Inden mødet er der indskrivning og kaffe, te og morgenbrød fra kl Efter mødet er der aftensmad kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inden mødet er der indskrivning og kaffe, te og morgenbrød fra kl. 8.30. Efter mødet er der aftensmad kl. 18.00 19.00."

Transkript

1 15. april 2011 Dagsorden og bilag til landsrådsmøde, lørdag den 30. april 2011 Velkommen til landsrådsmøde lørdag den 30. april kl på Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Inden mødet er der indskrivning og kaffe, te og morgenbrød fra kl Efter mødet er der aftensmad kl Der er vedlagt dagsorden, vejledende tidsplan og bilag. Afbud til landsrådsmødet eller afbud til aftensmaden kl sendes til Marianne Gjerlufsen (tlf ) på hurtigst muligt og senest onsdag den 27. april kl Ved rejse med tog bestilles billetten i god tid gennem Travelpooleurope på , angiv afdelingsnummer 101 samt dit FDB-lønnummer. I er meget velkomne til på forhånd at indsende spørgsmål til dagsordenens bilag til landsrådets sekretær Thomas Christensen: Mange hilsner Mette Bækgaard Jørgensen Anne Sandemand Schrøder Steen Nielsen Landsrådsformand 1. næstformand 2. næstformand 1

2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Beretning om FDB s virksomhed i 2010 v/ administrerende direktør Thomas Bagge Olesen Bilag: Dit FDB 2010 (indstik i Samvirke april 2011; IKKE vedlagt) 3. Godkendelse af regnskab for 2010 v/ økonomidirektør Tom Stengade Bilag: Årsrapport Præsentation af Kalaallit Nunaanni Brugseni, den grønlandske brugsforening v/ formand Ole Mølgaard-Motzfeldt og direktør Olav Thomsen 5. Beretning om Coop Danmark A/S virksomhed i 2010 v/ Coops administrerende direktør Jesper Lien 6. Op og ned om mad og klima v/ Mandag Morgen klimadirektør Per Meilstrup 7. Klima som butiksaktivitet i efteråret 2011 v/ ansvarlighedschef Thomas Roland Spørgecaféer: Coop - Jesper Lien og koncerndirektør Per Toelstang FDB - Thomas Bagge Olesen og Tom Stengade Kalaallit Nunaanni Brugseni - Ole Mølgaard-Motzfeldt og næstfmd. Akaaraq Samuel Olsen Klima og Madpyramiden - Per Meilstrup, Thomas Roland og specialkonsulent for sundhed og ernæring Joan Preisler 8. Fremtidens butiksaktiviteter a) Beslutning om butiksaktiviteter i 2012 og fremover v/ bestyrelsesmedlemmer Hanne Grethe Johnsen og Bjarne Dybdahl Andersen Bilag s. 4-7: Oplæg fra FDB s bestyrelse om fremtidens butiksaktiviteter b) Landsrådets idéer Bilag s. 8-63: Tilbagemelding på de 1000 idéer og forslag fra seneste landsrådsmøde Spørgecafé: Fremtidens butiksaktiviteter repræsentanter for følgegruppen 9. Behandling af forslag a) Forslag fra FDB s bestyrelse om justering af FDB s vedtægter og valgregulativ (vedtages ved 2/3 flertal) samt landsrådets forretningsorden (simpelt flertal) Bilag s b) Forslag fra Brugsforeningernes Samlede Kædeudvalg om ejerskab af medlemsbutikker til FDB s vedtægter (vedtages ved 2/3 flertal) Bilag s c) Forslag fra landsrådsmedlem Torben Nielsen om tabt arbejdsfortjeneste ifbm. landsrådsmøder til Økonomiske forhold for FDB s bestyrelse og landsråd (simpelt flertal) Bilag s. 79 e indsendte forslag og spørgsmål imødekommes ved besvarelse på landsrådsmødet. 10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Afstemningsmetode: Hvert landsrådsmedlem, som ikke er medarbejderrepræsentant, stemmer på præcis 3 kandidater Bilag s : Præsentation af de otte kandidater 11. Inspirerende oplæg om samarbejde 12. Eventuelt Lasses hjørne 2

3 Vejledende tidsplan 8.30 Indskrivning og morgenkaffe Velkomst Beretning om FDB s virksomhed i Godkendelse af regnskab for Formiddagspause Præsentation af Kalaallit Nunaanni Brugseni Formiddagspause Beretning om Coop Danmark A/S virksomhed i Frokost Op og ned om mad og klima Klima som butiksaktivitet i efteråret Eftermiddagspause 1 med spørgecaféer Fremtidens butiksaktiviteter Behandling af forslag Eftermiddagspause 2 med spørgecafé Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer Inspirerende oplæg om samarbejde Eventuelt Lasses Hjørne Aftensmad 3

4 Ad dagsordenens punkt 8a (landsrådsmøde 30. april 2011) Til landsråd Oplæg til fremtidige fælles butiksaktiviteter fra og med 2012 Indstilling Bestyrelsen fremsætter vedlagte oplæg til drøftelse på landsrådsmødet den 30. april Sammen med oplægget fremsætter bestyrelsen følgende beslutningsforslag: "Landsrådet har drøftet oplæg fra bestyrelse til procedure for ansvarlighedsaktiviteter i medlemsbutikkerne fra og med Den endelige stillingtagen til dette oplæg træffes af landsråd på mødet den november 2011 efter forudgående mulighed for videre drøftelse af oplægget på bl.a. distriktsmøderne i september Som konsekvens af dette anbefales landsrådet på mødet den november 2011 at vedtage, at der i 2012 er mulighed for at arrangere fælles butiksaktiviteter mellem FDB og Coop inden for alle 4 mærkesager, dvs. sundhed, miljø, etisk handel og klima." Baggrund bestyrelse har siden 7. oktober 2010 haft en følgegruppe til at give de fælles butiksaktiviteter mellem FDB og Coop et grundigt eftersyn. Følgegruppen har konstateret, at der er behov for at ændre rolle- og ansvarsfordeling i forhold til de fremtidige butiksaktiviteter. Disse ændringer foreslår følgegruppen, at landsrådet såvel som alle øvrige medlemsvalgte får tid til at sætte sig ind i, før en endelig beslutning bliver truffet. Det anbefales endvidere, at Coop planlægger aktiviteterne i 2012 efter de foreslåede rolle- og ansvarsfordeling i forhold til butiksaktiviteter. Dermed vil fx årshjulet for ansvarlighedskampagner i medlemsbutikkerne og kommunikationen i tilknytning til dette blive fremlagt før landsrådets beslutning til november. Er der behov for justeringer i forhold til kommunikationen af årshjulet, kan det således indarbejdes i det endelige beslutningsforslag. Flemming Jørgensen 4

5 Lokale ansvarlighedsaktiviteter i medlemsbutikkerne fra og med 2012 Indstilling: Coop holder årligt mellem 8 og 12 kampagner i alle medlemsbutikker om de fælles mærkesager. Det anbefales, at Coop fra 2012 sikrer, at de medlemsvalgte, der har lyst, kan lave medlemsaktiviteter i tilknytning til disse kampagner. Det sker under følgende vilkår: 1. Coop har ansvaret for, at de medlemsvalgte, der ønsker at medvirke til at gøre en sådan ansvarlighedskampagne til en medlemsaktivitet, har mulighed for det. Coop har endvidere ansvaret for, at butikscheferne sørger for, at der aftales en rollefordeling og tidsmæssig indsats for såvel butiksansatte som medlemsvalgte i forhold til en sådan aktivitet. 2. Coop tilrettelægger inden 1. september et årshjul med det kommende års ansvarlighedskampagner i butikkerne. Årshjulet præsenteres forinden for afdelinger for Ansvarlighed og Forening & Medlemskab. 3. Coop sender årshjulet til FDB, der lægger det på Forum for medlemsvalgte og sender nyhed ud til alle medlemsvalgte om dette. 4. Coop sender endvidere årshjulet til alle butikschefer, som tager årshjulet op på førstkommende butiksråds- eller bestyrelsesmøde. 5. På dette møde drøfter butiksråd/bestyrelse med butikschefen om de medlemsvalgte ønsker at deltage i en eller flere af kampagnerne i butikken og/eller at supplere med medlemsaktiviteter i uden for butikken. Det drøftes endvidere, hvilke øvrige medlemsaktiviteter, butiksrådet/bestyrelsen vil gennemføre i det kommende år. 6. Drøftelsens resultat er, at der inden 1. december hvert år er lavet en handlingsplan og lagt budget for det kommende års medlemsaktiviteter - inkl. ansvarlighedskampagner og ansvarlighedsaktiviteter. 7. Til hjælp for butiksrådenes og bestyrelsernes lokale ansvarlighedsaktiviteter udarbejder FDB en standard værktøjskasse for hver mærkesag i form af: smaterialer (foldere eller andet relevant materiale) instruktions- og inspirationsoplæg (instruktionsvideoer, kataloger med inspiration til aktiviteter i og udenfor butikken m.m.) samt sikrer uddannelse inden for mærkesagen til særligt interesserede medlemmer. 8. Effekten af de samlede ansvarlighedskampagner måles dels gennem Coops kundetilfredshedsmålinger i form af spørgsmål om, hvorvidt kunder og medlemmer har lagt mærke til aktiviteterne og i givet fald tilfredsheden med disse, dels gennem salget af udvalgte varer i de konkrete kampagner. Baggrund: bestyrelse besluttede den 7. oktober 2010 at nedsætte en følgegruppe med det formål at give de fælles butiksaktiviteter mellem FDB og Coop et grundigt eftersyn. Behovet for et eftersyn skal ses i lyset af, at: Synligheden af de årlige butiksaktiviteter indenfor mærkesagerne er relativ lille (kun ca procent af butikkerne deltager i et eller andet omfang) og kun omkring 35 procent af kunderne angiver ifølge Coops egne kundemeterundersøgelser, at de af og til har set og Coops ansvarlighedsarbejde profileret gennem sin butik. 5

6 FDB bruger årligt i størrelsesordenen 1,5 og 2,5 mio. kr. plus 1-2 fuldtidsressourcer på planlægning og udrulning af de fælles butiksaktiviteter. Planlægningen af butiksaktiviteterne er en relativ stor og formel koordineringsopgave mellem FDB og Coop, og aktiviteterne skal formelt besluttes af landsrådet efter indstilling fra bestyrelsen. Der er en nøje afstemt fordeling af roller mellem medlemsvalgte, butikschefer og butiksansatte. Er nuværende opgavefordeling og opgaveansvar den bedste? Hvorfor er det lige 2 kampagner inden for mærkesagerne, der skal holdes årligt? Følgegruppens formål har været at komme med anbefalingerne til, om - og i givet fald hvordan - butiksaktiviteterne skal gennemføres, hvis FDB og Coop med den nuværende viden skulle starte helt forfra. Følgegruppen har bestået af Bjarne Dybdahl Andersen, bestyrelse og Kvickly Kalundborg (brugsforening) Hanne Grethe Johnsen, bestyrelse og SuperBrugsen Ndr. Frihavnsgade (Coopejet) Mette Bækgaard Jørgensen, landsrådets formand og SuperBrugsen Hjallese (Coop-ejet) Jannik Larsen, SuperBrugsen Fortunbyen (Coop-ejet) Lars Christian Svane, Dagli'Brugsen Sønder Felding (brugsforening) Niels Karstensen, salgsdirektør i Kvickly-kæden Jesper K. Andersen, salgsdirektør i Dagli'Brugs-kæden Carsten Meinertz, HR-chef, SuperBrugs-kæden, Mogens Werge, forbrugerpolitisk direktør i Coop Peter Jentzsch, projektleder for fælles butiksaktiviteter mellem FDB og Coop Flemming Jørgensen, chef for Forening & Medlemskab, FDB Følgegruppen har holdt i alt 4 møder, hvor forskellige oplæg har været drøftet. Det er i den forbindelse blevet konstateret, at FDB og Coop har brugt mange penge og ressourcer på fælles butiksaktiviteter, men udbyttet heraf har været begrænset, målt på kunder og medlemmers opmærksomhed på disse. Desuden har under halvdelen af alle butiksråd og bestyrelser deltaget aktivt i aktiviteterne. Årsagerne til den manglende deltagelse har i særdeleshed været uklar ansvars- og rollefordeling mellem butikschef og butiksråd/bestyrelser. De meget faste rammer, hvor en aktivitet skal gennemføres i lige netop den pågældende aktivitetsuge, kan desuden være med til at begrænse udbredelsen, da ikke alle medlemsvalgte har tid, lyst eller mulighed for at gennemføre en aktivitet i lige netop den aktuelle uge. Omvendt ser Coop ser meget gerne, at medlemsvalgte fortsat har en væsentlig rolle i og omkring butikken i forbindelse med gennemførelse af aktiviteter om mærkesagerne. I mindre butikker kan de medlemsvalgtes deltagelse i aktiviteten således være udslagsgivende for, om der overhovedet bliver gennemført en aktivitet. Definitioner: For at skabe klarhed, har følgegruppen lagt sig fast på følgende definitioner: En kampagne er som udgangspunkt salgsfremmende, oftest baseret på relevante tilbud inden for kampagnen og i visse tilfælde udstillingsvindue for, at Coop handler ansvarligt En aktivitet er holdningsbaseret, oplysende og opfordrer til handling og/eller ændring af adfærd. Der er i FDB og Coop en fælles forståelse af, at en aktivitet tilfører merværdi til en kampagne 6

7 Tidslinje: Følges følgegruppens indstilling, vil forløbet frem mod 2012 være således: Tilretning af opgavebeskrivelser: I lyset af denne indstilling anbefaler følgegruppen, at "Opgavebeskrivelser for medlemsorganisation" konsekvensrettes i forhold til butiksrådets, administrations, butikschefens og kædens opgaver. På vegne af følgegruppen Flemming Jørgensen 7

8 Ad dagsordenens punkt 8b (landsrådsmøde 30. april 2011) Til landsråd Tilbagemelding på landsrådets 1000 ideer og forslag fra landsrådsmødet den november 2010 Indstilling bestyrelse anbefaler landsrådet at drøfte vedlagte idékatalog - og at videreformidle det gennem Forum for medlemsvalgte som inspiration til alle øvrige medlemsvalgte. Baggrund På landsrådsmødet den november 2010 fremkom i en workshop for hver af 4 mærkesager tilsammen omkring 1000 ideer til, hvordan disse mærkesager kan kommunikeres og omsættes til medlemsaktiviteter inden for og uden for butikken. Målet på mødet den november var at give bestyrelse inspiration til fastlæggelse af temaer for en fælles butiksaktivitet mellem FDB og Coop i foråret 2012 og en tilsvarende fælles butiksaktivitet i efteråret Hvis indstillingen til dagsordenspunktet om fremtidens butiksaktiviteter fra og med 2012 følges, skal der ikke længere aftales og planlægges ét tema for butiksaktivitet i første halvår 2012 og ét andet til andet halvår Indstillingen omkring fremtidens butiksaktiviteter går på, at der i 2012 kan arbejdes med alle 4 mærkesager, og at medlemsvalgte kan koble aktiviteter på alle de 8-12 ansvarlighedskampagner, som Coop holder i løbet Derfor har bearbejdning af de omkring 1000 ideer skiftet karakter - og frem for at indsnævre antallet af ideer og foretage til- og fravalg er ideerne i stedet renset for gengangere (en række forslag optrådte flere gange) sorteret efter, om ideen primært er rettet mod Coop, dvs. uden for direkte indflydelse eller om den er inden for eller uden for. skrevet sammen, så de ideer for hver mærkesag, der vedrører selve butikken eller aktiviteter i butikken står for sig. Tilsvarende er aktiviteter, der foregår i lokalsamfundet skrevet sammen - ligesom ideer, der mest vedrører centralt planlagt kommunikation. Dette idékatalog vil blive brugt af administration i planlægning af kommende kampagner - og det vil endvidere blive brugt i uddannelsen af medlemsvalgte og lagt på Forum til inspiration for planlægning af lokale kampagner. Flemming Jørgensen 8

9 Landsrådets 1000 ideer og forslag fra landsrådsmødet den november 2010 På de følgende sider er de mange ideer fra landsrådets workshop den november sidste år grupperet for at skabe størst mulig overskuelighed. Den vigtigste gruppering ligger i, om ideen, forslaget eller kommentaren: primært er rettet mod Coop, dvs. uden for direkte indflydelse ligger inden for eller ligger uden for. Hvis en idé ligger uden for, betyder det, at et butiksråd eller brugsforeningsbestyrelse som udgangspunkt godt kan arbejde videre med ideen, men der kan som udgangspunkt ikke forventes assistance fra administration eller økonomisk støtte til aktiviteten. For at en idé, et forslag eller en kommentar er inden for strategi, er rammerne følgende: Sundhed: FDB vil gøre det nemt at vælge sundt, når vi køber og bruger dagligvarer. Fokus er at øge forbruget af grøntsager - og dette sker med udgangspunkt i madpyramiden. I den forbindelse hjælper vi blandt andet gennem skolekontakten børn til at interessere sig for madlavning og til at spise flere grøntsager - og vi giver danskerne inspiration til sund, grov og grøn madlavning gennem udgivelser, kurser og opskriftsites m.v. Etisk handel: FDB vil skabe udvikling gennem handel. Fokus er Afrika, fordi det er den verdensdel, som står for den mindste del af verdenshandelen, men med enorme potentialer. Vi vil inspirere og informere forbrugerne om at træffe etiske forbrugsforbrugsvalg og vil støtte miljømæssig, økonomisk og social udvikling hos nuværende og nye leverandører af varer fra Afrika, så de lettere kan sælge til Coops butikker. Miljø: FDB vil udvikle det miljøpositive forbrug. Fokus er at være med til at skabe nye forbrugsmønstre, der ikke bare optimerer den eksisterende miljøbelastende praksis en smule, men bidrager til et miljøpositivt forbrug. I den forbindelse vil vi skabe opmærksomhed om miljøpositive tilgang, og vi vil støtte udviklingen af det økologiske marked og af markedet for varer, som kommer fra fornybare ressourcer, først og fremmest fra skoven, dernæst fra havet. Klima: FDB vil gøre det nemmere at træffe klimavenlige valg, når vi handler og bruger dagligvarer. Fokus er at udvikle ny viden om klimavenlige forbrugsvaner og bruge denne viden til at informere og inspirere forbrugerne til det klimavenlige valg. Vi vil ligeledes arbejde med at finde de mest effektive veje til at reducere klimabelastningen af dagligvareforbruget. 9

10 ! " # $ %# & '"# () 1 - (.( 5( #,0 2 (0 ' #%!$!3 1 #% (( ( & ' & ' $, 1 * & %+ # ( (, -- &!(.( '%,(( /- $ 0 1 #, 2 (' & #+,(#34, 5 (6$ - -.!1 5#% (!* ( 2 -!01 & 0 & + ' '7-# (# $," $!8 5(1 & 1 & & -( ' *( ' 5 "!2 ( & & -, ' $ #! ( ' 1 & -, &( / $ '"+ 4, ( 0 % 10

11 . * 7-6 '9 ' 0 &.7-$ :0; ', 0 (( ('- 0 * $ /# )= 5! 5 (% 2 ((# ( -',( $ (,0 # 0 # (, " 2 ( " $! & <, /0 - # ) 1-;#/ 1 ) & ( %- 0 /,(,4+ " ( $ 1 ( 1 1( $ 5,( # /&.7( /3 # $$$ 1! ' +,( 0($ #(&.7(- 1 # & ( * 11

12 SUNDHED Sundhed i butikken Butiksnær Mersalg Inden for Gruppe F: Nøglehullet skal markedsføres endnu mere Gruppe E: 5 gode opskrifter til forældrene på grønne måltider Gruppe B: Sammensæt den sunde daglige menu efter madpyramiden Gruppe N: Kobling mellem convenience varer og budskabet Gruppe O: Præsentere årstidens frugt og grønt på de tidspunkter, hvor de er fremme Gruppe O: Fisk: Køb friske varer og konserverede Gruppe G: Konkurrencer, hvor der sættes fokus på at vinde og viden om sundhed Gruppe B: En madpyramide inde i butikken, der tilsvarer plakaten Gruppe F: Skrabelodder med madpyramiden Gruppe F: Opskrifter baseret på madpyramiden skal kunne fås i butikken og på nettet Gruppe A: Aktivitet 1: Forslag til måltid kan vælges og efterfølgende printes ud tillige med indkøbsseddel (hjemmeside vi skal Gruppe G: Stå i frugt og grønt og vise hvordan varerne kan bruges Gruppe H: Rodfrugt-konkurrence for børn som butiksaktivitet Gruppe I: Smagsprøver - men find noget lækkert og noget tilbehør, som gør det interessant Gruppe F: Fisk - 2 gange om ugen Gruppe E: Madkasser med frugt og grønt Gruppe I: Opskrifter til udlevering sammen med tilbud og smagsprøver :-) Gruppe F: Happenings med nedsatte priser på sunde varer - groft og grønt... 12

13 Butiksnær Inden for SUNDHED Mersalg Gruppe P: Smag sund mad i butikken: Aften arrangement med smagning af sunde produkter såsom øl, vin grønsager Gruppe O: Man skal give smagsprøver på gl. modnede sild i modsætning til syremodnede sild Gruppe G: Sjov med klovneri - inddragelse - f.eks. en dag i Brugsen, eller vælg varerne ned fra hylderne og lav noget mad ud Gruppe E: Udlevere madbægre med frugt Gruppe A: Madpyramide grundlag for butiksaktiviteter Gruppe G: Alle mellem 7 og 9 eller 10 og 12 mødes onsdag kl til tam-tam i Brugsen - her vil være aktiviteter og konkurrencer med fede (sunde) præmier Gruppe J: Vigtigt at butiksråd og ledelse samarbejder om fælles projekter Gruppe N: Spis fisk - kampagne Gruppe J: Forretningerne sponserer skolekøkkenerne med sunde produkter Gruppe A: Aktivitet 2 : Ugens madplan - se aktivitet 1 Gruppe O: Spændende opskrifter med smagsfulde grønsagsretter, så man spiser mindre kød Gruppe C: Mad og motion... motions løb og cykling, besøg af hjerteforeningen, diabetesforeningen, gigtforeningen, diætist Gruppe G: At vi følger effektivt op omkring lancering af madpyramiden Gruppe F: Børneaktivitet - gæt dine grøntsager og rodfrugter... Gruppe E: Puslespil med madpyramiden Gruppe F: Kom med DIN opskrift og få tegnet din pyramide - så du kan se hvordan du spiser Gruppe E: Det lille spire projekt - så dine egne grøntsager 13

14 Butiksnær SUNDHED Mersalg Gruppe C: Visualisering af madpyramiden eventuelt med medvirkende kok og andre fagpersoner Gruppe M: Hvilken klasse kan lave den bedste og mest sunde madpakke, som de selv smører i butikken Gruppe I: Smagsprøver, der komplementerer eller /kompenserer unoderne i hverdagsmaden Gruppe N: Smagens dag på grøntsager Gruppe P: Roden til alt godt: Del gulerødder ud den første uge i september Gruppe E: Pjecer med lette opskrifter Gruppe F: Sammensæt din egen opskrift - og få point - på nettet eller i butikken Gruppe H: Brug din brugs, handl og støt derigennem FDB Gruppe I: Den reviderede madpyramide skal gøres "udbredelig" og følges op med butiksaktiviteter Gruppe N: Kampagne med nøglehul og Änglamark sammen Gruppe N: Madpakkedage med budskabet Gruppe B: Årstiden frugt og grønt skal tænkes ind i præsentationen Gruppe E: Male mel, kværne smør mm. samt opskrifter på hvad det kan bruges til Gruppe L: Blindtest af smagsprøver over for børn og dem der tør Gruppe F: Butiksaktivitet der fortæller om den nye madpyramide contra den gamle - hvorfor+ Gruppe D: Fysisk madpyramide i butik Gruppe H: Sundhedsaktiviteter i børnehøjde. Vi vil gerne ud af butikkerne og ud til børnene Gruppe H: Rodfrugt-tema i skolekontakten Inden for 14

15 Butiksnær SUNDHED Mersalg Gruppe C: Børneinddragelse - diætist eller sundhedsplejerske. Børnene skal være aktive...ikke med løftet pegefinger - Gruppe G: Vi skal ud i krogene - vi skal også have fat i dem, der ikke er nemme - dem, der ikke er fysisk aktive - dem, der ikke Gruppe H: Have en kontaktperson på skolerne, som vi kan bruge til forløb Gruppe P: God mad let at lave. Kontakt til sundhedscentrene Gruppe N: Opskriftforslag til grøntsagssupper "den dybe tallerken" - 4H Gruppe P: Kontakt til unge: Konfirmander, spejder, ungdomsklubber etc. Gruppe P: Sund mad på SU: Besøge uddannelsesinstitutioner og snakke sund mad Gruppe O: Kontakte skolerne, så de bruger årstidens grøntsager Gruppe G: Fysiske aktiviteter rundt i nærområdet Gruppe H: Linke op med netværk, der arbejder med sundhed, fx. DN og Friluftsforeningen Gruppe F: Andre aktører skal involveres i aktiviteterne i butikkerne Gruppe M: Arrangementer sammen med hjerteforening og diabetes Gruppe D: Madpyramide kostbog Gruppe H: Vigtigt at nå ud til børnene Gruppe J: Madpyramiden annonceres da den er kendt af alle - formidles i sin nye rolle Gruppe F: Pyramidespil i FDB Gruppe G: Vi skal have sat lighedstegn mellem FDB og sundhed Gruppe G: SMS-kæder til at fange de unge/børrnene - det skal være cool at vide noget om SUND mad Inden for 15

16 Butiksnær SUNDHED Mersalg Gruppe H: Vigtigt at vi er synlige med FDB-logoet, når vi laver aktiviteter. Gruppe H: Vi skal være bedre til at fortælle historien om sammenhængen ml. FDB og Coop. Det skal vi tænke ind Gruppe F: Politikere skal animeres til at fjerne moms på de sunde madvarer... Gruppe E: Mad film til bagsædet, kan downloades på FDB.dk Gruppe E: Madlavnings program til CD Download Gruppe G: Interaktive spil - evt. kombineret med "real life" rollespil, altså hvis man vinder/kvalificere sig i det interaktive spil, Gruppe G: Et ungenetværk på tværs af landsdelene... minilandsråd - ligesom mini folketing Gruppe C: Konkurrencer om kendskab til grøntsager pastinakken har en ring...i forhold til persilleroden osv. Gruppe B: Et Wii spil med madlavning Gruppe H: Bedre samarbejde ml. skolekontakten og de medlemsvalgte Gruppe D: Madpyramide plakat A5 til køleskabet Gruppe C: Alle forslag skal gøres operationelle så vi stakkels medlemsvalgte kan stå for aktiviteten Keep it simple Gruppe H: Vi skal skabe en bevidsthed om, at vi er med til at gøre en forskel i forhold til miljø, sundhed mv.. som forbrugere, Gruppe G: SMS á la Obamas valgkamp - de nye "kampe" foregår med mobilisering via SMS en Gruppe I: Mailservice eller SMS-service med dagens madpyramideopskrift Gruppe G: Førskolebørnene - børnehaver og dagplejer Gruppe B: Mere krop på aktiviteten Inden for 16

17 Butiksnær SUNDHED Mersalg Gruppe A: Pyramiden har som udgangspunkt 4 sider - hver side repræsenterer SMEK Gruppe N: Kampagne spis groft og grønt Gruppe M: Sund mad til enlige Gruppe K: Traditionelt mad med nye øjne Gruppe M: Hurtig sund hverdagsmad til den travle familie Gruppe N: Lær børn at spise grøntsager Gruppe K: Maden er "klar" (opskrift, alt samlet) Gruppe N: Se på den grønlandske madpyramide Gruppe L: Årstidsbestemte Go kart postkort, smagsprøver på de varer som vi skal spise mere af, kostpyramide aften med smagsprøver. Butiksaktivitet med kostpyramiden, Skatte for børn med de sunde ting, som skal findes, To slags smagsprøver evt. lasagne i en sund udgave og en alm. Få flere grøntsager ind i retter, som vi kender Inden for Gruppe N: Differentieret moms på sunde fødevarer Gruppe O: Light produkter er ikke nødvendigvis sunde Gruppe N: Kampagne med 6 om dagen Gruppe N: Fisk 2 gange om ugen Gruppe L: Facebook om kostpyramiden Gruppe K: "Ta' ansvar for dig og dine børn" Gruppe N: Man skal være med på at undervisningen i hjemkundskab i folkeskolen er begrænset til i år med 2 timer om ugen og 15 kr. til hver elev pr. gang Gruppe D: Madpyramide på indkøbsposer Gruppe O: Coop skal sørge for at have dansk produceret frugt og grønt ved sæsonens start 17

18 Butiksnær Inden for SUNDHED Mersalg Gruppe L: Mad pyramiden skal være synlig flere steder i butikken Gruppe B: Ekstra plus point på grøntsager og frugt Gruppe D: Dagens ret i butikken i forhold til madpyramiden Gruppe J: Den nye madpyramide ind på tallerkener og kopper Gruppe B: Tilbudsavis med varer der findes på madpyramiden - avisen skal være en pyramideform Gruppe J: Tilbud relateres til madpyramiden Gruppe G: Vi skal have gode og præsentable grøntsagsafdelinger Gruppe D: Lokal coop+ tilbuds menu Gruppe I: Parallelt med butiksaktiviteten køres der tilbud på de sunde varer Gruppe J: Ekstra Coop+ point i temaugerne Gruppe D: Kvickly løbet Gruppe D: Hovedsponsor til Post Danmark rundt Gruppe N: Kampagne med sport og motion i samarbejde med skolerne og idrætsklubber Gruppe H: Linke op med de forskellige Kvindeløb, der foregår, og dele materiale ud Gruppe D: Cykelløb km Gruppe G: Rollemodeller - Sebastian Klein Sundhed uden for butikken Gruppe F: Salg af frugt og grønt udenfor butikken Gruppe J: Gågade marked Gruppe E: Sponsering af frugt og grønt til motions arrangementer 18

19 Butiksnær Inden for SUNDHED Mersalg Gruppe A: Butikken kan arrangere lokale events, herunder samarbejde med flere butikker med henblik på evt. salg af billetter til lokale arrangementer, events m.m. Gruppe J: Stand med rodfrugter Gruppe D: Sund julekalender - hver dag sin frugt eller grønsag Gruppe D: Sponsering af frugt til fodbold eller anden klub Gruppe M: Cykelløb-motionsløb-sponsorering af frugt til skolernes motionsløb Gruppe G: Udfordrer din bedste ven på sundhed - kom ind i butikken og udfyld et skema af en art Gruppe F: Aktiviteter på attraktioner, f.eks. Djurs Sommerland uddeling af frugt og grønt... Gruppe G: Vi skal have fat i nogle lokale idrætsorganisationer, børnehaver, dagplejermødre, SFO'erne Gruppe E: Være til stede ved motion arrangementer med materiale Gruppe A: Samarbejde lokalt med børnehaver, skoler, idrætsforeninger, motionsklubber, hjerteforening, kræftens bekæmpelse, plejehjem m.fl. Gruppe C: Sund mad for fattigrøve - et i samarbejde med aftenskoler, ungdomsskoler og andre undervisningstilbud Gruppe E: Brugsen arrangerer ture til gården på landet Gruppe G: Lave arrangementer i skoven, (svampe, bær), primitiv mad på bål på stranden Gruppe E: Hænge kostpyramiden op i fitness centerne Gruppe D: Arrangement på økologiens dag Gruppe H: Deltage i det lokale foreningsliv, tilbyde at komme ud og tale om sundhed 19

20 Butiksnær SUNDHED Mersalg Gruppe G: Et godt og konstruktivt samarbejde med Julemærkehjemmene Gruppe F: Open by night - brug det til sundhedsaktiviteter Gruppe G: Messe med workshops for børn - aktiviteter i efterårsferien - evt. kombineret med "sport-lejre" Gruppe F: Samarbejde med idrætsforeninger om at forbedre mulighederne for at spise sundt omkring sportsaktiviteter Gruppe C: Madkonkurrencer for byens husmødre, med madekspert som dommer Gruppe G: Gå sammen med skolerne om emneugerne - kan vi tilbyde noget mere Gruppe E: Plante grønt og frugt i plantekasser på plejehjemmene Gruppe J: Kurser sund mad for +60 i stil med sund mad (groft og grønt) Gruppe L: Go card på skoler med mere Gruppe P: Godt og gratis fænger - brug skoler og daginstitutioner Gruppe I: Butiksrådet/bestyrelsen samarbejder med løbeklubben om motionsløbet og sponserer frugt og vand Gruppe I: Kontakt til det lokale sundhedscenter - også med måling af blodtryk og blodsukker samtidig med fokus på sund kost og madpyramiden Gruppe B: Events på parkeringspladsen Gruppe F: Samarbejde med diabetes- og hjerteforeningen om udendørs arrangementer... også kræftens bekæmpelse... Gruppe D: Børnehave samarbejde f. eks dagens frugt i en måned Inden for 20

21 Butiksnær SUNDHED Mersalg Gruppe E: Det lokale sundheds center kan også være en indgangs vinkel Gruppe F: Diætist hjælper Gruppe B: Involvere idrætsklubben, skole, plejehjem og lignende i et projekt på institutionen eller ved butikken Gruppe F: Forebyggende sundhedsindsats i samarbejde med kommunerne Gruppe F: Alliancer med kommunerne om det sundhedsmæssige arbejde Gruppe E: Samarbejde med idrætsforeninger Gruppe B: Skolebesøg på økologiske gårde evt. på økologiens dag Gruppe C: Ture ud i naturen, uden lommelærke...samling af fødevarer fra naturen...ikke nødvendigvis svampe Gruppe D: Frugt kagemand til dagplejerne i byen på butikkens P- plads Gruppe E: Sundhedskasser til ældrecenteret Gruppe C: Besøg og samarbejde med økologiske landbrug Gruppe E: Særligt samarbejde med KRAM kommuner Gruppe E: Samarbejde med oplysningsforbundene Gruppe G: Laver længerevarende partnerskaber/arrangementer med SFO erne Gruppe E: Besøg på økologisk landbrug Gruppe L: Skole og børnehaver skal være med Gruppe N: Samarbejde med skoler, børnehaver, dagspleje, ældre sagen, kommunale madordninger, spejder og andre fritidsorganisationer Gruppe O: Samarbejde med kommunen for at de ældre får sund mad Inden for 21

22 Butiksnær SUNDHED Mersalg Gruppe N: Lave fællesaftener for fx ældre, enlige forældre, særlige grupper handicappede, etniske m.m. Gruppe L: Plejehjem skal også med på moden Gruppe M: Samarbejde med andre foreninger Gruppe O: Få navne på kontaktpersoner i kommunen som planlægger årets undervisning f.eks. hjemkundskab Gruppe H: Frugt sammen med sport ved forskellige aktiviteter Gruppe E: plakater der kan købes billigt med madpyramiden Gruppe F: Sænk moms på sunde madvarer - happenings - få dine politikere i tale Gruppe G: Være synlig ved div. arrangementer - Roskilde Festivalen, CPH DOC, de smarte ting, der tiltrækker de yngre generationer Gruppe G: Vinde cool-madskolekurser - hos Meyer Gruppe J: Motionsløb med uddeling af sunde varer Gruppe B: Hvidkålsbowling, agurkestafet Gruppe H: Svært at finde tid til at stå for arrangementer, når man arbejder Gruppe E: En medspiller til sundhedspuljen Gruppe F: Økologi kobles på arbejdet Gruppe F: Børn skal lære alt om grøntsager og madlavning - i skoler og institutioner Gruppe E: Stafet med indkøbsvogne Gruppe D: Samarbejde med f.eks. lokal kunstner som laver noget med frugt som alle spiser efterfølgende Gruppe J: Synlighed i forbindelse med større arrangementer Gruppe I: Vin er i rigtig mængde godt for sundheden - og vinmessen kan holdes udendørs såvel som indendørs :-) Inden for 22

23 Butiksnær SUNDHED Mersalg Gruppe F: Kaste frugt og grønt på P-pladsen... gulerødder skal ramme gulerodshullet osv. Gruppe G: Være synlig i lokalpressen med holdninger og arrangementer - få matchet op med nogle rollemodeller - Peter Mygind, måske nogle af de lokale kendte" fra alle vores X-Factor Gruppe A: Digitalisering af madpyramiden med fokus på alle fire sider der indgår i pyramiden, så den kan blive inspiration til et sundt liv Gruppe E: Sundhed og kultur nat Gruppe B: Udbyde konkurrence med sundhed som emne i lokalsamfundet skoler/foreninger hvor FDB giver 5000 i førstepræmie og sponsorerer varerne Gruppe G: Del frugt ud ved motionsløbene Gruppe E: Hvilken kommune spiser mest frugt og grønt Gruppe J: Motionsaktiviteter som vi støtter op omkring med sundt grønt Gruppe H: Klædes bedre på til at kommunikere mærkesagerne i aktiviteter Gruppe C: Ud og lave mad fra grunden... Gruppe E: Børn laver frugt og grønt film evt. som tegnefilm Gruppe H: Hvis vi ikke bliver klædt på, så er det en dårlig oplevelse at stå for en aktivitet Gruppe I: Forslag til skolernes "Gulerods Cup" - dvs. bedste mellemmåltid for 5. Klasse Gruppe H: Behov for mere uddannelse af de medlemsaktive, hvis vi skal udvide aktiviteterne udenfor butikkerne Gruppe J: Forsøge at få aktiveret dem som ikke er tilknyttet nogen idrætsforening Inden for 23

24 Butiksnær SUNDHED Mersalg Gruppe B: Brugerinvolvering med gevinst for øje og sundhed som tema Gruppe H: Der er for langt fra FDB s gode ideer til virkeligheden ude i butikkerne Gruppe H: Et spørgsmål om ressourcer og tid ift. hvor meget butiksråd og bestyrelser kan løfte Gruppe F: Forum for KRAM-faktorer - debatside på nettet... med professionelle aktører - hvor man som borger kan komme i kontakt med dem, der ved noget... og det offentlige Gruppe E: Et Ebeltoft-projekt skrump på skolen Gruppe G: Kurser på aftenskolerne - rund, sjov og moderne (eller gammel nordisk mad - a la NOMA... Gruppe H: Der skal være sammenhæng i annonceringen og kommunikationen, så mærkesagerne hænger sammen med aktiviteterne Gruppe C: Erhvervspraktik for FDB s konsulenter så de får bedre forståelse for de medlemsvalgtes vilkår ;-) Gruppe E: Genudgive FDB kogebøgerne i grønt islæt Gruppe E: Genopfind Okholm Gruppe G: Stævnesnacks skal laves til et økonomisk bæredygtigt produkt Gruppe F: Kom om bord i sundhedsbussen... bussen kører rundt i Danmark - DR eller TV2 inddrages - reality-serie - hvem er mest sund - bykonkurrencer Gruppe I: Informationsmateriale på indvandernes sprog Gruppe A: Eksterne aktiviteter med tema " Hvor kommer maden fra? - aftale med lokale producenter Gruppe O: Via dagspressen Gruppe L: Parkometer udformet som en kost pyramide Inden for 24

25 Inden for strategi SUNDHED Butiksnær Mersalg område Gruppe O: Byen rundt på cykel med servering af snacks Gruppe O: Bål på parkeringspladsen, hvor der kan steges grønt Gruppe O: Genindføre det transportable køkken Gruppe L: SMS flere gange om dagen om du har husket at spise frugt og grønt Gruppe L: Alle kantiner bør have en folder omkring den nye madpyramide Gruppe O: Reklamere for stævnesnacks i idrætsforeningerne Gruppe L: BMI over 30 - sådan gør du med grønt Gruppe P: Fremmed mad smager - brug mindre kød Gruppe N: Mad m.m. kan være det samlede midtpunkt Gruppe N: Mad for alle hele byen Gruppe P: Resten kan også bruges Gruppe K: Udlevering af frugtpose uden for butikken. Med budskab "FDB tænker på dig - se FDB.dk" Gruppe N: Lav julekurve med meget frugt og grønt til værdigt trængende Gruppe L: Grøn koncert med sunde fastfood alternativer Gruppe M: By night for turister og fastboende i turistområder Gruppe L: Væk med det røde og ind med det grønne Gruppe N: Knasefaktorer skal med i tankesættet - også uden for butikken Gruppe N: Lære at sætte smag på hverdag i hjemmet Gruppe P: Stævnesnacks til forældre på sidelinjen i sportshallen Gruppe O: Stævnesnacks skal ud i elevboder og kantiner Gruppe M: Sponsor til fodboldskoler-idrætsskolersportsarrangementer Gruppe L: Flere cykelstativer foran butikken, da vi er den kæde, som dækker alt dit behov Gruppe D: Plus point på sunde varer også f.eks. motionscykler 25

26 Inden for SUNDHED Butiksnær Mersalg Gruppe L: Coop + skal der også være en kost pyramide Gruppe B: Motionsløb uden for København Gruppe H: Løb og cykelløb med uddeling af frugt og grønt Gruppe B: Sponsorere aktiviteter der underbygger sundhed - cykelaktivitet el. Lign Gruppe E: Sundheds poste løb Gruppe D: Frugt orienteringsløb rundt i byen Gruppe E: Grøntsags stafet Gruppe F: Involvere butikkerne i sportsarrangementer, stævner osv. Gruppe D: Tilskud til medarbejdere til deltagelse i motion Gruppe D: tilskud til tillidsvalgtes motion Gruppe F: Sports- og motionsaktiviteter for medarbejdere Gruppe B: Cykelløb mellem flere butikker med depot ved FDB butikkerne med "sunde kalorier" Gruppe E: Sponsorer til julemærkehjemmet Gruppe G: Medarrangør på skolernes idrætsdagene Gruppe B: Stavgang / zumba i forbindelse med sundhedskampagnen Gruppe N: Stjerneløb med 2 sunde poster Gruppe N: Cykelløb mellem brugser med sunde varer som forplejning Gruppe O: Sponsere varer med sidste udløbsdato til værdigt trængende Gruppe L: Sportsstævner, kvindeløb mm. Gruppe I: Skolen holder motionsuge i uge 41 og vil gerne sponseres med frugt og grøntsager 26

27 MILJØ OG ØKOLOGI Miljø & økologi i butikken Butiksnær Mersalg Inden for Gruppe B: Få input fra kunder og medlemmer, institutioner skoler mm. og sætte forslagene op i butikken Gruppe B: Hive økologien ind i butikken - præsentere de lokale producenter Gruppe E: Forklaring af mærkerne Gruppe D: Kampagne for genbrug af bæreposer Gruppe B: Eksperimentere med at lave det innovative space/rum for kunder, ansatte så vi kan tænke 'out of the box' Gruppe P: Præmiere de der cykler på indkøb i Brugsen Gruppe L: FSC mærkede produkter skal udnyttes bedre i miljømæssige sammenhæng Gruppe D: Endagstilbud på miljøvarer Gruppe P: Hver butik sit miljøbarometer Gruppe K: Aflever din brugte emballage vi genanvender Gruppe G: Have lang større fokus på nordiske produkter - tænk igen på NOMA og Claus Meyers nye udviklingsprojekt med Gruppe A: Fokus på danske produkter og dansk produktionsmetoder Gruppe H: Stille krav om mindre emballage Gruppe C: Fremvise hvad vi selv gør i FDB Coop som et eksempel Gruppe I: Butiksaktivitet om affaldssortering - gerne i samarbejde med den lokale genbrugsstation Gruppe D: Samarbejde med lokal økologisk landmand, der kommer i butikken Gruppe F: Workshop for børn - med fokus på den grønne idé-pris 27

28 Inden for MILJØ OG ØKOLOGI Butiksnær Mersalg Gruppe J: Børn gætte økologisk rødder Gruppe A: Også fokus på Latinamerika m.fl. Gruppe C: Koordineret indsamling af emballage som forbrugerne finder overflødig - med efterfølgende indsendelse til Gruppe G: "Missionere vores" budskab! Gruppe F: Årstiden produkter - lokal mad - forslag til madlavning -... Gruppe E: Fortæl om hvad FDB gør for miljøet den gode historie Gruppe E: Vis fysisk forskellene mellem den gode og den dårlige emballage Gruppe H: Lave kampagne hvor man kan se en families affald i løbet af en uge Gruppe J: Lokke kunderne til med usunde varer og fortælle hvorfor de hellere skal købe sunde varer Gruppe P: Miljøtipskupon - læs svarene på varen Gruppe N: Øge brug af trykkoger Gruppe P: Scor en middag til 4 personer, tema miljø på spørgsmål Gruppe E: Blindtest smag af øko-konventionelle varer Gruppe O: Aktivitet der viser strømforbruget på forskellige elpærer Gruppe N: Demonstration af klimavenllg tilberedning af mad Gruppe K: Spiser du miljørigtigt? Gruppe K: Inviter til miljø middag Gruppe A: Aktivitet med lokalt producerede varer Gruppe G: Vi kan blive lidt "selvforsynende" med svampe, ukrudt etc.. i skoven - præsentere opskrifter, hvor folk selv skal Gruppe K: Vi samler affalds dag Gruppe P: Testfamilier 28

29 Inden for MILJØ OG ØKOLOGI Butiksnær Mersalg Gruppe E: Lav projekter af affaldsproblematik Gruppe E: Lav projekt om affaldssortering Gruppe F: Fokus på emballage - hvordan kommer forbrugeren af med emballagen på den mest miljøvenlige facon Gruppe G: GMO?? Holdning? Gruppe B: Raw food opskrifter Gruppe G: FSC-mærkede møbler er super, men det skal markedsføres endnu bedre - kan vi skaffe nogle kendte Gruppe G: Fokus på ungdommen omkring miljømærkningerne - også helt basalt (slukke for lyset, genbruge ting) Gruppe I: Opskriftdatabase på "vi skal spise" med reste-opskrifter Gruppe G: Også være ærlig omkring, hvad økologi gør eller ikke gør - sidste måneds nummer af TÆNK havde en meget Gruppe E: Vis hvor FDB/Coop gør en forskel Gruppe C: Fremhæve økologiens betydning for grundvandet Gruppe D: Genbrug det vi er gode til Gruppe O: Fokus på at mindske forbruget af emballage Gruppe K: Målerjagt - indberetning på FDB.dk hver uge. Vind?? Samvirke Gruppe N: Genopfrisk kampagnen om kend dine mærker Gruppe M: Strengere krav til affaldssortering Gruppe P: De gamle dyder Gruppe N: Miljøvenlig kogebog Gruppe K: Mærkekampagne - hvad betyder mærkerne og hvad dækker de? Gruppe L: Find de nye økologi produkter som skabte for børn Gruppe O: Brande FDB via dagspressen 29

30 Gruppe I: Butiksnær Inden for MILJØ OG ØKOLOGI Mersalg Lave en el-sparekampagne i butikken om butikkens elforbrug, så vi går foran med et godt eksempel Gruppe D: Momsfrie uger på økologi Gruppe C: Lav hyggeaften med minimalt lys i butikken - eventuelt kan man finde punktet for hvor meget lys der er Gruppe J: Fortælle om hvad forretningen har gjort for at mindske miljø belastningen Gruppe D: Lån en ladcykel i butikken Gruppe H: Bakker til slagtervarerne bliver større og større. Hvorfor skal man have så stor en bakke med hjem Gruppe G: Glasdøre på alle køleskabene i butikkerne Gruppe D: Grøn uge i butikken Gruppe A: Lokale varer Gruppe F: Fysiske fokus-områder med miljøvenlige varer - miljøuge Gruppe H: I renovering af butikker og nye butikker skal miljø tænkes ind, fx solfangere på taget Gruppe B: Sætte fokus på emballage Gruppe G: Udfase alle de produkter, der har miljøskadelige elementer (parabener etc.) Gruppe B: Gøre butikkens energiforbrug og tiltag synlige - med en "måler" ved indgangen Gruppe H: Vedvarende energi til alle butikker Gruppe E: Emballagen skal gøres miljø rigtig Gruppe D: Større muleposer Gruppe H: Plasticposer der kan genanvendes Gruppe E: Færre lag af emballering- ikke plastic om pap Gruppe A: Varer fra ikke EPA-lande Gruppe A: Skabe Änglamark univers 30

31 Inden for strategi MILJØ OG ØKOLOGI Butiksnær Mersalg område Gruppe M: opsamling af pærer Gruppe O: Bæredygtige bæreposer Gruppe N: Singlepakker for af undgå spild af fødevarer Admin: Anvende det avancerede og effektive system for nedbringelse af emballage som Wallmart har udviklet og Gruppe P: Genvinding Gruppe N: Kompostvenlige bærerposer Gruppe M: Reducere emballagen Gruppe N: Miljøvenlige åbningstider, hvor der alligevel ikke er kunder Gruppe O: Vise for forbrugerne hvad butikken gør for at vise trivslen blandt medarbejderne Gruppe K: Glascontainer Gruppe P: Miljø-ralley i butikken Gruppe N: Reducere indpakning Gruppe M: Energivenlig inventar i butikken Gruppe P: Stofposer igen igen :-) Gruppe P: Nedbrydelige poser Gruppe A: Fortsat satsning og fokus på Änglamark Gruppe A: Änglamark uge årligt Gruppe H: COOP skal stille krav til forhandlerne om mindre emballage Gruppe H: Hvorfor er tandpasta pakket ind i ekstrapakning, når fx mayonnaise ikke er det? Gruppe B: Informere om den grønne idepris Gruppe F: Fokus på miljøvenlige haveprodukter i foråret...give gode råd til forbrugeren uanset om det er Gruppe B: Skabe den energineutrale butik 31

32 Butiksnær Inden for MILJØ OG ØKOLOGI Mersalg Gruppe H: COOPs egne varer skal alle være i mindst mulig emballage Gruppe G: Komposterbar emballage og for alt i verden ikke unødvendig materiale Gruppe C: Fremhæve nedbrydelige emballager Gruppe K: Bæreposer der forgår Gruppe J: Ekstra point på økologiske varer - benytte coop+ mail Gruppe D: Ekstra point- grønne point - på Coop plus Gruppe I: Flere varer i pakkestørrelser der er tilpasset forbrugernes ønsker Gruppe A: Grønne point for udvalgte vare-grupper Gruppe I: COOP+ point når kunden selv har indkøbsnet med. Køb af genbrugsnet giver højere point-sats. Miljø & økologi uden for butikken Gruppe O: Fokus på indkøb af dansk frugt og grønt generelt Gruppe N: Demonstrere friske varer Gruppe I: Gå med i samarbejde om økologisk marked - evt. på forpladsen eller en del af parkeringspladsen (så Gruppe C: Batteriindsamling foran butikken... forbrugeropdragelse Gruppe E: Arbejde på at pantsystemet bliver europæisk - udbredt til hele verden Gruppe N: Forske i miljøvenligt - og sikre optimal hygiejne Gruppe P: Cool skal begrænse brugen af emballage Gruppe K: Køb dansk Gruppe D: Grønne dage med de lokale energiaktører, håndværkere mv. 32

33 Butiksnær MILJØ OG ØKOLOGI Mersalg Gruppe P: Hvor meget vand bruger vi om året - lav en beholder, der viser et årsforbrug og stil den et synligt sted Gruppe D: Oplad mobiltelefonen på motionscykel Gruppe E: Vis hvor meget miljø affald vi har samlet ind Gruppe D: Energisparepære oplysningsdag Gruppe P: De 10 hurtige til fremlæggelse på årsmødet så vi har noget til gruppen 55+ Gruppe P: Temadag for klasser: Hvad synes de der skal til for at sikre et godt miljø i fremtiden og hvordan vil de formidle Gruppe N: Bakke op om lokale initiativer til nye vindmøller Gruppe E: Foreningen besøger den økologiske landmand Gruppe A: Besøg hos lokale økologiske producenter Gruppe D: Besøg på økologisk mejeri Gruppe C: Besøg på økologiske landbrug - gartnerier tøjproducenter Gruppe H: Aktiviteter i forbindelse med biografarrangementer, fx hvis der får en film om emnet Gruppe J: Besøg af økologiske producenter som forklarer produktionsmønster og smagsprøver Gruppe B: Udvide projektet omkring skole - økologiske gårde og butiksråd/bestyrelser Gruppe A: Arrangementer med jordbærplukning hos økologisk jordbæravler Gruppe H: Linke op med de lokale arrangementer, der foregår og uddele materiale og formidle sagen Gruppe J: Arrangement med økologisk landmand som besøges af kunderne Gruppe H: 'Skovens dag' hvor vi uddeler frugt og grønt Gruppe G: Genbrugsmarked - kom og byt og få en kap kaffe Inden for 33

34 Inden for MILJØ OG ØKOLOGI Butiksnær Mersalg Gruppe D: Økologisk høstdag Gruppe I: Kortlægning af økologiske producenter i nærområdet Gruppe E: Besøg økologisk landsby Gruppe D: Arrangement med Bonderøven Gruppe G: Center for Vedvarende energi i samarbejde med universiteter etc. Gruppe J: Økologisk vinaften samt smagsprøver på økologiske varer f.eks. ost og pølser Gruppe B: Bekæmpe skovsvin - happening på P-pladsen Gruppe I: Uddele en lokal grøn idé pris Gruppe K: Samarbejde med andre organisationer Gruppe N: Støt lokale miljøgrupper i forhold beskyttelse af vandløb i butikkens nærområde Gruppe O: Samarbejde med andre græsrodsbevægelser om aktiviteter Gruppe P: Samarbejde med spejderne Gruppe L: Samarbejde med grønt bymiljø urban projekt (Stor byer) Gruppe B: Skolekontakten udarbejde materiale Gruppe E: Lave en tag ud sider i samvirke om mærkerne og hvad de står for Gruppe H: Vi skal HUSKE at være synlige med FDB-logo mm., når vi er ude til arrangementer Gruppe H: Stort FDB skilt til alle butiksråd, som vi kan tage med ud til arrangementer Gruppe G: Hvordan kan vi på fornuftig vis leve som vi gør... altså gøre nogle smarte og energibesparende ting, der næsten Gruppe H: Synlighed omkring miljø i forbindelse med lokale arrangementer 34

35 Butiksnær MILJØ OG ØKOLOGI Mersalg Gruppe H: Vi sparer omkostninger ved at linke op til eksisterende arrangementer Gruppe G: Skoletjenesterne skal aktiveres - lave et laboratorium de kan bruge (måske mobilt) Gruppe H: Vi skal være stolte over vores indsats og kommunikere den internt Gruppe H: TV reklamer Gruppe H: Have FDB-logoet med sammen med varehus-navnene i Tv-reklamer Gruppe E: Gør genbrug til en trend Gruppe H: Bruge den troværdighed der ligger i at medlemmerne har stor indflydelse og at overskuddet går tilbage til Gruppe C: Konkurrencer om hvem der kan transportere flest varer på cyklen Gruppe E: Deltage på festivaler, med genbrugs affalds problematik, på en sjov måde Gruppe K: Køb dansk - udlevering af et æble til alle der cykler forbi Gruppe O: Orientere om mærkesager/produkter via dagspressen Gruppe L: FDB skal være med på festivaler (Roskilde) omkring miljø aktiviteter og holdninger Gruppe O: Begrunde hvorfor FDB har fokus på netop de tre mærkesager, der er valgt Gruppe K: Miljøbus - spar på energien Gruppe K: Fortæl forbrugeren hvad FDB gør for miljøet Gruppe O: Cykeltur rundt i kommunen hvor deltagerne får økologiske snacks Gruppe M: Udskift dit gamle tv til et energisparende tv Inden for 35

36 Inden for MILJØ OG ØKOLOGI Butiksnær Mersalg Gruppe N: Miljørigtigt GPS løb Gruppe K: Fokus på mad svineri Gruppe K: Mad skal være i maven og ikke skraldespanden Gruppe M: Miljø og økologimateriale til skolekontakten Gruppe N: FDB skal sponsorere konferencer vedr. miljø Gruppe L: Støtte op omkring nye hav vindmøller på grøn energi Gruppe N: Udvikling af en FDB cykel som markedsfører miljø og andre mærkesager Gruppe N: Brug cykel når du kommer ind! Gruppe O: Kampagne om madspild Gruppe K: Mad til flere dage - opskrifter der viser hvordan den samme ret kan smage/laves om næste dag Gruppe E: Samarbejde med den lokale genbrugs station Gruppe F: Mærkning af varerne - så man kan se den enkelte vares miljøbelastning Gruppe G: Beplantning og græs på tagene af vores nye bygninger. Regnvands opsamling Gruppe F: Etablere P-pladser med Elbil opladningsmuligheder Gruppe E: Aflevere batterier og elpærer i butikken Gruppe D: Elstik til elbiler Gruppe G: Genbrugplads foran butikken - papir, glas, folie etc. Gruppe B: Præsentere el biler Gruppe A: Salg af økologiske planter Gruppe A: Pluk-selv-afdeling Gruppe E: Coop sælger kun papvin Gruppe E: Solceller på taget af butikken Gruppe A: Krydderurter på taget Gruppe G: Få vores facader grønne - tænk på det europæiske miljøagentur - det er smukt og godt for miljøet 36

37 Inden for MILJØ OG ØKOLOGI Butiksnær Mersalg Gruppe D: Opsamling af elsparepærer Gruppe G: Får til at holde grønne områder Gruppe G: Laboratorium på tagene - til skolekontakt, hvor der kan arbejdes med græs på taget, regnvandsopsamlingen, Gruppe M: Solceller, vindmøller hvor det er muligt Gruppe N: Arrangere indsamlingsaffald Gruppe L: Grøn energi 25 procent skal være på el indkøb i coops butikker - også Brugsforeninger skal være med Gruppe P: Indsamling af brugte sparepærer som vi sender videre til genbrug Gruppe N: Hvad med den udendørsbelysning? Gruppe P: Samarbejde med energitjenesten med henblik på at blive en grøn butik Gruppe K: Fokus på sidste dag varer - få dem solgt (evt. fast område for disse varer) Gruppe F: Synligt samarbejde med kommunerne omkring miljøspørgsmål, f.eks. pesticede-bekæmpelse Gruppe A: Aftaler med lokale producenter med salg og produktion af økologiske produkter Gruppe G: Spinderi, der udvinder fårenes uld - få pensionister til at strikke noget, der kan sælges på vores markeder foran Gruppe F: Opsætning af f.eks. vindmøller og solpaneler på de store lagre der ligger ved motorvejene - så vi på den måde Gruppe A: Grønne tage med eksempelvis økologiske bærbuske Gruppe H: Vi skal være synlige på vognmændenes biler med FDBlogo samt stille krav om biodiesel Gruppe C: Udskifte udendørsbelysningen med sparepærer Gruppe H: Logo på lastbilerne: Vi kører for FDB - de bedste varer til de bedste priser! 37

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

På disse sider har vi samlet de idéer til madspilds-aktiviteter, som blev udviklet under madspilds-eventen for medlemsvalgte en lørdag på Severin.

På disse sider har vi samlet de idéer til madspilds-aktiviteter, som blev udviklet under madspilds-eventen for medlemsvalgte en lørdag på Severin. Madspilds-event Lørdag, den 9. juni 2012 Severin kursuscenter På disse sider har vi samlet de idéer til madspilds-aktiviteter, som blev udviklet under madspilds-eventen for medlemsvalgte en lørdag på Severin.

Læs mere

Velkommen. Mærkesager

Velkommen. Mærkesager Velkommen Mærkesager 17.30 Velkomst og præsentation 18.00 Middag 18.30 21.30 Sammen om en god start viden, dialog, spørgsmål og svar Velkommen i Coop Hvad er Coop? Medlemsdemokrati og opgaver Værd at vide

Læs mere

Mission: Vi vil skabe den første generation, der er bedre til at lave mad end deres forældre.

Mission: Vi vil skabe den første generation, der er bedre til at lave mad end deres forældre. Restaurant Vi vil. fordi Mission: Vi vil skabe den første generation, der er bedre til at lave mad end deres forældre. Kun 4 % af danskerne har børn med i køkkenet. Er den foretrukne madbutik ved at blive

Læs mere

Guide. Vores butiksbestyrelse Vores opgaver. Hvilke opgaver har butiksbestyrelser og hvordan synes jeg, vi bør arbejde med opgaverne?

Guide. Vores butiksbestyrelse Vores opgaver. Hvilke opgaver har butiksbestyrelser og hvordan synes jeg, vi bør arbejde med opgaverne? Guide Vores butiksbestyrelse Vores opgaver Hvilke opgaver har butiksbestyrelser og hvordan synes jeg, vi bør arbejde med opgaverne? Butiksbestyrelsen Denne guide giver et kort overblik over opgaver, som

Læs mere

fdb.dk Manus til FDB-værten V. kursus i Ny Nordisk Hverdagsmad, efterår 2011

fdb.dk Manus til FDB-værten V. kursus i Ny Nordisk Hverdagsmad, efterår 2011 Manus til FDB-værten V. kursus i Ny Nordisk Hverdagsmad, efterår 2011 Kære FDB vært, Du har modtaget 2 plakater, som du bruger, når du præsentere tema Ny Nordisk Hverdagsmad for kursisterne! Plakat nr.

Læs mere

Velkommen. Nye aktive på nye måder. 27. Oktober 2012

Velkommen. Nye aktive på nye måder. 27. Oktober 2012 Velkommen Nye aktive på nye måder 27. Oktober 2012 Program for dagen 11.40-13.00 Velkommen og siden sidst med gæst i den varme stol Oplæg og diskussion om målgrupper 13.00-14.00 Frokost 14.00-15.50 Oplæg

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

Mad til i morgen. Madspild. Hvad gør vi ved det? 2. oktober 2012

Mad til i morgen. Madspild. Hvad gør vi ved det? 2. oktober 2012 Mad til i morgen Madspild. Hvad gør vi ved det? Hvorfor interessen for madspild? Europa 2006-2020 fra 86 mio. til 126 mio. tons 1/3 del af EU s klimaudledning kommer fra fødevare-produktion Globale efterspørgsel

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Generalforsamling i Fensmark Brugsforening Tirsdag den 29. april 2014

Generalforsamling i Fensmark Brugsforening Tirsdag den 29. april 2014 Generalforsamling i Fensmark Brugsforening Tirsdag den 29. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner. 3. Forelæggelse af årsrapport, herunder

Læs mere

Thomas Roland Coop CSR. Oslo, 29. september 2016

Thomas Roland Coop CSR. Oslo, 29. september 2016 Thomas Roland Coop CSR Oslo, 29. september 2016 Hvad vil jeg sige? Lidt om Coop Danmark Vores økologihistorie De økologiske forbrugere Kan I bruge vores erfaringer? Omsætning 45,2 mia. EBIT 632 mia. (Ex.

Læs mere

Opgavebeskrivelser for Coop ambas medlemsorganisation

Opgavebeskrivelser for Coop ambas medlemsorganisation Opgavebeskrivelser for Coop ambas medlemsorganisation Disse opgavebeskrivelser fastlægger regler for de opgaver, butiksråd, landsråd og bestyrelse skal varetage. Opgavebeskrivelserne omtaler en række præcise

Læs mere

Opgavebeskrivelser for FDB s medlemsorganisation

Opgavebeskrivelser for FDB s medlemsorganisation Opgavebeskrivelser for FDB s medlemsorganisation Disse opgavebeskrivelser fastlægger regler for de opgaver, butiksråd, landsråd og bestyrelse skal varetage. Opgavebeskrivelserne omtaler en række præcise

Læs mere

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed

VI HAR FOKUS PÅ. sundhed, økologi og bæredygtighed VI HAR FOKUS PÅ sundhed, økologi og bæredygtighed sundhed økologi bæredygtighed Hotel- og Restaurantskolen En uddannelsesinstitution med holdning På Hotel- og Restaurantskolen har vi fokus på sundhed,

Læs mere

Smør din madpakke med Sebastian Koncept til lokal FDB aktivitet

Smør din madpakke med Sebastian Koncept til lokal FDB aktivitet Smør din madpakke med Sebastian Koncept til lokal FDB aktivitet Idé Børn smører sunde madpakker sammen med Sebastian Klein Sebastian underviser i, hvad en sund madpakke er Aktiviteten er for børn i indskolingen

Læs mere

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle Sønderjylland Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding Super venlige og smilende personale. god oversigt over forretningen; orden og ren butik; billige gode varer også økologiske Det er en rar forretning at komme

Læs mere

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit 1 PRESSETIPS Jeres køkken skal da i pressen! Lækker veltillavet mad, glade inspirerede medarbejdere og tilfredse mætte kunder er værd at fortælle

Læs mere

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april.

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april. Februar 2008 Fyraftensmøde den 8. April kl. 18.15: Næste BY NIGHT er lige om hjørnet. Kan vi give hinanden gode ideer om temaet Italiensk Aften. Hvad skal der til før vores bydel bliver fyldt med gode

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Kort og godt. Madindeks 2016: Hvor kommer danskernes mad fra? Madindeks er Madkulturens årlige undersøgelse af danskernes mad- og måltidsvaner.

Kort og godt. Madindeks 2016: Hvor kommer danskernes mad fra? Madindeks er Madkulturens årlige undersøgelse af danskernes mad- og måltidsvaner. Kort og godt Madindeks 2016: Hvor kommer danskernes mad fra? Madindeks er Madkulturens årlige undersøgelse af danskernes mad- og måltidsvaner. Madindeks 2016 Hvor kommer danskernes mad fra? For tredje

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign.

Kostpolitik. Om aftenen er der mulighed for at få et mellemmåltid i form af knækbrød, frisk presset juice, frugt eller lign. Kostpolitik 2017 Indhold Måltiderne... 3 Spis mindre sukker... 3 Medbestemmelse... 4 Egne lejligheder... 4 Fokus på den enkelte... 5 Ikke alle dage er ens... 5 Sociale aktiviteter... 5 Fokus på madspil...

Læs mere

Mønsterforretningsorden for en butiksbestyrelse i Coop

Mønsterforretningsorden for en butiksbestyrelse i Coop Mønsterforretningsorden for en butiksbestyrelse i Coop Forretningsorden for butiksbestyrelsen i. Alle medlemmer af butiksbestyrelsen og uddeler/varehuschef modtager en kopi af forretningsordenen, og den

Læs mere

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE Mad- og måltidspolitik INDLEDNING Sund mad er en vigtig forudsætning for læring, trivsel og et godt helbred hele livet igennem. At sikre gode mad- og måltidsvaner forudsætter,

Læs mere

Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild

Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild Eftermiddagens program gennemførtes som en workshop. Deltagerne blev inddelt i 7 grupper. Hver gruppe blev bedt om at formulere ét fælles brændende,

Læs mere

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET INDHOLD S. 3 BESKRIVELSE AF AKTIVITEN S. 4 UNDERVISNINGSMATERIALE S. 5 PROGRAM FOR WORKSHOPPEN S. 6 SÅDAN

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel Studie 10 Igennem projekt Klimamad er der blevet sat fokus på at inspirere til både at reducere madspild -

Læs mere

Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005. Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt

Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005. Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005 Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt Nedsætte gruppe med ledelse kantine medarbejdere Få medarbejderne med

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

DeViKa. Velkommen til. Find ud af:

DeViKa. Velkommen til. Find ud af: Velkommen til DeViKa Find ud af: Hvem DeViKa er Hvilke tilbud DeViKa har til dig, også hvis du har særlige behov Hvordan du bestiller Hvornår og hvordan maden leveres Priser og betaling Kostråd Velkommen

Læs mere

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Overordnet mål med handlingsplanen: Via en fælles indsats at tiltrække et eller flere landsdækkende sponsorater, der til sammen

Læs mere

Idekatalog LYSERØD LØRDAG. En del af STØT BRYSTERNE

Idekatalog LYSERØD LØRDAG. En del af STØT BRYSTERNE Idekatalog LYSERØD LØRDAG En del af STØT BRYSTERNE AKTIVITETER OG EVENT Motionsløb, cykel- eller vandretur Gå sammen med en eller flere lokale idrætsforeninger, og arranger et motionsløb, rulleskøjteløb,

Læs mere

Kostpolitik Børnehuset Petra

Kostpolitik Børnehuset Petra Kostpolitik Børnehuset Petra Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. 1 I samarbejde med bestyrelsen

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Landsdækkende kompetenceløft - Møde 3

Landsdækkende kompetenceløft - Møde 3 Landsdækkende kompetenceløft - Møde 3 Økologisk Landsforening v/ Birgitte Jørgensen, Markedsafdelingen Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

Kommunen skal have en sundhedsprofil med højere uddannelsesniveau og fortsat fokus på KRAM indsatserne

Kommunen skal have en sundhedsprofil med højere uddannelsesniveau og fortsat fokus på KRAM indsatserne Spørgsmål 1. Hvilken position ønsker vi at være i om 5 år, når det gælder sundhed i bred forstand? Brainstorming At der er bevægelse over alt i vor kommune! At vi gør noget aktivt for at minimere de skader

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Gør hverdagen bedre. Det er stort at være medlem af FDB

Gør hverdagen bedre. Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Det er stort at være medlem af FDB FDB ejer Coop, Danmarks største dagligvarevirksomhed, og det er vores medlemmer, som ejer os. I hver dagen møder du os som Kvickly, SuperBrugsen,

Læs mere

Find de nemme klimaråd, der hvor du handler.

Find de nemme klimaråd, der hvor du handler. værktøjskasse Find de nemme klimaråd, der hvor du handler. Kære virksomheder Forbrugerstyrelsen lancerer nu en række klimaråd i samarbejde med detailhandlen, producenter og organisationer. Klimarådene

Læs mere

GoCook Smagekassen. Info om smagekasserne. SuperBrugsen okt. 2014, s. 1

GoCook Smagekassen. Info om smagekasserne. SuperBrugsen okt. 2014, s. 1 GoCook Smagekassen SuperBrugsen okt. 2014, s. 1 Danmarks største skoleaktivitet GoCook Smagekassen er et af de vigtige initiativer under Madmanifestet, der skal sætte gang i de danske madværksteder. Ambitionen

Læs mere

Bæredygtighed og etisk handel - er det vigtigt for børn og unge i dag?

Bæredygtighed og etisk handel - er det vigtigt for børn og unge i dag? Bæredygtighed og etisk handel - er det vigtigt for børn og unge i dag? De næste 45 minutter. Hvad er Coop og Coop Skolekontakten? 10:30 1. Global handel Hvad er det for en verden, vi handler i? Hvad betyder

Læs mere

Måltidsmærket Sunde Børn inspirationsmøde v. Landbrug & Fødevarer 22. og 23. maj 2017 Iben Humble Kristensen

Måltidsmærket Sunde Børn inspirationsmøde v. Landbrug & Fødevarer 22. og 23. maj 2017 Iben Humble Kristensen Sundere mad i skolen Måltidsmærket Sunde Børn inspirationsmøde v. Landbrug & Fødevarer 22. og 23. maj 2017 Iben Humble Kristensen Hvorfor en ny guide til skoler? Hvorfor et nyt Måltidsmærke? Marts-April

Læs mere

KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset

KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset Varieret sund mad giver gode kostvaner Barnet har brug for 'brændstof' for at kunne vokse, lege og lære. De er aktive dagen igennem og det er derfor vigtig kosten er

Læs mere

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING Frokostmåltid i daginstitutioner 2015-17 Alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om en kommunalt arrangeret frokostordning, som alternativ

Læs mere

IDÉKATALOG IDÉKATALOG

IDÉKATALOG IDÉKATALOG IDÉKATALOG IDÉKATALOG VÆRSGO Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne

Læs mere

KANTINE & PERSONALERESTAURANT

KANTINE & PERSONALERESTAURANT KANTINE & PERSONALERESTAURANT SUBSTANS startede oprindelig med at drive kantinen på Nordisk Ministerråd. Det gjorde vi i nogle år, før vi så valgte at starte et nyt køkken op med vores frokosttilbud. I

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Indsatskatalog til Grøn Butik

Indsatskatalog til Grøn Butik Indsatskatalog til Grøn Butik På de følgende sider er en oversigt over mulige indsatser i Grøn Butik, som kan bruges til inspiration til arbejdet med miljø og energi i driften af butikken. Udvælgelsen

Læs mere

GoCook Smagekassen. Info om smagekasserne. Dagli og LokalBrugsen 30. sep. 2014, s. 1

GoCook Smagekassen. Info om smagekasserne. Dagli og LokalBrugsen 30. sep. 2014, s. 1 GoCook Smagekassen Dagli og LokalBrugsen 30. sep. 2014, s. 1 Danmarks største skoleaktivitet GoCook Smagekassen er et af de vigtige initiativer under Madmanifestet, der skal sætte gang i de danske madværksteder.

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Mad og måltider i skolen. En guide til skolerne i Roskilde Kommune

Mad og måltider i skolen. En guide til skolerne i Roskilde Kommune Mad og måltider i skolen En guide til skolerne i Roskilde Kommune 1 Uden mad og drikke duer helten ikke Måltidet er i skolen et pusterum, hvor eleverne kan være sammen og hygge sig på en anden måde end

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan 2014 AFFALDSPLAN 2024 Fra affald til ressource Kom med dine idéer til den nye affaldsplan Affaldet luner i stuen Frem til den 9. februar 2015 er Vejen Kommunes nye affaldsplan i høring, og du er velkommen

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Menuplanen et værktøj udviklet til daginstitutioner

Menuplanen et værktøj udviklet til daginstitutioner Menuplanen et værktøj udviklet til daginstitutioner Et elektronisk værktøj til daginstitutioner Menuplanen henvender sig til daginstitutioner, der ønsker et værktøj, der kan sikre, at maden på børnenes

Læs mere

KOSTPOLITIK I UGLEBO.

KOSTPOLITIK I UGLEBO. KOSTPOLITIK I UGLEBO. Baggrund for udarbejdelse af kostpolitik Det har længe været et fælles ønske fra bestyrelsen og personalegruppen at få revideret kostpolitikken. Derfor arrangerede vi(forældrebestyrelsen)

Læs mere

Formandssamtalen - En dialogsamtale mellem formand og uddeler/varehuschef

Formandssamtalen - En dialogsamtale mellem formand og uddeler/varehuschef Formandssamtalen - En dialogsamtale mellem formand og uddeler/varehuschef Uddeler: Formand: Dato: Indhold: Vejledning - Formålet med formandssamtalen Dialogskema -6 Opsamling på Dialogen 7 Vejledning -

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Notat om bæredygtig vandindvindingskampagne

Notat om bæredygtig vandindvindingskampagne By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 23129 Brevid. 212402 Ref. GLOL / LC Notat om bæredygtig vandindvindingskampagne 15. juni 2015 1 Baggrund Byrådet vedtog i september 2013 en handleplan for bæredygtig vandindvinding.

Læs mere

Find gerne selv på flere!

Find gerne selv på flere! D. 31. marts 2012 kl. 20:30 går Earth Hour kloden rundt. Fra Sidney til Seoul og Brazil til Bangkok sætter kommuner, byer og virksomheder sammen fokus på klimakampen med én times mørke. Vi har samlet en

Læs mere

Post 2) og 3) Økologi, smag og sans

Post 2) og 3) Økologi, smag og sans og 3) Økologi, smag og sans Placering: Tæt på skolekøkkenet Antal voksne: 2 Der er brug for én person til at hjælpe eleverne med at besvare spørgsmål om mad og økologi (post 2). Der er brug for yderligere

Læs mere

Børnehuset Hanens kostpolitik

Børnehuset Hanens kostpolitik Børnehuset Hanens kostpolitik Kostpolitik i Børnehuset Hanen I Børnehuset Hanen bliver der lavet mad til alle børn hver dag. Maden består af økologiske produkter, friske varer, årstidens grønsager og hjemmebagt

Læs mere

Klimamærkning af fødevarer?

Klimamærkning af fødevarer? Klimamærkning af fødevarer? Mogens Werge Forbrugerpolitisk direktør Coop Danmark A/S Änglamark Coop Danmark er Danmarks største dagligvarevirksomhed, der sammen med de selvstændige brugsforeninger driver

Læs mere

Kost og sundhedspolitik

Kost og sundhedspolitik Kost og sundhedspolitik Ud fra Slagelse kommunes vejledning har Børnehuset ved Noret, i samarbejde med forældrebestyrelsen sammensat følgende principper for kost og sundhedspolitik. Formål Formålet med

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Københavns Fødevarefælleskab

Københavns Fødevarefælleskab Københavns Fødevarefælleskab Medlemshåndbog Kafax, Korsgade 19, kld. 2200 Kbh. N. Onsdage kl. 9.00-20.00 1 Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Hvad betyder det at være medlem af Københavns Fødevarefællesskab?

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre.

Nyhedsbrev Regnbuen. Oktober Kære forældre. Kære forældre. Nyhedsbrev Regnbuen Oktober 2016 Efteråret er i fuld gang og vi har nydt det fantastiske vejr, som vi har haft i september. Vi er snart klar til indflytning af børnehaven og med dette nyhedsbrev,

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 20. juni 2011 Tilstede: Ronja, Theis, Michelle, Ena, Bjørn, Dion og Sandra Ikke til stede: Sally, Mathias, Jeppe, Karina og julie 1. Formalia 1.1. Valg af

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik 1 Mad- og måltidspolitik 2 Denne folder er udarbejdet i et samarbejde mellem forældrebestyrelsen og personalet i foråret 2011. Ansvarlig leder: Søren Fynbo Daginstitution Højvang Tyrstedvej 2 8700 Horsens

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

Diverse informationer vedr. Madskoler 2010

Diverse informationer vedr. Madskoler 2010 Diverse informationer vedr. Madskoler 2010 Indhold: Tidsplan og deadlines 2010... 2 Priser 2010... 5 Markedsføring og presseomtale... 5 Førstehjælpstasker og Madskolebannere... 6 Madskolespil... 6 Sponsorater

Læs mere

På en skala fra 1-5, hvor motiverede har I været til at arbejde med Nulskrald den sidste uge?

På en skala fra 1-5, hvor motiverede har I været til at arbejde med Nulskrald den sidste uge? Tidsstempel På en skala fra 1-5, hvor meget tid føler I, at I har brugt på Nulskrald den sidste uge? På en skala fra 1-5, hvor motiverede har I været til at arbejde med Nulskrald den sidste uge? Hvor mange

Læs mere

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland For at lave en klar modsætning til det spændende oplæg, vi lige har hørt fra Tranberg, vil jeg lige sige

Læs mere

Afsætning af jordbær - hvor bevæger vi os hen?

Afsætning af jordbær - hvor bevæger vi os hen? Afsætning af jordbær - hvor bevæger vi os hen? v/ Jens Nannerup, Gasa Odense Frugt Grønt Kort introduktion Direktør i GASA Odense siden foråret 2013 Hvad er GASA Odense i dag? En af landets 6 salgsforeninger

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

spørg! om energi Flakkebjerg OG 25. maj 2013 kl. 12-16 i Hylleåsen middag Live bands Dragebygning Erhvervsstande El-biler og cykler -og meget andet...

spørg! om energi Flakkebjerg OG 25. maj 2013 kl. 12-16 i Hylleåsen middag Live bands Dragebygning Erhvervsstande El-biler og cykler -og meget andet... Flakkebjerg Energilandsby inviterer til energifestival. Energifestivalen arrangeres af Energisterne, som er et samarbejde mellem borgere og institutioner i Flakkebjerg. spørg! om energi? El-biler og cykler

Læs mere

Mad og måltider i skolen. En guide til skolerne i Roskilde Kommune

Mad og måltider i skolen. En guide til skolerne i Roskilde Kommune Mad og måltider i skolen En guide til skolerne i Roskilde Kommune Uden mad og drikke duer helten ikke Måltidet er et pusterum i skolen, hvor eleverne kan være sammen og hygge sig på en anden måde end

Læs mere

SanseSlottets Kost og måltids politik

SanseSlottets Kost og måltids politik SanseSlottets Kost og måltids politik Revideret juni 2015 Indhold Hvem får mad?... 2 Formål... 2 Målsætning... 2 Morgenmad... 2 Formiddags og eftermiddagsmad... 2 Frokost... 3 Drikkelse... 3 Spise-café...

Læs mere

Det skal være lettere for den enkelte at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som EN AF OS.

Det skal være lettere for den enkelte at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som EN AF OS. EN AF OS-håndbog Indhold Om EN AF OS... 3 Kampagnens forløb... 4 Vær aktiv i kampagnen... 5 Kampagnesite... 5 Facebook... 6 Events... 6 Materialer... 7 Mobilisering... 9 Design og sprog... 9 Side 2 af

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION

BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION BLIV GRØN KIRKELIG ORGANISATION TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG ORGANISATION GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKELIG ORGANISATION: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-,

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & Idræt den 21. januar 2010

Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & Idræt den 21. januar 2010 Bestyrelsesmøde SKAT Fritid & Idræt den 21. januar 2010 Deltagere: Svend Mandel Jacob Klitgaard Jesper Vestergaard Morten Grejsler Winnie Wolf Andersen Afbud: Jørn Olsen Dagsorden: 1. Repræsentantskabsmødet

Læs mere

Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år? Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation?

Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år? Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation? Vi bor i Hvor mange voksne, unge og børn bor i husstanden Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år Hus 1 0 0 200,000 400,000 kr Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

Kom / it opgave kampage

Kom / it opgave kampage Kom / it opgave kampage En kampage går ud på at gør brugeren opmærksom på noget. Afsender bruger typisk en kampagen til at fortælle et budskab. Kampager kan være styret af: Reklamebureau, Firmaer, Staten,

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

Det økologiske spisemærke

Det økologiske spisemærke Det økologiske spisemærke Hvordan kan det bidrage til omstilling i køkkenerne? Susanne Walter Johannessen Fødevarestyrelsen, Ernæring Agenda Økologisk Handlingsplan 2020 Facts om økologi Fordele ved at

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere