Viden giver resultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viden giver resultater"

Transkript

1 Nr 2 Oktober 2007 Viden giver resultater Mangel på tid til at udvikle nye idéer og løsninger er, hvad firmaer og den offentlige sektor oplever som det største problem ved at drive serviceaktiviteter i eget regi, ifølge en ny undersøgelse. Jeg tolker det som, at tiden med rette i stedet lægges på kernevirksomheden. Fokus på kernevirksomheden for os hos Coor indebærer, at vi hele tiden arbejder med udvikling og forbedring af serviceleverancen til vores kunder. En nøgle i udviklingsarbejdet er Coors årlige kundeundersøgelse, som netop nu gennemføres i hele Norden. Heri spørges af vores servicebrugere om, hvordan de oplever Coors serviceleverance. Resultatet anvendes som et udgangspunkt for arbejdet med at udvikle såvel enkelte kunders serviceleverancer som leveranceudvikling på et overordnet niveau. Nye idéer og løsninger for udviklingen fremover, ikke mindst når det drejer sig om at løse problemet med den globale opvarmning. I dette nummer af Nova kan du bl.a. læse om, hvordan Coor hjælper kunderne med at håndtere deres energiforsyning. Med dette ønsker jeg dig et spændende og udviklende efterår. Jørgen Utzon Adm. direktør Coor Danmark Jørgen Utzon, Administrerende direktør, Coor Service Management A/S Nova nr 2 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid.

2 Ringhals fokuserer på kernevirksomheden Tidligere havde Ringhals ansat personale til bl.a. gartneri- og taxavirksomhed. Vi besluttede så at gennemgå vores kernevirksomhed. Ordren på servicetjenesterne gik til 25 forskellige underleverandører. Nu arbejder vi kun sammen med en leverandør Coor som leder, koordinerer og leverer servicetjenester, udtaler Rickard Halldin. Vattenfalls atomkraftanlæg Ringhals outsourcede i 1990 erne servicetjenester til omkring 20 forskellige leverandører. I foråret overtog Coor Service Management eneansvaret for at levere serviceydelser til Ringhals. Med Coor kan vi forbedre virksomheden, udtaler Rickard Halldin, chef for afdeling Sikkerhed og Miljø hos Ringhals. I 1990 erne outsourcede Ringhals, Nordens største atomkraftanlæg, dele af sin virksomhed, bl.a. transport og service. En stor del af ordren gik dengang til Studsvik Stensand, som siden da har leveret tjenester til Ringhals. I januar i år blev Studsvik Stensand erhvervet af Coor. I foråret indgik Coor aftale med Ringhals om at levere ca. 50 tjenester. Tidligere havde Ringhals ansat personale til bl.a. gartneri- og taxavirksomhed. Vi besluttede så at gennemgå vores kernevirksomhed. Ordren på servicetjenesterne gik til 25 forskellige underleverandører. Nu arbejder vi kun sammen med en leverandør Coor som leder, koordinerer og leverer servicetjenester, udtaler Rickard Halldin. Han fortæller, at der i 1990 erne fandtes et lignende koncept til outsourcing indenfor hele atomkraftindustrien i Norden. Når vi definerer, hvad der er vores kernevirksomhed, handler det om, at vi skal have personale, som kan køre anlægget med tilstrækkelig høj sikkerhed. På grund af de sikkerhedskrav, som vi skal have, kan vi ikke outsource alt det, der ligger udenfor kernevirksomheden. Drift, kemi, et bestemt niveau vedligeholdelse og service skal iht. love og bestemmelser ligge hos den, der er ansvarlig for aktiviteterne, det vil sige Ringhals, siger Rickard Halldin. At outsource servicetjenester til en leverandør - som på sin side leder og koordinerer opgaven indebærer den fordel, at Ringhals kun skal have kontakt til en partner, til forskel for 25 som tidligere. At ordren gik til netop Coor forklarer Rickard Halldin således: Coor har viljen til at samarbejde og udvikle opgaverne. De personlige relationer er vigtige, og vi kender jo desuden Studsvik Stensand fra tidligere. Med Coor kan vi ganske enkelt finde bedre løsninger for vores virksomhed. Vores aktiviteter er i stor udstrækning hændelsesstyret; vi skal have en organisation, som kan reagere hurtigt. Vores regler, kontrolfunktioner og sikkerhedskrav kræver planlægning. Det kan vi effektivisere, således at vi udnytter vores ressourcer på den bedst mulige måde samtidig med at vi kan mindske vores omkostninger, udtaler han. I december 2008 skal Ringhals evaluere effekten af aftalen med Coor. Rickard Halldin siger, at de til den tid skal have nået tre mål: Vi skal have en mere effektiv udnyttelse af personaleressourcer, tilstrækkeligt høj kvalitet af de tjenester som vi køber, og at Ringhals omkostninger til leverancerne er blevet mindre. I dag peger alt i den rigtige retning, udtaler han. Nova nr 2 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 2

3 Fakta om Ringhals: Ringhals er Nordens største atomkraftværk, og de fire reaktorer producerer næsten en femtedel af al elektricitet, der anvendes i Sverige. Atomkraftværket, som er en del af Vattenfall-koncernen, ligger på vestkysten i Varberg kommune. Ringhals er et af de få atomkraftværker i verden, som har både kogende- og trykvandsreaktorer. Atomkraftværket har ca personer ansat. Fakta om ordren Coors opgave blev indledt i mindre skala den 1. april i år og vil være fuldt udviklet i november. Tjenesterne omfatter områderne produktionsservice, ejendomsservice og arbejdspladsservice. Coor samarbejder med 24 underleverandører. Eksempler på servicetjenester er sanering, dekontaminering, brandsikring, håndtering af følsomt affald, byggeservice, pasning af udendørsarealer, lokalepleje og konferenceservice. Finske firmaer og offentlige organisationer bruger flest penge i Norden på intern service og sekundære tjenester, som ikke er tilknyttet kernevirksomheden. I gennemsnit udgør omkostningerne ca. 14 %, mens den i Sverige, Norge og Danmark havner på ca. 10 %. At man i Norden vælger at outsource servicen til eksterne samarbejdspartnere, beror primært på, at man vil spare penge. Andre afgørende årsager er at øge kvaliteten og serviceniveauet eller forbedre mulighederne for at fokusere på kernevirksomheden. Til sammenligning vejer omkostningsbesparelser tungere for nordmændene end de øvrige nordboere. I Finland ser man outsourcing som en måde dels at øge fokus på kernevirksomheden, dels at give de ansatte indenfor området udviklingsmuligheder. Det største problem ved at drive servicevirksomhed i eget regi er manglen på tid til at udvikle nye idéer og løsninger. Her er der ingen forskel i opfattelsen hverken mellem de nordiske lande eller mellem firmaer og offentlige virksomheder. At man i Norden vælger at outsource servicen til eksterne samarbejdspartnere, beror primært på, at man vil spare penge. Andre afgørende årsager er at øge kvaliteten og serviceniveauet eller forbedre mulighederne for at fokusere på kernevirksomheden. Omkostninger driver outsourcing På spørgsmålet, hvad der er den væsentligste grund til at outsource serviceaktiviteter, er svaret omkostningsbesparelser. Mindst hver 10. krone går til intern service og sekundære tjenester, som ikke er tilknyttet kernevirksomheden. Det viser en nordisk undersøgelse blandt store virksomheder og den offentlige sektor. Ekstern serviceleverance stiger De nordiske lande lægger i stor udstrækning sin servicevirksomhed ud til eksterne leverandører. Så godt som alle store finske firmaer og hele den offentlige sektor lægger servicefunktioner ud til eksterne leverandører. I Norge er outsourcing af servicetjenester ikke lige så udbredt. Mere end hver anden norsk kommune, amt og offentlig myndighed driver servicen i eget regi. Hvis man ser fremad, bedømmer en majoritet af de adspurgte i såvel Danmark, Finland og Sverige, at firmaer og myndigheder vil øge deres outsourcing af servicefunktioner på fem års sigt sammenlignet med i dag. I Norge tror man derimod, at dagens omfang også vil gælde i fremtiden. At outsourcing af servicevirksomhed er en foreteelse, som er her for at blive, er alle dog enige om. Nova nr 2 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid.

4 Fakta om undersøgelsen: Målgruppen var store firmaer (500 ansatte og med mindst 250 medarbejdere på en arbejdsplads), offentlige myndigheder, amter og kommuner. De interviewede personer var i første omgang administrerende direktører, vice-administrerende direktører, amtsdirektører eller kommunaldirektører. I anden omgang var det indkøbere, ejendomschefer, forvaltningschefer, administrative chefer eller økonomi-/finansdirektører. I sidste omgang personale-/hr-chefer. Undersøgelsen blev gennemført i form af totalt 466 telefoninterviews i Sverige, Norge, Finland og Danmark i perioden 21. maj 5. juni Analysefirmaet Demoskop udførte undersøgelsen for Coor. Coor et tandhjul i Volvo Aeros maskineri Høj grad af tilgængelighed, kvalitet og omkostningseffektivitet er nogle af de krav, som Volvo stiller til sit samarbejde med Coor. Et samarbejde, hvor leverancen ikke kun indebærer en velfungerende service, men også at styrke Volvo Aeros konkurrenceevne globalt. Fremgangsmåden er en god gennemarbejdet arbejdsmodel, hvor jagten på effektivisering er gjort til en del af det daglige arbejde. Igennem lang tid har Coor haft en vigtig rolle i Volvo Aeros produktion i Trollhättan. Coor er bl.a. ansvarlig for maskintilgængelighed, flytninger og installation af maskiner, interne transporter og lagerservice. Det er et arbejde, der kræver høj gennemførselskraft, både strategisk og operativt. Coors engagement er et centralt og vigtigt led i Volvo Aeros leveringsorganisation. - Eftersom serviceleverancen har en direkte indvirken på vort resultat, er det yderst vigtigt, at Coor er en drivkraft og føler ejerskab for sine ansvarsområder. Leverancen skal have høj teknisk kvalitet med minimal driftafbrydelsestid, hvilket f.eks. indebærer beredskab også i weekender, fortæller Thomas Ellström, chef for komponentproduktion hos Volvo Aero. Tydelig ansvarsfordeling For at leve op til kravene om hurtighed og tilgængelighed har Coor sammen med Volvo Aero bl.a. udviklet et system til veldefinerede kommunikationsveje og opfølgningsstrukturer. - Et holdarbejde bliver aldrig rigtigt godt, førend man kan samarbejde, og vi oplever, at vi generelt har et godt samarbejde med Coor. I en virksomhed som vores, med krav om meget korte gennemløbstider, er det yderst vigtigt at have tydelige informationskanaler, når noget skal udføres. Man skal vide, hvor og til hvem man skal henvende sig. På månge måder handler det om at tydeliggøre stafetløbet, hvor spørgsmålet ligger, og hvem der påtager sig ansvaret. - Eftersom serviceleverancen har en direkte indvirken på vort resultat, er det yderst vigtigt, at Coor er en drivkraft og føler ejerskab for sine ansvarsområder, fortæller Thomas Ellström, chef for komponentproduktion hos Volvo Aero. En stadig jagt på forbedringer Eftersom serviceleverancen har en så tilpas vigtig rolle i produktionen og direkte påvirker Volvo Aeros resultat, er et af kravene, at Coor hele tiden søger nye veje til, hvordan serviceaktiviteterne kan effektiviseres. Høj gennemførselsevne og at man kan planlægge forandringer er også en forventning hos Volvo Aero. - Vi har uhyre store krav fra kunder og ejere, og Coors leverance er en vigtig del heraf. Meget handler naturligvis om at overholde tidsrammer, og at produktionen flyder uden afbrydelser. Men eftersom serviceleverancen er en naturlig del af virksomheden, er det vigtigt, at Coor hele tiden arbejder med at videreudvikle både sin egen og vore underleverandørers kompetence og kvalitet. Det er et ansvar, som vi også oplever, at Coor tager yderst alvorligt. Nova nr 2 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 4

5 Business as usual ikke nok Den hårde konkurrence stiller krav til både kvalitet og omkostningseffektivitet. Thomas Ellström nævner produktivitetsudvikling som en afgørende faktor for at hænge på i konkurrencen. - Coor har en spidskompetence, som vi er meget afhængige af. Det er vigtigt, at vi fortsat har et strategisk samarbejde, hvor vi føler os trygge ved, at Coor udvikler sig i takt med vores egen udvikling. Vi konkurrerer globalt, og konkurrencen er knivskarp, bl.a. fra lavomkostningslande. Derfor er der hele tiden fokus på udvikling af virksomheden. Vi befinder os på en arena, hvor business as usual helt enkelt ikke er nok, vi skal være på forkant. Og det gælder for alle dele af vores produktion, afslutter han. Fakta om Volvo Aero Volvo Aero er et helejet datterselskab til AB Volvo. Firmaet udvikler og producerer komponenter til fly- og raketmotorer. Et arbejde, som foregår i samarbejde med verdens førende flyindustrier. Volvo Aero er en af verdens største leverandører af kommercielle raketbrændkamre og mundstykker og har komponenter i mere end 80 % af alle flymotorer i store fly. Volvo Aero har ca medarbejdere, og omsætningen var 7,5 milliarder [svenske] kroner i Fakta om servicesamarbejdet: Coor er ansvarlig for en total serviceforpligtelse hos Volvo Aero Corporation i Trollhättan. Aftalen løber i fire år med start i De tjenester, der er inkluderet, er indenfor områderne produktionsservice, arbejdspladsservice og ejendomsservice. Eksempler på tjenester er projektledelse, konstruktion, værktøjsskærpning, maskinvedligeholdelse, lokalepleje, interne transporter samt energi- og mediaforsyning og terrænvedligehold. Målemaskine blev forberedt på millimetre Trods stramme deadlines fik Volvo Aero maskinen på plads til tiden. En succesfaktor ved projektet var den tydelige rollefordeling mellem Volvo Aero og Coor. Arbejdsoplægget er blivet en model for, hvordan lignende projekter skal gennemføres i fremtiden. Da Volvo Aero skulle indkøbe en ny avanceret målemaskine, indhentede man hjælp fra Coor. Mens Volvo Aero koncentrerede sig om at bedømme maskinens funktion og ydelse, sikrede Coor installation og driftsikkerhed. Den tydelige rollefordeling var en succésfaktor for projektet og er blevet en model for, hvordan fremtidige indkøb skal foretages. Da Volvo Aero påbegyndte processen med indkøb af en ny maskine til måling af store arealer, var Coor med fra starten. Coor deltog som eksperter, var ansvarlig for at leverandøren opfyldte Volvo Aeros krav til tekniske specifikationer, tilpassede lokaler til maskinen og installerede maskinen. Vores rolle var at hjælpe Volvo Aero med at sikre, at de fik den maskine, som de havde behov for - i dette tilfælde en avanceret målemaskine. Vi skulle også sørge for, at driftsikkerheden blev garanteret i 20 år, fortæller Lars Johansson hos Coor i Trollhättan. I opgaven indgik også at tilpasse vores serviceorganisation og etablere værktøj til fejlsøgning. Det gjorde, at Volvo Aero helt kunne koncentrere sig om maskinens funktion og rolle i leveringsprocessen, fortsætter Lars Johansson. Nova nr 2 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 5

6 Grundige tests Efter at der var truffet beslutning om maskintype og producent, besøgte Coor og Volvo leverandøren. Funktions- og acceptance test blev udført på den maskine, der skulle leveres for at kontrollere, om den levede op til Volvo Aeros krav. Det var vigtigt at opdage eventuelle fejl ved leverancen på et så tidligt stadie som muligt, eftersom det både er tidsrøvende og dyrt at udbedre eventuelle fejl, når maskinen står i Volvo Aeros lokaler. Derfor var en nøje gennemgang af maskinen hos leverandøren af yderste vigtighed. Flytning og tilpasning af lokaler Både maskintransporten fra Tyskland til Sverige og installationen på fabrikken i Trollhättan, blev nøje forberedt for at være så effektive og sikre som muligt. Ansvaret for forberedelserne blev lagt hos Coor. En maskine af denne type er ikke noget, som man bare sætter på plads. Fabriksgulv og tilstødende lokaler skulle tilpasses. En kritisk del var f.eks. det fundament, som målemaskinen skulle hvile på. Det skulle være absolut stabilt og helt fri for vibrationer. Løsningen blev et fundament i form af en speciel flydende plade, som blev sænket ned i gulvet. Et rigtig godt gennemført projekt Hos Volvo Aero er de tilfredse med den måde, som projektet blev gennemført på. På trods af at vi arbejdede mod stramme deadlines, fik vi maskinen ind til tiden. En succésfaktor var helt klart den tydelige rollefordeling. Begge parter vidste hvad, der blev forventet. Projektet er blevet lidt af en model for, hvordan lignende projekter skal gennemføres, siger Thomas Ellström, chef for komponentproduktion hos Volvo Aero. God forretning for både firmaet og miljøet Det er en almindelig misforståelse at betragte energiforsyning og miljøpåvirkning som et lokalt spørgsmål. Det er det ikke. For at opnå en virkning skal man løfte blikket og angribe spørgsmålet ud fra et globalt perspektiv, siger Mikael Olsson, som er ekspert i energispørgsmål hos Coor. Den globale opvarmning har gjort, at miljøet bogstaveligt talt er varmere end nogensinde før. Hos Coor findes der ekspertice, som arbejder med at hjælpe firmaer med at håndtere deres energibehov på en måde, som er både økonomisk og miljømæssigt holdbar. For med den rette fokus kan miljøarbejdet blive en god forretning. Både for firmaet og miljøet. Der er mange bud på, hvad der er effektiv og holdbar energiforsyning. Derfor er det ikke mærkeligt, at mange firmaer og organisationer finder det svært at få et overblik over dels deres egen energisituation, dels det besparelsespotentiale der faktisk findes. Mikael Olsson er ekspert hos Coor og hjælper firmaer og organisationer med at mindske deres energiomkostninger. Han mener, at med en heldækkende strategi kan både energiomkostningerne og den globale miljøpåvirkning blive formindsket. Men så kræves der et større perspektiv. En almindelig misforståelse er at betragte energiforsyning og miljøpåvirkning som et lokalt spørgsmål. Det er det ikke. For at opnå en virkning skal man løfte blikket og angribe spørgsmålet ud fra et globalt perspektiv. Miljøet tager jo ikke hensyn til Nova nr 2 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid.

7 landegrænser. De nordiske elektricitetssystemer er sammenkoblet med det europæiske, og en effektivisering eller en elproduktionsforøgelse i Sverige får konsekvenser i Europa. For at kunne foretage en fuldgyldig og heldækkende evaluering skal virksomhedens eksisterende energiforbrug analyseres. Et vigtigt fokusområde er elforbruget. Det er nemlig el-energien, som påvirker miljøet mest. Al anvendelse af energi påvirker miljøet, og blandt det, der har den største påvirkning, er omdannelsen til el-energi. Grunden er, at der i det europæiske elforsyningssystem altid findes fossildrevne kraftværker, der producerer den marginalelektricitet, som anvendes. Med marginal-elektricitet menes de sidste procenter af el-energien, som tilføres det europæiske elektricitetssystem. Denne elektricitet produceres i kuldrevne kraftværker. vurdere, hvordan energisystemerne i en ejendom eller industri fungerer i praksis. Drives systemerne på en optimal måde? Er der systemer, der modvirker hinanden? Der er mange spørgsmål, som bør analyseres og besvares. Resultatet af dette arbejde fører til forslag til forbedringer, der, hvis de gennemføres, fører til lavere energiomkostninger. Generelt kan det siges, at der findes masser af potentiale indenfor dette område, afslutter Mikael Olsson. Ved at formindske elforbruget formindskes i første omgang marginal-elektriciteten, d.v.s. den kuldrevne elektricitet, hvilket ifølge Mikael Olsson så har en direkte indflydelse på miljøet. For hver kwh som et firma sparer, mindskes mængden af kulforbrug i Europa. Det indebærer, at udslippet af væksthusgasser fra kulkraftværkerne formindskes. Desuden er det dyrt at omdanne kul til elkraft. Som eksempel kan nævnes, at ud af 100 % kulenergi kommer der kun 30 % el-energi. De resterende 70 % bliver til varme, der ikke udnyttes. I sidste ende handler det altså om at hjælpe vores kunder med økonomisk og miljømæssigt kloge valg, hvor forståelse af energisystemer er en vigtig faktor, fortsætter Mikael Olsson. Praktiske eksempler på arbejde, som Coor hjælper med, er at sørge for at firmaer ikke betaler for meget energiskat eller at bistå som eksperter ved indkøb af energi. Ifølge Mikael Olsson betaler mange firmaer for meget. At forstå helheden ved energisystemerne er en klar fordel ved indkøb. Det bedste resultat giver et totalt overblik af et firmas samlede energiomkostninger med det formål at mindske dem. Et andet område, som Coor arbejder med, er at Nova nr 2 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 7

8 Fakta om Coors tjenester indenfor energi- og miljøområdet Hovedformålet med tjenesterne er at drive og udvikle kundernes drifts- og vedligeholdelsesarbejde indenfor energiområdet. Eksempler på tjenester: Aftaleanalyse, aftalestrategi og indkøbssupport Energiskat-optimering Abonnementoptimering/abonnementovervågning Energiadministration (indsamling, bearbejdelse og rap portering af mediastatistik) Klimarapportering (miljøbelastning i form af CO2, udfra energiforbruget) Nøgletalsanalyser energi/media Prognosestyring energi (mulighed for individuel mål styring for driftstekniker) Energieffektivisering (kortlægning, analyse, finansie ring og gennemførelse) Driftsoptimering Nyhedsbrevet Nova er et elektronisk nyhedsbrev fra Coor Service Management, som behandler nyheder om branchen og Coor. Nyhedsbrevet udkommer på svensk, engelsk, dansk, norsk og finsk. Du har enten selv oplyst din adresse til os, eller vi har modtaget den fra dit firma eller fra Cisions mediedatabase. Din adresse vil udelukkende blive anvendt i forbindelse med vores kontakt med dig. Du har i henhold til Personoplysningsloven ret til gratis en gang pr. kalenderår, efter skriftlig underskrevet anmodning stilet til os, at få besked om hvilke personoplysninger om dig, som vi behandler, og hvordan vi behandler dem. Du har ligeledes ret til at begære rettelse af personoplysninger om dig, som vi behandler. Kontaktperson: Jacob T. Dohn Tekster: Susanne Kinnunen, Staffan Bruzæus, Webbkraft, Carl Hjelm, OTW Grafisk udformning og produktion: Webbkraft Foton: Börje Försäter/Hallandsbild, Jann Lipka Coor Service Management, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød, Danmark, telefon: , fax: Nova nr 2 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 8

Vi brænder for forbedringer

Vi brænder for forbedringer Nr 3 December 2007 Vi brænder for forbedringer For år 2008 skruer vi tempoet yderligere op i forbedringsarbejdet. Det gælder i hele koncernen og vil blive en rød tråd gennem alt, hvad vi gør. At arbejde

Læs mere

Mit bedste råd. Samarbejde på spidsen i lavkonjunktur. Nr 1 Maj 2008

Mit bedste råd. Samarbejde på spidsen i lavkonjunktur. Nr 1 Maj 2008 Nr 1 Maj 2008 Mit bedste råd Der hersker nervøsitet i verdensøkonomien, og konjunkturerne er bremset op. Hvordan påvirker det støttefunktionerne i en virksomhed? Arbejder man anderledes med servicetjenester

Læs mere

Service management giver en bedre forretning!

Service management giver en bedre forretning! Nr 1 April 2007 Service management giver en bedre forretning! Service management giver en bedre forretning. Ja, det vil jeg faktisk vove at påstå. Ved at tage den opgave, som det er at effektivisere, lede

Læs mere

Nr 3 December 2008. Jørgen Utzon, adm. direktør hos Coor i Danmark

Nr 3 December 2008. Jørgen Utzon, adm. direktør hos Coor i Danmark Nr 3 December 2008 1.600 idéer rigere De virksomheder, som forstår sine kunders problemer og kommer med idéer til løsninger, skaber værdi for kunderne. Kunsten er at få medarbejdere, der arbejder i kundernes

Læs mere

FM outsourcing i omskiftelige tider

FM outsourcing i omskiftelige tider FM outsourcing i omskiftelige tider Case: GN Store Nord DFM Konference 2010 Agenda FM anno 2010 hvilke faktorer er vigtige i omskiftelige tider? Case: GN Store Nord hvilke erfaringer har GN gjort sig med

Læs mere

Hvorfor outsource serviceydelser? Ved Torben Jarlholm-Jensen / Teknisk Chef Coor Service Management A/S

Hvorfor outsource serviceydelser? Ved Torben Jarlholm-Jensen / Teknisk Chef Coor Service Management A/S Hvorfor outsource serviceydelser? Ved Torben Jarlholm-Jensen / Teknisk Chef Coor Service Management A/S 1 Indhold Kort om Coor Service Management A/S Hvorfor outsource? Hvordan og hvad kan outsources?

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Intelligente serviceløsninger, som skaber forretningsfordele

Intelligente serviceløsninger, som skaber forretningsfordele Intelligente serviceløsninger, som skaber forretningsfordele NORDENS FØRENDE SERVICELEVERANDØR Kort om Coor Coor Service Management er Nordens førende serviceleverandør og tilbyder alle de serviceløsninger,

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

Marts 2009. Produktudviklingens paradoks

Marts 2009. Produktudviklingens paradoks Nyhed Marts 2009 Produktudviklingens Nyhed 1 / 5 Produktudviklingens Hos Artlinco lever vi af at skabe holistisk produktudvikling for vores kunder. I november 2009 vendte vi imidlertid kikkerten mod os

Læs mere

Produktivitetskonference 2011

Produktivitetskonference 2011 Produktivitetskonference 2011 Etablering af ny Lean fabrik 4. Maj 2011 Bjørn Sommer Agenda Virksomhedspræsentation Film Ejerforhold, organisation, etc Udgangspunkt Udfordring nr. 1 Skabe rammer til fortsat

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT Koncernindkøb 2011-06-29 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT INDLEDNING Coor Service Management er Nordens førende aktør indenfor Service Management. Firmaet har specialiseret

Læs mere

Coor er med til at styre udviklingen

Coor er med til at styre udviklingen No 2 December 2009 Leder Jørgen Utzon Coor er med til at styre udviklingen En god serviceleverandør skal være på forkant med udviklingen. Det er nødvendigt for at kunne forstå kundernes udfordringer og

Læs mere

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015 FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015 AGENDA KORT PRÆSENTATION AF FAIRWIND SAMMENLIGNINGSANALYSER UDFORDRINGERNE REDUKTION AF LCOE I 2020 GENNEM SPØRGSMÅL KORT PRÆSENTATION AF FAIRWIND OFFSHORE WIND

Læs mere

Effektive Supply Chains i en global verden

Effektive Supply Chains i en global verden Effektive Supply Chains i en global verden med fokus på leverandør relationer og økonomistyring TEKNOLOGISK INSTITUT TAASTRUP DEN 4. OKTOBER 2007 Det får du ud af at deltage: Styrk virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Præsentation af rapport 1 Præsentation Disposition 1. Udfordringen 2. Anbefalingerne 1. Systemleverancer

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ALLE VIL ENERGI- EFFEKTIVISERE Langt de fleste virksomheder kan se fordele i at spare på energien, hvis det

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Rum til flere hos IKEA

Rum til flere hos IKEA Rum til flere hos IKEA Partnerskab mellem Huset Venture Nordjylland og IKEA Aalborg skaber jobmuligheder til personer på kanten af arbejdsmarkedet. Huset Venture Nordjylland får en træningsplatform til

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK

Rose Holm A/S. Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Rose Holm A/S Viljen til automatisering Vi vil bevare arbejdspladser i DK Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Udgangspunkt Hvorfra kommer viljen til automatisering? Hvorfor automatisering? Forudsætninger

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud København 21. september 2011 Magnus Kuchler, ansvarlig for FM rådgivning Norden FM trends lige nu? Fortsat omkostningspres et bevis på konkurrenceevne.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Flexibility for your business

Flexibility for your business Special Services Flexibility for your business Special Services... there s more to TNT There s more to TNT... TNT Express Special Services TNT Express Special Services tilbyder en række fleksible løsninger,

Læs mere

Danske virksomheders erfaringer med outsourcing

Danske virksomheders erfaringer med outsourcing Danske virksomheders erfaringer med outsourcing HR-analyse December 2015 Indhold 1. Resumé... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelse... 5 4. Hvad vil man opnå?... 6 5. Implementering og drift... 9 6.

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 2/1 Aalborg Universitet HD-studiet l.del Side 1 af 6 ERHVERVSØKONOMI maj 2000 Skriftlig eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN

DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN Overlad trygt dine tavler til os Denne brochure handler om noget, de fleste industrivirksomheder helst vil undgå at bruge tid og tanker på. For ganske vist er el-tavler

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende rapport beskriver status på vores

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Årlig statusrapport 2010

Årlig statusrapport 2010 Årlig statusrapport 2010 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 14. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere.

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. Maskininvesteringer - Gør det rigtigt fra starten Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. På 12 minutter kan du spare 12 måneder Hvis du overvejer at købe en ny maskine, skulle du

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Din komplette sikkerhedsleverandør

Din komplette sikkerhedsleverandør Din komplette sikkerhedsleverandør Sikkerhed til alt det, du vil beskytte 2 Din kompletta säkerhetsleverantör CERTEGO er din trygge sikkerhedspartner En sikkerhedsløsning er en vigtig investering, som

Læs mere

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Sverige Rose Holm A/S Vækststrategi Eksport til Sverige Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Vækststrategi? Hvor starter det? Eksport før strategi. Eksport efter strategi. Spørgsmål. Lidt tal og info Rose

Læs mere

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces 24.04.08 Når virksomheden melder forandringer ud til medarbejderne, er aktiv involering af mellemlederne en kritisk succesfaktor. Af Helle Petersen

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Tyskland

Rose Holm A/S. Vækststrategi Eksport til Tyskland Rose Holm A/S Vækststrategi Eksport til Tyskland Agenda Kort præsentation af Rose Holm A/S Vækststrategi? Hvor starter det? Eksport før strategi. Eksport efter strategi. Tiltag eksport Tyskland. Spørgsmål.

Læs mere

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management kommer styrket ud af krisen Udvider eller fastholder budget trods generelle nedskæringer Stor og øget opmærksomhed på FM fra topledelsen

Læs mere

Hvis lean er svaret - Hvad er så problemet?

Hvis lean er svaret - Hvad er så problemet? Hvis lean er svaret - Hvad er så problemet? Leif Beck Fallesen, SCCK 3.04.06 Agenda Lean - døgnflue eller langtidsholdbart ledelsesredskab? Lean i den private sektor - Novo Nordisk og Radiometer Lean i

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

DB Schenker AEO fra vort perspektiv

DB Schenker AEO fra vort perspektiv DB Schenker AEO fra vort perspektiv Schenker A/S, Danmark Lene Honoré Version 20130522 Dansk AEO hos DB Schenker - Introduktion Hvad er AEO-certificering? AEO-certificering kan sammenlignes med fx en ISO-certificering.

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2011-12 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. I indeværende regnskabsår har et særlig fokus

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Professionel assistance fra folk, der kender jer

Professionel assistance fra folk, der kender jer Professionel assistance fra folk, der kender jer Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Eksperter i ejendomsadministration med professionelle kompetencer i alle facetter Michael Tarding Adm. direktør

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Ruteplanleggning og transportoptimering hos Returpack. Joakim Andersson, logistikutvecklar, Returpack Jan Tønder, nordisk salgsdirektør, AMCS Danmark

Ruteplanleggning og transportoptimering hos Returpack. Joakim Andersson, logistikutvecklar, Returpack Jan Tønder, nordisk salgsdirektør, AMCS Danmark Ruteplanleggning og transportoptimering hos Returpack Joakim Andersson, logistikutvecklar, Returpack Jan Tønder, nordisk salgsdirektør, AMCS Danmark Indhold i præsentationen Hvorfor bruke planleggnings-

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Hvem tager ansvar? NERE GART VN FOR GA TIL

Hvem tager ansvar? NERE GART VN FOR GA TIL Hvem tager ansvar? Ledelsens energifokus skal være på: Organisation Økonomi Drift og vedligeholdelse Produkterne og planlægning Omdømme og markedsføring 10 Gode råd at huske på Hvem tager ansvar? Organisation

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD DIN LEVERANDØR AF METALKOMPONENTER STØBEGODS SVEJSNING SMEDEGODS CNC PLADEBEARBEJDNING MONTAGE STØBEGODS SVEJSNING Der er mange oplagte fordele for dig ved at vælge

Læs mere

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del endeligt svar på samrådsspørgsmål 77 Offentligt Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup Samrådsspørgsmål K,L og M Samrådsspørgsmål

Læs mere