Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 Strategi for Storstrøms Kammerensemble Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne Formål Basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske kvalitet er tilgængelig i hele landet. Dette sker gennem koncertvirksomhed samt formidling og publikumsudvikling. Vision Basisensemblerne har hver især en markant musikalsk profil og virker som kunstneriske dynamoer for et levende og aktivt lokalt og nationalt musikmiljø. Basisensemblerne fremfører en mangfoldighed af ny og ældre musik og har en status som nationale fyrtårne. De bidrager aktivt til, at publikum i alle aldre møder levende musik, der beriger og bevæger, og som gennem oplevelse og engagement udvider det musikalske univers. Ensemblerne skal desuden bidrage til at styrke musikudøvelsen blandt børn og unge. Kulturregion Storstrøms kulturpolitiske vision Kulturregion Storstrøm har visionen En kulturregion med forbindelse til fremtiden Kulturregion Storstrøm skal sikre, at alle borgere får kendskab, ejerskab og adgang til regionens mangfoldige kulturliv og kreative miljøer Børn, unge og ældre skal sikres mulighed for udvikling af deres kulturelle kompetencer Kulturregionen skal fremstå som attraktiv for borgere, turister og erhvervsliv Samarbejde, synlighed og kvalitativ udvikling med nationalt og internationalt perspektiv skal være grundlaget for den fælles indsats Storstrøms Kammerensemble Omverdensanalyse Driften af Storstrøms Kammerensemble støttes foruden af staten også af de fem kommuner, der udgør ensemblets primære geografiske aktivitetsområde: Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og Faxe. Disse fem kommuner virker i et kulturelt samarbejde under navnet Kulturregion Storstrøm, og udgør ensemblets lokale politiske reference. Storstrøms Kammerensemble har med sin geografiske placering og de fem kommunale samarbejdspartnere særlige opgaver i det regionale musik- og kulturliv. Kommunale forskelle og ønsker definerer ensemblets aktiviteter i hver enkelt kommune.

8 Kammerensemblet benyttes i vid udstrækning til at profilere kommunernes kulturpolitik og ensemblet indgår i et åbent samarbejde for at styrke hver enkelt kommunes kulturpolitiske profil og mål. Idéen om det fremtidige Kulturcenter Fuglsang, hvor ensemblets særlig kompetencer som musikere og undervisere udnyttes til udvikling af fremtidens kulturliv, er en stærk vision for, hvordan professionel musikudøvelse, pædagogisk udvikling i samarbejde med de øvrige lokale kulturinstitutioner skal udnyttes til at opbygge et videns- og formidlingscenter for kulturel formidling og udvikling af national betydning. MGK-region Sjælland og områdets 5 musikskoler skal fortsat stå stærkt i udviklingen af den musikalske fødekæde og i udviklingen af fremtidens kulturpublikum. Talentakademi Storstrøm, som er sikret i den regionale kulturaftale frem til og med 2015, er ligeledes en del af den regionale talentudviklingsstrategi, hvor kammerensemblet har en aktiv rolle. Ensemblets musikere fungerer som instrumental-undervisere, kammermusik-instruktører og censorer, og der samarbejdes om workshops og weekendseminarer. Ensemblet er igennem dette arbejde de professionelle rollemodeller, som lægger niveauet for musikudøvelse i regionen. Storstrøms Kammerensemble deltager i forskellige netværk og samarbejdsprojekter med de øvrige lokale kulturelle institutioner såsom: Egnsteatre, museer, musikforeninger, biblioteker, teaterforeninger, forsamlingshuse, kirker etc. Dette samarbejde er afgørende for udbredelsen af ensemblets kernerepertoire og for udviklings- og formidlingsarbejdet af ny musik og nye koncertformer. Skoleområdet præges af vanskelige økonomiske vilkår. Det tværfaglige samarbejde gennem Kulturtjenesten Lolland-Falster kompenserer i nogen grad herfor. Kammerensemblet forstærker derfor sin egen indsats over for børn og unge med særlige tilbud og produktioner, som vil være tilpasset alle aldersgrupper fra vuggestue til og med ungdomsuddannelserne. Disse produktioner vil være tilpasset, så de vil kunne tilbydes til at dække behovene i alle fem bidragskommuner. Ensemblet vil fremover udgive et katalog over sæsonaktiviteter rettet mod børn og unge. Tilbuddene i kataloget vil rullende blive fornyet, og der opbygges et lager af produktioner, som med mellemrum kan genoptages. Produktionerne evalueres, justeres og udvikles løbende for at sikre, at de har en solid pædagogisk forankring. Disse produktioner skal kunne spilles på skoler, teatre, biblioteker, i kulturhuse og sportshaller osv. Erhvervslivet kommer fremover til at spille en mere fremtrædende rolle i den regionale kulturpolitiske udvikling. Ensemblet er igennem sit medlemskab af Business Lolland- Falster aktiv i erhvervssammenhæng i to af de bidragydende kommuner og søger herigennem samarbejde med nye partnere for at bidrage til opfyldelsen af de kulturpolitiske mål for regionen. Et lignende samarbejde søges gennem et målrettet opsøgende arbejde udbredt til erhvervskredse i de øvrige tre bidragskommuner. På nationalt plan samarbejder Storstrøms Kammerensemble med institutioner som DR, Det kgl. Danske Musikkonservatorium, Tivoli, Det Kongelige Bibliotek m.fl., ligesom koncerter udenfor den lokale region har en naturlig plads i planlægningen. 2

9 Storstrøms Kammerensembles formål og vision Formål Storstrøms Kammerensemble udøver klassisk musik på højeste kunstneriske niveau. Storstrøms Kammerensemble formidler klassisk musik gennem pædagogisk arbejde, talentpleje og talentudvikling, og indgår som musikalsk samarbejdspartner lokalt og nationalt. Storstrøms Kammerensemble bidrager til sammen med de øvrige kulturaktører i området, at borgerne tilbydes en bred vifte af kulturelle tilbud. Storstrøms Kammerensemble bidrager gennem musikformidling til den kulturelle dannelse af børn og unge. Storstrøms Kammerensemble sørger gennem sit repertoirevalg og samarbejde med komponister og arrangører for den forsatte udvikling af det klassiske kammermusikrepertoire og udviklingen af nye musikalske udtryk. Vision Storstrøms Kammerensemble formidler den kendte klassiske musik på højeste niveau og er gennem sin programlægning med til at udvikle vor tids kompositionsmusik. Storstrøms Kammerensemble er ved at indgå i samarbejde med alle kulturaktører den centrale lokale musikalske kraft. Kvalitet, mangfoldigheden og aktualitet gør Storstrøms Kammerensemble interessant for lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere. Storstrøms Kammerensemble er musikformidling for alle. De klassiske koncertformers mulighed for musikalsk fordybelse holdes i hævd. Nye former med mulighed for nye oplevelser udvikles i et bredt samarbejde med kunstnere og formidlere indenfor alle kunstarter og genrer. Storstrøms Kammerensemble er musikalsk tradition og fornyelse. Resultatmål og metoder Opgave Koncertvirksomhed Formidling og publikumsudvikling Resultatmål Mål 1.1 Udvikling, mangfoldigheden, aktualitet, kvalitet Mål 1.2 Repertoireudvikling Mål 1.3 Nye koncertformer Mål 1.4 Samarbejdspartnere, spillesteder Mål 2.1 Formidling Mål 2.2 Publikumsudvikling Mål 2.3 Nyt publikum Mål 2.4 Synliggørelse Mål 2.5 Undervisning 3

10 1. Koncertvirksomhed 1.1 Udvikling, mangfoldigheden, aktualitet og kvalitet Storstrøms Kammerensemble arbejder med udviklingen af det kunstneriske udtryk gennem samarbejder med andre kunstformer. Der er stor inspiration at hente i andre kunstneriske udtryk, denne inspiration bidrager til den faglige udvikling af ensemblet, ligesom den sikrer kvaliteten og mangfoldigheden i det kunstneriske udtryk. Indikatorer: Repertoirelister, video- og billeddokumentation, presseomtaler og anmeldelser benyttes Samarbejde med de vigtigste kulturinstitutioner (se listen senere i dokumentet) Metoder: Der samarbejdes med de mest innovative kræfter og institutioner indenfor komposition, pædagogik, og alle former for performance og kulturformidling Kvalitetssikring sker gennem valg af samarbejdspartnere, velovervejet repertoirelægning og ved hjælp af interne og eksterne evalueringer og hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse og planlægning 1.2 Repertoireudvikling Arbejdet med ny musik er med til at aktualiseres ensemblets profil som nysgerrig og nyskabende. Ensemblet skal være med til at skabe fremtidens repertoire. Indikatorer: Bestilling af nye værker med henblik på udvidelse og udvikling af repertoiret Metoder: Bestillinger af nye værker og arrangementer hos de mest aktuelle komponister og kunstnere Samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1.3 Nye koncertformer Publikum er vandt til mange kunstneriske indtryk og modtager mange kulturelle tilbud. Udviklingen af koncert- og præsentationsformer er derfor vigtige parametre for muligheden for fortsat af være et attraktivt kulturtilbud. Indikatorer: Nye sammensætninger af kunstarter, inddragelse af teknologi, koncertrummets betydning som formidler, publikumsinddragelse etc Metoder: Med kunstnerisk respekt udfordre og udvikle koncertformen så indhold i hver enkelt aktivitet vurderes for dets mulighed for at tilføre koncertformen nye aspekter og benyttelse af nye kunstneriske udtryk Der søges samarbejde med og inspiration fra alle performancebaserede kunstarter 4

11 1.4 Samarbejdspartnere, spillesteder For at nå bredt ud er det nødvendigt at fastholde og udvikle alle muligheder for samarbejdsrelationer. Spillesteder skal forstås bredest muligt: Koncertsale, kirker, klubber, virksomheder etc. Indikatorer: Fastholdelse og udvidelse af kredsen af faste samarbejdspartnere, musikforeninger, spillesteder, virksomheder etc. Metoder: Gennem repertoirelægningen skal kammerensemblet fastholde et nært forhold til de eksisterende koncertarrangører for klassisk musik Ensemblet skal benytte enhver lejlighed til at nå publikum i alle tænkelige sammenhænge og alle tænkelige steder Hver sæson afprøves nye spillesteder og samarbejdspartnere for derigennem at søge nye udtryksformer og nyt publikum Forbedre afsætningspolitikken i samarbejde med kommunerne 2. Formidling/publikumsudvikling: 2.1 Formidling Formidling skal aktivt benyttes for at skabe en nær kontakt mellem publikum og de udøvende kunstnere og derved give publikum en større oplevelse og dybere musikalsk forståelse. Indikatorer: I alle kammerensemblets aktiviteter skal indgå overvejelser om formidling og publikumsudvikling som bevist anvendte elementer i programlægningen og valg af koncertformer Metoder: Ved hver aktivitet tages der stilling til formidling: Om formidling og hvilken formidling (form og indhold) Alle kendte platforme udnyttes til publikumskontakt Koncertformer tilpasses og udvikles i forhold til målgrupper og publikums oplevelsesmønster Gennem alderstilpassede pædagogiske aktiviteter præsenteres børn og unge for klassisk musik Kammerensemblets musikere præsenterer koncerter og der samarbejdes med konferencierer, fortællere, skuespillere, performere og formidlere indenfor alle genrer og kunstarter 2.2 Publikumsudvikling Klassisk musik skal være en dynamisk og aktuel kunstart. Publikum er vigtig for musikkens udvikling og skal gives mulighed af at opleve og deltage i denne kunstneriske udvikling. Indikatorer: Publikum præsenteres for de nyeste musikalske og kunstneriske udtryk 5

12 Metoder: Kammerensemblets arbejder med at understrege nysgerrigheden og aktualiteten i den klassiske musik og lader klassisk musik mødes med det nyeste indenfor andre musikalske genrer og andre kunstneriske udtryk Publikum identificerer sig ikke nødvendigvis med én musikalsk genre, projekterne kommer derfor til at handle om levende musik, musikerskab og kunstnerisk kvalitet i bred forstand. 2.3 Nyt publikum Alle skal gives muligheden for at få glæde af den klassiske musiktradition. Indikatorer: Der tages udgangspunkt i kendt og attraktivt repertoire, som er tilpasset den aktuelle målgruppe Der samarbejdes med kendte kunstnere og arbejdes med udvikling af koncertform og indhold Metoder: Kammerensemblet stiller sig aktivt til rådighed ved at opsøge og møde publikum hvor de er: På skoler, institutioner, arbejdspladser, ved offentlige og private arrangementer og begivenheder. Der udvikles tilbud til skoler/ børn og unge, med det formål at fremme interessen for klassisk musik. Kulturtjenesten Lolland-Falster er en del af dette arbejde Der arbejdes med særlige projekter og målrettede formidlingsindsatser - ofte i samarbejde med andre kunstnere Undervisning på MGK og musikskoler skaber kontakt til børn og forældre. Til alle børn og unge fra vuggestuer til gymnasier er der udgivet et katalog med aktiviteter som er tilpasset hver enkelt aldersgruppe Formidling og publikumsudvikling finder i stigende grad sted udenfor koncerterne. Gennem sociale medier, hjemmeside, pressemateriale, skabes og fastholdes kontakten til publikum. Lokale og nationale medier (presse og TV) benyttes til udbredelsen af kendskabet til Storstrøms Kammerensembles aktiviteter. 2.4 Synliggørelse Med det store kulturudbud der findes, er det nødvendigt, at klassisk musik bevarer sin aktualitet ved at være tilstede overalt, hvor publikum får deres informationer og hvor de færdes i hverdagen. Indikatorer: Synlighed og åbenhed om aktiviteter i alle typer af medier og sammenhænge Storstrøms Kammerensemble ses som en moderne og aktiv kulturinstitution Metoder: Tilstedeværelse på sociale medier Aktiv PR-indsats på alle medier Udvikling af ensemblets hjemmeside til fremtidens informationsmuligheder og krav Samarbejde med erhvervsliv, venneforening og andre. 6

13 2.5 Undervisning Musikundervisning er en af forudsætningerne for kulturel dannelse. Videregivelse af musikglæde og musikalske færdigheder er en naturlig del af det at være musiker. Indikatorer: Kammerensemblets musikere varetager musikpædagogisk arbejde Metoder: Instrumental undervisning på MGK, musikskoler, Talentakademi Storstrøm Stævneaktivitet (f.eks. harpestævne på Fuglsang) Koncerter med vindere af Unge spiller klassisk Sammenspil og seminarer med musikskoleorkestre Nøgletal for aktiviteter og publikum For hvert af aftaleårene indgås aftaler med kommunerne om antallet af aktiviteter indenfor hvert område på et samlet niveau svarende til rammeaftalen for Antal Indsats 18 Kammerkoncerter 17 Særlige koncerter (musik i krydsfeltet / til alle) 10 Orkesterkoncerter * 25 Pædagogiske/børn/unge/skoletjeneste/-koncerter 2015 Antal Indsats 18 Kammerkoncerter 17 Særlige koncerter (musik i krydsfeltet / til alle) 10 Orkesterkoncerter * 25 Pædagogiske/børn/unge/skoletjeneste/-koncerter 2016 Antal Indsats 18 Kammerkoncerter 17 Særlige koncerter (musik i krydsfeltet / til alle) 10 Orkesterkoncerter * 25 Pædagogiske/børn/unge/skoletjeneste/-koncerter 2017 Antal Indsats 18 Kammerkoncerter 17 Særlige koncerter (musik i krydsfeltet / til alle) 10 Orkesterkoncerter * 25 Pædagogiske/børn/unge/skoletjeneste/-koncerter Definitioner af ovenstående: Kammerkoncerter: Koncerter i ensemblets normale besætninger og indenfor det klassiske repertoire. Koncerterne afvikles med hovedvægten på den musikalske oplevelse. Koncerterne præsenteres af ensemblets musikere. Særlige koncerter: Alle musikalske former, kunst- og stilarter blandes, teaterforestillinger (dans/drama), udendørs koncerter (eks. opera), formidlingsprojekter for alle aldre. Orkesterkoncerter: Koncerter med Storstrøms Symfoniorkester Pædagogiske/børn/unge/skoletjeneste/-koncerter: Storstrøm Kammerensemble udgiver hvert år et katalog med koncerter med et pædagogisk sigte målrette børn og unge fra vuggestuealderen til ungdomsuddannelserne 7

14 Forventet 2017 Forventet 2016 Forventet 2015 Forventet 2014 Forventet 2013 Realiseret 2012 Realiseret 2011 Antal tilhørere ved samtlige koncerter bortset fra nedenstående Antal tilhørere ved Fandt ikke sted udendørs koncerter Antal tilhørere ved koncerter/-formidling til børn og unge Antal tilhørere i alt Antal koncerter i landsdelen Antal koncerter i andre landsdele Antal koncerter i udlandet Antal koncerter i alt Heraf antal koncerter rettet mod børn og unge ** Storstrøms Kammerensemble har ikke en fast kategori vedr. udendørs koncerter. Det er pt. en ad hoc-aktivitet, som typisk medregnes under særlige koncerter eller kammerkoncerter. Pædagogiske aktiviteter Storstrøms Kammerensemble indgår i en række pædagogiske sammenhænge og leverer musikere/administration til: MGK-undervisning Musikskoleundervisning Talentakademi Storstrøm Unge spiller klassisk Sammenspil med musikskoleorkestre (seminarer, f. eks. Udstillingsbilleder med Næstved Musikskole, november 2013) 8

15 Særlige aktiviteter Der er et stigende behov for at ensemblet indgår i div. enkeltstående begivenheder: Udendørskoncerter, konferencer, fejringer/højtideligholdelser, festivaler osv. ofte med en repræsentativ funktion, hvor ensemblet bidrager med kunstneriske ressourcer, sparring, produktionsmæssig know-how osv. Ensemblet vil i aftaleperioden imødekomme denne interesse for klassisk musik og for ensemblet som partner i div. sammenhænge, hvormed musikdynamofunktionen kommer til sin ret. Sommermusik på Fuglsang er ensemblets årlige kammermusikfestival. Festivalen tiltrækker et stort publikum og er en vigtig musikalsk begivenhed i landsdelen. Festivalen arbejder tematisk med koncertprogrammerne og målrettet med formidling (foredrag etc.), tværkulturelle projekter, gæster etc. Med festivalen indgår ensemblet i et nationalt festivallandkort, hvor Sommermusik på Fuglsang står stærkt og brander ensemblet og landsdelen. Berøringsfladen med hele landets musikliv, de bedste solister og kunstnere, samt internationale kunstnere plejes i særdeleshed på disse festivaler, der giver mulighed for fordybelse, større satsninger, koncentreret markedsføring og stor synlighed. I aftaleperioden fortsættes Sommermusik på Fuglsang og der arbejdes på at indgå i minifestivaler, der gentager dele af festival programmet i andre geografiske områder. Samarbejdspartnere Fuglsang Kunstmuseum Egnsteatrene Cantabile 2 (Vordingborg), Grønnegadeteatret (Næstved) og Masken (Guldborgsund) Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (pædagogisk udvikling, praktik for tonemestre, nye værker etc.) Pladeselskaber Andre ensembler (fælles nationalt projekt maj 2015 med alle landets orkestre, konservatorier, Tivoli og Det Kongelige Bibliotek) Basisensemblerne (koncertudveksling) Danske og udenlandske komponister Samarbejde med de regionale erhvervsorganisationer (f.eks. gennem medlemskab af Business LF) Kulturtjenesten Lolland-Falster Dansk Komponistforening (nye værker, formidling) Det Kongelige Bibliotek (koncerter, CD indspilninger) DR (transmissioner, event-udvikling) Levende musik i skolen (LMS) Netværk: Kreative musikalske processer (KMP) De regionale musik- og kunstforeninger 9

16 Økonomi finansieringsoversigt regnskab 2014-incl. fremskrivninger Statslige driftstilskud Øvrige tilskud fra staten Kommunale driftstilskud Øvrige tilskud fra kommuner og regioner Fonde og sponsorer Egenindtægter mv Finansielle indtægter Finansiering i alt Egenkapital, ultimo Specifikation af kommunale driftstilskud (årlige budgettal) Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune huslejetilskud Næstved Kommune Lolland Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune Samlet kommunale driftstilskud Bemærkninger til økonomi Særlige aktiviteter: Aktiviteterne kan være interessefremmende foredrag og koncerter for eks. SFO-ledere og erhvervsfolk. Deltagelse i diverse seminarer og konferencer. Bidrag med konsulentbistand hvor ensemblet har specialviden. Ensemblet indgår i lokale kulturfremmende og formidlende aktiviteter. Hvor det skønnes rimeligt og muligt kan visse aktiviteter generere indtægter. Undervisning er en del af musikernes stillingsbeskrivelse og honoreres ikke særskilt. Musikskolerne afregner direkte med kammerensemblet efter gældende overenskomst. Undervisningens omfang aftales individuelt på basis af elevtal fra sæson til sæson. Fondsstøtte gives normalt til enkeltstående aktiviteter, som ikke kan henføres til ensemblets driftsforpligtelser. Ved aktiviteter som har udviklingskarakter, er det vigtigt for 10

17 de fleste fonde, at der er et fremtidigt driftsperspektiv og en sikret driftsøkonomi. Ved mange aktiviteter forudsættes en vis egenfinansiering. Ensemblet arbejder på at udvikle aktiviteter og koncertformer, som kan fastholde det traditionelle publikum og tiltrække nyt og dermed være interessante for fonde. Ensemblet søger til stadighed at opdyrke nye fondsrelationer. Der er ikke tradition for sponsorstøtte til ensembledrift i området. Muligheder for sponsorstøtte vil i den kommende aftaleperiode blive undersøgt og opdyrket. * Samarbejdet med Storstrøms Symfoniorkester Storstrøms Symfoniorkester har en vigtig placering i det samlede klassiske musikudbud i kommunerne. Orkestret har en vigtig funktion i forhold til den musikalske fødekæde, i orkestret spiller MGK-elever, musikskoleelever, og amatører side om side med professionelle musikere. Det er i symfoniorkestret at musikskoleelever og MGK-studerende sammen med og under vejledning af professionelle musikere, får deres første orkestererfaringer. Musikerne i Storstrøms Kammerensemble er som koncertmestre og solospillere i orkestret med til at løfte orkestrets musikalske niveau og med til at give de øvrige medvirkende en musikalsk oplevelse og udfordring på højt niveau. Sammensætningen af studerende, professionelle og amatører sikrer orkestret den størst mulige lokale udbredelse og opbakning. I forbindelse med orkesterkoncerterne samarbejder ensemblet ofte med skoler og gymnasier om såkaldte animationskoncerter, hvor ensemblets musikere inden koncerterne besøger lokale folkeskoler ved koncertstederne og introducerer koncerterne og de vigtigste værker. Den brede sammensætning af orkestret, repertoirevalget og formidlingstiltagene har vist sig at være meget vigtige og effektive i arbejdet med at nå et nyt publikum. 11

18 Storstrøms Kammerensemble rev 14/5-13 Staten okt12 Budget pr. 3/ B2014 RevB2013 B2013 R2012 R2011 Indtægter 1 Statslige tilskud Kommunale og regionale tilskud Fonde og sponsorer Egenindtægter mv Finansielle indtægter Indtægter i alt Udgifter 6 Kunstnerisk produktion Administration, ledelse, markedsføring mv Lokaleudgifter Øvrige udgifter Finansielle udgifter Udgifter i alt RESULTAT FØR SKAT Statslige tilskud Driftstilskud Mærk Musikken Kommunale og regionale tilskud Region Sjælland Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune - huslejetilskud Guldbrogsund Kommune - ekstra tilskud Næstved Kommune Lolland Kommune Vordingborg Kommune Faxe Kommune Fonde og sponsorer Fonde Sommermusik på Fuglsang Kulturregion Storstrøm 360 grader Statens Kunstråd til INTRO Vordingborg Kommune - harpenist Mærk Musikken henlagt fra Fonde sammenlagt Egenindtægt Anden indtægt Sommermusik på Fuglsang Koncerter 360 grader Div. Indtægter Jul på Fuglsang 50% andel Koncertvirksomhed Undervisning CD og andre indtægter Kunstnerisk produktion Løn faste musikere Løn ass, Løn solister, dirigenter Løn Kunstnerisk rådgiver (Toke Lund Christiansen) Kunstnerisk udvikling, efteruddannelse Løn regissør, ad hoc Tværfaglig skoletjeneste Sociale udgifter Regulering af feriepengeforpligtelser (31.248) Personaleudgifter Side 1 af 2

19 Noder/arrangementer Instrumenter, gear (leje, køb mm) Forsikring instrumenter Transport Hotel og fortæring Mødeudgifter Leje lokale CD-indspilning Sommermusik kunstnere Sommermusik Udstyr, gear, noder Sommermusik Opholds- og forplejningsudg Grader musikerass, regissør, lydmand Grader transport, lyd, forplejn Jul på Fuglsang 50% udgifter INTRO CD, indspiln, koncerter Mærk Musikken Administration, Ledelse, markedsføring Løn leder Løn kontorass, øvr. Ass Sociale udgifter Regulering af feriepengeforpligtelser Bestyrelseshonorar Kontoartikler Telefon, porto og fragt Fotokopering og edb-udgifter Lønadministration Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar Bogføringsassistance Revision og regnskabsmæssig ass Forsikring personale Plakater, foldermaterialer Hjemmeside Annoncer Blomster og gaver Sommermusik Reklameudgifter Grader plakater, flyers mm INTRO www og pr Mærk musikken Diverse Lokale udgifter Husleje El, vand og varme Rengøring, løn Rengøringsartikler og vedligeholdelse Øvrige udgifter Mærk Musikken hensættes til Tab på debitorer Koda Side 2 af 2

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 1. Mission Randers Kammerorkesters hovedopgave er dels at udøve den klassiske musik i bred forstand på et højt professionelt kunstnerisk niveau dels at formidle

Læs mere

Rammeaftale 2014-2017 for Ensemble MidtVest. 1. Aftalens formål og grundlag

Rammeaftale 2014-2017 for Ensemble MidtVest. 1. Aftalens formål og grundlag Rammeaftale 2014-2017 for Ensemble MidtVest 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale for Ensemble MidtVest er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune, Holstebro Kommune,

Læs mere

Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger

Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger Rapport til Statens Kunstråds Musikudvalg Fra arbejdsgruppen vedrørende styrkelse af den rytmiske musik Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for DAM 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik (DAM). DAM er en selvejende institution,

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforeningen CB Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnet

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31.

Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31. Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnede mål og rammer for de fem genreorganisationer

Læs mere

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 31. oktober 2013 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Birthe Helth, Eva Sommer-Madsen, Carsten

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

Indhold. _Toc190673117

Indhold. _Toc190673117 Virksomhedsplan 2014 _Toc190673117 Indhold 1. Målsætning... 2 2. Børnekulturhusets fire dimensioner:... 3 3. Børnekulturhusets støtteordninger... 4 4. Børnekulturaarhus - Aarhus Kommunes hjemmeside for

Læs mere

Musikkens amatører bør behandles professionelt. Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark

Musikkens amatører bør behandles professionelt. Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Musikkens amatører bør behandles professionelt Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Statens Musikråd 2002 2 Statens Musikråd Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Indhold 5 Forord 8 Kommissorium

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Indhoidsfortegnelse. Bilag. 1. Omverdensanalyse side 8 2. Specificering af strategi og overordnede mi side 12

Indhoidsfortegnelse. Bilag. 1. Omverdensanalyse side 8 2. Specificering af strategi og overordnede mi side 12 AARHUS TEATER Rammeaftale 2012-2015 AARHUS TEATER at Indhoidsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen side 3 2. Mission og vision side 4 3. Omverdensanalyse side 5 4. Strategi og overordnede

Læs mere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Kunsten at fremme kunsten

Kunsten at fremme kunsten Kunsten at fremme kunsten Om organisering af kunstfaglig rådgivning og bedømmelse af kunstnerisk kvalitet Tværfagligt kunstråd med beslutningsret Institutionsledelse og faglig rådgivning Billedkunstråd

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Det Jyske Musikkonservatorium Strategi 2011 2014

Det Jyske Musikkonservatorium Strategi 2011 2014 Oprettet: 30. maj 2011 Senest rev. J.nr.: Ref: ThW Behandlet / godkendt af: Det Jyske Musikkonservatorium Strategi 2011 2014 Indledning Denne strategi beskriver, hvor Det Jyske Musikkonservatoriums (DJM)

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

De Samvirkende Sønderjyske Musikskoler (SSM), 1 repræsentant: - Jan Østergaard Nielsen, formand for SSM

De Samvirkende Sønderjyske Musikskoler (SSM), 1 repræsentant: - Jan Østergaard Nielsen, formand for SSM Amtsmusikudvalget i Sønderjylland fremlægger hermed Perspektivplan status og fremtid med anbefalinger for musikområdet. Perspektivplanen er sammensat af bidrag fra de forskellige dele af musiklivet inden

Læs mere

revision af musikloven

revision af musikloven BETÆNKNING om revision af musikloven Afgivet af STATENS MUSIKRÅD BETÆNKNING NR. 1061 KØBENHAVN 1985 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-5951-7 Stougaard Jensen/København KaOO-55-bet. Betænkning om revision

Læs mere