Inden mødet er der indskrivning og kaffe, te og morgenbrød fra kl Efter mødet er der aftensmad kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inden mødet er der indskrivning og kaffe, te og morgenbrød fra kl. 8.30. Efter mødet er der aftensmad kl. 18.00 19.00."

Transkript

1 15. april 2011 Dagsorden og bilag til landsrådsmøde, lørdag den 30. april 2011 Velkommen til landsrådsmøde lørdag den 30. april kl på Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Inden mødet er der indskrivning og kaffe, te og morgenbrød fra kl Efter mødet er der aftensmad kl Der er vedlagt dagsorden, vejledende tidsplan og bilag. Afbud til landsrådsmødet eller afbud til aftensmaden kl sendes til Marianne Gjerlufsen (tlf ) på hurtigst muligt og senest onsdag den 27. april kl Ved rejse med tog bestilles billetten i god tid gennem Travelpooleurope på , angiv afdelingsnummer 101 samt dit FDB-lønnummer. I er meget velkomne til på forhånd at indsende spørgsmål til dagsordenens bilag til landsrådets sekretær Thomas Christensen: Mange hilsner Mette Bækgaard Jørgensen Anne Sandemand Schrøder Steen Nielsen Landsrådsformand 1. næstformand 2. næstformand 1

2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Beretning om FDB s virksomhed i 2010 v/ administrerende direktør Thomas Bagge Olesen Bilag: Dit FDB 2010 (indstik i Samvirke april 2011; IKKE vedlagt) 3. Godkendelse af regnskab for 2010 v/ økonomidirektør Tom Stengade Bilag: Årsrapport Præsentation af Kalaallit Nunaanni Brugseni, den grønlandske brugsforening v/ formand Ole Mølgaard-Motzfeldt og direktør Olav Thomsen 5. Beretning om Coop Danmark A/S virksomhed i 2010 v/ Coops administrerende direktør Jesper Lien 6. Op og ned om mad og klima v/ Mandag Morgen klimadirektør Per Meilstrup 7. Klima som butiksaktivitet i efteråret 2011 v/ ansvarlighedschef Thomas Roland Spørgecaféer: Coop - Jesper Lien og koncerndirektør Per Toelstang FDB - Thomas Bagge Olesen og Tom Stengade Kalaallit Nunaanni Brugseni - Ole Mølgaard-Motzfeldt og næstfmd. Akaaraq Samuel Olsen Klima og Madpyramiden - Per Meilstrup, Thomas Roland og specialkonsulent for sundhed og ernæring Joan Preisler 8. Fremtidens butiksaktiviteter a) Beslutning om butiksaktiviteter i 2012 og fremover v/ bestyrelsesmedlemmer Hanne Grethe Johnsen og Bjarne Dybdahl Andersen Bilag s. 4-7: Oplæg fra FDB s bestyrelse om fremtidens butiksaktiviteter b) Landsrådets idéer Bilag s. 8-63: Tilbagemelding på de 1000 idéer og forslag fra seneste landsrådsmøde Spørgecafé: Fremtidens butiksaktiviteter repræsentanter for følgegruppen 9. Behandling af forslag a) Forslag fra FDB s bestyrelse om justering af FDB s vedtægter og valgregulativ (vedtages ved 2/3 flertal) samt landsrådets forretningsorden (simpelt flertal) Bilag s b) Forslag fra Brugsforeningernes Samlede Kædeudvalg om ejerskab af medlemsbutikker til FDB s vedtægter (vedtages ved 2/3 flertal) Bilag s c) Forslag fra landsrådsmedlem Torben Nielsen om tabt arbejdsfortjeneste ifbm. landsrådsmøder til Økonomiske forhold for FDB s bestyrelse og landsråd (simpelt flertal) Bilag s. 79 e indsendte forslag og spørgsmål imødekommes ved besvarelse på landsrådsmødet. 10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Afstemningsmetode: Hvert landsrådsmedlem, som ikke er medarbejderrepræsentant, stemmer på præcis 3 kandidater Bilag s : Præsentation af de otte kandidater 11. Inspirerende oplæg om samarbejde 12. Eventuelt Lasses hjørne 2

3 Vejledende tidsplan 8.30 Indskrivning og morgenkaffe Velkomst Beretning om FDB s virksomhed i Godkendelse af regnskab for Formiddagspause Præsentation af Kalaallit Nunaanni Brugseni Formiddagspause Beretning om Coop Danmark A/S virksomhed i Frokost Op og ned om mad og klima Klima som butiksaktivitet i efteråret Eftermiddagspause 1 med spørgecaféer Fremtidens butiksaktiviteter Behandling af forslag Eftermiddagspause 2 med spørgecafé Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Inspirerende oplæg om samarbejde Eventuelt Lasses Hjørne Aftensmad 3

4 Ad dagsordenens punkt 8a (landsrådsmøde 30. april 2011) Til landsråd Oplæg til fremtidige fælles butiksaktiviteter fra og med 2012 Indstilling Bestyrelsen fremsætter vedlagte oplæg til drøftelse på landsrådsmødet den 30. april Sammen med oplægget fremsætter bestyrelsen følgende beslutningsforslag: "Landsrådet har drøftet oplæg fra bestyrelse til procedure for ansvarlighedsaktiviteter i medlemsbutikkerne fra og med Den endelige stillingtagen til dette oplæg træffes af landsråd på mødet den november 2011 efter forudgående mulighed for videre drøftelse af oplægget på bl.a. distriktsmøderne i september Som konsekvens af dette anbefales landsrådet på mødet den november 2011 at vedtage, at der i 2012 er mulighed for at arrangere fælles butiksaktiviteter mellem FDB og Coop inden for alle 4 mærkesager, dvs. sundhed, miljø, etisk handel og klima." Baggrund bestyrelse har siden 7. oktober 2010 haft en følgegruppe til at give de fælles butiksaktiviteter mellem FDB og Coop et grundigt eftersyn. Følgegruppen har konstateret, at der er behov for at ændre rolle- og ansvarsfordeling i forhold til de fremtidige butiksaktiviteter. Disse ændringer foreslår følgegruppen, at landsrådet såvel som alle øvrige medlemsvalgte får tid til at sætte sig ind i, før en endelig beslutning bliver truffet. Det anbefales endvidere, at Coop planlægger aktiviteterne i 2012 efter de foreslåede rolle- og ansvarsfordeling i forhold til butiksaktiviteter. Dermed vil fx årshjulet for ansvarlighedskampagner i medlemsbutikkerne og kommunikationen i tilknytning til dette blive fremlagt før landsrådets beslutning til november. Er der behov for justeringer i forhold til kommunikationen af årshjulet, kan det således indarbejdes i det endelige beslutningsforslag. Flemming Jørgensen 4

5 Lokale ansvarlighedsaktiviteter i medlemsbutikkerne fra og med 2012 Indstilling: Coop holder årligt mellem 8 og 12 kampagner i alle medlemsbutikker om de fælles mærkesager. Det anbefales, at Coop fra 2012 sikrer, at de medlemsvalgte, der har lyst, kan lave medlemsaktiviteter i tilknytning til disse kampagner. Det sker under følgende vilkår: 1. Coop har ansvaret for, at de medlemsvalgte, der ønsker at medvirke til at gøre en sådan ansvarlighedskampagne til en medlemsaktivitet, har mulighed for det. Coop har endvidere ansvaret for, at butikscheferne sørger for, at der aftales en rollefordeling og tidsmæssig indsats for såvel butiksansatte som medlemsvalgte i forhold til en sådan aktivitet. 2. Coop tilrettelægger inden 1. september et årshjul med det kommende års ansvarlighedskampagner i butikkerne. Årshjulet præsenteres forinden for afdelinger for Ansvarlighed og Forening & Medlemskab. 3. Coop sender årshjulet til FDB, der lægger det på Forum for medlemsvalgte og sender nyhed ud til alle medlemsvalgte om dette. 4. Coop sender endvidere årshjulet til alle butikschefer, som tager årshjulet op på førstkommende butiksråds- eller bestyrelsesmøde. 5. På dette møde drøfter butiksråd/bestyrelse med butikschefen om de medlemsvalgte ønsker at deltage i en eller flere af kampagnerne i butikken og/eller at supplere med medlemsaktiviteter i uden for butikken. Det drøftes endvidere, hvilke øvrige medlemsaktiviteter, butiksrådet/bestyrelsen vil gennemføre i det kommende år. 6. Drøftelsens resultat er, at der inden 1. december hvert år er lavet en handlingsplan og lagt budget for det kommende års medlemsaktiviteter - inkl. ansvarlighedskampagner og ansvarlighedsaktiviteter. 7. Til hjælp for butiksrådenes og bestyrelsernes lokale ansvarlighedsaktiviteter udarbejder FDB en standard værktøjskasse for hver mærkesag i form af: smaterialer (foldere eller andet relevant materiale) instruktions- og inspirationsoplæg (instruktionsvideoer, kataloger med inspiration til aktiviteter i og udenfor butikken m.m.) samt sikrer uddannelse inden for mærkesagen til særligt interesserede medlemmer. 8. Effekten af de samlede ansvarlighedskampagner måles dels gennem Coops kundetilfredshedsmålinger i form af spørgsmål om, hvorvidt kunder og medlemmer har lagt mærke til aktiviteterne og i givet fald tilfredsheden med disse, dels gennem salget af udvalgte varer i de konkrete kampagner. Baggrund: bestyrelse besluttede den 7. oktober 2010 at nedsætte en følgegruppe med det formål at give de fælles butiksaktiviteter mellem FDB og Coop et grundigt eftersyn. Behovet for et eftersyn skal ses i lyset af, at: Synligheden af de årlige butiksaktiviteter indenfor mærkesagerne er relativ lille (kun ca procent af butikkerne deltager i et eller andet omfang) og kun omkring 35 procent af kunderne angiver ifølge Coops egne kundemeterundersøgelser, at de af og til har set og Coops ansvarlighedsarbejde profileret gennem sin butik. 5

6 FDB bruger årligt i størrelsesordenen 1,5 og 2,5 mio. kr. plus 1-2 fuldtidsressourcer på planlægning og udrulning af de fælles butiksaktiviteter. Planlægningen af butiksaktiviteterne er en relativ stor og formel koordineringsopgave mellem FDB og Coop, og aktiviteterne skal formelt besluttes af landsrådet efter indstilling fra bestyrelsen. Der er en nøje afstemt fordeling af roller mellem medlemsvalgte, butikschefer og butiksansatte. Er nuværende opgavefordeling og opgaveansvar den bedste? Hvorfor er det lige 2 kampagner inden for mærkesagerne, der skal holdes årligt? Følgegruppens formål har været at komme med anbefalingerne til, om - og i givet fald hvordan - butiksaktiviteterne skal gennemføres, hvis FDB og Coop med den nuværende viden skulle starte helt forfra. Følgegruppen har bestået af Bjarne Dybdahl Andersen, bestyrelse og Kvickly Kalundborg (brugsforening) Hanne Grethe Johnsen, bestyrelse og SuperBrugsen Ndr. Frihavnsgade (Coopejet) Mette Bækgaard Jørgensen, landsrådets formand og SuperBrugsen Hjallese (Coop-ejet) Jannik Larsen, SuperBrugsen Fortunbyen (Coop-ejet) Lars Christian Svane, Dagli'Brugsen Sønder Felding (brugsforening) Niels Karstensen, salgsdirektør i Kvickly-kæden Jesper K. Andersen, salgsdirektør i Dagli'Brugs-kæden Carsten Meinertz, HR-chef, SuperBrugs-kæden, Mogens Werge, forbrugerpolitisk direktør i Coop Peter Jentzsch, projektleder for fælles butiksaktiviteter mellem FDB og Coop Flemming Jørgensen, chef for Forening & Medlemskab, FDB Følgegruppen har holdt i alt 4 møder, hvor forskellige oplæg har været drøftet. Det er i den forbindelse blevet konstateret, at FDB og Coop har brugt mange penge og ressourcer på fælles butiksaktiviteter, men udbyttet heraf har været begrænset, målt på kunder og medlemmers opmærksomhed på disse. Desuden har under halvdelen af alle butiksråd og bestyrelser deltaget aktivt i aktiviteterne. Årsagerne til den manglende deltagelse har i særdeleshed været uklar ansvars- og rollefordeling mellem butikschef og butiksråd/bestyrelser. De meget faste rammer, hvor en aktivitet skal gennemføres i lige netop den pågældende aktivitetsuge, kan desuden være med til at begrænse udbredelsen, da ikke alle medlemsvalgte har tid, lyst eller mulighed for at gennemføre en aktivitet i lige netop den aktuelle uge. Omvendt ser Coop ser meget gerne, at medlemsvalgte fortsat har en væsentlig rolle i og omkring butikken i forbindelse med gennemførelse af aktiviteter om mærkesagerne. I mindre butikker kan de medlemsvalgtes deltagelse i aktiviteten således være udslagsgivende for, om der overhovedet bliver gennemført en aktivitet. Definitioner: For at skabe klarhed, har følgegruppen lagt sig fast på følgende definitioner: En kampagne er som udgangspunkt salgsfremmende, oftest baseret på relevante tilbud inden for kampagnen og i visse tilfælde udstillingsvindue for, at Coop handler ansvarligt En aktivitet er holdningsbaseret, oplysende og opfordrer til handling og/eller ændring af adfærd. Der er i FDB og Coop en fælles forståelse af, at en aktivitet tilfører merværdi til en kampagne 6

7 Tidslinje: Følges følgegruppens indstilling, vil forløbet frem mod 2012 være således: Tilretning af opgavebeskrivelser: I lyset af denne indstilling anbefaler følgegruppen, at "Opgavebeskrivelser for medlemsorganisation" konsekvensrettes i forhold til butiksrådets, administrations, butikschefens og kædens opgaver. På vegne af følgegruppen Flemming Jørgensen 7

8 Ad dagsordenens punkt 8b (landsrådsmøde 30. april 2011) Til landsråd Tilbagemelding på landsrådets 1000 ideer og forslag fra landsrådsmødet den november 2010 Indstilling bestyrelse anbefaler landsrådet at drøfte vedlagte idékatalog - og at videreformidle det gennem Forum for medlemsvalgte som inspiration til alle øvrige medlemsvalgte. Baggrund På landsrådsmødet den november 2010 fremkom i en workshop for hver af 4 mærkesager tilsammen omkring 1000 ideer til, hvordan disse mærkesager kan kommunikeres og omsættes til medlemsaktiviteter inden for og uden for butikken. Målet på mødet den november var at give bestyrelse inspiration til fastlæggelse af temaer for en fælles butiksaktivitet mellem FDB og Coop i foråret 2012 og en tilsvarende fælles butiksaktivitet i efteråret Hvis indstillingen til dagsordenspunktet om fremtidens butiksaktiviteter fra og med 2012 følges, skal der ikke længere aftales og planlægges ét tema for butiksaktivitet i første halvår 2012 og ét andet til andet halvår Indstillingen omkring fremtidens butiksaktiviteter går på, at der i 2012 kan arbejdes med alle 4 mærkesager, og at medlemsvalgte kan koble aktiviteter på alle de 8-12 ansvarlighedskampagner, som Coop holder i løbet Derfor har bearbejdning af de omkring 1000 ideer skiftet karakter - og frem for at indsnævre antallet af ideer og foretage til- og fravalg er ideerne i stedet renset for gengangere (en række forslag optrådte flere gange) sorteret efter, om ideen primært er rettet mod Coop, dvs. uden for direkte indflydelse eller om den er inden for eller uden for. skrevet sammen, så de ideer for hver mærkesag, der vedrører selve butikken eller aktiviteter i butikken står for sig. Tilsvarende er aktiviteter, der foregår i lokalsamfundet skrevet sammen - ligesom ideer, der mest vedrører centralt planlagt kommunikation. Dette idékatalog vil blive brugt af administration i planlægning af kommende kampagner - og det vil endvidere blive brugt i uddannelsen af medlemsvalgte og lagt på Forum til inspiration for planlægning af lokale kampagner. Flemming Jørgensen 8

9 Landsrådets 1000 ideer og forslag fra landsrådsmødet den november 2010 På de følgende sider er de mange ideer fra landsrådets workshop den november sidste år grupperet for at skabe størst mulig overskuelighed. Den vigtigste gruppering ligger i, om ideen, forslaget eller kommentaren: primært er rettet mod Coop, dvs. uden for direkte indflydelse ligger inden for eller ligger uden for. Hvis en idé ligger uden for, betyder det, at et butiksråd eller brugsforeningsbestyrelse som udgangspunkt godt kan arbejde videre med ideen, men der kan som udgangspunkt ikke forventes assistance fra administration eller økonomisk støtte til aktiviteten. For at en idé, et forslag eller en kommentar er inden for strategi, er rammerne følgende: Sundhed: FDB vil gøre det nemt at vælge sundt, når vi køber og bruger dagligvarer. Fokus er at øge forbruget af grøntsager - og dette sker med udgangspunkt i madpyramiden. I den forbindelse hjælper vi blandt andet gennem skolekontakten børn til at interessere sig for madlavning og til at spise flere grøntsager - og vi giver danskerne inspiration til sund, grov og grøn madlavning gennem udgivelser, kurser og opskriftsites m.v. Etisk handel: FDB vil skabe udvikling gennem handel. Fokus er Afrika, fordi det er den verdensdel, som står for den mindste del af verdenshandelen, men med enorme potentialer. Vi vil inspirere og informere forbrugerne om at træffe etiske forbrugsforbrugsvalg og vil støtte miljømæssig, økonomisk og social udvikling hos nuværende og nye leverandører af varer fra Afrika, så de lettere kan sælge til Coops butikker. Miljø: FDB vil udvikle det miljøpositive forbrug. Fokus er at være med til at skabe nye forbrugsmønstre, der ikke bare optimerer den eksisterende miljøbelastende praksis en smule, men bidrager til et miljøpositivt forbrug. I den forbindelse vil vi skabe opmærksomhed om miljøpositive tilgang, og vi vil støtte udviklingen af det økologiske marked og af markedet for varer, som kommer fra fornybare ressourcer, først og fremmest fra skoven, dernæst fra havet. Klima: FDB vil gøre det nemmere at træffe klimavenlige valg, når vi handler og bruger dagligvarer. Fokus er at udvikle ny viden om klimavenlige forbrugsvaner og bruge denne viden til at informere og inspirere forbrugerne til det klimavenlige valg. Vi vil ligeledes arbejde med at finde de mest effektive veje til at reducere klimabelastningen af dagligvareforbruget. 9

10 ! " # $ %# & '"# () 1 - (.( 5( #,0 2 (0 ' #%!$!3 1 #% (( ( & ' & ' $, 1 * & %+ # ( (, -- &!(.( '%,(( /- $ 0 1 #, 2 (' & #+,(#34, 5 (6$ - -.!1 5#% (!* ( 2 -!01 & 0 & + ' '7-# (# $," $!8 5(1 & 1 & & -( ' *( ' 5 "!2 ( & & -, ' $ #! ( ' 1 & -, &( / $ '"+ 4, ( 0 % 10

11 . * 7-6 '9 ' 0 &.7-$ :0; ', 0 (( ('- 0 * $ /# )= 5! 5 (% 2 ((# ( -',( $ (,0 # 0 # (, " 2 ( " $! & <, /0 - # ) 1-;#/ 1 ) & ( %- 0 /,(,4+ " ( $ 1 ( 1 1( $ 5,( # /&.7( /3 # $$$ 1! ' +,( 0($ #(&.7(- 1 # & ( * 11

12 SUNDHED Sundhed i butikken Butiksnær Mersalg Inden for Gruppe F: Nøglehullet skal markedsføres endnu mere Gruppe E: 5 gode opskrifter til forældrene på grønne måltider Gruppe B: Sammensæt den sunde daglige menu efter madpyramiden Gruppe N: Kobling mellem convenience varer og budskabet Gruppe O: Præsentere årstidens frugt og grønt på de tidspunkter, hvor de er fremme Gruppe O: Fisk: Køb friske varer og konserverede Gruppe G: Konkurrencer, hvor der sættes fokus på at vinde og viden om sundhed Gruppe B: En madpyramide inde i butikken, der tilsvarer plakaten Gruppe F: Skrabelodder med madpyramiden Gruppe F: Opskrifter baseret på madpyramiden skal kunne fås i butikken og på nettet Gruppe A: Aktivitet 1: Forslag til måltid kan vælges og efterfølgende printes ud tillige med indkøbsseddel (hjemmeside vi skal Gruppe G: Stå i frugt og grønt og vise hvordan varerne kan bruges Gruppe H: Rodfrugt-konkurrence for børn som butiksaktivitet Gruppe I: Smagsprøver - men find noget lækkert og noget tilbehør, som gør det interessant Gruppe F: Fisk - 2 gange om ugen Gruppe E: Madkasser med frugt og grønt Gruppe I: Opskrifter til udlevering sammen med tilbud og smagsprøver :-) Gruppe F: Happenings med nedsatte priser på sunde varer - groft og grønt... 12

13 Butiksnær Inden for SUNDHED Mersalg Gruppe P: Smag sund mad i butikken: Aften arrangement med smagning af sunde produkter såsom øl, vin grønsager Gruppe O: Man skal give smagsprøver på gl. modnede sild i modsætning til syremodnede sild Gruppe G: Sjov med klovneri - inddragelse - f.eks. en dag i Brugsen, eller vælg varerne ned fra hylderne og lav noget mad ud Gruppe E: Udlevere madbægre med frugt Gruppe A: Madpyramide grundlag for butiksaktiviteter Gruppe G: Alle mellem 7 og 9 eller 10 og 12 mødes onsdag kl til tam-tam i Brugsen - her vil være aktiviteter og konkurrencer med fede (sunde) præmier Gruppe J: Vigtigt at butiksråd og ledelse samarbejder om fælles projekter Gruppe N: Spis fisk - kampagne Gruppe J: Forretningerne sponserer skolekøkkenerne med sunde produkter Gruppe A: Aktivitet 2 : Ugens madplan - se aktivitet 1 Gruppe O: Spændende opskrifter med smagsfulde grønsagsretter, så man spiser mindre kød Gruppe C: Mad og motion... motions løb og cykling, besøg af hjerteforeningen, diabetesforeningen, gigtforeningen, diætist Gruppe G: At vi følger effektivt op omkring lancering af madpyramiden Gruppe F: Børneaktivitet - gæt dine grøntsager og rodfrugter... Gruppe E: Puslespil med madpyramiden Gruppe F: Kom med DIN opskrift og få tegnet din pyramide - så du kan se hvordan du spiser Gruppe E: Det lille spire projekt - så dine egne grøntsager 13

14 Butiksnær SUNDHED Mersalg Gruppe C: Visualisering af madpyramiden eventuelt med medvirkende kok og andre fagpersoner Gruppe M: Hvilken klasse kan lave den bedste og mest sunde madpakke, som de selv smører i butikken Gruppe I: Smagsprøver, der komplementerer eller /kompenserer unoderne i hverdagsmaden Gruppe N: Smagens dag på grøntsager Gruppe P: Roden til alt godt: Del gulerødder ud den første uge i september Gruppe E: Pjecer med lette opskrifter Gruppe F: Sammensæt din egen opskrift - og få point - på nettet eller i butikken Gruppe H: Brug din brugs, handl og støt derigennem FDB Gruppe I: Den reviderede madpyramide skal gøres "udbredelig" og følges op med butiksaktiviteter Gruppe N: Kampagne med nøglehul og Änglamark sammen Gruppe N: Madpakkedage med budskabet Gruppe B: Årstiden frugt og grønt skal tænkes ind i præsentationen Gruppe E: Male mel, kværne smør mm. samt opskrifter på hvad det kan bruges til Gruppe L: Blindtest af smagsprøver over for børn og dem der tør Gruppe F: Butiksaktivitet der fortæller om den nye madpyramide contra den gamle - hvorfor+ Gruppe D: Fysisk madpyramide i butik Gruppe H: Sundhedsaktiviteter i børnehøjde. Vi vil gerne ud af butikkerne og ud til børnene Gruppe H: Rodfrugt-tema i skolekontakten Inden for 14

15 Butiksnær SUNDHED Mersalg Gruppe C: Børneinddragelse - diætist eller sundhedsplejerske. Børnene skal være aktive...ikke med løftet pegefinger - Gruppe G: Vi skal ud i krogene - vi skal også have fat i dem, der ikke er nemme - dem, der ikke er fysisk aktive - dem, der ikke Gruppe H: Have en kontaktperson på skolerne, som vi kan bruge til forløb Gruppe P: God mad let at lave. Kontakt til sundhedscentrene Gruppe N: Opskriftforslag til grøntsagssupper "den dybe tallerken" - 4H Gruppe P: Kontakt til unge: Konfirmander, spejder, ungdomsklubber etc. Gruppe P: Sund mad på SU: Besøge uddannelsesinstitutioner og snakke sund mad Gruppe O: Kontakte skolerne, så de bruger årstidens grøntsager Gruppe G: Fysiske aktiviteter rundt i nærområdet Gruppe H: Linke op med netværk, der arbejder med sundhed, fx. DN og Friluftsforeningen Gruppe F: Andre aktører skal involveres i aktiviteterne i butikkerne Gruppe M: Arrangementer sammen med hjerteforening og diabetes Gruppe D: Madpyramide kostbog Gruppe H: Vigtigt at nå ud til børnene Gruppe J: Madpyramiden annonceres da den er kendt af alle - formidles i sin nye rolle Gruppe F: Pyramidespil i FDB Gruppe G: Vi skal have sat lighedstegn mellem FDB og sundhed Gruppe G: SMS-kæder til at fange de unge/børrnene - det skal være cool at vide noget om SUND mad Inden for 15

16 Butiksnær SUNDHED Mersalg Gruppe H: Vigtigt at vi er synlige med FDB-logoet, når vi laver aktiviteter. Gruppe H: Vi skal være bedre til at fortælle historien om sammenhængen ml. FDB og Coop. Det skal vi tænke ind Gruppe F: Politikere skal animeres til at fjerne moms på de sunde madvarer... Gruppe E: Mad film til bagsædet, kan downloades på FDB.dk Gruppe E: Madlavnings program til CD Download Gruppe G: Interaktive spil - evt. kombineret med "real life" rollespil, altså hvis man vinder/kvalificere sig i det interaktive spil, Gruppe G: Et ungenetværk på tværs af landsdelene... minilandsråd - ligesom mini folketing Gruppe C: Konkurrencer om kendskab til grøntsager pastinakken har en ring...i forhold til persilleroden osv. Gruppe B: Et Wii spil med madlavning Gruppe H: Bedre samarbejde ml. skolekontakten og de medlemsvalgte Gruppe D: Madpyramide plakat A5 til køleskabet Gruppe C: Alle forslag skal gøres operationelle så vi stakkels medlemsvalgte kan stå for aktiviteten Keep it simple Gruppe H: Vi skal skabe en bevidsthed om, at vi er med til at gøre en forskel i forhold til miljø, sundhed mv.. som forbrugere, Gruppe G: SMS á la Obamas valgkamp - de nye "kampe" foregår med mobilisering via SMS en Gruppe I: Mailservice eller SMS-service med dagens madpyramideopskrift Gruppe G: Førskolebørnene - børnehaver og dagplejer Gruppe B: Mere krop på aktiviteten Inden for 16

17 Butiksnær SUNDHED Mersalg Gruppe A: Pyramiden har som udgangspunkt 4 sider - hver side repræsenterer SMEK Gruppe N: Kampagne spis groft og grønt Gruppe M: Sund mad til enlige Gruppe K: Traditionelt mad med nye øjne Gruppe M: Hurtig sund hverdagsmad til den travle familie Gruppe N: Lær børn at spise grøntsager Gruppe K: Maden er "klar" (opskrift, alt samlet) Gruppe N: Se på den grønlandske madpyramide Gruppe L: Årstidsbestemte Go kart postkort, smagsprøver på de varer som vi skal spise mere af, kostpyramide aften med smagsprøver. Butiksaktivitet med kostpyramiden, Skatte for børn med de sunde ting, som skal findes, To slags smagsprøver evt. lasagne i en sund udgave og en alm. Få flere grøntsager ind i retter, som vi kender Inden for Gruppe N: Differentieret moms på sunde fødevarer Gruppe O: Light produkter er ikke nødvendigvis sunde Gruppe N: Kampagne med 6 om dagen Gruppe N: Fisk 2 gange om ugen Gruppe L: Facebook om kostpyramiden Gruppe K: "Ta' ansvar for dig og dine børn" Gruppe N: Man skal være med på at undervisningen i hjemkundskab i folkeskolen er begrænset til i år med 2 timer om ugen og 15 kr. til hver elev pr. gang Gruppe D: Madpyramide på indkøbsposer Gruppe O: Coop skal sørge for at have dansk produceret frugt og grønt ved sæsonens start 17

18 Butiksnær Inden for SUNDHED Mersalg Gruppe L: Mad pyramiden skal være synlig flere steder i butikken Gruppe B: Ekstra plus point på grøntsager og frugt Gruppe D: Dagens ret i butikken i forhold til madpyramiden Gruppe J: Den nye madpyramide ind på tallerkener og kopper Gruppe B: Tilbudsavis med varer der findes på madpyramiden - avisen skal være en pyramideform Gruppe J: Tilbud relateres til madpyramiden Gruppe G: Vi skal have gode og præsentable grøntsagsafdelinger Gruppe D: Lokal coop+ tilbuds menu Gruppe I: Parallelt med butiksaktiviteten køres der tilbud på de sunde varer Gruppe J: Ekstra Coop+ point i temaugerne Gruppe D: Kvickly løbet Gruppe D: Hovedsponsor til Post Danmark rundt Gruppe N: Kampagne med sport og motion i samarbejde med skolerne og idrætsklubber Gruppe H: Linke op med de forskellige Kvindeløb, der foregår, og dele materiale ud Gruppe D: Cykelløb km Gruppe G: Rollemodeller - Sebastian Klein Sundhed uden for butikken Gruppe F: Salg af frugt og grønt udenfor butikken Gruppe J: Gågade marked Gruppe E: Sponsering af frugt og grønt til motions arrangementer 18

19 Butiksnær Inden for SUNDHED Mersalg Gruppe A: Butikken kan arrangere lokale events, herunder samarbejde med flere butikker med henblik på evt. salg af billetter til lokale arrangementer, events m.m. Gruppe J: Stand med rodfrugter Gruppe D: Sund julekalender - hver dag sin frugt eller grønsag Gruppe D: Sponsering af frugt til fodbold eller anden klub Gruppe M: Cykelløb-motionsløb-sponsorering af frugt til skolernes motionsløb Gruppe G: Udfordrer din bedste ven på sundhed - kom ind i butikken og udfyld et skema af en art Gruppe F: Aktiviteter på attraktioner, f.eks. Djurs Sommerland uddeling af frugt og grønt... Gruppe G: Vi skal have fat i nogle lokale idrætsorganisationer, børnehaver, dagplejermødre, SFO'erne Gruppe E: Være til stede ved motion arrangementer med materiale Gruppe A: Samarbejde lokalt med børnehaver, skoler, idrætsforeninger, motionsklubber, hjerteforening, kræftens bekæmpelse, plejehjem m.fl. Gruppe C: Sund mad for fattigrøve - et i samarbejde med aftenskoler, ungdomsskoler og andre undervisningstilbud Gruppe E: Brugsen arrangerer ture til gården på landet Gruppe G: Lave arrangementer i skoven, (svampe, bær), primitiv mad på bål på stranden Gruppe E: Hænge kostpyramiden op i fitness centerne Gruppe D: Arrangement på økologiens dag Gruppe H: Deltage i det lokale foreningsliv, tilbyde at komme ud og tale om sundhed 19

20 Butiksnær SUNDHED Mersalg Gruppe G: Et godt og konstruktivt samarbejde med Julemærkehjemmene Gruppe F: Open by night - brug det til sundhedsaktiviteter Gruppe G: Messe med workshops for børn - aktiviteter i efterårsferien - evt. kombineret med "sport-lejre" Gruppe F: Samarbejde med idrætsforeninger om at forbedre mulighederne for at spise sundt omkring sportsaktiviteter Gruppe C: Madkonkurrencer for byens husmødre, med madekspert som dommer Gruppe G: Gå sammen med skolerne om emneugerne - kan vi tilbyde noget mere Gruppe E: Plante grønt og frugt i plantekasser på plejehjemmene Gruppe J: Kurser sund mad for +60 i stil med sund mad (groft og grønt) Gruppe L: Go card på skoler med mere Gruppe P: Godt og gratis fænger - brug skoler og daginstitutioner Gruppe I: Butiksrådet/bestyrelsen samarbejder med løbeklubben om motionsløbet og sponserer frugt og vand Gruppe I: Kontakt til det lokale sundhedscenter - også med måling af blodtryk og blodsukker samtidig med fokus på sund kost og madpyramiden Gruppe B: Events på parkeringspladsen Gruppe F: Samarbejde med diabetes- og hjerteforeningen om udendørs arrangementer... også kræftens bekæmpelse... Gruppe D: Børnehave samarbejde f. eks dagens frugt i en måned Inden for 20

21 Butiksnær SUNDHED Mersalg Gruppe E: Det lokale sundheds center kan også være en indgangs vinkel Gruppe F: Diætist hjælper Gruppe B: Involvere idrætsklubben, skole, plejehjem og lignende i et projekt på institutionen eller ved butikken Gruppe F: Forebyggende sundhedsindsats i samarbejde med kommunerne Gruppe F: Alliancer med kommunerne om det sundhedsmæssige arbejde Gruppe E: Samarbejde med idrætsforeninger Gruppe B: Skolebesøg på økologiske gårde evt. på økologiens dag Gruppe C: Ture ud i naturen, uden lommelærke...samling af fødevarer fra naturen...ikke nødvendigvis svampe Gruppe D: Frugt kagemand til dagplejerne i byen på butikkens P- plads Gruppe E: Sundhedskasser til ældrecenteret Gruppe C: Besøg og samarbejde med økologiske landbrug Gruppe E: Særligt samarbejde med KRAM kommuner Gruppe E: Samarbejde med oplysningsforbundene Gruppe G: Laver længerevarende partnerskaber/arrangementer med SFO erne Gruppe E: Besøg på økologisk landbrug Gruppe L: Skole og børnehaver skal være med Gruppe N: Samarbejde med skoler, børnehaver, dagspleje, ældre sagen, kommunale madordninger, spejder og andre fritidsorganisationer Gruppe O: Samarbejde med kommunen for at de ældre får sund mad Inden for 21

22 Butiksnær SUNDHED Mersalg Gruppe N: Lave fællesaftener for fx ældre, enlige forældre, særlige grupper handicappede, etniske m.m. Gruppe L: Plejehjem skal også med på moden Gruppe M: Samarbejde med andre foreninger Gruppe O: Få navne på kontaktpersoner i kommunen som planlægger årets undervisning f.eks. hjemkundskab Gruppe H: Frugt sammen med sport ved forskellige aktiviteter Gruppe E: plakater der kan købes billigt med madpyramiden Gruppe F: Sænk moms på sunde madvarer - happenings - få dine politikere i tale Gruppe G: Være synlig ved div. arrangementer - Roskilde Festivalen, CPH DOC, de smarte ting, der tiltrækker de yngre generationer Gruppe G: Vinde cool-madskolekurser - hos Meyer Gruppe J: Motionsløb med uddeling af sunde varer Gruppe B: Hvidkålsbowling, agurkestafet Gruppe H: Svært at finde tid til at stå for arrangementer, når man arbejder Gruppe E: En medspiller til sundhedspuljen Gruppe F: Økologi kobles på arbejdet Gruppe F: Børn skal lære alt om grøntsager og madlavning - i skoler og institutioner Gruppe E: Stafet med indkøbsvogne Gruppe D: Samarbejde med f.eks. lokal kunstner som laver noget med frugt som alle spiser efterfølgende Gruppe J: Synlighed i forbindelse med større arrangementer Gruppe I: Vin er i rigtig mængde godt for sundheden - og vinmessen kan holdes udendørs såvel som indendørs :-) Inden for 22

23 Butiksnær SUNDHED Mersalg Gruppe F: Kaste frugt og grønt på P-pladsen... gulerødder skal ramme gulerodshullet osv. Gruppe G: Være synlig i lokalpressen med holdninger og arrangementer - få matchet op med nogle rollemodeller - Peter Mygind, måske nogle af de lokale kendte" fra alle vores X-Factor Gruppe A: Digitalisering af madpyramiden med fokus på alle fire sider der indgår i pyramiden, så den kan blive inspiration til et sundt liv Gruppe E: Sundhed og kultur nat Gruppe B: Udbyde konkurrence med sundhed som emne i lokalsamfundet skoler/foreninger hvor FDB giver 5000 i førstepræmie og sponsorerer varerne Gruppe G: Del frugt ud ved motionsløbene Gruppe E: Hvilken kommune spiser mest frugt og grønt Gruppe J: Motionsaktiviteter som vi støtter op omkring med sundt grønt Gruppe H: Klædes bedre på til at kommunikere mærkesagerne i aktiviteter Gruppe C: Ud og lave mad fra grunden... Gruppe E: Børn laver frugt og grønt film evt. som tegnefilm Gruppe H: Hvis vi ikke bliver klædt på, så er det en dårlig oplevelse at stå for en aktivitet Gruppe I: Forslag til skolernes "Gulerods Cup" - dvs. bedste mellemmåltid for 5. Klasse Gruppe H: Behov for mere uddannelse af de medlemsaktive, hvis vi skal udvide aktiviteterne udenfor butikkerne Gruppe J: Forsøge at få aktiveret dem som ikke er tilknyttet nogen idrætsforening Inden for 23

24 Butiksnær SUNDHED Mersalg Gruppe B: Brugerinvolvering med gevinst for øje og sundhed som tema Gruppe H: Der er for langt fra FDB s gode ideer til virkeligheden ude i butikkerne Gruppe H: Et spørgsmål om ressourcer og tid ift. hvor meget butiksråd og bestyrelser kan løfte Gruppe F: Forum for KRAM-faktorer - debatside på nettet... med professionelle aktører - hvor man som borger kan komme i kontakt med dem, der ved noget... og det offentlige Gruppe E: Et Ebeltoft-projekt skrump på skolen Gruppe G: Kurser på aftenskolerne - rund, sjov og moderne (eller gammel nordisk mad - a la NOMA... Gruppe H: Der skal være sammenhæng i annonceringen og kommunikationen, så mærkesagerne hænger sammen med aktiviteterne Gruppe C: Erhvervspraktik for FDB s konsulenter så de får bedre forståelse for de medlemsvalgtes vilkår ;-) Gruppe E: Genudgive FDB kogebøgerne i grønt islæt Gruppe E: Genopfind Okholm Gruppe G: Stævnesnacks skal laves til et økonomisk bæredygtigt produkt Gruppe F: Kom om bord i sundhedsbussen... bussen kører rundt i Danmark - DR eller TV2 inddrages - reality-serie - hvem er mest sund - bykonkurrencer Gruppe I: Informationsmateriale på indvandernes sprog Gruppe A: Eksterne aktiviteter med tema " Hvor kommer maden fra? - aftale med lokale producenter Gruppe O: Via dagspressen Gruppe L: Parkometer udformet som en kost pyramide Inden for 24

25 Inden for strategi SUNDHED Butiksnær Mersalg område Gruppe O: Byen rundt på cykel med servering af snacks Gruppe O: Bål på parkeringspladsen, hvor der kan steges grønt Gruppe O: Genindføre det transportable køkken Gruppe L: SMS flere gange om dagen om du har husket at spise frugt og grønt Gruppe L: Alle kantiner bør have en folder omkring den nye madpyramide Gruppe O: Reklamere for stævnesnacks i idrætsforeningerne Gruppe L: BMI over 30 - sådan gør du med grønt Gruppe P: Fremmed mad smager - brug mindre kød Gruppe N: Mad m.m. kan være det samlede midtpunkt Gruppe N: Mad for alle hele byen Gruppe P: Resten kan også bruges Gruppe K: Udlevering af frugtpose uden for butikken. Med budskab "FDB tænker på dig - se FDB.dk" Gruppe N: Lav julekurve med meget frugt og grønt til værdigt trængende Gruppe L: Grøn koncert med sunde fastfood alternativer Gruppe M: By night for turister og fastboende i turistområder Gruppe L: Væk med det røde og ind med det grønne Gruppe N: Knasefaktorer skal med i tankesættet - også uden for butikken Gruppe N: Lære at sætte smag på hverdag i hjemmet Gruppe P: Stævnesnacks til forældre på sidelinjen i sportshallen Gruppe O: Stævnesnacks skal ud i elevboder og kantiner Gruppe M: Sponsor til fodboldskoler-idrætsskolersportsarrangementer Gruppe L: Flere cykelstativer foran butikken, da vi er den kæde, som dækker alt dit behov Gruppe D: Plus point på sunde varer også f.eks. motionscykler 25

26 Inden for SUNDHED Butiksnær Mersalg Gruppe L: Coop + skal der også være en kost pyramide Gruppe B: Motionsløb uden for København Gruppe H: Løb og cykelløb med uddeling af frugt og grønt Gruppe B: Sponsorere aktiviteter der underbygger sundhed - cykelaktivitet el. Lign Gruppe E: Sundheds poste løb Gruppe D: Frugt orienteringsløb rundt i byen Gruppe E: Grøntsags stafet Gruppe F: Involvere butikkerne i sportsarrangementer, stævner osv. Gruppe D: Tilskud til medarbejdere til deltagelse i motion Gruppe D: tilskud til tillidsvalgtes motion Gruppe F: Sports- og motionsaktiviteter for medarbejdere Gruppe B: Cykelløb mellem flere butikker med depot ved FDB butikkerne med "sunde kalorier" Gruppe E: Sponsorer til julemærkehjemmet Gruppe G: Medarrangør på skolernes idrætsdagene Gruppe B: Stavgang / zumba i forbindelse med sundhedskampagnen Gruppe N: Stjerneløb med 2 sunde poster Gruppe N: Cykelløb mellem brugser med sunde varer som forplejning Gruppe O: Sponsere varer med sidste udløbsdato til værdigt trængende Gruppe L: Sportsstævner, kvindeløb mm. Gruppe I: Skolen holder motionsuge i uge 41 og vil gerne sponseres med frugt og grøntsager 26

27 MILJØ OG ØKOLOGI Miljø & økologi i butikken Butiksnær Mersalg Inden for Gruppe B: Få input fra kunder og medlemmer, institutioner skoler mm. og sætte forslagene op i butikken Gruppe B: Hive økologien ind i butikken - præsentere de lokale producenter Gruppe E: Forklaring af mærkerne Gruppe D: Kampagne for genbrug af bæreposer Gruppe B: Eksperimentere med at lave det innovative space/rum for kunder, ansatte så vi kan tænke 'out of the box' Gruppe P: Præmiere de der cykler på indkøb i Brugsen Gruppe L: FSC mærkede produkter skal udnyttes bedre i miljømæssige sammenhæng Gruppe D: Endagstilbud på miljøvarer Gruppe P: Hver butik sit miljøbarometer Gruppe K: Aflever din brugte emballage vi genanvender Gruppe G: Have lang større fokus på nordiske produkter - tænk igen på NOMA og Claus Meyers nye udviklingsprojekt med Gruppe A: Fokus på danske produkter og dansk produktionsmetoder Gruppe H: Stille krav om mindre emballage Gruppe C: Fremvise hvad vi selv gør i FDB Coop som et eksempel Gruppe I: Butiksaktivitet om affaldssortering - gerne i samarbejde med den lokale genbrugsstation Gruppe D: Samarbejde med lokal økologisk landmand, der kommer i butikken Gruppe F: Workshop for børn - med fokus på den grønne idé-pris 27

28 Inden for MILJØ OG ØKOLOGI Butiksnær Mersalg Gruppe J: Børn gætte økologisk rødder Gruppe A: Også fokus på Latinamerika m.fl. Gruppe C: Koordineret indsamling af emballage som forbrugerne finder overflødig - med efterfølgende indsendelse til Gruppe G: "Missionere vores" budskab! Gruppe F: Årstiden produkter - lokal mad - forslag til madlavning -... Gruppe E: Fortæl om hvad FDB gør for miljøet den gode historie Gruppe E: Vis fysisk forskellene mellem den gode og den dårlige emballage Gruppe H: Lave kampagne hvor man kan se en families affald i løbet af en uge Gruppe J: Lokke kunderne til med usunde varer og fortælle hvorfor de hellere skal købe sunde varer Gruppe P: Miljøtipskupon - læs svarene på varen Gruppe N: Øge brug af trykkoger Gruppe P: Scor en middag til 4 personer, tema miljø på spørgsmål Gruppe E: Blindtest smag af øko-konventionelle varer Gruppe O: Aktivitet der viser strømforbruget på forskellige elpærer Gruppe N: Demonstration af klimavenllg tilberedning af mad Gruppe K: Spiser du miljørigtigt? Gruppe K: Inviter til miljø middag Gruppe A: Aktivitet med lokalt producerede varer Gruppe G: Vi kan blive lidt "selvforsynende" med svampe, ukrudt etc.. i skoven - præsentere opskrifter, hvor folk selv skal Gruppe K: Vi samler affalds dag Gruppe P: Testfamilier 28

29 Inden for MILJØ OG ØKOLOGI Butiksnær Mersalg Gruppe E: Lav projekter af affaldsproblematik Gruppe E: Lav projekt om affaldssortering Gruppe F: Fokus på emballage - hvordan kommer forbrugeren af med emballagen på den mest miljøvenlige facon Gruppe G: GMO?? Holdning? Gruppe B: Raw food opskrifter Gruppe G: FSC-mærkede møbler er super, men det skal markedsføres endnu bedre - kan vi skaffe nogle kendte Gruppe G: Fokus på ungdommen omkring miljømærkningerne - også helt basalt (slukke for lyset, genbruge ting) Gruppe I: Opskriftdatabase på "vi skal spise" med reste-opskrifter Gruppe G: Også være ærlig omkring, hvad økologi gør eller ikke gør - sidste måneds nummer af TÆNK havde en meget Gruppe E: Vis hvor FDB/Coop gør en forskel Gruppe C: Fremhæve økologiens betydning for grundvandet Gruppe D: Genbrug det vi er gode til Gruppe O: Fokus på at mindske forbruget af emballage Gruppe K: Målerjagt - indberetning på FDB.dk hver uge. Vind?? Samvirke Gruppe N: Genopfrisk kampagnen om kend dine mærker Gruppe M: Strengere krav til affaldssortering Gruppe P: De gamle dyder Gruppe N: Miljøvenlig kogebog Gruppe K: Mærkekampagne - hvad betyder mærkerne og hvad dækker de? Gruppe L: Find de nye økologi produkter som skabte for børn Gruppe O: Brande FDB via dagspressen 29

30 Gruppe I: Butiksnær Inden for MILJØ OG ØKOLOGI Mersalg Lave en el-sparekampagne i butikken om butikkens elforbrug, så vi går foran med et godt eksempel Gruppe D: Momsfrie uger på økologi Gruppe C: Lav hyggeaften med minimalt lys i butikken - eventuelt kan man finde punktet for hvor meget lys der er Gruppe J: Fortælle om hvad forretningen har gjort for at mindske miljø belastningen Gruppe D: Lån en ladcykel i butikken Gruppe H: Bakker til slagtervarerne bliver større og større. Hvorfor skal man have så stor en bakke med hjem Gruppe G: Glasdøre på alle køleskabene i butikkerne Gruppe D: Grøn uge i butikken Gruppe A: Lokale varer Gruppe F: Fysiske fokus-områder med miljøvenlige varer - miljøuge Gruppe H: I renovering af butikker og nye butikker skal miljø tænkes ind, fx solfangere på taget Gruppe B: Sætte fokus på emballage Gruppe G: Udfase alle de produkter, der har miljøskadelige elementer (parabener etc.) Gruppe B: Gøre butikkens energiforbrug og tiltag synlige - med en "måler" ved indgangen Gruppe H: Vedvarende energi til alle butikker Gruppe E: Emballagen skal gøres miljø rigtig Gruppe D: Større muleposer Gruppe H: Plasticposer der kan genanvendes Gruppe E: Færre lag af emballering- ikke plastic om pap Gruppe A: Varer fra ikke EPA-lande Gruppe A: Skabe Änglamark univers 30

31 Inden for strategi MILJØ OG ØKOLOGI Butiksnær Mersalg område Gruppe M: opsamling af pærer Gruppe O: Bæredygtige bæreposer Gruppe N: Singlepakker for af undgå spild af fødevarer Admin: Anvende det avancerede og effektive system for nedbringelse af emballage som Wallmart har udviklet og Gruppe P: Genvinding Gruppe N: Kompostvenlige bærerposer Gruppe M: Reducere emballagen Gruppe N: Miljøvenlige åbningstider, hvor der alligevel ikke er kunder Gruppe O: Vise for forbrugerne hvad butikken gør for at vise trivslen blandt medarbejderne Gruppe K: Glascontainer Gruppe P: Miljø-ralley i butikken Gruppe N: Reducere indpakning Gruppe M: Energivenlig inventar i butikken Gruppe P: Stofposer igen igen :-) Gruppe P: Nedbrydelige poser Gruppe A: Fortsat satsning og fokus på Änglamark Gruppe A: Änglamark uge årligt Gruppe H: COOP skal stille krav til forhandlerne om mindre emballage Gruppe H: Hvorfor er tandpasta pakket ind i ekstrapakning, når fx mayonnaise ikke er det? Gruppe B: Informere om den grønne idepris Gruppe F: Fokus på miljøvenlige haveprodukter i foråret...give gode råd til forbrugeren uanset om det er Gruppe B: Skabe den energineutrale butik 31

32 Butiksnær Inden for MILJØ OG ØKOLOGI Mersalg Gruppe H: COOPs egne varer skal alle være i mindst mulig emballage Gruppe G: Komposterbar emballage og for alt i verden ikke unødvendig materiale Gruppe C: Fremhæve nedbrydelige emballager Gruppe K: Bæreposer der forgår Gruppe J: Ekstra point på økologiske varer - benytte coop+ mail Gruppe D: Ekstra point- grønne point - på Coop plus Gruppe I: Flere varer i pakkestørrelser der er tilpasset forbrugernes ønsker Gruppe A: Grønne point for udvalgte vare-grupper Gruppe I: COOP+ point når kunden selv har indkøbsnet med. Køb af genbrugsnet giver højere point-sats. Miljø & økologi uden for butikken Gruppe O: Fokus på indkøb af dansk frugt og grønt generelt Gruppe N: Demonstrere friske varer Gruppe I: Gå med i samarbejde om økologisk marked - evt. på forpladsen eller en del af parkeringspladsen (så Gruppe C: Batteriindsamling foran butikken... forbrugeropdragelse Gruppe E: Arbejde på at pantsystemet bliver europæisk - udbredt til hele verden Gruppe N: Forske i miljøvenligt - og sikre optimal hygiejne Gruppe P: Cool skal begrænse brugen af emballage Gruppe K: Køb dansk Gruppe D: Grønne dage med de lokale energiaktører, håndværkere mv. 32

33 Butiksnær MILJØ OG ØKOLOGI Mersalg Gruppe P: Hvor meget vand bruger vi om året - lav en beholder, der viser et årsforbrug og stil den et synligt sted Gruppe D: Oplad mobiltelefonen på motionscykel Gruppe E: Vis hvor meget miljø affald vi har samlet ind Gruppe D: Energisparepære oplysningsdag Gruppe P: De 10 hurtige til fremlæggelse på årsmødet så vi har noget til gruppen 55+ Gruppe P: Temadag for klasser: Hvad synes de der skal til for at sikre et godt miljø i fremtiden og hvordan vil de formidle Gruppe N: Bakke op om lokale initiativer til nye vindmøller Gruppe E: Foreningen besøger den økologiske landmand Gruppe A: Besøg hos lokale økologiske producenter Gruppe D: Besøg på økologisk mejeri Gruppe C: Besøg på økologiske landbrug - gartnerier tøjproducenter Gruppe H: Aktiviteter i forbindelse med biografarrangementer, fx hvis der får en film om emnet Gruppe J: Besøg af økologiske producenter som forklarer produktionsmønster og smagsprøver Gruppe B: Udvide projektet omkring skole - økologiske gårde og butiksråd/bestyrelser Gruppe A: Arrangementer med jordbærplukning hos økologisk jordbæravler Gruppe H: Linke op med de lokale arrangementer, der foregår og uddele materiale og formidle sagen Gruppe J: Arrangement med økologisk landmand som besøges af kunderne Gruppe H: 'Skovens dag' hvor vi uddeler frugt og grønt Gruppe G: Genbrugsmarked - kom og byt og få en kap kaffe Inden for 33

34 Inden for MILJØ OG ØKOLOGI Butiksnær Mersalg Gruppe D: Økologisk høstdag Gruppe I: Kortlægning af økologiske producenter i nærområdet Gruppe E: Besøg økologisk landsby Gruppe D: Arrangement med Bonderøven Gruppe G: Center for Vedvarende energi i samarbejde med universiteter etc. Gruppe J: Økologisk vinaften samt smagsprøver på økologiske varer f.eks. ost og pølser Gruppe B: Bekæmpe skovsvin - happening på P-pladsen Gruppe I: Uddele en lokal grøn idé pris Gruppe K: Samarbejde med andre organisationer Gruppe N: Støt lokale miljøgrupper i forhold beskyttelse af vandløb i butikkens nærområde Gruppe O: Samarbejde med andre græsrodsbevægelser om aktiviteter Gruppe P: Samarbejde med spejderne Gruppe L: Samarbejde med grønt bymiljø urban projekt (Stor byer) Gruppe B: Skolekontakten udarbejde materiale Gruppe E: Lave en tag ud sider i samvirke om mærkerne og hvad de står for Gruppe H: Vi skal HUSKE at være synlige med FDB-logo mm., når vi er ude til arrangementer Gruppe H: Stort FDB skilt til alle butiksråd, som vi kan tage med ud til arrangementer Gruppe G: Hvordan kan vi på fornuftig vis leve som vi gør... altså gøre nogle smarte og energibesparende ting, der næsten Gruppe H: Synlighed omkring miljø i forbindelse med lokale arrangementer 34

35 Butiksnær MILJØ OG ØKOLOGI Mersalg Gruppe H: Vi sparer omkostninger ved at linke op til eksisterende arrangementer Gruppe G: Skoletjenesterne skal aktiveres - lave et laboratorium de kan bruge (måske mobilt) Gruppe H: Vi skal være stolte over vores indsats og kommunikere den internt Gruppe H: TV reklamer Gruppe H: Have FDB-logoet med sammen med varehus-navnene i Tv-reklamer Gruppe E: Gør genbrug til en trend Gruppe H: Bruge den troværdighed der ligger i at medlemmerne har stor indflydelse og at overskuddet går tilbage til Gruppe C: Konkurrencer om hvem der kan transportere flest varer på cyklen Gruppe E: Deltage på festivaler, med genbrugs affalds problematik, på en sjov måde Gruppe K: Køb dansk - udlevering af et æble til alle der cykler forbi Gruppe O: Orientere om mærkesager/produkter via dagspressen Gruppe L: FDB skal være med på festivaler (Roskilde) omkring miljø aktiviteter og holdninger Gruppe O: Begrunde hvorfor FDB har fokus på netop de tre mærkesager, der er valgt Gruppe K: Miljøbus - spar på energien Gruppe K: Fortæl forbrugeren hvad FDB gør for miljøet Gruppe O: Cykeltur rundt i kommunen hvor deltagerne får økologiske snacks Gruppe M: Udskift dit gamle tv til et energisparende tv Inden for 35

36 Inden for MILJØ OG ØKOLOGI Butiksnær Mersalg Gruppe N: Miljørigtigt GPS løb Gruppe K: Fokus på mad svineri Gruppe K: Mad skal være i maven og ikke skraldespanden Gruppe M: Miljø og økologimateriale til skolekontakten Gruppe N: FDB skal sponsorere konferencer vedr. miljø Gruppe L: Støtte op omkring nye hav vindmøller på grøn energi Gruppe N: Udvikling af en FDB cykel som markedsfører miljø og andre mærkesager Gruppe N: Brug cykel når du kommer ind! Gruppe O: Kampagne om madspild Gruppe K: Mad til flere dage - opskrifter der viser hvordan den samme ret kan smage/laves om næste dag Gruppe E: Samarbejde med den lokale genbrugs station Gruppe F: Mærkning af varerne - så man kan se den enkelte vares miljøbelastning Gruppe G: Beplantning og græs på tagene af vores nye bygninger. Regnvands opsamling Gruppe F: Etablere P-pladser med Elbil opladningsmuligheder Gruppe E: Aflevere batterier og elpærer i butikken Gruppe D: Elstik til elbiler Gruppe G: Genbrugplads foran butikken - papir, glas, folie etc. Gruppe B: Præsentere el biler Gruppe A: Salg af økologiske planter Gruppe A: Pluk-selv-afdeling Gruppe E: Coop sælger kun papvin Gruppe E: Solceller på taget af butikken Gruppe A: Krydderurter på taget Gruppe G: Få vores facader grønne - tænk på det europæiske miljøagentur - det er smukt og godt for miljøet 36

37 Inden for MILJØ OG ØKOLOGI Butiksnær Mersalg Gruppe D: Opsamling af elsparepærer Gruppe G: Får til at holde grønne områder Gruppe G: Laboratorium på tagene - til skolekontakt, hvor der kan arbejdes med græs på taget, regnvandsopsamlingen, Gruppe M: Solceller, vindmøller hvor det er muligt Gruppe N: Arrangere indsamlingsaffald Gruppe L: Grøn energi 25 procent skal være på el indkøb i coops butikker - også Brugsforeninger skal være med Gruppe P: Indsamling af brugte sparepærer som vi sender videre til genbrug Gruppe N: Hvad med den udendørsbelysning? Gruppe P: Samarbejde med energitjenesten med henblik på at blive en grøn butik Gruppe K: Fokus på sidste dag varer - få dem solgt (evt. fast område for disse varer) Gruppe F: Synligt samarbejde med kommunerne omkring miljøspørgsmål, f.eks. pesticede-bekæmpelse Gruppe A: Aftaler med lokale producenter med salg og produktion af økologiske produkter Gruppe G: Spinderi, der udvinder fårenes uld - få pensionister til at strikke noget, der kan sælges på vores markeder foran Gruppe F: Opsætning af f.eks. vindmøller og solpaneler på de store lagre der ligger ved motorvejene - så vi på den måde Gruppe A: Grønne tage med eksempelvis økologiske bærbuske Gruppe H: Vi skal være synlige på vognmændenes biler med FDBlogo samt stille krav om biodiesel Gruppe C: Udskifte udendørsbelysningen med sparepærer Gruppe H: Logo på lastbilerne: Vi kører for FDB - de bedste varer til de bedste priser! 37

CSR Ansvarlighed / Segmenterne / God foreningsledelse / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger

CSR Ansvarlighed / Segmenterne / God foreningsledelse / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Koncernoversigt 3 Forord fra formanden 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Hovedbegivenheder i året 8 CSR - Ansvarlighed 9 Segmenterne 15 God

Læs mere

Vi skal have ansvarligheden i dagligdagen tilbage

Vi skal have ansvarligheden i dagligdagen tilbage 011dit FDB Wikke og Rasmussen fra FDB s tv-reklame Vi skal have ansvarligheden i dagligdagen tilbage s. 12 Tag børnene med i køkkenet 125.000 skoleelever lavede Mad eller hvad med FDB i 2011. Var dit barn

Læs mere

Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem

Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem - hvorfor og hvordan MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM TIL BESLUTNINGSTAGERE I SKOLER MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

Forord. 2. Kom i gang Aktører omkring skolen Arbejdsmetoder. 3. Politikken bliver til Hvad skal med? Hvordan opbygges indholdet?

Forord. 2. Kom i gang Aktører omkring skolen Arbejdsmetoder. 3. Politikken bliver til Hvad skal med? Hvordan opbygges indholdet? Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvorfor en mad- og måltidspolitik? Baggrund for idékataloget 2. Kom i gang Aktører omkring skolen Arbejdsmetoder 3. Politikken bliver til Hvad skal med? Hvordan opbygges indholdet?

Læs mere

Vores måltider. Måltidsråd og Måltidstænketankens ambitioner

Vores måltider. Måltidsråd og Måltidstænketankens ambitioner Vores måltider Måltidsråd og Måltidstænketankens ambitioner Måltidstænketanken April 2015 2 Forord Det gode måltid er mere end den mad, vi spiser det kan være en oplevelse, der skærper sanserne og vækker

Læs mere

Hvad skal vi lave? - Idéer til aktiviteter i Red Barnets lokalforeninger. Informationsaktiviteter Lokalforeningen som døråbner Temaaftener

Hvad skal vi lave? - Idéer til aktiviteter i Red Barnets lokalforeninger. Informationsaktiviteter Lokalforeningen som døråbner Temaaftener Hvad skal vi lave? - Idéer til aktiviteter i Red Barnets lokalforeninger Indsamlingsaktiviteter Red Barnets landsindsamling Valgindsamling Børnetegninger på auktion fra barn til barn Lokal kunst på auktion

Læs mere

Referat af FDB s landsrådsmøde i Middelfart, lørdag den 2. maj 2009. 1. Velkomst

Referat af FDB s landsrådsmøde i Middelfart, lørdag den 2. maj 2009. 1. Velkomst Referat af FDB s landsrådsmøde i Middelfart, lørdag den 2. maj 2009 1. Velkomst Landsrådets formand, Mette Bækgaard Jørgensen, bød velkommen til landsrådets første ordinære møde og fortsatte som mødeleder.

Læs mere

Årsrapport. Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger

Årsrapport. Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger Årsrapport Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens landsrådsmøde Årsrapport Vallensbæk Torvevej 9 2620 Albertslund Telefon: 39 47 00 00 Hjemmeside:

Læs mere

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Forord 00 01 Forord Baggrunden for idemappen Børn og unge bruger meget tid uden for hjemmet. Mange bruger meget fritid

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

CSR Ansvarlighed / Kæderne / Risikostyring / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger

CSR Ansvarlighed / Kæderne / Risikostyring / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger CSR Ansvarlighed / Kæderne / Risikostyring / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger Årsrapport 2013 / årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop

Læs mere

FDB ANSVARLIGT EJERSKAB 2007 FDB S ÅRSBERETNING

FDB ANSVARLIGT EJERSKAB 2007 FDB S ÅRSBERETNING FDB ANSVARLIGT EJERSKAB 2007 FDB S ÅRSBERETNING Forbrugerpolitisk ansvarlighed skal selvfølgelig ses i sammenhæng med økonomisk ansvarlighed, ellers er der ingen virksomhed på kort sigt. Men udover at

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

Økologiske oplevelser

Økologiske oplevelser Økologiske oplevelser Inspiration til satsning på kulinarisk økologi, fødevarer og landbrug issue, date Resumé Denne rapport præsenterer konceptet bag økologiske oplevelser; hvordan man igennem oplevelser

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalt miljøarbejde. en nødvendig del af den bæredygtige omstilling!

Lokalt miljøarbejde. en nødvendig del af den bæredygtige omstilling! Lokalt miljøarbejde en nødvendig del af den bæredygtige omstilling! Marts 2012 Netværket for Lokale Agenda 21 Centre Lokalt miljøarbejde Indledning en nødvendig del af den bæredygtige omstilling! I Danmark

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

At deltagelsen har været bred, kan ses både af antallet og forskelligheden af de kilder hvorfra borgernes udsagn er hentet.

At deltagelsen har været bred, kan ses både af antallet og forskelligheden af de kilder hvorfra borgernes udsagn er hentet. IDEKATALOGET Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i 2020? - Giv dit bud på fremtidens Ballerup, var kommunalbestyrelsens opfordring til borgere, brugere og ansatte på kommunens virksomheder i

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

Høring - Sundhedspolitikken på farten Oktober og november 2014. Idekatalog

Høring - Sundhedspolitikken på farten Oktober og november 2014. Idekatalog Idekatalog Udarbejdet på baggrund af høring til ny sundhedspolitik i oktober og november 2014 Sundhedspolitik 2015 1 Indhold og formål Idekataloget indeholder en sammenskrivning af de indkomne kommentarer,

Læs mere

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 2 maj 2011 Mindre snak i skyllerummet Ledighed bruges konstruktivt Genbrug til hverdag og til kunst medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Sundhedscenter

Læs mere

FREMTIDENS LANDSBYBUTIK

FREMTIDENS LANDSBYBUTIK FREMTIDENS LANDSBYBUTIK Hvordan bevarer vi landsbybutikken og gør den mere attraktiv? Fremtidens landsbybutik Er en guide udi at bevare og udvikle den lokale butik gennem kundeinvolvering og mulighederne

Læs mere