Amgros Udbud. Grundlæggende information om udbud af lægemidler. Introduktionsmøde for nye leverandører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amgros Udbud. Grundlæggende information om udbud af lægemidler. Introduktionsmøde for nye leverandører"

Transkript

1 Amgros Udbud Grundlæggende information om udbud af lægemidler

2 Indhold Grundlæggende om udbud Formål, principper og udbudspligt Udbudstyper Udbudsmaterialet Vareliste Udbudsbekendtgørelse Udbudsbetingelserne Rammekontrakten Bagatelkøbsaftaler Forlængelser Overdragelse af kontrakter Et udbudsår

3 Formålet med udbud At skabe eller give mulighed for konkurrence mellem leverandører Udbudspligt i henhold til EU Alle offentlige myndigheder er omfattet af udbudspligt Regionerne Sygehusene Kommunerne Amgros I/S

4 Grundlæggende principper for udbud Ligebehandlingsprincip Alle leverandører besked samtidig Skriftlige spørgsmål og svar offentliggøres Gennemsigtighed Kriterier der evalueres på er beskrevet i udbudsmaterialet Udbudsmateriale Proportionalitet/saglighed Klinisk relevante kriterier

5 Udbudspligt Hvilke køb der er omfattet afhænger af indkøbets størrelse EU udbud: Omsætning over tærskelværdi (ca. 1,4 mio. kr.) Bagatelgrænse < kr. Beregning af tærskelværdi: Kontraktlængde for ensartede varer inkl. option

6 Inddeling af udbud i Amgros Udbud i Amgros regi Omsætning > 0,5 mio Mindre omsætning Bagatel indkøb Forlængelser EU-Udbud Rammekontrakter "Laveste pris" 1.x "Økonomisk mest fordelagtige" Tildelingskriterier Pris, emballage, m.v. 2.x En rammekontrakt (1 leverandør) 1.x.a Flere rammekontrakter (Flere leverandører) 1.x.b En rammekontrakt (En leverandør) 2.x.a Flere rammekontrakter (Flere Leverandører) 2.x.b

7 System for nummergivning af udbudsgrupper Udbudsgruppe 1.x.a Laveste pris 1 vinder Udbudsgruppe 1.x.b Laveste pris Parallelle rammeaftaler Udbudsgruppe 2.x.a Økonomisk mest fordelagtig 1 vinder Udbudsgruppe 2.x.b Økonomisk mest fordelagtig Parallelle rammeaftaler x er et internt Amgros-nummer

8 Amgros - Udbud på ATC niveau 5 ATC-kode-systemet - er udarbejdet af WHO - indeholder en kategorisering af lægemidler i en række forskellige niveauer I ATC-kode-systemet er lægemidlerne inddelt i grupper i forhold til - de organer/systemer, de virker i - deres terapeutiske, farmakologiske og kemiske egenskaber

9 Tilrettelæggelse af udbud Kommer der til at ske noget inden for området i løbet af de næste 2-3 år? I foråret 2015 planlægges udbud, hvor kontrakterne starter i 2016 og med evt. forlængelse udløber i 2018 Hvilke input har vi fået fra sygehusene? Hvilke lægemidler er tilgængelige inden for området? Er der godkendt nye lægemidler siden det seneste udbud? Er der sket noget nyt inden for området, som vi skal være opmærksomme på? Er der udsigt til patentudløb?

10 Udbudsdokumenter Udbudsbekendtgørelse (sendt til EU) Vareliste Udbudsbetingelser Rammekontrakt Bilag

11 Varelisten Udbudsnr. ATC-kode og indholdsstof Krav vedrørende lægemidlet Dispenseringsform Styrke Pakning Enhed Mængde i enheder

12 Udbudsbetingelser

13 Varelisten Udbudsnr.

14 De udbudte lægemidler pkt RADS Information om udbud på baggrund af RADS behandlingsvejledninger Baggrundsnotat Behandlingsvejledning Sammenligningsgrundlag

15 ATC-kode Krav vedrørende lægemidlerne

16 Dispenseringsform Krav til dispenseringsform er anført på varelisten og udspecificeret i udbudsbetingelserne pkt. 3.2

17 Styrke Krav til styrke er specificeret på varelisten og i udbudsbetingelserne pkt. 3.3

18 Pakninger Krav til pakninger er specificeret på varelisten og i udbudsbetingelserne pkt. 3.4

19 Enheder På varelisten er anført Enhed Udgangspunktet er WHO fastsat DDD, hvis en sådan findes. DDD står for Daily Defined Dose Hvis der ikke er en af WHO fastsat DDD, fastsættes "enheden" af Sundhedsstyrelsen Hvis der ikke er fastsat en DDD af WHO eller Sundhedsstyrelsen, fastsætter Amgros enheden.

20 Forventet forbrug Det forventede forbrug i kontraktperioden er anført på varelisten under Mængde i enheder. I udbudsbetingelserne pkt. 3.6 er nærmere specificeret at forventet forbrug er baseret på et historisk forbrug og påvirkes af en række faktorer, fx Ændret anvendelse af lægemidlerne Nye behandlingsvejledninger Der er alene tale om et uforpligtende overslag og indkøb kan afvige væsentligt derfra. Sygehusapotekerne kommer med fornyet estimat efter kontraktindgåelse. Dette er ligeledes et uforpligtende overslag.

21 Mængde i enheder Hvor mange pakker svarer det til? Eksempel Mængde i enheder: 1474 Hver enhed svarer til 10 mg 1474 enheder x 10 mg = mg i alt Hver smeltetablet indeholder 2 mg dvs. at mængden i enheder svarer til mg/ 2 mg = tabletter Hvis hver pakke indeholder 12 tabletter svarer det til tabletter / 12 tabletter = 614 pakker

22 Særlige krav vedrørende lægemidlet I nogle tilfælde er der i udbudsbetingelserne pkt. 3.7 angivet krav til lægemidlerne. Eksempler: For lægemidler, der leveres i hætteglas, er det et væsentligt krav, at der ikke er eller opstår overtryk i hætteglassene, og at propperne i hætteglassene forbliver tætte efter perforering ved kanyle. Hvis leverandørens har givet oplysninger om de tilbudte lægemidler i relation til tildelingskriterierne vil disse oplysninger blive betragtet som krav til de af rammekontrakten omfattede lægemidler, således at en ændring af disse forhold vil blive anset for en mangel ved de leverede varer.

23 Angivelse af pris for de tilbudte varer I udbudsbetingelserne pkt. 4.2 er anført, hvilke krav der er til angivelse af pris for lægemidlerne i hvert enkelt udbudsgruppe. Disse krav er forskellige fra udbudsgruppe til udbudsgruppe. Eksempler på krav: Samme pris pr. enhed under samme linje af udbudsnummeret. Hvis leverandøren fx tilbyder flere pakningsstr. Mulighed for forskellig pris pr. enhed under forskellige linjer under udbudsnummeret. Fx ved krav om flere styrker. Krav om samme pris pr. enhed under forskellige linjer under udbudsnummeret. Amgros har ret til at korrigere prisen, hvis de anførte krav ikke er overholdt.

24 Økonomisk mest fordelagtige udbud I udbudsgrupperne 2.x.a og 2.x.b er der ekstra punkter i udbudsbetingelserne. I udbudsbetingelserne pkt. 4.5 er anført, hvilke beskrivelser, informationer og materialer/vareprøver leverandørerne skal indsende til brug for vurderingen af, hvorledes de tilbudte lægemidler opfylder tildelingskriterierne.

25 Hvilket materiale indgår i evalueringen? Vi ser kun på det materiale, vi har bedt om - ekstra materiale indgår ikke i evalueringen Vi ser ikke på medsendt patientmateriale medsendte artikler i tidsskrifter eller publicerede undersøgelser Vær opmærksom på, at der kan gives aktindsigt i alt medsendt materiale

26 Evaluering af økonomisk mest fordelagtige udbud I udbudsbetingelserne pkt. 5 er anført, hvordan ordregiver evaluerer de modtagne tilbud i forhold til tildelingskriteriet. Her er anført: Hvilke underkriterier, der vil blive vurderet. Den %-vise vægtning af underkriterier i forhold til den samlede bedømmelse.

27 Køb under parallelle rammekontrakter Ved udbud, hvor der indgås parallelle rammekontrakter, vil der i udbudsbetingelserne pkt. 7 være anført, under hvilke betingelser sygehusene kan anvende en anden vinder end rammekontraktens vinder 1. Eksempler: Patienter i igangværende behandling, som af patientsikkerhedsmæssige årsager ikke kan skifte. Patienter, der har særligt vanskeligt ved at håndtere device til indgift af lægemidlet. Patienter, der ikke kan behandles med vinder 1, pga. manglende indikation. Ved dækningskøb i tilfælde af restordre.

28 Spørgsmål til udbuddet Alle spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles SKRIFTLIGT via udbudssystemet. På den måde får alle leverandører informationen samtidig Spørgsmålsfrist Her stilles spørgsmål. Amgros publicerer svar samme sted.

29 Et udbudsår

30 Amgros udbudsår Marts Udarbejde udbud Udarbejdelse af Prikfil Publicering af udbud Januar Maj Rammekontrakter Indhentning + bearbejdning af tilbud Oktober/ november Juni/juli Tildelingsbreve Estimering på sygehusapoteker Oktober September

31 Amgros udbudsår Udarbejde udbud Udarbejdelse af Prikfil Marts Publicering af udbud Januar Maj Rammekontrakter Indhentning + bearbejdning af tilbud Oktober/ november Juni/juli Tildelingsbreve Estimering på sygehusapoteker Oktober September

32 Amgros udbudsår Udarbejde udbud Udarbejdelse af Prikfil Januar Marts Publicering af udbud Maj Leverandører giver tilbud Rammekontrakter Indhentning + bearbejdning af tilbud Oktober/ november Juni/juli Tildelingsbreve Estimering på sygehusapoteker Oktober September

33 Amgros udbudsår Udarbejde udbud Udarbejdelse af Prikfil Marts Publicering af udbud Januar Maj Rammekontrakter Indhentning + bearbejdning af tilbud Oktober/ november Juni/juli Tildelingsbreve Estimering på sygehusapoteker Oktober September

34 Amgros udbudsår Udarbejde udbud Udarbejdelse af Prikfil Marts Publicering af udbud Januar Maj Rammekontrakter Indhentning + bearbejdning af tilbud Oktober/ november Juni/juli Leverandøren får besked Tildelingsbreve Estimering på sygehusapoteker Oktober September

35 Amgros udbudsår Udarbejde udbud Udarbejdelse af Prikfil Marts Publicering af udbud Januar Maj Rammekontrakter Indhentning + bearbejdning af tilbud Oktober/ november Juni/juli Tildelingsbreve Estimering på sygehusapoteker Oktober September

36 Amgros udbudsår Udarbejde udbud Kontraktstart 1. april Udarbejdelse af Prikfil Marts Publicering af udbud Januar Maj Rammekontrakter Indhentning + bearbejdning af tilbud Oktober/ november Juni/juli Tildelingsbreve Estimering på sygehusapoteker Oktober September

37 Amgros udbudsår efter RADS Udarbejde udbud Udarbejdelse af Prikfil Marts Publicering af udbud Januar Maj Rammekontrakter Indhentning + bearbejdning af tilbud Oktober/ november Juni/juli Tildelingsbreve Estimering på sygehusapoteker Oktober September

38 Tidsplan for Amgros Udbud 2016 Følgende tidsfrister tilstræbes Publicering af udbud: Udbud publiceret frem til 27. maj 2015 Tilbudsfrist før 11. juli 2015 Udbud publiceret fra 27/5 til 26/ Tilbudsfrist efter sommerferien 19. august juni 10. august 2015 Vi tilstræber ikke at publicere nye udbud 30. september 2015 Frist for markedsføringstilladelse Primo oktober 2015 Påbegynder udsendelse af tildelingsbreve Ultimo oktober 2015 Påbegynder udsendelse af rammekontrakter 31. januar 2016 Vedståelsesfrist 29. februar 2016 Sidste frist for priser i Medicinpriser.dk 1. april 2016 Kontraktstart 1. oktober 2015 Sidste frist for at bruge optionen om forlængelse af rammekontrakter 2016

39 Tidsfrister for udbud Amgros udbudsside Udbudsbetingelserne Rammekontrakten

40 Udbud uden for tidsplanen Patentudløb Tilbudsfrist vil altid være ca. 2-3 uger efter patentudløb For at undgå patentsager bør generiske udbydere ikke indsende tilbudspriser før dagen efter patentudløb RADS behandlingsvejledning Terapiområder/lægemidler som muligvis vil komme med i et udbud på basis af en RADS behandlingsvejledning Ændringer i markedet Udbydes senere

41 Bagatelkøb 2015 Produkter med mindre omsætning fx: Eksisterende ATC-koder med en omsætning under kr. Nye produkter på egne ATC-koder med en omsætning under kr. Oplysning om bagatelkøb fremgår af Tilbud skal sendes via Amgros elektroniske udbudssystem Lægemidlerne skal være optaget i Taksten ( på tilbudstidspunktet Krav om stregkoder Bilag A, Bagatelkøb (svarende til bilag 3 i rammekontrakten)

42 Rammekontrakten

43 Rammekontrakt

44 Omfattede lægemidler pkt. 2 Den/de vare(r), som I har budt ind med, er dem, som I skal levere. I får et forventet forbrugsestimat (Bilag 1) tilsendt baseret på historiske data (oftest 12 mdr.). Forbrugsestimater er uforpligtende. Faktisk indkøb kan være påvirket af en række faktorer. Ved nul-estimat er der umiddelbart ikke krav til levering. Hvis sygehusapotekerne alligevel ønsker at anvende lægemidlet, og I accepterer levering træder rammekontraktens bestemmelser i kraft.

45 Krav til lægemidlerne pkt. 4 Leverandøren skal have tilladelse til fremstilling, indførsel eller engrosforhandling af lægemidler inden for EU/EØS. Ved levering af lægemidler fra lagre uden for Danmark skal Leverandøren sørge for, at der foretages modtage- og importkontrol i henhold til de til enhver tid gældende regler.

46 Krav til lægemidlerne pkt. 4 Lægemidlerne skal være i på den fastsatte dato (obs tilmelde 14 dage før) Krav til stregkoder findes i Bilag 3 Yderligere krav findes i Bilag 4 Holdbarhed: Ikke under 12 måneder til Danmark Ikke under 18 måneder til Grønland

47 Krav til lægemidlerne pkt. 4 Holdbarhed ved levering på sygehusapoteket For lægemidler med kortere holdbarhed i SPC må holdbarheden af lægemidlet ved levering ikke være under halvdelen af den anført i SPC et Hvis sygehusapoteket for at sikre forsyningssikkerheden foretager indkøb af lægemidler, hvis holdbarhed er mindre end de oven for anførte krav, er leverandøren forpligtet til at tage lægemidlerne eller en del heraf retur mod tilbagebetaling af købesummen og eventuelle yderligere omkostninger, hvis sygehusene ikke ved sædvanligt forbrug har anvendt de pågældende lægemidler inden udløb af holdbarhedsdatoen

48 Leveringssikkerhed og lagerbeholdning pkt. 6 3 måneders forbrug baseret meddelte estimat for indkøbsperioden. Lageret må kun reduceres med det antal varer, der faktisk indkøbes af sygehusapotekerne i den 1. måned i indkøbsperioden.

49 Leveringssikkerhed og lagerbeholdning pkt. 6 Leverandøren skal opretholde et efter omstændighederne passende lager under hensyntagen til: - De meddelte estimater - Det foretagne indkøb under rammekontrakten - Markedsudviklingen Leverandøren skal på Amgros anmodning dokumentere, at lageret er under opbygning og Amgros har ret til at foretage audits hos leverandøren.

50 Priser pkt. 10 Pris: Tilbudspris AIP < Tilbudspris Danske kroner

51 Leverandørens misligholdelse pkt. 12 Restordrer: - Skriftlig besked til Amgros hurtigst muligt (årsag, varighed og genoptagelse af levering). Restordreperioden anses tidligst for ophørt 2 hverdagsdøgn efter det tidspunkt hvor leverandøren på betryggende vis har godtgjort sin leveringsevne og lageropbygning overfor Amgros. Erstatningskøb: - Leverandørens regning - Også ved tilbagekaldelser

52 Leverandørens misligholdelse pkt. 12 Erstatningskøb: - Købe det billigste mulige erstatningslægemiddel - Minimumsindkøb for at sikre forsyningssikkerheden - Patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt så købes hos den leverandør, som kan dokumentere den bedste leveringsevne uanset om det er den billigste på markedet.

53 Leverandørens misligholdelse pkt. 12 Erstatningskøb: - Gælder også ved mangelfuld levering, medmindre leverandøren indenfor 3 hverdage kan omlevere varen. Ved hverdage forstås: - Mandage til fredage På nær: - Danske helligdage - Grundlovsdag - Juleaftensdag - Nytårsaftensdag

54 Leverandørens misligholdelse pkt. 12 Ret til ophævelse af kontrakten. Fx manglende opfyldelse af kravene til lagerstørrelse og opbygning kan efter omstændighederne blive anset som en væsentlig misligholdelse. Force Majeure følger dansk rets almindelige regler. Fx krig, oprør, landsdækkende uroligheder, import-/eksportforbud, naturkatastrofer, afbrydelse af energiforsyning, omfattende ildebrand, udbredte arbejdskonflikter og andre ekstraordinære begivenheder.

55 Leverandørens misligholdelse pkt. 12 Som force majeure anses eksempelvis ikke: Tilbagekaldelse af et lægemiddel Nedlukning af enkelte produktionsfaciliteter eller andre former for begrænsede produktionssvigt Manglende opnåelse af nødvendige godkendelser og tilladelse m.v. (både i forhold til interne kvalitetskontroller hos leverandøren og i forhold til lovmæssige krav m.v.) Svigt i leverandørens forsyningskæde og andre begivenheder af lignende art, som leverandøren burde have taget i betragtning

56 Overdragelse pkt. 16 Rammekontraktoverdragelser: Besked til Amgros hurtigst muligt

57 Overdragelse pkt. 16 Hvilke oplysninger skal anmodningen indeholde? Årstal, udbudsgruppe og udbudsnummer ( a (1)) Varenummer ( ) Indholdsstof for varen (adenosin) Dispenseringsform for varen (depotkapsler) Styrke for varen (60 mg) Pakningsstørrelse for varen (100 stk.) Hvis anmodningen vedrører flere varer, skal oplysningerne gives for hver af disse varer.

58 Overdragelse pkt. 16 Hvilke dokumenter skal anmodningen indeholde? Aktuel 39-tilladelse (med angivelse af evt. distributør) udstedt af den relevante myndighed Gensidigt underskrevet dokument, og hvor det fremgår, at den ønskede overdragelse er godkendt af begge leverandører. Af dokumentet skal også fremgå den dato, hvor den ønskede overdragelse i givet fald træder i kraft.

59 Overdragelse pkt. 16 Underskrevet tro og loveerklæring fra den nye leverandør (max. 6 måneder gammel). Begrundelse for den ønskede overdragelse af kontrakten. Firmanavn navn, adresse, CVRnr, telefonnr./faxnr. og adresse for den nye leverandør. Ændring af fx varenr., distributør eller lignende.

60 Kontraktperiode og opsigelse pkt. 18 FORLÆNGELSER: Evt. ændringer på markedet Konkurrencesituationen for produktet og for beslægtede ATC-koder Kontraktpris Rammekontrakten træder i kraft, når Amgros har accepteret leverandørens tilbud Indkøbsperiode angivet Forlængelsesoption Ingen oplysninger fra sygehusapoteker og andre om problemer God leveringssikkerhed Sygehusapotekerne foretrækker forlængelser - vil gerne undgå varenummerskift

61 Kontraktperiode og opsigelse pkt. 18 Ikke mulighed for opsigelse for leverandøren. Begrundet mulighed for opsigelse for Amgros med 3 måneders varsel. Husk at informere Amgros inden tidsfristen, hvis I ikke ønsker at forlænge en kontrakt.

62 Hvor finder man udbudsdokumenterne? LEVERANDØRPORTALEN

63 Hvor finder man udbudsdokumenterne?

64 Hvor finder man udbudsdokumenterne?

65 Leverandørvejledning

66

67 Nye varer før udbuddet og i kontraktperiode Nye lægemidler meld ind til udbudsteamet 1-2 år forud for et udbud Nye varer til gældende kontrakt send anmodning til udbudsteamet i god tid Amgros skal give samtykke ved varenummerskift Amgros skal give samtykke til introduktion af nye varer i kontraktens løbetid samt kontraktoverdragelser til anden leverandør Vi skal med andre ord have anmodningen på forhånd En ændring forudsætter, at vi giver samtykke til ændringen

68 Nye varer før udbuddet og i kontraktperiode Forudsætninger Skal opfylde de fastsatte krav til det udbudte lægemiddel, der fremgik af varelisten, herunder specifikationer i relation til: Dispenseringsform Styrke Pakningsstørrelse Skal opfylde krav til pris (udbudsbetingelsernes pkt. 4.2 og rammekontraktens pkt. 3.1)

69 Ændringer i kontraktens løbetid Ændringer af pakninger/styrker eller ophør af levering Kontrakten er bindende, det betyder bl.a. at: - Styrke og pakningsstørrelse som udgangspunkt ikke kan ændres. - Varer/varenumre skal have markedsføringstilladelse og være i i hele kontraktperioden herunder også under en evt. forlængelse af kontraktperioden. (Rammekontraktens pkt. 4) Afvigelse fra ovenstående fx i form af manglende levering er misligholdelse af kontrakten og kan evt. medføre krav om godtgørelse af meromkostning ved køb af vare fra anden side. (Rammekontraktens pkt. 12)

70 Opsummering Tidsfrister for udbud se Amgros udbudsside samt udbudsmateriale Meld ind til 14 dage før, lægemidlet skal fremgå af denne Holdbarhed husk 12 måneder til DK Leveringsforpligtelse og lagerbeholdning Meld ind til Amgros så snart leveringsproblemer forudses Nye varer meld ind i god tid

Grundlæggende om udbud. Udbudsmaterialet Vareliste Udbudsbekendtgørelse Udbudsbetingelserne. Et udbudsår

Grundlæggende om udbud. Udbudsmaterialet Vareliste Udbudsbekendtgørelse Udbudsbetingelserne. Et udbudsår Amgros Udbud Grundlæggende information om udbud af lægemidler V. Bitten Abildtrup Indhold Grundlæggende om udbud Udbudsmaterialet Vareliste Udbudsbekendtgørelse Udbudsbetingelserne Et udbudsår Bagatelkøbsaftaler

Læs mere

Amgros Udbud. Grundlæggende information om udbud af lægemidler. v. Bitten Abildtrup. 19. maj 2016

Amgros Udbud. Grundlæggende information om udbud af lægemidler. v. Bitten Abildtrup. 19. maj 2016 Amgros Udbud Grundlæggende information om udbud af lægemidler v. Bitten Abildtrup Kort om Amgros I/S Amgros er ejet af alle regioner og har en politisk bestyrelse Amgros står for indkøb af ca. 99 pct.

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. udbud af lægemidler (Amgros Udbud b) N06BA04 Methylphenidat

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. udbud af lægemidler (Amgros Udbud b) N06BA04 Methylphenidat U D B U D S B E T I N G E L S E R for udbud af lægemidler (Amgros Udbud 2016-1.406.b) N06BA04 Methylphenidat Indholdsfortegnelse 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 2. UDBUDDET... 3 2.1 Generelt udbud...

Læs mere

Orienteringsmøde for hepatitis C udbud Den 19. juni Dagens program. Amgros Udbud a. Rabatmuligheder. Afgivelse af tilbud

Orienteringsmøde for hepatitis C udbud Den 19. juni Dagens program. Amgros Udbud a. Rabatmuligheder. Afgivelse af tilbud Orienteringsmøde for hepatitis C udbud Den 19. juni 2015 Amgros Udbud 2015 1.459.a Dagens program Rabatmuligheder Afgivelse af tilbud Evaluering af tilbud Tidsplan for udbuddet 1 1 Rabatmuligheder I dette

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 3.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 5.0 januar 2017 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til rammeaftalen... 3

Læs mere

Orienteringsmøde for lægemiddelleverandører Amgros udbud 2016

Orienteringsmøde for lægemiddelleverandører Amgros udbud 2016 Orienteringsmøde for lægemiddelleverandører Amgros udbud 2016 19. maj 2015 PROGRAM kl. 12:30 16:00 Generel information fra Amgros Flemming Sonne Hvordan samarbejder regionernes Lægemiddelkomitésystem,

Læs mere

Amgros I/S Leverandør- og Udbudsportal. Brugervejledning til Amgros Leverandør- og udbudsportal

Amgros I/S Leverandør- og Udbudsportal. Brugervejledning til Amgros Leverandør- og udbudsportal Amgros I/S Leverandør- og Udbudsportal Brugervejledning til Amgros Leverandør- og udbudsportal Oktober 2017 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. AMGROS I/S LEVERANDØR- OG UDBUDSPORTAL UDEN FOR

Læs mere

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55939-2015:text:da:html Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

RAMMEKONTRAKT. mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej København Ø (herefter Amgros)... CVR-nr... (herefter leverandøren)

RAMMEKONTRAKT. mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej København Ø (herefter Amgros)... CVR-nr... (herefter leverandøren) Udbud 2013-2.513.b RAMMEKONTRAKT mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering af special peritonealdialysevæsker Indholdsfortegnelse

Læs mere

Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015. 13. maj 2014

Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015. 13. maj 2014 Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015 13. maj 2014 PROGRAM KL. 12.30-16 Generel information fra Amgros v/ Flemming Sonne Erfaringer med brug af forfyldte sprøjter på klinisk anæstesiafsnit på OUH v/ Helle

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for U D B U D S B E T I N G E L S E R for udbud af lægemidler 2012 (Amgros Udbud 2012 1.454.b) Antivirale lægemidler til systemisk brug primært til behandling af HIV-infektioner Indholdsfortegnelse 1. DEN

Læs mere

R E F E R A T. af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende. Amgros' udbud af lægemidler 2013

R E F E R A T. af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende. Amgros' udbud af lægemidler 2013 1 R E F E R A T af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende Amgros' udbud af lægemidler 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugervejledning - tilbudsgivning. Amgros I/S udbudssystem

Brugervejledning - tilbudsgivning. Amgros I/S udbudssystem Brugervejledning - tilbudsgivning Amgros I/S udbudssystem September 2017 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Tilbudsgivning... 4 2.1 Udbudsmateriale... 4 2.2 Spørgsmål og svar... 7 2.3 Opret

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Amgros I/S udbudssystem. Brugervejledning for tilbudsgivere

Amgros I/S udbudssystem. Brugervejledning for tilbudsgivere Amgros I/S udbudssystem Brugervejledning for tilbudsgivere Senest opdateret juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. AMGROS I/S UDBUDSSYSTEM... 4 2.1 Udbudsoversigt... 9 2.2 Brugerinformation...

Læs mere

Bilag 1 Tilbudsliste Udbud b Antivirale lægemidler til systemisk brug Primært til behandling af HIV-infektioner

Bilag 1 Tilbudsliste Udbud b Antivirale lægemidler til systemisk brug Primært til behandling af HIV-infektioner Bilag 1 Tilbudsliste Udbud 2012-1.455.b Antivirale lægemidler til systemisk brug Primært til behandling af HIV-infektioner Dette bilag skal som en del af tilbuddet udfyldes af Tilbudsgiver, hvor dette

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Amgros Udbudssystem. Brugervejledning for tilbudsgivere

Amgros Udbudssystem. Brugervejledning for tilbudsgivere Amgros Udbudssystem Brugervejledning for tilbudsgivere Senest opdateret 9. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. AMGROS UDBUDSSYSTEM... 4 2.1 Udbudsoversigt... 9 2.2 Brugerinformation...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

Amgros I/S udbudssystem. Brugervejledning for tilbudsgivere

Amgros I/S udbudssystem. Brugervejledning for tilbudsgivere Amgros I/S udbudssystem Brugervejledning for tilbudsgivere Senest opdateret juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. AMGROS I/S UDBUDSSYSTEM... 4 2.1 Udbudsoversigt... 11 2.2 Brugerinformation...

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsgrupperne udbud 2013-2.513.b, udbud 2013-2.514.b og udbud 2013-2.515.b (Publiceret den 31.

Besvarelse af spørgsmål til udbudsgrupperne udbud 2013-2.513.b, udbud 2013-2.514.b og udbud 2013-2.515.b (Publiceret den 31. Besvarelse af spørgsmål til udbudsgrupperne udbud 2013-2.513.b, udbud 2013-2.514.b og udbud 2013-2.515.b (Publiceret den 31. august 2012) 1) Kunne det være muligt at få en faglig begrundelse eller en uddybning

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Amgros Udbudssystem. Brugervejledning for tilbudsgivere

Amgros Udbudssystem. Brugervejledning for tilbudsgivere Amgros Udbudssystem Brugervejledning for tilbudsgivere Senest opdateret 01. April 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 2 2. AMGROS UDBUDSSYSTEM... 3 2.1 Aktive udbud... 9 2.2

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

I Danmark er der otte sygehusapoteker, fordelt på fire i Region Syddanmark og et sygehusapotek i hver af de andre fire regioner.

I Danmark er der otte sygehusapoteker, fordelt på fire i Region Syddanmark og et sygehusapotek i hver af de andre fire regioner. Orienteringsmøde for lægemiddelleverandører Tirsdag den 13. maj 2014 fra kl. 12-16 Sted: Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø Deltagere: Fra Amgros: Adm. direktør Flemming Sonne (FS), udbudschef

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Amgros Udbudssystem. Brugervejledning for tilbudsgivere

Amgros Udbudssystem. Brugervejledning for tilbudsgivere Amgros Udbudssystem Brugervejledning for tilbudsgivere Senest opdateret 19. august 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 2. Amgros Udbudssystem 3 2.1 Aktive udbud 9 2.2 Brugerinformation

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Dagens program. Indkøb og Logistik

Dagens program. Indkøb og Logistik Udbudspræsentation 2010/S 9-010796 Udbud af patientkaldesystem Til Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling

Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling Kontraktbilag 08, (præciseret) Retningslinier vedr. tildeling Rammekontrakt 06.05 Nærværende præciserede bilag er gældende fra d. 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00982 (Erik P. Bentzen, Grith Skovgaard Ølykke) 23. juni 2017 K E N D E L S E MultiLine A/S (advokat Thomas Thorup Larsen, København) mod Furesø Kommune (advokat Sune Troels

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Udbudsbetingelser. Interaktive tavler

Udbudsbetingelser. Interaktive tavler Udbudsbetingelser Interaktive tavler Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 5 Tidsplan 2 8. Spørgsmål 2 9. Afgivelse af tilbud 3 10. Vedståelsesfrist 3

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer.

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer. NOTAT Projekt Til Fra Udbud af økonomi- samt løn- og personalesystem Offentliggørelse på hjemmesiden Furesø Kommune 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Med henvisning til igangværende udbud

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Udbud.dk. 1 af 9 13-08-2015 13:05. Danmark-København: Lægemidler 2014/S 104-182595. Lægemidler. Tip en ven

Udbud.dk. 1 af 9 13-08-2015 13:05. Danmark-København: Lægemidler 2014/S 104-182595. Lægemidler. Tip en ven 1 af 9 13-08-2015 13:05 Udbud.dk Tip en ven Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud" Danmark-København: Lægemidler 2014/S 104-182595 Lægemidler Amgros er et interessentskab

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Osteosyntese Til Region Midtjylland Indkøb og Medicoteknik www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Rettelse af afleveringstidpunktet

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014 Indledning I forbindelse med etablering af ny hal og tilstødende lokaler og områder der bliver renoveret ønskes der AV udstyr til den nye hal. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 2 til Vejledning DRIFT LEVERING AF VEJSALT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009 Vejregelrådet Dette afsnit indeholder bindende oplysninger for udbuds- og

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5 ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET 21-02-2013 1 af 5 1. INDLEDNING Disse betingelser gælder for Rigspolitiets (herefter benævnt "Ordregiver") indhentning af tilbud på en testportefølje

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

PRÆSENTATION AF AMGROS. Udvalgte nøgletal 2016

PRÆSENTATION AF AMGROS. Udvalgte nøgletal 2016 PRÆSENTATION AF AMGROS Udvalgte nøgletal 216 KORT OM AMGROS I/S Amgros er ejet af alle regioner og har en politisk bestyrelse Amgros står for indkøb af ca. 98 pct. af de lægemidler, der anvendes på de

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1 De anførte mål/størrelser må afvige med +/- 10% Der er tale

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udbudsbetingelser - Offentligt udbud. Fonden Aarhus Levering af flytransport fra Danmark til Cypern og retur. 29. november 2016.

Udbudsbetingelser - Offentligt udbud. Fonden Aarhus Levering af flytransport fra Danmark til Cypern og retur. 29. november 2016. Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Fonden Aarhus 2017 Levering af flytransport fra Danmark til Cypern og retur 29. november 2016 Side 1 1. Omfang Udbuddet omfatter levering af transport i form af en

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020655 (Erik P. Bentzen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 16. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020655 (Erik P. Bentzen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 16. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020655 (Erik P. Bentzen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 16. september 2010 K E N D E L S E Bayer A/S (advokat Peter Lambert, København) mod Amgros I/S (advokat Malene

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere