Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 Strategi for Storstrøms Kammerensemble Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne Formål Basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske kvalitet er tilgængelig i hele landet. Dette sker gennem koncertvirksomhed samt formidling og publikumsudvikling. Vision Basisensemblerne har hver især en markant musikalsk profil og virker som kunstneriske dynamoer for et levende og aktivt lokalt og nationalt musikmiljø. Basisensemblerne fremfører en mangfoldighed af ny og ældre musik og har en status som nationale fyrtårne. De bidrager aktivt til, at publikum i alle aldre møder levende musik, der beriger og bevæger, og som gennem oplevelse og engagement udvider det musikalske univers. Ensemblerne skal desuden bidrage til at styrke musikudøvelsen blandt børn og unge. Kulturregion Storstrøms kulturpolitiske vision Kulturregion Storstrøm har visionen En kulturregion med forbindelse til fremtiden Kulturregion Storstrøm skal sikre, at alle borgere får kendskab, ejerskab og adgang til regionens mangfoldige kulturliv og kreative miljøer Børn, unge og ældre skal sikres mulighed for udvikling af deres kulturelle kompetencer Kulturregionen skal fremstå som attraktiv for borgere, turister og erhvervsliv Samarbejde, synlighed og kvalitativ udvikling med nationalt og internationalt perspektiv skal være grundlaget for den fælles indsats Storstrøms Kammerensemble Omverdensanalyse Driften af Storstrøms Kammerensemble støttes foruden af staten også af de fem kommuner, der udgør ensemblets primære geografiske aktivitetsområde: Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og Faxe. Disse fem kommuner virker i et kulturelt samarbejde under navnet Kulturregion Storstrøm, og udgør ensemblets lokale politiske reference. Storstrøms Kammerensemble har med sin geografiske placering og de fem kommunale samarbejdspartnere særlige opgaver i det regionale musik- og kulturliv. Kommunale forskelle og ønsker definerer ensemblets aktiviteter i hver enkelt kommune.

8 Kammerensemblet benyttes i vid udstrækning til at profilere kommunernes kulturpolitik og ensemblet indgår i et åbent samarbejde for at styrke hver enkelt kommunes kulturpolitiske profil og mål. Idéen om det fremtidige Kulturcenter Fuglsang, hvor ensemblets særlig kompetencer som musikere og undervisere udnyttes til udvikling af fremtidens kulturliv, er en stærk vision for, hvordan professionel musikudøvelse, pædagogisk udvikling i samarbejde med de øvrige lokale kulturinstitutioner skal udnyttes til at opbygge et videns- og formidlingscenter for kulturel formidling og udvikling af national betydning. MGK-region Sjælland og områdets 5 musikskoler skal fortsat stå stærkt i udviklingen af den musikalske fødekæde og i udviklingen af fremtidens kulturpublikum. Talentakademi Storstrøm, som er sikret i den regionale kulturaftale frem til og med 2015, er ligeledes en del af den regionale talentudviklingsstrategi, hvor kammerensemblet har en aktiv rolle. Ensemblets musikere fungerer som instrumental-undervisere, kammermusik-instruktører og censorer, og der samarbejdes om workshops og weekendseminarer. Ensemblet er igennem dette arbejde de professionelle rollemodeller, som lægger niveauet for musikudøvelse i regionen. Storstrøms Kammerensemble deltager i forskellige netværk og samarbejdsprojekter med de øvrige lokale kulturelle institutioner såsom: Egnsteatre, museer, musikforeninger, biblioteker, teaterforeninger, forsamlingshuse, kirker etc. Dette samarbejde er afgørende for udbredelsen af ensemblets kernerepertoire og for udviklings- og formidlingsarbejdet af ny musik og nye koncertformer. Skoleområdet præges af vanskelige økonomiske vilkår. Det tværfaglige samarbejde gennem Kulturtjenesten Lolland-Falster kompenserer i nogen grad herfor. Kammerensemblet forstærker derfor sin egen indsats over for børn og unge med særlige tilbud og produktioner, som vil være tilpasset alle aldersgrupper fra vuggestue til og med ungdomsuddannelserne. Disse produktioner vil være tilpasset, så de vil kunne tilbydes til at dække behovene i alle fem bidragskommuner. Ensemblet vil fremover udgive et katalog over sæsonaktiviteter rettet mod børn og unge. Tilbuddene i kataloget vil rullende blive fornyet, og der opbygges et lager af produktioner, som med mellemrum kan genoptages. Produktionerne evalueres, justeres og udvikles løbende for at sikre, at de har en solid pædagogisk forankring. Disse produktioner skal kunne spilles på skoler, teatre, biblioteker, i kulturhuse og sportshaller osv. Erhvervslivet kommer fremover til at spille en mere fremtrædende rolle i den regionale kulturpolitiske udvikling. Ensemblet er igennem sit medlemskab af Business Lolland- Falster aktiv i erhvervssammenhæng i to af de bidragydende kommuner og søger herigennem samarbejde med nye partnere for at bidrage til opfyldelsen af de kulturpolitiske mål for regionen. Et lignende samarbejde søges gennem et målrettet opsøgende arbejde udbredt til erhvervskredse i de øvrige tre bidragskommuner. På nationalt plan samarbejder Storstrøms Kammerensemble med institutioner som DR, Det kgl. Danske Musikkonservatorium, Tivoli, Det Kongelige Bibliotek m.fl., ligesom koncerter udenfor den lokale region har en naturlig plads i planlægningen. 2

9 Storstrøms Kammerensembles formål og vision Formål Storstrøms Kammerensemble udøver klassisk musik på højeste kunstneriske niveau. Storstrøms Kammerensemble formidler klassisk musik gennem pædagogisk arbejde, talentpleje og talentudvikling, og indgår som musikalsk samarbejdspartner lokalt og nationalt. Storstrøms Kammerensemble bidrager til sammen med de øvrige kulturaktører i området, at borgerne tilbydes en bred vifte af kulturelle tilbud. Storstrøms Kammerensemble bidrager gennem musikformidling til den kulturelle dannelse af børn og unge. Storstrøms Kammerensemble sørger gennem sit repertoirevalg og samarbejde med komponister og arrangører for den forsatte udvikling af det klassiske kammermusikrepertoire og udviklingen af nye musikalske udtryk. Vision Storstrøms Kammerensemble formidler den kendte klassiske musik på højeste niveau og er gennem sin programlægning med til at udvikle vor tids kompositionsmusik. Storstrøms Kammerensemble er ved at indgå i samarbejde med alle kulturaktører den centrale lokale musikalske kraft. Kvalitet, mangfoldigheden og aktualitet gør Storstrøms Kammerensemble interessant for lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere. Storstrøms Kammerensemble er musikformidling for alle. De klassiske koncertformers mulighed for musikalsk fordybelse holdes i hævd. Nye former med mulighed for nye oplevelser udvikles i et bredt samarbejde med kunstnere og formidlere indenfor alle kunstarter og genrer. Storstrøms Kammerensemble er musikalsk tradition og fornyelse. Resultatmål og metoder Opgave Koncertvirksomhed Formidling og publikumsudvikling Resultatmål Mål 1.1 Udvikling, mangfoldigheden, aktualitet, kvalitet Mål 1.2 Repertoireudvikling Mål 1.3 Nye koncertformer Mål 1.4 Samarbejdspartnere, spillesteder Mål 2.1 Formidling Mål 2.2 Publikumsudvikling Mål 2.3 Nyt publikum Mål 2.4 Synliggørelse Mål 2.5 Undervisning 3

10 1. Koncertvirksomhed 1.1 Udvikling, mangfoldigheden, aktualitet og kvalitet Storstrøms Kammerensemble arbejder med udviklingen af det kunstneriske udtryk gennem samarbejder med andre kunstformer. Der er stor inspiration at hente i andre kunstneriske udtryk, denne inspiration bidrager til den faglige udvikling af ensemblet, ligesom den sikrer kvaliteten og mangfoldigheden i det kunstneriske udtryk. Indikatorer: Repertoirelister, video- og billeddokumentation, presseomtaler og anmeldelser benyttes Samarbejde med de vigtigste kulturinstitutioner (se listen senere i dokumentet) Metoder: Der samarbejdes med de mest innovative kræfter og institutioner indenfor komposition, pædagogik, og alle former for performance og kulturformidling Kvalitetssikring sker gennem valg af samarbejdspartnere, velovervejet repertoirelægning og ved hjælp af interne og eksterne evalueringer og hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse og planlægning 1.2 Repertoireudvikling Arbejdet med ny musik er med til at aktualiseres ensemblets profil som nysgerrig og nyskabende. Ensemblet skal være med til at skabe fremtidens repertoire. Indikatorer: Bestilling af nye værker med henblik på udvidelse og udvikling af repertoiret Metoder: Bestillinger af nye værker og arrangementer hos de mest aktuelle komponister og kunstnere Samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1.3 Nye koncertformer Publikum er vandt til mange kunstneriske indtryk og modtager mange kulturelle tilbud. Udviklingen af koncert- og præsentationsformer er derfor vigtige parametre for muligheden for fortsat af være et attraktivt kulturtilbud. Indikatorer: Nye sammensætninger af kunstarter, inddragelse af teknologi, koncertrummets betydning som formidler, publikumsinddragelse etc Metoder: Med kunstnerisk respekt udfordre og udvikle koncertformen så indhold i hver enkelt aktivitet vurderes for dets mulighed for at tilføre koncertformen nye aspekter og benyttelse af nye kunstneriske udtryk Der søges samarbejde med og inspiration fra alle performancebaserede kunstarter 4

11 1.4 Samarbejdspartnere, spillesteder For at nå bredt ud er det nødvendigt at fastholde og udvikle alle muligheder for samarbejdsrelationer. Spillesteder skal forstås bredest muligt: Koncertsale, kirker, klubber, virksomheder etc. Indikatorer: Fastholdelse og udvidelse af kredsen af faste samarbejdspartnere, musikforeninger, spillesteder, virksomheder etc. Metoder: Gennem repertoirelægningen skal kammerensemblet fastholde et nært forhold til de eksisterende koncertarrangører for klassisk musik Ensemblet skal benytte enhver lejlighed til at nå publikum i alle tænkelige sammenhænge og alle tænkelige steder Hver sæson afprøves nye spillesteder og samarbejdspartnere for derigennem at søge nye udtryksformer og nyt publikum Forbedre afsætningspolitikken i samarbejde med kommunerne 2. Formidling/publikumsudvikling: 2.1 Formidling Formidling skal aktivt benyttes for at skabe en nær kontakt mellem publikum og de udøvende kunstnere og derved give publikum en større oplevelse og dybere musikalsk forståelse. Indikatorer: I alle kammerensemblets aktiviteter skal indgå overvejelser om formidling og publikumsudvikling som bevist anvendte elementer i programlægningen og valg af koncertformer Metoder: Ved hver aktivitet tages der stilling til formidling: Om formidling og hvilken formidling (form og indhold) Alle kendte platforme udnyttes til publikumskontakt Koncertformer tilpasses og udvikles i forhold til målgrupper og publikums oplevelsesmønster Gennem alderstilpassede pædagogiske aktiviteter præsenteres børn og unge for klassisk musik Kammerensemblets musikere præsenterer koncerter og der samarbejdes med konferencierer, fortællere, skuespillere, performere og formidlere indenfor alle genrer og kunstarter 2.2 Publikumsudvikling Klassisk musik skal være en dynamisk og aktuel kunstart. Publikum er vigtig for musikkens udvikling og skal gives mulighed af at opleve og deltage i denne kunstneriske udvikling. Indikatorer: Publikum præsenteres for de nyeste musikalske og kunstneriske udtryk 5

12 Metoder: Kammerensemblets arbejder med at understrege nysgerrigheden og aktualiteten i den klassiske musik og lader klassisk musik mødes med det nyeste indenfor andre musikalske genrer og andre kunstneriske udtryk Publikum identificerer sig ikke nødvendigvis med én musikalsk genre, projekterne kommer derfor til at handle om levende musik, musikerskab og kunstnerisk kvalitet i bred forstand. 2.3 Nyt publikum Alle skal gives muligheden for at få glæde af den klassiske musiktradition. Indikatorer: Der tages udgangspunkt i kendt og attraktivt repertoire, som er tilpasset den aktuelle målgruppe Der samarbejdes med kendte kunstnere og arbejdes med udvikling af koncertform og indhold Metoder: Kammerensemblet stiller sig aktivt til rådighed ved at opsøge og møde publikum hvor de er: På skoler, institutioner, arbejdspladser, ved offentlige og private arrangementer og begivenheder. Der udvikles tilbud til skoler/ børn og unge, med det formål at fremme interessen for klassisk musik. Kulturtjenesten Lolland-Falster er en del af dette arbejde Der arbejdes med særlige projekter og målrettede formidlingsindsatser - ofte i samarbejde med andre kunstnere Undervisning på MGK og musikskoler skaber kontakt til børn og forældre. Til alle børn og unge fra vuggestuer til gymnasier er der udgivet et katalog med aktiviteter som er tilpasset hver enkelt aldersgruppe Formidling og publikumsudvikling finder i stigende grad sted udenfor koncerterne. Gennem sociale medier, hjemmeside, pressemateriale, skabes og fastholdes kontakten til publikum. Lokale og nationale medier (presse og TV) benyttes til udbredelsen af kendskabet til Storstrøms Kammerensembles aktiviteter. 2.4 Synliggørelse Med det store kulturudbud der findes, er det nødvendigt, at klassisk musik bevarer sin aktualitet ved at være tilstede overalt, hvor publikum får deres informationer og hvor de færdes i hverdagen. Indikatorer: Synlighed og åbenhed om aktiviteter i alle typer af medier og sammenhænge Storstrøms Kammerensemble ses som en moderne og aktiv kulturinstitution Metoder: Tilstedeværelse på sociale medier Aktiv PR-indsats på alle medier Udvikling af ensemblets hjemmeside til fremtidens informationsmuligheder og krav Samarbejde med erhvervsliv, venneforening og andre. 6

13 2.5 Undervisning Musikundervisning er en af forudsætningerne for kulturel dannelse. Videregivelse af musikglæde og musikalske færdigheder er en naturlig del af det at være musiker. Indikatorer: Kammerensemblets musikere varetager musikpædagogisk arbejde Metoder: Instrumental undervisning på MGK, musikskoler, Talentakademi Storstrøm Stævneaktivitet (f.eks. harpestævne på Fuglsang) Koncerter med vindere af Unge spiller klassisk Sammenspil og seminarer med musikskoleorkestre Nøgletal for aktiviteter og publikum For hvert af aftaleårene indgås aftaler med kommunerne om antallet af aktiviteter indenfor hvert område på et samlet niveau svarende til rammeaftalen for Antal Indsats 18 Kammerkoncerter 17 Særlige koncerter (musik i krydsfeltet / til alle) 10 Orkesterkoncerter * 25 Pædagogiske/børn/unge/skoletjeneste/-koncerter 2015 Antal Indsats 18 Kammerkoncerter 17 Særlige koncerter (musik i krydsfeltet / til alle) 10 Orkesterkoncerter * 25 Pædagogiske/børn/unge/skoletjeneste/-koncerter 2016 Antal Indsats 18 Kammerkoncerter 17 Særlige koncerter (musik i krydsfeltet / til alle) 10 Orkesterkoncerter * 25 Pædagogiske/børn/unge/skoletjeneste/-koncerter 2017 Antal Indsats 18 Kammerkoncerter 17 Særlige koncerter (musik i krydsfeltet / til alle) 10 Orkesterkoncerter * 25 Pædagogiske/børn/unge/skoletjeneste/-koncerter Definitioner af ovenstående: Kammerkoncerter: Koncerter i ensemblets normale besætninger og indenfor det klassiske repertoire. Koncerterne afvikles med hovedvægten på den musikalske oplevelse. Koncerterne præsenteres af ensemblets musikere. Særlige koncerter: Alle musikalske former, kunst- og stilarter blandes, teaterforestillinger (dans/drama), udendørs koncerter (eks. opera), formidlingsprojekter for alle aldre. Orkesterkoncerter: Koncerter med Storstrøms Symfoniorkester Pædagogiske/børn/unge/skoletjeneste/-koncerter: Storstrøm Kammerensemble udgiver hvert år et katalog med koncerter med et pædagogisk sigte målrette børn og unge fra vuggestuealderen til ungdomsuddannelserne 7

14 Forventet 2017 Forventet 2016 Forventet 2015 Forventet 2014 Forventet 2013 Realiseret 2012 Realiseret 2011 Antal tilhørere ved samtlige koncerter bortset fra nedenstående Antal tilhørere ved Fandt ikke sted udendørs koncerter Antal tilhørere ved koncerter/-formidling til børn og unge Antal tilhørere i alt Antal koncerter i landsdelen Antal koncerter i andre landsdele Antal koncerter i udlandet Antal koncerter i alt Heraf antal koncerter rettet mod børn og unge ** Storstrøms Kammerensemble har ikke en fast kategori vedr. udendørs koncerter. Det er pt. en ad hoc-aktivitet, som typisk medregnes under særlige koncerter eller kammerkoncerter. Pædagogiske aktiviteter Storstrøms Kammerensemble indgår i en række pædagogiske sammenhænge og leverer musikere/administration til: MGK-undervisning Musikskoleundervisning Talentakademi Storstrøm Unge spiller klassisk Sammenspil med musikskoleorkestre (seminarer, f. eks. Udstillingsbilleder med Næstved Musikskole, november 2013) 8

15 Særlige aktiviteter Der er et stigende behov for at ensemblet indgår i div. enkeltstående begivenheder: Udendørskoncerter, konferencer, fejringer/højtideligholdelser, festivaler osv. ofte med en repræsentativ funktion, hvor ensemblet bidrager med kunstneriske ressourcer, sparring, produktionsmæssig know-how osv. Ensemblet vil i aftaleperioden imødekomme denne interesse for klassisk musik og for ensemblet som partner i div. sammenhænge, hvormed musikdynamofunktionen kommer til sin ret. Sommermusik på Fuglsang er ensemblets årlige kammermusikfestival. Festivalen tiltrækker et stort publikum og er en vigtig musikalsk begivenhed i landsdelen. Festivalen arbejder tematisk med koncertprogrammerne og målrettet med formidling (foredrag etc.), tværkulturelle projekter, gæster etc. Med festivalen indgår ensemblet i et nationalt festivallandkort, hvor Sommermusik på Fuglsang står stærkt og brander ensemblet og landsdelen. Berøringsfladen med hele landets musikliv, de bedste solister og kunstnere, samt internationale kunstnere plejes i særdeleshed på disse festivaler, der giver mulighed for fordybelse, større satsninger, koncentreret markedsføring og stor synlighed. I aftaleperioden fortsættes Sommermusik på Fuglsang og der arbejdes på at indgå i minifestivaler, der gentager dele af festival programmet i andre geografiske områder. Samarbejdspartnere Fuglsang Kunstmuseum Egnsteatrene Cantabile 2 (Vordingborg), Grønnegadeteatret (Næstved) og Masken (Guldborgsund) Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (pædagogisk udvikling, praktik for tonemestre, nye værker etc.) Pladeselskaber Andre ensembler (fælles nationalt projekt maj 2015 med alle landets orkestre, konservatorier, Tivoli og Det Kongelige Bibliotek) Basisensemblerne (koncertudveksling) Danske og udenlandske komponister Samarbejde med de regionale erhvervsorganisationer (f.eks. gennem medlemskab af Business LF) Kulturtjenesten Lolland-Falster Dansk Komponistforening (nye værker, formidling) Det Kongelige Bibliotek (koncerter, CD indspilninger) DR (transmissioner, event-udvikling) Levende musik i skolen (LMS) Netværk: Kreative musikalske processer (KMP) De regionale musik- og kunstforeninger 9

16 Økonomi finansieringsoversigt regnskab 2014-incl. fremskrivninger Statslige driftstilskud Øvrige tilskud fra staten Kommunale driftstilskud Øvrige tilskud fra kommuner og regioner Fonde og sponsorer Egenindtægter mv Finansielle indtægter Finansiering i alt Egenkapital, ultimo Specifikation af kommunale driftstilskud (årlige budgettal) Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune huslejetilskud Næstved Kommune Lolland Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune Samlet kommunale driftstilskud Bemærkninger til økonomi Særlige aktiviteter: Aktiviteterne kan være interessefremmende foredrag og koncerter for eks. SFO-ledere og erhvervsfolk. Deltagelse i diverse seminarer og konferencer. Bidrag med konsulentbistand hvor ensemblet har specialviden. Ensemblet indgår i lokale kulturfremmende og formidlende aktiviteter. Hvor det skønnes rimeligt og muligt kan visse aktiviteter generere indtægter. Undervisning er en del af musikernes stillingsbeskrivelse og honoreres ikke særskilt. Musikskolerne afregner direkte med kammerensemblet efter gældende overenskomst. Undervisningens omfang aftales individuelt på basis af elevtal fra sæson til sæson. Fondsstøtte gives normalt til enkeltstående aktiviteter, som ikke kan henføres til ensemblets driftsforpligtelser. Ved aktiviteter som har udviklingskarakter, er det vigtigt for 10

17 de fleste fonde, at der er et fremtidigt driftsperspektiv og en sikret driftsøkonomi. Ved mange aktiviteter forudsættes en vis egenfinansiering. Ensemblet arbejder på at udvikle aktiviteter og koncertformer, som kan fastholde det traditionelle publikum og tiltrække nyt og dermed være interessante for fonde. Ensemblet søger til stadighed at opdyrke nye fondsrelationer. Der er ikke tradition for sponsorstøtte til ensembledrift i området. Muligheder for sponsorstøtte vil i den kommende aftaleperiode blive undersøgt og opdyrket. * Samarbejdet med Storstrøms Symfoniorkester Storstrøms Symfoniorkester har en vigtig placering i det samlede klassiske musikudbud i kommunerne. Orkestret har en vigtig funktion i forhold til den musikalske fødekæde, i orkestret spiller MGK-elever, musikskoleelever, og amatører side om side med professionelle musikere. Det er i symfoniorkestret at musikskoleelever og MGK-studerende sammen med og under vejledning af professionelle musikere, får deres første orkestererfaringer. Musikerne i Storstrøms Kammerensemble er som koncertmestre og solospillere i orkestret med til at løfte orkestrets musikalske niveau og med til at give de øvrige medvirkende en musikalsk oplevelse og udfordring på højt niveau. Sammensætningen af studerende, professionelle og amatører sikrer orkestret den størst mulige lokale udbredelse og opbakning. I forbindelse med orkesterkoncerterne samarbejder ensemblet ofte med skoler og gymnasier om såkaldte animationskoncerter, hvor ensemblets musikere inden koncerterne besøger lokale folkeskoler ved koncertstederne og introducerer koncerterne og de vigtigste værker. Den brede sammensætning af orkestret, repertoirevalget og formidlingstiltagene har vist sig at være meget vigtige og effektive i arbejdet med at nå et nyt publikum. 11

18 Storstrøms Kammerensemble rev 14/5-13 Staten okt12 Budget pr. 3/ B2014 RevB2013 B2013 R2012 R2011 Indtægter 1 Statslige tilskud Kommunale og regionale tilskud Fonde og sponsorer Egenindtægter mv Finansielle indtægter Indtægter i alt Udgifter 6 Kunstnerisk produktion Administration, ledelse, markedsføring mv Lokaleudgifter Øvrige udgifter Finansielle udgifter Udgifter i alt RESULTAT FØR SKAT Statslige tilskud Driftstilskud Mærk Musikken Kommunale og regionale tilskud Region Sjælland Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune - huslejetilskud Guldbrogsund Kommune - ekstra tilskud Næstved Kommune Lolland Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune Fonde og sponsorer Fonde Sommermusik på Fuglsang Kulturregion Storstrøm 360 grader Statens Kunstråd til INTRO Vordingborg Kommune - harpenist Mærk Musikken henlagt fra Fonde sammenlagt Egenindtægt Anden indtægt Sommermusik på Fuglsang Koncerter 360 grader Div. Indtægter Jul på Fuglsang 50% andel Koncertvirksomhed Undervisning CD og andre indtægter Kunstnerisk produktion Løn faste musikere Løn ass, Løn solister, dirigenter Løn Kunstnerisk rådgiver (Toke Lund Christiansen) Kunstnerisk udvikling, efteruddannelse Løn regissør, ad hoc Tværfaglig skoletjeneste Sociale udgifter Regulering af feriepengeforpligtelser (31.248) Personaleudgifter Side 1 af 2

19 Noder/arrangementer Instrumenter, gear (leje, køb mm) Forsikring instrumenter Transport Hotel og fortæring Mødeudgifter Leje lokale CD-indspilning Sommermusik kunstnere Sommermusik Udstyr, gear, noder Sommermusik Opholds- og forplejningsudg Grader musikerass, regissør, lydmand Grader transport, lyd, forplejn Jul på Fuglsang 50% udgifter INTRO CD, indspiln, koncerter Mærk Musikken Administration, Ledelse, markedsføring Løn leder Løn kontorass, øvr. Ass Sociale udgifter Regulering af feriepengeforpligtelser Bestyrelseshonorar Kontoartikler Telefon, porto og fragt Fotokopering og edb-udgifter Lønadministration Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar Bogføringsassistance Revision og regnskabsmæssig ass Forsikring personale Plakater, foldermaterialer Hjemmeside Annoncer Blomster og gaver Sommermusik Reklameudgifter Grader plakater, flyers mm INTRO www og pr Mærk musikken Diverse Lokale udgifter Husleje El, vand og varme Rengøring, løn Rengøringsartikler og vedligeholdelse Øvrige udgifter Mærk Musikken hensættes til Tab på debitorer Koda Side 2 af 2

Strategi 2014-2017 for Storstrøms Kammerensemble. Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne

Strategi 2014-2017 for Storstrøms Kammerensemble. Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne Strategi 214-217 for Storstrøms Kammerensemble Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne Formål Basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Forord. Indledning. Kulturregion Storstrøm havde som primære mål:

Forord. Indledning. Kulturregion Storstrøm havde som primære mål: Forord I denne rapport præsenteres resultater af evalueringen af Kulturaftalen mellem kulturministeren og Kulturregion Storstrøm bestående af Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Stevns og Vordingborg

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 - den Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurde ringer og anbefalinger vedrørende

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således:

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Forventninger til 2016 s 2 Budget i Kulturstyrelsens

Læs mere

Rammeaftale 2014-2017 for Ensemble MidtVest. 1. Aftalens formål og grundlag

Rammeaftale 2014-2017 for Ensemble MidtVest. 1. Aftalens formål og grundlag Rammeaftale 2014-2017 for Ensemble MidtVest 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale for Ensemble MidtVest er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune, Holstebro Kommune,

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Radar

Rammeaftale om det regionale spillested Radar Rammeaftale om det regionale spillested Radar 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Radar. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Vega

Rammeaftale om det regionale spillested Vega Rammeaftale om det regionale spillested Vega 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Koncertvirksomhedens Fond (Vega). 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Kultur- og fritidshandleplan

Kultur- og fritidshandleplan Kultur- og fritidshandleplan 2015-2019 Nedenstående er en komplet oversigt over kommende aktiviteter frem mod 2017 i tilknytning til Kultur- og fritidspolitikken 2015-2019. Kultur- og frtidshandleplanen

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Odense Kommune og Musikhuset Posten og Dexter. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Kulturregion Fyn Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Om kulturaftalerne Vision Fynsk kultur skal ses, høres og mærkes. Alle skal have mulighed

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

RAMMEAFTALE RANDERS KAMMERORKESTER

RAMMEAFTALE RANDERS KAMMERORKESTER RAMMEAFTALE RANDERS KAMMERORKESTER Aftaleparter: Statens Kunstrådets Musikudvalg, Randers Kommune og Randers Kammerorkester Aftaleperiode: 1. januar 2010 til 31. december 2013 Rammeaftale - basisensembler

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Sønderborg Kommune og Sønderborghus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen Rammeaftale om det regionale spillested Loppen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Musikforeningen Loppen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforening CB. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 1. Mission Randers Kammerorkesters hovedopgave er dels at udøve den klassiske musik i bred forstand på et højt professionelt kunstnerisk niveau dels at formidle

Læs mere

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud Børn og Kultur Sekretariats- og kulturafdeling Sagsnr. 74020 Brevid. 1217019 Ref. VDH Dir. tlf. 46 31 40 35 vibekedh@roskilde.dk Driftsaftale med Franz Schubertselskabet 2012-2013 16. maj 2011 Mellem Franz

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Stars

Rammeaftale om det regionale spillested Stars Rammeaftale om det regionale spillested Stars 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Vordingborg Kommune og Stars - Storstrøms Amts Rytmiske Spillested. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010

Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010 Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurderinger og anbefalinger vedrørende

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. Marts 213 Rammeaftale 213-216 for ROSA Dansk Rock Samråd 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. ROSA er en selvejende

Læs mere

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden 2017-2020 skaber liv i kulturarven med tidlig musik fra før år 1800 har fokus på det historiske og sætter middelalderbyen på verdenskortet præsenterer 8-12 sæsonkoncerter med de førende skandinaviske kunstnere

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden #BREVFLET# Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden 1.- 5. 2014 31.12. 2017 Aalborg Kommune Sundheds - og Kulturforvaltningen Forord Formålet med denne aftale er at være et udviklings-

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Vision og indsatsområder 2011/2012

Vision og indsatsområder 2011/2012 Vision og indsatsområder 2011/2012 Baggrund Med udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision og værdigrundlag har Den Kreative Skoles bestyrelse udarbejdet sin vision for skolen og peger på en række indsatsområder,

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Samarbejdsaftale 2012-2014. mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale 2012-2014. mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale 2012-2014 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted,

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

DANMARK SOM NORDENS FØRENDE KONCERTAKTØR

DANMARK SOM NORDENS FØRENDE KONCERTAKTØR FØRENDE KONCERTAKTØR HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? III. IV. VISION: DANMARK SOM NORDENS DEN BRÆNDENDE PLATFORM V. SEND FLERE PENGE! HANDLINGSPLAN

Læs mere

Kulturplan 2009-2010

Kulturplan 2009-2010 Kulturplan 2009-2010 Kulturplan Vision: Vi ønsker et bredt, rigt, varieret og kvalitetspræget kulturliv, dels baseret på de faste kulturelle institutioner, dels på det folkelige engagement både som aktører

Læs mere

Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium

Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium Referat Oprettet: november 2010 Senest rev.: 111201 J.nr.: 2011-000411 Aftagerpanel møder 2011 Ref: Meo Behandlet / godkendt af: Aftagerpanel Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011

Læs mere

Rammeaftale basisensembler

Rammeaftale basisensembler Rammeaftale basisensembler Aftaleparter: Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Struer Kommune og Ensemble MidtVest Aftaleperiode: 1. januar 2010 til 31.

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Copenhagen Jazz Festival.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Copenhagen Jazz Festival. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Copenhagen Jazz Festival 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Copenhagen Jazz Festival. Copenhagen

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Fonden VoxHall. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 1. Mission Randers Kammerorkesters hovedopgave er dels at udøve den klassiske musik i bred forstand på et højt professionelt kunstnerisk niveau dels at formidle

Læs mere

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Concerto Copenhagen for perioden 2012-2015

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Concerto Copenhagen for perioden 2012-2015 Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Concerto Copenhagen for perioden 2012-2015 1. Aftaleparter Denne fireårige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og den selvejende

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

Bidrag til musikhandlingsplanen. Publikum i fokus

Bidrag til musikhandlingsplanen. Publikum i fokus Bidrag til musikhandlingsplanen Publikum i fokus Hermed fremsættes forslag om et innovativt forsøgsprogram omfattende alle musikgenrer, hvis formål er at udnytte potentialet for nye publikumsoplevelser

Læs mere

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS kompetencecenter kompetencecenter for DanSk ScEnEkUnST Et kompetencecenter er tænkt som et supplement til eksisterende konstruktioner og organisationer, der hjælper scenekunsten

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Der er ikke et lovmæssigt grundlag, der forpligter Roskilde Kommune til at yde tilskud til kulturelle foreninger. Kriterier:

Der er ikke et lovmæssigt grundlag, der forpligter Roskilde Kommune til at yde tilskud til kulturelle foreninger. Kriterier: Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Teater 1. oktober 2015 Mellem Roskilde

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Vordingborg den 13. febr. 14

Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg. Vordingborg den 13. febr. 14 Vordingborg Kommune Att: Udvalget for Kultur & Fritid Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Vordingborg den 13. febr. 14 Ansøgning om tilskud til FORTÆLLEFEST på 30.000,00 Vordingborg Fortællekreds og STARS

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

Der er ikke et lovmæssigt grundlag, der forpligter Roskilde Kommune til at yde tilskud til kulturelle foreninger.

Der er ikke et lovmæssigt grundlag, der forpligter Roskilde Kommune til at yde tilskud til kulturelle foreninger. Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Schubertselskabet (foreningen) 1. oktober 2015

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Kulturhus Svendborg Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013 Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Handleplan 2013 Kultur- og Fritidsafdelingen Silkeborg Kommune 1 Indhold En attraktiv kommune... 3 Idékatalog med handlemuligheder... 3 Årlige handleplaner for

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Skematisk oversigt: Projekter tildelt puljemidler

Skematisk oversigt: Projekter tildelt puljemidler Opdateret sidste gang 26. marts Inspirationslaboratorium Talentakademi folkemusisk og rytmisk linje Artcore Iceland Dance Company I forbindelse med Lys Over Lolland Attraktive Byrum Koncert v. Rejseladen

Læs mere

Festival og events 2.0 Status 2016

Festival og events 2.0 Status 2016 Festival og events 2.0 Status 2016 Indsatsområde og målsætning Festival og events 2.0 er et ud af 3 indsatsområder under kulturaftalen Kulturmetropolen 2016-19, der er indgået mellem 14 kommuner og Kulturministeren.

Læs mere

MERE MUSIK FRA EN STÆRK FØDEKÆDE

MERE MUSIK FRA EN STÆRK FØDEKÆDE MAJ 2015 WWW.KUM.DK MERE MUSIK FRA EN STÆRK FØDEKÆDE MUSIKHANDLINGSPLAN 2015-2018 MERE MUSIK FRA EN STÆRK FØDEKÆDE Alle børn bør møde musikken, allerede fra de er små det hjælper den nye folkeskolelov

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere