Den udvidede koncertoplevelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den udvidede koncertoplevelse"

Transkript

1 Den udvidede koncertoplevelse Denne artikel er skrevet på baggrund af produktspecialet i oplevelsesøkonomi v/ Aarhus Universitet: Den udvidede koncertoplevelse. Specialet er udarbejdet af Cand. Mag. i Oplevelsesøkonomi Peter Boesen og Cand. Mag. i Oplevelsesøkonomi Stefan Rasmussen i samarbejde med Volcano Management. Innovativ tænkning i musikbranchen Musikbranchen er i krise! Sådan har det lydt i snart 10 år. Forbrugerne downloader illegalt og cd-salget falder drastisk. Musik strømmer som rindende vand ud gennem alle teknologiske kanaler, og ingen gider betale for varen. Jævnligt er der polemik i musikpressen om den såkaldte krise. Men ikke alle i musikbranchen er enige om, hvorvidt der overhovedet er en krise. Denne polemik var det indledende incitament til overhovedet at gå ind i dette felt og påbegynde dette projekt. Forfatternes synspunkt er dog ikke at se musikbranchen som et kriseramt felt, men at se det som et felt, der er værd at kigge nærmere på med henblik på at skabe nye forretningsområder og åbne op for innovation. Vi forsøger på vores egen måde at bevæge os ind i feltet og undersøge det ud fra vores faglighed. Specialet søger at producere en oplevelsesbaseret intervention i den danske musikbranche som arena. Målet er at skabe et fundament for nye potentialer og innovativ tænkning igennem arbejdet med oplevelsesøkonomi og entrepreneurielle processer. Fokus i denne proces er i særdeleshed at række ud, og ikke bare at analysere verden på afstand, men også at være foretagsom og med stor ihærdighed at arbejde med verden. Konsekvensen af dette fokus er, at det er yderst vigtigt, både at inkludere aktørerne i musikbranchen, samt musikforbrugeren i denne proces, da det er mellem disse to parter at udvekslingen af musik foregår. For at opnå dette, introduceres der en teoretisk model for arbejdet med innovation og entrepreneurship. Denne model, kaldet modellen for den entrepreneurielle designproces, er baseret på teorier og metoder hentet fra Effectuation (Sara

2 Sarasvathy: 2001), Disclosing (Spinosa, Flores & Dreyfrus: 1997) og Participatory Design (Löwgren og Stolterman: 2007). Modellen er rygraden for processen og fungerer som en guideline i et kaotisk udgangspunkt, hvor det teoretiske og metodiske fundament er, ikke at have et givent mål, men at lade entrepreneurens givne midler, samt disharmonier i verden bestemme hvilken retning der skal tages. Branchen og brugerne Fra vores interviews med nøgleaktører i den danske musikbranche kan vi skitsere nogle tendenser, som etablerer en diskurs, som branchen arbejder under. Branchen står overfor en udfordring i at tilpasse sig helt nye markedsvilkår. Branchen søger at løse denne udfordring, men er presset af manglende ressourcer og hård intern konkurrence, hvor alle forsøger at tage markedsandele fra alle. Musikbranchen har svært ved at positionere sig som den styrende faktor og har ladet initiativet være op til brugerne. Så længe det er brugerne, der sætter dagsordenen, og branchen blot kopierer og forsøger at overtage de produkter, som brugerne har udviklet, vil branchen konstant være et skridt bagefter. Musikbranchen har forstået at brugeren skal tages alvorligt, hvilket for eksempel ses i branchens store fokus på forskellige medieplatforme og i forsøget på at give brugeren den letteste adgang til musikken. Denne strategi tager overordnet udgangspunkt i en praktisk funktionel service overfor brugerne. Men kender de nok til brugernes reelle adfærd med musik? På baggrund af brugerundersøgelser har vi set, at brugere har en lang række måder at bruge og opleve musik på. Musik er mere end digitale løsninger og tilgængelighed. Og musik er mere end kunst. Der udfolder sig mange kulturelle praksisser hverdagslige og ekstraordinære omkring musik. Specialets studier viser hvordan musik og koncertbegivenheden bliver brugt af brugeren til at etablere sociale forbindelser og fællesskaber hvordan musik virker som en form for kommunikation til at vise andre ens egen smag og afsmag hvordan musik bruges til at forme ens egen identitet hvordan musik bruges som kilde til, og katalysator for minder og hvordan musik har en bemærkelsesværdig evne til at

3 fungere som et transformationsværktøj, for blot at nævne nogle få. Alle disse praksisser er forankret i basale kulturelle behov: Et menneske har behov for at opbygge en identitet, behov for social interaktion, behov for det ægte og autentiske, behov for at kunne kommunikere og mennesket har praktiske funktionelle behov. Adfærden og de praksisser der udspiller sig i forbindelse med musikforbrug dækker disse basale kulturelle behov. Disharmonien i branchen Specialet bygger på det perspektiv at en mindeværdig oplevelse har kvaliteten af tre faser: forventning, selve begivenheden og erindringen. I hver fase er der forskellige kulturelle praksisser der udfolder sig, som en oplevelsesbaseret branche som musikbranchen, kan udforske og kapitalisere på. En koncertbegivenhed indeholder også disse tre faser. Data fra specialets undersøgelser viser at disse mange kulturelle praksisser materialiserer sig som forbrugerskabte berøringsfalder eller touchpoints med koncerten. Touchpoints er placeret der hvor forbrugerne af dem selv trækker på selve koncertoplevelsen (plakater, personlige invitationer, billetkøbet, aftaler med venner (inkl. logistik), anmeldelser fra andre koncerter, samtaler, playlister, forfester, anbefalinger fra venner, efterfester etc.). Anken er at musikbranchen skal skabe services og produkter som responderer og underbygger disse touchpoints. I dag har den danske musikbranche nærmest intet fokus på dette. Dette er en iøjnefaldende diskrepans og der ses et uudnyttet potentiale for innovation i musikbranchen ved at arbejde med denne disharmoni: Musikbranchen tænker kun funktionelle brugerbehov ind i deres produkter. Brugernes mangfoldige betydningstillæggelser, brug og kulturelle samt kreative praksisser i forbindelse med musik har ikke fokus. I dette projekt har vi undersøgt mulighederne for at arbejde oplevelsesøkonomisk med billetkøb til koncerter. Dette skete på baggrund af Volcano Managements (en uafhængig musik management virksomhed baseret i København, og som repræsenterer nogle af Danmarks førende kunstnere og producere indenfor genrerne

4 rock, elektronisk og alternative) indtræden i projektet med ønsket om selv at have en billetkøbsplatform og samtidig udbyde andre produkter i tillæg til billetkøbet. Dette ønske fra Volcano Management fusionerede vi med vores initiale disharmoni og det formede projektets anomali: I dag er billetkøbsoplevelse en ren funktionsydelse, som består i en praktisk adgang til at købe billetten og modtage den. Brugernes andre behov samt kulturelle og kreative praksisser findes ikke i billetkøbsoplevelsen. Specialet søger derfor at udforske hvordan denne anomali kan løses. Igennem midlerne i entrepreneurship, appreciativ dialog (Kahane: 2007, og Hornstrup & Loehr-Petersen: 2003) og i kollaborationen med samarbejdspartneren Volcano Management, samt brugerinvolvering igennem workshops med en brugerdreven agenda, dannes der en basis for intervention. Denne intervention konstituerer sig i et produkt, som er det endelige resultat af denne proces. Konceptet den udvidede koncertoplevelse På baggrund af specialets studier formes der et koncept kaldet den udvidede koncertoplevelse. Studierne omhandler hvordan brugerne konsumerer og oplever koncertbegivenheden, og hvordan forløbet af en række forskellige touchpoints forbundet med koncerten både før, under og efter selve begivenheden kan starte med billetkøbet og løbende forme en samlet mindeværdig oplevelse. Den udvidede koncertoplevelse er et koncept der opfordrer udbyderen af en koncert til at understøtte brugernes kulturelle praksis. Konceptet introducerer en måde hvorpå man kan gentænke og ekspandere oplevelsen af en koncert, på en sådan måde at brugerne ikke kun oplever koncerten på selve koncertdagen, men også har meningsfyldte oplevelser i forløbet op til og efter koncertbegivenheden. Den føromtalte viden om basale kulturelle behov arbejdes ind i et værktøj: et matrix over brugernes behov som er designet til at hjælpe for eksempel Volcano Management med at udvikle add ons (tillægsprodukter og services) til

5 koncertbegivenheden. Disse add ons skal desuden, jævnfør de førnævnte tre faser i en oplevelse, placeres før, under og efter koncertbegivenheden. Dette vil forlænge og understøtte den samlede koncertoplevelse. Ved at gøre dette vil koncertudbyderen konfrontere behovene som allerede eksisterer blandt brugerne, men også intensivere, og i højere grad muliggøre brugernes chance for at få en mindeværdig oplevelse. Det endelige produkt-resultat af denne proces er en manual for den udvidede koncertoplevelse. Denne manual indeholder de tre værktøj, der er blevet udarbejdet igennem tæt samarbejde med Volcano Management og brugerne. Det første er mindsettet, som forklarer de tre faser i en mindeværdig oplevelse. Det andet er behovsmatrixen, som er et let læseligt overblik over de basale kulturelle og funktionelle behov, som brugerne af en koncert har. Det tredje værktøj er add on porteføljen, som er en lang liste af idéer til add ons en liste som er resultatet af workshops med Volcano management og brugerne denne portefølje kan fungere som et inspirationskatalog for udvikling af yderligere add ons. Koncertudbyderen kan udvide og intensivere koncertoplevelsen for brugeren ved brug af denne manual. Eksempelvis ved at udbyde nye oplevelsesprodukter (add ons) via et billetkøb, gennem andre kanaler og på selve koncertaftenen. Oplevelsesprodukter som understøtter forventning og/eller erindring og desuden imødekommer brugerbehov. Manualen kan ligeledes fungere som et cost/benefit værktøj: Jo flere behov et add on opfylder jf. behovsmatrixen, jo bedre. Derved kan man bestemme pris, ressourcer og tid (costs) sammenlignet med rækkevidden og det oplevelsesintensiverende potentiale som et add on har (benifits). Ud fra dette kan man anslå om en realisering af et add on er arbejdet værd. Manualen er designet til at være en guide til innovation i en virksomhed som Volcano Management, som på en daglig basis skal finde nye måder hvorpå de kan interagere med musikforbrugerne. Et langsigtet mål for konceptet er ikke kun at ændre praksis i musikbranchen i forbindelse med at arbejde med koncertbegivenheden, men også at ændre brugernes praksis. Konceptet tydeliggør den praksis brugerne har, overfor brugerne selv, og denne tydeliggørelse kan resultere i en større brugeropmærksomhed mod at få en

6 mindeværdig oplevelse, og derfor skabe nye forbrugerkrav i forbindelse med eksempelvis koncertoplevelsen. Specialet, dets undersøgelser og selve manualen for den udvidede koncertoplevelse kan studeres yderligere via dette link:

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Strategi og handlingsplan: Brug brugerne i biblioteket - udviklet i projektet "Brugerdrevet innovation som udviklingskraft"

Strategi og handlingsplan: Brug brugerne i biblioteket - udviklet i projektet Brugerdrevet innovation som udviklingskraft Strategi og handlingsplan: Brug brugerne i biblioteket - udviklet i projektet "Brugerdrevet innovation som udviklingskraft" Herning Bibliotekerne, Roskilde Bibliotekerne og Århus Kommunes Biblioteker Indhold

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2009 2010 4 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. udgives af: Fonden for Entreprenørskab

Læs mere

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING EVENTGÆSTEN I CENTRUM FOR EVENTARRANGØRER, TURISTAKTØRER OG DESTINATIONER 1. oplag. Oktober 2014 Udgivet af EVINN - Eventbaseret Innovation Eventgæstundersøgelsen

Læs mere

Roskilde Universitet. Udarbejdet af:

Roskilde Universitet. Udarbejdet af: K1 Kommunikationsprojekt 2014 Roskilde Universitet Projekttitel: Jarlsberg Afleveringsdato: 06. Januar 2014 Vejleder: Sine Carlsen Antal sider i alt: 53,5 skrevne sider (á 2400 anslag) Antal anslag: 128494

Læs mere

Informatik 8. Semester

Informatik 8. Semester 3 Informatik 8. Semester Titel: Forståelse af elforbrug - et rammeværktøj Synopsis: Tema: Organisationskommunikation og medier: Kultur, marked og offentlighed Projekt periode: 1. Februar - 23. Maj, 2012

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Mette Haxholm Daugaard EAL Afsluttende eksamensprojekt 1-06-2012 Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken 1. juni 2012 Indhold 1. Indledning... 1.1.

Læs mere

Partnerskaber mellem organisationer og virksomheder. - en praktisk "skridt for skridt" guide til at komme i gang.

Partnerskaber mellem organisationer og virksomheder. - en praktisk skridt for skridt guide til at komme i gang. Partnerskaber mellem organisationer og virksomheder - en praktisk "skridt for skridt" guide til at komme i gang. Indholdsfortegnelse Begreber side 3 Indledning side 4 Typer af partnerskaber side 5 Eksempler

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Rejseportalen. Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007

Rejseportalen. Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007 2007 Rejseportalen Informatik Gruppe B333 Aalborg Universitet 29-05-2007 Side 2 Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Informatik Titel: Rejseportalen Tema: Udvikling af et IT-system Projektperiode:

Læs mere

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris

Forudsætninger for dansk vindmølleindustris 2011 Ann Vilhelmsen Peter Ahrenfeldt Schrøder Malte Harbou Thyssen Vejleder: Jesper Jespersen Forudsætninger for dansk vindmølleindustris konkurrencedygtighed Alt eller In Page 2 of 74 KAPITEL 1 - INDLEDNING...

Læs mere

Kommunikation på sociale medier

Kommunikation på sociale medier Kommunikation på sociale medier - Et casestudie i musikindustrien Uddannelsesinstitution: Roskilde Universitet Uddannelse: Performance Design Hold: K1 Vejleder: Rasmus Rex Pedersen Eksamenstermin: December

Læs mere

DIGITALE STORBYREJSENDE

DIGITALE STORBYREJSENDE DIGITALE STORBYREJSENDE De storbyrejsendes platforme Delanalyse 2 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Martin Sønderlev Christensen, PhD, Partner Socialsquare Januar 2014 DIGITALE STORBYREJSENDE

Læs mere

Selvfremstilling på Facebook

Selvfremstilling på Facebook Selvfremstilling på Facebook - En empirisk analyse af udvalgte kommunikationsbureauer i Danmark og Nordtyskland Ann-Sofie Gjørtz Andersen Janni Korsbæk Vejleder: Anne Grethe Pedersen Aalborg Universitet

Læs mere

Kommunikation på websites

Kommunikation på websites Kommunikation på websites - Vejledning i et medierighedsperspektiv Speciale ved Udarbejdet af Vejleder Hans Elbeshausen Aflevering 30. Maj 2008 Abstract I dette speciale undersøges det, i et kommunikationsperspektiv

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 6 December 2007

Nyhedsbrev Nr. 6 December 2007 Nyhedsbrev Nr. 6 Indhold: Leder 2 Handlingsplan 2007-2009 3 Arbejdsgrupper gentænkes 4 Håndbog i Trimmet Byggeri 5 Procesprisen 2005 6 Procesprisen 2006 til Arkitema 7 Empire State Building 8 Kalender

Læs mere

Titel: Mobiladfærd i den danske detailhandel - Et speciale om smartphonens rolle i cross channel 30. august 2013

Titel: Mobiladfærd i den danske detailhandel - Et speciale om smartphonens rolle i cross channel 30. august 2013 Side 1 af 167 Abstract Cross channel interaction has become a must- have capability for the Danish retail industry due to a new group of empowered consumers, which expect a smooth interaction across retailer

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Motivation 3. Problemfelt 5. Problemformulering 7. Begrebsafklaring 7 Brand 7 Brandevent 8 Oplevelse 8 Design 8 Kampagnedesign 9 Eventdesign 9

Motivation 3. Problemfelt 5. Problemformulering 7. Begrebsafklaring 7 Brand 7 Brandevent 8 Oplevelse 8 Design 8 Kampagnedesign 9 Eventdesign 9 Motivation 3 Præsentation af Grafisk Have 4 Grafiskhave.dk 5 Problemfelt 5 Problemformulering 7 Begrebsafklaring 7 Brand 7 Brandevent 8 Oplevelse 8 Design 8 Kampagnedesign 9 Eventdesign 9 Målgruppe 9 Succeskriterier

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

Det Intelligente Hus

Det Intelligente Hus Det Intelligente Hus BAIT3-projekt 2009: Det Intelligente Hus Vejleder: Anders Albrechtslund Gruppe B303a: Michael K. Nielsen Christoer H. Poulsen Daniel N. Hansen Maxymilian A. Schou Simon C. M. Sørensen

Læs mere

Måling af virksomhedernes designkapacitet og designpotentiale. D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013

Måling af virksomhedernes designkapacitet og designpotentiale. D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013 D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013 ISBN: 9788791070464 Postdoc Susanne Jensen sjen@sam.sdu.dk Poul Rind Christensen Professor rind@sam.sdu.dk Kiki Dreyer Mikkelsen Videnskabelig assistent kdm@sam.sdu.dk

Læs mere

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 2.1 Web 1.0... 6 2.2 Web 2.0... 6 2.3 Udviklingen... 7 3. Sociale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Brugergenereret indhold at navigere succesfuldt i brugernes landskab

Brugergenereret indhold at navigere succesfuldt i brugernes landskab Brugergenereret indhold at navigere succesfuldt i brugernes landskab Hvis man i år 2010 ikke forholder sig til sin tilstedeværelse på sociale medier, er man dårligt nok på internettet! Det er den virkelighed

Læs mere