Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån"

Transkript

1 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann Den seneste tids finansielle uro i Sydeuropa og særligt i Grækenland har fået en del investorer til at søge væk fra det, de betragter som usikre papirer, og hen mod det de betragter som sikre papirer herunder danske realkreditobligationer. Den stigende efterspørgsel har fået de lange renter til at falde så meget, at den 30-årige 4 % obligationer nu er blevet toneangivende. Den lave rente har fået mange boligejere med fastforrentede 6 % eller 7 % lån til at overveje at nedkonvertere deres lån til et 4 % fastforrentet lån. Også boligejere med variabel rente er begyndt at overveje, om tiden er moden til at få større sikkerhed. I denne analyse har vi derfor undersøgt de økonomiske konsekvenser ved at konvertere. De væsentligste konklusioner er: Ved en konvertering kan man mindske den månedlige ydelse med mellem 490 og kr. afhængigt af hvilket lån, man har i dag En konvertering fra et fastforrentet 6 eller 7 % lån til et tilsvarende 4 % lån medfører også, at afdragene og kursfølsomhed stiger. Prisen er, at restgælden også stiger Alle boligejere med 6 % og 7 % lån vil kunne opnå en gevinst ved at konvertere, men falder renten yderligere, så kan der gå lang tid, før gevinsten kommer i hus. I nogle tilfælde helt op til 7 år. Stiger renten derimod, kan gevinsten blive stor og komme hurtig. Det gælder også for boligejere, der i dag har FlexLån, men som vælger at konvertere det til et fastforrente 4 % lån. Rune Larsen Ansvarshavende Cheføkonom Elisabeth Toftmann Asmussen Hvem kan have glæde af at konvertere? I øjeblikket anbefaler alle de danske realkreditinstitutter, at boligejere med fastforrentet 6 % og 7 % lån konverterer til tilsvarende 4 % lån. Det gælder som udgangspunkt, hvis boligejeren har en restgæld på kr. eller derover, og den tilbageværende løbetid er på minimum 20 år. Boligejere med FlexGaranti på 6 % uden rentefald, anbefales også at konvertere. Her er renten nemlig låst fast på loftet på 6 %, hvorfor lånet i realiteten kan betragtes som ethvert andet fastforrentede 6 % lån. Fordelene ved at konvertere er, at den månedlig ydelse falder, at man afdrager hurtigere på sit lån, og at kursfølsomheden på 4 % lånet er noget højere end kursen på et tilsvarende 6 eller 7 % lån. Ulempen er, at restgælden stiger. Præcist hvor meget ydelsen falder, og restgælden stiger, er vist i tabel 1 nedenfor. side 1

2 Tabel 1: Konvertering til 4 % lån påvirkning af ydelse og restgæld Ydelse før skat pr. mdr. Ydelse efter skat pr. mdr. Restgæld Løbetid Kurs 7 % lån med afdrag ,05 4 % lån med afdrag ,49 Ændring % lån uden afdrag ,91 4 % lån uden afdrag ,61 Ændring % lån med afdrag ,40 4 % lån med afdrag ,49 Ændring % lån uden afdrag ,48 4 % lån uden afdrag ,61 Ændring FlexGaranti 6%U med afdrag ,38 4 % lån med afdrag ,49 Ændring FlexGaranti 6%U uden afdrag ,30 4 % lån uden afdrag ,61 Ændring FlexLån F1 med afdrag ,57 4 % lån med afdrag ,49 Ændring FlexLån F1 uden afdrag ,57 4 % lån uden afdrag ,61 Ændring Kilde: Egne data. Antagelser: restgæld 1 mio. kr., skattesats 33 %, bidrag 0,5752%. Tabel 1 viser, at der er mange penge at spare hver måned ved at konvertere fra 6 % eller et 7 % lån til et 4 % lån. Den månedlige ydelse efter skat falder fx med ca. 520 kr. for et lån med afdrag og kr. for et lån uden afdrag, hvis man i dag har et fastforrentet 6 % lån på 1 mio. kr., der konverteres til et tilsvarende 4 % lån. Til gengæld stiger restgælden med hhv og kr. For et tilsvarende 7 % lån er faldet i den månedlige ydelse lidt større. Det samme er stigningen i restgælden. Hvad med boligejere med FlexLån - bør de også konvertere nu? Boligejere med FlexLån kan også overveje at konvertere til fastforrentede 4 % lån, selvom det vil indebære en stigning i den månedlige ydelse. Det gælder, hvis man ønsker en højere sikkerhed på sit lån, eller såfremt man tror på snarligt stigende renter. I sidstnævnte tilfælde kan man nemlig udnytte, at 4 % lånet har en betydeligt højere kursfølsomhed end FlexLån, og at man dermed kan reducere sin restgæld, når renten stiger. Inden man beslutter sig for at konvertere sit FlexLån, er det vigtig at huske på, at siden Flex- Lån blev introduceret, har den gennemsnitlige kontantlånsrente på FlexLån F1 ligget på 3,80 %, og for FlexLån F3 og F5 på henholdsvis 4,11 % og 4,36 %. Tabel 1 viser de økonomiske konsekvenser ved at konvertere, såfremt man i dag har et 29-årigt FlexLån, der blev rentetilpasset sidste gang den 1. januar 2010 til en rente på 1,77 % Som det fremgår af tabel 1, vil den månedlige ydelse ved konvertering stige med hhv. 570 og kr. om måneden efter skat afhængig af, om lånet er med eller uden afdrag, mens restgælden vil stige med hhv kr. for et lån med afdrag og kr. for et lån uden afdrag. side 2

3 Vil en nedkonvertering altid indebære en økonomisk fordel? Som nævnt vil en konvertering fra et fastforrentet 6 % eller 7 % lån medføre, at den månedlige ydelse falder, mens både afdrag og restgæld stiger. Den lavere ydelse og de hurtigere afdrag betyder, at man gradvist indhenter det tab, som stigningen i restgælden medførte ved konverteringens gennemførelse. Omvendt betyder det altså også, at hvis man vil være sikker på at få en gevinst ved at konvertere, skal man forvente at beholde sit lån i en årrække fremover. Ellers kan man nemlig ikke være sikker på, at indhente det tab, som den stigende restgæld medførte. Præcist hvor længe, man skal beholde sit nye lån, afhænger af hvilket lån man oprindeligt havde og af renteudviklingen. Falder renten, vil der gå længere tid før konverteringsgevinsten tikker ind, end hvis renten stiger. Uanset hvad, er man dog sikker på, at man på sigt får en gevinst i nogle tilfælde skal man dog have en vis portion tålmodighed. Figur 1: Muligt tab og gevinst i en worst-case situation ved konvertering fra 6 % lån til 4 % lån Kroner Break-even Kundens tidshorisont Muligt tab ved konvertering Mulig gevinst ved konvertering Nedenfor har vi forestillet os, at man konvertere i dag. Herefter har vi kigget på 2 scenarier for den fremtidige renteudvikling, og set på hvordan det påvirker dagens konvertering. Det ene scenarie viser worst-case situationen, dvs. hvis renten fortsætter på det nuværende lave niveau i en årrække fremover, mens det andet scenarie viser best-case situationen, dvs. hvor renten allerede er steget om 1 år. I worst-case scenariet har vi regnet på, hvor lang tid der vil gå, før man er sikker på at få en konverteringsgevinst. I best-case scenariet har vi regnet på, hvor stor gevinsten vil blive, såfremt renten er steget om præcist et år og lånet indfries. Worst-case scenarie: Hvor lang tid skal der gå før gevinsten er sikker Som nævnt ovenfor betyder en konvertering at restgælden stiger. Skal det nye lån derfor indfries umiddelbart efter optagelse, kan man i værste fald få et tab af samme størrelse som stigningen i restgælden. Det gælder, hvis renten (lige efter optagelsen af det nye 4% lån) falder så meget, at indfrielsen skal ske til kurs 100. I takt med, at man betaler en lavere ydelse og et højere afdrag, end man ellers ville have gjort, mindskes det potentielle tab dog gradvist. I figur 1 ovenfor er vist et eksempel på, hvordan tabet og gevinsten vil se ud i worst-case situation ved en konvertering fra et 6 % fastforrentet lån med afdrag til et tilsvarende 4 % lån. Figur 1 viser, at skal lånet indfries til kurs 100 umiddelbart efter optagelse, vil tabet være ca kr. svarende til den stigningen i restgælden, som fremgår af tabel 1. Gradvist minimeres tabet, og efter 3 år vil man nå breakeven, dvs. tidspunktet, hvor konverteringen (i worst-case side 3

4 situationen dvs. ved en indfrielse af lånet til kurs 100) hverken har været en fordel eller en ulempe. Efter de 3 år vil konverteringen genererer en lille økonomiske gevinst måned efter måned i resten af lånets løbetid. Historisk set har kursen på 4 % lån sjældent ligger på kurs 100 eller derover. I tabel 2 har vi derfor beregnet, hvor høj kursen på det nye 4 % lån maksimalt må være efter hhv. 1, 3, 5 og 7 år efter, hvis boligejeren skal være sikker på ikke at tabe penge på konverteringen, og han skal indfri sit lån. Tabel 2: Hvor høj må kursen maksimalt være om 1, 3 og 5 år før konverteringsgevinsten forsvinder Maksimal kurs på 4 % efter hhv. 1 år 3 år 5 år 7 år 7 % lån med afdrag 98,4 100* 100* 100* 7 % lån uden afdrag 97,5 100* 100* 100* 6 % lån med afdrag 98,0 100* 100* 100* 6 % lån uden afdrag 97,2 99,4 100* 100* FlexGaranti 6%U med afdrag 98,0 100* 100* 100* FlexGaranti 6%U uden afdrag 97,2 99,3 100* 100* FlexLån F1 med afdrag** 96,3 92,4 88,3 84,0 FlexLån F1 uden afdrag** 95,5 91,9 88,5 85,2 *Da lånet maksimalt skal indfries til kurs 100, må kursen i princippet godt være højere, da det ikke har betydning for boligejeren. ** Der er taget udgangspunkt i, at FlexLån med afdrag i dag har en rente på 1,78 % og FlexLån uden afdrag har en rente på 1,77 %. De efterfølgende år er FlexLån F1 renteniveauet sat til 1,25 %. Tabel 2 viser, at har man fx i dag har et fastforrentet 6 % lån med afdrag, og vælger man at konvertere det til et tilsvarende 4 % lån, vil konverteringen kun have været en økonomisk god idé om 1 år, hvis kursen på 4 % lånet på det tidspunkt ligger på 98,0 eller derunder. Det gælder i de tilfælde, hvor man skal indfri sit lån. Det betyder også, at hvis kursen på 4 % lånet er højere end de 98,0 om 1 år, og lånet skal indfries, så vil man ikke have nået at tjene konverteringsomkostninger og kurstab hjem, og konverteringen vil dermed ikke have været en økonomisk god idé. Man vil få et tab. Efter 3 år vil man dog have haft en gevinst ved konverteringen uanset renteudviklingen. For et tilsvarende lån uden afdrag vil konverteringen først med sikkerhed være fordelagtig om 5 år. Har man i dag FlexLån, er der ingen garanti for, at man kan være helt sikker på at få en gevinst ved at konvertere til et fastforrentet 4 % lån. For principielt kan den 1-årige rente blive ved med at holde sig under det nuværende niveau for de 30-årige renter i mange år fremover. Formålet med at konvertere fra FlexLån til et 4 % lån skal derfor enten være, at man ønsker en højere sikkerhed på sit lån, og/eller at man ønsker at spekulere i restgældsreduktion, fordi man tror, renten vil stige. Sidstnævnte kan du læse mere om nedenfor, hvor vi har analyseret konsekvenserne ved at konvertere, hvis renten stiger. Best case: Hvor stor bliver gevinsten, hvis renten stiger I beregningerne ovenfor har vi angivet, hvilken kurs 4 % lånet maksimalt må have om henholdsvis 1,3,5 og 7 år, før man er sikker på at komme ud af sit lån uden at tabe penge på konverteringen. Det er imidlertid også interessant at se på, hvordan det påvirker gevinstmulighederne, hvis renten stiger. I tabel 3 har vi regnet på, hvordan boligejerne er stillet, hvis de konvertere i dag, og renten er steget allerede om ét år, og de indfrier deres lån på dette tidspunkt. side 4

5 Tabel 3: Der er store gevinster at hente ved en konvertering, hvis renten stiger Gevinst ved en rentestigning på 4 % lånet efter 1 år 0,5 % 1 % 1,5 % 2 % 7 % lån med afdrag % lån uden afdrag % lån med afdrag % lån uden afdrag FlexLån F1 med afdrag FlexLån F1 uden afdrag Kilde: Egen data og model for kursfølsomheder Stiger renten fx med 1 %-point allerede om ét år, vil den modelberegnede kurs på 4 % obligationen med afdrag falde til kurs 92,68, mens kursen på den tilsvarende 4 % obligation uden afdrag forventes at falde til godt 90,53. Det er en meget høj kursfølsomhed. Har boligejeren fx konverteret fra et 6% lån med afdrag til et tilsvarende 4 % lån, og gør vi regnskabet op efter ét år, hvor renten i mellemtiden er steget med 1 %-point, så vil boligejeren komme ud af konverteringen med en gevinst på godt kr. For et 6 % lån uden afdrag vil gevinsten være helt oppe på kr. Tilsvarende høje gevinster fremkommer ved konvertering fra andre lån. Konkret betyder det, at hvis renten stiger i løbet af det næste års tid, så vil en konvertering indbringe en ganske pæn gevinst, hvis lånet konverteres i dag og indfries til den tid. Det gælder både for de boligejere, der i dag konverterer fra et fastforrentet lån, og for de boligejere, der i dag konvertere fra FlexLån. Der kan således også være en gunstig konverteringsmulighed for boligejere med FlexLån. Konklusionen er derfor klar: Tror man på stigende renter indenfor en overskuelig tidshorisont, så bør man kraftigt overveje en konvertering i dag også selvom man ikke forventer at beholde sit lån særligt længe. Tro man derimod på fortsat lave eller ligefrem faldende renter, så bør man kun konvertere, hvis man forventer at blive boende i sin bolig i en vis årrække endnu i nogle tilfælde helt op til 7 år. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. side 5

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere Foto: Scanpix Guide Februar 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vælger du det bedste boliglån 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere