moving expertise - not people ÅRSRAPPORT 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "moving expertise - not people ÅRSRAPPORT 2007"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2007 moving expertise - not people

2 2

3 indhold danware kort fortalt Til aktionærerne 5 Hovedpunkter 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Viden og kompetencer 14 Aktionærforhold 16 Corporate governance 18 Risikoforhold 21 Regnskabsberetning 24 Ledelses- og revisionspåtegninger 28 Anvendt regnskabspraksis 30 Bestyrelse og ledelse 38 Koncernoversigt 39 Resultatopgørelse 40 Danware udvikler og sælger hovedsageligt softwareprodukter baseret på NetOp-grundteknologien en teknologi, der giver mulighed for hurtigt, sikkert og stabilt at overføre skærmbilleder, lyd og data mellem to eller flere computere. Selskabet har to primære forretningsområder, Desktop Management og Education. Hovedprodukterne inden for Desktop Managment er NetOp Remote Control-produkterne, NetOp Service Managment, de tidligere M-Net produkter, der dels muliggør fjernbetjening af en eller flere computere, dels standardiserer implementering og drift af computere i et Microsoft-baseret netværk. NetOp School, som er hovedproduktet inden for Education, er en softwareløsning til computerbaseret klasseundervisning. Størstedelen af produkterne er Plug & Play-produkter, der har omfattende funktionalitet og stor fleksibilitet kombineret med en høj grad af brugervenlighed. 75% af Danwares omsætning sker til kunder i udlandet via datterselskaber i USA, England og Tyskland samt partnere i de enkelte lande. Danwares produkter blev i 2007 afsat til mere end 80 forskellige lande. Danware har hovedsæde i Birkerød nord for København og havde ultimo medarbejdere. Danware er noteret på OMX Nordic Exchange Copenhagen og indgår i Small Cap+ indekset. Balance 41 Egenkapitalopgørelse 43 Pengestrømsopgørelse 45 Noter 46 danware kort fortalt 3

4 4 til aktionærerne

5 til aktionærerne 2007 har været både skuffende og vanskeligt for Danware. Året har i høj grad været præget af den vigtige strategiske beslutning vi tog i 2006 nemlig at etablere egne datterselskaber i USA, Tyskland og England. Det valgte vi at gøre for at opnå en nødvendig og betydelig styrkelse af distributionen af Danwares produkter. Vi havde hidtil solgt vores produkter via distributører, men var ikke tilfredse med de vækstperspektiver, som denne distributionsmodel kunne byde på. For at opnå den ønskede vækst vurderede vi, at det var nødvendigt at opbygge et bredere net af partnere og selv tage hånd om de meget vigtige markeder. Det har medført ophør af samarbejdet med de tidligere distributører i USA og England. I 2007 har især omsætningen inden for Education været hårdt ramt af ophøret af samarbejdet, men den ventede vækst inden for Desktop Management er også udeblevet. Selvom udviklingen i 2007 har været skuffende, er det fortsat vores opfattelse, at beslutningen om at etablere egne datterselskaber var rigtig. Men vi må også erkende, at opbygningen af vores datterselskaber og etablering af en ny og bredere distributionskanal har taget længere tid end forventet. Det har der været flere årsager til. For en virksomhed af Danwares størrelse medfører det et stort træk på ressourcerne at etablere sig på tre markeder på samme tid, og der har været behov for nye kompetencer og opbygning af nye interne forretningsprocesser. Hele denne proces har vi ikke gennemført tilstrækkeligt effektivt og professionelt, men nu er vi stort set på plads på den interne front. Vi har et stort behov for at få udviklingen i Danware på rette spor og udnytte mulighederne på de enkelte markeder og inden for de enkelte produktområder. Efter regnskabsårets afslutning valgte administrerende direktør Peter Grøndahl at fratræde sin stilling for at bane vej for et generationsskifte i virksomheden. Vi har fået ansat en ny administrerende direktør, som har stor erfaring inden for salg og markedsføring af IT-løsninger samt mangeårig international ledelseserfaring. Den nye administrerende direktør har også opnået markante resultater med opbygning og udvikling af internationale virksomheders landebaserede organisationer. Disse kompetencer skal udnyttes effektivt i forbindelse med styrkelsen af den samlede virksomhed og den fokuserede indsats for at udvikle distributionskanalerne. Vi forventer også, at et øget tempo for udviklingen af nye produkter i 2008 vil støtte denne udvikling. Der vil blandt andet blive lanceret nye versioner af både NetOp School og NetOp Remote Control samt ligeledes Vista-baserede versioner af vores produkter. Endvidere vil vi også i løbet af andet halvår 2008 lancere en del af NetOp Service Management-produkterne (de tidligere M- Net-produkter), nemlig NetOp IT Asset Management, via vores internationale distributionskanal. Dette produkt har vi store forventninger til. Danwares produkter ligger fortsat teknologisk i front, og de vinder jævnligt priser. Vi ser også en god vækst inden for flere vigtige produktområder. Der er med andre ord gode forudsætninger for at opnå vækst. Det er det, vi nu skal vise, at vi kan. Med venlig hilsen Ib Kunøe Formand for bestyrelsen til aktionærerne 5

6 Hovedpunkter 2007 har været et udfordrende år for Danware. Opbygningen af datterselskaberne i USA, Tyskland og England har været i fokus, men har taget længere tid end forventet. Den samlede omsætning blev i 2007 på 85,3 mio. kr. mod 97,9 mio. kr. i Udviklingen i omsætningen er skuffende, og omsætningen blev væsentligt lavere end forventet ved starten af Omsætningen inden for Desktop Management faldt med 1,0%. Omsætningen af det største produkt, NetOp Remote Control, steg med 4,1%. Omsætningen inden for Education faldt med 39%, blandt andet som følge af, at det har taget længere tid end forventet at opbygge salgskanalerne for Education-produkterne i Danwares datterselskaber. Der er igangsat en række tiltag, der skal medføre fremgang inden for Education. Resultat af primær drift før afskrivninger og amortisering af goodwill (EBITDA) ugjorde i 2007 minus 20,6 mio. kr. mod 7,1 mio. kr. i Nedgangen i resultatet kan primært tilskrives en forøgelse af de faste omkostninger samt den lavere omsætning. Resultatet af primær drift (EBIT) udgjorde minus 32,0 mio. kr. mod 1,1 mio. kr. i Resultat før skat udgjorde minus 30,9 mio. kr. mod 2,1 mio. kr. i 2006, mens årets resultat blev på minus 31,7 mio. kr. mod 0,7 mio. kr. i Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for I 2008 forventes omsætningen at ligge i intervallet mio. kr., og der forventes et resultat af primær drift før afskrivninger og amortisering af goodwill (EBITDA) i niveauet omkring minus 10 mio. kr. Nettoomsætning, mio. kr Resultat før skat, mio. kr Resultat af primær drift, mio. kr Overskudsgrad (EBIT-margin), % h o v e d p u n k t e r

7 Hoved- og nøgletal DKK 1000 EUR Resultatopgørelse (EUR) Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før afskrivning og amortiseringer (EBITDA) (20.587) Resultat af ordinær primær drift (EBIT) (32.006) (4.292) Resultat af finansielle poster Ordinært resultat før skat (30.859) (4.139) Årets resultat (31.734) (4.256) Balance Aktiver Aktiver ekskl. likvide beholdninger Aktiekapital Egenkapital Pengestrømme Fra driftsaktivitet (6.057) (16.698) (2.239) Fra investeringsaktivitet (2.402) (1.743) (8.838) (34.382) (2.569) (345) Heraf inv. i materielle anlægsaktiver (388) (1.264) (2.676) (3.406) (1.040) (139) Fra finansieringsaktivitet (26.209) (94.081) (18.914) (148) (9.523) (1.277) Regnskabsrelaterede nøgletal Overskudsgrad (EBITDA-margin) (%) (24) (24) Overskudsgrad (EBIT-margin) (%) (38) (38) Egenkapitalandel (%) Egenkapitalforrentning (%) (17) (17) Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie, EPS (DKK) 5,4 6,4 3,9 0,2 (8,4) (1,1) Udvandet resultat pr. aktie, EPS-D (DKK) 5,4 6,4 3,8 0,2 (8,4) (1,1) Indre værdi pr. aktie (DKK) 72,4 54,9 54,0 54,3 43,8 5,9 Cash flow pr. aktie, CFPS (DKK) 6,4 7,9 4,5 (1,6) (4,3) (0,6) Antal aktier, ultimo (1.000 stk. a 5 DKK) Antal aktier, gns. (1.000 stk. a 5 DKK) Aktiekurs, ultimo 100,5 103,1 120,0 117,5 73,0 10,0 Udbytte pr. aktie (DKK) ,5 - - Price earnings, P/E (DKK) 18,7 16,1 30,8 675,4 (8,9) (1,2) Medarbejderrelaterede nøgletal Gennemsnitligt antal ansatte Nøgletallene er beregnet i overenstemmelse med Finansanalytiker-foreningens Anbefalinger og Nøgletal Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. På statusdagen i 2007 er omregningen fra DKK til EUR gennemført til kurs 745,66. h o v e d- o g n ø g l e ta l 7

8 ledelsens beretning Danware har i 2007 været igennem en omfattende omstillings- og forandringsproces, som blev igangsat i forbindelse med beslutningen i 2006 om at etablere egne datterselskaber på hovedmarkederne. Den ændrede strategi har stillet meget store krav til hele organisationen og har krævet væsentlige ændringer, herunder opbygning af nye kompetencer og forretningsprocesser inden for blandt andet salg og håndtering af licenser. Danware har måttet erkende, at opbygningen af datterselskaberne og opbygningen af den samlede salgskanal tager længere tid end forventet. Udfordringerne i 2007 har betydet, at den forventede vækst er udeblevet. Inden for det største forretningsområde, Desktop Management, var omsætningen i 2007 på samme niveau som i 2006, men inden for Education faldt omsætningen med 39%. Udviklingen i omsætningen inden for Education har været påvirket af den tidligere opsigelse af distributørerne på hovedmarkederne og Danwares efterfølgende primære fokusering på opbygningen af partnerkanalen for produkterne inden for det største forretningsområde, Desktop Management. Sidst i 2007 blev der igangsat en række initiativer for at styrke omsætningen inden for både Desktop Management og Education. For at skabe større fokus på aktiviteterne og implementeringen af Danwares vækststrategi er der ansat dedikerede salgs- og marketingsressourcer, der skal fokusere på Education. Markedet inden for de to segmenter er blevet væsentligt mere specialiseret, og dette stiller øgede krav til salgskanalen og til markedsføringsindsatsen inden for de enkelte områder. Den øgede specialisering af salgs- og marketingsorganisationen skal sikre, at de særlige krav, som kunderne stiller, kan adresseres mest effektivt. Samtidig er det besluttet at nedlægge forretningsområdet Security, og de produkter, der har hørt til dette forretningsområde, herunder NetFilter, vil blive placeret i Education-divisionen, der er tiltænkt som et value added modul til NetOp School. På baggrund af de mange ændringer i 2007 og de senest igangsatte aktiviteter vurderes det, at fundamentet for opnåelse af fornyet vækst er ved at være på plads, og at 2008 forventes at markere et vigtigt vendepunkt for Danware. UDVIKLING AF SALGSKANALERNE I 2007 Etableringen af egne salgsselskaber på de tre hovedmarkeder USA, England og Tyskland er en væsentlig del af Danwares salgs- og distributionsstrategi. Selskaberne varetager distribution og branding af NetOp-produkterne samt udvikling af partnerkanalerne de skal således sikre, at Danware opnår en betydelig stærkere position på hovedmarkederne, hvor der vurderes at være et stort markedspotentiale for Danwares produkter. Ligeledes skal de lokale salgsselskaber hjælpe partnerne med at sælge til de største kunder i de enkelte lande. Salget af NetOp-produkterne sker fortsat indirekte gennem Danwares partnere på de respektive markeder. Danware har i 2007 fortsat opbygningen af datterselskaberne og salgskanalen, men det har måttet konstateres, at det tager længere tid end forventet, dels at kompensere for omsætningen via de tidligere distributører, dels at skabe basis for yderligere fremdrift i omsætningen. Etableringen af datterselskaberne er overordnet set forløbet som planlagt. Det amerikanske datterselskab, der påbegyndte sine aktiviteter i august 2006, havde ved udgangen af 2007 indgået aftaler med ca. 110 partnere, og omsætningen inden for Desktop Management har været støt stigende siden etableringen. Selskaberne i England og Tyskland, der påbegyndte deres aktiviteter i oktober 2006, arbejdede i 1. halvår 2007 på at få deres organisationer på plads, hvilket har taget længere tid end forventet. I både England og Tyskland har det været vanskeligt at få ansat de rigtige nøglemedarbejdere. I 2. halvår 2007 havde datterselskaberne dog fået ansat de fleste medarbejdere, og det forventes, at omsætningen i 2008 vil nå et tilfredsstillende niveau og bidrage positivt til væksten i Danware. Der har i 2007 været fokuseret på uddannelse af nye partnere inden for Danwares produkter, således at de opnår en god forståelse for, hvordan kunderne får det optimale ud af produkterne. Disse aktiviteter har særligt omfattet produkterne inden for Desktop Management, og det har bevirket, at produkterne inden for Education ikke har haft den fornødne fokus i partnerkanalen. Danware forventer, at nye tiltag vil ændre dette forhold markant. Ledelsen vurderer, at ressourcerne i alle tre datterselskaber nu har nået et niveau, der er tilstrækkeligt til gennemføre de planlagte aktiviteter. 8 ledelsens beretning

9 Samtidig med etableringen af egne salgsselskaber arbejder Danware løbende på at indgå aftaler med nye dedikerede distributører på de nøglemarkeder, hvor Danware ikke har egne salgsselskaber. Der var ved udgangen af 2007 indgået samarbejdsaftaler med distributører i Spanien, Italien, Rusland og Tjekkiet alle fire markeder er karakteriseret ved stigende efterspørgsel efter avancerede IT-løsninger, blandt andet inden for Danwares forretningsområder. Distributørerne har alle en veletableret position på de respektive markeder og har en bred kundekreds blandt andet inden for den finansielle sektor, som Danware har stor erfaring i at betjene. NetOp-produkterne vil blive afsat gennem Danwares og de pågældende distributørers eksisterende partnere samt nye partnere. Danware indgik i maj 2007 en strategisk vigtig partnerskabsaftale med et af de største japanske handelshuse, Marubeni Solutions, om salg af NetOp-produkterne. Aftalen med den nye japanske NetOp-partner vil styrke Danwares position på det japanske marked, som generelt er vanskeligt at komme ind på. Danwares omsætning i Asien har hidtil været beskeden set i forhold til potentialet på disse markeder, men Danware arbejder målrettet på at øge sin tilstedeværelse og kendskabet til Net- Op-produkterne i denne region. Marubeni Corporation er et af Japans største generelle handelshuse med et globalt netværk på næsten 200 kontorer i 84 lande. Marubeni Solutions vil fokusere på salg af NetOp Remote Control-løsninger, mens Danwares eksisterende partner i Japan fortsat vil fokusere på Danwares Education-produkter. I juli 2007 indgik Danware endvidere aftale med en ny kinesisk partner om salg af NetOp-produkterne på det kinesiske marked som led i den målrettede indsats på at øge markedsandelen på det asiatiske marked. Både den nye japanske og kinesiske partner er i løbet af 2. halvår 2007 blevet introduceret til Danwares produkter og har gennemført et omfattende certificeringsprogram. Ledelsen forventer, at der i 2008 vil kunne ses resultater på de vigtige asiatiske markeder. Rekrutteringen af nye partnere har medført behov for en formaliseret uddannelsesproces, og i starten af 2007 blev der introduceret et nyt certificeringsprogram for partnerne. Uddannelsesog certificeringsprogrammet omfatter blandt andet et fast udbud af salgskurser og tekniske træningskurser samt tekniske certificeringstests i Danwares produkter. Der er ligeledes etableret en uddannelsesportal, NetOp Academy, hvor partnerne har adgang til blandt andet selvstudiemateriale og certificeringstests. Som led i udviklingen af partnerkanalen blev der i april 2007 afholdt et partner-event i Portugal med deltagelse af over 100 personer fra 25 forskellige lande. Danware arbejder også løbende med at øge omsætningen via nye kanaler primært via OEM-kunder og systemintegratorer, hvor Danwares produkter tilbydes som en del af en større softwarepakke. Et eksempel herpå er aftalen indgået med DISTRIBUTIONSKANAL MED TRE LAG Danwares distributionsmodel er opbygget i tre lag distributører, partnere og forhandlere. Hvert marked har som udgangspunkt en NetOp Territory Representative (NTR), der har distributørrollen på det pågældende marked, og som udover distribution af NetOp-produkterne også er ansvarlige for at identificere potentielle store kunder, udbygge partnerkanalerne og øge kendskabet til NetOp-produkterne i et bestemt geografisk område. På de tre største markeder, USA, England og Tyskland varetager Danwares egne datterselskaber denne rolle, mens det på de resterende markeder vil være den foretrukne distributør, der varetager rollen. Datterselskaber og distributører sælger Danwares produkter enten direkte til slutbrugeren eller gennem deres eget partner- og forhandlernet. I Danwares distributionsmodel inddeles partnerne i tre grupper, henholdsvis Gold Partners, Certified Partners og Registered Partners afhængig af en række faktorer, hvor omsætning og kompetenceniveau er blandt de væsentligste. Markedsføringen på de enkelte markeder forestås af distributøren og partnerne i fællesskab ud fra Danwares marketingskoncept. ledelsens beretning 9

10 Topnordic A/S i 2006 om salg af Danwares produkter for et beløb på minimum 35 mio. kr. over tre år. Danware vil i fremtiden fortsat have fokus på dette særlige segment aftalerne skal dog indgås, så de ikke konkurrerer med Danwares normale distributionskanal. Det vurderes, at der i fremtiden kan opnås en ikke ubetydelig omsætning gennem denne kanal, hvor salgsprocessen dog er kendetegnet ved at være meget langvarig. AKTIVITETER INDEN FOR SALG OG MARKETING Branding af Danwares produkter er en væsentlig aktivitet. Den overordnede målsætning for Danwares marketingaktiviteter er at yde støtte til Danwares salgsorganisation, forretningspartnere og datterselskaber. Dette omfatter opbygning og vedligeholdelse af NetOp-brandet samt sikring af en fortsat tilgang af kundeemner. Branding af NetOp-produkterne håndteres gennem en række forskellige aktiviteter, der omfatter udvikling af marketingmateriale, deltagelse i seminarer og branchemesser og PR-aktiviteter på de markeder, hvor NetOp-produkterne sælges. Der genereres en løbende strøm af kundeemner gennem aktiviteter på internettet, f.eks. markedsføring via søgemaskiner, internet-baserede kampagner i branchemedier, samt målrettede relationship marketing-kampagner med særlige tilbud til kunder og potentielle kunder i Danwares omfattende database. Samtidig foretages der direkte salgsaktiviteter over for attraktive kundeemner. enkelte markeder med henblik på at optimere salgsindsatsen og i højere grad anvende erfaringer på tværs af markederne. Danware har over en årrække opnået en stærk position over for kunder, der stiler store krav til ikke mindst sikkerhed. Det gælder for eksempel den finansielle sektor. Danware vil i den kommende periode øge indsatsen for at identificere og adressere kunder inden for attraktive kundesegmenter på tværs af de enkelte markeder. MARKEDSUDVIKLING Markederne for Danwares produkter er karakteriseret ved forskellige niveauer for vækst. Markedsvæksten for traditionelle Remote Control-produkter er meget lav, men den er høj for internetbaserede remote control-produkter og også høj for værktøjer, der standardiserer implementering og drift af Microsoftbaserede netværk og minimerer ressourcebehovet i den daglige drift. Markedsvæksten for undervisningssoftware er ligeledes høj. Desktop Management Remote Control Det modne marked for traditionelt Remote Control-software viser fortsat en lav vækst, og konkurrencen er hård. Danware har i 2007 øget sin marketingsindsats med henblik på at øge kendskabet til produkterne på de enkelte markeder og skabe en mere aktiv profil. Danwares datterselskaber har i 2007 fået større ansvar for markedsføringen på de enkelte markeder, da det vurderes, at lokalkendskab til medierne medvirker til en optimering af de anvendte marketingsressourcer. I 2007 deltog Danware på alle væsentlige branchemesser inden for selskabets forretningsområder, og der har på messerne været betydelig interesse for Danwares produkter. Det forøgede kendskab er med til at understøtte Danwares branding og til at få skabt en øget viden i slutbrugerleddet om fordelene ved brugen af Danwares produkter. Der skabes endvidere på denne måde kontakt til nye potentielle distributører og forhandlere på de enkelte markeder. Samarbejdet mellem partnerne og Danware er blevet intensiveret yderligere i løbet af 2007, og Danwares egne salgsselskaber og distributørerne spiller en vigtig rolle. Der vil blive lagt endnu større vægt på løbende kommunikation med og information til partnerne med kundekontakt, således at de får de bedst mulige vilkår for at medvirke til at generere vækst i omsætningen. Der skal ligeledes i fællesskab opbygges en bredere viden om de Remote Control tilbydes af flere af de store softwareudbydere som en integreret del af en større softwarepakke (Desktop Management-suiter), og der har over tid været skiftende præferencer for anvendelsen af henholdsvis best of breed -produkter og de integrerede produkter. I øjeblikket synes der at være en tendens i retning af en større anvendelse af de integrerede produkter for så vidt angår traditionel Remote Control-software på nær i high-end-segmentet, hvor kunderne ofte har en række specifikke krav til blandt andet produkternes sikkerhed, stabilitet og hurtighed. Disse krav tilgodeses typisk kun ved anvendelse af best of breed - produkterne. Internetbaseret Remote Control Behovet for og anvendelsen af internetbaserede løsninger inden for Remote Control er stigende. Internetbaserede løsninger til Remote Control medfører langt større fleksibilitet i løsningen af problemer, idet den bruger, der skal assisteres, ikke har behov for at have installeret særligt software men blot kan få den nødvendige software downloaded efter behov. Denne type løsninger findes ikke som en integreret del af større softwarepakker. 10 ledelsens beretning

11 Remote Control inden for nye områder På baggrund af den øgede brug af PDA ere (Personal Digital Assistant) og den generelt øgede funktionalitet inden for mobilteknologi viser markedet for Remote Control af mobilt udstyr (udover pc er) betydelig vækst, og Danware positionerer sig inden for dette område med henblik på at få del i denne vækst. Samtidig har Danware også øget sit fokus på andet elektronisk udstyr (f.eks. robotter og lignende), da dette marked forventes at vokse og i fremtiden at rumme et potentiale, som Danware har teknologien til at udnytte. Education Markedet for undervisningssoftware øges sig i takt med, at der sker en øget anvendelse af IT inden for undervisning i både uddannelsessektoren og i virksomhederne og ligeledes i takt med, at der kan tilbydes produkter, der i stigende grad imødekommer kravene om større effektivitet i undervisningen. Samtidig bliver konkurrencen stadig mere intensiv, både hvad angår pris og produktindhold. Også inden for dette segment vil der ske en gradvis overgang til internetbaserede løsninger. Inden for undervisningssektoren giver øget anvendelse af internetbaserede værktøjer mulighed for en udvikling i retning af hybrid-skoler, det vil sige skoler, som anvender en kombination af fysisk undervisning og virtuelle klasser, og hvor elearning, udvikling af undervisningsmateriale og tests er en integreret del af undervisningen. En stor del af kunderne ønsker at kunne foretage one stop -shopping, det vil sige køb af komplette løsninger, der matcher deres behov, men også inden for dette område er der mange, der vælger best of breed -produkter. I virksomhederne sker der løbende en stigning i brugen af elearning, blandt andet som følge af virksomhedernes øgede fokus på medarbejderudvikling og produktivitet. Denne form for undervisning og læring øger fleksibiliteten, mindsker omkostningerne i forbindelse med uddannelse i for eksempel nye produkter, og støtter virksomhedernes aktiviteter med henblik på at etablere tværgående standarder for viden. PRODUKTUDVIKLING OG NYE PRODUKTER På basis af en førende og robust teknologi har Danware over en årrække opbygget en gunstig position på det globale marked for fjernbetjenings- og undervisningssoftware. Det er Danwares mål løbende at udvikle førende produkter inden for udvalgte forretningsområder og at sikre, at disse produkter kan sammensættes i bredere løsninger. Danware har de seneste år sideløbende med videreudviklingen af produkterne inden for Desktop Management og Education søgt at opbygge et tredje forretningsområde, Security. Det er efter regnskabsårets afslutning besluttet fremover at fokusere ressourcerne på udvikling af de to forretningsområder Desktop Management og Education, idet Danware ikke længere satser på at opbygge en selvstændig forretning med fokus på Securityprodukter. De tidligere selvstændigt markedsførte Securityprodukter vil fremover i højere grad blive markedsført sammen med de øvrige hovedprodukter, og vil dermed styrke Danwares tilbud om bredere løsninger til kunderne inden for de primære forretningsområder. Den teknologiske udvikling generelt, og herunder i særdeleshed den øgede anvendelse af internettet som medie, er med til at stille nye krav til og give nye muligheder for softwareprodukter inden for de områder, hvor Danware opererer. Danware arbejder løbende på at tilpasse sine produkter til de nye muligheder, og arbejder samtidig på at kunne tilbyde bredere produkter inden for de enkelte forretningsområder. Målet er at kunne adressere de dele af markedet, hvor væksten er høj, og hvor Danware på basis af sin teknologi kan tilbyde attraktive løsninger. I de seneste par år er der således arbejdet intensivt på at udvikle internetbaserede produkter, produkter til PDA er, herunder Mobile Devices, og på at udvide produkttilbuddet inden for de enkelte forretningsområder. Inden for forretningsområdet Desktop Management tilbydes følgende produkter: NetOp Remote Control, der er applikationsbaseret software til fjernbetjening af en eller flere computere fra en anden computer, kræver software installeret på de pc er, der ønskes fjernbetjent. NetOp Remote Control er Danwares hidtil største produkt. NetOp On Demand Remote Control, der er en internetbaseret løsning til fjernbetjening af computere. Denne løsning kræver ingen præ-installeret software, men alene en person ved pc en. NetOp Mobile Embedded, der er en løsning til fjernbetjening af og fra diverse mobilt udstyr udover pc er. NetOp Service Management-produkter (NSM-produkter), de tidligere M-Net-produkter, der er et sæt af værktøjer, der standardiserer implementering og drift af Microsoftbaserede netværk og minimerer ressourcebehovet i den daglige drift. NSM-produkterne omfatter software- og operativsystem-installation, inventory, software meetering og asset management. ledelsens beretning 11

12 Inden for forretningsområdet Education tilbydes følgende produkter: NetOp School, der er en softwareløsning til computerbaseret klasseundervisning og er hovedproduktet inden for Education. NetOp Learning Center, som er en elearning-platform for udvikling og gennemførelse af online kurser. NetOp Instruct, der er en softwareløsning til netværksbaseret undervisning og samarbejde i virksomheder. Programmet henvender sig til virksomheder og organisationer og er et Plug&Play-program til IT-baseret undervisning og videndeling baseret på erfaringer fra NetOp School. NetOp NetFilter, der er en løsning, som på basis af en avanceret billed- og tekstanalyse i realtid kan frasortere uønskede internetsider og derved også bidrage til at håndhæve virksomhedens IT-politikker. Danware har i 2007 haft fokus på udvikling af nye versioner af produkterne inden for de to største forretningsområder samt på at integrere og tilpasse/videreudvikle tilkøbte produkter. Microsoft lancerede sit nye operativsystem Vista i januar 2007, og Danware har i 2007 arbejdet med at implementere Vistasupport i sit produktprogram. I løbet af 1. halvår 2008 lancerer Danware nye versioner af hovedprodukterne, der understøtter Vista. M-Net-produkterne er i 2007 blevet re-branded som NetOpprodukter under fællesnavnet NetOp Service Management (NSM). NSM-produkterne markedsføres alene i Norden gennem Topnordic/Ementor. Et af NSM-produkterne, NetOp IT Asset Management, planlægges dog også markedsført gennem Danwares internationale distributionsnet i Danware vil i løbet af 2. halvår af 2008 lancere nye markedstilpassede versioner af de eksisterende NSM-produkter. For at nedbringe time-to-market og sikre en omkostningseffektiv produktudvikling, arbejder Danware aktivt på at øge anvendelsen af eksterne leverandører i forbindelse med produktudviklingen, og der er foreløbig indgået aftaler med udviklere i Rusland og Filippinerne. De eksterne udviklere udvikler primært specifikke features til de enkelte produkter, mens Danware udvikler kernen i produkterne. Ledelsen har overordnet set været tilfreds med de opgaver, der har været lagt ud til underleverandører, og det forventes, at Danware i fremtiden vil øge antallet af opgaver, der løses gennem eksterne udviklere i Asien og Rusland. NetOp Instruct er særdeles velegnet i interne undervisningssituationer, som f.eks. introduktionskurser for nye medarbejdere. Undervisningen kan også gøres interaktiv, idet kursusdeltagere og undervisere kan kommunikere med hinanden og/eller resten af holdet undervejs og det er muligt at overføre både lyd, billeder og video imellem deltagernes skærme. Anvendelsesmulighederne for NetOp Instruct begrænser sig dog ikke til undervisningslokalet, idet programmer også gør det muligt at formidle vigtige informationer hurtigt og effektivt, ligesom det giver nye muligheder for samarbejde blandt virksomhedens medarbejdere. LEDELSESFORHOLD Salgsdirektør Michael Graves fratrådte sin stilling i Danware i september 2007 som følge af uenighed omkring implementeringen af salgs- og distributionsstrategien. I november 2007 tiltrådte Claus Finderup Grove (40) som ny finansdirek t ør. Claus Finderup Grove kom fra en stilling som finans - direktør for rederiet Clipper Groups aktiviteter i Asien. Forud for sin ansættelse i Clipper Group i 2005 var Claus Finderup Grove ansat i A. P. Møller i en række ledende stillinger inden for finans og økonomi. Claus Finderup Grove afløste finansdirektør Lars Søndergaard, der efter seks år i stillingen ønskede at fratræde. BESTYRELSESBESLUTNINGER OG FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN Resultatdisponering Bestyrelsen vurderer mindst én gang årligt størrelsen og sammensætningen af Danwares kapitalgrundlag på baggrund af selskabets strategi (herunder særligt investeringsmuligheder og -planer), forventninger til udviklingen i resultat og pengestrømme samt relevante usikkerheds- og risikofaktorer. På baggrund af denne vurdering fastsættes årets udbytte. Bestyrelsen har tidligere vedtaget en dynamisk udbyttepolitik, der kan omfatte udlodning af udbytte, der svarer til mindst 50% af årets resultat og eventuelt indgå i kombination med aktietilbagekøbsprogrammer. På baggrund af resultatudviklingen i 2007 foreslår bestyrelsen, at der ikke betales udbytte for Bestyrelsen indstiller således til generalforsamlingen, at årets underskud i moderselskabet på 23 mio. kr. overføres til næste år. 12 ledelsens beretning

13 Øvrige forslag Herudover fremsætter bestyrelsen forslag om, at bestyrelsen fortsat bemyndiges til at foretage køb af egne aktier indtil 10% af selskabets aktiekapital. Bestyrelsen foreslår endvidere, at vedtægternes 7 stk. 3 nr. 4 vedrørende generalforsamlingens delegering af decharge slettes fra vedtægterne. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Peter Grøndahl valgte i starten af februar 2008 at fratræde som administrerende direktør i Danware. Det har hidtil været planen, at Peter Grøndahl som led i et generationsskifte skulle fratræde som administrerende direktør og fortsætte i bestyrelsen, når den nye organisation var på plads i foråret Udviklingen i 2007 har imidlertid betydet, at Peter Grøndahl ønskede at fremskynde planen og fratræde. Danware har efterfølgende udpeget Kurt Groth Bager (44) som ny administrerende direktør, og han tiltrådte i slutningen af februar Kurt Groth Bager har siden 2000 været ansat i den amerikansk baserede IT-virksomhed EMC, hvor han senest var General Manager med ansvar for Danmark, Norge, Finland og de baltiske lande. Forud for sin ansættelse i EMC var Kurt Groth Bager ansat som General Manager i virksomheden GE Capital IT Solutions med ansvar for Danmark. Kurt Groth Bager har stor erfaring inden for salg og markedsføring af IT-løsninger samt mangeårig international ledelseserfaring. FORVENTNINGER TIL 2008 I 2008 er det Danwares primære mål at skabe fornyet vækst i omsætningen, og der vil især være fokus på at udvikle datterselskaberne til velfungerende organisationer, der kan varetage den planlagte udbygning af Danwares distributionskanal både inden for Desktop Management og Education. Omsætningen inden for Education har i 2007 været hårdt ramt af ophøret af samarbejdet med tidligere distributører i USA og England, mens udviklingen inden for Desktop Management ligeledes har været skuffende. Denne udvikling søges nu ændret via en række forskellige tiltag herunder en opdeling af salgs- og marketingaktiviteterne inden for de to forretningsområder, således at der skabes mere fokus på de specifikke kunde- og markedsforhold. Der vil i det kommende år ske lancering af nye versioner af Danwares væsentligste produkter, således at disse understøtter Microsofts nyeste operativsystem Vista. Samtidig lægges der vægt på at tilbyde stadig bredere løsninger inden for de enkelte forretningsområder og at tilpasse og adressere produkterne til de segmenter, hvor væksten er højest. Ledelsen vurderer, at der er basis for at skabe vækst via en fokuseret og effektiv indsats. Danwares produkter er teknologisk førende, og der er en høj markedsvækst inden for flere produktsegmenter. På basis af aktiviteterne inden for salg og marketing samt lancering af nye versioner af de væsentligste produkter, forventes der i 2008 en stigende omsætning inden for både Desktop Management og Education. Udviklingen i USA er behæftet med større usikkerhed end de seneste år som følge af den usikre konjunkturudvikling. Den samlede omsætning forventes i 2008 at ligge i intervallet mio. kr. Forventningen til omsætningen er baseret på en kurs på 5,0 DKK pr. USD. En ændring i USD-kursen på 0,1 i forhold til DKK vil medføre en ændring i omsætningen på ca. 0,5 mio. kr. Omkostningsniveauet i 2008 forventes at stige med ca. 10% som følge af, at omkostninger i datterselskaberne får fuld effekt. De øvrige omkostninger forventes at ligge på samme niveau som i Den forventede stigning i omsætningen forventes at medføre en forbedring af indtjeningen, og resultat af primær drift før afskrivninger og amortisering af goodwill (EBITDA) forventes i 2008 ligge omkring minus 10 mio. kr. UDTALELSER OM FREMTIDIGE FORHOLD Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici. Mange faktorer, hvoraf en del vil være uden for Danwares kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Disse faktorer er blandt andet udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, den teknologiske udvikling, ændringer i love og regler på Danwares markeder, udviklingen i efterspørgslen efter Danwares produkter, konkurrenceforhold samt integration af tilkøbte virksomheder. Se endvidere afsnittet om risikoforhold på side 21. ledelsens beretning 13

14 Viden og kompetencer Danware er en højteknologisk softwarevirksomhed, der betragter udvikling og tilpasning af teknologi, evnen til at identificere og imødekomme kundebehov samt tilstedeværelsen af dygtige og engagerede medarbejdere som nogle af de vigtigste forudsætninger for at fastholde virksomhedens konkurrenceevne. Viden om kundebehov og markedstendenser Slutbrugerne af Danwares produkter er for den største produktgruppe, Remote Control, primært Help Desks hos de enkelte kunder. NetOp School er primært rettet mod de professionelle undervisere, mens NetOp Instruct og NetOp Learning Center er rettet mod virksomhedernes undervisningsbehov. Det er vigtigt for Danware at have et detaljeret kendskab til disse brugergruppers arbejdssituation og behov for særlige værktøjer. Det opnås blandt andet via en tæt dialog med kunderne og via et indgående kendskab til den generelle teknologiske udvikling inden for Danwares forretningsområder. Baseret på dialogen med kunderne identificeres der løbende ønsker til ny funktionalitet og forbedring af den eksisterende, og dette bruges som input til udviklingen af nye versioner af Danwares produkter. Danware har endvidere et tæt samarbejde med en række større kunder, og dette samarbejde medfører i en række tilfælde udvikling af særlige former for funktionalitet, som derefter typisk anvendes i de fremtidige versioner af produkterne. Over tid sker der omfattende teknologiske ændringer inden for Danwares forretningsområder, og efterspørgselsmønstrene ændrer sig markant. Derfor er det afgørende, at Danware har en stor viden om nye teknologier for at kunne tilpasse sine produkter til markedets efterspørgsel. Alle medarbejdere i Danware har en forpligtelse til at tage del i denne proces, og Danware har oprettet en særlig funktion, der sammen med salgs- og marketingorganisationen har til opgave at samle brikkerne og skitsere hovedtendenser og mulige strategier. Teknologisk knowhow Danware har igennem en årrække opbygget en særlig viden inden for fjernbetjening af computere, og selskabets unikke teknologi til skærmoverførsel, produkternes stærke sikkerhedsegenskaber samt en bred dækning af forskellige systemplatforme har givet en solid teknologisk position i forhold til konkurrerende produkter. Udviklingen af Danwares produkter bygger på en central egenudviklet teknologi, nemlig NetOp-teknologien, og grundelementerne i denne teknologi anvendes på tværs af de forskellige produkter inden for Desktop Management og Education. Genbrug medvirker til at sikre en effektiv og hurtig udviklingsproces. Danware søger løbende at videreudvikle sin teknologi, og dette sker både ved egenudvikling og tilkøb af kompetencer, der kan understøtte selskabets teknologiske position. Samtidig sker der en løbende vurdering og optimering af udviklingsprocesserne med henblik på at nedbringe time-tomarket, samt forbedre kvaliteten af de færdige produkter. 14 viden og kompetencer

15 Udvikling af medarbejdere Danware er en videnintensiv virksomhed, og tilstedeværelsen af dygtige og motiverede medarbejdere er en forudsætning for, at Danware i fremtiden kan være konkurrencedygtig og derved opnå vækst og en tilfredsstillende indtjening. Danware opfordrer medarbejderne til aktivt at tage del i videndelingen på alle niveauer, således at ideer kan transformeres til bæredygtige produkter, som markedet efterspørger. Danware havde ultimo medarbejdere. Danware har med sine tre datterselskaber samt salg i mere end 80 lande fået opbygget en international medarbejderkultur, hvor en del af medarbejderne har stor erfaring med internationale relationer. Dette giver Danware en specifik kulturel kompetence, der knytter selskabets kunder og partnere tættere til virksomheden. Danware har hidtil ikke haft svært ved at tiltrække dygtige og kvalificerede medarbejdere og bruger mange ressourcer på at sikre det rette match mellem medarbejder og virksomhed. Dog har den øgede efterspørgsel på det danske arbejdsmarked medført en længere søgeperiode. Danware har i 2007 gennemført en gennemgribende personprofilanalyse af alle medarbejdere i Danware med henblik på at optimere udviklingen af den enkelte medarbejder og sikre fastholdelse af de enkelte medarbejdere. I sammenhæng hermed fokuseres der i øget omfang på medarbejderudviklingssamtaler som værktøj. Lederudviklingsprogrammet er videreført i Programmet har blandt andet til formål at identificere og fastlægge de væsentligste ledelsesværdier samt styrke ledelseskvaliteten. viden og kompetencer 15

16 Aktionærforhold Aktieinformation Aktiekapitalen i Danware bestod ultimo 2007 af aktier a 5 kr. og udgjorde kr. Aktiekapitalen er uændret i forhold til ultimo Danware-aktien er noteret på OMX Nordic Exchange Copenhagen under fondskoden DK og kortnavnet DANW. Danware-aktien indgår i SmallCap+ indekset. Ejerforhold Danware havde ultimo 2007 godt navnenoterede aktionærer, som tilsammen ejede omkring 94% af den samlede aktiekapital. Følgende aktionærer har over for Danware oplyst at eje mere end 5% af selskabets aktiekapital: Peter Nielsen Grøndahl Øverødvej 38, 2840 Holte (15,7%) Danware-aktien lå på kurs 73,0 ultimo 2007 mod 117,5 primo 2007 et fald på 39,0%. Til sammenligning faldt SmallCap+ indekset med 11%, og totalindekset på OMX Nordic Exchange Copenhagen steg med 5% i samme periode. Kursudviklingen i løbet af regnskabsåret medførte, at Danwares markedsværdi faldt fra 452 mio. kr. primo 2007 til 276 mio. kr. ultimo Der blev i 2007 omsat 0,8 mio. aktier over OMX Nordic Exchange Copenhagen svarende til ca. 20% af det samlede antal aktier ved regnskabsårets begyndelse. Året før blev der omsat godt 1,4 mio. aktier. Danware-aktien dækkes løbende af Gudme Raaschou, Carnegie Bank og Danske Bank. Consolidated Holdings A/S Fredheimvej 9, 2950 Vedbæk (15,0%) Lønmodtagernes Dyrtidsfond Vendersgade 28, 1363 København K. (11,9% pr. 26. august 2005) Pierre Robert A/S Lautrupvang 8, 2750 Ballerup (10,0%) Ole Bjørn Setnes, Øverødvej 72 B, 2840 Holte (8,1%) Søren Peter Andersen, Helsingevej 40, 2830 Virum (8,1%) PFA Pension, Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (5,0% pr. 1. februar 2002) Kursudvikling i 2007: Danware, Smallcap+, OMXC Danware SmallCap+ OMXC SKAGEN Fondene, SKAGEN AS Postbox 160, 4001 Stavanger, Norge (5,0% pr. 12. juni 2007) Danware ejede ved udgangen af (ultimo 2006: ) egne aktier svarende til 1,3% af aktiekapitalen Udbytte Udbytte vedtages af den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen indstiller, at der for 2007 ikke betales udbytte jan 07 apr 07 jul 07 okt 07 jan 08 Generalforsamling Selskabets ordinære generalforsamling afholdes den 30. april 2008 kl. 13 i Ingeniørforeningens Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. 16 a k t i o n æ r f o r h o l d

17 Investor Relations Det er Danwares ambition at sikre et højt og troværdigt informationsniveau. Selskabet tilstræber gennem en åben og aktiv kommunikation med investorer, analytikere, presse og øvrige interessegrupper at sikre aktiemarkedet det bedst mulige grundlag for prisfastsættelse af Danware-aktien. Kommunikationen med investorer finder sted via den løbende offentliggørelse af meddelelser, investorpræsentationer samt individuelle møder. Hjemmesiden er interessenternes primære informationskilde, og den opdateres løbende med ny og relevant information om Danwares resultater, aktiviteter og strategi. På hjemmesiden findes også en særskilt sektion til brug for generalforsamlingen i 2008, hvor der er mulighed for at se og downloade årsrapporten samt tilmelde sig generalforsamlingen. Endvidere forefindes vedtægterne og indkaldelsen på siden. Aktionærer, analytikere, investorer, børsmæglerselskaber samt andre interesserede, der har spørgsmål vedrørende Danware, bedes henvende sig til: Danware A/S Bregnerødvej Birkerød Kontaktperson: Finansdirektør Claus Finderup Grove Telefon: Finanskalender april 2008 Rapport for 1. kvartal april 2008 Ordinær generalforsamling 19. august 2008 Rapport for 2. kvartal november 2008 Rapport for 3. kvartal december 2008 Afslutning af regnskabsåret 2008 meddelelser i januar 2007 Finanskalender februar 2007 Lancering af NetOp Instruct 14. februar 2007 Stor ordre på NetOp Remote Control 13. marts 2007 Årsrapport marts 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 24. april 2007 Forløbet af ordinær generalforsamling den 24. april april 2007 Stor ordre på NetOp Remote Control og NetOp On Demand fra kunde i den svenske automobilindustri 22. maj 2007 Rapport for 1. kvartal maj 2007 Aftale med ny partner i Japan 1. juni 2007 Opgørelse af aktiekapital og stemmerettigheder 12. juni 2007 SKAGEN Fondene besidder 5,01% af den samlede aktiekapital i Danware A/S 31. juni 2007 Finansdirektør Lars Søndergaard fratræder sin stilling i Danware A/S 14. august 2007 Rapport for 2. kvartal september 2007 Ansættelse af ny finansdirektør 24. september 2007 Salgsdirektør Michael Graves fratræder 24. oktober 2007 Justering af forventninger til november 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 a k t i o n æ r f o r h o l d 17

18 Corporate governance Danwares ledelse lægger vægt på, at der udøves god virksomhedsledelse og hermed, at de overordnede ledelsesforhold er tilrettelagt hensigtsmæssigt. De overordnede principper for ledelsen af Danware skal sikre, at selskabet bedst muligt lever op til sine forpligtelser over for aktionærer, medarbejdere, myndigheder og øvrige interessenter samt, at den langsigtede værdiskabelse understøttes. OMX Nordic Exchange Copenhagen har fastlagt anbefalinger vedrørende god selskabsledelse, og Danware følger generelt disse. Aktionærer og andre interessenter Danwares ledelse ønsker og arbejder aktivt for at opretholde en god kommunikation og dialog med aktionærer og øvrige interessenter. Selskabet tilstræber en høj grad af åbenhed og effektiv formidling af information. Dialogen med og informationen til aktionærer og interessenter finder sted via udsendelse af kvartalsrapporter og øvrige meddelelser fra selskabet og via møder med investorer, analytikere og pressen. Kvartalsrapporter og andre meddelelser er tilgængelige på Danwares hjemmeside umiddelbart efter offentliggørelsen. Hjemmesiden indeholder desuden materiale, som anvendes i forbindelse med investorpræsentationer. Danwares bestyrelse drøfter med jævne mellemrum selskabets kapital- og aktiestruktur og vurderer, om denne er i overensstemmelse med selskabets og aktionærernes interesser. Danware har én aktieklasse, og selskabets vedtægter indeholder igen grænser for ejerskab og stemmeret. Det er bestyrelsens vurdering, at såvel aktie- som kapitalstruktur på nuværende tidspunkt er tilfredsstillende. Det er en del af Danwares strategi at foretage akkvisitioner, der kan supplere selskabets produktportefølje og styrke selskabets markedsposition, og derfor har Danware valgt at fastholde et likviditetsberedskab, der muliggør egenfinansiering af eventuelle akkvisitioner. Hvis der fremsættes et tilbud om overtagelse af selskabets aktier, vil bestyrelsen i overensstemmelse med lovgivningen forholde sig åbent hertil og formidle tilbudet til aktionærerne, ledsaget af bestyrelsens kommentarer. Generalforsamlingen er selskabets øverste besluttende myndighed, og bestyrelsen lægger vægt på, at aktionærerne får en grundig orientering om de forhold, der træffes beslutning om på generalforsamlingen. Alle aktionærer har ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen, hvis de jf. vedtægternes regler har løst adgangskort. På generalforsamlingen kan aktionærerne stille spørgsmål til bestyrelse og direktion og kan ligeledes inden for en angiven frist stille forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen varetager på aktionærernes vegne den overordnede ledelse af Danware og fastlægger selskabets mål og strategier og godkender de overordnede budgetter og handlingsplaner. Desuden fører bestyrelsen i bred forstand tilsyn med selskabet og kontrollerer, at det ledes på forsvarlig vis og i overensstemmelse med lovgivning og vedtægter. Rammerne for bestyrelsens arbejde er fastlagt i en forretningsorden, som gennemgås mindst én gang om året og tilrettes efter behov. Den seneste tilpasning er sket i Forretningsordenen indeholder blandt andet procedurer for direktionens rapportering, bestyrelsens arbejdsform samt en beskrivelse af bestyrelsesformandens opgaver og ansvarsområder. 18 corporate governance

19 Der holdes normalt mellem fem og ti bestyrelsesmøder om året, og bestyrelsen mødes derudover efter behov. I 2007 blev der afholdt seks bestyrelsesmøder. I forbindelse med to møder har et bestyrelsesmedlem været nødt til at melde forfald. Der er udarbejdet en fast plan for mødernes indhold. Der er ikke hidtil fundet behov for at etablere bestyrelsesudvalg. Bestyrelsen modtager løbende orientering om selskabets forhold herunder to faste månedlige rapporteringer, der blandt andet indeholder en opfølgning på udviklingen og styringen af de væsentligste aktiviteter. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen har syv medlemmer, hvoraf fire er valgt af generalforsamlingen og tre valgt af medarbejderne. De generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen, og der er ikke fastsat en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer, da bestyrelsesformanden løbende vurderer de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer, ligesom der cirka en gang årligt gennemføres en evaluering af bestyrelsen og de enkelte bestyrelsesmedlemmers arbejde. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers valgperiode er fastsat i overensstemmelse med Aktieselskabslovens regler og er pt. fire år. Oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer findes på side 38 i nærværende årsrapport. Halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vurderes som værende uafhængige. Disse to medlemmer er Ib Kunøe, der gennem Consolidated Holdings A/S ejer 25% af aktierne i Danware A/S, og Claus True Hougesen. De to øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer vurderes som ikke uafhængige. Peter Grøndahl er tidligere administrerende direktør i Danware, og advokat Henning Hansen, partner i Philip & Partnere Advokatfirma, er en af flere juridiske rådgivere for Danware. Det forretningsmæssige forhold mellem Philip & Partnere Advokatfirma og Danware er dog ikke af væsentlig betydning. Sammensætningen af bestyrelsen er sket med henblik på at sikre kontinuitet, repræsentation af de for Danware væsentligste kompetencer samt evne til at implementere Danwares strategi, der skal sikre fornyet vækst og en styrkelse af Danwares markedsposition. De generalforsamlingsvalgte medlemmer har en bred erfaring inden for generel virksomhedsledelse, informationsteknologi, afsætning til professionelle kunder samt internationale forhold. I forbindelse med indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer til valg på generalforsamlingen udsender bestyrelsen forud for generalforsamlingen en beskrivelse af de enkelte kandidaters baggrund, relevante kompetencer samt ledelseshverv eller krævende tillidsposter. Bestyrelsen begrunder ligeledes indstillingen i forhold til de kriterier, som bestyrelsen har fastlagt for rekrutteringen. corporate governance 19

20 Direktion Direktionen ansættes af bestyrelsen og er ansvarlig for den daglige ledelse af Danware, ligesom det er direktionens ansvar at udarbejde forslag til de overordnede mål, strategier og handlingsplaner samt budgetter og politikker for den operationelle styring af selskabet. Udover Danwares direktion, som p.t. består af én person, har selskabet en ledergruppe, der er ansvarlig for salg og markedsføring, udvikling og finans. Ledergruppens medlemmer har alle titel af direktør. Evaluering af bestyrelse og direktion Danware foretager jævnligt en selvevalueringsproces med henblik på at forbedre bestyrelsens og direktions arbejde og dermed styrke grundlaget for selskabets videre udvikling. Evalueringen foregår både skriftligt og mundtligt og omfatter blandt andet en vurdering af kvaliteten af rapporteringen fra direktion til bestyrelse, bestyrelsens og direktionens samarbejde og bestyrelsens kompetencer. Den seneste evaluering fandt sted i efteråret 2006, og den kommende evaluering planlægges gennemført i 2. kvartal Vederlag til bestyrelse og direktion Danware søger at sikre, at vederlaget til bestyrelse og direktion ligger på et konkurrencedygtigt og rimeligt niveau og er tilstrækkeligt til at sikre, at Danware kan tiltrække og fastholde kompetente personer. Medlemmerne af bestyrelsen modtager et fast årligt vederlag, og det samlede vederlag til bestyrelsen godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten. Vederlaget til bestyrelsen udgjorde i kr., heraf kr. til formanden. Bestyrelsen er ikke p.t. omfattet af andre incitamentsprogrammer eller bonusordninger. Aflønningen af direktionen, der p.t. består af den administrerende direktør, fastlægges af bestyrelsen. I 2007 bestod aflønningen af den administrerende direktør af en fast løn inklusive visse goder. Direktionens ansættelsesforhold, herunder aflønning og fratrædelsesvilkår, vurderes at være i overensstemmelse med sædvanlig standard for en stilling af denne karakter og medfører ikke særlige forpligtelser for selskabet. Den administrerende direktør er ikke omfattet af nogen aktieoptionsordning, men har som en del af sin løn en resultatafhængig incitamentsordning. Risikostyring Det er bestyrelsens opgave at kontrollere, at selskabet har en effektiv risikostyring, herunder at væsentlige risici knyttet til de forretningsmæssige aktiviteter og den fastlagte strategi identificeres, at der fastlægges en politik og rammer for selskabets risici, samt at der opbygges systemer til styring af risici. Politikkerne og rammerne for den operationelle og finansielle risikostyring vedtages af bestyrelsen, og rapportering vedrørende risici indgår i den løbende rapportering til bestyrelsen. For en nærmere beskrivelse af Danwares risikoforhold henvises til side 21 i årsrapporten. Revision Danwares eksterne revisor vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Forud for indstilling til valg på generalforsamlingen foretager bestyrelsen en kritisk vurdering af revisors uafhængighed og kompetence. Rammerne for revisorens arbejde herunder fastsættelse af honorering, revisions-relaterede arbejdsopgaver samt ikke-revisionsrelaterede arbejdsopgaver er beskrevet i et aftalebrev. I forbindelse med gennemgangen af årsrapporten gennemgås regnskabspraksis på de væsentligste områder, ligesom bestyrelsen og revisor drøfter revisorens observationer. Bestyrelsen vurderer mindst én gang årligt interne kontrolsystemer med henblik på at sikre, at disse er hensigtsmæssige og tilstrækkelige samt i overensstemmelse med god praksis på området. 20 corporate governance

Til aktionærerne 3. Hovedpunkter 4. Hoved- og nøgletal 5

Til aktionærerne 3. Hovedpunkter 4. Hoved- og nøgletal 5 ÅRSRAPPORT 2006 indhold danware kort fortalt Til aktionærerne 3 Hovedpunkter 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Viden og kompetencer 14 Aktionærforhold 16 Corporate governance 18 Risikoforhold

Læs mere

Global Reports LLC ÅRSRAPPORT 2006

Global Reports LLC ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 indhold danware kort fortalt Til aktionærerne 3 Hovedpunkter 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Viden og kompetencer 14 Aktionærforhold 16 Corporate governance 18 Risikoforhold

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2007

Rapport for 3. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 17-2007 20. november 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Udviklingen i omsætningen i 3. kvartal 2007 har været lavere end forventet mens omkostningerne ligger på niveau med det forventede.

Læs mere

Danware køber GenevaLogic i Schweiz og styrker markant sin position inden for Education

Danware køber GenevaLogic i Schweiz og styrker markant sin position inden for Education Selskabsmeddelelse nr. 13-2008 11. juni 2008 Danware køber GenevaLogic i Schweiz og styrker markant sin position inden for Education Danware har indgået aftale med GenevaLogic om køb af alle aktier i selskabet.

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for 3. og 1.-3. kvartal 2008

Delårsrapport for 3. og 1.-3. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse nr. 24 2008 18. november 2008 Delårsrapport for 3. og 1.3. kvartal 2008 Netop Solutions udvikler og markedsfører hovedsageligt softwareprodukter baseret på NetOp grundteknologien en

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2005

Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 14-2005 15. august 2005 Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2005 Danware klar til at udnytte vækstpotentialet Danware har i 1. halvår af 2005 haft fokus på produktudvikling og produktlancering

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni).

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni). Meddelelse # 65 27. august mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for (1. januar 30. juni). : Stor ordreindgang, men omsætningsnedgang i samt nedgang i resultatet før afskrivninger (EBITDA). Tabel 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december).

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december). Meddelelse#190 - s Communique (1. januar 31. december). Baggrunden for nærværende s Communique. Pr. 12. maj overtog MultiQ International AB ca. 59% af selskabets aktier og har efterfølgende øget andelen

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007)

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) Meddelelse nr. 5, 2007/08 23. januar 2008 Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) InterMail indgik i december 2007 aftale om køb af den svenske virksomhed StroedeRalton, en anerkendt

Læs mere

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010 esoft systems a/s Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 ESOFT SYSTEMS A/S 3. KVARTALSMEDDELELSE 2009/10 Omsætning på forventet niveau Godt kvartalsresultat

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Generalforsamling 26. januar 2017

Generalforsamling 26. januar 2017 Generalforsamling 26. januar 2017 Dirigent Bestyrelsen har udpeget Advokat Anker Laden-Andersen Advokatfirmaet HjulmandKaptain til dirigent Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere