I skal kontemplere på Gud, den sande helt, der leder jer til sejr. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I skal kontemplere på Gud, den sande helt, der leder jer til sejr. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba"

Transkript

1 Dato : 25. december Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Julen. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. I skal kontemplere på Gud, den sande helt, der leder jer til sejr af Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Bharath (Indien) er fædrelandet for mange ædle sjæle, der har opnået et storslået omdømme i forskellige lande. Bharath er slagmarken, hvor mange udenlandske herskere er blevet fordrevet, hvorved landet vandt sin frihed. Bharath har opnået et storslået omdømme på grund af sine lærde kundskaber. Bharath er et guddommeligt land, der frembringer store intellektuelle inden for områderne kunst, musik, litteratur og videnskaber. Oh drenge og piger! Når I nu er blevet født i dette storslåede land, er det jeres ansvar at opretholde landets ære og gode omdømme. Hvad kan Jeg fortælle om Jesus Kristus, som ikke allerede er blevet fortalt? I dag er det Jul. Denne dag markerer den hellige dag, hvor Jesus Kristus blev født for godt 2000 år siden. Denne hændelse kender I alle til. Alt hvad I ser, hører og gør er som scenerier i drømme. Det vil snart forsvinde. Scenerierne er selvfølgelig sande, så længe I sover. Det øjeblik I vågner eller glider over i den dybe søvntilstand, vil de forsvinde. Tilsvarende er alt, hvad I ser, hører og gør i den objektive verden også som drømme-scenerierne. De er uvirkelige og underlagt konstant forandring. Atma Tathwa (Den guddommelige Gnists sande natur) er den eneste eksistens, der er bestandig og blivende i de tre tidsperioder, nemlig fortid, nutid og fremtid og i den vågne tilstand, drømmetilstanden og den dybe søvntilstand. Den guddommelige Gnists sande natur er kærlighed. I virkeligheden udspringer kærlighed udelukkende fra Atma (Den guddommelige Gnist). Hvis I blot fremelsker kærlighed, vil hele verden komme under jeres kontrol. Undlad at forvolde skade på nogen. Skad aldrig elsk altid. I skal konstant huske på kærlighed, der er den evige sathya (Sandhed). (Det, der er det samme i fortid, nutid og fremtid, er sathya. Det er altså det, der er uforanderligt, der er sathya. Det betyder, at intet i universet, eller selve universet som sådan, er sathya. Sai Baba siger: Sandhed er Gud; Gud er Sandhed). I er ikke én person, men tre personer: Den I tror, I er. Den andre tror, I er, og den 1

2 I i virkeligheden er. Det er jeres sande natur. I siger: Dette er min krop, dette er mit sind, dette er mit intellekt, dette er min bevidsthed og så videre. Men hvem er denne min? Uheldigvis er der ingen, der i dag stiller sig selv dette spørgsmål. Når I siger min krop så adskiller I jer fra jeres krop. I siger: Det er mit hus. Men hvem er I? I er nødt til at finde svaret på dette spørgsmål. Hvor lang tid vil det hus, som I siger, er jeres, blive stående? Før eller siden vil det helt sikkert forfalde. Alle disse verdslige genstande er underlagt forandring og undergang. Der eksisterer udelukkende én eksistens, der er uforanderlig, og det er Brahma Tathwa (Guds Princippet). Det er kærlighed. Hvis I blot får fat i denne kærlighed, så vil I få kontrol med alt andet. Uanset hvor I i dag vender blikket, så ser I kun ønsker, ønsker og flere ønsker. I er nødt til at sætte loft over disse ønsker. Først da vil jeres sind blive roligt. I siger: Jeg ønsker dette, jeg ønsker hint og så videre. Således har og får I mange ønsker. Men de er alle som forbipasserende skyer. Hvorfor skulle I forøge jeres ønsker efter disse forbipasserende skyer. I den sidste ende er der intet, der ledsager jer, når I forlader denne dødelige krop. Mægtige konger og kejsere har hersket over denne verden. De besejrede mange lande og samlede sig grænseløs rigdom. Selv Aleksander den Store, der erobrede store dele af verden, kunne end ikke tage den mindste smule af den rigdom, han havde samlet sammen, med sig, da han døde. Han var nødt til at forlade denne verden med tomme hænder. For at demonstrere denne sandhed, instruerede han sine ministrer om at føre sit døde legeme i procession gennem sin hovedstads gader. Begge hans hænder skulle være løftet, så de vendte mod himlen. Da ministrene var nysgerrige efter at kende årsagen til denne mærkværdige anmodning, svarede han dem: Jeg har besejret mange lande og ophobet mange rigdomme. Jeg har en enorm hær under min kontrol. Alligevel er der ingen, der ledsager mig på det tidspunkt, hvor jeg forlader denne krop. Jeg drager tomhændet herfra. Det er det, der må vises til hele folket. Selvfølgelig bør folk have visse bekvemmeligheder i relation til den fysiske krop, og selvfølgelig skal de have opfyldt nogle ønsker, der er nødvendige for livet i dagligdagen. Men desværre har disse ønsker nået et punkt, hvor de synes umættelige. Måske lever I nogle få år; måske lever I 100 år i denne fysiske verden. Men den ene eller den anden dag må I befri jer for denne krop. Derfor skal I undlade at udvikle ubegrænsede ønsker. Nogle mennesker har et inderligt ønske om at få synet af Gud. Hvor er Gud? I er alle legemliggørelser af det guddommelige. Gud er ikke adskilt fra jer. Mennesket er mere værdifuldt end alle verdens rigdomme. Gud er i menneskelig skikkelse. I finder tre slags væsener i verden: Tamme dyr, vilde dyr og mennesker. Den enkelte bør selv analysere, hvorvidt vedkommende tilhører kategorien af tamme dyr, vilde dyr eller mennesker. Hvis I mener, at I er et menneske, så bør I fremelske menneskelige værdier, leve et menneskeligt liv og udvikle menneskelige tanker. Først og fremmest er Sandhed en menneskelig værdi. Sandhed undergår ikke nogen forandring i de tre tidsperioder: Fortid, nutid og fremtid. Sandhed er altid Sandhed. I er nødt til at udvikle tro på denne Sandhed. Alt andet undergår forandring. I siger: Jeg er fredfyldt i dag. Men hvad med i morgen? Ingen fred! Alt drejer sig om ting og ting! Derfor undergår denne tilstand af fred også forandring! Kærlighed er Gud; lev i kærlighed. I virkeligheden bliver hele jeres liv næret og udviklet af kærlighed. Når Sandhed og kærlighed går sammen, bliver ikke-vold resultatet. Hvor der er 2

3 kærlighed, der vil folk ikke skændes indbyrdes. De vil ikke blive vrede på nogen. Når I udvikler kærlighed, vil I opfatte alle mennesker som jeres brødre. Antag, at I møder en anden og siger: Hej broder Selv jeres fjende vil svare og sige: Hej broder. Yad bhavam thath bhavathi (som følelserne, således resultatet; I bliver, som I føler). Derfor skal I udvikle ædle følelser. Godt og ondt opstår udelukkende fra jeres tanker. Hvis der sker noget ondt, så er det ikke noget, som andre gør mod jer. Ej heller har Gud en rolle i det. I er onde mod jer selv! Jeres tanker har forvoldt jer skade. Antag, at I er lykkelige. Selv det er ikke forårsaget af Gud. Denne sindstilstand skyldes også jeres tanker. Derfor skal I først og fremmest rense jeres egne tanker. Når I udvikler rene tanker, vil jeres liv blive lykkeligt og fredfyldt. Hvor der er renhed, der er der guddommelighed. (Når Sai Baba taler om renhed, betyder det fraværet af dårlige tanker, dårlige følelser og dårlige kvaliteter som for eksempel vrede, stolthed, begær og så videre). Desværre er guddommelighed i dag blevet opdelt og differentieret i religionernes navn. Der hvor enhed, renhed og guddommelighed virker sammen, der vil livet være lykkeligt. Gud er hverken ansvarlig for jeres gode tanker eller for jeres dårlige tanker. I er udelukkende selv ansvarlige for begge. Hvis I har dårlige tanker, så er de selvskabte. De er alle selvskabte. Det samme er tilfældet med gode tanker. Se, hvor smukke alle disse lys her i salen er! Hvem frembragte dem? Udelukkende mennesker. Derfor kan der ikke være nogen guddommelighed uden menneskelighed. Menneskeligheden skal helliggøres. Mennesket skal udvikle menneskelige værdier. Først da kan det opnå guddommelighed. Følelserne skaber en masse uro hos jer. På mange måder fører de jer på afveje. Når jeres sind imidlertid er rent, fører de jer ad ædle veje. Derfor skal I altid holde jeres sind frisk og rent. Det skal ikke have lov til at flakke omkring, for det fører til op- og nedture. Det siges, at: Manomoolam idam jagath (verden er en projektion af sindet). Lad være med at tro, at Gud er adskilt fra jer. I er forvirrede, fordi I tror, at I er adskilt fra Gud. I er ikke blot forvirrede, men jeres gnist er også helt forsvundet, hvilket betyder, at I er opslugt af mørke. Jeres tro på Gud skal altid være fast og urokkelig. I dag står verden over for en masse uro. Folk forfalder til at begå kriminelle handlinger. Hvad er så jeres rolle i den nuværende situation? I behøver ikke foretage jer noget andet end uophørligt at praktisere manasmarana (ihukommelse af Guds navn). I skal kontemplere på jeres indre Selv. I behøver ikke anvende nogen form for bomber eller andre våben. Forbliv hele tiden rolig og uforstyrret. Fasthold den indstilling, at uanset hvad der sker, så sker det udelukkende for jeres eget bedste. Hvis I på den anden side hele tiden grubler over, at den og den gjorde sådan og sådan, så vil I blot udvikle had mod andre. I stedet skal I konstant kontemplere på Gud med et roligt og fattet sind. Tab aldrig modet; tab aldrig jeres sjælsstyrke. Hvis I bevarer jeres mod og sjælsstyrke, så kan de verdslige problemer ikke bekymre jer det mindste og forårsage frygt og ængstelse hos jer. Den fysiske krop er modtagelig for fødsel og død. Det er dens natur. Atma (Den guddommelige Gnist) er evig; den er uden fødsel og død. Den har ingen begyndelse, midte eller afslutning. Den er allestedsnærværende og det evige vidne. I dag hengiver I jer til negative tanker, der har relation til kroppen. I skal aldrig have negative tanker. Den fysiske krop er som en sæbeboble. Sindet er som en tosset abekat. Før eller siden 3

4 er kroppen nødt til at gå til grunde. Derfor skal I ikke nære tillid til den fysiske krop. Lad være med at tro på jeres sind. Så længe I lever, skal I selvfølgelig tage jer ordentligt af kroppen. For kroppen gør jer i stand til at leve jeres liv. Senere går den blot i opløsning af sig selv. Ingen lever evigt i denne verden. Der findes udelukkende én eksistens i denne verden, der er evig: Den guddommelige Gnist. Folk siger: Mig selv, mig selv og jeg, jeg. Ordet jeg er den sande Atma (det sande Selv). Det siges, at en person, der ikke har et étpunktet sind er forvirret og uvidende. Et menneske der ikke har et étpunktet sind er halvt blind. Derfor skal I udvikle en målrettet og étpunktet tro og hengivenhed. Når I først har udviklet tro på noget, så bør denne tro vare til jeres død. Uheldigvis ændrer folk fra tid til anden deres tro. Hvis de er i vanskeligheder, så reagerer de på én måde. Hvis de gennemlever gode tider, så vil deres adfærd imidlertid være helt anderledes. Sådan bør det ikke være. Kærlighed, kærlighed, kærlighed det er den eneste uforanderlige kvalitet. I bør udvikle en sådan uforanderlig kærlighed. Uanset hvad der sker, så sker det i henhold til Guds vilje. I tror, at det er jer, der handler. Det gør I på grund af jeres ego. Men I er ikke den, der handler. I virkeligheden er det jeres indre Selv, jeres indre stemme, der reagerer på situationerne. Derfor betyder jeg jeres Atma (Den guddommelige Gnist; Selvet). Tro på ens indre Selv er grundlaget for alt i denne verden. Jesus blev korsfæstet. Moder Maria kunne ikke holde situationen ud, og hun græd utrøsteligt. Så udtalte Jesus følgende: Hvorfor græder du? Det, der sker nu, er naturligt. Hvad der skal ske, vil ske. Derfor skal du ikke fælde nogen tårer. Jesus hjalp fiskerne på mange måder. Han hjalp dem med at tjene til det daglige brød. Engang var fiskerne ikke i stand til at fange en eneste fisk. Da kaldte Jesus Peter hen til sig og sagde: Peter! Hent fiskenettet og følg mig. Han instruerede fiskerne om at kaste nettet på et bestemt sted. Her var der så stor en fangst, at end ikke alle fiskerne var i stand til at trække nettet i land. Således kan Gud gøre alt gennem Sin guddommelige vilje. Alt er udelukkende Guds gave. I er nødt til at erkende dette faktum og udvikle jeres tro i henhold til dette. Hvis I har det godt, så er det Guds gave. Hvis I på den anden side gennemlever svære tider, så er det også Guds gave. I bør udvikle en sådan fast tro. Hvis I lider af malaria-feber, vil I få nogle piller, der er meget bitre. Det er også for jeres eget bedste. Godt og dårligt eksisterer sammen. Ingen kan adskille dem. I kan ikke finde godt eller dårligt på bekostning af den anden. Det, der er dårligt, findes ikke adskilt i et fjernt hjørne. Godt og dårligt eksisterer sammen. Der er blot tale om en forskel i tid. Derfor skal I acceptere alt som værende Guds gave. Hvis I støder på noget dårligt, så utrykker I væmmelse og siger: Det vil jeg ikke have! Lad være med at gøre det. Selv i det dårlige findes der noget godt. Der er godt i dårligt og dårligt i godt. Godt og dårligt er som hver sin side af den samme mønt. Blot er der forskel på det tidspunkt, hvor henholdsvis godt og dårligt indtræffer. Antag, at I i aften spiser dejlig velsmagende mad, der består af brød, dessert og så videre. I morgen tidligt er denne mad blevet forvandlet til ekskrementer. Den gode mad har forvandlet sig til dårlig materie. Således forekommer godt og dårligt på forskellige tidspunkter, ikke på samme tidspunkt. 4

5 Det, I skal gøre i denne moderne verden, er at bede konstant til Gud. Hvis I blot udvikler tro på jeres eget Selv, så vil I modtage alt andet. Hvis I ikke besidder denne tro, så er al jeres rigdom og alle jeres besiddelser lutter spild. Opfyldt af ego og arrogance higer I efter verdslige besiddelser, men de fører jer ingen steder hen. Før eller siden vil de helt sikkert bringe jer i fare. Derfor skal I altid opføre jer med ydmyghed og tro på Gud, idet I tænker: Alt er Guds gave; Gud er Den, der gør alting. Hvor er Gud? Det er et spørgsmål, som skeptikere altid rejser. Gud er i jer, med jer, over jer, under jer og omkring jer. Han er jeres Hridayavasi (hjertes beboer). Jeres Guddommelige Gnist er i virkeligheden ingen anden end Gud. Derfor behøver I ikke lede efter Gud andre steder. I gentager Rama og Krishna s navne, idet I således identificerer det guddommelige med et bestemt navn og en bestemt form. Det, der er hinsides kroppen; det, der er hinsides navnet, det er i sandhed det guddommelige. Det guddommelige har intet at gøre med den fysiske krop. Den fysiske krop består kun i en begrænset periode. Den undergår konstant forandringer. Ved fødselstidspunktet kalder I det et barn. Efterhånden som det vokser, kalder I det for en dreng. Efter et stykke tid kalder I det for en mand. Når det senere bliver ældre, kalder I det for bedstefader. Barnet, drengen, manden og bedstefaderen er alle kun én. Skønt Gud er kommet i menneskelig skikkelse og nu opfører Sig som et menneske, så må I aldrig glemme at erkende, at Han er Gud. Eftersom I er i menneskelig skikkelse, så må I kende Gud i menneskelig skikkelse. Blottet for jeres fysiske krop vil I aldrig kunne erkende Gud. Derfor må og kan I udelukkende opleve Gud i menneskelig skikkelse. Folk udvikler ego på grundlag af deres fysiske og intellektuelle evner, rigdom og besiddelser. Det er også almindeligt at se egoer udvikle sig på grund af folks magtfulde positioner. Alt dette vil forsvinde i løbet af ingen tid. Selv jeres krop vil gå til grunde. Desværre opfatter folk nu til dags de flygtige verdslige besiddelser som værende varige, mens de ignorerer de virkelig varige ting. Derfor skal I forstå Den guddommelige Gnists sande natur. I tusindvis strømmer folk til dette sted for at få dette fysiske legemes darshan. (Darshan betyder synet af Mesteren ). Så meget desto mere er det vigtigt at forstå, at den fysiske krop indeholder det evige guddommelige. Det guddommelige er hinsides kroppen. Derfor skal I ikke behandle den fysiske krop, som var den evig. Så længe I lever, skal I imidlertid opretholde og bevare den fysiske krops helbred. Lad være med at forsømme den, idet I tænker, at den før eller siden er nødt til at gå til grunde. Lige til jeres sidste åndedrag skal I se til, at kroppen har det godt. Hvad der senere sker med den, er ikke noget, I skal bekymre jer om. I behøver ikke drage af sted for at lede efter Den guddommelige Gnist (læs: Gud). Den er allestedsnærværende. Den er bag jer, med jer, rundt om jer og over jer. Folk har ikke tillid til en sådan allestedsnærværende guddommelig bevidsthed. De higer efter flygtige ting. Derfor må I først og fremmest undersøge, hvad der er varigt, og hvad der ikke er det. Spørg jer selv: Hvem er jeg? Svaret kommer: Jeg er et menneske. Hvis I betragter jer selv som værende et menneske, så skal I besidde menneskelige kvaliteter. Et dyr som en okse eller en bøffel pløjer jorden, æder græs og udfører det hårde arbejde på markerne. Tilsvarende er det et rovdyrs natur at kaste sig over alle andre dyr og forvolde dem skade, inklusiv at dræbe dem. I er ikke dyr eller rovdyr. I er mennesker. 5

6 Derfor er I nødt til at fremelske menneskelige kvaliteter. Hvad er det for kvaliteter? Det er sathya (Sandhed), santhi (fred), prema (kærlighed) og ahimsa (ikke-vold). For at udvikle kvaliteten ikke-vold, er I først nødt til at udvikle kærlighed. Hvor der er kærlighed, der vil der ikke være vold. Tilsvarende er kærlighed, fred og Sandhed indbyrdes afhængige. Når kærlighed og Sandhed går sammen, bliver fred resultatet. Sandhed er en medfødt guddommelig kvalitet. Dette er ikke boglig viden; det er manifestationen af jeres inderste Selv. Der eksisterer ikke noget menneske i denne verden, i hvilken Sandhed ikke er til stade. Imidlertid skjuler man denne sandhed og får den til at fremstå som usandhed. Desværre er I i dag mere interesseret i usandhed end i sandheden. I har antagelig set mange forestillinger og små skuespil, der havde kærlighed som tema. Rama, Krishna, Sita (Rama s gemalinde) og Radha (Krishna s gemalinde) er alle mytologiske karakterer. Rama og Sita, Krishna og Radha er strålende eksempler på Prema Tathwa (kærlighedens princip). Derfor bliver de omtalt som Sita-Rama og Radha-Krishna. Dæmonkongen Ravana holdt Sita fangen på Lanka i 10 måneder. Jævnligt plejede han at forsøge at overtale hende til at blive sin dronning. Men hun nægtede pure at underkaste sig hans tilnærmelser, idet hun sagde: Du tåler på ingen måde sammenligning med Rama, der er legemliggørelsen af Sathya (Sandhed) og dharma ( rigtig handling ). Aldrig så meget som så hun på hans ansigt. Hun plukkede et græsstrå og kastede det til jorden, idet hun sagde: Du er som dette græsstrå. Din magt og styrke tåler ikke sammenligning med Rama s. Sådan var hendes inderlige tro på Rama. I er nødt til at udvikle en sådan fast tro på det guddommelige. Der findes mange terrorister, der opererer i forskellige dele af verden. Men ingen af dem kan forvolde jer nogen skade, hvis I udvikler tro på og kærlighed til Gud. Gud er alle vegne. I skal have fuldstændig tro og tillid til den allestedsnærværende Gud. Uanset hvor mange bomber, der er tale om, så kan de ikke forårsage den mindste skade på jer. Gud er i jer, med jer, omkring jer, over jer og under jer. Desværre nærer folk i dag mere tillid til midlertidige og lindrende foranstaltninger, der er som pebermyntepastiller, frem for at udvikle en fast tro på det almægtige og allestedsnærværende guddommelige. Lad være med at tage let på det guddommelige. Det guddommelige er Den Eneste Chef for hele universet. I skal udvikle tro på denne Chef. Kald Ham et hvilket som helst navn, I ønske: Rama, Krishna, Jesus eller Allah; Gud er udelukkende Én. Ekam sath viprah bahudha vadanti (der eksisterer udelukkende Én; Denne er kendt og bliver beskrevet af de vise på mange måder). Tag et ettal og sæt et antal nuller efter det. For hvert nul vil talværdien stige enormt meget. Men fjern ettallet, og talværdien vil blive nul, og det selv om I har sat 100 nuller efter hinanden. Gud er den eneste hero (helt), mens alle andre er zeroes (ingenting). Derfor skal I altid sætte Gud forrest. Hvis I kontemplerer på Gud, den sande helt, så kan I opnå sejr inden for alle områder. De såkaldte bomber og andre våben kan ikke forvolde nogen skade på jer. Den menneskelige styrke kan ikke sammenlignes med nogen anden styrke. Når alt kommer til alt, hvem fremstillede så bomben? Det var mennesket. Hvem er så mægtig og betydelig? Er det dem, der fremstiller bomben, eller er det bomben? Det er ubestrideligt mennesket, der er mægtig og betydelig. Et menneske bør erkende sin medfødte styrke og storhed. Vedanta (essensen i vedaerne; også kaldet upanishaderne) tilskynder mennesket til at forstå sin sande natur gennem en proces, hvor de undersøger sig selv. Hvis I undersøger jer selv ved at stille spørgsmålet: Hvem er jeg?, så får i svaret: Aham Brahmasmi (jeg er Brahman, Gud). (Brahman er Universets Grundlæggende Sandhed; bliver ofte betegnet som Gud. 6

7 Brahman er Det Upersonlige Højeste Væsen, den oprindelige kilde til og det endelige mål for alle eksistenser). I skal konstant minde jer selv om følgende: Jeg er ikke et menneske, jer er i sandhed Gud. For så vidt angår den fysiske krop, så er I et menneske. Når Gud er med jer, i jer, omkring jer, hvorfor skulle I så frygte menneskeskabte bomber? I skal udvikle selvtillid. I skal udvikle tro på Den guddommelige Gnists sande natur. Selvet i jer er Det Højeste Selv. Når dette Højeste Selv er i jeres krop, hvorfor skulle I så frygte nogen? Selv om kroppen skulle blive svag, så vil Det Højeste Selvs kraft drive jer til at udvikle jer yderligere. Den vil hjælpe jer. Måtte alle mennesker derfor uophørligt kontemplere på Gud. Lad være med at blive forvirret på grund af navne. I kan kontemplere på et hvilket som helst navn. Mange forskellige søde sager er fremstillet med sukker som den grundlæggende ingrediens. I kan spise en hvilken som helst af disse søde sager, som I måtte foretrække. Men alle søde sager smager udelukkende af sukker. Alt er Gud. I den henseende skal I ikke nære nogen tvivl. Tvivl gør jer forvirrede. Hvis et menneske skal leve som et virkeligt menneske, så skal al tvivl fjernes. Jo før jo bedre. For så længe tvivlen er der, så virker den som en langsomvirkende gift. I skal udvikle tro på jer selv. Det kaldes også tro på Selvet. Hvis blot i besidder tro på Selvet, så vil ingen kunne skade jer. Selv bomber kan ikke forårsage nogen skade. I disse dage udvikler mange mennesker frygt for, at det ene eller det andet område bliver angrebet af bomber og så videre. I behøver ikke nære en sådan frygt. I er alle forsamlet her med stor hengivenhed, kærlighed og tro. Fasthold denne følelse af kærlighed. Mind konstant jer selv om: Jeg er Gud! Jeg er Gud! Gør det med en følelse af kærlighed til Gud. Hvis nogen spørger jer om, hvad I hedder, så lad være med at svare: Jeg er den og den. I stedet skal I svare: Jeg er Gud. Ikke blot Jeg, men også I er Gud. Alle er Gud. I skal fremelske denne overbevisning. (Her sang Sai Baba to bhajans (lovsange): Prema mudita manase kaho Rama Rama Ram (fremsig Rama s navn med hjertet fuld af kærlighed) og Hari bhajan bina sukha santhi nahin (Herre giv os fred i vor sjæl og i vort sind). Herefter fortsatte Han Sin tale). I siger alle: Jeg ønsker fred, jeg ønsker lykke. Hvor er denne fred og lykke? Den er udelukkende til stede i det at synge til Guds pris. I vil udelukkende kunne opnå fred og lykke ved at synge til det guddommelige navns pris. Fred og lykke kan ikke købes i nogen butik. Hari bhajana. Fred og lykke må nødvendigvis vælde frem fra jeres eget hjertes indre kilde. Hvis I ønsker at få fred og lykke, skal I kontemplere på det guddommelige navn i jeres hjerte. Vær lykkelige. Oversat af 7

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. december 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Ikke oplyst. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Kærlighed

Læs mere

Vær forenet i guddommelig kærlighed

Vær forenet i guddommelig kærlighed Dato : 11. februar 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Adilabad parthi yatra. (Parthi yatra betyder: Storslået åndelig rejse. 3200 hengivne fra Adilabad,

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 22. november 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Den 28. dimission for universitetets afgående studerende. Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

Uddannelse i menneskelige værdier fører til enhed i tanke, ord og handling af. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Uddannelse i menneskelige værdier fører til enhed i tanke, ord og handling af. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 06. august 2008. Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Udskiftning af rektor for Sri Sathya Sai Universitetet. Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

: Thiruvanmiyur, Chennai (tidligere Madras). Thiruvanmiyur er et område i den sydligste del af Chennai.

: Thiruvanmiyur, Chennai (tidligere Madras). Thiruvanmiyur er et område i den sydligste del af Chennai. Dato : 27. januar 2007 Sted Anledning : Thiruvanmiyur, Chennai (tidligere Madras). Thiruvanmiyur er et område i den sydligste del af Chennai. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig,

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. januar 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Makara Sankranthi. (Sankranti betyder hellig forandring. På denne dag får Solen overtaget, og bevæger

Læs mere

I skal respektere, ære og gøre jeres moder lykkelig. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal respektere, ære og gøre jeres moder lykkelig. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 06. maj 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Årsdagen for Sai Baba s moders, Easwaramma s, død. Oversætterens supplerende forklaringer er anført

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 26. december 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Julen. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Hvis I tror på

Læs mere

Opgiv selviskheden og stræb efter erkendelse af Selvet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Opgiv selviskheden og stræb efter erkendelse af Selvet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 27. september 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Dasara. (En højtid, hvor man fejrer de gode kræfters sejr over de kræfter, der modsætters sig

Læs mere

Alle er én; vær ens over for alle. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Alle er én; vær ens over for alle. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 1. januar 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Nytår. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Alle er én; vær ens

Læs mere

Et sandt og ægte liv, er et liv, der er gennemtrængt af kærlighed. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Et sandt og ægte liv, er et liv, der er gennemtrængt af kærlighed. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 06. marts 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahasivarathri: ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor det

Læs mere

Oplev sødmen ved Rama s navn. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Oplev sødmen ved Rama s navn. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 7. april 2006 Sted Anledning : Sai Kulwant Hall i Prasanthi Nilayam, Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sri Rama Navami (Rama s fødselsdag). Oversætterens supplerende forklaringer er

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 13. november 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Akhanda Bhajan (uafbrudt lovsang; ofte 24 timer i træk). Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

Et menneske uden en god moral er i sandhed en dæmon. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Et menneske uden en god moral er i sandhed en dæmon. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 01. maj 2008 Sted Anledning : Brindavan. (Sai Baba s ashram beliggende ca. 15 kilometer fra Bangalore; også kaldet ashram en i Whitefield) : Ikke oplyst. Oversætterens supplerende forklaringer er

Læs mere

I skal altid være glade og fredfyldte

I skal altid være glade og fredfyldte Dato : 28. juli 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sai Baba s afslutningstale i forbindelse med Verdenskonferencen for Ungdom. Oversætterens supplerende

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 29. august 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam (Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig ). : Konference vedrørende etik og finansverdenen. Oversætterens supplerende forklaringer er anført

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai

Bhagavan Sri Sathya Sai Dato : 22. november 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Den 26. dimission for universitetets afgående studerende. Oversætterens supplerende forklaringer

Læs mere

Installer Gud på jeres hjertes alter og mediter konstant på Ham. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Installer Gud på jeres hjertes alter og mediter konstant på Ham. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 23. februar 2009 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahashivarathi. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor

Læs mere

I skal ikke begrænse den altgennemtrængende Brahman med navne og former. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal ikke begrænse den altgennemtrængende Brahman med navne og former. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 26. februar 2006 Sted Anledning : Sai Kulwant Hall, Prasanthi Nilayam i Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahasivarathri. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet

Læs mere

Kærlighed er Sandhed! Sandhed er kærlighed! Lev i kærlighed! Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Kærlighed er Sandhed! Sandhed er kærlighed! Lev i kærlighed! Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 22. juli 2008. Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sri Sathya Sai s Verdens Undervisningskonference. Afsluttende tale på konferencens 3. dag. Oversætterens

Læs mere

Guds kærlighed er sand uddannelse. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Guds kærlighed er sand uddannelse. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 28. september 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Dasara. (En højtid, hvor man fejrer de gode kræfters sejr over de kræfter, der modsætters sig

Læs mere

I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle kærlighed til Gud og opleve glæde og lykke i prakriti (den objektive verden) Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 12. august 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Athi Rudra Maha Yajna. (Athi betyder storslået eller prægtig, Rudra er et navn for Herren Siva,

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

At tjene samfundet er at tjene Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

At tjene samfundet er at tjene Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 23. november 2006 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sathya Sai Baba s 81 års fødselsdag. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

I skal udvikle selvtillid og opnå erkendelse af Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle selvtillid og opnå erkendelse af Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 12. september 2008 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Onam. Højtiden, hvor man fejrer, at fortidens kejser Bali besøger sit kongerige, delstaten Kerala,

Læs mere

Ungdommen bør følge sandhedens og retskaffenhedens vej. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Ungdommen bør følge sandhedens og retskaffenhedens vej. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 27. maj 2006 Sted Anledning : Sai Baba s ashram i Brindavan, Whitefield. : Lejrophold for unge fra delstaten Karnataka. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Ungdommen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf Man kan få slides i pdf på hjemmesiden Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf 1 Fil 3,3: Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Tekster: 1 Mos 15,1-6, Hebr 11,1-6, Luk 17,5-10

Tekster: 1 Mos 15,1-6, Hebr 11,1-6, Luk 17,5-10 Tekster: 1 Mos 15,1-6, Hebr 11,1-6, Luk 17,5-10 Salmer: Vejby 9.00 4 Giv mig Gud en salmetunge 582 At tro er at komme (Laub) 321 O Kristelighed 588 Herre Gør mit liv til bøn Lem 10.30 4 Giv mig Gud en

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Udfør jeres pligter med en følelse af overgivelse til Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Udfør jeres pligter med en følelse af overgivelse til Gud. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 14. januar 2006 Sted Anledning : Sai Kulwant Hall i Prasanthi Nilayam, Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Sankranti. (Ordet betyder hellig forandring. På denne dag får Solen overtaget

Læs mere

Kristi Himmelfarts-dag 2016 Ølgod kirke

Kristi Himmelfarts-dag 2016 Ølgod kirke Når man siger farvel til nogen, man holder af, som man ikke skal se i lang tid, er det sjældent nok bare at sige farvel eller hej. Der må noget mere til. En eller anden form for berøring, et kys, et håndtryk,

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

Kejseren bruger soldater. Gud nøjes med engle

Kejseren bruger soldater. Gud nøjes med engle Kejseren bruger soldater. Gud nøjes med engle Prædiken til 1. juledag 2015 af præst Kristine S. Hestbech I juleevangeliet hører vi om kejserens befaling og om englens budskab. Kejserens befaling var ikke

Læs mere

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed Tekster: Præd 5,9-19, 1 Tim 6,6-12, Luk 12,13-21 Salmer: Rødding 9.00: 321 O kristelighed 367 Vi rækker vore hænder frem 633 Har hånd du lagt 726 Gak uf min sjæl Lem 10.30 321 O kristelighed 307 Gud Helligånd,

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

3. søndag i fasten. Salmevalg

3. søndag i fasten. Salmevalg 3. søndag i fasten Salmevalg Den mørke nat forgangen er, 736 Hyggelig rolig, 411 Kom, Gud Helligånd, kom brat, 305 Gud, vi er i gode hænder, 675 Du ved det nok, mit hjerte, 634 Dette hellige evangelium

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig

730 Vi pløjed. 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os. 729 Nu falmer skoven. 277 Som korn. 728 Du gav mig 730 Vi pløjed 17 Almægtige og kære Gud (evt. forkortet) 29 Spænd over os 729 Nu falmer skoven 277 Som korn 728 Du gav mig Vi er taget i skoven for at holde takkegudstjeneste over den høst, der nu er i

Læs mere

I skal udvikle tro og selvtillid, så I kan nå frem til erkendelse af Selvet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

I skal udvikle tro og selvtillid, så I kan nå frem til erkendelse af Selvet. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 18. juli 2008. Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Guru Purnima (dagen hvor man ærer sin guru). Oversætterens supplerende forklaringer er anført med

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Tekster om døden i kristendommen

Tekster om døden i kristendommen Tekster om døden i Det Gamle Testamente De døde lovpriser ikke Herren, de som gik ned i stilheden (Salmernes bog 115,17) Nyd livet med den kvinde, du elsker, i det tomme liv, Gud har givet dig under solen,

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955 Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtige afskrift af Bruno Grönings foredrag, som han i Graz optog på lydbånd den 17.10.1955. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet afkald på sproglig

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

4. søndag efter påske

4. søndag efter påske 4. søndag efter påske Salmevalg Nu ringer alle klokker mod sky Kom, regn af det høje Se, hvilket menneske Tag det sorte kors fra graven Talsmand, som på jorderige Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Betræd sandhedens vej ved uophørligt at kontemplere på Gud

Betræd sandhedens vej ved uophørligt at kontemplere på Gud Dato : 16. februar 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Mahasivarathi. ( Siva s store nat. Natten hvor Månens påvirkning af sindet er mindst, og hvor det

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 21. februar 2016 2. søndag i Fasten Markus 9,14-29 Salmer: 754-201-582 580-588 --- Godmorgen I

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 21. februar 2016 2. søndag i Fasten Markus 9,14-29 Salmer: 754-201-582 580-588 --- Godmorgen I Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 21. februar 2016 2. søndag i Fasten Markus 9,14-29 Salmer: 754-201-582 580-588 Godmorgen I Slotskirken står vi op, når vi synger salmer, og vi sidder

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

1.Mos.1.v.1. Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys.

1.Mos.1.v.1. Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys. 1.Mos.1.v.1 Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

3. søndag efter påske 2015, Hurup og Gettrup Johs. 16, 16-22

3. søndag efter påske 2015, Hurup og Gettrup Johs. 16, 16-22 3. søndag efter påske 2015, Hurup og Gettrup Johs. 16, 16-22 Herre, Jesus Kristus fyld min tid med glæde, når sorgen truer. Fyld min tid med håb, når tvivlen truer. Fyld min tid med kærlighed nu og i evighed

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 27. marts 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Ramanavmi. (Herren Rama s fødselsdag). Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv

Læs mere

En moders kærlighed har umådelig stor kraft. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

En moders kærlighed har umådelig stor kraft. Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 06. maj 2006 Sted Anledning : Sai Baba s ashram i Brindavan, Whitefield. : Easwaraama s dag. (Dagen der højtideligholdes til ære for Sai Baba s moder) Oversætterens supplerende forklaringer er anført

Læs mere

Påskemorgen. Liturgi. Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3. Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op...

Påskemorgen. Liturgi. Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3. Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op... Påskemorgen Liturgi Velkommen og intro... *** Markus 16: 1-3 Der er nu tid til stilhed og bøn til det tidspunkt, hvor solen står op... STILHED Jesus Kristus er verdens lys *Et lys som intet mørke kan udslukke

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

786 Nu går solen 722 Nu blomstertiden (sv. mel.) 723 Naturen holder Nadver: Sig månen

786 Nu går solen 722 Nu blomstertiden (sv. mel.) 723 Naturen holder Nadver: Sig månen 786 Nu går solen 722 Nu blomstertiden (sv. mel.) 723 Naturen holder Nadver: 725.4-5 769 Sig månen og 748 Nu vågne alle 725 Det dufter 52 Du, Herre Krist 726 Gak ud min sjæl Til sine disciple sagde han:»derfor

Læs mere

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig.

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. 22.s.e.trin.B. 2016 Matt 18,1-14 Salmer: 750-289-593 52-423-31 Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. Havde de ikke forstået noget som helst. Men det er jo såre

Læs mere