NORDEN Nu. Temanummer. om nordiske samarbejdsaspekter i lyset af det danske formandskab for nordisk Ministerråd 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDEN Nu. Temanummer. om nordiske samarbejdsaspekter i lyset af det danske formandskab for nordisk Ministerråd 2005"

Transkript

1 NORDEN Nu Nr. 3 juni 2005 Landsformanden efterlyser kontinuitet i de nordiske formandsprogrammer Frode Sørensen ser formandskabsprogrammet som en fortløbende proces, for vores vedkommende som en naturlig fortsættelse af det islandske program. Og jeg håber, siger han, at Norge, som skal overtage efter Danmark, vil køre linien videre, så det nordiske samarbejdes programmer fortsætter i kontinuitet og konsekvens. Det bør ikke afbrydes af noget helt andet, som så kører et år, hvorefter endnu et nyt land kommer med et helt nyt program. Temanummer om nordiske samarbejdsaspekter i lyset af det danske formandskab for nordisk Ministerråd 2005 side 8 Nordisk Ministerråds arbejde omstruktureres Det danske formandskab fik i det seneste ministerråd medio juni vedtaget et forslag til en effektivisering af det politiske arbejde. De 18 nuværende ministerråd omstruktureres og reduceres til 11. Reformen skal godkendes af statsministrene ultimo juni og endeligt godkendes i et samarbejdsministermøde i Sydgrønland i august. Den drivende kraft i dette reformarbejde har været den danske samarbejdsminister, miljøminister Connie Hedegaard, der som formand for samarbejdsministrene har foreslået og ført forhandlingerne frem til den nuværende fase. side 4 Nordisk skatteportal en unik nyskabelse En såkaldt skatteportal åbnedes for kort tid siden på internettet. Den gør det lettere for nordiske borgere at få svar på skattespørgsmål. Skatteportalen er koblet til den nordiske informationstjeneste Hallo Norden (www.hallonorden.org eller hvor der også findes anden praktisk information til privatpersoner, som ønsker at bosætte sig, studere eller arbejde i et andet nordisk land. Se side 32 Det ufuldførte demokrati Den norske samfundsforsker, professor Frederik Engelstad, siger om demokratisituationen i Norden bl. a., at nye former for organisering af politisk deltagelse dukker op. Det gælder f.eks. Informationsteknologien, som giver helt andre muligheder for kontakt mellem politikere og vælgere. Stort set alle kommuner i Norden har fået egne hjemmesider, og der er eksempler på, at borgerne trækkes ind i lokale beslutningsprocesser via internettet. Foreløbige erfaringer er blandede. Det negative er, at internettet ser ud til at skabe en kløft mellem borgere med adgang til og viden om nettet, og de, som ikke har, mens den positive er, at netbaseret politisk kommunikation appellerer til ungdommen. Se artiklen om det ufuldførte demokrati i Norden side 24

2 INDHOLD NORDEN nu UDGIVER: Foreningen NORDEN Malmøgade København Ø Tlf Fax JUNI 2005 TEMANUMMER ANSVARSH. REDAKTØR Ole Oxholm DESIGN & LAYOUT Camilla Brink Nielsen Forsidebillede af: Johannes Jansson TRYK A/S Dagbladet Politiken Tryk OPLAG ISSN-NUMMER NORDEN Nu udkommer i marts, juni, oktober og december. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis Foreningen NORDENs holdning Indlæg, læserbreve, arrangementsomtale m.v. til NORDEN Nu modtages pr. e-post eller på diskette med print af teksten vedlagt. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg Redaktionen sluttet 16. juni 2005 Foreningen NORDEN er en folkelig forening, der siden 1919 har arbejdet for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser MOTTO: KENDSKAB GIVER VENSKAB 4 Syv nordiske ministerråd nedlægges 6 Norden i en ny tid Af statsminister Anders Fogh Rasmussen 8 Rød tråd i formandsprogrammerne ønskes Landsformand Frode Sørensen om det danske formandskabsprogram 10 Vi har brug for at lære mange sprog Af undervisningsminister Bertel Haarder 12 Kulturpolitiken skal moderniseres Af kulturminister Brian Mikkelsen 14 Forskningen søges gjort globalt førende Af videnskabsminister Helge Sander 16 Tre dimensioner i samarbejdet Af miljøminister Jan-Erik Enestam, Finland De politiske partier om nordisk samarbejde 21 Fælles sprogpolitik skal binde os bedre sammen 22 Flere krydser grænserne Af tidligere statsminister Poul Schlüter Det ufullførte demokratiet Af professor Fredrik Engelstad, Norge 30 Nordisk samarbeid og Østersjøen Af Frida Nokken, rådsdirektør, Nordisk Råd 32 Finansministrenes skatteportal 33 Den nordiske Bornholm-krise løst Frivillig-konferencen web-transmiteres 34 Skove giver folkesundhed Af Kirsten Nielsen, Friluftsrådet 35 Danmarks Radio øger TV samarbejde Dette temanummer er udgivet med særlig støtte fra det danske formandskab for Nordisk Ministerråd 2005

3 Filmskabere på nettet ny nordisk ungdomssatsning Nordisk Ministerråd vil nu støtte unges egen filmproduktion ved at etablere en mødeplads på internettet, hvor unge filmskabere kan vise og diskutere egne film, møde profesionelle og få råd om filmproduktion. Nordisk Ministerråd har initieret projektet med arbejdstitlen Nordisk netarena for unge filmskabere. Det Svenske Filminstitut leder projektet i samarbejde med Norsk filminstitutt og Det Danske Filminstitut og har ved Mange unge er interesseret i uddannelse og job indenfor film og media, siger projektleder Cecilie Stranger-Thorsen. Vi vil skabe møder mellem unge filmskabere og professionelle filmarbejdere, og give de unge De skandinaviske filminstittutter ser dette arbejde som en videreføring af det filmpædagogiske arbejde, som allerede pågår i de nordiske lande. Målet med tjenesten er at støtte og vise bredden og kreativiteten i de unges produktioner, siger Stranger-Thorsen, samt at hjælpe dem, der vil satse på film, med at orientere sig i branchen og lave endnu bedre film. Projekt-idéen Net-tjenesten indeholder ranglister over de mest sete film m.m., samt redaktionelt stof om filmnyheder og information om aktuelle begivenheder. Brugerne kan publicere billeder, tekst, lyd og film på tjenesten. projektstart 1. maj 2005 ansat en redaktionsgruppe med medlemmer fra de nordiske lande og selvstyreområder. Redaktionen arbejder med en pilot, som skal være færdig i september, og unge filmskabere er involveret i produktionsprocessen for at teste piloten. Den endelige nettjeneste lanceres i efteråret Nordisk Ministerråd har bevilget 5,1 millioner DKK fra Styringsgruppen for Nordisk børne- og ungdomskultur (BUK), samt kulturministrenes strategiske pulje. Udover projektpartnernes indsats er det håbet også at engagere filmbranchen i projektet. mulighed for at få råd og indblik i vilkårene for professionel filmproduktion. Tjenesten retter sig først og fremmeste mod filmskabere mellem 15 og 20 som er i en orienteringsfase om filmuddannelse og branche. Unge filmskabere producerer allerede tusindvis af film i Norden, som vises på lokale og nationale filmfestivaler og på Nordisk Ungdomsfilmfestival (NUFF). Potentialet burde derfor være stort for en ny arena med unges egne film i centrum. Tjenestens fokus vil være på film, og det redaktionelle indhold vil først og fremmest knytte sig til materiale om filmproduktion, støtteordninger og nordiske kort-, dokumentar- og spillefilmproduktioner. Brugerne vil imidlertid kunne fortolke "film"-begrebet efter eget forgodtbefindende, og man venter, at det vil kunne indeholde bidrag fra dataanimation til filmmanus, stillbillede-fortællinger, blogs eller dataspil. Man vil kunne lægge sin egen profil ud på tjenesten, og forskellige medlemsniveauer vil give diverse rettigheder på netstedet, som brugerne selv kan styre. Som tilskuer uden medlemsrettigheder kan man læse enkle informationstekster. Vil man se film, læse manus, kommentere indlæg eller se film, må man være medlem og logget ind på tjenesten. Kontaktpersoner: Svenska Filminstitutet: Prosjektleder Cecilie Stranger-Thorsen, tel.: (+46) Nordisk Ministerråds sekretariat: Pia Vigh, rådgiver, tel.: Nr. 3 Juni 2005 NORDEN nu 3

4 Syv nordiske ministerråd Effektivisering i ministerrådet ventes gennemført 1. januar Foto: Johannes Jansson Reformen skal styrke samarbejdets politiske mål. Samtidig skal reformen bidrage til effektivitet og konkrete resultater. På alle områder skal det nordiske samvirke skabe merværdi nordisk nytte, siger den danske minister for nordisk samarbejde Connie Hedegaard. Moderne ministre og politikere bombarderes med tilbud om internationale møder og konferencer og derfor er det helt afgørende for det nordiske samarbejdes fremtid, at møderne opleves som relevante, konkrete og effektive. Derfor er en forenkling og effektivisering af strukturen også en fremtidssikring af samarbejdet. Det nordiske samarbejde har sin egen betydning som et regionalt samarbejde i en europæisk ramme, siger Connie Hedegaard. Danmark har som formand for Nordisk Ministerråd i 2005 sat modernisering af samarbejdet højt på dagsordenen. Tilpasningen af det nordiske politiske samarbejde indebærer, at der i første række satses på mål og resultater indenfor følgende områder: For at styrke det nordiske samarbejde har de nordiske landes regeringer besluttet at effektivisere samarbejdet. Derfor forenkles Nordisk Ministerråds struktur. I stedet for de nuværende 18 separate ministerråd foreslås det formelle regeringssamarbejde fremtidigt at omfatte 11 ministerråd. Et udviklet kulturelt fællesskab Bedre forudsætninger for nordisk konkurrenceevne En forstærket nordisk integration Muligheder for internationalt at virke for nordiske mærkesager Fremme bredere samarbejdsrelationer i det nordlige Europa Udveksling af erfaringer og kundskaber mellem de nordiske lande Den nye struktur for samarbejdet Med udgangspunkt i disse satsningsområder vil samarbejdet i Nordisk Ministerråd fremover blive koncentreret i 10 områder: Arbejdsmarkeds- og arbejdsmiljøpolitik Erhvervs-, energi og regionalpolitik Fiskeri, jord- og skovbrug samt levnedsmidler Kulturelt samarbejde 4 NORDEN nu Nr. 3 Juni 2005

5 nedlægges næste år Ligestillingsspørgsmål Lovgivningsspørgsmål Miljøbeskyttelsesspørgsmål Social- og sundhed (helse) Uddannelse og forskning Økonomi og finanspolitik Hver enkelt af disse områder dækkes af et ministerråd. Sammen med de nordiske samarbejdsministre indebærer dette 11 ministerråd sammenlignet med de hidtil eksisterende 18 ministerråd. Ministerrådene for energipolitik, narkotikabekæmpelse, informationsteknologi, konsumentpolitik, transportpolitik, regionalpolitik, samt bygge- og boligpolitik foreslås afvikles som selvstændige ministerråd. Vigtige samarbejdsopgaver på de nævnte områder forudsættes dog varetaget på anden vis. Samarbejdet om erhvervspolitik (næringspolitik), energipolitik og regionalpolitiske spørgsmål samles i ét ministerråd for erhvervs-, energi og regionalpolitik. Narkotikaspørgsmål varetages først og fremmest af ministerrådet for social- og helse, men også under ministerrådet for lovgivningsspørgsmål. Uddannelses- og forskningsministrene forudsættes at varetage IT-spørgsmål. De øvrige samarbejdsområder, der ophører formelt, kan videreføres som uformelt regeringssamarbejde, såfremt de nordiske regeringer ønsker dette. Udredningsarbejdet er udført af en særlig styregruppe baseret på Nordisk Samarbejdskomités medlemmer. De nordiske samarbejdsministre tilsluttede sig i princippet den nye struktur onsdag 15. juni. Statsministrene vil behandle forslaget juni på Falsled Kro på Fyn. Et endeligt forslag kommer derefter til beslutning på samarbejdsministrenes møde august 2005 i Narsaq, Sydgrønland. Samråd med Nordisk Råd vil ske i august 2005 og gennem et ministerrådsforslag til Nordisk Råds Session den oktober i år i Reykjavík. Den nye samarbejdsstruktur forventes at træde i kraft fra 1. januar Modernisering af det nordiske samarbejde Det er afgørende at kunne fokusere. I dag har både parlamentarikere og ministre så mange opgaver, at det er vigtigt med konkret indhold og udbytte af for eksempel ministermøder. Ellers taber samarbejdet værdi og dør langsomt ud. Det kom bag på mig, at der er flere ministerråd indenfor det nordiske samarbejde end i EU. Vi må lægge vægt på den del af samarbejdet, der har størst relevans. Det sagde Connie Hedegaard et par måneder efter hun overtog jobbet som nordisk samarbejdsminister. Efter folketingsvalget 8. februar flyttede statsminister Anders Fogh Rasmussen om på et par pladser i regeringen. Flemming Hansen fik energiområdet, så hans ministerium nu er et Transport- og Energiministerium. Til gengæld overgik posten som nordisk samarbejdsminister fra Flemming Hansen til miljøminister Connie Hedegaard, der netop var kommet ud af valget med personlige stemmer det syvende højeste antal. Connie Hedegaard kan se, at den nye generation af politikere ikke på samme måde tager nordisk samarbejde som en selvfølge. De er vokset op med EU og er blevet mere "sydvendte". Alle, der deltager i det nordiske samarbejde, mærker dog, at vi har mange parallelle problemer. Jeg tror meget på, at vi kan inspirere hinanden, men der er brug for færre festtaler. Jeg har talt med Ole Stavad, formand for Nordisk Råds danske delegation, om at man til Nordisk Råds sessioner kunne indbyde ledende forskere og erhvervsfolk, der kunne inspirere os politikere. Vi kunne få input for eksempel fra Nokias eller Novo Nordisk' udviklingsledere. Når det gælder Nordisk Ministerråd vil Connie Hedegaard anvende møderne til at løse problemer og ikke blot at tale om dem. Det nordiske samarbejde vil blive moderniseret. Moderniseringen af det nordiske samarbejde har høj prioritet for Danmark, der har formandskabet for Nordisk Ministerråd i Nr. 3 Juni 2005 NORDEN nu 5

6 Norden i en ny tid Af Anders Fogh Rasmussen Statsminister. Indlæg i Nordisk Råds session i Stockholm nov Der blæser nye vinde i Norden og i Verden. Vi bliver i stigende grad afhængige af hinanden på tværs af grænser og kulturer. Strejke i Nigeria eller terrorangreb i Irak får direkte konsekvenser, når vi tanker vores bil. Når vi ringer for at få hjælp med computerproblemer, vil callcenteret lige så godt kunne være placeret i Madras som i Malmø. Globalisering kan betragtes som en trussel eller en mulighed. Når det blæser op til storm, kan man enten opstille læhegn eller bygge vindmøller. I Norden har vi traditionelt været gode til at bygge vindmøller. Det er i denne ånd, de nordiske lande sammen må tackle globaliseringen. Norden befinder sig i en ny tid, der stiller helt nye krav til: Viden og innovation Til fri bevægelighed over grænserne Til et effektivt nordisk samarbejde, der er politisk relevant. Dette er temaer, det danske formandskab vil lægge særlig vægt på. Norden må bevare førertrøjen indenfor forskning og innovation, hvis vi skal sikre den nordiske velfærd også i det 21. århundrede. Mange opfatter globaliseringen som en trussel. De frygter, at arbejdspladserne flyttes til lande, hvor lønningerne er betydeligt lavere end i Norden. Men vi skal ikke konkurrere på lave lønninger. Vi skal skabe nye og bedre jobs ved at konkurrere på dygtighed. Her bør vi udnytte og udbygge det gode nordiske samarbejde på uddannelses- og forskningsområdet. Vi har allerede et godt samarbejde om f.eks. sundhedsuddannelser og på de akademiske uddannelser. Vores sprogfællesskab giver mulighed for at holde fælles workshops og seminarer. Men vi kan stadig gøre mere. Under det danske formandskab vil vi bl.a.: Se på hvordan vi kan fjerne hindringer for, at forskere og studerende kan bevæge sig frit i Norden. Styrke samarbejdet mellem forskning og erhvervsliv, f.eks. i højere grad bruge mulighederne for virtuelle netværk. Oprette et dialogforum om forskning og innovation, hvor vi kan drøfte, hvordan vi kan tilrettelægge en sammenhængende nordisk innovationsindsats. Norden uden grænser er et andet tværgående tema for det danske formandskab. Åbningen af Øresundsbroen viste, at der fortsat findes mange barrierer i Norden på trods af mange års nordisk samarbejde og EU's indre marked. Personer, der ønsker at søge arbejde på den anden side af broen er ofte blevet mødt af uigennemsigtige skatteregler og andet bureaukrati. Virksomheder oplever forskelle i markedsføringslovgivningen og momsregler, der besværliggør arbejdet på tværs af grænser. 6 NORDEN nu Nr. 3 Juni 2005

7 Fast arbejde Det er derfor positivt, at bekæmpelse af grænsehindringer er blevet en fast del af ministerrådets arbejde. Ikke mindst Poul Schlüters arbejde med at identificere og bekæmpe barrierer for personer og varer er af stor betydning. Og indsatsen har allerede givet resultater. Den dansk/svenske grænsegængeraftale får virkning fra i år. Aftalen gør det på en lang række områder lettere at pendle over broen. Etableringen af særlige skattekontorer for pendlerne har også allerede haft en positiv effekt og udvidet servicen for borgerne ganske betragteligt. Endelig er det positivt, at vi nu har truffet beslutning om at etablere en nordisk skatteportal og et "virtuelt skattekontor", der gør det lettere for vores borgere at orientere sig om skattereglerne i de øvrige nordiske lande *. Jeg er tilfreds med, at Poul Schlüter under det danske formandskab i særlig høj grad vil fokusere på grænsehindringer for små og mellemstore virksomheder. Det danske formandskab vil desuden tage initiativ til, at arbejdet med at fjerne grænsehindringer udvides til Østersøregionen. Vi må have samme debat i Østersørådet og Barentsrådet, som vi har her i Nordisk Ministerråd. Endelig vil vi søge at gøre Norden til mønsterregion i EU, når det drejer som om bekæmpelse af grænsehindringer. Vi vil særligt se på, hvordan vi i Norden kan sikre en mere ensartet gennemførelse af EU-direktiver, der har betydning for borgere og virksomheder. Nærområderne Når vi taler om at nedbryde grænser og barrierer mellem de nordiske lande må vi ikke glemme nærområdet. Her sker der også store forandringer. Den 1. januar 2005 indtræder de baltiske lande i bestyrelsen for Nordisk Investeringsbank (NIB). Hermed indleder vi en ny epoke i det nordisk-baltiske forhold. Vi vil samtidig opprioritere samarbejdet med det nordvestlige Rusland. Det danske formandskab vil lægge vægt på, at nærområdesamarbejdet i fremtiden sker i snævert samarbejde med de andre regionale organisationer (Barentsrådet, Arktisk Råd og Østersørådet). Der er efterhånden mange regionale samarbejdsorganisationer i vores nærområde. Tiden er inde til at se nærmere på, om arbejdsdelingen mellem dem og Nordisk Ministerråd er hensigtsmæssig. Vi må også se på, om vi bedre end i dag kan inddrage et land som Hviderusland i et samarbejde. Det kunne f. eks. være gennem støtte til demokratiudvikling og samarbejde på civilsamfundsniveau (kommuner, fagforeninger mv.). Det nordiske samarbejde har historisk haft stor opbakning blandt de nordiske befolkninger. Men vi må ikke glemme, at samarbejdet i dag konkurrerer med samarbejde i en række andre internationale organisationer og fora. Den politiske og offentlige interesse for det nordiske samarbejde vil afhænge af vores evne til at skabe resultater, der er til gavn for borgerne i de nordiske lande. Det nordiske samarbejde må være resultatorienteret og relevant. Det må ikke drukne i bureaukrati og teknokrati. Danmark vil derfor fortsætte med at effektivisere det nordiske samarbejde. Vi bør bl. a. se på, om det giver mening, at vi har flere ministerråd i Nordisk Ministerråd end i EU. Vindmøller frem for læhegn I min åbningstale til det danske Folketing sagde jeg, at det går godt i Danmark. Det samme kan siges om Norden som helhed. Alle de nordiske lande har bundsolide økonomier og stærk international konkurrenceevne. Den økonomiske vækst i alle de nordiske lande har siden midten af 1990'erne overgået væksten i euro-området. Dette tyder på, at vi i Norden rent faktisk har været i stand til at bygge vindmøller frem for læhegn. Og det skal vi blive ved med. Det nordiske samarbejde skal gøre os i stand til sammen at stå stærkere overfor globaliseringen både den økonomiske og den politiske. "Det er dejligt at være norsk i Danmark" siger de i en reklame, der er blevet en landeplage i Norge. Jeg vil da gerne tilføje, at jeg håber, det samme gælder for samtlige nordiske folk. En gåtur i København bekræfter i hvert fald, at det med Øresundsbroen er lykkedes os at gøre det helt naturligt at tage en tur over broen og gå på indkøb i hinandens lande. Går man på en cafe eller restaurant i København, er der stor sandsynlighed for, at bartenderen eller tjeneren er svensk. Det nyeste in-sted på Nørrebro er islandsk. Og en københavnsk restaurant med fokus på nordisk mad hestemuslinger fra Færøerne, helleflynder fra Island og moskusokse fra Grønland har været en bragende succes. Behøver jeg at nævne, at alle, der står i baren, taler i deres finske og svenske mobiltelefoner? Så selv om det måske ikke altid går så hurtigt, som vi kunne ønske, er vi dog godt i gang med at nedbryde barrierer både de fysiske og mentale. Efter at have tilbragt det sidste døgn her i Stockholm kan jeg i hvert fald bekræfte, at det er dejligt at være dansk i Sverige. Jeg vil gerne takke vores svenske værter for et flot arrangement. Jeg vil samtidig gerne takke Island og den islandske statsminister for en stor indsats og gode resultater i det forløbne år. Vi vil dansk side gøre alt, hvad vi kan, for at tage stafetten op og videreføre dette vigtige arbejde. Jeg ønsker jer alle en god samling samt et bredt samarbejde i det kommende år under dansk formandskab. * Effektueret, se side 32, (skatteportal). Nr. 3 Juni 2005 NORDEN nu 7

8 Der skal være en rød tråd i forma Kontinuitet over en årrække er nødvendig, siger landsformanden Frode Sørensen i dette lyninterwiev Er du tilfreds med det danske formandskabsprogram, som det er udarbejdet af regeringen? Ja, formandskabsprogrammet afspejler jo også en del af vores ideer. Der, hvor jeg ser den store fordel i det generelt er, at vi ved hjælp af det program, som hvert land udarbejder, når det skal være formand, får en positive markering af det, som vi vil gøre noget ved. Men det, man altid skal være opmærksom på, når man giver sig i kast med sådan et program, er den røde tråd. Jeg betragter formandskabsprogrammet som en fortløbende proces, for vores vedkommende som en naturlig fortsættelse af det islandske program. Og jeg håber, at Norge, som skal overtage efter Danmark, vil køre linien videre, så det nordiske samarbejdes programmer fortsætter i kontinuitet og konsekvens. Det bør ikke afbrydes af noget helt andet, som så kører et år, hvorefter endnu et nyt land kommer med et helt nyt program, osv. Der skal være en rød tråd i den proces, og en af de tråde, der har været synlige i arbejdet, er grænsehindringsarbejdet. Er du enig med Connie Hedegaard og de øvrige nordiske samarbejdsministre om den effektiviseringsproces, de har? Ja, jeg har haft lejlighed til at deltage i et samråd her for nogle uger siden og drøftet det med ministeren, og effektiviseringer kan ingen jo have noget imod, så længe effektiviseringer ikke oversættes til nedskæringer på det nordiske samarbejde. For så synes jeg det vil være betænkeligt. Har du da indtryk af, at det er? Nej, det har jeg fået dementeret af ministeren. Men der er en ting, jeg gerne vil nævne, og det er de programmer, som Foreningerne NORDEN har lavet for Nordisk Ministerråd, og som vi har været meget glade for at udføre. Når vi tager Nord Plusordningerne, som i øjeblikket er lagt i hænderne på Cirius, så håber jeg, at man fra ministerrådets side vil evaluere situationen meget indgående nu, og forholde sig til, om det ligger bedst i Cirius, eller om de ligger bedst i de enkelte landes Foreninger NOR- DEN, hvor man har den tætte kontakt til skolerne. Frygter du, at EU-afsmitningen på disse anliggender bliver mere og mere generel på de projekter, som overgives til EU-institutioner? Ja, det kan man jo altid frygte, men i stedet for at frygte det, så vil jeg hellere gøre noget ved det. Og nordisk udveksling mener jeg bestemt ligger bedre i Foreningerne NORDEN i de enkelte lande end de ligger i en EU-relateret institution. Hvad anser du for den vigtigste opgave i det nordiske samarbejde nu? Hvad falder dig først ind? Først og fremmest en fortsættelse af arbejdet med at fjerne grænsehindringerne. Det andet er at slå fast, at Norden og EU ikke er et "enten-eller", det er et "både og". Hvilke betydninger ser du for det nordiske samarbejde i at EU-traktatsituationen splitter EU og traumatiserer "EU-ånden"? Jamen, det ved jeg heller ikke om den gør. Jeg tror, at vi i den kommende tid får et 8 NORDEN nu Nr. 3 Juni 2005

9 ndsprogrammerne EU, hvor landene eller dele af lande arbejder sammen om fælles anliggender, og jeg tror vi bevæger os mod det vi kalder regionernes Europa. Jeg tror også i denne forbindelse, at det nordiske bliver kendetegnet ved, at vi koordinerer flere og flere ting, og at vi derved også får større og større indflydelse i positiv forstand for vi skal jo ikke bare majorisere de andre. Men man vil også opleve, at f. eks. den nordlige del af Tyskland vil orienterer sig op mod Skandinavien og Norden, mens den sydlige del vil orientere sig mod de sydlige nabolande. Vil det give anledning til eftertanke på de indre linier i det nordiske samarbejde, at EU befinder sig i en krise, som i øjeblikket ser ud til at kunne blive længerevarende? Jo det er klart, at det, der sker nu efter Frankrigs og Hollands nej til traktaten er selvfølgelig også noget, vi må beskæftige os med i Norden. Men jeg tror ikke, det vil svække det nordiske samarbejde. Jeg tror de nordiske lande vil diskutere den situation i fællesskab og være med til at bidrage til, at man kommer ud af den krise, som EU er havnet i. Er der eventuelt noget perspektiv i at overveje en vis samordning af dele af nordiske landes grundlovgivning? Nej, det tror jeg ikke er muligt. Selv om man kan lave en traktat mellem 25 lande, så tror jeg vi skal udnytte de samarbejdsfora, som vi har i øjeblikket, dvs. vi har et folkeligt samarbejde i Foreningerne Nordens Forbund, vi har det parlamentariske samarbejde i Nordisk Råd, og vi har ministersamarbejdet i Nordisk Ministerråd. Dét skal vi styrke, og med styrke mener jeg ikke, at vi bare skal holde flere møder. Vi skal være mere effektive, og vi skal sørge for, at de beslutninger, som vi egentlig er ret gode til at træffe i Nordisk Råd-sammenhæng, også bliver gennemført, når vi kommer hjem. Dét er netop forskellen mellem det nordiske samarbejde og EU-samarbejdet. EU-samarbejdet medfører ofte direktiver, som de enkelte lande skal gennemføre ved lovgivning. I det nordiske samarbejde er det parlamentarikerne, der skal sørge for, at lovgivningen bliver til noget. Hvad ser du som landsformand for den vigtigste opgave i øjeblikket for Foreningerne NORDEN? Vi skal tænke år 2005 til år 2010 forstået på den måde, at vi har utroligt godt fat i aldersgruppen fra 45 år og opefter, og vi skal i fællesskab diskutere, hvordan vi også får fat i den gruppe, der aldersmæssigt ligger under de 45. Ungdomsorganisationerne skal tage sig af de unge nordiske borgere, til de bliver 25 til 30 år, hvorefter det skal være en ganske naturlig ting, at de fortsætter i Foreningen NORDEN-samarbejdet. Det betyder naturligvis, at vi skal have nogen tilbud, som tiltaler lige præcis dem, og det vil ofte være tilbud, som kombineres med familien og med børn i den skolepligtige alder. Hvilke foranstaltninger kunne du tænke dig blev iværksat for at nå de mål? Jeg kunne godt forestille mig, at man prøver at få skabt nogle pilotprojekter, som kunne inddrage alle landene, f. eks. efter en model som venskabsbysamarbejdet, og forsøge at skabe mere opmærksomhed om det nordiske foreningssamarbejde. For mig er der ingen tvivl om, at befolkningernes holdning til det nordiske samarbejde generelt er meget positiv. Det viser de nyeste undersøgelser også. oo Nr. 3 Juni 2005 NORDEN nu 9

10 Vi har brug at Bertel Haarder har foreslået sine nordiske Af: Bertel Haarder undervisningsminister Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd for uddannelse og forskning fokuserer på globaliseringens udfordring til faglighed og kvalitet inden for uddannelse, forskning og it. Som undervisningsminister er jeg indstillet på at videreføre det nordiske samarbejde med samme intensitet, som tidligere formandskaber har lagt for dagen. Jeg er sikker på, at de nordiske landes fælles værdier er en gevinst for samarbejdet mellem de nordiske lande indbyrdes. Men det er også en gevinst for det europæiske samarbejde, at Norden ofte kan finde sammen og vise vejen for andet regionalt samarbejde i Europa. 10 NORDEN nu Nr. 3 Juni 2005

11 for lære mange sprog kolleger en parallelsprogsstrategi En af forudsætningerne for det tætte nordiske samarbejde er den gensidige forståelse af hinandens sprog. Det betyder, at Norden som sprogområde omfatter ca. 20 mio. mennesker i stedet for kun fem mio. mennesker. Det er vigtigt fortsat at sikre de nordiske sprogs placering i de nationale uddannelsessystemer ikke mindst for at nedbringe risikoen for domænetab til andre europæiske sprog, herunder især engelsk, når globaliseringens bølge skyller hen over os. Nordiske sprog er ikke nok Det er vigtigt at fastholde de nordiske sprog, men vi må også erkende, at hvis danske studerende og dansk arbejdskraft skal kunne begå sig på den internationale scene, er det nødvendigt at beherske andre sprog end modersmålet. Derfor har jeg foreslået de øvrige nordiske undervisningsministre, at der arbejdes med en parallelsprogstrategi, der tilgodeser såvel de nationale sprog som de store udenlandske sprog. Med en parallelsprogsstrategi vil Norden netop kunne fokusere på fremmedsprog samtidig med, at fordelene ved den gensidige nordiske sprogforståelse bevares. En af metoderne til fastholdelse af den nordiske sprog- og kulturforståelse kunne jo være, at fx undervisningen i nordiske sprog i grund- og ungdomsuddannelserne skal tage udgangspunkt i læsning af nordiske forfattere på originalsproget. Et andet vigtigt tema i det danske formandskabsprogram er ønsket om øget mobilitet mellem de nordiske lande. Der er på uddannelsesområdet taget hensyn til det igangværende arbejde med at øge mobiliteten blandt borgerne inden for Norden og de baltiske lande. Arbejdet med nedbrydning af grænsehindringer sigter netop på forholdene for studentermobilitet. Det er også vigtigt, at mobiliteten øges inden for beskæftigelsesområdet. Derfor er gensidig anerkendelse af uddannelser et vigtigt tema i formandskabsprogrammet. Fokus på naturfag Det danske regeringsgrundlag fokuserer bl.a. på undervisningen i naturfag. De nordiske lande har en fælles udfordring, som måske vil kunne løses gennem øget nordisk samarbejde. Interessen for undervisning i naturfag er relativt lav i alle de nordiske lande, om end interessen nok er mindre i Danmark end i de andre nordiske lande. Hvis Norden skal være i stand til at konkurrere på det globale marked for viden, er det vigtigt, at de naturvidenskabelige fagområder prioriteres højt i de nordiske lande. Norden skal være i front med innovation og vidensdeling. Der vil såvel i nordisk som i europæisk regi være behov for samarbejde om teknologisk udvikling, der fortsat kan bidrage til øget vækst og velfærd. Det er også vigtigt, at Norden fokuserer på unge talenter, der fremover kan være med til at styrke innovation og forskning i Norden. Når der såvel i nordisk som i europæisk regi satses så mange penge på forskning, er det tvingende nødvendigt, at vi er opmærksomme på opdyrkningen af nye generationer af "forskerspirer". Det nordiske samarbejde bygger på fremadrettede initiativer på højt fagligt og administrativt niveau. Vi må dog ikke overse den simple kendsgerning, at møder mellem de nordiske kulturer og folk nok så meget sker over broer, via højteknologi og gennem kulturelle kæmper i vores historie. Det er svært at undervurdere den indflydelse som Astrid Lindgrens figurer og H. C. Andersens eventyr har haft på den fælles nordiske forståelse og sammenhold. Nr. 3 Juni 2005 NORDEN nu 11

12 Nordisk kulturpolitik skal Budgettet er inde i en meningsløs udvikling og må nu ændres Kunstkomitéer og styringsgrupper nedlægges, ny struktur programbaseres Af Brian Mikkelsen kulturminister Den struktur, vi i dag har på det fællesnordiske kulturområde, er mere end 10 år gammel. Verden har ændret sig, det nordiske samarbejde har ændret sig, og behovet for også at ændre organisationen bliver mere og mere påtrængende. Den nuværende struktur levner ikke meget plads til, at vi kan fremme bare nogle af de mange gode ideer, som kultursektoren hele tiden fostrer. Budgettet er nemlig sandet til i mere eller mindre faste driftsudgifter. Desuden anvender vi forholdsvis alt for mange penge til at opretholde små organisatoriske enheder og sekretariater, hvor de faste udgifter spiser flere og flere af de midler, der egentlig skulle komme kulturlivet til gavn. En af de vigtigste prioriteter under det danske formandskab i Nordisk Ministerråd i 2005 er en modernisering af det fællesnordiske samarbejde. At holde fast ved det gamle og for nogle det sikre for enhver pris, bør derfor ikke være kunst- og kulturlivets væsentligste prioritet. For prisen for det gamle er altså temmelig høj, uden det kommer kultursektoren tilstrækkeligt til gode. Når en stigende del af budgettet op til 25 pct går til at betale for administration og faste udgifter, går det ud over selve indholdet kulturen, kunstlivet, støtte til nye projekter, udveksling af kunstnere og kunst mellem landene og muligheden for kunstnerisk fordybelse og inspiration ved ophold 12 NORDEN nu Nr. 3 Juni 2005

13 moderniseres i andre lande og områder. Dette er en meningsløs udvikling i et samarbejde, og må efter min vurdering nu ændres. Dialog om struktur I det forslag til ny struktur ministerrådet nu skal behandle er det derfor foreslået, at kunstkomitéerne og de såkaldte styringsgrupper nedlægges. Det drejer sig NOMUS, NordScen, NIFCA og NORDBOK, som tager sig af henholdsvis støtte til musik, scenekunst, billedkunst og litteratur. Forslaget lægger op til, at en række af støttefunktionerne imidlertid kan fortsætte, men blot i enklere og slankere struktur, som sikrer flere penge til kunstnerne frem for til administration. Jeg ved godt, at kunstkomitéerne ikke bryder sig om alle elementer i den nye struktur. Det er derfor oplægget til ministrene, at kunstkomitéerne skal inddrages i en tæt dialog om den videre proces for at identificere funktioner, formål og aktiviteter, der må anses som væsentlige for det fællesnordiske samarbejde, og som bør videreføres i den ny struktur. Forslaget betyder som nævnt, at de vigtigste funktioner fortsætter i en ny struktur. Men dialogen med kunstkomitéerne skal afklare og synliggøre, hvordan det kan ske. Udover kunstkomitéerne nedlægges som nævnt også en række af de styringsgrupper, som ministrene nedsætter. Det er styringsgrupper, hvor både embedsmænd og fagfolk sidder, og som i dag råder over temmelig mange midler. Idéen er, at disse midler skal arbejde mere aktivt end nu. De pågældende styringsgrupper arbejder med kultur- og massemedier, børnekultur, muséumsformidling og kulturprojekter i udlandet. Det er strukturforslagets idé, at disse formål kan tilgodeses bedre i den ny og mere åben struktur. Program-baseret model Den nye struktur bliver i højere grad programbaseret, så vi kan koncentrere kræfter og midler om opgaver, der trænger sig på inden for kunst- og kulturlivet, og som bedst løses i fællesskab og ikke kun nationalt. Det bliver således en mere fleksibel struktur, der kan søge at løse aktuelle problemstillinger og samtidig fastholde et solidt fundament for det fællesnordiske kultursamarbejde. Programmerne skal have et tema, for eksempel støtte til computerspil for børn eller støtte til oversættelser mellem de nordiske sprog. De skal have en målsætning, et budget og en tidsramme. I udviklingen af programmerne står det ligeledes klart, at mobilitetsordninger og residensvirksomhed for kunstnere og kulturarbejdere, som allerede er et væsentligt element i det fællesnordiske kultursamarbejde, bør opprioriteres. Her vil programmerne bygge oven på det, der allerede findes. Vi begynder således ikke forfra. Programmodellen med tidsbegrænsede programmer vil sikre, at indsatserne med mellemrum underkastes en faglig og politisk debat. Det savner vi i høj grad i dag. De kulturbærende institutioner røres ikke Naturligvis bibeholdes en stor del af de nuværende institutioner. Det er fællesnordiske institutioner som for eksempel de nordiske huse og institutter i Reykjavik, i Nuuk i Grønland, i Tórshavn på Færøerne og i Mariehamn på Ålandsøerne. Inden for medieområdet er det Nordisk Film- og TVfond og forskningsinstitutionen NORD- ICOM. Dette er eksempler på institutioner, som fungerer godt og udfylder vigtige nordiske og kulturelle funktioner, og som derfor bevares inden for rammerne af det fællesnordiske kultursamarbejde. Under det danske formandskab har vi prioriteret arbejdet med en strukturændring. Jeg håber, at vi kan få et godt resultat på plads under vort formandskab i Et resultat der er tilfredsstillende for alle. Nr. 3 Juni 2005 NORDEN nu 13

14 Af Helge Sander (v) Videnskabsminister Nord i sk skal gøres gl Regionalt samarbejde a Det danske formandskabsprogram for 2005 på området uddannelse, forskning og it sætter fokus på globaliseringen og dens betydning for det nordiske samarbejde på disse områder. Heri ligger, at det bliver afgørende at sikre kvaliteten i udbuddet af uddannelser for at kunne tiltrække flere studerende fra udlandet til nordiske universiteter og at sikre kvalitet og relevans i forskningen. Globaliseringen sætter Norden under pres for at tiltrække de bedste forskere og blive en attraktiv samarbejdspartner for andre videnscentre i verden. Det nordiske samarbejde gennemgår i disse år en tydelig nyudvikling. Opmærksomheden drejes mere og mere fra det snævre indbyrdes samarbejde mellem de nordiske lande til et regionalt samarbejde, der primært får sin betydning i relation til udviklingen i det europæiske samarbejde. Deri ligger også en satsning på et øget samarbejde i Østersøregionen. Et eksempel på denne tænkning var hvidbogen i 2004 om nordisk forskning og innovation. Her blev der fremsat en række konkrete forslag med det mål at udvikle Norden til en globalt synlig, ledende og attraktiv region for forskning og innovation. Målet blev defineret som skabelse af et nyt nordisk forsknings- og innovationsområde, kaldet NORIA, "Nordic Research and Innovation Area". Visionen om NORIA er, at nordisk forskning og innovation skal gøres globalt 14 NORDEN nu Nr. 3 Juni 2005

15 forskning obalt førende fgørende i visionen om NORIA førende gennem et styrket regionalt samarbejde, der skal ske inden for de områder, hvor der kan opnås en nordisk merværdi. Ny central forskningsorganisation Tankerne i hvidbogen førte direkte frem til oprettelse af NordForsk fra januar NordForsk skal have rollen som den nye centrale organisation for det nordiske forskningssamordning ved at man tager direkte udgangspunkt i de forskningsområder, som er prioriteret i de enkelte lande. Samtidig skal man videreføre de hidtidige forskeruddannelsesaktiviteter. Samtidig er det målet at fremme samarbejdet mellem forskning og innovation. Derfor bliver der etableret et dialogforum mellem repræsentanter for nordisk forskning og innovation sammen med NordForsk og Nordic Innovation Centre. Her skal man diskutere det centrale emne, der er aktuelt i alle lande og i EU, og som handler om, hvordan man kan skabe et samarbejde mellem forskningens aktører og virksomhederne, så det kan åbne for en bedre kommerciel udnyttelse af forskningsresultaterne. Norden og Lissabon-strategien Som et helt nyt og spændende initiativ har nordisk ministerråd besluttet at man skal se på, om det nordiske samarbejde kan udvikles i direkte forbindelse med EU's såkaldte Lissabon-strategi, der sigter på vækst og beskæftigelse i EU og hvor viden og innovation er centrale faktorer for at skabe vækst. Herudover er der indenfor it-området lagt særligt vægt på at styrke de nordiske synspunkter i internationale fora i forbindelse med gennemførelsen af en række internationale projekter (herunder EU-projekter) samt påvirke udformningen af fremtidige forslag indenfor it-området. Nordiske samarbejdsinitiativer indenfor it-området vil dermed kunne supplere europæiske processer og bidrage til at bringe nordiske synspunkter ind i en større europæisk og global sammenhæng. Indenfor it-området vil der i de følgende år blive taget en række emner op til drøftelse med henblik på at tilstræbe fælles løsninger på vigtige områder, som har betydning både for borgere og erhvervsliv. Et emne, der lægges særligt vægt på, er it-sikkerhedsspørgsmål. Ligeledes med sigte på at understøtte nordiske indflydelse på EU-plan er der under det danske formandskab igangsat et statistikprojekt med henblik på at dokumentere det nordiske arbejde med udarbejdelse af mere kvalitative indikatorer til måling af IKT's effekter på vækst og konkurrenceevne. Alle disse punkter peger på et nybrud i det nordiske samarbejde både i form af nye ambitiøse mål og et videre udsyn i globaliseringens tidsalder. Nr. 3 Juni 2005 NORDEN nu 15

16 Af Jan-Erik Enestam Miljøminister, Finland Tre dimensioner i nordiskt samarbete På sistone har det funnits otaliga orsaker att fundera över det nordiska samarbetet och dess framtid. Internationaliseringen och globaliseringen, den allt snabbare och djupare politiska och ekonomiska integrationen i Europa, den ekonomiska utvecklingen inom våra närområden och övriga faktorer ger anledning till eftertanke. Vilken är vår roll i det föränderliga Nordeuropa? Vilka chanser har regionalt samarbete i det nya Europa? Hur påverkar de baltiska staternas och Polens EU-medlemskap det nordiska samarbetet? Vilken roll spelar Norden och det nordiska i de föränderliga samarbetskonstellationerna i Nordeuropa? Den europeiska integrationens utveckling påverkar konkret Nordens ställning och det nordiska samarbetet. Eftersom världen blir allt internationellare ökar betydelsen av regionalt samarbete mellan länder som delar samma värden och intressen. EU-utvidgningen med tio nya medlemsstater innebär nya utmaningar och möjligheter även för det nordiska samarbetet. På nordisk nivå vill man slå vakt om den nordiska identiteten och kulturen, den fria rörligheten och hemmamarknaden samt om Nordens konkurrenskraft och starka sidor. Ett annat mål är att utvidga det regionala samarbetet i Nordeuropa, särskilt i Östersjöområdet. Nordens starka sidor har alltid varit flexibilitet och förmågan att anpassa verksamheten till nya behov. På grund av EU-utvidgningen är det nu dags att tillsammans och med gemensamma krafter granska vårt regionala samarbete och dess former. I Nordeuropa verkar förutom Europeiska unionen fyra andra mellanstatliga regionala organisationer: Nordiska ministerrådet, Östersjörådet, Barents euroarktiska råd och Arktiska rådet. De regionala organisationerna i Nordeuropa har skapats vid olika tillfällen och för olika syften. Därför skiljer sig deras arbetsfält och medlemmar även från varandra. Alla har egna missioner och det finns ännu uppgifter som inte sköts. Inom sina egna områden verkställer de ytterligare EU:s nordliga dimension. De nordiska länderna tillhör alla dessa organisationer därmed kunde det påstås att Norden utgör kärnan i dessa regionala organisationer. Debatten om de nordliga regionala organisationernas framtid har intensifierats på sistone särskilt i och med EU-utvidgningen. Diskussionen om eventuell överlappning i regionalt samarbete har varit livligast mellan de nordiska länderna, främst då endast de är med i alla samarbetsstrukturer. Även Finlands riksdag förde nyligen en aktualitetsdebatt om utvecklingen av samarbetet i Nordeuropa och särskilt dess parlamentariska dimension. En central utgångspunkt i debatten var att det redan finns nästan ett halvt dussin parlamentariska samarbetsorgan i Nordeuropa. Det efterlystes nytänkande, dynamik och nya visioner särskilt i Östersjöområdet. Enligt riksdagsledamöterna bör det nordeuropeiska parlamentariska samarbetet rationaliseras och fördjupas. Av debatten framgick att ledamöterna är frustrerade över mångfalden i de nuvarande strukturerna samt över eventuell överlappning och ineffektivitet. På den senaste tiden har samarbetet mellan de fyra regionala råden dock blivit bättre. Nuförtiden håller rådens ledningar bland annat årliga samordningsmöten. Östersjörådet och Nordiska ministerrådet har även utvecklat närmare samarbete. Det är essentiellt att fortsätta effektivisera verksamheten och arbetet vid råden samt strömlinjeforma arbetsfältet. Då en förnyelse av det nordeuropeiska samarbetet diskuteras bör man dock även hålla i minnet att de övriga länder som deltar i Östersjösamarbetet Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Ryssland inte varit intresserade av att ändra redan existerande samarbetsstrukturer. Samtidigt som man först letar efter en egen identitet för Östersjöområdet representerar det nordiska samarbetet, som bygger på en gemensam kultur och historia samt baserar sig på delade värden, kontinuitet i föränderliga samarbetskonstellationer. Ett bredare samarbete till exempel mellan Östersjöländerna och det nordiska samarbetet bör även uppfattas som kompletterande, inte konkurrerande, samarbetsformer. Det kunde sägas att det nordiska samarbetet har tre dimensioner: de nordiska ländernas interna samarbete, som utgör kärnan i samarbetet, närområdessamarbetet och det europeiska samarbetet. Det nordiska närområdessamarbetet har redan etablerat sig. Norden bör dock rikta blicken ännu längre utåt och precisera sin roll i utvecklingen av demokrati och stärkandet av medborgarsamhället hos EU:s nya grannar i öst såsom Ukraina och Vitryssland. I ett EU som utvidgas, och eventuellt regionaliseras, är det allt viktigare att de nordiska länderna samarbetar och överlägger med varandra. Inom EU bör därför de möjligheter som etablerade och bekanta samarbetskonstellationer erbjuder utnyttjas så mycket som möjligt, såväl på minister- som på tjänstemannanivå. 16 NORDEN nu Nr. 3 Juni 2005

17 De politiske partier og nordisk samarbejde Af Kristian Pihl Lorentzen Folketingsmedlem for Venstre og medlem af Nordisk Råds præsidium Mere fokus på færre områder i det nordiske samarbejde Det nære samarbejde mellem de nordiske lande har siden starten af Nordisk Råd i 1952 været et vigtigt politisk indsatsområde for Venstre. De nordiske lande har en unik samhørighed, der bygger et fællesskab inden for historie, kultur og sprog. Efter mit valg til Folketinget i februar 2005 havde jeg den store fornøjelse at blive udpeget som næstformand ved den danske delegation ved Nordisk Råd. Samtidig er jeg blevet formand for den danske del af den liberale partigruppe, Mittengruppen ved Nordisk Råd, ligesom jeg har fået sæde i Nordisk Råds præsidium. I kraft af mit tidligere virke som officer i forsvaret havde jeg gennem en årrække ansvar for koordination af det nære forsvarssamarbejde med de tre baltiske lande. Mange af disse samarbejdsprojekter blev gennemført i et tæt og frugtbart samarbejde med de nordiske lande. Her blev det klart for mig, at det ofte er gavnligt at løfte i flok. Arbejdet med disse konkrete projekter gav mig mange gode personlige kontakter i såvel de nordiske lande som i de baltiske lande. Jeg ser nu frem til at deltage i samarbejdet mellem Norden og Baltikum på det parlamentariske niveau. Brug for nordisk dimension Det er min klare opfattelse, at der også i fremtiden er brug for et tæt nordisk samarbejde. EU har ikke overflødiggjort Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Tværtimod. Der er brug for at fastholde det helt unikke forhold til vore søsterlande i Norden. Der er brug for en nordisk dimension. Sådan noget sker ikke af sig selv. Det kræver en indsats ganske som i ethvert andet forhold. Et godt grænseoverskridende samarbejde kan bidrage til, at Norden styrker sin position som en dynamisk region med vækst og udvikling. Et konkret eksempel herpå er det nære samarbejde mellem København og Malmø på tværs af Øresund. Den kulturelle og miljømæssige dimension i samarbejdet er også vigtige indsatsområder i årene frem. Vigtig rolle i Baltikum De nordiske lande har en vigtig rolle at spille i forhold til vore nye naboer og nære venner på den anden side af Østersøen. Estland, Letland og Litauen er nu knapt femten år efter befrielsen fra det sovjetiske åg demokratiske lande, der er fuldgyldige medlemmer af EU og NATO. De baltiske lande ønsker nære venskabsbånd til de nordiske lande. De har også i årene frem brug for et tæt samarbejde, der kan styrke stabiliteten og den positive udvikling, som er sat i gang. Nordisk Råd kan også spille en stabilitetsfremmende rolle i forhold til den russiske østersø-enklave, Kaliningrad samt det nordvestlige Rusland. Det er Danmark, som i 2005 varetager formandskabet for Nordisk Ministerråd. Og i 2006 skal Danmark varetage præsidentskabet for Nordisk Råd. Vi har dermed store muligheder for at sætte nye mål for det nordiske samarbejde. Vi er nødt til at tage bestik af den rivende udvikling, der er sket omkring os blot de seneste 10 år. I det nordiske samarbejde må tage bestik af denne udvikling, herunder forholde os til den rolle, som Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd skal spille. Danmark bør vise lederskab og tage teten i denne vigtige debat. Kagen må skæres til Efter deltagelse i to præsidiemøder i Nordisk Råd står det klart for mig, at der er brug for at definere nogle få kerneområder, som man med de rådige ressourcer kan fokusere mere på i det nordiske samarbejde. Til gengæld bør man have modet til at luge ud i de mange hundrede projekter, der er opstået hen over årene. Udlugningen bør ske med udgangspunkt i de politisk definerede kerneområder. Herunder bør vi undersøge, om man bruger ressourcer på områder, der i forvejen varetages af EU eller andre internationale aktører. Kort sagt: Kagen må skæres til. Lad os satse med på konkrete projekter, der fremmer det grænseoverskridende samarbejde i Norden. Vi skal også sikre aktiviteter, der fremmer den fællesnordiske forståelse med baggrund i den fælles kulturarv. Og lad os satse endnu mere på samarbejdet på tværs af Østersøen. Jeg ser frem til at kaste kræfter ind i det nordiske samarbejde. Målet for Venstre er, at samarbejdet bliver mere konkret og relevant. Kerneområder for indsatsen må defineres, medens mindre relevante projekter må skæres bort. Mere fokus, men på færre områder. Kun derved tilfører vi fornyet interesse og fortsat opbakning bag det vigtige nordiske samarbejde. Nr. 3 Juni 2005 NORDEN nu 17

18 De politiske partier og nordisk samarbejde Af Allan Niebuhr MF, Det Konservative Folkeparti Samarbejde er Nordens styrke Vi bliver i stigende grad afhængige af hinanden på tværs af grænser og kulturer, og derfor er det nødvendig at forholde sig til, hvordan vi drager størst mulig nytte ud af globaliseringen. Globaliseringen stiller krav til viden og innovation, fri bevægelighed over grænserne, og til et effektivt nordisk samarbejde, der er politisk relevant. Derfor har det nordiske samarbejde gennem mange år haft nedbrydning af grænser som en af sine helt centrale problemstillinger, og det mener jeg forsat det er helt nødvendigt at fokusere på grænsehindringer for små og mellemstore virksomheder og mulighed for at nedbryde disse. Det er forsat vigtigt, at Norden bevarer førertrøjen indenfor forskning og innovation, hvis vi skal sikre den nordiske velfærd også i det 21. århundrede. Norden kan aldrig vinde i konkurrencen om billig arbejdskraft. Vi skal skabe nye og bedre jobs ved at konkurrere på viden, idéer og på evnen til at finde nye løsninger. Ligeledes skal vi fjerne hindringer for, at forskere og studerende kan bevæge sig frit i Norden samt styrke samarbejdet mellem forskning og erhvervsliv, f.eks. i højere grad bruge mulighederne for virtuelle netværk. Det kulturelle og historiske ophav, som vi deler i Norden, gør det nemmere og ønskværdigt at øge integrationsmulighederne for nordiske borgere. Uddannelsessamarbejde oplagt Her er mange områder oplagte. Uddannelsesområdet, hvor dette allerede længe har været en realitet, er nok et af de mest synlige. Her har vi den fordel, sammenlignet med andre europærer, at vi stort set har sproget til fælles. Derfor har danskere, svenskere etc. mulighed for at studere på den anden side grænsen, ligesom at de opnåede kompetencer stort set uden problemer er fuldt anvendelige i de respektive lande. Denne udvikling skal vi bygge videre på. Vi bør udnytte og udbygge det gode nordiske samarbejde på uddannelses- og forskningsområdet. Det er forudsætningen for at vi i Norden kan bibeholde den forholdsvise gode placering som vi har i den globale økonomi. For Det Konservative Folkeparti er det nordiske samarbejde både det formelle og det uformelle utroligt vigtigt og noget jeg gerne ser styrket yderligere. På de indre linier er det for mig at se afgørende, at vi formår at effektivisere det nordiske samarbejde. Både i form af de værdier der er i et nordisk broderskab, og ikke mindst i relation til den "Nordiske Stemme" i EU og globalt. Derfor må vi fokuserer på færre konkrete emner, som kan skabe synlighed på de problemstillinger, som vi arbejder med i Norden og ikke mindst fokus på det nordiske samarbejde, som et væsentligt politisk forum. 18 NORDEN nu Nr. 3 Juni 2005

19 De politiske partier og nordisk samarbejde Af Ole Stavad, MF (S) Formand for Den danske delegation i Nordisk Råd Nordisk samarbejde skal revitaliseres! Det nordiske samarbejde lever på den ene side en stedmoderlig tilværelse. På den anden side spiller det på mange måder en central rolle på mange områder. Når vi skal finde allianceparter på den internationale scene, kigger vi ofte som noget helt naturligt til vore nordiske broderlande. Helt naturligt fordi vi på mange måder deler kultur, samfundsmodeller, forstår og er afhængige af hinanden. Norden er også stadig Danmarks største samhandelspartner, både når vi ser på import og eksport. Det afspejles da også i ambitionerne for Danmarks formandsprogram i Nordisk Ministerråd. Gennemgår man programmet, indeholder det særdeles centrale målsætninger for det fortsatte nordiske samarbejde. Stadig ikke godt nok Alligevel sidder jeg tilbage med en stærk oplevelse af, at der mangler både engagement og visioner for at udvikle samarbejdet i Nordisk Ministerråd hos den danske regering. Siden regeringsskiftet i 2001 har regeringen nu udnævnt den tredje minister for nordiske anliggender. Uden på nogen måde at beklikke de enkelte ministre, indikerer det for mig, at det er en post, som tildeles, når alt andet er på plads. Det har også været en løbende kamp at få ministrene til at prioritere og deltage i det nordiske samarbejde. Det er blevet bedre, efter statsministeren har understreget sin holdning om at passe og prioritere arbejdet. Men godt nok, er det stadig ikke. Derfor skal jeg også hilse velkommen, at regeringen og vores nordiske minister Connie Hedegaard har sat en effektivisering og omstrukturering af samarbejdet i de forskellige ministerråd på dagsordenen. Det tror jeg både er rigtigt og nødvendigt, så vi kan få tilført ministerrådene mere dynamik og flere visioner for samarbejdet. Men, uden et større engagement hos den enkelte minister, løber det ud i sandet. Tilsvarende er vi i Nordisk Råd inde i forberedelserne til en mere grundlæggende debat om vores fremtidige indretning. Det håber jeg Danmark kan være drivkraften i, når vi næste år overtager præsidentskabet. Mange muligheder Vi står med store udfordringer og mange muligheder, hvis vi selv vil. Alle landene omkring Østersøen er nu medlemmer af EU. Rusland vores store nabo mod øst skal gerne knyttes tættere til os gennem en stadigt bedre dialog. Norden skal spille en central rolle i det arktiske samarbejde med klimaforandringer. Der er store udfordringer for Vestnorden med udviklingsmuligheder for Island, Færørene og Grønland. Dertil kommer vore nordiske velfærdssamfunds fremtid i en stadig mere globaliseret verden med åbne grænser. Der er opgaver og udfordringer nok at tage fat på. Hvis vi vil, er det nordiske samarbejde den perfekte ramme for mange af de løsninger, der råbes på. Det synes jeg desværre ikke regeringen udnytter godt nok. Min ambition er, at vi i de kommende år kan revitalisere det nordisk samarbejde. Meget er bygget op på en fortid, da udfordringerne var nogle andre. Derfor skal vi forandre for at bevare kraften og dynamikken i nordisk samarbejde. Det sker kun, hvis vi bliver langt bedre til at gøre det vedkommende. Også for nye generationer. Ole Stavad præsident for Nordisk Råd Ole Stavad, der er formand for Nordisk Råds Danske Delegation, har meddelt, at han stopper som kommunalordfører for Socialdemokraterne. Han vil i stedet bl.a. koncentrere sig om det nordiske samarbejde, idet han fra nytår overtager posten som præsident for Nordisk Råd. Nr. 3 Juni 2005 NORDEN nu 19

20 De politiske partier og nordisk samarbejde Af Kristen Touborg Jensen, MF for SF og medlem af Nordisk Råds miljø- og naturudvalg Nordisk samarbejde skal bruges dansk formandskab skal virke Tak til opfordringen om at kommentere det nordiske samarbejdes tilstand. På regeringssiden har Danmark formandskabet i 2005 og derfor ser jeg på ministerrådets program med særlig interesse. Det er forfriskende, at nordisk ministerråd har sat effektivisering af sit eget arbejde på dagsordenen. Jeg ser gerne, at budgetprocedurerne bliver mere åbne og gennemskuelige, og mere påvirkelige for os folkevalgte i nordisk råd. En reduktion af embedsmands-komiteer kan også give mere nordisk aktivitet for de samme penge. Jeg forventer, at nordisk råd tages med på råd i en tidlig fase. Også planerne om en bedre samordning med arktisk råd og Østersørådet er vigtige opgaver, og her skal vi parlamentarikere også være på mærkerne. Europa-kortet er jo ændret meget med EU s østudvidelse. Det ændrer vores samarbejde med Baltikum og det gør brobygning Norden-Rusland-Baltikum endnu vigtigere. Samtidig står vi overfor et Rusland, hvor demokratiet svækkes. Jeg har oplevet russiske parlamentarikere, der føler sig som præsident Putins udsendinge, snarere end som folkevalgte. Det nordiske samarbejde har en række kanaler til Rusland, jeg vil fremhæve miljøinitiativer og ungdomsarbejde som de to mest vigtige i øjeblikket. Kortet over Arktis er ikke ændret, men der er nu større opmærksomhed på de drastiske klimaændringer, der er på vej, og vil komme tidligt deroppe, hvis ikke der laves globale indgreb. Det nordiske samarbejde kan og skal bruges som katalysator overfor disse problemer. Min venstresocialistiske grønne gruppe i rådet er aktiv for at styrke den civile sikkerhedspolitik på disse felter. Vi oplever jo her i landet en række arbejdskonflikter i forbindelse med EU s åbning af arbejdsmarkedet. Min gruppe har haft en interessant dialog med Estlands LO. Vi har sendt et klart budskab ud til vores baltiske nabolandes presse: Velkommen på det danske arbejdsmarked. Men velkomsten skal være på velfærdsvilkår, ikke på dumpingvilkår. Norden skal eksportere velfærd ikke importere fattigdom. Norden kan bidrage til at udvikle 3-partssamarbejde og social dialog i Baltikum, f.eks. ved at opgradere de nordiske informationskontorer til også at håndtere arbejdsformidling og -information. Statsministeren har lovet at overveje dette på sidste session, vi venter spændt. Men det er jo heller ikke nabopolitik alt sammen, vi skal huske selve det nordiske område. Der er lavet en betydelig indsats mod nordisk grænsebureaukrati. Lige nu er fokus på forbedringer for virksomhederne. Det er godt og tiltrængt, men vi skal passe på ikke at glemme borgerne. Jeg ser gerne at næste fase bliver at forebygge grænsehindringer ved konsekvent at gøre alle velfærdsordninger overførbare fra det ene nordiske land til det andet. Det skal bygges ind i selve ordningerne fra start. Og så skal jeg hilse og sige fra min egen politiske sektor, fødevareområdet, at det har været givende at være med i samarbejde med nordisk ministerråd til at samle kystfiskere fra hele Norden i Grenaa til en fælles konference og fælles initiativer. Norden leverer halvdelen af Europas fisk, men kystfiskeriet er klemt. Forenklinger i kystfisker-forvaltningen er mulig og tiltrængt. Der er også perspektiver i et udbygget uddannelses-samarbejde i Norden i denne sektor. 20 NORDEN nu Nr. 3 Juni 2005

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Det talte ord gælder Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren og social- og integrationsministeren. Af Bertel Haarder (V), Karin Gaardsted (S), Marie Krarup (DF), Jeppe Mikkelsen

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org

Nordisk Ministerråd. Kultur i Norden. Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat. tosa@norden.org Kultur i Norden Torgny Sandgren, Seniorrådgivare Nordiska Ministerrådets Sekretariat tosa@norden.org 1 Agenda Det nordiska samarbetet Nordiskt samarbetet kring kultur Bidrag till kommuner Kunskap om möjligheter

Læs mere

Godmorgen og velkommen. Jeg håber i alle nød jubilæumsmiddagen i går, og er parate til 2. halvdel af konferencen!

Godmorgen og velkommen. Jeg håber i alle nød jubilæumsmiddagen i går, og er parate til 2. halvdel af konferencen! NOTAT Nordisk Ministerråd Til Kopi Fra Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Emne NEF 25 år 21. oktober 2010 10-01731-1 GS tale ved NEFs 25 års jubilæum

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser.

Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser. Foreningen NORDEN Nordisk Råd i forandring Foreningen NORDEN i Danmark har længe haft et ønske om, at få det nordiske samarbejde struktureret, så det i højere grad kommer til at afspejle dagens udfordringer,

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Kære gæster, Det er med glæde, at jeg på det danske. Folketings vegne kan byde alle 200 deltagere fra de 15

Kære gæster, Det er med glæde, at jeg på det danske. Folketings vegne kan byde alle 200 deltagere fra de 15 Formandens velkomsttale ved åbningen af Østersøkonferencen på Hotel Nyborg Strand 31. august 2009 kl. 10.30 Ca. 5-6 minutter, efterfulgt af musik Efterfølgende taler er Niels Sindal Ref. 08-000894-37 Kære

Læs mere

Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet

Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet MÅL OG VISIONER FOR INUIT ATAQATIGIIT I FOLKETINGET 2015-2019 Vækst, velfærd og en plads i verdenssamfundet APRIL 2016 INUIT ATAQATIGIIT FOLKETINGIMI Mål og visioner 2015-19 I den kommende valgperiode

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED Disposition Præsentation af - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan kan man søge midler hos fonden?

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti - og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, vil jeg forsøge at

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RAPPORT fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2008

Skjal 1: Tilráðingar 2008 Skjal 1: Tilráðingar 2008 Rekommandation nr. 1/2008 Vestnordisk Råd har, den 27. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2008 i Grundarfjörður i Island. Vestnordisk Råd

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Tale af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt ved Nordisk Seminar i Nuuk den 9. februar 2011

Tale af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt ved Nordisk Seminar i Nuuk den 9. februar 2011 Tale af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt ved Nordisk Seminar i Nuuk den 9. februar 2011 Nordisk samarbejde med fokus på samarbejde med naboer i vest og det arktiske område. Jeg vil indledningsvist

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse

Læseplan for valgfaget samfundsfag. 10. klasse Læseplan for valgfaget samfundsfag 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Politik 4 Økonomi 6 Sociale og kulturelle forhold 7 Samfundsfaglige metoder 8 Tværgående emner Sprogudvikling

Læs mere

Program og principper for det nordiske justitssamarbejde.

Program og principper for det nordiske justitssamarbejde. Nordisk Ministerråd Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tlf. +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201 www.norden.org Program og principper for det nordiske justitssamarbejde. MR-lag, 2005-1, dok. 9, bil.1.

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

lighed ligestilling tolerance

lighed ligestilling tolerance SOCIALDEMOKRATERNE I NORDISK RÅD Norden i Europa lighed ligestilling tolerance VIRKSOMHEDSPLAN 2015 s-norden.org 1 EU har væsentlig indflydelse på hverdagen for borgerne i Norden og på de nordiske landes

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen.

20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk 20-spørgsmål S 422 Om ungdomskommissionen. Af Til undervisningsministeren Bertel Haarder (V) 20-11-2009

Læs mere

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm.

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd. Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm. Nordisk Ministerråd Mødegruppe Samarbetsministrarna, MR-SAM Mødetid 28. oktober 2009 Mødested Stockholm Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org sreferat

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor Bjarne Ibsen Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Undersøgelse

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde under det danske formandskab i 2010. Sektorprogram for Arbejdsliv - Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 Ministerens velkomst Vi har en lang tradition for nordisk samarbejde på arbejdsmarkedsområdet, hvilket blandt andet skyldes

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Samlenotatet sendes efterfølgende til Videnskabsudvalget Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Kommunaludvalget 2011-12 KOU alm. del Bilag 118 Offentligt Myter og fakta om kommunalpolitik Du kan gøre en forskel Kommunalvalg Den 19. november 2013 er der valg til kommunalbestyrelserne i Danmarks 98

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

Bedre mad til mange i et Nordisk perspektiv. Ny Nordisk Mad i offentlige institutioner samt offentlige og private personale restaurationer

Bedre mad til mange i et Nordisk perspektiv. Ny Nordisk Mad i offentlige institutioner samt offentlige og private personale restaurationer 2010-11-19 Förslag till styrgruppen för NNM II Konferenceprojekt Bedre mad til mange i et Nordisk perspektiv. Ny Nordisk Mad i offentlige institutioner samt offentlige og private personale restaurationer

Læs mere

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1 STRATEGI 2017-2020 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. FN s Verdenserklæringen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren

Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren 2015 2018 Nordisk samarbejdsprogram for justitssektoren 2015 2018 ISBN 978-92-893-4047-2 (PRINT) ISBN 978-92-893-4054-0 (PDF) http://dx.doi.org/10.6027/anp2015-741

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Nordplus Junior. Mobilitets- og støtteprogram for grundskole- og ungdomsuddannelser i Norden

Nordplus Junior. Mobilitets- og støtteprogram for grundskole- og ungdomsuddannelser i Norden Nordplus Junior Mobilitets- og støtteprogram for grundskole- og ungdomsuddannelser i Norden Indholdsfortegnelse 1. Programmet...2 1.1 Overordnet formål for alle Nordisk Ministerråds mobilitets- og støtteprogrammer

Læs mere

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen.

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen. FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium 15. 16. marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen udfoldes? 1 Jan Thykær Baggrund - Jan Thykær Statskundskab AU 1991

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening. UDKAST Strategi

Danmarks Biblioteksforening. UDKAST Strategi Danmarks Biblioteksforening UDKAST Strategi 2011-2015 København, 18. maj 2009 Strategi for Danmarks Biblioteksforening 2011 Danmarks Biblioteksforening har udarbejdet første udkast til strategi gældende

Læs mere