Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual"

Transkript

1 Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual

2 Introduktion Anvendelse Regulatoren begrænser trykgastemperaturen på kompressorer ved at åbne op for væskeindsprøjtning i sugeledningen. System En temperaturføler vil registrere trykgastemperaturen. Hvis temperaturen når op på den indstillede temperaturværdi, vil åbningen af ventilen blive påbegyndt. En PI-regulering vil tilpasse åbningsgraden af ventilen, så temperaturen begrænses. Temperaturføler Type AKS 21 kan anvendes. Den kan tåle den høje temperatur. Ventil Hvis væskeindsprøjtningen foretages direkte i sugeledningen anvendes en ekspansionsventil type AKV eller en type AKVA (for NH 3 ). Kapacitetsbehovet bestemmer størrelsen af ventilen. Hvis kompressoren er forberedt med en tilslutning til væskeindsprøjtning, anvendes en pulsmagnetventil type EVRP i væsketilførslen. Alarmfunktion Regulatoren vil afgive en alarm, hvis den indstillede alarmgrænse overskrides. Alarmen vil aktivere alarmrelæet. Ekstra mulighed PC-betjening Regulatoren kan udstyres med datakommunikation, så den kan kobles sammen med andre produkter i ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer. Hermed kan betjening, overvågning og dataopsamling foretages fra en PC enten på stedet eller hos et servicefirma. EKC 319A Litteraturoversigt: Manual til EKC 319A...RS8EB.. Instruktion til EKC 319A...RI8HY.. Installationsvejledning til "Datakommunikationsforbindelse til ADAP-KOOL "...RC8AC.. 2 Manual RS8EB101 Danfoss EKC 319A

3 Funktionsoversigt Funktion Normalbilledet Temperaturføleren registrerer trykgastemperaturen. Værdien vises i displayet. Ventilens aktuelle åbningsgrad kan vises ved at trykke kortvarigt (1s) på den nederste knap. Se også o17. Reference Reference Væskeindsprøjtningen starter, når den indstillede værdi passeres. Tryk på begge knapper samtidig for at indstille setpunktet. Start / stop af reguleringen Med denne indstilling kan reguleringen startes og stoppes. Start / stop af kan også foretages med den eksterne kontaktfunktion. Reguleringen er stoppet, hvis bare én af dem er OFF. Alarm Regulatoren kan give alarm i forskellige situationer. Ved alarm blinker de tre nederste lysdioder på fronten af regulatoren, og alarmrelæet aktiveres. Se også A19. Alarmgrænse Der kan indstilles en temperaturgrænse, hvor alarmen skal aktiveres. Forsinkelsestid for alarmen Når temperaturværdien overskrides, starter en timerfunktion. Alarmen bliver først aktiveret, når den indstillede forsinkelsestid er passeret. Forsinkelsestiden indstilles i sekunder. Aktivering af alarmrelæet Her indstilles om alarmrelæet skal aktiveres, når tidsforsinkelsen er passeret: 0: Alarmrelæet skal aktiveres 1: Alarmrelæet skal ikke aktiveres Reguleringsparametre P - bånd Hvis værdien mindskes, indsnævres reguleringsområdet. (P-båndet ligger over referencen.) I: Integrationstid Tn I-leddet kan gøres passivt ved at indstille værdien på max. (600s) (Hvis Tn-værdien øges, bliver reguleringen langsommere.) Periodetid Ventilen styres med pulser af en given længde. Længden afhænger af hvor stor åbningsgrad, der er påkrævet. Hvis der kræves en stor åbningsgrad, vil pulsen vare en hel periodetid. En periodetid vil således omfatte både åben og lukket ventil. Parameter Parameter ved betjening via datakommunikation - Temperature - OD % Temperature control - Temperature Ref r12 A16 A17 A19 n04 n05 n13 Main Switch Limit Alarm Limit Alm. delay Alarm type (Med indstillingen = 0 bliver alarmen også sendt ud via datakommunikationen) Ved datakommunikation kan vigtigheden for de enkelte alarmer defineres. Indstillingen foretages i menuen "Alarm destinationer". Control Settings Kp factor Tn sec. Period time Diverse Miscellaneous Adresse Hvis regulatoren kobles op i et net med datakommunikation, skal den have en adresse, og mastergatewayen på datakommunikationen skal så kende denne adresse. Disse indstillinger kan først foretages, når der er monteret et datakommunikationsmodul i regulatoren, og installationen af datakommunikationskablet er afsluttet. Denne installation er omtalt i et separat dokument "RC8AC". Efter installation af et datakommunikationsmodul, kan regulatoren betjenes på lige fod med de øvrige regulatorer i ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer. Adressen indstilles imellem 1 og 60 (119) o03 - Adressen sendes til gatewayen, når menuen indstilles til ON. o04 - (Indstillingen skifter selv tilbage til Off efter et par sekunder.) Frekvens Indstil netfrekvensen. o12 50 / 60 Hz (50=0, 60=1) Valg af displayvisning Normalbilledet kan defineres til enten at vise: 0: Trykrgastemperaturen 1: Ventilens åbningsgrad o17 Display Senere under reguleringen: Hvis den anden visning ønskes aflæst, kan regulatorens nederste knap aktiveres kortvarigt. Efter 5 sekunder returneres igen til normalbilledet. EKC 319A Manual RS8EB101 Danfoss

4 Manuel styring af udgange o18 - Til servicebrug kan alarmrelæet og ventiludgangen skiftes til ON position. Men kun når reguleringen er stoppet. Off: Ingen overstyring 1: Ventiludgangen er ON 2. Alarmrelæet aktiveres (forbindelsen imellem klemme 12 og 13 sluttes) Service Service En række af regulatorens værdier kan udlæses til brug i en servicesituation Aflæse trykgastemperaturen u01 Temperature Aflæse temperaturreferencen u02 Temperature ref Aflæse status på indgangen DI (start/stop indgangen) u10 DI Aflæse ventilens åbningsgrad u24 OD % -- DO1 limit alarm Aflæse status på alarmrelæet On er driftsstatus med alarm. Driftsstatus Driftsstatus for regulatoren kan kaldes frem i displayet. Tryk kortvarig (1s) på den øverste knap. Hvis der er en statuskode, vil den blive vist i displayet. EKC Status (0 = regulering) (Statuskoder har en lavere prioritet end alarmkoder. Det betyder at du ikke kan se en statuskode, hvis der er en aktiv alarm.) De enkelte statuskoder betyder følgende: S10: Reguleringen er stoppet med den interne eller den eksterne start/stop 10 4 Manual RS8EB101 Danfoss EKC 319A

5 Betjening Display Værdierne bliver vist med tre cifre, og efter en betjening vil regulatoren vende tilbage og vise den målte trykgastemperatur. Lysdioder på fronten Der er lysdioder på fronten, som vil lyse, når den tilhørende funktion er aktiveret. Den øverste lysdiode vil angive ventilens åbningsgrad. Kort puls angiver et lille væskeflow og lang puls et stort væskeflow. De tre nederste lysdioder vil blinke, hvis der er en fejl i reguleringen. I denne situation kan du kalde fejlkoden frem på displayet og udkoble alarmen ved at trykke kortvarigt på den øverste knap. Knapperne Når du vil ændre en indstilling, vil de to knapper give en højere eller en lavere værdi alt efter hvilken knap, du trykker på. Men før du kan ændre værdien, skal du have adgang ind i menuen. Det får du ved at trykke på den øverste knap i et par sekunder så kommer du ind i rækken med parameterkoder. Find den parameterkode du vil ændre, og tryk så på begge knapper samtidig. Når du har ændret værdien, gemmer du den nye værdi ved igen at trykke på begge knapper samtidig. Eller kort: Giver adgang til menuen (eller udkoble en alarm) Giver adgang til at ændre Gemmer en ændring. Eksempler på betjening Indstille referencen 1. Tryk på begge knapper samtidig 2. Tryk på en af knapperne og vælg den nye værdi 3. Tryk igen på begge knapper for at afslutte indstillingen. Indstille en af de øvrige menuer 1. Tryk på den øverste knap til der vises en parameter 2. Tryk på en af knapperne og find hen til den parameter, du vil indstille 3. Tryk på begge knapper samtidig indtil værdien for parameteren vises 4. Tryk på en af knapperne og vælg den nye værdi 5. Tryk igen på begge knapper for at afslutte indstillingen. Menuoversigt Funktion Parameter SW = 1.1x Min. Max. Fab. indst. Normalbillede Udlæsning af den målte trykgastemperatur - C Hvis du vil se ventilens aktuelle åbningsgrad, skal du trykke kortvarigt på den nederste knap - % Hvis du vil indstille temperaturreferencen, får du adgang ved at trykke på begge knapper C 160 C 125 samtidigt Visning / regulering Vælge enheden (0= C, 1= F) r Start / stop af reguleringen r12 OFF ON/on on Alarm Alarmgrænse A16-50 C 150 C 135 Alarmens forsinkelsestid A17 0 s 999 s 0 Alarmrelæets funktion når temperaturen passerer alarmgrænsen 0: Alarmrelæet skal aktiveres A : Alarmrelæet skal ikke aktiveres Reguleringsparametre Proportionalfaktor Kp n04 0, I: Integrationstid Tn n05 60 s 600 s / Off 120 Periodetid n13 3 s 10 s 3 Diverse Regulatorens adresse o03* ON/OFF omskifter (service-pin meddelelse) o04* OFF ON - Indstil forsyningsspændingens frekvens o12 0/50 Hz 1/60 Hz Vælg displayvisningen til "normalbilledet": 0: Trykgastemperaturen vises o : Ventilens åbningsgrad vises Manuel styring af udgange: OFF: Ingen manuel styring 1: Ventiludgangen vælges ON o18 OFF 2 off 2: Alarmrelæet aktiveres Service Aflæse trykgastemperaturen u01 C Aflæse temperaturreferencen u02 C Aflæse status på indgangen DI u10 Aflæse ventilens åbningsgrad u24 % *) Denne indstilling vil kun være mulig, hvis der er monteret et datakommunikationsmodul i regulatoren. Fabriksindstilling Hvis du får behov for at vende tilbage til de fabriksindstillede værdier, kan det ske således: - Afbryd forsyningsspændingen til regulatoren - Hold begge knapper inde samtidig med at du igen tilslutter forsyningsspændingen. 50 Fejlmeddelelser Regulatoren kan give følgende meddelelser E1 Fejlmeddelelser Fejl i regulatoren E17 Temperaturføleren er afbrudt E18 Temperaturføleren er kortsluttet A3 Alarmmeddelelser Alarmtemperaturgrænsen er nået EKC 319A Manual RS8EB101 Danfoss

6 Tilslutninger Data Forsyning Effektforbrug 24 V a.c. +/-15% 50/60 Hz, 60 VA (forsyningsspændingen er galvanisk adskilt fra ind- og udgangssignaler. Ind- og udgang er ikke individuelt galvanisk isoleret.) Regulator 20 W spole til AKV / A Spole til EVRP 5 VA 55 VA 40 VA Indgangssignal Temperaturføler Pt 1000 ohm / 0 C Kontaktfunktion til start/stop af reguleringen Alarmrelæ SPST AC-1: 4 A (ohmsk) AC-15: 3 A (induktiv) Ventiltilslutning AKV, AKVA eller EVRP via 24 a.c. puls-breddemodulationsudgang Datakommunikation Mulighed for tilslutning af et datakommunikationsmodul 0-55 C, under drift C, under transport Omgivelser 20-80% Rh, ikke kondenserende Ikke chokpåvirkninger / vibrationer Kapsling IP 20 Vægt 300 g Montage DIN-skinne Display LED, 3 cifre Tilslutningsklemmer max. 2,5 mm 2 flerledet EU lavspændingsdirektiv og EMC krav til CEmærkning Godkendelser er opfyldt. LVD-testet iht. EN og EN EMC-testet iht. EN og EN Nødvendige tilslutninger Klemme: Forsyningsspænding 24 V a.c Signal fra temperaturføler Magnetventil type EVRP / ekspansionsventil type AKV eller AKVA 1-2 Kontaktfunktion til start/stop af reguleringen. Hvis der ikke tilsluttes en kontakt, skal klemme 1 og 2 kortsluttes. Applicationbestemte tilslutninger Klemme: Alarmrelæet Der er forbindelse imellem 12 og 13 i alarmsituationer, og når regulatoren er spændingsløs 3-4 Datakommunikation Monteres kun, hvis der også er monteret et datakommunikationsmodul. Det er vigtigt, at installationen af datakommunikationskablet udføres korrekt. Se separat litteratur nr. RC.8A.C... Bestilling Type Funktion Bestilling EKC 319A Temperaturregulator 084B7251 EKA 173 Datakommunikationsmodul (tilbehør), (FTT 10 modul) 084B7092 EKA 175 Datakommunikationsmodul (tilbehør), (RS 485 modul) 084B7093 Temperaturføler...Se venligst katalog RK0YG AKV / AKVA Ventiler...Se venligst katalog RK0YG EVRP ventiler...se venligst datablad RD3KB 6 Manual RS8EB101 Danfoss EKC 319A

7 Datakommunikation Denne side beskriver et par af de muligheder, du kan få ved at udbygge regulatoren med datakommunikation. Hvis du vil vide mere om betjening af regulatorer via PC, kan du rekvirere yderligere litteratur. Eksempel Hver regulator forsynes med et indstiksmodul. Regulatorerne forbindes herefter med et to-ledet kabel. Kablet tilsluttes en en gateway type AKA 245. AKA 245 vil nu styre kommunikationen til og fra regulatorerne. Denne gateway vil nu styre kommunikationen til og fra regulatorerne. Den vil opsamle temperaturværdier, og den vil modtage alarmer. Ved alarm bliver alarmrelæet aktiveret i to minutter. Gatewayen kan nu tilsluttes et modem. Når der optræder en alarm fra en af regulatorerne, vil gatewayen via modemet ringe op til servicefirmaet. Hos servicefirmaet er der installeret modem, gateway og PC med Systemsoftware type AKM. Herefter kan alle regulatorernes funktioner betjenes fra de forskellige menubilleder. Programmet vil fx hente alle de opsamlede temperaturmålinger én gang i døgnet. Eksempel på et menubillede Målinger er vist i den ene side og indstillinger i den anden. Parameternavnene på funktionerne vil du også kunne se på side 3-4. Med et simpelt skift kan værdierne også vises i et trenddiagram. Hvis du vil se tidligere temperaturmålinger, kan du se dem i en logopsamling. Alarmer Hvis regulatoren udbygges med datakommunikation, bliver det muligt at definere vigtigheden af de sendte alarmer. Vigtigheden defineres med indstillingen: 1, 2, 3 eller 0. Hvis alarmen så opstår på et eller andet tidspunkt, vil det resultere i en af følgende aktiviteter: 1 = Alarm Alarmteksten sendes afsted med statusværdien 1. Det medfører, at den gateway, som er master på anlægget, vil få alarmrelæudgangen aktiveret i 2 minutter. Senere, når alarmen bortfalder igen, sendes alarmteksten på ny, men nu med statusværdien 0. 2 = Meddelelse Alarmteksten sendes afsted med statusværdien 2. Senere, når "meddelelsen" bortfalder igen, sendes alarmteksten på ny, men nu med statusværdien 0. 3 = Alarm Som "1", men relæudgangen på matergatewayen aktiveres ikke. 0 = Undertrykt information Alarmteksten stoppes ved regulatoren. Den sendes ingen steder. EKC 319A Manual RS8EB101 Danfoss

8 The Product contains electrical components And may not be disposed together with domestic waste. Equipment must be separate collected with Electrical and Electronic waste. According to Local and currently valid legislation. Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes. RC-EM 8 Manual RS8EB101 Danfoss EKC 319A

Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A

Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A User Guide Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Anvendelse Regulatoren begrænser trykgastemperaturen på kompressorer

Læs mere

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til regulering af en ventil på et køleanlæg - fx ved: Langtidsopbevaring af frugt og grønt Klimaanlæg

Læs mere

Kapacitetsregulator EKC 331 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Kapacitetsregulator EKC 331 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Kapacitetsregulator EKC 331 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til kapacitetsregulering af kompressorer eller kondensatorer på mindre køleanlæg. Fordele

Læs mere

Niveauregulator EKC 347. Manual

Niveauregulator EKC 347. Manual Niveauregulator EKC 347 Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til niveauregulering af kølemiddelniveauet i: Pumpebeholdere Separatorer Mellemkølere Economisere Kondensatorer Receivere System

Læs mere

Regulator til kaskadesystemer med CO2 EKC 313

Regulator til kaskadesystemer med CO2 EKC 313 Regulator til kaskadesystemer med CO2 EKC 313 Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren kan anvendes på systemer med kaskaderegulering og CO2 som kølemiddel på lavtemperaturkredsen. Den regulerer kølingen

Læs mere

Kapacitetsregulator EKC 331T. Manual

Kapacitetsregulator EKC 331T. Manual Kapacitetsregulator EKC 331T Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til kapacitetsregulering af kompressorer eller kondensatorer på mindre køleanlæg. Der kan reguleres med op til 4 ens kapacitetstrin.

Læs mere

Regulator til styring af fordamper på vandkøler EKC 316A. Manual

Regulator til styring af fordamper på vandkøler EKC 316A. Manual Regulator til styring af fordamper på vandkøler EKC 316A Manual Introduktion Anvendelse Regulator og ventil kan anvendes, hvor der stilles krav til nøjagtig regulering af overhedning og temperatur i forbindelse

Læs mere

Protokol interface AK-PI 200

Protokol interface AK-PI 200 User Guide Protokol interface AK-PI 200 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Funktion AK-PI 200 er et mellemled, så regulatorer af typen AKC og AKL kan betjenes via en Systemmanager fx

Læs mere

Protokol interface AK-PI 300

Protokol interface AK-PI 300 User Guide Protokol interface AK-PI 300 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Funktion AK-PI 300 er et mellemled, så enheder af typen Daikin kan betjenes via en Systemmanager fx AK-SM 720

Læs mere

Medietemperaturregulator EKC 361

Medietemperaturregulator EKC 361 User Guide Medietemperaturregulator EKC 361 Regulator og ventil kan anvendes hvor der stilles høje krav til nøjagtig temperaturregulering i forbindelse med køling. Det vil fx være: Kølerum til frugt og

Læs mere

Regulator til styring af CO2 gastryk EKC 326A. Manual

Regulator til styring af CO2 gastryk EKC 326A. Manual Regulator til styring af CO2 gastryk EKC 326A Manual Introduktion Anvendelse Regulator kan anvendes på systemer med trans-kritiske og sub-kritiske kølestyringssystemer, hvor der anvendes CO2, som kølemiddel.

Læs mere

Overhedningsregulator EKC 315A

Overhedningsregulator EKC 315A User Guide Overhedningsregulator EKC 315A Regulator og ventil kan anvendes, hvor der stilles krav til nøjagtig regulering af overhedning og temperatur i forbindelse med køling. Fx: Frost lager (luftkølere)

Læs mere

Regulator til styring af industriel fordamper EKC 315A - 084B7085 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Regulator til styring af industriel fordamper EKC 315A - 084B7085 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Regulator til styring af industriel fordamper EKC 315A - 084B7085 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulator og ventil kan anvendes, hvor der stilles krav til nøjagtig

Læs mere

Regulatorer til temperaturstyring EKC 201 og EKC 301 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk Brochure

Regulatorer til temperaturstyring EKC 201 og EKC 301 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk Brochure Regulatorer til temperaturstyring EKC 201 og EKC 301 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Teknisk Brochure Introduktion EKC 201 (til indbygning i tavle) og 301 (til montering på DIN-skinne) er specielt udviklet

Læs mere

Kapacitetsregulator EKC 531D1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Kapacitetsregulator EKC 531D1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Kapacitetsregulator EKC 531D1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til kapacitetsregulering af kompressorer og kondensatorer på mindre køleanlæg. Antallet

Læs mere

Regulator til styring af én fordamper EKC 414A1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Regulator til styring af én fordamper EKC 414A1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Regulator til styring af én fordamper EKC 414A1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren er en total kølemøbelstyring, der har integrerede køletekniske funktioner,

Læs mere

Overvågningsenhed AK-LM 330

Overvågningsenhed AK-LM 330 User Guide Overvågningsenhed AK-LM 330 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Menuoversigt Denne menubetjening kan anvendes sammen med Systemsoftware type AKM. Beskrivelsen er delt op i de funktionsgrupper,

Læs mere

Woodley Protokol interface AK-PI 100

Woodley Protokol interface AK-PI 100 User Guide Woodley Protokol interface AK-PI 100 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Funktion AK-PI 100 er et mellemled, så enheder af Woodley-typer kan betjenes via en Systemregulator

Læs mere

Kapacitetsregulator til tørkøler AK-PC 420 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Kapacitetsregulator til tørkøler AK-PC 420 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Kapacitetsregulator til tørkøler AK-PC 420 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til kapacitetsstyring af en tørkøler inklusiv blæsere, 3-vejsventil og

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Regulator til styring af CO2 gastryk EKC 326A. Manual

Regulator til styring af CO2 gastryk EKC 326A. Manual Regulator til styring af CO2 gastryk EKC 326A Manual Introduktion Anvendelse Regulator kan anvendes på systemer med trans-kritiske og sub-kritiske kølestyringssystemer, hvor der anvendes CO2, som kølemiddel.

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 102 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 102 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 102 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum Styring af afrimning Til

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Regulator til styring af CO2 gastryk EKC 326A

Regulator til styring af CO2 gastryk EKC 326A User Guide Regulator til styring af CO2 gastryk EKC 326A ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Anvendelse Regulatoren kan anvendes på systemer med trans-kritiske og sub-kritiske kølestyringssystemer,

Læs mere

Datakommunikation imellem ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Installationsvejledning

Datakommunikation imellem ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Installationsvejledning Datakommunikation imellem ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Installationsvejledning Introduktion Denne installationsvejledning omhandler de datakommunikationssystemer, der

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - AK-CC 210. Manual

Regulator til temperaturstyring - AK-CC 210. Manual Regulator til temperaturstyring - AK-CC 210 Manual Indhold Introduktion... 2 Virkemåde... 3 Anvendelser... 6 Funktionsoversigt... 8 Betjening...18 Menuoversigt...20 Bestilling...22 Tilslutninger...23 Data...24

Læs mere

Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3006 AME 23

Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3006 AME 23 Datablad Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - med DIN EN 14597-certificeret spring return funktion (nedadgående fjeder) eskrivelse AME 10 AME 13 AME 20, AME 30

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 202 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion

Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion Reversible motorer AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - Spring return funktion Beskrivelse/ anvendelse AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Motorerne fås med eller uden sikkerhedsfunktion

Læs mere

Datakommunikation imellem ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer

Datakommunikation imellem ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer Design guide Datakommunikation imellem ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Denne installationsvejledning omhandler de datakommunikationssystemer, der indgår

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

User Guide AK-SM 720 Boolean logic

User Guide AK-SM 720 Boolean logic User Guide AK-SM 720 Boolean logic ADAP-KOOL Refrigeration control systems Anvendelse Funktionen er indeholdt i Systemmanager type AK-SM 720, og kan anvendes til brugerdefinerede funktioner. Funktionerne

Læs mere

ECL Comfort 300/ V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm

ECL Comfort 300/ V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Datablad ECL Comfort 300/301 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Applikation ECL Comfort 300/301 er en elektronisk temperaturregulator, der kan installeres på udvalgte applikationer ved hjælp af et ECL-kort.

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 85QM

Aktuator til modulerende styring AME 85QM Aktuator til modulerende styring AME 85QM Beskrivelse AME 85QM aktuator anvendes i forbindelse med store trykuafhængige reguleringsventiler af typen AB-QM DN 200 og DN 250. Specielle funktioner: positionsindikation

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Regulator til fordamperstyring AK-CC 750. Manual

Regulator til fordamperstyring AK-CC 750. Manual Regulator til fordamperstyring AK-CC 750 Manual Indhold 1. Introduktion...3 Anvendelse... 3 Principper... 4 2. Design af en regulator...7 Moduloversigt... 8 Fælles data for moduler...10 Regulator...12

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 22A,B,C og EKC 32A,B Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring af afrimning, ventilator,

Læs mere

ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer. Indhold

ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer. Indhold ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer Indhold Introduktion...4 Kompressor- og kondensatorstyringer...6 Introduktion...6 Kapacitetsregulering...8 EKC 331T...8 AK-PC 530...12 AK-PC 840...18 AK-PC 730...20 AKC 25H1...22

Læs mere

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator.

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse... 2 El-tilslutning... 2 ECL 110... 2 ECL 210 og 310... 3 ECL indstillinger...

Læs mere

Danfoss Link Mobile Phone Butler

Danfoss Link Mobile Phone Butler MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning varme.danfoss.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Installation... 3 3 Grænseflader... 4 4 Ledningsføring... 4 5 Sms-kommandoer... 5 6 Tekniske

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-T2-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Kommunikationscentral

Kommunikationscentral 2 529 Kommunikationscentral OCI600 for kommunikation mellem en PC-betjeningsstation og et varmeanlæg Anvendelse Brugere I varmeanlæg, som indeholder en eller flere LPB-(Local Process Bus) kompatible Landis

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

KT-M14AD Frostsikringstermostat

KT-M14AD Frostsikringstermostat Installationsvejledning KT-M14AD Frostsikringstermostat Revision 1.0 Indhold Beskrivelse af KT-M14AD... 2 Indikatorer... 2 Kompensering af kabelmodstand... 3 Tilslutning... 4 Specifikationer... 5 1 Beskrivelse

Læs mere

Regulator til temperaturstyring af uindpakkede fødevarer EKC 368 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Regulator til temperaturstyring af uindpakkede fødevarer EKC 368 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Regulator til temperaturstyring af uindpakkede fødevarer EKC 368 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulator og ventil anvendes, hvor der stilles høje krav til køling af

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Controller tray til kølemøbelstyring med signal fra ekstern regulator AK-CT 200A + AK-CT 201A

Controller tray til kølemøbelstyring med signal fra ekstern regulator AK-CT 200A + AK-CT 201A User guide Controller tray til kølemøbelstyring med signal fra ekstern regulator AK-CT 200A + AK-CT 201A ADAP-KOOL Refrigeration control systems AK-CT 201A Introduktion Anvendelse Regulatoren er et komplet

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ECL Comfort V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm

ECL Comfort V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Datablad ECL Comfort 200 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Applikation Den elektroniske ECL Comfort 200-regulator er forprogrammeret til en række forskellige applikationer. Hver applikation har et

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 med EN 14597-certificeret sikkerhedsfunktion (spring return funktion)

Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 med EN 14597-certificeret sikkerhedsfunktion (spring return funktion) Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 med EN 14597-certificeret sikkerhedsfunktion (spring return funktion) eskrivelse AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Instructions EKD 316. Mål Dimensions. Identifikation Identification 084B8040. Princip Principle

Instructions EKD 316. Mål Dimensions. Identifikation Identification 084B8040. Princip Principle Instructions EKD 316 Identifikation Identification Mål Dimensions 084B8040 Princip Principle Application 2 Menu o61=2 (factory setting) (fabriksindstilling) Application 1 Menu o61=1 RI8LG485 9-2008 Class

Læs mere

Elektrisk aktuator AME 855

Elektrisk aktuator AME 855 Datablad Elektrisk aktuator AME 855 Beskrivelse Aktuator AME 855 kan styres af elektroniske regulatorer med modulerende eller 3-punktsregulerings-udgang. Aktuator kan anvendes med VF3-ventiler (DN 200-300).

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk kølecontroller TLZ12 Frontpanel: TLZ12 22.8. OUT DEF AL 4 3 U P * TLZ12 er en digital microprocessorstyret controller for kølekompressor med ON/ kontrol og afrimningsfunktion. Instrumentet

Læs mere

HBLT-Wire NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af NH3 & HFC i køleanlæg

HBLT-Wire NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af NH3 & HFC i køleanlæg Konfigurationsmanual HBLT-Wire NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af NH3 & HFC i køleanlæg Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 2 Installation af HB konfigurations Tool... 2 Konfigurering af

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 5 Instruktion CEBOCON5 Dansk CEBOCON5 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Paralleldrift Funktionsdata Kraft [N] 1000 N. Tvangsstyring MAX (maksimum stilling) 100 % Tvangsstyring MIN (minimum stilling) 0 % Tvangsstyring ZS

Paralleldrift Funktionsdata Kraft [N] 1000 N. Tvangsstyring MAX (maksimum stilling) 100 % Tvangsstyring MIN (minimum stilling) 0 % Tvangsstyring ZS eknisk datablad NV2A--PC Modulerende motor til -Bus for 2-vejs og 3-vejs sædeventiler Kraft Nominel spænding AC/DC 2 V Modulerende styring DC (0) 0. V...10 V, variabel Nominel slaglængde 20 mm ekniske

Læs mere

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 KLIMA - STYRING * 2 1.1 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Temperaturføler-, kommunikations- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst 10 cm

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Instruktionsmanual Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Indholdsfortegnelse Indhold Side Sikkerhed 3 Placering af Mitsubishi udedel 6 Mitsubishi kølemiddels flow diagram 7 El diagram for Mitsubishi

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-DAT-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere