Posthornet. Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Posthornet. Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening"

Transkript

1 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 0 1 F E B R U A R Da Anker vristede 39 gidsler ud af Saddam Husseins jerngreb Fremtidens forretning i 2008 Ny ferielejlighed i Lissabon Sommertræf i 2008 Referater fra pensionistudflugter Nordisk samarbejde

2 INDHOLD 7 Post Danmark: Fremtidens forretning i Ordinær generalforsamling i PL 14 Med veterantog ud i det blå 16 Internationalt berømt svensk litterat på ruten 17 Seniorklubben P&T Horsens års jubilæumsfest på Skuldelev Kro 19 Efterlysning 20 Efterårsturen Ud i det blå 22 Feriehus tilbydes på Bornholm 24 Nyt fra klubberne 31 Nordisk samarbejde Forsikringsforeningens nyeste lejlighed er beliggende i en af Europas mest charmerende storbyer Lissabon. Lejligheden er beliggende i en hel ny bydel opført i August Irak har invaderet Kuwait. Saddam Hussein tog flere hundrede mennesker som gidsler - heriblandt 39 danskere. I Danmark trådte fhv. statsminister Anker Jørgensen i karakter. 12 Postpensionisternes Landsforening afholder sommerens træf i uge 26 og 30 på Rørvig Centret med rig mulighed for afslapning, socialt samvær samt at opleve en anderledes hverdag. Posthornet MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING Nr. 1 Februar årgang Redaktion og ekspedition: Postpensionisternes Landsforening Brovadvej 51, Erritsø 7000 Fredericia Telefon Telefax Redaktion: Jørgen Ebbesen (ansv.) Bent Christensen, redaktør I redaktionen endvidere Per Lund Simonsen. Udkommer 6 gange om året i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Udgivet i eksemplarer. Indlæg til næste nummer må være redaktionen i hænde senest den 3. marts ISSN nr Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Miljøcertificeret efter ISO og arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS Bestyrelsen: Formand: Jørgen Ebbesen, Telefon Mobil Næstformand: Jacob Christiansen, tlf Kasserer: Bent Aunsbjerg, tlf Sekretær: Per Lund Simonsen, tlf K. A. Pedersen, tlf Svend Svendsen, tlf Solveig Elbek, tlf Suppleant: Palle Husum Frederiksen, tlf Forsidefoto: Bendt Bissberger

3 LEDER Blød start på OK 08 Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har som første led i overenskomstforhandlingerne indgået en delaftale med finansministeren, der omfatter en række mere bløde områder som fokus på sygefravær og kompetenceudvikling mv. Forhandlingerne om løn og pension venter forude, og sjældent har optakten været så forkludret som denne gang. Det skyldes ikke mindst politikernes indblanding. Det store politiske flertal insisterer normalt på at overlade lønaftaler til arbejdsmarkedets parter. Det fungerer glimrende. Men før valget i november sidste år fandt de store partier det belejligt uden tvivl i et opportunistisk forsøg på at kapre stemmer at love store grupper af offentligt ansatte klækkelige lønforhøjelser. Den klemme har finansministeren delvis hjulpet politikerne ud af ved at love en lille procent mere i årlige lønstigninger. Kunstgrebet bestod i at hente nogle efterreguleringspenge frem og bruge dem i begyndelsen af overenskomstperioden. Det bliver de offentligt ansatte og pensionisterne ikke rigere af. Der er næppe tvivl om, at det bliver svært at nå et tilfredsstillende resultat, for efter at valget er overstået, lyder den obligate klagesang om overophedning af økonomien mv., hvis lønløfterne indfries. Det klinger hult, når man har været vidne til de eksorbitante lønstigninger for direktører og bestyrelsesmedlemmer i store danske virksomheder. De offentligt ansatte har ikke udtrykt ønske om de skattelettelser, som regeringen har gennemført, men derimod mere i løn. Det er et i høj grad rimeligt og velbegrundet krav. Det samme er pensionisternes hovedkrav om en parallel udvikling mellem løn og pension på det offentlige område. Overenskomstforhandlingerne er startet med en mere blød delaftale. Forhandlingerne om løn og pension bliver ikke lette, men de kompliceres yderligere, hvis politikerne intervenerer. 3

4 Af Per Lund Simonsen 39 gid Da Anker vristede ud af Sa August Irak har, i det der er kaldt den 2. Golfkrig, invaderet Kuwait efter længere tids uenighed om olierettighederne i grænseområderne. Det irakiske angreb blev fordømt af FN, der indledte en handelsembargo mod landet. USA påbegyndte opbygningen af en enorm FN-styrke i Golfen og Saudi Arabien, det såkaldte Ørkenskjold. Iraks diktator, Saddam Hussein, svarede igen med gidselstagning af flere hundrede mennesker af forskellig nationalitet - heriblandt 39 danskere. I Danmark trådte fhv. statsminister Anker Jørgensen i karakter. 4 Saddam Hussein havde begået den svinestreg at anbringe udenlandske folk, der arbejdede i Irak ikke for regimet vel at mærke - på bestemte hoteller som bombeskjold. Eksempelvis et hotel, som lå i udkanten af ørkenen, og som ingen turde flygte fra, fortæller Anker. I Danmark bølgede diskussionen frem og tilbage, om man skulle overholde en vedtaget, fælles FN-plan om at banke Irak på plads eller bøje af og redde nogle menneskeliv. For faren var reel nok. Den 16. januar 1991 indledte USA og dets allierede operation Ørkenstorm med massive luftbombardementer af Bagdad. Udlandet var ikke så tøvende. Fremtrædende politikere som bl.a. Tead Heath i England, Willy Brandt i Tyskland, David Long i Australien og Kurt Waldheim i Østrig tog til Bagdad og handlede sig til gidselfrigivelser. Tidligere statsminister og fhv. flygtningehøjkommissær Poul Hartling blev foreslået som udsending fra Danmark, men han forlangte at få beskyttelse fra FN. Det kunne han ikke få. Det var så i den periode, at gidslerne begyndte at ringe til mig, fortæller Anker. De ringede 5 gange i alt. Jeg husker det helt tydeligt. De første 4 gange undslog jeg mig: Jeg er kun en forhenværende statsminister, jeg har ingen forudsætninger, jeg er kun en menig borger nu, og hvad jeg ellers kunne finde på. De 39 gidsler havde valgt en læge han er nu hospitalsoverlæge som tillidsmand, og det var ham, som ringede alle 5 gange. Den femte gang siger han helt følelsesladet: - Vi bliver syge af at høre om de diskussioner, der foregår i danske aviser om, hvem der skal tage herned. Vi er helt enige, det skal være dig. Og så siger han til slut næsten bønfaldende: Kommer du ikke Anker? Jo, jeg kommer, svarer jeg. Og jeg kan næsten endnu høre ham råbe: - Kommer du Anker, hvornår kommer du? Du må have nogen med Jeg var egentlig indstillet på at rejse alene. Det går ikke Anker, sagde Svend Auken, du må have nogen med, og det var jo, når alt kommer til alt, fornuftigt nok. Min rejseledsager blev Ralf Pittelkow (nu politisk kommentator ved Jyllands Posten og gift med velfærdsminister Karen Jespersen. Red.), der dengang var international sekretær i Socialdemokratiet. Jeg kendte ham ikke, men han var en udmærket mand og blev en god støtte for mig. Gidselrejsen startede i begyndelsen af november 1990, og første stop blev Jordans hovedstad Amman, hvor Anker søgte kontakt med landets ledelse. Det var for at skaffe mig viden om forholdene. Jeg fik kontakt til kronprinsen, der også var landets udenrigsminister. Han var en fin fyr, og vi aftalte en mødedag, hvor jeg blev kørt ud på hans slot i en kæmpestor bil, med blink og alt det dyre, smiler Anker. Der var vagt på, en soldat i en fin, fin læderfrakke, og

5 sler ddam Husseins jerngreb med gevær på den ene skulder og sabel på den anden ret så dramatisk. Det var hans opgave at skænke kaffe og lægge papirer frem, 38 stykker i alt. Det var kronprinsens gode råd, men jeg måtte ikke tage akterne med og måtte derfor nøjes med at notere lidt på et stykke papir. Møde med Saddam Hussein og forhandlinger i Bagdad Efter at have ventet i 5 dage i Amman fik Anker indrejsetilladelse til Irak, og efter et par dage fik han foretræde for Saddam Hussein. Men det var ikke med ham, jeg forhandlede om at få gidslerne frigivet, siger Anker. Jeg talte med Saddam Hussein i 1½ time, som han brugte til at beklage sig over og rette beskyldninger mod Margareth Thatcher, Mitterand, USA og Vestens ledere i det hele taget. Dem måtte jeg så prøve at forsvare. Det var lidt af en diplomatisk øvelse, for jeg skulle jo ikke skade min egen sag. Hussein tillod ikke, at Ralf Pittelkow deltog i mødet. Det var Pittelkow vist lidt ked af, men han ydede mig fin assistance, når der skulle skrives oplæg på engelsk som udgangspunkt for mine samtaler og forhandlinger mv. Det ordnede vi på hotellet med papir og blyant. Forhandlingerne om at få gidslerne fri, førte jeg med formanden for Parlamentet. Nu havde Irak jo ikke demokrati i den forstand, men de havde en forsamling, der mødtes en gang om året i 3 dage og ordnede landets anliggender. Forhandlingerne var lidt komplicerede. Modparten var ikke helt nem at gennemskue, men han havde nok også sine hensyn at tage- ikke mindst til Hussein - og beskeden var helt klar, jeg måtte ikke have nogen med til drøftelserne. I første omgang fik Anker tilsagn om at få 16 gidsler med sig hjem, og han blev kørt tilbage til sit hotel i et stort dollargrin. Da jeg er kommet i seng, 5

6 Da Anker vristede 39 gidsler... 6 ligger jeg og spekulerer lidt over tingene og kommer til det resultat, at jeg må prøve at få flere gidsler frigivet. Efter en opringning indvilger min forhandlingspartner i at møde mig igen sammen aften. Han sender igen et stort, flot dollargrin, men pointerer under telefonsamtalen, at han ikke kan strække sig til mere end 16. Da jeg ankommer, har han smidt militærjakken, og vi har en lang diskussion, hvor jeg argumenterer for vigtigheden af, at alle gidslerne kommer hjem. Og for at gøre en lang historie kort, så endte det med, at han sagde: - Du kan ikke få dem alle sammen med hjem lige nu, men lad os se, om vi kan finde en ordning for de resterende. Inden jul, siger jeg, og så skulle han lige have forklaret, hvad jul er for noget. Men det endte altså med et tilsagn om, at alle gidsler kunne komme hjem, men han ville ikke sige hvornår, og om det var en, to eller tre ad gangen. Jeg tror gerne, han ville finde en løsning, som ikke af Saddam Hussein blev opfattet, som om han havde givet køb. Jeg måtte ikke fortælle nogen om aftalen, men da jeg sagde, at jeg var glad for den og spurgte, om jeg kunne få den skriftligt, sprang han i luften, det var en mand med temperament: -Nu må du holde op, så holder vi os til de 16. Jeg måtte så acceptere, at jeg ikke kunne få noget skriftligt. Jeg skulle passe på ikke at irritere ham, Det var et fantastisk puslespil at få de andre hjem, der skulle skaffes pladser i fly mv. Men han var god nok, han holdt ord. Gidslerne hjemme igen Den 16. november rejste Anker hjem med 16 af de 39 gidsler til en lufthavn i Kastrup, der var fyldt til bristepunktet med nysgerrige og pårørende, både til dem, der var med hjem, og dem, der var tilbage. Jeg blev bombarderet med spørgsmål, men måtte være konsekvent og holde mit løfte om overhovedet ikke at sige noget om de tilbageblevne gidslers udsigter. Det var lidt ubehageligt, når det var mødre, koner og kæreste, der spurgte, men måtte holde på, at jeg ikke kunne sige noget. Og det gjorde jeg heller ikke. Formanden for Iraks Parlament holdt også sit løfte. De tilbageblevne gidsler undtagen én- kom hjem inden jul. Den sidste blev anklaget for et eller andet, som han ikke var skyldig i, og han blev frigivet på et senere tidspunkt. Aftale med lufthavnen De 22 gidsler kom hjem to og to ad gangen, og jeg blev af en af lufthavnsdirektørerne adviseret telefonisk hver gang, så jeg i lufthavnen kunne modtage de hjemvendte gidsler, fortæller Anker. Epilog Anker Jørgensens mission fik ikke i første omgang opbakning fra alle sider. Dilemmaet var, om man skulle indlade sig på forhandlinger med slynglen i Bagdad, når der var vedtaget en resolution i FN om blokade mod Irak. Udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen udsendte en pressemeddelelse, hvor han på det alvorligste advarede Anker mod at tage til Bagdad og på dagen, da Anker tog af sted, direkte sagde til ham, at han ikke fik nogen velsignelse fra regeringen med i bagagen. Anker og med ham flere andre, forhenværende statsmænd heriblandt Willy Brandt lod humanitære hensyn få førsteprioritet og reddede med deres aktion utvivlsomt flere hundrede menneskeliv. Fra størsteparten af den danske befolkning bølgede sympatien mod den i forvejen populære Anker. Da den, der skriver disse linjer, udtrykker sin beundring for hans indsats, er svaret typisk for en mand, der ikke lider af indbildskhed eller forloren beskedenhed: Jeg var da glad for, at det lykkedes at få alle gidsler hjem. Højere svinger hædersmanden Anker sig ikke op over et kunststykke, der nok ville få mange andre til at blive stor i slaget. Redaktøren: Første del af interviewet med Anker Jørgensen blev bragt i Posthornet nr. 5/2007.

7 P O S T D A N M A R K Fremtidens Forretning i 2008 Ved direktør Palle Juliussen Post Danmark har i det nye år taget et stort og vigtigt skridt mod iværksættelse af den samlede plan for Fremtidens Forretning. Vi skal herigennem vise, at Post Danmark både er i stand til at løse en stor samfundsopgave, tilbyde vore kunder attraktive tilbud, udføre opgaven effektivt og være en attraktiv arbejdsplads. Blandt det nye er introduktionen af Erhvervsbreve (Cbrevet), som supplerer vores kendte Breve og Økonomibreve. Erhvervsbreve er målrettet kunder, der sender store mængder af ensartede breve. Post Danmark har for disse ikke tidskritiske breve fire dages befordringstid. Denne nyskabelse giver mulighed for en ny distributionsmodel, hvor ruterne er opdelt i X- og Y-stykker. Den tidskritiske post, breve og dagblade, omdeles fra dag til dag, mens ikke-tidskritisk post omdeles over to dage. En meget væsentlig følge af den nye distributionsmodel er, at den sikrer en mere jævn fordeling af arbejdsmængden over ugen, og den betyder, at omdelerne opnår en mere forudsigelig arbejdsdag. Gennem nye aftaler mellem Post Danmark og 3F er der nu sikret sluttid på arbejdsdagen for omdelerne, og Post Danmark har mulighed for at trække på tilkaldevikarer til støtte for at dække uforudsete behov. Disse nyskabelser og en række ændringer gør, at Post Danmark står godt rustet til det kommende år både når det gælder kundernes forventninger på et marked med stigende konkurrence, og når det gælder medarbejdernes forventninger. En mere forudsigelig arbejdsdag vil også bidrage til bedre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på et presset arbejdsmarked. Post Danmark har i 2007 haft et godt samarbejde med Postpensionisternes Landsforening, hvor der har været lejlighed til at drøfte såvel aktive medarbejderes som tidligere medarbejderes forhold i relation til Post Danmark. Det er et samarbejde, som vi ser frem til at fortsætte. 7

8 Ordinær generalforsamling i Postpensionisternes Landsforening PL afvikler sin ordinær generalforsamling i Dronning Margrethe Hallen i Fredericia torsdag den 3. april Her vil det blive mulighed for at høre PL s politik og målsætning, stille spørgsmål og få svar, opleve en god stemning og møde gamle kolleger fra nær og fjern. Dørene bliver åbnet kl , hvor der mulighed for socialt samvær. Selve generalforsamlingen påbegyndes kl Der bydes på et let traktement kl , og generalforsamlingen forventes afsluttet kl Hvis man kører flere i samme bil, bliver transporten ikke så dyr, og der er fine muligheder for parkering. Kommer man med tog, er der sørget for transport fra banegården til Dronning Margrethe Hallen kl og retur til banegården kl Dagsordenen for generalforsamlingen er: 1. Velkomst 2. Valg af stemmeudvalg og dirigent 3. Beretning 4. Regnskab / Budget 5. Fastsættelse af kontorhold og honorar 6. Indkomne forslag 7. Valg i henhold til vedtægternes paragraf 8 a) Formand b) 3 bestyrelsesmedlemmer c) 1 bestyrelsessuppleant d) 1 revisor e) 1 revisorsuppleant 8. Eventuelt Ønsker man at deltage i generalforsamlingen, skal tilmelding ske til landsforeningens kontor på telefon eller via tilmelding på hjemmesiden

9 Hvorfor være medlem af Postpensionisternes Landsforening (PL)? Det er der mange gode grunde til, og det vil føre for vidt at komme ind på dem alle. Men ét ligger fast: Landsforeningen skaffer resultaterne - ikke alene for de ca postpensionister, men for alle landets statspensionister. PL har gennem medlemskab af Statspensionisternes Centralforening og OAO (tidligere Statsansattes Kartel) stor indflydelse på overenskomstforhandlingerne, der bl.a. regulerer statspensionen. Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 havde PL udarbejdet et gennemarbejdet og skudsikkert materiale, der dokumenterede, at pensionen var sakket bagud. Beregningerne var af en sådan validitet, at det efter forhandlingerne med finansministeren betød en regulering af pensionen for landets ca statspensionister på plus 1 pct. udover de generelle lønstigninger. Forud for overenskomstforhandlinger i 2008 har PL fremlagt sine overenskomstkrav, der er accepteret af de forhandlingsberettigede organisationer, og som derfor videreføres. Medlemmer af Landsforeningen modtager foreningens medlemsblad Posthornet, der udkommer 6 gange årligt, Statspensionisten også med 6 årlige udgivelser, Post Danmarks personaleblad NyhedsPosten samt Seniorernes Blad, der udgives af Pensionisternes Samvirke. PL afvikler hvert år en række kurser og aktiviteter, herunder højskoleophold, med kulturelle indslag som museumsbesøg mv. samt spændende foredragsholdere. 54 lokale klubber er tilknyttet Landsforeningen. De er også med til at fremme samhørigheden blandt postpensionisterne. PL har et glimrende og frugtbart samarbejder med Post Danmarks øverste ledelse, der værdsætter Landsforeningens arbejde, og på forskellig vis støtter Landsforeningen. Postpensionisternes Landsforening er i det hele taget en unik organisation, der som medlemmer optager alle - uanset charge under deres aktive tjeneste - som med pension eller efterløn forlader Post Danmark, TDC eller BG Bank. Også ægtefæller/samlevere og medarbejdere i aktiv tjeneste optages som medlemmer. Gennem de opnåede resultater, lever Landsforeningen til fulde op til sit formål: At arbejde for opnåelse af de bedst mulige pensionsvilkår for dens medlemmer og deres efterladte. 9

10 POST FERIEHUSE Ny ferielejlighed i Lissab Forsikringsforeningens nyeste lejlighed er beliggende i en af Europas mest charmerende storbyer Lissabon. Lejlighedens adresse er Rua das Musas, Lote C 4º Dto., Lisboa (Parque das Nacóes). Lejligheden er beliggende i en hel ny bydel som blev opført i forbindelse med verdensudstillingen Expo 98, ca. 10 km fra centrum og det gamle og charmerende Lissabon. Lejligheden på ca. 150 m 2 ligger på 4. sal, der er adgang med elevator, desuden er der i kælderen afsat ikke mindre end 3 parkeringspladser til lejligheden i kælderen niveau 0 (nul). Der er en fantastisk udsigt til en nyanlagt marina fra stuen igennem det store glasparti, hvor der også er udgang til den dejlige og store terrasse, der er yderligere en terrasse på lejlighedens modsatte side, samt en lille solplads med udgang fra værelserne. I den store stue med sofamøbler, lænestole samt spisebordet er der også TV-fladskærm og radio med CD. Der er en snoet trappe fra stuen op til den øverste terrasse, hvor man er helt ugeneret med udvendigt spabad. I køkkenet findes opvaskemaskine, køle/fryseskab 4 gasblus og separat ovn, microovn, vaskemaskine og tørretumbler. Lejligheden indeholder 2 badeværelser. Det største badeværelse er der adgang til fra det største soveværelse og det indeholder badekar, separat bruseniece samt toilet. Det andet badeværelse er der adgang til fra gangen indeholder Bruseniece og toilet. Ferielejligheden er indrettet med 3 soveværelser, 2 af soveværelserne med 2 bokssenge i hver og det 3. soveværelse med 2 køjesenge. I alt 8 sovepladser. Fra soveværelserne er der udgang til en altan med cafemøbler. Fra Lufthavnen til lejligheden er der ca. 10 km, det kan anbefales at tage en taxi, som for små 100 kr. finder lejligheden. Der kører lufthavns bus, Aerobus, mellem lufthavnen og centrum ca. hvert tyvende min. Endvidere er der et velfungerende offentligt transportsystem med både metro, sporvogne og busser. Rent gastronomisk bærer 10

11 on Lissabon præg af den tætte tilknytning til havet. Fisk og skaldyr bruges ofte sammen med både okse- og svinekød i de lokale retter. I byens gamle kvarterer findes mange små lokale restauranter med typiske portugisiske retter og vine til en særdeles rimelig pris. Lige neden for vores lejlighed findes der mange små og hyggelige restauranter ud mod marinaen. En lille gåtur på 1 km, så er man fremme ved hovedbanegården Orinte, som er et trafikalt knudepunkt, hvor fjerntog mødes med metro, busser, taxi og biler i et fleretagers, nedgravet anlæg, der er bygget sammen med et kæmpe indkøbscenter og et stort parkeringsanlæg. Og så er klimaet Europas mildeste. Temperaturen kommer selv i årets koldeste tid aldrig under 10 grader og fra sidst i februar til begyndelsen af december kan man bevæge sig omkring i solen i skjorteærmer. Faktabox: Sovepladser i alt 8 Heraf 4 i køjesenge 3 soveværelser 2 badeværelser brus/karbad Køleskab med fryser Opvaskemaskine Vaskemaskine og tørretrumler Microovn TV radio med CD Barnestol og weekendseng Paraplyklapvogn Udvendigt Spa, øverste terrasse 3 parkeringspladser tilhører lejligheden i garagen CPR-nummer Navn Adresse Postnr. og by Telefon Organisation: Jeg er: Dato Underskrift PL POSTPENSIONISTERNES L A N D S F O R E N I N G Indmeldelsesblanket Skaf et medlem til Postpensionisternes Landsforening Hvis I som medlemmer af Postpensionisternes Landsforening kommer i forbindelse med folk, der kunne tænkes at ville være medlem af foreningen, kan I give dem en kopi af ovenstående indmeldelsesblanket. Kontingentet er for tiden DPF/3F Post HK/Post & Kommunikation Andet Efterlønner/pensionist Ægtefælle/samlever Fortsat ansat ved Post Danmark 53,54 kr. pr. måned. For medlemmer af HK/Post & Kommunikation er kontingentet 23,54. Efter udfyldelsen sendes blanketten til: Postpensionisternes Landsforening Brovadvej 51, Erritsø 7000 Fredericia 11

12 Sommertræf 2008 Postpensionisternes Landsforening afholder sommerens træf i uge 26 og 30 på Rørvig Centret. Som i de tidligere år vil der også på årets to træf blive rig lejlighed til afslapning, social samvær samt tid til at opleve en anderledes hverdag, og alt dette til en pris af kun kr ,00 pr. deltager. 12 På programmet i begge uger er der en halvdagsudflugt, hvor vi besøger Andelslandsbyen Nyvang, der er et historisk oplevelsescenter beliggende i naturskønne omgivelser 5 km fra Holbæk. Landsbyen dækker perioden 1870 til De år andelsbevægelsen var på sit højeste. Vi får en guidet tur rundt i området. I landsbyen finder vi blandt meget andet en kopi af et Brevsamlingssted fra ca En heldagsudflugt, hvor vi besøger ARKEN, Museum for Moderne Kunst, der er beliggende 20 kilometer syd for København. Søren Robert Lund er arkitekten bag det markante SOMMERTRÆF 2008 Uge 26 (23. juni-27. juni) Uge 30 (21. juli-25. juli) CPR.-nr. Navn Adresse Postnr./By Tlf.nr. Ægtefælles/samlevers deltagelse Ja Nej CPR.-nr. Navn Er ægtefælle/samlever medlem skal CPR.-nr. opgives. byggeri, som rejser sig ved vandkanten i Køge Bugt. ARKEN åbnede i januar måned for første gang dørene op for en permanent udstilling af ARKENS samlinger. Arken indsamler dansk, nordisk og international kunst. Indsamlingen retter sig mod samtidskunst, dvs. kunstværker fra perioden efter Vi vil få en omvisning. Filosoffen John Engelbrecht kommer først på ugen og giver et Mentalt kurbad med humor som åndens solskin. Sidst på ugen kommer fhv. sognepræst, nu kunstner, Poul Christensen og fortæller om Livsbilleder fortalt med humor og ironi I uge 26 kommer musikeren Peter Abrahamsen med akkompagnement af bassist og underholder. I uge 30 kommer troubadouren Søren Krogh (sang/ guitar) og underholder, han ta-

13 PL Postpensionisternes Landsforenings ordinære generalforsamling 2008 Postpensionisternes Landsforening indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 3. april 2008 kl i Dronning Margrethe Hallen, 7000 Fredericia. Dørene åbnes kl , og generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl ger sin pianist Martin Jønsson med. Programmet kan også ses på vores hjemmeside I prisen er alle måltider samt alle aktiviteter inkluderet under hele træffet. Tilmelding til et af de to Sommertræf kan ske ved at udfylde nedenstående tilmeldingsblanket og indsende den til Postpensionisternes Landsforening, Brovadvej 51, Erritsø, 7000 Fredericia. Tilmeldingsblanketten skal være Postpensionisternes Landsforening i hænde senest mandag den 3. marts 2008 med morgenposten. Deltagerantallet er begrænset til 30 på hvert af de to træf. Ved overtallighed foretages der elektronisk lodtrækning. Der vil i løbet af marts måned blive udsendt information til alle ansøgere, uanset om man er optaget eller ej. Der vil blive arrangeret bustransport mellem Fredericia Banegård og Dronning Margrethe Hallen. Afgang Fredericia Banegård kl og fra Dronning Margrethe Hallen kl Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Velkomst 2. Valg af stemmeudvalg og dirigent 3. Beretning 4. Regnskab/Budget 5. Fastsættelse af kontorhold og honorar 6. Indkomne forslag 7. Valg i henhold til vedtægternes paragraf 8 8. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1. marts Alle medlemmer af Postpensionisternes Landsforening har ret til at deltage i generalforsamlingen. Medlemskort forevises ved indgangen. Foreningen vil være vært ved et let traktement. Tilmelding til generalforsamlingen skal ske til Postpensionisternes Landsforening, Brovadvej 51, Erritsø, 7000 Fredericia, eller på telefon , senest den 17. marts

14 KØBENHAVNS POST SENIORER Med veterantog ud i 272 mennesker fylder faktisk en del. Især når de står under uret, og specielt når det er på Københavns Hovedbanegård. Og hvorfor stod de så der? Det var, fordi Københavns Post Seniorer (KPS) havde arrangeret en tur med museumstog til Rostock via Gedser og retur. Det er et smukt syn, når de velholdte gamle togvogne, iført et diesellokomotiv i hver ende, ruller ind til perronen. Der var gang i de digitale kameraer. Folk entrede vognene, og denne signatur entrede også en vogn, det viste sig at være restaurationsvognen. Hvor uheldig kan man være? For øvrigt var de flinke togentusiaster i fuld sving med at opstille et helt regiment af fadbamser m.m. Og så var Postekspressen ellers klar til afgang. Når sådan et tog pisker af sted tværs over fædrelandet, så slingrer det en del, og når man skal transportere sine drikkevarer tilbage til kupeen og sine rejsekammerater, vil man uvilkårligt spilde på gulvet, og det indebærer, at personalet, når toget er i remisen igen, skal rengøre vognen, så for ikke at gøre ondt værre, valgte signaturen her at blive i behørig afstand af vandingsanlægget. Hvordan andre deltagere har hygget sig på turen, må andre fortælle, men efter besøget i baren at dømme, har snakken vist gået livligt. På færgen var en hel restaurant reserveret til KPS, og når man havde fundet sig en plads, blev der serveret en varm middag med øl eller vin til, alt efter behag. Til arrangementet var der bestilt en musiker, som kunne mistænkes for at være en smule tørstig, idet sådan ca. hvert 4 nummer var denne hersens: Vi skåler med 14

15 det blå vore venner, og alle vi kender, og dem, som vi ikke kender, dem skåler vi med! Og det gjorde vi så. Efter maden var der mulighed for en svingom, for dem der havde lyst til det, shopping for dem, der havde lyst til det, og da arrangørerne som sædvane havde sørget for godt vejr, kunne man på soldækket nyde en næsten spejlblank Østersø, hvis man havde lyst til det. Tilbage i Gedser kunne vi konstatere, at toget holdt, hvor vi havde efterladt det, men det var jo nok, fordi vi havde taget personalet med på færgen. Så gik det ellers hu-hej hjemad lige indtil Glumsø, tror jeg nok, eller også var det et andet sted. Vi blev i hvert fald kostet ind på et sidespor. Hvad der var galt, ved jeg ikke, men er der noget, som kan løbe hurtigt, så er det rygterne. Måske skulle Post Danmark ansætte nogle flere rygter. Nå, men der var ikke grænser for, hvad der var galt. Personalet fik dog udbedret skavankerne, og så var det ellers fuld galop til København, hvor vi så ankom i god stand ca. en lille time forsinket. Men da ingen af os var tjenestegørende næste dag, var skaden ikke så stor, og vi blev alle en oplevelse rigere. Sådan nogle arrangementer er jo ikke gratis, vil sikkert mange sige, nej det er de ikke. For at deltage skal man af med lidt gangbar mønt og tid. Det kan godt være, det kniber lidt med mønten, men tid har vi masser af. Som Jacob Christiansen siger, så har vi sekunder til rådighed i døgnet, så det er bare med at komme i gang. Se, det var så en lille fortælling om, hvad man også kan blive udsat for, hvis man deltager aktivt i en af de mange seniorklubber, hvor mange brave mennesker gør et kæmpe arbejde. Flemming Rasmussen Mørkhøj 15

16 Internationalt berømt sven litterat på ruten 16 Per Olov Enquist, f. 1934, voksede op hos sin mor i en isoleret norrlandsk landsby, men blev en kosmopolitisk intellektuel, bosat i Stockholm, Paris, Berlin og Los Angeles. I årene boede og virkede han i København. Per Olov Enquist er en af Skandinaviens store forfattere, internationalt kendt både som dramatiker og som prosaist. Forfatterskabet er mangfoldigt og byder fra debut en i 1961 bl.a. på journalistik, dokumentarisme, skuespil, filmmanuskripter og kriminalromaner. Han er meget populær også i Danmark. Fra de senere år vil mange læsere nok især huske hans roman Livlægens besøg om den tyske læge Struense, der blev livlæge og fortrolig for den sindssyge konge Christian VII, og hvis kærlighedsforhold til kongens unge dronning Caroline Mathilde blev skæbnesvangert. Per Olov Enquist modtog Nordisk Råd Litteraturpris for Legionærerne i Aage Dam er formand for Veteranklubben ved Nørrebro Postkontor. I sidste halvdel af forrige århundrede udkom på Postkontoret et månedsblad Postanden, hvor han var medredaktør. På mit distrikt 2A boede den svenske forfatter Per Olov Enquist sammen med Lone Bastholm, skuespilchef på Det Kongelige Teater, fortæller Aage Dam. En dag i 1986 spurgte jeg Enquist, om han ville skrive en lille klumme til Postanden. Han mente ikke, at han havde tid, men næste dag på ombæringen gav han mig et A4 ark med en lille historie, hastigt nedskrevet på hans gamle Olivetti skrivemaskine. Glad tog jeg imod historien, der selvfølgelig blev optrykt i næste nummer af Postanden, selv om den var på svensk. Lone Bastholm og Per Olov Enquist er for længst gået hver til sit, og han er tilbage i Sverige igen. Per Olov Enquists charmerende fabel kan læses hosstående. Kattorna och posten Vi har två kattor. Den ena heter Fia, en skygg, egendomligt tillgiven jävel som alltid ligger 1,5 meters avstånd och betraktar oss med kärlek men som inte vill bli smekt en halväkta russian blue, främre delen äkta, bakre delen råtta. Denn skygga kärlek, på 1,5 meters avstånd, dock omöjlig att vidröra, påminner en smula om de ryska(?) ubåtarna i Stockholms skärgård. Den andra heter August, en röd hankatt, glad och tillgiven som en svensk, är också en svensk bondkatt, jag fick honom från min dotter. Döpt efter August Strindberg, dock, ty- värr, kastrerad, nödvändigt men gamle August där uppe skulle inte ha tyckt om det.

17 sk Kattorna rör sig fritt mellan lägenheten och trädgården. Dock måste man då öppna dörrar, eftersom de ännu inte, trots påtagliga tecken på begåvning, åtminstone den svenska bondkatten, inte riktigt lärt sig hantera nyckel. Det är där den danska posten kommer in. Den danska posten uppenbarar sig oftast i form av en gigantisk postman med vitt skägg; han går genom trädgården på Sortedamm Dosseringen 25 med spanande blick, observerar ofta de två röda och svarta kattorna, visslar lugnande till dem; de samlar sig då vid hans fot, han öppnar dörren, de promenerar in tillsammans med homom efter att ha tillbringat ett par stillsamma timmar i trädgården med att jaga och, i bästa fall, döda några av dessa otaliga små gråsparvar som de hatar med samma känslostyrka som människan; i alla fall, de promenerar upp med postbudet, han ringer på min dörr, och jag välkomnar alla tre: det danska postväsendet, sura Fia, snälla röda August, med samma värma. Så är mitt, Fias, och Augusts förhållande med det danska postväsendet: alltså mycket, mycket gott. Per Olov Enquist Seniorklubben P&T Horsens Virksomhedsbesøg på "Gumlink" i Vejle den 14. november 2007 Postpensionisterne i Horsens har været på virksomhedsbesøg på Gumlink. Vi var 32 personer, som mødtes kl på virksomheden. Vi blev modtaget af Elisabeth, der serverede kaffe og kringle for os, derefter fortalte hun lidt om fabrikkens historie. Fabrikken blev grundlagt i 1915 som Dansk Tyggegummifabrik A/S. Først i Nørregade, senere i Strandgade. Nu ligger virksomheden på Dandyvej i Vejle. Da kaffen var drukket, blev vi vist rundt på virksomheden. Vi blev delt i to hold, som blev guidet rundt af henholdsvis Elisabeth og Ole, men først blev vi iklædt kitler og hatte, så alle lignede en flok rummænd det blev der grinet noget af. Ude på fabrikken fik vi set, hvorledes tyggegummimassen blev æltet i store dejtrug, der blev tilsat forskellig smag til forskellige lande, massen blev udskåret i forskellige størrelser og tilsat forskellig farve, for til sidst at blive pakket i små æsker, store æsker, plastposer osv. og sendt ud i den store vide verden. Vi blev præsenteret for en lang pind, som ingen kunne gætte, hvad skulle bruges til det var til isfabrikanterne ja, tyggegummi kan også bruges som ispind. Det så ud, som om det var en rigtig god arbejdsplads, mange medarbejdere havde været der i 25 år og derover. Til slut var vi inde og se museet, og derefter gik det atter hjemad. Alle deltagerne fik en pose med forskellig slags tyggegummi med hjem, og vi siger tak til Elisabeth og Ole for god orientering. Venlig hilsen Herdis Jensen, sekretær 17

18 HERLEV POSTKONTORS PENSIONISTKLUB 15 års jubilæumsfest på 18 Først lidt historie om klubbens tilblivelse. Aage Sejersen og undertegnede var den 30. juni 1992 til afsked med Herlev Postkontor til et lille glas og blev ved den lejlighed opfordret af kontorets daværende postmester Peder Christiansen til at forsøge at starte en pensionistklub, og som sagt så gjort, vi gik i gang, og den 7. december 1992 blev klubben startet på en stiftende generalforsamling. Vi besluttede, at der skulle være seks sammenkomster i vinterhalvåret, og der ud over er der kommet en forårstur til Dyrehavsbakken i maj måned til samt en sensommertur i august til mange forskellige steder i privatbiler. Til alle vores arrangementer er der en meget stor tilslutning, vel mellem procent. Vi besluttede fra starten, at vi skulle have vores samlever med, og det har været en stor succes og har skabt en masse nye venskaber, også uden for klubben. Vi nyder også godt af, at nogle af klubbens medlemmer og ægtefæller laver mad til vores sammenkomster, hvilket der også her skal lyde en stor tak for. Det kommer jo både klubben og dens medlemmer til gode med al den gode mad, som de kan fremtrylle. I en så velfungerende klub kommer der jo også med tiden jubilæer, og vi afholdt i 2002 klubbens 10 års jubilæum på Landbolyst på Fejø. Det var så godt, at vi besluttede, at der skulle afholdes 12½ års jubilæum, og det afholdt vi på Toruplund Kursuscenter i juni måned 2005 i pragtfulde omgivelser, og begge jubilæer med stor tilslutning. Vi er nu fremme ved nutiden, og fredag den 7. dec fejrede vi klubbens 15 års jubilæum, hvor vi havde valgt Skuldelev Kro, og det til fuld tilfredshed. Vi mødte 46 feststemte og spændte op på kroen kl , og fik kl serveret kaffe med en lun linse. Lækker. Efter kaffen var der hyg- Efterlysn I 1960 udgav min gamle post- og læremester Arne R. Kristoffersen (Løgumkloster) sit eget frimærke ganske vist uden frankeringsværdi. Postmesterens idé var at skabe et sidestykke til julemærket men til fordel for flygtningene. Postmesteren høstede bestemt ikke ros for dette initiativ, hvilket ærgrede ham resten af livet. I teksten til min frimærkesamling fortæller jeg bl. a. lidt om

19 Skuldelev Kro geligt samvær rundt på værelserne med en enkelt øl m.m. Kl fik vi velkomstdrik, og kl gik vi til bords til en 3 retters menu. Forretten var parceret laks, hovedretten helstegt dyrekølle med waldorfsalat, gemyser m.m. og vine ad libitum, og til desserten hørte vi englene synge til en Bombe Marquise med en pragtfuld romsauce til (blev serveret 2 gange). Under middagen præsenterede Gyda, Jørgen Steengaard (vores kollega) sine viser og sange, som han så underholdt selskabet med, samt til lejligheden flere sange. Aage og Jens, henholdsvis formand og kasserer, der i sin tid startede klubben, fik synligt bevis på at være blevet æresmedlemmer, da de fik overrakt en flot pokal med inskription, og et diplom. Efter middagen serveredes kaffe i tilstødende lokale med en cognac el. likør. Så var det musikken, der tog over, og det gjorde vores musiker Kim Holst så godt, at dansegulvet var fuldt i samtlige 2 timer. Aftenen sluttede med en lækker oksekødsuppe. Lørdag morgen fik vi en meget fin morgenkomplet, hvorefter samtlige gæster kørte hjem, en rigtig god oplevelse rigere. PS! Vi benytter lejligheden til at sige tak til Postpensionisternes Landsforening og Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening for tilskuddene til festligholdelse af jubilæet. Til slut vil vi gerne ønske alle et godt nytår. Jens Laursen ing dette pudsige initiativ men jeg har desværre ikke et eksemplar af mærket. Fhv. postkontrollør H. S. Tauman, Ribe, har et eksemplar af mærket, som han forståeligt nok ikke vil skille sig af med. Tauman s mærke er ledsaget af en personlig hilsen fra Kristoffersen. Derfor ville det glæde mig som Kristoffersens elev at få fat i et mærke af slagsen. Hvis nogen ligger inde med et eksemplar eller ved, hvor et sådant befinder sig så hører jeg gerne herom. Jeg vil meget gerne i kontakt med den/de pågældende for at høre om mulighederne for at erhverve mærket som i givet fald vil få en særdeles fremtrædende plads i min samling med angivelse af alle de oplysninger, der kan skaffes om mærkets færd og historie. Jeg kan oplyse, at postmesterens familie ikke ligger inde med eksemplarer af mærket. Med venlig hilsen Robert Nielsen Doritshave 31,6040 Egtved Tlf

20 POSTPENSIONISTERNE ODENSE Efterårsturen Ud i 20 Endnu en gang lykkedes det os at finde et interessant sted, hvor vore medlemmer på de traditionsrige ture kan sidde og nyde den medbragte frokost på turen ud i det blå. Alt skal være, åh så hemmeligt om, hvor vi skal hen, og denne gang skulle man så næsten medbringe søfartsbog for at kunne deltage. Vi plejer at kunne fylde 2 busser med 100 deltagere, men denne gang havde kun 61 af vore 300 medlemmer meldt sig til turen, som startede kl en torsdag morgen d. 6. september i en dobbeltdækkerbus. Vi vidste, at vejret nødvendigvis måtte være sommerligt, da der ikke var mulighed for at komme under tag under frokosten, men da vi som sædvanlig har vore gode forbindelser blandt vore egne vejrguder, så startede dagen godt nok overskyet, men da vi kørte mod de sydfynske bakker ved Svanninge, så begyndte dagen at ligne en sommerdag, mens dagene forud havde været blæsende og regnfulde Vi stoppede på Horne land ved Bøjden færgeleje og kørte ombord på færgen til Fynshav på Als. Hjemmefra havde vi medbragt kaffe og rundstykker, som vi kunne nyde i færgens salon, hvor der netop var plads til 61 personer, der også kunne nå at indsnuse søluften. Ja, hvor heldig kan man være. Køreturen gennem det fynske land og sejlturen viste sig at blive en god indledning til en god tur. Efter en behagelig overfart landede vi i Fynshav, hvorfra vor chauffør fandt vejen nordpå ad en grusvej gennem Nørreskoven, der strækker sig mange kilometer langs med Østersøen. Et par steder undervejs i den dejlige skov var der mulighed for ophold, og vor beholdning af drikkevarer kunne godt holde til et par stykker af slagsen samt til at læske ganen under frokosten. Egentlig ville vi have været ned til stranden, men med en supertung bus ad små grusveje kunne det gå galt, så vi blev på den lidt mere sikre vej og så på langdysser og et voldsted, hvor en strække-benpause blev til socialt samvær mellem dem i stueetagen og dem på 1. sal Det blev en rigtig hyggetur, som fortsatte i Danfoss Universe, hvor der er meget at se og at prøve. Jeg havde selv prøvet turen igennem og var overbevist om, at vore medlemmer var alt for gamle til al denne teknik, som opfinderen Mads Clausen har givet anledning til, men måtte efter et par timers ophold med dette selskab konstatere, at min skepsis blev gjort godt og grundig til skamme, og vi kunne godt have brugt hele dagen i den park, hvor mange aktiviteter skulle prøves som på Eksperimentariet i Hellerup. Ingen bør være i tvivl om, at alle disse opfindelser, computere, pædagogisk legetøj og termostater uden videre blev erobret af unge mennesker i alderen 6-25 år, men at vore medlemmer lige pludselig blev lige så unge og engagerede og ikke kunne få nok, det havde jeg ikke i min vildeste fantasi troet. Se blot på vort foto, hvor de er helt vilde med at heppe på vor kasserer, Simon, da han med et enkelt håndgreb skulle dirigere et køretøj. Der blev dog tid til den store og usandsynlige superfrokost,

21 det blå som hver enkelt havde bragt med hjemmefra, og også her blev der plads til os alle 61 på picnicpladsen i det flotte septembervejr, som kaldes Indian summer. Men da vi havde bestilt en omvisning med en kvalificeret guide i Christiansfeld hos Brødremenigheden, var vi nødt til at bryde af ved tiden. Kort fortalt nåede vi det hele. I Christiansfeld blev vi modtaget af en meget engageret guide, der kunne fortælle, at vi nu befandt os på byens absolutte midtpunkt ved en speciel vandkunst, der næsten var den oprindelige fra 1773, da byen blev grundlagt. Her havde vi udsigt til Brødremenighedens store og meget spartanske kirke, som en del af foredraget blev henlagt til, men også til 4 bygninger fra samme tid, og det bar de også i høj grad spor af at være. Her var præstebolig, brødrehus og søsterhus, skole og meget mere. Endvidere en bygning, der oprindelig rummede byens brandstation, men nu bruges som offentlig toiletbygning, som selv vor hjemby savner. En anden meget markant bygning i nærheden af den meget særprægede kirkegård med liggende gravsten var den nye brandstation, som nu er bygget om til boliger. Christiansfeld er berømt for sine honningkager, og jeg husker da helt fra min barndom, at var der marked i byen, så dukkede Brødremenigheden op med deres rødternede salgsboder med honningkagerne. Nu er netop dette bageri nedlagt, men andre bagere i byen sælger stadig honningkagerne. Vi måtte til sidst efter 1½ times uafbrudt foredrag i Christiansfeld også her bryde af for at nå næste punkt på dagsordenen, en dejlig middag med god betjening på Grænsekroen (ved den gamle grænse indtil 1920) inden hjemkørsel til Danmarks største by på Fyn. Denne tur, som jeg havde dømt til fiasko, blev af deltagerne betegnet som den bedste i lang tid. Ja, hvad kan man dog forlange mere. Ole H. Christiansen 21

22 Postpensionisternes klub for Storkøbenhavn I skov - Ved strand Vi tilbyder ophold i klubbens feriehus ved Rønne i ugerne 15 til 44. Huset indeholder stue med køkken, toilet med bad, 2 soverum med henholdsvis 4 og 2 sovepladser, fryse- og køleskab samt nødvendigt service til 6 personer. Huset er el-opvarmet. Der er TV. Pris pr. uge: Ugerne kr. 700,00 Ugerne kr ,00 Ugerne kr. 700,00 Evt. lodtrækning foretages af vores revisor. Der vil tilgå de heldige vindere skriftlig besked snarest. Indbetalingsblanket medfølger og betaling skal være os i hænde senest 4 uger efter modtagelsen. Alle medlemmer af Postpensionisternes Landsforening kan søge. Til ovennævnte lejebetaling kommer et driftstilskud til diverse afgifter på kr. 400,00 pr. uge. Skæringstidspunkt er: SØNDAG KL Asøgning sendes til Hans Thomassen, Postparken 8 C, 1. th., 2770 Kastrup. 22 Man skal notere hvilken uge/uger, som ønskes samt navn, adresse og evt. telefon. Endvidere skal man oplyses sit girokontonummer.

23 Pensionisternes Samvirke Som medlem af Postpensionisternes Landsforening er du ligeledes medlem af Pensionisternes Samvirke og har her adgang til at skrive eller ringe til deres rådgivere. Seniorernes brevkasse Spørg Seniorernes rådgivere: Arv og testamente: Advokat Jens Hoffmeyer Forsikringsspørgsmål Helle B. Pedersen Sociale spørgsmål: Socialrådgiver Arne Arnsted Personlig rådgivning Psykolog Palle Vestberg Breve sendes til: Seniorernes blad, Griffenfeldsgade 58, 2200 Kbh. N. mrk. Seniorbrevkassen Åben anonym rådgivning Gratis rådgivning af medlemmer af Pensionisternes Samvirke eller LO Faglige Seniorer. Har du spørgsmål vedrørende f.eks. økonomi, JA tak CPR-nr.: Navn Adresse Postnr. By sorg og krise i forbindelse med tab af pårørende, bolig eller hjemmehjælp. Rådgivningen er åben hver onsdag kl Skriv til Rådgivningen, Pensionisternes Samvirke, Griffenfeldsgade 58, 2200 Kbh. N, eller ring tlf Ved henvendelse til Pensionisternes Samvirke skal dette nummer opgives sammen med medlemsnummeret i Postpensionisternes Landsforening. jeg ønsker at modtage Seniorernes Blad Seniorernes blad Pensionisternes Samvirke udgiver bladet Seniorernes blad, som kan leveres til alle Samvirkets medlemmer. Hvis du ønsker at modtage bladet, kan du ringe til Postpensionisternes Landsforening på telf eller benytte tilmeldingsblanketten på denne side. Blanketten sendes i udfyldt stand til: Postpensionisternes Landsforening Brovadvej 51 Erritsø 7000 Fredericia. 23

24 NYT FRA KLUBBERNE 24 Postvæsenets Pensionistforening Klub Vestjylland Det er efterhånden nogen tid siden, vi har givet lyd fra os, men det er ikke, fordi der ikke sker noget. Den 20. august havde vi den årlige udflugt med 35 deltagere, det er ca. halvdelen af vore medlemmer, så vi må ikke klage over opbakningen. Udflugten gik i år til Mandø med opsamling af medlemmer fra Lemvig og til Lyne syd for Tarm, en strækning på næsten 100 km, så næsten en udflugt i sig selv. Kort efter sidste opsamling holdt vi en kaffepause, og kl var vi i Vester Vedsted og klar til at køre med Mandøbussen over til øen, det blev en tur i skøn vejr, et vejr, som holdt sig under hele turen. Kort efter ankomsten fik vi frokost på Mandøcentret, en noget langtrukken forestilling, men som formand Frede sagde, vi blev da mætte. Så var vi faktisk klar til hjemturen, men inden da kørte bussen en rundtur på øen, hvor vi havde et par pauser, hvor chaufføren fortalte om øens natur og befolkning (45 sjæle) m.v. på en rigtig god og spændende måde, og køreturen forsatte under stigende vandstand, direkte til fastlandet. Her ventede vores egen bus, og efter en meget kort køretur var vi fremme ved Hotel Kammerslusen, hvor vi fik serveret aftensmad. Inden vi satte os til bords, gik de fleste af os op på slusen for at se, hvordan den virkede. Generelt en god tur, men spiseriet optog nok for meget af tiden, men det gav jo også anledning til hyggelig snak. Næste arrangement var den 11. oktober, hvor vi havde en god, men meget fugtig tur, til Skjern Enge. Vi mødtes kl ved Skjern Bank Arena og fik os fordelt i bilerne og kørte til et helt nyt, men ubetjent besøgssted Skjern Enge Øst. Stedet viser på en meget fin måde Skjern Å s forløb, og det fiske og planteliv, der er i åen. Regnen var heldigvis ikke startet, så vi nåede lige at nyde den medbragte kaffe ved de opstillede borde og bænke. Fra Øst kørte vi mod Vest, og ved Lønborg banke havde vi aftalt et møde med naturvejleder Marianne Linneman, og vi havde ikke mere end fået hilst på hinanden, inden det begynde at regne, og det på en meget kraftig måde. Vi er jo Vestjyder, så vi trodsede naturens luner og gik op på banken, hvorfra der i almindelig vejr er en meget flot udsigt, men vi så vand både foroven og forneden. Det slog ikke Marianne ud af stilen, så hun fortalte på livet løs om Skjern Å projektet, hendes viden er stor, og hun er en fantastisk fortæller, så det var en stor oplevelse i sig selv. Efterfølgende kørte vi til 2 overdækkede fugletårne for at se på fuglelivet, men fuglene havde søgt ly. Marianne var dog upåvirket, og hun fortalte levende om de fugle, vi ikke så, og svarede på masser af spørgsmål, hun har den egenskab, at først tager hun ordet, og så tager ordet hende, og det på en sådan måde, at vi alle var enige om, at turen ved den omlagte å, havde været en rigtig god oplevelse, 30 af vore medlemmer deltog, resten blev snydt. Som det efterhånden er blevet en tradition, i vores forening, så skal der spilles bowling, og det klarede vi fra kl i Skjern Bank Arena, fulgt op af en middag bestående af Wienerschnitzel og Is a libitum, hertil drikkevarer efter eget ønske, god mad i fine lokaler. I året 2007 havde vores forening 15 års jubilæum, og da vi ikke har de store midler at gøre godt med, vedtog bestyrelsen at afholde jubilæet i forbindelse med den ordinære generalforsamling, så havde vi kun grundudgifterne én gang. Begge dele fandt sted i ROFI centret i Ringkøbing den 8. november med generalforsamling fra kl til og jubilæumsfest kl i et tilstødende lokale. Generalforsamlingen blev afholdt, som det sig hør og bør, vi fik vore vedtægter ført up to date, vores økonomi er ikke noget at råbe hurra for, og Yrsa, der har været med i bestyrelsen i mange år, blev efter eget ønske udskiftet med Hardy, og så nåede Frederik, Egon og Erik lige en omgang bowling, medens vi andre nød en enkelt genstand. Selve jubilæumsfesten blev meget hyggelig med velkomst af formand Frede, god mad, sange og musik ved Vestjyskpostsenior Harmonikaorkester, bestående af 3 af vore egne medlemmer, et godt og underholdende indslag, såvel til sangene og bagefter, hvor de spillede melodier til sange ef-

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening 02/10April En hædersmand på besøg i Storkøbenhavn Projektrejse til Uganda Side 4 Side 6 Man er aldrig for gammel til at lære noget Ordinær generalforsamling

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening. Posthornet 0 2 A P R I L 2 0 0 8

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening. Posthornet 0 2 A P R I L 2 0 0 8 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 0 2 A P R I L 2 0 0 8 Friheden på to hjul Pensionistkursus I 15 års jubilæum i Skanderborg Nytårstur til Baunatal Pensionistkursus IV Nyt fra

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 04/09 august Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Lynet slog ned i landpostbudet Sommertræf 2009 Side 4 Side 8 postpensionister på flyvestation karup Side 10 posten vejle på tur

Læs mere

Posthornet. Post Danmarks topchef, K.B. Pedersen - gået på pension. SC nedlægges. LEDER: Et godt resultat, hvis forudsætninger holder SIDE 5 SIDE 12

Posthornet. Post Danmarks topchef, K.B. Pedersen - gået på pension. SC nedlægges. LEDER: Et godt resultat, hvis forudsætninger holder SIDE 5 SIDE 12 Posthornet MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING APRIL 02 15 Post Danmarks topchef, K.B. Pedersen - gået på pension SIDE 5 SC nedlægges SIDE 12 LEDER: Et godt resultat, hvis forudsætninger

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 04/10 august Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening interview - Jørgen Ebbesen Side 6 Pensionistkursus IV - EU-kursus Pensionistklubben POSTEN Silkeborg Sommerudflugt På tur med Postpensionisterne

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 03/12 juni Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening tur til Sønderjylland Side 4 HUMØR - Til hverdag og fest Side 7 Aalborg Post Orkesters 60 års jubilæum Side 8 Årets generalforsamling

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 01/09 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening FEBRUAR LANDPOSTENS TRAVLE OG ALSIDIGE HVERDAG SIDE 4 SENIORKLUBBEN SIDE 8 ET SKELSÆTTENDE ÅR LANDPOSTBUD I VORBASSE NYT FRA KLUBBERNE

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 04/13 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening August Besøg Landsforeningen På Mallorca Side 4 Side 6 generalforsamling i Postpensionisternes Landsforening Side 12 Vinteransøgning Side

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 05/12 OKTOBER Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening ATALEKRAV 2013 SIDE 4 LIVETS GANG VED JERNBANEPOSTKONTORET SIDE 6 ET TIDSBILLEDE NORDISK POST SENIOR TRÆF 2012 SIDE 10 SIDE 18

Læs mere

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18 Posthornet MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING DECEMBER 06 14 Formandsmødet i Rørvig SIDE 4 Ansøgning om ferieophold 2015 SIDE 18 LEDER: Samarbejde på tværs Indhold 4 FORMANDSMØDET I RØRVIG

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 03/13 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening juni Rørvig Centret fylder 100 år Generalforsamling og 20 års jubilæum Side 6 Side 10 HK/Post & Kommunikations Feriehuse Side 16 Indhold

Læs mere

Posthornet. Nytår med forandringens vinde i ryggen. Min farfars posthus. LEDER: Velkommen til et nyt år SIDE 4 SIDE 8

Posthornet. Nytår med forandringens vinde i ryggen. Min farfars posthus. LEDER: Velkommen til et nyt år SIDE 4 SIDE 8 Posthornet MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING FEBRUAR 01 15 Nytår med forandringens vinde i ryggen SIDE 4 Min farfars posthus SIDE 8 LEDER: Velkommen til et nyt år Indhold TABET AF NORGE

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 05/09 OKtober Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Helge Israelsen er gået fra borde Sommerferieturen Side 4 Side 14 Tredages tur til Schwerin og Wismar Side 18 Nordisk post pensionist

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 06/10 december Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Viva Barcelona ferietur til Barlinek i Polen Løvfaldstur rejse til Bayern Formandsmøde Side 4 Side 10 Side 14 Side 16 side 21

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 01/13 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Februar Nytår i en omstillingstid Tag med til Krakow Formandsmøde generalforsamling 2013 Side 5 Side 6 Side 12 Side 29 Indhold Seniorklubben

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG ny stemme 40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG »ny stemme«nr. 3 2003 41. Årgang Dansk Landsforening for Laryngectomerede (DLFL) Strandboulevarden 49, bygn. 1, st., DK-2100 København Ø Tlf.: 3525 7424, fax:

Læs mere

DR TV laver optagelser i Bjert Kirke. Stenderup Kajakklub er en succes. Læs side 17. Læs side 13. Læs side 4-9

DR TV laver optagelser i Bjert Kirke. Stenderup Kajakklub er en succes. Læs side 17. Læs side 13. Læs side 4-9 Nummer 7, 19. årgang, august 2013 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert-Stenderup Avis til EU-møde i Bruxelles med udenrigsministeren Læs side 4-9 DR TV laver

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening. Jubilæumsnummer DFF 25 år. En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser

Fagligt Alternativ. Danmarks Frie Fagforening. Jubilæumsnummer DFF 25 år. En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser No. 4 December 2008 Fagligt Alternativ Jubilæumsnummer DFF 25 år En fri fagforening er som en lysende krysantemum blandt mørke kolosser Danmarks Frie Fagforening Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet:

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (31) Maj 2008

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (31) Maj 2008 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (31) Maj 2008 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I dette

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 121 Juni 2010 31. Årgang I midten af april kunne en meget stolt National Repræsentant overrække kommunikationschef Line Grove Hermansen fra SOS-Børnebyerne en check

Læs mere

44 ÅR NR. 5 December 2007 45. ÅRGANG

44 ÅR NR. 5 December 2007 45. ÅRGANG 44 ÅR NR. 5 December 2007 45. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 5 2007 45. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede - DLFL, i samarbejde

Læs mere

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE)

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) 21. NOVEMBER KAN NF-FORENINGEN FEJRE SIT 25ÅRS JUBILÆUM VI VED, DER ER HÅRDT BRUG FOR VORES FORENING, SÅ VORES HÅB FOR FREMTIDEN SKAL VÆRE, AT VI

Læs mere