Viden giver resultater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viden giver resultater"

Transkript

1 Nr 2 Oktober 2007 Viden giver resultater Mangel på tid til at udvikle nye idéer og løsninger er, hvad firmaer og den offentlige sektor oplever som det største problem ved at drive serviceaktiviteter i eget regi, ifølge en ny undersøgelse. Jeg tolker det som, at tiden med rette i stedet lægges på kernevirksomheden. Fokus på kernevirksomheden for os hos Coor indebærer, at vi hele tiden arbejder med udvikling og forbedring af serviceleverancen til vores kunder. En nøgle i udviklingsarbejdet er Coors årlige kundeundersøgelse, som netop nu gennemføres i hele Norden. Heri spørges af vores servicebrugere om, hvordan de oplever Coors serviceleverance. Resultatet anvendes som et udgangspunkt for arbejdet med at udvikle såvel enkelte kunders serviceleverancer som leveranceudvikling på et overordnet niveau. Nye idéer og løsninger for udviklingen fremover, ikke mindst når det drejer sig om at løse problemet med den globale opvarmning. I dette nummer af Nova kan du bl.a. læse om, hvordan Coor hjælper kunderne med at håndtere deres energiforsyning. Med dette ønsker jeg dig et spændende og udviklende efterår. Jørgen Utzon Adm. direktør Coor Danmark Jørgen Utzon, Administrerende direktør, Coor Service Management A/S Nova nr 2 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid.

2 Ringhals fokuserer på kernevirksomheden Tidligere havde Ringhals ansat personale til bl.a. gartneri- og taxavirksomhed. Vi besluttede så at gennemgå vores kernevirksomhed. Ordren på servicetjenesterne gik til 25 forskellige underleverandører. Nu arbejder vi kun sammen med en leverandør Coor som leder, koordinerer og leverer servicetjenester, udtaler Rickard Halldin. Vattenfalls atomkraftanlæg Ringhals outsourcede i 1990 erne servicetjenester til omkring 20 forskellige leverandører. I foråret overtog Coor Service Management eneansvaret for at levere serviceydelser til Ringhals. Med Coor kan vi forbedre virksomheden, udtaler Rickard Halldin, chef for afdeling Sikkerhed og Miljø hos Ringhals. I 1990 erne outsourcede Ringhals, Nordens største atomkraftanlæg, dele af sin virksomhed, bl.a. transport og service. En stor del af ordren gik dengang til Studsvik Stensand, som siden da har leveret tjenester til Ringhals. I januar i år blev Studsvik Stensand erhvervet af Coor. I foråret indgik Coor aftale med Ringhals om at levere ca. 50 tjenester. Tidligere havde Ringhals ansat personale til bl.a. gartneri- og taxavirksomhed. Vi besluttede så at gennemgå vores kernevirksomhed. Ordren på servicetjenesterne gik til 25 forskellige underleverandører. Nu arbejder vi kun sammen med en leverandør Coor som leder, koordinerer og leverer servicetjenester, udtaler Rickard Halldin. Han fortæller, at der i 1990 erne fandtes et lignende koncept til outsourcing indenfor hele atomkraftindustrien i Norden. Når vi definerer, hvad der er vores kernevirksomhed, handler det om, at vi skal have personale, som kan køre anlægget med tilstrækkelig høj sikkerhed. På grund af de sikkerhedskrav, som vi skal have, kan vi ikke outsource alt det, der ligger udenfor kernevirksomheden. Drift, kemi, et bestemt niveau vedligeholdelse og service skal iht. love og bestemmelser ligge hos den, der er ansvarlig for aktiviteterne, det vil sige Ringhals, siger Rickard Halldin. At outsource servicetjenester til en leverandør - som på sin side leder og koordinerer opgaven indebærer den fordel, at Ringhals kun skal have kontakt til en partner, til forskel for 25 som tidligere. At ordren gik til netop Coor forklarer Rickard Halldin således: Coor har viljen til at samarbejde og udvikle opgaverne. De personlige relationer er vigtige, og vi kender jo desuden Studsvik Stensand fra tidligere. Med Coor kan vi ganske enkelt finde bedre løsninger for vores virksomhed. Vores aktiviteter er i stor udstrækning hændelsesstyret; vi skal have en organisation, som kan reagere hurtigt. Vores regler, kontrolfunktioner og sikkerhedskrav kræver planlægning. Det kan vi effektivisere, således at vi udnytter vores ressourcer på den bedst mulige måde samtidig med at vi kan mindske vores omkostninger, udtaler han. I december 2008 skal Ringhals evaluere effekten af aftalen med Coor. Rickard Halldin siger, at de til den tid skal have nået tre mål: Vi skal have en mere effektiv udnyttelse af personaleressourcer, tilstrækkeligt høj kvalitet af de tjenester som vi køber, og at Ringhals omkostninger til leverancerne er blevet mindre. I dag peger alt i den rigtige retning, udtaler han. Nova nr 2 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 2

3 Fakta om Ringhals: Ringhals er Nordens største atomkraftværk, og de fire reaktorer producerer næsten en femtedel af al elektricitet, der anvendes i Sverige. Atomkraftværket, som er en del af Vattenfall-koncernen, ligger på vestkysten i Varberg kommune. Ringhals er et af de få atomkraftværker i verden, som har både kogende- og trykvandsreaktorer. Atomkraftværket har ca personer ansat. Fakta om ordren Coors opgave blev indledt i mindre skala den 1. april i år og vil være fuldt udviklet i november. Tjenesterne omfatter områderne produktionsservice, ejendomsservice og arbejdspladsservice. Coor samarbejder med 24 underleverandører. Eksempler på servicetjenester er sanering, dekontaminering, brandsikring, håndtering af følsomt affald, byggeservice, pasning af udendørsarealer, lokalepleje og konferenceservice. Finske firmaer og offentlige organisationer bruger flest penge i Norden på intern service og sekundære tjenester, som ikke er tilknyttet kernevirksomheden. I gennemsnit udgør omkostningerne ca. 14 %, mens den i Sverige, Norge og Danmark havner på ca. 10 %. At man i Norden vælger at outsource servicen til eksterne samarbejdspartnere, beror primært på, at man vil spare penge. Andre afgørende årsager er at øge kvaliteten og serviceniveauet eller forbedre mulighederne for at fokusere på kernevirksomheden. Til sammenligning vejer omkostningsbesparelser tungere for nordmændene end de øvrige nordboere. I Finland ser man outsourcing som en måde dels at øge fokus på kernevirksomheden, dels at give de ansatte indenfor området udviklingsmuligheder. Det største problem ved at drive servicevirksomhed i eget regi er manglen på tid til at udvikle nye idéer og løsninger. Her er der ingen forskel i opfattelsen hverken mellem de nordiske lande eller mellem firmaer og offentlige virksomheder. At man i Norden vælger at outsource servicen til eksterne samarbejdspartnere, beror primært på, at man vil spare penge. Andre afgørende årsager er at øge kvaliteten og serviceniveauet eller forbedre mulighederne for at fokusere på kernevirksomheden. Omkostninger driver outsourcing På spørgsmålet, hvad der er den væsentligste grund til at outsource serviceaktiviteter, er svaret omkostningsbesparelser. Mindst hver 10. krone går til intern service og sekundære tjenester, som ikke er tilknyttet kernevirksomheden. Det viser en nordisk undersøgelse blandt store virksomheder og den offentlige sektor. Ekstern serviceleverance stiger De nordiske lande lægger i stor udstrækning sin servicevirksomhed ud til eksterne leverandører. Så godt som alle store finske firmaer og hele den offentlige sektor lægger servicefunktioner ud til eksterne leverandører. I Norge er outsourcing af servicetjenester ikke lige så udbredt. Mere end hver anden norsk kommune, amt og offentlig myndighed driver servicen i eget regi. Hvis man ser fremad, bedømmer en majoritet af de adspurgte i såvel Danmark, Finland og Sverige, at firmaer og myndigheder vil øge deres outsourcing af servicefunktioner på fem års sigt sammenlignet med i dag. I Norge tror man derimod, at dagens omfang også vil gælde i fremtiden. At outsourcing af servicevirksomhed er en foreteelse, som er her for at blive, er alle dog enige om. Nova nr 2 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid.

4 Fakta om undersøgelsen: Målgruppen var store firmaer (500 ansatte og med mindst 250 medarbejdere på en arbejdsplads), offentlige myndigheder, amter og kommuner. De interviewede personer var i første omgang administrerende direktører, vice-administrerende direktører, amtsdirektører eller kommunaldirektører. I anden omgang var det indkøbere, ejendomschefer, forvaltningschefer, administrative chefer eller økonomi-/finansdirektører. I sidste omgang personale-/hr-chefer. Undersøgelsen blev gennemført i form af totalt 466 telefoninterviews i Sverige, Norge, Finland og Danmark i perioden 21. maj 5. juni Analysefirmaet Demoskop udførte undersøgelsen for Coor. Coor et tandhjul i Volvo Aeros maskineri Høj grad af tilgængelighed, kvalitet og omkostningseffektivitet er nogle af de krav, som Volvo stiller til sit samarbejde med Coor. Et samarbejde, hvor leverancen ikke kun indebærer en velfungerende service, men også at styrke Volvo Aeros konkurrenceevne globalt. Fremgangsmåden er en god gennemarbejdet arbejdsmodel, hvor jagten på effektivisering er gjort til en del af det daglige arbejde. Igennem lang tid har Coor haft en vigtig rolle i Volvo Aeros produktion i Trollhättan. Coor er bl.a. ansvarlig for maskintilgængelighed, flytninger og installation af maskiner, interne transporter og lagerservice. Det er et arbejde, der kræver høj gennemførselskraft, både strategisk og operativt. Coors engagement er et centralt og vigtigt led i Volvo Aeros leveringsorganisation. - Eftersom serviceleverancen har en direkte indvirken på vort resultat, er det yderst vigtigt, at Coor er en drivkraft og føler ejerskab for sine ansvarsområder. Leverancen skal have høj teknisk kvalitet med minimal driftafbrydelsestid, hvilket f.eks. indebærer beredskab også i weekender, fortæller Thomas Ellström, chef for komponentproduktion hos Volvo Aero. Tydelig ansvarsfordeling For at leve op til kravene om hurtighed og tilgængelighed har Coor sammen med Volvo Aero bl.a. udviklet et system til veldefinerede kommunikationsveje og opfølgningsstrukturer. - Et holdarbejde bliver aldrig rigtigt godt, førend man kan samarbejde, og vi oplever, at vi generelt har et godt samarbejde med Coor. I en virksomhed som vores, med krav om meget korte gennemløbstider, er det yderst vigtigt at have tydelige informationskanaler, når noget skal udføres. Man skal vide, hvor og til hvem man skal henvende sig. På månge måder handler det om at tydeliggøre stafetløbet, hvor spørgsmålet ligger, og hvem der påtager sig ansvaret. - Eftersom serviceleverancen har en direkte indvirken på vort resultat, er det yderst vigtigt, at Coor er en drivkraft og føler ejerskab for sine ansvarsområder, fortæller Thomas Ellström, chef for komponentproduktion hos Volvo Aero. En stadig jagt på forbedringer Eftersom serviceleverancen har en så tilpas vigtig rolle i produktionen og direkte påvirker Volvo Aeros resultat, er et af kravene, at Coor hele tiden søger nye veje til, hvordan serviceaktiviteterne kan effektiviseres. Høj gennemførselsevne og at man kan planlægge forandringer er også en forventning hos Volvo Aero. - Vi har uhyre store krav fra kunder og ejere, og Coors leverance er en vigtig del heraf. Meget handler naturligvis om at overholde tidsrammer, og at produktionen flyder uden afbrydelser. Men eftersom serviceleverancen er en naturlig del af virksomheden, er det vigtigt, at Coor hele tiden arbejder med at videreudvikle både sin egen og vore underleverandørers kompetence og kvalitet. Det er et ansvar, som vi også oplever, at Coor tager yderst alvorligt. Nova nr 2 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 4

5 Business as usual ikke nok Den hårde konkurrence stiller krav til både kvalitet og omkostningseffektivitet. Thomas Ellström nævner produktivitetsudvikling som en afgørende faktor for at hænge på i konkurrencen. - Coor har en spidskompetence, som vi er meget afhængige af. Det er vigtigt, at vi fortsat har et strategisk samarbejde, hvor vi føler os trygge ved, at Coor udvikler sig i takt med vores egen udvikling. Vi konkurrerer globalt, og konkurrencen er knivskarp, bl.a. fra lavomkostningslande. Derfor er der hele tiden fokus på udvikling af virksomheden. Vi befinder os på en arena, hvor business as usual helt enkelt ikke er nok, vi skal være på forkant. Og det gælder for alle dele af vores produktion, afslutter han. Fakta om Volvo Aero Volvo Aero er et helejet datterselskab til AB Volvo. Firmaet udvikler og producerer komponenter til fly- og raketmotorer. Et arbejde, som foregår i samarbejde med verdens førende flyindustrier. Volvo Aero er en af verdens største leverandører af kommercielle raketbrændkamre og mundstykker og har komponenter i mere end 80 % af alle flymotorer i store fly. Volvo Aero har ca medarbejdere, og omsætningen var 7,5 milliarder [svenske] kroner i Fakta om servicesamarbejdet: Coor er ansvarlig for en total serviceforpligtelse hos Volvo Aero Corporation i Trollhättan. Aftalen løber i fire år med start i De tjenester, der er inkluderet, er indenfor områderne produktionsservice, arbejdspladsservice og ejendomsservice. Eksempler på tjenester er projektledelse, konstruktion, værktøjsskærpning, maskinvedligeholdelse, lokalepleje, interne transporter samt energi- og mediaforsyning og terrænvedligehold. Målemaskine blev forberedt på millimetre Trods stramme deadlines fik Volvo Aero maskinen på plads til tiden. En succesfaktor ved projektet var den tydelige rollefordeling mellem Volvo Aero og Coor. Arbejdsoplægget er blivet en model for, hvordan lignende projekter skal gennemføres i fremtiden. Da Volvo Aero skulle indkøbe en ny avanceret målemaskine, indhentede man hjælp fra Coor. Mens Volvo Aero koncentrerede sig om at bedømme maskinens funktion og ydelse, sikrede Coor installation og driftsikkerhed. Den tydelige rollefordeling var en succésfaktor for projektet og er blevet en model for, hvordan fremtidige indkøb skal foretages. Da Volvo Aero påbegyndte processen med indkøb af en ny maskine til måling af store arealer, var Coor med fra starten. Coor deltog som eksperter, var ansvarlig for at leverandøren opfyldte Volvo Aeros krav til tekniske specifikationer, tilpassede lokaler til maskinen og installerede maskinen. Vores rolle var at hjælpe Volvo Aero med at sikre, at de fik den maskine, som de havde behov for - i dette tilfælde en avanceret målemaskine. Vi skulle også sørge for, at driftsikkerheden blev garanteret i 20 år, fortæller Lars Johansson hos Coor i Trollhättan. I opgaven indgik også at tilpasse vores serviceorganisation og etablere værktøj til fejlsøgning. Det gjorde, at Volvo Aero helt kunne koncentrere sig om maskinens funktion og rolle i leveringsprocessen, fortsætter Lars Johansson. Nova nr 2 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 5

6 Grundige tests Efter at der var truffet beslutning om maskintype og producent, besøgte Coor og Volvo leverandøren. Funktions- og acceptance test blev udført på den maskine, der skulle leveres for at kontrollere, om den levede op til Volvo Aeros krav. Det var vigtigt at opdage eventuelle fejl ved leverancen på et så tidligt stadie som muligt, eftersom det både er tidsrøvende og dyrt at udbedre eventuelle fejl, når maskinen står i Volvo Aeros lokaler. Derfor var en nøje gennemgang af maskinen hos leverandøren af yderste vigtighed. Flytning og tilpasning af lokaler Både maskintransporten fra Tyskland til Sverige og installationen på fabrikken i Trollhättan, blev nøje forberedt for at være så effektive og sikre som muligt. Ansvaret for forberedelserne blev lagt hos Coor. En maskine af denne type er ikke noget, som man bare sætter på plads. Fabriksgulv og tilstødende lokaler skulle tilpasses. En kritisk del var f.eks. det fundament, som målemaskinen skulle hvile på. Det skulle være absolut stabilt og helt fri for vibrationer. Løsningen blev et fundament i form af en speciel flydende plade, som blev sænket ned i gulvet. Et rigtig godt gennemført projekt Hos Volvo Aero er de tilfredse med den måde, som projektet blev gennemført på. På trods af at vi arbejdede mod stramme deadlines, fik vi maskinen ind til tiden. En succésfaktor var helt klart den tydelige rollefordeling. Begge parter vidste hvad, der blev forventet. Projektet er blevet lidt af en model for, hvordan lignende projekter skal gennemføres, siger Thomas Ellström, chef for komponentproduktion hos Volvo Aero. God forretning for både firmaet og miljøet Det er en almindelig misforståelse at betragte energiforsyning og miljøpåvirkning som et lokalt spørgsmål. Det er det ikke. For at opnå en virkning skal man løfte blikket og angribe spørgsmålet ud fra et globalt perspektiv, siger Mikael Olsson, som er ekspert i energispørgsmål hos Coor. Den globale opvarmning har gjort, at miljøet bogstaveligt talt er varmere end nogensinde før. Hos Coor findes der ekspertice, som arbejder med at hjælpe firmaer med at håndtere deres energibehov på en måde, som er både økonomisk og miljømæssigt holdbar. For med den rette fokus kan miljøarbejdet blive en god forretning. Både for firmaet og miljøet. Der er mange bud på, hvad der er effektiv og holdbar energiforsyning. Derfor er det ikke mærkeligt, at mange firmaer og organisationer finder det svært at få et overblik over dels deres egen energisituation, dels det besparelsespotentiale der faktisk findes. Mikael Olsson er ekspert hos Coor og hjælper firmaer og organisationer med at mindske deres energiomkostninger. Han mener, at med en heldækkende strategi kan både energiomkostningerne og den globale miljøpåvirkning blive formindsket. Men så kræves der et større perspektiv. En almindelig misforståelse er at betragte energiforsyning og miljøpåvirkning som et lokalt spørgsmål. Det er det ikke. For at opnå en virkning skal man løfte blikket og angribe spørgsmålet ud fra et globalt perspektiv. Miljøet tager jo ikke hensyn til Nova nr 2 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid.

7 landegrænser. De nordiske elektricitetssystemer er sammenkoblet med det europæiske, og en effektivisering eller en elproduktionsforøgelse i Sverige får konsekvenser i Europa. For at kunne foretage en fuldgyldig og heldækkende evaluering skal virksomhedens eksisterende energiforbrug analyseres. Et vigtigt fokusområde er elforbruget. Det er nemlig el-energien, som påvirker miljøet mest. Al anvendelse af energi påvirker miljøet, og blandt det, der har den største påvirkning, er omdannelsen til el-energi. Grunden er, at der i det europæiske elforsyningssystem altid findes fossildrevne kraftværker, der producerer den marginalelektricitet, som anvendes. Med marginal-elektricitet menes de sidste procenter af el-energien, som tilføres det europæiske elektricitetssystem. Denne elektricitet produceres i kuldrevne kraftværker. vurdere, hvordan energisystemerne i en ejendom eller industri fungerer i praksis. Drives systemerne på en optimal måde? Er der systemer, der modvirker hinanden? Der er mange spørgsmål, som bør analyseres og besvares. Resultatet af dette arbejde fører til forslag til forbedringer, der, hvis de gennemføres, fører til lavere energiomkostninger. Generelt kan det siges, at der findes masser af potentiale indenfor dette område, afslutter Mikael Olsson. Ved at formindske elforbruget formindskes i første omgang marginal-elektriciteten, d.v.s. den kuldrevne elektricitet, hvilket ifølge Mikael Olsson så har en direkte indflydelse på miljøet. For hver kwh som et firma sparer, mindskes mængden af kulforbrug i Europa. Det indebærer, at udslippet af væksthusgasser fra kulkraftværkerne formindskes. Desuden er det dyrt at omdanne kul til elkraft. Som eksempel kan nævnes, at ud af 100 % kulenergi kommer der kun 30 % el-energi. De resterende 70 % bliver til varme, der ikke udnyttes. I sidste ende handler det altså om at hjælpe vores kunder med økonomisk og miljømæssigt kloge valg, hvor forståelse af energisystemer er en vigtig faktor, fortsætter Mikael Olsson. Praktiske eksempler på arbejde, som Coor hjælper med, er at sørge for at firmaer ikke betaler for meget energiskat eller at bistå som eksperter ved indkøb af energi. Ifølge Mikael Olsson betaler mange firmaer for meget. At forstå helheden ved energisystemerne er en klar fordel ved indkøb. Det bedste resultat giver et totalt overblik af et firmas samlede energiomkostninger med det formål at mindske dem. Et andet område, som Coor arbejder med, er at Nova nr 2 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 7

8 Fakta om Coors tjenester indenfor energi- og miljøområdet Hovedformålet med tjenesterne er at drive og udvikle kundernes drifts- og vedligeholdelsesarbejde indenfor energiområdet. Eksempler på tjenester: Aftaleanalyse, aftalestrategi og indkøbssupport Energiskat-optimering Abonnementoptimering/abonnementovervågning Energiadministration (indsamling, bearbejdelse og rap portering af mediastatistik) Klimarapportering (miljøbelastning i form af CO2, udfra energiforbruget) Nøgletalsanalyser energi/media Prognosestyring energi (mulighed for individuel mål styring for driftstekniker) Energieffektivisering (kortlægning, analyse, finansie ring og gennemførelse) Driftsoptimering Nyhedsbrevet Nova er et elektronisk nyhedsbrev fra Coor Service Management, som behandler nyheder om branchen og Coor. Nyhedsbrevet udkommer på svensk, engelsk, dansk, norsk og finsk. Du har enten selv oplyst din adresse til os, eller vi har modtaget den fra dit firma eller fra Cisions mediedatabase. Din adresse vil udelukkende blive anvendt i forbindelse med vores kontakt med dig. Du har i henhold til Personoplysningsloven ret til gratis en gang pr. kalenderår, efter skriftlig underskrevet anmodning stilet til os, at få besked om hvilke personoplysninger om dig, som vi behandler, og hvordan vi behandler dem. Du har ligeledes ret til at begære rettelse af personoplysninger om dig, som vi behandler. Kontaktperson: Jacob T. Dohn Tekster: Susanne Kinnunen, Staffan Bruzæus, Webbkraft, Carl Hjelm, OTW Grafisk udformning og produktion: Webbkraft Foton: Börje Försäter/Hallandsbild, Jann Lipka Coor Service Management, Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød, Danmark, telefon: , fax: Nova nr 2 - Nyhedsbrevet fra Coor Sid. 8

Vi brænder for forbedringer

Vi brænder for forbedringer Nr 3 December 2007 Vi brænder for forbedringer For år 2008 skruer vi tempoet yderligere op i forbedringsarbejdet. Det gælder i hele koncernen og vil blive en rød tråd gennem alt, hvad vi gør. At arbejde

Læs mere

Mit bedste råd. Samarbejde på spidsen i lavkonjunktur. Nr 1 Maj 2008

Mit bedste råd. Samarbejde på spidsen i lavkonjunktur. Nr 1 Maj 2008 Nr 1 Maj 2008 Mit bedste råd Der hersker nervøsitet i verdensøkonomien, og konjunkturerne er bremset op. Hvordan påvirker det støttefunktionerne i en virksomhed? Arbejder man anderledes med servicetjenester

Læs mere

Nr 3 December 2008. Jørgen Utzon, adm. direktør hos Coor i Danmark

Nr 3 December 2008. Jørgen Utzon, adm. direktør hos Coor i Danmark Nr 3 December 2008 1.600 idéer rigere De virksomheder, som forstår sine kunders problemer og kommer med idéer til løsninger, skaber værdi for kunderne. Kunsten er at få medarbejdere, der arbejder i kundernes

Læs mere

Service management giver en bedre forretning!

Service management giver en bedre forretning! Nr 1 April 2007 Service management giver en bedre forretning! Service management giver en bedre forretning. Ja, det vil jeg faktisk vove at påstå. Ved at tage den opgave, som det er at effektivisere, lede

Læs mere

Service i verdensklasse

Service i verdensklasse Nyhedsbrevet fra Coor Nr 3 November 2010 Leder Jørgen Utzon Service i verdensklasse Siden sidste nummer af Nova har Coor fået to nye store og spændende kontrakter. Én i Danmark DR som nok er den største

Læs mere

Strategisk TEMA. Coor har indgået Danmarks største IFM-aftaler med DR og dansk politi S03. Outsourcing. Det handler om tillid og kemi S06.

Strategisk TEMA. Coor har indgået Danmarks største IFM-aftaler med DR og dansk politi S03. Outsourcing. Det handler om tillid og kemi S06. Det handler om tillid og kemi S06 Kraftig vækst i offentlig outsourcing S08 Brug outsourcing optimalt S10 Håndplukket outsourcing S14 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING FOR COOR SERVICE MANAGEMENT, PwC &

Læs mere

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing

Globale muligheder og vækst. En analyse af danske virksomheders outsourcing EN DEL AF DANSK INDUSTRI Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Globale muligheder og vækst En analyse af danske virksomheders outsourcing Juni 2004 1 Udgivet af ITEK,

Læs mere

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT?

RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? CONSULTANTS FOR STRATEGIC FUTURES RENOVERING AF DIN BOLIG DRØM ELLER MARERIDT? RENOVERINGER MED FOKUS PÅ ENERGI, LYS OG TILLID I Inwido har vi det privilegium at være Europas største producent af vinduer

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

OUTSOURCING 5TIP CLOUD COMPUTING - FREMTIDENS FORRETNINGSMODEL I DAG. Nr.9/Marts 10

OUTSOURCING 5TIP CLOUD COMPUTING - FREMTIDENS FORRETNINGSMODEL I DAG. Nr.9/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.9/Marts 10 OUTSOURCING 5TIP MERE EFFEKTIV VIRKSOMHEDSDRIFT FOTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX Global outsourcing Har du gjort dit hjemmearbejde, kan du opnå store

Læs mere

OUTSOURCING 4TIPS TIL OPTIMALE LØSNINGER TAG UDGANGSPUNKT I STRATEGIEN OG OPNÅ FORDELE. Nr. 8/Okt 09

OUTSOURCING 4TIPS TIL OPTIMALE LØSNINGER TAG UDGANGSPUNKT I STRATEGIEN OG OPNÅ FORDELE. Nr. 8/Okt 09 Nr. 8/Okt 09 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET OUTSOURCING 4TIPS TIL OPTIMALE LØSNINGER Global outsourcing Styrk jeres forretning med global outsourcing FOTO: Facility management Få transparens

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETVÆRKETS GRÆNSER FORSVINDER INFORMATIONER MÅ SIKRES PÅ DATANIVEAU TEMA MOBIL SIKKERHED

Læs mere

01.01.2007 31.12.2007

01.01.2007 31.12.2007 Vores mission er at tilbyde moderne forbrugere naturlige mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære. Derved skaber vi den højest mulige mælkepris for vores ejere. årsrapport 2008

Læs mere

3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR

3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Maj 10 MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR 3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR Risikostyring Kravene til kommunerne kræver styr på risiciene F OTO:

Læs mere

RISIKOSTYRING MEGET MERE END BLOT IT-SIKKERHED DE NYE TRUSLER KAN SKADE TILLIDEN TIL VIRKSOMHEDEN ALVORLIGT TEMA: SIKKERHED & RISIKOSTYRING

RISIKOSTYRING MEGET MERE END BLOT IT-SIKKERHED DE NYE TRUSLER KAN SKADE TILLIDEN TIL VIRKSOMHEDEN ALVORLIGT TEMA: SIKKERHED & RISIKOSTYRING CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsikkerhedschef hos Saab: Et sikkerhedscenter giver Saab kortere søgetid og forbedret sikkerhed SYMANTEC MOBILE CENTER OF

Læs mere

Tema: Medarbejdere i bestyrelsen

Tema: Medarbejdere i bestyrelsen 05 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 05. AUGUST. 2011 Tema: Medarbejdere i bestyrelsen Tillidshverv eller ledelsesfunktion? Forventningen til de medarbejdervalgte og deres tilgang til arbejdet

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

OUTSOURCING. Strategisk outsourcing handler om den lange bane

OUTSOURCING. Strategisk outsourcing handler om den lange bane ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE OUTSOURCING November 2007 Strategisk outsourcing handler om den lange bane I takt med at IT-outsourcing bliver stadig mere strategisk,

Læs mere

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting

Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed. Rambøll Management Consulting Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed Rambøll Management Consulting April 2011 1 Indhold 1 Resume... 4 2 Indledning: Webtilgængelighed i den offentlige sektor... 7 3 Metode: Analyse af

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Tilrettelæggelse af miljødialog

Tilrettelæggelse af miljødialog M ILJØNYT NR. 43 2000 Tilrettelæggelse af miljødialog Tilrettelæggelse af miljødialog Valør & Tinge A/S Illustreret af Gitte Helle Gitte Helle, f. 1959 Uddannelse 1986 Afgang Kunsthåndværkerskolen, Kolding

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

OUTSOURCING. December 2006 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

OUTSOURCING. December 2006 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE OUTSOURCING December 2006 Outsourcing af HR-funktionen giver adgang til alle kompetencer Outsourcing af HR-funktionen kan være en rigtig

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere