Kompetencebehov for de enkelte MI områder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencebehov for de enkelte MI områder"

Transkript

1 12. oktober 2010 Kompetencebehov for de enkelte MI områder Ny FKB Teater, udstilling og eventområdet Teater-, udstillings-, og eventbrancherne er alle kendetegnet ved at der sker en teknologisk udvikling af udstyr og andre medier, som forstærker og underbygger oplevelserne for den enkelte kunde eller teatergænger samt i forhold til aspekter om miljø og sikkerhed. Her af følger naturligt en tilsvarende udvikling af de kvalifikationer, den enkelte medarbejder på det teater-, udstillings- og eventtekniske område skal være i besiddelse af. Teater, udstilling og event er præget af udviklingen inden for branchen nationalt og internationalt. Branchen er specielt interesseret i certificerede kurser i rigning fra England. Branchen arbejder på at få en standardisering og certificering på rigning samt mere fokus på det sikkerhedsmæssige ved forestillinger, udstillinger og events i Danmark. Disse standardiseringer og sikkerhedshensyn kan på sigt give behov for efteruddannelse. Teater, udstilling og event branchen er præget af krisen og teatrene er ud over dette, mærket af at der reguleres i det statslige tilskud, når der spares på de offentlige finanser. Branchen er kendetegnet ved at mange af medarbejderne er ufaglærte, der er kvalificeret gennem efteruddannelseskurser samt oplæring i virksomheden. Desuden er der de seneste år begyndt at komme faglærte til branchen fra områdets erhvervsuddannelse. En fortsat udvikling i branchen dels den kreative og dels den teknologiske, betyder at det fortsat er nødvendigt at have kvalificerede medarbejdere, med stor indsigt i deres respektive områder. Udvalget er i indeværende periode 2010/2011 ved at udarbejde en behovsanalyse for efteruddannelsesområdet i branchen samt udvikling af ny FKB for branchen. I forbindelse med analysen vil uddannelsesstrukturer og modeller indgå i overvejelserne for den nye efteruddannelsesstruktur på området. FKB 2231 Vedligeholdelsesteknik Heldigvis har mange virksomheder fundet ud af at systematiske vedligeholdelses aktiviteter ikke nødvendigvis og isoleret set, er en produktions omkostning, men at det derimod kan udvikles til at blive profit skabende aktiviteter for virksomhederne ligesom der ofte kan sættes lighedstegn mellem god forretning og et strategisk vedligeholdelses niveau. Da det er et område i udvikling, fik Metalindustriens Uddannelser udviklet og godkendt en ny FKB til området for ca. et års tid siden. For at det kan implementeres på bedst mulig måde i produktions organisatoriske sammenhænge, er vedligeholdelsestekniske kompetencer selvfølgelig et vigtigt kompetenceudviklings område for mange medarbejdere i metalindustrien og den øvrige industri. Arbejdet inden for jobområdet forudsætter viden 1

2 og kvalifikationer om systematisk vedligehold, ressource og miljøoptimering, brug af IT systemer samt viden om mere specifikke områders relevante og gældende arbejdsmiljø regler. Der vurderes ikke at være akut behov for udvikling af nye AMU mål til FKB en. Der udvikles i øjeblikket et nyt AMU efteruddannelses mål med tilhørende undervisningsmaterialer med titlen Vedligeholdelsesteknik, energi optimering. Udvalget vil sammen med skolen implementere og markedsføre dette AMU mål, inden der søges om og at igangsætte nye udviklingsarbejder. FKB 2235 Karrosseriteknik Branchen har set en større stigning i efteruddannelsesefterspørgsel. FKBen er ny og skaber et mere målrettet overblik for branchen, som forventes at udvide aktiviteten inden for nye eller reviderede mål, hvor især overflade og finish spiller en større rolle. FKB 2239 Maritime håndværksfag Branchen har generelt været præget af stor beskæftigelse og travlhed gennem mange år. Men grundet den generelle finanskrise er der sket en afmatning inden for hhv. bådebygger- og sejlmagerbranchen. Til gengæld er branchen underlagt stadig større kvalitetskrav. Der er i 2009 udviklet en ny FKB med dertil 8 AMU mål. AMU kurserne kan udbydes fra ultimo 2009, men forventes først rigtigt at komme i gang fra Branchen har udtrykt behov for øget opmærksomhed på den traditionelle bådebygning. Dette afspejles i forhåndsanmeldelsen af uddannelsesmål og uv - midler. FKB 2241 Entreprenør- og landbrugstekniske område Omskrivningen af FKBen har tilføjet nye områder af branchen: kranteknik, materielmekanik og landbrugsmedeteknik. Udviklingen af en lang række uddannelsesmål i perioden medfører et vigende behov for nye mål. Branchen har et øget fokus på miljøområdet, hvilket forventes at medføre efterspørgsel på kurser inden for dette område. FKB 2246 Køretøjsområdet Branchen udvikler sig i nye retninger inden for miljøvenlige brændstoffer og el-teknologi, hvilket fører til efterspørgsel på efteruddannelse inden for disse områder. Desuden er der brug for avancerede mål inden for diagnosticering. Efteruddannelse inden for automontørens arbejdsområde er stigende. Derfor skal der også udvikles efteruddannelse til dette område. Endvidere efterspørges der arbejdsmarkedsuddannelser inden for service og vedligehold af værkstedslifte. FKB 2247 Låseteknik Tal fra Forsikring og Pension viser, at der gennemføres et indbrud hvert femte minut døgnet rundt og at der årligt bliver stjålet for omkring én milliard kroner i private boliger. Overalt i samfundet et der derfor et stærkt stigende behov for at kunne sikre sig mod indbrud og uvedkommendes adgang. Ifølge Danmarks Statistik er der i de senere år blevet politianmeldt over indbrud i danske virksomheder. Hvert kvarter begås der således et indbrud i en dansk virksomhed. Også på det private område sætter antallet af indbrud i danskernes hjem stigende rekorder år efter år. 2

3 Låsesmede og sikringsbranchen har derfor travlt og for at imødekomme efteruddannelsesbehovet for denne målgruppe udviklede metalindustriens uddannelser sidste år en ny fælles kompetence beskrivelse for området. I forbindelse med forelæggelse og godkendelses af denne FKB (2232) i foråret 2010, erfarede Metalindustriens Uddannelser i koordinationen med Byggeriet og El fagets uddannelser, at kompetencer inden for sikrings teknik, overlapper alle 3 brancheområder. For at få klarhed og struktur på fremtidig udvikling således at en smidigere koordination kan finde sted, søger metalindustriens uddannelser derfor gennemført en analyse på området. Analysen skal tage udgangspunkt i sikringsområdets kompetence områder for låsesmede og heri klarlægge et koordiner bart ADK og AIA oplæg således, at der i regi af den nye FKB på det låse og sikringstekniske område, kan udvikles efteruddannelse for låsesmede, med henblik på montage og fejlfinding på mindre anlæg. Herunder skal der foretages en afklaring af, hvorledes F & P forholder sig til låsesmedes arbejde med sikringssystemer - herunder anlægs størrelse (antal detektorer) og sikringsniveau. Med den nye FKB forventer Metalindustriens Uddannelser at kunne tilbyde låsebranchens virksomheder en vifte af efteruddannelsestilbud omfattende både etablering og reparation af såvel mekaniske som elektroniske, trådløse og biometriske låse- og adgangssystemer af henholdsvis faste såvel som trådløse sikrings installationer, samt øvrigt udstyr og komponenter til brandsikrings, låse og sikringsinstallationer. FKB 2604 Flytekniske område Branchen er inde i en nedgangsperiode, som forventes at resultere i større aktivitet inden for efteruddannelsen, der rummer mulighed for omskoling til forskellige flytyper. Aktiviteten gør det vanskeligt at udvikle yderligere arbejdsmarkedsuddannelser. Ingen nye arbejdsmarkedsuddannelser. FKB 2606 Guld- og sølvsmedeområdet Branchen har fortsat faldende aktivitet med større ledighed især i de større produktionsvirksomheder. Denne medarbejdergruppes behov for efteruddannelse med uddannelse inden for nyere teknologier og materialer er i stigende grad efterspurgt. De små selvstændige virksomheder dækker et større kompetenceområde, hvor uddannelse omkring salg på alternativ vis bliver efterspurgt. Der har vist sig behov for revision af 2 eksisterende kurser samt udvikling af et særligt kursus for TIG-svejsning i ædelmetal. FKB 2707 Køleteknisk område Der arbejdes som følge af nye EU-regler intenst med at få omkring 1500 montørers kvalifikationer ajourført. Inden 2011 skal samtlige montører, som arbejder med små køle- og varmepumpeanlæg med under 2,5 kg fyldning, have gennemgået en efteruddannelse. Heldigvis er Den Jyske Håndværker Skole i Hadsten i fuld aktivitet med et AMU tilbud der matcher kravene i EU forordningen. Der vurderes ikke at være akut behov for udvikling af nye AMU mål til FKB en. 3

4 Der udvikles i øjeblikket et nyt AMU efteruddannelses mål med tilhørende undervisningsmaterialer med titlen Montering af komponenter i HFC - frie kølesystemer. Udvalget vil sammen med skolen implementere og markedsføre dette AMU mål, inden der søges om og igangsættes nye udviklingsarbejde FKB 2708 Klimatekniske område De nye lovpligtige eftersyn af ventilationsanlæg som trådte i kraft 1. januar 2008, afføder fortsat en stor efteruddannelses aktivitet (10 årselever) for medarbejdere i klima og ventilations branchens virksomheder. Loven betyder nemlig, at alle ventilation og klimaanlæg fra 5 kw og opefter skal efterses/gennemgås hvert 5. år og det er rigtig mange anlæg. Indfasningen tager 5. år startende med anlæg i bygninger med et areal >8000 m2 herefter bygninger med faldende arealstørrelse således, at det sidste anlæg er efterset ved udgangen af 2012 men så starter det hele forfra. Det har taget sin tid at få regulativet og kvalitetssikringen op i gear men nu kan vi se, at virksomhederne er begyndt at interessere sig for at komme i gang. Der vurderes ikke på nuværende, at være behov for udvikling af nye AMU mål til FKB en. FKB 2709 Varmetekniske område Metalindustriens uddannelsers umiddelbare opfattelse vil være, at fastholde aktiviteten på 2010 niveau. Situationen er på flere måder identisk med FKB Det forventes, at nye certifikatbestemmelser og regler vil blive fuldt implementerer i virksomhederne i løbet af 2010, fordi overgangsbestemmelser kun vil være gældende indtil 1. januar Herefter vil de nye certifikatkrav skulle efterleves ude i virksomhederne. Der vurderes ikke på nuværende, at være behov for udvikling af nye AMU mål til FKB en. FKB 2610 Smedetekniske område Der er for det smedetekniske område en udvikling med stigende kompleksitet inden for dels ideudvikling og produktionsforberedelse og dels anvendelse af moderne automatiserede fremstillingsanlæg. Der stilles således stadig stigende krav til specialiseringen i de kompetencer som er nødvendige for at kunne foretage den fornødne produktionsforberedelse og kvalitetsopfølgning inden for den smedetekniske fremstillingsindustri. Der forventes et behov for udvikling af uddannelsesmål inden for produktionsforberedelse og kvalitetsstyring samt særlige uddannelser inden for anvendelsen af specifikke fremstillingsmetoder (f.eks. om industrirobotter mm.). - Reparation af automatiserede fremstillingsanlæg - Vedligehold af automatiserede fremstillingsanlæg - Produktionsmæssig optimering af automatiserede fremstillingsanlæg - Fejlfinding på automatiserede fremstillingsanlæg - Reparation af industrirobotter 4

5 - Vedligehold af industrirobotter - Produktionsmæssig optimering af producerende industrirobotter - Fejlfinding på industrirobotter - Udvikling af undervisningsmaterialer Udvalget ønsker at gennemføre en analyse der skal undersøge uddannelsesbehovet inden for det maritime område. Årsagen til dette ønske er, at der ikke længere - i nævneværdig grad eksisterer værfter, der fremstiller skibe. Der eksisterer dog fortsat en lang række reparationsværfter, der også fremover vil få behov for at få opkvalificeret deres medarbejdere. Arbejdshypotesen er derfor, at der bliver behov for et mere klart efteruddannelsestilbud for de reparationsværfter, der fortsat eksisterer i Danmark. Analysen skal afdække behovet for udvikling/revision af FKB en og de tilhørende arbejdsmarkedsuddannelser. FKB 2244 Maskin- og værktøjsteknik Aktiviteten inden for maskin og værktøjsområdet forventes af flere grunde at falde. For det første er FKB en maskin og værktøjsteknik blevet slanket for AMU mål inden for vedligeholdelse og det låsetekniske område. For det andet forventes området efter to år med meget høj aktivitet på grund af finanskrisen og den heraf afledte produktions afmatning, at flade mere ud. Med forventning om konsolidering og svagt stigende beskæftigelse, bliver det derfor vanskeligere at planlægge efteruddannelse med maskinindustriens virksomheder og medarbejdere. Omvendt forventer metalindustriens uddannelser at vi med en gennemført analyse på området her i 2010, vil kunne skabe gennemsigtighed, niveau og struktur både på det aktuelle efteruddannelsestilbud og for de kommende års udviklingsarbejde på området. Analyse arbejdet har helt overordnet til formål, at sikre medarbejderne og virksomhederne inden for maskin og værktøjsområdet et transparent og fuldstændigt ajourført kompetence udviklings tilbud, der matcher dansk værktøjs og maskinindustris aktuelle produktionsvilkår. MI har inden analysens resultater foreligger, noteret følgende udviklingsbehov for Der tegner sig et behov for efteruddannelse inden for antikollision på CNC maskiner herunder brug af forskellige nye maskinspecifikke options og softwaretyper. 2. Et dybere kompetenceniveau i uddannelse inden for, produktions og emne konstruktion efter de ISO standardiserede geometriske produkt specifikationer (GPS). OBS: Dette udviklingsbehov er større på Metalindustriens Uddannelsers område, så derfor er det efter koordination aftalt at MI forestår denne udvikling 3. Efteruddannelse inden for opmåling og Offset forindstilling af værktøjer i EZ set / Zoller og lign. forindstillingsapparater. OBS: Dette udviklingsbehov er større på Industriens Fællesudvalgsområde så derfor er det efter koordination aftalt at IF forestår denne udvikling 4. Desuden forventer vi, at analysen vil pege på et større behov for efteruddannelses moduler inden for samkøring og integration af CNC maskiner med robot og automations løsninger. 5

6 Da det første hold ny uddannede værktøjsteknikere dimitterede fra Skive Tekniske Skole sidste sommer, blev det på et ekstraordinært UG1 møde i februar 2010 anbefalet UG1, at få analyseret værktøjsbranchens AMU efteruddannelsesbehov FKB 2603 Automatik- og procesteknisk område I forhold til foregående år forventes aktiviteten at være stigende. Der er behov for gennemførelse af en analyse der skal undersøge kompetence- og uddannelsesbehov inden for automatik og procesteknisk område FKB Analysen skal danne baggrund for at se på udvikling/revision af FKBén og de tilhørende arbejdsmarkedsuddannelser / TAKér. Analysens gennemførelse er medvirkende til at der forhåndsanmeldes revision/udvikling af en FKB med baggrund i analysen. Der forventes en udvikling af uddannelsesmål inden for automatikområdet rettet mod anvendelsen af industrielle kommunikationsmedier, industrirobotter og programmerbare funktioner. Endvidere uddannelsesmål rettet mod opsætning, vedligeholdelses-arbejder, service, fejlretning og fejlsøgning, på miljø- og energivenlige produktions-systemer og produkter herunder energioptimering. Udvikling af webbaseret undervisningsmateriale indeholdende interaktive opgavespil med animation og speak. Materialet omfatter emner/opgaver inden for pneumatik. FKB 2626 Elektronik- og svagstrømstekniske område I forhold til foregående år forventes aktiviteten at være uændret. Med baggrund i den gennemførte analyse af efteruddannelsesbehov for Elektronikfagteknikere og radiotv-fagteknikere er der behov for en revision af det nuværende AMU udbud og der skal udvikles kurser til erstatning eller som supplement til eksisterende kurser. Der vil i udviklingen blive set på mulighederne for at samle et eller flere kurser i samme beskrivelse ved at etablere faglige temaer under den handlingsorienterede beskrivelse. Udvikling af webbaseret undervisningsmateriale indeholdende animationer, interaktivitet og speak. Der lægges vægt på at materialet også kan understøtte den læsesvage. Materialet omfatter emner inden for kommunikationsteknik, HF-teknik, mikroprocessorteknik, Switch-Mode Power Supply, analogteknik og digitalteknik. FKB 2627 Data- og kommunikationsteknisk område I forhold til foregående år forventes aktiviteten at være uændret eller let stigende. Det Data- og Kommunikationstekniske område er et område hvor den teknologiske udvikling i forhold til clustersystemer, netteknik og ikke mindst programmering, udvikler sig meget hurtigt. Der er endvidere 6

7 behov for udvikling af uddannelsesmål, der giver deltageren mulighed for en teknologisk opdatering inden for anvendelsen af IT service management. FKB 2705 Cykelmekaniske område Den gennemførte analyse for cykelområdet medfører krav om målrettede kurser til de opdelte jobområder. Branchen er præget af leverandørkurser, men det forventes at mere målrettede og kortere efteruddannelsesmål vil øge aktiviteten. En del af disse udvikles i 2010/11 og behovet vil herefter være mindre. FKB 2761 Opbygning og drift af offshore installationer Det forudses, at der inden for dette område bliver behov for udvikling af uddannelsesmål, der giver medarbejderne yderligere kvalifikationer inden for det sikkerhedsmæssige, vedligeholdelsesmæssige og procestekniske område. - Reparation af offshore udstyr - Vedligehold af offshore udstyr - Eftersyn på sikkerhedsudstyr offshore - Udskiftning og reparation af sikkerhedsudstyr - offshore - Udvikling af undervisningsmaterialer FKB 2779 Teknisk dokumentation i industriel produktion I forhold til foregående år forventes aktiviteten at være uændret. Teknisk design området er et område hvor der i forhold til de tekniske designere og assistenters ITbaserede arbejdsredskaber, skal udvikles mål inden for teknisk konstruktion, der giver deltageren mulighed for en teknologisk opdatering inden for anvendelsen af 2D og 3D CAD programmer til konstruktion samt udvikling af uddannelsesmål inden for Geometrisk Produkt Specifikation (GPS) samt konstruktion hvor der anvendes 3D modellering. Udvikling af webbaseret undervisningsmateriale indeholdende eksempelvis animationer, interaktivitet og speak. Der lægges vægt på at materialet også kan understøtte den læsesvage. Materialet omfatter emner inden for konstruktion med 2D og 3D Cad i forhold til blokke og objekter, menu- og filhåndtering, opsætning og tegning, konstruktion af mekaniske dele og tyndplade- og pladeudfoldning 7

Udviklingstendenser inden for MI s brancheområder

Udviklingstendenser inden for MI s brancheområder 31. oktober 2011 Udviklingstendenser inden for MI s brancheområder FKB 2203 Udvikling og produktion til digitale medier (Godkendelse på vej) I løbet af anden halvdel af 2011 har udvalget udviklet en ny

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Observerede udviklingstendenser på IF s område inden for udvalgte brancher

Observerede udviklingstendenser på IF s område inden for udvalgte brancher 12. oktober 2010 Observerede udviklingstendenser på IF s område inden for udvalgte brancher Arbejdets organisering De udviklingstendenser, som er beskrevet i den generelle arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2603: Automatik- og procesteknisk område Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort på skolens

Læs mere

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til Danmark ligger i front i deltagelse i VEU Andel af 25-64-årige,

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 3. januar 2014 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Kaj Teglmann Bendixen Michael Daniel Douglas Johnson Mikael Nielsen Palle Lind Jensen Torben Andresen Lindhardt

Læs mere

Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere

Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere Præsentation af kurser om bedre forståelse og anvendelse af teknologi blandt industrimedarbejdere Seminar d. 24.november 2016 Karen Wahlgreen Projektleder

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2693 Titel: Installation og service af klima og ventilation Kort titel: ventilation Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien 2016 KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG og gerne vil arbejde i industrien 2 Kursuspakkerne i denne folder består af op til seks ugers jobrettet uddannelse. De er for dig, der er ledig, men gerne vil arbejde

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København november 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (Formand) Christine Bernt Henriksen Connie Christensen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2626 Titel: Elektronik- og svagstrømsteknisk område: Kort titel: Elektr Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien

KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG. og gerne vil arbejde i industrien 2017 KURSUSPAKKER TIL DIG, DER ER LEDIG og gerne vil arbejde i industrien Vil du arbejde i industrien? Som ufaglært eller faglært ledig har du ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Du kan bl.a. tage

Læs mere

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service Projektoplæg til Industriens Uddannelser Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2761 Titel: Opbygning og drift af offshore installationer Kort titel: offshore inst. Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg 21. december 2006 Ansøgning om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2007 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse Efteruddannelsesudvalgets målgrupper

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 3. oktober 2013 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Kaj Teglmann Bendixen Mikael Nielsen Palle Lind Jensen Torben Andresen Lindhardt Verner Seibæk Organisation:

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2708 Titel: Klimateknisk område Kort titel: Klima Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Dagsorden til UG 3 møde mandag den 7. november kl. 10 13 hos industriens Uddannelser

Dagsorden til UG 3 møde mandag den 7. november kl. 10 13 hos industriens Uddannelser Dagsorden til UG 3 møde mandag den 7. november kl. 10 13 hos industriens Uddannelser I mødet deltager konsulent Lars Espersen, der har arbejdet med EUX inden for andre uddannelser i MI og som skal afklare

Læs mere

Beskæftigelse (1) Uddannelsessammensætni ng, 2010

Beskæftigelse (1) Uddannelsessammensætni ng, 2010 Beskæftigelse (1) Branche Uddannelsessammensætni ng, 2010 Udvikling i beskæftigelse, 2001-2010 Virksomhedernes fremadrettede efterspørgsel efter faggrupper Bygge- og anlæg Faglærte er altdominerende: Næsten

Læs mere

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af DI:

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 40390 Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 40390 Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job Side 1 af 6 Nummer: 40390 Titel: Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job Kort titel: psykiskarb Varighed: 2,0 dage. Godkendelsesperiode: 19-08-2008 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM):

Læs mere

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj

Kursuskatalog. Fremstilling af produktionsværktøj Kursuskatalog Fremstilling af produktionsværktøj Side 2 af 10 Maskin og værktøjsteknik 2 fremstilling af produktionsværktøj Udskrevet den 05-03-2012 Praktisk information om AMU Hvor foregår kurserne? AMU-kurserne

Læs mere

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011

Analyse af AMU- målgruppens kompeten- cebehov inden for postal facility management 15. september 2011 Analyse af AMUmålgruppens kompetencebehov inden for postal facility management 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål at belyse, hvilke udviklingstendenser, der er inden

Læs mere

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik Udviklingsgruppe elektronik og automatik Deltagere: Trine Rasmussen, DM (TR) Niels Henning Holm Jørgensen, DI (NHHJ) Jørgen Albøge, DI (JA) Terma Karl Erik Rasmussen, DM (KER) Brüel og Kjær Henrik Jensen,

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2610 Titel: Smedeteknisk område Kort titel: Smed Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter de arbejdsprocesser,

Læs mere

KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE

KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE KURSER I GEOMETRISK PRODUKTSPECIFIKATION (GPS) OG 3D-KOORDINATMÅLEMASKINE ATTRAKTIVE KURSER TIL DIG HVAD ER GEOMETRISK PRODUKT- SPECIFIKATION (GPS)? GPS-teknologien er et fælles tolerancesætningssprog

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Skabelon til uddannelsesmål findes på FUHA s hjemmeside Link til skabelonen på fuha-info.dk under Efteruddannelse/For udviklere Skabelonen er udtryk for at

Læs mere

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Regeringen 12. oktober 2007 Landsorganisationen i Danmark FTF Akademikernes Centralorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Statusnotat: Biogasanlæg

Statusnotat: Biogasanlæg 8. juni 2012 Jette Sonny Nielsen Statusnotat: Biogasanlæg Energiforliget gør det interessant at fokusere på biogasanlæg Energiforliget 2012 har biogas som et indsatsområde, fordi det er en vigtig kilde

Læs mere

Dagsorden Metalindustriens uddannelsesudvalg 15. møde 23. september 2009, Danfoss, Nordborg

Dagsorden Metalindustriens uddannelsesudvalg 15. møde 23. september 2009, Danfoss, Nordborg Dagsorden Metalindustriens uddannelsesudvalg 15. møde 23. september 2009, Danfoss, Nordborg Mødested receptionen, Danfoss kl. 09.00 Formøder kl. 9.15-10.00 MI-møde kl. 10.00-12.00 Frokost kl. 12.00 13.00

Læs mere

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for 1. skoleperiode. Praktik i virksomheden Praktikvejledning bruges som redskab til at sikre, at eleven opnår de praktikmål, som er beskrevet for uddannelsen

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

we know how 306100108-2000 G R U P P E N

we know how 306100108-2000 G R U P P E N we know how G R U P P E N 02 AVN Gruppens ejere. Fra venstre Henrik Krabbe, Peter Krabbe og Ole Krabbe G R U P P E N Teknik der skaber resultater AVN Gruppen blev grundlagt i 1933 af Alfred V. Nielsen.

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 4. april 2012 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Kaj Teglmann Bendixen Torben Andreassen Mikael Nielsen Verner Seibæk Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Afbud fra Michael Døssing Sekretariatet:

Læs mere

Dagsorden Med referat. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00

Dagsorden Med referat. Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Dagsorden Med referat Metalindustriens uddannelsesudvalg 18. møde Den 21. juni kl. 13.30 16.00 Mødested: Hindsgavl, Middelfart 1. Nyt fra Industriens Uddannelser og Metalindustriens Uddannelsesudvalg.

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer

Uddannelsesmål med detaljer Side 1 af 6 Nummer: 40391 Titel: Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Kort titel: arbejdsmijø Varighed: 2,0 dage. Godkendelsesperiode: 31-12-2007 til 30-09-2015 Status (EUU): GOD Status (UVM):

Læs mere

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Bornholm, 1. april 2015-30. september 2015

Positivliste for den regionale uddannelsespulje, RAR-Bornholm, 1. april 2015-30. september 2015 1 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Byggeteknik 10 ECTS 2 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Energiteknik, traditionelle og nye energiformer 10 ECTS 3 Bygge og anlæg Akademiuddannelse Energiøkonomiske og

Læs mere

En historie om: Koordineret lederuddannelse

En historie om: Koordineret lederuddannelse FOKUSS Forum for Koordineret Uddannelsesindsats på Social- og Sundhedsområdet En historie om: Koordineret lederuddannelse Marianne Elbrønd, Social & SundhedsSkolen, Herning Et kig ud i fremtiden 2008-2012

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Uddannelseskonsulent Tech College Henrik Riise. Efteruddannelse Vejen til varige job gennem kompetenceløft.

Uddannelseskonsulent Tech College Henrik Riise. Efteruddannelse Vejen til varige job gennem kompetenceløft. Uddannelseskonsulent Tech College Henrik Riise Efteruddannelse Vejen til varige job gennem kompetenceløft. Hands-on 29. september 2016 TECHCOLLEGE i tal 2015 Tech College Kompetencebehov i industrien Generelle

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Side 1 af 6 Nummer: 40392 Titel: Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Kort titel: ergonomijob Varighed: 2,0 dage. Godkendelsesperiode: 31-12-2007 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM): GOD

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2652: Elektrisk automation på automatiske maskiner og anlæg

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2652: Elektrisk automation på automatiske maskiner og anlæg Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2652: Elektrisk automation på automatiske maskiner og anlæg Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet Projektnr.: 136146 Projektpulje: EVUK6915 Januar 2015 Efteruddannelsesudvalgets handlingsplan Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

Svendeprøven for. Bådebygger uddannelsen

Svendeprøven for. Bådebygger uddannelsen Svendeprøven for Bådebygger uddannelsen SVP-1 Revideret bådebyggeruddannelse og ny svendeprøve I forbindelse med den seneste revision af de Maritime Håndværksfag i 2008 blev bådebyggeruddannelsens faglige

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål 2100 2100 2100 Betegnelse IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer UVM fag UVM fag betegnelse 42595 44349 44993 40003 40015 40020

Læs mere

Undervisningsmaterialer. XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri

Undervisningsmaterialer. XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Undervisningsmaterialer XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Målbeskrivelse XXXXX El-sikkerhed i produktionen, procesindustri Side 1 af 3 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: Titel: Kort titel:

Læs mere

45 år med tjek på luft. Professionelle løsninger kræver professionelle leverandører

45 år med tjek på luft. Professionelle løsninger kræver professionelle leverandører 45 år med tjek på luft Professionelle løsninger kræver professionelle leverandører 45 år med tjek på luft TCÅ Trykluft Centret A/S har i mere end 45 år været eksperter i trykluft, og vi leverer trykluftskompressorer

Læs mere

Behovet for uddannelse og kompetencer i Region Syddanmark. Temamøde og jobcenterchefmøde 24. november 2011

Behovet for uddannelse og kompetencer i Region Syddanmark. Temamøde og jobcenterchefmøde 24. november 2011 Behovet for uddannelse og kompetencer i Region Syddanmark Temamøde og jobcenterchefmøde 24. november 2011 1. Formålet med projektet Anvendelsesorienteret viden som kan styrke målretning af vejledning på

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Side 1 af 6 Nummer: 44978 Titel: Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Kort titel: sprognuanceret Varighed: 5,0 dage. Godkendelsesperiode: 09-11-2005 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM):

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016 Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status ultimo oktober 2016 Igangsatte initiativer i forhold til den indgåede partnerskabsaftale Med afsæt

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Virksomhederne og AMU. Konference LUU Ejendomsservice 30. marts 2016 Lizzie Mærsk Nielsen

Virksomhederne og AMU. Konference LUU Ejendomsservice 30. marts 2016 Lizzie Mærsk Nielsen Virksomhederne og AMU Konference LUU Ejendomsservice 30. marts 2016 Lizzie Mærsk Nielsen Resultater af en spørgeskemaundersøgelse gennemført af Evalueringsinstituttet EVA 2015 Om spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE

Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE KVALITET, KOMPETENCER OG KUNDEN I CENTRUM. Dedikeret til vagt og sikkerhed Vagtservice Danmark er en dedikeret vagt- og sikkerhedsvirksomhed,

Læs mere

Udviklingstendenser inden for IF s brancheområder

Udviklingstendenser inden for IF s brancheområder 31. oktober 2011 Udviklingstendenser inden for IF s brancheområder Arbejdets organisering Blandt danske industrivirksomheder går tendensen stadig i retning af mindre manuel rutineproduktion og mere automatisering

Læs mere

Statusnotat: Energiforbedringer i industrien

Statusnotat: Energiforbedringer i industrien Marts 2012 Morten Møldrup Statusnotat: Energiforbedringer i industrien Baggrund Opnåelse af energiforbedringer har gennem længere tid været et væsentligt indsatsområde i industrien. Incitamenterne er dels

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af egne uddannelsesområder.

Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af egne uddannelsesområder. Oplæg til SWOT-analyse Udviklingsudvalg for Svejse, Skibsbygnings og Støberiindustri Indledning og baggrund Industriens Fællesudvalg har besluttet at udviklingsudvalgene skal gennemføre SWOT-analyser af

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Uponor - den foretrukne partner

Uponor - den foretrukne partner Uponor - den foretrukne partner 11 1.0 Uponor den foretrukne partner Hos Uponor Infra udvikles, fremstilles og markedsføres rørsystemer i plast til hovedområderne transport af drikkevand, afledning af

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal BILAG 1 IF 23/9-2011 Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal 2008 2009 2010 Igangværende uddannelsesaftaler 26 32 34 pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2244 Titel: Maskin- og værktøjsområdet Kort titel: Maskin Status: GOD Godkendelsesperiode: 21-12-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet er centreret

Læs mere

Analyserapport. Analyse af behovet for udvikling af nye AMU-mål og undervisningsmaterialer indenfor overfladebehandling af træmaterialer

Analyserapport. Analyse af behovet for udvikling af nye AMU-mål og undervisningsmaterialer indenfor overfladebehandling af træmaterialer Analyserapport Analyse af behovet for udvikling af nye AMU-mål og undervisningsmaterialer indenfor overfladebehandling af træmaterialer Projektansvarlig: Træets Efteruddannelser, TE Bevilgende myndighed:

Læs mere

EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Styregruppemødet. 20.

EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Styregruppemødet. 20. EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi Styregruppemødet 20. Juni 2012 Forslag til dagsordenen 1. Status for Status quo rapporten

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 9. Svendeprøven... 3 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb... 5 SKEMA 2 Voksne med standardiseret

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret.

Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. Kvalitetsarbejdet på Roskilde Handelsskole - Kursuscentret. På AMU-området følger Roskilde Handelsskole den kvalitetspraksis der er udmeldt fra Undervisningsministeriet og anvender Viskvalitet.dk der er

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 2100 IV, salg af kurser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører

At-VEJLEDNING. Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører At-VEJLEDNING B.2.2 December 2001 Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører Vejledning om de krav, virksomheden skal leve op til, og de procedurer, den skal følge, for at blive anerkendt

Læs mere

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1.

Referat fra MØDE I MI - UDVIKLINGS GRUPPE 1. København den 20. marts 2013 Udvalgsmedlemmer: Bjarne Jensen Kaj Teglmann Bendixen Torben Andresen Lindhardt Michael Døssing Mikael Nielsen Verner Seibæk Finn Kyed Hanne Birgitte Nylev Organisation: Dansk

Læs mere

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 UDBUDSPOLITIK 2017 Indhold Indledning...2 Udbud/geografisk opland...2 Aarhus Business College geografiske opland...3 Aktivitetsudvikling...3 Bevillingsmæssige

Læs mere

1. Den arbejdsmarkedspolitiske udvikling i industrien

1. Den arbejdsmarkedspolitiske udvikling i industrien 12. oktober 2010 Generel arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser, Metalindustriens Uddannelsesudvalg og IF & MI Svejsning og Fyringsteknik

Læs mere