Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette Ditlev hh16int14 / 2A-INT Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Introduktion til Afsætning B Virksomhedens interne forhold Efterspørgselsforhold: Konsumentmarkedet og producentmarkedet Udbudsforhold: Virksomhedens konkurrenceforhold Virksomhedens internationalisering og markedsudvælgelse Metode Marketingmix: Virksomhedens handlingsparametre og markedsføringsplan Titel 8 Titel 9 Titel 10 Side 1 af 8

2 Titel 1 Introduktion til Afsætning B Indhold Kort om bekendtgørelsen til Afsætning B, herunder formål, faglige mål, kernestof og supplerende stof, eksamen Michael Bregendahl, Morten Haase, Jan Halberg Madsen, René Mortensen, Birte Ravn Østergaard: Afsætning 1 Systime I-bog, Kap Introduktion Diverse artikler/eksempler + filmen Mobilpit, TV-2 Springet De faglige mål + kerne- og supplerende stof Introduktion til Markedsføring som begreb Mål og strategi Handlingsparametre og parametermix Målgruppe Omverdens-modellen Simpel informationssøgning Kendskab til formålet med faget, de faglige mål samt fagets stofområder Begreber og fagligt sprog Omverden Tværfaglig AØ-Tysk-projekt i forbindelse med 3 dages studietur til Hamburg (sammenhæng til Titel 2) Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, dialogundervisning, gruppearbejde og opgaveløsning, refleksion Side 2 af 8

3 Titel 2 Makroforhold og virksomhedens interne forhold Indhold Michael Bregendahl, Morten Haase, Jan Halberg Madsen, René Mortensen, Birte Ravn Østergaard: Afsætning 1 Systime I-bog, Kap (minus afsnit 4.5) Diverse artikler + mindre cases om forskellige virksomheder/markeder (bl.a. drikkevarer, pc/tablets/smartphones, burger/fastfood, slik) De faglige mål + kerne- og supplerende stof Omverden Idé og mål Værdikæde Strategisk analyse SWOT-oversigten Konkurrencemæssige fordele Konkurrencestrategier/generiske strategier Vækststrategier Indsamle, analysere og vurdere informationer om en virksomheds omverden og interne forhold Kernekompetence Konkurrencestrategier Vækststrategier Tværfaglig AØ-Tysk-projekt i forbindelse med 3 dages studietur til Hamburg Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, dialogundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde / elevpræsentation (bl.a. afsætning præsenteret på tysk), eksperimenterende: Jeopardy med elevudarbejdede spørgsmål, mindre opgaver Side 3 af 8

4 Titel 3 Efterspørgselsforhold: Konsumentmarkedet + producentmarkedet Indhold Michael Bregendahl, Morten Haase, Jan Halberg Madsen, René Mortensen, Birte Ravn Østergaard: Afsætning 1 Systime I-bog, Kap Diverse artikler, film+ mindre cases, bl.a. om tweens, Smart Mummies, livsstilstyper (Minerva/Gallup/Conzoom) Filmen Gaias Basar, TV 2 Springet Informationer/data fra bl.a. Danmarks Statistik, Euromonitor, NN Erhverv, FDIH, virksomheders hjemmesider og artikler Virksomhedsbesøg Dan-Bunkering, Middelfart De faglige mål + kerne- og supplerende stof B2C Markedsstørrelse og -definition Konsumentmarkedets karakteristika Forbrugerens baggrund, behov, købemotiver og købsadfærdstyper Beslutningsprocessen og deltagere Segmentering og valg af målgrupper B2B Producentmarkedets karakteristika og delmarkeder Købsadfærd, beslutningsproces og købscenter Markedsføring på producentmarkedet Informationsindsamling Købsadfærden på konsumentmarkedet og anvende denne ved tilrettelæggelse af virksomhedens strategi Købsadfærd på producentmarkedet og betydning for virksomhedens strategi Forskelle på B2C og B2B + når B2B-salg blot er en salgskanal = salg via detailbutikker er B2C Informationsindsamling, specielt kildetyper og kildekritik Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, dialog og diskussionsundervisning, projektarbejdsform, mindre opgaver, skriftligt arbejde (cases), elevpræsentation, eksperimenterende: Jeopardy med elevudarbejdede spørgsmål + CL-Quiz & Byt Side 4 af 8

5 Titel 4 Udbudsforhold: Virksomhedens konkurrenceforhold Indhold Michael Bregendahl, Morten Haase, Jan Halberg Madsen, René Mortensen, Birte Ravn Østergaard: Afsætning 1 Systime I-bog, Kap 10 Diverse artikler + mindre cases The Five Competitive Forces That Shape Strategy, Harvard Business Review-interview med Michael Porter, Uploadet på Youtube 30/ Virksomhedsbesøg Dan-Bunkering, Middelfart Faglige mål + kerne- og supplerende stof Markedsdefinition og -størrelse Konkurrencebegrebet, konkurrentidentifikation, konkurrentanalyse, konkurrencemæssige positioner Brancheanalyse: Porters 5 Forces Strategiske muligheder i forlængelse af konkurrence- og brancheanalyse Teorier/modeller til vurdering af konkurrencesituationen på et marked Markedsdefinition og branchedefinition Virksomhedens strategiske muligheder Væsentligste arbejdsformer Klasse-, diskussions- og dialogundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde, eksperimenterende: Jeopardy med elevudarbejdede spørgsmål, mindre opgaver Side 5 af 8

6 Titel 5 Virksomhedens internationalisering & markedsudvælgelse Indhold Michael Bregendahl, Morten Haase, Jan Halberg Madsen, René Mortensen, Birte Ravn Østergaard: Afsætning 1 Systime I-bog, Kap 6 Hofstede s hjemmeside Virksomhedsbesøg på Dan-Bunkering, Middelfart Foredrag om Kina v/annette Dahl, C3 Consulting Præsentation ved elever, der har været i international praktik i Tyskland og Spanien Informationsindsamling til markedsudvælgelse, bl.a. Euromonitor, udenlandske statistikbureauer Faglige mål + kerne-og supplerende stof Eksportmotiver og beredskab Internationaliseringsprocessen (Uppsala, Born Global, Reborn Global) Markedsudvælgelsesmetoder Kulturelle forhold, herunder kulturforståelse og kultur management + Hofstede s 4+1 kulturdimensioner (også sammenhæng knyttet til kulturprojekt i studieområdet del 1 + Kulturforståelse C) Informationsindsamling, kildevurdering og -kritik Forståelse for globaliseringen og virksomhedens strategiske muligheder, herunder valg af eksportmarkeder Kultur og internationale medarbejdere/kunder Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, dialog- og diskussionsundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde, mindre opgaver, præsentation Side 6 af 8

7 Titel 6 Metode Indhold Michael Bregendahl, Morten Haase, Jan Halberg Madsen, René Mortensen, Birte Ravn Østergaard: Afsætning 1 Systime I-bog, Kap 1-2 Informationsindsamling og forskellige kilder og databaser, bl.a. Euromonitor, NN Erhverv, Infomedia, Danmarks Statistik, Besøg af skolens bibliotekar (i forbindelse med studieområdet del 1) Faglige mål + kerne- og supplerende stof Afsætningsfagets modeller Søgestrategier, informationsbehov Kilder, databaser Kvantitative og kvalitative metoder Kildekritik Bearbejdning, analyse og præsentation af informationer Søgestrategi: at definere, at indsamle Bearbejdning: at analysere og vurdere informationer Kildekritik Kvantitativ og kvalitativ Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, læreroplæg og dialogundervisning, gruppearbejdsform, mindre opgaver Side 7 af 8

8 Titel 7 Marketingmix: Virksomhedens handlingsparametre og markedsføringsplan Indhold Michael Bregendahl, Morten Haase, Jan Halberg Madsen, René Mortensen, Birte Ravn Østergaard: Afsætning 1 Systime I-bog, Kap Diverse artikler + mindre cases Diverse klip/film med reklamer: trykte, internet, TV/bio + radio Faglige mål + kerne-og supplerende stof Præferencer, homogene og heterogene markeder, differentiering, parametermix og strategier Produkt; herunder produktbegrebet, produktklassifikation, emballage, sortiment, produktudvikling, branding, private labels, service som tillægsydelse, serviceydelser, de 7 P er, serviceleverancesystem, servicemanagement, relationer mellem produkt og PLC Pris; herunder prisfastsættelsesmetoder, prisstrategier, priselasticitet, prisdifferentiering, risikominimering Distribution; herunder distributionskanalens opgaver, distribution på B2C og B2B, distributionsstrategier, E-business vs. fysisk butik, detailhandel og kædetyper, grossister, valg af distributionskanal, brancheglidning Promotion; herunder kommunikationsprocessen, promotionformer, kommunikationens formål og mål, AIDA, markedskort, USP/ESP, promotionstrategier Markedsføringsplanens struktur og elementer, hovedstrategier samt anvendelse af parametre Identificere, analysere og vurdere virksomhedens parametre samt disses indbyrdes samspil og afhængighed Strategivalg og parametervalg: konsekvens Strategiske muligheder Væsentligste arbejdsformer Klasse- og dialogundervisning, elevoplæg, klassediskussioner, eksperimenterende: Jeopardy med elevudarbejdede spørgsmål, mindre opgaver, casearbejde, skriftligt arbejde / præsentation Side 8 af 8

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2011 Institution Zealand Business College (ZBC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse hhx Fag og niveau Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-Juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niv. A

Læs mere

Virksomhedens internationalisering

Virksomhedens internationalisering Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015 International

Læs mere

Virksomhedens internationalisering

Virksomhedens internationalisering Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning B Karen Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 3hhd 01.08.2012-30.06.2015 Institution International Business College Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning A Karen Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2015 Institution Svendborg Erhvervsskole. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Kurt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Afsætning niveau B Undervisningsvejledning

Afsætning niveau B Undervisningsvejledning Afsætning niveau B Undervisningsvejledning 1. del: Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-juni 2013 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Handelsgymnasiet i Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Erhvervsøkonomi C Kofi Mensah

Læs mere

Indhold Forord.................................................. 13 Markedsføringsbegrebet..................................... 15

Indhold Forord.................................................. 13 Markedsføringsbegrebet..................................... 15 Indhold 5 Forord.................................................. 13 Markedsføringsbegrebet..................................... 15 1.1. Markedsføring gennem tiderne........................... 16 1.1.1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014/2015

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Råd og vink. Om Afsætning niveau B og A

Råd og vink. Om Afsætning niveau B og A Råd og vink Om Afsætning niveau B og A 1. INDLEDNING...3 1.1 FAGETS FORMÅL...3 1.2 STRUKTUREN I RÅD OG VINK...3 2. AFSÆTNING B...5 2.1 UNDERVISNINGENS MÅL...5 2.2 SAMMENHÆNG TIL SALG OG SERVICE...6 2.3

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted hhx Virksomhedsøkonomi B Michael Præstgård

Læs mere