Hornbæk Idrætsforening Informerer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hornbæk Idrætsforening Informerer"

Transkript

1 Stiftet 9.April 1908 Hornbæk Idrætsforening Informerer Februar 2001, 26. årgang Nr. 1 1

2 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen Kleinsmedevej 11 Næstformand Henrik V. Andersen Harboesvej 11 Kasserer Anne Marie Jørgensen Kleinsmedevej 6 Sekretær Dorthe Lykkegaard Holmegårdsvej 3 Suppleant Lone Schmidt Hattemagervej samt Afdelingsformændene Nye klubhus & Hornbækhallen fax: kontortid: hverdage kl.9-11 Stenstrupvej 3 Gl. klubhus Halinspektør Stig Petersen Mobil Drejervej 15 Hjemmeside: Redaktør: Lone Schmidt Hattemagervej 1 Sats og tryk: A-Print, Bybjergvej 15, 3060 Espergærde OPLAG: 4600 Stof til næste nummer senest lørdag d. 3. marts kl HOVEDAFDELINGEN Juletræsfesten igen en succes. Juletræsfesten den 16. december 2000 blev atter en succes med 140 børn og over 200 voksne. Julemanden kom og legede og dansede om juletræet med børnene. Endvidere underholdt den kendte ballon- og tryllekunster Allan Gross, og broens spillemænd spillede god julemusik. Tak til alle, der deltog og tak til alle, der var med til at hjælpe, så denne eftermiddag blev en succes for både børn og voksne. En særlig tak til Wiibroe og Favør i Hornbæk, som sponserede en del af arrangementet. Vi har allerede besluttet at afholde juletræsfest igen i år lørdag den 8. december om eftermiddagen for børn, og som noget nyt om aftenen for voksne med spisning, musik og dans. I den forbindelse ser vi gerne et samarbejde med Handelsstandsforeningen, og at de afholder deres årlige julefrokost i hallen, således at vi afholder juletræsfest og julefrokost for hele Hornbæk denne lørdag. Pølsekurset. Så kom endelig søndag den 14. januar, hvor 22 forventningsfulde frivillige værter deltog i det af DGI Frederiksborg Amt og Hornbæk Idrætsforening arrangerede pølsekursus. Selvfølgelig lærte vi noget om hygiejne og mikrobiologi, men overordnet set er det efter min opfattelse fortsat noget pjat, at vi har fået denne lovgivning, der tvinger frivillige værter på et sådan kursus. Men nu har vi fulgt sagen til dørs, og alle der var på kursus har fået et flot kursusbevis som tegn på, at de nu har opfyldt lovens krav. Og alle der ikke var med på dette kursus har jo været værter i mindst de sidste 4 år, så de er alle fritaget for kravet om at gennemgå kurset. Hornbæk Idrætsforening mener nu at have levet op til myndighedernes krav, så vi fortsat kan servere pølser med følelse, også til Helsingør Dagblads udsendte. Timefordeling. Onsdag den 24. januar havde vi timefordelingsmøde, hvor det som sædvanligt gik godt med at fordele de timer, vi har til rådighed i Hornbæk Hallen og på Hornbæk Skole. Forsidebillede: Mona Høst & Marianne Nielsen er de to nye hoveder i håndboldafdelingens ungdomsudvalg, disse har overtaget posten efter Tine Brodersen, som nu er træner for Hornbæks talentfulde dame junior hold.(foto: Martin Bubandt Jensen) 2

3 Sodavandsautomat. Som flere sikkert har bemærket, har vi nu fået en ny sodavandsautomat opstillet i forhallen til brug uden for kioskens normale åbningstid. Tak til Wiibroe, som har sponseret automaten. Havnefesten. Årets Havnefest afholdes i weekenden den juli. Det endelige program er endnu ikke færdigt, men Havnefestkomitéen arbejder ihærdigt på at præsentere et flot program for hele familien. Samme weekend afholder Volleyball afdelingen deres store beach-volley stævne på Hornbæk strand. I øvrigt mangler Hornbæk Idrætsforening en repræsentant til Havnefestkomitéen, så hvis der er nogen der er interesserede i at komme ind i komitéen og være med til at planlægge og afvikle havnefesten, kan man rette henvendelse til undertegnede på tlf Idrætten i Helsingør Kommune. I sidste nummer af klubbladet havde undertegnede og sportsredaktør Jørgen Sørensen, Helsingør Dagblad, nogle bemærkninger om idrætten i Helsingør Kommune. Jeg havde nok forventet nogle reaktioner herpå, bl.a. fra Idrætsudvalget i Helsingør Kommune, men de er desværre udeblevet. Om det er udtryk for ligegyldighed overfor vores mening og opfordring, eller om der arbejdes på sagen, må indtil videre stå hen i det uvisse. En ting er sikkert, Hornbæk Idrætsforening er altid parat til at gå aktivt ind i debatten for at skabe bedre forhold både for breddeidrætten, men også for den såkaldte eliteidræt. HIF s hjemmeside. Husk fortsat at besøge vores hjemmeside på hvor der er masser af oplysninger og information om alle afdelinger i Hornbæk Idrætsforening. Kommende møder. Torsdag den 1. marts afholdes der FUmøde, og torsdag den 8. marts afholdes der hovedbestyrelsesmøde i klubhuset. Tirsdag den 20. marts afholdes der møde i Lokal Samvirke. Formanden og Byrådet. Efter flere opfordringer og som det har stået i dagspressen har undertegnede besluttet at stille op for Socialdemokratiet til det kommende kommunalvalg den 20. november Men selvfølgelig er det at stille op til et valg ikke det samme som at blive valgt. Jeg har naturligvis gjort mig mange overvejelser, om en eventuel plads i byrådet vil kunne forenes med mit formandshverv for Hornbæk Idrætsforening. Mine overvejelser har både gået på det rent moralske ud fra, om der vil kunne komme interessekonflikter, og om jeg tidsmæssigt vil kunne overkomme begge dele. Desuden har jeg jo også mit arbejde og familie at tage hensyn til. Men jeg er altså nået til den konklusion, at jeg godt vil prøve, og så må fremtiden vise, om min vurdering har været rigtig. Jeg har orienteret forretningsudvalget om min beslutning på FU-mødet den 16. januar, og forretningsudvalget mente ikke, det ville være noget problem at fortsætte som hovedformand, såfremt jeg skulle blive valgt til Helsingør Byråd. Peter Poulsen Hovedformand HIF-Værter T-shirts Er der nogle af kioskens værter, som endnu ikke har fået Værter- polo- T-shirts, kan denne fås ved at rette henvendelse til Elle Svendsen. 3

4 BENZIN OG NÆRKØB TIL NETTO PRISER Super 95 oktan efter Fyringsolie lån gratis trailer Udlejning af DVD og video Friskbagt brød Pølser m/mos Hos Kirsten og Lars Hverdage Weekend Ndr. Strandvej 312 Tlf J. Haagen Nielsen Torben Fritzbøger Kollektør for Landbrugslotteriet Kolonial - Dybfrost - Vin - Tobak - Mælk - Aviser - Blade - Gas Sauntevej 22 Hornbæk Tlf Fax

5 Formand Henrik Paulsen Hornbækgårdsvej 37 Kasserer Per Thordal Sudergade 12D-2.tv 3000 Helsingør Sekretær / PR Jonna Fritzen Willmoesvej 11 Kølbåde John Gunn Willemoesvej 3A Motorbåde Hans-Erik Nørgaard Toftemosevej 10A Optimister Jens Pedersen Stolemagervej Joller Michael Kørner Løvvænget 18 B HORNBÆK BÅDEKLUB Bemanding af VM for Drager 2001 VM gruppen har fået et meget flot respons med hensyn til hjælp til de mange opgaver, der skal udføres før, under og efter VM for Drager om et halvt års tid. De mange blanketter vi har modtaget blev gennemgået ved et møde i VM gruppen den 15. januar og fordelt mellem formændene for de respektive fagområder. Når dette blad udkommer, skulle alle, der har udfyldt en tilmeldingsblanket, have fået et bekræftelses brev fra formanden for det område, hvortil man vil blive knyttet. Hvis dette ikke er tilfældet, bedes du kontakte et af medlemmerne fra VM gruppen. Formændene er i gang med en mere detaljeret planlægning, der bl.a. vil munde ud i mere detaljerede vagtskemaer. Lidt længere frem i tiden er det meningen, at de enkelte faggrupper indkalder til et møde, hvor arbejdsområderne vil blive gennemgået for alle implicerede parter. Selv om tilmeldingen fra HBK medlemmerne har været fantastisk flot og stort set nok til at dække stævnet kan vi stadig beskæftige flere. Det ikke for sent at melde sig til I skal blot udfylde og aflevere en af de blanketter, der findes i klubhuset, til VM gruppen. John og Kirsten Gunn Klubhus / materiel Freddie Petersen Hornbæk Bådeklub Havnevej 30 Kantine - klubhus udlejning, nøgleudlevering.& afregning Tove Prahl Horneby Fælledvej 10 KLUBAFTEN KLUBAFTEN KLUBAFTEN Da vi har erfaret, at alt for mange medlemmer har mangler i deres viden omkring de almindeligste knob og splejsninger, vil vi afholde et kursus i slige sømandskundskaber. Kurset vil være uden udgifter for deltagerne (bortset fra forplejning til overkommelige klubpriser). Kom derfor ned i din klub og lær at lave dine egne fortøjninger Tirsdag den 27. marts 2001 kl i klubhuset. Husk at notere datoen i din kalender! Vel mødt. Kristian og Lars 5

6 Postadresse: Hornbæk IF Postbox 48 Formand: Ikke besat Kasserer: Betina Porsgaard Ungdomsformand: Steen Nilsson Seniorformand: Peter Østbjerg Damer: Bjørn Hoffmann Sponsorer/Reklame: Henrik Blom Diverse: Kim Porsgaard Sekretær: Peter Clausen FODBOLD Fodboldskoler i Hornbæk Der bliver også i år fodboldskoler i Hornbæk. I uge 27, fra juli, afvikles skolen for drenge og piger i alderen 8 16 år. Der er planlagt i alt 214 skoler landet over i løbet af sommeren, og prisen er 400 kr. plus gebyr på 20 kr. Tilmeldingen til Hornbæks skole starter onsdag 14. marts, og man kan læse mere om skolerne i det magasin, der uddeles til alle ungdomsspillerne i slutningen af februar. Mikrofodboldskolen for børn født i 1994 og 95 afvikles fra 31. august til 2. september. Der afvikles i alt 99 skoler, og prisen er 295 kr. plus gebyr på 20 kr. Træningen i fuld gang Seniorspillere har indledt forberedelserne til den kommende sæson. Træningen under ledelse af den nye førsteholdstræner Brian Clemmensen og de to nye andetholdstrænere Steen Jørgensen og Simon Olsen er i fuld gang. Træningen foregår indtil videre på mandage og torsdage fra kl , men der skiftes til tirsdage og torsdage, så snart vejret garanterer græs under støvlerne. Fra sidste sæson fortsætter Jørgen Kamstrup som målmandstræner, ligesom Christine Bogattke fortsat tager sig af eventuelle ømme muskler. Endelig ser det også spændende ud med den nye holdlederduo for det bedste hold, Lars Leo Jensen og Christel Flyger. Sidste års anfører og topscorer John Grønbech er via et nyt job i Malaysia tabt for Hornbæk i de næste to år, og endvidere har Thomas Holm, Michael Nissen og Magnus Meulengracht valgt at prøve lykken i Humlebæk. Til gengæld er der et par spændende nye ansigter i skikkelse af Stefan Nielsen og Lasse Sewohl, begge tidligere Gurre. Frem til turneringsstarten 7. april spilles en række træningskampe. Se program og resultater på Endnu ingen formand Årets ordinære generalforsamling var som sædvanlig en fredelig affære, hvor den fungerende og i øvrigt også afgående formand Kaj Flyger aflagde sin beretning. Kaj Flyger blev i sommer konstitueret som formand, da Steen Poulsen fik job i udlandet, men da Flyger overraskende valgte at forsætte trænergerningen i Humlebæk, satte det indtil videre en stopper for formandsjobbet i Hornbæk. Situationen omkring formandsposten er endnu ikke løst, men på generalforsamlingen var der genvalg til Steen Nilsson, Kim Porsgaard, Bjørn Hoffmann og Peter Clausen. Nye i bestyrelsen er Peter Østbjerg og Henrik Blom, og endelig var kasserer Betina Porsgaard ikke på valg. Bestyrelsen håber inden længe at få de sidste brikker på plads omkring den endelige sammensætning af ledelsen. Hele formandens beretning kan læses på 6

7 Turneringsplan klar De første turneringsplaner er nu klar. Det gælder spilleprogrammet for de tre seniorhold, som kan ses på I uge 8 foreligger puljeinddelinger for de øvrige hold, og spilleprogrammet for disse bliver offentliggjort i uge 11. Ny og bedre medlemsregistrering Det har længe været bestyrelsens ønske at få bedre styr på registreringen af vores medlemmer samt opkrævning af kontingent. Arbejdet er fremover lagt i hænderne på Margit Andersen, som har fået et nyt og forbedret EDB-program til rådighed. I løbet af februar overføres medlemmerne til det nye system, og arbejdet skulle være færdigt inden udsendelsen af forårs-kontingentet. Vi skal samtidigt gøre opmærksomhed på, at man ikke er spilleberettiget, før eventuel restance er betalt. Mikroput årgang 1993 To hold har deltaget i DGI s vinterturnering over seks forskellige søndage i sæson en rundt omkring i Nordsjællandske haller med følgende resultater ; HIF 1 Birkerød FIF Hillerød v.u.k. - Ålholm Fredensborg Snekkersten Helsinge Birkerød FIF Hillerød Ålholm Fredensborg Snekkersten Helsinge 2-2 målscorer : point Ovennævnte resultater betyder at holdet har kvalificeret sig til finalestævnet om amtsmesterskabet den 25. februar i Lille Lyngby. Mere om dette følger i næste nummer af klubbladet. HIF 2 Birkerød Virum Bloustrød Lillerød0-1 - Stenløse Hundested Birkerød Virum Bloustrød Lillerød0-1 - Stenløse Hundested 1-2 målscorer : point Disse resultater betød at holdet ikke kvalificerede sig til finalestævnet; men holdet gjorde en fin indsats mod nogle meget stærke modstandere. Slutteligt skal der lyde en stor tak til begge holds forældre for aldrig svigtende deltagelse på tilskuerrækkerne samt hjælp til kørsel, vasketøj og meget mere. Træner J.B. Fodbold årgang 1992 Hornbæk I.F. s puslinge har i denne vinter deltaget i DGI s indeturnering. Drengene var tilmeldt række B, og var i pulje med flg. hold: Hillerød GI Hellebæk Lillerød Nivå- Kokkedal Turneringen blev afviklet over 3 runder og Hornbæk er efter kun 2 nederlag dermed gået videre til amtsmesterskabet, som afvikles d Alt i alt syntes vi det har været nogle gode og tætte kampe, som vi har lært meget af. Vi har også fået bekræftet, at vi har tegningen til et godt fodboldhold, og vi får brug for alle kræfter, når vi til foråret skal spille med i SBU s 7-mands turnering, denne gang i række 1. Med sportslig hilsen Henrik 7

8 Snedker/tømrer kontor værksted Margit Fritzbøger A.R Friisvej 2 Tlf Tlf Hornbæk Stationsvej 11 Service Fjernvarme Naturgas Badeværelser JAN BORG VVS INSTALLATØR Tlf Mobil Støberens Vænge 19 A Murermester Jørn S. Koch - Når der skal mures..! P. Olsensvej 1 mobil BK -revision Registrerede Revisorer Bjarne Kring R dtj rnevej 11, 3100 HornbÊk Tlf

9 JULESTÆVNE I HUNDESTED FOR MIKROPUT 93 Det var med store forventninger at vi alle drog af sted til julestævne i Hundested den 28. dec. for at deltage i det officielle Halsnæs-mesterskab Opbakningen var i hvert fald stor, -næsten alle havde forældre og søskende med til en hyggelig dag i Hundested. 2. holdet som bestod af Nikolaj K, Nikolaj L, Nikolaj H, Amalie og Mathias E var desværre kommet i en meget svær pulje. Vi startede med at møde Lyngby 1 hvor vi tabte beskedne 0-1. Derefter kom turen til Birkerød A hvor vi løb ind i en øretæve på 0-4. Sidste kamp i puljen var mod Hundested C. Her gik det nogenlunde, -trods overtag i spil og chancer tabte holdet med 1-2. Vi var herefter færdige i turneringen, da kun nr. 1 og 2 gik videre til semifinalepuljerne. Da der blev uddelt en masse spurtpræmier undervejs i turneringen, gik holdet alligevel ikke tomhændede hjem; men havde poserne fulde af frugt og slik for indsatsen. Første kamp i semifinale 1 var mod Hundested B som fik en klasker på 4-0. Sidste kamp i semifinale 2 var mod Birkerød A som vi spillede 1-1 imod. Hermed var vi klar til den store finale mod Lyngby 1. Forventningerne til denne kamp var store, nu lugtede alle guldmedaljer. Ja, selv det mødrene ophav til drengene kom helt ned til banderne for at heppe!!!! -så kunne det da ikke gå galt!! Efter en meget lige kamp, endte vi med sejrens palmer efter en smal 1-0 sejr. Stor jubel. Vi var blevet Halsnæs-mester år Hver spiller fik overrakt en guldstatuette af en fodboldspiller samt en pokal til holdet for evig eje og ejendom. Derudover en megastor pose fuld af spurtpræmier til hver enkelt spiller. Stort tillykke til holdet efter en meget fin indsats som de kun kan være stolte af. Holdet bestod af Mathias B, Mads, Frederik, Nicklas, Tobias og Marc. Træner J.B. 1. holdet var kommet i en lidt mere overkommelig indledende pulje. Startede ud med at vinde 3-0 over Hundested A. Næste kamp vandt vi 3-1 over Birkerød B. Derefter blev det 0-0 mod Helsinge 2 og i sidste puljekamp vandt vi 2-0 over Lyngby 2. Herefter var vi parate til semifinalepuljerne som en klar vinder af vores pulje. Forventningerne steg i takt med vores kampe, hvor spillet blev bedre og bedre,.. var der noget stort i vente? De stolte Halsnæs-vindere i årgang 93: Fra venstre Marc Bukrinsky, Mathias Boberg, Tobias Larsen, Mads Frodegaard, Frederik Ingvordsen & Nicklas Spånberg. 9

10 Træner, førstehold Brian Clemmensen, Horsensvej 3, 3000 Helsingør (benyt helst mobil). Trænere, andethold Steen Jørgensen, Sabroesvej 13 A, 1 th., 3000 Helsingør Simon Olsen, Broloftet 74, 3140 Ålsgårde Træner, målmænd Jørgen Kamstrup, Pilevang 21, 3250 Gilleleje Massør Christine Bogattke, Rosenvænget 20, 2 th., 3000 Helsingør Holdledere, førstehold Lars Leo Jensen, Sauntevænget 3, 3100 Hornbæk Christel Flyger, Munkeruphave 1, 3120 Dronningmølle Holdledere, old boys hold 1 Jens Andersen, Drachmannsvej, Jan Andersen, Kirkevej, Holdleder, old boys hold 2 Jesper Lorensen, Uranusvej 1, Holdleder, veteran Jens Åge Sørensen, Sauntevej 38, Træner, damer Bjørn Hoffmann, Hornebyvej 7, Holdleder, damer Jeannett Rantzau, Kobbersmedevej 13, Tøj og rekvisitter Otto Jørgensen, Bretagnevej 3, Trænere og Ledere Bussen Henning Jørgensen, Kleinsmedevej 6, Sponsor/Reklame Henrik Blom, P.S. Krøyersvej 4, John Larsen, Plantagevej 17 B, Tøjvask Inge Pedersen, Karetmagervej 17, Joe Johnston, Ndr. Strandvej 343, 1, Stig Petersen, Drejervej 15, Medlemsregistrering Margit Andersen, Hegnet 3, 3000 Helsingør Ynglinge årgang Se under senior. Junior årgang Kim Porsgaard, Sauntevænget 35, Drenge årgang 87-88? Lilleput årgang Rolf Thorngaard, Skovkrogen 7, 2920 Charlottenlund arb Steen Nilsson, Løvvænget 29 b, arb Lilleput Piger Bjørn Hoffmann, Hornebyvej 62 b, Tanja Mlynek, Sauntevej 71 a, Miniput årgang 91 Jørgen Olsen, Bødker 2, arb

11 Miniput årgang 92 Henrik Kristensen, Hornebyvej 30, c/o Ingemann Olsen, arb Mikroput årgang 93 Jørgen Boberg, Kleinsmedevej 9, Leif Høy, Løvvænget 12, Anne Marsengo, Holmevænget 3 a, Mikroput årgang 94 Fritz Nielsen, Hattemagervej 13, Carsten Nielsen, Spicavej 25, Poder årgang 95 og yngre? Der kan hermed oplyses følgende vedrørende fodboldskolerne Fodboldskolen afholdes fra d juli 2001, altså i uge 27. Billetsalget starter onsdag d. 14. marts. Priserne er kr. 420,- incl. ekspeditionsgebyr. Der kan kun købes billetter via billetnet, og jeg vil opfordre alle til at være i god tid, da vi oplever en meget stor efterspørgsel på disse arrangementer. Sidste år var der udsolgt allerede samme dag som billetsalget startede, og der var flere der ikke nåede at få billetter i tide. Så husk at være klar ved computeren på eller vær på posthuset når dette åbner onsdag d. 14. marts!! Skoleledere på årets fodboldskole er Jørgen Olsen & Henrik Torp Kristensen. Microfodboldskolen som er for årgang 94 og 95 afholdes den september 2001, så dem der kunne tænke sig at deltage, kan allerede nu reservere denne weekend. Skoleleder på microfodboldskolen er Steen Nilsson og trænerleder er Henrik Kristensen. Der vil i god tid blive informeret om muligheder for at bestille mad og drikke mm. i forbindelse med arrangementerne. Med sportslig hilsen Fodboldskolerne i Hornbæk 2001 Jørgen Olsen, Henrik Torp Kristensen og Steen Nilsson Kontakttelefonnr. i forbindelse med fodboldskolen er Kontakttelefonnr. vedr. microfodboldskolen er

12 Hornbæk Installationsforretning A/S Ahrendt-Jensen & Søn... Havnevej 6, Telefax Alt i elektriske anlæg Hvidevareservice EDB-installationer TV og antenner Simon Jørgensen & Søn A/S Tømrer- og snedkerfirma Agernvej Kvistgård Anette Nielsen MANDAG LUKKET Stil krav. Det gør vi 5 % dividende HORNBÆK Sauntevej

13 FODBOLDENs VENNER Formand Stig Petersen Drejervej 15 Mobil: Arb: Kasserer Gitte Pedersen Hornebyvej 40 Arb: Sekretær Steen Nilsson Løvvænget 29 B Mobil: Arb: Best. Medlemmer John Sørensen Toftemosevej 7a Fodboldens Venner holder generalforsamling d en 17. marts 2001 kl i klubhuset. Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Fremlæggelse af regnskab 4) Fastsættelse af kontingent 5) Indkomne forslag (Sendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen) 6) Valg Følgende er på valg: Gitte Petersen (modtager genvalg) Marianne Rasmussen (modtager ikke genvalg) John Sørensen (modtager genvalg) Poul Volter (modtager genvalg) 7) Eventuelt Steen Jørgensen Hornebyvej 38 B Mobil: Poul Wolter Toftemosevej 33 Kræmmermarked Marianne Rasmussen Hornebyvej 64 Arb: John Larsen Plantagevej 17 B Arb: Fodboldens Venners årlige udendørs kræmmermarked afholdes i år den 16. og 17. juni. Pris kr. 90 pr. facademeter (min. 3 m.) Staderne er 7 m dybe. El kr Interesserede kræmmere kan henvende sig: Steen Jørgensen eller John Larsen

14 Næstformand Ellen Jørgensen Skovvej 2 Kasserer Michael Kørner Løvvænget 18 B Sekretær Thomas Jørgensen Holmegårdsvej 21 Best. Medlem Lone Bruun Holmegårdsvej 18 Best. Medlem Henning Andersen Hornebyvej 59 Aktivitetskalender Februar. Lancier med Hedda. Vi mødes i Hornbæk Hallens gl. klubhus kl , og genopfrisker vor kunden udi lanciens verden. 17. Marts. Christiansborg-tur. Særrundvisning i De Kongelige Repræsentationslokaler med hovedvægten lagt på Riddersalen/ gobelinerne. Vi mødes i Snapstinget kl til buffet. Pris pr. person 150,- kr. incl. Moms. I skrivende stund arbejdes der på, at finde et sted, hvor vi kan samles bag efter, for at snakke om oplevelsen over et glas øl vin eller vand. 1. April. Generalforsamling. Vi mødes i Hornbæk Hallens mødelokale på 2. sal kl , til morgenbord. 28. April. Jazz - aften. Program herom senere. 19. Maj. Golf på Havreholm. Vi mødes i Hornbæk Hallen til morgenmad kl. 9.00, Sekretæren. Dette indlæg er udfærdiget under tidspres, idet Thomas Jørgensen kun få minutter før bladets deadline gjorde opmærksom på, at det var mig der skulle skrive om årsfesten. Den 21. Januar 2001 afholdt 4F årsfest i det gamle klubhus. Som sædvanligt var det et vellykket arrangement, selv om fremmødet måske var lidt skuffende (30). Merete havde igen i år stået for maden og den var virkelig lækker. Hornbæks ukronede showmaster og vores svar på Amin Jensen, (Henning Nuller), stod for en del af underholdningen. Til lejligheden havde han havde allieret sig med Ole Gummesen, som spillede klaver. Selskabet var delt om i 2 hold og ud fra nogle få ord skulle man gætte en melodi. Det hold som var hurtigst og gættede flest melodier havde vundet. Lidt uretfærdigt tabte undertegnedes hold denne dyst, idet det andet hold fik megen hjælp af Henning, der jo kendte me- Indtryk af årsfest i 4 F. lodierne, men mit hold tog det med godt humør og som sportsfolk. Senere på aftenen spillede duoen Take What og det gav mulighed for at komme svinge benene. På trods af tidligere nævnte uretfærdigheder, var der tale om en god fest og en dejlig aften som arrangørerne skal have stor ros og tak for. Med venlig hilsen Hans Henrik Schmidt 14

15 GEDDEN Klubhus : Per Bjørnsvej 20 Bestyrelse: Formand Christian Skands Karetmagervej 19 (Adm. & koordination ) Kasserer Flemming Nielsen Frederiksværksgade 99a st Hillerød ( Økonomi ) Best. medl. Erik Ibsen Ll. Ewaldsvej 3 ( Klubhus ) Best. medl. Henning Blom Nielsen Kobbersmedevej 13 ( Arrangementer ) Best. medl. Jacob Thorman Mads Holmsvej 38c 2 th Helsingør ( Klubmesterskab ) Best. medl. Thomas Ratzlaff Torvegade 5D Helsingør ( Udsætninger ) Best. medl. Bjørn Andersen Søvænget 23 ( Klubture ) Seniortur til Langeland 2. del Der er nu fuldt booket op til vores kanontur til Langeland. 20 Håbefulde kystfiskere har tilmeldt sig, så kun ved afbud kan der komme flere med. Vi holder møde omkring de praktiske ting til turen torsdag den 22. februar kl i klubhuset. Vi skal her have tjek på biler, underholdning, konkurrencer, madindkøb m.m. Der går vedvarende rygter om at Bo er ved at finde en sponsor til 20 lyserøde morgenkåber som vi kan slentre rundt i. Der er mange der allerede nu glæder sig helt vildt til denne forhåbentlig fiskerige og socialt underholdende tur. Vi vil sørge for at der bliver sat et par mand på til at skrive et behørigt referat af turen til et senere klubblad, dog med en vis censur. Vel mødt til de 20 til mødet den 22-2 kl Bjørn Andersen Fluekast i Hornbæk hallen Første afvikling af dette arrangement foregik den med omkring 10 deltagere. Det gik rimelig godt, en del fik smugtrænet lidt og pudset formen lidt af. Der var dog en katastrofal mangel på juniorer. Jeg ved at i hvert fald et par juniorer ligger inde med fluestænger, så kom dog og få lært at kaste ordenligt. Sidste chance er søndag den 25. februar kl i Hornbæk-hallen. Husk indendørs fodtøj. Der er stadig ingen tilmelding, du møder bare op. Hvis du ikke har fluestang er det ingen hindring. Fluebindingsaftener i klubhuset Disse aftener er at finde på aktivitetskalenderen, ingen tilmelding bare mød op. Det eneste det kræver er at du kommer, vi har hvad der skal til. Du er selvfølgelig velkommen til at medbringe dit eget fluebindingsgrej og materiale. Klubhuset Der har været lidt små problemer med at diverse ting forsvinder i klubhuset. Jeg er sikker på at det skyldes at folk låner diverse ting for at lave et eller andet færdig derhjemme, og det er også OK. MEN kan du ikke fortælle hvad du låner og hvornår du sætter det tilbage. Hvis du har lånt et eller andet så kom og fortæl hvad og husk at aflevere det. Internet gedden 15

16 Engholmvej 3 Tlf.: Fax Forsikringsarbejde Alm. Termoruder Energi Termoruder Reparationsarbejde Fortsatsruder Alm. Glassalg * Kvistgaard Tæppemarked Kongevejen Kvistgård Tlf Inspiration til gulve DANSK SIKKERHEDS SERVICE Nordsjællands største Vagt og Alarm firma Vagtsikring - Tyverisikring tlf Fax NærKØB Havnen * HAVNEKIOSKEN * Hornbæk Byens eneste rigtige slikbutik! Ta -selv-slik (75 boxe) - Hjemmelavet chokolade og flødeboller Is - øl/vand - Tobak - Konfekture - Aviser - Ugeblade - Telekort Taletidskort - Skrabelodder - Varelotteriet - Renseservice Nordkystens største bladudvalg Tef.: Fax:

17 ÅBNINGSTIDER 2001 Hornbæk lystfiskerforening GEDDEN Klubhuset Per Bjørnsvej 20 - Kl til ugedag dato måned Aktiviteter Åbnevagt Lukkevagt 7RUVGDJ )HEUXDU *UHMIUHPVWLOOLQJ +HQQLQJ +HQULN % UJH )UHGDJ )HEUXDU *(1(5$/)256$0/,1* 0DQGDJ )HEUXDU *UHMIUHPVWLOOLQJ 3HWHU (ULN -HVSHU 7RUVGDJ )HEUXDU *UHMIUHPVWLOOLQJ -DFRE %M UQ % UJH 0DQGDJ )HEUXDU *UHMIUHPVWLOOLQJ 3HWHU 7KRPDV5 7RUVGDJ )HEUXDU )OXHELQGLQJ %M UQ &KULVWLDQ % UJH 6 QGDJ )HEUXDU )/8(.$67,+251%.+$//(1 0DQGDJ )HEUXDU *UHMIUHPVWLOOLQJ 3HWHU (ULN -HVSHU 7RUVGDJ 0DUWV *UHMIUHPVWLOOLQJ 7KRPDV%$ &KULVWLDQ % UJH 0DQGDJ 0DUWV )OXHELQGLQJ 3HWHU %M UQ &KULVWLDQ 7RUVGDJ 0DUWV 6SLQGHU²EOLQNJHGGHIRUIDQJ +HQQLQJ +HQULN % UJH 0DQGDJ 0DUWV 6SLQGHU²EOLQN²JHGGHIRUIDQJ 3HWHU (ULN -HVSHU 7RUVGDJ 0DUWV )OXHELQGLQJ %M UQ &KULVWLDQ % UJH 0DQGDJ 0DUWV 6SLQGHU²EOLQN²JHGGHIRUIDQJ 3HWHU -DFRE %M UQ 7RUVGDJ 0DUWV /$1*(/$1'6785 /8..(7 0DQGDJ 0DUWV 6SLQGHU²EOLQN²JHGGHIRUIDQJ 3HWHU &KULVWLDQ -HVSHU 7RUVGDJ 0DUWV 6SLQGHU²EOLQN²JHGGHIRUIDQJ -DFRE 7KRPDV5 % UJH 0DQGDJ $SULO 6SLQGHU²EOLQN²JHGGHIRUIDQJ 3HWHU (ULN 7RUVGDJ $SULO )OXHELQGLQJ %M UQ &KULVWLDQ % UJH 0DQGDJ $SULO 6SLQGHU²EOLQN²JHGGHIRUIDQJ 3HWHU (ULN -HVSHU 7RUVGDJ $SULO '$* /8..(7 0DQGDJ $SULO 3c6.('$* /8..(7 7RUVGDJ $SULO )OXHELQGLQJ +HQQLQJ %M UQ % UJH 0DQGDJ $SULO 6SLQGHU²EOLQN²JHGGHIRUIDQJ 3HWHU +HQULN -HVSHU 7RUVGDJ $SULO 6SLQGHU²EOLQN²JHGGHIRUIDQJ -DFRE 7KRPDV5 % UJH 0DQGDJ $SULO 6SLQGHU²EOLQNJHGGHIRUIDQJ 3HWHU (ULN &KULVWLDQ 7LUVGDJ 0DM ),6.( (1&( 7RUVGDJ 0DM )LVNHULYN\VWHOOHUV 0DQGDJ 0DM )LVNHULYN\VWHOOHUV 7LUVGDJ 0DM )LVNHULYN\VWHOOHUV Husk at kontrollere hvilke dage du har og find selv en afløser hvis du er forhindret en dag Christian Skands Karetmagervej Peter Hansen Nordre Strandvej Jacob Thorman Mads Holms vej 38c 2.th Jesper Nielsen Hellebjergvej Børge Nilsson Karetmagervej Bjørn Andersen Birkehavevej Thomas Bjørn Andersen Hornebyparken Henning Blom Nielsen Kobbersmedevej Erik Ibsen Lille Ewaldsvej Johnny Roed Sauntevej Thomas Ratzlaff Torvegade 5 D Henrik Willum Petersen Karetmagervej

18 Bøtterupvej 2C Tlf Fax Bestyrelse og udvalgsformænd: Formand K.A.Søgaard (Økonomiudvalg) Næstformand - hon.sekretær Niels E. Clausen (Sponsorudvalg) Kasserer Alice Nielsen Best. medlem Flemming Vindahl Andersen (Beg./ungd.udvalg) Best. medlem Klaus Hansen (Match -og hcp.udvalg) Best. medlem Kirsten Søgaard (Klubhusudvalget) Best. medlem Jørgen Jensen (Baneudvalg) Best. medlem Peter Rasmussen (PR-udvalg) Best. medlem Henning Andersen (Klubblad+presse) Shoppen HORNBÆK GOLFKLUB Matchresultat Vores traditionsrige julematch blev afviklet søndag d. 3.dec. Normalt spilles julematchen kun over 9 huller, men denne gang blev der spillet stableford over 18 huller på vinterbanen (det kan godt ses på scoren). Man måtte kun have 3 stk. redskaber i bag en inkl. en evt. putter, så det gjorde det ikke nemmere. Resultatet af matchen blev: Række 1-3: 1. Niels Clausen 46 p. 2. Per Kammer 45 p. 3. Jørgen Grumstrup 44 p. 4. Henning Nygård 41 p. Række 4-5: 1. Kenn Jensen 53 p. 2. Jeanne Schuldt 50 p. (Jeanne lavede en eagle på hul 13, godt nok på vinterbane, men alligevel!) Alle ovennævnte spillere var i præmierne, matchens sponsor var L Oreal. Matchudvalget siger tak til alle matchdeltagere og hjælpere i 2000 og en særlig tak til alle sponsorerne, som gjort det muligt, at uddele alle de flotte præmier. På gensyn i 2001 til mange spændende matcher, hvor den første er åbningsmatchen d. 8. april. Nyt fra bestyrelsen. Der har været bestyrelsesmøde d. 16. jan. Emner på mødet var de sædvanlige: økonomi, medlemstal, banen, øvrige udvalg og generalforsamling. Regnskabet for 2000 er nu færdigt og er meget fint, budgetterne har holdt. Medlemstallet bliver også ved med at stige, så nu pr. 16. jan. har vi kun plads til at optage ca. 25 medlemmer mere, før vi når de 950 aktive, som vil blive 70 under 19 år (juniorer) og 880 over. Det er både godt og skidt. Godt fordi vi får opfyldt vores mål m. h. t. medlemmer hurtigere end forventet, skidt fordi så mange kommer til at gå forgæves. Banen er her i vinter blevet trimmet, d.v.s. at der er anlagt nye stier og repareret gamle, der er ryddet op i væltede træer og fældet en del krat og små træer. I uge 4 er udplantning af træer på de nye 9 huller blevet påbegyndt. I løbet af marts bliver drivingrange udbedret med flisebelægning på udslagsstederne. Et projekt til ny indspilsgreen vil blive forelagt bestyrelse i starten af februar og forhåbentlig igangsat. Bestyrelsen har godkendt at pumpesøen ved hul 18 bliver rettet op med pileflethegn langs kanterne, så boldene ikke ruller lige så let i vandet som nu. Udvidelse/ombygning af køkkenet blev bevilget af bestyrelsen. Der er også ved at blive udarbejdet projekter på udbygning af klubhus (sammen med indspilsgreen) og indretning af baderum/omklædning i forbindelse med bagrummet. Hvornår der bliver råd til det, kan vi ikke vide før projekterne med priser foreligger Kim Parsberg 50 p. 4. Bob Lauritzen 49 p. 5. Martin Pedersen 47 p. 6. Henrik Plath 45 p. Række 6: 1. Lars West 52 p. 2. Pia Kristensen 48 p. 3. Benny Kristensen 45 p. 4. Bente Sort 44 p.

19 Hornbæk Golfklub på internettet. Vi har haft/har et web-udvalg kørende, som har lavet Hornbæk Golfklubs hjemmeside. Der bliver for øjeblikket lagt sidste hånd på værket, så alt er klar til præsentation på generalforsamlingen. Siden (et mærkeligt udtryk, for det er mange sider, men sådan siger man) kan fra d. 24. februar, og højst sandsynlig allerede når du læser disse linier, findes på adressen Prøv at klikke jer ind på denne adresse og glæd jer, der er mange nyttige oplysninger og nyheder. Bl. a. vil stoffet til klubbladet være på hjemmesiden mindst en uge før bladet er på gaden. Generalforsamling. Årets generalforsamling bliver lørdag d. 24. februar kl i Hornbækhallen ved Hornbæk Idrætsanlæg på Stenstrupvej. Kør ad Hornbækvej mod Hornbæk og følg skiltningen til Hornbæk Idrætsanlæg. I Hornbækhallen vil der være skilte der viser til salen hvor generalforsamlingen afholdes. Husk der er indskrivning af deltagere fra kl Indkaldelse med dagsorden, forslag m.m. vil blive udsendt i starten af uge 6. Hvis du ikke har modtaget indkaldelsen, når du får klubbladet, så ring til sekretariatet. Ungdomsafdelingen. Det ligger nu fast, at Ulrik Marcher fortsætter som ungdomstræner til næste år. Han vil træne ungdommen mandage fra og torsdage fra kl til Ulrik vil, hvis der er tilslutning nok, lave en start-op weekend d. 9. og 10 april for alle unfdomspillere Der vil blive afholdt informationsmøde for de unge spillere og deres forældre d. 19. marts kl om den kommende sæson. Sæt X i kalenderen for denne dato, nærmere information følger. Hjælpere til ungdomsafdelingen. Der fortsat stor tilgang til golfklubbens ungdomsafdeling, der er pr. 1. feb. 65 juniorer. Da bestyrelsen gerne vil forbedre og øge aktiviteterne i afdelingen, opfordrer vi hermed forældre eller andre, der gerne vil gøre et stykke arbejde i klubben, om at kontakte undertegnede. Hvis du spiller eller interesserer dig for 19 golf, er det en fordel, men absolut ingen nødvendighed. Det vigtigste er, at du kan lide at arbejde med unge mennesker, og at du kan samarbejde med afdelingens træner og den daglige ledelse af klubben. Tøv ikke med at ringe til mig om yderligere information. Flemming Andersen, begynder og ungdomsudvalget. Tlf Husudvalget/festudvalget. Klubhuset/restauranten bliver til dels drevet af ansat personale, men mange af opgaverne står medlemmerne selv for. Derfor er husudvalget altid på udkig efter medlemmer, der vil give en hånd med. Opgaverne er mange og strækker sig lige fra arrangement af fester og lign., til rengøring, afrydning og til at hjælpe Merete, når der er store arrangementer for alle medlemmerne. Kunne du tænke dig at hjælpe til i klubhuset, så henvend dig i sekretariatet eller skriv dig på listen, der er ophængt på tavlen ved klubhuset, jo flere der vil give et nap med, jo lettere bliver opgaven for den enkelte og for husudvalget. Shoppen. SHOPPEN vil i februar måned være åben lørdag/søndag fra I marts måned holder vi lukket indtil d. 31. marts, hvor vi vil holde stor åbningsdag fra kl med mange gode tilbud. Derefter vil der være åbent på hverdage, undtagen mandag, fra 9.00 til I weekends og på helligdage vil åbningstiden være fra Med venlig hilsen Lisbeth og Steen. Stensamling. Allerede nu kan vi fortælle at Peter Rasmussen vil arrangere stensamling på nogle af de nye huller søndag d. 25. marts kl Stensamlingen er forbi ved 12-tiden, og der har Peter sikkert lavet en aftale med Merete om en god og billig frokost. Men mere om dette i martsnummeret af HIF-info og på hjemmesiden.. Ekstra dags score. Dansk Golf Union indfører fra 1. maj 2001 et nyt begreb Ekstra Dags Score i daglig tale EDS.

20 ANNONCER Tømrer - og Snedkerfirmaet FRITZEN Ole Piisvej 1 B Tlf: Fax:

21 Det indføres for at stille alle golfere lige, hvad angår at få deres handicap reguleret både op og ned. En Ekstra Dags Score er en tællende score, som spilles på et tidspunkt, spilleren selv vælger. Dog max. 1 gang pr. uge. Hvert enkelt medlem i klubben med hcp. mellem 4,5 og 36 kan inden en privat runde ( pigeklubbens matcher, onsdagsmatcher og lign. regnes som private runder) selv vælge, om han/hun vil spille en EDS-runde. Hvis dette vælges skal spilleren og markøren tilmelde sig på en liste i sekretariatet og runden skal spilles samme dag. EDS kan så tidligst igen spilles ugedagen efter. Efter runden afleveres scorekortet mærket EDS. Man kan naturligvis godt i løbet af samme uge spille rigtige matcher og blive hcp.reguleret for disse, samt private runder med bedre hcp. Husk når du går private runder og spiller bedre end dit hcp., så skal du altid aflevere dit scorekort. Spilleren bestemmer selv hvornår han/hun vil gå en EDS runde, det kan være til damematchen, hyggematchen om lørdagen med gutterne eller man kan bestemme at ingen af ens runder er EDS, det er spillerens helt suveræne afgørelse. Husk blot ovennævnte, at man skal skrive sig på listen før runden og markøren skal være kendt og dokumenteret. Der bliver således tre slags tællende runder.: Matcher - de ejes af klubben, EDS de ejes af spilleren, Private runder bedre end hcp. EDS spilles kun på hjemmebanen og kun fra 1. maj til 31. oktober. Scoren omregnes som sædvanligt til Stableford, husk underskrifter og mrk. EDS. Systemet i sin fulde ordlyd findes på DGU s hjemmeside, som der en link til på Hornbæk Golfklubs hjemmeside. (www.hornbaekgolf.dk) Aktivitetskalender for foråret Følgende datoer skal du som medlem af Hornbæk Golfklub lægge mærke til: 24 feb. Generalforsamling. 31. marts SHOPPEN åbner 08. april Åbningsmatch. 29. april Forårsmatch. 20. maj Toyota-match. 27. maj Venskabsmatch i Sverige. 03. juni Pinsematch. 24. juni St. Hansmatch (klubbernes match) Tilmeldingslister for de første to matcher er allerede på opslagstavlen i sekretariatet. Sidste frist for tilmelding, er som til alle matcher, torsdagen før matchen kl Starttiderne for disse og alle fremtidige matcher vil kunne findes på hjemmesiden fredagen før matchen spilles fra kl Resultaterne af matcherne kan du også finde på hjemmesiden allerede dagen efter de er spillet. Hornbæk Golfklub kunne i juli måned åbne de sidste 9 huller, og dermed blev der skabt plads til de 350 medlemmer som klubben har fået til i år. Golfklubben er således den klub i Danmark, der har haft den største medlemstilgang i året (Foto: Martin Bubandt Jensen) 21

22 Formand Dorte Johansen Klokkestøbervej Kasserer Inge Block Spicavej Sekretær Sussie Outzen Best. Medlem Karin Hvid Best. Medlem Nora Jensen Best. Medlem Kirsten Grønlund Best. Medlem HIF gang og løb Hanne Gordon Jensen Klokkestøbervej Der var fuldt drøn på pigegymnastikken denne torsdag under ledelse af Kirsten Grønlund, en af de deltagende var Cecilie, som til dagens træning havde fuld opbakning i form af sine to lillebrødre, Sebastian & Martin. (Foto: Martin Bubandt Jensen) GYMNASTIK Vi behøver nye kræfter i gymnastikafdelings bestyrelse. Så kunne du tænke dig at få indflydelse på afdelingens arbejde og fremtidig udvikling, hører vi gerne fra dig. Ring til Kirsten eller Sussie Juleafslutningen: Årets juleafslutning for alle vores voksenhold var onsdag den , 36 personer deltog. Vi startede med gymnastik, hver instruktør havde minutter. Bageftervar der fælles spisning i klublokalet. En rigtig hyggelig aften. Er din træner syg eller bliver lokalet brugt til andet formål. Eller er du blot forhindret i at komme til gymnastik den dag du plejer, er du velkommen på et af de andre hold. Vi har masser af spændende tilbud. Slutspurt!! Har du fortrudt at du ikke kom i gang, eller er du stadig i tvivl om gymnastik er noget for dig. Grib chancen den er der stadig. Holdene kører frem til Ring og få en specielpris for resten af sæsonen. Ny sæson starter i september. HUSK Gymnastikopvisningen er lørdag den 31 marts, med generalprøve ugen før. Dragtleje er en stor udgift hvert år til vores gymnastikopvisning. Men en opvisning uden alle de flotte dragter kan let blive kedelig at se på, alle vores dygtige gymnaster, gør det ikke alene. For at holde udgifterne nede har vi i bestyrelsen besluttet at på de hold, hvor trænerne har valgt at leje dragter, vil der blive opkrævet et beløb på 30,- kr. pr. person pr. hold (dragtlejen er 90,- kr. 120,- kr. pr. dragt). Vi håber trods denne udgift at alle vore gymnaster vil deltage i årets gymnastikopvisning. Der er stadig nogle der har glemt at betale deres kontingent!!! Gymnastikafdelingen afholder ordinær Generalforsamling torsdag den 5 april kl i Hornbæk Hallen. Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før. 22

23 HORNBÆK SCENEN Formand Helle Pedersen Maltavænget 10 Næstformand/ klubbladsrepræsentant Niels Lynge Tlf / Esbønderupvej Græsted Kasserer Anni Rünitz Maltavænget 6 Best. medlem Tommy Knudsen Toftemosevej 2 C Best. medlem Agni Rademacher Jupitervej 59 Best. suppleant John Hansen Bovænget Ålsgårde Nostalgirevyen og lidt om fremtiden Hornbækscenen havde stor succes med vores Nostalgirevy, der spillede den 19. og 20. januar Stemningen var høj, der var fulde huse og gensyn med nogle af Hornbækscenens historiske højdepunkter og med nogle af Hornbækscenens veteraner, blandt andet Henning Andersen og Henrik Fritzbøger. Bagefter gik dansen til ud på natten, inspireret og ledsaget af tonerne fra de legendariske Sunshineboys. Vi takker publikum, de medvirkende, de hjælpende hænder og ikke mindst vore sponsorer, for den store opbakning. Men vi hviler ikke på laurbærrene, det er vores store håb, at vi engang i foråret kan præsentere endnu et overraskende arrangement i topklasse, så glæd jer. Husk også at reservere plads i kalenderen til vores sommerrevy i uge 27, vi har fundet en ny spændende instruktør, som vi snart vil bringe et portræt af her i bladet.. Hornbækscenen afholder generalforsamling den 3. april 2001, den officielle indkaldelse vil komme i næste nummer af HIF nyt. På bestyrelsens vegne Niels Lynge )UHHODQFH)RWRJUDI 0DUWLQ%XEDQGW-HQVHQ 23

24 blikkenslager & VVS installatør. fjernvarme.gas. servicearbejde. blandingsbatterier.vand.sanitet. badeværelser. energibesparende. kobberarbejde.skifertag. blikkenslagerarbejde. certificeret efter iso 9002 Ndr. Strandvej Tlf.: Vi gør en forskel! John Ulrich Ndr. Strandvej 355 Tlf Vi har altid mange bolde i luften! Ndr. Strandvej 341 B Telefon Fax DanBolig - Hornbæk 24

25 Formand Peter Svendsen Villingebækvej 4G Tlf el. Mobil Næstformand Lise Bertram Solvej 23 Tlf Sekretær Marianne Vinther Ndr. Strandvej 341C Tlf Kasserer Bjarne Kring Rødtjørnevej 11 Tlf Bestyrelsesmedlem Lene Tullberg Brostræde Helsingør Tlf Bestyrelses suppleant Palle Mandrup Sauntevej 54 Tlf Ungdomsudvalg Karina Nikolajsen Snerlevej sal lejl Helsingør Tlf Dorrit Danker Tycho Jessensvej 14B Tlf Knirke Holm Stjernevej 12 Tlf Mona Høst Løvvænget 29B Tlf Marianne Nielsen Sauntevej 113A Tlf HÅNDBOLD 1. & 2. herre-seniorer Et lille tilbageblik over den snart forgangne sæson. Jeg må ærligt indrømme, at det var lidt med bange anelser, at jeg atter skulle have med herre-seniorerne at gøre. Vi var lige rykket en række op, samtidig med at vi havde mistet nogle spillere, og i forvejen var vi ikke så mange spillere så det gjorde noget. Da sæsonen skulle starte, var gode råd var dyre, idet der var simpelthen ikke spillere nok til de tre hold, som var tilmeldt turneringen. Vi valgte derfor at nedlægge old-boys holdet, således at der kunne blive til 2 hold, som selvfølgelig også skulle komme til træning de 2 gange om ugen, hvor vi har hallen!!!!! Det kneb det imidlertid lidt med, så træningen blev reduceret til 1 gang om ugen, nemlig tirsdagen for så kunne alle komme til træning!!!!! Men det viste sig hurtigt, at det heller ikke holdt. Der var stadig et meget lille fremmøde til træningen, og jeg kan love for, at det er ikke kedelige undskyldninger jeg har måtte lægge øre til, når der blev ringet afbud til træningen. Der kan være mange grunde til at vi ligger i bunden af serie 1, men ovennævnte gør det absolut ikke bedre. Vi har stadig svært ved at stille et 1. hold, så jeg har som bekendt selv måtte spille med, hvilket jeg ikke har det fjerneste imod. Men min tid på 1. holdet burde jo for længst være et overstået kapitel. Derimod går det rigtig godt for 2. holdet som fører serie 4. Det er en flok ældre gutter som har lysten/glæden ved at spille håndbold. Mere skal der såmænd ikke til. Jeg vil håbe at 1. holdet får lysten/gejsten tilbage trods modgangen, og kan slutte sæsonen af med manér, og få nogle gode resultater i de sidste par kampe. Hans P. Lilleputpigerne! Der var 1, der var 2, der var 3. Ja, sådan startede sæsonen 3 lilleputpiger De måtte så træne sammen med lilleputdrengene, hvad de for øvrigt altid har gjort. Flere har der nemlig ikke været. Efter en måneds tid kom Stine og Marie L., som træner lilleputdrengene og sagde, at nu kunne de altså ikke have dem sammen med drengene mere, for nu var de 6. Ok! så tager jeg dem. Vi holdt et møde 6 sagde jeg, det er for lidt I må prøve, om I kan få nogle flere til at komme. Og det gjorde de så. Der kom 8, så 10, så 12 og nu er vi 14. Og ikke nok med at de nu er så mange på papiret, de møder næsten alle op til træning hver gang. Og de ikke bare møder op, de er utrolig søde 25

26 og lydhøre, så det er en fornøjelse at komme til træning for mig. For at det skal blive en rigtig solskinshistorie hører det med, at vi har spillet 4 kampe i DGIturneringen og vundet dem alle. Vi har været til 2 Lilleput-stævner, hvor vi har vundet 2 kampe og tabt 2 kampe. Vi har en suveræn målmand, en meget talentfuld stregspiller, et par godt skydende baggrundsspillere, der også formår at spille stregen og et par hurtige fløje og så dækker de bare så godt op. Når jeg tænker på, at mange af dem lige er begyndt at spille håndbold, så synes jeg, de har gjort det virkelig godt. Der er så mange talenter hos de piger, så jeg håber, de vil spille håndbold i mange, mange år. Dorrit Danker træner. Mini træning! Vi beklager utrolig meget de mange aflysninger der har været af miniernes lørdags træning før jul. Det har ikke været særlig hensigtsmæssigt, idet vi jo kun træner en gang om ugen. Men vi fortsætter ufortrødent de følgende lørdage, så er du mellem 5 og 8 år er du meget velkommen i hallen hver lørdag fra kl til Mange håndboldhilsner Karina og Knirke JULEFIDUS i ungdomsafdelingen Den 1. fredag i december sidste år holdt ungdomsafdelingen traditionen tro den årlige Julefidus for ungdomsspillerne. I år havde vi dog valgt at de 2 juniorhold ikke skulle deltage sammen med de øvrige ungdomshold, men til Julefidus med vores seniorhold. Kl. 17. mødte ca. 50 forventningsfulde børn og 7 trænere + ungdomsudvalget op for at ha en hyggelig aften. Vi startede med at blive delt i 4 hold på tværs af vores normale alderstrin. I år havde alle husket håndboldsko og tøj, så vi gik straks i gang. Der skulle dystes i 3 discipliner: tennis, gladiator og høvdingebold. Alle gik til opgaverne med stor interesse og efter ca. 1 times leg var det tid til omklædning og spisning. Menuen stod på pizzaer og sodavand. Næste program var årets bingo-show. Casper styrede med hård hånd nummeropråbningen og der var præmier til 1, 2 og 3 rækker. Slikpinde, flødeboller og sodavand. Næsten alle fik en præmie. Aftenen sluttede af med lidt dans og leg i hallen og ikke mindst kåring af det hold der havde vundet årets 3 discipliner. TAK til Jubilæumsfonden af 1997 som sponsorede sodavand. De to trænere Karina & Knirke byder hver lørdag fra omkring 25 børn velkommen til Minihåndbold, dette sker i Hornbæk Hallen og der er altid garanteret en masse leg og sjov.(foto: Martin Bubandt Jensen) 26 Telefonbøger TAK!! TAK!! TAK!! Endnu en gang blev telefonbøgerne uddelt næsten uden problemer (Problemerne bestod i, at der var leveret for få bøger fra Tele DK.) Vi har dog fået flere bøger tilsendt, og de er også blevet delt ud, så alt er i den skønneste orden. Beløbet kr ,- er modtaget og med glæde lagt i den altid slunkne klubkasse. Same procedure next year The Danker woman.

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 57 23. DECEMBER 2009

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 57 23. DECEMBER 2009 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 5 Indhold 1. GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR... 1 2. GENERALFORSAMLINGER 2010... 1 3. JULETRÆSFEST... 2 4. PETANQUEAFDELINGEN INFORMERER... 3 5. IGANGSÆTTELSE

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 24. september 2015 Deltagere: Claus Svendsen Jette Nielsen, Ingrid Svendsen, Flemming Larsen, Marie M. Haar Vad, Mike Charnock, Martin Frandsen, Dorthe Augustesen og Stine Lindblad

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Tilstede: 81 personer inkl. bestyrelsen: Svend Tøfting, Kim Johansen, Morten Bech, Jan Ulrik Hansen og John

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby John, Henrik og Michael, kunne andet end at nyde det flotte efterår de kunne også ramme! Se side 6. Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 Dagsorden for hovedgeneralforsamling onsdag den 14. januar 2009 kl. 19.30 i Station 14. Til stede: 27 fremmødte 1. Valg af dirigent og to stemmetællere Flemming

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Godt nytår! Af Martin Johnsen

Godt nytår! Af Martin Johnsen Indhold: Nyt fra bestyrelsen Børne juleklip ODK julefrokost Nr. 1-2006 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København) tilsluttet Frederiksberg Idræts Union (FIU)

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Referat af generalforsamling i Lemming IF Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Sted: Tilstedeværende: Klubhuset Louise T. Kristensen, Lasse Schultz, Jesper Bang, Egon

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 1999 Blovstrød IF Fodboldafdeling Endnu et fodboldår er passeret. Det er en lidt speciel situation for mig at stå i her til denne generalforsamling og aflægge beretning da det er mit

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 41 24. MARTS 2008

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 41 24. MARTS 2008 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 5 Indhold 1. AFDELINGSGENERALFORSAMLINGER... 1 2. HÅNDBOLDAFDELINGEN LUKKER... 1 3. KONSTITUERENDE AFDELINGSBESTYRELSESMØDE... 1 4. TAK TIL AFGÅENDE

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

BESTYRELSESMØDE I I K VEST Den, 10. maj 2012 i klublokalet

BESTYRELSESMØDE I I K VEST Den, 10. maj 2012 i klublokalet Fremmødte: Forretningsudvalget: Håndboldudvalget: Fodboldudvalget: Gymnastikudvalget: Motionsudvalget: Støtteforeningen: Floorballudvalget: Mogens, Joan og Marianne Dorthe, Marianne og Anita Jens Martin

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer.

Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret personligt eller sendt pr. mail til alle klubbens medlemmer. Referat fra Generalforsamling den 23. maj 2012. Ca. 42 personer incl. Bestyrelsen var mødt op. Generalforsamlingen var rettidig indkaldt ifølge vedtægterne. Indkaldelserne er udsendt med post, afleveret

Læs mere

Waw for en weekend lige ved og langt fra

Waw for en weekend lige ved og langt fra Waw for en weekend lige ved og langt fra Her kommer der lidt ord omkring vores weekend på Rømø hvor vi spillet slutspil om DM i år Som i nok ved så måtte vi desværre nøjes med sølv i denne sæson men f

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i landsmesterskab i DGI. Tillykke med

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere