sverige for lande, som ikke nævnes i denne liste, eller se for yderligere oplysninger. 4 Kapitel 1 Vigtig information

7 0 R 0 R 2 Levering og håndtering Transport VVM 310 skal transporteres og opbevares stående og tørt. Ved transport ind i huset, kan VVM 310 dog lægges forsigtigt ned på bagsiden. Installationsområdet Sørg for, at der er 500 mm fri plads foran produktet. Al service på VVM 310 kan udføres forfra. 500 Opstilling Placer VVM 310 på et fast underlag som kan holde til dens vægt, helst betongulv eller betonfundament. Anvend produktets justerbare ben til at opnå en vandret og stabil opstilling. BEMÆRK Sørg for, at der er et mm frit område mellem indendørsmodulet og væggen bagved til lægning af kabler og rør mm Det sted, hvor VVM 310 placeres, skal have et afløb i gulvet. Kapitel 2 Levering og håndtering 5

8 LEK LEK LEK Medfølgende komponenter Udeføler Rumføler Strømføler Placering Tilbehørssættet er placeret oven på produktet. 6 Kapitel 2 Levering og håndtering

9 Afmontering af dæksler Frontdæksel 2 1 LEK LEK 1. Løsn skruerne forneden på frontdækslet. 2. Løft dækslet forneden og op. Sidedæksler LEK LEK LEK Sidedækslerne kan fjernes for at lette installationen. 1. Løsn skruerne foroven og forneden. 2. Drej dækslet lidt udad. 3. Før dækslet bagud og lidt ud til siden. 4. Træk dækslet ud til siden. 5. Træk dækslet fremad. Kapitel 2 Levering og håndtering 7

10 3 Indendørsmodulets konstruktion VVM 310 VVM 310 *Gælder for Tyskland, Schweiz og Østrig. Findes som tilbehør EMK 310 til de øvrige markeder. 8 Kapitel 3 Indendørsmodulets konstruktion

11 Rørtilslutninger XL1 Tilslutning, varmebærer fremløb G20 indv. XL2 Tilslutning, varmebærer returløb G20 indv. XL3 Tilslutning, koldt vand G20 indv. XL4 Tilslutning, varmt vand G20 indv. XL8 Tilslutning, sammenkobling ind varmebærer G20 indv. XL9 Tilslutning, sammenkobling ud varmebærer G20 indv. XL18 Tilslutning, sammenkobling ind højtemp. Ø22 mm XL19 Tilslutning, sammenkobling ud højtemp. Ø22 mm XL30 Tilslutning, ekspansionsbeholder G20 indv. K1 SF1 Hjælperelæ, nøddrift Kontakt Andet PF1 Dataskilt PF3 Serienummerskilt UB1 Kabelgennemføring UB2 Kabelgennemføring Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC og VVS-komponenter GP1 Cirkulationspumpe GP12 Ladepumpe QM1 Aftapningsventil, klimaanlæg QN11 Shuntventil, tilskud QM20 Udluftning, klimaanlæg QN10 Omskifterventil, klimaanlæg/opvarmning af vand, fremløb QN35 Omskifterventil, klimaanlæg/opvarmning af vand, returløb Føler osv. BP5 Manometer, varmesystem BT2 Temperaturføler, varmebærer frem (ses ikke på billede) BT3 Temperaturføler, varmebærer retur (ses ikke på billede) BT6 Temperaturføler, varmtvand, ladning BT7 Temperaturføler, varmtvand, øverst BT30 Termostat, nøddrift BT54 Temperaturføler, ekstern sammenkobling BT63 Temperaturføler, varmebærer frem efter el-patron Elektriske komponenter AA1 El-patronkort AA1-SF1 DIP-switch AA1-X3 Klemrække, el-patron AA1-X7 Klemrække, el-patron AA2 Grundkort AA3 Indgangskort AA3-X4 Klemrække, strømføler AA4 Displayenhed AA4-XJ3 USB-udtag AA4-XJ4 Serviceudtag AA7 Ekstra relækort BF1* Energimåler EB1 El-patron FA1 Automatsikring FD1 Temperaturbegrænser *Gælder for Tyskland, Schweiz og Østrig. Findes som tilbehør EMK 310 til de øvrige markeder. Kapitel 3 Indendørsmodulets konstruktion 9

12 4 Rørtilslutninger Generelt om rørtilslutninger Rørinstallation skal udføres iht. gældende regler. Systemet kræver lavtemperaturdimensionering af radiatorkredsen. Ved laveste dimensionerede udetemperatur er de højeste anbefalede temperaturer 55 C på fremløbet og 45 C på returløbet, men VVM 310 kan klare op til 65 C. BEMÆRK Udstyr produktet med sikkerhedsventil på både kedelside og spiral. Overløbsvand fra sikkerhedsventilen ledes via en overløbskop til et afløb, så stænk af varmt vand ikke kan forårsage personskader. Røret til overløbsvand skal tilsluttes i hele sin længde for at undgå vandsamlinger samt anlægges frostfrit. NIBE anbefaler at installere VVM 310 så tæt på varmepumpen som muligt for at opnå størst mulig komfort. For udførlig information om de forskellige komponenters placering se afsnittet "Installationsalternativer" i denne manual. Samlet volumen (l) (indendørsmodul samt klimaanlæg) 1000 BEMÆRK Volumen (l) ekspansionsbeholder 50 Ekspansionsbeholder følger ikke med produktet. Udstyr produktet med en ekspansionsbeholder! Trykekspansionsbeholderens fortryk skal dimensioneres efter den maksimale højde (H) mellem beholderen og den højest beliggende radiator, se figur. Et fortryk på 0,5 bar (5 mvp) medfører en maksimal tilladt højdeforskel på 5m. Hvis fortrykket ikke er tilstrækkeligt, kan dette øges ved påfyldning gennem ventilen i ekspansionsbeholderen. Ekspansionsbeholderens fortryk skal være angivet på tjeklisten på side 3. Ændring af fortrykket påvirker beholderens mulighed for at optage vandets ekspansion. BEMÆRK Rørsystemerne skal være gennemskyllet, inden indendørsmodulet tilsluttes, så eventuelle forureninger ikke beskadiger anvendte komponenter. BEMÆRK Kontakten (SF1) må ikke sættes i position "" eller, før VVM 310 er fyldt med vand. Temperaturbegrænseren, termostaten, el-patronen m.m. kan blive beskadiget. Maks. varmepumpe- og radiatorvolumen Intern volumen i VVM 310 til beregning af ekspansionsbeholder er 250 l. Ekspansionsbeholderens volumen skal være mindst 5 % af systemets samlede volumen. Eksempeltabel Samlet volumen (l) (indendørsmodul samt klimaanlæg) Volumen (l) ekspansionsbeholder H Kapitel 4 Rørtilslutninger

13 Systemprincip VVM 310 består af spiral varmtvand, el-patron, cirkulationspumper, bufferbeholder og styresystem. VVM 310 tilsluttes klimaanlægget. VVM 310 er direkte tilpasset tilslutning og kommunikation med F2025/F2026/F2030/F2040/F2300. F2025/F2026/F2030/F2040/F2300 sammen med VVM 310 udgør et komplet varmeanlæg. dækker størstedelen af varme- og varmtvandsbehovet ned til varmepumpens stoptemperatur. Når det er koldt udenfor, arbejder F2025/F2026/F2030/F2040/F2300 sammen med VVM 310, og hvis udetemperaturen falder til under varmepumpens stoptemperatur, sker al opvarmning med VVM 310. Fremløb (fra varmepumpe) Returløb (til varmepumpe) APH BEMÆRK Gælder for NIBE F2025 og senere model eller programversion 51 og senere version. -FL1 -RM1 -QM40 -FL2 -CM1 -EB15 -EB101 -EB101 -FL10 -RN10 -QM40 XL1 -HQ1-QM41 XL2 -QM1 DATA Fremløb (fra varmepumpe) Returløb (til varmepumpe) LEK Kapitel 4 Rørtilslutninger 11

14 Dimensioner og rørtilslutninger Rørtilslutninger XL1 Tilslutning, varmebærer fremløb G20 indv. XL2 Tilslutning, varmebærer returløb G20 indv. XL3 Tilslutning, koldt vand G20 indv. XL4 Tilslutning, varmt vand G20 indv. XL8 Tilslutning, sammenkobling ind varmebærer G20 indv. XL9 Tilslutning, sammenkobling ud varmebærer G20 indv. XL18 Tilslutning, sammenkobling ind højtemp. Ø22 mm XL19 Tilslutning, sammenkobling ud højtemp. Ø22 mm XL30 Tilslutning, ekspansionsbeholder G20 indv. 12 Kapitel 4 Rørtilslutninger

15 Symbolforklaring Symbol Betydning Stopventil Aftapningsventil Kontraventil Shunt-/omskifterventil Sikkerhedsventil T Termometer Indstillingsventil Temperaturføler Ekspansionsbeholder P Manometer Cirkulationspumpe Snavsfilter Flowmåler EMK 310 Varmeveksler Kapitel 4 Rørtilslutninger 13

16 Installationsalternativer VVM 310 kan tilsluttes ekstra varmtvandsbeholder, se nedenfor. Du kan læse mere om alternativerne på samt i de tilhørende monteringsanvisninger til det anvendte tilbehør. Se side 59 med listen over det tilbehør, der kan anvendes til VVM 310. Varmtvandsbeholder med el-patron Hvis der er mulighed for at benytte en varmtvandsbeholder med el-patron, kan en beholder af typen Vølund COMPACT eller EMINENT benyttes. Hvis beholderen er udstyret med en ventiltilslutning Ø 15 mm, bør denne udskiftes med en tilsvarende Ø 22 mm. QM1 QM40 QM41 EM1 AA5 BT52 EM1 GP15 EP21 AA5 BT2 BT3 GP20 QN11 Aftapningsventil Stopventil Stopventil Vandkappet brændefyr Tilbehørskort Temperaturføler, kedel Vandkappet brændefyr Ladepumpe, ekstern varmekilde Klimaanlæg 2 Tilbehørskort Temperaturføler, varmebærer, frem Temperaturføler, varmebærer, retur Cirkulationspumpe, varmebærer, undershunt Shuntventil, tilskud EP30 AA5 BT53 CM5 EP8 GP30 Solsæt Tilbehørskort Temperaturføler, solfanger Ekspansionsbeholder Solpanel Pumpestation SPS 10, SPS20 Vv från värmepump Kv Backventil Blandningsventil Forklaring CL11 Poolsæt AA5 Tilbehørskort BT51 Temperaturføler, pool EP5 Varmeveksler, pool GP9 Pumpe, pool HQ4 Snavsfilter QN19 Omskifterventil, pool EB15 BF1* XL1 XL2 XL3 XL4 XL8 XL9 XL13 XL14 XL39 VVM 310 Energimåler Tilslutning, varmebærer, frem 1 Tilslutning, varmebærer, retur 1 Tilslutning, koldt vand Tilslutning, varmt vand Tilslutning, sammenkobling, ind varmebærer Tilslutning, sammenkobling, ud varmebærer Tilslutning, solsystem, frem Tilslutning, solsystem, retur Tilslutning, tilbehør, ud GP30 Pumpestation SPS 10, SPS 20 FL4 Sikkerhedsventil, sol GP4 Pumpe, sol QM43 Stopventil QM44 Stopventil QM45 Stopventil RM3 Kontraventil RM4 Kontraventil Andet CM1 Ekspansionsbeholder tilsluttet, varmebærer EB1 El-kassette FL1 Sikkerhedsventil, varmtvand FL2 Sikkerhedsventil, varmebærer QM40 Stopventil RM1 Kontraventil *I Tyskland, Schweiz og Østrig indgår energimåler (BF1). EB101 FL10 HQ1 RN10 Varmepumpe Sikkerhedsventil Snavsfilter Indstillingsventil 14 Kapitel 4 Rørtilslutninger

17 Tilslutning til varmepumpe Varmeisolér samtlige rør udendørs med mindst 20 mm tyk rørisolering. VVM 310 er ikke udstyret med spærreventiler, men de skal monteres uden for indendørsmodulet for at lette evt. fremtidig service. BEMÆRK Ladekredsen skal udstyres med reguleringsventil til grundindstilling af ladeflowet. Tilkobling af koldt- og varmtvand Der skal monteres en blandingsventil, hvis fabriksindstillingen ændres, således at temperaturen kan overstige 60 C. Hvis fabriksindstillingen ændres, skal nationale regler overholdes. Indstillingen foretages i menu (Se side 50). -FL2 -CM1 -XL4 -XL3 -FL1 -RM1 -QM40 -FL2 -CM1 -XL8 -XL9 -EB15 -EB15 -EB101 -EB101 -FL10 -RN10 -QM40 XL1 -HQ1-QM41 XL2 -QM1 Tilslutning af klimaanlæg Tilslutning som el-kedel Der skal monteres en rørfobindelse mellem tilslutning, sammenkobling ind varmepumpe (XL8) og tilslutning, sammenkobling ud varmepumpe (XL9). -FL2 -CM1 Ved tilkobling til systemer med termostater på alle radiatorer/gulvvarmeslanger monteres der enten en overløbsventil eller også afmonteres en termostat, så der sikres gennemstrømning. -FL2 -CM1 -XL1 -XL2 -XL8 -XL9 -EB15 -EB15 Kapitel 4 Rørtilslutninger 15

18 To eller flere klimaanlæg Når mere end ét klimaanlæg skal opvarmes, kan følgende tilkobling anvendes. Tilslutning af ELK Til tilslutning af eksternt el-tilskud, i et trin, ved stilstand på grund af kold udeluft. Tilbehøret ECS 40/ECS 41. skal bruges til denne tilkobling. -FL2 -CM1 -EP21 -AA5 -XL1 -XL2 -BT2 -GP20 -QN11 -BT3 EB1 -FL2 -CM1 -XL8 -XL9 -EB15 -EB101 -EB15 -EB101 -FL10 -RN10 -QM40 XL1 -HQ1-QM41 XL2 -QM1 Tilslutning af EMK 310 Tilslutning af energimålersæt EMK 310* (BF1) til VVM 310. Tilslutning af ekstern varmekilde. Ved tilslutning til gas-/el-/oliefyr kræves tilbehøret DEH 310, se "Tilbehør" på side 59. -FL2 -CM1 -XL8 -XL9 -EB15 -FL2 -CM1 -XL18 -XL19 -EM1 -AA25 -GP15 -EM1 -BT52 -EB101 -EB101 -FL10 -RN10 -QM40 XL1 -HQ1-QM41 -EB15 BF1 XL2 -QM1 *EMK 310 indgår i VVM 310 til Tyskland, Schweiz og Østrig. Findes som tilbehør til de øvrige markeder. 16 Kapitel 4 Rørtilslutninger

19 Tilslutning af varmtvandscirkulation For at mindske risikoen for bakterievækst i systemer med varmtvandscirkulation bør det cirkulerende vands temperatur ikke være lavere end 50 C. Der bør ikke findes nogen ikke cirkulerende varmtvandsledninger. Juster varmtvandssystemet, så temperaturen ikke er lavere end 50 C længst ude i systemet. XL4 XL3 -FL1 -RM1 -QM40 -GP9 -FL2 -CM1 -EB15 Kapitel 4 Rørtilslutninger 17

20 Tilslutning til solanlæg Ved tilslutning til solanlæg kræves tilbehøret SCA 35, se "Tilbehør" på side 59. -FL2 -CM1 -XL18 -XL19 -EP30 -EB15 -BT53 -EP8 -EB101 -EB101 -FL10 -RN10 -QM40 XL1 -HQ1-QM41 XL2 -QM1 -GP4 -EP5 -AA5 -GP30 -RM4 -CM5 T -RM3 T P -FL4 -GP4 -QM44 -QM45 -QM43 Indstilling af pool Fyldning af poolen styres af poolføleren. Ved lav pooltemperatur skifter omskifterventilen retning og åbner mod poolomskifteren. Tilbehøret POOL 310 skal bruges til denne tilslutning. -CL11 -EP5 -GP9 -BT51 -HQ4 -AA5 -FL2 -CM1 -CL11-QN19 -EB15 -EB101 -EB101 -FL10 -RN10 -QM40 XL1 -HQ1-QM41 XL2 -QM1 18 Kapitel 4 Rørtilslutninger

21 5 El-tilslutninger Generelt Alt elektrisk udstyr bortset fra udeføler, rumføler og strømføler er tilsluttet fra fabrikken. Før isolationstest af ejendommen skal indendørsmodulet frakobles. Hvis ejendommen har fejlstrømsrelæer, bør VVM 310 forsynes med et separat fejlstrømsrelæ. El-skema for indendørsmodulet, se side 64. Kommunikations- og følerkabler til eksterne tilslutninger må ikke trækkes i nærheden af stærkstrømsledninger. Kommunikations- og følerkablers mindste tværsnit ved ekstern tilslutning skal være 0,5 mm² op til maks. 50 m, f.eks. EKKX LiYY eller lignende. Ved kabellægning i VVM 310 skal kabelgennemføringer UB1 og UB2 benyttes (markeret på billede). I UB1 og UB2 føres kablerne gennem indendørsmodulet fra bagsiden til forsiden. BEMÆRK El-installation samt evt. service skal udføres under kontrol af en autoriseret el-installatør. Afbryd strømmen med drejekontakten før evt. service. El-installation og ledningsføring skal udføres iht. gældende regler. HUSK! Når VVM 310 skal køres sammen med en ældre udedel, skal programversionen i udedelen være V51 eller senere. VVM 310 VVM 310 BEMÆRK Afbryder (SF1) må ikke sættes i position "" eller " ", før der er fyldt vand på kedlen og radiatorsystemet er udluftet. Temperaturbegrænseren, termostaten, el-patron m.m. kan blive beskadiget. BEMÆRK Hvis forsyningskablet er beskadiget, må det kun udskiftes af NIBE, deres servicerepræsentant eller lignende kvalificeret personale for at undgå eventuel fare og skade. Automatsikring Indendørsmodulet og en stor del af dets interne komponenter er sikret internt med en automatsikring (FA1). Kapitel 5 El-tilslutninger 19

22 VVM 310 Temperaturbegrænser Afmontering af dæksel, indgangskort Temperaturbegrænseren (FD1) afbryder strømtilførslen til el-tilskudsvarmen, hvis temperaturen stiger til mellem 90 og 100 C og resettes manuelt. Nulstilling Temperaturbegrænseren (FD1) er tilgængelig bag frontdækslet. Nulstil temperaturbegrænseren ved at trykke knappen (FD1-SF2) ind ved hjælp af en lille skruetrækker. Tryk knappen ind med et let tryk, maks. 15 N (ca. 1,5 kg). 1 2 LEK 1. Tryk låsen ned. 2. Drej lågen ud, og fjern den. Afmontering af dæksel, el-patronkort A HUSK! Kontrollér temperaturbegrænseren og automatsikringen. De kan være udløst under transporten. VVM B Tilgængelighed, el-tilslutning Plastlågen til el-skabene åbnes ved hjælp af en skruetrækker. BEMÆRK Lågen til indgangskortet åbnes uden brug af værktøj Stik skruetrækkeren (A) ind, og bøj låsen forsigtigt nedad (B). 2. Drej lågen ud, og fjern den. 20 Kapitel 5 El-tilslutninger

23 VVM 310 Afmontering af dæksel, grundkort HUSK! For at kunne afmontere dækslet til grundkortet, skal dækslet til indgangskortet først fjernes. 1 A B 2 1. Stik skruetrækkeren (A) ind, og bøj låsen forsigtigt nedad (B). 2. Drej lågen ud, og fjern den. Kabelbøjle Brug egnede værktøjer til at løsne/fastgøre kablerne i indendørsmodulets klemmer LEK 1 3 Kapitel 5 El-tilslutninger 21

24 VVM 310 VVM 310 VVM 310 Tilslutninger BEMÆRK For at undgå forstyrrelser må uskærmede kommunikations- og/eller følerkabler til eksterne tilslutninger ikke lægges tættere på stærkstrømsledninger end 20 cm. Strømtilslutning VVM 310 skal installeres via en flerpolet kontakt med mindst 3 mm brydeafstand. Det mindste kabeltværsnit skal være dimensioneret efter den anvendte sikring. Det medfølgende kabel (længde ca. 2 m) til indgående el-tilslutning er sluttet til klemme X1 på el-patronkortet (AA1). Du finder tilslutningskablet på bagsiden af VVM 310. Tilslutning PE1 N 0 PE L1 1 L2 L3 Rumføler VVM 310 leveres med en medfølgende rumføler (BT50). Rumføleren har op til tre funktioner: 1. Vis aktuel rumtemperatur på displayet på VVM Gør det muligt at ændre rumtemperaturen i C. 3. Giver mulighed for at forbedre/stabilisere rumtemperaturen. Monter føleren et neutralt sted, hvor den indstillede temperatur ønskes. Et egnet sted kan eksempelvis være en fri indervæg i gangen ca. 1,5 mtr. over gulvet. Det er vigtigt, at føleren ikke hindres i at måle den korrekte rumtemperatur, f.eks. ved placering i en niche, mellem hylder, bag et gardin, oven over eller tæt på en varmekilde, i træk fra en yderdør eller i direkte sollys. Også lukkede radiatortermostater kan forårsage problemer. Indendørsmodulet kan arbejde uden føler, men hvis indetemperaturen skal kunne aflæses på displayet på VVM 310, skal føleren monteres. Rumføleren tilsluttes på X6:3 og X6:4 på indgangskortet (AA3). Hvis føleren skal anvendes til at ændre rumtemperaturen i C og/eller til at stabilisere rumtemperaturen, skal føleren aktiveres i menu Hvis rumføleren anvendes i rum med gulvvarme, bør den kun bruges til visning og ikke til styring af rumtemperaturen. Tarifstyring Hvis spændingen til el-patron forsvinder i en vis tid, skal der samtidig ske en blokering via AUX-indgang, se "Tilslutningsmuligheder Mulige valg for AUX-indgange". Udeføler Udeføleren (BT1) placeres i skygge på nord- eller nordvestsiden, så den ikke bliver forstyrret af f.eks. morgensol. Føleren sluttes til klemme X6:1 og X6:2 på indgangskortet (AA3). Anvend en toleder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit. Eventuelt kabelrør bør tætnes for ikke at forårsage kondens i udeføleren. RG 05 F HUSK! Forandring af temperaturen i huset tager lang tid. F.eks. vil korte perioder kombineret med gulvvarme ikke give en mærkbar forandring i rumtemperaturen. 22 Kapitel 5 El-tilslutninger

25 VVM 310 Kommunikation Hvis VVM 310 skal tilsluttes varmepumpe, kobles denne ind på klemme X4:13, X4:14 og X4:15 på indgangskortet (AA3). F20XX VVM500 A+ B- GND F2026 VVM Kapitel 5 El-tilslutninger 23

26 VVM 310 Indstillinger Nøddrift Når indendørsmodulet sættes i nøddrift (SF1 indstilles til ), er kun de mest nødvendige funktioner aktiverede. Varmtvandskapaciteten er reduceret. Effektovervågningen er ikke tilkoblet. Fast temperatur på fremløb, se kapitel Nøddriftstermostat på side 24. Effekt i nøddrift El-patronens effekt i nøddrift indstilles med DIP-switchen (SF1) på el-patronkortet (AA1) som vist i tabellen nedenfor. Fabriksindstillingen er 8 kw. El-tilskudsvarme - maks. effekt kw El-patronen kan indstilles til maks. 8 kw. Indstilling ved leverancen er 8 kw. 1,33 2,67 on OFF OFF on OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF El-patronens effekt er opdelt i 9 trin, som vist i tabellen. El-tilskuddets maksimale effekt indstilles i menu ,33 6,66 on OFF on OFF on OFF OFF OFF OFF on on on OFF OFF OFF OFF OFF on El-patronens el-trin 8 OFF on OFF on OFF on El-tilskud (kw) 0 Maks. (A) L1 0,0 Maks. (A) L2 0,0 Maks. (A) L3 0,0 9,33 10,66 12 on on on on on on OFF on on on on on OFF OFF on on on on 1,33 5,8 0,0 0,0 2,67 11,16 0,0 0,0 4 5,33 6,66 8 9,33 10, ,8 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 17,4 11,6 11,6 11,6 11,6 17,4 17,4 17,4 0,0 0,0 5,8 11,6 11,6 17,4 17,4 ON Tabellen viser maks. fasestrøm ved de pågældende el-trin for indendørsmodulet. Hvis der er tilsluttet strømfølere, overvåger indendørsmodulet fasestrømmene. Ved overbelastning på en fase, kobles effekten om til en anden fase/andre faser. Billedet viser DIP-switchen (AA1-SF1) i fabriksindstilling, dvs. 8 kw. Nøddriftstermostat Fremløbstemperaturen i nøddrift indstilles med en termostat (FD1-BT30). Den kan stilles på 35 (forindstillet, f.eks. gulvvarme) eller 45 C (f.eks. radiatorer). LEK 24 Kapitel 5 El-tilslutninger

27 Effektlåsning VVM 310 følger myndighedernes gældende byggeregler. Dette indebærer, at maks. effektudtag (maks. installeret el-effekt for opvarmning) kan låses i menu For derefter at ændre maks. effektudtag skal der udskiftes dele i produktet. Kapitel 5 El-tilslutninger 25

28 VVM 500 Tilslutningsmuligheder Effektovervågning Når mange el-forbrugere er tilsluttet i ejendommen, samtidig med at el-tilskuddet er i drift, er der risiko for, at ejendommens hovedsikringer går. El-kedlen har en indbygget effektovervågning, der styrer el-trinnene til eltilskuddet ved at omfordele strømmen mellem de forskellige faser eller alternativt koble fra ved overbelastning på en af faserne. Genindkobling sker, når det øvrige strømforbrug reduceres. Tilslutning af strømføler For at tilføre strøm skal der monteres en strømføler på hver af de indkommende faseledere til el-skabet. Dette gøres mest hensigtsmæssigt i el-skabet. Slut strømfølerne til en multileder i en indkapsling i direkte tilslutning til el-skabet. Brug en multileder med mindst 0,5 mm² fra indkapslingen til indendørsmodulet. Slut kablerne til indgangskortet (AA3) på klemme X4:1-4, hvor X4:1 er den fælles klemme for de tre strømfølere. Størrelsen på ejendommens hovedsikring indstilles i menu Inkommande el PEN L1 L 2 L 3 HUSK! Hvis en ekstern kontaktfunktion eller føler skal kobles til VVM 310, skal den anvendte indgangseller udgangsfunktion vælges i menu 5.4, se side 52. Mulige indgange på indgangskortet for disse funktioner er AUX1 (X6:9-10), AUX2 (X6:11-12), AUX3 (X6:13-14), AUX4 (X6:15-16) og AUX5 (X6:17-18). Valgbar udgang er AA3:X7. I eksemplet ovenfor anvendes indgang AUX1 (X6:9-10) og AUX2 (X6:11-12) på indgangskortet (AA3). HUSK! Nogle af følgende funktioner kan også aktiveres og der kan lægges en tidsplan for dem via menuindstillinger. Elcentral Värmepump Mulige valg for AUX-indgange Kontakt for ekstern blokering af tilskud Hvis der ønskes ekstern blokering af tilskud, skal denne tilsluttes på klemme X6 på indgangskortet (AA3), der sidder bag frontdækslet. Tilskuddet kobles fra ved at slutte en potentialfri kontaktfunktion til den indgang, der vælges i menu 5.4, se side 52. En sluttet kontakt betyder, at effekten er koblet fra. APH Eksterne tilslutningsmuligheder På indgangskortet (AA3) har VVM 310 softwarestyrede ind- og udgange til tilslutning af ekstern kontaktfunktion eller følere. Dette betyder, at når en ekstern kontaktfunktion eller føler sluttes til en af seks specialtilslutninger, skal den korrekte funktion vælges til den korrekte tilslutning i softwaren i VVM 310. Kontakt for ekstern blokering af varme Hvis der benyttes ekstern blokering af varme, kan denne sluttes til klemme X6 på indgangskortet (AA3), der sidder bag frontdækslet. Varmedriften kobles fra ved at slutte en potentialfri kontaktfunktion til den indgang, der vælges i menu 5.4, se side 52. Sluttet kontakt medfører blokeret varmedrift. Kontakt for aktivering af "midlertidig luksusindst." En ekstern kontaktfunktion kan sluttes til VVM 310 mhp. aktivering af varmtvandsfunktionen "midlertidig luksusindst.". Kontakten skal være potentialfri og sluttes til 26 Kapitel 5 El-tilslutninger

29 VVM 500 VVM 500 APH APH valgt indgang (menu 5.4, se side 52) på klemme X6 på indgangskortet (AA3). "midlertidig luksusindst." er aktiveret i den tid, når kontakten er tilsluttet. BEMÆRK Der kræves tilbehørskort, hvis flere funktioner skal sluttes til klemme X7, samtidig med at indikering af summealarm er aktiveret (se side 59). Kontakt for aktivering af "ekstern justering" En ekstern kontaktfunktion kan sluttes til VVM 310 til ændring af fremløbstemperaturen og dermed ændring af rumtemperaturen. Temperatur ændres i C, når kontakten er sluttet (hvis rumføleren er tilsluttet og aktiveret). Hvis rumføleren ikke er tilsluttet eller ikke aktiveret, indstilles den ønskede forandring af "temperatur" (forskydning varmekurve) med det valgte antal trin. Værdien kan indstilles mellem -10 og +10. klimaanlæg 1 Kontakten skal være potentialfri og sluttes til valgt indgang (menu 5.4, se side 52) på klemme X6 på indgangskortet (AA3). Indstilling for ændringsværdien udføres i menuen 1.9.2, "ekstern justering". klimaanlæg 2 til 4 Ekstern justering for klimaanlæg 2 til 4 kræver tilbehør (ECS 40). Se tilbehørets installatørhåndbog for installationsanvisninger. Mulige valg for AUX-udgang (potentialfrit skifterrelæ) Der er mulighed for ekstern tilslutning gennem en relæfunktion via et potentialfrit skifterrelæ (maks. 2 A) på indgangskortet (AA3), klemme X7. Valgbare funktioner for ekstern tilslutning: Visning af summealarm. Køleindstillingsvisning (kun hvis tilbehør for køling forefindes, eller hvis varmepumpen har en indbygget kølingsfunktion). Styring af cirkulationspumpe for varmtvandscirkulation. Ekstern cirkulationspumpe (for varmebærer). Ekstern skifteventil for varmtvand. Ekstern cirkulationspumpe, f.eks. ekstern pumpe- og shuntgruppe. Tilskud i serie på ladekreds. Billedet viser relæet i alarmindstilling. Hvis kontakten SF1 står i position " " eller " ", er relæet i alarmindstilling. Ekstern cirkulationspumpe, grundvandspumpe eller varmtvandscirkulationspumpe sluttes til summealarmrelæet i henhold til nedenstående billede. BEMÆRK Marker aktuelt el-skab med advarsel om ekstern spænding. HUSK! F1X45 Externt L N PE L N PE Relæudgangen må maks. belastes med 2 A (230V AC). Tilsluttes en af ovenstående til klemme X7, skal det vælges i menu 5.4, se side 52. Summealarm er valgt på forhånd fra fabrikken. Kapitel 5 El-tilslutninger 27

30 Tilslutning af tilbehør Vejledninger vedrørende tilslutning af tilbehør findes i den manual, der følger med tilbehøret. Se side 59 for en liste over det tilbehør, der kan anvendes til VVM Kapitel 5 El-tilslutninger

31 6 Igangsætning og justering Forberedelser 1. Kontroller, at kontakten (SF1) står i position " ". 2. Kontroller, at aftapningsventilen er helt lukket, samt at temperaturbegrænseren (FD1) ikke er udløst. Påfyldning og udluftning Påfyldning af varmtvandsspiral VVM Åbn en varmtvandshane i huset. 2. Åbn den eksternt monterede spærreventil. Denne ventil skal herefter være helt åben under drift. 3. Når vandet kommer ud af varmvandshanen, er varmtvandsspiralen fyldt, og hanen kan lukkes. Påfyldning af klimaanlægget 1. Åbn udluftningsventilen ((QM20)). 2. Åbn den eksternt monterede påfyldningsventil. Kedlen og resten af klimaanlægget fyldes med vand. 3. Luk udluftningsventilerne (QM20), når der ikke længere er luft i vandet, der kommer ud af den. Trykket begynder at stige på den eksternt monterede trykmåler efter et øjeblik. Når åbningstrykket for den eksternt monterede sikkerhedsventil nås, begynder den at slippe vand ud. Luk så påfyldningsventilen. 4. Åbn den eksternt monterede sikkerhedsventil, indtil trykket i VVM 310 falder til normalt arbejdsområde (ca. 1 bar), og kontroller, at der ikke er luft i systemet ved at dreje på udluftningsventilerne (QM20). Udluftning af klimasystemet 1. Afbryd strømtilførslen til VVM Udluft VVM 310 gennem udluftningsventilen (QM20) og resten af klimaanlægget gennem de pågældende udluftningsventiler. 3. Gentag påfyldning og udluftning, indtil al luft er fjernet, og det korrekte tryk er opnået. Kapitel 6 Igangsætning og justering 29

32 Tilslutning af cirkulationspumper Når systemet er fyldt med vand og udluftet, tilsluttes cirkulationspumpernes kontakter. Opstart og kontrol Startguide BEMÆRK Der skal være vand i klimaanlægget, før kontakten stilles på "". VVM Sæt anlæggets kontakt (SF1) i position "". 2. Følg vejledningen i startguiden på anlæggets display. Hvis startguiden ikke går i gang, når du starter anlægget, kan du starte den manuelt i menu5.7. TIP! Se side 33 for at få en mere detaljeret introduktion af anlæggets styresystem (manøvrering, menuer osv.). Igangsætning af Den første gang anlægget startes, sættes der en startguide i gang. Startguiden giver anvisninger om, hvad der skal udføres ved første opstart sammen med en gennemgang af anlæggets grundlæggende indstillinger. Startguiden sikrer, at opstarten sker korrekt, og kan derfor ikke springes over. Startguiden kan startes efterfølgende i menu 5.7. Under opstartsguiden køres omskifterventiler og shunten frem og tilbage for at hjælpe til med udluftning af VVM 310. HUSK! Så længe startguiden er aktiv, starter ingen af anlæggets funktioner automatisk. Guiden vil dukke op ved hver genstart af anlægget, indtil dette fravælges på sidste side. 30 Kapitel 6 Igangsætning og justering

33 Brug af startguiden A. B. Igangsætning uden varmepumpe Indendørsmodulet kan køres uden varmepumpe, dvs. udelukkende som elkedel til at producere varme og varmtvand, f.eks. inden varmepumpen er installeret. Der skal monteres en rørfobindelse mellem tilslutning, sammenkobling ind varmepumpe (XL8) og tilslutning, sammenkobling ud varmepumpe (XL9). Gå ind i menu Systemindstillinger, og aktiver varmepumpe. BEMÆRK Vælg driftsindstilling auto eller manuelt når indendørsmodulet igen skal køres med varmepumpe. C. D. A. Side Her kan du se, hvor langt du er kommet i startguiden. For at bladre mellem siderne i startguiden gør du følgende: 1. Drej håndhjulet, indtil en af pilene i øverste venstre hjørne (ved sidenummeret) bliver markeret. 2. Tryk på OK-knappen for at skifte mellem siderne i startguiden. B. Navn og menunummer Her læser du, hvilken menu i styresystemet denne side i startguiden er baseret på. Cifrene i parentes er menuens nummer i styresystemet. Vil du læse mere om den pågældende menu, læser du enten i dennes hjælpemenu eller i installatørhåndbogen fra side 37. C. Alternativ/indstilling Her foretager du indstillinger til systemet. D. Hjælpemenu Mange menuer har et symbol, der viser, at der er adgang til ekstra hjælp. For at åbne hjælpeteksten: 1. Marker hjælpesymbolet ved at dreje på håndhjulet. 2. Tryk på OK-knappen. Hjælpeteksten består ofte af flere vinduer, som du kan bladre imellem ved hjælp af håndhjulet. Kapitel 6 Igangsætning og justering 31

34 Pumpehastighed Begge cirkulationspumper i VVM 310 er frekvensstyrede og indstiller sig selv ved hjælp af styring og ud fra varmebehov. I menuen er der to driftsindstillinger for cirkulationspumperne, "manuel" og "auto". Hvis "auto" er valgt, reguleres cirkulationspumperne automatisk efter varme- og varmtvandsbehov. LEK Tillgängligt tryck [kpa] 60 Tillgängligt tryck cirkulationspump, GP Flöde (liter/timme Tillgängligt tryck cirkulationspump, GP12 Tillgängligt tryck [kpa] Flöde (liter/timm Efterjustering, udluftning I den første tid frigives der luft fra radiatorvandet, og det kan være nødvendigt at foretage udluftning. Hvis der høres en boblende lyd fra klimaanlægget, kræves der yderligere udluftning af hele systemet. Udluftning af anlægget sker gennem udluftningsventilerne (QM20). Ved udluftning skal VVM 310 være slukket. 32 Kapitel 6 Igangsætning og justering

35 7 Styring - Introduktion Displayenhed F Kontakt (SF1) Kontakten har tre positioner: Tændt () Standby ( ) Nøddrift ( ) Nøddrift må kun anvendes i tilfælde af fejl i indendørsmodulet. I denne indstilling slukkes kompressoren, og el-patronen går i gang. Indendørsmodulets display er slukket, og statuslampen lyser gult. A B C D E Display På displayet vises anvisninger, indstillinger og driftsinformationer. Ved hjælp af det tydelige display og et brugervenligt menusystem kan du nemt navigere mellem forskellige menuer og muligheder for at indstille den komfort eller få de informationer, du ønsker. Statuslampe Statuslampen viser indendørsmodulets status. Den: lyser grønt ved normal funktion. lyser gult, når nøddrift er aktiveret. lyser rødt i tilfælde af udløst alarm. OK-knap OK-knappen bruges til følgende: bekræft valg af undermenu/alternativ/indstillet værdi/side i startguiden. Tilbage-knap Tilbage-knappen anvendes til at: Tilbage til forrige menu. Fortryde en indstilling, som ikke er bekræftet. Håndhjul Håndhjulet kan drejes til højre eller venstre. Du kan: flyt rundt i menuerne og mellem de forskellige alternativer. Øg eller reducer værdierne. Skift side i visning af flere sider (f.eks. hjælpetekster og serviceinfo). Kapitel 7 Styring - Introduktion 33

36 Menusystem Når lågen til indendørsmodulet åbnes, vises menusystemets fire hovedmenuer samt grundinformationen på displayet. Symboler på displayet Følgende symboler kan dukke op på displayet under drift. Symbol Beskrivelse Dette symbol vises ved informationstegnet, hvis der findes information i menu 3.1, som du bør være opmærksom på. Menu 1 - INDEKLIMA Indstilling af og tidsplan for indeklimaet. Se side 37. Menu 2 - VARMT VAND Indstilling af og tidsplan for varmtvandsproduktionen. Se side 42. Menu 3 - INFO Visning af temperatur og andre driftsinformationer samt adgang til alarmloggen. Se side 44. Disse to symboler viser, om kompressoren i udedelen eller tilskud er blokeret i VVM 310. Disse kan f.eks. være blokeret afhængigt af, hvilken driftsindstilling der er valgt i menu 4.2, hvis blokering er planlagt i menu eller hvis der er opstået en alarm, der blokerer en af dem. Blokering af kompressor. Blokering af tilskudsvarme. Dette symbol viser, om luksusindstilling for varmtvand er aktiveret. Dette symbol viser, om solvarme er aktiv. Tilbehør er nødvendigt. Dette symbol viser om "ferieindstilling" er aktiveret i menu 4.7. Menu 4 - MIT ANLÆG Indstilling af tid, dato, sprog, display, driftsindstilling mm. Se side 45. Menu 5 - SERVICE Avancerede indstillinger. Slutbrugeren har ikke adgang til disse indstillinger. Menuen bliver synlig ved at trykke på Tilbage-knappen i 7 sekunder. Se side Kapitel 7 Styring - Introduktion

37 Betjening For at flytte markøren drejes håndhjulet til højre eller venstre. Den markerede position er lys og/eller har en opadvendt fane. Valg af menu Vælg en hovedmenu for at komme videre i menusystemet ved at markere den og derefter trykke på OK-knappen. Det åbner et nyt vindue med undermenuer. Vælg en af undermenuerne ved at markere den. Tryk derefter på OK-knappen. Indstilling af en værdi Vælg alternativ I en menu med alternativer vises det valgte alternativ med et grønt flueben. Vælg et andet alternativ: 1. Markér det alternativ, du ønsker skal gælde. Et af alternativerne er forvalgt (hvidt). 2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte det valgte alternativ. Det valgte alternativ får et grønt flueben. Indstilling af en værdi: 1. Markér den værdi ved hjælp af håndhjulet, som du vil indstille. 2. Tryk på OK-knappen. Værdiens baggrund bliver grøn, og det betyder, at du er kommet til indstillingspositionen. 3. Drej håndhjulet til højre for at øge værdien eller til venstre for at reducere den. 4. Tryk på OK-knappen for at bekræfte den indstillede værdi. Tryk på Tilbage-knappen for at fortryde og gå tilbage til den oprindelige værdi. Kapitel 7 Styring - Introduktion 35

38 Gennemse mellem vinduer En menu kan bestå af flere vinduer. Drej håndhjulet for at bladre mellem vinduerne. Bladre mellem vinduer i startguiden 1. Drej håndhjulet, indtil en af pilene i øverste venstre hjørne (ved sidenummeret) bliver markeret. 2. Tryk på OK-knappen for at springe mellem punkterne i startguiden. Hjælpemenu Mange menuer har et symbol, der viser, at der er adgang til ekstra hjælp. For at åbne hjælpeteksten: 1. Marker hjælpesymbolet ved at dreje på håndhjulet. 2. Tryk på OK-knappen. Hjælpeteksten består ofte af flere vinduer, som du kan bladre imellem ved hjælp af håndhjulet. 36 Kapitel 7 Styring - Introduktion

39 8 Styring - Menuer Menu 1 - INDEKLIMA 1 - INDEKLIMA temperatur ventilation Oversigt tidsplan avanceret varme ventilation varmekurve ekstern justering min. fremløbstemp rumfølerindstillinger ventilatorreturtid egen kurve punktforskydning Undermenuer Til menuen INDEKLIMA er der flere undermenuer. Til højre for menuerne på displayet vises der statusinformationer for den viste menu. temperatur Indstilling af temperatur til klimaanlæg. Statusinformationen viser de indstillede værdier for klimaanlægget. tidsplan Tidsplan for varme. Statusinformationen "indstillet" vises, hvis du har indstillet en tidsplan, der bare ikke er aktiv lige nu. "ferieindstilling" vises, hvis en ferieindstilling er aktiv samtidig med en tidsplan (da feriefunktionen har højere prioritet). "aktiv" vises, hvis en del af tidsplanen er aktiv, ellers vises "fra". avanceret Indstilling af varmekurve, justering med ydre kontakt, minimumsværdi for fremløbstemperatur, egen kurve og punktforskydning. Menu temperatur Hvis huset har flere klimaanlæg, vises det på displayet med et termometer for hvert anlæg. Indstilling af temperaturen (med rumføler installeret og aktiveret): Indstillingsområde: 5-30 C Fabriksindstilling: 20 Indstilling af temperaturen (uden aktiveret rumføler): Indstillingsområde: -10 til +10 Fabriksindstilling: 0 Displayet viser den indstillede varmeværdi (kurveforskydning). For at øge eller sænke indetemperaturen skal du øge eller reducere værdien på displayet. Anvend håndhjulet til indstilling af en ny værdi. Bekræft den nye indstilling ved at trykke på OK-knappen. Det antal trin, som værdien skal ændres for at medføre en grads forandring af indetemperaturen, afhænger af husets varmeanlæg. Med gulvvarme kræves der måske et trin, mens et radiatoranlæg kræver tre trin. Indstil den ønskede værdi. Den nye værdi vises på højre side af symbolet på displayet. HUSK! En forøgelse af rumtemperaturen kan bremses af termostaterne på radiatorerne eller gulvvarmen. Åbn derfor termoventilerne helt, bortset fra i de rum, hvor du ønsker en lavere temperatur, f.eks. i soveværelser. Værdien på displayet vises som en temperatur i C, hvis varmesystemet styres af en rumføler. Rumtemperaturen ændres ved at indstille den ønskede temperatur på displayet ved hjælp af håndhjulet. Bekræft den nye indstilling ved at trykke på OK-knappen. Den nye temperatur vises til højre for symbolet på displayet. Kapitel 8 Styring - Menuer 37

40 TIP! Vent et døgn, før du foretager en ny indstilling, så rumtemperaturen når at stabilisere sig. Øg kurvens hældning et trin i menu 1.9.1, når det er koldt udenfor, og rumtemperaturen er for lav. Sænk kurvens hældning et trin i menu 1.9.1, når det er koldt udenfor, og rumtemperaturen er for høj. Hæv værdien et trin i menu 1.1, når det er varmt udenfor, og rumtemperaturen er for lav. Sænk værdien et trin i menu 1.1, når det er varmt udenfor, og rumtemperaturen er for høj. System: Her vælges, hvilket klimaanlæg den aktuelle tidsplan gælder for. Dette alternativ vises kun, hvis der findes mere end ét klimaanlæg. Dag: Her vælges den dag/de dage i ugen, hvor tidsplanen skal gælde. For at slette tidsplanen en bestemt dag skal tiden for den pågældende dag nulstilles ved at indstille starttiden til det samme som stoptiden. Hvis linjen "alle" anvendes, indstilles alle dagene i perioden efter den linje. Tidsperiode: Her vælges starttid og stoptid for tidsplanens valgte dag. Justering: Her indstilles det, hvor meget varmekurven skal ændres i forhold til menu 1.1 i tidsplanen. Hvis der er installeret rumføler, indstilles den ønskede rumtemperatur i C. Menu tidsplan I menuen tidsplan lægges der en tidsplan for indeklimaet (varme) for hver ugedag. Man kan også lægge en tidsplan for en længere tid i en valgbar periode (ferie) i menu 4.7. Menu varme Her kan du lægge en tidsplan for forøgelse eller reduktion af temperaturen i huset i op til tre forskellige perioder om dagen. Hvis rumføleren er installeret og aktiveret, indstilles den ønskede rumtemperatur ( C) for perioden. Uden en aktiveret rumføler, indstilles ønsket ændring (af indstillingen i menu 1.1). En ændring på en grad af rumtemperaturen kræver ca. et trin for gulvvarme og to til tre trin for et radiatorsystem. Hvis to forskellige indstillinger kolliderer, markeres det med et rødt udråbstegn for enden af linjen. TIP! Hvis du vil lægge en tilsvarende tidsplan for alle ugens dage, kan du begynde med at sætte et flueben i "alle" og derefter ændre de ønskede dage. HUSK! Hvis stoptiden ligger før starttiden, betyder det, at perioden strækker sig over midnat. Tidsplanen starter altid den dag, hvor starttiden er indstillet. Forandring af temperaturen i huset tager lang tid. F.eks. vil korte perioder kombineret med gulvvarme ikke give en mærkbar forandring i rumtemperaturen. Menu avanceret Menu avanceret har orange tekst og er beregnet til avancerede brugere. Denne menu har flere undermenuer. varmekurve Indstilling af varmekurvens hældning ekstern justering Indstilling af varmekurvens forskydning, når ydre kontakt er tilsluttet. min. fremløbstemp. Indstilling af den mindst tilladte fremløbstemperatur. rumfølerindstillinger Indstillinger for rumføleren. egen kurve Indstilling af egen varmekurve. punktforskydning Indstilling af varmekurvens forskydning ved en specifik udetemperatur. Skema: Her vælges det skema, der skal ændres. Aktiveret: Her aktiveres tidsplanen for den valgte periode. Indstillede tider påvirkes ikke af deaktivering. 38 Kapitel 8 Styring - Menuer

41 Menu varmekurve HUSK! Ved finjustering af indetemperaturen skal varmekurven i stedet forskydes op- eller nedad, og det gøres i menu 1.1 temperatur. Kurveforskydning C 70 Förskjuten värmekurva 60 varmekurve Indstillingsområde: 0-15 Fabriksindstilling: 9 I menuen varmekurve kan du se den såkaldte varmekurve for dit hus. Varmekurvens opgave er at sikre en ensartet indetemperatur uanset udetemperaturen og dermed energibesparende drift. Det er ud fra denne varmekurve, at indendørsmodulets computerstyring fastlægger temperaturen på vandet til varmesystemet, fremløbstemperaturen, og dermed indetemperaturen. Du kan her vælge varmekurve og også aflæse, hvordan fremløbstemperaturen ændres ved forskellige udetemperaturer. Kurvehældning C Brantare kurvlutning C UTETEMPERATUR En forskydning af varmekurven betyder, at fremløbstemperaturen ændres lige meget for alle udetemperaturer, f.eks. at en kurveforskydning på +2 trin øger fremløbstemperaturen med 5 C ved alle udetemperaturer. Fremløbstemperatur maks.- og min.-værdier C Maximivärde Minimivärde C UTETEMPERATUR Varmekurvens hældning viser, hvor mange grader fremløbstemperaturen skal øges/sænkes, når udetemperaturen falder/stiger. En højere kurvehældning medfører en højere fremløbstemperatur ved en bestemt udetemperatur. Den optimale kurvehældning afhænger af stedets klimaforhold, om huset har radiatorer eller gulvvarme, og hvor godt huset er isoleret. Varmekurven indstilles ved installation af varmeanlægget, men skal eventuelt efterjusteres. Derefter behøver varmekurven normalt ikke ændres C UTETEMPERATUR Da fremløbstemperaturen ikke kan beregnes højere end den indstillede maks.-værdi eller lavere end den indstillede min.-værdi, flader varmekurven ud ved disse temperaturer. HUSK! Ved gulvvarmesystemer, skal maks. fremløbstemp. normalt indstilles mellem 35 og 45 C. Forhør dig om maks. overfladetemperatur for dit gulv hos din montør/gulvleverandør. Tallet længst ude på kurven angiver kurvens hældning. Tallet ved siden af termometeret angiver kurveforskydningen. Anvend håndhjulet til indstilling af en ny værdi. Bekræft den nye indstilling ved at trykke på OK-knappen. Kapitel 8 Styring - Menuer 39

42 40 Kurve 0 er en egen varmekurve genereret i menu Valg af en anden varmekurve (kurvehældning): BEMÆRK Hvis der kun er ét varmesystem, er kurvens nummer allerede markeret, når menuvinduet åbnes. 1. Vælg det system (hvis der er flere end ét), hvor varmekurven skal ændres. 2. Når du har bekræftet valg af systemet, bliver varmekurvens nummer markeret. 3. Tryk på OK-knappen for at åbne for indstillingen. 4. Vælg en ny varmekurve. Varmekurverne er nummereret fra 0 til 15, idet et højere tal giver kraftigere hældning og højere fremløbstemperatur. Varmekurve 0 betyder, at egen kurve (menu 1.9.7) anvendes. 5. Tryk på OK-knappen for at afslutte indstillingen. Aflæsning af en varmekurve: 1. Drej håndhjulet, så ringen på akslen med udetemperaturen markeres. 2. Tryk på OK-knappen. 3. Følg den grå linje op til varmekurven og ud til venstre for at aflæse værdien for fremløbstemperaturen ved valgt udetemperatur. 4. Du kan nu foretage aflæsninger af forskellige temperaturer ved at dreje håndhjulet til højre eller venstre og aflæse fremløbstemperaturen. 5. Tryk på OK- eller Tilbage-knappen for at forlade aflæsningen. TIP! Vent et døgn, før du foretager en ny indstilling, så rumtemperaturen når at stabilisere sig. Øg kurvens hældning et trin, når det er koldt udenfor, og rumtemperaturen er for lav. Sænk kurvens hældning et trin, når det er koldt udenfor, og rumtemperaturen er for høj. Øg kurveforskydningen et trin, når det er varmt udenfor, og rumtemperaturen er for lav. Sænk kurvens forskydning et trin, når det er varmt udenfor, og rumtemperaturen er for høj. Menu ekstern justering klimaanlæg Indstillingsområde: -10 til +10 eller ønsket rumtemperatur, hvis der er installeret en rumføler. Fabriksindstilling: 0 Kapitel 8 Styring - Menuer Ved at tilslutte en udvendig kontakt, f.eks. en rumtermostat eller et koblingsur, kan man midlertidigt eller periodisk hæve eller sænke rumtemperaturen. Varmekurvens forskydning ændres med det antal trin, der er valgt i menuen, når kontakten er slået til. Hvis rumføleren er installeret og aktiveret, indstilles den ønskede rumtemperatur ( C). Hvis der findes mere end ét klimaanlæg kan indstillingen foretages separat for hvert system. Menu min. fremløbstemp. klimaanlæg Indstillingsområde: 5-70 C Fabriksindstilling: 20 C Her indstiller du den laveste temperatur på fremløbtemperaturen til klimaanlægget. Det betyder, at VVM 310 aldrig beregner en lavere temperatur end den indstillede. Hvis der findes mere end ét klimaanlæg kan indstillingen foretages for hvert anlæg. TIP! Hvis man f.eks. har en kælder, hvor man altid vil have lidt varme på, også om sommeren, kan man øge værdien. Det kan også være nødvendigt at hæve værdien i "stop af varme" menu "autoindstilling". Menu rumfølerindstillinger faktor system Indstillingsområde: 0,0-6,0 Fabriksindstilling: 2,0 Her kan du aktivere rumføler til styring af rumtemperaturen. Du kan også indstille en faktor, der bestemmer, hvor meget fremløbstemperaturen skal påvirkes af forskellen mellem den ønskede rumtemperatur og den aktuelle rumtemperatur. En højere værdi giver en større forandring af varmekurvens indstillede forskydning. Hvis der er installeret flere klimaanlæg, kan ovenstående indstillinger foretages for de pågældende systemer. Menu egen kurve fremløbstemp. Indstillingsområde: 0 80 C Her kan du ved særlige behov oprette din egen varmekurve ved at indstille ønskede fremløbstemperaturer ved forskellige udetemperaturer.

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1428-4 231169 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1338-4 431226 APH

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1338-4 431226 APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1338-4 431226 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1219-3 431226 APH

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1219-3 431226 APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1219-3 431226 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 27. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1452-3 231339

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1452-3 231339 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1452-3 231339 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1210-1 031828 LEK

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1210-1 031828 LEK Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1210-1 031828 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1536-5 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 5 El-installation 14 Sikkerhedsinformation 2 Følere 14 2 Levering og håndtering Transport 5 5

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1325-2 231742 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 23. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 20

Brugerhåndbog NIBE SMO 20 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1322-1 231743 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 8. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500

Installatørhåndbog NIBE VVM 500 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1705-8 431226 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1214-2 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1546-3 231745 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1549-3 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Landespecifik information Kontaktoplysninger Et

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1624-4 231745 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1336-1 231339

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1336-1 231339 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1336-1 231339 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK

Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1436-2 231744 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 28. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1245

Brugerhåndbog NIBE F1245 Brugerhåndbog Bjergvarmepumpe LEK AHB DK 0927-1 031316 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog AXC 30

Installatørhåndbog AXC 30 LEK Installatørhåndbog AXC 0 Tilbehør IHB DK - Indholdsfortegnelse Generelt Indhold Komponentplacering Fælles el-tilslutning Tilslutning af kommunikation Tilslutning af strømforsyning Shuntstyret tilskudsvarme

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1245

Brugerhåndbog NIBE F1245 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231608 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 320

Brugerhåndbog NIBE VVM 320 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1336-1 231327 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1338-2 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Installatørhåndbog S40. Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 LEK

Installatørhåndbog S40. Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 LEK Installatørhåndbog S40 Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 25. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul AHB DK 0933-1 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 6 2

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 310

Brugerhåndbog NIBE VVM 310 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1308-2 231170 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 13. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F370

Brugerhåndbog NIBE F370 Brugerhåndbog Boligventilationsvarmepumpe LEK AHB DK 1034-1 031555 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 (S) 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 05

Brugerhåndbog NIBE SMO 05 LEK Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK 1147-1 031893 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 310

Brugerhåndbog NIBE VVM 310 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1428-4 231170 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F370

Brugerhåndbog NIBE F370 Brugerhåndbog Boligventilationsvarmepumpe LEK UHB DK 1338-1 231480 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Tilslutninger 14 Sikkerhedsinformation 2 6 Igangsætning og justering 19 2 Levering og håndtering Transport

Læs mere

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK

Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der findes en detaljeret

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-3 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 32. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog METROAIR 320. Indendørs modul 08: IHB DK APH

Installatørhåndbog METROAIR 320. Indendørs modul 08: IHB DK APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH 08:942-1408 IHB DK 1336-1 231339 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK LEK LEK Installatørhåndbog Tilbehør IHB DK - 09 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-1 231379 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 3. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER MBFPC. Jordvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog METROSAVER MBFPC. Jordvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog METROSAVER MBFPC Jordvarmepumpe LEK 08.943-1505 IHB DK 1526-3 331360 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut)

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031615 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031615 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031615 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 41. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231520 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK Installatørhåndbog Bjergvarmepumpe LEK IHB DK 0927-1 031317 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320

Installatørhåndbog NIBE VVM 320 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1524-4 231339 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1335-1 231521 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog METROSAVER MB

Brugerhåndbog METROSAVER MB Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1112-1 431109 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 8. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1110-2 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2026

Brugerhåndbog NIBE F2026 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1244-2 031866 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Serienummer 5 Kontaktinformation 6 F2026 - Et godt valg

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1245

Brugerhåndbog NIBE F1245 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK AHB DK 1018-1 031616 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1436-2 231745 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Installatørhåndbog METROAIR 330. Indendørs modul IHB DK MA330 08:

Installatørhåndbog METROAIR 330. Indendørs modul IHB DK MA330 08: Installatørhåndbog Indendørs modul IHB DK MA330 08:960-1609 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1335-2 (S) 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1210-1 031827 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1210-1 031827 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1210-1 031827 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 6 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog S20. Styremodul 08: IHB DK LEK

Installatørhåndbog S20. Styremodul 08: IHB DK LEK Installatørhåndbog S20 Styremodul 08:939-1408 IHB DK 1344-3 231742 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 23. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231669

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231669 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231669 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktier på side 32. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Brugerhåndbog GS-6 PC

Brugerhåndbog GS-6 PC Brugerhåndbog GS-6 PC Jordvarmepumpe LEK GS-6 PC OE944-1509 UHB DK 152 3-1 331361 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Brugerhåndbog AG-DW10

Brugerhåndbog AG-DW10 Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK 1637-2 M11960 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Sikkerhedsanvisninger Genvinding Serienummer et godt valg 2 Konstruktion Display

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255

Installatørhåndbog NIBE F1255 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1546-5 231521 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER MB. Jordvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog METROSAVER MB. Jordvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 231732 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040

Brugerhåndbog NIBE F2040 LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1512-3 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Kontaktoplysninger F2040 - Et

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul UHB DK

Brugerhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul UHB DK Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1524-5 231170 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 20

Brugerhåndbog NIBE SMO 20 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1624-5 231743 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog. Kompakt styring. Tilbehør. 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 LEK LEK

Brugerhåndbog. Kompakt styring. Tilbehør. 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 LEK LEK LEK LEK Brugerhåndbog Kompakt styring Tilbehør 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1314-3 (S) 231273

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1314-3 (S) 231273 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1314-3 (S) 231273 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 7 Medfølgende komponenter

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1155. Jordvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog NIBE F1155. Jordvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1335-1 231555 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 28. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 320

Brugerhåndbog NIBE VVM 320 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1613-4 231327 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1644-6 231520 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F370. Boligventilationsvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog NIBE F370. Boligventilationsvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog Boligventilationsvarmepumpe LEK IHB DK 1034-1 031554 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 38. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1411-3 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1431-3 231520 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK LEK

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK LEK LEK LEK Installatørhåndbog Tilbehør IHB DK - 09 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1245

Brugerhåndbog NIBE F1245 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1607-3 231608 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1314-3 231273 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 7 Medfølgende komponenter

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR :

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR : VARMEPUMPE 08:928-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 6-8-10 08:928 Quickguide til VVS installatøren 1. Kontroller at METROAIR 6/8/10 leverancen består af Varmepumpe Fleksible slanger 2 stk.

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245

Installatørhåndbog NIBE F1245 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 16021 331487 Kvikguide Navigering Okknap (bekræft/vælg) Tilbageknap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145

Installatørhåndbog NIBE F1145 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 16021 331508 Kvikguide Navigering Okknap (bekræft/vælg) Tilbageknap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A 03 2010 5042 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme er en pumpe- og shuntgruppe, som er beregnet til brug ved installation af Uponor Gulvvarmesystem. Uponor Push 23A leverer

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere