Nordic Connect Service Level Aftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordic Connect Service Level Aftale"

Transkript

1 Nordic Connect Service Level Aftale Version 2.7 NYS-1048 / Version: 2.7 Side 1 af 20

2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION BEGREBER OG DEFINITIONER EKSEMPEL 4 3. SERVICENIVEAUER SERVICEPARAMETRE PROAKTIV OVERVÅGNING SERVICENIVEAU OVERSIGT SPITZBERGEN 7 4. BESTILLING OG LEVERING LEVERINGSTID LEVERINGSACCEPT LEVERINGSAFVIGELSE FORUDGÅENDE LEVERINGSKRAV FYSISK ADGANG TIL INSTALLATIONSSTEDET INSTALLATIONSGENER EKSPRES LEVERANCE STATUSOPLYSNINGER OG -RAPPORTERING INFORMATIONS- OG FEJLRAPPORTERING ESKALERING SAGSSTATUSRAPPORTERING TILGÆNGELIGHED BEREGNING HELPDESK OUTOFFICE HELPDESK SANKTIONER NYS-1048 / Version: 2.7 Side 2 af 20

3 1. Introduktion Dette dokument kan ændres. Telenor forbeholder sig ret til at ændre indholdet af dette dokument med det formål at lave yderligere udvikling, forbedringer og tilretninger der ikke forringer kvaliteten af tjenesten eller produkterne. Den kontraktlige bindende version af dette dokument er altid den seneste officielle udgave fra Telenor. Nordic Connect har forskellige serviceniveauer, som er udviklet med henblik på at opfyldende almene kundebehov på tværs af den nordiske region. Telenor er derved forberedt på at opfylde vores kunders efterspørgsel efter gode og fleksible netværkstjenester. Formålet med denne Service Level Aftale (SLA) er at definere Nordic Connect service forpligtelserne fra Telenor, samt de relevante tjenestebeskrivelser. Derudover er standardindstillinger og de grundlæggende serviceniveauer beskrevet her. Dokumentet angiver den korrekte brug af begreber og definitioner, og er derfor SLA aftalen mellem den individuelle kunde og Telenor på parametre som tilgængelighed, downtime, kontaktkanaler og fejlrettelse (reparationstid), i henhold til service level aftaler med kunder. Enhver lokal afvigelse er defineret, i parentes, i dokumentet med forkortelserne DK for Danmark, FI for Finland, NO for Norge og SE for Sverige. 2. Begreber og definitioner Tabel 2.1 viser definitionen på de begreber som indgår i Telenors serviceaftale. Alle tidspunkter, som nævnes i dokumentet, henviser til GMT+1. Begrebet tjenestebeskrivelse, i tabellen, henviser til det dokument, der definerer designet af produktet. Begreber TILGÆNGELIGHED SERVICETID FEJLANNONCERINGSTID STARTTID SVARTID REPARATIONSTID UDSÆTTELSESTID AFBRYDELSESTID DOWNTIME FREMKOMSTTID Definitioner Det minimum af tilgængelighed, en kunde kan forvente af en tjeneste, udtrykt i procent af et maksimum af tilgængelighed i henhold til tjenestebeskrivelsen. Tilgængeligheden måles over en periode på 1 måned. Det tidsrum i henhold til SLA, hvori Telenor leverer fejlhåndtering og service (se også: Fejlannonceringstid). Det tidsrum i henhold til SLA, hvori Telenor tager imod fejlannonceringer. Det maksimale tidsrum efter fejlannonceringen, indtil fejlhåndteringen påbegyndes i servicetiden. Den tid, der går, fra kundens første forsøg på at nå Telenor ud fra en metode beskrevet i SLA, og det tidspunkt, hvor Telenor svarer eller tilbyder service i fejlannonceringstidsrummet. Den max. tid, det tager inden for servicetiden (eksklusive udsættelsestid) at udbedre en fejl ved tjenesten, efter at der er afgivet meddelelse fra kunden, og indtil fejlen er udbedret. Det tidsrum inden for servicetiden, hvor reparationstid ikke medregnes, på grund af kundens forpligtelse til at sætte fejlanalyse og -håndtering i værk. Den samlede tid mellem kundens fejlmeddelelse og tidspunktet, hvor fejlen er rettet. Den akkumulerede tid i servicetiden, hvor fejl ved tjenesten er gældende (eksklusive udsættelsestid, servicevindue og tid til planlagt job). Den tid, det tager fra Telenor sender kvittering for modtaget fejl til kunden, indtil Telenor ankommer NYS-1048 / Version: 2.7 Side 3 af 20

4 Begreber SERVICE VINDUE PLANLAGT JOB FEJL VED TJENESTE FAKTISK FEJLTID KONTAKTMETODER MÅLEPUNKT KONTRAKTAFSLUTNING LEVERINGSSTART TJENESTEN LEVERET LEVERINGSBEKRÆFTELSE LEVERINGSTID LEVERINGSACCEPT LEVERINGSGODKENDELSESPERIODE ORDRE DAGE ÆNDRINGSHÅNDTERING Definitioner personligt på kundens lokation (i henhold til SLA). Det periodiske tidspunkt, defineret i SLA, som Telenor benytter til at vedligeholde sine tjenester uden at påvirke tilgængeligheden. Specifik tid uden for servicevinduet, som Telenor eller underleverandører kan bruge til at vedligeholde tjenesten uden at påvirke tilgængelighedsberegningen. Et Planlagt hastejob annonceres i WEBline og udføres inden for 24 timer, og tager under 60 minutter. Fejl ved tjenesten er defineret som alle afvigelser fra en fuldt funktionsdygtig tjeneste, og klassificeres i forskellige kategorier, hvoraf nogle har relation til tilgængeligheden. Det tidsrum, hvor tjenesten reelt ikke er tilgængelig for kunden. Kontaktmetoderne, iht. SLA, kunden skal benytte for service og support og hvilke metoder Telenor benytter til at kommunikere med kunden. Den tekniske undersøgelse, der er defineret i tjenestebeskrivelsen for tilgængelighedsberegningen Tidspunktet, hvor kunden og Telenor underskriver kontrakten om levering af tjenesten. Tidspunktet hvor Telenor har modtaget og accepteret en komplet ordre med alle nødvendige elementer og det korrekte indhold. Tidspunktet, hvor tjenesten er leveret og testet på kundens lokation. Kunden modtager en leveringsbekræftelse. Et dokument (via ), som redegør for, at tjenesten er afleveret. Tidsrummet fra Leveringsstart til Tjenesten er afleveret. En bekræftelse fra kunden på, at tjenesten er afleveret. Den periode (10 dage), som Telenor angiver, hvor kunden kan klage over leveringen. En ordre er en komplet specifikation af tjenester inklusiv parametre der er nødvendige for leverancen. Ordren skal være juridisk acceptabelt for både kunde og Telenor organisationer. Dage er defineret som arbejdsdage (mandag til fredag, med undtagelse af helligdage). Ænridngshåndtering refererer altid til en eksisterende Nordic Connect forbindelse der skal ændres eller udskiftes, og ændringsordrer skal altid inkludere en reference til en eksisterende Nordic Connect forbindelse (LU nummer) Tabel 1: Begreber og definitioner SLA 2.1 Eksempel Fejlhåndtering Følgende er et eksempel på, hvordan begreber og definitioner implementeres i et konkret fejltilfælde. Kunden opdager en fejl kl. 8:30, og den rapporteres senere til Telenor. Efter en kort svartid sender Telenor en troubleticket med et sagsnummer som bekræftelse på fejlmeldingen. I henhold til vores definition igangsætter Telenor straks fejlhåndteringsproceduren, og beregningen af downtime påbegyndes. I dette eksempel kommer Telenor, eftersom fejlen har fysiske årsager, ud på kundens NYS-1048 / Version: 2.7 Side 4 af 20

5 lokation efter en afbrydelsestid som et led i fejlhåndteringsproceduren. Når servicetiden slutter kl. 17:00, stopper fejlhåndteringsproceduren, og beregningen af downtimeen sættes midlertidigt i stå, og sættes først i gang igen, når næste servicetid er inde. Under fejlhåndteringen skal kunden selv genstarte en af sine egne routere, og dette behandles som udsættelsestid, og beregningen af fault announcement time service time extended service time service time actual fault time response time fault handling time interruption time fault handling time a fault is detected by the customer the customer contacts Telenor we answere we need to do something at the customers premises down time "suspense time" the customer need to do something in his own equipment we continue fault handling down time the fault is fixed report to the customer that the fault is planned job downtime sættes derfor midlertidigt i stå. Næste dag inden middag er fejlen udbedret, og den samlede downtime beregnes. Dette rapporteres også til kunden, og sagen lukkes. Senere samme dag udføres et kort og tidligere annonceret planlagt job, men dette har ingen indvirkning på beregningen af downtime. fixed the case is closed Figur 1: Begreber og definitioner i fejlhåndtering og servicesupport NYS-1048 / Version: 2.7 Side 5 af 20

6 3. Serviceniveauer Alle Nordic Connect-tjenester, som Telenor tilbyder og leverer, har et standardserviceniveau. Dette står beskrevet i tjenestebeskrivelsen. Alle udvidelser over standardniveauet behandles som tillægstjenester. I situationer hvor der efterspørges specielle aftaler skal der indgåes en separat aftale om dette baseret på Nordic Connect service mulighederne. I alle kombinationer af tjenester som er defineret i denne Service Level Aftale er det laveste serviceniveau gældende for den totale kombinerede løsning. For eksempel kan en tillægstjeneste til en forbindelse, ikke have en højere service level aftale end selve forbindelsen. Enhver afvigelse fra dette skal aftales og dokumenteres som specielle vilkår for aftalen. 3.1 Serviceparametre Hvert serviceniveau, som Telenor tilbyder, består af serviceparametrene: servicetid, reparations-tid og tilgængelighed som angivet i tabel 3.1. Bemærk at nogle af serviceaftalerne er forbundet med særlige tekniske krav til, hvordan tjenesten implementeres. Der er store forskelle i grænsefladerne for ansvar i de forskellige services i f.eks. Managed vs. Partner produkterne. 3.2 Proaktiv overvågning For SLA 4 SLA 6 er proaktiv overvågning inkluderet. Når forbindelsen til den kundeplaceret CE router mistes genereres en alarm til Telenors overvågningssystem. Indenfor kundes servicetid vil Telenor kontakte kunden for at oplyse om en mulig fejl på deres service. Hvis der efter en grundig fejlanalyse og konsultation med kunden, er tale om en reel fejl på servicen vil Telenor påbegynde fejlretningen i henhold til beskrivelsen af kundens SLA. Downtime beregnes fra det tidspunkt kunden og Telenor har afklaret at der er en reel fejl på servicen og indtil den er rettet. Hvis kunden oplever en fejl på servicen skal dette meddeles til Telenor med det samme uanset den proaktive overvågning. Telenor kontakter kundens kontaktperson i henhold til den aftale som er lavet med kunden. NYS-1048 / Version: 2.7 Side 6 af 20

7 3.3 Serviceniveau oversigt Service vindue for Nordic Connect er mandag kl Produkt/site type Tilgængelighed pr. måned Reparationstid Fysisk 2) Remote 3) Automatisk failover Service tid/sla niveau Man Fre 1) Alle dage Alle dage Managed Mobile 99,00 % < 12t < 12t n/a SLA 1 n/a n/a Managed Plus Partner Plus 99,50 % < 12t (NO: < 8t) < 4t n/a SLA 2 n/a n/a Managed Complete Partner Complete 99,60 % < 8h 4) (NO: < 5t) < 4t n/a SLA 4 n/a SLA 4.3 5) Backup 99,70 % < 8h (NO: < 5t) < 4t < 3 min SLA 4.7 SLA 4.8 5) SLA 4.9 5) Redundans 99,80 % < 8t < 4t < 3 min n/a SLA 5 SLA 5.3 5) Fuld redundans 99,99 % < 8t < 4t < 3 min n/a n/a SLA 6 1) Normale arbejdsdage. 2) Norge/Danmark: Reparationstiden indkluderer genopretning af sekundær forbindelsen. Sverige: Reparationstiden angiver tiden til at genetablere primær forbindelsen imens trafikken afvikles via den redundante / sekundære forbindelse. 3) Reparationstid Remote: Terminal baseret fejlretning der ikke omfatter hardwarefejl eller fejl i netværket 4) Sverige: 12 timers fysisk fejlretning på off-net ADSL forbindelser i Sverige (hverdage ) 5) Udvidet SLA niveau hvor muligt. Dækning og mulige access teknologier skal undersøges. Tabel 2: Serviceniveauoversigt Gyldigt på alle niveauer: Fejlannonceringstid Svartid 24 timer, alle dage < 20 sek. i 80 % (telefon) < 30 min. i 100 % (fax, ) Tabel 3: Fejlannoncering 3.4 Spitzbergen Fejlhåndtering på Spitzbergen kan muligvis introducere længere fejlretningstider pga. mangel på fysiske komponenter eller problemer med forsendelse. NYS-1048 / Version: 2.7 Side 7 af 20

8 4. Bestilling og levering De angivne leveringstider skal betragtes som bindende max. tider fra Telenor. Ved afgivelse af en ordre skal den ønskede leveringsdato angives. Ordrebekræftelsen skal sendes til kunden inden fem (5) arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor en komplet ordre modtages fra kunden. Eventuelle fejl eller manglende oplysninger i denne ordrebekræftelse meddeles inden fem (5) arbejdsdage. Dette gælder for forbindelser op til og med 2Mbit. For hastigheder over 2Mbit kontakt Telenor. Ordrebekræftelsen fra Telenor bekræfter, om muligt, den ønskede leveringsdato eller angiver en anden dato, hvis den ønskede leveringsdato ikke er mulig. Bekræftelse af leveringsdato skal sendes inden 15 dage. Leveringen vil altid ske indenfor normal arbejdstid (mandag til fredag imellem kl ). Alle krav om levering og implementering uden for dette tidsrum vil pådrage yderlige gebyrer. Sådanne krav skal oplyses ved bestillingen, og udføres kun hvis det er modtaget rettidigt og accepteret af Telenor. Ændringer af konfiguration, adgangslinie eller CPE kan medføre en downtime på mellem 30 minutter til 4 timer. Delivery time Acceptance period Contract done Start of delivery Service delivered Delivery acceptance Order acceptance Order confirmation - installation date - delivery date Installation date Delivery confirmation Figur 2: Visualisering af forskellige milepæle i ordre og levering 4.1 Leveringstid Nordic Connect Managed & Partner Leveringstype Beskrivelse Værdi 1) Ny adgang, Basic/Plus xdsl Norge: ADSL og VDSL SHDSL Ny adgang, Complete Leased line 2 Mbps 4) Ny adgang Managed Mobile 4) Ændring af konfiguration For alle andre accesstyper CE installeret af kunde CE installeret af Telenor Ændring af serviceparametre inden for den eksisterende tjeneste (ikke fysiske ændringer hos 30 dage Norge: 20 dage 25 dage 30 dage 50 dage 4 dage 10 dage 2) 3) 4) Danmark: 15 dage 5 dage NYS-1048 / Version: 2.7 Side 8 af 20

9 Nordic Connect Managed & Partner Leveringstype Beskrivelse Værdi 1) kunden) Ændring af båndbredde, terminal baseret Ændring af båndbredde, og/eller konfiguration Nyt CPE udstyr Ændring af båndbredde, og/eller konfiguration Ny access Konvertering af tjeneste Sletning af tillægsprodukt Ordrebekræftelse Service låsningsperiode Opsigelse Der kræves ingen fysisk ændring Ændringer af båndbredde og/eller tillægsprodukter, hvor eksisterende CE router ikke understøtter ændringen og må udskiftes med en anden model Ændringer af båndbredde og/eller tillægsprodukter, hvor en ny forbindelse er påkrævet eller ændringen leveres som en helt ny NC forbindelse Konvertering imellem Basic/Plus/Complete eller Partner/Managed Der kræves ingen fysisk ændring Ved ny acces med leveringsdato. Leveringstiden starter når ordren er bekræftet af Telenor. NetCentric Internet adgang Alle andre accessformer Perioden fra der modtages en skriftlig opsigelse løbende fra udgangen af måneden, efter at opsigelsen er modtaget. 5 dage 15 dage Som ny access Som ny access 5 dage 15 dage 6 måneder 6) 12 måneder 6) 1 måned 6) Tabel 4: Leveringstid for services af typen Managed og Partner. 1) Alle dage er arbejdsdage. Alle tidspunkter i "dage" er max. tider. 2) Leveringstiden kan afhænge af en fysisk udvidelse af adgangsnetværket, som kan overskride 50 dage. Tidspunktet for leveringsbekræftelsen vil også kunne blive overskredet. 3) Ved hastigheder over 2 Mbps kan leveringstiden afhænge af en fysisk udvidelse af adgangsnetværket, som kan overskride 50 dage. Tidspunktet for leveringsbekræftelsen vil også kunne blive overskredet. 4) For forbindelser i svensk zone 3, kan leveringstid afhænge af en fysisk udviddelse af nettet og 50 dage kan overskrides. Tid for bekræftet levering kan også overskrides. 5) En skriftlig bekræftelse fra VPN-ejeren skal følge ordren. 6) Kontrakten kan definere andre betingelser. Nordic Connect Security Services Leveringstype Beskrivelse Værdi Installation Firewall And Internet Services Internet Firewall NetCentric Firewall NetCentric Internet Access Redundant Firewall IPsec-Termination 20 dage 20 dage 15 dage 20 dage 15 dage NYS-1048 / Version: 2.7 Side 9 af 20

10 Nordic Connect Security Services Leveringstype Beskrivelse Værdi Installation 1) Remote Access Services Ændringer i firewall regelsættet Andre konfigurationsændringer Ændringer i båndbredde Virus Scan Web Web Filter OutOffice Standard OutOffice Internet OutOffice Signature Planlagte anmodninger Hasteændringer/kritiske ændringer Ændringer i NAT, DNS, Mail Relay etc. Internet Firewall, NetCentric Firewall, NetCentric Internet Access, Redundant Firewall, IPsec-Termination 15 dage 15 dage 15 dage 15 dage 15 dage 3 dage Omgående svar (maks. 2 timer) 3) 5 dage 5 dage Ændringer i kapacitet Virus Scan Web, Web Filter 5 dage Ordrebekræftelse Ny installation 10 dage Minimum kontraktpriode for tjeneste Terminering af tjeneste Internet Firewall NetCentric Firewall NetCentric Internet Access Redundant Firewall IPsec-Termination Virus Scan Web Web Filter OutOffice Standard, OutOffice Internet, OutOffice Signature Fra der modtages en skriftlig opsigelse, løbende fra udgangen af måneden, efter at opsigelsen er modtaget. 2) 12 måneder 12 måneder 6 måneder 12 måneder 12 måneder 6 måneder 6 måneder 6 måneder 1 måned 1) Installation betyder levering af webgrænsefladen OutOffice Agenda, som sætter kundens VPNadministrator i stand til at definere og aktivere OutOffice-brugere enkeltvis. 2) Kontrakten kan definere andre betingelser. 3) Kan ikke garanteres i Sverige og Danmark. Tabel 5: Leveringstid for sikkerhedstjenester. 4.2 Leveringsaccept Når routeren/switchen hos kunden er fysisk installeret, og Telenor har udført konfigurationen af tjenesten fra driftscenteret, betragtes tjenesten som leveret. Når konfigurationen er gennemført, starter målingen og rapporteringen af den tekniske kvalitet med det samme. Når driftscenteret har afsluttet initieringen af adgangen, påbegyndes tilgængelighedsrapporteringen i Service WEBportalen Webline. Kunden har fra det tidspunkt, hvor adgangen til porten annonceres, en aftalt godkendelsesperiode på 10 arbejdsdage til at teste tjenestens funktioner. Hvis der findes fejl i tjenesten leveret fra Telenor, som markant reducerer kundens mulighed for at teste netværket, kan parterne forhandle om en forlængelse af godkendelsesperioden. Hvis kunden ikke har registreret nogen alvorlige fejl inden udløbet af godkendelsesperioden, anses den leverede tjeneste at være i overensstemmelse med kontrakten. Hvis kunden opdager fejl i NYS-1048 / Version: 2.7 Side 10 af 20

11 godkendelsesperioden, skal kunden kontakte Telenor med det samme via Helpdesk eller til deres kontaktperson. Hvis fejlen indtræffer i godkendelsesperioden, krediteres kunden på den første faktura. 4.3 Leveringsafvigelse Når Telenor finder en afvigelse, fra det aftalte, i forbindelse med leveringen, skal Telenor meddele det til kundens kontaktperson på installationsstedet og til kundens koordinator. Når kunden opdager en afvigelse, fra det aftalte, i forbindelse med leveringen, skal kunden meddele det til den kontaktperson, som er nævnt i bekræftelsen. I projekter, hvor der er aftalt andet, følges de retningslinjer, der er aftalt for projektet. 4.4 Forudgående leveringskrav Telenor forventer, at kunden opfylder følgende krav til indledende installationsforberedelser: 1. Plads til nødvendigt udstyr Der skal skabes den nødvendige plads til Telenors udstyr i et rum, som ikke er mindre end 1 x 1 x 1 m. Det pågældende sted skal være et normalt kontormiljø med hensyn til temperatur, luftfugtighed og atmosfærisk støv/renlighed. Adgang til installationsrummet og udstyr bør være begrænset til autoriseret personel. Hvis der bruges radioadgang med antenne, skal kunden acceptere og give tilladelse til installation af udstyr, før installationen kan sættes i værk. 2. Elektricitet og separate kredsløb etc. Der skal være 220 V-kontakter med jordforbindelse inden for rækkevidde af udstyret. Elektricitetsforsyningen skal helst komme fra et separat kredsløb. Udstyret leveres ikke med UPS. 3. Elektrisk støj og spændingsspidser. Unormalt stærke elektriske forstyrrelser er ikke tilladt i den umiddelbare nærhed. Ansvaret for at undgå beskadigelse af udstyr som følge af spændingsspidser, f.eks. fra lyn, påhviler kunden. 4. Distributionsnetværk og kabelføring. Medmindre andet udtrykkelig er aftalt kan alle forbindelser mellem implementeret Telenorudstyr og linjer til andre enheder oprettes, uden at det kræver fast kabelføring. 5. Andre leverandører / entreprenører Hvis implementering af leveringen kræver hjælp fra andre leverandører, f.eks. de, der i forvejen har leveret udstyr til kunden, skal kunden sikre, at disse er disponible for Telenor uden forsinkelse. 6. Tilgængelighed på installationstidspunktet. Kontaktpersonen skal være tilgængelig (på mobiltelefon eller lignende) for Telenor på det aftalte installationstidspunkt og -sted. Kontaktpersonen skal have adgang til de lokaler, hvor installationen udføres, og skal have nøgler og / eller andet nødvendigt udstyr for at kunne få adgang til lokationen og installationsstedet. 7. Viden og oplysninger om levering. Kontaktpersonen på installationsstedet skal være i besiddelse af de oplysninger og have den viden, som Telenor skal bruge for at kunne udføre opgaven på en tilfredsstillende måde for begge parter. 4.5 Fysisk adgang til installationsstedet Telenor skal sikres fri adgang til kommunikation imod tjenestegrænsefladen. Telenor skal have autorisation til at udføre de nødvendige installationer og linjeinstallationer på og i alle bygninger på installationsadressen. 4.6 Installationsgener Der gives ingen kompensation for gener i forbindelse med installationen af access på kundens lokation. NYS-1048 / Version: 2.7 Side 11 af 20

12 4.7 Ekspres Leverance Ekspres leverance kan bestilles både for nye forbindelser, flytning af lokatoner og ændringer i allerede etablerede Nordic Connect forbindelser (f.eks. ændringer i accesstype eller båndbredde). Ekspres leverance er kun tilgængeligt fra Telenor i Norge for norske forbindelser. Telenor kan yde Ekspres Leverance med følgende Leveringstider for forskellige access teknologier, se tabel: Access teknologi Express leveringstid 7 dage 12 dage 22 dage ADSL Ja Nej Nej VDSL Ja Nej Nej SHDSL Ja Ja Nej Tabel 6: Ekspres leverance tider for xdsl access teknologier (arbejdsdage) Access teknologi Express leveringstid 8 dage 13 dage 23 dage Leased Lines =< 2Mbps Ja Ja Nej Leased Lines > 2Mbps Nej Ja Ja Tabel 7: Ekspres leverance tider for Leased Lines (arbejdsdage) Standard betingelserne for Leverance af Nordic Connect gælder også for Ekspres Leverance. I tillæg gælder følgende vilkår for Ekspres Leverance: - Telenor har ingen forpligtigelse til at gennemføre en Ekspres Leverance og kan derfor ikke give nogen garanti for at Ekspres Leverance er muligt på alle ønskede kundeadresser og for alle accessformer. Hver kundesag vurderes separat. - For en given hastighed er Ekspres Leverance kun muligt der hvor Telenor har dækning for den valgte hastighed og hvor Telenor har ressourcer til at gennemføre leverancen. - For redundante løsninger kan leverancedatoen være forskellige for primær og redundans forbindelsen. Bemærkning: Ekspresleverance er ikke mulig, hvis Telenor fysisk skal til at udvide sit netværk. Det kan f.eks. være hvis Telenor er nød til at nedgrave en ny fiberforbindelse til kundens lokation. Ekspresleverance af nye fiberkabler er ikke muligt. NYS-1048 / Version: 2.7 Side 12 af 20

13 5. Statusoplysninger og -rapportering 5.1 Informations- og fejlrapportering Telenor overvåger konstant alle sine tjenester for at finde produktions- og ydelsesfejl. Som et resultat heraf kan kunderne få adgang til en række forskellige former for informations- og fejlrapporter. Den metoder, der bruges, er tæt forbundet med det solgte produkt og det aftalte serviceniveau og dets tilsvarende kommunikationskanal. De forskellige status og informations rapporteringer er angivet i tabel 5.1. Service niveau NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 4 NIVEAU 4.3 NIVEAU 5 NIVEAU 5.3 NIVEAU 6 Kontaktmåder WEB WEB WEB/telefon NO: telefon/ DK: telefon/ WEB/telefon NO: telefon/ DK: telefon/ WEB/telefon/SMS NO: telefon/ DK: telefon/ WEB/telefon/SMS NO: telefon/ DK: telefon/ WEB/telefon/SMS NO: telefon/ DK: telefon/ Information Generelle driftsinformationer Generelle driftsinformationer Generelle driftsinformationer med bestemte fejlbeskrivelser. Generelle driftsinformationer med bestemte fejlbeskrivelser. Generelle driftsinformationer og bestemte fejlbeskrivelser med årsag og anslået reparations-tid. Generelle driftsinformationer og bestemte fejlbeskrivelser med årsag og anslået reparations-tid. Generelle driftsinformationer og bestemte fejlbeskrivelser med årsag og anslået reparations-tid. Hyppighed Hver fjerde time eller ved statusændringer det første af disse. 1) Hver fjerde time eller ved statusændringer det første af disse. 1) Hver fjerde time eller ved statusændringer det første af disse. 1) Hver fjerde time eller ved statusændringer det første af disse. 1) Hver anden time eller ved statusændringer det første af disse. 1) Hver anden time eller ved statusændringer det første af disse. 1) Hver anden time eller ved statusændringer det første af disse. 1) Tabel 8: Oversigt kontaktkanaler og informationstype. Annoncering af planlagt job WEB/ WEB/ ) Eller som aftalt med kunden. Når en fejl berører et stort antal kunder (over 20), prioriteres fejlhåndtering, og kunder kontaktes så hurtigt som muligt. I den situation gives opdatering af fejlrapporter på internettet første prioritet. NYS-1048 / Version: 2.7 Side 13 af 20

14 5.2 Eskalering Når service management ikke håndteres, som beskrevet i dette dokument eller i tjenestebeskrivelsen for det pågældende produkt, kan denne eskaleringsprocedure benyttes. Eskalering sker via Helpdesk. 1. Helpdesk, tekniker 2. Helpdesk, leder 3. Tjenestens tekniske leder 4. Tjenestens driftsleder 5. Tjenestens øverste ansvarlige 5.3 Sagsstatusrapportering Rapportering til kunder angående fejlsporing, -håndtering og -rapportering behandles på følgende måde: Sagsstatus rapporteres i henhold til tabel 5.1. Når kunden vil følge en bestemt sag, skal han eller hun bruge et unikt sagsnummer, som tildeles fejlen på tidspunktet for fejlannonceringen. En kunde med serviceaftaler på niveau 1, 2 eller 4 informeres om status for fejl, der er klassificerede som [Major faults] (større fejl), hver fjerde time. Rapporter om alle andre typer opdateres, så snart der forekommer statusændringer. Kunder med serviceaftaler på niveau 5, 6 eller derover informeres om status for fejl, der er klassificerede som [Major faults] (større fejl), hver anden time og får også telefonisk eller anden aftalt form for meddelelse. Rapporter om alle andre typer opdateres, så snart der forekommer en statusændring. NYS-1048 / Version: 2.7 Side 14 af 20

15 6. Tilgængelighed 6.1 Beregning Tilgængelighed måles fra leveringstidspunktet og beregnes månedligt. Alle tidspunkter i perioden inden leveringen behandles, som om tilgængeligheden var 100 procent. delivery accepted 100% availability measured availability Dec Jan Feb period 1 period 2 Figur 3: Beregning af tilgængeligheden den første måned Tilgængelighed er baseret på en måling af downtime, ifølge ovenstående definition i den periode, inklusiv den samlede tid, tjenesten tilbydes, eksklusive udsættelsestid, servicevinduer og planlagt arbejde. Beregningsformlen præsenteres nedenfor. AVAILABILITY = 1 - DOWNTIME MEASURINGPERIOD * 100 (%) Figur 4: Formel til beregning af tilgængelighed Downtime Downtime defineres som den samlede periode af servicetiden, hvor en fault in service er registreret og klassificeret som Major fault ifølge definitionen i tabel 6.1, med undtagelse af Suspense Time (udsættelsestid), Service window (servicevindue) og Planned job (planlagt job). Hvis kunden ikke kan kontaktes på den aftalte måde, eller hvis Telenors medarbejdere ikke kan få adgang til udstyr på kundens sted med henblik på fejlsporing eller fejlhåndtering, behandles den forløbne tid som udsættelsestid og vil ikke få indflydelse på beregningen af downtime. Hvis en Fault in service (fejl ved tjenesten) skyldes omstændigheder, som Telenor eller underleverandører til Telenor ikke har kontrol over, f.eks. strømsvigt på kundens sted, behandles den forløbne tid som udsættelsestid og influerer ikke på beregningen af downtime Målingsperiode Den periode, der bruges til beregning af tilgængeligheden, defineres som al tid i en periode på 30 dage, (24 timer gange 30 dage = 720 timer) bortset fra tiden til brugte servicevinduer og planlagte job Fejl ved tjenesten Fejl ved tjenesten klassificeres på to niveauer. Fejl, som på en hvilken som helst måde gør tjenesten ubrugbar, klassificeres som [Major fault] (større fejl) og initierer beregningen af downtime. Alle andre fejl behandles som [Minor fault] (mindre fejl), hvor tjenesten stadig kan benyttes, men med lavere kvalitet. NYS-1048 / Version: 2.7 Side 15 af 20

16 Nordic Connect Managed, Partner og Firewall-tjenester Klassifikation Fejloplevelse Beskrivelse Major fault (større fejl) Minor fault (mindre fejl) Kunden kan ikke bruge tjenesten. Tjenesten er blokeret, og svartiden overskrider IETF's retningslinjer (>10 s). Reduceret tjenestefunktionalitet eller - kapacitet, men tjenesten blokeres ikke. Det er ikke muligt at bruge tjenesten uden fejlsporing og -udbedring. Grænsen for accepteret pakketab og forsinkelse overskrides permanent i henhold til retningslinjerne for kvalitet, der er angivet i beskrivelsen af tjenesten. Alle eller de fleste af kundens brugere er omfattet. Grænsen for accepteret pakketab og forsinkelse overskrides i korte perioder i henhold til retningslinjerne for kvalitet, der er angivet i beskrivelsen af tjenesten. Irregular event (uregelmæssig hændelse) Kunden oplever ingen ændring i funktionaliteten. En hændelse, der ikke aktuelt har betydning for kunden, men som skal analyseres. Tabel 9: Klassificering af fejl for tjenester af typen Managed og Partner Nordic Connect OutOffice Klassifikation Fejloplevelse Beskrivelse Major fault (større fejl) Minor fault (mindre fejl) Tjenesten blokeres, eller mindre end 90 % af kundens OutOffice-brugere kan koble op til IP VPN (grænsen på 90 % gælder kun, hvis mere end én bruger berøres). Reduceret tjenestefunktionalitet eller - kapacitet, men tjenesten blokeres ikke. Mere end 90 % af kundens OutOfficebrugere kan bruge tjenesten, eller der er kun én bruger, som har problemer. Det er ikke muligt at bruge tjenesten uden fejlsporing og -udbedring. Det maksimale antal brugere, der kommer ud for problemer, overskrides permanent. Nogle OutOffice-brugere kan ikke koble op til IP VPN, men maksimumgrænsen for berørte brugere overskrides ikke. Maksimal fejludbedringstid for individuelle OutOfficebrugere er 24 timer (beregnet i servicetiden). Bemærk: Det forudsættes, at kunden, eller kundens brugere, ikke selv har forårsaget fejlsituationen som følge af ukorrekt konfiguration etc. Telenor kan kun påtage sig ansvaret for fejl i elementer, som er en del af OutOffice-løsningen. Tabel 10: Klassificering af fejl for OutOffice-tjenester Målepunkt Eftersom service tilgængelighedsberegningen er baseret på registreringen af troubleticket defineres der ikke noget specifikt målepunkt Fejlannoncering Det er muligt at fortage fejlannocering når som helst, når blot det gøres ud fra en kommunikationsmetode, der er aftalt og defineret i tjenestebeskrivelsen for produktet (eller evt. via en Telenor-underleverandør/partner). Denne mulighed er tilgængelig uden nogen krav til det aftalte serviceniveau. Telenor kvitterer for annonceringen med en fejlseddel/et sagsnummer, så snart der registreres en fejl. NYS-1048 / Version: 2.7 Side 16 af 20

17 6.1.6 Servicevindue Et servicevindue er et periodisk tilbagevendene tidspunkt (mandag 01:00-06:00), hvor Telenor har muligheden for at yde support på leverede tjenester uden at påvirke beregningerne af tilgængeligheden. Generelt informeres alle kunder om planlagte job på Internettet mindst 5 arbejdsdage, før den allokerede tid bringes i anvendelse, og i hvilket omfang tiden bruges. Kunden vælger kontaktmåden på via Webline. Telenor må kun bruge 15 timer pr. 90 dage til denne type servicesupport. Et ikke korrekt annonceret servicevindue behandles som downtime under tilgængelighedsberegningen Planlagt job Et planlagt job indbefatter alle former for servicesupport udført af Telenor eller dets underleverandører som berører kunder uden for servicevinduer. Kunder, som berøres, informeres mindst 5 arbejdsdage forud pr. . Planlagte job som ikke er annonceret korrekt behandles som downtime under tilgængelighedsberegningen. Der er en særlig type planlagt job, som benævnes "haster", som relaterer til en kort og mindre handling, som kunne berøre kunden på den ene eller anden måde. Det planlagte hastejob annonceres på webline og udføres inden 24 timer og med en max. driftsforstyrrelse på 60 minutter. 6.2 Helpdesk Formålet med Helpdesk Formålet med Helpdesk er at gøre det muligt for kunden at rette alle forespørgsler vedrørende tjenesten til ét samlet sted efter leveringen. Helpdesk er ansvarlig over for kunden med hensyn til udbedring af fejl og koordinering af aktiviteter, som er nødvendige for operative enheder i Telenor og eventuelle andre partnere. Derudover håndterer Kundeservice generelle forespørgsler og forespørgsler om fakturering Service parametre Åbningstider og telefonnumre Helpdesk er åben på hverdage døgnet rundt. Kundeservice er åben på arbejdsdage fra 08:00 til 17:00 (SE) og 08:00 til 16:00 (NO og DK). Helpdesk og Kundeservice kan kontaktes telefonisk (se tabellen nedenfor) eller via (se tabellen nedenfor). Formål Telefonnr. Norge Telefonnr. Sverige Fejlrapportering Telefonnr. Danmark Tast 1-1 Generelle forespørgsler Tabel 11: Kontaktoplysninger pr. telefon Svartid Mindst 80 % af alle indgående telefoniske forespørgsler besvares inden for tyve (20) sekunder. Formål . Norge . Sverige . Danmark Fejlrapportering m dk Generelle NYS-1048 / Version: 2.7 Side 17 af 20

18 Tabel 12: Kontaktoplysninger via Svartid 100 % af alle fejlrapporter om indgående s bliver besvaret inden for tredive (30) minutter. 6.3 OutOffice Helpdesk Formålet med OutOffice Helpdesk Formålet med OutOffice Helpdesk er at gøre det muligt for kunden at rette alle forespørgsler vedrørende tjenesten til ét samlet sted efter leveringen. OutOffice Helpdesk er ansvarlig over for kunden med hensyn til udbedring af fejl og koordinering af aktiviteter, som er nødvendige for operative enheder i Telenor og eventuelle andre partnere Service parametre Åbningstider og telefonnumre OutOffice Helpdesk er åben på arbejdsdage fra 8:00 til 22:00, lørdag og søndag 10:00 til 18:00 og kan kontaktes telefonisk (se tabellen nedenfor). Helpdesk er lukket på helligdage ifølge kalenderen. Opkald i Sverige og Danmark vedrørende brugersupport videresendes til den norske Helpdesk. Formål Rapportering af fejl ved OutOffice-løsninger Forespørgsler vedrørende OutOffice-fakturering Telefonnr. Telefonnr. Telefonnr. Norge Sverige Danmark Tast Brugersupport for Agenda Tast 1-1 Brugersupport for OutOffice Tabel 13: Telefoniske kontaktoplysninger for OutOffice Tast 1-1 Fejlmeddelelse fejlhåndtering Rapporterede fejl registreres i Telenors fejlhåndteringssystem, og kunden får et referencenummer. For at Telenor skal kunne meddele kunden, hvornår fejlen er udbedret, skal kunden angive en kontaktperson og kontaktmåde, når fejlen rapporters. Helpdesk er ansvarlig for at sikre, at den nødvendige svartid og fejludbedringstid, samt feedbacktid og hyppighed (som angivet for produktet eller aftalt med kunden på ad hoc-basis), overholdes. Helpdesk er også ansvarlig for at sikre, at fejl stiger gradvist i overensstemmelse med fastsatte deadlines. Helpdesk er endvidere ansvarlig for at holde kunden underrettet under fejludbedringsperioden, hvis den forventede eller angivne tid ikke kan overholdes. Sådan feedback gives inden udløbet af den angivne fejludbedringstid. Der gives feedback i den aftalte dækningsperiode. Helpdesk meddeler kunden, når fejlen er udbedret. NYS-1048 / Version: 2.7 Side 18 af 20

19 6.3.3 Måling Måling af svartiden, antal fejl og fejludbedringstider udføres af Telenors fejlregistreringssystem. Disse oplysninger bruges normalt udelukkende til intern kontrol og som grundlag for forbedringsprocesser. NYS-1048 / Version: 2.7 Side 19 af 20

20 7. Sanktioner Telenor forpligter sig til at levere funktionalitet som defineret i beskrivelsen af tjenesten. I denne servicegaranti indgår der økonomiske sanktioner for de udvidede serviceniveauer 4, 5 og 6, hvis den akkumulerede downtime overskrider tilgængelighedsværdier, fjernfejlhåndtering og fysisk fejlhåndtering som angivet i tabel 2. Kompensationen relateres til det månedlige gebyr, og kombinationer af fejl på en tjeneste kan ikke overstige 100 % af ét månedligt gebyr. Sanktioner SERVICE NIVEAU SANKTIONS NIVEAU AKKUMULERET DOWNTIME (TILGÆNGELIGHED) SANKTION NIVEAU 4 1) NIVEAU 4.7 2) fuldt 3) 4) NIVEAU 5 NIVEAU 6 fuldt funktionsdygtig tjeneste - sanktionsniveau 1 99,6% (~ 3 t) sanktionsniveau 2 98,9 (~ 8 t) < downtime < 99,6% (~3 t) (ingen sanktioner) < downtime < 98,9% (~ 8 t) 30 % af mdr. gebyr < downtime < 96,7% (~ 24 t) 60 % af mdr. gebyr sanktionsniveau 3 96,7% (~ 24 t) < downtime 100 % af mdr. gebyr fuldt funktionsdygtig tjeneste - sanktionsniveau 1 99,7% (~ 2 t) sanktionsniveau 2 98,9% (~ 8 t) < downtime < 99,7% (~ 2 t) (ingen sanktioner) < downtime < 98,9% (~ 8 t) 30 % af mdr. gebyr < downtime < 96,7% (~ 24 t) 60 % af mdr. gebyr sanktionsniveau 3 96,7% (~ 24 t) < downtime 100 % af mdr. gebyr funktionsdygtig < downtime tjeneste - < 99,8% (~ 1 t 30 m) (ingen sanktioner) sanktionsniveau 1 99,8% (~ 1 t 30 m) < down time < 99,8% (~ 8 t) 30 % af mdr. gebyr sanktionsniveau 2 99,8% (~ 8 t) < down time < 96,7% (~ 24 t) 60 % af mdr. gebyr sanktionsniveau 3 96,7% (~ 24 t) < downtime 100 % af mdr. gebyr fuldt funktionsdygtig tjeneste - < downtime < 99,99% (~ 5 min) (ingen straf) < down sanktionsniveau 1 99,99% (~ 5 min) time < 99,5% (~ 3 t 30 m) 30 % af mdr. gebyr sanktionsniveau 2 99,5% (~ 3 h 30 m) < down time < 98,3% (~ 12 h) 60 % af mdr. gebyr sanktionsniveau 3 98,3 % (~ 12 h) < downtime 100 % af mdr. gebyr 1) Gælder for SLA niveau 4 og 4.3 2) Gælder for SLA niveau 4.7, 4.8 og 4.9 3) Gælder for SLA niveau 5 og 5.3 4) For Internet og firewall tjenester gælder niveau 4 for sanktioner på SLA niveau 5. Tabel 14: Sanktioner for de forskellige SLA niveauer Hvis kunden mener, at han eller hun har krav på en godtgørelse, skal der indgives en skriftlig ansøgning om en godtgørelse til tjenesteudbyderen via den salgs- eller servicekontaktansvarlige. Kravet skal fremsættes senest tre måneder efter den måned, godtgørelsen søges for. Størrelsen af godtgørelsen udregnes mod og fratrækkes den ordinære faktura til kunden. NYS-1048 / Version: 2.7 Side 20 af 20

Internet Access Service Level Aftale

Internet Access Service Level Aftale Internet Access Service Level Aftale Version 2.0 NYS-1057 /2010.01.26 Version: 2.0 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. BEGREBER OG DEFINITIONER... 3 2.1 EKSEMPEL 4 3. SERVICENIVEAUER...

Læs mere

SIP Trunk Service Level Aftale

SIP Trunk Service Level Aftale SIP Trunk Service Level Aftale Version 2.0 Side 1 af 14 Version: 2.1 NYS-247 /2013.11.15 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. BEGREBER OG DEFINITIONER... 3 2.1 EKSEMPEL 4 3. SERVICENIVEAUER... 5

Læs mere

Version 2.0 Gældende fra Januar 2017

Version 2.0 Gældende fra Januar 2017 Bilag 4 - Service Level Agreement (SLA) Generelt Nedenfor beskrives generelle forhold omkring den SLA som ipvision lever op til i givne scenarier beskrevet i dokumentet nedenfor. Den version som var gældende

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

Erhverv. Service Level Agreement

Erhverv. Service Level Agreement Erhverv Service Level Agreement tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland 1. GENERELT 1.1. Nærværende Service Level Agreement (herefter kaldet SLA ) er en integreret del af den aftale

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Service Level Agreement / Serviceaftale

Service Level Agreement / Serviceaftale Level Agreement / aftale Support For at kunne yde service og support på et højt niveau, har I P Group døgnovervågning på sit udstyr. Dette er 24 timer i døgnet, 365 dage om året. I P Group har teknikere

Læs mere

Produktspecifikationer DSL forbindelse Version 2.2

Produktspecifikationer DSL forbindelse Version 2.2 Side 1 af 5 1. INTRODUKTION TIL DSL FORBINDELSE... 3 2. SPECIFIKATION... 3 2.1. LØSNINGSMULIGHEDER... 3 2.1.1. Enkeltforbindelse... 3 2.1.2. Failover forbindelse... 4 2.2. TILLÆGSYDELSER... 4 3. FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser

Business Data A/S. Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Business Data A/S Service Level Agreement for Business Datas levering af cloud-løsninger og andre it-ydelser Version 3.0.1 (senest redigeret 20. november 2014) Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner...

Læs mere

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

Produktspecifikationer Anti DDOS Version 1.2. Anti DDOS. Side 1 af 8

Produktspecifikationer Anti DDOS Version 1.2. Anti DDOS. Side 1 af 8 Anti DDOS Side 1 af 8 1. INTRODUKTION TIL ANTI DDOS... 3 2. SPECIFIKATION... 3 2.1. LØSNINGSMULIGHEDER... 3 2.1.1. Anti DDOS Remote Control... 4 2.1.2. Anti DDOS Resistant... 4 2.1.3. Anti DDOS Resilient...

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Bilag 3 til aftale om Driftsplatform mellem på den ene side ServicePoint A/S CVR-nr. 26 61 64 09 Åbogade 15 DK-8200 Århus N. ( Leverandøren ) og på den anden side Kunden CVR-nr.

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_VULA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Serviceudbyder: Lægemiddelstyrelsen Version: 0.2 Version Dato Ændringer 0.1 07.03.2011 Eksternt udkast til kommentarer 0.2 01.08.2011 Præciseringer af enkelte

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 gældende pr. 1. marts 2015. 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 INDLEDNING... 1 3 KVALITET... 2 4 LEVERINGSPRÆCISION... 3 5 LEVERINGSTID...

Læs mere

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING Cookieinformationsløsningen opsættes af Sitemorse Danmark til kunden. Service og sikkerhed Oppetid Sitemorse hoster løsningen samt relaterede komponenter og indhold

Læs mere

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr.

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr. Serviceaftale Serviceaftale vedr. digitale løsninger mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1. Indledning

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 4: Service Level Agreement (SLA) Bilag 4: Service Level Agreement (SLA) Dette bilag: Udgør bilag 4 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg Fastnet Erstatter følgende bilag: Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) hørende

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

SLA (Service Level Agreement)

SLA (Service Level Agreement) Side 1 af 5 SLA (Service Level Agreement) Gældende fra 2014-10-14. Generelt SLA'en (Service Level Agreement) beskriver reguleringen af erstatning ved forstyrrelser og fejl i Stays tjenesteydelser. Forstyrrelser

Læs mere

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement Comendo Remote Backup Service Level Agreement Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Service Level Agreement... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Comendo Remote Backup ansvar og forpligtelser... 3

Læs mere

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Version 3.20 Sidste revision: Ejer: Michel Papaiconomou Forfatter: Malcolm Gooding Revideret af: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic,

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Bilag 4 Service Level Agreement

Bilag 4 Service Level Agreement 6. marts 2012 Bilag 4 Service Level Agreement Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. KVALITET... 3 3.1 KABEL-TV NETTETS OPPETID... 4 3.2 CMTS OPPETID... 4 3.3

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Aftalevilkår er gældende fra januar 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 Dokumentversion: Dato: Oprettet af: Ændret af: Seneste ændring: 1.1

Læs mere

Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces

Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces Shared fiber acces er under udvikling, og der kan forekomme ændringer i produktbeskrivelsen indtil End-To-End-testen er gennemført i løbet af september.

Læs mere

telenor Priser og vilkår Priser Mobilt Bredbånd Grundpriser Mobilt Bredbånd 40 Mobilt Bredbånd 239 Mobilt Bredbånd 119* Mobilt Bredbånd 159

telenor Priser og vilkår Priser Mobilt Bredbånd Grundpriser Mobilt Bredbånd 40 Mobilt Bredbånd 239 Mobilt Bredbånd 119* Mobilt Bredbånd 159 Priser Grundpriser Oprettelse Dag 299 239 159 119* 79 40 Hovedabonnement m/binding 0,00 79,20 199,20 199,20 199,20 199,20 79,20 Hovedabonnement u/binding - 559,20 559,20 559,20 559,20-559,20 Tillægsabonnement

Læs mere

Produktspecifikationer Managed WiFi Version 2.3. Managed WiFi. Side 1 af 7

Produktspecifikationer Managed WiFi Version 2.3. Managed WiFi. Side 1 af 7 Managed WiFi Side 1 af 7 1. INTRODUKTION TIL MANAGED WIFI... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. SPECIFIKATIONER... 3 2.2. LØSNINGSMULIGHEDER... 4 2.2.1. Internet Pro med en router... 4 2.2.2. Internet Pro

Læs mere

Bilag 7: Service Level Agreement

Bilag 7: Service Level Agreement Bilag 7: Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...2 2 GENERELT OM TEKNISK PERFORMANCE...2 2.1 ACCESNET OPPETID... 4 2.2 DSLAM OPPETID... 6 2.3 MULTIKANAL... 7 2.3.1 Kvalitetsparametre

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Vedr. CalcuEasy, kalkulation, opskrift, lager mellem CalcuEasy ApS Rygårdsvej 7, 5874 Hesselager CVR-nr.: 36494514 (herefter betegnet Leverandøren ) og KUNDENAVN ADRESSE ADRESSE

Læs mere

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. BILAG 8 SERVICEMÅL BILAG 8: Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med bilag 8

Læs mere

A/S SCANNET Service Level Agreement

A/S SCANNET Service Level Agreement A/S SCANNET Service Level Agreement Outsourcing, server og webhosting INDHOLD 1. GENERELT...1 1.1 STANDARDER & DEFINITIONER...1 2. DRIFTSVINDUE & OPPETID...2 2.1 SERVICEVINDUE...2 2.2 EKSTRAORDINÆR SERVICE...2

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af E-rekrutteringssystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål 3 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Svartider 3 6.3.1 Krav til svartider 3 6.3.2 Måling af

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

Service Level Agreement (DK)

Service Level Agreement (DK) Service Level Agreement (DK) HighJump Software BRONZE SLA - Aftalenummer bedes oplyst ved kontakt til vores ServiceDesk Forfatter JFA Versionnr. 1.3 Dato 08-04-2014 Indhold Definitioner... 3 Introduktionstekst...

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt Effektiv service med HP Returnering/HP Afhentning og returnering til HP inkl. telefonisk support og reparation i Servicecenter.

Læs mere

Pair Bonding 27/ Ver 4.0

Pair Bonding 27/ Ver 4.0 1 Pair Bonding 27/9-2016 Ver 4.0 Pair Bonding baggrund for TDCs implementering af Pair Bonding. Baggrund: Pair Bonding er en effektiv måde at udvide dækningen med bredbånd, især til Slutbrugere, der ikke

Læs mere

Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser

Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Omfang... 1 3 Transmissionskapacitet... 1 3.1 Transmissionskapacitet 2Mbit/s... 1 3.2 Transmissionskapacitet > 2Mbit/s...

Læs mere

Servicedeklaration. Virk.dk. Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen. --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting

Servicedeklaration. Virk.dk. Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen. --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting Servicedeklaration Virk.dk Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting Indhold Indhold 1 1. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 2 2. Kort beskrivelse af

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som leverandøren har til kunden i forbindelse med en købsaftale, forudsat der specifikt er henvist til den korrekte versionering

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af løn- og personalesystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål... 3 6.1 Indledning... 3 6.2 Systemets normale driftstid... 3 6.3 Svartider... 3 6.3.1 Krav til svartider...

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6 Kontraktbilag 8 SERVICEAFTALE vedrørende support og service til hardware til præhospitale køretøjer (ambulancer, akutlægebiler m.v.) til ]Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Syddanmark] ]

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå_fiber_v_141016-2141016 Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Ethernet BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_EBSA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber 1 Indhold 1 INDHOLD...1 2 INDLEDNING...1 3 KVALITET...2 4 LEVERINGSPRÆCISION...3 5 LEVERINGSTID...4 6 FEJLRETNINGSTID...5 7 KOMPENSATION...6

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_VULA_v_std_220115 Side 1 af 8 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC s levering

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CYJobAPI mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR- nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1.

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 1 - Definitioner

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 1 - Definitioner EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 1 - Definitioner INDHOLD 1. FORMÅL MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. DEFINITIONER... 3 2.1 Alle-til-alle netværksinfrastruktur... 3 2.2 Arbejdsdag... 3 2.3 Baby Giant Frames...

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 05 - Prøver og dokumentation Bilag 5 - Prøver og dokumentation Side 1 af 6 Indhold 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. OVERTAGELSESPRØVE... 3 2.1 Krav til Overtagelsesprøven...

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for FRI+ Business. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. FRI+ Business Binding Abonnements -afgift Inkluderede kald

Læs mere

Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus

Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus Tillægsvilkår for Redundans Mobil og Redundans Mobil Plus November 2016 1. Tillægsaftalen For aftale om Redundans Mobil eller Redundans Mobil Plus gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage

Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage November 2012 Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage November 2012 1. Serviceaftalen For aftaler mellem

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement For DanDomain server og infrastrukturservices Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner... 3 3. Teknisk support... 4 4. Hotline... 4 5. Ændringsanmodninger... 4 6. Vedligeholdelse

Læs mere

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt En driftssikker og hurtig ombytningsservice og et økonomisk og praktisk alternativ til onsite reparation. HP tilbyder hurtig ombytning

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement - SLA

Bilag 4: Service Level Agreement - SLA Bilag 4: Service Level Agreement - SLA Indholdsfortegnelse: 1. OMFANG OG VILKÅR... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. LEVERINGSTID... 2 3.1 GENNEMSNITLIG LEVERINGSTID...2 3.2 LEVERINGSTID...2 3.3 ORDREBEKRÆFTELSER...3

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net 3. marts 2012 Rammeaftale nr. Aftale nr. Produkttillæg IP Transmission kabel-tv Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester mellem og YouSee A/S YouSee A/S Teglholmsgade 1

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 6 - Servicemål 2 Indholdsfortegnelse 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Reaktionstider 3 6.3.1 Kategorisering af overskridelse

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. YoungCRM mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1.

Læs mere

Produktspecifikationer Hosted Firewall Version 2.5

Produktspecifikationer Hosted Firewall Version 2.5 Side 1 af 7 1. INTRODUKTION TIL HOSTED FIREWALL... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 3. FIREWALL MODELLER... 4 3.1. LILLE FIREWALL... 4 3.2. MELLEM FIREWALL... 5 3.3. STOR FIREWALL... 5 4. KONFIGURATIONER FOR

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER

BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER BILAG 9 SERVICEMÅL OG BODSBESTEMMELSER VEJLEDNING Tilbudsgiver skal udfylde de med gråt markerede punkter. INDHOLD 1. Indledning 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Servicemål 1 2.1.1 Økonomisystem 1 2.1.2 Lønsystem

Læs mere

Tilbud til : På Fullrate Erhverv Bredbånd Bruttolønsordning

Tilbud til : På Fullrate Erhverv Bredbånd Bruttolønsordning Tilbud til : På Fullrate Erhverv Bredbånd Bruttolønsordning Kære Martin, Tak for en behagelig og positiv telefonsamtale. Som aftalt i telefonen er hermed et tilbud på en Fullrate Erhverv Bruttolønsordning

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 5 Servicemål 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Vejledning til Datakommunikationsaftalen

Vejledning til Datakommunikationsaftalen Side 1 af 11 Vejledning til Datakommunikationsaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Produktspecifikationer BaaS Version 1.8. Backup as a Service. Side 1 af 7

Produktspecifikationer BaaS Version 1.8. Backup as a Service. Side 1 af 7 Backup as a Service Side 1 af 7 1 INTRODUKTION TIL BACKUP AS A SERVICE... 3 1.1. BACKUP SERVICE (BAAS)... 3 1.2. LEVERANCEN... 3 1.2.1. Aktiviteter... 3 1.2.2. Forudsætninger for etablering... 3 1.3. KLARMELDINGSDATO...

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet 6. marts 2012 Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 4 3.1 FREMFØRING AF SLUTKUNDENS DATATRAFIK...

Læs mere

2. Serviceelementer og definitioner

2. Serviceelementer og definitioner Tillægsvilkår for TDC Serviceaftaler Privat (udvidet fejlretningsservice) Januar 2009 1. Serviceaftalen For aftaler mellem TDC og privatkunder eller mindre erhvervskunder om udvidet fejlretningsservice

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5 Side 1 af 11 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 4 2.1. LØSNINGEN... 4 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. BLADE-SERVERNE... 5 2.4. NETVÆRK... 5 2.5. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.6. VCENTER...

Læs mere

Priser og vilkår. telenor. Priser. Mobil Data. Mobildata og fax Mobilfax Mobildata Basis Mobildata Plus Mobildata Virksomhed (for flere brugere)

Priser og vilkår. telenor. Priser. Mobil Data. Mobildata og fax Mobilfax Mobildata Basis Mobildata Plus Mobildata Virksomhed (for flere brugere) Priser Mobildata og fax Mobilfax Mobildata Basis Mobildata Plus Mobildata Virksomhed (for flere brugere) Oprettelse Hovedabonnement 79,20 79,20 79,20*** 79,20 Tillægsabonnement 39,60 0,00 0,00 0,00 Abonnement

Læs mere

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform.

Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 5 - Prøver og dokumentation

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 5 - Prøver og dokumentation EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 5 - Prøver og dokumentation INDHOLD 1. FORMÅLET MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. OVERTAGELSESPRØVE... 3 2.1 Krav til Overtagelsesprøven... 3 2.2 Gennemførelse af Overtagelsesprøven...

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere